11.11.2021 Views

Publicaties - Bulbs4kids

Werving 2020 - Bloei 2021

Werving 2020 - Bloei 2021

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Een greep uit de publicaties van Bulbs4Kids<br />

uit de deelnemende landen


5-11-2020 Albert Verlinde en sporters planten eerste tulpenbollen Tulp Festival 2021 aan de voet van Vondel<br />

Albert Verlinde en sporters planten eerste<br />

tulpenbollen Tulp Festival 2021 aan de voet van<br />

Vondel<br />

Door Redactie op Dinsdag 3 november 2020, 14:08 uur festival, tulp Regionaal<br />

Bron: Tulp Festival Amsterdam<br />

AMSTERDAM - Maar liefst 30.000 tulpenbollen gaan deze week de grond in rond het monument in het<br />

Vondelpark voor het Tulp Festival volgend jaar april. Dinsdagochtend werd om 08.30 uur de aftrap gedaan<br />

door toevallig passerende buurtbewoner Albert Verlinde die spontaan zijn hulp aanbood, samen met zijn<br />

hondje Moos, en sporters die na hun ochtendtraining een uurtje kwamen planten. "Superleuk om op deze<br />

manier wat terug te doen voor het Vondelpark", zegt Rüben Spapens van Kettlebell Outdoor, die dagelijks in<br />

het park mensen in coronatijd helpt fit te blijven. De plantklus wordt de komende dagen geklaard door<br />

tientallen vrijwilligers, die volgens de coronaregels bij toerbeurt in kleine groepjes in de vakken aan het<br />

werk zullen zijn, onder leiding van - op veilige afstand - GroeneBuurten en toeziend oog van de<br />

groenwerkers van de gemeente.<br />

Tulp Festival brengt saluut aan het voorjaar<br />

Volgend jaar april vindt de zevende editie plaats van Tulp Festival Amsterdam met honderdduizenden bloeiende<br />

tulpen in straten, op pleinen en in parken verspreid over de hoofdstad. De 30.000 kleurrijk gearrangeerde tulpen<br />

rond het Vondelmonument, geschonken door iBulb, trekken elk jaar veel bewonderaars, die de fotogenieke<br />

voorjaarsbloem in al haar pracht vastleggen.<br />

https://www.amsterdamsdagblad.nl/regio/albert-verlinde-en-sporters-planten-eerste-tulpenbollen-tulp-festival-2021-aan-de-voet-van-vondel 2/7

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!