Voice-over september 2019 pdf

patientvereniginghoofdhals

District MIDDEN-BRABANT

Jaargang 18 - nr. 3 – september 2019

Vereniging voor mensen geraakt

door hoofd-halstumoren


INFORMATIE

Voorzitter/secretaris:

J. van de Mortel (Jacqueline)

040-2017983 of 06-45439889

Jacquelinevandemortel@outlook.com

Postadres: Sparrenlaan 82,

5553 CZ Valkenswaard

Penningmeester:

A.G.F.C. van Uden (Toon)

Tevens coördinatie voorlichting en

ondersteuning voor alle leden

Bankrekening:

NL74 RABO 0106 3394 35

t.n.v. district Midden-Brabant

0413-474261 of 06-28141051

toonvuden@live.nl

Bestuurslid:

J.M.H. van Uden-Kanters (Joke)

Contactpersoon Voice-over en districtswebsite

0413-474261 of 06-28141051

jvu1949@gmail.com

Redactie Voice-over:

John van de Mortel (beeld)

Joke van Uden (tekst en samenstelling)

2


Voorlichters aan beroepsgroepen en op beurzen

Rob van Meurs

Theo van Cranenbroek

Karel van der Straaten

Wim van Dooren

Omdat Madelon Spiegel en haar man zijn verhuisd, stopt zij met het werken

als voorlichter voor beroepsgroepen en beurzen in Noord-Brabant.

Wim van Dooren gaat haar plaats innemen. Wim, wij wensen je veel succes,

werkplezier en voldoening met de voorlichting.

Wij bedanken Madelon voor haar inzet en de fijne samenwerking en wensen

haar een prachtige toekomst samen met haar man Han in het mooie

Drenthe.

Coördinatie voorlichting, huisbezoeken en begeleiding

Toon en Joke van Uden

Contactpersonen voor diverse vormen van hoofd-halskanker

Hans van Lierop, voor leden met kaak- en mondtumoren

Diane Pluijm, voor leden met tongtumoren

Marie-Louise Reijnders, voor leden met wangslijmvliestumoren

Voorlichters in het Sint Elisabeth Ziekenhuis Tilburg:

Karel van der Straaten

Wim van Dooren

Aspirant: Johan Vloeimans

Logopedisten:

Mevr. J. Sijmens

www.sijmenslogopedie.nl

0492-550850 (Helmond)

Mevr. W.J. de Vries

040-2126561 (Eindhoven)

3


WOORD VAN DE VOORZITTER

Beste mensen,

Zoals al eerder verteld is op onze laatste bijeenkomst,

gaat Inloophuis “de Eik” verhuizen.

Op 30 oktober as. hebben we onze eerste bijeenkomst

op de nieuwe locatie. Het adres is te zien verder in

deze Voice-Over. De naam blijft hetzelfde, dus onze

nieuwe thuisbasis heet ook weer “de Eik“.

Bij het ter perse gaan van deze Voice-Over heb ik de nieuwe locatie nog niet

gezien, maar dat gaat begin oktober gebeuren. Ik heb er alle vertrouwen in

dat we ons snel weer thuis zullen voelen want de vrijwilligers van “de Eik“

verhuizen ook mee en zullen hun medewerking weer opnieuw geven om

voor koffie en thee te zorgen en vele andere klusjes.

Dit nieuwe adres is ook veel beter te bereiken met het openbaar vervoer en

er is genoeg parkeerplaats, ook voor mensen die slecht ter been zijn. Dat

helpt allemaal om snel te wennen.

Nadere gegevens daarover vinden jullie ook verder in deze Voice-Over.

Op onze eerste bijeenkomst in de nieuwe locatie komt Erwin Scholten van

Atos vertellen over de laatste ontwikkelingen van de hulpmiddelen en ook

geeft hij een presentatie over eet- en slikproblemen. Hij zal daarover alle

vragen die jullie hem stellen, zoveel mogelijk beantwoorden.

Wij hopen jullie daar allemaal

weer goedgemutst te

ontvangen.

Tot dan,

Voorzitter

Jacqueline van de Mortel.

4


INFORMATIE VOOR GELARYNGECTOMEERDEN EN LEDEN MET EEN

ANDERE VORM VAN HOOFD-HALSKANKER

Niemand begrijpt beter wat je meemaakt, waar je tegenaan loopt, dan een

lotgenoot. Als je na de operatie vragen hebt, of in een latere fase steun,

informatie of begeleiding nodig hebt, dan kunnen ALLE LEDEN van district

Midden-Brabant altijd contact opnemen met de coördinator patiëntenbegeleiding

en voorlichting van ons district, Toon van Uden, 0413-

474261 of 06-28141051, toonvuden@live.nl.

Toon is gelaryngectomeerd.

Ook hebben wij binnen district Midden-Brabant een aantal contactpersonen

met andere hoofd-hals-aandoeningen. Zij zijn ervaringsdeskundig en zijn

bereid om je meer te vertellen over een bepaalde vorm van hoofdhalskanker

en kunnen je verder op weg helpen. Toon en Joke van Uden

kunnen je naar hen verwijzen. Zie pagina 3.

Komt er een vraag over een vorm van hoofd-halstumoren waarvoor wij nog

geen contactpersonen hebben, dan gaan wij voor je op zoek om de juiste

informatie te verkrijgen en proberen buiten ons district iemand te vinden

waarmee wij je in contact kunnen brengen.

Voor alle andere algemene informatie kun je contact opnemen met het

secretariaat van ons district:

Jacqueline van de Mortel, 040-2017983 / 06-45439889.

Jacquelinevandemortel@outlook.com

MUTATIES

Het is het bestuur er veel aan

gelegen om op de hoogte te

blijven van belangrijke

gebeurtenissen.

Neem s.v.p. bij overlijden,

verhuizing of wijziging

lidmaatschap contact op met

de voorzitter/secretaris

Jacqueline van de Mortel.

5


WEBSITE

De website van Patiëntenvereniging HOOFD-HALS: https://pvhh.nl

is vernieuwd. Ook over het District Midden-Brabant is nu meer dan genoeg

informatie te vinden op deze website. Nieuwsgierig geworden? Klik hiervoor

dan door naar Lotgenoten/Districten/Midden-Brabant. Ook is het mogelijk

om op de website onder in het groene gedeelte op Midden-Brabant te

klikken.

LEVERING HULPMIDDELEN

De 2e Stemwinkel levert een breed pakket aan hulpmiddelen voor mensen

met een tracheostoma. De producten komen van verschillende leveranciers.

Door te bestellen bij de 2e Stemwinkel steun je de patiëntenvereniging

HOOFD-HALS, omdat de opbrengsten mede gebruikt worden om

lotgenotencontact en activiteiten te organiseren voor onze leden en hun

naasten.

Je kunt je hulpmiddelen bestellen via de website: www.de2estemwinkel.nl.

Bestel je liever niet via de webwinkel of heb je hulp nodig? Je kunt ook de

2e Stemwinkel bellen: 030-2321483 of mailen: info@de2estemwinkel.nl.

BUITENDAG 14 AUGUSTUS 2019

De

organisatoren

van de busreis

hadden vooraf

niet gedacht dat

zij “nee” zouden

moeten

verkopen, er

waren meer

belangstellenden

dan plaatsen in

de bus.

6


Zoals gewoonlijk, als district Midden-Brabant op stap gaat, viel het weer ook

deze dag erg mee. Om kwart over 8 stonden de eerste leden en partners in

Eindhoven te wachten op de bus. Die arriveerde ruim op tijd zodat alle

passagiers rustig konden instappen, daarna werden de leden in Tilburg

opgehaald.

Onderweg heette voorzitter Jacqueline van de Mortel iedereen welkom en

wenste alle deelnemers een fijne dag. Ook gaf zij aan dat deze reis mede

mogelijk werd gemaakt door de donaties van twee families als aandenken

van hun overleden echtgenoten Hans en Emily. Beide overleden leden

hebben van hun laatste bootreis met ons district genoten en daarom wordt

hun donatie nu op deze dag op het water besteed. We weten zeker dat ze

dat fijn gevonden zouden hebben. Gedurende de busreis ging John

regelmatig rond met de snoeptrommel, alsof we weer op schoolreisje waren.

Onze vrolijke chauffeur Hein gaf

veel uitleg over de

bezienswaardigheden die we

onderweg zagen en hij vertelde

zo nu en dan een smakelijke

grap. Nadat we ruim een uur

gereden hadden kwamen we aan

op ons eerste adres. De koffie

met gebak stond klaar bij de

Heeren van Montfoort. Omdat de

stroom daar uitgevallen was hebben we in de schemering, met alleen

kaarsjes aan op de tafels, koffie en thee gedronken en gebak gegeten. Ook

op de toiletten was het pikkedonker. Een aparte gewaarwording zo tegen

half 12 in de morgen.

In de namiddag werd het een

schitterende dag toen de zon ging

schijnen. Om half 1 waren we

welkom in Leiderdorp waar de

sfeervolle rondvaartboot de

Rijnstroom voor ons klaar lag. Aan

boord konden we gezellig zitten,

zowel binnen als buiten en vanuit

7


elke hoek hadden we een mooi uitzicht op het water en de prachtige

omgeving. Tijdens het varen werd er voor koffie, thee en belegde broodjes

gezorgd.

De

Kagerplassen

bestaan uit 12

verschillende

meren, die op

hun beurt

omzoomd

worden door

diverse vaarten

en rietsloten,

uitgestrekte

weilanden,

tientallen

molens en pittoreske dorpjes. Rijk aan flora en fauna. Broedvogels,

scholeksters en kieviten voelen zich hier thuis, maar ook ooievaars, blauwe

kiekendieven en diverse soorten ganzen. In het water leeft veel brasem en

karper en op het land is dit het leefgebied van kleine zoogdieren als hazen

en hermelijnen.

8


De

Kagerplassen

vormen een

langgerekt

stelsel van

ondiepe

veenplassen.

De plassen

hebben een

gezamenlijke

oppervlakte

van 250 ha.

Ze hebben een

belangrijke

functie bij het

bergen en doorvoeren van water. Na de veenontginning zijn de plassen door

afkalving en erosie langzaam groter geworden. Ze hebben een gemiddelde

diepte van 3,4 meter.

De Kagerplassen is het oudste watersportgebied van Nederland. Van hieruit

is de watersport in Nederland tot ontwikkeling gekomen. Ook voor

motorboten bieden de Kagerplassen vele mogelijkheden. De Kagerplassen

zijn de thuisbasis voor vele zeilscholen en watersportvereniging. Er zijn vijf

veerponten in en rond de Kagerplassen aanwezig.

9


Helaas kwam

er een einde

aan deze

mooie

vaartocht en

om half 4

stapten 54

vrolijke

mensen van

boord en

gingen op weg

naar het

volgende

adres.

Na ruim een uur in de bus kwamen we via mooie kleine weggetjes door het

Groene Hart, door onze chauffeur Hein speciaal uitgezocht, aan bij het

Wapen van Haarzuylen.

Hier genoten we van een heerlijk diner en tijdens het eten bracht voorzitter

Jacqueline nog een toast uit op Hans en Emily. Er werd nog veel nagepraat

over de prachtige dag die we hebben gehad.

10


Na het diner vertrokken we weer

richting Tilburg en Eindhoven, het

was rustig in de bus, de leden en

partners waren moe maar

voldaan.

We kijken terug op een gave en

mooie reis! Heel veel lachende

gezichten, plezier en ontspanning,

gedeelde ervaringen en nieuwe

vriendschappen.

NIEUWE LEDEN

Het bestuur heet de volgende nieuwe leden hartelijk welkom binnen ons

district:

Mevr. N. van Lieshout

Dhr. H. Westerman

Uden

Tilburg

Wij hopen hen op een van onze bijeenkomsten te

ontmoeten.

OVERLEDEN

Met leedwezen melden wij het overlijden van:

Dhr. P. Sanders

Dhr. J. Wijtvliet

Dhr. C. van Dijk

Eindhoven

Waalwijk

Den Bosch

Hiermee betuigen wij de familie en nabestaanden

onze oprechte deelneming en wensen hen veel

sterkte bij het verwerken van het verlies van hun

dierbaren.

11


WORD LID OF DONATEUR

Waarom je lid of donateur van de vereniging HOOFD-HALS zou moeten

worden? Daar zijn belangrijke redenen voor.

‣ Omdat Patiëntenvereniging HOOFD-HALS op verschillende manieren

lotgenotencontact organiseert, zodat je kunt kiezen wat het best bij

je past.

‣ Omdat zij jouw belangen behartigen, door op verschillende niveaus

aandacht te vragen voor het perspectief van alle leden.

‣ Omdat de voorlichters nieuwe patiënten bezoeken die een

laryngectomie moeten ondergaan, met informatiemateriaal dat ze

voor iedereen beschikbaar stellen.

‣ Omdat de voorlichters iedereen die geraakt wordt door hoofdhalskanker

steun en informatie bieden.

Voorlichting, lotgenotencontact en belangenbehartiging zijn de hoekstenen

van het werk van de patiëntenvereniging HOOFD-HALS.

Wil je als patiënt eerst nader kennismaken met de vereniging HOOFD-HALS

voor je beslist of je lid wilt worden? Maak dan gebruik van de mogelijkheid

het HOOFD-HALS magazine een jaar lang gratis te ontvangen.

Contact Infocentrum:

Postadres: Postbus 13, 3500 AA, UTRECHT

(030) 232 14 83

Mailadres: info@pvhh.nl

12


AGENDA

Zaterdag 28 september : Landelijke Ontmoetingsdag

Woensdag 30 oktober : Districtsbijeenkomst bij “de Eik” Eindhoven

Zaterdag 14 december : Kerstviering

13


INLOOPHUIS “DE EIK”

Voor mensen met kanker en hun naasten. Het huis staat open voor een

moment van rust, een gesprek bij een kopje koffie, en tevens kan het de

ontmoetingsplaats zijn met andere lotgenoten.

LET OP:

nieuw adres m.i.v. 1 oktober 2019:

Winkelcentrum Haagwijk, Klein Tongelreplein 8

5613 KK Eindhoven, 040-2939142

Website: www.inloophuis-de-eik.nl

Parkeren bij Inloophuis de Eik:

‣ Ondergrondse parkeergarage onder de Albert Heijn, ingang

Crabethstraat 18: neem vanaf de binnenring (Insulindelaan/Jeroen

Boschlaan), de ventweg langs Albert Heijn en sla meteen rechtsaf;

(125 parkeerplaatsen), gratis parkeren, slagboom opent

automatisch. Er zijn toegangen per trap en lift. Met de lift kom je uit

op het plein bij de winkels en “De Eik”

‣ Parkeerterrein nabij de ingang van de Albert Heijn (ca. 30

parkeerplaatsen)

‣ Parkeerterrein aan de Tongelresestraat bij de Blokker

Met openbaar vervoer:

Bus 5 vanaf station

Eindhoven richting ‘t

Hofke, uitstappen op halte

Rembrandtplein; via de

Aelbert Cuypstraat naar

het Klein Tongelreplein

wandelen (ca. 5 minuten

lopen via deze route).

14


VAN DE REDACTIE

Zoals je wellicht wel weet worden er tijdens onze bijeenkomsten foto’s

gemaakt door onze huisfotograaf John van de Mortel. Deze foto’s kunnen

gebruikt worden voor de Voice-over of op onze website. In het kader van de

Algemene Verordening Gegevensbescherming moet er toestemming

gegeven worden voor publicatie. Als je niet wilt dat er foto’s van je

gepubliceerd worden, geef het dan even door aan de redactie, dan houden

we daar rekening mee.

Heb je zelf een stukje en/of foto voor publicatie in de Voice-over, wil je

anderen mee laten genieten van je reis of feest, stuur je bijdrage dan op

naar de redactie. Veel lees- en kijkplezier!

15

More magazines by this user
Similar magazines