Views
4 months ago

Fore 2012 nr 2

nog niet het geval was,

nog niet het geval was, zijn alle commissies weer volop actief om ieder op zijn eigen terrein te doen waar ze voor aan de lat staan en waar ze goed in zijn. Alles bij elkaar zijn er in die commissies zo’n kleine honderd leden actief om onze golfclub draaiende en gezond te houden! Daar moet onze vereniging het van hebben en daar mogen we ook trots op zijn. Wisselingen in ons Bestuur Op de overgang van winterslaap naar voorjaarsmoeheid hadden we op 7 mei ook nog onze algemene ledenvergadering. Die stond in het teken van vooral het financiële reilen en zeilen van de club, met de vaststelling van de jaarrekening 2011 en het goedkeuren van de begroting 2012. Prima werk van onze penningmeester Paul Rietveldt. Groot was dan ook onze teleurstelling korte tijd later van hem te moeten vernemen dat drukke werkzaamheden op zijn kantoor zoveel van hem vergen dat hij dit niet langer met het penningmeesterschap kan combineren. Na vele jaren met grote inzet en vol overgave voor zijn club aan de slag te zijn geweest, zag hij zich helaas genoodzaakt de clubkas, de boekhouding en alles wat daar bij hoort aan iemand anders over te dragen. En wie Paul een beetje kent, weet dat “wat daarbij hoort” bij hem een heel ruim begrip was. Dank Paul, voor al je vele en goede werk! Als bestuur zijn we naarstig op zoek naar een goede opvolger. Want de continuïteit van de club, ook op financieel vlak, is van wezenlijk belang. Zodra we iemand bereid hebben gevonden onze schatkist te beheren, laat ik jullie dit weten. Aan het einde van de algemene ledenvergadering droeg Gerard Stijnen, letterlijk, 4 de dubbele voorzittershamer over aan mij. Sinds de algemene ledenvergadering van november 2011 maak ik als nieuw lid, evenals Theo Reijnen, deel uit van het bestuur. Tussen toen en 7 mei van dit jaar besloot het bestuur mij met de voorzitters taak te belasten. Vandaar dat mijn naam en niet langer die van Gerard Stijnen onder dit voorwoord staat. Gerard had na het onverwachte vertrek van Piet Joosten de voorzittersrol tijdelijk op zich genomen en keert nu terug naar zijn plek als vicevoorzitter. We kunnen dus nog van zijn kunde, kennis en bestuurservaring gebruik blijven maken. Gerard dank dat je tijdelijk de honneurs hebt willen waarnemen. Op naar de zomer! Met lange avonden, zodat ook dan onze baan optimaal kan worden benut. Naast uiteraard het gebruik door de week, overdag en in de weekenden. De wedstrijdkalender is goed gevuld en ‘GCM On Tour’ is ook weer gestart. Met als heel natte ‘tour’ die van 4 juni, de dag waarop ik een heel nat pak haalde en met mij alle anderen die een dagje Land van Thorn in hun agenda hadden staan. Op tour naar “Thoear”, zoals het daar heet. Had onze Koningin het daar een jaar geleden toch beter getroffen. Niet getreurd, nu de spullen staan te drogen, heb ik tijd mijn eerste voorwoord te schrijven en rond ik dit stukje af, met jullie allemaal een mooie zomer met vooral veel golfplezier te wensen. Tot op de baan! Hans Albersen Voorzitter FORE 2012 nr 2

Van de Redactie Wat was het een groot feest bij Golfclub Meerssen. Onze club, opgericht op 11 april 1987, vierde dit jaar het 25-jarig bestaan. Ter gelegenheid van GOLFCLUB MEERSSEN 25 JAAR werd in april een “speciale” FORE uitgegeven. Graag willen wij u bedanken voor de vele reacties en complimenten die wij hebben ontvangen. In deze uitgave van de FORE wordt uiteraard teruggeblikt op de receptie van 11 april en op de jubileumactiviteiten in de week van Hemelvaart. Omdat iedereen de cover op de voorkant van de jubileumuitgave zo mooi vond, zullen we alle edities in het jubileumjaar van deze mooie “swing” voorzien. Rest ons nog u te melden dat wij een nieuw redactielid hebben, namelijk Charles van Woerden. Hij is met ingang van dit jaar lid van onze Golfclub en heeft al volop meegewerkt aan deze uitgave van ons clubblad. Ook in deze uitgave is er dus weer genoeg te lezen. Veel plezier ermee! Met golfgroet, Redactie FORE Bestuurswisselingen Tijdens de Algemene Ledenvergadering op maandag 7 mei 2012 is Hans Albersen aangetreden als voorzitter. Hij volgt Gerard Stijnen op. Kort na de Algemene Ledenvergadering liet ons bestuurslid/penningmeester Paul Rietveldt weten dat hij zijn functie per 1 juni 2012 zou neerleggen. De functie van penningmeester wordt tijdelijk waargenomen door Theo Reijnen en Frank Janssen. Voorzitters Golfclub Meerssen Tony Dumoulin (†) 11 april 1987 - 18 maart 1994 Harry Hulsmans (†) 18 maart 1994 -15 juli 1998 Hugo Brocades - Zaalberg 15 juli 1998 - 1 januari 2002 Rob Wolfs 1 januari 2002 - 8 mei 2006 Piet Joosten 8 mei 2006 -22 november 2010 Gerard Stijnen 22 november 2010 -7 mei 2012 Hans Albersen 7 mei 2012 FORE 2012 nr 2 5

2012 - 2: september - Hooge Bergsche Golfclub
Tennis BUNDEl - TC Bunde
Jaargang 26 nummer 2 - mei 2012 - Golfclub Veldzijde
2011 - 2: september - Hooge Bergsche Golfclub
nummer 84 december 2010 Clubblad van de Westfriese Golfclub
N U MMER 70 :maart 2008 - Westfriese Golfclub
Afslag 2009-04.pdf - Golfclub Zeegersloot
nummer 71 mei 2008 Clubblad van de Westfriese Golfclub
Tennis BUNDE l - TC Bunde
Jaargang 26 nummer 4 - september 2012 - Golfclub Veldzijde
SK11 nr 2-04.indd - Sluiskade 11
32e jaargang nr. 2 / december 2012 - AV Zuidwal
Clubblad december 2012 - Nieuwegeinse GolfClub
- eindelijk mooie kleuren in de baan
RAPIDO 2012 Nr. 2 - RAP-Holland
ECV Nieuwsbrief 2012 nr.2 (8623.6kB)
Vrijheid is ruimte om te groeien - Golfclub Veldzijde
Clubblad juli 2013 - Nieuwegeinse GolfClub
Oktober, 3e Editie 2009 - Golfclub De Vijf Margen
Dimples 75 - maart 2009.qxd - Westfriese Golfclub
nummer 83 oktober 2010 Clubblad van de Westfriese Golfclub
3: september - Hooge Bergsche Golfclub