26.09.2017 Views

VERNMagazine_OKTOBER2017

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

COLLECTIEF OKTOBER DE JUISTE 2017 WEG<br />

COLLECTIEF DE JUISTE WEG<br />

magazine<br />

De Oplossing<br />

voor gepensioneerde<br />

chauffeurs<br />

EU blijft<br />

verbijsteren<br />

VRACHTWAGENCLAIM<br />

WE GAAN NAAR DE RECHTER<br />

City<br />

highlights<br />

GRONINGEN


THE NEW XF PURE EXCELLENCE<br />

VERNvoorwoord – <strong>OKTOBER2017</strong><br />

De beste truck<br />

nog verder verbeterd<br />

Voorwoord<br />

De eerste editie van het VERN<br />

Gedreven door onze DAF Transport Effi ciency fi losofi e hebben we de XF op elk gebied naar het hoogste niveau getild.<br />

Dit nieuwe model bouwt voort op de uitstekende reputatie van onze beproefde Euro 6-trucks. De verbeterde brandstofeffi ciency<br />

tot wel 7% zet de nieuwe norm in transporteffi ciency. En dankzij vele innovaties in het interieur is de nieuwe XF de maatstaf voor<br />

chauffeurscomfort. Neem voor meer informatie contact op met uw DAF-dealer.<br />

Magazine is positief ontvangen,<br />

zo blijkt uit de respons van onze<br />

leden. Er waren maar twee<br />

negatieve reacties, op 13.500<br />

transportbedrijven.<br />

Er zijn nieuwe ontwikkelingen in de Vrachtwagenclaim;<br />

in samenwerking met De Haan Advocaten hebben wij<br />

de dagvaarding bezorgd bij de truckfabrikanten. Deze<br />

dagvaarding is goed onderbouwd, er is een onderzoeks -<br />

bureau opgezet dat alle gegevens nauwkeurig in kaart heeft<br />

gebracht. Door de grondige onderbouwing van de feiten<br />

kunnen we stellen dat we een slagingspercentage hebben<br />

van meer dan 90%. Gemiddeld kan er € 10.000,- per vrachtwagen<br />

teruggevraagd worden.<br />

We krijgen bij VERN vaak de vraag of we nog eigen rijders<br />

of vrachtwagenchauffeurs weten. Helaas is het antwoord<br />

meestal ’nee’, want het gebrek aan chauffeurs wordt nu<br />

echt nijpend. Voor onze groeiende economie zou dit een<br />

flinke schadepost kunnen zijn.<br />

Uit onderzoek onder 94.000 gepensioneerde chauffeurs<br />

blijkt dat veel van hen nog een paar dagen per week willen<br />

rijden. Dit kan nu via De Oplossing. Oudere chauffeurs<br />

komen in dienst van De Oplossing en transportbedrijven<br />

kunnen gebruikmaken van hun expertise. De chauffeurs<br />

komen dus niet op de loonlijst van het transportbedrijf,<br />

de transportondernemingen lopen geen enkel risico. De<br />

vrachtwagenchauffeur kan zo met zijn AOW, pensioen<br />

en de dagen dat hij werkt (twee tot drie dagen per week),<br />

ongeveer € 3.000,- euro per maand verdienen.<br />

Ik vind dit een prachtig initiatief; ouderen hebben op deze<br />

manier financieel een leuke oude dag, ze horen er weer bij<br />

en ze zijn voor onze economie van onschatbare waarde.<br />

De oudere chauffeur verdient veel respect, want een vrachtwagenchauffeur<br />

die tijdens zijn werkzame leven altijd<br />

vijftig tot zeventig uur of zelfs meer heeft gewerkt, wordt<br />

door de overheid en de maatschappij in de steek gelaten,<br />

terwijl juist zij onze economie overeind moeten houden.<br />

Immers, zonder (oudere) chauffeur staat een deel van<br />

ons transport stil.<br />

In dit magazine meer informatie over de Vrachtwagenclaim,<br />

De Oplossing en meer interessante artikelen. We hebben<br />

geprobeerd om deze tweede uitgave weer net zo informatief<br />

en verrassend te maken als de eerste. Veel leesplezier.<br />

Klaas de Waardt<br />

Voorzitter VERN<br />

COLLECTIEF DE JUISTE WEG<br />

Volg ons ook op<br />

www.vernmagazine.nl<br />

A PACCAR COMPANY DRIVEN BY QUALITY


Dennis de Jong werd in 1955 in<br />

Delft geboren. Hij verhuisde<br />

naar Rotterdam en woont<br />

daar nu nog. Aan de<br />

Erasmus<br />

Universiteit<br />

in zijn woonplaats<br />

studeerde hij af in<br />

rechten en economie.<br />

Later ging hij<br />

naar New York om<br />

internationale betrekkingen<br />

te studeren.<br />

In 2000 promoveerde<br />

hij aan de<br />

Universiteit Maastricht<br />

op het onderwerp internationale<br />

bescherming<br />

van de vrijheid van godsdienst<br />

en levensovertuiging.<br />

Mensenrechten zijn voor De Jong<br />

altijd een leidraad gebleven. Hij werkte<br />

bij het ministerie van Buitenlandse Zaken<br />

als speciaal adviseur mensenrechten en goed bestuur.<br />

Er komen te weinig jonge chauffeurs bij om de uitstroom<br />

van pensioengerechtigde chauffeurs op te vangen.<br />

Door de groei van de economie zijn er meer chauffeurs<br />

nodig; 1 procent economische groei staat gelijk aan<br />

2000 extra ritten per dag. Volgens het CBS is de economische<br />

groei nu 3.6%. Op dit moment is er al 7.6% minder<br />

transport capaciteit dan een jaar geleden, dat is heel veel.<br />

Op 100.000 vrachtwagens zijn dat er 7.600 minder.<br />

De leden van het VERN Forum zijn:<br />

Klaas de Waardt voorzitter<br />

René Sloof transportondernemer<br />

René Lindeman transportondernemer<br />

Jaap Nooteboom transportondernemer<br />

Jan Louter werknemer<br />

Loek Koenders werknemer<br />

Arjan van Erven flexwerker - chauffeur<br />

Ook in het Europees Parlement<br />

houdt hij zich hiermee bezig.<br />

In het bijzonder vraagt hij<br />

aandacht voor de sociale<br />

mensenrechten, hij verzet<br />

zich onder meer tegen<br />

sociale dumping.<br />

MKB-tests<br />

Dennis de Jong is onder<br />

meer woordvoerder<br />

voor zijn fractie<br />

in de interne marktcommissie<br />

van het<br />

Europees<br />

Parlement.<br />

Daarbij probeert hij te<br />

voorkomen dat de markt<br />

doorslaat ten koste van de<br />

werknemers, maar ook het MKB<br />

is voor hem een prioriteit. “Te vaak<br />

wordt aangenomen dat de belangen<br />

van grote en kleinere bedrijven parallel lopen.<br />

Dat blijkt in de praktijk vaak niet het geval, de belangen<br />

Het gevolg hiervan is dat de prijzen over vijftien deelsectoren<br />

gemiddeld met 10.6% zijn gestegen.<br />

Aanvulling op AOW<br />

Voor gepensioneerde vrachtwagenchauffeurs is hun pensioen<br />

geen vetpot. Het pensioen is volgens de cao opgebouwd<br />

bij het Pensioenfonds Vervoer. Na veertig jaar<br />

premieafdracht heeft men een pensioen opgebouwd<br />

van € 430 per maand. Dat is zeer karig. De gepensioneerde<br />

krijgt samen met zijn partner in de AOW € 1.445 per maand.<br />

Pensioen en AOW geven een gezamenlijk inkomen van<br />

€ 1.875 per maand.<br />

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat gepensioneerde<br />

chauffeurs hun inkomen uit AOW en pensioen graag willen<br />

aanvullen en dat zij veelal bereid zijn om een aantal uren<br />

arbeid te blijven verrichten. We spreken hier over ‘actieve<br />

ouderen’ die nog graag actief blijven in de transportsector,<br />

maar niet meer dan twee á drie dagen in de week.<br />

Het vak van beroepschauffeur is dermate intensief dat<br />

vijftig tot zeventig uur werken in de week, niet meer vol te<br />

houden is. De opzet die De Oplossing hanteert is: twee dagen<br />

werken in de eerste week, daarna vijf dagen vrij, in de<br />

tweede week drie dagen werken en vier dagen vrij. Chauffeurs<br />

die gaan werken bij De Oplossing verdienen € 1.000<br />

tot € 1.200 euro per maand. Met pensioen en AOW komen<br />

zij dan vaak boven de € 3.000 (netto) uit. Dit gezamenlijk<br />

inkomen is hoger dan het inkomen van een jongere chauffeur<br />

die volledig in dienst is. Het salaris wordt betaald<br />

volgens de huidige cao. Tevens blijft voldoende tijd over<br />

om van andere dingen te genieten.<br />

Omdat er nog veel onwetendheid is bij transporteurs en chauffeurs<br />

noemen we de belangrijkste veranderingen:<br />

De Wet werk en zekerheid heeft tot doel onzeker werk tegen<br />

te gaan en zekerheid te bieden bij het regelen van arbeidscontracten<br />

en bij de beëindiging daarvan;<br />

Alle werknemers krijgen recht op een vergoeding bij onvrijwillig<br />

ontslag: de transitievergoeding;<br />

De werkgever kan de ontslagroute (via UWV of kantonrechter)<br />

niet meer kiezen;<br />

Het recht op WW is beperkt in duur en opbouw.<br />

Tot voorkort was het mogelijk om werknemers te ontslaan aan de<br />

hand van opeenvolgende feiten die het totaalfunctioneren weerspiegelden.<br />

Dit kan niet meer, men moet voortaan een zeer goed<br />

opgebouwd dossier hebben. Bij disfunctioneren kan men nog maar<br />

één hoofdfeit aanvoeren voor direct ontslag. Het Forum vindt dit<br />

niet correct; een werknemer kan een rotte appel in de mand zijn en<br />

op veel punten schade aan het bedrijf toebrengen.<br />

Voor de collega’s van de betreffende werknemer is dit ook niet<br />

goed. Door toedoen van de medewerker kan het bedrijf in financieel<br />

zwaar weer komen, wat uiteindelijk iedereen zijn baan kan<br />

kosten.<br />

van kleine transportondernemingen en eigen rijders zijn echt anders<br />

dan die van de grote bedrijven die werken met vestigingen in<br />

tal van lidstaten. Daarom ben ik een groot pleitbezorger van MKBtests<br />

op Europese wetgeving: de lobby van grote bedrijven is zo<br />

intensief dat het MKB-belang soms ondersneeuwt. Wat voor een<br />

groot bedrijf nog uitvoerbaar is, kan voor kleine bedrijven<br />

tot grote problemen leiden. En dat soort wetgeving<br />

moeten we niet hebben.”<br />

Netwerk<br />

De Jong richtte enkele jaren geleden in het<br />

Europees Parlement een informeel netwerk<br />

op van Europarlementariërs die zich<br />

inzetten voor eerlijk en goed werk in de<br />

transportsector. Vanuit dit netwerk organiseerde<br />

hij verschillende bijeenkomsten<br />

met de eurocommissaris die verantwoordelijk<br />

is voor de transportsector, Violeta<br />

Bulc. De foto’s die een chauffeur maakte<br />

van de wantoestanden op de weg leken<br />

diepen indruk te maken op de eurocommissaris.<br />

Toch maakt haar enkele maanden geleden<br />

verschenen mobiliteitspakket geen einde aan deze<br />

wantoestanden. Integendeel, door verdere liberalisering<br />

van de cabotageregels komt ook het binnenlands wegvervoer<br />

verder onder druk te staan. Daarom organiseerde De Jong samen<br />

Groningen heeft zoveel te bieden dat een dagje eigenlijk te<br />

kort is. Besluit u er een lang weekend van te maken, dan is<br />

een verblijf in hotel De Mars een aanrader. Deze boot ligt<br />

van november tot april aangemeerd aan het Hoge der A.<br />

Dankzij de centrale ligging zijn veel bezienswaardigheden<br />

en attracties vlakbij.<br />

zeilschipmars.nl<br />

Geen verplichting voor opdrachtgever<br />

De senior chauffeurs komen in dienst bij De Oplossing BV. Zodoende<br />

heeft de opdrachtgever geen enkele verplichting of risico ten<br />

opzichte van de chauffeur. Transportbedrijven zijn huiverig om<br />

chauffeurs aan te nemen, onder meer vanwege het risico dat men<br />

de chauffeur bij ziekte of arbeidsongeschiktheid jaren moet doorbetalen.<br />

Met de senior chauffeur van De Oplossing kent men deze<br />

belemmeringen niet. De senior chauffeur heeft over het algemeen<br />

veertig tot vijftig jaar ervaring. De Oplossing zorgt ervoor dat de<br />

benodigde papieren – o.a. code 95 en gevaarlijke stoffen - op<br />

orde zijn; de kosten van de opleidingen worden betaald door<br />

De Oplossing. Tevens worden de senior chauffeurs iedere twee<br />

jaar medisch gekeurd. Uit schadestatistieken blijkt dat oudere<br />

vrachtwagenchauffeurs heel weinig schade rijden.<br />

Veel kleinere transportbedrijven zijn bevreesd voor de transitievergoeding,<br />

die kan oplopen tot € 75.000,-. Het zijn vaak familiebedrijven<br />

waar de eigenaar en zijn chauffeurs jarenlang tevreden<br />

met elkaar werken. Als het op een geven moment financieel slecht<br />

gaat en er chauffeurs uit moeten, moet men een transitievergoeding<br />

betalen die niet op te brengen is. Deze gevaarlijke ontwikkeling<br />

zorgt ervoor dat als men een chauffeur ergens anders kan<br />

plaatsen, dit men in goed overleg ook doet.<br />

Er zijn leden bij de VERN die eerst 10 vrachtwagens hadden en er nu<br />

nog maar één hebben. Alleen als surseance van betaling is aangevraagd,<br />

hoeft men de transitievergoeding niet te betalen. De duur<br />

van de WW is teruggebracht van drie naar twee jaar, wederom een<br />

slechte ontwikkeling. Kleine bedrijven nemen moeizaam personeel<br />

aan en bij ontslag komt de chauffeur, zeker als hij wat ouder is,<br />

moeilijk aan werk. Na twee jaar komt hij in de bijstand, moet zijn<br />

spaargeld opeten en zijn huis verkopen.<br />

Als een werknemer ziek wordt, kan een werkgever verplicht worden<br />

om twaalf jaar door te betalen. Dit zou de doodsteek zijn voor het<br />

midden- en kleinbedrijf. Herziening is dringend noodzakelijk. <br />

met zijn PvdA-collega Agnes Jongerius op 15 juli in Amersfoort een<br />

bijeenkomst om met de chauffeurs te spreken over de resultaten<br />

van een enquête die hij eerder gehouden had over de nieuwe voorstellen<br />

van de Commissie. Zowel de eigen rijders als de chauffeurs<br />

in loondienst waren duidelijk: dit zijn voorstellen die ons de nek<br />

omdraaien. Straks rijden er in Nederland alleen nog maar<br />

Oost-Europese chauffeurs.<br />

Vechten<br />

Door al zijn contacten met vrachtwagenchauffeurs,<br />

waaronder zijn zwager, voelt De<br />

Jong zich zeer betrokken bij de sector. Hij<br />

wil ervoor vechten dat een mooi en eervol<br />

beroep als vrachtwagenchauffeur als<br />

gevolg van Europese wetgeving verder<br />

wordt uitgekleed. Hij zal dan ook doorgaan<br />

met zijn strijd tegen sociale dumping<br />

en voor Europese wetgeving die daar een<br />

eind aan maakt.<br />

<br />

Ook vrachtwagenchauffeurs maken zich hieraan schuldig<br />

wanneer ze deze lichten gebruiken terwijl dat niet overeenkomt<br />

met de situaties zoals dat in de wet staat beschreven.<br />

Zodra chauffeurs met iets zwaars of uitgeschoven rijden of<br />

een bijzondere lading vervoeren, schromen sommigen niet<br />

de zwaailamp aan te zetten.<br />

Niet alleen omdat ze denken dat het dan mag of moet,<br />

maar soms ook om bijzonder over te komen. Op te vallen<br />

dus. Alsof je er niet bij hoort als je geen zwaailicht gebruikt.<br />

Door al dat misbruik gaat de meerwaarde van dit licht snel<br />

verloren.<br />

Gevaarlijke situaties voorkomen<br />

Hoe zit het nu werkelijk met het gebruik van het gele<br />

zwaailicht? Het Reglement verkeersregels en verkeerstekens<br />

1990 biedt de mogelijkheid voor onder andere het<br />

gebruik van het gele zwaailicht.<br />

Vervolg op pagina 26 <br />

Vervolg op pagina 49 <br />

Ook voor eigen rijders<br />

Ook voor eigen rijders biedt De Oplossing uitkomst. Wanneer de<br />

eigen rijder stopt en zijn bedrijf verkoopt, moet hij veel belasting<br />

betalen. Via De Oplossing kan hij gewoon ondernemer blijven.<br />

Het inkomen uit zijn bedrijf aangevuld met de AOW maakt dat de<br />

eigen rijder, die over het algemeen weinig pensioen heeft opgebouwd,<br />

nog een leuk inkomen kan hebben.<br />

Gezien het chauffeurstekort kunnen senior chauffeurs een prachtige<br />

taak vervullen. Uit onderzoek blijkt dat 31.000 oudere chauffeurs<br />

nog gedeeltelijk willen blijven werken. VERN wil uitbuiting van<br />

de oudere chauffeur via De Oplossing voorkomen. De Oplossing<br />

biedt daarnaast voordelige leasemogelijkheden en een betaalbaar<br />

verzekeringspakket, inclusief reis- en annuleringsverzekering.<br />

Wilt u meer weten over De Oplossing of wilt u zich aanmelden als<br />

chauffeur of transportbedrijf? Neem dan contact op met VERN<br />

via 0180-646464.<br />

<br />

N OD<br />

<strong>OKTOBER2017</strong><br />

COLOFON<br />

VERN magazine wordt uitgegeven door<br />

branche organisatie VERN<br />

Deventerseweg 2, 2994 LD Barendrecht<br />

Telefoon: 0180 - 64 64 64<br />

E-mail: info@vern.nu<br />

Oplage: 13.500 ex.<br />

Frequentie: 4x per jaar<br />

Verspreiding: gratis op naam naar<br />

ruim 13.000 transportbedrijven<br />

Ontwerp en realisatie:<br />

WAT-communicatie<br />

Bijlestaal 20a, 1721 PV Broek op Langedijk<br />

Telefoon: 0226 - 765000<br />

E-mail: media@wat-communicatie.nl<br />

INHOUD<br />

VERN MAGAZINE<br />

Column Klaas de Waardt 6<br />

Transport in de 2e Wereldoorlog 14<br />

Zo voorkomt u ladingdiefstal 19<br />

Economische schade 28<br />

NieuwsFlits 32<br />

VERN Opinie 40<br />

Transport Compleet 52<br />

Work hard, play hard 54<br />

VrachtwagenCLAIM 56<br />

Wet- en regelgeving 58<br />

Als de man van huis is... 60<br />

Vrouw & vrachtwagen 62<br />

Wat je van VERhaalt 66<br />

VERN Kids 70<br />

Rijder in beeld 78<br />

Lekker WEG 80<br />

Bellen en rijden 86<br />

Rij- en rusttijden in het wegvervoer 88<br />

Advertentieverkoop:<br />

WAT-communicatie (Jan de Vries)<br />

Drukwerkbegeleiding: WAT-communicatie<br />

Redactie: VERN (Klaas de Waardt)<br />

WAT-communicatie (Myrke van der Does)<br />

© 2017 Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze<br />

worden overgenomen zonder uitdrukkelijke schriftelijke<br />

toestemming van de uitgever. Brancheorganisatie VERN en<br />

bij deze uitgave betrokken redactie en medewerkers aanvaarden<br />

geen aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen<br />

die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in<br />

deze uitgave opgenomen informatie. De redactie is niet<br />

verantwoordelijk voor uitlatingen gedaan in advertenties,<br />

artikelen en advertorials.<br />

10<br />

VERNforum<br />

Actuele zaken<br />

in de transportsector<br />

20Dennis de Jong zit sinds<br />

24<br />

DE<br />

Het VERN Forum geeft zijn mening over actuele<br />

zaken in de transportsector. Het brengt deze<br />

onder de aandacht van transportbedrijven in<br />

Nederland. Het vraagt gasten, waaronder leden<br />

van het Europees Parlement, de Tweede Kamer<br />

en grote verladers, daarbij om hun visie.<br />

2009 namens de SP in<br />

het Europees Parlement.<br />

In VERN Magazine laat hij<br />

zijn licht schijnen over de<br />

transportsector.<br />

Volg ons ook op<br />

www.vernmagazine.nl<br />

Europarlementariër<br />

Dennis de Jong<br />

‘Mooi en eervol<br />

beroep als<br />

vrachtwagenchauffeur<br />

wordt uitgekleed’<br />

NATIONALE<br />

POLITIE<br />

Wet werk en zekerheid<br />

De nieuwe Wet werk en zekerheid is niet<br />

zaligmakend, zeker niet voor de kleine<br />

transportbedrijven. Tevens vormt het<br />

een belemmering voor het aannemen<br />

van nieuw personeel. Werkgevers dringen<br />

al jaren aan op een versoepeling van<br />

de ontslagbescherming. Die is er niet gekomen.<br />

Het gevolg is dat de kleine transportbedrijven<br />

eerder personeel afstoten<br />

dan aannemen.<br />

‘De Jong voelt<br />

zich betrokken<br />

bij de sector’<br />

– <strong>OKTOBER2017</strong><br />

11<br />

DE NATIONALE POLITIE – <strong>OKTOBER2017</strong><br />

Geel zwaailicht:<br />

kan dat zomaar?<br />

Onder redactie van: Myrke van der Does<br />

De politie wordt regelmatig<br />

geconfronteerd met<br />

weggebruikers die te pas en te<br />

onpas een geel zwaai-, flitsof<br />

knipperlicht voeren.<br />

Groningen is meer dan de<br />

Martinitoren en het Groninger<br />

Museum. In deze fijne stad vindt<br />

u de leukste winkeladresjes en<br />

gezelligste cafeetjes. Maar ook<br />

voor festivals en andere evenementen<br />

zit u goed in het hoge<br />

Boothotel<br />

noorden!<br />

VERNmagazine – <strong>OKTOBER2017</strong><br />

21<br />

25<br />

City high lights<br />

City highlights – <strong>OKTOBER2017</strong><br />

74<br />

De Oplossing<br />

voor gepensioneerde chauffeur<br />

Doordat een grote groep<br />

pensioen gerechtigde chauffeurs<br />

stopt met rijden, is een sterk<br />

tekort aan vrachtwagenchauffeurs<br />

ontstaan. De overheid doet<br />

niets voor oudere chauffeurs die<br />

nog actief zijn. VERN heeft een<br />

oplossing gevonden voor dit<br />

probleem: De Oplossing.<br />

Dit biedt kansen voor zowel<br />

werknemer als werkgever.<br />

GRONINGEN<br />

100 % smullen<br />

Ontbijt- en lunchcafé Anat is tweevoudig<br />

winnaar Vegan Awards<br />

2015. Alles op de kaart is 100%<br />

plantaardig, biologisch, suikervrij<br />

én lekker. U vindt Anat aan de<br />

Verlengde Grachtstraat 1.<br />

Anat.nu<br />

49<br />

VERNmagazine – <strong>OKTOBER2017</strong><br />

Volg ons ook op<br />

www.vernmagazine.nl<br />

75<br />

Actuele zaken<br />

Het VERN Forum bespreekt<br />

de actuele zaken in de<br />

transportsector.<br />

Dennis de Jong<br />

Europarlementariër met<br />

hart voor transport.<br />

De Nationale Politie<br />

Geel zwaailicht:<br />

kan dat zomaar?<br />

City highlights<br />

Groningen is meer dan<br />

de Martinitoren en het<br />

Groninger Museum.<br />

De Oplossing<br />

Een alternatief voor<br />

senior chauffeurs die<br />

willen blijven rijden.<br />

10<br />

20<br />

24<br />

48<br />

74


VERNmagazine – <strong>OKTOBER2017</strong><br />

Op de bres<br />

voor ouderen<br />

Er zijn in Nederland 531.000<br />

werklozen. Daarvan is een derde<br />

in de leeftijd van 50 tot 66 jaar,<br />

terwijl de regering vindt dat mensen<br />

makkelijk kunnen werken tot<br />

hun 67ste jaar. Zodoende moet<br />

men twee jaar langer AOW-premie<br />

betalen en ontvangt men<br />

twee jaar korter AOW bij eenzelfde<br />

levensverwachting.<br />

Dit levert de overheid veel geld op. Om weer te kunnen werken,<br />

moeten vijftigplussers volgens economen vrije dagen<br />

en salaris inleveren. Kun je eindelijk genieten, moet je inleveren.<br />

Bij vijftig begint niet het aftakelen, maar het afpakken.<br />

Twee jaar langer betalen en twee jaar minder ontvangen.<br />

Toch zeggen ze dat de AOW onbetaalbaar aan het worden<br />

is. Nooit wordt gepubliceerd welke kosten ermee gemoeid<br />

zijn om de AOW-premie te innen en daarna uit te betalen.<br />

Volgens mij gaat er een behoorlijk deel van de premies op<br />

aan kosten. De laatste jaren zijn ouderen ongeveer 13% gekort<br />

op hun AOW. Waar is dit geld gebleven? Denkt de overheid<br />

soms dat wij te dom zijn om dit te begrijpen en dat<br />

uitleg daarom niet nodig is?<br />

Ooit zei een belastingambtenaar tegen mij: als de belasting<br />

betaald is, dan is het geld van ons. Het geld is niet meer<br />

van de bevolking, maar van de ambtenaren. Die bepalen<br />

waar het naartoe gaat. De politiek denkt er net zo over. Men<br />

spreekt graag van de rijke ouderen, maar als je vijftig of zestig<br />

bent en je raakt werkloos, dan heb je nog recht op twee<br />

jaar WW, 70% van het laatstverdiende salaris. Hierna moet<br />

je je huis opeten en je spaargeld. Vervolgens heb je recht op<br />

bijstand. Als je dus AOW krijgt met een klein pensioen, ben<br />

je toch met alle wil van de wereld geen rijke oudere?<br />

Directeur Felix Cohen van Veilig Verkeer Nederland zegt dat het<br />

aantal verkeersdoden de komende jaren zal stijgen. Dit komt volgens<br />

hem door het gebruik van de smartphone achter het stuur of<br />

op de fiets, zelfs lopend knalt men nog overal tegenop. Voor velen<br />

is de smartphone een verslaving. Vooral de jeugd kan geen minuut<br />

meer zonder. Maar Cohen kon het niet laten om de ouderen<br />

apart te benoemen, want ouderen zijn langer mobiel. Ouderen in<br />

de auto, maar ook op de fiets, in een scootmobiel en zelfs lopend<br />

noemt hij een risico. Hij vergeet dat ouderen met een rijbewijs elke<br />

vijf jaar medisch gekeurd moeten worden.<br />

Verzekeraars verhogen de premie met vijftig procent zodra je boven<br />

de 75 komt. Een tijd geleden was er grote ophef rondom een<br />

oudere die tegen het verkeer in reed en een ongeval veroorzaakte.<br />

Uit onderzoeken is gebleken dat een derde van de spookrijders op<br />

leeftijd is. Er moesten extra cursussen worden gegeven aan senioren,<br />

extra medische controles ingelast, er werd zelfs geopperd om<br />

het rijbewijs af te pakken van ouderen. Wat men vergeet is dat twee<br />

derde van deze spookrijders geen oudere is.<br />

De mensen die roepen om cursussen voor ouderen, zijn volgens mij<br />

zelf nog jong. Die hoeven geen cursus te gaan volgen en willen dat<br />

beslist ook niet. Zij zijn de smartphonegebruikers achter het stuur.<br />

Tijdens de Pokémon-rage is het aantal verkeersdoden toegenomen.<br />

Is dat ook de schuld van oudere?<br />

Seniorenpesters zeggen dat het aantal verkeersdoden met ouderen<br />

stijgt. Maar wat is er werkelijk aan de hand: in 2015 waren er<br />

31% meer 65-plussers dan in 2005 en 23% meer 75-plussers. Ten<br />

opzichte van 1995 is het aantal 65-plussers zelfs toegenomen met<br />

49%. Het is dus niet verwonderlijk dat het aantal doden onder ouderen<br />

ook gestegen is. In 1995 waren er echter meer dan duizend<br />

verkeersdoden per jaar en nu is dit aantal gedaald tot 620.<br />

Conclusie: ook hieraan hebben de ouderen bijgedragen. Maar dit<br />

mag niet gezegd worden.<br />

Gezien bovenstaande is bij mij een enorme ergernis ontstaan over<br />

hoe men denkt over ouderen en de manier waarop zij financieel<br />

uitgekleed worden. Er zijn op dit moment in Nederland drie miljoen<br />

ouderen, waarvan 1.7 miljoen tussen de 65 en 75 jaar. Dit is een<br />

enorme groep. 75% geeft aan zich nog gezond tot zeer gezond voelen.<br />

Ouderen uitsluiten is de grootste fout die men kan maken, we<br />

hebben ze nog veel te hard nodig. Daarom hebben we met VERN<br />

een Oplossing bedacht, zie het artikel elders in dit magazine. Veel<br />

ouderen voelen zich buitengesloten door de maatschappij en de<br />

overheid. Door De Oplossing horen ze er weer bij en verdienen ze<br />

zelfs meer dan een reguliere chauffeur. ‘Onze’ ouderen krijgen op<br />

deze wijze weer het respect dat zij verdienen.<br />

L<br />

Klaas de Waardt<br />

COLUMN


Advertorial<br />

De CAO is afgesloten, wat verder?<br />

Nu de CAO is afgesloten, zetten we in<br />

op de kwestie Calais. In het verleden<br />

heeft Stichting Chauffeurstoekomst<br />

hiervoor al regelmatig aandacht<br />

gevraagd, zowel bij TLN als bij landelijke<br />

en Europese politici. Chauffeurstoekomst<br />

heeft in de SP een bondgenoot<br />

gevonden. De partij ontplooit<br />

diverse initiatieven om de problemen in<br />

Noord-Frankrijk aan de kaak te stellen.<br />

Eerder brachten partijleden een bezoek<br />

aan Calais en waren er bijeenkomsten<br />

waarvoor VERN, maar ook TLN, FNV en<br />

CNV waren uitgenodigd.<br />

Noord-Frankrijk behelst. Stichting Chauffeurstoekomst maakt zich<br />

ernstig zorgen om de persoonlijke veiligheid van de chauffeur. We<br />

vragen ons af wat er gebeurt als de chauffeur een rit weigert omdat<br />

zijn persoonlijke veiligheid niet gegarandeerd kan worden. En wat<br />

als door molest persoonlijke schade of lichamelijk letsel ontstaat,<br />

met arbeidsongeschiktheid of zelfs overlijden tot gevolg? Veel<br />

verzekeringsmaatschappijen hebben een uitsluitselclausule voor<br />

schades voorvloeiend uit molest.<br />

Een ander punt waarmee we ons mee bezighouden is het doorbrengen<br />

van de onverkorte weekendrust in de cabine en het beleid<br />

van de omringende landen hierin. In veel Nederlandse grensgemeenten<br />

en ook in havens en industriegebieden ontstaat een<br />

wildgroei van veelal Oost-Europese vrachtwagens. Zij hebben geen<br />

sanitaire faciliteiten, waardoor ze veel overlast veroorzaken en zo<br />

een negatief beeld neerzetten van de transportsector en daarmee<br />

het imago van onze sector … Om nog maar te zwijgen van de concurrentievervalsende<br />

aspecten.<br />

De rode draad in het hele verhaal is een falende Europese wetgeving,<br />

geen toezicht en handhaving en een falende Nederlandse<br />

overheid die de zaken maar op hun beloop laat. Hierdoor begint de<br />

Europese transportmarkt onderhand op het Wilde Westen te lijken<br />

waar het recht van de sterkste gemeengoed lijkt te worden.<br />

J.H. Koenders<br />

Voorzitter Stichting Chauffeurstoekomst (SCT)<br />

Bij de ‘kwestie Calais’ gaat het vooral om veiligheid. Veiligheid van<br />

het materieel en de lading maar vooral veiligheid van de chauffeur.<br />

In de regio Rotterdam en Zeebrugge zijn insluipingen toegenomen<br />

en ook het toenemende geweld tegen overnachtende chauffeurs in<br />

o.a. Gentbrugge geeft aan dat het probleem allang niet meer alleen


0<br />

VERNforum<br />

Actuele zaken<br />

in de transportsector<br />

Het VERN Forum geeft zijn mening over actuele<br />

zaken in de transportsector. Het brengt deze<br />

onder de aandacht van transportbedrijven in<br />

Nederland. Het vraagt gasten, waaronder leden<br />

van het Europees Parlement, de Tweede Kamer<br />

en grote verladers, daarbij om hun visie.<br />

De leden van het VERN Forum zijn:<br />

Klaas de Waardt voorzitter<br />

René Sloof transportondernemer<br />

René Lindeman transportondernemer<br />

Jaap Nooteboom transportondernemer<br />

Jan Louter werknemer<br />

Loek Koenders werknemer<br />

Arjan van Erven flexwerker - chauffeur<br />

Volg ons ook op<br />

www.vernmagazine.nl<br />

Wet werk en zekerheid<br />

De nieuwe Wet werk en zekerheid is niet<br />

zaligmakend, zeker niet voor de kleine<br />

transportbedrijven. Tevens vormt het<br />

een belemmering voor het aannemen<br />

van nieuw personeel. Werkgevers dringen<br />

al jaren aan op een versoepeling van<br />

de ontslagbescherming. Die is er niet gekomen.<br />

Het gevolg is dat de kleine transportbedrijven<br />

eerder personeel afstoten<br />

dan aannemen.<br />

Omdat er nog veel onwetendheid is bij transporteurs en chauffeurs<br />

noemen we de belangrijkste veranderingen:<br />

K De Wet werk en zekerheid heeft tot doel onzeker werk tegen<br />

te gaan en zekerheid te bieden bij het regelen van arbeidscontracten<br />

en bij de beëindiging daarvan;<br />

K Alle werknemers krijgen recht op een vergoeding bij onvrijwillig<br />

ontslag: de transitievergoeding;<br />

K De werkgever kan de ontslagroute (via UWV of kantonrechter)<br />

niet meer kiezen;<br />

K Het recht op WW is beperkt in duur en opbouw.<br />

Tot voorkort was het mogelijk om werknemers te ontslaan aan de<br />

hand van opeenvolgende feiten die het totaalfunctioneren weerspiegelden.<br />

Dit kan niet meer, men moet voortaan een zeer goed<br />

opgebouwd dossier hebben. Bij disfunctioneren kan men nog maar<br />

één hoofdfeit aanvoeren voor direct ontslag. Het Forum vindt dit<br />

niet correct; een werknemer kan een rotte appel in de mand zijn en<br />

op veel punten schade aan het bedrijf toebrengen.<br />

Voor de collega’s van de betreffende werknemer is dit ook niet<br />

goed. Door toedoen van de medewerker kan het bedrijf in financieel<br />

zwaar weer komen, wat uiteindelijk iedereen zijn baan kan<br />

kosten.<br />

– <strong>OKTOBER2017</strong><br />

Veel kleinere transportbedrijven zijn bevreesd voor de transitievergoeding,<br />

die kan oplopen tot € 75.000,-. Het zijn vaak familiebedrijven<br />

waar de eigenaar en zijn chauffeurs jarenlang tevreden<br />

met elkaar werken. Als het op een geven moment financieel slecht<br />

gaat en er chauffeurs uit moeten, moet men een transitievergoeding<br />

betalen die niet op te brengen is. Deze gevaarlijke ontwikkeling<br />

zorgt ervoor dat als men een chauffeur ergens anders kan<br />

plaatsen, dit men in goed overleg ook doet.<br />

Er zijn leden bij de VERN die eerst 10 vrachtwagens hadden en er nu<br />

nog maar één hebben. Alleen als surseance van betaling is aangevraagd,<br />

hoeft men de transitievergoeding niet te betalen. De duur<br />

van de WW is teruggebracht van drie naar twee jaar, wederom een<br />

slechte ontwikkeling. Kleine bedrijven nemen moeizaam personeel<br />

aan en bij ontslag komt de chauffeur, zeker als hij wat ouder is,<br />

moeilijk aan werk. Na twee jaar komt hij in de bijstand, moet zijn<br />

spaargeld opeten en zijn huis verkopen.<br />

Als een werknemer ziek wordt, kan een werkgever verplicht worden<br />

om twaalf jaar door te betalen. Dit zou de doodsteek zijn voor het<br />

midden- en kleinbedrijf. Herziening is dringend noodzakelijk. L


2<br />

Krediet<br />

ZZP-er en sociale premies<br />

VERNforum – <strong>OKTOBER2017</strong><br />

voor transportondernemers<br />

De FNV en de CNV willen dat de zzp’er in de transportsector ook<br />

sociale premies gaat betalen. Zij vinden dat de zzp’er te goedkoop<br />

werkt. De bonden vinden ook dat de zzp’er vanuit maatschappelijke<br />

verantwoordelijkheid moet meebetalen aan de sociale voorzieningen.<br />

Het Forum kan zich hierin niet vinden. Meebetalen aan de<br />

sociale voorzieningen, maar nergens recht op hebben; dat kan niet.<br />

Het aantal zzp’ers is in de laatste tien jaar explosief gestegen. Inmiddels<br />

zijn er in Nederland 1 miljoen zelfstandigen zonder personeel.<br />

Hoe kan dat? De verdiensten voor een chauffeur zijn drastisch<br />

gedaald en zijn voorheen prachtige baan is een stuk minder aantrekkelijk<br />

geworden.<br />

De FNV en de CNV moeten begrijpen dat de kleine transportondernemer<br />

niet voor te lage prijzen rijdt, maar dat de grote transportondernemingen<br />

en de verladers te weinig betalen. Zij moeten de kleine<br />

transportondernemer niet opzadelen met hogere kosten, maar<br />

moeten zich sterk maken voor hogere prijzen, dan kunnen de lonen<br />

ook omhoog. De maatschappelijke verantwoordelijkheid waar zij<br />

op wijzen, moeten zij niet zoeken bij de hardwerkende kleine ondernemers,<br />

maar bij de grote opdrachtgevers.<br />

L<br />

Banken zien al jaren geen brood meer<br />

in transportbedrijven. Vooral kleine en<br />

middelgrote transportbedrijven moeten<br />

het ontgelden. Er valt volgens de<br />

banken weinig meer te verdienen aan<br />

het mkb.<br />

De kleine Nederlandse transportsector kan zeer moeilijk aan<br />

krediet komen, zo blijkt uit onderzoek van VERN. Als men al een<br />

klein krediet heeft, van ongeveer € 10.000,-, is het bijna onmogelijk<br />

om deze verhoogd te krijgen naar bijvoorbeeld € 20.000,- , ook al<br />

heeft men goede jaarcijfers. Als movering geven de banken aan dat<br />

zij niet genoeg kunnen verdienen aan het mkb. Het boeit ze niet<br />

dat zij op deze wijze zand in de motor strooien van de Nederlandse<br />

economie.<br />

L<br />

Ondernemer zijn is een uitdaging. Een zzp’er, of liever de kleine<br />

transportondernemer, kan niet goedkoper gaan rijden dan de grote<br />

transportonderneming. Deze kleine transportondernemers rijden<br />

vaak voor de grote jongens.<br />

Nederland blijft binnen EU achter<br />

met verstrekken financiering<br />

Waar in de EU gemiddeld in twee derde<br />

van de gevallen transportondernemers<br />

een financiering krijgen, lukt dat in Nederland<br />

slechts bij een op de drie. Het<br />

algemeen klimaat voor het verkrijgen<br />

van een financiering voor het mkb in<br />

Nederland is duidelijk verslechterd ten<br />

opzichte van andere landen in Europa.<br />

De banken voeren een haast discriminerende<br />

reden aan, namelijk het feit dat<br />

het een transportbedrijf betreft. Zelfs<br />

als de jaarcijfers van het bedrijf in kwestie<br />

goed zijn, wordt een financiering<br />

vaak geweigerd.<br />

Terwijl zeker de kleinere transportbedrijven zelden failliet gaan.<br />

Kleine transportbedrijven kunnen hierdoor hun bedrijf niet uitbreiden,<br />

wat weer slecht is voor de werkgelegenheid. De echte reden is<br />

natuurlijk dat de bank te weinig verdient aan het transportbedrijf.<br />

Daarnaast is zij door de EU verplicht gesteld om een grotere kapitaalbuffer<br />

aan te houden. De lage rente is ook een reden om weinig<br />

kredieten te verstrekken. De banken doen liever zaken met goed<br />

gefinancierde corporate bedrijven.<br />

L


4<br />

VERNmagazine<br />

Transport<br />

in de<br />

Tweede Wereldoorlog<br />

Op het moment dat ik dit artikel<br />

schrijf is het Bevrijdingsdag.<br />

We gedenken dat we 72 jaar<br />

geleden zijn bevrijd van het<br />

verschrikkelijke regime dat de<br />

nazi’s er in Nederland op<br />

nahielden.<br />

De Tweede Wereldoorlog heeft aan 55 miljoen mensen<br />

het leven gekost, een getal dat bijna niet te bevatten is. In<br />

wreedheid kan het alleen benaderd worden door de daden<br />

van IS. We eren vandaag de soldaten en burgers die zijn gestorven<br />

voor onze vrijheid. Vrijheid die wij inmiddels vanzelfsprekend<br />

zijn gaan vinden. Ik heb onderzocht hoe het<br />

transport in de Tweede Wereldoorlog ging. Wat nu geldt,<br />

gold toen ook: zonder transport staat alles stil. Generaal<br />

Eisenhower (algemeen bevelhebber van alle geallieerde<br />

legers en later president van de Verenigde Staten) zei in zijn<br />

memoires: ‘Wij zouden de oorlog hebben verloren als er<br />

geen vrachtwagens waren geweest om ons leger te bevoorraden.’<br />

Eisenhower stak zijn bewondering voor de vrachtwagenchauffeur<br />

niet onder stoelen of banken. ‘Want’, zei<br />

hij, ‘vrachtwagens waren een geliefde prooi voor jachtvliegtuigen<br />

en bommenwerpers.’<br />

Voedsel en munitie<br />

Vrachtwagenchauffeurs zaten niet in een gepantserde cabine<br />

en hadden geen wapens om terug te<br />

schieten. Ze vervoerden voedsel voor de<br />

bevolking, ondanks de grote gevaren. Een<br />

deel, meestal legervrachtwagens, reedt<br />

met munitie en andere benodigdheden<br />

voor het leger. Alle vrachtwagens reden<br />

op benzine, wat zeer brandbaar is. Als<br />

een vrachtwagen werd getroffen<br />

door een kogelregen of een<br />

granaat en in brand vloog, -<br />

wat negen van de tien keer<br />

gebeurde - overleefde de<br />

chauffeur het bijna nooit. De<br />

vrachtwagens vervoerden<br />

ook benzine voor het leger.<br />

Zware tanks, zoals de Duitse<br />

Tiger, verbruikten drie liter<br />

per 500 meter. De bevoorrading<br />

van het leger was<br />

dus zeer belangrijk. Een<br />

leger dat niet of onvoldoende<br />

wordt bevoorraad,<br />

is verloren. Een<br />

goed voorbeeld hiervan<br />

is het Duitse leger bij<br />

Stalingrad. Men probeerde<br />

met een luchtbrug<br />

het vastzittende leger te<br />

bevoorraden, maar dat<br />

mislukte jammerlijk. Een<br />

Duitse ambtenaar dacht<br />

de soldaten met de kerstdagen een plezier te doen en stuurde<br />

flessen drank in plaats van eten, munitie en warme kleding.<br />

De rol van vrachtwagens<br />

D-day in Normandië zou mislukt zijn zonder de duizenden vrachtwagenchauffeurs<br />

die meteen begonnen te rijden om te bevoorraden.<br />

Het is opmerkelijk dat je uit die tijd wel foto’s ziet van soldaten<br />

in jeeps die als bevrijders worden binnengehaald, maar zelden van<br />

vrachtwagenchauffeurs. De meisjes van toen hingen niet aan de<br />

ramen van de vrachtwagens, zoals ze dat wel deden bij de legervoertuigen.<br />

Een vrachtwagen staat alleen op de foto als er mensen<br />

op staan die voedsel ontvangen. Vrachtwagens werden ook veel<br />

gebruikt voor personenvervoer, hoewel er nooit is geschreven over<br />

wagens die joden naar de treinen brachten. Als de chauffeurs dit<br />

weigerden, werden ze doodgeschoten. Er wordt nooit gesproken<br />

over de chauffeurs die dit werk moesten doen, het lijkt wel of ze<br />

niet hebben bestaan.<br />

Papieren en vergunningen<br />

Ik heb uitgebreid gezocht naar informatie over het goederenvervoer<br />

over de weg in Nederland ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. In<br />

het begin van de oorlog draaiden de fabrieken nog en was de voedselvoorziening<br />

nog redelijk op peil. Ondanks de<br />

bezetting ging het leven eigenlijk gewoon door.<br />

Duitsers vonden dat alles geregistreerd moest<br />

worden en dat je overal papieren voor moest<br />

hebben. Maar tot mijn verbazing kan ik niets vinden<br />

over hoe vrachtwagenchauffeurs toen hun<br />

werk moesten doen, wat voor vergunningen<br />

zij nodig hadden. Over transport werd niet geschreven,<br />

hoe belangrijk het ook was.<br />

Smokkelen<br />

Er waren vele helden onder de<br />

vrachtwagenchauffeurs. Er werd<br />

jacht op hen gemaakt door de geallieerden,<br />

die niet konden zien wat voor<br />

lading zij bij zich hadden. Men ging<br />

‘s nachts rijden, met de koplampen<br />

verbouwd tot kleine spleetjes. Dat<br />

was een stuk veiliger en het gaf de<br />

mogelijkheid om te smokkelen en<br />

ongezien wapens te vervoeren. Er<br />

is een triest verhaal bekend van<br />

drie chauffeurs die voedsel vervoerden<br />

met daaronder wapens<br />

voor het verzet. Zij werden door<br />

een Engels jachtvliegtuig van de<br />

weg geschoten, waarbij ze alle drie de<br />

dood vonden. Het monumentje dat<br />

men na de oorlog voor hen had neergezet,<br />

is gesloopt om plaats te maken<br />

– <strong>OKTOBER2017</strong><br />

voor nieuwbouwwoningen. Zo belangrijk waren ze dus kennelijk<br />

ook weer niet. Tijdens de hongerwinter vervoerden de vrachtwagens<br />

stiekem kinderen en baby’s, vanuit het westen naar Groningen<br />

en Friesland. Anders waren deze kinderen gestorven van de honger.<br />

Ik sprak oude mensen wiens vaders dit werk hebben gedaan;<br />

echte erkenning hebben de chauffeurs nooit gekregen. Ook in de<br />

binnenscheepvaart waren dergelijke helden, waaronder mijn eigen<br />

grootvader, die baby’s vervoerde in het ruim.<br />

Overvloed<br />

Dergelijk dingen kunnen wij ons niet voorstellen in de huidige tijd<br />

van overvloed. Nooit hebben wij honger gekend en we kunnen<br />

ons bijna alles veroorloven. Natuurlijk is het niet goed om elke dag<br />

stil te staan bij de verschrikkingen die zijn gebeurd, maar laten we<br />

nooit vergeten wat een dappere mensen er waren - ook onder de<br />

vrachtwagenchauffeurs - waardoor wij nu in vrijheid leven. Ongerust<br />

kijk ik naar de huidige ontwikkelingen in de wereld. Poetin, IS...<br />

Er is bijna niets over van ons leger; hoe gaan wij ons verdedigen?<br />

Onze politici snappen niet dat maar weinig nodig is om de vlam<br />

weer in de pan te laten slaan. Er is geen enkel land in de wereld dat<br />

het in zijn hoofd zal halen om Amerika rechtstreeks aan te vallen,<br />

omdat Amerika sterk is. Dat dwingt respect af bij de tegenstander.<br />

Onze politici breken onze verdediging af met het idee dat men ons<br />

dan niet aanvalt. Wij zeggen: “Foei”.<br />

Als het misgaat, wordt opnieuw veel gevraagd van de vrachtwagenchauffeur.<br />

Vrachtwagenchauffeurs zijn altijd nodig, in wat voor situatie<br />

we ook leven. In feite vormen de chauffeurs het sterkste leger<br />

ter wereld. Laten we hopen dat we dit nooit hoeven te bewijzen en<br />

dat onze kinderen in vrijheid mogen opgroeien. ‘Zonder transport<br />

staat alles stil’, is een prachtige zin, maar misschien is deze zin nog<br />

mooier: ‘Zonder transport staat elke oorlog stil’. Iets om over na te<br />

denken.<br />

L<br />

Klaas de Waardt


ADVIES EN BEMIDDELING VOOR<br />

ONTHEFFINGEN EN BEGELEIDING<br />

UITZONDERLIJK VERVOER<br />

Gorinchemsestraat 70<br />

4231 BJ Meerkerk<br />

T 0183 - 35 13 26<br />

E info@elcar-carrosserieen.nl<br />

I www.elcar-carrosserieen.nl<br />

Wij bieden u:<br />

L deskundige verzorging<br />

van ontheffingen en<br />

begeleidingen uitzonderlijk<br />

vervoer in heel Europa;<br />

L verkenning reisroutes;<br />

L tijdig waarschuwen bij<br />

verlopen langlopende<br />

ontheffing;<br />

L ruim 30 jaar ervaring;<br />

L dag en nacht bereikbaar.<br />

Abraham van Stolkweg 74 e<br />

3041 JA Rotterdam<br />

Tel. 010-2982828<br />

www.ete.nl - info@ete.nl<br />

Elcar van oudsher een hecht Nederlands<br />

Elcar Lichtgewicht Volume<br />

Combinatie<br />

familiebedrijf, waar werken nog centraal staat,<br />

is opgericht in 1953. Ontstaan vanuit de wagenmakerij<br />

en cabinebouw heeft zich ontwikkeld<br />

tot een modern carrosseriebedrijf.<br />

KEURINGEN:<br />

• LPK= laadklepkeuring<br />

• ALK= autolaadkraankeuring<br />

• TÜV ladungssicherung<br />

Al meer dan 20 jaar brengt Elcar Carrosserieën, een<br />

lichtgewicht schuifzeil volume combinatie op de markt.<br />

Deze opbouw bestaat voor 95% uit hoogwaardige<br />

aluminium profielen. Door het lage gewicht van de<br />

carrosserie kan de laadcapaciteit verhoogd worden<br />

tot 3100 kg. Uitgaande van de maximaal wettelijke<br />

uitwendige hoogte kan er bij de motorwagen een<br />

vrije insteekhoogte van 2.960 mm gerealiseerd worden,<br />

bij de aanhangwagen is deze zelfs 3.060 mm.<br />

TÜV Ladingssicherung Code XL<br />

Aluminium carrosserie<br />

Gewichtsbesparing van 3.100 kg.<br />

Hefdak, schuifdak en doorlaadsysteem<br />

Naast de Lichtgewicht Volume Combinaties<br />

zijn wij ook gespecialiseerd in:<br />

Opbouw en onderhoud van<br />

(zware) autolaadkranen<br />

Open laadbakken<br />

Aluminium snaplock carrosserieen<br />

Plywood carrosserieen<br />

GESPECIALISEERD IN:<br />

• Carrosseriebouw<br />

• TÜV lichtgewicht -<br />

schuifzeil carrosserie<br />

• Fassi autolaadkranen • Accessoires<br />

• Hydraulische laadliften • Reparatie<br />

• Spuiterij en belettering<br />

SECURITY SOLUTIONS FOR LOGISTIC PROFESSIONALS<br />

A company of the Imbema Group.<br />

Remote Access Control<br />

Sophisticated Load<br />

Area Security<br />

Multi-Point Locking<br />

JONGE TRUCKS MET FINANCIERING EN GARANTIE!<br />

Secure<br />

Emergency<br />

Access<br />

Nieuwe truck nodig? Bij Euro6trucks.eu kunt u terecht voor jong<br />

gebruikte trucks van alle merken. Dankzij onze aantrekkelijke<br />

financieringsvoorwaarden is het al mogelijk om een truck te rijden vanaf<br />

399,- p/m.<br />

Daarnaast is iedere truck standaard voorzien van 3 maanden garantie,<br />

geldig in de gehele EU en de periode vangt pas aan na afloop van de<br />

fabrieksgarantie. We kunnen zelfs uw truck geheel naar wens customizen.<br />

Alle reden dus voor een bezoek aan euro6trucks.eu!<br />

De voordelen op een rijtje:<br />

-Standaard garantie binnen de EU<br />

-Alle vormen van lease<br />

-100 jaar tevreden klanten gingen u voor<br />

-Alle merken<br />

-Inruil mogelijk<br />

Vehicle & Trailer<br />

immobilisation<br />

Load Integrity<br />

Goods in Transit Alarm<br />

Electronic Seal<br />

Automatic<br />

Locking<br />

0183 - 668 222 / euro6trucks.eu<br />

SBS • Hoogeveenenweg 25 • 2913 LV Nieuwerkerk a.d. IJssel • T: +31 (0)88 130 60 66 • E: info@sbsnl.com • www.sbsnl.com


8<br />

&<br />

Een overzicht van websites<br />

WEBS<br />

APPS<br />

en smartphone-applicaties.<br />

Omdat ze handig zijn of<br />

gewoon leuk.<br />

Trucker<br />

Door de strenge regels rond rij- en<br />

rusttijden en het beperkte aantal<br />

parkeerplaatsen aan drukke wegen<br />

is het lastig een geschikte parkeerplaats<br />

te vinden. Vooral als u ook<br />

nog uw rijtijd zo goed mogelijk wilt<br />

gebruiken. Trucker heeft de oplossing. Met Trucker ziet u in één<br />

oogopslag waar nog parkeerplaatsen vrij zijn, over welke faciliteiten<br />

een parkeerplaats beschikt en waar u uw vrachtwagen veilig<br />

neer kunt zetten.<br />

Volg ons ook op<br />

www.vernmagazine.nl<br />

Trucks.nl<br />

Via Trucks.nl heeft u toegang tot een<br />

aanbod van meer dan honderdduizend<br />

tweedehands vrachtwagens.<br />

U kunt zoeken op categorie, merk,<br />

type, bouwjaar en zelfs het land van<br />

uw voorkeur; Trucks.nl toont vrachtwagens<br />

uit binnen- en buitenland. Daarnaast vindt u op de website<br />

een uitgebreide databank met equipment, auto’s en onderdelen,<br />

van heftrucks tot quads en van kranen tot cabines.<br />

eta-monitor.nl<br />

Via het online platform ETA-Monitor worden aanrijtijden voor alle betrokken partijen inzichtelijk gemaakt. ETA<br />

(Estimated Time of Arrival)-Monitor is bedoeld en toegankelijk voor logistieke dienstverleners, vervoerders, verladers<br />

(afzenders en opdrachtgevers), servicebedrijven en bezorgers (chauffeurs). U levert uw geplande tijden<br />

aan en ETA-monitor toont deze aan alle betrokken partijen. Voordelen volgens het platform zijn: het verhogen<br />

van ritstopdichtheid, minder (her)bezorgingen/nieuwe afspraken, lagere kosten en hogere efficiency.<br />

Zo voorkomt u<br />

ladingdiefstal<br />

Het aantal ladingdiefstallen is<br />

vorig jaar gestegen met 29%, van<br />

177 ladingdief stallen in 2015 naar<br />

226 in 2016, zo blijkt uit cijfers<br />

van de Nationale Politie.<br />

De dieven slaan vooral toe in Venlo, Asten en Hazeldonk.<br />

De schade wordt geschat op zo’n 350 miljoen euro per jaar.<br />

Het aantal gestolen vrachtwagens nam af van 150 in 2015<br />

tot 110 in 2016.<br />

VERNmagazine – <strong>OKTOBER2017</strong><br />

Goed plannen<br />

”Probeer, zeker met dure lading, de rit altijd zo te plannen<br />

dat de aankomst ongeveer gelijk valt met afgesproken lostijd.<br />

Als men op de losplaats aangeeft dat ergens anders<br />

gelost moet worden, neem dan contact met de opdrachtgever<br />

om te verifiëren of dit correct is. Laat dit per email<br />

bevestigen.”<br />

Andere nuttige tips:<br />

K Probeer zoveel mogelijk aanwezig te zijn bij het laden<br />

en controleer of de lading klopt met de documenten;<br />

K Loodspersoneel kan betrokken zijn bij een bende,<br />

vertel nooit waar je heen gaat of overnacht;<br />

K Ga altijd staan waar veel sociale controle is, zoals<br />

op drukke parkeerplaatsen of bij wegrestaurants;<br />

K Stop alleen op drukke plaatsen, ook als je door de<br />

politie wordt gesommeerd een afslag te nemen.<br />

Het is meerdere malen gebeurd dat vrachtwagens<br />

werden beroofd door valse agenten.<br />

K Zet altijd het alarm aan, ook als je de vrachtwagen<br />

maar kort verlaat.<br />

K Neem nooit lifters mee, ook al zijn ze nog zo mooi.<br />

Het is vaak gebeurd dat chauffeurs te veel loslieten<br />

over hun bestemming of lading, waarna zij werden<br />

overvallen.<br />

K Wordt u toch overvallen, blijf dan te allen tijde rustig.<br />

Bezochte steden<br />

Weet u hoeveel plaatsen u heeft bezocht<br />

tijdens uw carrière als transporteur?<br />

Vast niet. Met Bezochte<br />

Steden houdt u dit eenvoudig bij.<br />

Deze app bevat een enorme database<br />

van steden, in tegenstelling tot<br />

sommige soortgelijke apps waar je alleen landen kunt markeren.<br />

En natuurlijk deelt u uw statistieken met uw (Facebook)vrienden.<br />

Leuk om later terug te zien!<br />

Eurotrucksimulator2.com<br />

Krijgt u van rijden nooit genoeg?<br />

Met de game Euro Truck Simulator 2<br />

bouwt u thuis verder aan uw transportimperium.<br />

Ga de weg op met<br />

een van de door u zelf samengestelde<br />

wagens – elke vrachtwagen heeft<br />

diverse aanpassingsopties ten aanzien van uiterlijk en prestatie.<br />

Het spel stelt u in staat uw eigen transportbedrijf te creëren en zo<br />

groot te maken als u wilt.<br />

Cabine op slot en motor uit<br />

”Chauffeurs kunnen zelf veel doen om diefstal te voorkomen.<br />

Wij zien vaak chauffeurs in de vroege ochtend koffiedrinken<br />

bij een pompstation. Ze laten dan hun cabine open<br />

en de motor lopen; een grotere uitnodiging om de vrachtwagen<br />

te stelen is er niet. Als wij met twee man zijn, kunnen<br />

we tussen 5.00 en 7.00 uur zeker zes vrachtwagens stelen.<br />

Buiten dat het dom is om je motor te laten draaien is het<br />

ook nog milieuvervuilend. En het kost brandstof.<br />

Het is verder verstandig om nooit te praten over de lading;<br />

er zijn overal oren. Noem ook de eindbestemming en overnachtingsplaats<br />

niet”, aldus de politie.<br />

Wanneer uw lading wordt gestolen, hoeft u niet meer naar<br />

het politiebureau om aangifte te doen.<br />

De politie heeft een speciaal telefoonnummer in het leven<br />

geroepen: 088-0087444. Hiermee hoopt ze dat de bereidheid<br />

om aangifte te doen groter wordt.<br />

L


0Dennis de Jong zit sinds<br />

2009 namens de SP in<br />

het Europees Parlement.<br />

In VERN Magazine laat hij<br />

zijn licht schijnen over de<br />

transportsector.<br />

van kleine transportondernemingen en eigen rijders zijn echt anders<br />

dan die van de grote bedrijven die werken met vestigingen in<br />

tal van lidstaten. Daarom ben ik een groot pleitbezorger van MKBtests<br />

op Europese wetgeving: de lobby van grote bedrijven is zo<br />

intensief dat het MKB-belang soms ondersneeuwt. Wat voor een<br />

groot bedrijf nog uitvoerbaar is, kan voor kleine bedrijven<br />

tot grote problemen leiden. En dat soort wetgeving<br />

moeten we niet hebben.”<br />

Netwerk<br />

De Jong richtte enkele jaren geleden in het<br />

Europees Parlement een informeel netwerk<br />

op van Europarlementariërs die zich<br />

inzetten voor eerlijk en goed werk in de<br />

transportsector. Vanuit dit netwerk organiseerde<br />

hij verschillende bijeenkomsten<br />

met de eurocommissaris die verantwoordelijk<br />

is voor de transportsector, Violeta<br />

Bulc. De foto’s die een chauffeur maakte<br />

van de wantoestanden op de weg leken<br />

diepen indruk te maken op de eurocommissaris.<br />

Toch maakt haar enkele maanden geleden<br />

verschenen mobiliteitspakket geen einde aan deze<br />

wantoestanden. Integendeel, door verdere liberalisering<br />

van de cabotageregels komt ook het binnenlands wegvervoer<br />

verder onder druk te staan. Daarom organiseerde De Jong samen<br />

‘De Jong voelt<br />

zich betrokken<br />

bij de sector’<br />

VERNmagazine – <strong>OKTOBER2017</strong><br />

met zijn PvdA-collega Agnes Jongerius op 15 juli in Amersfoort een<br />

bijeenkomst om met de chauffeurs te spreken over de resultaten<br />

van een enquête die hij eerder gehouden had over de nieuwe voorstellen<br />

van de Commissie. Zowel de eigen rijders als de chauffeurs<br />

in loondienst waren duidelijk: dit zijn voorstellen die ons de nek<br />

omdraaien. Straks rijden er in Nederland alleen nog maar<br />

Oost-Europese chauffeurs.<br />

Vechten<br />

Door al zijn contacten met vrachtwagenchauffeurs,<br />

waaronder zijn zwager, voelt De<br />

Jong zich zeer betrokken bij de sector. Hij<br />

wil ervoor vechten dat een mooi en eervol<br />

beroep als vrachtwagenchauffeur als<br />

gevolg van Europese wetgeving verder<br />

wordt uitgekleed. Hij zal dan ook doorgaan<br />

met zijn strijd tegen sociale dumping<br />

en voor Europese wetgeving die daar een<br />

eind aan maakt.<br />

L<br />

Dennis<br />

Europarlementariër<br />

de Jong<br />

Dennis de Jong werd in 1955 in<br />

Delft geboren. Hij verhuisde<br />

naar Rotterdam en woont<br />

daar nu nog. Aan de<br />

‘Mooi en eervol<br />

beroep als<br />

vrachtwagenchauffeur<br />

wordt uitgekleed’<br />

Erasmus Universiteit<br />

in zijn woonplaats<br />

studeerde hij af in<br />

rechten en economie.<br />

Later ging hij<br />

naar New York om<br />

internationale betrekkingen<br />

te studeren.<br />

In 2000 promoveerde<br />

hij aan de<br />

Universiteit Maastricht<br />

op het onderwerp internationale<br />

bescherming<br />

van de vrijheid van godsdienst<br />

en levensovertuiging.<br />

Mensenrechten zijn voor De Jong<br />

altijd een leidraad gebleven. Hij werkte<br />

bij het ministerie van Buitenlandse Zaken<br />

als speciaal adviseur mensenrechten en goed bestuur.<br />

Ook in het Europees Parlement<br />

houdt hij zich hiermee bezig.<br />

In het bijzonder vraagt hij<br />

aandacht voor de sociale<br />

mensenrechten, hij verzet<br />

zich onder meer tegen<br />

sociale dumping.<br />

MKB-tests<br />

Dennis de Jong is onder<br />

meer woordvoerder<br />

voor zijn fractie<br />

in de interne marktcommissie<br />

van het<br />

Europees Parlement.<br />

Daarbij probeert hij te<br />

voorkomen dat de markt<br />

doorslaat ten koste van de<br />

werknemers, maar ook het MKB<br />

is voor hem een prioriteit. “Te vaak<br />

wordt aangenomen dat de belangen<br />

van grote en kleinere bedrijven parallel lopen.<br />

Dat blijkt in de praktijk vaak niet het geval, de belangen


Mol Coatings Specialties<br />

U staat centraal bij Mol Coatings. Wij<br />

leveren klantspecifieke producten:<br />

producten die op maat worden gemaakt,<br />

afgestemd op uw behoefte,<br />

toepassing en zelfs aangeleverd op de<br />

manier die voor u het prettigst is.<br />

Welk coating- of laksysteem heeft u nodig en hoe intensief gaat dit<br />

belast worden? Wij denken met u mee en geven advies waar u echt<br />

iets aan hebt. Mol Coatings ontzorgt en neemt uw conserveringsvraagstuk<br />

van A tot Z uit handen. Of u nu een machinepark hebt of<br />

behoefte heeft aan een fleet owner-plan voor uw wagenpark.<br />

Maar daar blijft het niet bij. Snelheid en service vinden we net zo<br />

belangrijk als de kwaliteit van onze producten: u heeft uw bestelling<br />

binnen 24 uur in huis.<br />

Mol Coatings kan als kleurenspecialist al uw huiskleuren verzorgen<br />

en reproduceerbaar leveren.<br />

Mol Coatings Anti Graffiti<br />

Eindeloos graffiti wegpoetsen is verleden tijd met deze effectieve<br />

Anti Graffiti-coating. De coating vormt een beschermende laag,<br />

waarop verf en graffiti niet hecht. Het bekladde oppervlak wordt<br />

moeiteloos weer helemaal schoon. Een ideale oplossing voor gemeentes,<br />

vervoersdiensten en scholen.<br />

Eigenschappen: goed glansbehoud, slagvast,<br />

chemicaliënbestendig, anti-graffiti<br />

Toepassingen: vervoersmiddelen, muren, geluidswallen,<br />

openbare gebouwen<br />

Voorbehandeling: afhankelijk van de ondergrond<br />

een primer gebruiken<br />

Kleur: kleurloze blanke lak of aflak op kleur<br />

Geschiedenis<br />

Het in 1932 opgerichte schildersbedrijf C. Mol & Zonen is in ruim<br />

tachtig jaar uitgegroeid tot een modern bedrijf met meerdere divisies,<br />

waaronder Mol Coatings B.V. In korte tijd heeft Mol Coatings<br />

een grote naam opgebouwd als producent en leverancier van Pantser<br />

Coatings en lakken voor de carrosserie- en trailerbouw, landbouwmechanisatie,<br />

machine- en constructiebouw.<br />

Mol Coatings Armour Zinc 786<br />

Het intensieve schooperen is niet meer nodig: corrosie voorkomt<br />

u met Armour Zinc 786. Deze normaal te verspuiten zeer sterk<br />

corrosiewerende primer, bespaart u zowel tijd als geld.<br />

De coating kan direct aangebracht worden na het stralen en is geschikt<br />

voor alle stalen ondergronden.<br />

Een mooie extra: Armour Zinc valt in de hoogste klasse van het<br />

KIWA-certificaat en voldoet aan de classificatie C5-M/High<br />

volgens ISO 12944-6. Dit betekent in de praktijk een levensduurverwachting<br />

van meer dan vijftien jaar in zware, maritieme milieus.<br />

Dit KIWA-systeem is door TÜV getest en gekeurd.<br />

Eigenschappen: beschermend, antiroest, tijdbesparend,<br />

zeer lange levensduur<br />

Toepassingen: chassis, trailers, containers, kippers,<br />

stalen machines en staalconstructies<br />

Voorbehandeling: een straalruwheid van 35-60 µm<br />

wordt aanbevolen<br />

Kleur: grijs, grijsgroen, grijsrood<br />

Mol Coatings B.V.<br />

Utrechtsestraatweg 224, 3911 TX Rhenen | Tel. +31 318-472020<br />

E-mail info@mol-coatings.com | www.mol-coatings.com


4<br />

Geel zwaailicht:<br />

kan dat zomaar?<br />

DE NATIONALE POLITIE – <strong>OKTOBER2017</strong><br />

De politie wordt regelmatig<br />

geconfronteerd met<br />

weggebruikers die te pas en te<br />

onpas een geel zwaai-, flits-<br />

of knipperlicht voeren.<br />

Ook vrachtwagenchauffeurs maken zich hieraan schuldig<br />

wanneer ze deze lichten gebruiken terwijl dat niet overeenkomt<br />

met de situaties zoals dat in de wet staat beschreven.<br />

Zodra chauffeurs met iets zwaars of uitgeschoven rijden of<br />

een bijzondere lading vervoeren, schromen sommigen niet<br />

de zwaailamp aan te zetten.<br />

Niet alleen omdat ze denken dat het dan mag of moet,<br />

maar soms ook om bijzonder over te komen. Op te vallen<br />

dus. Alsof je er niet bij hoort als je geen zwaailicht gebruikt.<br />

Door al dat misbruik gaat de meerwaarde van dit licht snel<br />

verloren.<br />

Gevaarlijke situaties voorkomen<br />

Hoe zit het nu werkelijk met het gebruik van het gele<br />

zwaailicht? Het Reglement verkeersregels en verkeerstekens<br />

1990 biedt de mogelijkheid voor onder andere het<br />

gebruik van het gele zwaailicht.<br />

DE<br />

NATIONALE<br />

<br />

Vervolg op pagina 26


6<br />

Vervolg van pagina 25<br />

De Regeling optische en geluidssignalen 2009 werkt het gebruik<br />

verder uit. Deze regeling biedt groepen voertuigen de mogelijkheid<br />

om door middel van het gele zwaailicht de aandacht te vestigen<br />

op het voertuig om daarmee gevaarlijke situaties te voorkomen.<br />

Het is dus echt voor de veiligheid. Misbruik van deze regel werkt<br />

averechts.<br />

De acht hieronder genoemde groepen voertuigen mogen (of moeten)<br />

het gele zwaailicht voeren, omdat de kans bestaat dat het<br />

voertuig anders niet wordt opgemerkt:<br />

1. Voertuigen voor het vervoer van ondeelbare<br />

lading waarvoor een ontheffing is verleend<br />

Veel vrachtwagens die door het vervoer van ondeelbare lading<br />

breder zijn dan 2.55 meter of, bij een trekker met oplegger, langer<br />

zijn dan 16.50 meter, voeren gele zwaailichten. Dit mag echter<br />

alleen als er een ontheffing is verleend voor dit vervoer. Tot een<br />

breedte van 3 meter en bij een trekker met oplegger tot een lengte<br />

van 22 meter, is voor dit soort vervoer geen ontheffing vereist.<br />

Gele zwaailichten mogen dan niet. Als attentiesignaal zijn de zwaailampen<br />

ook overbodig omdat al geregeld is dat, als de lading meer<br />

dan 10 centimeter buiten het voertuig uitsteekt, de lading moet zijn<br />

voorzien van een markering. Dit is al een attentiesignaal.<br />

2. Voertuigen van transportbegeleiders<br />

Wanneer in een ontheffing van een exceptioneel transport een<br />

transportbegeleider is voorgeschreven, mag de transportbegeleider<br />

gele zwaailampen voeren. De ontheffing moet wel geldig zijn<br />

voor het transport dat wordt begeleid. Dus het transport is binnen<br />

de gestelde maten en rijdt ook op de voorgeschreven route.<br />

DE NATIONALE POLITIE – <strong>OKTOBER2017</strong><br />

3. Hulpverleningsvoertuigen<br />

Hulpdiensten die met hun auto op of langs de weg op een gevaarlijke<br />

plek staan om hun werk goed te kunnen doen, voeren ter<br />

attentie soms het gele en soms het groene zwaailicht in plaats van<br />

het blauwe zwaailicht. Het blauwe zwaailicht wordt alleen gebruikt<br />

tijdens het aanrijden naar een incident. Eenmaal aangekomen wordt<br />

het blauwe zwaailicht gewisseld met het gele. Ook hier verhoogt<br />

het juiste zwaailicht de duidelijkheid voor de weggebruikers.<br />

4. Voertuigen voor werkzaamheden op of aan de weg<br />

Allerlei voertuigen die worden gebruikt voor wegen, werken of inrichtingen<br />

op, aan, in of boven wegen. Denk daarbij bijvoorbeeld<br />

aan stoom- en motorwalsen of voertuigen die ingezet worden bij<br />

het maaien van de bermen. Maar ook bijvoorbeeld sneeuwruimers.<br />

5. Voertuigen voor reparatie- of bergingswerkzaamheden<br />

Hieronder valt bijvoorbeeld de Wegenwacht bij hulpverlening aan<br />

een gestrande auto langs de weg. Echter de hulpverlening binnen<br />

de bebouwde kom valt hier niet onder.<br />

6. Begeleidingsvoertuigen van militaire colonnes<br />

De Koninklijke Marechaussee die deze taak meestal uitvoert, hoeft<br />

bij de begeleiding dan geen blauw zwaailicht te voeren.<br />

7. Land- en bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met<br />

beperkte snelheid of daardoor voortbewogen<br />

aanhangers die breder zijn dan 2.60 meter<br />

Vooral de voorwaarde breder dan 2.60 meter wordt vaak vergeten.<br />

8. Voertuigen van de Belastingdienst/douane<br />

Voor de veiligheid is het nodig dat onder bepaalde omstandigheden<br />

deze diensten gebruikmaken van het gele zwaailicht.<br />

Het gebruik van gele zwaailichten is dus beperkt. Om de echte<br />

waarde van het attentiesignaal te behouden, moet het gebruik<br />

ook beperkt blijven tot deze gevallen. Dit komt de veiligheid van<br />

iedereen ten goede. Staat u veilig of voldoet u aan andere eisen<br />

(markeringsborden), dan mag het gele zwaailicht niet aan. Staat u<br />

onveilig en worden de werkzaamheden hieronder genoemd, dan<br />

moet het gele zwaailicht aan. De politie treedt op als geen geel<br />

zwaailicht wordt gebruikt terwijl het wel moet en wanneer een<br />

geel zwaailicht wordt gebruikt terwijl het niet mag.<br />

L<br />

Volg ons ook op<br />

www.vernmagazine.nl


8<br />

VERNmagazine<br />

Economische schade<br />

door files neemt toe<br />

Verkeersinfarcten op de weg<br />

zorgen voor steeds grotere<br />

economische schade.<br />

Dit blijkt uit een alarmerend<br />

rapport van het ministerie van<br />

Infrastructuur en Milieu.<br />

Er zijn vele extra miljarden nodig om Nederland mobiel te<br />

houden en de goederenstromen in goede banen te leiden,<br />

vindt VERN.<br />

Het ministerie kan zichzelf deels verwijten dat de economische<br />

schade door files snel toeneemt. Tijdens de afgelopen<br />

crisis heeft minister Schulz-Van Haegen - tegen de wens<br />

van diverse belangenorganisaties in - miljarden uit het Infrastructuurfonds<br />

teruggegeven aan het ministerie van Financiën.<br />

Veel projecten zijn daarom niet uitgevoerd of tot<br />

nader order uitgesteld. Daarvan plukken we nu de wrange<br />

vruchten. VERN heeft hiervoor gewaarschuwd: het is normaal<br />

dat na regen zonneschijn komt. Als de crisis voorbij<br />

is, krijgen we weer economische groei. Dat is een keiharde<br />

economische wet. De groei bedraagt nu 3,5%. 1% economische<br />

groei staat gelijk aan 9% meer files. Als er normaal<br />

400 kilometer file staat, dan krijg je met 2% economische<br />

groei 72 kilometer file extra per dag. Als de infrastructuur<br />

niet verbetert, duurt het niet lang meer of de files in de<br />

morgen sluiten naadloos aan op de files in de avond. Dit<br />

is al sterk merkbaar op de wegen tussen Amsterdam, Den<br />

Haag, Breda, Eindhoven, Arnhem, Zwolle en Utrecht. Ook<br />

de regio Groningen merkt een stevige groei van het verkeer.<br />

Stadscentra slippen dicht; je moet voor 7.00 uur de steden<br />

inrijden om files te vermijden.<br />

Het openbaar vervoer is ook geen oplossing, want de treinen<br />

zitten overvol.<br />

Geldfabriek<br />

Door het zeer intensieve gebruik van onze wegen, bruggen en viaducten,<br />

slijten deze veel sneller dan gepland. Voorheen moest een<br />

brug twintig jaar meekunnen, nu spreekt men al van groot onderhoud<br />

na tien jaar. Binnenkort moeten onze wegen ieder jaar van<br />

een nieuwe toplaag worden voorzien. Afgelopen jaar was de renovatie<br />

van de Merwedebrug een stevige waarschuwing voor iedereen.<br />

Naast de belangenorganisaties vindt nu ook de Tweede Kamer dat<br />

er weer gebouwd moet worden. Het idee van links dat nieuwe wegen<br />

nog meer verkeer aantrekken, is achterhaald. Stilstaan op de<br />

weg is bovendien veel milieuvervuilender dan met normale snelheid<br />

kunnen doorrijden. Dit is wetenschappelijk allang bewezen.<br />

De VVD zet in op nieuwe infrastructuur en slimme technologie.<br />

VERN vindt dat meer geld vrijgemaakt moet worden. De PVV vindt<br />

dat het huidige kabinet steken heeft laten vallen; de bezuinigingen<br />

van de VVD en de PVDA hebben weg en spoor geen goed gedaan.<br />

VERN is het hiermee volledig eens. Er wordt gesteld dat de auto een<br />

geldfabriek is; laten we meer van deze (belasting)gelden gaan besteden<br />

aan een goed wegen- en spoorstelsel. Dit verdient zichzelf in<br />

een rap tempo terug.<br />

– <strong>OKTOBER2017</strong><br />

Milieuverbetering<br />

Natuurlijk denkt VERN ook aan het milieu. Meer auto’s geeft meer<br />

milieuvervuiling, maar de opkomst van de elektrische auto heft dit<br />

op. VERN stelt zelfs dat de toename van elektrische auto’s in combinatie<br />

met meer economische groei een verbetering is voor het milieu.<br />

De aanleg van nieuwe wegen stimuleert de economische groei<br />

zonder grote schadelijke gevolgen. Gelukkig heeft GroenLinks de<br />

kabinetsformatie verlaten, want zij wilde geen nieuwe wegen, maar<br />

een enorme belastingverhoging voor auto en vrachtwagen. Op één<br />

punt had GroenLinks groot gelijk: een mindere of zelfs helemaal<br />

geen economie doordat men niet meer kan vervoeren. Minder auto’s,<br />

alles groen en geen werk. Dat vindt GroenLinks nog steeds de<br />

ideale combi. Zij weet duidelijk helemaal niets af van de werkelijkheid.<br />

Laat zij haar invloed aanwenden om China milieubewuster te<br />

maken, dat zet echt zoden aan de dijk. Niet in het kleine Nederland<br />

de lasten flink gaan verzwaren. Dat helpt het milieu wereldwijd helemaal<br />

niets.<br />

Miljardenverlies<br />

Uit het rapport van het ministerie van Infrastructuur en Milieu blijkt<br />

dat er 2.5 miljard euro per jaar verlies geleden wordt. In 2030 zal dit<br />

oplopen naar 6 miljard per jaar. Volgens ons hebben ze geen rekening<br />

gehouden met de winst die er zou zijn als wij normaal kunnen<br />

doorrijden. Het verlies wordt alleen maar groter als wij niets of weinig<br />

aan onze wegen, knooppunten en spoor gaan doen.<br />

Hat kabinet is bijzonder verguld met de huidige economische groei.<br />

Zij doet of zij dit gerealiseerd heeft, maar VERN is van mening dat<br />

het bedrijfsleven hiervoor heeft gezorgd. Het lijkt er trouwens op<br />

dat Nederland België achternagaat. België had bijna twee jaar geen<br />

kabinet en de economische groei was in die periode verbazingwekkend<br />

te noemen. Nu ons kabinet demissionair is, komt het bericht<br />

dat er 32 miljard over is. Normaliter had het kabinet dit extra geld<br />

allang uitgegeven aan leuke dingen. Nu kan dit niet.<br />

Geen nieuw kabinet, geen nieuwe wegen en bruggen en wel een<br />

goede economische groei. Dat blijft een utopie. <br />

L<br />

Volg ons ook op<br />

www.vernmagazine.nl


Advertorial<br />

0<br />

Gratis bijstand bij letselschade<br />

voor u en uw familie<br />

Als VERN-lid kunt u bij letselschade<br />

rekenen op de gratis bijstand van<br />

VQH Advocaten, óók voor uw familie.<br />

VQH Advocaten, met vestigingen in<br />

Oud-Beijerland, Capelle aan den IJssel<br />

en Bergen op Zoom, is actief op het<br />

gebied van ondernemings- en handelsrecht,<br />

incasso, familierecht en letselschade.<br />

Op het kantoor werken dertien<br />

advocaten, waarvan er acht gespecialiseerd<br />

zijn in letselschadezaken.<br />

Ongeval door strobaal<br />

VERN-leden hebben in veel gevallen recht op kosteloze bijstand van<br />

een van onze letselschadeadvocaten. Recent hebben wij een VERNlid<br />

bijgestaan die tijdens zijn werk een ongeval kreeg. Door een fout<br />

van de persoon met wie de man samenwerkte, kwam een strobaal<br />

van ongeveer 500 kilo op zijn knie terecht. Er was sprake van ernstige<br />

letselschade; de man was zelfstandig ondernemer en kon zijn<br />

werk niet meer doen. Daaropvolgend hebben wij de verzekeraar<br />

van de persoon die de fout had begaan aansprakelijk gesteld. Deze<br />

verzekeraar weigerde in eerste instantie de aansprakelijkheid te erkennen<br />

en de schade te vergoeden. Pas nadat door de advocaat<br />

rechtsmaatregelen waren getroffen, werd de aansprakelijkheid erkend.<br />

De procedure behoefde daaropvolgend geen verdere doorgang<br />

te vinden en de schade van het VERN-lid werd vergoed.<br />

Zonder tussenkomst rechter<br />

Het heeft onze voorkeur om de zaken zonder tussenkomst van de<br />

rechter met de wederpartij te regelen. Indien dit niet mogelijk is,<br />

wordt een gerechtelijke procedure niet geschuwd. Mocht het in een<br />

zaak tot een gerechtelijke procedure komen, dan kan in uw geval<br />

door uw eigen advocaat worden geprocedeerd. Dit in tegenstelling<br />

tot de vele letselschadekantoren waar juristen - die geen advocaat<br />

zijn – werken en die niet kunnen en mogen procederen. In zo’n geval<br />

zal uw dossier dan alsnog aan een advocaat worden overgedragen.<br />

Meerdere advocaten van VQH Advocaten zijn gespecialiseerd in het<br />

verhalen van letselschade. Zij zijn zeer ervaren en hebben allen een<br />

specialisatieopleiding Personenschade gevolgd of zijn daarvoor<br />

studerend. In veel gevallen kunnen zij u en uw familieleden gratis<br />

bijstaan. Indien u letselschade heeft, twijfelt u dan niet om contact<br />

op te nemen.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Letselschade is de schade als gevolg van lichamelijk of psychisch<br />

letsel. Oorzaken van letselschade kunnen zijn: een verkeersongeval,<br />

arbeidsongeval, medische fout, ongevallen in de particuliere sfeer<br />

en schade als gevolg van een misdrijf. U komt in aanmerking voor<br />

een schadevergoeding indien er een partij verantwoordelijk kan<br />

worden gehouden voor uw letselschade. Zo kunt u als slachtoffer<br />

van een arbeidsongeval uw schade in veel gevallen verhalen. Ook<br />

wanneer u zich als inzittende/passagier in een auto bevindt die betrokken<br />

raakt bij een verkeersongeval, kunt u uw schade verhalen,<br />

óók als het verkeersongeval wordt veroorzaakt door de bestuurder<br />

van de auto waarin u zat. En wanneer u als fietser of voetganger betrokken<br />

raakt bij een ongeval waarbij een motorvoertuig betrokken<br />

is, zal de verzekeraar van het motorvoertuig in ieder geval een deel<br />

van uw schade moeten vergoeden.<br />

Voor meer informatie:<br />

www.vqh.nl, tel: 0186-614477 (tijdens kantoren)<br />

of via e-mail: info@vqh.nl<br />

Als zakelijke schadeverzekeraar voorziet HDI Global SE in<br />

de behoeften van industriële en zakelijke klanten met<br />

verzekeringsoplossingen op maat. HDI is actief in meer<br />

dan 130 landen. Daardoor kan HDI zijn klanten op<br />

nationaal niveau verzekeringen bieden voor mondiale<br />

bedrijfsactiviteiten.<br />

Meer informatie kunt u lezen op www.hdi.global


2<br />

FLITS<br />

NIEUWS<br />

Havenbedrijf Rotterdam<br />

lanceert routeplanner Navigate<br />

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft tijdens de vakbeurs<br />

Transport Logistic München de betaversie van de online<br />

tool Navigate gelanceerd. Hierin zijn de deepsea- en<br />

shortseaschema’s met 550 havens wereldwijd en de<br />

rail- en binnenvaartverbindingen tussen Rotterdam en<br />

ruim 150 Europese inland terminals opgenomen.<br />

“Navigate biedt daarmee de meest complete<br />

routeplanner in zijn soort en maakt het mogelijk<br />

om in een paar muisklikken een efficiënte<br />

route van A naar B via Rotterdam te vinden”,<br />

aldus Emile Hoogsteden, directeur Containers,<br />

Breakbulk & Logistics van het Havenbedrijf<br />

Rotterdam.<br />

Hoogsteden: “Navigate is speciaal ontwikkeld<br />

voor bedrijven die hun containervervoer<br />

slimmer willen plannen.” Aan de hand van het<br />

gekozen vertrekpunt en de gewenste bestemming<br />

biedt de routeplanner diverse opties.<br />

Per route worden de mogelijke zeeverbindingen<br />

en de spoor- of binnenvaartverbindingen<br />

naar de bestemming in het achterland<br />

gepresenteerd. Op basis van de modaliteit<br />

en verwachte transittijd kan vervolgens de<br />

meest gunstige optie worden gekozen. Ook is<br />

het mogelijk om met één muisklik contact te<br />

leggen met de achterliggende bedrijven om<br />

bijvoorbeeld een offerte op te vragen.<br />

Transparantie supply chain<br />

“Maar Navigate biedt meer”, vult Hoogsteden<br />

aan. “Zo is er ook een bedrijvengids met daarin<br />

meer dan 1500 bedrijven die in en om de haven<br />

van Rotterdam actief zijn. Via het centrale<br />

toegangsscherm kunnen gebruikers makkelijk<br />

zoeken, vergelijken en contact leggen met<br />

die bedrijven: van expediteurs tot koelvrieshuizen.”<br />

Ook biedt Navigate een empty depot<br />

tool, die inzicht geeft waar in de haven en in<br />

het achterland lege containers geretourneerd<br />

en opgehaald kunnen worden. Op die manier<br />

wordt onnodig en kostbaar transport van lege<br />

containers verminderd. Met de verschillende<br />

functionaliteiten biedt Navigate meer transparantie<br />

in de supply chain.<br />

CO2-footprint<br />

Navigate is een dynamische tool, die continu<br />

verbeterd wordt. Hoogsteden: “Deze betaversie<br />

is een mooie eerste stap. We hopen dat<br />

marktpartijen ook enthousiast zijn en ons<br />

feedback geven op basis waarvan we de tool<br />

verder kunnen verbeteren.“ Als volgende stap<br />

werkt het Havenbedrijf bijvoorbeeld aan het<br />

inzichtelijk maken van de CO2-footprint van<br />

het containertransport. Ook volgt spoedig real-time<br />

data over de Estimated Time of Arrival<br />

en Departure (ETA en ETD) van zeeschepen.<br />

Hoogsteden: “De ambitie is om steeds meer<br />

operationele data toe te voegen. Op die manier<br />

biedt de tool steeds meer waarde op het<br />

vlak van efficiëntie in de keten.”<br />

Concurrentiepositie<br />

De ontwikkeling van Navigate past in het<br />

streven van het Havenbedrijf Rotterdam om<br />

met digitalisering de concurrentiepositie van<br />

de Rotterdamse haven te verbeteren. Door<br />

inzicht te bieden in alle verbindingen die via<br />

Rotterdam lopen, maakt het Havenbedrijf het<br />

zo eenvoudig mogelijk om de logistieke keten<br />

via de Rotterdamse haven te organiseren. Tevens<br />

draagt digitalisering bij aan het vergroten<br />

van de betrouwbaarheid en efficiëntie van<br />

de logistiek. En dat komt eveneens de concurrentiepositie<br />

van de Rotterdamse haven<br />

ten goede.<br />

L<br />

Verplicht A1-formulier voor ZZP’ers en eigenaren<br />

Per 1 april moeten chauffeurs die door<br />

Frankrijk rijden in het bezit zijn van een<br />

A1-formulier. Dit geldt ook voor ZZP’ers<br />

en eigenaren van een VOF.<br />

Zij waren tot voorkort vrijgesteld hiervan. Het A1-formulier is<br />

een bewijs dat de rijder sociaal verzekerd is en wordt afgegeven<br />

door de Sociale Verzekeringsbank. Indien u het A1-document<br />

(of een aanvraagbewijs) niet kunt overleggen, loopt<br />

u risico op een boete van € 3.950. De snelste manier om een<br />

A1-certificiaat te krijgen is door uw aanvraag in te dienen via<br />

de website van de Sociale Verzekeringsbank: www.svb.nl. Hier<br />

kunt u ook de voortgang van uw aanvragen online bekijken of<br />

de detacheringsperiode verlengen. Het kan soms lang duren<br />

voordat het formulier wordt afgegeven. In de meeste landen<br />

accepteren de controlerende instanties een kopie van de aanvraag.<br />

U heeft dan twee maanden de tijd om het definitieve<br />

A1-formulier aan te leveren bij de autoriteiten.<br />

L<br />

Kiwa introduceert nieuw aanvraagportal voor<br />

digitale tachograafkaarten<br />

Om klanten beter van dienst te zijn<br />

introduceert Kiwa Register een nieuwe<br />

aanvraagportal voor digitale tachograafkaarten.<br />

U kunt uw aanvraag<br />

voortaan volledig digitaal indienen en<br />

direct online betalen.<br />

Documenten kunnen eenvoudig geüpload worden, de status van<br />

de aanvraag is online te volgen en er is een overzicht van de aangevraagde<br />

en reeds verstrekte producten beschikbaar. Het is mogelijk<br />

om alle communicatie via e-mail te ontvangen, met uitzondering<br />

van beschikkingen.<br />

VERNmagazine – <strong>OKTOBER2017</strong><br />

eHerkenning<br />

Als bedrijf logt u in met eHerkenning (betrouwbaarheidsniveau 1).<br />

Alle gegevens worden zo automatisch opgehaald uit het handelsregister<br />

van de Kamer van Koophandel. Via www.eHerkenning.nl<br />

kunt u meer informatie en inloggegevens aanvragen. U heeft direct<br />

een overzicht van de lopende aanvragen en de geldige tachograafkaarten<br />

die zijn aangevraagd voor uw bedrijf of uw werknemers.<br />

Verder ziet u meteen welke kaarten voor verlenging in aanmerking<br />

komen, waardoor u tijdig verlenging kunt aanvragen. Het is mogelijk<br />

om binnen één inlogsessie meerdere producten aan te vragen,<br />

bijvoorbeeld een bedrijfskaart en een bestuurderskaart. Chauffeurs<br />

die een bestuurderskaart aanvragen, kunnen aangeven of zij de factuur<br />

op naam van de werkgever wensen te ontvangen.<br />

Indien u niet over de middelen beschikt om de aanvraag voor een<br />

bestuurderskaart volledig digitaal in te dienen, ontvangt u een gepersonaliseerd<br />

formulier voor het aanleveren van de handtekening<br />

en de pasfoto. De totale doorlooptijd van de aanvraag is dan langer.<br />

Voor meer informatie: kiwaregister.nl.<br />

Aanvankelijk waren er veel storingen met het nieuwe Kiwa-systeem.<br />

VERN heeft dit probleem voor haar leden opgelost. Heeft u problemen<br />

met inloggen? Neem dan contact op met VERN.<br />

<br />

L<br />

Volg ons ook op<br />

www.vernmagazine.nl


4<br />

NIEUWS<br />

FLITS<br />

VERNmagazine – <strong>OKTOBER2017</strong><br />

ZZP’ers mogen de huur van hun woonhuis<br />

als fiscale aftrekpost opvoeren.<br />

Dat heeft de Hoge Raad in hoger beroep<br />

beslist in een zaak die was aangespannen<br />

door een bouwondernemer.<br />

Verder uitstel zzp-wet<br />

Demissionair staatssecretaris Wiebes<br />

van het ministerie van Financiën heeft<br />

besloten om de wet DBA uit te stellen<br />

tot in ieder geval 1 juli 2018. Eigen rijders<br />

of kleine transportondernemers<br />

hoeven zich geen zorgen te maken over<br />

eventuele boetes of naheffingen van de<br />

fiscus als men achteraf constateert dat<br />

de zzp-constructie zou neerkomen op<br />

een verkapt loondienstverband.<br />

Deze ZZP’er gebruikt zijn woonkamer voor acquisitie, administratie<br />

en het plannen van projecten. Ook voor een eigen rijder kan dit van<br />

betekenis zijn.<br />

Planning en administratie zijn een wezenlijk onderdeel van<br />

een transportbedrijf en worden nogal eens vanuit huis gedaan.<br />

De bouwondernemer bracht de totale huisvestingskosten van<br />

€ 9835 in mindering op de winst met een bijtelling van € 2700 voor<br />

privégebruik van de woning. Volgens het arrest is het huurrecht een<br />

vermogensrecht, dat je tot het ondernemersvermogen mag rekenen.<br />

Voor ondernemers met een eigen koophuis kon dit al onder<br />

bepaalde voorwaarden, maar ook mensen met een huurhuis kunnen<br />

nu de volledige huur aftrekken, met een kleine bijtelling voor<br />

privégebruik. De uitspraak geldt met terugwerkende kracht, mits<br />

het betreffende jaar nog openstaat. ZZP’ers die nog aangifte moeten<br />

doen, kunnen er een beroep op doen. <br />

L<br />

In 1996 heeft de rechter gezegd dat als men een vrachtwagen huurt<br />

van de vroegere werkgever, zijn tankpas gebruikt, in de kleuren rijdt<br />

en de orders van de oude werkgever probleemloos accepteert, men<br />

in feite nog steeds in verkapt loondienstverband rijdt. Maar in hoger<br />

beroep bij de rechtbank in Den Bosch meenden de rechters dat als<br />

men het volledige debiteuren- en crediteurenrisico loopt, men zo<br />

kan wisselen van opdrachtgever. Er kan dan geen sprake zijn van<br />

verkapt loondienstverband. Ook het accepteren van orders van de<br />

oude werkgever behoort tot het dagelijkse werk. Het zelf achter het<br />

stuur zitten is eveneens inherent aan het beroep van eigen rijder.<br />

Na 1996 heeft de fiscus geen enkele rechtszaak meer tegen een eigen<br />

rijder meer gevoerd.<br />

De VAR-verklaring bleek net als het weerbericht; steevast alle ondernemers<br />

antwoordden ‘ja’ op de vraag of men verwachtte meer<br />

dan zeven opdrachtgevers te hebben dat jaar. Als dit achteraf niet<br />

klopte, was de verwachting niet uitgekomen.<br />

In de kabinetsformatie is de zzp’er onderdeel van de besprekingen.<br />

Partijen realiseren zich nu dat één miljoen zzp’ers een zeer grote<br />

bijdrage leveren aan onze economie. <br />

L<br />

Eerste<br />

Albert Heijn gebruikt sinds mei<br />

e-trucks de weg op voor Albert Heijn<br />

elektrische trucks om haar winkels in<br />

Amsterdam te bevoorraden. De volledig<br />

elektrische trucks zijn uitstootvrij en<br />

heel stil. Het is voor Albert Heijn, Simon<br />

Loos, Ginaf en de gemeente Amsterdam<br />

een kroon op het werk van hun gezamenlijke<br />

duurzaamheidsinspanningen.<br />

Met de ingebruikname van twee volledig elektrische vrachtwagens<br />

zet Albert Heijn een volgende stap in het verduurzamen van het<br />

transport naar winkels. “Het gebruik van e-trucks sluit goed aan<br />

bij onze ambitie te rijden met trucks die zuiniger, stiller en schoner<br />

zijn”, vertelt Peter Leegstraten, senior consultant transport<br />

van Albert Heijn. “We rijden al met 150 truck-trailercombinaties<br />

op vloeibaar aardgas (LNG). Die geven significant minder uitstoot<br />

dan dieselwagens en zijn een stuk stiller. We onderzoeken ook de<br />

mogelijkheden om op Bio-LNG te gaan rijden. E-trucks vormen een<br />

mooie aanvulling. In deze gewichtsklasse rijden nu nog nauwelijks<br />

elektrische trucks. Onze verwachting is dat het op grote schaal toepassen<br />

van elektrische aandrijving nog enkele jaren duurt. We gaan<br />

nu vooral leren en ervaren hoe bevoorrading met e-trucks werkt.”<br />

Vergelijkbaar met een diesel<br />

Simon Loos, logistiek partner van Albert Heijn sinds de jaren zestig,<br />

bevoorraadt met de emissieloze bakwagens Albert Heijn-supermarkten<br />

in het centrum van Amsterdam. De e-trucks rijden dagelijks<br />

vijf tot zes keer heen en weer vanaf het distributiecentrum<br />

in Zaandam. Na een uitgebreid ontwikkel- en testtraject zijn de<br />

e-trucks nu de weg op gegaan, de een in Albert Heijn-stijl en de ander<br />

in Simon Loos-kleuren. De nieuwe e-trucks komen uit de stal<br />

van Ginaf, fabrikant van vrachtauto’s voor zwaar transport en pionier<br />

op het gebied van elektrisch vervoer. Voor de ontwikkeling van<br />

de nieuwe elektrische trucks werd flink geïnnoveerd om een compromis<br />

te vinden tussen flexibiliteit en actieradius enerzijds en het<br />

laadvermogen anderzijds. Het resultaat is een laadcapaciteit die<br />

vergelijkbaar is met die van dieseltrucks, ondanks het iets hogere<br />

eigen gewicht van de wagen. Door bijladen van de accu’s tijdens<br />

het inladen van de trucks op het distributiecentrum en gedurende<br />

de pauzes, kunnen de trucks vrijwel continu worden ingezet. De<br />

elektrische bakwagens kunnen zich dus goed meten met hun dieselbroertjes,<br />

maar zijn volledig uitstootvrij en stil.<br />

Zero-emissiebeleid<br />

Ook voor de gemeente Amsterdam is ‘zero emissie’ een belangrijk<br />

onderwerp. Schone lucht is een van de zogenoemde transitiepaden<br />

richting een duurzaam Amsterdam. Abdeluheb Choho, wethouder<br />

Duurzaamheid van de stad: “Amsterdam is koploper in elektrisch<br />

vervoer. In 2025 willen we dat het verkeer binnen de ring A10 helemaal<br />

uitstootvrij, of in ieder geval zo schoon mogelijk is. Een stevige<br />

ambitie, en dan is het goed om te zien dat bedrijven zoals Albert<br />

Heijn het initiatief nemen om hieraan bij te dragen. Als gemeente<br />

bieden we natuurlijk graag de helpende hand, bijvoorbeeld in het<br />

vergunningenproces of door te kijken welke subsidies beschikbaar<br />

zijn.”<br />

L<br />

Volg ons ook op<br />

www.vernmagazine.nl


Één accu<br />

80 Ah per nacht.<br />

6 ijskoude die u nooit nachten in de steek op een laat. rij.<br />

Één accu<br />

die u nooit in de steek laat.<br />

OPTIMALE<br />

AUTOMATISERING<br />

AUTOMATISERINGSOPLOSSINGEN<br />

VOOR TRANSPORT EN LOGISTIEK<br />

Optimale automatisering voor logistieke bedrijven is van levensbelang.<br />

TANS vervaardigt software voor transport- en logistieke ondernemingen.<br />

De standaard software van TANS kan worden aangepast aan de wensen<br />

van de klant. Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn voor uw bedrijf?<br />

Neem dan contact met ons op. www.tans.net<br />

Standaard software I Flexibel inrichtbaar I Veel Know-how I Perfecte service<br />

TAN1003-01 Adv A5 liggend vrachtwagen_v2.indd 1 14-07-2010 16:19:32<br />

De VARTA ® Promotive EFB<br />

De VARTA<br />

• ® Promotive<br />

Meest effectieve<br />

EFB<br />

oplossing voor hoog<br />

• Meest effectieve energieverbruik<br />

oplossing voor hoog<br />

energieverbruik • Biedt tot 40 % langere levensduur<br />

• Biedt tot • 40 Geen % langere uitval levensduur door accustoring<br />

• Geen uitval • Extreem door accustoring trillingsbestendig<br />

• Extreem trillingsbestendig<br />

Neemt deel aan MobiliteitsRAI<br />

Verlaag uw operationele kosten<br />

Vraag meer informatie aan uw distribiteur of kom<br />

Vraag meer informatie aan uw distribiteur of kom<br />

meer meer te te weten weten op www.varta-automotive.com<br />

op www.varta-automotive.com<br />

It all starts with<br />

It all starts with<br />

Volledige controle over uw trailers:<br />

ook als deze zijn afgekoppeld!<br />

Op afstand downloaden<br />

van tachograafdata<br />

HEFRA HEFRA IS DISTRIBITEUR DISTRIBITEUR VAN VARTA VAN VARTA<br />

Hefra is de grootste leverancier van accu’s voor alle mogelijke toepassingen.<br />

Hefra is de grootste leverancier van accu’s voor alle mogelijke toepassingen.<br />

Hefra<br />

Van Weerden HefraPoelmanweg 28 3088 EB Rotterdam<br />

T +31 (0)88 Van 400 Weerden 90 00 E Poelmanweg sales@hefra.nl 28 3088 EB Rotterdam<br />

www.hefra.nl T +31 (0)88 400 90 00 E sales@hefra.nl<br />

www.hefra.nl<br />

Temperatuurregistratie en alarmering als<br />

temperatuur afwijkt van de ingestelde waarden<br />

Snelle en efficiënte communicatie<br />

met uw chauffeurs<br />

Exclusief ledenvoordeelpartner<br />

info@gps-buddy.com - www.gps-buddy.com<br />

Planning, communicatie en emballageregistratie<br />

in één omgeving<br />

Modulaire opbouw: u betaalt alleen voor de<br />

modules die u gebruikt<br />

Wilt u weten hoe u kunt profiteren? Neem dan contact met ons op<br />

LEDENWINKEL


VERN zet zich in voor u<br />

Word ook lid<br />

De VERN treedt als één gezicht naar buiten voor<br />

alle eigen rijders en kleine transportondernemers<br />

in Nederland. Wij behartigen uw belangen op<br />

sociaal, vaktechnisch en juridisch gebied.<br />

De VERN:<br />

K treedt op als uw belangenbehartiger richting<br />

overheid en overheidsinstanties;<br />

Meld u nu aan via<br />

vern.nu/inschrijven<br />

K zorgt voor kostenreductie door middel van<br />

collectieve inkoop;<br />

K maakt zich sterk voor nieuwe vervoersconcepten,<br />

efficiënt gebruik van voertuigen en infrastructuur;<br />

K helpt bij bedrijfsvoering en dreigende<br />

faillissementen;<br />

K geeft voorlichting over innovatieve ontwikkelingen,<br />

zoals modernisering van het wagenpark,<br />

brandstofbesparing en technologische ontwikkelingen<br />

op het gebied van communicatie;<br />

K is uw vraagbaak als het gaat om wet- en<br />

regelgeving;<br />

K geeft advies aan startende ondernemers en helpt<br />

bij het opstellen van een ondernemingsplan;<br />

K bemiddelt bij geschillen tussen opdrachtgevers en<br />

opdrachtnemers.<br />

VERN zet zich daarnaast in voor verkeersveiligheid,<br />

een betere infrastructuur en goede scholing voor<br />

managers en chauffeurs. We komen hiervoor met<br />

initiatieven, waarmee we regelmatig het nieuws<br />

halen. Voor overheidsinstanties is de VERN een<br />

serieuze gesprekspartner.<br />

Word ook lid en profiteer van alle voordelen die de<br />

VERN u te bieden heeft.<br />

COLLECTIEF DE JUISTE WEG


VERNOPINIE<br />

0<br />

VERNmagazine<br />

Verdwijnt het Eurovignet?<br />

De Europese Commissie vindt<br />

dat het Eurovignet zoals<br />

Nederland dat hanteert,<br />

moet verdwijnen. Dit staat volgens ingewijden<br />

in een officieel document.<br />

Negen landen die allemaal een soort van belasting heffen, moeten<br />

daarmee stoppen voor 2023. Het betreft Nederland, Zweden,<br />

Litouwen, Letland, Denemarken, Roemenië, Bulgarije, België en<br />

Engeland. Zij worden aangesproken op hun manier van beprijzen<br />

voor het gebruik van de weg. In plaats daarvan moeten de landen<br />

overgaan op een systeem dat rekent op basis van het aantal kilometers<br />

dat wordt afgelegd.<br />

Het Eurovignet is ingesteld als extra belasting voor zware voertuigen,<br />

zoals vrachtwagens boven de twaalf ton. De kosten per<br />

vrachtwagen per jaar zijn ongeveer € 1.250, afhankelijk van de<br />

emissienorm en het aantal assen. Zes landen waren in het begin<br />

aangesloten bij het Eurovignet-verdrag. Twee landen, Duitsland en<br />

België, trokken zich terug omdat zij zelf tol gingen heffen. Nederland,<br />

Luxemburg, Denemarken en Zweden bleven aangesloten.<br />

Duitsland en België mochten geen gebruik meer maken van de<br />

Eurovignet-opbrengsten, want volgens de regels van de EU mag<br />

men niet tweemaal kosten in rekening brengen (Eurovignet en tolkosten).<br />

In feite zou het Eurovignet een derde goedkoper moeten<br />

worden, omdat er twee landen uitgestapt zijn. Tot grote frustratie<br />

van de transportwereld is het Eurovignet niet goedkoper geworden.<br />

Men betaalt dus eigenlijk nog steeds voor België en Duitsland. Dit<br />

wordt door de regeringen heftig ontkend. De richtlijnen uit Brussel<br />

geven aan dat men niet tweemaal tol mag heffen, maar men past<br />

het verdrag niet aan omdat het geld oplevert.<br />

VERN is in principe tegen elke vorm van tolheffing, want het vermindert<br />

niet het aantal vrachtwagenbewegingen. Het is ook niet beter<br />

voor het milieu. Ladingen moeten nu eenmaal vervoerd worden,<br />

ongeacht welke kilometerheffing men ook introduceert.<br />

Wij zijn wel voor een uniform tolkastje in de vrachtwagen. We hebben<br />

er nu zeven, als dadelijk ieder EU-land een eigen tolkastje introduceert,<br />

dan hebben wij 27 tolkastjes op de voorruit. Een goede<br />

chauffeur die dan nog kan zien waar hij rijdt.<br />

L<br />

– <strong>OKTOBER2017</strong><br />

Ook in Duitsland verbod op<br />

weekendrust in cabine<br />

In navolging van Frankrijk en België is<br />

het nu ook in Duitsland verboden om de<br />

weekendrust van 45 uur door te brengen<br />

in de cabine. De chauffeur moet<br />

deze rustperiode in bijvoorbeeld een<br />

hotel of pension verblijven.<br />

Wanneer de vrachtwagen 44 uur of korter stilstaat, mag men de<br />

weekendrust wel doorbrengen in de cabine. Deze uren moeten<br />

echter wel binnen veertien dagen gecompenseerd worden.<br />

Gevolgen aan de grens<br />

Hoewel ze nog geen besluit heeft genomen, is minister Schultz<br />

van Haegen geen voorstander van het verbod op weekendrust in<br />

de cabine. Dit heeft grote gevolgen voor de grensstreken, zoals nu<br />

al te zien is in het zuiden van het land. Alle parkeerterreinen staan<br />

bomvol met veelal Oost-Europese vrachtwagens. Nu ook in Duitsland<br />

dit verbod van kracht is, zal Oost-Nederland - van Groningen<br />

tot Limburg – ook vol komen te staan met Oost-Europese vrachtwagens.<br />

Dit is een zorgelijke ontwikkeling, die het imago van de vrachtwagen<br />

geen goed zal doen. Bovendien zal het vakantieverkeer er<br />

veel last van ondervinden. Op geen enkele parkeerplaats is straks<br />

nog parkeerruimte.<br />

Boetes<br />

Chauffeurs die geen hotel kunnen vinden in voornoemde drie landen,<br />

lopen het risico om een stevige boete te krijgen. Men gaat er<br />

vanuit dat de chauffeur onvoldoende rust krijgt als hij continu in<br />

zijn cabine verblijft. Dit is onderzocht en de hierdoor veroorzaakte<br />

vermoeidheid blijkt een van de ongevalsoorzaken te zijn. Boetes<br />

voor chauffeurs en werkgevers bedragen respectievelijk 60 en 180<br />

euro voor elk uur dat de chauffeur niet rust. Een hotel is goedkoper,<br />

maar er zijn weinig hotels waar je met je vrachtwagen kunt parkeren.<br />

De Belgische politie en arbeidsinspectie hebben afgelopen zomer<br />

120 vrachtwagens gecontroleerd. Ondanks alle waarschuwingen<br />

bleken er toch 46 chauffeurs in overtreding te zijn. Goed voor een<br />

gezamenlijke boete van € 143.000,-. Die chauffeurs rijden een volgende<br />

keer ook naar Nederland.<br />

L<br />

Fileleed A4 kost miljoenen per jaar<br />

Het creëren van een flessenhals in een<br />

snelweg, kost miljoenen aan schade<br />

voor het bedrijfsleven en enorm veel<br />

ergernis voor de consumenten.<br />

Bij Leiden is een flessenhals gecreëerd<br />

door van drie rijbanen naar twee<br />

rijbanen te gaan.<br />

Men hoeft absoluut geen verkeersdeskundige te zijn om van te voren<br />

al te kunnen zeggen dat er bij de flessenhals, er dagelijks grote<br />

files zullen ontstaan.<br />

50 miljoen euro<br />

Minister Melanie Schultz van Haegen heeft al geruime tijd 50 miljoen<br />

euro kant en klaar op de plank liggen om deze flessenhals aan<br />

te pakken, echter zij wacht een onderzoekje af of dit wel effectief zal<br />

zijn. Na maanden van besluiteloosheid heeft de minister de knoop<br />

doorgehakt, er komt een extra rijstrook.<br />

Over een oplossing om een einde te maken aan het dagelijkse fileleed<br />

bij het punt waar de druk bereden snelweg van drie naar<br />

twee rijstroken gaat, is ruim een half jaar gestudeerd, men weet<br />

nu precies waar elke asfaltkorrel ligt. Deskundigen zijn tot de eenvoudige<br />

conclusie gekomen dat een stukje verlengen van de derde<br />

rijstrook het probleem verplaatst.<br />

Elke automobilist en vrachtwagenchauffeur weet dit al<br />

jaren, echter zij zijn niet deskundig.<br />

De bewindsvrouw heeft daarom besloten om de snelweg<br />

in beide richtingen helemaal te verrijken met een derde rijstrook.<br />

De voorbereidingen en de aanleg gaan waarschijnlijk<br />

vier jaar duren. De minister had al jaren 50 miljoen euro<br />

op de plank liggen voor een oplossing, nu is het echter onduidelijk<br />

hoeveel geld er nodig is voor de asfalteeroperatie.<br />

Ander goed nieuws voor de vrachtwagenchauffeur is dat<br />

de gewraakte flessenhals bij Leiderdorp op de schop gaat<br />

door de aanleg van de Rijnlandroute tussen de A4 en de<br />

A44. Het knooppunt Vlietland wordt zodanig ingericht dat<br />

de flessenhals, die nu zorgt voor een dagelijkse ongelukkenparade,<br />

verdwijnt.<br />

A4 5 weekenden dicht<br />

De A4 gaat dit jaar nog vijf weekenden dicht vanwege het<br />

aanbrengen van geluiddempende maatregelen. Vaak gaan<br />

geluiddempende maatregelen samen met het nadien verhogen<br />

van de snelheid naar 130 km per uur. Ook hier moet<br />

men echter weer wachten op een onderzoekje of dit allemaal<br />

wel kan. Men gaat niet de ervaringen gebruiken van<br />

andere snelwegen, waar men al 130 km kan rijden, dat is<br />

te makkelijk.<br />

Tweede Kamer<br />

CDA kamerlid Martijn van Helvert is geïrriteerd, de minister<br />

moet nu toch maar eens tot besluitvorming komen, maar<br />

zegt hij, ze zal het nog wel te druk hebben, waarmee precies<br />

weet Van Helvert ook niet. Ook het PVV kamerlid Roy van<br />

Aalst is het hiermee eens.<br />

Er had direct meer asfalt aangelegd moeten worden, want<br />

nu doet zij pleisters plakken op kleine stukjes die geopend<br />

worden. Men moet niet achteraf af de problemen oplossen,<br />

maar men moet voortschrijdend inzicht tonen, hoe gaat de<br />

toekomst er uit zien.<br />

L<br />

VERNOPINIE


MobiliteitsRAI – 19 t/m 21 oktober 2017<br />

Het wegtransport van<br />

vandaag en morgen<br />

Advertorial<br />

Tijdens de MobiliteitsRAI, hét nieuwe<br />

platform voor de mobiliteitssector dat<br />

van 19 t/m 21 oktober plaatsvindt in<br />

RAI Amsterdam, komt de mobiliteitsbranche<br />

bijeen. Circa 100 merken op<br />

het gebied van trailer- en carrosseriebouwers,<br />

inbouw-, ombouw- en werkplaatsproducten<br />

en lichte bedrijfswagens<br />

bieden tijdens de vakbeurs<br />

genoeg voer voor transportorganisaties,<br />

wagenparkbeheerders, koeriers,<br />

MKB/ZZP en andere gebruikers.<br />

Interactieve sessies in het Mobiliteitstheater<br />

In het kennistheater op de beursvloer brengen brancheorganisatie<br />

TLN, ondernemersvereniging evofenedex en innovatie aanjager<br />

TKI Dinalog drie dagen lang een uitgebreid programma. De presentaties<br />

en workshops zijn gericht op transporteurs, fleetowners,<br />

logistiek dienstverleners, verladers, chauffeurs en autoservice- en<br />

garagebedrijven. In korte interactieve sessies worden praktische<br />

en innovatieve onderwerpen aangesneden die goed aansluiten op<br />

de dagelijkse praktijk van de professionals, zoals milieuzonering,<br />

regelgeving en stedelijke distributie.<br />

Toekomst centraal tijdens RAI MobiliteitsCongres<br />

Het RAI MobiliteitsCongres, dat tijdens de eerste twee beursdagen<br />

plaatsvindt, biedt een breed podium aan professionals uit de mobiliteitssector,<br />

producenten, beleidsmakers en politici, om kennis<br />

en visie te delen. De toekomst van het wegtransport staat centraal<br />

bij diverse seminars, debatten, presentaties en netwerkborrels.<br />

De elkaar snel opvolgende innovaties in de transportwereld en<br />

mobiele toepassingen komen aan bod in o.a. hackatons en de<br />

demo’s van TransportLab.<br />

In samenwerking met evofenedex organiseert RAI Vereniging de<br />

Nationale Bestelauto Summit. Tijdens deze bijeenkomst wordt de<br />

gezamenlijke agenda voor de toekomst opgesteld. Transport en<br />

Logistiek Nederland houdt de kick-off voor diverse projecten van<br />

TransportLab tijdens het RAI MobiliteitsCongres.<br />

RAI Carrosserie NL Innovation Award<br />

Aan de vooravond van de MobiliteitsRAI wordt ook de RAI Carrosserie<br />

NL Innovation Award uitgereikt. Deze prijs, voorheen de<br />

SV Innovation Award, is de jaarlijkse prijs voor innovaties in het<br />

wegtransport en wordt ondersteund door ING Lease. Een vakjury<br />

beoordeelt de inzendingen op innovativiteit, originaliteit,<br />

efficiency, duurzaamheid, marktpotentieel, veiligheid, ergonomie<br />

en milieu.<br />

Meer informatie<br />

Meer informatie over de MobiliteitsRAI, zoals het programma en de<br />

deelnemerslijst, is te vinden op www.mobiliteitsRAI.nl. Toegang<br />

is gratis na registratie.


4<br />

VERNmagazine<br />

– <strong>OKTOBER2017</strong><br />

Los knelpunten op<br />

en benut kansen<br />

Voor Havenbedrijf Rotterdam is<br />

Tekst: Havenbedrijf Rotterdam<br />

bereikbaarheid essentieel. Het<br />

Havenbedrijf roept het kabinet<br />

op niet alleen knel punten op te<br />

lossen, maar ook gericht kansen<br />

te benutten voor de Nederlanse<br />

economie en de zeehavens.<br />

Dat kan op basis van de uitkomsten van de MIRT-corridoronderzoeken<br />

en de nieuwe NMCA-studies. “Het tijdig realiseren<br />

van essentiële verbindingen tussen Rotterdam en de Europese<br />

groeiregio’s maakt regeren weer tot vooruitzien”, aldus<br />

Ronald Paul, directeur infrastructuur en maritieme zaken.<br />

Nederlanders verdienen hun geld voor een groot deel met<br />

handel, ondersteund door een slimme logistiek. Het ministerie<br />

spreekt vandaag echter over ‘aanzienlijke mobiliteitsopgaven’<br />

over de weg, het water, het spoor en door de lucht<br />

bij een hoge economische groei. Zo staan steeds meer<br />

chauffeurs nodeloos lang stil op de weg, wachten binnenvaarders<br />

voor te drukke sluizen en raken machinisten van<br />

goederenwagons in de knel tussen een toenemend aantal<br />

reizigerstreinen. Ook komen steeds meer productielijnen<br />

stil te liggen en loopt de afwikkeling van goederenstromen<br />

op Schiphol en de zeehavens tegen de grenzen aan. De totale<br />

maatschappelijke kosten lopen hierdoor in 2040 op tot<br />

maar liefst zes miljard euro per jaar. Eerder bleek uit onderzoek<br />

van TNO al dat de economische schade door files de<br />

Ronald Paul<br />

Havenbedrijf Rotterdam<br />

afgelopen jaren steeg naar ruim één miljard euro per jaar.<br />

Oplossingen<br />

Volgens het bedrijfsleven tonen alle onderzoeken aan dat<br />

extra investeringen in slimmere en nieuwe infrastructuur<br />

de hoogste politieke prioriteit verdienen. Om het tij snel te<br />

kunnen keren, willen zij met een nieuw kabinet samenwerken<br />

aan slimme oplossingen voor de grootste knelpunten.<br />

Naast investeringen in meer wegen, vaarwegen en spoorwegen<br />

zien ondernemers ook oplossingen in digitalisering<br />

en internationale samenwerking. Omdat veel bruggen, tunnels<br />

en sluizen halverwege de vorige eeuw gebouwd zijn,<br />

achtten de organisaties ook jaarlijks minstens 500 miljoen<br />

euro extra nodig om de infrastructuur op peil te houden.<br />

Stremmingen door bijvoorbeeld de lange afsluiting van<br />

de Merwedebrug, zorgden recent voor forse economische<br />

schade.<br />

Kernboodschap<br />

Havenbedrijf Rotterdam maakt zich vandaag samen met<br />

andere organisaties hard voor minstens één miljard euro<br />

extra investeren in slimmere en nieuwe infrastructuur. De<br />

brede coalitie zet de noodzakelijke investeringen uiteen in<br />

een brief aan informateur Edith Schippers nu blijkt dat goederenstromen<br />

in Nederland bij meer economische groei<br />

verder vastlopen. De organisaties willen dat een nieuw<br />

kabinet een goed geoliede goederenstroom over de weg,<br />

het water, het spoor en door de lucht zeker stelt door extra<br />

geld vrij te maken voor het hele logistieke netwerk – fysiek<br />

en digitaal. Daarom pleiten zij voor noodzakelijke capaciteitsuitbreidingen<br />

van wegen, vaarwegen en spoorwegen<br />

en oplossingsmogelijkheden door innovatie, digitalisering<br />

en betere internationale samenwerking.<br />

L


6<br />

Safe Haven Europe onderzoekt<br />

bewaakte vrachtwagenparkeerplaatsen<br />

Safe Haven Europe is voor nemens een<br />

netwerk te bouwen van bewaakte<br />

parkeerplaatsen voor vrachtwagens<br />

langs de belangrijkste snelwegen in<br />

Europa volgens de Europese norm<br />

Setpos+ / Label 5*.<br />

studeercentrum met internet- en andere faciliteiten. Binnen de bewaakte<br />

parkeerzone zijn er douches en toiletten voor mannen en<br />

vrouwen, was machines en drogers, een vendingwall en er is wifi.<br />

Betaling geschiedt via de meest gangbare tankkaarten.<br />

* Setpos+ / Label5 is de hoogste veiligheidsstandaard vastgelegd<br />

door de Europese Unie. Momenteel zijn er binnen Europa geen bewaakte<br />

vrachtwagenparkings met norm Setpos 4 of hoger.<br />

Save Haven Europe onderzoekt het draagvlak voor een dergelijke<br />

parkeerplaats onder transporteurs. Laat uw stem horen en vul de<br />

vragenlijst in op www.vernmagazine.nl/enquete.<br />

L<br />

Op de parkeerplaatsen zijn parkeerzones voor ADR, SLV, Reefer-aansluitingen<br />

en ‘gewone’ vrachtwagens van twaalf tot achttien meter.<br />

Het is de bedoeling dat op alle locaties een one-stop- serviceaanbod<br />

komt, bestaande uit een tankstation (diesel, AdBlue en LNG),<br />

truck-en trailerherstelling, truckwash, restaurant, conferentie- en<br />

Safe Haven Europe<br />

kan geen rechten<br />

ontlenen aan de<br />

door u gegeven antwoorden.<br />

Vul de enquête in op<br />

www.vernmagazine.nl<br />

Rest van de wereld: Tel +44(0) 1322 420408 exportsales@brigade-electronics.com<br />

Rest van de wereld: Tel +44(0) 1322 420408 exportsales@brigade-electronics.com<br />

45<br />

45<br />

Rest van de wereld: Tel +44(0) 1322 420408 exportsales@brigade-electronics.com<br />

Rest van de wereld: Tel +44(0) 1322 420408 exportsales@brigade-electronics.com<br />

43<br />

43<br />

Brigade Electronics is wereldwijd leverancier van voertuig veiligheidssystemen.<br />

Ter eliminatie van de dode hoek, ondersteuning bij het<br />

manoeuvreren, voorkomen van kostbare schades, waarschuwing van<br />

personeel/kwetsbare weggebruikers rondom het voertuig of als<br />

aanvulling op bestaande camerasystemen.<br />

“Intelligent aangepakt:<br />

cool blijven op de<br />

data-highway.”<br />

Jan Hermeling, KRONE Telematics / KRONE Fair Care<br />

• Camera-/monitorsystemen<br />

• Backeye® 360 camerasysteem<br />

• Achteruitrij-alarmen<br />

• Ultrasone obstakeldetectie<br />

• Radar obstakeldetectie<br />

• Mobiele digitale opname-apparatuur<br />

Onze Cool Liner en de KRONE telematica zijn een perfect team, welke vele transportzorgen wegneemt. De intelligente combinatie van trailer en KRONE<br />

telematica maakt het op elk willekeurig moment mogelijk online de positie en de temperatuur van uw transporten te registreren en zelfs direct op de<br />

koelmachine veranderingen uit te voeren. Op die manier kunt u altijd documenteren, dat gevoelige goederen bij u in de beste handen zijn. Dat alles samen,<br />

bespaart tijd en geld. En u kunt, ook als het spannend wordt, het hoofd koel houden.<br />

Coole code<br />

voor informatie.<br />

KRONE TRAILER BV, Bunschotenweg 10, 3089 KC Rotterdam, Tel.: +31104290588, Fax: +31104950852<br />

Krone_Niederlande_Vern_205x142_5_DU170907_Cool.indd 1 07.09.2017 08:28:46<br />

Brigade Electronics BV, Hinmanweg 9A, 7575 BE Oldenzaal, Nederland.<br />

Brigade Electronics BV, Hinmanweg 9A, 7575 BE Oldenzaal, Nederland.<br />

Tel. +31 541 53 18 01, info@brigade-electronics.nl, www.brigade-electronics.nl<br />

Tel. +31 541 53 18 01, info@brigade-electronics.nl, www.brigade-electronics.nl


City high lights<br />

City highlights – <strong>OKTOBER2017</strong><br />

GRONINGEN<br />

Groningen is meer dan de<br />

Martinitoren en het Groninger<br />

Museum. In deze fijne stad vindt<br />

u de leukste winkeladresjes en<br />

gezelligste cafeetjes. Maar ook<br />

voor festivals en andere evenementen<br />

zit u goed in het hoge<br />

noorden!<br />

100 % smullen<br />

Ontbijt- en lunchcafé Anat is tweevoudig<br />

winnaar Vegan Awards<br />

2015. Alles op de kaart is 100%<br />

plantaardig, biologisch, suikervrij<br />

én lekker. U vindt Anat aan de<br />

Verlengde Grachtstraat 1.<br />

Anat.nu<br />

Onder redactie van: Myrke van der Does<br />

Boothotel<br />

Groningen heeft zoveel te bieden dat een dagje eigenlijk te<br />

kort is. Besluit u er een lang weekend van te maken, dan is<br />

een verblijf in hotel De Mars een aanrader. Deze boot ligt<br />

van november tot april aangemeerd aan het Hoge der A.<br />

Dankzij de centrale ligging zijn veel bezienswaardigheden<br />

en attracties vlakbij. <br />

zeilschipmars.nl<br />

Vervolg op pagina 49


0<br />

City<br />

125 jaar Hooghoudt<br />

Wie kent niet de graanjenever van Hooghoudt. Tijdens uw bezoek<br />

aan de provinciehoofdstad mag een bezoek aan de distilleerderij<br />

van dit Groningse exportproduct niet ontbreken. Elke laatste zondag<br />

van de maand is het open huis. Tijdens een rondleiding ontdekt<br />

u de pronkstukken uit de afgelopen 125 jaar en ervaart hoe<br />

Hooghoudt aan zijn unieke smaak komt.<br />

Hooghoudt.nl<br />

Even bijkomen van het geslenter?<br />

Dat kan in het Noorderplantsoen.<br />

Dit stadspark bevindt zich op de plek waar in de 17e eeuw<br />

de verdedigingswallen van de stad lagen. Toen in de 19e<br />

eeuw de oorlogsdreiging afnam, besloot men de wallen te<br />

slopen. Er kwam een park in Engelse landschapsstijl voor terug.<br />

Landschapsarchitect Copijn maakte gebruik van de deels nog<br />

bestaande vestinggrachten en wallen voor zijn vijvers en glooiende<br />

grasvelden.<br />

highlights – <strong>OKTOBER2017</strong><br />

Jonge Harten Festival<br />

Zo’n beetje alle theaters in Groningen staan van 17 tot en<br />

met 25 november in het teken van het Jonge Harten Festival.<br />

Een festival met beeldend en fysiek theater, dans, muziek en een<br />

bruisend festivalhart. Ieder jaar bezoeken zo’n 10.000 mensen de<br />

Stadsschouwburg en het Grand Theatre, maar ook de bijzondere<br />

pop-up locaties. Het festival beleeft dit jaar zijn twintigste editie en<br />

deze belooft extra feestelijk te worden! Voor iedereen die jong is, of<br />

zich jong voelt. <br />

jongeharten.nl<br />

Krakende vloeren<br />

Stadspark<br />

Noorderplantsoen<br />

Nederlands leukste<br />

straatje én leukste<br />

winkel<br />

Bijzondere wildernis<br />

Blijft u graag een nachtje slapen in<br />

Groningen? Reserveer dan uw bed in<br />

het Schimmelpenninck Huys. In dit<br />

hotel geen keycard maar gewoon een<br />

ouderwetse sleutel. Een oud en gezellig<br />

hotel met krakende vloeren en<br />

mooie ornamenten.<br />

In een van de leukste straatjes van Nederland, de Folkingestraat,<br />

vindt u een van de leukste winkels van Nederland: Ariola. Een kleine<br />

zaak met een groots assortiment aan Italiaanse delicatessen.<br />

En als u er toch bent, stap dan ook even binnen bij Toy Toy, een<br />

walhalla voor liefhebbers van nostalgisch speelgoed.<br />

folkingestraat.nl<br />

Toe aan wat rust tijdens uw stedentrip?<br />

In de buurt van de stad Groningen vindt u<br />

adembenemende natuurgebieden.<br />

De bekendste is natuurlijk Nationaal Park<br />

Lauwersmeer. Een ruige geschiedenis heeft<br />

dit getransformeerd tot een uniek landschap<br />

vol met excentrieke diersoorten. En met de<br />

Waddenzee Werelderfgoed en Nationaal Park<br />

Schiermonnikoog binnen handbereik.<br />

lauwersmeer.groningen.nl<br />

Volg ons ook op<br />

www.vernmagazine.nl


2<br />

VERNmagazine<br />

Warm ontvangst bij<br />

– <strong>OKTOBER2017</strong><br />

TRANSPORT<br />

COMPLEET<br />

Ondanks de ziedende hitte<br />

waren de standhouders en bezoekers<br />

enthousiast op de eerste<br />

dag van Transport Compleet,<br />

dinsdag 5 september.<br />

Ook de dagen erna werd er volop<br />

genetwerkt. VERN Magazine was<br />

ook van de partij en kon rekenen<br />

op een warm ontvangst.<br />

Transport Compleet krijgt steeds meer een internationaal<br />

karakter. In totaal kwamen 11.946 bezoekers af op de editie<br />

in Gorinchem, waaronder veel buitenlandse gasten. Bezoekers<br />

waren afkomstig uit 22 verschillende landen, zoals<br />

Roemenië, Australië, Saudi-Arabië, China, Dubai en Jordanië.<br />

Niet alleen de internationale belangstelling onder bezoekers<br />

nam toe, ook onder exposanten. Europese aanbieders<br />

als Platinum International Limited, Krone, Kässbohrer,<br />

Apollo Vredestein en Mammoet Europe waren aanwezig<br />

met een stand.<br />

De toenemende internationale belangstelling viel niet<br />

alleen beursorganisator Vincent Bilanovic op, ook exposanten<br />

gaven aan steeds vaker in gesprek te komen met<br />

internationale klanten. “Onze dealers kwamen in contact<br />

met diverse nieuwe klanten, waaronder ook klanten op het<br />

gebied van export. Zo ontvingen we leveranciers uit Oostenrijk.<br />

Naast veel aanvragen hebben wij op de beurs ook<br />

diverse producten verkocht”, zei Richard Bok van Palfinger<br />

Nederland.<br />

Primeurs en noviteiten<br />

Bezoekers zagen een uitverkochte beursvloer met onder<br />

andere de zeven grote truckmerken en meer opleggerfabrikanten<br />

en carrosseriebouwers dan voorheen. Bilanovic:<br />

“De kwaliteit van de beursvloer neemt ieder jaar toe. Daarvan<br />

profiteren bezoekers. Exposanten halen alles uit de<br />

kast om op te vallen en dat gaat vaak gepaard met primeurs<br />

en andere noviteiten.” De grote publiekstrekker was de wereldprimeur<br />

van Scania met hun nieuwe XT. Verder stond<br />

op de stand van DAF de nieuwe XF, introduceerde Moving<br />

Intelligence een gps-tracker voor trailers en aanhangers en<br />

lanceerde Kalmar de nieuwe T2 Terminal Tractor.<br />

Iveco bood testdrives die goed werden ontvangen. “Transport<br />

Compleet biedt ons de mogelijkheid om niet alleen<br />

onze voertuigen te tonen, maar ook om bezoekers te laten<br />

ervaren hoe het is om in onze trucks te rijden. En hier werd<br />

veelvuldig gebruik van gemaakt met na afloop veel positieve<br />

reacties”, zei Jurre Lammertse namens Iveco NLS.<br />

De eerstvolgende editie van Transport Compleet is in Hardenberg<br />

op 13, 14 en 15 maart 2018. Meer informatie over<br />

deze editie is te vinden op transportcompleet.nl. L


4<br />

Work hard,<br />

play hard<br />

VERNmagazine – <strong>OKTOBER2017</strong><br />

Verplichte rusttijd?<br />

Neem een bak koffie en ga er<br />

even lekker voor zitten.<br />

Grappige weetjes en...<br />

Zó drink je whisky<br />

Thuiskomen na een lange rit en dan een lekkere whisky<br />

(of whiskey – dit hangt van de afkomst af: komt de drank<br />

uit Canada en Schotland, dan schrijf je whisky, komt ze<br />

uit Ierland of de Verenigde Staten, dan is het whiskey). Dat<br />

is ultiem genieten. Om een goede whisky écht te kunnen<br />

waarderen, leert VERN Magazine u graag de kunst van het<br />

whiskydrinken.<br />

Om te beginnen is een schoon glas belangrijk. Dat betekent<br />

zelfs geen restje water. Na een grondige inspectie schenkt<br />

u een laagje in en swirlt u de whisky in het glas, zodat de<br />

hele binnenkant bedekt is. Vervolgens gooit u het glas leeg;<br />

dit is niet zonde, het is de voorbereiding die nodig is voor<br />

het echte werk. Nu schenkt u het glas iets minder dan de<br />

helft vol en swirlt u wederom, u kunt namelijk nooit genoeg<br />

swirlen. En denk eraan, houd uw hand te allen tijde aan de<br />

stam.<br />

Als u de whisky voor het eerst gaat ruiken, moet uw hele<br />

neus het glas in. Nadat u dit gedaan heeft, neemt u de tijd<br />

om te analyseren welke aroma’s u bent tegengekomen. Dit<br />

doet u vervolgens een tweede en een derde keer. Daarna<br />

kunt u eindelijk gaan proeven. U zult inmiddels wel dorst<br />

hebben.<br />

4. Water bij de whisky<br />

Water bij de whisky ligt vaak gevoelig. Echter, de juiste<br />

hoeveelheid water in whisky kan wel degelijk helpen om<br />

de aroma’s en smaken naar boven te laten komen. Water<br />

toevoegen aan whisky gebeurt in fases. Uiteraard moet het<br />

water koud, of net onder kamertemperatuur zijn. Probeer<br />

het eerst uit zonder, en voeg steeds wat druppels toe totdat<br />

u content bent met de smaak en het mondgevoel. Zoals<br />

gezegd maakt water de aroma’s los, dus laat uw vrienden<br />

maar kletsen als ze u een slappeling vinden. Zij hebben dit<br />

artikel waarschijnlijk niet gelezen.<br />

5. Nooit ‘on the rocks’- en dan ook echt nóóit<br />

Bij het bestellen van een whisky krijgt u de onvermijdelijke<br />

vraag: wilt u uw whisky neat of on the rocks. Als whiskyliefhebber<br />

is on the rocks ondenkbaar. Maar als u niet weet<br />

wat neat is, blijven er nog maar weinig keuzes over. Een<br />

neat-whisky betekent niets meer of minder dan de whisky<br />

drinken zoals hij is, zonder poespas. On the rocks betekent<br />

overigens niet wat het vroeger betekende. Vroeger gingen<br />

de Schotten die hun whisky wilden laten afkoelen, maar<br />

geen ijs hadden, naar de koude rivierbedding in de bergen<br />

om kleine stenen te verzamelen. Die deden ze in hun whisky<br />

zodat deze afkoelde. Zo kwam de whisky op de juiste<br />

temperatuur, zonder dat hij verdund werd. Helaas wordt<br />

de uitdrukking in horeca nu vaak gebruikt om een kostbaar<br />

glas whisky te verknallen met een overvloed aan ijs.<br />

...de fijnste spullen om mee te nemen op weg of thuis mee te spelen.<br />

1. Kies het juiste glaswerk<br />

Whisky smaakt niet in ieder glas hetzelfde, omdat, net als<br />

bij bier en wijn, de vorm van het glas de smaak en geur beïnvloedt.<br />

Het is belangrijk dat de mond van het glas wijd<br />

genoeg is om te ‘neuzen’ (hierover verderop in dit artikel<br />

meer) en de bodem niet te diep is. Hoe wijder de schouders<br />

van het glas, hoe meer de drank wordt blootgesteld aan de<br />

lucht, en dus het oxidatieproces versnelt.<br />

Het is belangrijk dat u het glas bij de voet of stam vasthoudt.<br />

Hiermee bereikt u twee dingen: u kunt de whisky<br />

fatsoenlijk swirlen (ronddraaien) in het glas, zodat de whisky<br />

kan ademen en de verborgen aroma’s vrijkomen. Bovendien<br />

wordt de temperatuur niet beïnvloed door de warmte<br />

van uw hand.<br />

2. Swirl en neus<br />

Omdat reuk en smaak hand in hand gaan, is het belangrijk<br />

om inzicht te krijgen in wat een whisky nou precies te<br />

bieden heeft. Dat ontdekt u door te ‘neuzen’. De aroma’s<br />

die u vaak zult tegenkomen zijn noten (van eik), vanille,<br />

mais en wat tonen van bloem. Maar hoe ‘neust’ u nu goed?<br />

3. Proef<br />

Nu komt het leukste gedeelte. Nadat u met het neuzen een<br />

idee heeft gekregen wat de whisky u kan gaan bieden, is<br />

het tijd om geur en smaak te vergelijken. Een aroma hoeft<br />

niet hetzelfde te smaken. Bent u gewend om uw whisky<br />

achterover te slaan, dan is het proeven een geheel nieuwe<br />

ervaring. Maar wel een die een gentleman ooit gehad moet<br />

hebben.<br />

Het ideale alcoholpercentage voor whisky is 40%. Met dit<br />

percentage kunt u van alles wat een goede whisky te bieden<br />

heeft genieten, zonder dat deze de verkeerde kant van<br />

uw slokdarm verlaat door een te hoog alcoholgehalte. Laat<br />

de whisky rondgaan in uw mond en merk op hoe de whisky<br />

proeft aan de voorkant van uw gehemelte, onder de tong<br />

en uiteindelijk aan de achterkant van uw gehemelte voordat<br />

u de whisky doorslikt. Adem diep in en uit om de volle<br />

smaak en aroma’s naar voren te laten komen. Nu kunt u<br />

vergelijken of de aroma’s die u rook overeenkomen met de<br />

smaak.<br />

De Memphis-koffers van<br />

Samsonite blijven mooi<br />

dankzij de speciale coating,<br />

zelfs na een regenbui.<br />

Samsonite.nl<br />

Altijd in charge met<br />

deze vrolijke powerbank.<br />

In 4 varianten:<br />

Heart Eyes Cat, Ghost,<br />

Poo en Lol.<br />

Gezien voor € 24,95<br />

bij Phonejunkie.nl<br />

De ultieme vrijheid: onderbroeken waarin je<br />

je telefoon, sleutels of paspoort bij je kunt<br />

houden. Pockies.nl<br />

Als geëmancipeerde man draait<br />

u uw hand niet om voor het<br />

opvouwen van uw T-shirts,<br />

toch? En anders is er<br />

altijd nog de T-shirtvouwer<br />

van Suck UK.<br />

Gezien voor € 19,95<br />

bij Gadgethouse.nl<br />

De Teufel Rockster XS, het kleine broertje van de<br />

succesvolle Rockster, is dé compacte<br />

Bluetooth-speaker voor onderweg. XS slaat<br />

hier alleen maar op het formaat - de sound en de<br />

features zijn behoorlijk XL.<br />

Adviesprijs € 199,99. Teufelaudio.nl<br />

Dit artikel komt van Manify.nl, hét online lifestyleplatform voor mannen.<br />

Met o.a. info over reizen, evenementen, auto’s, gadgets en natuurlijk een<br />

bescheiden vleugje ladies. De ideale mix voor de moderne Nederlandse man.<br />

Volg ons ook op<br />

www.vernmagazine.nl


6<br />

VRACHTWAGENCLAIM<br />

VERN start rechtszaak tegen vrachtwagenfabrikanten<br />

Wie in de periode tussen 1997 en<br />

De nieuwe Linde MT15.<br />

2x zo efficiënt als de bekende handpallettruck<br />

ACTIE<br />

Nu voor €2.390,-<br />

2011 een of meerdere vrachtwagens<br />

heeft gekocht of geleased<br />

heeft, inclusief bijkomende<br />

kosten zoals verzekeringen en<br />

rente, al gauw 10.000 euro per<br />

vrachtwagen te veel betaald.<br />

Via de Vrachtwagenclaim, een grootschalige claim van<br />

VERN en De Haan Advocaten & Notarissen, kunt u dit<br />

bedrag terugeisen. Het juridische team van De Haan<br />

Advocaten & Notarissen maakt zich op voor een rechtszaak<br />

tegen de vrachtwagenfabrikanten. De kans op winst<br />

is groot: de vrachtwagenfabrikanten zijn namelijk door de<br />

Europese Commissie al schuldig bevonden aan het maken<br />

van verboden prijsafspraken.<br />

De procedure start met het opstellen van een dagvaarding.<br />

Dit is het eerste processtuk waarmee een procedure begint.<br />

In de dagvaarding, die opgesteld wordt namens de deelnemers,<br />

wordt uitgelegd waarom de vrachtwagenfabrikanten<br />

de schade die de deelnemers hebben geleden, moeten<br />

vergoeden. De uitspraak van de Europese Commissie<br />

geldt hierbij als uitgangspunt. Voor de deskundige inhoudelijke<br />

onderbouwing van de schade schakelde De Haan<br />

Advocaten & Notarissen economisch onderzoeksbureau<br />

SEO in. Dit bureau doet momenteel onafhankelijk onderzoek<br />

naar de gevolgen van het vrachtwagenkartel. Dit onderzoek<br />

leidt tot een objectieve vaststelling van de geleden<br />

schade, die de claim verder versterkt.<br />

Om ervan verzekerd te zijn dat u niet te laat bent, maar<br />

vooral ook wanneer u er zeker van wilt zijn dat claimmogelijkheden<br />

optimaal worden aangegrepen, is het belangrijk<br />

om u op dit moment aan te sluiten bij de Vrachtwagenclaim.<br />

Instappen in de claim is nu nog mogelijk en biedt<br />

veel voordelen:<br />

• Een groot, succesvol advocatenkantoor aan uw zijde;<br />

• Goede voorwaarden, hoge uitkering;<br />

• Speciaal voor transporteurs en ondernemers;<br />

• Gemakkelijk contact bij vragen of opmerkingen;<br />

• Eenvoudig aanmelden, Vrachtwagenclaim doet de rest.<br />

Aanmelden<br />

Via vern.nu/vrachtwagenclaim meldt u zich eenvoudig aan.<br />

U ontvangt vervolgens een deelnemersovereenkomst en<br />

een formulier waarop u de gegevens van de aangeschafte<br />

vrachtwagen(s) invult. Wanneer u dit formulier, samen met<br />

een leasecontract of factuur van de vrachtwagen, naar ons<br />

opstuurt, wordt via een speciale berekeningsmethode de<br />

hoogte van de te claimen schade berekend. Indien u lid<br />

bent of wordt van VERN is dit alles volledig kosteloos. Alleen<br />

als u een schadevergoeding ontvangt, betaalt u een<br />

succesfee van 20% van het uitgekeerde schadebedrag.<br />

Naast deze succesfee betaalt u geen advocaatkosten of<br />

andere kosten voor het indienen van de claim. U loopt als<br />

deelnemer dus geen enkel risico.<br />

Klaas de Waardt<br />

Voorzitter VERN<br />

Meld u nu aan via<br />

vern.nu/<br />

vrachtwagenclaim<br />

Zeer geschikt voor transport over<br />

korte afstanden<br />

Hefcapaciteit van 1500 kg.<br />

Makkelijk manoeu vreren in kleine ruimtes<br />

Simpele bediening<br />

Nauwkeurige bediening<br />

via de vlinderknop; deze is<br />

toegankelijk voor beide<br />

handen. Voorzien van noodknop<br />

en betrouwbare<br />

ontladingsindicator.<br />

Als de rijvlinders worden<br />

losgelaten, stopt de<br />

Linde MT15 automatisch.<br />

Ingebouwde lader<br />

De ingebouwde lader kan<br />

de accu altijd en overal<br />

opladen. Zo heeft u meer<br />

gebruiks gemak.<br />

De onderhoudsvrije accu<br />

met een capaciteit van 2x12v.<br />

en 85Ah bespaart onderhouds -<br />

kosten.<br />

Ideaal als toepassing in vrachtwagens en<br />

andere kleine ruimtes<br />

Kan worden gebruikt op tussenvloeren<br />

Elektrisch aange dreven; nooit meer het<br />

eigen gewicht in de strijd gooien<br />

Ideaal voor<br />

’The last<br />

mile’<br />

Korte afstand transport<br />

Gemakkelijk goederen bij<br />

het eindpunt brengen in de<br />

stedelijke gebieden.<br />

Elektrisch aangedreven,<br />

waardoor het eigen gewicht<br />

niet in de strijd gegooid<br />

hoeft te worden bij zware<br />

lasten.<br />

Kijk snel op www.motraclinde.nl/MT15 en bestel de MT15 vandaag nog. OP=OP!<br />

In samenwerking met:<br />

COLLECTIEF DE JUISTE WEG


8<br />

Wet- en regelgeving:<br />

Transportondernemer<br />

VERNmagazine – <strong>OKTOBER2017</strong><br />

of fictief dienstverband?<br />

Regels voor zelfstandige ondernemers in het wegvervoer<br />

Een onderaannemer inhuren<br />

kan leiden tot een fictief dienstverband.<br />

De wet DBA, die in april<br />

2016 van kracht werd, is bedoeld<br />

om een beter onderscheid te<br />

kunnen maken tussen zelfstandigen<br />

en werknemers, met<br />

als doel het tegengaan van<br />

schijnzelfstandigheid.<br />

Deze wet is echter in ieder geval tot april 2018 opgeschort.<br />

Hierdoor blijft het lastig om te bepalen of sprake is van een<br />

fictief dienstverband.<br />

Wie in Nederland als ondernemer met een vrachtauto goederen<br />

wil gaan vervoeren moet over een Eurovergunning<br />

beschikken en over een of meer eigen vrachtauto’s. Deze<br />

hoeven geen eigendom te zijn, ze mogen ook geleased<br />

of gehuurd zijn. Er mag geen sprake zijn van een bruikleenovereenkomst,<br />

waarbij de opdrachtgever een voertuig<br />

aan de opdrachtnemer ter beschikking stelt. De ondernemer<br />

is niet verplicht om zelf de vakbekwaamheid in te brengen.<br />

Onder bepaalde voorwaarden kan een externe vervoermanager<br />

worden aangesteld, mits deze permanent en daadwerkelijk<br />

leidinggeeft aan de transportactiviteiten. Het<br />

gebruikmaken van een externe vervoermanager die naast<br />

de vakbekwaamheid ook de vergunning inbrengt, speelt<br />

vooral bij samenwerkingsvormen zoals een vennootschap<br />

onder firma (vof).<br />

Risico<br />

Hoewel de Wet Wegvervoer Goederen, de WWG, uitdrukkelijk<br />

toestaat om gebruik te maken van de vakbekwaamheid<br />

van een ander, moet in voldoende mate komen vast<br />

te staan dat het vervoer inderdaad voor gezamenlijke rekening<br />

en voor risico van alle vennoten wordt gevoerd en<br />

niet voor ieder van de individuele vennoten afzonderlijk.<br />

Sinds enige tijd mogen dit soort samenwerkingsverbanden<br />

op een verhoogde belangstelling rekenen van de ILT en de<br />

NIWO. De NIWO heeft hiervoor een aantal beleidsregels opgesteld<br />

waaraan deze samenwerkingsvormen worden getoetst<br />

1 . Aan de hand van de vennootschapsovereenkomst<br />

en de financiële verslaglegging kijkt de NIWO of de omzet<br />

en kosten gelijkelijk worden verdeeld en bij wie het ondernemersrisico<br />

ligt, waaronder het debiteurenrisico. Als de<br />

NIWO van mening is dat het ondernemersrisico niet goed<br />

verdeeld is, kan dit tot gevolg hebben dat de bestaande<br />

vergunning wordt ingetrokken dan wel wordt aangenomen<br />

dat sprake is van een fictieve arbeidsovereenkomst waarbij<br />

de vennoten feitelijk in dienst zijn getreden van de vergunninghouder.<br />

Momenteel heeft de NIWO een aantal van deze<br />

samenwerkingsvormen in onderzoek. Verwacht wordt dat<br />

hierover in de loop van het jaar meer duidelijkheid komt.<br />

Arbeidsovereenkomst<br />

Over de vraag of sprake is van een arbeidsovereenkomst of een ander<br />

soort contractuele relatie zijn al talloze procedures gevoerd. In<br />

de praktijk gaan de bestuursrechter in het kader van de vergunningverlening<br />

en de gewone rechter hier verschillend mee om. De gewone<br />

rechter kijkt zowel naar de bedoeling van partijen bij het aangaan<br />

van de overeenkomst als naar de feitelijke uitvoering van de<br />

overeenkomst. Dit kwam recent aan de orde in een zaak tussen een<br />

zelfstandig ondernemer en PostNL voor de rechtbank Noord-Holland<br />

2 . In deze zaak stapte de zelfstandig ondernemer naar de rechter<br />

om de overeenkomst voor het verrichten van koeriersdiensten<br />

voor PostNL als een arbeidsovereenkomst aan te merken. Volgens<br />

hem was er gezien de specifieke afspraken en omstandigheden<br />

feitelijk sprake van een gewone arbeidsovereenkomst op grond<br />

waarvan hij voor onbepaalde tijd in dienst was getreden bij Post-<br />

NL. Hij beriep zich hierbij met name op het feit dat er sprake was<br />

van een duidelijke gezagsverhouding waarbij hij heel precies de<br />

instructies van PostNL moest volgen. PostNL verweerde zich hiertegen.<br />

Volgens PostNL hadden partijen niet alleen uitdrukkelijk een<br />

vervoerovereenkomst gesloten maar vertoonde de samenwerking<br />

ook allerlei kenmerken van een overeenkomst van opdracht.<br />

Overeenkomst van opdracht<br />

Na de beoordeling van de feiten en weging van alle factoren kwam<br />

de rechtbank tot het oordeel dat er geen sprake was van een arbeidsovereenkomst<br />

maar van een overeenkomst van opdracht.<br />

De rechtbank liet enerzijds meewegen dat partijen bij het aangaan<br />

van de overeenkomst duidelijk voor ogen hebben gehad om een<br />

vervoerovereenkomst aan te gaan. De ondernemer was bij aanvang<br />

van de overeenkomst al werkzaam als koerier en beschikte na<br />

een korte overgangsperiode over een eigen bus op basis van een<br />

leasecontract van vijf jaar. Hij ontving geen vast salaris, maar een<br />

vergoeding per stop. Ook ontving hij geen vergoeding bij ziekte of<br />

vakantie. De betaling verliep via een creditfactuur van PostNL waarop<br />

de btw werd vermeld. Hij stond ingeschreven bij de Kamer van<br />

Koophandel en maakte gebruik van diverse fiscale regelingen. Ook<br />

liet hij zich regelmatig vervangen, waarbij hij zijn vervangers een lager<br />

bedrag betaalde dan hij zelf ontving. Daartegenover stond dat<br />

PostNL zich intensief bemoeide met de planning en routing en gedetailleerde<br />

instructies gaf over alles wat met de uitvoering van de<br />

werkzaamheden te maken had. Volgens PostNL ging het hierbij om<br />

servicekaders die ervoor moeten zorgen dat ook voor klanten herkenbaar<br />

was dat de ondernemer werkte in opdracht van PostNL.<br />

Dat de wijze waarop de instructies werden gegeven alle kenmerken<br />

vertoonde van een gezagsverhouding en het feit dat de ondernemer<br />

uitsluitend voor PostNL reed, was volgens de rechtbank in dit<br />

geval onvoldoende om uit te gaan van een arbeidsovereenkomst.<br />

Bij de afweging speelde voor de rechtbank ook mee dat PostNL had<br />

aangeboden om in 2015 een arbeidsovereenkomst aan te gaan<br />

voor dezelfde werkzaamheden, maar de ondernemer dit had afgeslagen<br />

omdat hij graag een binnendienstfunctie wilde. Volgens de<br />

rechtbank zou hij hiermee willens en wetens hebben gekozen voor<br />

een voortzetting van zijn ZZP’er-schap.<br />

Conclusie<br />

De hierboven aangehaalde uitspraak van de rechtbank Noord-Holland<br />

– waarover de meningen ongetwijfeld zeer uiteenlopen –<br />

maakt nog eens duidelijk hoe weerbarstig deze materie is en in<br />

welke mate de weging die aan bepaalde onderdelen wordt gegeven<br />

bepalend is voor de uitkomst. Samenvattend: een zelfstandig<br />

transportondernemer moet in ieder geval aan alle eisen voldoen<br />

die vanuit de vergunningverlening worden gesteld. Daarnaast moet<br />

worden aangetoond dat de zelfstandig ondernemer daadwerkelijk<br />

voor eigen rekening en risico werkzaamheden verricht en geen<br />

sprake is van een fictief dienstverband. Zelfstandigen die samen<br />

met anderen een onderneming voeren, moeten extra alert zijn op<br />

de wijze waarop het ondernemersrisico is verdeeld. Geadviseerd<br />

wordt in alle gevallen een schriftelijke overeenkomst aan te gaan.<br />

Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de modelovereenkomsten<br />

die aan de belastingdienst zijn voorgelegd. De komende maanden<br />

komt er hopelijk vanuit Den Haag meer duidelijkheid over de uitvoering<br />

van de wet DBA.<br />

René de Bondt, advocaat vervoerrecht<br />

In deze rubriek bespreken specialisten van De Haan Advocaten &<br />

Notarissen actuele juridische ontwikkelingen in de wereld van het<br />

wegtransport.<br />

L<br />

Volg ons ook op<br />

www.vernmagazine.nl<br />

1<br />

Beleidsregel van de NIWO inzake toepassing van de Wet Wegvervoer Goederen<br />

en Vo. 1071/2009/EG ten aanzien van de vergunningverlening, specifiek<br />

artikel 11, Staatscourant 2017, nr. 53 van2 januari 2017<br />

2<br />

Rechtbank Noord-Holland, 17 februari 2017, ECLI:NL:RBNHO:2017:882


0<br />

Als de man<br />

VERNmagazine – <strong>OKTOBER2017</strong><br />

van huis is...<br />

…is het VERN Magazine van u.<br />

Plof neer in de tuin en geniet van<br />

ins en outs speciaal voor chauffeursvrouwen.<br />

Veel leesplezier!<br />

5 Wijk af van de gebaande paden<br />

Natuurlijk is een selfie bij de Eiffeltoren leuk. Maar een<br />

écht originele foto als aandenken aan uw tripje naar Parijs<br />

neemt u in een straatje ernaast, met die Franse clochard op<br />

de achtergrond.<br />

10 tips voor het maken van prachtige foto’s<br />

Upgrade uw kiekjes tot professionele beelden<br />

met onderstaande tips.<br />

1 Licht<br />

Het is het belangrijkste voor een mooie foto: licht. Fotografeer<br />

bij voorkeur in ‘de gouden uren’, de uren vlak na zonsopkomst<br />

en vlak voor zonsondergang. Het licht is dan heel<br />

zacht.<br />

2 Compositie<br />

Een goede compositie is de basis. Een foto van uw (klein)<br />

kind waarbij er een tak uit zijn oor groeit, is een stuk minder<br />

fraai. Door een stap opzij te zetten, zit de tak gewoon aan de<br />

boom. Of zet uw kind op een andere plek neer. Voor kiekjes<br />

van bijvoorbeeld gezellige markten of verjaardagsfeestjes<br />

geldt: een uitsnede van een klein deel van wat er te zien is,<br />

is vaak interessanter dan een totaalplaatje. Loop naar het<br />

onderwerp toe of zoom in.<br />

3 Houd de horizon recht<br />

Niets zo storend als een beeld van een prachtige zonsondergang,<br />

waarbij de horizon niet recht loopt… Zonde!<br />

4 Gebruik de flitser zo min mogelijk<br />

Het vraagt heel wat kennis een goede foto te maken met<br />

de flitser aan. Vaak is het mooier om de lichtgevoeligheid<br />

van de camera te verhogen door de ISO-waarde naar boven<br />

bij te stellen, ook al wordt de foto daardoor misschien wat<br />

korreligger.<br />

6 Deel het beeld in drieën<br />

Een foto waarbij het model (hond, man, kind, kerk) precies<br />

in het midden staat, is saai. U kunt hieraan ontsnappen<br />

door op het plaatje denkbeeldig twee gelijke horizontale<br />

en twee gelijke verticale lijnen te trekken. Plaats het hoofdonderwerp<br />

op een van de punten waar de lijnen elkaar kruisen.<br />

Zo wordt uw foto interessanter.<br />

7 Creëer diepte in het beeld<br />

Dit kunt u doen door bijvoorbeeld dat mooie landschap te<br />

fotograferen met een tak of bloemen op de voorgrond.<br />

8 Gebruik de sportmodus<br />

Fotografeert u iets dat snel beweegt of beweegt u zelf tijdens<br />

het fotograferen, dan kan het lastig zijn om uw onderwerp<br />

stilstaand op de foto te krijgen. Om iets te ‘bevriezen’,<br />

hebt u een korte sluitertijd nodig. De meeste camera’s<br />

hebben wel een modus ‘sport’ of u kunt handmatig de sluitertijd<br />

instellen. Bij het stilzetten van een beweging kunt<br />

u dingen vastleggen die u met het menselijk oog niet ziet.<br />

Denk aan een fotofinish van een wedstrijd. Ook ziet u op<br />

een foto van een sportend persoon allerlei emoties in het<br />

gezicht terug die slechts een fractie van een seconde aanwezig<br />

waren.<br />

9 Maak foto’s met uw telefoon<br />

Wilt u stiekem een foto maken van een persoon op straat?<br />

Gebruik uw smartphone. Niemand die het in de gaten<br />

heeft, zeker niet wanneer u uw oortje inheeft en net doet of<br />

u naar muziek luistert.<br />

10 Klim!<br />

Kies eens een hoger standpunt. Pak een kruk, beklim een<br />

berg of ga naar de hoogste verdieping van een parkeergarage.<br />

Zo krijgt u gegarandeerd unieke foto’s.<br />

Onder redactie van: Myrke van der Does<br />

Geschikt voor iedere handtas: uw favoriete Douglas<br />

Collection-beautyproducten in reisformaat. vanaf € 1,99<br />

Nooit meer struikelen over dat<br />

ellendige snoer met de Bosch<br />

BBH6P25 Marron Glacé. € 379,99<br />

www.bosch-home.nl<br />

Is het een fotolijst? Is het een schilderij?<br />

Nee, het is een televisie.<br />

Van Samsung, vanaf € 2.399 www.samsung.com<br />

Joy of Tea<br />

Thee die de fantasie<br />

prikkelt en zintuigen<br />

stimuleert. Dat klinkt<br />

spannend. Verkrijgbaar<br />

in de meeste supermarkten.<br />

€ 1,99<br />

www.pickwick.nl


2<br />

VROUW<br />

&vrachtwagen<br />

Steeds meer vrouwen staan<br />

hun mannetje in de nog altijd<br />

door heren gedomineerde<br />

transportwereld.<br />

VERN Magazine zoekt deze<br />

dames op. Wat beweegt hen<br />

om deze mannenwereld<br />

in te stappen?<br />

In deze uitgave: Ina Homan (46) van Van der Putten Homan<br />

Transport. Ina werkte 28 jaar als verpleegkundige. Toen ze<br />

eind vorig jaar werkeloos raakte, besloot ze het roer radicaal<br />

om te gooien: ze ging de transportsector in. Ze behaalde<br />

de vergunningen die nodig zijn om een eigen transportbedrijf<br />

te kunnen starten en startte met rijlessen. Over een<br />

paar weken doet ze examen.<br />

Ina is een voorbeeld voor iedereen die zijn droom wil najagen.<br />

Niet bij de pakken neerzitten maar ervoor gaan. Echtgenoot<br />

Fokko (43), met wie ze het bedrijf runt, denkt er net<br />

zo over. Met hem zit er meer dan 25 jaar ervaring achter het<br />

stuur van de twee trucks die Van der Putten Homan Transport<br />

rijk is.<br />

Naweeën<br />

Ina en Fokko leerden elkaar in 2008 kennen. Het was liefde<br />

op het eerste gezicht. Beiden hadden op dat moment een<br />

heftige tijd achter de rug. Fokko was net bezig om zijn leven<br />

weer op de rit te krijgen nadat hij stopte met zijn transportbedrijf,<br />

zijn levenswerk, vanwege een conflict met een<br />

partner. Hij zou nooit, maar dan ook nóóit meer achter het<br />

stuur kruipen.<br />

En toen ontmoette hij Ina, die kampte met de naweeën van<br />

een mislukt huwelijk en een ernstige ziekte. Ina: “Die ziekte<br />

had mijn eigen ogen geopend. Ik wilde mijn droom, een<br />

eigen transportbedrijf, waarmaken. Ik kom uit een chauffeursgezin.<br />

Mijn beide ouders waren zelfstandigen binnen<br />

een vof en beide opa’s waren boderijders, waarvan een nog<br />

met paard en wagen heeft gereden.”<br />

Vlam<br />

De transportwaakvlam die bij Fokko al die tijd was blijven<br />

branden, werd door vader Homan weer aangewakkerd. Als<br />

ze samen waren, praatten ze úren over het chauffeur zijn en<br />

het ondernemerschap. Fokko besloot toch weer de cabine<br />

in te stappen. Om de doodeenvoudige reden dat hij daar<br />

nu eenmaal het gelukkigst is.<br />

Drie jaar geleden werd Van der Putten Homan Transport<br />

een feit en inmiddels rijdt het bedrijf met twee auto’s. Van<br />

de vlam in het hart naar de vlam in de pijp. Kippenmest,<br />

houtsnippers, oud papier; Fokko heeft het allemaal gereden.<br />

Op dit moment zijn er veel ritten binnen de Benelux,<br />

voor dezelfde opdrachtgever waar Ina’s ouders vroeger reden.<br />

De cirkel is weer rond.<br />

Tekst: Myrke van der Does<br />

Traditie<br />

Met de oprichting van Van der Putten Homan Transport zet Ina een<br />

familietraditie voort. Al stond Ina’s moeder niet te juichen toen haar<br />

dochter vertelde dat ze in vaders voetsporen zou treden. Zij wist<br />

hoe zwaar het leven als chauffeur was, zeker voor een vrouw die,<br />

alle emancipatiegolven ten spijt, toch nog bijna altijd wordt geacht<br />

om thuis het huishouden te runnen en kinderen op te voeden. “Mijn<br />

ouders maar ook andere mensen om ons heen verklaarden ons<br />

voor gek”, vertelt Ina. “We zijn niet meer de jongsten en de transportsector<br />

is een keiharde wereld. En dan heb je nog alle technologische<br />

ontwikkelingen. Wij werken samen met een jonge chauffeur.<br />

Die is opgegroeid met digitale snufjes. Een harde werker en enthousiaste<br />

jongen. Iemand die meedenkt. Het is fijn dat je in deze tijd,<br />

waar goede chauffeurs schaars zijn, zo iemand treft. Iemand die als<br />

een puzzelstukje in de bedrijfspuzzel past.”<br />

Barmhartig<br />

Na drie jaar staat Ina er soms nog versteld van hoe het er in de transportbranche<br />

aan toegaat. Een enorm verschil met haar voormalige<br />

werkterrein. Mensen wassen, eten geven, verzorgen. Ina: “Ik heb<br />

niet voor niets ooit deze richting gekozen. Ik ben een zachtaardig<br />

en barmhartig persoon. Maar dat kun je in de transportsector niet<br />

zijn. Je moet honderd procent voor jezelf gaan, anders red je het<br />

niet. De concurrentie is moordend, banken weigeren jonge ondernemers<br />

een financiering te verstrekken en soms moet je maanden<br />

wachten op je geld. En dan zijn er nog de lage vrachttarieven, de<br />

eindeloze regelgeving en de strijd die je voert met Oost-Europese<br />

chauffeurs. En toch vind ik het de leukste baan die er is. Niets weegt<br />

op tegen de onafhankelijkheid en de vrijheid die je hebt.”<br />

Ina en Fokke hebben geen kinderen. “Een gezinsleven is niet te<br />

combineren met dit werk. Het bedrijf is ons kind. Als je niet oppast,<br />

ben je 24/7 met de zaak bezig. Wij hebben als stelregel dat we van<br />

zaterdagavond tot zondagmiddag niet werken. Alleen in noodgevallen,<br />

bijvoorbeeld als er een auto stuk is, verbreken we deze regel.”<br />

VERN<br />

Ina vindt het fijn dat ze bij vragen of calamiteiten kan terugvallen<br />

op VERN. “Ik ben heel bij met Klaas, ik kan altijd bij hem terecht. Je<br />

zou haast kunnen zeggen dat hij in dat opzicht de plek inneemt van<br />

mijn vader, die helaas negen jaar geleden overleden is. Na zijn overlijden<br />

was de passie voor transport dusdanig groot dat we besloten<br />

voor onszelf te beginnen. Inmiddels rijden we met twee auto’s en<br />

ons doel is om ons wagenpark verder uit te breiden. Het is ontzettend<br />

jammer dat mijn vader dit succes niet meer kan meemaken.”


Beschermd op weg met Howden<br />

Insurance Brokers Nederland<br />

Advertorial<br />

Wij zijn een internationaal opererende<br />

verzekeringsmakelaar met vestigingen<br />

door heel Europa. Als een van de<br />

partners van de VERN luisteren wij<br />

naar uw behoeften en wensen.<br />

Aansprakelijkheidsverzekering voor het bedrijf<br />

Met de aansprakelijkheidsverzekering verzekert u de continuïteit<br />

van uw bedrijf. Lopen andere mensen of andermans spullen<br />

schade op door uw bedrijfsactiviteiten en bent u daarvoor verantwoordelijk,<br />

dan regelen wij de schadeafhandeling.<br />

Ongevallenverzekering<br />

Geeft een uitkering bij overlijden of bij blijvende invaliditeit als gevolg<br />

van een ongeval. De loonsom is de basis voor de uitkering.<br />

Bedrijfsrechtsbijstand<br />

De bedrijfsrechtsbijstand is speciaal voor u op maat gemaakt. Als<br />

eigen rijder loopt u bepaalde risico’s. Een zakelijk conflict kan al<br />

snel uitmonden in een rechtszaak, echter u wilt zich voornamelijk<br />

richten op uw bedrijf en het is prettig te weten dat u hiervoor goed<br />

bent verzekerd.<br />

Arbeidsongeschiktheidsverzekering<br />

Als zelfstandig ondernemer kunt u arbeidsongeschikt raken. Dat<br />

kan grote financiële gevolgen hebben. Met de AOV verzekert u zich<br />

tegen dit risico en beschermt u de continuïteit van uw onderneming.<br />

Aan de hand hiervan adviseren en helpen wij u naar het zoeken van<br />

de juiste verzekeringsoplossingen. Door onze jarenlange ervaring in<br />

de transportbranche garanderen wij een verzekering die bij u past.<br />

Motorrijtuigen<br />

Uw vrachtwagen is een belangrijk onderdeel van uw bedrijf en een<br />

substantieel onderdeel van uw bedrijfskosten. Waardevolle bezittingen<br />

moet u beschermen zodat u met een veilig gevoel de weg op<br />

kunt. Helaas zit een ongeluk in een klein hoekje, hoe voorzichtig u<br />

ook bent. Bij ons krijgt u de zekerheid dat wij op dat moment de gehele<br />

schadeafwikkeling zullen overnemen. Samen staan we sterk.<br />

Container-/traileraansprakelijkheid<br />

Deze verzekering is onmisbaar als u aanhangwagens of opleggers<br />

van derden gebruikt. Het is een aanvulling op de vrachtwagenverzekering<br />

en dekt schade of verlies door onder meer brand,<br />

verkeersongelukken en diefstal.<br />

Vervoerdersaansprakelijkheid<br />

De vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking volgens<br />

de geldende vervoerscondities zoals AVC voor binnenlandvervoer<br />

en CMR in geval van grensoverschrijdend vervoer. Als vervoerder<br />

bent u aansprakelijk voor schade aan goederen tijdens<br />

dit vervoer. De aansprakelijkheid is afhankelijk van de nationale<br />

wetgeving en van internationale verdragen. Na een uitvoerige inventarisatie<br />

komen wij gezamenlijk tot een passende dekkingsconstructie.<br />

Schade<br />

Als uw adviseur staan wij meer dan 100% achter u. Ontevredenheid<br />

heeft meestal te maken met de schade afwikkeling. Onze dienstverlening<br />

stopt niet bij een snelle en correcte schadevergoeding. Wij<br />

hanteren een zorgvuldige aanpak, stellen een expert aan en wikkelen<br />

indien gewenst het rechtstreeks af met de hersteller waardoor<br />

snelheid gewaarborgd is.<br />

Particuliere risico’s<br />

Naast uw bedrijfsverzekeringen bieden wij ook de mogelijkheid<br />

tegen aantrekkelijke tarieven en prima voorwaarden uw privéverzekeringen<br />

bij ons onder te brengen.<br />

Senioren<br />

65 plussers met meer auto’s en meer kilometers op de weg. Deze<br />

topfitte vergeten groeiende doelgroep staat bij ons hoog in het<br />

vaandel. Wij hebben dan ook gemeend hier een passend en<br />

concurrerend pakket voor in de markt te zetten.<br />

Voordelen VERN-pakket:<br />

Uitstekende premie, voorwaarden en condities<br />

K Maatwerk<br />

K 24/7 schade melden<br />

K Pakketnota<br />

K Volledige ontzorging<br />

Vragen?<br />

Wilt u weten wat u kunt besparen? Vraag vrijblijvend een offerte op.<br />

Howden Insurance Brokers Nederland B.V., tel: 010-7200620.<br />

Of via de VERN: tel: 0180-646464.<br />

Bel nu: 020 716 38 99<br />

www.howdengroup.com/en-nl<br />

infonederland@howdengroup.com<br />

Tel: 010 - 7200620


6<br />

VERNmagazine<br />

Wat je<br />

van VER haalt<br />

– <strong>OKTOBER2017</strong><br />

Saviez-Vous...<br />

[wist u dat]<br />

Uit heel Europa worden<br />

goederen geïmporteerd.<br />

VERN Magazine rijdt deze<br />

keer naar Frankrijk voor<br />

du vin et du pain. De snelweg<br />

verlaten we zo nu en dan voor<br />

pittoreske dorpjes, prachtige<br />

natuurgebieden en unieke<br />

bezienswaardigheden.<br />

Dorp in zee<br />

Op een berg in zee werd rond de<br />

achtste eeuw een kerkje gebouwd,<br />

wat later een klooster werd.<br />

De Noormannen, die in die periode Normandië koloniseerde,<br />

bouwden er later huizen bij. De bewoners van de Mont Saint-<br />

Michel leven vandaag de dag van het toerisme: in de eeuwenoude<br />

straatjes zijn overal restaurantjes en souvenirwinkeltjes. Maar<br />

de straatjes zien er nog net zo uit als toen in de middeleeuwen<br />

pelgrims op weg naar de abdij de berg beklommen.<br />

Het zicht op de berg is spectaculair: uit zee rijst ineens een abdij<br />

omhoog. Oorspronkelijk was de Mont Saint-Michel alleen bereikbaar<br />

bij eb, bij vloed was het omringd door water. Tegenwoordig<br />

loopt er een brug naar het eiland. De Mont Saint-Michel trekt jaarlijks<br />

meer dan drieënhalf miljoen bezoekers. Na de Eiffeltoren en<br />

het Kasteel van Versailles is het de grootste attractie van Frankrijk.<br />

Onder redactie van: Myrke van der Does<br />

...de Auvergne,<br />

gelegen in<br />

midden Frankrijk,<br />

vulkanisch<br />

gebied is.<br />

...er diverse (lowcost) luchtvaartmaatschappijen<br />

rechtstreeks naar Franse<br />

steden vliegen. Zoals<br />

Transavia, easyJet en KLM/<br />

AirFrance. Ideaal voor een<br />

short break in Frankrijk.<br />

...veel musea in Frankrijk<br />

elke eerste zondag<br />

van de maand gratis te<br />

bezoeken zijn.<br />

...de populairste Franse<br />

gebieden zijn:<br />

1. Parijs<br />

2. Alpen Mont-Blanc<br />

3. Cote d’Azur<br />

4. Languedoc Middellandse Zee<br />

5. Normandië<br />

(Bronnen: Wikipedia.nl, wegenwiki.nl, mooistedorpjes.nl, France.fr)<br />

...lunchen op een doordeweekse dag in<br />

een restaurant vaak veel voordeliger is<br />

dan het diner. Onthouden voor als u<br />

bij uw favoriete (sterren) restaurant<br />

gaat eten.<br />

...Frankrijk de populairste bestemming is<br />

voor de zomervakantie van Nederlanders<br />

...het Franse tafelen<br />

sinds 2010 op de<br />

UNESCO werelderfgoed<br />

lijst staat.<br />

...bijna alle Franse<br />

steden een fietsenplan<br />

hebben.<br />

Een leuke en voordelige<br />

manier om de<br />

stad te verkennen.<br />

...toerisme<br />

voor Frankrijk<br />

de belangrijkste<br />

economische<br />

sector is.


8<br />

VERNmagazine<br />

Klein Venetië<br />

Oude vakwerkhuizen met smeedijzeren uithangborden vormen het<br />

straatbeeld van Colmar. Deze stad wordt ook wel Klein Venetië genoemd<br />

vanwege de romantische straatjes en de met bloemen versierde<br />

bruggen over de Lauch. In Colmar stap je de middeleeuwen<br />

in. De Leerlooierswijk met zijn hoge huizen waarvan de zolders gebruikt<br />

werden om de dierenvellen te drogen, de Handelarenstraat,<br />

de Vishandelkade met zijn vakwerkhuizen met gekleurde gevels. In<br />

de Handelarenstraat staat het geboortehuis van beeldhouwer Auguste<br />

Bartholdi. Vandaag de dag is hier een museum gevestigd dat<br />

werken van de kunstenaar tentoonstelt. Hij maakte het Vrijheidsbeeld<br />

in New York. In augustus is er in Colmar een wijnbeurs en<br />

’s winters verandert het dorp in een sprookjesachtig kersttafereel.<br />

Wanneer u de Elzas ook bezoekt, een bezoek aan deze charmante<br />

stad mag niet ontbreken.<br />

Vive la<br />

Hoogste brug<br />

Wanneer u op Zuid-Europa rijdt, kent u hem ongetwijfeld: de hoogste<br />

brug ter wereld bij de plaats Millau. In het Frans: le Viaduc de<br />

Millau. Door deze brug is het sinds 2004 mogelijk om over de rivier<br />

de Tarn te rijden. Deze zesvoudige tuibrug, met een lengte van 2460<br />

meter, heeft zeven pylonen, tussen de 77,5 en 245 meter hoog. Het<br />

hoogste gedeelte van het brugdek ligt 270 meter boven de Tarn. De<br />

brug bestaat uit vijf overspanningen van 342 meter en de eerste en<br />

laatste overspanning van 204 meter. De masten van de tuibruggen<br />

worden vaak vergeleken met de Eiffeltoren. De brug maakt deel uit<br />

van de A75 en heeft 2x2 rijstroken. Vanaf de brug zelf kun je niet veel<br />

zien, tenzij je met de vrachtwagen eroverheen rijdt.<br />

Slapende vulkanen<br />

Het bruisende leven rond de slapende vulkanen De Auvergne is<br />

een prachtige, ongerepte streek in het hart van Frankrijk met een<br />

mysterieus landschap vol vulkanen. Het zijn er meer dan tachtig<br />

en ze slapen al duizenden jaren, maar toch willen veel bezoekers<br />

juist hier wandelen en overnachten. Het is blijkbaar een spannend<br />

idee om zo dicht bij een ooit explosief natuurfenomeen te zijn. De<br />

fascinerende keten van de Puys - de ‘Chaîne des Puys’ - is een intrigerende<br />

keten van meer dan zestig kilometer lengte (noord-zuid)<br />

met ruim tachtig vulkanen en een groot aantal kratermeren. De<br />

bekendste top is de Puy de Dôme (1.465 m), een van de jongere<br />

vulkanen met een laatste uitbarsting in 5760 voor Christus. De top<br />

is te bereiken met het tandwieltreintje Le Panoramique des Dômes.<br />

Tussen de bergen van de Cantal ligt de piramidevormige Puy Mary<br />

(1.797 m). Deze groene stratovulkaan is met zijn omvang van 220<br />

kilometer net iets groter dan de Etna, goed te bewandelen en<br />

ook om zijn uitzicht een van de populairste toppen. De hoogste<br />

top is de Puy de Sancy: 1886 meter. Vanaf deze Puy kunt u bij<br />

helder weer de Alpen zien liggen.<br />

Flamingo-eiland<br />

In Zuid-Frankrijk, tussen de twee<br />

vertakkingen van de Rhône die vanuit<br />

Arles naar de zee lopen, ligt de<br />

Camargue. Dit bijzondere natuurgebied<br />

is vooral bekend vanwege de<br />

wilde paarden en de flamingo’s die<br />

er leven. Het is een vlak en waterrijk<br />

gebied met veel meren en lagunen,<br />

moeras- en grasland, duin- en bosgebieden.<br />

Het is belangrijk voor de<br />

winning van zout, de rijstteelt<br />

en de wijnbouw. Omdat het<br />

gebied wordt afgescheiden<br />

van het vasteland, wordt de<br />

Camargue ook wel beschreven<br />

als een eiland.<br />

Wijn…<br />

Eten en drinken is een belangrijk onderdeel van de Franse cultuur.<br />

De maaltijd is er niet alleen om de buik te vullen, het is een<br />

moment van ontspanning, het liefst samen met vrienden en<br />

familie. Bij de lunch drinken ze voornamelijk water, want<br />

de meeste Fransen moeten naderhand weer aan het werk.<br />

Maar ’s avonds of in het weekend komt de wijn op tafel.<br />

Wijn uit eigen land: een smaakvolle Beaujolais of een krachtige<br />

Bordeaux. Of een fruitige Elzas. Frankrijk kent veertien<br />

verschillende wijnstreken, dus keuze te over.<br />

De smaak van de wijn is afhankelijk van de streek waar<br />

de wijn vandaan komt. De beste wijn uit de regio krijgt<br />

het keurmerk Appellation d’Origine Protégée.<br />

– <strong>OKTOBER2017</strong><br />

Coq au vin (kip in wijn)<br />

Coq au vin is typisch zo’n Frans gerecht dat moeilijker klaar te<br />

maken lijkt dan het daadwerkelijk is.<br />

Wat u hiervoor nodig heeft is:<br />

Ingrediënten<br />

1,5 kilo kip of kippenpoten, 200 gram ontbijtspek, 4 wortels,<br />

2 uien, 250 gram kastanjechampignons, 7 teentjes knoflook, zout,<br />

versgemalen peper, 2 eetlepels bloem, roomboter, halve liter volle<br />

rode wijn, 380 ml gevogeltefond, 3 laurierblaadjes, 5 takjes tijm.<br />

En dan aan de slag!<br />

K Verhit de boter én de olie en bak hierin de kip rondom bruin.<br />

K Haal de kip daarna uit de pan en bestrooi hem<br />

met peper en zout.<br />

K Fruit nu in dezelfde pan de fijngesneden ui en knoflook<br />

en voeg de spek toe.<br />

K Roer daarna de bloem erdoor en laat dit ongeveer vijf minuten<br />

pruttelen. Blus het geheel af met de rode wijn.<br />

K Doe dan de tijm en de fond erbij en breng alles aan de kook.<br />

Wanneer het kookt kunt u de kip, de wortelen en de laurier<br />

toevoegen.<br />

K Draai vervolgens het vuur laag en laat de kip met de deksel op<br />

de pan zo’n dertig minuten pruttelen.<br />

K Tien minuten voor het einde van de kooktijd de champignons<br />

erbij en klaar is uw coq au vin.<br />

Bon appétit!


0<br />

VERNmagazine<br />

VERN<br />

Kids<br />

Speciaal voor de ‘kleine’ vrachtwagen liefhebbers<br />

Meerijden in de vrachtwagen is tof.<br />

Maar in een gewone auto kan een ritje<br />

soms oersaai zijn. Daarom is er nu<br />

Travelbingo. Dit leuke spel bestaat uit<br />

twee herbruikbare bingokaarten.<br />

Object gespot? Schuifje dicht! De eerste<br />

met een rij of bingokaart vol is de<br />

winnaar.<br />

€ 8,95 bij Gezinnig.nl<br />

– <strong>OKTOBER2017</strong><br />

Tachowattes?<br />

Een tachograaf is een apparaat dat de snelheid<br />

van een voertuig meet en vastlegt.<br />

Dit wordt gebruikt bij vrachtwagens om te<br />

controleren of chauffeurs zich aan de regels<br />

houden met betrekking tot rij- en rusttijden.<br />

Het woord tachograaf komt uit het Grieks.<br />

Tacho betekent snelheid en grafein betekent<br />

schrijven. Tachografen waren vroeger mechanisch.<br />

Tegenwoordig worden vooral digitale<br />

tachografen ingezet.<br />

…een auto een<br />

vrachtwagen heet als<br />

hij meer weegt dan<br />

3500 kilo?<br />

…een vrachtwagen<br />

achttien of meer<br />

versnellingen<br />

vooruit en twee<br />

versnellingen<br />

achteruit heeft?<br />

…vracht wagens<br />

maximaal<br />

vier meter<br />

hoog zijn en<br />

2,6 meter breed?<br />

…een vrachtwagen<br />

zonder<br />

aanhanger in<br />

Nederland<br />

maximaal twaalf<br />

meter lang<br />

mag zijn?<br />

Lichtjes<br />

in het<br />

donker<br />

Zelf sturen<br />

Vervoer goederen van fabriek tot fabriek. Race met je<br />

truck over de heuvels. Vergeet de turbo niet, want je moet<br />

wel binnen de tijd binnenkomen! Transport Truck is een<br />

van de gratis vrachtwagenspelletjes op Kinderspelletjes.nl<br />

Kun je mooi vast oefenen voor later.<br />

(Een auto heeft er<br />

meestal vijf vooruit<br />

en één achteruit)<br />

De winnaars<br />

De winnaars van de prijsvraag uit de vorige uitgave zijn<br />

Thomas Wigmore uit Middelburg en Edo & Gijs Gerdez<br />

uit Uithuizenmeeden gefeliciteerd,<br />

zij hebben hun prijs onvangen.<br />

Edo & Gijs Gerdez<br />

Mopperen jouw ouders ook altijd over hoe gevaarlijk het is in het donker op<br />

straat? Show ze dan de leuke jassen en laarzen uit de BE SEEN Collectie van<br />

HEMA en Veilig Verkeer Nederland (VVN). Zeg erbij dat het volgens VVN belangrijk<br />

is dat je zoveel mogelijk oefent. Als je ervaring opdoet, kun je veiliger aan het<br />

verkeer deelnemen. En dat is wat ze willen, toch?


StrongPRO<br />

Zorg ervoor dat uw wagenpark nooit stil<br />

komt te staan!<br />

De nieuwste versie van de onverslijtbare accu<br />

StrongPRO is de nieuwe truck-accu van Exide. Hij wordt gekenmerkt door een nieuwe<br />

generatie van het HVR ® (High Vibration Resistance) - design en beschikt eveneens<br />

over de ‘Carbon Boost’ ® technologie, de intelligente oplossing van Exide om de<br />

stratificatie van zuur tegen te gaan, te voorzien in een betere herlading en te zorgen<br />

voor een optimale bestendigheid tegen diep-ontlading.<br />

Sinds de introductie van de AdBlue ® -tank (Euro 5/6), hebben heel wat truckconstructeurs<br />

de accu’s achteraan het chassis geplaatst. Door de sterke trillingen<br />

op die plaats, vallen klassieke truckaccu’s heel snel uit. Exide heeft als oplossing<br />

hiervoor de uitzonderlijke HVR ® technologie ontwikkeld. Hierdoor kunnen de<br />

Exide StrongPRO accu’s de extreme trillingstest van de V4 standaard uit de nieuwe<br />

Europese norm met succes doorstaan (*).<br />

Voor u en uw klanten betekent het StrongPRO assortiment minder risico op pech, een<br />

lagere kans op startproblemen en een langere levensduur - wat zich vertaalt in een<br />

lagere totale eigendomskost voor uw wagenpark. Exide blijft hier weer trouw aan<br />

haar politiek om een technologie die ze ontwikkeld heeft in samenwerking met haar<br />

eerste montagepartners heel snel ter beschikking te stellen voor de klanten in de<br />

vervangingsmarkt.<br />

* EN 50342-1(2015)<br />

Geproduceerd in Europa door Exide Technologies<br />

Eerste Montage Leverancier<br />

www.exide.com - tel. 030 241 63 39<br />

HVR accu voor<br />

betrouwbaarheid en<br />

langere levensduur<br />

Sinds de introductie van de AdBlue-<br />

tank is de accu bij veel trucks naar het<br />

achterste deel van het chassis verplaatst.<br />

Op deze plaats heeft de accu<br />

meer last van trillingen. Dit zorgt voor<br />

schade aan de accu. Exide komt met de<br />

oplossing: High Vibration Resistance<br />

(HVR) accu’s met minder kans op storingen,<br />

een betere<br />

startbetrouwbaarheid<br />

en<br />

een langere<br />

levensduur.<br />

Een kapotte accu is een<br />

drama voor elke transporteur.<br />

Stilstaan kost tijd, en<br />

dus geld. Alle Euro6-vrachtwagens<br />

en een groot aantal<br />

Euro5-wagens vragen om een<br />

trillingsbestendige accu. Bij deze trucks zit de accu gemonteerd<br />

in het achterste deel van het chassis, waardoor de batterij meer<br />

bloot staat aan vibraties. “Accu’s die niet bestand zijn tegen deze<br />

grote mate van trillingen, kunnen binnen een half jaar kapotgaan.<br />

Door de vibraties scheuren de verbindingen af, waarna de wagen<br />

stilvalt. Daarbij komt het gevaar voor ontploffing. Met onze HVR-accu<br />

ondervang je dit”, vertelt Peter Cense van Exide. De HVR-accu’s<br />

van Exide gaan anderhalf keer langer mee dan andere accu’s.<br />

U betaalt er iets meer voor – zo’n 20% - maar daar staat een<br />

optimale werking en langere levensduur tegenover. Uiteindelijk<br />

bent u dus goedkoper uit. De HVR-accu hoeft niet nagevuld te<br />

worden en is dus onderhoudsvrij.<br />

Diepe ontlading en snelle oplaadtijd<br />

De nieuwste ontwikkeling van Exide is de HVR-accu die zich tevens<br />

toespitst op het stroomverbruik van de truck: de Exide StrongPRO<br />

die binnenkort op de markt gebracht wordt. Exide voldoet hiermee<br />

als een van de eerste fabrikanten aan de nieuwe V4-standaard met<br />

een 3-assige vibratietest en duurzaamheidstest. Carbon Boost<br />

zorgt voor een snellere oplaadtijd en een langere levensduur.<br />

Cense: “In oudere typen vrachtwagens (Euro 3 en 4) is de accu afgestemd<br />

op de manier van rijden: bij een ‘rondje om de kerk’ volstaat<br />

een ander type dan bij langere ritten met overnachtingen, waarbij<br />

diepe ontlading en snelle oplaadtijd gewenst is.” Hier komt de<br />

StrongPRO om de hoek kijken. Deze accu is ideaal voor lange ritten<br />

waarbij de vrachtwagen gebruikt wordt als tweede thuis; de Strong-<br />

PRO-accu beschikt over genoeg capaciteit voor alle apparatuur die<br />

‘het leven aan boord’ aangenaam maakt. Na een overnachting<br />

kunt u rekenen op maximale startbetrouwbaarheid.<br />

Over Exide<br />

Exide Technologies<br />

is met vestigingen<br />

in meer<br />

dan tachtig landen<br />

en met meer<br />

dan 120 jaar ervaring<br />

in de sector<br />

een van ‘s werelds<br />

grootste producenten<br />

en recyclers van<br />

loodzuuraccu’s. Het<br />

bedrijf ontwikkelt<br />

oplossingen voor<br />

mobiele energieopslag<br />

voor o.a. de automobielsector. Toonaangevende vrachtwagenfabrikanten<br />

kiezen voor Exide Technologies als leverancier<br />

voor hun eerste montageproducten. Daarnaast belevert Exide<br />

eveneens de vervangingsmarkt met een portfolio van succesvolle<br />

en bekende merken.<br />

EXIDE Technologies BV<br />

Groeneweg 21-N<br />

3981 CK BUNNIK<br />

030-2416339<br />

E info@exide.nl<br />

I www.exide.nl<br />

Advertorial


4<br />

De Oplossing<br />

voor gepensioneerde chauffeur<br />

Doordat een grote groep<br />

pensioen gerechtigde chauffeurs<br />

stopt met rijden, is een sterk<br />

tekort aan vrachtwagenchauffeurs<br />

ontstaan. De overheid doet<br />

niets voor oudere chauffeurs die<br />

nog actief zijn. VERN heeft een<br />

oplossing gevonden voor dit<br />

probleem: De Oplossing.<br />

Dit biedt kansen voor zowel<br />

werknemer als werkgever.<br />

Er komen te weinig jonge chauffeurs bij om de uitstroom<br />

van pensioengerechtigde chauffeurs op te vangen.<br />

Door de groei van de economie zijn er meer chauffeurs<br />

nodig; 1 procent economische groei staat gelijk aan<br />

2000 extra ritten per dag. Volgens het CBS is de economische<br />

groei nu 3.6%. Op dit moment is er al 7.6% minder<br />

transport capaciteit dan een jaar geleden, dat is heel veel.<br />

Op 100.000 vrachtwagens zijn dat er 7.600 minder.<br />

Het gevolg hiervan is dat de prijzen over vijftien deelsectoren<br />

gemiddeld met 10.6% zijn gestegen.<br />

Aanvulling op AOW<br />

Voor gepensioneerde vrachtwagenchauffeurs is hun pensioen<br />

geen vetpot. Het pensioen is volgens de cao opgebouwd<br />

bij het Pensioenfonds Vervoer. Na veertig jaar<br />

premieafdracht heeft men een pensioen opgebouwd<br />

van € 430 per maand. Dat is zeer karig. De gepensioneerde<br />

krijgt samen met zijn partner in de AOW € 1.445 per maand.<br />

Pensioen en AOW geven een gezamenlijk inkomen van<br />

€ 1.875 per maand.<br />

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat gepensioneerde<br />

chauffeurs hun inkomen uit AOW en pensioen graag willen<br />

aanvullen en dat zij veelal bereid zijn om een aantal uren<br />

arbeid te blijven verrichten. We spreken hier over ‘actieve<br />

ouderen’ die nog graag actief blijven in de transportsector,<br />

maar niet meer dan twee á drie dagen in de week.<br />

Het vak van beroepschauffeur is dermate intensief dat<br />

vijftig tot zeventig uur werken in de week, niet meer vol te<br />

houden is. De opzet die De Oplossing hanteert is: twee dagen<br />

werken in de eerste week, daarna vijf dagen vrij, in de<br />

tweede week drie dagen werken en vier dagen vrij. Chauffeurs<br />

die gaan werken bij De Oplossing verdienen € 1.000<br />

tot € 1.200 euro per maand. Met pensioen en AOW komen<br />

zij dan vaak boven de € 3.000 (netto) uit. Dit gezamenlijk<br />

inkomen is hoger dan het inkomen van een jongere chauffeur<br />

die volledig in dienst is. Het salaris wordt betaald<br />

volgens de huidige cao. Tevens blijft voldoende tijd over<br />

om van andere dingen te genieten.<br />

Geen verplichting voor opdrachtgever<br />

De senior chauffeurs komen in dienst bij De Oplossing BV. Zodoende<br />

heeft de opdrachtgever geen enkele verplichting of risico ten<br />

opzichte van de chauffeur. Transportbedrijven zijn huiverig om<br />

chauffeurs aan te nemen, onder meer vanwege het risico dat men<br />

de chauffeur bij ziekte of arbeidsongeschiktheid jaren moet doorbetalen.<br />

Met de senior chauffeur van De Oplossing kent men deze<br />

belemmeringen niet. De senior chauffeur heeft over het algemeen<br />

veertig tot vijftig jaar ervaring. De Oplossing zorgt ervoor dat de<br />

benodigde papieren – o.a. code 95 en gevaarlijke stoffen - op<br />

orde zijn; de kosten van de opleidingen worden betaald door<br />

De Oplossing. Tevens worden de senior chauffeurs iedere twee<br />

jaar medisch gekeurd. Uit schadestatistieken blijkt dat oudere<br />

vrachtwagenchauffeurs heel weinig schade rijden.<br />

VERNmagazine – <strong>OKTOBER2017</strong><br />

Ook voor eigen rijders<br />

Ook voor eigen rijders biedt De Oplossing uitkomst. Wanneer de<br />

eigen rijder stopt en zijn bedrijf verkoopt, moet hij veel belasting<br />

betalen. Via De Oplossing kan hij gewoon ondernemer blijven.<br />

Het inkomen uit zijn bedrijf aangevuld met de AOW maakt dat de<br />

eigen rijder, die over het algemeen weinig pensioen heeft opgebouwd,<br />

nog een leuk inkomen kan hebben.<br />

Gezien het chauffeurstekort kunnen senior chauffeurs een prachtige<br />

taak vervullen. Uit onderzoek blijkt dat 31.000 oudere chauffeurs<br />

nog gedeeltelijk willen blijven werken. VERN wil uitbuiting van<br />

de oudere chauffeur via De Oplossing voorkomen. De Oplossing<br />

biedt daarnaast voordelige leasemogelijkheden en een betaalbaar<br />

verzekeringspakket, inclusief reis- en annuleringsverzekering.<br />

Wilt u meer weten over De Oplossing of wilt u zich aanmelden als<br />

chauffeur of transportbedrijf? Neem dan contact op met VERN<br />

via 0180-646464. <br />

L<br />

Volg ons ook op<br />

www.vernmagazine.nl


Een landelijk dekkend netwerk O<br />

oor heel Europa<br />

Advertorial<br />

TopTruck<br />

houdt uw<br />

wagenpark<br />

rijdende<br />

TopTruck is al meer dan zes jaar de<br />

toonaangevende formule voor vrije<br />

truck- en trailerreparatie in Europa.<br />

Met meer dan veertig vestigingen in<br />

Nederland voorziet TopTruck in<br />

service op maat.<br />

Met name de afgelopen drie jaar is het merk TopTruck sterk gegroeid<br />

in Nederland. Voordelen van het landelijk dekkende netwerk<br />

van TopTruck-vestigingen zijn onder meer de uitstekende prijskwaliteitverhouding,<br />

snelle en flexibele service en 24-uurs pechservice<br />

door heel Europa.<br />

Bij TopTruck staat de klant altijd centraal, de TopTruck-medewerkers<br />

denken in oplossingen. Of het nu gaat om een truck, trailer of<br />

bestelwagen; uw transportmiddel is bij TopTruck in uitstekende<br />

handen. TopTruck werkt nauw samen met G-Truck, waardoor benodigde<br />

onderdelen snel en voordelig geleverd kunnen worden<br />

aan de betreffende vestiging. TopTruck-medewerkers kunnen u<br />

vertellen en laten zien welke alternatieven er zijn voor fabrieksonderdelen,<br />

zodat u een stuk voordeliger uit bent, uiteraard<br />

zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. U bespaart sowieso<br />

altijd op het uurtarief van de monteur: TopTruck is een stuk voordeliger<br />

dan de merkdealer.<br />

TopTruck biedt naast reparatie en onderhoud ook de mogelijkheid<br />

om het wagenpark te voorzien van de verplichte keuringen, waaronder<br />

APK, tachograaf, laadkleppen en waar mogelijk laadkraan.<br />

Ook bij schade aan truck of trailer, het vervangen van zeilen op de<br />

trailer, de inzet van een huurtruck of de koop van een jong, gebruikt<br />

of volledig nieuw voertuig kan TopTruck u van dienst zijn.<br />

TopTruck voorziet in alles om uw wagenpark rijdend te houden.<br />

Het ontzorgen van de transportonderneming is voor TopTruck<br />

speerpunt nummer één. Vraag naar de mogelijkheden bij de<br />

TopTruck-vestiging in uw buurt of kijk op toptruck.nl.<br />

www.toptruck.nl


8<br />

RIJDER in beeld – <strong>OKTOBER2017</strong><br />

RIJDER<br />

in beeld<br />

‘Met de juiste instelling<br />

is er een toekomst in de<br />

transportbranche’<br />

Jaap Nooteboom is eigenaar van Neuteboom Transport BV<br />

en lid van het VERN Forum. In 1997 maakte hij de overstap<br />

van garagebedrijf naar transportonderneming.<br />

Jaap Nooteboom: “Ik ben op mijn twintigste ondernemer<br />

geworden. Daarvoor werkte ik vijf jaar bij een autodealer<br />

als monteur. Ik startte als pachter op een tankstation met<br />

quickservice en bleef daar tot er in 1987 in mijn geboortedorp<br />

Maasland een autobedrijf te koop kwam. Na veel opknapwerk<br />

en herinrichting ben ik daar gestart, het tankstation<br />

deed ik over aan een andere pachter. Het autobedrijf<br />

heb ik vijftien jaar gehad. In de tussentijd groeide mijn interesse<br />

in de transportbranche. Deze branche heeft altijd al<br />

mijn belangstelling gehad. In 1997 hakte ik de knoop door:<br />

ik haalde mijn vakdiploma’s en begon naast het garagebedrijf<br />

een transportonderneming. Neuteboom Transport BV<br />

was geboren. Aanvankelijk had ik één tweedehands truck<br />

rijden, die ik verhuurde. Al snel volgde een tweede wagen,<br />

ook voor de verhuur. Binnen niet al te lange tijd kwam de<br />

eerste chauffeur in dienst en later nog één.<br />

’De transportsector<br />

heeft altijd mijn<br />

belangstelling gehad’<br />

In december 2001 stopte ik noodgedwongen met mijn garagebedrijf<br />

en sinds januari 2002 ben ik volledig in dienst van<br />

mijn transportonderneming. Op de RAI kocht ik mijn eerste<br />

nieuwe DAF en al snel volgden er meer. Zo breidde mijn bedrijf<br />

zich langzaam uit. Vóór de crisis had ik vijf trucks rijden<br />

en een reserveauto met dagcabine. Voor het containervervoer<br />

werkte ik samen met Bruinsma Trucking uit Hoek van<br />

Holland. Ook had ik wat eigen werk en dat verdeelden we<br />

dan. Tevens reden we met twee auto’s als charter bij Kennis<br />

Transport uit Breda, met groepage op Frankrijk. In de crisis<br />

heb ik het besluit moeten nemen om in te krimpen. Dit was<br />

een moeilijke en emotionele beslissing, maar ik heb me er<br />

nooit voor geschaamd. Na achttien jaar ben ik overgestapt<br />

naar een andere opdrachtgever: D.V.K Transport uit De Lier,<br />

nu gevestigd in Maasdijk. De werkwijze is niet veranderd en<br />

ik heb het er als owner operator erg naar mijn zin. Hoewel<br />

er met de komst van onze buitenlandse collega’s prijstechnisch<br />

veel veranderd is in het transport, ben ik er gezien<br />

mijn achtergrond van overtuigd dat er met service en de<br />

juiste instelling een toekomst is in de transportsector.” L


0<br />

Lekker WEG<br />

Eindelijk vrij. Nederland kent talloze evenementen, attractieparken<br />

en musea om naartoe te gaan en zo de dagelijkse<br />

beslommeringen van u af te laten glijden.<br />

Kerstmarkt<br />

Fluweelengrot<br />

Goed, het duurt nog even, maar december nadert sneller<br />

dan u denkt. In de Fluweelengrot in Valkenburg aan de<br />

Geul komt u vast helemaal in de sfeer van kerst.<br />

Van 17 november tot en met 23 december vormt de<br />

grot voor de twintigste keer het decor voor een unieke<br />

kerstmarkt. In de eeuwenoude, sprookjesachtige<br />

omgeving vindt u in kerstsfeer versierde stands<br />

met kerst- en cadeauartikelen.<br />

<br />

kerstmarkt-fluweelengrot.nl<br />

VERNmagazine – <strong>OKTOBER2017</strong><br />

Bent u niet bang aangelegd? Kom dan 3 of 4 november<br />

naar Beverwijk voor de Night of Darkness en loop de<br />

engste route van Nederland. De wandeling gaat langs<br />

drie verschillende haunted houses, ieder met hun<br />

eigen thema. Maar ook onderweg jagen de griezeligste<br />

types u de stuipen op het lijf. Een avond vol spanning,<br />

schrikmomenten en de engste horrorverhalen die tot<br />

leven zijn gekomen. Op verschillende plekken langs<br />

de route kunt u genieten van een hapje en (bloederig)<br />

drankje. <br />

Beelden<br />

van Zand<br />

nightofdarkness.nl<br />

Ontdek Nederland in één dag tijdens het zandsculpturenfestival<br />

Eropuit in eigen land. Tot en met 28 oktober<br />

pronken de mooiste zandbeelden in De Beeldentuin<br />

in Garderen. Het zandsculpturenfestival is<br />

gedeeltelijk overdekt, rolstoeltoegankelijk en u kunt<br />

er gratis parkeren.<br />

zandsculpturen.nl<br />

Het is dit jaar honderd jaar geleden dat kunstbeweging De Stijl<br />

haar intrede deed. De Stijl staat bekend om haar geometrische vormen<br />

en opvallende primaire kleuren. Op verschillende locaties zijn<br />

exposities met het thema ‘Mondriaan tot Dutch Design: 100 jaar<br />

De Stijl in 2017’.<br />

Wat begon als het gelijknamige tijdschrift groeide in de eerste helft<br />

van de twintigste eeuw uit tot een volwaardige beweging en de belangrijkste<br />

bijdrage die Nederland heeft geleverd aan de moderne<br />

kunst. Kunstenaars die de principes van De Stijl ontwikkelden en<br />

deelden zijn Theo van Doesburg, Bart van der Leck, Gerrit Rietveld<br />

en de bekendste van allemaal, Piet Mondriaan.<br />

Door het hele land richten musea tentoonstellingen in waar u werk<br />

van zowel de beroemdste als de minder bekende kunstenaars uit<br />

de beweging kunt zien. Hier worden alle aspecten van het erfgoed<br />

van De Stijl en de invloed van deze kunstbeweging op het hedendaagse<br />

Dutch design belicht. Naast de tentoonstellingen kunt u<br />

De Stijl ook ontdekken tijdens speciale rondleidingen, lezingen en<br />

presentaties. Of geniet van een van de bijzondere theatervoorstellingen.<br />

Een overzicht van alle activiteiten is te vinden op de website<br />

van toerismebureau Holland. <br />

Holland.com<br />

Volg ons ook op<br />

www.vernmagazine.nl<br />

Arnhem wordt in de herfstvakantie omgetoverd tot sprookjesstad<br />

tijdens het Sprookjesfestival. Met sprookjesachtige voorstellingen,<br />

theater, dans, muziek, tentoonstellingen, workshops en het Grote<br />

Kabouterbos in Park Sonsbeek. Het thema van deze tiende editie<br />

van het Sprookjesfestival is ‘feest’. Leuk om naartoe te gaan met uw<br />

(klein)kinderen! Van 14 tot en met 22 oktober.<br />

sprookjesfestival.nl


2<br />

VERNmagazine<br />

Groei zet door in<br />

eerste kwartaal 2017<br />

– <strong>OKTOBER2017</strong><br />

2016 is voor de transport- en<br />

logistieksector het beste jaar<br />

geweest in de afgelopen anderhalve<br />

decennia. Een ongekend<br />

grote meerderheid van de<br />

ondernemers heeft 2016 positief<br />

afgesloten. Enig minpunt zijn<br />

de vrachttarieven. Die bleven<br />

net als in 2015 laag. De vooruitzichten<br />

voor 2017 zijn goed.<br />

In 2017 is de verwachting dat de Nederlandse beroepsgoederenvervoerders<br />

over de weg hun kosten met 1,4% tot<br />

3% zien stijgen. De precieze stijging hangt ervan af in welke<br />

deelmarkt de transporteur actief is. Het maakt ook uit<br />

of er binnenlands of internationaal gereden wordt. Voor dit<br />

jaar wordt een groei verwacht van 1,9% in vervoerd volume.<br />

De verwachtingen voor het binnenlandsvervoer zijn naar<br />

boven bijgesteld ten opzichte van vorig kwartaal. Voor<br />

grensoverschrijdend vervoer verschilt de groei van<br />

volume per land, net als de economische groei en eventuele<br />

belemmeringen aan de grens. Men verwacht in<br />

2017 groei bij alle productgroepen, maar wel onderlinge<br />

verschillen. De verwachting voor landbouw, metaal, eindproducten<br />

en containers is +1%. Voor chemie wordt de<br />

grootste groei verwacht.<br />

Algemene economische ontwikkelingen<br />

De voor Nederland relevante wereldhandel zal dit jaar naar<br />

verwachting met 2,9% stijgen. Dit is een daling van 0,5 %<br />

ten opzichte van vorige kwartaal. Gezien de Russische<br />

boycot in 2017, de onzekerheid in Amerika en de voortzetting<br />

van de Brexit, valt dit nog mee. De Brexit was overigens<br />

reeds bekend en verwerkt in de vorige prognoses.<br />

In 2016 bleek de totale wereldhandel lager uit te zijn gekomen dan<br />

verwacht. De OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking<br />

en Ontwikkeling) voorziet een kleine stijging van de economische<br />

groei ten opzichte van vorig kwartaal. Wereldwijd voorziet OESO<br />

een groei van 3,3% in 2017.<br />

De verwachte Nederlandse economische groei is sinds het vorige<br />

kwartaal positiever geworden: +2,1% voor 2017. Dat is een bijstelling<br />

van 0,4% naar boven. De bijstelling is een direct resultaat van<br />

het jaar 2016, dat boven verwachting goed was. De koopkracht<br />

steeg sterk in 2016, die groei zal in 2017 minder groot zijn. Hogere<br />

inflatie zorgt voor een groei van het bbp (bruto binnenlands product).<br />

Doordat de wereldhandel minder hard groeit dan voorgaande<br />

jaren, heeft dit invloed op de Nederlandse import en export.<br />

Omdat Nederland economisch goed presteert, kan het de relatief<br />

hogere import van goederen vasthouden.<br />

Inflatie, koopkracht en werkloosheid<br />

Na drie jaar van lage inflatiecijfers is de verwachting dat de inflatie<br />

weer geleidelijk gaat oplopen in 2017. De verwachte inflatie voor<br />

2017 bedraagt 0,9%. De redenen hierachter zijn hogere energieprijzen<br />

en stijging van de lonen. De verwachting is dat de inflatie<br />

tot ten minste eind 2018 onder de 2,0% zal blijven. Volgens het CPB<br />

(Centraal Plan Bureau) verbetert de koopkracht in 2017 met 0,7%.<br />

In 2016 was de groei 2,7%. De reden voor de groei in 2017 is het<br />

gevolg van de stijging in contractlonen, enigszins lage inflatie en<br />

het koopkrachtpakket van de overheid voor 2017.<br />

2016 kende een sterke daling van de werkloosheid. Deze positieve<br />

ontwikkeling is te danken aan de economische groei. Die zet naar<br />

verwachting door, waardoor de werkloosheid per saldo daalt naar<br />

5,3% in 2017. Doordat de werkgelegenheid stijgt, wagen langdurig<br />

werklozen zich ook meer op de arbeidsmarkt.<br />

Remmende factoren<br />

Een remmende factor in de groei van het wegtransport is het tekort<br />

aan vrachtwagenchauffeurs: vele duizenden. Ook in het oosten van<br />

Europa zijn er veel chauffeurs tekort. Voor veel transportbedrijven<br />

is dit een probleem aan het worden. De ontwikkelingen in het Midden-Oosten<br />

kunnen aanleiding geven tot hogere brandstofprijzen.<br />

Positief is dat door de economische groei van 2,1% de vraag naar<br />

transport zal gaan groeien. Vanwege het tekort aan chauffeurs<br />

en de verwachte groei voor het te vervoeren volume, kunnen de<br />

vrachtprijzen gaan stijgen. (Bron: Panteia)<br />

L<br />

Volg ons ook op<br />

www.vernmagazine.nl


Het veilige kanaal<br />

voor het kopen en<br />

verkopen van uw<br />

vrachtwagen<br />

Ron Palmen:<br />

‘Een goede<br />

prijs en geen<br />

omkijken<br />

naar’<br />

Het veilige kanaal voor het verkopen van u Truck<br />

Snel en zonder risico<br />

Vaste fee alleen bij verkoop<br />

Autorola ontzorgt van A tot Z<br />

Toen de DAF van Ron Palmen aan<br />

vervanging toe was, schakelde hij<br />

Autorola in om zijn truck te<br />

verkopen. Het team achter de<br />

autoveilingsite regelde alles en sloot<br />

een goede deal. Palmen had er geen<br />

omkijken naar.<br />

Ron Palmen:<br />

“Na een aantal mislukte pogingen om mijn oude vrachtwagen eigenhandig te<br />

verkopen, kwam ik terecht bij Autorola. De mensen bij Autorola hebben mij vanaf<br />

het eerste moment uitstekend geholpen. Eerst met het bepalen van de prijs<br />

en het opzetten van de advertentie en ook tijdens de verkoop zelf. Ieder bod<br />

werd besproken.<br />

Heel handig vond ik het dat je alle biedingen en het aantal clicks zelf nauwlettend<br />

kunt volgen. Je hebt op ieder moment inzicht in het verloop. Toen er<br />

een goed bod was neergelegd, wilde ik meteen akkoord gaan. Mijn contact bij<br />

Autorola adviseerde me nog even te wachten, dus dat heb ik gedaan.<br />

En met succes, want uiteindelijk kreeg ik een hogere prijs voor mijn truck.<br />

Ook de afhandeling door Autorola verliep zeer voorspoedig. Ik stuurde<br />

Autorola mijn factuur en vier dagen later stond het bedrag netjes op mijn rekening.<br />

Ze regelden zelfs dat de overdracht wat later plaatsvond, omdat ik mijn nieuwe wagen<br />

nog niet binnenhad. Ik heb een goede prijs gekregen voor mijn oude DAF en alles<br />

is voor me geregeld.<br />

Kortom, een uitstekende service.<br />

Autorola is een fijne en betrouwbare partner gebleken.”<br />

Nijverheidsweg 1b - NL-3433 NP Nieuwegein - T 030 - 29 000 92 - I www.autorola.nl<br />

www.autorola.nl


6<br />

VERNmagazine<br />

Bellen en rijden:<br />

gewoon niet doen<br />

Jaarlijks vallen er circa 600<br />

slachtoffers door het<br />

gebruik van een smartphone<br />

tijdens het rijden.<br />

Bellen of appen achter het stuur leidt tot gevaarlijk weggedrag.<br />

Men moet én de telefoon bedienen én de vrachtauto<br />

besturen en ook nog eens de aandacht verdelen tussen de<br />

weg en het scherm of het gesprek. Kortom, de chauffeur<br />

wordt op diverse manieren afgeleid. En dat verhoogt de<br />

kans op een ongeval aanzienlijk. Het risico is vier maal hoger<br />

dan wanneer er niet wordt gebeld. Handsfree bellen is<br />

iets veiliger, maar is door concentratieverlies ook niet zonder<br />

gevaar.<br />

Verbod op vasthouden<br />

De Nederlandse Stichting Wetenschappelijk Onderzoek<br />

Verkeersveiligheid (SWOV) heeft berekend dat bij 20 tot 30<br />

procent van de ongevallen, afleiding van of gebrek aan aandacht<br />

voor het verkeer een belangrijke rol speelt. Jaarlijks<br />

vallen er 600 slachtoffers (doden en ziekenhuisgewonden)<br />

in het verkeer door bellen tijdens het rijden. Om die reden<br />

is bellen - of facebooken, sms’en, appen etc. – bij wet verboden.<br />

In het wetsartikel staat letterlijk het volgende:<br />

Het is verboden dat de bestuurder van een motorvoertuig,<br />

bromfiets of invalidenvoertuig een mobiele telefoon vasthoudt.<br />

Niet alleen bellen en rijden is verboden, ook rijdend<br />

sms-en of iets in de telefoon opzoeken is niet toegestaan.<br />

De wetgever gebruikt bewust de term vasthouden. Ook het<br />

klemmen van de telefoon tussen het oor en de schouder<br />

mag niet. De boete die je krijgt als je tijdens het rijden toch<br />

je telefoon gebruikt bedraagt € 230,-. De politie controleert<br />

intensief op smartphonegebruik achter het stuur.<br />

Gevaar op de weg<br />

Een vrachtwagenchauffeur heeft nog veel meer zaken in de cabine<br />

die kunnen afleiden. Denk hierbij aan de boordcomputer, het navigatiesysteem,<br />

het 27mc bakkie en de apparatuur van de vrachtwagen<br />

zelf.<br />

Een gewetensvraag:<br />

Stelt u zich eens voor: u zit in de vrachtwagen en krijgt telefoon.<br />

Wat doet u?<br />

K Ik neem niet op, maar stuur een sms;<br />

K Ik neem de telefoon op en begin het gesprek;<br />

K Ik neem de telefoon op via mijn handsfree carkit;<br />

K Ik neem niet op, maar zoek eerst een veilige plaats op<br />

om teparkeren;<br />

K Ik neem de telefoon op om te zeggen dat ik later terugbel.<br />

Veilig-rijden-test<br />

Bent u in staat om tegelijk te rijden en<br />

telefoneren of appen?<br />

Zoek een vrijwilliger en vraag of hij of zij een willekeurige<br />

letter opnoemt. Deze letter moet u vervolgens zo snel<br />

mogelijk aanwijzen. Tegelijkertijd telt u met vijftallen<br />

terug van 100 naar 0. Dus 100 – 95 – 90 – 85 – 80 enz. Bij<br />

elke letter vijf eraf. Het tempo moet vrij hoog zijn, want<br />

het verkeer vraagt ook om snel te kunnen handelen. U<br />

moet deze test ten minste drie minuten doen.<br />

Van de ervaren beroepschauffeurs die u voorgingen,<br />

slaagde niemand erin om de test zonder fouten te maken.<br />

Zij gaven toe dat zij allemaal weleens dermate geconcentreerd<br />

met de telefoon bezig waren, dat men de<br />

juiste afslag voorbijreed. Men reed op dat moment op<br />

de automatische piloot. Een gewaarschuwd mens telt<br />

voor twee.<br />

D<br />

– <strong>OKTOBER2017</strong><br />

Eerlijk? U moet zich realiseren dat als u besluit de telefoon op te<br />

nemen, uw aandacht dermate naar het telefoongesprek gaat dat u<br />

een ernstig gevaar op de weg bent.<br />

Een vrachtwagen die met 85 kilometer per uur rijdt en een terreingewicht<br />

heeft van veertig ton, heeft op het moment van een botsing<br />

op een stilstaande file een gewicht van 1450 ton. Gewicht maal<br />

snelheid. Hierdoor sterven mensen. Zelfs bij vijftig kilometer per uur<br />

moet u het gewicht van de vrachtwagen met tien vermenigvuldigen<br />

op het moment van de impact. Men noemt dit kinetische energie.<br />

Ons advies: probeer het telefoneren zoveel mogelijk te beperken of<br />

zet uw telefoon zelfs helemaal uit.<br />

L<br />

A<br />

C<br />

J<br />

H<br />

G<br />

I<br />

E<br />

B<br />

F


8<br />

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)<br />

Rij- en rusttijden<br />

in het wegvervoer<br />

Naast de Europese verordeningen (561/2006 en 165/2014)<br />

zijn de rij- en rusttijden ook nog gedeeltelijk geregeld in de<br />

zogenaamde arbeidstijdenrichtlijn. In Nederland handhaven<br />

en zien we hoofdzakelijk toe op de verordeningen.<br />

Europese verordeningen hebben in de lidstaten een rechtstreekse<br />

werking. Je zou kunnen stellen dat de verordeningen<br />

boven de nationale wetgevingen staan. Hebben we dan<br />

niets meer te maken met de nationale wetgevingen zoals<br />

de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit vervoer?<br />

Jazeker wel, want strafbaarstellingen en boetes worden in<br />

verordeningen niet geregeld, dat moet in de lidstaten op nationaal<br />

niveau gebeuren. In Nederland is dat geregeld door<br />

aan de Arbeidstijdenwet (ATW) en het Arbeidstijdenbesluit,<br />

het Arbeidstijdenbesluit vervoer (ATBv) te koppelen. In het<br />

ATBv wordt steeds verwezen naar de verordeningen, maar<br />

wordt ook aangegeven op welke soorten van vervoer het<br />

ATBv van toepassing is en welke (nationale) vrijstellingen in<br />

Nederland gelden.<br />

Algemene vrijstelling<br />

In de verordeningen worden twee soorten vrijstellingen genoemd:<br />

de algemene vrijstelling en de nationale vrijstelling.<br />

Bij de algemene vrijstelling zijn de verordeningen in het geheel<br />

niet van toepassing, zoals bij openbaar vervoer onder<br />

de 50 kilometer. Dat zou betekenen dat voor het openbaar<br />

vervoer het ATBv ook niet van toepassing zou zijn. Hiervoor<br />

is echter een stokje gestoken, want Nederland heeft alle algemene<br />

vrijstellingen overgenomen, behalve het openbaar<br />

vervoer. Dat houdt dus in dat in Nederland voor bestuurders<br />

in het openbaar vervoer ook de rusttijden gelden die in de<br />

verordening zijn opgenomen. Het is van belang te weten welke<br />

consequenties dit heeft voor zelfstandig werkenden. In<br />

beginsel is de ATW hierop niet van toepassing. Maar deze wet<br />

kan geheel of gedeeltelijk worden uitgebreid voor bepaalde<br />

soorten van arbeid wanneer daardoor bijvoorbeeld verkeersveiligheid<br />

verhoogd kan worden. Dit is toegepast in het<br />

ATBv door de zelfstandige bestuurders onder de bepalingen<br />

van dit besluit te laten vallen, waardoor ook zij zich moeten<br />

houden aan de rij en rusttijdbepalingen.<br />

In de verordening nr. 561/2006 gaan twee artikelen over<br />

vrijstellingen. In artikel 3 gaat het over soorten van vervoer<br />

waarop de verordeningen in het geheel niet van toepassing<br />

zijn en in artikel 13 gaat het over vrijstelling van enkele (rij- en<br />

rusttijd)artikelen. Het is daarbij aan de lidstaten zelf om te<br />

bepalen welke categorieën van voertuigen zijn vrijgesteld in<br />

die lidstaat. Ook kunnen de lidstaten bijzondere voorwaarden<br />

aan deze vrijstellingen verbinden.<br />

Algemene vrijstellingen van artikel 3 van verordening<br />

561/2006 (vrij vertaald):<br />

K Voertuigen gebruikt voor geregeld personenvervoer over<br />

een traject van niet meer dan 50 kilometer. Deze zijn vrijgesteld<br />

van de verordening maar niet van het ATBv;<br />

K Voertuigen met een toegestane max. massa van niet meer<br />

dan 7,5 ton voor vervoer van materieel of uitrusting of machines<br />

die bestuurder zelf gebruikt, binnen straal van 100<br />

km rond vestigingsplaats, waarbij het besturen niet de<br />

hoofdactiviteit van de bestuurder is. Hierbij moet gedacht<br />

worden aan het vervoer van een graafmachine die de bestuurder<br />

zelf gebruikt, of leidingen die naar een bepaalde<br />

plek worden vervoerd en die de bestuurder zelf verwerkt;<br />

K Voertuigen met een toegestane maximumsnelheid van<br />

niet meer dan 40 km/u; Hier gaat het dus niet om welke<br />

snelheid dat voertuig kan halen maar de snelheid die het<br />

mag rijden;<br />

K Voertuigen van Defensie, brandweer en politie etc, of zonder<br />

bestuurder gehuurd, voor zover het vervoer plaatsvindt<br />

in het kader van de taak die zij moeten uitvoeren;<br />

K Voertuigen die worden gebruikt voor noodsituaties of reddingsoperaties.<br />

In Nederland laten we hier bijvoorbeeld<br />

ook de strooi- en gladheidwerkzaamheden vallen;<br />

K Speciaal voor medische doeleinden gebruikte voertuigen;<br />

K Voertuigen die speciaal zijn uitgerust voor reparaties en<br />

wegslepen binnen een straal van 100 kilometer rond vestigingsplaats;<br />

K Voertuigen die op de weg worden getest voor reparatie<br />

of onderhoud of technische ontwikkelingen of nieuwe en<br />

vernieuwde voertuigen die nog niet in gebruik zijn genomen.<br />

Hoofdzaak is hier dat zij geen goederen of personen<br />

vervoeren;<br />

K Voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel<br />

goederenvervoer en die een toegestane max. massa van<br />

niet meer dan 7,5 ton hebben.<br />

K Commerciële voertuigen met een historisch statuut die<br />

voor niet commercieel vervoer worden gebruikt.<br />

Fotografie: ILT-Hans Drijer<br />

VRAGEN<br />

1 Moet ik als eigen rijder een bedrijfskaart en een<br />

bestuurderskaart hebben?<br />

Ja, als eigen rijder met een eigen onderneming heeft u een bedrijfskaart<br />

nodig om de gegevens uit de voertuigunit te kunnen downloaden.<br />

Daarnaast maakt u met uw bedrijfskaart een zogenoemde<br />

lock-in (vergrendeling). Hierdoor worden uw data in de tachograaf<br />

afgeschermd voor anderen. Als u een vrachtauto bestuurt, heeft u<br />

naast de bedrijfskaart ook een bestuurderskaart nodig. Voor meer<br />

informatie: kiwaregister.nl.<br />

Nationale vrijstelling<br />

Bij de nationale vrijstellingen uit artikel 13 van dezelfde verordening<br />

gaat het om vrijstelling van de artikelen 5 tot en met 9, oftewel de rijen<br />

rusttijden. Wanneer je in Nederland onder deze vrijstellingen valt,<br />

hoef je dus niet meer te voldoen aan de rijtijden en zijn de rusttijden<br />

vanuit de verordening niet meer van toepassing. Waar je je dan wel<br />

aan moet houden zijn de arbeids- en de rusttijden vanuit de ATW en<br />

die zijn doorgaans minder soepel dan die in het ATBv. Een voorbeeld<br />

hiervan is dat als je binnen het ATBv in een periode van 24 uren een<br />

dagelijkse rusttijd moet genieten van 9 uren dit ook betekent dat je<br />

in principe 15 uur mag werken. Onder de bepalingen van de ATW<br />

mag je hooguit 12 uren arbeid verrichten. Vrijstelling onder dit artikel<br />

betekent ook dat de verplichting om een tachograaf te gebruiken, is<br />

vervallen. Ook dit neemt niet weg dat er wel registratie van de gedane<br />

arbeid moet plaatsvinden, maar de wijze van registratie is vormvrij.<br />

Overigens betekent het vallen onder een van deze categorieën niet<br />

dat gekozen mag worden of men al dan niet onder de vrijstelling wil<br />

vallen. Wanneer je in een van deze categorieën valt, betekent dit automatisch<br />

dat de rij- en rusttijden vanuit het ATBv niet meer van toepassing<br />

zijn. Van de tachograaf ben je ook vrijgesteld al is het vrijwillig<br />

gebruik van de tachograaf altijd toegestaan.<br />

(Nationale) vrijstellingen van a rtikel 13 van verordening 561/2006<br />

(vrij vertaald) die in Nederland zijn toegestaan:<br />

K Voertuigen van de overheid of door die overheid zonder bestuurder<br />

gehuurd zonder dat dit de particuliere vervoersondernemingen<br />

beconcurreert;<br />

K Voertuigen voor goederenvervoer van, of zonder bestuurder gehuurd<br />

door landbouw, tuinbouw, bosbouw, veeteelt of visserijbedrijven<br />

voor hun eigen bedrijf binnen een straal van 100 kilometer<br />

rond de vestiging;<br />

VERNmagazine – <strong>OKTOBER2017</strong><br />

2 Wat zijn de voorwaarden voor het vastzetten<br />

van (gevaarlijke) lading?<br />

Voor het vastzetten van de lading geldt een aantal bepalingen:<br />

K In artikel 5.18.6.van het voertuigreglement staat onder meer beschreven<br />

dat de lading moet worden gestuwd en worden vastgezet;<br />

K In 7.5.7.1 van het ADR wordt dit in de algemene voorschriften voor<br />

de behandeling en stuwage beschreven voor gevaarlijke en niet<br />

gevaarlijke stoffen. Hierin staat onder meer dat de gevaarlijke<br />

lading behoorlijk in het voertuig moet worden gestuwd en door<br />

geschikte middelen moet worden vastgezet. Dat moet zodanig<br />

zijn dat de gevaarlijke goederen ten opzichte van elkaar en ten<br />

opzichte van de wanden van het voertuig (of de container) niet<br />

substantieel kunnen verplaatsen. De lading kan worden vastgezet<br />

door bijvoorbeeld het gebruik van spanbanden die aan de<br />

zijwanden worden bevestigd, door de spanning verschuifbare<br />

dwarsbalken en verstelbare steunen, eventueel in combinatie<br />

met antislipmatten. Ter voorkoming van verschuiven kunnen<br />

lege ruimtes ook worden opgevuld met opblaasbare luchtkussens<br />

of lege pallets. Naast deze informatie kunnen voor elke<br />

klasse of specifieke goederen aanvullende stuwagevoorschriften<br />

gelden. Zie IMDG-Code 7.5.2.<br />

K Voor het zekeren van de lading is een Europese norm opgesteld:<br />

EN 12195-1:2010. Door de Europese Unie is hiervoor een richtlijn<br />

opgesteld genaamd: European Best Practice Guidelines on Cargo<br />

Securing for Road Transportv deze kunt u downloaden op de<br />

website van de EU.<br />

3 Wat houdt een pauze voor mij als<br />

bus-/vrachtautochauffeur in?<br />

Een pauze is een onderbreking van ten minste 45 aaneengesloten<br />

minuten waardoor uw rijtijd wordt onderbroken. Deze onderbreking<br />

dient vrij te zijn van verplichtingen ten aanzien van uw werkzaamheden.<br />

Deze onderbreking kan worden vervangen door een<br />

onderbreking van ten minste 15 minuten, gevolgd door een onderbreking<br />

van ten minste 30 minuten die beide zodanig tijdens de<br />

periode worden ingelast dat uw rijtijd van 4,5 uur wordt onderbroken.<br />

Een onderbreking is elke periode waarin u als bus-/vrachtautochauffer<br />

niet mag rijden, geen andere werkzaamheden mag verrichten<br />

en die uitsluitend dient om te rusten.<br />

4 Waar vind ik de Nederlandse vrijstellingen voor code 95?<br />

De Nederlandse vrijstellingen voor code 95 vindt u in de memorie<br />

van toelichting van de Wegenverkeerswet 1994. Deze memorie, of<br />

opsomming, is rechtstreeks overgenomen uit de richtlijn 2003/59/<br />

EG (zie artikel 2) en bevat ook een interpretatie van de opsomming<br />

in de richtlijn. Deze interpretatie van de richtlijn is de interpretatie<br />

van de wetgever en heeft dus wel degelijk werking.<br />

K Land- en bosbouwtrekkers die worden gebruikt voor land- of bosbouwwerkzaamheden<br />

binnen een straal van 100 km van het vestigingsbedrijf<br />

dat deze voertuigen bezit huurt of least;<br />

K Voertuigen met een toegestane max. massa van ten hoogste 7,5<br />

ton die worden gebruikt door leveranciers van de universele dienst;<br />

K Voertuigen die worden gebruikt voor autorijlessen of -examens voor<br />

het verkrijgen van een rijbewijs of getuigschrift vakbekwaamheid;<br />

K Voertuigen die worden gebruikt voor verschillende diensten zoals<br />

rioleringsdiensten, bescherming tegen overstroming, water-, gasen<br />

elektriciteitsvoorziening etc.;<br />

K Speciaal uitgeruste voertuigen voor circus- of kermismateriaal;<br />

K Speciaal uitgeruste voertuigen voor mobiele projecten (educatieve<br />

inrichtingen);<br />

K Voertuig voor het ophalen van melk op boerderijen en het terugbrengen<br />

van melkbussen of zuivelproducten voor de veevoeding<br />

naar deze boerderijen;<br />

K Speciaal uitgeruste voertuigen voor geld- of waardetransporten;<br />

K Voertuigen voor het vervoer van slachtafval of karkassen, niet bestemd<br />

voor menselijke consumptie;<br />

K Voertuigen die uitsluitend gebruikt worden op hubfaciliteiten<br />

waaraan Nederland<br />

89<br />

een onderlinge afstand van 5 kilometer heeft<br />

toegevoegd;<br />

K Voertuigen voor het vervoer van levende dieren van de boerderijen<br />

naar plaatselijke markten en vervolgens naar plaatselijke slachthuizen.<br />

Kijk voor meer informatie op www.ilent.nl


VERNmagazine – <strong>OKTOBER2017</strong><br />

Websites zijn niet meer weg<br />

te denken uit ons leven.<br />

Immers in deze 24-uurseconomie<br />

willen mensen te<br />

allen tijde informatie kunnen<br />

opvragen of vinden.<br />

Ontwerp en<br />

bouw website<br />

€250,- *<br />

Een compleet<br />

professionele<br />

Wij denken graag met u mee om een<br />

optimaal rendement uit uw website te<br />

halen. Dit doen we via de vormgeving,<br />

gebruiksvriendelijkheid, vindbaarheid en<br />

natuurlijk de boodschap waarmee u uw<br />

doelgroep wilt bereiken.<br />

Wij maken een goed en doordacht<br />

ontwerp dat aansluit bij uw huisstijl.<br />

Met uw logo en foto’s en in de kleurstellingen<br />

van uw bedrijf. Daarbij<br />

verliezen we uiteraard het gebruiksgemak<br />

niet uit het oog: u moet uw<br />

website eenvoudig zelf kunnen<br />

bijhouden. Tenslotte heeft u het al druk<br />

genoeg met andere zaken.<br />

* De service- en hostingkosten zijn 17,95 per maand. Dit is inclusief domeinnaam registratie<br />

en e-mailhosting. Genoemde prijzen zijn excl. 21% btw.<br />

website<br />

voor een scherpe prijs<br />

Bijlestaal 20a<br />

1721 PV Broek op Langedijk<br />

Tel. 0226 - 765 000<br />

Internet: www.wat-communicatie.nl


www.toptruck.nl www.toptruck.nl<br />

n landelijk Een dekkend landelijk netwerk dekkend Onderhoud netwerk Onderhoud & reparatie & reparatie<br />

/7 pechservice 24/7 pechservice door heel Europa door heel Scherpe Europa prijs Scherpe + kwaliteit prijs + kwaliteit<br />

n Bumper Van tot Bumper bumper tot Flexibel bumper Alle Flexibel reparaties Alle & reparaties keuringen & keuringen<br />

d de app!<br />

Download de app!<br />

Voor een Voor topfit een wagenpark! topfit wagenpark!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!