25.11.2021 Views

Informatieboekje compleet bladertool

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Uitgangspunt voor de promotieactiviteiten<br />

Het doel van de promotieactiviteiten is het jaarrond stimuleren van het gebruik en<br />

de verkoop van buitenrozen in binnen- en buitenland door de inzet van Public<br />

Relations (PR) en andere activiteiten.<br />

Door het uitsturen van persberichten aan magazines, kranten, bloggers, vloggers,<br />

online media, etc. bereik je een zo groot mogelijk publiek.<br />

Hiermee lift je mee op het bereik wat deze online en offline media platforms<br />

hebben en zorgen we voor een groot bereik!<br />

De doelgroep waar de focus op ligt zijn enerzijds consumenten en anderzijds<br />

professionals (hoveniers, landschapsarchitecten, gemeenten etc.) Beide<br />

doelgroepen worden op een andere manier geïnformeerd over het gebruik van<br />

tuinrozen.<br />

Resultaten 2021<br />

Onderwerpen persberichten<br />

In 2021 zijn/worden de onderstaande persberichten<br />

(Nederlands, Engels, Duits en Frans) uitgestuurd<br />

naar de consumenten media;<br />

• Houd je van rozen, plant ze nu!<br />

• Rozen snoeien voor groei en bloei.<br />

• Rozengeur en zonneschijn.<br />

• Geurende rozen; van zoet tot kruidig.<br />

• Rozen, een must-have voor elke tuin.<br />

In 2021 zijn/worden de onderstaande persberichten (Nederlands, Engels, Duits en<br />

Frans) uitgestuurd naar de professionele media;<br />

• De voordelen van Rozen bij vergroening van steden<br />

• Welke rozen zijn een goede habitat voor bijen.<br />

www.roses4gardens.nl 1


Nieuwe beelden<br />

In 2021 zijn er 185 nieuwe beelden aan de beeldbank toegevoegd.<br />

Alle beelden kunnen vrij van rechten door u en uw klanten worden gebruikt voor<br />

bijvoorbeeld een website, drukwerk, vrachtwachtenbedrukking, promotiemateriaal etc.<br />

U kunt deze beelden vinden in de online beeldbank op www.iverde.org<br />

www.roses4gardens.nl 2


Publicaties<br />

Hier draait het allemaal om, het verkrijgen van publicaties. Middels een digitale<br />

<strong>bladertool</strong> die wij u twee keer per jaar d.m.v. een link toesturen, krijgt u inzicht in alle<br />

publicaties die wij gevonden hebben of ons zijn toegestuurd. Wij benadrukken dat dit<br />

niet alle publicaties zijn, omdat we niet alles kunnen vinden of toegestuurd krijgen. De<br />

publicaties uit de 1e helft 2021 zijn inmiddels toegestuurd en het overzicht van de 2e<br />

helft 2021 ontvangt u in maart 2022.<br />

www.roses4gardens.nl 3


Enkele voorbeelden van publicaties over rozen<br />

www.roses4gardens.nl 4


Enkele voorbeelden van publicaties over rozen<br />

www.roses4gardens.nl 5


Enkele voorbeelden van publicaties over rozen<br />

www.roses4gardens.nl 6


Enkele voorbeelden van publicaties over rozen<br />

www.roses4gardens.nl 7


Enkele voorbeelden van publicaties over rozen<br />

www.roses4gardens.nl 8


Enkele voorbeelden van publicaties over rozen<br />

www.roses4gardens.nl 9


Enkele voorbeelden van publicaties over rozen<br />

www.roses4gardens.nl 10


Enkele voorbeelden van publicaties over rozen<br />

www.roses4gardens.nl 11


Enkele voorbeelden van publicaties over rozen<br />

www.roses4gardens.nl 12


Enkele voorbeelden van publicaties over rozen<br />

www.roses4gardens.nl 13


De website<br />

In 2021 is informatie toegevoegd over het planten, snoeien en verzorgen van rozen.<br />

Dit is in alle taalversies gedaan.<br />

In 2021 zijn onderstaande nieuwsitems toegevoegd aan het consumenten gedeelte van<br />

de website. Dit is in alle taalversies gedaan.<br />

www.roses4gardens.nl 14


De website<br />

In 2021 zijn onderstaande nieuwsitems toegevoegd aan het professionele deel van de<br />

website. Dit is in alle taalversies gedaan.<br />

www.roses4gardens.nl 15


De website<br />

De website dient als ondersteuning voor de PR-werkzaamheden. Het doel is dat<br />

consumenten en professionals die naar aanleiding van de publicaties nog meer<br />

vragen hebben over rozen, terecht kunnen op de website.<br />

De bezoekersaantallen stijgen per jaar doordat de website bekender wordt, er meer<br />

publicaties zijn waarin de website vermeld wordt en er meer links op andere websites<br />

geplaatst zijn. De verwachting is dat het aantal bezoekers dit jaar ongeveer 20% hoger zal<br />

zijn ten opzichte van 2020.<br />

Aantal bezoekers op de website<br />

2019 2020 2021 t/m 31 oktober<br />

www.roses4gardens.nl 16


Social media<br />

Pinterest en Facebook ondersteunen de campagne op sociale media.<br />

Pinterest is vooral een internationaal inspiratieplatform waaop consumenten zich<br />

oriënteren op producten of ideeën voor onder andere hun tuin.<br />

www.roses4gardens.nl 17


Social media<br />

Aantal impressies op Pinterest<br />

2019 2020 2021 t/m 31 oktober<br />

De leeftijdsverdeling van deze doelgroep<br />

De geslachtssverdeling van deze doelgroep<br />

29,4%<br />

82,7%<br />

19,8%<br />

19,1%<br />

7,5%<br />

7,3% 7%<br />

9,9%<br />

11,8%<br />

5,5%<br />

18-24<br />

25-34 35-44 45-49 50-54 55-64 65+<br />

man vrouw anders of<br />

niet opgegeven<br />

www.roses4gardens.nl 18


Social media<br />

Op Facebook worden wekelijks twee posts geplaatst. Dit wordt gezien en gedeeld door de<br />

volgers op dit platform. Het platform is in het Nederlands.<br />

www.roses4gardens.nl 19


Plannen 2022<br />

Promotieactiviteiten<br />

De persberichten en de fotografie (PR) zijn het belangrijkste onderdeel van de<br />

campagne. Door mee te liften op magazines, online platforms (sociale media,<br />

bloggers, online nieuwsbrieven, websites etc.) worden grote groepen consumenten<br />

en professionals bereikt.<br />

De website roses4gardens.com is de ruggengraat van de campagne, hier<br />

kunnen consumenten en professionals meer informatie vinden.<br />

De sociale media platforms zijn gekoppeld aan de persberichtgeving en de<br />

website. Hier kunnen echte liefhebbers wekelijks inspiratie opdoen en via<br />

Pinterest kunnen consumenten inspiratie voor hun tuin opdoen.<br />

Persberichtgeving<br />

Social Media<br />

Beeldbank<br />

Website<br />

www.roses4gardens.nl 20


Onderwerpen persberichten<br />

We gaan in 2022 richting de consument communiceren over:<br />

• Een prachtige afscheiding van je tuin met rozen.<br />

• Bloeiende struiken in de tuin, kies voor rozen, deze zijn ook goed<br />

voor de biodiversiteit.<br />

• Rozen in potten.<br />

• Rozen zijn gek op zon en kunnen goed tegen een droog klimaat.<br />

• Hoe snoei en verzorg(bemest) je een stamroos?<br />

We gaan in 2022 richting de professionals communiceren over:<br />

• Met rozen is het voor mens en dier (biodiversiteit) genieten in het<br />

park.<br />

• Bodembedekkende rozen geven een hoge sierwaarde aan het<br />

openbaar groen.<br />

Beeldmateriaal<br />

Voor PR is mooi beeldmateriaal essentieel. De media hebben vaak geen budget,<br />

kennis en mankracht om zelf beeldmateriaal te maken en maken daarom<br />

veelvuldig gebruik van het materiaal wat wij beschikbaar stellen.<br />

Voor 2022 staan twee fotoshoots op het programma:<br />

• Een fotoshoot op basis van biodiversiteit, rozen in volle grond<br />

en in potten -stap voor stap planten-<br />

• een fotoshoot van openbaar groen met verticale wanden met<br />

rozen -in het kader van vergroeing steden- rotondes, in parken etc.<br />

Alle beelden kunnen vrij van rechten door u en uw klanten worden gebruikt voor<br />

bijvoorbeeld een website, drukwerk, vrachtwachtenbedrukking, promotiemateriaal etc.<br />

U kunt deze beelden vinden in de online beeldbank op www.iverde.org<br />

www.roses4gardens.nl 21


Lorem ipsum<br />

Website<br />

Om consumenten en professionals meer inspiratie en informatie te kunnen<br />

geven over rozen (soorten, hoe planten, verzorging, etc.) is er een website in het<br />

Nederlands, Engels, Duits en Frans. Jaarlijks worden hier de persberichten als<br />

nieuwsbericht op gezet.<br />

In 2022 wordt een gestart gemaakt met het uitsturen van een Nederlandse<br />

nieuwsbrief. Deze wordt verstuurd naar consumenten die zich hiervoor via de<br />

website hebben aangemeld.<br />

www.roses4gardens.nl 22


Social Media<br />

Op Pinterest zullen nieuwe borden toegevoegd worden en op Facebook zullen 2<br />

posts per week geplaatst worden. Jaarrond worden deze platforms gemonitord en<br />

reageren we op vragen en opmerkingen.<br />

Op beide platforms zal geadverteerd worden.<br />

www.roses4gardens.nl 23


www.roses4gardens.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!