12.03.2020 Views

Folder Vrijwilligers Zelfmoordlijn

Wat kan je verwachten als je je aanmeldt als vrijwilliger (telefoon of online) bij de Zelfmoordlijn 1813, en wat verwachten wij van onze ‘beantwoorders’? Deze folder is bedoeld als bekendmakingsfolder voor het vrijwilligerswerk bij de Zelfmoordlijn en bevat informatie voor iedereen die interesse heeft om de Zelfmoordlijn te beantwoorden.

Wat kan je verwachten als je je aanmeldt als vrijwilliger (telefoon of online) bij de Zelfmoordlijn 1813, en wat verwachten wij van onze ‘beantwoorders’?
Deze folder is bedoeld als bekendmakingsfolder voor het vrijwilligerswerk bij de Zelfmoordlijn en bevat informatie voor iedereen die interesse heeft om de Zelfmoordlijn te beantwoorden.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Wil jij hét verschil maken?<br />

• Wil je er zijn voor mensen die het niet meer zien zitten?<br />

• Wil je tijd maken om naar mensen in nood te luisteren?<br />

• Heb je een groot inlevingsvermogen?<br />

• Beschik je over een goede dosis draagkracht?<br />

Bij de <strong>Zelfmoordlijn</strong> bied je een luisterend oor<br />

aan wie er écht één nodig heeft. Je gaat in gesprek<br />

met mensen die aan zelfmoord denken en hun<br />

omgeving via telefoon, chat of e-mail.<br />

“Ik heb heel veel bijgeleerd over<br />

zelfdoding en ik heb mezelf beter leren<br />

kennen. Er zijn moeilijke gesprekken,<br />

maar je gaat in feite een uitdaging aan<br />

met jezelf. Je leert om niet te oordelen.<br />

Met een open geest laat je het verhaal<br />

van de ander binnenkomen.”<br />

Word nu vrijwilliger bij <strong>Zelfmoordlijn</strong> 1813...<br />

• Mensen laten je toe tijdens moeilijke momenten in hun<br />

leven, dat verruimt je blik.<br />

V.U. Kirsten Pauwels, Paviljoenstraat 3, 1030 Schaarbeek<br />

• Je ontwikkelt vaardigheden die je ook in je dagelijkse<br />

leven kan inzetten.<br />

• Je hebt geen specifieke vooropleiding nodig, daar zorgt<br />

het CPZ voor.<br />

• Je komt terecht in een warme, ondersteunende<br />

organisatie.<br />

• Je kan van thuis uit beantwoorden.<br />

• Je kiest het medium dat bij je past: telefoon, chat of<br />

e-mail.<br />

• Je neemt een flexibel engagement op: je beantwoordt<br />

de <strong>Zelfmoordlijn</strong> 10 tot 20 uur per maand.<br />

Stel je kandidaat!<br />

Wil je meer info of heb je interesse om<br />

vrijwilliger te worden, mail ons via<br />

cpz@preventiezelfdoding.be of ga naar<br />

www.zelfmoord1813.be/vrijwilligers.<br />

CENTRUM TER<br />

PREVENTIE VAN<br />

ZELFDODING VZW

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!