Views
9 months ago

Fore 2012 nr 2

a Vebego company

a Vebego company Aangenomen op je blauwe ogen, contract via Zember. Beloont veel goeds. W www.zember.nl T 076 - 523 29 71 E info@zember.nl

Golfclub Meerssen 25 Jaar Wat was het een mooie zilveren jubileumviering! Op 11 april 1987 nam Tony Dumoulin het initiatief om Golfclub Meerssen op te richten. Hij werd onze eerste voorzitter. Dit jaar vierde onze Golfclub dus het 25 jarig jubileum. Vorig jaar verzocht het bestuur de Clubhuiscommissie om dit event feestelijk te organiseren. Op dat verzoek kon natuurlijk geen neen worden gezegd. Eind augustus 2011 was de eerst brainstormsessie. Dertien leden van onze Golfclub opperden vele ideeën. Om efficiency redenen werd besloten een kernteam te formeren, bestaande uit vertegenwoordigers van de diverse commissies en een contactpersoon van het Bestuur. Het kernteam heeft in tien bijeenkomsten het feest vorm gegeven. Alle commissies werden bij de uitvoering betrokken. En elke commissie leverde met veel enthousiasme een bijdrage. Een dikke pluim voor deze betrokkenheid. De samenstelling van de Commissie GOLFCLUB MEERSSEN 25 JAAR was als volgt: ● ● ● ● ● ● ● Niek van den Munckhof (voorzitter), Clubhuiscommissie René Verster, Clubhuiscommissie Minie Wilpshaar (secretaris), Clubhuiscommissie John Hofman, Wedstrijdcommissie Jack Houbiers, Publiciteitscommissie Ger van Opbergen, lid (expertise: organisatie evenementen en financiën) Hans Albersen, Bestuur FORE 2012 nr 2 Niek van den Munckhof Receptie 11 april 2012 Woensdag 11 april 2012 werd de officiële geboortedag gevierd met een receptie in ons Clubhuis. Ons Bestuur, onze Ereleden, onze Jubilarissen, burgemeester Ricardo Offermanns en wethouder Jo DeJong namens de Gemeente Meerssen, besturen van zusterclubs uit Zuid Limburg, externe relaties, sponsoren, buurtclubs van het Heiveld sportcomplex en vele leden van onze Golfclub met partners waren hierbij aanwezig. De buitentent was opgezet en feestelijk aangekleed, ons Clubhuis was versierd met ballonnen (zilver en wit) en slingers. Dat alles zorgde voor een gezellige ambiance, waarin de 150 aanwezigen zich direct op hun gemak voelden. Tijdens de receptie werden onze Ereleden en Jubilarissen extra in het zonnetje gezet en hartelijk bedankt voor alles dat zij in de afgelopen jaren voor onze club hebben gedaan. Ook werd de banner met het jubileumlogo onthuld en de fontein met verlichting (aangeboden door Ereleden, 13

2011 - 2: september - Hooge Bergsche Golfclub
N U MMER 70 :maart 2008 - Westfriese Golfclub
Tennis BUNDEl - TC Bunde
Clubblad december 2012 - Nieuwegeinse GolfClub
2012 - 2: september - Hooge Bergsche Golfclub
Vrijheid is ruimte om te groeien - Golfclub Veldzijde
jrg 2 nr 5 - Docu-Data-Deurne
nummer 71 mei 2008 Clubblad van de Westfriese Golfclub
Afslag 2009-04.pdf - Golfclub Zeegersloot
Tennis BUNDE l - TC Bunde
Nieuwsbrief 2012 nr. 2 - Zuid-Oost Limburg - Groei & Bloei
SK11 nr 2-04.indd - Sluiskade 11
De KoppelING nr.2 2012-2013 - Het Koppel
Afslag 2011-03.pdf - Golfclub Zeegersloot
Afslag 2009-02.pdf - Golfclub Zeegersloot
- eindelijk mooie kleuren in de baan
PATINA PROOF nr. 2 2011 bekijken
RAPIDO 2012 Nr. 2 - RAP-Holland
ECV Nieuwsbrief 2012 nr.2 (8623.6kB)
Oktober, 3e Editie 2009 - Golfclub De Vijf Margen
De Jeugd commissie Nieuwe stroke index Golfclub de Koepel De ...
Tekstperiment nr. 2 - PVT De Landhuizen
De kampioenen van de NGF competitie 2012 van de Nieuwegeinse ...