Views
6 months ago

Fore 2012 nr 2

a Vebego company

a Vebego company Aangenomen op je blauwe ogen, contract via Zember. Beloont veel goeds. W www.zember.nl T 076 - 523 29 71 E info@zember.nl

Golfclub Meerssen 25 Jaar Wat was het een mooie zilveren jubileumviering! Op 11 april 1987 nam Tony Dumoulin het initiatief om Golfclub Meerssen op te richten. Hij werd onze eerste voorzitter. Dit jaar vierde onze Golfclub dus het 25 jarig jubileum. Vorig jaar verzocht het bestuur de Clubhuiscommissie om dit event feestelijk te organiseren. Op dat verzoek kon natuurlijk geen neen worden gezegd. Eind augustus 2011 was de eerst brainstormsessie. Dertien leden van onze Golfclub opperden vele ideeën. Om efficiency redenen werd besloten een kernteam te formeren, bestaande uit vertegenwoordigers van de diverse commissies en een contactpersoon van het Bestuur. Het kernteam heeft in tien bijeenkomsten het feest vorm gegeven. Alle commissies werden bij de uitvoering betrokken. En elke commissie leverde met veel enthousiasme een bijdrage. Een dikke pluim voor deze betrokkenheid. De samenstelling van de Commissie GOLFCLUB MEERSSEN 25 JAAR was als volgt: ● ● ● ● ● ● ● Niek van den Munckhof (voorzitter), Clubhuiscommissie René Verster, Clubhuiscommissie Minie Wilpshaar (secretaris), Clubhuiscommissie John Hofman, Wedstrijdcommissie Jack Houbiers, Publiciteitscommissie Ger van Opbergen, lid (expertise: organisatie evenementen en financiën) Hans Albersen, Bestuur FORE 2012 nr 2 Niek van den Munckhof Receptie 11 april 2012 Woensdag 11 april 2012 werd de officiële geboortedag gevierd met een receptie in ons Clubhuis. Ons Bestuur, onze Ereleden, onze Jubilarissen, burgemeester Ricardo Offermanns en wethouder Jo DeJong namens de Gemeente Meerssen, besturen van zusterclubs uit Zuid Limburg, externe relaties, sponsoren, buurtclubs van het Heiveld sportcomplex en vele leden van onze Golfclub met partners waren hierbij aanwezig. De buitentent was opgezet en feestelijk aangekleed, ons Clubhuis was versierd met ballonnen (zilver en wit) en slingers. Dat alles zorgde voor een gezellige ambiance, waarin de 150 aanwezigen zich direct op hun gemak voelden. Tijdens de receptie werden onze Ereleden en Jubilarissen extra in het zonnetje gezet en hartelijk bedankt voor alles dat zij in de afgelopen jaren voor onze club hebben gedaan. Ook werd de banner met het jubileumlogo onthuld en de fontein met verlichting (aangeboden door Ereleden, 13

Jaargang 26 nummer 2 - mei 2012 - Golfclub Veldzijde
nummer 84 december 2010 Clubblad van de Westfriese Golfclub
Clubblad juli 2013 - Nieuwegeinse GolfClub
2011 - 2: september - Hooge Bergsche Golfclub
N U MMER 70 :maart 2008 - Westfriese Golfclub
32e jaargang nr. 2 / december 2012 - AV Zuidwal
2012 - 2: september - Hooge Bergsche Golfclub
Tennis BUNDEl - TC Bunde
Afslag 2012-03.pdf - Golfclub Zeegersloot
Afslag 2008-02.pdf - Golfclub Zeegersloot
nummer 76 mei 2009 Clubblad van de Westfriese Golfclub
Clubblad december 2012 - Nieuwegeinse GolfClub
nummer 83 oktober 2010 Clubblad van de Westfriese Golfclub
3: september - Hooge Bergsche Golfclub
Dimples 77 - aug 2009.qxd - Westfriese Golfclub
nummer 72 augustus 2008 Clubblad van de Westfriese Golfclub
Vrijheid is ruimte om te groeien - Golfclub Veldzijde
Vrijheid is ruimte om te groeien - Golfclub Veldzijde
jrg 2 nr 5 - Docu-Data-Deurne
Waerdpraet nr 86.indd - Dorpswaard
Afslag 2010-03.pdf - Golfclub Zeegersloot
golf club indeling 2op.indd - Golfclub Veldzijde
Nieuwsbrief 2012 nr. 2 - Zuid-Oost Limburg - Groei & Bloei
Tennis BUNDEl - TC Bunde