2019-02 de Uitspraak

patientvereniginghoofdhals

2019 – 2

Sinds 1966


Bestuur district Rijnmond

Waarnemend Dhr. A. G.(Aad) Meertens 0180 – 521 925

Voorzitter & Pluim Es 86 a.meertens@hetnet.nl

Secretaris 2925 CN Krimpen aan den IJssel

Penningmeester

Bestuurslid Mevr. T. (Trudie) Hulsmann 06 – 4962 8179

van Beethovensingel 73d

ditrhu@gmail.com

3131 EC Vlaardingen

Bestuurslid

Organisatie

Vacature

Bestuurslid

Vacature

Bestuurslid Dhr. J. (Co) Rozendaal 010 – 4587 147

Redactie Burgaslaan 75 corozendaal@casema.nl

3066 SB Rotterdam

Giro

NL 45 INGB 0002397244 t.n.v. District Rijnmond

Website

Website voor patiënten vereniging Hoofd-Hals http://www.pvhh.nl

Mailadres secretariaat district Rijnmond kringrijnmond@pvhh.nl

Mailadres De Uitspraak de.uitspraak@casema.nl

voor district Rijnmond hier klikken

Belangrijke adressen

Hoofd-Hals

Patiënten vereniging Hoofd-Hals

Tevens besteladres voor speciale artikelen t.b.v. stembandlozen.

Infocentrum: Vredenburg 24, (4 e etage) Utrecht 030 – 232 1483

Postbus 13 2500 AA Utrecht

KWF Kon. Wilhelmina Fonds 020 – 570 0500

Delflandlaan 17 1062 AE Amsterdam

IKR Integraal Kankercentrum Rotterdam 010 – 440 5800

Postbus 289, 2000 AG Rotterdam

Ziekenhuis Erasmus MC 010 - 704 0704

Doctor Molenwaterplein 40, 3015 GD Rotterdam

District Rijnmond sinds 1966


In dit nummer

Voorwoord…………………………………………………………..blz. 1

Agenda …………….…………….…………………………………..blz. 2

Uitnodigingen voor bijeenkomsten………….….......….blz. 3

Verslagen van bijeenkomsten……………………..…….blz.3 - 5

Mutaties………………….………….…...……………………….….blz.6

Fietstocht.……………………...…..……..…………………………blz. 6

de redactie…………………………………………….………………blz. 6

VOORWOORD

.

Deze keer is het voorwoord door een ander geschreven dan u gewend bent.

Vanwege ziekte van Aad Meertens verzorg ik de teksten deze keer.

Op het moment dat ik dit zit te tikken ligt Aad in het ziekenhuis voor verder

onderzoek en behandeling.

Vanaf deze plaats wensen we hem van harte beterschap toe!

Het afgelopen seizoen hebben we met goede bijeenkomsten kunnen afsluiten, met als sluitstuk de

traditionele jaarlijkse busreis (verslag staat verderop in het blad).

Het bestuur maakt zich zorgen over de toekomst van het district Rijnmond, omdat er nog niemand bereid

gevonden is zich beschikbaar te stellen voor een bestuursfunctie, want hoe dan verder?

Een vereniging zonder bestuur gaat niet lukken, denk ik.

Het nieuwe seizoen in september hopen we te beginnen we met bijpraten over de vakantieperiode die

we allemaal op een verschillende manier beleefd hebben.

Het bestuur wenst u allen een gezonde, veilige en mooie vakantie toe met mooi weer en af en toe een

regenbuitje (‘s nachts!) voor de natuur.

Co Rozendaal

Blijf uit de buurt van negatieve mensen.

Zij weten voor iedere oplossing een probleem!

District Rijnmond sinds 1966

1


Agenda districtsbijeenkomsten 2019

Donderdag 5 september 2019 gezellige bijeenkomst

Vrijdag/zaterdag 27/28 sept 2019 LO-dag in Vianen

Donderdag 10 oktober 2019 bijeenkomst

Donderdag 7 november 2019 bijeenkomst

Donderdag 19 december 2019 kerstbijeenkomst

De districtsbijeenkomsten zijn iedere 1 ste donderdag van de maand,

van 11.00 – 15.00 uur, inloop vanaf 10:30 uur.

(Uitgezonderd de maanden juni, juli en augustus.)

“De Levensbron”

Jan Luykenstraat 10

2985 BV Ridderkerk

Op de districtsbijeenkomst bent u altijd van harte welkom voor een kopje

koffie/thee, een praatje, een drankje, een luisterend oor, gezelligheid,

informatie en advies.

U komt toch ook ??

Uitnodigingen

Donderdag 5 september2019 gezellige bijeenkomst

Napraten over vakantie ?

Vrijdag/zaterdag 27/28 sept 2019 LO-dag in Vianen

Over de LO-dag in Vianen wordt u op nader tijdstip geïnformeerd.

District Rijnmond sinds 1966

2


Bestuursmededeling

Zoals u allen bekend zijn twee leden van het bestuur afgetreden op de algemene ledenvergadering van

7 februari 2019. Namelijk Thea de Wild en Aad Meertens.

Hierdoor zijn er vier vacatures ontstaan, namelijk die van voorzitter, secretaris, penningmeester en

bestuurslid belast met bijzondere taken.

Tot nu toe heeft Aad alle zaken nog waargenomen, maar door ziekte kan hij dit nu niet meer doen.

Voor de vierde vacature van bestuurslid belast met bijzondere taken, zoals o.a. de jaarlijkse busreis, de LOreis

en andere taken heeft een lid zich aangemeld, dus dit probleem gaat opgelost worden!

De resterende bestuursleden kunnen onmogelijk de drie vacatures erbij nemen, dus is er nu een groot

probleem ontstaan.

Blijft over: bovenstaande drie vacatures, wie wil en kan een van de bovenstaande

functies op zich nemen om het district Rijnmond van de PVHH te helpen besturen?

De voorkeur gaat uit naar (ex)patiënten van het HoofdHalsgebied.

Co Rozendaal

Verslag van de bijeenkomst op 7 maart 2019

Aad opent de bijeenkomst en heet iedereen welkom.

Deze dag zijn er geen speciale onderwerpen ter behandeling, dus maken

we er een gezellige dag van.

Trudie heeft zoals vanouds weer gezorgd voor de welbekende

erwtensoep in het district Rijnmond.

Hoe kan dat?

De overgebleven soep kan voor een zacht prijsje mee naar huis genomen

worden en heeft zo toch nog een heel goede bestemming!

Een en ander wordt afgewisseld met een bingo en een loterij waar leuke

prijzen waren te winnen, en zoals gebruikelijk vallen de prijzen toch weer bij

de mensen die veelal de prijzen winnen.

Na gezellig wat napraten en een mooie opbrengst voor de verenigingskas, gaan we weer op huis aan.

Co Rozendaal

Niets doen is ontzettend moeilijk, je weet nooit wanneer je klaar bent.

District Rijnmond sinds 1966

3


Verslag van de bijeenkomst op 2 mei 2019

Deze morgen opent Co de bijeenkomst.

Dit is vanwege de afwezigheid door ziekte van Aad Meertens.

Hij geeft een uitleg over de ziekteproblemen die Aad momenteel heeft.

Ook een hartelijk welkom aan de heer en mevrouw Aarnoutse, die al langer

lid zijn maar nu voor het eerst een bijeenkomst bijwonen.

Deze dag is mevrouw Daphne Weijgerze aanwezig om ons uitleg te geven

over de Atosdiensten.

Ze vertelt ons wat verstandig is om te regelen als je met vakantie gaat.

Zorg ervoor dat je weet waar eventueel een ziekenhuis in de

buurt is dat in staat is om mensen met een tracheostoma te

kunnen helpen, mocht je onverhoopt problemen krijgen.

Als u dit niet weet, kan dat erg lastig zijn. Zorg er ook voor dat

u zelf hulpmiddelen bij u heeft zoals zuurstofaansluiting en

een beademingsmasker (noodpakket).

Niet alle reguliere ziekenhuizen beschikken over deze

middelen.

Neem een stemprothese van uw merk en in uw maatvoering

mee als reserve (deze verstrekt het ziekenhuis aan u indien u

erom vraagt in verband met vakantie).

Neem altijd de Provoxplug mee om de stemprothese af te kunnen sluiten bij lekkage, dan kunt u wel eten

en drinken zonder dat dit in uw luchtpijp terecht komt en u zo heeft u wat meer tijd om geneeskundige

hulp te zoeken.

Zorg ervoor dat u een medisch paspoort heeft waarin al uw benodigde gegevens staan, zodat behandelaars

in een oogopslag kunnen zien welke gezondheidsproblemen er bij u zijn. En haal bij uw apotheek een

medicijnenlijst met hetgeen u gebruikt en zorg dat u deze lijst bij u heeft in uw bagage, dit ter voorkoming

van problemen met de douane.

Zo behandelt de spreekster ook voor welke omstandigheden de diverse filters gebruikt kunnen worden.

Door verschillende aanwezigen worden vragen gesteld waardoor er een levendige discussie ontstaat.

Na deze informatieve ochtend wordt Daphne bedankt voor de

presentatie over de hulpmiddelen.

De dames van “De Levensbron” krijgen beiden een blijk van waardering

(bloemen) voor de goede zorgen, elke bijeenkomst weer.

Co Rozendaal

District Rijnmond sinds 1966

4


Verslag van de busreis op 25 mei 2019

Het is weer zover: het jaarlijkse uitje.

We verzamelen om 8:45 uur bij “De Levensbron”.

En om exact 9:00 uur vertrekken we met de bus van de ons bekende firma Verschoor

naar het Oude Ambachten en Speelgoed Museum.

Na een welkomstwoord door de chauffeuse, vertelt Co hoe het momenteel met de

ziekte van Aad gaat.

We hebben deze dag schitterend weer, wat de sfeer toch wel positief beïnvloedt.

Zonder files en via wat mooie binnenwegen komen we in Terschuur

aan bij het museum.

De eigenaar van het museum heet ons welkom en we krijgen vooraf

enige uitleg over het museum.

De koffie met het gebak staan al klaar voor ons, waar we na de busrit

toch wel trek in gekregen hebben. Na dit onder een praatje genuttigd te hebben, bezichtigen we het

museum.

Hier zien we ruim 160 ambachten en winkeltjes opgesteld waarin alle voor die tijd gebruikelijke voorwerpen

aanwezig zijn.

Dit is gewoonweg een onvoorstelbare verzameling aan oudheden.

Bij verschillende beroepen waren nog handwerkers bezig om de werking hiervan te laten zien aan de

bezoekers.

Ik heb mijn hele jeugd en de beginperiode van mijn werkzame leven voorbij zien komen.

Dit is toch wel een leuke ervaring. Na route A en B gelopen te hebben, stond er een lunch op ons te wachten.

Na de lunch stond ons nog een route C te wachten.

Hier worden vele soorten speelgoed tentoongesteld, miniatuur auto’s, poppen, meccano, enzovoort.

Buiten worden veel boerengereedschappen, wagens enzovoorts tentoongesteld, en ook diverse

werktuigen van andere beroepen. Op de site met de foto’s heb ik geprobeerd een en ander in beeld te

brengen.

Zo kunnen we terug zien op een mooie dag. De terugweg ging weer gedeeltelijk over de binnenwegen,

want op de rijksweg stond zo hier en daar een lange file.

Voor het bekijken van de foto’s aanklikken bij “het is gezond enz.”

Co Rozendaal

District Rijnmond sinds 1966

5


Mutaties

Deze keer zijn er geen mutaties te vermelden.

Het is gezond voor lijf en leden,

dus bij een dag mooi fietsweer

“neeme men het rijwiel uit den stalling”

Deze keer gaan we naar het oude ambachten en speelgoed museum

Het foto verslag van de busreis 2019

Voor de foto’s klik hier

Co Rozendaal

Van de redactie

De redactie zal het waarderen als er iemand is die een stukje wil schrijven in het blad!

District Rijnmond sinds 1966

6


Doelstellingen district Rijnmond

Hulp aan en ondersteuning van stembandlozen,

HH-patiënten en hun partners.

Informatie aan alle stembandlozen en HH-patiënten.

Contacten leggen met dienstverlenende instanties.

Het bieden van ontmoetingsmogelijkheden.

Spraakverbetering.

Het beleggen van creatieve en recreatieve bijeenkomsten.

Het geven van voorlichting over stembandlozen aan o.a. politie,

brandweer, E.H.B.O. en instellingen van sociaal – maatschappelijke aard.

Hulp bieden bij maatschappelijke problemen.

Wegwijs maken in sociale voorzieningen.

Belangrijk voor gelaryngectomeerden

en alle HH patiënten

Hulpmiddelen voor gelaryngectomeerden en alle HH patiënten

Het verdient aanbeveling uw hulpmiddelen te bestellen bij de 2 e Stemwinkel van de

Patiëntenvereniging Hoofd Hals te Utrecht

De 2 e Stemwinkel levert alle in Nederland voorgeschreven hulpmiddelen.

De eventuele winst vloeit weer terug naar de Hoofd Hals-leden via allerlei activiteiten.

Bestellen bij de 2 e Stemwinkel heeft veel voordelen.

• Gemakkelijk bereikbaar per telefoon, of e-mail info@de2estemwinkel.nl

• Ervaringsdeskundigen.

• Voorlichters over gebruik en onderhoud.

• Levering meestal binnen 24 uur.

• De kosten worden rechtstreeks door De 2 e Stemwinkel verrekend met de verzekeraar.

• Op verzoek ontvangt u een bestelformulier en bestellijst met hulpmiddelen die verstrekt

kunnen worden.

• Groot assortiment sjaalbefjes en rolkragen op voorraad.

• Bestellingen zijn ook mogelijk via de website www.de2estemwinkel.nl

Info- en service centrum patiëntenvereniging Hoofd Hals/De 2 e Stemwinkel BV

Vredenburg 24 (4 e etage) Postbus 13 Antwoordnummer 4076

3511 BB Utrecht 3500 AA Utrecht 3500 VB Utrecht

030-2321483

info@pvhh.nl

District Rijnmond sinds 1966

More magazines by this user
Similar magazines