Views
6 months ago

Fore 2012 nr 2

Hole 5: Wat zie je als

Hole 5: Wat zie je als “plus” bij onze golfclub? “De achilleshiel van onze vereniging zijn al onze vrijwilligers die dag en nacht klaar staan voor onze club. We hebben verschillende commissies die achter de schermen veel onzichtbaar maar uiterst dankbaar werk verrichten.” Positief noemde hij, niet onterecht overigens, de deelname en groei van onze jeugdleden aan wedstrijden en toernooien. Daar mogen we als, relatief kleine club, met recht trots op zijn. Hole 6: Nieuws is er iedere dag, wat was voor jou het nieuws van de laatste weken? Toen ik Hans vroeg wat hem de afgelopen maanden opviel in de media moest hij even nadenken en zei: “Ik ben beroepshalve iedere dag met de media aan de slag, dus wat dat betreft verbaas ik mij niet meer over dingen je leest c.q. hoort.” Na enig aandringen van mijn kant gaf hij aan dat de situatie in Spanje en Grieken - land hem toch wel zorgen baart. “Mij baart deze situatie ook zorgen want wij vertrekken in juli naar Griekenland,” vulde ik meteen aan. Zo’n vaart zal het wel niet lopen, maar het beheerst wel al maanden de media. Hole 7: Op welke golfbaan zou je ooit nog willen spelen? Toen ik Hans vroeg waar hij nog wel eens wil spelen hapte hij meteen toe: “Peble Beach in Amerika is een baan waar Marlies en ik eens geweest zijn. We wilden de baan toen bezichtigen maar mede door een wedstrijd op de PGA-Tour kwam je er alleen binnen met een entreekaart. Jammer, maar in Limburg, en de Euregio, zijn er vele banen die we wel eens willen verkennen. Zoals Hunsel, een leuke maar ook erg natte baan. De GCM’ers on Tour kunnen dit beamen want hun wedstrijd was onlangs letterlijk verregend.” Hole 8: Wat wil je zeggen over de golfregels? “Vooral handhaven is van belang,” antwoordde Hans toen ik hem vroeg naar zijn kennis en toepassing van de regels. “Voor de marshalls is een belangrijke taak weggelegd, maar ook leden onderling moeten elkaar kunnen en vooral durven aanspreken op misdragingen op de baan. Als leden willens en wetens regels en de etiquette overtreden mogen wij dit niet accepteren.” Als laatste wilde Hans nogmaals benadrukken dat hij het respecteren en opvolgen van de regels een vereiste vindt. Vooral vanwege de veiligheid. Hole 9: Hoe zie je de deelname aan wedstrijden? Ik vind dat meer leden zich voor wedstrijden kunnen opgeven. Tijdens wedstrijden leer je je flightgenoten immers beter kennen en dit is ook goed voor de contacten onderling. Toen ik dit stuk schreef had “Nederland” zijn koffers al kunnen pakken. Dat heeft zo z’n voordelen, we kunnen ’s avonds weer een uurtje gaan golfen in plaats van voetbal kijken. Ik wenste Hans veel vruchtbare jaren toe als voorzitter. Na dit gesprek ben ik ervan overtuigd dat de bestuursleden een goede keuze hebben gemaakt door Hans te vragen voorzitter te worden. Frank Smeets FORE 2012 nr 2 23

Een kijkje achter de schermen van...... de Ledenadministratie van Golfclub Meerssen Met de rubriek: “Een kijkje achter de schermen van …..” verwachten wij, de Redactie FORE, dat onze leden beter inzicht zullen krijgen in alles wat de vrijwilligers doen die actief zijn in de diverse Commissies. We gaan richting einde van de serie, want we hebben bij bijna alle commissies al achter de schermen mogen kijken. Bij de Ledenadministratie waren we nog niet langs geweest. Dat hebben we voor deze FORE gedaan. Voor aanvang van het golfseizoen krijgen we allemaal post van haar. Dan ontvangen we ons lidmaatschapspasje en kunnen we weer een seizoen op onze baan spelen. Dan hebben we het natuurlijk over Mientje Gielen, die de ledenadministratie van onze Golfclub doet. “In 2008 (inwerkjaar) en 2009 (officiële overgang) heb ik de leden - administratie overgenomen van Wiel Verheijen. Ik had destijds - na mijn vervroegde pensionering in 2005 - nog wat ruimte in mijn agenda en dit leek mij wel interessant, mede gelet op mijn ervaring op het gebied van geautomatiseerde gegevensverwerking.” “Dikke complimenten voor Wiel voor de gedegen inwerking en de begeleiding in de beginperiode van mijn werkzaam - heden. Ook nu kan ik nog steeds met mijn vragen bij hem terecht, want hij blijft degene die vrijwel alles over onze club weet en ook nog eens iedereen van onze club kent.” “Wat betreft de techniek, het door Wiel aan mij overgedragen Excel-bestand heb ik omgezet naar Access (het wat minder bekende Microsoft-databaseprogramma), waarin ik voor de ledenadministratie een speciale applicatie heb gebouwd met menu gestuurde standaard formulieren en rapporten.” Het blijkt al snel dat het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt in de laatste drie en de eerste twee maanden van het jaar. “Rond oktober beginnen de opzeggingen en de nieuwe aanmeldingen binnen te komen. Normaal gesproken komt er elk jaar plaats voor zo’n 30 á 40 nieuwe leden. Het Bestuur selecteert deze nieuwelingen uit de wachtlijst aan de hand van een aantal criteria. Vervolgens neem ik contact op met deze mensen met de vraag of hun toetredingswens nog steeds actueel is.” “Aan het begin van december is meestal wel duidelijk welke leden vertrekken en welke er nieuw bijkomen. Wat betreft de opzeggingen zorg ik ervoor dat de penningmeester wordt geïnformeerd in verband met de teruggave van het renteloos voorschot. Ook regel ik de afmelding bij de NGF.” “Dan geef ik de penningmeester door welke mensen voor welk lidmaatschap in het nieuwe jaar in aanmerking komen. Aan de hand daarvan stuurt de penningmeester zijn facturen voor het innen van de contributie uit.” 24 FORE 2012 nr 2

nummer 84 december 2010 Clubblad van de Westfriese Golfclub
2011 - 2: september - Hooge Bergsche Golfclub
32e jaargang nr. 2 / december 2012 - AV Zuidwal
N U MMER 70 :maart 2008 - Westfriese Golfclub
Tennis BUNDEl - TC Bunde
nummer 83 oktober 2010 Clubblad van de Westfriese Golfclub
Dimples 77 - aug 2009.qxd - Westfriese Golfclub
3: september - Hooge Bergsche Golfclub
Clubblad december 2012 - Nieuwegeinse GolfClub
Vrijheid is ruimte om te groeien - Golfclub Veldzijde
Waerdpraet nr 86.indd - Dorpswaard
Afslag 2010-03.pdf - Golfclub Zeegersloot
golf club indeling 2op.indd - Golfclub Veldzijde
jrg 2 nr 5 - Docu-Data-Deurne
Tennis BUNDEl - TC Bunde
Afslag 2009-04.pdf - Golfclub Zeegersloot
nummer 71 mei 2008 Clubblad van de Westfriese Golfclub
Nieuwsbrief 2012 nr. 2 - Zuid-Oost Limburg - Groei & Bloei
Tennis BUNDE l - TC Bunde
2012 - 2: september - Hooge Bergsche Golfclub
SK11 nr 2-04.indd - Sluiskade 11
'Ook meldkamer kan levens redden • Forse investering ... - Brandweer