Wijkblad Aakwaa mei 2019

aakwaa

Het wijkmagazine van de wijk Aa-landen Zwolle
Uitgave door wijkvereniging Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen

In dit nummer o.a.

• Alles stroomt

• Het jaar van de egel

• Koningsspelen

Mei 2019


een weide voor de buurt, door de buurt

Aa-weide weer open voor publiek

Dankzij de aanwas van een legertje vrijwilligers is de Aa-weide sinds kort op

vaste tijden open voor publiek. Buurtbewoners kunnen voortaan op vrijdag

en zaterdag weer komen knuffelen met de geiten en konijnen

16.00 uur) open! Er kwamen afgelopen week

al flink wat kleine en grote bezoekers die hun

hart weer konden ophalen tussen de dieren.

Super gezellig!

Het liefst gaan we weer net als vroeger iedere

dag van de week open, om te beginnen met de

woensdagmiddag. Hiervoor zoeken wij meer

vrijwilligers die het team komen versterken als

gastheer/gastvrouw. Je hoeft alleen aanwezig

te zijn en geen fysiek werk te verrichten.

Volg ons op Facebook (Aa-weide) en Instagram

(aa_weide) voor actueel nieuws over de weide

en extra openingstijden. Er komen klusdagen

aan om de weide op te knappen, waar we altijd

extra handen van wijkbewoners bij kunnen

gebruiken, dus houd de berichten in de gaten!

Tekst en foto’s: Bianca Amptmeijer, Aa-weide

Geweldig nieuws vanuit de Aa-weide. Er hebben

zich leuke, enthousiaste mensen uit de

wijk aangemeld die de handen ineen hebben

geslagen om de Aa-weide nieuw leven in te

blazen, samen met de bestaande vrijwilligers

die de weide al jaren overeind hebben weten

te houden!

Dit betekent dat het belangrijkste, namelijk de

zorg voor de dieren en de weide, elke dag van

de week gewaarborgd kan blijven. Het voeren

van de dieren, het mesten, vegen, verzorgen

van de dieren kan op eigen geschikt moment,

wat prettig is voor de vrijwilligers.

Om de wijkbewoners ook weer van de weide

te kunnen laten genieten zijn wij sinds kort

de vrijdag (van 15.00 uur tot 16.30 uur) en

zaterdag en af en toe de zondag (van 14.00 tot

Vacature: gastvrouw/gastheer

(vrijwillig maar niet vrijblijvend)

Ben jij iemand die toch al graag naar de

weide kwam, misschien met je kinderen of

kleinkinderen, houd je van mensen en dieren

en lijkt het je leuk om een vaste middag

door de week de weide open te doen voor

wijkbewoners? Neem dan contact op met

de Aa-weide door een mail te sturen naar

aaweidezwolle@gmail.com

Wij bieden jou lieve dieren, een leuk team

vrijwilligers, enthousiaste bezoekers en

heerlijk buiten zijn, wat met het mooie

weer geen straf is.

3


2019 het jaar van de egel

Stekelige tuingenoten centraal

Om meer aandacht te krijgen voor het wel en wee van de egel heeft de Zoogdiervereniging

het jaar 2019 uitgeroepen tot het Jaar van de Egel. Want het gaat niet

zo goed met het kleine zoogdier. Iedereen wordt opgeroepen egelwaarnemeningen

door te geven. En wat kun je eigenlijk doen om egels te helpen?

Tijdens het ‘Jaar van…’ staat een diersoort

centraal welke om verschillende redenen meer

aandacht nodig heeft. Er zijn aanwijzingen dat

het niet goed gaat met de Nederlandse egel.

Zo worden ze massaal doodgereden. Ook kunnen

ze geen uitweg vinden uit tuinen en steeds

meer tuinen verstenen.

Helaas is er nog maar weinig onderzoek gedaan

naar deze door de meeste mensen zeer gewaardeerde

wilde diersoort en daardoor is er ook

maar weinig bekend over de egel in Nederland.

Tien jaar geleden, in 2009, stond de egel ook

al eens in de schijnwerpers. Toen werden er

ruim twintigduizend egelwaarnemingen doorgegeven,

wat een gedetailleerd beeld gaf van

de verspreiding van de egel. Nu, tien jaar later,

hoopt de Egelwerkgroep dit succes te kunnen

evenaren en de resultaten van toen en nu naast

elkaar te kunnen leggen. Dus heb je een egel

gezien, levend of dood, meld deze dan.

Dit kan heel gemakkelijk via waarneming.nl

De grootste bedreigingen voor de egel zijn

kou en nattigheid gedurende de wintermaanden

en het vroege voorjaar. Deze tijd van het jaar zijn

ze gevoelig voor lage temperaturen, vocht en

overstromingen. En er bestaat het gevaar dat

hun nest verstoord wordt.

Egels helpen

Wat kun je doen voor de egel? Als je tuin een

schutting heeft, kun je er bijvoorbeeld voor

zorgen dat er aan de onderkant een doorgang

komt door er een vuistgroot gat (14 bij 14 cm)

in te maken. Daarmee geef je de egels toegang

tot je tuin en maak je hun leefgebied groter.

Uiteraard geldt: hoe minder tegels des te fijner

voor de egels. Ook water (zeker geen melk)

neerzetten, zeker in warme en droge periodes

kan dat de egels al heel erg helpen. Onze tuinen

4


worden meestal zo keurig onderhouden, dat er

nauwelijks natuurlijke bescherming voorhanden

is in de vorm van braamstruiken, heggen en

omgevallen bomen of hoopjes afgevallen blad.

Hierdoor zijn sommige egels geneigd hun nest

te bouwen op minder geschikte plaatsen, zoals

in afval verbrandingshopen (waar ze kunnen

verbranden), composthopen (waar ze doorspit

kunnen worden) of in garages en kassen (waar

ze opgesloten kunnen raken). Biedt egels daarom

een droge en beschutte plek waar ze een

nest kunnen maken, waar ze kunnen overwinteren

en hun jongen kunnen grootbrengen door

bijvoorbeeld een egelhuis te plaatsen. Deze kun

je kant en klaar kopen maar ook zelf maken.

Contact opnemen met de egelwerkgroep voor

meer informatie of helpen?

E-mail egelwerkgroep@zoogdiervereniging.nl of

kijk op egelbescherming.nl

Tekst en foto’s: Ank Pot, redactie Aakwaa

Vier egelweetjes

• Egels zijn goed voor de tuin, het zijn natuurlijke bestrijders van rupsen, slakken en maden.

Zij zorgen voor een natuurlijk evenwicht zonder het gebruik van insectenverdelgers.

• Egels hebben een zesde zintuig: het orgaan van Jacobson. Het zit tussen het gehemelte

en de neusholte. De dieren gebruiken het om nieuwe luchtjes te leren kennen. Eerst wordt

de nieuwe geur onderzocht, daarna produceert de egel een flinke hoeveelheid schuimend

speeksel, dat hij vervolgens via allerlei acrobatische toeren uitsmeert over zijn rug.

Zo wordt het orgaan weer schoongemaakt om nieuwe geurtjes te kunnen leren kennen.

• Egels worden geboren met zo’n 100 stekels op hun rug. Het aantal stekels van volwassen

egels kan uitgroeien tot wel 7.000 tot 8.000.

• Tijdens de winterslaap daalt de lichaamstemperatuur van de egel van 35,5° C naar 5,0° C,

zakt zijn hartslag van 180 naar 9 slagen per minuut en ademt hij nog maar 3 keer per

minuut in plaats van 45 keer. Egels verliezen tijdens de winterslaap zo’n 25 tot 30 procent

van hun lichaamsgewicht.

5


Leenfrisbee slaat de Aa-landen over

De populaire leenkastjes van de Zwolse frisbeevereniging Bluefingers Ultimate

keren, na een geslaagde proef vorig jaar, op vier plekken terug in Zwolle.

De Aa-landen blijven helaas verstoken van de werpschijf.

Door het ophangen van de

frisbeekastjes was het aanvankelijk

een ludieke manier

om aandacht te vragen voor de

frisbeesport. Het initiatief heeft

een officiële naam gekregen:

het ‘Frisbee-te-leen-kastje’.

In vier Zwolse wijken worden

de kastjes nu weer opgehangen,

waarbij helaas de wijk

Aa-landen ontbreekt. Vorig jaar

september werd een kastje

met frisbee opgehangen bij

het voetbalveldje in de

Deurzerdiep, waarna al vrij

vlot één frisbee door een hond

werd gemolesteerd en een

ander exemplaar door waarschijnlijk

een ‘echte liefhebber’

niet meer terug werd gebracht.

Op onze navraag antwoordde

de woordvoerder van de

Bluefingers Ultimate dat de

vereniging in haar negenjarig

bestaan steeds iets groter is

geworden, maar het beperkte

budget helaas nog niet zo

groot is om meer dan vier

plekken te bezetten en eventueel

frisbees te vervangen.

Het is gebleken dat op (trap)

veldjes waar huizen op

uitkijken de kastjes en de

frisbees het langer uithouden

en er meer een oogje in het zeil

wordt gehouden dan op een

plek, zoals in de Deuzerdiep,

waar weinig toezicht is.

Wel is het mogelijk een ‘frisbee-te-leen-kastje’

in jouw

buurt te regelen. De prijs voor

een kastje is e 25,- en voor de

bijbehorende frisbee e 12,50.

Voor informatie mail naar

info@bluefingersultimate.nl of

bel Erik van der Spek op 06

126 09 497.

Martin Bos, redactie Aakwaa

Streetfoodfestival aan het Spui

Op 19 juni organiseren generation food studenten voor hun eindproject een foodmarket bij de

SVO Vakopleiding food Zwolle. Op deze dag zullen ze verschillende kraampjes bemannen en vers

bereide producten verkopen. Het thema is Streetfood. Locatie: Spui 2. Van 16.00 tot 21.00 uur.

Moestuinen voor peuters

Wethouder Michiel van Willigen

van de gemeente Zwolle gaf

donderdag 4 april, samen met

de peuters van Kinderopvang

Prokino, het startschot

voor het project Smakelijke

Moestuinen. Kinderopvang

De Wilgenburg en drie andere

locaties van Prokino krijgen

voor de komende drie jaar een

moestuin. De kinderopvangorganisatie

wil zo jonge

kinderen en hun ouders

bewust maken van de waarde

van groenten en het belang

van gezonde voeding voor

jonge kinderen. De Stichting

BuurtLAB coördineert

het programma. Het project

Smakelijke Moestuinen wordt

mede gefinancierd door Jong

Leren Eten Overijssel. De GGD

IJsselland coördineert, samen

met Natuur- en Milieu Overijssel,

het programma in

Overijssel. In 2019 gaan

16 locaties in Overijssel tegelijk

starten met Smakelijke

Moestuinen.

Kijk voor meer informatie op:

www.jonglereneten.nl en

www.smakelijkemoestuinen.nl

Van Willigen helpt peuters zaaien

7


Gezocht: nieuwe voorzitter S.W.A.

Onlangs heeft Corien Bruins Slot het voorzitterschap van de S.W.A. neergelegd.

Het bestuur van de S.W.A. is nu op zoek naar iemand die haar op wil volgen.

Welke wijkbewoner voelt zich aangesproken door deze uitdagende leuke functie?

• De tijdsbesteding komt neer op gemiddeld 6 uur per week

• Maandelijks is er een vergadering van het Algemeen Bestuur

• Hij/zij onderhoudt de contacten met de gemeente

• Hij/zij vertegenwoordigt de S.W.A. naar buiten

• Hij/zij is als eerste verantwoordelijk en het aanspreekpunt voor het goed functioneren

van het bestuur en de andere vrijwilligers bij het uitvoeren van alle activiteiten

• De voorzitter kan duidelijk een onderscheid maken tussen het belang van de wijk

en dat van de individuele wijkbewoners.

Momenteel bestaat het bestuur uit zes leden. Samenwerking is het leidend principe, alleen dan

is het mogelijk een goede bijdrage te leveren aan het welzijn van de Aa-landen en zijn

ruim 13.000 inwoners.

Mocht u interesse hebben om leiding te geven aan onze wijkvereniging en ervaring hebben

op dit terrein, dan verzoeken wij u dit schriftelijk kenbaar te maken aan het bestuur,

t.a.v. de secretaris Martie Groothedde, secretaris@wijkgemeenschapaalanden.nl

Voor een nadere toelichting kunt u zich wenden tot waarnemend voorzitter

Hans van Kesteren, penningmeester@wijkgemeenschapaalanden.nl

20-02-2020

Wijkvereniging 50 jaar jong!

Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen (S.W.A.) viert volgend jaar op 20 februari

2020 haar 50 jarige verjaardag. Voor een speciale jubileumuitgave van de Aakwaa

vragen wij uw hulp. Wat en wie zoeken wij?

• Beeldmateriaal van vroeger van de

Aa-landen;

• (Ex-)vrijwilligers van de S.W.A. met

herinneringen aan (en anekdotes over)

hun werkzaamheden voor de wijkvereniging;

• Vriendschappen en relaties die zijn voortgekomen

uit de S.W.A. of uit de activiteiten

van de vereniging;

• Wijkbewoners die zijn geboren op

20 februari, waarbij het jaar 1970 favoriet is;

• Wijkbewoners die al 50 jaar (onafgebroken)

in de Aa-landen wonen;

• Wijkbewoners van rond de 50 jaar die

na de geboorte altijd in de Aa-landen

hebben gewoond.

Als u zich in één of meer van deze onderwerpen

herkent en u wilt ons helpen met het mooier

maken van dit Jubileum, schroom niet en laat

het ons weten!

Mail, bel of kom langs bij De Bolder.

Kijk voor openingstijden en contactgegevens

in het colofon achterin deze Aakwaa.

Wij wachten uw berichten met grote

belangstelling af!

Martin Bos,

redactie Aakwaa

9


Koningsspelen kleuren de wijk blauw

Vrijdag 12 april deden ruim 4500 kinderen van 41 Zwolse scholen mee aan de door

SportService Zwolle georganiseerde Koningssportdag. Kinderen van basisscholen in

de Aa-landen en Holtenbroek lieten zich onder meer op het terrein van Het Hoge Laar

van hun sportieve kant zien

Lesje geschiedenis

De Koningsspelen zijn een sportief Oranjefeest

voor alle kinderen in het basisonderwijs in

Nederland en het Caribisch gebied. Initiatiefnemer

is de oud-tennisser Richard Krajicek

die met zijn Foundation, samen met de Johan

Cruyff Foundation de landelijke coördinatie in

handen heeft. Voor het eerst werden de spelen

gehouden op 26 april 2013, naar aanleiding van

de troonbestijging van koning Willem-Alexander.

Sindsdien heeft dit evenement jaarlijks plaats

vóór de verjaardag van onze koning.

Tijdens de Koningsspelen staan gezond eten,

drinken en actief bewegen voor de schooljeugd

centraal. Alvorens de kinderen op de sport- en

spelonderdelen ‘losgelaten’ worden, organiseren

veel scholen eerst een ontbijt.

Start met de Pasapas

Zoals in heel Nederland werden de Koningsspelen

op Het Hoge Laar ingeluid met het

gezamenlijke dansje Pasapas. Al weken

schalde het bijbehorende liedje van het door

choreograaf Lucia Marthas bedachte dansje

door leslokalen en huiskamers. Ook de kinderen

en meegekomen ouders en begeleiders van de

Aa-landen en Holtenbroek deden lekker mee.

Dat kon ook bijna niet anders als je weet dat

de Pasapas-clip met ‘doe de bliz, bliz, bliz,

nu de snake, snake, snake, en een break, break,

break’ alweer drie miljoen keer bekeken was

op YouTube.

Water als thema

Het thema van de spelen dit jaar was ‘water

drinken’ en kleurde zo dus Nederland en de

Aa-landen blauw. Het drinken van water is

essentieel om goed te functioneren en

presteren, zeker als je veel beweegt.

Vernieuwend aanbod

Naast de traditionele sporten die werden

aangeboden op de vijf Zwolse sportparken,

was het aanbod tijdens de Koningsspelen na

het succes van vorig jaar verder uitgebreid met

vernieuwende sporten. Kinderen konden dit jaar

onder andere suppen, survivalrunnen, padellen,

skaten, beachsporten en outdoor-spelen.

Deze activiteiten naast de traditionelere sporten

als hockey, basketbal, slagbal, tennis, atletiek,

roeien en kickboksen deed de schooljeugd

uitzwermen over de sportvelden van Het Hoge

Laar en daarbuiten, zoals De Peterskamp van

10

Kinderen in actie tijdens de Koningsspelen op het grasveld tussen het Rolder- en Boterdiep


Atletiekvereniging PEC, de tennisbaan van

TVZ, en aan de overkant van de Middelweg

de Padelclub en Dance Centre DIFF. Sportverenigingen-

en opleidingen en diverse

wijkorganisaties werkten samen om alle

kinderen in beweging te krijgen.

Activiteiten op basisscholen

Op de diverse basisscholen in de Aa-landen

werd, naast de sportieve activiteiten op

Het Hoge Laar en omgeving, een eigen

sport- en spelprogramma geboden waaraan

kinderen, ouders en begeleiders actief deelnamen

om zo het gemis van het Oranjezonnetje

te compenseren en de kille

temperatuur te verdrijven.

Tekst en foto’s: Martin Bos, redactie Aakwaa

11


Meander Bigband

uitgezwaaid naar Zuid-Afrika

Zaterdag 13 april vulde de grote zaal van De Bolder zich met familie, vrienden en

supporters van het schoolorkest van het Meander College, om de orkestleden van

de Meander Bigband uit te zwaaien voor hun concertreis van 19 tot en met 29 april

door Zuid-Afrika.

Na orkestreizen in 2013 naar Boston (USA) en

2016 naar Sjanghai (China), nu dus een andere

culturele reis voor concerten in onder andere

Kaapstad en Johannesburg. Het schoolorkest

reist in een reisgezelschap van 48 personen,

waarvan 41 musicerende (inclusief vijf

vocalisten) scholieren, naar Zuid-Afrika af.

De Meander Bigband verzorgt daar gemiddeld

twee optredens per dag, op scholen, pleinen

en festivals en er zijn in ieder geval optredens

gepland in Johannesburg en op het

Waterfront (boulevard) in Kaapstad.

De leerlingen betalen zelf de helft van de

reis- en verblijfkosten en zullen tussen de

optredens door ook kunnen ontspannen

door bijvoorbeeld op safari te gaan.

Met extra optredens en acties van de band

n de leden en onder meer crowdfunding, plus

de verkoop van de in 2018 verschenen

jubileum cd ’20 jaar! Meander Bigband’,

is de reiskas zo veel mogelijk aangevuld.

Daarnaast werden de bezoekers van het

uitzwaaiconcert uitgenodigd om met lege

magen en volle portemonnees te komen,

om zodoende de uitgestalde heerlijkheden

en dranken tot zich te nemen en zo de kas

en de band te sponsoren.

Het uitzwaaiconcert

Het concert werd geopend door de Junior

Bigband, het ‘jeugdteam’ bestaande uit

leerlingen van de eerste twee klassen van

het Meander, die worden klaargestoomd om

de musici van de ‘grote band’ te vervangen,

zodra die de schoolopleiding met goed gevolg

hebben afgerond en de school zullen

verlaten. Onder leiding van Jasper van der

Deen, sinds januari de nieuwe muziekdocent

van het Meander en later in de grote band

actief trombonist, werd het publiek op een

aantrekkelijke manier door de junior-musici,

inclusief zeven vocalisten, opgewarmd voor

de uitvoering van hun oudere schoolgenoten.

De Meander Bigband maakte er vervolgens

met een aantrekkelijke, sprankelende muziekshow

een alleszins bijzonder prettige uitzwaaimiddag

van. Dit alles onder de bezielende,

12

Bovenaan: Junior Bigband / Linksonder: Jasper van der Deen


Meander Bigband

enthousiaste leiding van Albert Dam, muziekdocent,

grondlegger, oprichter, aankondiger

en dirigent van de Bigband.

Speciaal voor deze trip hadden de leerlingen

een aantal Afrikaanse nummers ingestudeerd.

Daardoor kwamen de concertbezoekers direct

al met ‘Africa’ van de band Toto in de juiste

stemming. Vervolgens leidden Albert en zijn

band ons via diverse muziekstijlen als funk, jazz,

latin en de door de vier vrouwelijke vocalisten in

Engels, Spaans en Italiaans gezongen teksten

en het door Joris vertolkte Ramses Shaffy’s

‘Laat me’ naar het slot met de afscheid- en

uitzwaaisong ‘Pata Pata’ van de Zuid-Afrikaanse

Miriam Maceba.

Een mooi concert met de wetenschap dat de

Meander Bigband een uitstekende representant

is van wat het Meander College zo ver van huis

muzikaal te bieden heeft.

Martin Bos, redactie Aakwaa

Foto’s: Ank Pot, redactie Aakwaa

(Meer foto’s op: wijkgemeenschapaalanden.nl/

activiteiten/fotos/)

Dirigent Albert Dam met ‘zijn’ Meander Bigband zwaait naar het publiek

13


Prentenboek over de wijk in de maak

Tijdens de eendagsexpositie 20X20 eind maart kwamen Zwolse wijkambassadeurs

met kunstenaars in contact om iets moois voor hun wijk

op gang te brengen. Voor de Aa-landen staat een prentenboek voor

kinderen en hun (groot)ouders op stapel.

Wijkbewoners Anneke

Kruithof-Looije en Helma van

Dijk waren door de afdeling

Buurtcultuur van Stadkamer

gevraagd om de Aa-landen te

(re)presenteren. Daar ging een

zoektocht aan vooraf over de

kern van de wijk. Wat maakt

deze buurt? Wat maakt het

fijn? Wat kan beter? De natuur

en het groene karakter sprongen

er voor beide dames uit,

vertelt Anneke Kruithof-Looije.

“Het is echter dubbel:

je wil het moois met zoveel

mogelijk mensen delen, maar

tegelijkertijd beschermen en

koesteren.”

De ambassadeurs lieten

tijdens de tentoonstelling een

natuurfoto van Ank Pot zien

en plaatsten er een matglazen

scherm voor, waar je nog

achter kon lopen, om zo de

koesterende maar tevens

uitnodigende boodschap

te laten zien.

Terwijl andere wijkambassadeurs

onder meer kozen

voor een muziekvoorstelling,

lied en wandeling, dachten de

Aa-landers aan een prentenboek

voor nieuwe bewoners.

Op de eendagsexpositie

spraken ze met diverse

kunstenaars over het idee.

Met illustrator Katja Kaduk,

ook woonachtig in de Aalanden,

bleek er een match.

Kaduk was naar de expo

gekomen op uitnodiging van

de Stadkamer en het idee voor

‘haar’ buurt sprak haar erg

aan. “Ik teken graag zaken

uit de natuur en heb eerder al

een prentenboek gemaakt.”

Het drietal kwam al pratende

tot een iewat bijgesteld plan:

een prentenboek voor kinderen

uit groep 3. Een doelgroep die

je via scholen goed kunt bereik

en. Kaduk: “Het idee is dat je

verschillende personages door

de seizoenen kunt volgen.

Daarbij put ik inspiratie uit de

natuur en plekken in de buurt.

Het wordt geen realistisch

beeld van de wijk, maar zeker

herkenbaar.” Daarbij denkt ze

nog na over een activerend

element. Zoals opdrachtjes die

je in de natuur kunt doen of

zoekplaatjes waarvoor je naar

buiten moet. “Het boek staat

echt nog in de steigers. Ik ben

nu vooral bezig met research

want het moet allemaal wel

kloppen. Kinderen zijn een

kritisch publiek!”

Voor het project is subsidie

beschikbaar vanuit het

Buurtcultuurfonds.

Femke Bakkeren,

redactie Aakwaa

Illustraties Katja Kaduk

15


Bestel onze proefbox

drie maaltijden voor €14,95

gratis thuisbezorgd.

Stel zelf uw gerechten samen

Diëten en voedingsgewoonten

Persoonlijk

thuisbezorgd

Bestellen? Bel Frans

Polman via

038 - 82 00 420 of ga

naar www.etenmetgemak.nl/frans

d r u k k e r i j

maakt uw communicatie

Voor al uw drukwerk

en printwerk

- 5-deurs - Airco

- Metallic lak

- Bluetooth carkit/

audio streaming

- Centrale vergr.

met afstandbed.

Private Lease Peugeot 108

Voor € 194,- p/mnd (60 mnd/10.000 km)

huisstijl reclame direct mail online media

Simon Stevinweg 12 • 8013 NB Zwolle

Tel. 038 - 465 72 22 • info@coenradi.nl

Autobedrijf Bert Wieten

WWW.BERTWIETEN.NL


Kerkelijk seizoen

Sionskerk ten einde

Voor de Sionskerk aan de Glanerbeek- een

kerk die steeds meer naar buiten gericht

is – nadert de afronding van het kerkelijk

seizoen 2018-2019. Dat bood de voorbije

paar maanden een expositie met werken

van creatieve kerkleden. Eerder al waren er

exposities met werk van Chagall en een

Paasexpositie met werk van de schildercursisten

van de S.W.A., die binnen

wijkcentrum De Bolder actief is.

Op zaterdag 11 mei biedt de Sionskerk de

jaarlijkse Boekenmarkt. Die wordt gehouden

van 09.00 tot 12.30 uur. De organisatie is in

handen van de werkgroep Kerk en Israël.

Het aanbod aan boeken zal breed zijn en

kent categorieën als: Israël, streekromans,

hobbyboeken, spanning/thrillers, kinderboeken,

Konsalik, enzovoorts. Ook is er een

stand van Christenen voor Israël. Koffie en

thee staan klaar.

Van 15 mei tot 14 juni is de Sionskerk één

van de locaties in de wijk, die exposeert in

het kader van het project Alles stroomt.

Op de woensdagmiddagen is de kerk toegankelijk

voor hen die belangstelling hebben.

Ook laagdrempelig is de zogeheten

‘ontmoetingsdienst’, die zondagmorgen

26 mei om 10.00 uur in de Sionskerk

begint. Voorganger daarin is Willem Wilbrink,

afkomstig uit het onderwijs en lichtvoetig

in presentatie. Na afloop is er uiteraard

‘koffiedrinken’.

‘Koffiedrinken’, aangevuld met hapjes, is er

ook na de ‘slotdienst’ op zondag 23 juni.

De dienst vormt de afronding van het

kerkelijk seizoen 2018-2019. Daarin verleent

de groep Sjema muzikale medewerking en

is dominee Hélène Evers de voorganger.

Naschools eten

bij de Eemhoeve

Er is een nieuwe, naschoolse activiteit gestart

op de Eemhoeve voor kinderen van 10 tot en

met 12 jaar: eten met de seizoenen. Hierbij

wordt zo veel mogelijk gekookt met kruiden,

bessen, vruchten en groenten uit de moestuin

van de Eemhoeve. Een natuurvoedingskundige

verzorgt de workshop. Elke derde woensdag

van de maand tussen 15.00 en 17.00 uur kun

je meedoen en meer leren over de natuur,

gezonde voeding en koken.

Deelname kost één euro per keer.

Aanmelden via e-mail: o.lahovska@travers.nl

Wijkboerderij de Eemhoeve, Eemlaan 25 in Zwolle.

Avond4daagse

bijna van start

Bijna 8000 wandelaars gaan van 20 tot en met

24 mei op pad voor de Avond4daagse. Scholen

en groepen hadden zich voor 30 april al moeten

aanmelden. Individule voorinschrijving kan van 9

mei tot 14 mei 15.00 uur. Inschrijven kan daarna

alleen nog op de startlocaties op maandag

20 en dinsdag 21 mei voor de hele avondvierdaagse.

Voor één avondtocht kunt je je iedere

avond van de Avondvierdaagse inschrijven op

het betreffende startbureau.

17


op pad met de verhalenkar

Door de haarvaten van de wijk

De afgelopen maanden liep Corinne Tijsseling enkele keren met de VerhalenKar

door de wijk. Voor het project Alles Stroomt nodigde ze met name kinderen uit

hun verhaal te doen in een creatieve kunstfles.

Tijsseling trok vier middagen

door de buurt. “Door de

steegjes en langs woonerven.

Je komt dan echt in de haarvaten

van een wijk terecht.”

De zelfstandig opererende

social worker ging op pad in

het kader van Alles Stroomt.

De projectleiders kwamen

Tijsseling op het spoor na een

item in de Stentor over haar

BuurtKar. “Ik heb de kar twee

jaar en ga er af en toe mijn

wijk de Wipstrik mee in. Met

koffie en thee om het gesprek

aan te gaan met buurtgenoten.

Of met knutselpullen om met

kinderen op straat in contact

te komen. Je bereikt met zo’n

mobiele kar toch mensen die

misschien niet zo snel naar

bijvoorbeeld het buurtcentrum

komen.”

Tijsseling zocht ter voorbereiding

van Alles Stroomt

groene verhalen op uit de

wijk, en vertelde deze tijdens

het maken van de kunstfles.

Bijvoorbeeld dat de Wijde Aa

ooit is uitgegraven en het zand

is gebruikt om de huizen op te

bouwen. De vrolijke kar trok

veel bekijks. Wie meededen,

bedachten eerst wat ze mooi

of leuk aan de natuur vonden

en schreven dat op een kaartje

in de fles. “Bloemen, gras en

bomen werden het meest genoemd.

Maar er was ook een

jongen die voor ‘auto’ koos”,

vertelt Tijsseling lachend.

Vervolgens gingen ze spullen

uit de natuur zoeken en deze

samen met andere materialen

in de kunstfles verwerken.

In totaal werden er 45 kunstflessen

gemaakt. “De jongste

deelnemer was 3 jaar en de

oudste 89 jaar. Ik ben namelijk

ook een middag naar de

Rivierenhof geweest. Gewoon

spontaan en ik mocht gelijk

binnen en mensen deden

enthousiast mee.” De wijk

heeft haar al met al positief

verrast, vertelt ze. “Bijna iedereen

die ik tegenkwam wilde

meedoen en was hartstikke

vriendelijk. Ik kreeg zelfs koffie

en thee aangeboden.”

‘Super leuk!’

Mohamed (links) en Romijn, beiden 11 jaar, hebben net hun kunstflessen afgemaakt.

Ze waren aan het spelen op straat toen ze de kar voorbij zagen komen. Hoe het was?

“Ja super leuk. We moesten eerst zeggen wat we het mooiste van de natuur vonden

en vervolgens de fles versieren met kralen, klei en zelf gevonden dingen uit de

natuur.” Mohamed koos voor ‘Narcis en rups’ en Romijn voor ‘Bomen en groen’.

Dat ze hun kunstwerk niet mee naar huis kunnen nemen, vinden ze niet erg.

”Nee, juist super leuk dat we dalijk op de expositie te zien zijn!”

Femke Bakkeren, redactie Aakwaa

18


Expositie Alles Stroomt

Natuur- en kunstatelier Westerveldse Bos

Het kunst- en natuurproject Alles Stroomt heeft

de afgelopen maanden ruim duizend (met name)

kinderen in de wijk weten te bereiken. Door

middel van onder andere ateliers, workshops,

de VerhalenKar en een natuurexcursie werden

de kinderen uitgedaagd om goed om zich heen

te kijken en hun plek in de wijk, de natuur,

de geschiedenis en de gemeenschap te onderzoeken.

Het leverde tal van bijzondere verhalen

en bijbehorende kunstuitingen op. Al het moois,

waaronder tekeningen, kleikunstwerken, foto’s,

schilderkunst en flessen, is tussen 15 mei en

15 juni in de wijk te bewonderen.

Aan het project werkten basisscholen, kunstenaars,

een natuurgids, (jonge) wijkbewoners en

instanties mee. De initiatiefnemers (ZoGemaakt

en de Stadkamer) kijken zeer tevreden terug

op het grootschalige project en kijken of ze in

andere wijken volgend schooljaar een soortgelijk

initiatief kunnen starten. Ook vindt er mogelijk

een doorstart plaats van de diverse kunstateliers

op de basissscholen in de Aa-landen.

Op 15 mei wordt de afsluitende expositie om

13.30 uur officieel geopend in winkelcentrum

Dobbe (bij de ingang van De Bolder) door

wijkwethouder Klaas Sloots. Daarna zullen de

kunstuitingen een maand lang te zien zijn op

acht plekken in de buurt waaronder De Eemhoeve,

Dobbe, de Sionskerk, De Bolder, de

Wieden, de Wilgenburg en lantaarnpalen langs

de Merwedelaan. Tijdens de expositiemaand

wordt nog een aantal activiteiten georganiseerd.

Kijk voor meer informatie en het actuele aanbod

op www.zogemaakt.nl/allesstroomt

Femke Bakkeren,

redactie Aakwaa

Foto: Tamara Design

19


De Zwolse Schaapskudde

Het kan zomaar gebeuren dat je op een wandeling door het Westerveldsebos

de Zwolse schaapskudde tegenkomt die daar lekker staat te grazen.

De Zwolse schaapskudde wordt gehoed door

herder Tjitse Terpstra en zijn honden Jim en

Mos. Het is prachtig om te zien hoe de honden

onder commando staan en precies doen wat

Tjitse ze opdraagt.

Vijf dagen per week vertrekken de ruim

300 schapen ’s ochtends naar hun werkplek

in het Westerveldsebos, het Holtenbroekerbos

en diverse graaslanden in Stadshagen.

De schapen grazen in Zwolle van april tot en

met november. Begin december vertrekt de

kudde naar het winterverblijf buiten Zwolle.

Schoonebeeker Heideschaap

De schapen van de Zwolse schaapskudde

zijn van een buitengewoon zeldzaam ras

namelijk het Schoonebeeker heideschaap.

Het Schoonebeeker schaap is het grootste

Nederlandse heideschaapras.

De Schoonebeker heeft een uitgesproken sierlijk

voorkomen aldus Wikipedia, met haar lange hals

en kop hoog opgericht. De relatief smalle kop

is voorzien van een zeer typische ramsneus,

een rondgebogen neusbeen, ook wel

Romeinse neus geheten.

Het ras is hoogbenig en het beenwerk is fijn,

maar hard en droog als dat van een ree.

De vacht is lang en harig met een groot

volume. De romp is lang en sterk, met

voldoende breedte en kracht in de voor- en

achterhand. Typisch is de lange, bewolde

staart die ten minste tot aan de hak reikt.

De Schoonebeeker is een sterk, duurzaam

en sober ras en stelt weinig bijzondere eisen

aan zijn voeding, verzorging en onderkomen.

De dieren zijn sterk en taai en kunnen

gemakkelijk oud worden.

Duurzaam onderhoud

Door de begrazing door schapen te laten doen

creëer je een duurzame manier van onderhoud.

Het is milieuvriendelijk en draagt bij aan de

ecologische ontwikkeling van het landschap.

Insecten, vogels, amfibieën en kleine zoogdieren

ondervinden van schapenbegrazing

geen nadelen. En natuurlijk is er bij de inzet

van schapen, in plaats van machines, geen

sprake van uitstoot van schadelijke stoffen

en brandstofgebruik.

Tekst en foto’s: Ank Pot, redactie Aakwaa

21


Plein basisschool de Aquarel heropend

Tegels op het schoolplein hebben plaatsgemaakt

voor planten, boomstammen en een heuse

wilgentunnel

Op dinsdag 16 april was het dan toch eindelijk

zover; het kleuterplein van CBS de Aquarel werd

heropend. Het plein heeft een metamorfose

ondergaan; van een plein met heel veel tegels,

is het veranderd in een plein met veel planten,

een wilgentunnel, een plek waar insecten tussen

takken en takjes kunnen huizen, afgekoppelde

regenpijpen, waardoor regenwater weer terug

in het ecosysteem komt en ook nog een paar

tegels. Dankzij een subsidie van het Hervormd

Weeshuis kon de school hun eigen middelen

aanvullen om in eerste instantie het kleuterplein

aan te pakken. De gemeente Zwolle heeft

enorm geholpen met de aanleg door de levering

van boomstammen en schors en ook het

overleg met de gemeente verliep prettig.

We zijn in gesprek met het Waterschap over

De feestelijke heropening van het schoolplein

onder toeziend oog van tevreden kleuters

wat zij eventueel kunnen betekenen, aangezien

de insteek is om het plein duurzaam te maken.

Om de kosten te kunnen dragen, loopt er

ook nog een aantal andere subsidieaanvragen.

Het grotere achterplein is namelijk volgend

schooljaar aan de beurt. Samen met buurschool

de Twijn wordt gewerkt aan een plan om dat

plein ook voor kinderen in een rolstoel aantrekkelijk

te maken. Groen en duurzaamheid

staan daarbij hoog op de verlanglijst. Op 16 mei

aanstaande vindt een sponsorloop plaats om

een deel van het geld dat nog nodig is bij

elkaar te krijgen. Wie weet komen er ook

kinderen aan u vragen om hen te sponsoren!

U doet toch ook mee?

Henriëtte Tijssen, directeur CBS De Aquarel

Tegel eruit en plantje erin

Al voor de derde keer sinds deze actie stonden wij als vrijwilligers van Groei & Bloei bij de

Intratuin om een handje te helpen bij het innemen van de tegels en het uitdelen van plantjes:

twee plantjes per tegel per huisadres. Een bijna onafgebroken stroom van enthousiaste vaders,

moeders en kinderen kwamen bij onze stand voorbij en het kiezen van het mooiste plantje

bleek soms moeilijk ! Wij vrijwilligers zagen dat na twee uur uitdelen de beschikbare plantenvoorraad

van de actie uitgeput raakte… We hadden inmiddels drie overvolle pallets tegels.

Alle hulde voor de manager van Intratuin, die spontaan z’n eigen plantenvoorraad uit het

tuincentrum haalde om de kinderen niet teleur te stellen. Het schoolplein van de Aquarel

gaat vast heel mooi worden. Ik ga zeker even kijken !

Anneke Mallinckrodt, Groei en Bloei

23


Eén aanspreekpunt.

Voor, tijdens en

na de uitvaart.

Margriet Krook, Robert Schepers en Elise Weda

Maak gerust een afspraak om uw wensen en ideeën te bespreken. Er is meer mogelijk

dan u denkt. Wij komen vrijblijvend bij u thuis, ook als u niet of elders verzekerd bent.

Monuta

Boeierweg 13, Zwolle

T 038 - 42 11 933

E zwolle@monuta.nl

I www.monuta.nl/zwolle

125x60 Monuta Zwolle - Aakwaa.indd 1 10-04-19 14:54


25


WijZ Thuisadministratie zoekt nieuwe vrijwilligers

Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk waarin u uw administratieve kennis kunt inzetten?

Uw eigen tijd kunt indelen? Van betekenis voor een ander kunt zijn? U zich verder kunt

ontwikkelen?

Dan bent u bij WijZ Thuisadministratie aan het juiste adres! Wij zoeken vrijwilligers die

hun administratieve en sociale kwaliteiten willen inzetten voor kwetsbare Zwollenaren.

Als vrijwilliger gaat u regelmatig op huisbezoek bij uw eigen deelnemer(s), neemt samen

de post door, ondersteunt bij het ordenen van de post, bellen met instanties en het aanvragen

van (financiële) voorzieningen.

Onze volgende training van 3 dagdelen vindt plaats op 28 mei, 4 juni en 11 juni.

Alle middagen van 13.00 – 16.00 uur in het Cultuurhuis in Stadshagen.

Belangstellend? Neem dan vooral contact met ons op! Via telefoon: 038 – 8 515 700 of

mail met Rianne Taal: r.taal@wijz.nu.

WijZ Thuisadministratie maakt onderdeel uit van Op Orde:

het centrale aanmeldpunt voor hulp en advies bij (financiële) administratie.

Vrijwilligers Welzijnscoach

Stichting WijZ Zwolle,

project ‘Welzijn Op Recept’:

WijZ richt zich op mensen, die moeite

hebben om mee te doen in de samenleving.

Welzijn Op Recept (WOR) is een

samenwerkingsinitiatief van WijZ en

Gezondheidshuis Stadshagen. WijZ is

deskundig op het terrein van senioren en

vrijwilligers. Deze expertise wordt breed

ingezet, ook voor andere doelgroepen in

Zwolle. Veel mensen (18+) die bij een huisarts

of eerstelijnsprofessional komen met

eenzaamheid, somberheid, stress, angst

of lichamelijke klachten zijn niet gebaat

bij medicijnen of een behandeling. Deze

klachten lijken namelijk af te kunnen nemen

door welzijnsactiviteiten en/of verbreding

van hun netwerk. Deze mensen krijgen

een doorverwijzing naar Welzijn op recept

voor advies en coaching. De vrijwillige

welzijnscoach wordt op basis van karakter,

interesses en beschikbaarheid één op

één gekoppeld aan deelnemer(s). Hij of zij

gaat samen met de deelnemer kijken naar

wensen, talenten en behoeften van de

deelnemer. Via huisbezoeken ongeveer

1x per week de hulpvrager ondersteunen

en begeleiden bij het benutten van mogelijkheden

en het ontwikkelen van (verborgen)

kwaliteiten. Voor informatie of

aanmelden kunt u contact opnemen met

Birsen Tas, 06-31640064 of b.tas@wijz.nu.

Een ervaren vrijwilliger die net als jij ook

ouder is, luistert naar jouw verhaal en

biedt vriendschappelijk contact. Samen

iets gezelligs ondernemen, jouw kennissenkring

vergroten of helpen bij het vinden

van de juiste balans tussen inspanning en

ontspanning. Hoe mooi is dat?

Als ouders goed in hun vel zitten, heeft dit

een positieve uitwerking op de kinderen!

Vrijblijvend van gedachten wisselen of we

wat voor jou en jouw gezin kunnen

betekenen? Bel of mail ons.

Ben je geïnteresseerd om vrijwilliger te

worden? Je krijgt een training en

begeleiding.

Voor meer informatie: www.home-start.nl

of bel Zwanet Hamhuis, coördinator

Home-Start 038-8 515 700.


Onze specialismen zijn onder andere;

Hart-, vaat- en longrevalidatie

Psychosomatische fysiotherapie

Beweegprogramma:

diabetes / obesitas

Valpreventie

Oncologie fysiotherapie

Algemene fysiotherapie

Bekkenfysiotherapie

Claudicatio intermittens

Dry needling

Echografie

Shockwave

Medical taping

Sportfysiotherapie

Manuele therapie

Kinderfysiotherapie

www.dedobbe.nl 038 - 454 15 11 info@dedobbe.nl


Vrijwilligers gezocht voor

“Vitaal en Veilig Thuis”

Voor het project Vitaal en Veilig Thuis zijn wij op zoek

naar 10 vrijwilligers die op huisbezoek willen bij de

70-plusser in Zwolle. Tijdens dit huisbezoek staat de

veiligheid in- en om huis centraal, evenals het welzijn

van de wijkbewoner. Hoe zit iemand erbij, heeft men

een sociaal netwerk, zijn de financiën op orde, heeft

men behoefte aan ondersteuning of kan men alles

zelf nog? Dit zijn enkele voorbeelden die bijdragen

aan het zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven

wonen. Hierbij is het van belang zo lang mogelijk vitaal

te blijven. Zowel op het fysieke, psychische als sociale

vlak. Veel ouderen hebben vaak ‘kleine’ beperkingen:

fysieke, cognitieve en emotionele vaardigheden zijn

achteruitgegaan.

Tijdens het huisbezoek gaat de vrijwilliger met de

wijkbewoner in gesprek, wordt de thuissituatie

in kaart gebracht d.m.v. een huisscan/vragenlijst.

En tevens kan de vrijwilliger gelijk voor een

doorverwijzing zorgen, naar een van de partners

van het project. Naast het huisbezoek heeft de

wijkbewoner de mogelijkheid om deel te nemen

aan een fittest, valtraining en/of (beweeg-)

activiteiten, om zo het zo lang mogelijk vitaal blijven

te stimuleren.

Vitaal en Veilig Thuis werkt nauw samen met diverse

partners uit Zwolle, zoals fysiotherapeuten, thuiszorgorganisaties,

de politie, de brandweer, het ziekenhuis,

sport- en beweegaanbieders, kaderhuisarts ouderen

en de gemeente.

Wij zoeken vrijwilligers:

• Met een sociaal, betrouwbaar en spontaan karakter;

• Waar wij goede afspraken mee kunnen maken;

• Affiniteit met de doelgroep 70+;

• Met inlevingsvermogen en makkelijk een gesprek

kan voeren;

• (minimaal) 1 dagdeel per week beschikbaar is;

• Verklaring Omtrent Gedrag (wordt aangevraagd);

• Bereid is een cursus van 3 á 4 dagdelen te volgen.

• Met computers kan werken;

Belangstelling?

Neem dan contact op met WijZ Welzijn 038 - 8 515 700

of via e-mail: info@vitaalenveiligthuis.nl

Zomer Project Koor

Zing jij ook in een koor en wil je in de zomermaanden

graag doorgaan met zingen? Of wil

je eens kennismaken met het zingen in een

koor en sluit je, als het je goed bevalt, daarna

misschien bij één van de koren van WijZ aan?

Dit Zomer Project Koor repeteert onder

leiding van dirigent Gert Oosterwijk

(www.gosaxmusic.nl ; dirigent van Hèt Zwols

Seniorenkoor en Mannenkoor...Mankracht).

Wanneer: gedurende 10 weken vanaf 15 mei,

op de woensdagavond van 19.15 uur tot

21.15 uur. Met afsluitend optreden voor

geïnteresseerden op vrijdagavond 6 september

in het Cultuurhuis te Stadshagen.

Er wordt een gezellig, zomers 3 à 4-stemmig

muziekprogramma ingestudeerd en dit zal

worden gepresenteerd aan het begin van het

zangseizoen van de WIJZ koren.

Kosten e 30,-

Heb je belangstelling? Meld je dan aan bij

info@wijz.nu of telefonisch 038- 8515700.

Voor meer informatie: bel 06-20376585

(Gert Oosterwijk).


18


31


Project Mankato tovert de Twistvliettoren

om tot klimaat-ontmoetingsplek

Dit voorjaar is kunsteducatief project Mankato van start gegaan in en rondom

de Twistvliettoren in Zwolle. Op zondag 19 mei om 13.00 uur opent het project

haar deuren voor publiek.

Mankato is een initiatief van Stephanie Duijnisveld,

Ilona Molenhuis en Eke Stegeman,

drie kunstenaars en docenten. Vanaf 19 mei

t/m 20 oktober kan iedereen elke zondag- en

woensdagmiddag het open atelier van een

groep kunstenaars bezoeken en activiteiten

doen rondom het thema Klimaat en Leven met

Water. Stephanie: “In het atelier is een groeiende

expositie te bekijken, die na de zomer in

definitieve vorm te zien is. Ook zijn er opdrachtkaarten

verkrijgbaar voor jong en oud, waarmee

bezoekers worden uitgedaagd om op een

creatieve manier het natuurgebied te onderzoeken

en leren kennen. Naast zelfstandige

activiteiten, organiseren we groepsactiviteiten

zoals een kampvuurgesprek, kanoën en yoga.

Ook in de toren is er mogelijkheid om je creatief

te uiten, maar als je liever alleen rondkijkt,

geniet van het uitzicht, wat leest en drinkt

of in gesprek gaat met andere bezoekers of

kunstenaars dan kan dat ook.” Buiten openingstijden

vinden er voor de zomervakantie

en in september ook workshops voor basisen

middelbare scholen plaats.

Op de website www.mankato.nl kun je

meer informatie vinden en op de hoogte blijven.

Aangepaste openingstijden infobalie SWA

In de maanden juni en juli zal de bezetting van de infobalie van de SWA worden aangepast.

De balie is in die periode alleen op de ochtend geopend van maandag t/m donderdag van

9.30 tot 12.00 uur. In verband met de schoolvakanties is de infobalie van 13 juli t/m 25 augustus

2019 gesloten. In deze periode zal er ook geen inzameling van doppen e.d. plaatsvinden.

Op maandag 26 augustus zijn wij weer present om u van dienst te kunnen zijn.

Infobalie SWA

33


Repair Café Aa-landen

in ‘Oranje’

Het was best een beetje spannend:

open op een andere dag en een

andere tijd, zouden de mensen ons

wel weten te vinden?

Terugkijkend kunnen we stellen:

Ja, het was weer geslaagd met

meer dan 30 reparaties van textiel

of huishoudelijke artikelen!

Repareerbaarheid

Ook voor de reparateurs is het nooit prettig als

apparaten niet gemaakt kunnen worden of als ze

al niet eens ópen kunnen. Omdat alle reparaties

bij ons worden geregistreerd in de internationale

database van de Stichting Repair Café, kan er

meer inzicht worden gekregen in bijvoorbeeld

de artikelen of merken die niet of moeilijk repareerbaar

zijn. De Stichting Repair Café kan met

deze informatie weer stappen ondernemen naar

fabrikanten en politiek.

aantal keren ongunstig. Check daarom altijd

even de laatste Aakwaa of onze facebookpagina.

De komende maanden zijn we open op

de volgende data:

mei: vrijdag 17 mei, 12.00-16.00 uur

juni: vrijdag 21 juni, 12.00-16.00 uur

juli: afwijkende openstelling!

vrijdag 12 juli, 12.00-16.00 uur

Erkenning van het defect

Deze keer was er een bezoeker met een

platenspeler en versterker, al jááren in gebruik

en ook al jááren frustratie van het geluid. Diverse

keren was de combinatie al voor reparatie onder

handen geweest bij een professionele reparateur,

en telkens was het geluid dan voor korte tijd goed

maar verstoorde het weer na enige tijd. Bezoeker

en reparateurs zijn samen aan de slag gegaan

om tot een goede analyse van het probleem te

komen. Uiteindelijk kon het probleem wél worden

aangetoond en ‘blootgelegd’. Helaas kon het niet

ter plekke worden opgelost, maar de bezoeker

was wel opgelucht: “eindelijk heb ik erkenning

van het defect!”.

Versterking

Op dit moment kunnen we voor ons team versterking

gebruiken bij de coördinatie/communicatie.

Hou jij van regelen en organiseren én van het

Repair Café, neem dan contact met ons op.

Namens Repair Café Aa-landen,

Els Cuijpers

Openingstijden en contact

Repair Café Aa-landen

Het Repair Café Aa-landen is open op de derde

vrijdag van de maand, van 12.00 tot 16.00 uur,

buiten de schoolvakanties. In 2019 valt dit een

Contact kunt u opnemen via

Mail: repaircafe@wijkgemeenschapaalanden.nl

Telefoon: 038-453 98 13

(tijdens openingstijden infobalie SWA)

Facebook: Repair Café Aa-landen

Locatie: Multifunctioneel centrum De Bolder, Dobbe 29

37


kinderdagverblijf

de 7 dwergen

kinderdagverblijf

de 7 dwergen

gewoon de laagste prijs

gewoon de laagste ruimste prijs openingstijden

gewoon de de ruimste meest openingstijden

flexibele opvang

gewoon de meest flexibele opvang

speel, lach, groei!

speel, lach, groei!

www.de-7-dwergen.nl | info@de-7-dwergen.nl

haydnstraat 2, zwolle | 038 454 43 72

zwaardvegerstraat 124, zwolle | 038 230 09 32

38

sterrenkroos 52, zwolle | 038 720 07 72

www.de-7-dwergen.nl | info@de-7-dwergen.nl

haydnstraat 2, zwolle | 038 454 43 72


39


Verkeersborden onder de loep

Gemeente Zwolle en ROVA starten begin mei met een

innovatieve methode om status verkeersborden te controleren

Gemeente Zwolle en ROVA starten met een pilot

om het beheer van de Zwolse verkeersborden

te optimaliseren met behulp van data. Drie voertuigen

van ROVA die voor het uitvoeren van

reguliere werkzaamheden al in de stad

werkzaam zijn, worden hiertoe uitgerust met

camera’s. Deze camera’s gaan de verkeersborden

in de stad controleren: ze registreren

onder meer of de borden nog schoon en

leesbaar zijn, of ze nog op de juiste plek staan

en of de borden nog heel zijn of vervangen of

verwijderd moeten worden. De pilot duurt

circa vier maanden en start op 6 mei.

Het doel van de pilot is om na te gaan of

met behulp van data en slimme technologie

het beheer van de openbare ruimte geoptimaliseerd

kan worden. Op dit moment is er

geen gestructureerd proces om de status

van de verkeersborden te controleren.

Het vervangen of schoonmaken van de borden

wordt nu uitgevoerd zodra een medewerker

van de gemeente of van ROVA of een

bewoner dit signaleert en meldt.

De nieuwe manier van werken draagt bij

aan het doel om de beheerprocessen van

de gemeente meer data-gedreven te maken.

“Op deze manier weten we beter wat er speelt

in de stad, kunnen we efficiënter inspringen

op situaties in de stad, sneller handelen, beter

sturen en het beheer beter ondersteunen”,

legt William Dogger, wethouder Beheer

openbare ruimte, uit.

Privacy

Privacy is een belangrijk aspect, er wordt

daarom zorgvuldig met de privacy van inwoners

omgegaan. De gemaakte beelden worden

geanonimiseerd door gezichten en kentekens

onherkenbaar te maken. Hierdoor zijn mensen

en voertuigen niet meer herkenbaar. Tijdens

de pilot onderzoekt de gemeente Zwolle hoe

de pilot breder kan worden opgeschaald (meer

voertuigen) en welke beheerinformatie mogelijk

ook automatisch uit de beelden kan worden

gehaald, bijvoorbeeld afval naast containers

of losliggende stoeptegels.

Gemeente Zwolle en ROVA werken in deze

pilot samen met Cyclomedia. De pilot is

ontstaan vanuit het programma Smart Zwolle.

In de alliantie Smart Zwolle werken diverse

partners samen aan innovatie.

Ganzen bij Blaloweg naar Drenthe

De ganzen die verbleven in de bermen van de A28, Katerdijk en Blaloweg zijn

op diervriendelijke wijze verplaatst.

Regelmatig staken de ganzen plotseling de weg

over. Dit kon onveilige situaties opleveren voor

mens en dier, daarom werden de ganzen verplaatst

naar een ganzenopvang in Drenthe.

“Dit is een mooie oplossing”, aldus wethouder

William Dogger. “Doordat we de ganzen wegvangen

wordt het veiliger en hoeven automobilisten

niet meer plotseling op de rem te trappen

met alle gevolgen vandien. En de ganzen

hebben straks alle ruimte en een plek waar

ze ongestoord en veilig kunnen rondlopen.”

Het vangen en verplaatsen van de ganzen heeft

de organisatie ‘Hofganzen’ op eendiervriende-

lijke manier gedaan. Wanneer er bijvoorbeeld

broedende ganzen werden aangetroffen, werden

deze niet gestoord en op een later moment

verplaatst. De andere ganzen verhuisden naar

een speciale opvang. Op deze plek kunnen

ze rondlopen op een terrein van circa vier

hectare grond, dit is vergelijkbaar met acht

voetbalvelden. De komende tijd gaat de

gemeente onderzoeken of er maatregelen

genomen kunnen worden zodat de bermen

rondom de Blaloweg en Katerdijk minder

aantrekkelijk worden voor ganzen om te

verblijven.

41


Wijkblad Aakwaa uitgave mei 2019 49 e jaargang, nummer 11

S.W.A. Uw wijkvereniging

Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen

Dobbe 29, 8032 JW Zwolle

Telefoon: 453 98 13

Rekeningnr.: NL23INGB 0002 0328 23

Website: www.wijkgemeenschapaalanden.nl

E-mail: info@wijkgemeenschapaalanden.nl

Infobalie S.W.A. openingstijden

Ma-do: 9.30 - 12.00 uur en 13.30 - 16.00 uur

E-mail: infobalie@wijkgemeenschapaalanden.nl

Wijkpost Buurthulp Aa-landen

Ma en wo: 10.00 - 11.30 uur. Telefoon: 453 98 13

E-mail: buurthulp@wijkgemeenschapaalanden.nl

Buurtweide Aa-weide

Contactpersoon: Leonie Klein

Telefoon 06 194 627 97

Open: vrijdag en zaterdag van 15.00 - 16.30 uur

Feestdagen gesloten

E-mail: aaweide@wijkgemeenschapaalanden.nl

Nestkastengroep

Voor meldingen over nestkasten in het openbaar

groen kunt u bellen met Loes en John Lodder

038 454 13 87

Repair café

Elke 3 e vrijdag van de maand van 12.00 - 16.00 uur

E-mail: repaircafe@wijkgemeenschapaalanden.nl

DE BOLDER Uw wijkcentrum

Multifunctioneel centrum “De Bolder”

Dobbe 29, 8032 JW Zwolle

Beheer: Stichting Wijkcentrum Aa-landen

Beheerders: Corrie ten Hoove en Karlo Tuten

Telefoon: 453 98 67

E-mail: debolder@bolder.nl

Stadkamer Aa-landen

Dobbe 23, 8032 JW Zwolle, tel. 425 72 50

E-mail: aalanden@stadkamer.nl

Uitleen: di/wo/do/vr 13.30-17.30 uur

Zaterdag 10.00-13.00 uur

Disclaimer redactie wijkblad Aakwaa

Alle informatie in wijkblad Aakwaa is met de grootste zorg samengesteld.

De stukken welke zijn aangeleverd door derden vallen

buiten de aansprakelijkheid van de redactie van wijkblad Aakwaa.

Eigen stukken zijn herkenbaar aan de vermelding: redactie Aakwaa.

Niets uit deze uitgave van wijkblad Aakwaa mag zonder

toestemming van de redactie in andere media worden opgenomen.

Wijkblad AAKWAA

Redactie: Femke Bakkeren, Martin Bos en Ank Pot

Redactie-adres: Dobbe29, 8031 JW Zwolle

E-mail: aakwaa@wijkgemeenschapaalanden.nl

Contactpersonen:

Advertentie: Pierre Meurs Tel. 0613395753

advertentieaakwaa@wijkgemeenschapaalanden.nl

Redactie: Ank Pot Tel. 4539916

aakwaa@wijkgemeenschapaalanden.nl

Bezorging: Infobalie S.W.A. Tel. 453 98 13

bezorgingaakwaa@wijkgemeenschapaalanden.nl

Uitgave: Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen

Dobbe 29, 8032 JW Zwolle

Foto voorpagina: Ank Pot

Druk en vormgeving: Drukkerij Coenradi, Zwolle

Volgende uitgaven: Kopij inleveren voor:

Juni 05-06-2019 15-05-2019

Sept. 18-09-2019 30-08-2019

GEMEENTE ZWOLLE

Wijkzaken

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Servicelijn Wijkzaken: 140 38

Wijkservicepunt Noord

Bachlaan 20, 8031 HL Zwolle, Tel. 498 26 82

Wijkwethouder: Klaas Sloots

Wijkmanager: Wim van Hattum

E-mail: postbus@ zwolle.nl

Wijkbeheerder: Monique Wiegers

Opningstijden

Maandagmiddag van 13.00-17.00 uur

Donderdagochtend van 09.00-12.00 uur

Politie Zwolle

Koggelaan 8, 8017 JN Zwolle

Wijkcontactfunctionaris: Henri v.d. Hoeve

Spreekuur: Womo 09.30-10.30 uur

in M.F.C. De Bolder

Telefoon: 06 558 208 87

E-mail: henri.van.de.hoeve@politie.nl

Sociaal Wijk Team – Noord

Inloopspreekuur in M.F.C. De Bolder op ma. en di. van

09.00-12.00 uur. Telefoon: 498 99 80

42


NEDERLAND BEDANKT:

DE GOEDKOOPSTE IS

NU OOK DE BESTE

La Place Koffiebonen

Espresso Arabica

Jumbo

Ongebrande & Ongezouten

Notenmix

Jumbo

Veggie Chef Vegetarische

Noten Balletjes

Jumbo

Roomboter

Stroopwafels

La Place

Kruiden Roomkaas

Jumbo

Kaiserbroodje

Jumbo

Roomboter Appeltaartje

Jumbo

Ovengebakken Kipfilet

Maar liefst 8 Jumbo producten zijn door Nederland verkozen tot beste product van het jaar 2018-2019.

Dat is lekker nieuws! Natuurlijk koop je ze tegen de laagste prijzen, want Jumbo heeft

niet voor niets een laagsteprijsgarantie. Op Jumbo.com/besteproduct lees je alles over onze prijswinnaars.

Jumbo, Zwolle, De Dobbe 3


COSMONDE IS VERHUISD EN VERNIEUWD!

U vindt ons nu op Gasthuisplein 16, 8011SC, Zwolle.

Kom langs en ervaar:

Huidverbeterende gezichtsbehandelingen

Permanente make-up

Definitief ontharen

Cosmetisch arts voor injectables

Uitgebreide winkel met niche cosmetica

en luxe parfums

MAAK UW AFSPRAAK

GEMAKKELIJK ONLINE

COSMONDE.NL

OF BEL NAAR

038 230 22 22

Praktijk AA-Landen staat nog steeds voor u klaar met 3 (medisch) pedicures!

Bel voor een afspraak 038 454 30 40.

More magazines by this user
Similar magazines