Views
5 years ago

Boekhandel-Antiquariaat De Slegte - Antwerpen

Boekhandel-Antiquariaat De Slegte - Antwerpen

CONSCIENCE, Hendrik –

CONSCIENCE, Hendrik – Flämisches Stilleben, in drie kleinen Erzahlungen. Aus dem Flämischen übersetzt von Melchior Diepenbrock. Regensburg: Friedrich Pustet, 1845. 8vo. [iv], xiv, 19- 106, 84, 32 pp. With wood engraved text illustrations and a frontispiece. Allereerste vertaling. First German translation of this work Conscience. Contemporary half leather with marbled boards, in fair condition: spine and edges rubbed, corners worn and bumped, inside foxed, with an ownership inscription on the flyleaf – € 75,- CONSCIENCE, Hendrik – Phantazy. Antwerpen: L.J. de Cort, 1837. 1ste druk. 8vo. [iv], iv, 194, [ii] pp. Halflinnen met gemarmerde platten, uit de tijd. In zeer goede staat, randen van de platten wat sleets, evenals de rug, frontsnede van het schutblad rafelig. Eerste editie van het tweede uitgegeven werk van Conscience. Gesigneerd doro de auteur. – € 225,- CONSCIENCE, Hendrik – Geschiedenis van Graef Hugo van Craenhove en van zynen vriend Abulfaragus. Historische tafereelen uit de XIVde eeuw. Antwerpen: J.-E. Buschmann, 1845. 1e druk. Oblong 4to. 118 pp. Geïllustreerd met 20 platen van Eduard Dujardin. De tekst gedrukt binnen een van kleur en ontwerp verspringend kader. Met gedecoreerde initialen naar middeleeuwse voorbeeld. Halflinnen over gemarmerde platten. In zeer goede staat, de rug vlekkerig, randen van de platten sleets. Iets roestig in de marges, verder prima. - € 245,- CONSCIENCE, Hendrik – Baes Gansendonck. Antwerpen: J.-E. Buschmann, 1850. 1e editie. 8vo. 164 pp. Met vier platen van Eduard Dujardin, en gedecoreerd met initialen naar middeleeuws voorbeeld. Half marokijn uit de tijd, gemarmerde platten, rug met goudgestempelde decoratie en titels. In zeer goede staat, rug en hoeken wat sleets, binnenin wat vlekkig. - € 60,- CONSCIENCE, Hendrik – De Arme edelman. Antwerpen: J.P. van Dieren, 1851. 1e editie. 8vo. 208 pp. Geïllustreerd met vier platen door Eduard Dujardin. In modern halflinnen,gemarmerde platten. Origineel papieren omslag meegebonden. - € 90,- [Conscience] - KUNSTKRONIJK uitgegeven ter aanmoediging en verspreiding der schoone kunsten. Twaalfde jaar. 1851. ‟s-Gravenhage: K. Fuhri, 1851. 4to. [iv], 96 pp. Geïllustreerd met 24 volpagina gelithografeerde kleurenplaten, naar schilderijen (van onder andere Jan Steen, Ten Kate, Bosboom, Cunaeus, Rembrant, etc., waaronder een portret van Conscience. Verder met houtgravures in de tekst. Halfleer met gemarmerde platten, gougestempelde decoratie en titel op de rug, in goede staat: een beschadiging aan de frontsnede van het voorplat gerestaureerd, aan het achterplat niet. Binnenin netjes, de platen met wat roestige marges – € 50,- CONSCIENCE; VAN RYSWYCK, ea. – Altyd wat nieuws. Almanak voor het jaer 1853. Antwerpen: Hendrik Peeters & J.B. van Mol-Van Loy, 1853. 8vo. 106 pp. Met op vrijwel iedere pagina een houtsnede tekstillustratie. Halflinnen uit de tijd, met gemarmerde platten, de originele papieren omslagen meegebonden. In zeer goede staat, de rug wat sleets, meegebonden omslag wat roestig, marges wat beduimeld..– € 75,- CONSCIENCE, Hendrik – De Plaeg der Dorpen. Antwerpen: J.P. van Dieren, 1855. 8vo. 182 pp. Met 4 platen door J. Bertou. Halflinnen met gemarmerde platten, uit de tijd. In zeer goede staat, hoeken en randen iets sleets, marges licht roestig. Dit exemplaar met een gesigneerde opdracht van Conscience op de Franse titel: “Den Heere Notaris Sevestre door den schrijver aangeboden, Antw. 20 april 1855.” – € 250,- CONSCIENCE, Hendrik – Beschryving der Nationale Jubelfeesten te Brussel gevierd op 21, 22 en 23 july 1856, ter gelegenheid van de 25e verjaring der inhuldiging van Z.M. Leopold I als koning der Belgen. Brussel: Alexander Jamar, 1856. 4to. 114 pp. Geïllustreerd met (deel paginagrote) houtgravures: portretten (onder andere Leopold I, de Hertog & Hertogin van Brabant, etc.), afbeeldingen van praalwagens en triomfbogen, titelpagina en kopvignetten. Halfleer, uit de tijd. Goed, de hoeken gekneusd, de rug licht sleets, omslag wat vlekkerig – € 145,- CONSCIENCE, Hendrik – Het Wonderjaer (1566). Historische tafereelen uit de XVIe eeuw. Antwerpen: J.P. van Dieren, 1858. 4e (?) druk. 8vo. 240 pp. Met een houtgravure frontispice. Half kalfsleer met gemarmerde platten. 4 ribben op de rug, goudgestempelde decoratie op de ribben, en titel in goud op de rug. In zeer goede staat, uiteinden van de rug en hoeken licht sleets, scharnieren vertonen sporen van gebruik (zowel buiten als binnenin). Ex-libris op de binnenzijde van het voorplat – € 85,- CONSCIENCE, Hendrik – Een goed hart. Zedenschets. Antwerpen: J.P. van Dieren, 1872. 1e druk. 8vo. [iv], 76 pp. Met twee platen van Eduard Dujardin. In modern halflinnen over gemarmerde platten. Origineel papieren omslag meegebonden. In zeer goede staat – € 65,- CONSCIENCE, Hendrik – Eene O te veel. Antwerpsche zedenschets. Antwerpen: J.P. van Dieren, 1872. 1e druk. 8vo. [iv], 158 pp. Met 4 platen door Eduard Dujardin. In modern halflinnen over gemarmerde platten. Origineel papieren omslag meegebonden. In zeer goede staat – € 75,- CONSCIENCE, Hendrik – De Baanwachter. Zedenschets. Antwerpen: J.P. van Dieren, 1873. 1e druk. 8vo. [iv], 119, [i] pp. Met twee platen van Eduard Duajrdin. In modern halflinnen over gemarmerde platten. Origineel papieren omslag meegebonden. In zeer goede staat – € 40,- CONSCIENCE, Hendrik – Redevoering uitgesproken in de Koninklijke Academie van België den 11 Mei 1881, voorafgegaan door eene inleiding over de zaak Schoep. Brussel: Xavier Havermans, 1881. 8vo. 48 pp. Later halflinnen met het originele omslag op het nieuwe voorplat geplakt. In goede staat, stempel op het titelblad, omslag wat smoezelig. Een redelijk exemplaar van dit zeldzame uitgaafje – € 25,- COURTMANS-BERCHMANS, Johanna – Genoveva van Brabant. Brussel: Victor Devaux, [1866]. 1ste editie. 8vo. [iv], 183, [i] pp. Halfleer met gemarmerde platten, vier ribben op de rug, goudgestempelde decoratie op de ribben, goudgestempelde titel op de rug. In goede staat, randen en hoeken wat sleets, binnenin vrij smoezelig. – € 95,- COURTMANS-BERCHMANS, Johanna – Nicolette. Lotgevallen eener Vondeling. Tiel: Wed. D.R. van Wermeskerken, 1868. 1ste editie. 8vo. viii, 334 pp. Met een gelithografeerd frontispice. Halfleer met gemarmerde platten, uit de tijd. Band in redelijke staat: een scheur in de rug gerepareerd, rug sleets, hoeken gekneusd. Binnenin zeer goed, iets gevlekt – € 125,- DAUTZENBERG, J.M. / DUYSE, Prudens van – Volksleesboek voor middelbare en lagere scholen en Vlaamsche huisgezinnen. Brussel: C. Muquardt, 1854. 8vo. [iv], vi, 378, [ii], 4 pp. In linnen uitgeversband met goudgestempelde decoratie op voor- en achterplat en de rug. Voor- en achterplat tevens met een blindgestempeld kader. De band in matige staat, een lange scheur in het linnen van de rug, de hoeken sleets en gekneusd. Binnenin prima. Met een gesigneerde en gedateerde opdracht van Prudens van Duyse aan Edm. Ronse op het verso van het schutblad. – € 195,- DAVID, J. – Tael- en Letterkundige Aenmerkingen. Leuven: Vanlinthout, 1856. 8vo. xvi, 278 pp. Met teksten van onder andere Conscience, Bormans, Snieders en Van Kerckhoven. Halflinnen uit de tijd, gemarmerde platten, originele omslag meegebonden. In goede staat, rug wat verschoten en sleets, een stempel op de Franse titel – € 65,- DUVILLERS, Constant F.A. – Den Baron Penninck, of samenspraken waerin de Vlaemsche zeden getrouwelijk worden afgeschetst. Volksboek. Gent: Snoeck-Ducaju, 1851. 1ste druk. 12mo. 192 pp. In halfleer uit de tijd, gemarmerde platten. In redelijke staat: de platten nogal sleets, rug wat scheef gelezen en iets sleets op de scharnieren. Een wat beduimeld exemplaar, met stempels van het Vlaams gezelschap Vracene (Eendracht door de taal), vlekkig, maar goed leesbaar exemplaar van dit schaarse werkje – € 45,-

GEIREGAT, Pieter – Verhalen voor jonge lieden. Gent: W. Rogghé, 1868. 2e druk. 8vo. [iv], ii, 204, [ii] pp. Half marokijn uit de tijd, over met papier beklede platten. Rug en hoeken wat sleets, beschadiging onderaan de rug. Iets beduimeld – € 25,- GEZELLE, Guido – De XIV stonden of de bloedige dagvaart ons Heeren. Antwerpen: N.V. Standaard Boekhandel, 1939. 8vo. Ongepagineerd. Met 14 volpagina houtsneden van Desiré Acket, en een vignet op het titelblad. Gedrukt met Aldus-Pius-Manutius‟ Poliphilus. 100 genummerde exemplaren werden gedrukt op Oud-Hollandsch Van Gelder, en 12 op Japans “Mitsumata”. Van de genummerde exemplaren is dit 77 op Van Gelder. Origineel half schapeleer (?) over rood linnen, goudopdruk op de rug en het voorplat. In goede staat, de binding iets lossig, het leer van de rug licht beschadigd – € 45,- LEDEGANCK, Karel Lodewijk – Het Burgslot van Zomergem. Gent: H. Hoste, 1840. 1e editie. 8vo. 80, [iv] pp. Origineel papieren omslag. In zeer goede staat, het omslag licht beduimeld – € 95,- LOVELING, Virginie – Fideel en Fidelineken. Verhaal voor kinderen. Gent: Ad. Hoste, 1883. Large 8vo. 24, [ii] pp. Met een gekleurde houtgravure titelplaat. Origineel rood uitgeverslinnen met goudgestempelde titel op de rug en vignet op het voorplat. In zeer goede staat, omslag wat gevlekt, doorheen wat roestig. Prijsplaat op de binnenzijde van het voorplat – € 50,- LOVELING, Virginie – De Muisjes verhaal voor kinderen. Gent: Ad. Hoste, 1884. Large 8vo. 16 pp. Met een chromolitho titelplaat. Voor authenticiteit gesigneerd door de auteur op het verso van het titelblad. Origineel rood uitgeverslinnen met goudgestempelde titel op de rug en vignet op het voorplat. In zeer goede staat, een plekje sleet aan het voorplat, licht roestig. Prijsplaat op de binnenzijde van het voorplat – € 75,- LOVELING, Virginie – Sophie. Gent: Ad. Hoste, 1885. 2 banden. 8vo.[iv], 234; [iv], 235-469 pp. Alle exemplaren voor authenticiteit gesigneerd door de auteur. In uniform halflinnen over gemarmerde platten. In zeer goede staat – € 75,- MESNIL, Jac. – Wellust. ‟s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, [1901. 8vo. 249-281, [i] pp. Deze eenmalige losse uitgave werd gedrukt in een oplage van een tachtigtal exemplaren. Gedecoreerd met een initiaal en een staartvignet. Origineel papieren omslag, in zeer goede staat De novelle “Wellust” was origineel bestemd voor het tijdschrift “Van Nu en Straks”, maar werd daarin nooit opgenomen. Onenigheid in de redactie n.a.v. deze novelle resulteerde in het stopzetten van het tijdschrift.– € 100,- MUEG, E.-A. – De Pastorij van Saint Gillis. Doornik: J. Casterman, 1848. 8vo. 304 pp. Met een houtgravure frontispice en titelgravure. In halfleer met gemarmerde platten uit de tijd, gebonden door D. Blommaert. In goede staat, de randen wat sleets, de hoeken gekneusd, binnenin prima – € 45,- MOENS, Petronella – De kleine Suse Bronkhorst. Haarlem: A. Loosjes Pz., 1808. 8vo. 188 pp. Met een titelgravure door Reinier Vinkeles en een gegraveerde plaat door J.E. Marcus. Eerste editie. Dit kinderboek vertelt het verhaal van de jeugd van Suse Bronkhorst (die al eerder in Moens‟ Historie van Mejuffrouw Suse Bronkorst figureerde). Het idee was dat de jongeren die deze uitgave lazen, later ook het boek voor volwassenen zouden lezen. Gekartonneerd, uit de tijd, met een papieren titelschildje. Kop van de rug beschadigd, verder een net exemplaar. *Cat. Van Rijn 762 – € 175,- MONT, Pol de – Op mijn dorpken. Korte vertellingen. Roeselare: De Seyn-Verhougstraete, 1886. Eerste editie. 8vo. [xiv], 214, [vi] pp. Met een frontispice ets door Leo Brunin. Naast de reguliere editie werden 35 exemplaren op Van Gelder gedrukt, waarbij de ets op Chinees papier werd uitgevoerd. Tevens werden de 35 exemplaren gesigneerd door de auteur. Van de 35 exemplaren is dit 31. In halfmarokijn met gemarmerde platten, kopsnede verguld, goudgestempelde titel op de rug. In zeer goede staat, de rug en bovenrand verschoten, randen en hoeken licht sleets – € 225,- MONT, Pol de – Op mijn dorpken. Acht vertellingen. Antwerpen: De Vos & Van der Groen, 1901. 8vo. 182 pp. Exemplaar met handtekening van de auteur ter autorisatie. Rood uitgeverslinnen met goudgestempeld vignet op het voorplat in een blindgestempeld kader. De rug met goudgestempelde titel. In zeer nette staat, de rug wat verschoten en minimaal sleets aan de einden, marges wat verkleurd – € 60,- MONT, Pol de – Op mijn dorpken. Acht vertellingen. Antwerpen: De Vos & Van der Groen, 1901. 8vo. 182 pp. Exemplaar met handtekening van de auteur ter autorisatie. Privéband, half marokijn met linnen platten, goudgestempelde decoratie en titel op de rug. De hoeken licht gekneusd, verder een puntgaaf exemplaar, van binnen fris en helder – € 85,- MONT, Pol de – Lentesotternijen. En twee eerste idyllen. Antwerpen: D. de Vos-van Kleef, 1920. Volksuitgave, derde druk. 8vo. 122, [iv] pp. Originele uitgeversband, gekartonneerd met decoratie op het voorplat. In zeer goede staat, omslag wat smoezelig. Met een los ingelegd briefje in handschrift van de auteur aan Victor de Meyere, en een gesigneerde en gedateerde opdracht van de auteur aan Victor de Meyere op het schutblad – € 85,- PERK, Jacques – Gedichten. Met Voorrede van Mr. C. Vosmaer en Inleiding van Willem Kloos. Amsterdam: S.L. van Looy, 1897. 2e druk. 8vo. [ii], 194 pp. Gelithografeerde vignetten, titel, kaders, tussentitels en gebatikt bandontwerp door Theo Nieuwenhuis. Boekdecoratie in de prachtige Nederlandse traditie van de Art Nouveau/Jugendstil boekversiering, met bloemmotieven en andere verwijzingen naar natuurvormen. Origineel gebatikt linnen. In goede staat, kleine beschadigingen aan de rug (twee kleine scheurtjes in het linnen), de hoeken licht sleets. Beide binnenscharnieren wat zwak, maar verder van binnen een prachtig fris exemplaar. Ex-libris (C.A. Wegelin) op de binnenzijde voorplat, eigenaarsaantekening Paul de Wispelaere op het titelblad. *Braches (2006) 1425:3 – € 400,- RAM, Hilda – Wat zei, wat zong `dat Kwezeltje`. Antwerpen: J.- E. Buschmann, 1898. 8vo. [vi], 107, [iii] pp. Gedecoreerd met initialen, en kop- en staartvignetten. Met een frontispice. Gedrukt in rood en zwart. Genummerd exemplaar, met de initialen van de auteur gesigneerd, nummer 301 van een onbekende totale oplage. Origineel volleder, met zwartgestempelde decoratie op voor- en achterplat. In goede staat, het leer aan de kop van de rug en de hoeken wat sleets, achterzijde omslag wat vervaald – € 225,- SAINT GENOIS, Baron Jul. de – De Grootboekhouder. Eene Gentsche vertelling. Gent: Gebroeders de Busscher, 1851. 1e editie. 4to. 41, [i] pp. Geïllustreerd met een frontispice en tekstillustraties naar tekeningen van A.-P. Sunaert. Gebonden, papieren rug over met papier beklede platten. In goede staat, een scheur in het papier over de lengte van de rug (gerepareerd), van binnen in prima staat. Zeldzame eerste editie van een schaars werkje - € 100,- SNIEDERS, August – Op de bruiloft. Geschiedenis van een Vielliebchen. Uit: Het Handelsblad van Antwerpen, 8-25 Januari 1865. Antwerpen: Het Handelsblad van Antwerpen, 1865. Oblong, samengestelde novelle van Snieders zoals deze in het Handelsblad van Antwerpen verscheen in 13 afleveringen. Verlijmd in papieren omslag. In redelijke staat. Bron op de eerste bladzijde in inkt, eerste bladzijde verkleurd. Curieuze uitvoering van dit werkje – € 30,- SNIEDERS, August – Anne Dieu-le Veut. Een verhaal uit de XVIIe eeuw. Antwerpen: J.P. van Dieren, 1877. 8vo. 136 pp. Houtgravure omslagdecoratie. Origineel papieren omslag. In goede staat, het omslag wat rafelig en scheefgelezen – € 35,- SNIEDERS, Dr. Jan Renier – Dorpsverhalen. Antwerpen: J.P. van Dieren, 1854. 1e ed. 8vo. 150 pp. Met een frontispice (houtgravure) door Henry Schaefels. Half leer over linnen, vier ribben op de rug, goudgestempelde decoratie en titeling. In zeer goede staat, einden van de rug iets sleets – € 75,-

Themanummer migratie - CELLO - Universiteit Antwerpen
Ombudsvrouw - jaarverslag 2011 - kort ( pdf ) - Stad Antwerpen
queeste pasen: de tocht 2012 - Steinerschool Antwerpen
Folder campagne Papier en karton ( pdf ) - Stad Antwerpen
de Beter een goede buur dan een verre vriend - RISO-antwerpen
Alumni Nieuwsbrief nr 39, januari 2003 - Universiteit Antwerpen
download PDF - dwars - Universiteit Antwerpen
FruitWijzer deel 2 - appelen [PDF] - Provincie Antwerpen
Brochure Proper Poetsen ( pdf , 575.36 kB) - EcoHuis Antwerpen ...
download PDF - dwars - Universiteit Antwerpen
Borstvoeding.pdf (401 Kb) - GasthuisZusters Antwerpen
rAntGroen 48 - Natuurpunt Zuidrand Antwerpen
Oude drukken Old and Rare - Antiquariaat Clio / Cliobook
antiquariaat FOKAS HOLTHUIS 18 x De Literaire Loodgieters
Psychologie Psychology - Antiquariaat Clio / Cliobook
Hertogdom Brabant / Antwerpen Hertogdom Brabant West ...
Eindtermen Opleiding Informatica - Universiteit Antwerpen
Chefkok – Cateringbedrijf (regio Antwerpen)
Eindtermen Opleiding Informatica - Universiteit Antwerpen
Willem Lemmens - Antwerp Tax Academy
WILDE PLANTEN - Provincie Antwerpen
rAntGroen 4 - Natuurpunt Zuidrand Antwerpen
Marjolein moet naar het ziekenhuis.pdf - GasthuisZusters Antwerpen
Antwerpen & Limburg - Jobat