Gezonde Groei

regioarnhemnijmegen

Nergens in Nederland komen economische kracht, stedelijke dynamiek en een fantastische leefomgeving zo vanzelfsprekend samen als in de regio Arnhem-Nijmegen.
Het magazine Gezonde Groei verscheen in juni 2018. Het toont u de kracht van de regio en de meerwaarde van regionale samenwerking.

Wij willen onze omgeving zo groen en leefbaar

mogelijk houden, maar het zou ook goed

zijn als die ontsluiting er komt en we willen

de vooruitgang niet in de weg staan. Dus

proberen we het regionale logistieke belang te

combineren met de lokale belangen: is het wel

veilig en duurzaam en worden de omwonenden

voldoende gecompenseerd? Een goede uitkomst

is zowel de verantwoordelijkheid van raadsleden

en het college als van de regio.”

Ben: “Logistiek en bereikbaarheid zijn sowieso

thema’s die je regionaal moet aanpakken. Wij

hebben in dat opzicht echt goede ervaringen

met de voormalige Stadsregio, die onder andere

voor een treinstation heeft gezorgd. En dat in

Westervoort, met 7,85 km 2 toch de kleinste

gemeente van het land.

Wel is het zaak dat we goed geïnformeerd

worden over wat de regio doet. Dat we niet

teveel afhankelijk zijn van wat de wethouders

weten en wat ze hun raad vertellen. Het

zou goed zijn als de informatievoorziening

rechtstreeks naar de raadsleden en bewoners

gaat. Laat zien dat je als regio aan de weg

timmert en wat er al bereikt is. Al gebeurt dat de

laatste tijd al veel meer, bijvoorbeeld ook met dit

magazine.”

‘STA OPEN

VOOR IDEEËN

EN SAMEN-

WERKING’

RAILTERMINAL

Janita: “Dat geldt ook voor de Railterminal

Gelderland, waar containers van bedrijven uit de

regio op de trein naar Duitsland of Rotterdam

worden geladen. De gemeente heeft zich daar

lang tegen verzet, maar gaat nu onder bepaalde

voorwaarden overstag.

TOEKOMSTBEELD

Janita: “Als ik aan een de toekomst van de regio

denk, dan hoop ik vooral op genoeg betaalbare

en goede woonruimte. Zodat de mensen ook

gemakkelijk in dit gebied kunnen blijven. En dat

alle plekken, dus inclusief de kleine dorpjes,

goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer

en fietspaden.”

Ben: “Dat zou nog echt beter kunnen

inderdaad, al wordt er al flink gewerkt aan de

snelfietsroutes. Dat is volgens mij ook de beste

manier om de noodzaak tot meer snelweg weg

te nemen; een snelfietsroute bedient een deel

van de forensen die nu nog de auto pakken.

Bovendien is het ideaal voor toeristen.”

Janita: “Die moeten we niet vergeten, want dit

is ook voor hen natuurlijk een prachtige streek.

Met haar veelzijdige natuur, de kastelen in het

buitengebied, de landschappen en de historie.

Ook zo’n initiatief als de Liberation Route doet

daar veel in. Wel kan het aantal bedrijven

30 GEZONDE GROEI

More magazines by this user