02.12.2022 Views

Binnendijks 2022 47-48

Binnendijks van 2 december 2022

Binnendijks van 2 december 2022

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Binnendijks</strong><br />

mededelingen voor de Beemster<br />

70e JAARGANG BINNENDIJKS <strong>47</strong>/<strong>48</strong> 2 december <strong>2022</strong><br />

1952 - 70 jaar - <strong>2022</strong><br />

<strong>Binnendijks</strong> online op www.binnendijks.nu - Uitgave van “Stichting <strong>Binnendijks</strong>” Beemster.<br />

Volgende verschijningsdatum: WINTEREDITIE 16 december <strong>2022</strong>. Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 9 december <strong>2022</strong> vóór 12.00 uur!<br />

Expositie ‘Atelier Oekraïne’<br />

HGB Complimentprijs voor<br />

herbestemming Broedersbouw<br />

Zondag 27 november opende<br />

wethouder Harry Rotgans onder<br />

grote belangstelling een bijzondere<br />

tentoonstelling in Onder de Linden.<br />

Op de tentoonstelling is allemaal werk te zien<br />

van Oekraïense vluchtelingen, jong en oud.<br />

Rogier Oversteegen, een van de initiatiefnemers,<br />

schetst de geschiedenis van deze tentoonstelling:<br />

“In maart <strong>2022</strong> ging 'Atelier<br />

Oekraïne' van start. Een groep vrijwilligers<br />

richtte – op initiatief van kunstenaarsgroep<br />

Kunst2 (Kunstkwadraat)- een atelier in met<br />

hulp van gemeente en donateurs in het voormalige<br />

schoolgebouw De Bonte Klaver in<br />

Noordbeemster. Twee dagen in de week<br />

waren de Oekraïense vluchtelingen, die in<br />

Hotel de Rijper Eilanden of andere opvanglocaties<br />

verbleven, welkom om te komen schilderen,<br />

boetseren, spelletjes doen, muziek<br />

maken, of gewoon met elkaar te zijn in deze<br />

rustige omgeving. In het begin hadden de<br />

vluchtelingen nog geen werk en gingen de kinderen<br />

niet naar school. De activiteiten op De<br />

Bonte Klaver waren een goede afleiding voor<br />

ze. Rond de zomer zijn we naar één keer per<br />

week op zondag overgegaan, omdat werk en<br />

school toen geregeld was. Lucy, van ‘de Rijper<br />

Eilanden’, regelde vervoer en de opgave. Van<br />

Arts & Craft uit de Goorn kregen we heel veel<br />

materiaal. Maar dit alles zou niet goed van<br />

de grond zijn gekomen zonder Agnieta den<br />

Hartog. Zij coördineert, organiseert, bedenkt<br />

en neemt mij waar, als ik er niet kan zijn.”<br />

Er werd in de afgelopen 8 maanden veel mooi<br />

werk gemaakt, waar de deelnemers en vrijwilligers<br />

erg trots op zijn en ze willen dit graag<br />

aan iedereen laten zien. Wethouder Rotgans<br />

benadrukte in zijn openingsspeech hoe<br />

belangrijk cultuur voor iedereen is. Hij hield<br />

zijn speech in het Nederlands en Engels omdat<br />

er veel Oekraïners, ook uit Middenbeemster,<br />

aanwezig waren. Zijn woorden werden door<br />

Oleksii Babanin vertaald. Hij is ook op de zondagen<br />

een van de vertalers. Daarnaast kookt<br />

hij en schildert niet onverdienstelijk. Net als<br />

zijn dochter trouwens, waarvan al werk tijdens<br />

deze opening verkocht werd. Mocht u<br />

na uw bezoek ook belangstelling hebben voor<br />

een van de werken, dan kunt u zich wenden<br />

tot Rogier Oversteegen rogieroversteegen@<br />

kpnplanet.nl, tel: 06-21266954. U kunt<br />

de tentoonstelling in de maand december<br />

bekijken tijdens de openingstijden van Onder<br />

de Linden. (Middenweg 150 - Middenbeemster).<br />

Voor beeldmateriaal kunt u terecht op<br />

de facebookpagina van Kunstkwadraat.<br />

CAROLIEN<br />

Foto: Wethouder Rotgans opent de tentoonstelling.<br />

Rechts in gele trui Oleksii Babanin.<br />

Sedert 1742 staat aan de Oostdijk een<br />

statige stolp met dubbel vierkant:<br />

Broedersbouw. Gebouwd op een plek<br />

waar voordien, sedert 1644, andere<br />

bebouwing stond. Er kan met recht<br />

gesproken worden over een historisch<br />

belangrijke locatie.<br />

Met het vertrek van de laatste boer Piet Kooij in<br />

2015, staan er initiatiefnemers op om de stolp<br />

het te bestemmen tot wooneenheden. Een pittige<br />

opdracht. De stolp is 17 meter hoog en kent<br />

een inhoud van vijfduizend vierkante meter. 28<br />

bij 22 meter in omtrek. Met een omliggend landgoed<br />

van anderhalf hectare. En dan ook nog<br />

de status van Rijksmonument. Na veel overleg<br />

slagen de initiatiefnemers er in om samen met<br />

alle partijen die erbij betrokken (moeten) zijn,<br />

om tot negen wooneenheden te komen. En passant<br />

wordt ook ‘de tuin’ in oude luister hersteld.<br />

Voorwaar geen geringe prestatie.<br />

Reden voor het Historisch Genootschap<br />

Beemster om de Vereniging van Eigenaren met<br />

terugwerkende kracht te belonen met de Complimentprijs.<br />

Deze wordt jaarlijks op voordracht<br />

van de Afdeling Beemster Erfgoed uitgereikt aan<br />

een initiatief ter bevordering van de cultuurhistorie<br />

in de droogmakerij. In verband met corona<br />

was de prijs een aantal jaren niet uitgereikt.<br />

Vandaar op woensdagavond 16 november de<br />

uitreiking ‘met terugwerkende kracht’.<br />

Anneke Schoorl, Jeroen Vrauwdeunt en Ben<br />

de Jong namen de traditionele schaal van<br />

potterie Ernsting en een ruiker bloemen in<br />

ontvangst. Als extra verrassing overhandigde<br />

Vincent Falger (Afdeling Beemster Erfgoed)<br />

een grote foto van de boerderij welke<br />

gemaakt is door (vermoedelijk) Marie Bekhof-<br />

Hartog (of Gerrit Zwart). Deze foto heeft<br />

jarenlang een plekje gehad in het voormalige<br />

gemeentehuis in Middenbeemster maar<br />

dreigde door de verhuizing naar Purmerend<br />

in het ongerede te geraken. De VVE zegde<br />

toe de schaal en foto een waardige plek in de<br />

gemeenschappelijke ruimte te geven.<br />

GEERT<br />

Voetcorrect<br />

Praktijk voor Podologie<br />

Tel: 06 4345 0355<br />

www.podozorg-beemster.nl<br />

2 lokaties:<br />

Hobrederweg 29 & Huisartsenpraktijk v. Aken<br />

Jisperweg 105a | Westbeemster | 06 537<strong>47</strong>887<br />

info@aannemersbedrijfwillemvaneck.nl


Voor de feestdagen<br />

nog even genieten in<br />

Onder de Linden<br />

ZATERDAG 10 DECEMBER,<br />

20.00 UUR, TOEGANG GRATIS<br />

JONGEREN<br />

PODIUM<br />

Wil je zelf meedoen? Geef je<br />

op via jongerenpodium@onderdelindenbeemster.nl<br />

Meer info en kaartjes kopen:<br />

WWW.ONDERDELINDENBEEMSTER.NL<br />

Middenweg 150 (Marktplein),<br />

Middenbeemster<br />

Welke prijzen<br />

kun je winnen?<br />

Beemster Valery chips (nieuw!)<br />

of aardappelen<br />

Nicolaashoeve walnoten,<br />

home-made jam of tulpenbollen<br />

Kaasboerderij Groot waardebon<br />

Eerlijk & Heerlijk perenappelstroop<br />

Fort Resort Beemster wellnessentree<br />

Beemster’s Trots pakket<br />

Twizy tour voor 3 uur<br />

Keyserklim toegang<br />

Beemster sokken<br />

Volg VISIT Beemster<br />

om te<br />

zien welke prijzen van BeemSTERREN<br />

& Parels er nog meer bij komen!<br />

ZONDAG 4 DECEMBER, 11.00 UUR, E 10,-<br />

Klassiek<br />

Koffieconcert<br />

Zuzanna Skowroñska, viool<br />

Carlos Marín Rayo, piano<br />

i.s.m. het Conservatorium Amsterdam<br />

VRIJDAG 23 DECEMBER, 20.30 UUR. TOEGANG GRATIS<br />

Onder de Linden<br />

Kerstspecial<br />

Swingend en zingend de kerst in.<br />

Op vrijdag 23 december leidt Onder de Linden<br />

de kerst in met jouw creativiteit!<br />

Beemster grid advent - event<br />

Op 1 december hebben we de 23-ste verjaardag van ons werelderfgoed Droogmakerij de<br />

Beemster gevierd. En wie jarig is trakteert!<br />

We doen dit met ons Beemster grid advent -event . Iedere bezoeker aan het Bezoekerscentrum<br />

Beemster die iets komt kopen of een bestelling afhaalt, mag een vierkant van het<br />

Beemster grid openen voor een cadeautje. Wie weet krijg je onze Beemster sokken, kaartjes<br />

voor de Keyserklim, een Twizy tour of een wellnessentree bij Fort Resort Beemster.<br />

Houd Facebook en Instagram van VISIT Beemster in de gaten om te zien welke prijzen van<br />

onze BeemSTERREN & Parels je nog meer kunt winnen.<br />

De actie geldt van 1 t/m 24 december. Je kunt bij het Bezoekerscentrum Beemster langskomen<br />

op zaterdag 3, 10, 17 en 24 december van 11.00 tot 15.00 uur. Dus maak je bestelling<br />

op onze webshop en haal het af of kom spontaan langs bij het Bezoekerscentrum voor een<br />

leuke aankoop. Je hebt altijd prijs!<br />

BEZOEKERSCENTRUM BEEMSTER<br />

WWW.VISITBEEMSTER.NL<br />

Kerstconcert in<br />

sfeervolle Keyserkerk<br />

Op zondagmiddag 11 december<br />

brengt Zangvereniging Harmonie<br />

het Magnificat van Antonio Vivaldi<br />

en Missa brevis St. Joannis de Deo<br />

(Kleine Orgelmis) van Joseph Haydn<br />

ten gehore.<br />

Met solisten Fransje Christiaanse, Christine<br />

Dragt, Femke Leek, Monique Schoorl en<br />

Bram Thijssen belooft het een sfeervol concert<br />

te worden. Het koor wordt begeleid door<br />

een prachtig orkest en staat sinds 2001 onder<br />

BINNENDIJKS <strong>47</strong>/<strong>48</strong> 2 december <strong>2022</strong><br />

muzikale leiding van dirigent Gerard Leegwater.<br />

Het volledige programma en meer<br />

nieuws vindt u op zangverenigingharmonie.<br />

nl. Het concert begint om 14.30 uur, de kerk<br />

is open vanaf 14.00 uur. Entree € 17,50 (donateurs<br />

€ 12,50).<br />

Kaarten<br />

Kaartverkoop via de leden of via de website<br />

www.zangverenigingharmonie.nl<br />

Openingstijden<br />

Iedere zaterdag geopend<br />

van 11.00 tot 15.00 uur<br />

Daarom is onze webshop is altijd open!<br />

www.visitbeemster.nl/shop<br />

Bestellingen kunnen op zaterdag<br />

worden opgehaald of op afspraak.<br />

Bezorgen is ook mogelijk.<br />

FOTO: JAAP BOS<br />

WILT U ADVERTEREN in de winterdeditie<br />

mail naar adverteren@binnendijks.nu<br />

BINNENDIJKS <strong>47</strong>/<strong>48</strong> 2 december <strong>2022</strong> 3<br />

Ouderenkerstmiddag<br />

in Keyser en Z-INN Kapel<br />

Op donderdag 15 december <strong>2022</strong><br />

kunnen wij eindelijk weer gezellig<br />

bij elkaar komen om in te stemmen<br />

op kerst. In een mooi versierde<br />

Keyserkerk in Middenbeemster.<br />

Van 14.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur) tot<br />

16.30 uur willen wij genoegzaam met het<br />

Mandoline orkest uit Den Oever de wachttijd<br />

tot de Heilige Nacht verkorten. Luisteren<br />

naar de klanken van hun “engelen” instrumenten,<br />

en met hun begeleiding kerstliederen<br />

zingen. Medewerking is er verder van<br />

zuster Corrie Laros, priester Jan Duin en van<br />

ds. Nico Schroevers.<br />

CDA Purmerend draagt<br />

Pascal Verkroost voor als<br />

kandidaat wethouder<br />

Pascal Verkroost wordt vanuit het<br />

CDA-Purmerend voorgedragen als<br />

kandidaat-wethouder om Eveline<br />

Tijmstra op te volgen. Zij kondigde een<br />

paar weken geleden haar vertrek aan<br />

om meer tijd met haar gezin door te<br />

kunnen brengen.<br />

Dit was voor het CDA aanleiding om op zoek<br />

te gaan naar een waardige opvolger. ‘In<br />

de zoektocht naar een geschikte opvolger<br />

waren kennis en ervaring binnen de Purmerendse<br />

politiek en de betreffende portefeuille<br />

evenals de competenties verbindend en resultaatgericht<br />

belangrijk’, aldus bestuursvoorzitter<br />

Gerard Hoving.<br />

‘Met Pascal Verkroost hebben we een<br />

bekwame opvolger gevonden die daaraan<br />

voldoet’, vult raadslid Fred Koot namens het<br />

CDA aan. ‘Pascal is ruim twee periodes actief<br />

als raadslid en heeft vanuit zijn werk als directeur<br />

veel ervaring die van pas komt bij het<br />

wethouderschap.’<br />

VOLOP KERSTBOMEN VAN 1e KWALITEIT!<br />

Verkrijgbaar in vele soorten van 1 t/m 7 meter, vers gezaagd en met pot<br />

(Nordmann, Blauwspar en gewone kerstbomen)<br />

Verkrijgbaar Geopend in vele soorten van ma. van - 1 za. t/m 09:00-18:00 7 meter, vers gezaagd uur en met pot<br />

(Nordmann, zo. Blauwspar van 10:00-17:00 en gewone uur kerstbomen)<br />

Geopend Kerstbomen van ma.-za. 10:00-17:00 verkoop uur en start zo. van 26 09:00-18:00 November uur<br />

Met inlevering<br />

van deze knipbon<br />

VOLOP wordt er € 2,50<br />

Vele soorten KERSTBOMEN miniboompjes VAN en kersttakken 1 e KWALITEIT!<br />

Purmerenderweg 42a,<br />

Zuid-Oostbeemster<br />

(bij de OS)<br />

Telefoon 0299-681252<br />

www.tuincentrumkoen.nl<br />

Op vrijdag 16 december is er een tweede<br />

kerstmiddag in de Z-INN Kapel in Zuidoostbeemster.<br />

Eveneens vanaf 14.00 uur tot<br />

16.30 uur kunnen we ons hart ophalen aan<br />

muziek van de Beemster Accordeon Vereniging.<br />

Met hen en met priester Jan Duin en ds.<br />

Nico Schroevers willen wij ook daar de kerstsfeer<br />

laten opkomen. Welkom!<br />

Op beide middagen zullen onze gastvrouwen<br />

en – heren u verwennen met iets lekkers. De<br />

Herbergen zijn open! Beide middagen zijn<br />

gratis. Wel is er een collecte bij de uitgang<br />

voor wie wat wil en kan bijdragen. Wees dus<br />

welkom en maak uw keuze!<br />

Aanmelding is noodzakelijk in verband met<br />

een goede voorbereiding. Graag zo snel<br />

mogelijk aanmelden bij mevrouw Elly Groot-<br />

Rijswijk: via 06 33350109, of per mail: elly.<br />

rijswijk@hotmail.com<br />

We verheugen ons zeer op ons samenzijn na 2<br />

jaren van ongemak met corona.<br />

NAMENS ALLEN, ELLY GROOT, NEL VAN TWISK,<br />

Dé leverancier van tuinplezier!<br />

MARIE SCHROEVERS (HET TEAM VAN<br />

VRIENDSCHAPPELIJK HUISBEZOEK VAN<br />

DE SAMENWERKENDE KERKEN BEEMSTER)<br />

Pascal Verkroost (43) is momenteel fractievoorzitter<br />

van het CDA. Daarnaast werkt hij<br />

als directeur voor de gemeente Waterland.<br />

Pascal is enthousiast over de kandidaatstelling<br />

voor het wethouderhouderschap: ‘Ik<br />

vind het een eer om voorgedragen te worden<br />

namens het CDA. Purmerend is een prachtige<br />

gemeente en ik kijk er naar uit om mijn<br />

steentje bij te kunnen dragen als wethouder.<br />

De gemeenteraad besluit naar verwachting<br />

in december over de voordracht van Pascal<br />

Verkroost. Na een positief besluit wordt hij<br />

beëdigd door de burgemeester.<br />

Het CDA Purmerend ziet deze procedure met<br />

vertrouwen tegemoet.<br />

Opbrengst<br />

Diabetesfonds<br />

Een prachtige opbrengst in<br />

Zuidoostbeemster voor het<br />

Diabetesfonds: € 959,77!<br />

Met 7 collectanten is in de collectebus €<strong>47</strong>8,27,<br />

via de QR-code op de collectebus €1<strong>48</strong>,50 en<br />

via Social Media, zoals Whatsapp € 333,=,<br />

opgehaald! Landelijk is dit jaar de opbrengst<br />

van de online collecte €275.000,=. De bussen<br />

worden nog geteld. We zijn ontzettend trots op<br />

alle mensen die de afgelopen weken hebben<br />

gedoneerd voor onderzoek naar diabetes.<br />

Geweldig! Elk jaar in november is de collecteweek<br />

van het Diabetesfonds.Graag doen we<br />

volgend jaar weer een beroep op jullie.<br />

Ben je geïnteresseerd en wil je volgend jaar<br />

collecteren, dan kun je je aanmelden via<br />

gheijerman@planet.nl of 06 510 80 814. Je<br />

hoeft hiervoor niet perse in Zuidoostbeemster<br />

te wonen.<br />

GERRIE HEIJERMAN<br />

Gratis<br />

taxatiedag<br />

COLLECTELEIDER<br />

Gratis taxatiedag goud, zilver,<br />

sieraden, Chinees porselein, kunst en<br />

antiek in het Purmerends Museum 7<br />

december<br />

Het Purmerends Museum organiseert in<br />

samenwerking met Heritage Auctions Europe<br />

op woensdag 7 december van 11.00 tot 16.00<br />

uur een gratis taxatiedag voor goud, zilver,<br />

sieraden, Chinees porselein, kunst en antiek.<br />

De taxaties zijn geheel gratis.<br />

Er wordt gewerkt in vijf blokken van één uur:<br />

11.00-12.00 / 12.00-13.00 / 13.00-14.00 /<br />

14.00-15.00 / 15.00-16.00 uur. U kunt telefonisch<br />

een nummer bij het museum reserveren<br />

in één van de tijdblokken (0299-<strong>47</strong>2718).<br />

Kom langs en wie weet bezit u een<br />

kostbaar stuk!<br />

Woensdag 7 december 11.00 -16.00 uur<br />

Purmerends Museum<br />

Kaasmarkt 20<br />

1441 BG Purmerend<br />

0299-<strong>47</strong>2718<br />

www.purmerendsmuseum.nl<br />

gedoneerd<br />

aan de Hospice!<br />

Cultuur in<br />

grote terts<br />

Lia Goldman Fotografie<br />

Nadat zij die wel de Pythia mag heten<br />

Wijsheden uit gedichten ging lezen<br />

en wij in ’t Westfries leerden<br />

hoe de mens tot hét boek te bekeren<br />

beklom een jonge vrouw het podium<br />

Die diep in de spiegel keek<br />

En witte vonken ketste tegen ‘t steen<br />

springscheurend de muren van Jericho<br />

om ons tot overgave te dwingen<br />

zodat wij durven zingen<br />

over de vreugde van waarachtig zijn<br />

water wordend wijn<br />

vierend het samenzijn<br />

met als middelpunt<br />

’t zwart mechaniek<br />

dat handmatig ontwaakte<br />

in vervoering raakte<br />

en vleugel omrand<br />

de zomer memoreerde<br />

en herfstig preludeerde<br />

op donkere, koude tijden<br />

met oorlog, leed en lijden<br />

maar na die lange nacht<br />

ragfijn en zacht<br />

barmhartigheid liet zweven<br />

over onze hoofden opgeheven<br />

waarna wij in seconden<br />

deelden in ‘t mystieke wonder<br />

en afgesloten wegen<br />

geen hindernissen waren<br />

maar een zegen<br />

want wie of wat houdt je nog tegen<br />

als je in de ander<br />

jezelf herkent<br />

en merkt<br />

dat je al thuis gekomen bent?!<br />

BLOEMEN<br />

anders<br />

OP INSPIRATIE VAN DE<br />

3E EDITIE VAN DE CULTUURSALON<br />

zichtbaar<br />

PLANTEN<br />

Bewonder<br />

&<br />

Verwonder<br />

COR WAGENAAR<br />

MIDDENWEG 171, 1462 HJ MIDDENBEEMSTER<br />

WWW.RANONKEL.COM


4 BINNENDIJKS <strong>47</strong>/<strong>48</strong> 2 december <strong>2022</strong> BINNENDIJKS <strong>47</strong>/<strong>48</strong> 2 december <strong>2022</strong> 5<br />

Laag Hollandse makers –<br />

Dé markt<br />

Vrijdag 16 december wordt de<br />

Kaasmarkt in Purmerend omgetoverd<br />

tot een gezellige wintermarkt. Op deze<br />

eerste editie van ‘Laag Hollandse makers<br />

– Dé markt’ kun je op een bijzondere<br />

manier kennis maken met maar liefst<br />

zeventien enthousiaste makers van<br />

food, ambachten en meer uit de directe<br />

regio. Het belooft een bijzondere<br />

middag en avond te worden!<br />

Kom vrijdag 16 december naar de gezellige<br />

makersmarkt in winterse sferen, georganiseerd<br />

door Bureau Toerisme Laag Holland in<br />

opdracht van Gemeente Purmerend. Kerstbomen,<br />

lampjes, muziek en veel gezelligheid.<br />

Van 14:00 – 20:00 uur staat de Kaasmarkt in<br />

het teken van de ‘Laag Hollandse Makers’.<br />

Haal hier de lekkerste groenten en fruit,<br />

zuivel, vlees, bier, zoetigheden, handgemaakte<br />

(kunst)werken en bijzondere cadeaus.<br />

Op en rondom de markt is nog veel meer te<br />

beleven. Wat dacht je van het Sing! Koor uit<br />

Purmerend, in Dickens stijl. Het gezellige winterterras<br />

van het ‘Hoedje van de Koningin’ en<br />

de echte ‘Intratuin’ wensboom voor het Purmerends<br />

Museum. Hier kun je je mooiste wens achterlaten<br />

en kans maken op prachtige prijzen.<br />

Meer weten over de markt en de deelnemers?<br />

Ga dan naar www.laagholland.com/uitagenda/<br />

uitagenda/2604415000/laag-hollandse-makersde-markt-wintereditie<br />

voor meer informatie.<br />

AFBEELDING VAN<br />

BUREAU TOERISME LAAG HOLLAND<br />

Nieuw! Marieke Zwart-Dijkhuis heeft naar aanleiding van onze<br />

oproep aangeboden om ‘af en toe’ een stukkie te schrijven. In deze <strong>Binnendijks</strong><br />

dus haar eerste bijdrage. Ze was op bezoek bij de Sint in de West. “Een koude<br />

klus maar wel heel leuk om te doen”, schrijft ze. Welkom Marieke.<br />

Ook belangstelling om af en toe iets te schrijven?<br />

Neem gerust contact op met de redactie: redactie@binnendijks.nu.<br />

Sinterklaas Kapoentje……<br />

Eindelijk was het zover. Sinterklaas<br />

en zijn Pieten kwamen ook in de<br />

Westbeemster op bezoek.<br />

Vrijdag 18 november hebben ruim 60 kinderen<br />

hun schoentje of laarsje gezet in Brasserie<br />

de Kerckhaen.<br />

De kinderen in de Westbeemster zagen Sinterklaas<br />

twee dagen later verschijnen op een<br />

vrolijk versierde platte kar achter een tractor.<br />

De Pieten liepen vrolijk heen en weer. Er werd<br />

zelfs even een step geleend onderweg naar<br />

‘het buurtje’. Bij aankomst in de sfeervol versierde<br />

grote zaal, bleek dat Sinterklaas zijn<br />

staf kwijt was. De Pieten werden door de<br />

Hoofdpiet, door de regen, weer naar buiten<br />

gestuurd om te zoeken. Gelukkig was de staf<br />

snel gevonden en kon het feest beginnen. Er<br />

mochten kinderen bij Sinterklaas komen op<br />

het podium en werden er Sinterkaasliedjes<br />

gezongen. Het was een vrolijk samenzijn.<br />

Dank u Sinterklaasje.<br />

Extra HGB fotoavond<br />

door Cor en Lida Roet<br />

MARIEKE<br />

Beemster grid advent - event<br />

Op 1 december vieren we de 23ste<br />

verjaardag van ons werelderfgoed<br />

Droogmakerij de Beemster. Daarom<br />

trakteert VISIT Beemster samen met<br />

haar BeemSTERREN & Parels op cadeaus<br />

vanuit het Beemster grid advent.<br />

Iedere bezoeker aan het Bezoekerscentrum<br />

Beemster, voor het afhalen van een bestelling<br />

of bij een directe aankoop, mag een vierkant<br />

van het Beemster grid openen voor een<br />

cadeautje. Je maakt kans op bijvoorbeeld<br />

echte Beemster sokken, kaartjes voor de<br />

Keyserklim, een Twizy tour, Beemster Valery<br />

aardappelen of chips, walnoten en tulpbollen<br />

van de Nicolaashoeve of een wellnessentree<br />

bij Fort Resort Beemster. Hou Facebook en<br />

Instagram van VISIT Beemster in de gaten om<br />

te zien welke prijzen van de BeemSTERREN &<br />

Parels er nog meer te winnen zijn.<br />

De actie geldt van 1 t/m 24 december. Je kunt<br />

bij Bezoekerscentrum Beemster langskomen op<br />

zaterdag 3, 10, 17 en 24 december van 11.00 tot<br />

15.00 uur. Dus maak je bestelling op onze webshop<br />

(visitbeemster.nl/shop) en haal het af of<br />

kom spontaan langs bij het Bezoekerscentrum<br />

voor een leuke aankoop. Je hebt altijd prijs!<br />

Bezoekerscentrum Beemster<br />

Om de bezoekers aan De Beemster op route te<br />

helpen door ons werelderfgoed, laten wij ze<br />

zo veel mogelijk starten bij ons Bezoekerscentrum<br />

Beemster. Onze gastheren en -vrouwen<br />

helpen iedereen vanuit daar met alle plezier<br />

op weg door onze mooie en bijzondere polder.<br />

In het statige voorhuis is informatie verkrijgbaar<br />

over allerlei interessante bezienswaardigheden<br />

en leuke activiteiten in de Beemster<br />

Halve eeuw Purvak<br />

en je krijgt een inkijkje in het huis van voormalig<br />

burgemeester Scheringa. Daarnaast<br />

zijn leuke en (h)eerlijke Beemster producten<br />

te koop. Met dank aan onder meer gemeente<br />

Beemster en Purmerend en het Prins Bernhard<br />

Cultuurfonds is het Bezoekerscentrum Beemster<br />

afgelopen tijd opgefrist en meer een<br />

inspiratiepunt geworden.<br />

Cadeaus voor de feestdagen<br />

Ook bewoners van de Beemster & Purmerend<br />

en de regio zijn natuurlijk van harte welkom<br />

bij Bezoekerscentrum Beemster! Zeker nu de<br />

feestdagen voor de deur staan, kunnen we je<br />

helpen aan leuke en mooie Beemster cadeaus,<br />

zoals Beemster vlaggen in diverse maten,<br />

Beemster sokken voor jong & oud, Beemsterschalen<br />

gemaakt door Maravillas, boeken over<br />

De Beemster of Beemster boxen gevuld met<br />

onze(h)eerlijke streekproducten. Deze boxen<br />

kunnen zelfs naar wens gevuld worden.<br />

Het Bezoekerscentrum Beemster, gelegen aan<br />

Middenweg 185 in Middenbeemster, is iedere<br />

zaterdag geopend van 11.00 tot 15.00 uur. Of<br />

eventueel op afspraak als dat beter uitkomt.<br />

Onze webshop is gelukkig altijd geopend, zie<br />

www.visitbeemster.nl/shop<br />

BEELD BEZOEKERSCENTRUM<br />

(BRON: VISIT BEEMSTER)<br />

PurmerEND of the Year Festival<br />

P3 sluit het jaar feestelijk af met het<br />

PurmerEND of the Year Festival op 29 en<br />

30 december met optredens van Paul<br />

Sinha, Fokke Simons en een club night<br />

tour Stash van de Memphis Maniacs en<br />

Lowelandhit Prins S. en de Geit.<br />

Op 29 december staan de jonge talenten Paul<br />

Sinha, Fokke Simons en Quique op het podium.<br />

Paul Sinha maakt songs zoals “Bootje” (met<br />

Antoon), “De Laatste” en “Ey Ey Ey met een<br />

R&B/Urban randje. Naast het uitbrengen van<br />

eigen muziek schrijft en produceert hij ook<br />

voor Anouk, Maan, Snelle, Antoon, Kraantje<br />

pappie en anderen. Ongetwijfeld heb je wel<br />

eens met je zonnebril op een huisfeest staan<br />

dansen op tunes als “Verdwaald”, “Adder”,<br />

of “Discotheek” gemaakt door de drie-mans<br />

formatie Fokke Simons. Kom Dansen op deze<br />

aanstekelijke hiphop op housebeats. Dansen<br />

kun je zeker op de muziek van Quique met zijn<br />

muziek, een mix van reggaeton, latin, R&B,<br />

hiphop en afropop. Hij was eerder al te zien op<br />

de grote festivals zoals Woo Hah!, Down The<br />

Rabbit hole en staat nu in P3.<br />

Het jaar wordt op 30 december spetterend<br />

afgesloten met optredens van Babs, Lowelandhit<br />

Prins S. en de Geit en een club night<br />

tour van Stash van de Memphis Maniacs. Het<br />

nieuw trio, Prins S. en De Geit, uit Den Haag<br />

mixt rap met electropop. Met de stuwende<br />

beats, jarentachtigsynths en subtiele gitaren<br />

krijg je onverbiddelijke dansvloervullers. Babs<br />

zorgt voor een energieke show met rebelse<br />

melodische rap en trapdrums. The Masters<br />

of the Mash-Ups The Memphis Maniacs slaan<br />

met hun Club Night tour Stash met The ones<br />

that got away, Tomba la bomba en DJ Wannabe<br />

A Star een nieuwe weg in. Verwacht een<br />

Rock ’n Roll attitude gericht op de dansvloer,<br />

als dat geen feestje wordt!<br />

DATUM: 29 EN 30 DECEMBER<br />

TICKETS EN INFORMATIE: P3PURMEREND.NL<br />

Bloembollen<br />

planten in de<br />

Beemster<br />

Bij het bijenlint en het kabouterpad<br />

worden bloembollen geplant.<br />

Kinderen in het Arboretum (binnenmuseum)<br />

mochten onder deskundige begeleiding van<br />

Bram en Nicolle Engberts hun potjes met<br />

bloembollen vullen, zodat ze thuis het proces<br />

van bol tot voorjaarsbloem kunnen volgen.<br />

Geconcentreerd werden de aarde en bollen in<br />

de pot gedaan.<br />

Sint in Zuidoostbeemster<br />

DANIELLA<br />

Donderdag 8 december Repair Café in Middenwijck, Middenbeemster<br />

De vrijwilligers van WelzijnWonenPlus staan weer voor u klaar. Van 9.30 tot 11.30 uur repareren<br />

zij uw stofzuiger, schemerlamp, broodrooster, koffiezetapparaat, föhn, naaimachine, ... (bijna)<br />

alles wat het niet meer doet. En terwijl zij de spullen repareren kunt u genieten van een lekker<br />

kopje koffie of thee en een gezellig praatje. Door te repareren leveren we samen een bijdrage<br />

aan het verkleinen van de afvalberg. Locatie: Middelwijck/Prinses Beatrixpark, Middenbeemster<br />

(grote gemeenschappelijke ruimte). De reparaties zijn gratis, eventuele materialen moet<br />

u wel vergoeden. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld om zo nieuw gereedschap te<br />

kunnen kopen.<br />

Dinsdag 17 januari 2023 is het Repair Café weer in Zuiderhof, Zuidoostbeemster.<br />

Intiem klassiek concert<br />

met viool en piano.<br />

Op zondagochtend 4 december kunt u in<br />

“Onder de Linden” genieten van een prachtig<br />

koffieconcert. Zuzanna Skowrońska op viool<br />

en Carlos Marín Rayo op piano voeren u mee<br />

met hun prachtige vertolkingen van Brahms,<br />

Debussy en Szymanowski. Beiden zijn masterstudenten<br />

aan het Conservatorium van<br />

Amsterdam en hebben al verschillende internationale<br />

concerten op hun naam staan.<br />

Was u net te laat met aanmelden<br />

of sprak u iemand die er ook graag<br />

bij had willen zijn? Dan is dit is uw<br />

kans! Vanwege de overweldigende<br />

belangstelling is er besloten om een<br />

extra fotoavond te organiseren. Cor en<br />

Lida Roet zijn weer present in Onder de<br />

Linden op:<br />

Donderdag 15 december om 20.00 uur<br />

(inloop vanaf 19.30 uur) Onder de Linden,<br />

Middenweg 150, Middenbeemster<br />

Terug in de tijd, nostalgie, wellicht een beetje<br />

melancholie en veel ‘o ja, zo zag het er toen<br />

uit’- momenten. Deze momenten zullen er nu<br />

helemaal zijn, want het thema is: Beemster<br />

toen en nu. Cor en Lida laten u op een herkenbare<br />

manier zien hoe de Beemster er vroeger<br />

uitzag met een oude foto en een foto van de<br />

huidige situatie. Uit hun rijke archief zijn foto’s<br />

uit de hele Beemster gekozen. Ieder dorp,<br />

ieder buurtschap komt aan bod.<br />

Aanmelden via:<br />

info@historischgenootschapbeemster.nl of<br />

telefonisch via 0299-673500 (Arie Reijm) of<br />

via 0299-681699 (Françoise de Gooijer).<br />

Voor HGB leden is de entree gratis. Voor<br />

introducés en belangstellenden bedraagt de<br />

entree € 3,50.<br />

‘Purvak’ is een begrip in Purmerend en de regio. Het is de afkorting van Purmerend Vakantie<br />

Activiteiten. Zelfs als werkwoord ingeburgerd: “Nee, Johan is er niet. Hij is aan het purvakken”.<br />

Gedurende de vakanties werden er op tal van plaatsen kinderactiviteiten aangeboden. De<br />

eerste (kerst) Purvak werd georganiseerd in 1972. Reden om in het Purmerends Museum een<br />

expositie te houden over dit fenomeen. Te bezichtigen tijdens openingsuren van het museum.<br />

Vanaf heden tot en met donderdag 26 maart. www.purmerendsmuseum.nl.<br />

Bushalte Kerkplein wordt telefoonhalte<br />

GEERT<br />

De bushalte Kerkplein in Westbeemster wordt per maandag 9 januari 2023 een<br />

telefoonhalte. De reden tot besluit is de volgende. Gemiddeld genomen stapt er<br />

één reiziger per week bij die halte in.<br />

Buslijn 416 rijdt vanaf de Rijperweg over de Jisperweg naar de halte in Westbeemster. Daar<br />

keert de bus en rijdt via de Jisperweg terug naar de Rijperweg. Een stuk van vijf kilometer. Dat<br />

gebeurt zeven keer per dag en dat zes dagen in de week. Dat komt neer op ruim tweehonderd<br />

kilometer per week. Dat is van Amsterdam naar Brussel. Het moge duidelijk zijn dat zoiets niet<br />

rendabel is. De halte opheffen is niet de bedoeling, vandaar dat het per genoemde datum van<br />

9 januari een telefoonhalte wordt. Reizigers kunnen tot tien minuten voor vertrek bellen naar<br />

06<strong>48</strong>-407699. Dan zal de bus wel naar het Kerkplein rijden om die reiziger op te halen.<br />

Zondag 4 december komt Sint met<br />

een grote groep enthousiaste Pieten<br />

naar Zuidoostbeemster. Ook dit<br />

jaar weer met een ‘huis aan huispakjesbezorgdienst’.<br />

Om alles vlotjes te laten verlopen is het dorp in<br />

tweeën gedeeld: Noord/Oost en Zuid. Het is<br />

helaas niet mogelijk om alle straten in Zuidoost<br />

in de route op te nemen. Op de website www.<br />

sintzob.nl. (onder pakketdienst) kunt u binnenkort<br />

zien of de rondtocht door uw straat gaat<br />

en tot welke ‘wijk’ uw straat gerekend wordt.<br />

De voorlopige planning is: Noord/Oost 11.00 –<br />

13.00 uur. Zuid: 14.30 – 16.00 uur. Beide routes<br />

starten in de nabijheid van de Bloeiende Perelaar.<br />

Om 10.45 uur ontvangt de Burgemeester<br />

het hoog bezoek en geeft het startsein. Dit is<br />

te volgen op livestream via facebookpagina<br />

van SintZob. Voor actuele informatie: www.<br />

zintzob.nl. Kinderen en ouders kunnen alvast<br />

oefenen met de hit ‘Beemster Sinterklaas<br />

hit ‘Disco-Pieten-Party-Time’. Pakjes (max<br />

30x30x25 cm) voor de bezorgdienst kunnen<br />

op vrijdag ingeleverd worden bij de Spelemei.<br />

Maximaal 1 pakje per adres. Duidelijk met<br />

viltstift volledige naam en adres op pakje<br />

(zwarte stift op witte sticker). Planning aanleveren:<br />

Noord/Oost 18.00-19.00 uur; Zuid:<br />

19.00 – 20.00 uur. Financieel bijdragen aan de<br />

grandioze feest: NL39RABO03187415<strong>47</strong> tnv<br />

Stichting Dorpsvermaak Zuidoostbeemster.<br />

Libre kampioenschap<br />

Beemster Cup<br />

Woensdag 23 november werd voor de eerste maal gestreden om<br />

de Beemster Cup. Deze traditionele wedstrijd tussen vijf Beemster<br />

biljartverengingen zou aanvankelijk eerder gestart zijn, maar<br />

werd door droevige omstandigheden uitgesteld. Zie voor een uitgebreid<br />

verslag: www.binnendijks.nu.<br />

GEERT


6 BINNENDIJKS <strong>47</strong>/<strong>48</strong> 2 december <strong>2022</strong><br />

Informatierubriek<br />

Colofon<br />

Kerststukjes maken<br />

voor alleen mannen…<br />

Zaterdag 17 december is het<br />

weer zover, het jaarlijkse<br />

kerststukjes maken in BUURTHUIS<br />

ZUIDOOSTBEEMSTER voor alléén<br />

mannen… En dit is dus alleen voor<br />

echte, stoere mannen…….<br />

De enige vrouwen die hierbij aanwezig mogen<br />

zijn, zijn de dames van de bediening en de jongedames<br />

die de mannen zullen assisteren bij<br />

het maken van een fantastisch kerststuk.<br />

De mannen hebben dit jaar weer al hun creativiteit<br />

nodig om het thuisfront te verrassen en<br />

te verbazen met een kerststuk waar uiteraard<br />

nog weer lang over wordt nagepraat. Binden,<br />

snijden, plakken, knippen en schikken.<br />

Zomaar wat onderdelen die gebruikt zullen<br />

worden. Alles onder het genot van een biertje<br />

en het nodige hap- en snackwerk.<br />

De kosten van deze workshop bedragen<br />

€22,50. Dit is inclusief koffie, koek, diverse<br />

hapjes, begeleiding en uiteraard het materiaal.<br />

De drank is voor eigen rekening. Opgave<br />

is mogelijk via de site van het Buurthuis waar<br />

je je ticket kunt reserveren www.buurthuiszuidoostbeemster.nl/tickets/<br />

Wacht niet te lang met opgeven, want na het<br />

succes van de afgelopen jaren is VOL ook echt<br />

VOL. De deuren gaan op 17 december om<br />

20.00 uur open, waarna we om 20.30 zullen<br />

starten met het echte werk !<br />

LOCATIE: MIDDENPAD 2 –<br />

1461 BW ZUIDOOSTBEEMSTER – 0299-427661<br />

Tussen Regge en Reest<br />

Woensdag 23 november<br />

verzorgde Philip Friskorn<br />

een lezing voor ons,<br />

getiteld: Tussen Regge en Reest.<br />

We volgen eerst de rivier de Regge vanaf<br />

Diepenheim in Overijssel tot het punt waar<br />

hij in de Vecht uitmondt. In de vorige eeuw<br />

werd deze rivier rechtgetrokken. De laatste<br />

20 jaar worden de oorspronkelijke meanders<br />

in ere hersteld, om zo meer water te kunnen<br />

bergen en voor het herstel van flora en fauna.<br />

Prachtige dia's liet deze natuurfotograaf zien<br />

van vogels zoals o.a. de watersnip, dodaars<br />

en blauwborst, maar ook adders, boomkikkers<br />

en rode libellen die allemaal in dit gebied<br />

leven. Op de Sallandse heuvelrug komen korhoenders<br />

voor, waarvan er helaas nog maar<br />

minder dan 20 van over zijn! De Reest is een<br />

van de meest oorspronkelijke riviertjes van<br />

Nederland en stroomt richting Meppel, soms<br />

maar 6 meter breed maar na hevige regenval<br />

wel een kilometer. In dit prachtige gebied met<br />

veel bloemen en planten komen veel ooievaars<br />

voor. Het was een leerzame avond verzorgd<br />

door iemand die met veel geduld de<br />

mooiste natuurfoto's kan maken.<br />

RIA VAN DER AHÉ-DRAAIJER<br />

Paul Stolp erelid Historisch<br />

Genootschap Beemster<br />

Het HGB heeft ‘tuinman’ Paul Stolp<br />

tijdens de ledenvergadering van<br />

woensdagavond 16 november<br />

benoemd tot erelid.<br />

Paul heeft, samen met tal van andere vrijwilligers<br />

en in de laatste jaren vooral Pieter van de<br />

Klooster, zorggedragen voor een vakkundig<br />

onderhoud van de voormalige pastorietuin.<br />

Voor en achter. Een behoorlijke klus. “Precies<br />

weet ik het niet”, aldus een verraste en zichtbaar<br />

vergulde Paul, “maar het moet zeker<br />

dertig jaar geweest zijn”. Zijn leeftijd noodzaakt<br />

hem om ‘de schoffel’ door te geven aan<br />

de volgende generatie. Al gebied de eerlijkheid<br />

te zeggen dat de opvolgers nog niet echt<br />

staan te dringen.<br />

GEERT<br />

BIJZONDERE VOORSTELLING<br />

Women in Troy, as told bij<br />

our mothers in De Verbeelding<br />

Zaterdagavond 3 december staat de<br />

‘verpletterend mooie’ voorstelling<br />

Women in Troy, as told by our mothers<br />

in De Verbeelding. De Engelstalige tekst<br />

met Nederlandse boventitels staat de<br />

vele lovende recensies niet in de weg.<br />

De voorstelling vertelt het mythische verhaal<br />

over de belegerde stad Troje vanuit het perspectief<br />

van de vrouwen en in het bijzonder<br />

vanuit die van de moeders. Voor Women in<br />

Troy, as told by our mothers laat de Portugese<br />

theatermaker en schrijver Tiago Rodrigues<br />

zich inspireren door verschillende versies van<br />

de mythe, recente wereldgebeurtenissen en<br />

de persoonlijke verhalen van hemzelf en de<br />

vier theatermakers van Dood Paard.<br />

NRC*****: ‘Een uiterst boeiende lezing van<br />

Homerus’ ‘Ilias’. Een compleet nieuwe, veel<br />

rijkere visie op de (Trojaanse) oorlog. Als het<br />

verhaal van Troje de afgelopen drieduizend<br />

jaar uitsluitend door vrouwen was doorverteld,<br />

zou er dan nu nog oorlog zijn?’<br />

Volkskrant****: ‘Verbluffend rijke tekst en<br />

een intelligente en fascinerende vertelling<br />

door moeders over mannelijk kwaad dat nog<br />

altijd bestaat.’<br />

Theaterkrant – Keuze van de Criticus: ‘Een<br />

verpletterend mooie voorstelling over oorlog,<br />

patriarchale onderdrukking en de manier<br />

waarop we verhalen vertellen. Grote thema’s<br />

met connectie met het menselijke, zo vallen<br />

inhoud en vorm naadloos samen.’<br />

De voorstelling is te zien in Theater De Verbeelding<br />

– P3, Purmersteenweg 17-19 t/o het<br />

Stadhuis in Purmerend. Kaarten kosten 16,50<br />

euro (Vrienden/CJP 14,50 euro), incl. reserveringskosten.<br />

Meer informatie en kaartverkoop:<br />

theaterdeverbeelding.nl of via De<br />

Verbeelding reserveerlijn: T 0299 411234.<br />

FOTO: SANNE PEPER<br />

Krachtig optreden Beemster<br />

Accordeon Vereniging<br />

Eindelijk mochten ze weer. Na jaren<br />

gedwongen rust. De traditionele<br />

uitvoering in de Kerckhaen in<br />

Westbeemster.<br />

Zaterdagavond 26 november. Een kort en<br />

krachtig optreden. Met veelal bekende en<br />

makkelijk in het gehoor liggende nummers.<br />

Waardoor er, zij het aarzelend, interactie ontstaat<br />

met het publiek. Dirigente Aaf Dekker<br />

wist, bijgestaan door de techniek, een goed<br />

evenwicht te brengen tussen muziek en zang.<br />

Maar liefst vier leden werden vanwege hun<br />

25 jarige lidmaatschap in het zonnetje gezet:<br />

Corry, Jos, Carla en Tecla. Ik heb genoten van<br />

het optreden. Zie voor meer tekst en foto’s:<br />

www.binnendijks.nu.<br />

HEEFT U BEEMSTERNIEUWS<br />

OF WILT U EENS ADVERTEREN?<br />

www.binnendijks.nu<br />

GEERT<br />

AED, Stichting “Beemster Hart Safe” secretariaat: Tobias de Coenestraat<br />

2, 1462 KR Middenbeemster, 0299-683988<br />

Buurthuis Zuidoost voor sport, spel, cursussen, workshops, exposities,<br />

zalenverhuur enz. Middenpad 2, 1461 BW Beemster, tel. 0299-<br />

427661, e-mail: info@buurthuiszuidoostbeemster.nl, website: www.<br />

buurthuiszuidoostbeemster.nl, facebook: Wijkcentrum Zuidoostbeemster.<br />

Carla Bleesing uitvaartbegeleiding verzorgt en begeleidt uitvaarten<br />

op de haar zo kenmerkende wijze: persoonlijk, warm en liefdevol.<br />

Ongeacht óf en waar u verzekerd bent. Bel bij overlijden of voor<br />

een uitvaartwensengesprek met 06 1933 6162.<br />

Cultureel Centrum Onder de Linden Voor cabaret, muziek,<br />

kindervoorstellingen, verhuur en nog meer. Middenweg 150.<br />

www.onderdelindenbeemster.nl.<br />

Dierenarts Purmerend, moderne zorg voor uw huisdier. Consulten<br />

en behandelingen volgens afspraak (0299) 42 10 00. 24 uur per dag<br />

voor spoedeisende zaken bereikbaar. Kleine huisdieren: Kraggeveenstraat<br />

5 Purmerend en voor Paarden: Middenweg 82 Middenbeemster.<br />

www.dierenartspurmerend.nl.<br />

Droomkracht Lifecoaching: oude patronen doorbreken, energieker<br />

leven, gelukkiger leven, wezenlijke verandering, Polderweg 3 Purmerend.<br />

info@thirza.nu, www.thirza.nu, 06.58878588<br />

De Zorgcirkel Voor informatie Thuiszorg, huishoudelijke zorg<br />

(WMO), dagactiviteiten en opname kunt u contact opnemen met de<br />

receptie van Zorgcirkel Mieuwijdt T 088-5591100<br />

Evean Voor al uw thuiszorg. Tel. 0900 98 97<br />

Fysiotherapie, Sportfysiotherapie, Manuele therapie, Bekkenfysioherapie<br />

en Training. Kernpraktijken Fysiotherapie<br />

Beemster. T. de Coenestraat 2, 1462 KR, Middenbeemster, Telefoon<br />

(0299)683988 en Zuiderhof Zuidoost Beemster (0299)<strong>47</strong>1597. www.<br />

kernpraktijken.nl, fysiotherapiebeemster@kernpraktijken.nl<br />

Fysiotherapie, medisch fit, sportmassage, trainings begeleiding<br />

PHYSICALL, Sportcentrum De Kloek, Insulindeweg 11, 1462 MJ<br />

Midden beemster, telefoon (0299) 683065, fax (0299) 683271, email:<br />

physicallfysiotherapie@gmail.com<br />

Geldzorgen? - Samen lukt ‘t! SchuldHulpMaatje helpt met deskundige<br />

vrijwilligers. Er zijn geen kosten aan verbonden. Contact: 06 - 82079510<br />

www.shmpurmerend.nl<br />

Hospice Thuis van Leeghwater: een sfeervol huis voor mensen in<br />

de laatste fase van hun leven. Samen met verpleegkundigen en opgeleide<br />

vrijwilligers bieden wij 24-uurs zorg. Ook bieden wij hulp in de thuissituatie.<br />

Meer informatie via 0299 – 682020 of info@hospiceleeghwater.nl. Prins<br />

Mauritsstraat 4, 1462 JJ Middenbeemster, www.hospiceleeghwater.nl.<br />

De keezkampioen<br />

<strong>2022</strong> van<br />

buurtvereniging<br />

“Het land van<br />

Westerhem”.<br />

Dit jaar is dit met<br />

2 punten verschil<br />

gewonnen door<br />

Ron van Ling.<br />

DANIELLA ERNSTING<br />

LEZERSFOTO<br />

Zondagochtend 20 november zag het er behoorlijk winters uit. De jonge<br />

koeien naast ons huis hebben een dikke vacht en kunnen er prima tegen.<br />

Klazina, Zuidoostbeemster.<br />

Bezoekerscentrum Beemster Middenweg 185, 1462 ZG Middenbeemster,<br />

telefoon: 0299 621826, e-mail: info@visitbeemster.nl<br />

www.visitbeemster.nl<br />

Maaltijdservice 55+ Aanvragen bij De Zorgcirkel via receptie Zorgcirkel<br />

Mieuwijdt, T 088-5591100<br />

Makelaardij Kocken Makelaardij OG B.V., Plantsoengracht 1, 1441<br />

DE Purmerend, telefoon (0299) 42 88 88.<br />

Notariskantoor Mr. Drs. P.J. Rietbergen, notaris, Zuiderpad 82/ hoek<br />

Ompad, 1461 BV ZOBeemster, telefoon (0299) 42 70 51. Postadres:<br />

Postbus 179, 1440 AD Purmerend.<br />

Pianopraktijk Beemster Pianoles voor kinderen en volwassenen,tel.<br />

0616116203, email: hle.appelo@ziggo.nl<br />

Praktijk voor orthomoleculaire en epigenetische therapie<br />

Middenbeemster tel: 0299 690712<br />

Podologie Beemster en medisch pedicure praktijk Stina.<br />

Podologie Beemster: H.M. van Randwijklaan 18. Medisch pedicure<br />

praktijk: Zwaansvliet 19. Telefoonnummer: 0640743743<br />

Voetverzorging en Podologie Gerard Rein Kistemaker Wijksteunpunt<br />

Middelwijck, Prinses Beatrixpark 54 in Middenbeemster 06 25 49 69 59<br />

Tromp Garantiemakelaars, Middenweg 152, 1462 HL Middenbeemster,<br />

tel. 0299-683769, e-mail tromp@garantiemakelaars.nl.<br />

WMO-loket Gemeentehuis is dagelijks van 09.00-15.00 uur en op<br />

vrijdag van 09.00-12.00 uur te bereiken, telefoonnummer (0299) 452 555.<br />

U kunt ook mailen naar; loketwmo@purmerend.nl.<br />

WonenPlus (RSWP) Beemster WonenPlus biedt praktische diensten<br />

en persoonlijke ondersteuning aan ouderen, (chronisch) zieken,<br />

mensen met een beperking en mantelzorgers, door consulenten en<br />

vrijwilligers. Kometenstraat 6B, 1443 BA Purmerend. Bereikbaar van<br />

maandag t/m vrijdag 0299-426364.<br />

Zangvereniging Harmonie repeteert elke dinsdagavond van 20.00<br />

tot 22.00 uur in de Beemster Keyser/foyer. Zingen is gezond! Interesse?<br />

Bel met Carla Bleesing 06-37<strong>47</strong>9301 of Anneke Goede 06-43461839.<br />

Kijk voor meer informatie op www.zangverenigingharmonie.nl<br />

Zang studio Daphne Beemster! mail: daphne.zing@gmail.com,<br />

tel:0629182001, www.zangstudiodaphne.com Laat je stem horen!<br />

Zonnebloem Afdeling Beemster, Bets de Ridder 0299-683203<br />

Sonnet<br />

DE APPELS VAN MIJN VADERS<br />

BOOMGAARD LAGEN<br />

waar in ons huis de koele kelder was.<br />

Ze lagen daar, bestemd voor winterdagen,<br />

de goudreinetten van het rode ras.<br />

En elke zondag vòòr het middageten<br />

ging Pa de kelder in, - en zocht ze uit<br />

de rijpe en zachtzure. Bij mijn weten<br />

het toetje op die dag vaak. Eet meer fruit.<br />

Ik weet nog waar hun stoere bomen stonden<br />

op onze boomgaard, langs de walle kant,<br />

de tuin van Eden, waar wij plukken konden<br />

van suikerpeer, godlin en wildeman.<br />

Maar, ik herinner mij in het bijzonder<br />

de goudreinet, geplukt door vaders hand.<br />

Middelwijck:<br />

Jan Duin<br />

18 november<br />

1. Annie de Haan 5466<br />

2. Fien de Hart 5262<br />

3. Jopie de Wit 5124<br />

laagste Annie Schregardus 3730<br />

25 november<br />

1. Joop Mulder 5400<br />

2. Jopie de Wit 5311<br />

3. Rie Kluft 5236<br />

laagste Wim de Reus 3460<br />

HET BLAD WORDT TWEEWEKELIJKS IN HET WEEKEND,<br />

HUIS AAN HUIS, IN DE BEEMSTER VERSPREID.<br />

WEBSITE www.binnendijks.nu<br />

AANLEVEREN KOPIJ EN ADVERTENTIES<br />

Voor de volgende uitgave:<br />

Uiterlijk voor vrijdag 12:00 uur.<br />

ADVERTENTIES<br />

Peter Leek. 0299 - 690233 of 06 - 830 850 81<br />

e-mail: advertentie@binnendijks.nu<br />

Tarieven op aanvraag. Minimum € 17,20 per advertentie.<br />

Voor vaste adverteerders gelden lagere tarieven.<br />

(EIND)REDACTIE<br />

Geert Heikens & Carolien van den Berg, e-mail: redactie@binnendijks.nu<br />

SECRETARIAAT<br />

E-mail: secretariaat@binnendijks.nu<br />

VERSPREIDING<br />

Rodi - Grotendorst 14 - 1721 CW Broek op Langedijk.<br />

Telefoon 0226-331020.<br />

BEZORGKLACHTEN<br />

Via website www.binnendijks.nu, tabblad ‘contact’.<br />

Telefonisch bij Rodi, 0226-331020.<br />

www.Rodimedia.nl/contact/bezorgklacht<br />

BANKRELATIES<br />

ING-bank rekeningnummer NL96 INGB 0003 771883.<br />

Rabobank rekeningnummer NL44RABO0356919978.<br />

VORMGEVING<br />

IK vormgeving & dtp - Kerkweg 11 - 1906 AT Limmen.<br />

PRODUCTIE<br />

Rijser Grafische Communicatie - Netwerk 126 - 1446 WR Purmerend.<br />

OPLAGE: 5000 exemplaren<br />

Copyright Niets in deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt<br />

door middel van druk, fotocopie, microfilm of op enige andere wijze zonder schriftelijke<br />

toestemming van de uitgever.<br />

Huisartsenpost Waterland<br />

Bij spoedgevallen bellen 's avonds en 's nachts (17.00 – 8.00 uur)<br />

in het weekend en op feestdagen 0299 - 313 233<br />

Alarmnummer 1-1-2<br />

Beemster Kerkdiensten<br />

ZONDAG 04 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

DOOPSGEZINDE VERMANING<br />

Zie info Keyserkerk<br />

PROTESTANTE GEMEENTE BEEMSTER<br />

Om 10.00 uur “Keyserkerk” Dienst in het teken van<br />

“Tweede (oecumenische) Advent” met voorgangers<br />

Ds. Nico Schroevers, Jan Duin en Corrie Laros mmv.<br />

het gelegenheidskoor Westbeemster.<br />

JOANNES DE DOPER. KOETSHUIS<br />

Zie info Keyserkerk<br />

ZONDAG 11 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

DOOPSGEZINDE VERMANING<br />

Geen Dienst<br />

PROTESTANTE GEMEENTE BEEMSTER<br />

Om 10.00 uur “Keyserkerk” Derde Adventsdienst<br />

met voorganger Ds. Nico Schroevers en met mmv. het<br />

Vrouwenkoor Indigo (Bergen)<br />

RK JOANNES DE DOPER, KOETSHUIS<br />

Om 10.00 uur viering met voorganger Marcelo S.<br />

Rocha, herenkoor<br />

NICOLAASKERK:<br />

ZATERDAG 03 DECEMBER<br />

12.00 uur Eucharistische Familieviering voorganger<br />

Pastoor Marcel Salão Rocha<br />

ZONDAG 04 DECEMBER<br />

10.00 uur Eucharistieviering, voorganger Pastoor<br />

Marcel Salão Rocha mmv. een tweetal Cantores<br />

ZATERDAG 10 DECEMBER<br />

GEEN viering i.v.m. gehele schoonmaak<br />

ZONDAG 11 DECEMBER<br />

10.00 Eucharistieviering, voorganger Pastor Henk<br />

Versteeg mmv. het Pauluskoor<br />

15.00 uur Filippijnse Eucharistieviering voor, door en<br />

met de Filippijnse Geloofsgemeenschap.


Ook LEKKER WARM:<br />

een KRUIK of<br />

KERSENPITKUSSEN<br />

Van den Hoonaard<br />

Accountants EN BELASTINGADVIES<br />

Drogisterij Jonker Parfumerie - Babykleertjes<br />

Rijperweg 58, 1462 ME Middenbeemster Telefoon (0299) 68 17 25<br />

dag & nacht bereikbaar: 0299 - 68 39 45<br />

Bel bij een overlijden of voor een kosteloze voorbespreking<br />

pakket budget<br />

crematie dekker<br />

pakketprijs €1.995,-<br />

pakket all-in<br />

crematie dekker<br />

pakketprijs €3995,-<br />

www.uitvaartpurmerend.nl<br />

pakket crematorium<br />

purmerend<br />

pakketprijs €5200,-<br />

een goed verzorgde uitvaart hoeft niet duur te zijn<br />

kijk eens op www.binnendijks.nu<br />

0299 684 019<br />

Dag en nacht bereikbaar<br />

www.uitvaartverzorging-devries.nl<br />

De Beemster | Purmerend | De Rijp e.o<br />

voor professionele reparatie en installatie van al uw elektrawerk en witgoed-apparatuur<br />

Edwin de Vries<br />

ElEktra & WitgoEd SErVicE<br />

Edwin de Vries - De Eenhoorn 62 - 1462 ER Middenbeemster<br />

Tel. 0299 - 684346 - Mobiel: 06 51838782 - edwindevries72@hotmail.com<br />

EEN UITGELEZEN COLLECTIE bij Antiquariaat<br />

Middenweg 161, Middenbeemster<br />

Geopend: zaterdag 11.00 - 17.00 uur. Telefoon zaterdag 06- 45<strong>48</strong> 74 39.<br />

Overige dagen 0299 - 685666. Zie ook: www.serendipity-books.nl<br />

Bijna jarig? Vraag<br />

geen kado maar<br />

een donatie.<br />

Kijk op kadoneren.nl<br />

Al ruim 80 jaar leveren wij drukwerk in de<br />

regio. Daar zijn wij trots op. Waarom? Wij houden<br />

van papier en inkt. Maar vooral trots omdat wij<br />

uw vertrouwen kregen. Een productcatalogus,<br />

jubileumboek, verpakkingen én de <strong>Binnendijks</strong>.<br />

Nog altijd zeggen wij dan vol trots:<br />

“Hé, die hebben wij gedrukt!”<br />

Trots!<br />

Op uw drukwerk.<br />

Netwerk 126 | 1446 WR Purmerend | 0299 45 10 20 | mail@rijser.nl | www.rijser.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!