Aakwaa september 2020

aakwaa

Wijkblad Aakwaa van Aa-landen, Zwolle

In dit nummer o.a.

• Start Erfgoedworkshops

• Wisseling wijkagenten

• De huismus

September 2020


Gefeliciteerd!

iedere jariGe job

20% korting

op vers gebak

Spelregels: Jumbo.com/verjaardag

Jumbo, Zwolle, De Dobbe 3


Enkele mededelingen

Infobalie S.W.A. weer geopend

Sinds 17 augustus is de infobalie in De Bolder weer geopend.

Weliswaar geen hele dagen maar alleen op de ochtenden.

Maandag t/m donderdag van 9.30 – 12.00 uur.

Ook is de Buurthulp Aa-landen weer aanwezig op maandag en woensdag

van 10.00 – 11.30 uur.

KerstCreatiefBeurs S.W.A. gaat niet door

Helaas zien wij binnen de momenteel geldende maatregelen rond Corona geen mogelijkheid

om de KerstCreatiefBeurs te organiseren. Vooralsnog gaan we er vanuit dat er dit jaar geen

creatiefbeurs zal plaatsvinden.

Geen Repaircafé tot nader order

In tegenstelling tot eerdere berichten is besloten om het Repaircafé voorlopig niet door te

laten gaan. In het nieuwe jaar zal worden bezien of hier verandering in kan komen.

Bestuur S.W.A.

Sini’s Haiku

Haiku: Sini Wit, foto: Ank Pot

3


Kwaliteit bij leven en afscheid met compassie en oog voor detail

pagina 34

zaterdag 26 januari 2019 23:18:33

Stap voor Stap

UITV AARTBEGELEIDING

4

Wilma Bouwmeester

Dag en nacht bereikbaar:

06-182 837 61

Aangesloten bij

Eerlijke Uitvaarten.nl

U bent vrij om mij te bellen. Ook

als u niet of elders verzekerd bent.

Kijk voor meer informatie op www.stapvoorstapuitvaartbegeleiding.nl


Dobbevijver aan het infuus

In een periode waarin diverse oude hitterecords weer door nieuwe uit de boeken werden

geschreven en in De Bilt officieel de warmste week ooit werd gemeten, na een recordreeks

van acht tropische dagen op een rij, werd de Dobbevijver in Aa-landen door Waterschap

Drents Overijsselse Delta aan het infuus gelegd.

Van schaats- naar visvijver

De Dobbevijver werd bij de bouw van Aa-landen

aangelegd als schaatsvijver. Het is daarom

een ondiepe vijver die alleen gevoed wordt

met regen- en kwelwater. Daardoor is het

kwetsbaar bij langdurige droge perioden met

hoge temperatuur, waar de lage waterstand

en de hoge watertemperatuur een gebrek aan

zuurstof en aan koelere plekken, waar vissen

zich kunnen terugtrekken, veroorzaken en

zeer problematisch voor de visstand zijn.

In de loop der jaren veranderde de door de

Hengelsportvereniging Zwolle uitgezette vis,

zoals karper, brasem en snoek, de hoedanigheid

van de Dobbe hoe langer hoe meer van

schaats- in visvijver. Niet in de laatste plaats

door de hoge temperaturen, ook in de winter,

waarin er alleen ijs te zien is bij de ‘ijscoboer’.

Watertransfusie van

Westerveldse Aa naar Dobbe

Ter voorkoming van de massale vissterfte zoals

in de zomer van 2018, werd vorige jaar zomer

al water van deWesterveldse Aa naar de

Dobbevijver gepompt.

Buurtbewoners en leden van de hengelsportvereniging

hielden de vinger aan de pols en

waarschuwden de beheerder waterschap

WDO Delta, die deze taak eerder van

de gemeente Zwolle overnam, juli vorig

jaar, waarna er zuurstofrijk water uit de

Westerveldse Aa werd overgeheveld.

Om dit jaar de alarmerende situatie van

eerdere jaren voor te zijn, had WDO Delta al

vroeg een pomp geplaatst die de vijver van

vers water voorzag.

Er werd 200.000 liter water per uur in de

Dobbevijver gepompt vanuit de een

kilometer verderop gelegen Westerveldse

Aa, hoofdzakelijk ondergronds.

Beelden van bakken met uit de Dobbe gedregde

dode vis zijn de Aa-landers dit jaar daardoor

gelukkig bespaard gebleven.

Martin Bos, redactie Aakwaa

5


6


Aa-weide weer

meer dagen open!

De Aa-weide is weer meer dagen in de week open!

De dieren missen alle kinderen en aandacht zo erg, dat

wij besloten hebben de dinsdag, donderdag, vrijdag en

zondag van 15.00 tot 16.30 uur weer voor de bezoekers

open te gaan. Natuurlijk zijn wij afhankelijk van de vrijwilligers

die dit aandurven en de RIVM maatregelen, dus moeten

de bezoekers de 1,5 meter afstand aanhouden, zal er

desinfecterende gel bij de ingang staan en mag er een

maximaal aantal mensen in de weide. Gelukkig hebben

we gemerkt dat dit supergoed gaat.

En hoe leuk is het om de nieuwe jonge dwerggeitjes Daantje

en Dirk te komen knuffelen! Deze broertjes uit Punthorst zijn

twee van een drieling en wij hebben de grootste Dirk en de

kleinste Daantje van dit nest mogen overnemen. Ze zijn

supertam en aaibaar en blijven een stuk kleiner dan de

andere geiten op de weide. Leuk voor de kleinsten onder

ons. Tot de geitjes ‘geholpen’ zijn blijven ze apart van de

andere geiten.

Het kuiken van Josefien en Jos is al flink gegroeid! Het blijft

een prachtig gezicht om moeder en zoon (of dochter, dat

weten we nog niet) onafscheidelijk samen te zien lopen.

Hoe het jong steeds zelfstandiger wordt en zich steeds

verder weg waagt. Hoe Josefien haar jong in de gaten blijft

houden en hoe mooi ze ’s avonds met z’n drietjes op het

hek zitten.

Op die momenten is het gewoonweg jammer dat het kuiken

genaamd ‘Simon’ (wat altijd nog ‘Simone’ kan worden),

niet op de weide kan blijven. We gaan er uiteraard voor

zorgen dat Simon(e) naar een mooi plekje gaat.

(Inmiddels is Simon(e) verhuisd. Red.)

Welkom nieuwkomers!

Onder moeders vleugels

Vacature:

Wij zijn nog steeds op zoek naar een flexibele extra helpende hand

die af en toe wil ondersteunen bij onderhoudswerkzaamheden en

klusjes. Ben jij sociaal, flexibel, hou jij van dieren en heb jij af en

toe tijd over? Neem dan contact op met de Aa-weide.

De contactgegevens staan achterin de Aakwaa.

Tot ziens op de Aa-weide!

Bianca Amptmeijer

Daantje en Dirk

7


kinderdagverblijf

de 7 dwergen

kinderdagverblijf

de 7 dwergen

gewoon de laagste prijs

gewoon de laagste ruimste prijs openingstijden

gewoon de de ruimste meest openingstijden

flexibele opvang

gewoon de meest flexibele opvang

speel, lach, groei!

speel, lach, groei!

www.de-7-dwergen.nl | info@de-7-dwergen.nl

sterrenkroos 52, zwolle | 038 720 07 72

haydnstraat 2, zwolle | 038 454 43 72

8

www.de-7-dwergen.nl | info@de-7-dwergen.nl

haydnstraat 2, zwolle | 038 454 43 72

zwaardvegerstraat 124, zwolle | 038 230 09 32


Start erfgoedworkshops

in Aa-landen

In september start het erfgoedproject Jij & de

Wijk in Aa-landen. Na het uitvoeren van historisch

onderzoek en het afnemen van interviews met (oud)

wijkbewoners, is er de afgelopen maanden een

lesprogramma ontwikkeld voor de groepen 3 t/m

8 uit het basisonderwijs. Vanaf medio september

gaan maar liefst 1000 leerlingen uit Aa-landen

hiermee aan de slag. Met behulp van historische

voorwerpen, schilderijen, games en andere materialen

wordt de geschiedenis van de wijk tot leven

gewekt. Het doel is om leerlingen bewust te maken

van de invloed van het verleden op de plek waar

zij nu wonen.

Ateliers

Na de lessen onder schooltijd, kunnen leerlingen vanaf de herfstvakantie hun kennis verder verdiepen

in meerdere buitenschoolse ateliers. Onder begeleiding van natuurgidsen, kunstdocenten

en game-designers ontdekken ze nog meer wetenswaardigheden over de geschiedenis, natuur en

kunst in Aa-landen. Elk atelier bestaat uit 4 tot 6 lessen van elk 90 minuten. De kosten voor deelname

zijn e15,- per kind. Iedereen is welkom. Een overzicht van alle ateliers, locaties en tijden is te

vinden op www.hetoversticht.nl/jijendewijk.

Erfgoedroute door de wijk

Inwoners die nieuwsgierig zijn naar de inhoud en output van het project, kunnen vanaf 23 oktober

t/m 1 november op eigen gelegenheid een route volgen door de wijk. Hierin zijn o.a. kunstwerken,

reportages en foto’s te zien die tijdens de lessen door de kinderen zijn gemaakt en/of onderzocht.

In de eerstvolgende editie van de AAKWAA volgt meerinformatie over deze route.

Jij & de Wijk

‘Jij & De Wijk’ is initiatief van Het Oversticht, Allemaal Zwolle, Stadkamer, ZoGemaakt en ErUit en

wordt mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie, het Prins Bernhard Cultuurfonds

Overijssel en het Fonds voor Amateurkunst. Na Aa-landen wordt het project ook uitgerold in de

wijken Dieze en Assendorp en daarna mogelijk ook in andere wijken en gemeenten.

Voor meer informatie en inschrijving, kijk op www.hetoversticht.nl/jijendewijk

9


Wisseling wijkagenten Aa-landen

Wijkagent Henri van de Hoeve zwaait af

De wijkbewoners van Aa-landen zullen Henri van de Hoeve ongetwijfeld uitsluitend

blootshoofds kennen. Toch hing hij zijn politiepet op 4 september officieel figuurlijk aan

de kapstok. Het karakteristieke en vertrouwde beeld van deze wijkagent is vanaf

4 september niet meer in onze wijk te zien. Met het afscheid van hem maakt Aa-landen

kennis met de twee wijkagenten die in zijn voetsporen treden en inmiddels al de

nodige stappen in de wijk hebben gezet.

Henri geflankeerd door zijn opvolgers

Werkgebied Aa-landen en buitengebied

Bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd heeft

Hasselter Van de Hoeve 42 jaar de hermandad gediend,

waarvan 15 jaar in Aa-landen. Niet alleen onze wijk

behoorde als onderdeel van Wijken Stadsdeel Noord

tot zijn werkgebied, maar ook het buitengebied

Langenholte, Brinkhoek, Agnietenberg, Haerst, Lichtmis,

Hessenpoort en Tolhuislanden.

Henri was verantwoordelijk voor de totale politiezorg

binnen zijn wijk, niet alleen gericht op de aanpak van

sociale problemen, maar ook op zaken als overlast, kleine

criminaliteit, milieu en verkeer. Hij stond aan de basis van

het project ‘Veiligheid op straat’ (VOS) in de gemeente

Zwolle. In zijn functie als wijkcontactfunctionaris konden

de Aa-landers hem jarenlang aanspreken tijdens zijn

wekelijkse inloopuur op de woensdagmorgen in De Bolder.

Persoonlijke noot Henri

Als afscheid zegt deze politieman, die altijd liever met

‘Henri’ werd aangesproken en van zichzelf zegt

“Een man van weinig woorden te zijn”: “Ik heb hier altijd

met veel plezier gewerkt. Mijn complimenten voor de

Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen voor het

organiseren van de verschillende activiteiten”.

En met een glimlach: “Ik vond het altijd erg leuk om

mee te lopen met de Sinterklaasoptocht”.

“Het ga jullie allen goed!”

10


Henri van de Hoeve

Johan Koetsier

Nienke Leij

Nieuwe wijkagenten

Nienke Leij en Johan Koetsier hebben inmiddels de taken van Henri

overgenomen. Johan legt uit: “Nienke en ik zullen regelmatig

in Aa-landen en het buitengebied te zien zijn. Spreek ons gerust aan als

je vragen of tips voor ons hebt, of iets met ons wilt bespreken. Met elkaar

zorgen we er voor dat de wijk een fijne plek is om te wonen, recreëren

en te leven.”

Kom in contact

Elke woensdag van 9.30 tot 10.30 uur (niet tijdens schoolvakanties)

kunnen inwoners terecht op het spreekuur in De Bolder, Dobbe 29

in Zwolle. Daarnaast bereik je de wijkagenten door te bellen met

het landelijke politienummer 0900-8844 of door een bericht te

sturen via de website www.politie.nl (Mijn buurt – Wijkagenten).

Nienke: “Wij nemen dan natuurlijk zo snel

mogelijk contact op.

Alleen voor spoed belt u 112.” Benieuwd

wat de wijkagenten zoal doen tijdens

hun diensten? Volg dan op instagram het

account wijkagenten_zwollenoord. Hier

posten de wijkagenten van Zwolle-Noord,

dus ook Johan Koetsier en Nienke Leij,

regelmatig een update.

Tekst: Wijkagenten en

Martin Bos, redactie Aakwaa

Foto’s: Ank Pot, redactie Aakwaa

11


erstel

ding

r

Samen werken aan herstel

* Manuele therapie

* Dry needling

* massage

* Oefentherapie

* Fitness

* Persoonlijk advies/begeleiding

* Bezoek aan huis

* Altijd dezelfde behandelaar

Sterrenkroos 52/ Dobbe / 69 69

8043 8043 NX NX Zwolle/ / 8032 JX Zwolle

038 2100107

T 038 2100107

info@fysiotherapievandervegt.nl

info@fysiotherapievandervegt.nl

www.fysiotherapievandervegt.nl

www.fysiotherapievandervegt.nl

Sterrenkroos 52/ Dobbe 69

8043 NX Zwolle/ 8032 JX Zwolle

038 2100107

info@fysiotherapievandervegt.nl

www.fysiotherapievandervegt.nl

12


Frisse start voor De Aquarel

Het is tijd voor een nieuw begin. Na een voor iedereen turbulente periode en

een welverdiende vakantie, begint basisschool De Aquarel het schooljaar met

de onthulling van een nieuw logo.

De Zwolse basisschool, in de groene wijk

Aa-landen, onthulde donderdag 20 augustus

het logo aan de leerlingen. Een kenner ziet

zeker elementen terug van het oude logo. Vooral

de penseel moest zijn plek in het beeldmerk

houden. “Wij zijn een cultuurschool en hebben

culturele ontwikkeling op het gebied van dans,

erfgoed, muziek en beeldende kunst hoog in

het vaandel. Het is mooi dat dit terug te zien is!”

vindt directeur Henriette Tijssen.

De naam Aquarel heeft niet alleen te maken

met de schilderkunst, maar doet ook eer aan

de waterrijke omgeving waarin de school zich

bevindt. Als onderdeel van de Vivente Groep

biedt de school Christelijk basisonderwijs

waarbij het motto luidt ‘Zelfstandig verbonden’.

Kinderen ontwikkelen zich tot zelfstandige,

zelfbewuste volwassenen zonder daarbij de

verbinding met hun omgeving uit het oog te

verliezen. Door verbindend, versterkend en

vertrouwend te zijn hoopt het team van

De Aquarel een krachtige en sociale nieuwe

generatie Zwollenaren groot te brengen.

Henriette Tijssen

13


14


Broei aan de Kolksteeg

Veel van onze wijkbewoners wandelen of fietsen graag richting Westerveld.

Geregeld zien wij daar aan de Kolksteeg een flinke hoop gras liggen dat door

de ROVA is gemaaid. Op zich niets mis mee, tot eind augustus.

Ik had tijdens mijn ochtendwandeling gezien

dat er flinke brandplekken op de grashoop

zaten. Ik vermoedde dat kinderen geprobeerd

hadden om er een vuurtje te stoken, dat deed

ik zelf ook graag in mijn kinderjaren. Tot ik op

de terugweg uit die droom geholpen werd door

een brandweerman, die post hield bij de berg

gras. Er kwam nu ook flink rook uit de hoop.

Hij vertelde dat zijn collega’s de halve nacht

bezig waren geweest met blussen en uiteen

trekken van de hoop. Maar nu was het weer

opgelaaid. Met twee auto’s kwamen de

brandweermannen- en vrouwen de klas nu

definitief klaren en ik heb daar wat plaatjes

van geschoten.

Het had dus werkelijk gebrand die nacht.

Nu achteraf, wetende hoe het werkt, niet

verbazingwekkend met meer dan 30 graden

overdag! De ROVA heeft nog dezelfde dag

de hoop afgevoerd. Hopelijk volgende zomer

maar geen gras meer laten liggen, het kan

dus vlam vatten.

Hoe e.e.a. precies in zijn werk gaat heb

ik even opgezocht op internet:

“Hooi kan bij hooibroei door spontaan

verlopende fermentatieprocessen in brand

raken; fermentatie vindt plaats onder invloed

van bacteriën wanneer het hooi vochtig is.

Bacteriën ‘eten’ van het hooi, ze vormen

grote levensgemeenschappen die tezamen

de temperatuur van het hooi doen stijgen

tot soms boven de 100°C, het hooi broeit dan.

De warmte die wordt gegenereerd kan in het

natte hooi nergens naartoe en verhit dus het

hooi zelf. Door deze verhitting neemt de

activiteit van micro-organismen nog sneller toe,

zodat het proces zichzelf in stand houdt en

versterkt. Dit wordt verraden door een

typerende karamelachtige geur. Als het hooi

een temperatuur van 55°C bereikt, volgt er een

chemische reactie waarbij brandbare gassen

vrijkomen. De biologische activiteit neemt door

de toegenomen temperatuur sterk af.

Uiteindelijk bereikt de hitte de buitenkant van de

hooiopslag. Dit hooi is meestal droger en staat

bovendien in contact met de lucht. Wanneer de

temperatuur van de buitenste hooilagen

voldoende is opgelopen, zal de hooiberg

spontaan vlam vatten. Hooibroei komt vooral

binnen zes weken na het oogsten voor.

Verloop:

• 65°C, het hooi begint gevaarlijk te worden,

het moet dagelijks gecontroleerd worden

• 70°C, controle van de temperatuur is elke

twee tot vier uur nodig

• 80°C, ontbranding wordt een serieuze

mogelijkheid, maatregelen zijn onmiddellijk

noodzakelijk

• 85°C, in de hooiberg zullen zich hete plekken

bevinden, het hooi zal daar ontbranden zodra

het met lucht in aanraking komt

• 100°C, de situatie is kritiek en de temperatuur

zal snel verder stijgen, zelfontbranding

zal vrijwel zeker plaatsvinden.”

Bron: Wikipedia

Tekst en foto’s: Loes Lodder-Bijl

15


Nog een klimaatstraat in Aa-landen

Met een temperatuur van boven de 30 graden is het lekker om verkoeling te zoeken

onder een grote boom of een duik te nemen in de Wijde Aa. Maar niet iedere Aa-lander

heeft daar de afgelopen maanden, om wat voor redenen ook, de gelegenheid voor

gehad. De gemeente Zwolle werkt aan aanpassingen om koelere plekken te scheppen

in heel Zwolle, dus ook in Aa-landen.

Grote temperatuurverschillen in een straat

Van 5 tot en met 14 augustus duurde de

hittegolf met maar liefst tien dagen van boven

de 30 graden. Op laatstgenoemde datum

lazen wij in Stad & Streek van de Stentor

het verslag van de rondgang in Zwolle

van Mark Heideveld, ambtenaar en lid van

het klimaatteam van de gemeente Zwolle.

Op diverse plekken in Zwolle werd met digitale

thermometers het verschil in temperatuur in

een straat gemeten, op een plek met en zonder

boom. Zo ook in de Gantel in Aa-landen-zuid.

Daar wordt onder een flinke boom een temperatuur

gemeten van 28 graden, terwijl twee

minuten eerder twintig meter verderop van het

asfalt af 44 graden werd gemeten en een half

uur lang zelfs 46 graden. Die ene boom staat

gelijk aan tien airco’s. Asfalt zuigt overdag

warmte op die ’s avonds vrijkomt en op straat

blijft hangen. Hittestress kan het gevolg zijn.

Bernisse

16


Gantel op de schop

Zwolle werkt al wel aan aanpassingen, bijvoorbeeld sedumdaken,

de groene muur van het stadskantoor, geveltuintjes

en aanmoedigingen om tegelwerk in tuinen te vervangen

voor flora. In de Gantel gaat bij de twee meetpunten de straat

open en wordt het asfalt vervangen. Dat moment wordt door

de gemeente aangegrepen om in overleg met de bewoners

vergroening door te voeren, met waterdoorlatende stenen,

een groene strook met bloemen en boompjes. Het resultaat

is al te zien in de parallel gelegen Bernisse. In de Aakwaa

van maart 2019 vertelde de gemeentepagina dat er in de

Bernisse en Kleine Alm was begonnen met de werkzaamheden,

zoals nu ook in de Gantel worden uitgevoerd.

Gantel

Klimaatstraat

De vernieuwing van de buurt gebeurt met de ideeën van

een Klimaatstraat. Goed voor de bewoners, kinderen en het

milieu. De inrichting moet ontmoetingen tussen bewoners

bevorderen en een aangename speelplek voor kinderen zijn.

Groene struiken en bomen geven schaduw en verkoeling op

warme dagen, ook voor insecten en vogels. Alhoewel over de

verkoeling voor één insectensoort de Aa-lander ongetwijfeld

minder positief zal oordelen……………..

Rupsje nooit genoeg

Dit jaar werden grote delen van Zwolle en zeker ook

Aa-landen geterroriseerd door een ware plaag van rupsen

die het voorzien hadden op alles wat buxus heet. Deze circa

tien jaar geleden uit Oost-Azië geïmporteerde mot en

tot wasdom gegroeide rups ging vol in de aanval op

onze buxusheesters, bomen en hagen. Een rondgang

door Aa-landen levert

een treurig bruin lint

op van door de rups

aangevreten buxus.

Of grote gaten in

mooie, volgroeide

tuinen waar de bewoners

de restanten

gefrustreerd in de grote

Buxusmot

witte zakken hadden

gedeponeerd, die ook

overal in de wijk aan

de straatkant stonden

om door de ROVA te

worden afgevoerd.

Eén ding zal duidelijk

zijn, de gemeente zal

zeker geen buxus in

de Gantel planten.

Tekst en foto’s: Martin

Bos, redactie Aakwaa

Kaalgevreten buxus

17


18


OldStars tennis in Zwolle van start

“Je stopt niet met bewegen, omdat je ouder wordt.

Je wordt oud, omdat je niet meer beweegt!”

En wat is er dan mooier om tenminste 1 keer in de week, samen met leeftijdsgenoten

(60+), op een vaste tijd samen te komen, onder begeleiding een warming-­‐up te doen, een

balletje te slaan, na afloop gezellig samen een kopje koffie/thee te drinken en de

opgedane ervaringen uit te wisselen?

Op een kleiner veld, met een zachtere bal en aangepaste spelregels probeert OldStars

tennis met behulp van een bevoegde leraar en begeleiders alle deelnemers op een

verantwoorde manier in beweging te krijgen en te houden.

Wij richten ons vooral op de doelgroep 60+ of je nu wel of niet hebt getennist.

Dit is de gelegenheid om structureel verantwoord en onder goede begeleiding sociaal en

sportief in beweging te zijn en te blijven.

Op maandag 28 september introduceert het Nationaal Ouderenfonds, met ondersteuning

van de provincie Overijssel, bij ZTC de Pelikaan aan de Haerstrerveerweg OldStars tennis

met een kick off onder begeleiding van tennislegende TOM OKKER. Inloop met koffie en

thee om 9.30 uur en om 10.15 uur start het OldStars tennis programma. Wees op tijd.

Op maandag 5 oktober gaat ZTC de Pelikaan van start met het wekelijks OldStars tennis

onder deskundige leiding en begeleiding. Deelname aan het wekelijks programma is op

volgorde van aanmelding!

Op www.oldstars.nl vindt u meer informatie over alle soorten OldStars initiatieven. Op de

website van ZTC de Pelikaan www.ztcdepelikaan.nl/OldStars vindt u meer informatie over

OldStars tennis en kunt u zich opgeven voor de kick off onder begeleiding van TOM OKKER

op maandag 28 september en voor het wekelijks OldStars programma dat van start gaat

op maandag 5 oktober. Kom eerst naar de kick off!

Nadere informatie:

Peter Buter per mail oldstars@ztcdepelikaan.nl of per telefoon 06-­‐47399302)

19


Bomen over bomen

Deze keer wil ik het graag eens hebben over één van mijn favoriete boomsoorten: de eik.

Al in het verre verleden werden de eiken vereerd en aanbeden en nog steeds straalt een

volwassen eik een oerkracht uit die niet uit valt te leggen. Echt volwassen eiken kennen we

eigenlijk niet hier in Aa-landen. Een eik kan eeuwen oud worden, er staan exemplaren van

350 jaar oud in Nederland (bijvoorbeeld de Kroezeboom in Ruurlo). De stam van deze reus

heeft een doorsnee van meer dan drie meter! (Foto 1)

In Aa-landen staan bijna 1200

eikenbomen. Voor het overgrote

deel zijn dit zomereiken.

Ik denk dat de meeste mensen

deze wel zullen kennen.

Het is de meest voorkomende

eikensoort in Nederland. Dat er

zoveel van staan is te verklaren

uit het feit dat eiken weinig

onderhoud vragen qua snoei

en ook weinig ziektes kennen.

Volwassen zomereiken zijn

enorm belangrijk voor de

biodiversiteit. Er kunnen tot

400 verschillende soorten

organismen op en rond de

boom zitten, waaronder 80

tot 100 verschillende vlindersoorten,

verscheidene andere

insecten, vleermuizen, vogels,

maar ook mossen, bepaalde

varensoorten en schimmels in

20

de stam of onder de grond.

Ook kunnen er veel galwespen

gebruik maken van verschillende

delen van de boom.

De meest bijzondere vind ik

zelf altijd nog de zogenaamde

knoppergalwesp. Deze veroorzaakt

de vergroeiing van de

eikels zoals te zien op foto 2.

Binnen de zomereiken zijn er

nog verschillende variaties,

zoals de zuilvorm of bomen

met bont blad. De zuilvorm van

de zomereik (Quercus robur

‘Fastigiata Koster’) staat onder

andere aan de Waallaan vlakbij

de Zijpe. Deze kunnen tot wel

25 meter hoog worden, en zijn

dan vaak nog maar vier meter

breed. Zo groot is het exemplaar

op foto 3 nog lang niet

1

Iets verderop in de wijk staat

een soort eik die de meesten

van ons niet zullen herkennen

als zodanig. De wilgbladige eik

(Quercus phellos). Een eik met

een totaal afwijkende bladvorm

(foto 4) en ook de knop zul je

goed moeten bekijken om

dit te herleiden naar de eikenfamilie.

Het is een vrij trage

groeier die goed tegen het

veranderende klimaat kan.

Er staan twee van deze soort

aan de Merwedelaan, vlakbij

de Grevelingen. Het zijn nu

nog maar kleine bomen, maar

in hun natuurlijke omgeving

(het zuidoosten van Noord-

Amerika) kunnen ze tot

30 meter hoog worden.

Door de andere klimaatomstandigheden

hier zullen

ze waarschijnlijk niet hoger

worden dan 20 meter.

2


3

Op hetzelfde stukje gras als

de wilgbladige eik staan ook

nog twee scharlaken eiken

(Quercus coccinea). Ook deze

heeft een ander type blad dan

de meeste eiken: de zomereik

heeft geen scherpe kanten in

het blad, maar deze juist

wel. Het blad lijkt heel veel op

het blad van de moeraseik,

maar de scharlaken eik zal in

het najaar een spectaculaire

donkerrode kleur aannemen.

Hierboven hadden we het

al even over de moeraseik

(Quercus palustris) Ook deze

heeft scherpe punten aan de

bladeren (foto 5), maar ook

door de hele boom heen zitten

scherpe afgestorven takjes die

heel lang blijven hangen. In het

Engels noemen ze de boom

dan ook de ‘pin-oak tree’.

De vorm van de moeraseik

wijkt af van de meeste eikensoorten.

Deze heeft vaak een

‘kerstboommodel’: de kroon

begint breed en wordt naar

boven toe steeds smaller.

In het najaar kan ook deze

boom geweldig mooie kleuren

aannemen, variërend van

groen, geel naar oranje en

vuurrood.

Aan de Eemlaan, vlakbij de

Engelsmanplaat staan een

paar turkse- of moseiken.

Het meest opvallende aan

deze soort is eigenlijk wel

het napje waarin de eikel

groeit zoals te zien is op

foto 6. Bij de meeste eiken is

deze onbehaard, met hooguit

hele korte stekeltjes. Bij de

moseik is het napje bedekt met

haren die een deel van de eikel

bedekken. Deze soort is goed

bestand tegen strooizout en

kan goed tegen hoge grondwaterstanden.

Dat is ook de

reden dat hij steeds meer

wordt toegepast in de stad.

Over eiken valt nog zo ontzettend

veel meer te vertellen.

Zo zijn er bijvoorbeeld alleen al

80 verschillende soorten,

5

en dan zijn de zogenaamde

cultivars (cultuursoorten) nog

niet eens meegerekend. Ik kom

hier een andere keer nog wel

op terug.

Mocht u nog boomgerelateerde

vragen of opmerkingen

hebben, kunt u deze mailen

naar freerkoldenburger@gmail.

com

Tekst en foto’s:

Feerk Oldenburger

6

4

21


nagelbeugel

orthese

voetreflex

voor totale voetverzorging

• Schimmelnagels

• Likdoorn

• Ingegroeide nagels

• Eeltvorming

22


Nestkastengroep S.W.A.

Het is alweer (bijna) herfst! De paddenstoelen schieten de grond weer uit en de

zomergasten (trekvogels die hier alleen zomers verblijven) trekken naar warmere oorden.

Daarvoor in de plaats komen er wintergasten uit het hoge noorden juist weer naar ons.

Zo trekken onze spreeuwen en merels naar het zuiden en krijgen wij noordelingen

over de vloer.

En ook is het nu tijd om de nestkasten klaar

te maken voor de winter. De oude nesten

eruit om de boel weer strak op te leveren

voor winterverblijf. In de oude nesten zitten

vaak nog oude eieren (rot), dode jongen en

insecten. Beter is het dus om de boel op te

ruimen. Zo kunnen kleine vogels in de winter

samen in de kasten overnachten, knus en

warm. En is de boel weer beschikbaar in

het voorjaar als de vogels gaan oriënteren

voor nestplekken.

Dus als je de komende tijd mensen de kasten

ziet opschonen, dat zijn wij, de vrijwilligers

van Nestkastengroep van de S.W.A.

Ook zullen wat kasten vervangen worden,

herplaatst of geplaatst.

We zijn ook bezig met kasten te maken voor

boomkruiper en -klever, die zien er weer heel

anders uit. Hopelijk kan ik daar een volgende

keer wat foto’s van laten zien.

In oktober hebben we weer een vergadering.

Tweemaal per jaar komen we samen om het

één en ander te bespreken.

We kunnen altijd mensen gebruiken die het

gewoon leuk vinden om wat te doen voor

de vogels in de wijk.

Het neemt niet veel tijd in beslag. Minimaal

1 á 2 keer per jaar langs je kasten (zo’n

20 per wijkje) om de boel schoon en heel

te houden. Meer mag natuurlijk altijd.

Het is best leuk om tijdens het broedseizoen

te zien welke vogels er in je kastje broeden.

Ook is het natuurlijk leerzaam om het samen

met je kinderen of kleinkinderen te doen.

In onze groep zitten een paar echtparen die

het samen doen, dat is helemaal makkelijk

met afspreken en langs gaan.

Mocht je interesse hebben om je licht eens

op te steken bij ons, neem gerust contact

op met mij.

Loes Lodder-Bijl, coördinator nestkastengroep

S.W.A. Tel. (038) 4543891

Op pad met nieuwe nestkasten in de fietstas

23


Steun uw

wijkvereniging

word vrijwilliger

of doneer uw

bijdrage op

NL23 INGB 0002 0328 23

Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen

Dobbe 29 - 8032 JW Zwolle - T. 038 453 98 13

www.wijkgemeenschapaalanden.nl

info@wijkgemeenschapaalanden.nl

24


Op een actieve manier werken aan

een betere houding en beweegpatroon

t

m

e

w

038 - 465 53 15

06 - 44 22 10 27

info@oefentherapieflorijn.nl

www.oefentherapieflorijn.nl

AA-lAnden

Dobbe 72a

8032 JX Zwolle

Zwolle-Zuid

Patriottenlaan 3

8014 XP Zwolle

pagina 22

zaterdag 26 januari 2019 23:08:24

25


M a r k e D i e z e

Tussen stadsgracht en Westerveld

Wij leven in een periode van coronaregels waarin veel activiteiten

worden afgelast, verschoven of helemaal uit de agenda’s worden

geschrapt. Een periode waarin de redactieleden van de Aakwaa

op zoek gaan naar zaken waar melding van kan worden gemaakt.

Dat deed de schrijver van dit artikel terugkeren naar zo’n zestig jaar geleden,

toen hij met de familiefietstochtjes als jochie van rond de tienerleeftijd vanuit

het oude Assendorp alle richtingen rond Zwolle doorkruiste. De keuze

bestond uit: “Wij gaan Schelle rond, of Ittersum, de Watersteeg dus Berkum,

Mastenbroek, Zalk, Spoolde of Haerst”. Diverse keren viel de keus op

Langenholte beginnend in het stadscentrum op de Langenholterweg,

die in herinnering eindeloos leek. Hoe zit dit eigenlijk dat je daar nu

(bijna) niets meer van terugziet in Aa-landen?

Marke Dieze

Een marke of boermarke is

een middeleeuws collectief van

grotere boeren die gezamenlijk

het beheer en gebruik van hun

gemeenschappelijk gronden

reguleerden. De marke had

haar eigen rechtspraak.

De oude marke Dieze werd

al in de veertiende eeuw bij

de stad Zwolle gevoegd.

Eeuwen een ruw, onontgonnen

en drassig gebied. Na de

vestiging van enkele boeren

en later de bouw van enige

zomerverblijven werd Dieze

in de loop van eeuwen

een echte Zwolse wijk

buiten de stadsgrachten.

De marke Dieze is een uitgestrekt

gebied dat niet

alleen bestaat uit de delen

Diezerpoort, Bollebieste,

Bomenbuurt, het Noorden, de

Schilders- en Indische buurt,

maar waar ook het grondgebied

van de latere

wijken Holtenbroek en

Aa-landen toe behoorden.

Op de plattegrond zie je dat

Dieze staat getekend vanaf

het Zwolse stadscentrum tot

voor Aa-landen de grenzen

Westerveld en Brinkhoek.

Namen als Westerveldse Aa,

26

Wolvejagtpad


Bruggetje over Westerveldse Aa

Langenholterweg, Helderlicht,

Westerveldse Zijl (het

toen stoom- en nu elektrisch

gemaal), Middelblok, Luttekerweg

en Urksteeg kom je ook

vandaag de dag nog wel eens

tegen in en rondom Aa-landen.

Een groot deel van dit gebied,

eigenlijk het hele gebied dat

de gemeente Zwolle met

34 buurtschappen omsloot,

viel sinds het begin van de

negentiende eeuw onder de

gemeente Zwollerkerspel.

In 1967 werd die gemeente

opgeheven en kwam het

grootste deel bij de sterk expanderende

gemeente Zwolle.

Langenholterweg

verlegd en gekortwiekt

De Langenholterweg is een

bepalende weg als ingang tot

Aa-landen geweest. Op de

oude kaart loopt deze langste

weg in dit gebied vanuit het

centrum van Zwolle naar

Westerveld. De weg werd

met de uitbreiding van Dieze

en Aa-landen sterk verlegd

en gekortwiekt. Slechts het

beginsel vanaf het Diezerplein

ligt nog op de plek zoals

het er al eeuwen lag.

Langs de Langenholterweg

waren verschillende boerderijen,

ook spijkers genoemd,

gelegen. De vlakbij de ingang

bij het winkelcentrum

Aa-landen gelegen grote

herenboerderij De Reuvekamp,

die al in 1670 in de annalen

werd vermeld, moest het veld

ruimen voor de aanleg van

de Rijnlaan. Maar de verderop

qua grootte vergelijkbare

spijker Helderlicht heeft alle

stormen doorstaan en ligt

nog steeds, inmiddels geheel

gerestaureerd, prachtig vlakbij

de Wijde Aa, voorheen

Langenholterweg omgedoopt

tot Helderlichtsteeg. De naam

Helderlicht komt al voor op

een kaart uit de tijd van

Napoleon en in 1747 in een

boek waarin begrafenissen

werden opgetekend.

Het vlak voor Helderlicht

gelegen Wolvejagtpad is nog

een restant van de oude

Langenholterweg.

Vanuit het tegenwoordige

winkelcentrum Aa-landen liep

de Langenholterweg onder de,

vanwege de parkaanleg en

koepelwoningbouw landelijk

bekende Krekenbuurt, door

naar het park Aa-landen, bij

de Westerveldse Aa. Eerst

passeert de weg nog de Wijde

Aa, de plas die ontstond door

de zandwinning ter ophoging

van de bouwgrond in

Aa-landen. Van oorsprong was

die plas een stuk kleiner: eigenlijk

niet meer dan een extra

breed stukje Westerveldse Aa,

die de grens met Zwollerkerspel

vormde. Even voorbij

Helderlicht passeerde de

Langenholterweg via het

recent gerenoveerde brugje

over de Westerveldse Aa de

grens met de voormalige kerspelgemeente

en splitst zich

in Langenholterdijk (Havezate

Westerveld) en Langenholterweg,

die even daarvoor zijn

naam verliest in Brinkhoekweg.

Martin Bos, redactie Aakwaa

Bron: Dossier Dieze

27


d r u k k e r i j

28

maakt uw communicatie

Voor al uw drukwerk

en printwerk

huisstijl reclame direct mail online media

Simon Stevinweg 12 • 8013 NB Zwolle

Tel. 038 - 465 72 22 • info@coenradi.nl

80 auto’s op voorraad

In alle prijsklassen met KMen

onderhoudshistorie

Het alternatief voor de dealer

Autobedrijf

Bert Wieten

WWW.BERTWIETEN.NL


Burendag bij de Fluweeltuin

In Aa-landen ligt, tussen de straten Fluessen en Welle, ‘de Fluweeltuin’

(FLU van Fluessen en WEEL van Welle). De Fluweeltuin is in 2018 opgericht

(zie Aakwaa juni 2018, red.) en inmiddels uitgegroeid tot een gezellig buurtinitiatief.

Naast het samen planten en oogsten van veel

verschillende soorten fruit en groenten, is het

ook een ontmoetingsplek voor buren. Vandaar

dus weer een Burendag! Voor jong en oud op

26 september van 10.00 – 14.00 uur.

Kom elkaar ontmoeten onder het genot van

een kopje koffie, thee of limonade en loop door

de tuin om te zien wat er allemaal staat. Er zijn

kleine rondleidingen, je kunt echte Fluweelsoep

proeven (gemaakt met groenten uit de tuin),

wat kruiden plukken en er wat meer over te

weten komen.

Voor de kinderen zijn er speurtochtjes door

de tuin, speciale knutselactiviteiten, planten en

bloemen die ze zelf mogen planten èn kunnen

ze bij een verhalenverteller luisteren naar het

verhaal over ‘Krakkel de Krekel’, die daar in

de tuin woont. Wees welkom en tot dan!

Wil jij alvast wat meer informatie en/of vind jij

het leuk om zo nu en dan mee te helpen in

de tuin, dan kan jij ons vinden via facebook:

‘de Fluweeltuin’:

https://www.facebook.com/Fluweeltuin

Locatie: ter hoogte van Fluessen 64, aan

de achterzijde van het huis.

Alles geheel coronaproof, daar is aan gedacht.

Mariange Schilham

VLNR: Ineke, Pien, Mariange, Elise en Marjan

29


30


Repair Café Aa-landen: time out

Vanaf maart is er helaas geen maandelijks Repair Café meer in De Bolder

vanwege corona. Dat zal zeker dit jaar ook niet meer gebeuren. Onze handen

jeuken om apparaten, die er als een dood vogeltje bij liggen, tot leven te brengen

of om die scheur in dat shirt te repareren, zodat het nog geen poetsdoek wordt.

Helaas, wij kunnen geen volwaardig Repair Café organiseren als we ons aan

de coronaregels willen houden.

Tips in nieuwe rubriek

Reparatie op afstand gaat moeilijk, maar we

kunnen wel tips geven over onderhoud en

kleine reparaties. Heeft u vragen over een

haperend apparaat of hoe u de reparatie

van een kledingstuk aan moet pakken,

mail ons dan naar het onderstaande adres.

We kunnen u misschien via deze rubriek

een antwoord geven.

Deze keer is de vraag: “Mijn naaimachine

loopt zwaar en maakt een onregelmatige

steek, hoe los ik dat op?”

Naaimachines zijn vaak robuste machines

die jaren meegaan. Wat ze wel nodig hebben

is smering, want ook als er weinig mee

genaaid wordt, droogt de olie op. Vaak zit

er geen naaimachineolie meer bij de machine, maar deze is in elke bouwmarkt te verkrijgen. In de

handleiding van de machine staat op welke punten je de olie moet aanbrengen. Dit is erg eenvoudig

en je hoeft meestal niets los te schroeven. Handleiding weg? Op internet is bijna elke handleiding te

vinden. Als de machine geen mooie steek maakt, ligt dat in de meeste gevallen aan het inrijgen.

Ga als volgt te werk:

• Gebruik kwaliteitsgaren, hoe beter het garen hoe mooier de steek;

• Zet een nieuwe naald in de machine, op het oog zie je niet altijd dat deze krom is;

• Rijg de bovendraad opnieuw in en zorg ervoor dat de bovenspanning goed staat,

zie handleiding;

• Zet het onderspoeltje er op de juiste manier in. Het is zaak om de handleiding daarvoor

goed te bestuderen, het kan zijn dat u in de loop van de jaren de draad er net iets anders

hebt ingelegd waardoor het net iets minder goed werkt.

Hopelijk heeft u wat aan deze tips en kunt u weer zonder ergernis aan het werk.

Namens Repair Café Aa-landen: Bert van Laar

Contactpersoon: Riet Poppe

Mail: repaircafe@wijkgemeenschapaalanden.nl

Facebook: Repair Café Aa-landen

31


De Huismus (Passer Domesticus)

De meesten van ons kennen ze wel, huismussen, maar waar dat vroeger heel gewoon was

en we ze veel zagen, is dat tegenwoordig wel anders. Hun aantallen zijn enorm afgenomen

en ze staan sinds 2004 op de ‘Nederlandse Rode Lijst met Bedreigde Diersoorten’.

Huismus man

De mus en de mens

Al eeuwenlang leven huismussen

in de buurt van de mens.

Vroeger nestelden ze onder

de dakpannen van de huizen

en zochten ze hun voedsel op

de graanakkers. Maar door de

verstedelijking en het steeds

minder gebruik van dakpannen

plus de verstening van de

tuinen, hebben de huismussen

het moeilijk gekregen.

Voedsel

Volwassen huismussen zijn

graan- en zaadeters maar ze

passen zich gemakkelijk aan

aan wat beschikbaar is.

De jonge vogels kunnen nog

geen zaden verteren en eten

daarom insecten en groenten

en fruit. Brood lusten ze wel

heel graag, maar het is wat

minder geschikt vanwege

het zout wat er in zit en het

heeft weinig voedingswaarde

voor ze.

Samen in bad.... ja gezellig!

32


In de klauwen van de sperwer

Jonge mus wordt gevoerd

Sociaal

Huismussen zijn standvogels,

hun hele leven speelt zich

binnen een paar honderd

meter van hun broedplaats af.

Het zijn sociale dieren die het

liefst alles gezamenlijk doen.

Zo kwetteren en tjilpen ze

altijd luidruchtig met elkaar en

badderen, foerageren, baltsen

en slapen ze in groepen.

Gevaar

Gevaar dreigt er van onze

katten maar ook van roof-

vogels zoals sperwers en

uilen en kraaiachtigen zoals

de ekster, kauw en gaai.

Zij allen hebben mus op

het menu staan.

Leeftijd

De gemiddelde leeftijd van

een huismus is drie jaar maar

ze kunnen veel ouder worden.

De oudste in het wild levende

huismus is maar liefst negentien

jaar en negen maanden

oud geworden!

Van de jonge huismussen is

na drie maanden vaak nog

maar de helft in leven. Als ze

het volgende levensjaar halen

dan leeft 60% daarna nog vijf

jaar.

Nesttrouw

Mussen zijn nesttrouw, dat wil

zeggen dat zij hun nageslacht

grootbrengen in het nest waar

zij zelf zijn geboren.

Tekst en foto’s: Ank Pot,

redactie Aakwaa

Huismus vrouw

33


34

aakwaa-skz-1.5 pag-aug2020.indd 1 25-8-2020 11:03:50


Berkum en Zwolle-Noord

Berkum en Zwolle-Noord

Klaverjascompetitie stopgezet

Op de donderdagavond was er normaal gesproken

een klaverjascompetitie, die werd stopgezet toen

het coronavirus ging opspelen. De hoop om per

september weer te kunnen starten, vervloog in

verband met de in acht te nemen coronamaatregel

van 1,5 meter afstand houden.

Het door ons gebruikte zaaltje in De Bolder is daar

niet geschikt voor, evenmin een andere ruimte in

het centrum. Verder zijn de leden bijna allemaal

70 tot 80 jarigen. Het risico om in een tijd als

deze bijeen te komen is te groot, daarom heeft

ons bestuur besloten om de tijd af te wachten

en pas in januari 2021 weer te beginnen, als de

omstandigheden rondom het coronavirus verbeterd

zijn. Mocht dat niet zo zijn dan zal er verder uitstel

plaatsvinden.

Dit alles voor uw en onze gezondheid.

Voedselbank Zwolle

scoort maximaal

Voedselbank Zwolle heeft bij de jaarlijkse controle

voedselveiligheid maximaal gescoord, 100 punten!

De inspectie was onaangekondigd; het is bij de

Voedselbank niet van te voren bekend wanneer de

inspectie plaatsvindt. Als bestuur zijn we trots op al

onze vrijwilligers die daar elke week tijd en energie

in steken, maar nog meer zijn we blij voor al onze

klanten. Zo kunnen zij ervan verzekerd zijn dat de

aangeboden producten aan de eisen van veiligheid

voldoen. De inspecteur was zeer tevreden met de

antwoorden van de vrijwilligers en met de situatie

zoals hij die aantrof. We hopen dat we veel mensen

op deze manier van verantwoorde producten

kunnen blijven voorzien.

Dikkie van Gijssel- van der Vegt,

bestuurslid Voedselbank Zwolle

Willem la Faille, Freddy Piepenbroek en

Steven Hansink Tel. 06 43444601 Willem la Faille

aakwaa-skz-1.5 pag-aug2020.indd 2 25-8-2020 11:03:50

35


Onze specialismen zijn onder andere;

Hart-, vaat- en longrevalidatie

Psychosomatische fysiotherapie

Beweegprogramma:

diabetes / obesitas

Valpreventie

Oncologie fysiotherapie

Algemene fysiotherapie

Bekkenfysiotherapie

Claudicatio intermittens

Dry needling

Echografie

Shockwave

Medical taping

Sportfysiotherapie

Manuele therapie

Kinderfysiotherapie

www.dedobbe.nl 038 - 454 15 11 info@dedobbe.nl


37


Wijkblad Aakwaa uitgave september 2020 51 e jaargang, nummer 4

S.W.A. Uw wijkvereniging

Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen

Dobbe 29, 8032 JW Zwolle

Telefoon: 453 98 13

Rekeningnr.: NL23INGB 0002 0328 23

Website: www.wijkgemeenschapaalanden.nl

E-mail: info@wijkgemeenschapaalanden.nl

Infobalie S.W.A. openingstijden

Ma-do: 9.30 - 12.00 uur en 13.30 - 16.00 uur

E-mail: infobalie@wijkgemeenschapaalanden.nl

Wijkpost Buurthulp Aa-landen

Ma en wo: 10.00 - 11.30 uur. Telefoon: 453 98 13

E-mail: buurthulp@wijkgemeenschapaalanden.nl

Buurtweide Aa-weide

Contactpersoon: Leonie Klein

Telefoon 06 229 955 54

Open: ma t/m vr en zo van 15.00 - 16.30 uur

Feestdagen gesloten

E-mail: aaweide@wijkgemeenschapaalanden.nl

Nestkastengroep

Voor meldingen over nestkasten in het openbaar

groen kunt u bellen met Loes en John Lodder

038 454 13 87

Repair café

Elke 3 e vrijdag van de maand van 12.00 - 16.00 uur

E-mail: repaircafe@wijkgemeenschapaalanden.nl

DE BOLDER Uw wijkcentrum

Multifunctioneel centrum “De Bolder”

Dobbe 29, 8032 JW Zwolle

Beheer: Stichting Wijkcentrum Aa-landen

Beheerders: Corrie ten Hoove en Karlo Tuten

Assistent beheerder: Silvia Scheffer

Telefoon: 453 98 67

E-mail: debolder@bolder.nl

Stadkamer Aa-landen

Dobbe 23, 8032 JW Zwolle, tel. 425 72 50

E-mail: aalanden@stadkamer.nl

Uitleen: di/wo/do/vr 13.30-17.30 uur

Zaterdag 10.00-13.00 uur

Disclaimer redactie wijkblad Aakwaa

Alle informatie in wijkblad Aakwaa is met de grootste zorg samengesteld.

De stukken welke zijn aangeleverd door derden vallen

buiten de aansprakelijkheid van de redactie van wijkblad Aakwaa.

Eigen stukken zijn herkenbaar aan de vermelding: redactie Aakwaa.

Niets uit deze uitgave van wijkblad Aakwaa mag zonder

toestemming van de redactie in andere media worden opgenomen.

Wijkblad AAKWAA

Redactie: Martin Bos, Ank Pot, Renate Verheule

en Gerrit Veenstra

Redactie-adres: Dobbe29, 8031 JW Zwolle

E-mail: aakwaa@wijkgemeenschapaalanden.nl

Contactpersonen:

Advertentie: Pierre Meurs Tel. 0613395753

advertentieaakwaa@wijkgemeenschapaalanden.nl

Redactie: Ank Pot Tel. 4539916

aakwaa@wijkgemeenschapaalanden.nl

Bezorging: Infobalie S.W.A. Tel. 453 98 13

bezorgingaakwaa@wijkgemeenschapaalanden.nl

Uitgave: Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen

Dobbe 29, 8032 JW Zwolle

Foto voorpagina: Ank Pot

Druk en vormgeving: Drukkerij Coenradi, Zwolle

Volgende uitgaven: Kopij inleveren voor:

Oktober 07-10-2020 18-09-2020

November 04-11-2020 16-10-2020

GEMEENTE ZWOLLE

Wijkzaken

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Servicelijn Wijkzaken: 140 38

Wijkservicepunt Noord

Bachlaan 20, 8031 HL Zwolle, Tel. 498 26 82

Wijkwethouder: Klaas Sloots

Wijkmanager: Wim van Hattum

E-mail: postbus@zwolle.nl

Wijkbeheerder: Monique Wiegers

Opningstijden

Maandag van 13.00-17.00 uur en

donderdag van 09.00-12.00 uur

Politie Zwolle

Koggelaan 8, 8017 JN Zwolle

Wijkcontactfunctionaris: Johan Koetsier en

Nienke Leij T. 06 109 005 42

Spreekuur: woe. 09.30-10.30 uur in M.F.C. De Bolder

E-mail: Johan.koetsier@politie.nl

nienke.leij@politie.nl / wijkagent_nienke

Sociaal Wijk Team – Noord

Inloopspreekuur in M.F.C. De Bolder op ma. en

di. van 09.00-12.00 uur. Telefoon: 498 99 80

38


39


PRAKTIJK AA-LANDEN

h u i d - e n v o e t v e r z o r g i n g

Medische pedicure

Pedicure voor reumatische en

diabetische voet

Gezichtsbehandelingen

Epileren, harsen, verven

Huidproblemen?

Wij helpen u graag!

BEL VOOR EEN AFSPRAAK

LID VAN

ProVoet

038-454-30-40

P r a k t i j k A a - l a n d e n - M e p p e l e r d i e p 2 9 - 8 0 3 2 T B Z w o l l e

M e e r i n f o ? B e l n a a r 0 3 8 - 4 5 4 - 3 0 - 4 0

More magazines by this user
Similar magazines