08.03.2019 Views

2019 Koperskeuze assortimentsbrochure HR

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Koperskeuzebrochure Theuma

Luxe binnendeuren, kozijnen en garnituren

www.theuma.com


Designline

Speciaal voor uw koperskeuzeprojecten biedt Theuma de Designline® collectie aan. Deze collectie bestaat uit een

breed scala aan kozijnen, deurmodellen en garnituren. De stijlvolle collectie kan geheel worden afgestemd op de

individuele eisen en wensen van de eindgebruikers. Het keuzetraject kan worden aangeboden in 3 stappen:

1. kozijn, 2. deur en 3. garnituur. De kozijnen, deuren en het garnituur worden in huis gemonteerd.

Inhoudsopgave

Stap 1: kies de optionele kozijnen 5

Stap 2: kies de optionele deuren 6

EBC Lines - New York 6

EBC Lines - Paris 8

EBC Vista - Paris 12

Luxe paneeldeuren met facetprofiel 16

Luxe paneeldeuren met recht profiel 18

Opties 20

Maatvoering 22

Stap 3: kies de optionele garnituren 24

Basisgarnituren 24

Auminiumlook 24

Garnituren RVS 24

Zwarte garnituren 25

Klassieke garnituren 25

Theuma Deurentool, dé online koperskeuzetool 26

theuma koperskeuzebrochure

3


4

theuma doors & frames


Stap 1: kies de optionele kozijnen

U heeft de keuze uit diverse stalen en houten kozijnen in opdek en in stompe uitvoering.

Beide kozijnen worden fabrieksmatig afgelakt in de kleur wit, RAL 9010.

Stalen MonoPlus kozijnen

Zonder bovenlicht

Opdek: MP1

Stomp: MPS1

Met bovenlicht en

vaste bovendorpel

Opdek: MP2

Stomp: MPS2

Met bovenlicht en

afgeslankte bovendorpel

Opdek: MP3

Hardhouten kozijnen

Zonder bovenlicht

Opdek: N

Stomp: N

Met bovenlicht

Opdek: F

Stomp: F

theuma koperskeuzebrochure

5


Stap 2: kies de optionele deuren

U heeft de keuze uit een groot aantal stijlvolle designdeuren in opdek en stompe uitvoering.

De deuren worden geleverd met gemonteerd glas en zijn fabrieksmatig voorzien van

hoogwaardige witte lak, passend bij RAL 9010.

EBC Lines - New York

Onze Lines deuren worden geleverd met ingefreesde enkele lijnen en dubbele lijnen (Twin Lines, code TL).

Q1 Q2 Q3 Q5

6

theuma doors & frames


Q5TL

Q10

theuma koperskeuzebrochure

7


EBC Lines - Paris

Onze Lines deuren worden geleverd met ingefreesde enkele lijnen en dubbele lijnen (Twin Lines, code TL).

R1 R1TL R2 R2TL

R3 R3TL R4 R4TL

8

theuma doors & frames


I10 I10TL I11 I11TL

theuma koperskeuzebrochure

9


EBC Lines - Paris

Onze Lines deuren worden geleverd met ingefreesde enkele lijnen en dubbele lijnen (Twin Lines, code TL).

I12 I12TL I13 I13TL

EBC Vista - New York

Onze Vista deuren zijn voorzien van gemonteerd blank of mat glas.

Q2V

Q5V

10

theuma doors & frames


theuma koperskeuzebrochure

11


EBC Vista - Paris

Onze Vista deuren zijn voorzien van gemonteerd blank of mat glas. De Vista deuren met ingefreesde lijnen zijn leverbaar

met enkele en dubbele lijnen (Twin Lines, code TL).

M1V M10V R1V R1TLV

R2V R2TLV R3V R3TLV

12

theuma doors & frames


R4V

R4TLV

theuma koperskeuzebrochure

13


EBC Vista - Paris

Onze Vista deuren zijn voorzien van gemonteerd blank of mat glas.

I12V

I13V

14

theuma doors & frames


I11V I14V I15V

theuma koperskeuzebrochure

15


Luxe paneeldeuren met facetprofiel

Onze luxe paneeldeuren en afgewerkt met een hoogwaardige witte lak, RAL 9010 Gloss 30.

De deuren worden geleverd met gemonteerd glas.

1000 1006 1200 1201

2100 2104 2500 2508

16

theuma doors & frames


Facetprofiel

3300 3402

theuma koperskeuzebrochure

17


Luxe paneeldeuren met recht profiel

Onze luxe paneeldeuren en afgewerkt met een hoogwaardige witte lak, RAL 9010 Gloss 30.

De deuren worden geleverd met gemonteerd glas.

2600 2602

3000 3001

3004

3100 3103

18

theuma doors & frames


Recht profiel

theuma koperskeuzebrochure

19


Opties

Onze deuren en kozijnen zijn leverbaar in opdek- en stompe uitvoering.

De EBC Lines en Vista deuren zijn leverbaar met blank en mat glas. De luxe paneeldeuren

kunnen ook worden uitgevoerd met blank facetglas en mat facetglas. Daarnaast heeft u bij de

luxe paneeldeuren de keuze uit een facet-, duivejager- en rechtprofiel.

Profilering

Profiel opdek uitvoering

Profiel stompe uitvoering

Glasopties

Blank glas Mat glas Blank facetglas Mat facetglas

20

theuma doors & frames


theuma koperskeuzebrochure

21


Maatvoering binnendeuren

Onze binnendeuren zijn verkrijgbaar in diverse breedte- en hoogtematen. Heeft u een deur

met een afwijkende maatvoering? Neem contact met ons op voor het doorspreken van de

mogelijkheden.

EBC Lines - New York

Model

2015 - 2115 - 2315

730 780 830 880 930

Q1 • • • • •

Q2 • • • • •

Q3 • • • • •

Q5 / Q5TL • • • • •

Q5TL • • • • •

Q10 • • • • •

EBC Lines - Paris

Model

2015 - 2115 - 2315

730 780 830 880 930

R1 / R1TL • • • • •

R2 / R2TL • • • • •

R3 / R3TL • • • • •

R4 / R4TL • • • • •

I10 / I10TL • • • • •

I11 / I11TL • • • • •

I12 / I12TL • • • • •

I13 / I13TL • • • • •

EBC Vista - New York

Model

2015 - 2115 - 2315

730 780 830 880 930

Q2V • • • • •

Q5V • • •

EBC Vista - Paris

Model

2015 - 2115 - 2315

730 780 830 880 930

M1V • • •

M10V • • •

R1V / R1TLV • • •

R2V / R2TLV • • •

R3V / R3TLV • • •

R4V / R4TLV • • •

I12V • • •

I13V • • •

EBC Vista - Paris

Model

2315

730 780 830 880 930

I11V • • •

I14V • • •

I15V • • •

22

theuma doors & frames


Luxe paneeldeuren facetprofiel

Model

2015 - 2115 - 2315

730 780 830 880 930

1000 • • • • •

1006 • • • • •

1200 • • • • •

1201 • • • • •

2100 • • • • •

2104 • • • • •

2500 • • • • •

2508 • • • • •

3300 • • • • •

3402 • • • • •

Luxe paneeldeuren recht profiel

Model

2015 - 2115 - 2315

730 780 830 880 930

2600 • • • • •

2602 • • • • •

3000 • • • • •

3001 • • • • •

3004 • • • • •

3100 • • • • •

3103 • • • • •

theuma koperskeuzebrochure

23


Stap 3: kies de optionele garnituren

U heeft de keuze uit een groot aantal garnituren op schild of op rozet.

Het garnituur wordt op de deur gemonteerd.

Basisgarnituren

Auminiumlook

Dubayy

107ML / 378L

Stockholm

1140 / 273KP

Tokyo

1710 / 42KV

Vitoria

1515/42K/42KS

Verona

1510 / 42KV

Marseille

1138 / 42KV

Garnituren RVS

London

113 / 202KPL

Helsinki

RVS

Oxford

RVS

Toledo

RVS

Bonn

E150Z / E42KV

Paris

E138Z / E42KV

Amsterdam

E1400Z / E42KV

24

theuma doors & frames


Zwarte garnituren

Dallas

1643/42KV/42KVS

Amsterdam

1400/42KV/42KVS

Klassieke garnituren

Hertme

Chroom

Hertme

Mat chroom

Hertme

Mat nikkel

Hertme

Ongelakt messing

theuma koperskeuzebrochure

25


Theuma Deurentool, dé online koperskeuzetool

Dankzij de Theuma Deurentool kunnen uw klanten online hun binnendeuren, kozijnen en

deurbeslag bekijken en bestellen. Ook kunt u zelf eenvoudig online uw projecten inzien en

beheren. Onze accountmanager komt graag bij u langs om de tool te presenteren.

26

theuma doors & frames


theuma koperskeuzebrochure

27


Meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u meer weten over koperskeuze, ons assortiment of bijvoorbeeld

montage? Laat het ons weten, wij adviseren u graag.

28

theuma doors & frames


30

theuma doors & frames


Altijd een sluitende oplossing

CERTIFIED

ISO

9001

BQ A_Q M S019_C2007341

COM PANY

CERTIFIED

VCA

COM PANY

CERTIFIED

ISO

9001

BQ A_Q M S019_C2007341

COM PANY

6 0 0 3 1

/ 1 5

BE Zandstraat 10, 3460 Bekkevoort | T. +32 (0)13 35 12 00 | F. +32 (0)13 31 27 38 | info@theuma.be

NL Sluiswachter 10, 3861 SN Nijkerk | Postbus 1097, 3860 BB Nijkerk | T. +31 (0)88 0027 500 | info@theuma.nl

NL080319

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!