07.06.2023 Views

Uitdaging 444 / Mei 2023

Ons motto is het Evangelie omarmen én doorgeven. Je vindt hier verhalen en berichtjes van mensen en organisaties die bij dat motto passen.

Ons motto is het Evangelie omarmen én doorgeven. Je vindt hier verhalen en berichtjes van mensen en organisaties die bij dat motto passen.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

HET EVANGELIE OMARMEN ÉN DOORGEVEN • NR <strong>444</strong> • MEI <strong>2023</strong><br />

<strong>Uitdaging</strong><br />

Blijven<br />

gaan!


advertenties<br />

9 grote felicitatieconcerten<br />

voor 75 jaar Israël<br />

<strong>2023</strong><br />

twijk n Zee ogeveen<br />

indhve ijrk ordch<br />

rchte mpn evenr Ges<br />

Bestel arten<br />

voor maar €5 p.p. via israel75.nl<br />

isel75.nl<br />

€5<br />

Vakantieplezier<br />

voor jong en oud!<br />

Kamperen - Chalets - Stacaravans - Safaritenten - Groepshuizen<br />

Tentoonstelling in Nijkerk<br />

Is de sabbat<br />

een dag die wij<br />

moeten houden?<br />

Bemoedigende,<br />

korte stukjes uit<br />

de Bijbel.<br />

Kijk voor meer informatie en<br />

heel veel Bijbelstudieboeken<br />

op www.everread.nl<br />

alle info via:<br />

israel75.nl


Fijn dat je er bent!<br />

Twee<br />

vroedvrouwen<br />

en een nieuw begin<br />

<strong>Uitdaging</strong>. Misschien krijg je ‘m al in<br />

de bus vanaf het prille begin in de<br />

jaren zeventig. Toen het Instituut voor<br />

Evangelisatie (later Agapè) ermee begon<br />

om mensen die betrokken waren bij het<br />

evangelisatiewerk aan te moedigen,<br />

toe te rusten en te informeren over<br />

allerlei bijeenkomsten en conferenties.<br />

Misschien haakte je later aan, in de jaren<br />

negentig, toen <strong>Uitdaging</strong> de vorm had<br />

van een krant die nieuws bracht uit de<br />

evangelische wereld. Misschien zie je<br />

<strong>Uitdaging</strong> nu wel voor het eerst.<br />

In dit<br />

magazine...<br />

Minie zet de toon<br />

Om de toon van dit blad te<br />

zetten, reizen we naar het<br />

Midden-Oosten. Hoog in de<br />

lucht zweeft een oude zuster...<br />

Pagina 8 en 9<br />

Hoe jouw aanvliegroute ook is: mooi dat<br />

je deze <strong>Uitdaging</strong> in handen hebt. Goed<br />

dat je er bent, welkom in dit blad! Deze<br />

editie - nummer <strong>444</strong> - luidt een nieuwe<br />

fase in: de vorm is wat veranderd, de<br />

verschijningsfrequentie is met twee keer<br />

per jaar ook anders. En de inhoud?<br />

Ik zeg: lees het en weet het :-)<br />

Ons motto is het Evangelie omarmen én<br />

doorgeven. Je vindt hier verhalen en berichtjes<br />

van mensen en organisaties die<br />

bij dat motto passen. Deze editie van <strong>Uitdaging</strong><br />

wordt ingeleid en uitgeleid door<br />

twee verloskundigen. Twee vroedvrouwen,<br />

zoals ze dat vroeger zeiden. >>><br />

Kort nieuws<br />

18x kort nieuws. Zoals het<br />

bericht over Annelies en Frits<br />

die sekswerkers ontmoeten.<br />

In een hotelkamer en tegen<br />

betaling. Maar niet om seks<br />

met hen te hebben...<br />

Pagina 11-16


Buiten je bubbel<br />

Prikkelende quotes van<br />

Hudson Taylor<br />

Pagina 19 + 41 + 65<br />

Bram Krol, tweede goeroe<br />

van de Kirati in Nepal<br />

“Veel Kirati overwegen christen te worden.”<br />

Pagina 20 t/m 25<br />

Nomaden voor<br />

Christus<br />

De kerk in Mongolië is<br />

jong, maar brengt volop<br />

zendelingen voort.<br />

Pagina 26 en 27<br />

‘De Stanlanden<br />

zei u?’<br />

Pim van Arnhem<br />

gaat je overhoren...<br />

Pagina 28 en 29<br />

Turkije<br />

André en Wendy:<br />

‘Na de aardbeving<br />

hebben veel mensen<br />

hier hun toevlucht<br />

gezocht.’<br />

Pagina 31<br />

Ouderen hebben<br />

de toekomst<br />

GlobalRize-medewerker<br />

Netty van de Berg maakt<br />

een ritje langs drie bijzondere<br />

vrijwilligers.<br />

Pagina 32 t/m 37


Het vertalen<br />

van de Bijbel<br />

gaat in volle<br />

vaart door<br />

De statistieken<br />

Pagina 40<br />

Bijbelstudie<br />

Over de vraag van<br />

de engelen in Handelingen<br />

1: “Wat staan<br />

jullie daar omhoog<br />

te kijken?”<br />

Pagina 51 t/m 55<br />

Jezus’ menswording als kerkmodel<br />

‘Wat als jouw kerk er niet meer was?’ Een interview<br />

met Kurt Maeyens van het Belgische ViaNova.<br />

Pagina 42 t/m 47<br />

De Kerk van Egypte versterken<br />

Johan de Visser (35) is<br />

oprichter van Stichting<br />

Living Springs<br />

Pagina 59<br />

Het<br />

bijzondere<br />

afscheidsbriefje<br />

van Ank<br />

Capon<br />

Pagina 78<br />

‘Ik verhuis naar<br />

Verweggistan’<br />

Silke gaat verhuizen<br />

naar een van de<br />

Stan-landen. Met haar<br />

ouders en haar nieuwe<br />

broertje of zusje.<br />

Pagina 51 t/m 55


De eerste is de 91-jarige Minie, ze<br />

woont in de Verenigde Arabische Emiraten.<br />

Op pagina 8 en 9 zet zij met een<br />

verrassende actie de toon van dit blad.<br />

De tweede is Ank. Zij werkte vele jaren<br />

in Azië. Begin dit jaar is ze op 94-jarige<br />

leeftijd overleden. Het briefje dat ze kort<br />

tevoren nog schreef voor haar dierbaren,<br />

is even eenvoudig als ontroerend. Je<br />

kunt het lezen op pagina 78. Waar Minie<br />

de toon zet, is het slotakkoord aan Ank.<br />

The search<br />

Kraak de code en verdien<br />

250 euro voor jouw kerk!<br />

Pagina 81<br />

Blijven gaan is het thema van dit nummer.<br />

Die twee oude zusters zijn er een<br />

mooi voorbeeld van. Daarnaast kom je<br />

het op allerlei plekken tegen in dit blad.<br />

We hopen dat het je zal inspireren en<br />

aanmoedigen. Laten we ervoor (blijven)<br />

gaan om de Heer, onze God, lief te<br />

hebben. Met heel ons hart, heel onze ziel,<br />

heel ons verstand en met al onze kracht.<br />

En dit...<br />

Vacatures<br />

Pagina 61 t/m 63<br />

11 ideeën voor<br />

een collecte of gift<br />

Pagina 67 t/m 70<br />

Agenda<br />

Pagina 73 t/m 75<br />

We zijn er blij mee dat <strong>Uitdaging</strong> ook kan<br />

blijven gaan. Dank aan alle partners die<br />

inmiddels ingestapt zijn of hebben laten<br />

weten binnenkort mee te gaan doen.<br />

Ook aan onze adverteerders, dankzij wie<br />

we het blad gratis kunnen aanbieden. En<br />

dank aan jou als lezer (van het eerste uur<br />

of kersvers) voor je aandacht en tijd.<br />

Gods zegen!<br />

Puzzel<br />

Pagina 80<br />

Colofon<br />

Pagina 82<br />

uitgever /<br />

samensteller


MINIE... • 8<br />

Grote foto: Shutterstock, beeld in inzetje: uit video Minie<br />

Blijven<br />

gaan!<br />

Om de toon van dit<br />

blad te zetten, reizen<br />

we naar het Midden-<br />

Oosten. Hoog in de<br />

lucht zweeft een oude<br />

zuster...<br />

Haar naam is Minie, haar daden zijn maxi.<br />

Minie van de Weg (91) woont al meer dan<br />

zestig jaar in de Verenigde Arabische Emiraten.<br />

En ze blijft er ook. Voor duizenden<br />

Arabieren waren de zegenende handen<br />

van Minie de eerste mensenhanden die ze<br />

voelden. Als verloskundige heeft ze zich<br />

toegewijd aan dit land en volk.


...ZET DE TOON • 9<br />

Een leven lang mag ze met stille<br />

woorden getuigen van haar Heer,<br />

Jezus Christus. Hij, die ook deze<br />

kleintjes weefde in de moederschoot.<br />

Door haar trouwe en kundige hulp is<br />

Minie omarmd door de Arabieren. En<br />

misschien óók omdat ze nog wel eens<br />

iets verrassends doet: in het inzetje<br />

hierboven zie je hoe ze twee jaar<br />

geleden aan een parachute hing<br />

boven de kust van Arabië... (via<br />

onze website vind je het originele<br />

filmpje van deze gebeurtenis).<br />

Meer over Minie:<br />

uitdaging.nl/minie


advertentie


KORT NIEUWS • 11<br />

KORT<br />

NIEUWS<br />

CAMA Zending wil doorgroeien<br />

naar honderd<br />

zendelingen<br />

Afgelopen jaar heeft CAMA Zending 11<br />

nieuwe zendelingen uitgezonden naar<br />

de minst bereikte volken. Hiermee is het<br />

aantal uitgezonden zendelingen gegroeid<br />

naar 74. Ook gaat CAMA Zending steeds<br />

meer partnerschappen aan, waarmee<br />

lokale kerkplanters ondersteund worden<br />

op plekken waar het evangelie niet of<br />

nauwelijks klinkt. De organisatie hoopt in<br />

de komende jaren verder te groeien naar<br />

100 uitgezonden zendelingen.<br />

uitdaging.nl/<strong>444</strong><br />

Wereldreiziger Bart vertelt<br />

over ‘gesloten landen’<br />

Boeiend, enthousiast, helder en met<br />

humor. Zo vertelt verhalenverteller<br />

Bart over zijn reizen voor Wycliffe<br />

Bijbelvertalers. Dat doet hij aan de<br />

hand van fotoreportages die hij in<br />

diverse landen maakte. Ook ontmoette<br />

hij christenen in een ‘gesloten<br />

land’. Hij komt er graag over vertellen<br />

in jouw kerk of op jouw school.<br />

uitdaging.nl/445<br />

Groot zendingscongres<br />

in Amsterdam<br />

Ruben Flach, Arleen Westerhof en<br />

nog zo’n 50 andere sprekers uit de<br />

hele wereld (waaronder Nicky Gumbel,<br />

Rick Warren en Heidi Baker) hopen present<br />

te zijn op een groot internationaal<br />

zendingscongres dat plaats vindt van<br />

21-24 juni in Amsterdam (drie dagen<br />

in de RAI en de vierde dag in het<br />

Olympisch Stadion).<br />

Organisator Global Evangelist Alliance<br />

(GEA), een netwerk van evangelisten,<br />

heeft als visie om het in de komende tien<br />

jaar voor iedereen op aarde mogelijk te<br />

maken om het evangelie te horen.<br />

uitdaging.nl/446<br />

Zending aan de Zijderoute<br />

People International | Oezbekistan lag<br />

in Bijbelse tijden in het noordoosten van<br />

het grote Perzische Rijk. Het nieuwe boek<br />

‘Zendeling aan de Zijderoute’ geeft een<br />

realistische inkijk in het leven van een<br />

jong gezin dat rond 1990 naar Oezbekistan<br />

werd uitgezonden om de mensen<br />

daar het Evangelie<br />

bekend te maken.<br />

Hun eerlijke verhaal<br />

laat zien hoe God<br />

leidt, te vertrouwen<br />

is en verder gaat met<br />

Zijn plan (Prijs € 21,95<br />

excl. verzendkosten).<br />

uitdaging.nl/447


KORT NIEUWS • 12<br />

Kerkje Egypte blij met<br />

nieuwe banken<br />

Living Springs heeft onlangs een kleine<br />

kerk in Caïro kunnen verblijden met nieuwe<br />

kerkbanken. De kerkleden zijn er blij<br />

mee omdat het bezoekers helpt om zich<br />

echt welkom te voelen.<br />

uitdaging.nl/448<br />

Bengalen nummer 1 op<br />

‘Ranglijst onbereikten’<br />

GlobalRize bracht onlangs voor de derde<br />

keer de Ranglijst onbereikten uit. De ranglijst<br />

van <strong>2023</strong> is samengesteld op basis<br />

van het percentage christenen per volk.<br />

Er zijn 6.000 van de ruim 16.000 volken op<br />

aarde waar minder dan 1 procent christen<br />

is. De twintig volken die op de lijst staan,<br />

omvatten 10 procent van de wereldbevolking.<br />

Bij 15 van de 20 volken is slechts<br />

minder dan één op de duizend christen.<br />

De Bengalen - een volk dat bestaat uit 157<br />

miljoen mensen - voert de lijst aan.<br />

uitdaging.nl/449<br />

Noord-Korea ontmaskerd<br />

OpenDoors | Jan Vermeer verdiepte zich<br />

jarenlang in Noord-Korea en interviewde<br />

tientallen vluchtelingen. In dit rijk<br />

geïllustreerde handboek biedt hij een blik<br />

achter de schermen<br />

van een land,<br />

waarvan het regime<br />

bepaalt waar mensen<br />

wonen, wat<br />

voor werk ze doen<br />

en wat - en of - ze<br />

eten. Aan de orde<br />

komen de levens<br />

van de grote leiders, de giftige mix van<br />

ideologieën, het misdadige controle- en<br />

gevangenissysteem en de strijd tegen de<br />

vijand binnenin: christenen. Een papieren<br />

boek kost €25, de digitale variant €13.<br />

uitdaging.nl/450<br />

Medair groeit uit haar jas<br />

en zoekt nieuw kantoor<br />

Medair is een christelijke noodhulporganisatie<br />

en helpt mensen die lijden<br />

onder rampen en geweld. Het Nederlandse<br />

kantoor van Medair is klein, maar het<br />

team groeit. Daarom is Medair Nederland<br />

op zoek naar een eigen kantoor (minimaal<br />

twee kamers en eigen opgang in de regio<br />

Amersfoort - Zwolle). Daarnaast is er voor<br />

de inrichting behoefte aan bureaus, een<br />

vergadertafel met stoelen en opbergkasten.<br />

Het liefst natuurlijk tweedehands.<br />

Voor tips: bel Anki van Bruggen:<br />

06-207 23 202


KORT NIEUWS • 13<br />

Assemblies of God streeft naar<br />

1 miljoen kerken in 2033<br />

Onder de noemer MM33 (His Mandate Our Mission, 1<br />

million churches in 2033) hoopt de Assemblies of God,<br />

het wereldwijde verband van Pinkstergemeenten, te<br />

groeien van de huidige 370.000 naar 1 miljoen kerken<br />

over 10 jaar. ‘Als de Heer nog niet teruggekomen is’,<br />

zeggen ze erbij. Dan is het 2033, precies 2000 jaar na het<br />

sterven en opstaan van Jezus. De Kerk viert dan haar<br />

2000e verjaardag.<br />

Christian Tan, de nieuwe voorzitter van het<br />

Nederlandse VPE (Verenigde Pinkster- en<br />

Evangeliegemeenten) heeft voor Nederland een<br />

soortgelijke visie. Tan hoopt met de beweging<br />

Meer Jezus de komende jaren 100 nieuwe gemeenten<br />

in Nederland te starten. Een kaart van Nederland op<br />

de website meerjezus.nl toont dat er inmiddels ruim 25<br />

nieuwe kerkprojecten zijn begonnen.<br />

uitdaging.nl/452<br />

Pioneers internet<br />

bediening<br />

deelt cijfers<br />

van 2022<br />

Maarifa is een Swahili-woord<br />

en betekent<br />

‘kennis’. Maarifa is ook<br />

de naam van de internetbediening<br />

van Pioneers<br />

onder Arabisch-sprekenden<br />

wereldwijd. De<br />

organisatie publiceerde<br />

onlangs enkele kerncijfers<br />

van 2022:<br />

276 mensen kwamen tot<br />

geloof door het mediawerk.<br />

38 van hen zijn ook<br />

gedoopt. 12.000 actieve<br />

contacten worden er<br />

onderhouden. 19.330<br />

downloads van de Bijbel<br />

en andere geestelijke<br />

boeken.<br />

uitdaging.nl/453


KORT NIEUWS • 14<br />

Xplore Mission helpt mensen<br />

op weg die denken ‘Is<br />

zending iets voor mij?’<br />

Podcast ‘De wereld rond’<br />

Gerard Adriaanse maakt tweewekelijks<br />

een podcast waarin hij mensen spreekt<br />

die kiezen voor een leven in de zending.<br />

Om er een paar te noemen: Rik Celie,<br />

Kees Goedhart, Romkje Fountain, Kirsten<br />

Wassink, Mirjam Marijs en Hiske Engels.<br />

Inmiddels zijn er ruim dertig podcasts te<br />

beluisteren. Vanaf 1998 is Gerard betrokken<br />

geweest bij verschillende radiostations<br />

in Costa Rica, Aruba en Australië.<br />

De opnames voor de podcast maakt hij<br />

vanuit zijn huidige woonplaats Madrid.<br />

uitdaging.nl/455<br />

Sæcret: een spannend<br />

spel van Verre Naasten<br />

De identiteit van een evangelist, die in<br />

gesloten gebieden werkt, is openbaar<br />

geworden. Zolang hij geen nieuwe krijgt,<br />

loopt zijn leven gevaar en moet hij undercover<br />

blijven… Tijdens dit spel ga jij met<br />

je team naar hem op zoek. Maar, de tijd<br />

dringt… Dit spel van zendingsorganisatie<br />

Verre Naasten is te spelen op vijf avonden<br />

in de maand juni, hier lees je meer:<br />

uitdaging.nl/456<br />

Vier zendingsorganisaties - Interserve,<br />

WEC, OMF en Wycliffe - helpen onder de<br />

noemer Xplore Mission mensen op weg<br />

die overwegen om de zending in te gaan.<br />

Elk voorjaar organiseren ze een weekend<br />

en elk najaar een dag. Door middel van<br />

bijbelstudie, gebed, ervaringsverhalen,<br />

workshops en groepsdiscussies, denken<br />

deelnemers na over vragen als: Is dit iets<br />

voor mij? Waar wil God me hebben? Hoe<br />

bouw ik mee aan Zijn koninkrijk?<br />

De volgende Xplore Mission-dag staat<br />

gepland voor zaterdag 14 okotber.<br />

uitdaging.nl/457<br />

Heb jij<br />

‘t allereerste<br />

nummer<br />

van <strong>Uitdaging</strong>?<br />

Je leest nu<br />

nummer <strong>444</strong><br />

van <strong>Uitdaging</strong>.<br />

De<br />

redactie zoekt het eerste nummer van<br />

<strong>Uitdaging</strong> dat in 1973 uitkwam. Heb je<br />

dit nummer in je archief, dan komen we<br />

graag met je in contact. Op het plaatje zie<br />

je een andere vroege editie (uit 1979).<br />

uitdaging.nl/458


KORT NIEUWS • 15<br />

Transfers<br />

Agapè draagt IkzoekGod.nl<br />

over aan Jesus.net<br />

Stichting Agapè heeft haar online ministry<br />

IkzoekGod.nl overgedragen aan het in Rotterdam<br />

gevestigde Jesus.net, een organisatie<br />

die veel online expertise heeft. Jan-Willem<br />

Bosman, directeur van Jesus.net stelt: “We<br />

zijn dankbaar dat het werk van IkZoekGod.nl<br />

de kans krijgt om verder te groeien bij Jesus.<br />

net. We gaan ons maximaal inzetten om<br />

Nederland via internet te bereiken.”<br />

Agapè wil mensen juist in hun gewone (offline)<br />

leefomgeving opzoeken en relaties met<br />

hen aangaan.<br />

uitdaging.nl/459<br />

Hans Colenbrander is de nieuwe<br />

directeur bij stichting OMF. Hij volgt<br />

Maarten Kommers op.<br />

Bij zendingsorganisatie CAMA heeft<br />

Boudewijn Schoonhoven het directie-stokje<br />

doorgegeven aan Jan Wolsheimer<br />

per 1 april <strong>2023</strong>. Hij komt bij<br />

MissieNederland vandaan. Boudewijn<br />

wordt voorganger van een gemeente<br />

in Wageningen.<br />

Missie Nederland heeft een nieuwe<br />

interim-directeur: Martine Versteegter<br />

Veen. Voorheen was ze netwerkleider<br />

Kerk & Jeugd binnen de organisatie.<br />

Ze zal de directiepost waarnemen<br />

tot het einde van dit jaar.<br />

David Verboom is de nieuwe directeur<br />

van Near East Ministry. Hij was<br />

daarvoor internationaal directeur bij<br />

de noodhulporganisatie Medair.<br />

Tiemen Westerduin gaat per 1 juni<br />

aan de slag bij 4M Nederland. Hij<br />

werkte eerder bij Compassion.<br />

D.V. 24 juni geven Nanne & Wilma<br />

Groot (na 40 jaar zending) in een<br />

dankdienst de leiding van ETHNOS360<br />

over aan Anne & Eliza Keyser.<br />

Anne en Eliza Keyser zijn de nieuwe leiders van<br />

Ethnos360 Nederland. Ze zoeken een nieuw kantoor<br />

(regio Veenendaal). Zie uitdaging.nl/460<br />

Johannes de Vries volgt Pieter<br />

Cnossen op als directeur bij Stichting<br />

Present Nederland per 1 juni.<br />

Pieter Cnossen volgt Niels Rook op<br />

bij CGMV.<br />

uitdaging.nl/461


KORT NIEUWS • 16<br />

Hotelproject: afspreken met<br />

sekswerkers om hen hulp aan<br />

te bieden<br />

Annelies van Til (El Roi) en Frits Rouvoet (Bright<br />

Fame) ontmoeten vrouwen die als sekswerker<br />

actief zijn. In een hotelkamer en tegen betaling.<br />

Tot verrassing van de vrouwen in kwestie niet<br />

om seks met hen te hebben, maar om naar hen<br />

te luisteren.<br />

Wonderlijke groepsreactie<br />

in Ethiopië op<br />

radio-uitzending<br />

De Ethiopische moslimgemeenschap<br />

kent een grote groepscontrole<br />

en er heerst wantrouwen ten<br />

opzichte van het christendom.<br />

Wie naar christelijke uitzendingen<br />

luistert, houdt dit daarom geheim<br />

voor anderen. Des te wonderlijker<br />

is het volgende getuigenis van het<br />

plaatselijke team van zendingsorganisatie<br />

TWR:<br />

Annelies: “We zien schrijnende situaties. Vrouwen<br />

die de taal niet spreken en ziek zijn, maar<br />

wel gebracht worden in de duurste Mercedes.”<br />

Na de eerste ontmoeting houdt bijna<br />

vijftig procent van de vrouwen contact.<br />

Frits: “Dat percentage is heel hoog. Het geeft aan<br />

hoeveel nood er is. We willen deze vrouwen<br />

hulp bieden en Gods liefde met hen delen.<br />

Een avond waarop we vier vrouwen ontmoeten,<br />

kost wel een hoop geld: 800 euro.<br />

We zijn dringend op zoek naar mensen die<br />

dit project financieel willen steunen.”<br />

uitdaging.nl/462<br />

“Ons nazorgteam werd gebeld<br />

door een groepje van acht luisteraars;<br />

allen moslims. Ze stelden<br />

vragen over het christelijk geloof.<br />

Het is bijzonder dat deze mensen<br />

als groep naar de uitzendingen<br />

luisterden, maar dat zij vervolgens<br />

ook als groep contact zochten<br />

met het team is uitzonderlijk.<br />

Gedurende een week voerden we<br />

gesprekken met de mensen uit<br />

deze groep. Uiteindelijk hebben<br />

zij allemaal Christus aangenomen<br />

en wilden zij zich laten dopen.<br />

Dit groepje stond weer in contact<br />

met anderen en ook uit die<br />

bredere groep kwamen mensen<br />

tot geloof!”<br />

TWR wil in Ethiopië nu meer programma’s<br />

beschikbaar maken en<br />

audiospelers verspreiden.<br />

uitdaging.nl/463


Stichtingen<br />

advertenties<br />

Stichtingen<br />

Stichtingen<br />

Bright Fame & El roi<br />

Bright Fame & El roi<br />

reiken samen uit naar vrouwen in de<br />

reiken samen uit naar vrouwen in de<br />

Bright Fame & El roi<br />

reiken samen uit naar vrouwen in de<br />

Lees verderop in dit blad over ons nieuwe hotelproject<br />

Lees verderop blz in hiernaast dit blad over ons nieuwe hotelproject<br />

Direct doneren? Onwijs bedankt!<br />

Direct doneren? Onwijs bedankt!<br />

Direct doneren? Onwijs bedankt!<br />

Lees verderop in dit blad over ons nieuwe hotelproject


BUITEN JE BUBBEL • 18<br />

Hudson Taylor<br />

In de rubriek Buiten je bubbel ontmoeten<br />

we Godsmannen- en vrouwen uit<br />

andere tijden en vanuit andere plaatsen.<br />

Zij prikken met een paar rake quotes<br />

dwars door de bubbel van onze tijd.<br />

In dit nummer hoor je Hudson Taylor...<br />

Hudson Taylor werd in 1832 geboren in Barnsley (Yorkshire,<br />

Engeland). Hij overleed in 1905 in het Chinese Changsha. Als<br />

kind was hij al gefascineerd door het verre China. Toen hij 21<br />

jaar was zeilde hij er voor het eerst heen. Die maandenlange<br />

reis zou hij nóg tien keer maken, want zijn<br />

hele leven wijdde hij eraan toe om het<br />

Evangelie in China te doen klinken. Niet<br />

alleen in de grote kuststeden, maar ook<br />

diep in de binnenlanden. Hij richtte de<br />

organisatie China Inland Mission op, dat<br />

tot de dag van vandaag bestaat (nu onder<br />

de naam OMF).<br />

Drie citaten van<br />

Taylor vind je<br />

terug in dit blad,<br />

de eerste hiernaast ><br />

en de andere twee<br />

op pagina 41 en 65.<br />

Zie ook:<br />

uitdaging.nl/taylor


BUITEN JE BUBBEL • 19<br />

GODS WERK<br />

GEDAAN OP<br />

GODS MANIER<br />

ZAL HET NOOIT<br />

ONTBREKEN<br />

AAN GODS<br />

VOORZIENING<br />

Hudson<br />

Taylor


Blijven<br />

gaan!<br />

Foto: Pixabay - Glorioushimalaya<br />

Bram Krol,<br />

tweede<br />

goeroe<br />

van de<br />

Kirati in<br />

Nepal


Al jaren ziet een grote groep Nepalezen dominee Bram<br />

Krol uit de PKN als een gezaghebbende leermeester.<br />

Enkele maanden geleden deelde hij tijdens een grote<br />

bijeenkomst het Evangelie. ‘Veel van de toehoorders<br />

overwegen nu christen te worden,’ aldus de goeroe<br />

van gereformeerde huize. <strong>Uitdaging</strong> zocht hem op...


THEMA-VERHAAL II • 22<br />

Hij mag dan een goeroe zijn in Nepal,<br />

in Nederland heeft hij vooral het imago<br />

van iemand die graag een relletje<br />

veroorzaakt. Met zijn boodschap en<br />

woordkeuze zoekt hij de rand op en<br />

gaat er dan nog een metertje overheen.<br />

Neem nou zijn nieuwste column (te<br />

vinden op zijn website bramkrol.com)<br />

waarin hij stelt dat er geen echte kerken<br />

meer bestaan. Alleen nog maar kerken<br />

die doen alsof. Reformatorische, roomse<br />

of evangelische toneelverenigingen<br />

noemt hij het.<br />

Pyjama<br />

Tja, er zal een paar gram overdrijving<br />

bij zitten, want dat mag in een column,<br />

maar je voelt aan alles dat Krol er graag<br />

met gestrekt been in gaat.<br />

En dat is niet van vandaag of gisteren.<br />

De nu 76-jarige rebel (zijn eigen woorden)<br />

kan zich nog goed herinneren hoe<br />

hij meer dan vijftig jaar geleden zijn<br />

studie theologie afrondde aan de VU in<br />

Amsterdam. Gekleed in zijn pyjama en<br />

met een pamflet in zijn hand getiteld<br />

‘hier slaapt de kerk’. Een fotograaf van<br />

de universiteitskrant maakte er een foto<br />

van die ook andere redacties bereikte<br />

en de volgende dag was de nieuwbakken<br />

theoloog landelijk nieuws met een<br />

artikel in Trouw.<br />

Kirati<br />

Krol was na zijn opleiding actief als<br />

algemeen predikant én hij werkte<br />

jarenlang bij stichting Agapè, waar hij<br />

zich vooral richtte op het onderwerp<br />

gemeentegroei. Totdat hij begon te<br />

reizen om het Evangelie te vertellen.<br />

Hij bezocht (en bezoekt nog<br />

steeds) allerlei landen, waaronder<br />

Nepal. Met een aantal Nepalese<br />

christenen zocht hij in 2003 een<br />

goede ingang om over Jezus te<br />

kunnen vertellen. Hij hoorde dat<br />

het volk van de Kirati een groot<br />

feest hield ter ere van het 25-jarig<br />

jubileum van hun goeroe.<br />

Bergstammen<br />

In het uiterste oosten van Nepal, op<br />

de grens met India (vlakbij Darjeeling)<br />

vind je de Sandukpur, een berg<br />

met een hoogte van ruim 3600 meter.<br />

Voor veel toeristen een geliefde<br />

plek omdat je vanaf dit punt een<br />

mooi uitzicht hebt op de twee hoogste<br />

bergtoppen van de wereld: de<br />

Mount Everest en Kanchenjunga. 70<br />

kilometer ten westen (hemelsbreed)<br />

van de Sandukpur ligt Larumba,<br />

‘Deze man weet dingen<br />

die niemand weet,<br />

hij is zelf een goeroe.’<br />

de hoofdstad van het Kirati-geloof<br />

en tevens de woonplaats van<br />

geestelijk leider Atmananda. Deze<br />

goeroe staat aan het hoofd van een<br />

vredelievende stroming die sinds<br />

1942 bestaat en waarvan meer dan<br />

de helft van het volk aanhanger is.


THEMA-VERHAAL II • 23<br />

Het Kirati-volk bestaat uit een aantal<br />

bergstammen. In totaal gaat het in<br />

Nepal om zo’n miljoen mensen. En in<br />

India nog eens 150.000.<br />

Daar in Larumba liep Bram Krol<br />

tijdens het jubileumfeest. En hoewel<br />

hij ooit had gehoord of gelezen dat de<br />

grondlegger van deze stroming in 1942<br />

- Phalgunanda - beïnvloed was door de<br />

Indiase evangelist<br />

Iman Singh Semjong,<br />

verraste het<br />

Krol zelf toch ook<br />

dat hij ineens de<br />

gedachte kreeg<br />

én uitsprak:<br />

‘Deze beweging<br />

heeft christelijke<br />

wortels.’ De<br />

Nepalese christenen die bij hem waren<br />

konden het zich kennelijk niet voorstellen<br />

en begonnen hard te lachen.<br />

Dat trok de aandacht van de Kirati, die<br />

massaal naar Larumba waren gekomen<br />

voor de festiviteiten. Ook zij moesten<br />

lachen en besloten deze westerling met<br />

zijn rare opmerking naar de goeroe te<br />

brengen. Ze leidden Bram naar hun<br />

grote leraar en vertelden wat hij had<br />

gezegd. Toen de goeroe sprak, waren<br />

dit zijn verrassende woorden: ‘Deze<br />

man weet dingen die niemand weet,<br />

hij is zelf een goeroe.’ En vanaf die dag<br />

- om de simpele reden dat Atmananda<br />

het gezegd heeft - geldt Krol onder de<br />

Kirati als goeroe.<br />

Christelijk geloof<br />

In de afgelopen 20 jaar is Krol vaak<br />

GOEROE BRAM<br />

HET JAARLIJKSE KIRATI-FESTIVAL IN LARUMBA, NEPAL.


THEMA-VERHAAL II • 24<br />

ATMANANDA<br />

EN BRAM<br />

bij de Karati geweest en heeft hij een<br />

vriendschappelijke band opgebouwd<br />

met Atmananda. Ook zijn er evangelisatiebijeenkomsten<br />

geweest en is<br />

er een aantal Kirati christen geworden,<br />

ook een belangrijke bestuurder<br />

van de beweging wordt als christen<br />

beschouwd. De goeroe zelf zou gezegd<br />

hebben dat hij graag wil dat zijn hele<br />

groep het christelijke geloof omarmt.<br />

Toch is in al die jaren de grote geestelijke<br />

doorbraak waar Krol geloof voor<br />

heeft nog uitgebleven.<br />

Innerlijke vrede<br />

Afgelopen zomer was hij eigenlijk van<br />

plan om er niet meer heen te gaan,<br />

toen hij opnieuw een wonderlijke gedachte<br />

kreeg: ‘Ik kreeg het idee om te<br />

vragen of ik een uur lang mocht spreken<br />

tijdens het jaarlijkse Kirati-festival<br />

in Larumba.’ Op dat festival komen<br />

duizenden mensen, en via video zijn<br />

er nog eens tien duizenden Kirati die<br />

meekrijgen wat daar gebeurt. Krol<br />

kreeg de gevraagde zendtijd en net als<br />

in 1968 bij zijn afstuderen kreeg hij in<br />

‘Het zou me tegenvallen<br />

als duizenden zich<br />

tot Christus keren...’<br />

verrassende kleding (dit keer die van<br />

een Kirati-goeroe) de camera’s en het<br />

oog van velen op zich gericht. Hij vertelde<br />

over de innerlijke vrede die Jezus<br />

Christus wil geven en gaf uitleg over<br />

het christelijk geloof. Hoewel een kleine<br />

groep van de toehoorders daar onrustig<br />

van werd en Krol zijn boodschap<br />

wat in moest korten, heeft de grote<br />

meerderheid rustig en goed geluisterd.


Krol is ervan overtuigd dat nu de Kirati<br />

van hun tweede goeroe deze boodschap<br />

hebben gehoord - waar Atmananda<br />

zélf naast zat - dat velen van hen<br />

nu overwegen om christen te worden.<br />

De PKN-dominee is vol verwachting:<br />

‘Het zou me tegenvallen als duizenden<br />

zich tot Christus keren... ik hoop dat<br />

het er veel meer zullen zijn!’<br />

We vroegen Bram om dit artikel te eindigen<br />

met een oproep tot gebed voor<br />

de Kirati: ‘Onder de Kirati is al een beweging<br />

naar Christus aan de gang. Maar<br />

de grote meerderheid aarzelt en weet nog<br />

niet wat te doen. Vraag God of Hij in hun<br />

harten wil werken en de leiders van de<br />

beweging samen met de mensen verspreid<br />

over honderden dorpen verder ontvankelijk<br />

wil maken voor het Evangelie.’<br />

Meer weten? Op uitdaging.nl/bram<br />

vind je meer informatie over Bram Krol<br />

en zijn zendingsorganisatie Facilite<br />

waarmee hij ook actief is in andere landen<br />

als Congo en Ivoorkust. We stellen hem op<br />

de site ook nog deze drie vragen: 1) Heeft<br />

u de goeroe verteld dat u wel degelijk iets<br />

gehoord of gelezen had over die christelijke<br />

wortels? 2) Voelt het niet ongemakkelijk<br />

om daar als een goeroe gezien te worden?<br />

3) Wat gaat u doen als tien duizenden<br />

Kirati binnenkort inderdaad Christus<br />

willen aannemen?<br />

PS: Bram is een oude bekende van<br />

<strong>Uitdaging</strong>. In de afgelopen decennia<br />

schreef hij vaak artikelen voor dit blad.<br />

Ook zendingsorganisatie TWR Nederland<br />

is heel actief in Nepal. TWR-medewerker<br />

Joke Kreijkes werkt nauw samen<br />

met het lokale TWR-team in Nepal.<br />

Ze vertelt: “Het aantal christenen in het<br />

land groeit de laatste jaren snel en er zijn<br />

inmiddels veel kerkjes. In Nepal kun je<br />

radio-zendtijd inkopen op de verschillende<br />

FM-zenders. Ons lokale team spreekt<br />

de taal en kent de cultuur, zodat we in<br />

de verschillende regio’s programma’s<br />

kunnen maken die heel goed aansluiten<br />

bij de luisteraars. Onze mensen trekken<br />

ook het land in om luisteraars te<br />

ontmoeten en bemoedigen.”<br />

Een groep die TWR op een<br />

bijzondere manier bereikt<br />

zijn de ‘onaanraakbaren’:<br />

mensen die niet in een<br />

kaste vallen en letterlijk<br />

niet aangeraakt mogen worden.<br />

De boodschap dat bij God geen aanziens<br />

des persoons is en dat God zelf hen<br />

liefheeft, doet hun hart vaak openbloeien.<br />

Een mooi voorbeeld daarvan vind je op<br />

uitdaging.nl/veena


MONGOLIË • 26<br />

Foto: Pixabay, Kanenori<br />

Nomaden<br />

voor Christus<br />

De roemruchte veroveraar Dzjengis Khan stichtte in de 12e en<br />

13e eeuw na Christus het Mongoolse Rijk, dat later het grootste<br />

wereldrijk ooit zou worden. Zo belandden veel Mongoliërs ver van<br />

huis en vestigden zich daar ook. Honderden jaren later voelt de kerk<br />

van Mongolië zich geroepen om al hun verre bloedverwanten het<br />

Evangelie te brengen. ‘Heel bijzonder om te zien dat de kerk daar<br />

nog zo jong is en toch al volop zendelingen voortbrengt. Misschien<br />

is het hun nomadenbloed dat hen zo makkelijk in beweging brengt.’<br />

Jaap Oosterhuis, directeur van zendingsorganisatie Pioneers<br />

Nederland praat ons bij over de ontwikkelingen.


MONGOLIË • 27<br />

tien waren er al heel wat kerken gesticht,<br />

met name in de hoofdstad Ulaanbaatar.<br />

In 1993 raakte ook de zendingsorganisatie<br />

waarvoor ik werk - Pioneers - betrokken bij<br />

het land. Toen al zagen we dat de nieuwe<br />

gelovigen direct begonnen om het Evangelie<br />

verder te verspreiden in het land en in<br />

Binnen-Mongolië (Chinees grondgebied).’<br />

Broedervolken<br />

‘Er wonen zo’n 3,5 miljoen mensen in<br />

Mongolië. Buiten de stad leven de mensen<br />

nog altijd als nomaden, in hun typische<br />

vilten tenten, de joerts. Misschien is dát het<br />

waardoor veel jonge gelovigen in het land,<br />

er weinig moeite mee hebben om op reis<br />

te gaan en het Evangelie te brengen. Rond<br />

het jaar 2000 besloten de kerken het geloof<br />

niet alleen te delen in hun eigen land,<br />

maar ook onder de broedervolken in de<br />

omringende landen: de nakomelingen van<br />

verre voorouders die zich elders vestigden<br />

ten tijde van het enorme Mongoolse Rijk<br />

van Dzjengis Khan en diens kinderen.’<br />

‘In 1990 werd Mongolië een<br />

democratie. Na 70 jaar Sovjetsocialisme<br />

gingen voor het<br />

eerst de deuren weer open<br />

voor het Evangelie.’<br />

Velen tot geloof<br />

‘Uit diverse landen kwamen<br />

zendingswerkers Mongolië<br />

binnen en veel mensen<br />

kwamen tot geloof in Jezus<br />

Christus. Binnen een jaar of<br />

Vol goede moed<br />

‘De Mongoolse christenen zijn nieuwsgierig,<br />

in mensen geïnteresseerd en altijd<br />

bereid om te leren. Ze geloven God op zijn<br />

Woord en gaan vol goede moed op pad. Ze<br />

weten dat ze er er een prijs voor moeten<br />

betalen. Dat ze misschien hun vrijheid<br />

zouden kunnen verliezen, of zelfs hun<br />

leven, zoals onze lieve vriend Amaraa*<br />

overkwam, maar toch gaan ze.’<br />

* Lees meer over de Mongoliërs en<br />

over Amaraa op uitdaging.nl/amaraa


DE STAN-LANDEN, EEN LESJE TOPOGRAFIE • 28<br />

‘De Stanlanden<br />

zei u?’<br />

Tussen China en Europa,<br />

welke landen liggen daar<br />

nou precies? Doe de test!<br />

Beeld: Op basis van afbeelding Wikimedia Commons, Serg!o<br />

Pim van Arnhem geeft leiding<br />

aan de Nederlandse tak van<br />

zendingsorganisatie People International<br />

die zendingswerkers<br />

uitzendt in de Stan-landen<br />

(wereldwijd 200 medewerkers).<br />

‘Vaak krijg ik vragende blikken<br />

als ik vertel dat we ons richten<br />

op de Stan-landen. Het zijn<br />

de landen waarvan de namen<br />

eindigen op -stan. Bijvoorbeeld<br />

Kazachstan, Oezbekistan en<br />

Afghanistan. Overigens is ons<br />

gebied nog iets uitgebreider<br />

dan dat. Op de kaart hiernaast<br />

zie je waar wij werkzaam zijn,<br />

bijvoorbeeld ook<br />

in Turkije, Irak en<br />

Iran. Dit hele gebied<br />

- Centraal Azië - is<br />

voor veel Nederlanders<br />

en andere westerlingen<br />

een blinde vlek op de kaart.<br />

Daarom zeggen wij soms ook<br />

wel: wij doen zending langs de<br />

zijderoute. Maar ook dán begint<br />

het bij veel mensen nog niet te<br />

dagen. Daarom hiernaast een<br />

topografie-toetsje om de boel<br />

(weer) scherp te krijgen. Succes!’<br />

Ontdek meer over de Stanlanden<br />

op uitdaging.nl/stan


i<br />

Op NPO wordt<br />

momenteel een<br />

tv-programma uitgezonden<br />

over deze<br />

landen: ‘Langs de<br />

nieuwe zijderoute’<br />

1<br />

10<br />

11<br />

12<br />

5<br />

2<br />

4<br />

3<br />

9<br />

8<br />

6<br />

7<br />

1)<br />

2)<br />

3)<br />

4)<br />

5)<br />

6)<br />

7)<br />

8)<br />

9)<br />

10)<br />

11)<br />

12)<br />

______________________________________<br />

______________________________________<br />

______________________________________<br />

______________________________________<br />

______________________________________<br />

______________________________________<br />

______________________________________<br />

______________________________________<br />

______________________________________<br />

______________________________________<br />

______________________________________<br />

______________________________________<br />

Zie pagina 81 voor de goede antwoorden


advertenties<br />

Tijdelijk gratis voor lezers van <strong>Uitdaging</strong><br />

Lees ‘Besmet’, het levensverhaal van<br />

Amar in Nepal. Hij overwon lepra, en hoe!<br />

Een hoopvol boek dat wij graag delen<br />

met mensen die een hart hebben voor<br />

de kwetsbare medemens.<br />

Vraag dit bijzondere boek nu gratis aan!<br />

Ga naar<br />

www.leprazending.nl/uitdaging<br />

of bel 055 -7 600 500


TURKIJE • 31<br />

‘Na de aardbeving hebben<br />

veel mensen hier hun<br />

toevlucht gezocht.’<br />

* Gefingeerde namen. Foto: (c) rus-burkhanov/pixabay<br />

André en Wendy* zijn vijftigers en ruim<br />

28 jaar getrouwd. In 2022 is het echtpaar<br />

door CAMA Zending uitgezonden<br />

naar Turkije. Daar werken ze in een<br />

cultureel centrum in een grote stad.<br />

Geestelijke wonden<br />

Wendy vertelt: “De afgelopen maanden<br />

hebben veel mensen uit het aardbevingsgebied<br />

hun toevlucht gezocht<br />

in onze stad. In de laatste jaren is er<br />

ook een grote toestroom geweest van<br />

vluchtelingen die zich gedwongen<br />

zagen een thuis te zoeken in Turkije.<br />

Ieder komt hier met zijn of haar eigen<br />

geestelijke nood. Mensen verlangen<br />

naar vergeving en naar herstel van<br />

geestelijke wonden. Met het cultureel<br />

centrum kunnen wij helpen voorzien<br />

in deze noden.”<br />

Laagdrempelig<br />

André vult aan: “Mensen kunnen<br />

binnenstappen voor een kopje koffie,<br />

deelnemen aan de Engelse conversatieclub,<br />

zich inspannen in de fitnessruimte<br />

of rustig een uurtje werken.<br />

Het is een laagdrempelige manier om<br />

allerlei mensen te ontvangen én om<br />

medechristenen te ontmoeten en God<br />

te aanbidden.”<br />

Lees meer over het werk van André<br />

en Wendy op uitdaging.nl/cama


Wie de ouderen<br />

heeft, heeft de<br />

toekomst!<br />

‘S WERELDS MEEST<br />

SENIOR-AANWEZIGE<br />

INTERNETORGANISATIE<br />

Blijven<br />

gaan!


THEMA-VERHAAL II • 33<br />

Je hoort vaak: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.<br />

Toch is het tegenovergestelde óók waar, want steeds vaker<br />

zijn ouderen van cruciaal belang voor organisaties. Zendingsorganisatie<br />

GlobalRize kan erover mee praten. Het feit dat<br />

deze stichting zich bezig houdt met internet-zending maakt<br />

het alleen maar verrassender dat ze volop werken met ouderen.<br />

Een van hun jongere medewerkers - de 24-jarige Netty<br />

van de Berg - laat ons in dit artikel kennismaken met drie<br />

65-plussers die dagelijks het Evangelie brengen in de uithoeken<br />

van de wereld... zonder een stap buiten de deur te zetten.<br />

“Even voorstellen: mijn naam is Netty<br />

van de Berg, geboren en getogen op<br />

Urk. Iets meer dan een jaar geleden<br />

ben ik bij GlobalRize komen werken.<br />

Ik heb een waaier aan taken op het<br />

gebied van communicatie en fondswerving.<br />

Na het behalen van mijn bachelor<br />

Culturele Antropologie begon<br />

ik aan een master Theologie (Church<br />

and mission in the West) in Kampen.<br />

Ik vond daarmee het juiste interessegebied.<br />

Maar begin 2022 heb ik vroegtijdig<br />

de theorie verruild voor het<br />

werkveld: bij GlobalRize. Daar vielen<br />

me al snel twee zaken op...”<br />

Volop meedoen<br />

“Ten eerste: ik was verrast door<br />

hoeveel effect het werk heeft. Elke<br />

dag zijn er inhoudelijke gesprekken,<br />

bijbelstudies en gebeden met duizenden<br />

mensen over de hele wereld. De<br />

impact is enorm. Dat terwijl de kosten<br />

naar verhouding erg laag zijn. En ten<br />

tweede: bijna al die contacten worden<br />

onderhouden door vrijwilligers,<br />

gewoon vanuit hun eigen huis.<br />

Wereldwijd meer dan 700 mensen,<br />

waarvan ruim 400 uit Nederland.<br />

Ruim 25% van alle vrijwilligers is ouder<br />

dan 60 jaar. Ik weet haast zeker dat<br />

er op de hele wereld geen enkele<br />

internetorganisatie is waar ouderen<br />

zo volop meedoen.”<br />

Jonge mensen<br />

“Overigens, als je een keer ons kantoor<br />

binnenstapt, dan zul je zien dat er<br />

ook veel jonge mensen bij ons werken.<br />

Kortom: het maakt niet uit hoe oud<br />

of jong je bent. Als je hart hebt voor<br />

het Evangelie, dan ben je van harte<br />

welkom om mee te doen. Maar omdat<br />

het niet zo vanzelfsprekend is dat we<br />

al die oudere vrijwilligers hebben, zijn<br />

we er wel ontzettend blij mee.”<br />

“In dit artikel stel ik u graag voor aan<br />

drie van deze vrijwilligers vol levens- en<br />

geloofservaring...”


THEMA-VERHAAL II • 34<br />

Via berichten op internet en in de de sociale media<br />

komen de medewerkers van GlobalRize in contact<br />

met geloofszoekers over de hele wereld. Een team van<br />

gedreven professionals zorgt voor de benodigde techniek<br />

en stuurt de organisatie aan. Zodat een leger aan<br />

vrijwillige chatters en mentoren gemakkelijk online<br />

een poosje kan optrekken met mensen die meer willen<br />

weten over het christelijk geloof. Dat gebeurt in<br />

het Nederlands, Engels, Spaans, Portugees en in veel<br />

andere talen; er zijn inmiddels dertig taalteams. Voortdurend<br />

wordt er gebeden voor en gewerkt aan nieuwe<br />

landen en talen om het Evangelie te brengen.<br />

Hans Kramer (76)<br />

lag de afgelopen drie jaar<br />

28 keer in het ziekenhuis,<br />

maar zijn werk voor<br />

GlobalRize leed daar<br />

nauwelijks onder<br />

“Lichamelijke ongemakken, daar<br />

was ik wel aan gewend, want ik ben<br />

diabetes-patiënt. Maar 3,5 jaar geleden<br />

werd ik onverwachts ziek, en nogal<br />

hevig ook. Het gebeurde toen ik nog<br />

maar net begonnen was als vrijwilliger<br />

bij GlobalRize. Ik was toevallig bij de<br />

dokter toen ik me plotseling heel naar<br />

voelde worden. De dokter zei: ‘Ga<br />

maar even liggen’. Mijn ogen vielen<br />

dicht. Toen ik ze weer open deed,<br />

lag ik op de IC in het ziekenhuis.<br />

Het was anderhalve dag later.”<br />

Nog één keer<br />

“In de tussentijd had ik twee keer<br />

een hartstilstand gehad. De tweede<br />

keer - al in het ziekenhuis - wilde<br />

het reanimeren maar niet lukken.<br />

De verpleegkundigen zeiden: ‘We<br />

proberen het nog één keer’ (dat<br />

lazen we later terug in hun verslaglegging)<br />

en toen kwam ik bij. Een<br />

poosje later stelden ze vast dat ik<br />

een auto-immuun ziekte heb waardoor<br />

de binnenkant van mijn huid


THEMA-VERHAAL II • 35<br />

op onverwachte momenten heel<br />

erg op zet. Vooral mijn tong,<br />

mijn huig en mijn hals. Als ik er<br />

niet als de kippen bij ben met<br />

een speciale injectie, stik ik.<br />

Elke keer als ik een aanval heb,<br />

belt mijn vrouw 1-1-2 en moet<br />

ik naar het ziekenhuis. Meestal<br />

mag ik een paar uur later weer<br />

naar huis.”<br />

‘Tóch kan ik<br />

het Evangelie<br />

met mensen<br />

delen’<br />

Zendingswerk<br />

“Na die eerste keer ben ik drie<br />

weken niet aan de slag geweest<br />

voor GlobalRize. Maar daarna<br />

lukte het gelukkig weer. Hoewel<br />

ik dus niet zo gemakkelijk meer<br />

uit huis kom, kan ik toch het<br />

Evangelie delen met mensen.<br />

Zelfs met mensen uit landen<br />

waar je helemaal geen christen<br />

mág zijn, Somalië of Libië bijvoorbeeld.<br />

Dat maakt dit werk<br />

heel bijzonder. Als het druk<br />

is, kost het me zo’n 15 uur per<br />

week, maar soms ook maar de<br />

helft van de tijd. Ik zie dat niet -<br />

in de eerste plaats - als een leuk<br />

tijdverdrijf, ik zie het echt als<br />

zendingswerk.”


THEMA-VERHAAL II • 36<br />

Jarenlang zat ze in de<br />

kraamzorg. In haar<br />

rol bij GlobalRize staat<br />

Hennie van de Worp (68)<br />

soms wéér aan de wieg<br />

van ‘nieuw leven’<br />

“Marten Visser is de oprichter van<br />

GlobalRize. Toen zijn broertje Cors<br />

geboren werd, heb ik daar in huis<br />

geholpen, want ik heb altijd in de<br />

kraamzorg gewerkt. Ik ken de familie<br />

dus nog wel. Misschien dat het me<br />

daardoor al vroeg ter ore kwam<br />

dat GlobalRize bestond en dat ze<br />

vrijwilligers zochten. Mijn leven<br />

was juist wat rustiger geworden,<br />

dus heb ik me aangemeld om<br />

mentor te worden. Een jaar of vijf<br />

geleden is dat nu, inmiddels heb<br />

ik meer dan 600 cursisten mogen<br />

begeleiden! En toch is het heel<br />

rustig werk. Ik doe het lekker op<br />

m’n eigen moment en gewoon<br />

thuis aan tafel.”<br />

Hem lief krijgen<br />

“Al zó lang mag ik een relatie met<br />

God ervaren. Om dat ook aan


THEMA-VERHAAL II • 37<br />

anderen door te geven, dat is iets heel<br />

moois. Het geloof brengt bij mensen<br />

rust en vertrouwen in hun leven. En<br />

bovendien is God het zo waard dat<br />

steeds meer mensen Hem lief krijgen.<br />

Ik koos ervoor om de cursus in het<br />

Nederlands te geven. Je krijgt dan<br />

Nederlandse cursisten, maar ook veel<br />

mensen uit Suriname en Curacao.<br />

Soms ook Nederlanders in het buitenland.”<br />

ze een jaar later weer contact met me<br />

op: ‘Ik ben gedoopt!’. Prachtig om zulke<br />

dingen mee te maken. Ik hoop dat<br />

ik dit werk nog vele jaren mag doen.”<br />

‘Ze vond het<br />

geloof van haar<br />

jeugd terug’<br />

Kibboets<br />

“Zo begeleidde ik een Nederlandse<br />

vrouw, een zestiger, uit Israel. Toen ze<br />

jaren geleden een poos in Israel was,<br />

leerde ze een Joodse man kennen.<br />

Ze bekeerde zich tot het jodendom,<br />

trouwde met hem en ze kregen vijf<br />

kinderen. Later liep haar huwelijk<br />

stuk. Weer alleen dacht ze terug aan<br />

het geloof van haar jeugd en ergens<br />

ervoer ze: ik moet daar naar terug.<br />

Zo kwam ze bij onze cursus uit. En ze<br />

vónd het ook terug. Ze is nu aangesloten<br />

bij een Messiaanse gemeente.”<br />

Gedoopt<br />

“Een andere vrouw die ik begeleidde,<br />

haakte opeens af toen ik vroeg of ze<br />

gedoopt was. Tot mijn verbazing nam<br />

Arie Slingerland (72)<br />

voert chat-gesprekken<br />

met zoekers en begeleidt<br />

online cursisten<br />

“Ik geef de engelstalige cursussen.<br />

Vaak krijg ik daardoor cursisten uit<br />

Azië en Afrika. In die delen van de<br />

wereld hebben mensen respect voor<br />

ouderen. Ik stel me altijd even voor<br />

aan het begin van een cursus en vertel<br />

dan dat ik 72 jaar ben. En ik merk<br />

steeds weer: doordat ze weten dat ik al<br />

een wat oudere man ben, luísteren ze<br />

echt. We zijn dat hier niet meer gewend.<br />

Maar dat geeft vaak een goede<br />

entree. Als je vervolgens heel helder


THEMA-VERHAAL II • 38<br />

het Woord van God voor houdt bij mensen<br />

die in de problemen zitten of die<br />

vragen hebben, dan gaan ze dat vaak<br />

ook echt dóen.”<br />

‘Ik kom er niet los van’<br />

“Ik sprak een man uit Nigeria die als<br />

gastarbeider werkte en woonde in een<br />

van de oliestaten. Een gelovige man,<br />

getrouwd met een gelovige vrouw,<br />

samen hadden ze een dochter. Hij<br />

vertelde me: ‘Ik ga regelmatig naar<br />

Nigeria en dan heb ik overspelige<br />

relaties. Ik schaam me ervoor en wil<br />

het belijden, maar ik kom er niet los<br />

van.’ In de gesprekken die we vervolgens<br />

hadden zei ik: ‘Benoem het<br />

als zonde, belijd het aan de Heer, en


THEMA-VERHAAL II • 39<br />

belijd het óók aan je vrouw’. ‘Dat ga ik<br />

niet doen,’ antwoordde hij, ‘dat durf ik<br />

niet.’ Ik zei: ‘Je hebt niet alleen gezondigd<br />

tegenover God, maar ook tegenover<br />

je vrouw. Je hebt je trouwbelofte<br />

‘Wie zijn overtredingen<br />

bedekt,<br />

zal niet voorspoedig<br />

zijn.’<br />

gebroken.’ Nou ja, hij moest erover<br />

nadenken. Ik heb hem zeven weken<br />

gevolgd en stuurde hem telkens aanmoedigingen.<br />

Bijvoorbeeld dat vers<br />

uit Spreuken 28: ‘Wie zijn overtredingen<br />

bedekt, zal niet voorspoedig<br />

zijn; maar wie ze belijdt en nalaat,<br />

die vindt ontferming.’ Wat denk je, na<br />

acht weken liet hij me weten: ‘Mijn<br />

vrouw heeft mij vergeven! Ik heb het<br />

eindelijk eerlijk verteld. Ze bleek al<br />

een poos een vermoeden te hebben.<br />

Toch heeft ze mij er niet mee gecon-<br />

fronteerd, maar ze heeft al die tijd<br />

gebeden dat ik het zélf zou belijden.’<br />

Ik zei: ‘Zo, jij mag voortaan de Here<br />

God elke avond op je blote knietjes<br />

danken voor de vrouw die je gekregen<br />

hebt.’ Bijzonder he? Dat is echt iets<br />

wat je merkt in dit werk. Doordat het<br />

het allemaal online is, voelen mensen<br />

zich veilig om hun zonden te belijden,<br />

het is net biechten.”<br />

Toetsenbord<br />

“Het feit dat het contact online<br />

verloopt heeft trouwens ook andere<br />

voordelen. Allereerst dat je vanuit<br />

huis kunt werken. Maar ook dat het<br />

contact via het toetsenbord verloopt.<br />

Voor mij persoonlijk is dat een heel<br />

handige manier van communiceren,<br />

want mijn gehoor is niet zo denderend.<br />

Tot slot kun je geschreven<br />

berichten gemakkelijk door Google<br />

Translate halen als je even niet zeker<br />

bent van wat de cursist bedoelt.<br />

En andersom ook: je kunt je Nederlandse<br />

berichtje snel omzetten<br />

in prima Engels...”<br />

“Nou, na deze kennismaking proef je waarschijnlijk wel: of je nu<br />

oud of jong bent, een expert of een beginner op computergebied,<br />

meer of minder mobiel, met veel tijd of maar een beetje; je kúnt<br />

dit werk doen. Als je liefde hebt voor God en voor mensen. Op de<br />

website van <strong>Uitdaging</strong> vind je meer info over GlobalRize: hoe<br />

je mee kunt doen, de belangrijkste cijfers en een interview met<br />

oprichter Marten Visser.” Kijk op uitdaging.nl/gr


STATISTIEKEN: BIJBELVERTAALWERK • 40<br />

Het vertalen van de Bijbel<br />

gaat in volle vaart door!<br />

De wereld kent 7.388 talen, inclusief 386 gebarentalen. 1.680 talen hebben<br />

nog geen actief Bijbel-vertaalwerk. Vorig jaar startte Wycliffe Bijbelvertalers<br />

voor 212 nieuwe talen met vertaalwerk. Zie ook uitdaging.nl/wycliffe<br />

1,45 miljard<br />

mensen hebben<br />

geen toegang<br />

tot een volledige<br />

Bijbel in hun<br />

eigen taal.<br />

OT NT OT NT<br />

724 1.617<br />

talen met een<br />

volledige Bijbel<br />

in hun eigen taal<br />

talen met een<br />

Nieuwe Testament<br />

in hun eigen taal<br />

5,9 MLD MENSEN<br />

1.248<br />

talen met<br />

Bijbelgedeelte(s)<br />

in hun eigen taal<br />

964 1.155<br />

talen met een<br />

actief Bijbelvertaalprogramma<br />

talen waar geen<br />

Bijbelvertaling<br />

nodig blijkt<br />

...<br />

1.680<br />

talen zonder<br />

actief Bijbelvertaalprogramma<br />

98<br />

AMERIKA<br />

50<br />

EUROPA<br />

525<br />

AFRIKA<br />

668<br />

AZIË<br />

339<br />

OCEANIË<br />

128,8 MLN MENSEN


BUITEN JE BUBBEL • 41<br />

STEM JE<br />

INSTRUMENT<br />

VOORDAT JE<br />

EEN CONCERT<br />

GEEFT<br />

BEGIN DE DAG MET HET<br />

WOORD VAN GOD EN GEBED<br />

ZORG DAT JE EERST MET HÉM<br />

IN HARMONIE BENT<br />

vrij naar<br />

Hudson<br />

Taylor


THEMA-VERHAAL III • 42<br />

Jezus’ menswording<br />

als<br />

kerkmodel?<br />

“Ik kreeg de vraag: Stel dat jouw kerk er niet<br />

meer was, zou iemand daar dan iets van<br />

merken? Toen ik me realiseerde dat mijn<br />

meest eerlijke antwoord ‘nee’ was, wist ik<br />

dat er iets radicaal moest veranderen.”<br />

Blijven<br />

gaan!<br />

Rond 1920 vindt er een opwekking plaats in<br />

België. Daaruit ontstaat een evangelisatiebeweging<br />

die door de jaren heen langzaam<br />

verandert in een kerkgenootschap. 100 jaar<br />

later gaat deze groep terug naar haar eerste<br />

roeping én ziet men de voortekenen van een<br />

nieuwe opwekking. Een interview met Kurt<br />

Maeyens, directeur van vianova (eerder: Belgische<br />

Evangelische Zending).


THEMA-VERHAAL III • 43<br />

‘Moeten we maar<br />

stoppen zendingsorganisatie<br />

te zijn?’<br />

“Mijn naam is Kurt Maeyens.<br />

Ik ben geboren in de jaren<br />

zeventig. We waren katholiek,<br />

zoals bijna alle Belgen dat in<br />

die tijd nog waren. Toen ik nog<br />

jong was, kwamen mijn ouders<br />

tot een heel nieuwe manier van<br />

geloven. Ze geloofden nu - heel<br />

persoonlijk - dat het offer van<br />

Jezus Christus ook voor henzelf<br />

had plaatsgevonden en dat zij<br />

daarmee verlost werden van<br />

hun zonden en eeuwig leven<br />

kregen.”<br />

Appelsienenkistjes<br />

“Ze gingen vanaf die tijd naar<br />

een evangelische kerk en ik<br />

groeide op met verhalen van<br />

evangelisten die een radicale<br />

boodschap brachten, op appelsienenkistjes<br />

in de straten:<br />

‘Bekeer je’, ‘Geloof in de Here<br />

Jezus en je zult behouden worden’.<br />

En ik hoorde hoe de mensen<br />

aangesproken werden door<br />

die boodschap. De helderheid,<br />

de klare taal, de radicaliteit,<br />

veel mensen verlangden daarnaar<br />

in die tijd (jaren ‘70 en<br />

‘80). Velen kwamen tot geloof,<br />

en er werden meer dan zestig<br />

nieuwe evangelische gemeenten gesticht<br />

in België, met name in Vlaanderen.”<br />

Te laat geboren<br />

“Ik dacht vaak: ik ben net te laat geboren.<br />

Toen ik midden jaren 90 ook als<br />

evangelist en gemeentestichter aan de<br />

slag ging, bij de Belgische Evangelische<br />

Zending (BEZ), was het veel minder<br />

makkelijk. In de 25 jaar daarna ontstonden<br />

er vrijwel geen nieuwe gemeenten<br />

meer. We kenden de verhalen van<br />

vroeger en lange tijd probeerden we het<br />

op dezelfde manier te doen als toen,<br />

want dat had immers gewerkt. Richard<br />

Haverkamp, een Canadese evangelist die<br />

in die jaren daarvoor met zijn team 25<br />

broedergemeentes had gesticht in ons<br />

land, zei: We doen niets anders dan vroeger,<br />

maar het sluit niet meer aan bij waar<br />

mensen staan. De tijden zijn veranderd.”<br />

Oud geworden<br />

“Als BEZ - waar ik acht jaar geleden<br />

directeur ben geworden - waren we ons<br />

steeds meer gaan richten op de kerkjes<br />

die er nog waren. We waren nu vooral<br />

een kerkgenootschap en er kwamen<br />

geen nieuwe gemeenten meer bij. Met<br />

het 100-jarig bestaan voor de deur vroegen<br />

we ons meer dan ooit af: moeten we<br />

dan maar stoppen zendingsorganisatie<br />

te zijn? We zagen ook geen jongeren<br />

meer opstaan om als zendeling in eigen<br />

land aan de slag te gaan. We vroegen<br />

het aan God: Heer, hoe moeten wij<br />

verder? We hebben een mooie zendingsorganisatie<br />

gehad, 100 jaar lang. Maar


THEMA-VERHAAL III • 44<br />

de zendelingen zijn oud<br />

geworden en de jongeren<br />

zijn niet meer gemotiveerd.<br />

Misschien moeten wij er nu<br />

maar gewoon op vertrouwen<br />

dat de 350 protestantse<br />

en evangelische kerken in<br />

België elk op hun plek licht<br />

en zout zijn voor de wereld.<br />

Er is waarschijnlijk geen<br />

behoefte meer aan een<br />

organisatie die zich richt op<br />

gemeentestichting.”<br />

‘Een paar vragen<br />

die me van mijn<br />

stuk brachten’<br />

“Juist in die tijd stelde Éric<br />

Zander mij een paar vragen<br />

die mij enorm van mijn<br />

stuk én tot nieuwe inzichten<br />

brachten. Éric werkte ook al<br />

jaren voor de BEZ, hij is een<br />

evangelist pur sang. Híj ervoer<br />

al jaren dat er dringend<br />

iets moest veranderen. Éric<br />

was opnieuw gaan studeren<br />

en durfde de vraag te stellen:<br />

Kerk zijn, werkt dat nog? En<br />

hoe dan? En hij begon met<br />

een nieuw gemeenteproject<br />

in Gembloux (Gembloers).<br />

In de BEZ zagen we dat als<br />

dat rare project van Éric, hij<br />

pionierde wat aan de rand van onze organisatie<br />

en dat werd gedoogd. Op een gegeven<br />

moment had hij er een soort kerkje met<br />

enkele tientallen mensen. Hoewel wij het<br />

intern dus nog wat eh… spannend vonden,<br />

begon het me op te vallen dat buiten België<br />

veel mensen benieuwd waren naar wat Éric<br />

deed. Hij kreeg steeds vaker spreekbeurten<br />

in Frankrijk en Duitsland om erover te<br />

vertellen. Ze wilden daar weten: welke visie<br />

heeft die Éric gevonden voor de kerk in een<br />

postmodern landschap?”<br />

Drie problemen<br />

“Éric vertelde hen dat hij drie problemen<br />

zag in de kerk. Ten eerste: de Kerk hoort<br />

een lichaam te zijn, maar zo functioneert<br />

het niet. Onze evangelische kerken zijn<br />

vaak streekgemeenten. Mensen moeten<br />

soms een half uur rijden om op zondag<br />

naar de kerk te gaan, maar doordeweeks<br />

is er heel weinig interactie. Misschien nog<br />

een keer de bidstond doordeweeks, maar<br />

verder ben je elkaar de hele week kwijt. Die<br />

echte familieband is er vaak niet. Diep betrokken<br />

zijn op elkaar, voor elkaar zorgen,<br />

samen leven vanuit Gods Woord. Het zou<br />

mooier zijn als een kerk echt heel plaatselijk<br />

is. Dan kun je het leven veel meer met<br />

elkaar delen en kom je elkaar ook tegen bij<br />

de slager en de bakker.”<br />

“Ten tweede, de kerk kan nogal een<br />

podiumgebeuren worden. Oneerbiedig<br />

gezegd, een show waar twee of drie mensen<br />

iets brengen en de rest toekijkt. Neem de<br />

prediking. Je hoort wat één iemand die<br />

week met Gods Woord heeft beleeft, en die


THEMA-VERHAAL III • 45<br />

vertelt daar over - vaak prachtig<br />

en gepassioneerd. Je luistert<br />

ernaar, eigenlijk vrij passief. Of<br />

de lofprijs: de muziekgroep doet<br />

het prachtig, maar jij in de zaal<br />

bent er misschien minder deel<br />

van.”<br />

“Érics derde punt: onze evangelische<br />

kerk is een burcht geworden.<br />

Van binnen is het er heel<br />

veilig. Af en toe laten we de<br />

loopbrug neer en dan is er een<br />

opendeur-dienst en nodigen we<br />

mensen uit. En daarna halen<br />

we de brug weer op en gaat de<br />

deur weer dicht. Éric zegt: we<br />

moeten die burcht slopen, de<br />

muren moeten eraan. We moeten<br />

durven kerk-zijn midden in<br />

de samenleving. Daar waar we<br />

ons gewone leven leven, moeten<br />

we ons afvragen, hoe kan ik<br />

hier Christus weerspiegelen?”<br />

Slapeloze nacht<br />

“Toen ik Éric opzocht om<br />

te spreken over wat hij had<br />

ontdekt, stelde hij me twee<br />

concrete vragen die mij niet<br />

loslieten en mij een slapeloze<br />

nacht bezorgden. Hij vroeg me:<br />

Als jouw kerk niet meer zou<br />

bestaan, zou dat dan impact<br />

hebben op de plaats waar<br />

jullie samenkomen? Na diep<br />

en ernstig nadenken moest ik<br />

beschaamd zeggen: ze zullen<br />

geen verschil merken. Toen vroeg Éric:<br />

Als de kerk er niet meer zou zijn, welke<br />

impact zou dat dan hebben op de gelovigen<br />

die naar die kerk kwamen? Mijn eerlijkste<br />

antwoord was: dat zou miniem zijn. En<br />

hier moest ik vooral naar mezelf kijken. Ik<br />

ben ook jaren voorganger geweest in zo’n<br />

kerk. Met pijn moest ik toegeven: degene<br />

die al die jaren het meest gegroeid is in de<br />

kerk, dat ben ik zelf. Ikzelf had het voorrecht<br />

om de Bijbel te bestuderen. Om de<br />

schatten die ik daarin ontdekte met mijn<br />

broeders en zusters te delen. Maar welke<br />

blijvende impact heeft dat op hen als ze<br />

het niet zélf ontdekt hebben?”<br />

“Neem dit voorbeeld, het is echt<br />

gebeurd: Ik heb een keer een heel<br />

essentiële preek gebracht. De<br />

mensen in de kerk zaten geboeid<br />

te luisteren. Sommigen zeiden<br />

achteraf: Kurt, wat een goede<br />

prediking! Een week later bracht<br />

ik precies dezelfde prediking en<br />

er waren bijna geen mensen die<br />

dat door hadden. Dus, ze vonden<br />

het prachtig, maar een week later<br />

waren ze het vergeten. En dat ligt<br />

niet aan hén. Dat ligt aan het feit<br />

dat als we iets alleen maar horen,<br />

dat we het niet zo lang kunnen<br />

vasthouden. Daarvoor is het nodig<br />

dat we iets doorléven.”<br />

“Allebei de vragen van Éric had ik met<br />

‘nee’ beantwoord. Ik wist dat er iets radicaal<br />

moest veranderen.”


THEMA-VERHAAL III • 46<br />

Filippenzen 2 als leidraad<br />

voor de kerk<br />

“Éric liep in het hele proces een<br />

paar stappen op ons voor. Ook<br />

in de ontdekking van hoe het<br />

anders kon. Filippenzen 2 was<br />

hierin zijn leidraad. We worden<br />

daar aangespoord om de houding<br />

van Christus aan te nemen.<br />

Hoewel hij God gelijk was, vernederde<br />

Jezus zichzelf en leefde<br />

hij als een dienstknecht onder<br />

de mensen. Jezus’ menswording<br />

als model voor de kerk.”<br />

Heb interesse in mij<br />

“Niet proberen de mensen naar<br />

ons toe te laten komen, maar<br />

zelf naar hén toe gaan. Eigenlijk<br />

onze ‘goddelijkheid’ afleggen<br />

en in de huid van de ongelovige<br />

kruipen, in hun leefwereld binnenkomen.<br />

Waar zitten zij, wat<br />

zijn hun vragen, wat zijn hun<br />

worstelingen? Kan ik hun vriend<br />

worden en in die vriendschap<br />

Christus weerspiegelen? We zijn<br />

als Kerk geroepen om de wereld<br />

in te gaan. Kerk zijn doe je niet<br />

op zondag, maar is een levenshouding<br />

die altijd zichtbaar is.<br />

We moeten tegen de broers en<br />

zussen in onze geloofsgemeenschap<br />

zeggen: hoe ver ben jij<br />

geïntegreerd op het plekje waar<br />

je woont? Ken jij jouw collega’s en<br />

jouw buren? Sta jij bekend als iemand<br />

die behulpzaam is, als iemand die<br />

aanspreekbaar is, toon je de vruchten<br />

van de Geest? Kijk om je heen, dan<br />

zul je zien dat de mensen vragen: heb<br />

interesse in mij, kom in mijn leefwereld.<br />

Nu we hiermee aan de slag zijn<br />

gegaan ben ik erg onder de indruk van<br />

hoe Gods Geest aan het werk gaat als<br />

wij nederig - en misschien met angst<br />

en onzekerheid - de wereld ingaan.”<br />

“De leugen die ik jaren geloofd<br />

heb, is: ik moet voorzichtig zijn<br />

voor de wereld, want de wereld<br />

kan mij beïnvloeden en kan<br />

mij bij God vandaan halen. Ik<br />

geloof met mijn ganse hart dat<br />

dit een leugen is. De bijbel zegt<br />

dat Hij die in mij is meerder<br />

is dan hij die in de wereld is.<br />

Door me terug te trekken uit de<br />

wereld heb ik de grote opdracht<br />

die me gegeven is veronachtzaamd.<br />

De opdracht is: ga de<br />

wereld in.”<br />

Kleine groepjes<br />

“Nu denk je misschien: maar hoe geef<br />

je kerk dan vorm? Je wilt toch ook<br />

samenkomen, Gods woord lezen, bidden,<br />

het Avondmaal vieren? Ik denk<br />

dat het meest wezenlijke van onze<br />

kerkgemeenschap de kleine groepjes<br />

zijn: drie mensen - bijvoorbeeld twee<br />

gelovigen en één zoeker - lezen dage-


THEMA-VERHAAL III • 47<br />

Hoe ziet zo’n klein groepje van<br />

Kurt er in de praktijk uit?<br />

“Zelf zit ik ook in een<br />

groepje van drie. Drie<br />

mannen. We hebben<br />

diepe gesprekken.<br />

Laatst zaten we met<br />

z’n drieën te wenen<br />

over onze zonden.<br />

Om elkaar vervolgens<br />

aan te vuren: laten we<br />

rein leven voor God en<br />

elkaar hierin steunen.<br />

In feite beleef je dan<br />

een mini-opwekking<br />

met elkaar.”<br />

“Ik ben echt onder de indruk van hoe het werkt<br />

en hoe God de dingen leidt. Zo bijvoorbeeld:<br />

mijn vrouw raakte bevriend met een vrouw<br />

in onze woonplaats. Die vriendin zei op een<br />

gegeven moment: ik worstel in mijn huwelijk.<br />

Ik zou daar graag eens met jou over spreken.<br />

Mijn vrouw zei: we zijn christen, wij hebben de<br />

Bijbel als richtsnoer, ook voor ons huwelijk. Die<br />

vriendin antwoordde: ik zie jullie huwelijk en ik<br />

wil daar graag van leren. Wat betekent een huwelijk<br />

op Bijbelse basis? Toen dacht ik: ‘Huh, wat<br />

gebeurt hier?’ Mensen zijn weer benieuwd naar<br />

Gods Woord! Nu komen we al vier maanden<br />

als stellen samen, zij en wij, om te zien wat de<br />

Bijbel zegt over het huwelijk. En we realiseren<br />

ons: dit is een voorbeeld van hoe we kerk willen<br />

zijn. Nu moeten we vooral niet zeggen: als je nu<br />

op zondag 20 kilometer rijdt en dat ene gebouw<br />

binnenstapt, dán ga je echt naar de kerk. Nee,<br />

we moeten deze setting bewaren, dit ís kerk.”


THEMA-VERHAAL III • 48<br />

lijks het Woord en proberen daarnaar<br />

te leven. Wekelijks komen<br />

ze bij elkaar en delen dan wat ze<br />

ontdekt hebben. Een soort puur<br />

discipelschap, zonder allerlei<br />

boekjes na te volgen. Ze bidden<br />

samen, leven met elkaar mee,<br />

delen hun noden en stappen weer<br />

de wereld in. Die groepjes zijn<br />

essentieel om echt als discipelen<br />

van de Heer te gaan leven en daar<br />

steeds verder in te groeien.”<br />

Ontbijtje<br />

“En daarnáást hebben we ook<br />

behoefte om elkaar te ontmoeten<br />

in een iets grotere groep en daar<br />

weer te delen wat we meegemaakt<br />

hebben in de kleine groepjes.<br />

Deze meeting is nog steeds<br />

heel plaatselijk. Wij doen dat eens<br />

in de 14 dagen, vaak op een zondag.<br />

We beginnen dan met een<br />

gezellig ontbijtje en nemen de tijd<br />

om te vieren dat we God kennen<br />

en het Avondmaal te houden. We<br />

haasten niet, we brengen gewoon<br />

samen een deel van de dag door.”<br />

Nieuwe manier, oude roeping<br />

“We zijn een honderd jaar oude<br />

organisatie en nu we zo’n radicale<br />

draai maken is het niet vreemd<br />

dat we niet iedereen daarin mee<br />

krijgen. De meeste van de vijftien<br />

bestaande kerken die onderdeel<br />

waren van de BEZ kwamen tot de<br />

conclusie: ‘dit is niet zo passend<br />

voor ons. We willen graag op de oude<br />

manier kerk blijven.’ Dat begrijpen we,<br />

en gelukkig hebben we deze gemeenten<br />

onder kunnen brengen bij bevriende<br />

kerkgenootschappen. We hebben ondervonden<br />

dat deze nieuwe manier van<br />

kerk zijn vooral goed werkt in nieuwe<br />

settings. Maar dat het daarmee wel echt<br />

een nieuwe manier is om gehoor te geven<br />

aan onze oude roeping: gemeenten<br />

stichten. Al zien ze er anders uit en kun<br />

je ze soms niet eens als zodanig herkennen.<br />

Inmiddels hebben we 5 nieuwe<br />

gemeenteprojecten opgezet. We proeven<br />

voor het eerst in decennia weer dat<br />

mensen dit wíllen. We bereiken echt<br />

weer ongelovigen met het Evangelie.<br />

Wat hebben we dat gemist! We komen<br />

echt thuis, het doet deugd.”<br />

De derde golf?<br />

“Na de Eerste Wereldoorlog, meer dan<br />

100 jaar geleden, kwam er vanuit Engeland<br />

en Canada hulp naar de Belgen in<br />

de vorm van voedsel en kleding. Maar<br />

ze brachten ook het Evangelie mee.<br />

Een eerste golf van ‘persoonlijk geloof’<br />

spoelde over ons land. Meer dan 60<br />

kerkjes werden er gesticht in de jaren<br />

na de oorlog. Ik vertelde al over een<br />

tweede golf die over ons land kwam in<br />

de jaren 70 en 80. Daarna kwamen er<br />

taaie jaren, maar ik hoop en bid dat we<br />

nu de eerste tekenen meemaken van<br />

een derde golf in België. Ik hoop dat de


THEMA-VERHAAL III • 49<br />

gelovigen in Nederland<br />

- die altijd als een grote<br />

broer of zus voor ons zijn<br />

geweest - meebidden.”<br />

“Als God ons op<br />

onze knieën vindt<br />

en een echt en eerlijk<br />

verlangen bij ons<br />

ziet naar opwekking,<br />

dan geloof<br />

ik dat Gods Geest<br />

krachtig zal werken.<br />

Iets van dit nieuwe<br />

elan beginnen we te<br />

vernemen.”<br />

Éric Zander schreef zijn ideeën<br />

en bevindingen op in het boek<br />

Kerk zonder muren. Het boek is<br />

te bestellen op de website van<br />

vianova • vianova.be<br />

Tekst: redactie <strong>Uitdaging</strong>,<br />

naar aanleiding van<br />

een interview met Kurt<br />

Maeyens (foto), directeur<br />

van ViaNova.<br />

Meer: uitdaging.nl/vianova


BIJBELSTUDIE: BLIJVEN & GAAN • 50<br />

Blijven<br />

& gaan!<br />

Lees eerst Handelingen 1: 4-14<br />

Illustratie: Roel Ottow<br />

Ik heb stiekem wel eens een beetje met de<br />

discipelen te doen. Als je de Evangeliën en<br />

Handelingen leest dan lijkt het soms alsof ze<br />

het ook niet vlug goed kunnen doen. Geregeld<br />

krijgen ze te horen dat ze te weinig geloof<br />

hebben (Matth. 8:26, Luk. 9:40-41). Maar<br />

daar tegenover krijgen ze ook regelmatig<br />

een vermaning als ze ál te enthousiast<br />

zijn (Luk. 9:54-55, Matth. 16:23). In het<br />

eerste verhaal van Handelingen zie je<br />

ook weer zoiets. Houden ze hun ogen<br />

eindelijk op de hemel gericht, komen<br />

er twee gezanten uit de hemel aan<br />

hun vragen: “Wat staan jullie daar<br />

nu omhoog te kijken?”


BIJBELSTUDIE: BLIJVEN & GAAN • 51<br />

Een overdenking bij Hemelvaart<br />

Door Tim Schakel, predikant van de Vrije Evangelische Gemeente Yerseke<br />

Je zou kunnen zeggen: schitterend, de discipelen willen zo lang mogelijk<br />

hun oog gericht houden op de Heer. Ze hopen nog een laatste<br />

glimp van Hem op te vangen. Maar dan is er die tamelijk ontnuchterende<br />

vraag van de engelen: “Wat staan jullie omhoog te kijken?”<br />

Dat klinkt wat hard. Misschien was het dat ook. Maar misschien<br />

stonden de engelen er ook wel bij te glimlachen. Bovendien brengen<br />

de boodschappers direct perspectief in de zaak door te zeggen dat<br />

de Heer op dezelfde wijze ook weer terug zal komen. Het helpt de


BIJBELSTUDIE: BLIJVEN & GAAN • 52<br />

discipelen om in beweging te komen en aan de slag te gaan met de<br />

instructie die Jezus hen gegeven had. Voor onszelf - hier en nu - kan<br />

de vraag van de engelen ook heel raak zijn. Waar richten we ons op?<br />

Waar houden we ons mee bezig? Staan we omhoog te staren? Als we<br />

in onze bijbelstudies en bezinningsavonden de eindtijdpuzzel weer<br />

hebben gelegd. Als we op onze conferenties weer bevestigd hebben<br />

gekregen wat we eigenlijk al lang geloofden. Als de zoveelste ruzie<br />

over de doop of over gebedsgenezing weer wordt uitgevochten.<br />

Begrijp me niet verkeerd: Maranatha, Israël, de gaven van de Heilige<br />

Geest… het zijn allemaal heel belangrijke thema’s en het is goed dat<br />

we daar met elkaar over van gedachten wisselen. Maar de vraag is<br />

of de tijd die wij daaraan geven in verhouding staat met de tijd en<br />

aandacht die wij vrijmaken voor onze werkelijke opdracht? Te lang<br />

blijven staren - al is het naar geestelijke dingen - kan ervoor zorgen<br />

dat we tot stilstand komen.<br />

Blijven gaan<br />

Het thema van deze <strong>Uitdaging</strong>! is ‘blijven gaan’. Het heeft alles te<br />

maken met dat doel voor ogen houden, doen waartoe de Heer<br />

Jezus je roept! Het is goed om af en toe stil te blijven staan en je<br />

af te vragen: houd ik me nog aan de instructie die ik van God heb<br />

gekregen? En het is belangrijk om in beweging te komen om te gaan<br />

beantwoorden aan dat waartoe God je heeft geroepen. Als je eens<br />

op die beweging van ‘blijven’ en ‘gaan’ let, dan zie je ze in Handelingen<br />

1 voortdurend voorbij komen. De discipelen moesten gaan naar<br />

Jeruzalem, om daar te blijven wachten. En ze moesten daar blijven,<br />

om vervolgens weer uit te gaan om te getuigen. Wie een discipel van<br />

de Heer Jezus wil zijn die moet blijven én gaan! Laten we die twee<br />

woorden vanuit de Bijbel nog eens wat nauwkeuriger onder de loep<br />

nemen.<br />

Blijven<br />

De Heer Jezus heeft gezegd: “Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen<br />

vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook<br />

u niet, als u niet in Mij blijft.” (Joh. 15:4). Hij sprak deze bekende en<br />

indringende woorden toen Hij met Zijn discipelen de maaltijd hield,<br />

de dag voordat hij sterven zou. Hij moedigt de discipelen vurig aan


BIJBELSTUDIE: BLIJVEN & GAAN • 53<br />

om dicht bij Hemzelf te blijven, ín Hem zelfs. Dat wil zeggen: nauw<br />

en hecht verbonden, zoals een rank aan de wijnstok vastgehecht zit.<br />

Alsof er één en dezelfde ader zowel de Heer Jezus als Zijn discipelen<br />

doortrekt, waardoor de levenssappen stromen. Heb je dat<br />

wel eens ervaren? Misschien tijdens het bidden, het zingen of het<br />

lezen van Gods woord? Misschien tijdens het vieren van het Avondmaal,<br />

of met de bediening van de Doop? De Heer verlangt naar die<br />

eenheid met Zijn leerlingen. En voor ons als Zijn leerlingen is het<br />

zelfs noodzakelijk. Ontbreekt dit, dan sterven we af. Daarmee doel<br />

ik niet slechts op het gevoel van geborgen te zijn in God, want ons<br />

gevoel gaat dikwijls op en neer. Een geloof dat slechts gebaseerd<br />

is op mooie ervaringen in het gebedsleven is erg wankel. Het gaat<br />

erom dat wij ons over willen geven om één te zijn met Hem. Dat wil<br />

zeggen: onze eigen verlangens opgeven. In Hem blijven is in Zijn<br />

woorden blijven (zie vers 7). En het is ook in Zijn liefde blijven (zie<br />

vers 9), wat weer gelijk staat aan in Zijn geboden blijven (vers 10).<br />

Wat eigenlijk heel logisch is: als je écht van iemand houd, dan wil je<br />

toch graag naar iemand luisteren?<br />

Bij Johannes 15 moet ik ook denken aan Psalm 119. Voor sommigen<br />

is dat de saaiste Psalm uit de Bijbel, maar als je hem gaat lezen in het<br />

licht van Johannes 15 wordt het misschien wel de mooiste Psalm.<br />

Psalm 119 kun je naar mijn mening het beste verstaan in het licht<br />

van Hem die gezegd heeft: “Ik ben de weg, de waarheid en het<br />

leven.” (Joh. 14:6). Probeer deze Psalm op die manier maar eens<br />

door te lezen. Dichtbij de Heer Jezus blijven is de basis voor elke<br />

discipel. Zonder Hem kunnen wij niets doen. Wat is een christen<br />

zonder Christus?<br />

Gaan<br />

De beweging van ‘gaan’ zit ook diep in de Bijbel verweven. Ik denk<br />

aan Abraham die op weg moest gaan (Gen 12:1), een belangrijk<br />

scharnierpunt in de Bijbelse geschiedenis. God kiest iemand uit om<br />

hem in beweging te zetten. Dat doet Hij ook bij Mozes, bij Jesaja, bij<br />

Jona en bij ontelbare anderen. Maar als we toch nog met hemelvaartsverhalen<br />

en engelen in ons achterhoofd zitten, dan denk ik in<br />

het bijzonder aan een wonderlijke gebeurtenis uit het leven van Elia.


BIJBELSTUDIE: BLIJVEN & GAAN • 54<br />

In 1 Koningen 19: 1-18 lezen we dat Elia de profeet het allemaal niet<br />

meer zo ziet zitten. Logisch als je het mij vraagt. Achab en Izebel voeren<br />

een schrikbewind en de profeet is zijn leven niet zeker. Hij moet<br />

rennen voor zijn leven, maar al vlug ziet hij er weinig in om daar nog<br />

moeite voor te doen. Wie denkt dat profeten altijd op de toppen<br />

van hun geloof leven, zit er kennelijk naast. Levensmoe trekt hij de<br />

woestijn in, vér genoeg van de bewoonde wereld om zichzelf en zijn<br />

medemensen de mogelijkheid te ontnemen om hem nog te kunnen<br />

redden (vers 4). Een soort zelfmoordpoging zou je dat kunnen noemen,<br />

waarbij de profeet de verantwoordelijkheid niet zelf wil nemen<br />

maar het overlaat aan de droogte, hitte, honger en dorst om zijn<br />

leven te ontnemen. Maar dan verschijnt er een engel aan die uitgebluste<br />

profeet. Elia wordt verzorgd en krijgt kracht om weer te gaan.<br />

Waar naartoe? Naar de berg Horeb, de plaats waar God Zijn verbond<br />

sloot met het volk. De plaats waar God Zijn woorden spreken wilde<br />

tot Mozes, lang geleden. Elia gaat terug tot het hart van de zaak: een<br />

ontmoeting met God zélf. En dan gebeurt het wonderlijke. In de stille<br />

omgang met God wordt hij opnieuw uitgezonden met de woorden:<br />

“Ga!”(vers 15). Want je bent nog lang niet klaar met je werk Elia!<br />

Je hebt een taak in deze wereld. Maar Ik zal je ook laten zien dat je<br />

niet alleen bent!<br />

Onder een bremstruik<br />

Misschien voel je je ook wel eens uitgeblust. Je hebt het allemaal<br />

wel gehoord, vele bijbelstudies bezocht, veel activiteiten om je<br />

heen gezien en meegemaakt. Maar gaandeweg ben je ontmoedigd<br />

geraakt. Er is misschien een conflict geweest in de gemeente. Je bent<br />

ontmoedigd door de vele discussies, hete hoofden en koude harten.<br />

Kinderen of dierbare vrienden hebben het geloof vaarwel gezegd en<br />

lieten je in eenzaamheid achter. Jarenlang heb je je ingespannen<br />

voor dingen waar je nauwelijks vrucht van ziet en je denkt bij jezelf:<br />

‘Is dit het nu?’ In je geestelijk leven voel je je als een in de woestijn<br />

ronddolende profeet die maar onder een bremstruik gaat liggen<br />

wachten tot het kaarsje volledig dooft. Dan zou ik je vandaag op<br />

willen porren: Word wakker! Sta op en eet! Keer terug tot de berg


BIJBELSTUDIE: BLIJVEN & GAAN • 55<br />

van God. En luister opnieuw naar de roeping die God heeft gegeven.<br />

Duizenden in onze samenleving hebben iemand nodig die naar hen<br />

toe stapt, hen de hand reikt, er voor hen is. Miljoenen in deze wereld<br />

zitten te wachten op een zinvoller bestaan, op een leven met geloof,<br />

hoop en liefde. Je hebt een taak in deze wereld en je staat daar niet<br />

alleen voor!<br />

Belofte en opdracht<br />

Die beweging van ‘blijven’ en ‘gaan’ in de Bijbel komt tot zijn climax<br />

als Jezus zijn discipelen uitzendt. Waarschijnlijk ken je die bekende<br />

woorden wel uit het slot van het evangelie van Mattheüs: “Ga dan<br />

heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader<br />

en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u<br />

geboden heb in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot<br />

de voleinding van de wereld. Amen.” (Matth. 28:19-20). Misschien<br />

kun je de woorden van ‘de grote opdracht’ wel dromen. Er zit ook<br />

een beweging in van ‘blijven’ en ‘gaan’. De Heere Jezus wil bij Zijn<br />

discipelen blijven. “Ik ben met u.” Hij in mij en ik in Hem. Maar die<br />

belofte is verbonden aan die opdracht: “Ga dan heen…”. Belofte<br />

en opdracht zijn niet los verkrijgbaar. En wat ook opgemerkt moet<br />

worden, hier wordt gesproken over ‘tot de voleinding der wereld.’ En<br />

zover is het nog niet.<br />

Misschien is het te vroeg om bij de pakken neer te gaan zitten!<br />

Ik denk weer aan Handelingen 1: 8 “U zult kracht ontvangen”<br />

(dat is in Hem blijven) heeft te maken met “u zult Mijn getuigen zijn”<br />

(dat is gaan). En dat is beide nodig. Soms moet iemand ons even<br />

opporren en ons oog op andere dingen vestigen.<br />

Dit is de uitdaging: blijven gaan!<br />

Blijven<br />

gaan!


advertenties<br />

School<br />

Contextueele Ontwikkeling<br />

Pastoraat en Coaching<br />

10 Zaterdagen per jaar met lessen over:<br />

Persoonlijke ontwikkeling en groei<br />

Pastorale thema’s<br />

De Bijbel<br />

Bij afronding van een<br />

module ontvangt u een<br />

certificaat als<br />

Pastoraal Werker<br />

op het module niveau<br />

(1tm4)<br />

In September<br />

starten er weer<br />

nieuwe groepen<br />

in Drachten<br />

en vanaf dit jaar<br />

ook in Gouda!<br />

Christelijk Conferentie Centrum<br />

De Ark heet u van harte welkom<br />

• Pinkster-,<br />

Rust & toewijding-,<br />

Bemoedigingsen<br />

vakantieweken<br />

• Ontspan- en Fietsweken<br />

• Bijbelse themaweken<br />

Vraag ons nieuwe<br />

jaarprogramma aan!<br />

Aanmelden en meer informatie via onze website!<br />

Meer informatie? www.Koinonia.nl<br />

tel: 0183 63 85 95 Email: receptie@koinonia.nl<br />

Telefoon: 0599-582984<br />

E-mail: info@ccc-de-ark.nl<br />

Website: www.ccc-de-ark.nl<br />

Advertentie_De_Ark_<strong>Uitdaging</strong>_60x90_<strong>2023</strong>.indd 1 27-03-<strong>2023</strong> 18:14<br />

Help mee het werk van<br />

3xM bekend te maken!<br />

Wil jij ook een<br />

GRATIS<br />

STRANDBAL?<br />

scan de QR of<br />

surf naar www.3xm.nl/strandbal of<br />

stuur een mail naar info@3xm.nl<br />

Dank je wel!


GOED OM TE WETEN • 57<br />

Handige app om<br />

bijbelteksten te<br />

onthouden<br />

De app Versify maakt het uit je hoofd<br />

leren van bijbelteksten gemakkelijk.<br />

Door middel van vier spelvormen - leren<br />

per zinsdeel, toets de eerste letter van elk<br />

woord, kies het juiste woord en de test -<br />

leer je zoveel teksten uit je hoofd als je<br />

wil. Bovendien blijf je geleerde verzen<br />

telkens herhalen, zodat de bijbelgedeeltes<br />

ook in je lange-termijn-geheugen<br />

belanden. De app is gratis en ontwikkeld<br />

door de Amerikaanse broer en zus Richie<br />

en Alyssa Tarkowski. In Versify zijn nu<br />

twee (Engelse) bijbelvertalingen beschikbaar,<br />

de King James Version en de<br />

English Standard Version.<br />

uitdaging.nl/495<br />

‘t Vierhouterbos hoopt heel<br />

erg op... een nieuwe kok!<br />

Hotel ‘t Vierhouterbos op de Veluwe is al sinds jaar<br />

en dag een gezellig hotel voor bijbelstudieweken en<br />

christelijke conferenties. Met hart en ziel geeft de<br />

familie Vochteloo leiding aan het bedrijf. Maar... al<br />

een hele poos zoeken ze een nieuwe kok. Tot nu toe<br />

zonder resultaat. Ken jij misschien een professional in<br />

de keuken die het geweldig zou vinden om zijn of haar<br />

talent juist op deze plek in te zetten? Stuur dan even<br />

een berichtje naar jose@jobfish.nl. Bedankt alvast!


advertenties<br />

Praat over wat je is overkomen<br />

Lees over gevolgen en behandeling in het boek<br />

‘Spreken is zilver, zwijgen is fout’<br />

€ 40,- / e-book € 40,-<br />

Afspraak maken?<br />

info@stichtingpetra.nl of 06-20440093<br />

DOOR ARIE-JAN MULDER / SOFTCOVER / € 14.50<br />

De Jezus manier<br />

niet wijzen maar wenken<br />

Jezus focuste niet op wat<br />

mensen verkeerd deden,<br />

maar op wat ze nodig hadden.<br />

Kunnen wij dat ook leren?<br />

delepelaar.org/de-jezus-manier<br />

Nieuw boek! (€23,50)<br />

DE BRIEF VAN PAULUS AAN<br />

DE GEMEENTE IN ROME<br />

Drs. A. ten Napel<br />

Een gemeente van Christus tussen<br />

Handelingen en de Joodse oorlog<br />

boekscout.nl/shop2/boek/9789464685992<br />

Adverteren in<br />

<strong>Uitdaging</strong><br />

Bel of mail Eddy Morren<br />

06-23056672 • info@morrenmedia.nl<br />

uitdaging.nl/adverteren<br />

GEEF JIJ ONS EEN<br />

TOEKOMST?<br />

STEUN ONS!<br />

Maak het leven en de<br />

ontwikkeling van een kind<br />

met een beperking in Jemima<br />

mogelijk. Er worden bijna<br />

60 kinderen en bewoners in<br />

Jemima opgevangen.<br />

JEMIMA.NL


EGYPTE • 59<br />

‘Versterk wat<br />

dreigt te sterven’<br />

Eind 2021 richtte Johan de Visser (35) uit Werkendam de stichting Living Springs<br />

op. “Spektakel, daar was ik niet naar op zoek. Ik droomde van een lieve vrouw,<br />

een fijn huis en een leuke auto. Ook hoefde ik niet zo nodig de grens over, Nederland<br />

is voor mij prima.”<br />

“Ik studeerde bouwkunde en vond een goede baan in die richting. Toen ik tot geloof<br />

kwam begonnen mijn verlangens echter te veranderen. Ik bad: ‘Heer, wat wilt Ú dat<br />

ik doe?’ Het antwoord kwam toen ik voor mijn werk naar Egypte reisde. Ik bezocht<br />

een plaatselijk kerkje en vrijwel direct ervoer ik: de Kerk van Egypte, dáár moet ik<br />

me voor in gaan zetten. God sprak tot me door een tekst uit Openbaring 3: Versterk<br />

wat dreigt te sterven.” En dus richtte Johan enige tijd later zijn eigen stichting op.<br />

Elke twee maanden reist hij sindsdien naar Egypte om een kleine tien kerken<br />

in Caïro te helpen, met onderwijs en met praktische zaken, zoals voedseltassen<br />

en scholingsprojecten. Twee dagen in de week wijdt de Werkendammer<br />

aan Living Springs, de overige dagen werkt hij als<br />

mobiliser bij een andere christelijke organisatie.<br />

Meer over Johan en zijn stichting Living Springs<br />

vind je op uitdaging.nl/ls


advertenties<br />

5 Locaties voor vakanties,<br />

conferenties en groepen in<br />

Nederland, België en Zweden!<br />

Heerlijk samenkomen,<br />

overnachten en eten. Informeer<br />

naar de mogelijkheden.<br />

NIEUW!<br />

Zelhem<br />

Limauges (B)<br />

Amerongen<br />

Zweden<br />

Het Brandpunt<br />

De Betteld Groep | www.betteld.nl | 0314-627200


VACATURES • 61<br />

OVERZICHT VAN<br />

VACATURES<br />

die aansluiten bij<br />

het motto van <strong>Uitdaging</strong>:<br />

het Evangelie omarmen<br />

én doorgeven<br />

Financieel Administratief<br />

Medewerker<br />

6 uur / Nunspeet<br />

Een baan voor naast<br />

je studie, gezin of andere<br />

baan / bezigheden<br />

uitdaging.nl/vacatures<br />

Videospecialist<br />

32-40 uur / Ermelo<br />

Je geeft operationele ondersteuning<br />

aan de videomanager: je doet de<br />

voorbereidingen van productiedagen<br />

en assisteert ter plekke.<br />

uitdaging.nl/vacatures<br />

Hulp Administratie<br />

(vrijwilliger)<br />

4-16 uur / Bovenkarspel<br />

Affiniteit met zending, handig op<br />

de computer, accurate werkstijl.<br />

uitdaging.nl/vacatures


VACATURES • 62<br />

Assistent Manager<br />

Vertaalprogramma’s<br />

in West-Afrika<br />

Projecten monitoren en taalteams<br />

begeleiden. Fulltime, dienstverband,<br />

financiering via achterban.<br />

uitdaging.nl/vacatures<br />

Digitale Media<br />

Marketing specialist<br />

parttime / Barneveld<br />

Deel het Goede Nieuws van<br />

het Evangelie op sociale media<br />

en digitale platforms!<br />

uitdaging.nl/vacatures<br />

Delen? Graag!<br />

Zie je een leuke vacature voor je broer,<br />

zus, zoon, dochter, vriend of voor<br />

iemand uit de kerk? Maak er een foto<br />

van en zet ‘t op de app!<br />

Missionary Coach<br />

& Assistant<br />

24 uur / Amersfoort<br />

Je bent betrokken in het proces van<br />

kennismaking, voorbereiding, uitzending<br />

en re-entry van de zendeling.<br />

Zodat die optimaal floreert op<br />

zijn of haar plek in het veld.<br />

uitdaging.nl/vacatures<br />

Medewerker Begeleiding,<br />

Office Management en<br />

Fondsenwerving<br />

0,8 fte / Driebergen<br />

uitdaging.nl/vacatures


VACATURES • 63<br />

Vrijwilliger<br />

Social Media / Website<br />

2-4 uur / vanuit huis (of Gorinchem)<br />

Opzetten en onderhouden van social<br />

media kanalen en eventueel ook<br />

website-onderhoud (WordPress).<br />

uitdaging.nl/vacatures<br />

Crèche Medewerker<br />

(vrijwilliger)<br />

Grimsby (VK)<br />

Op het Europees trainingscentrum<br />

voor zendingswerkers<br />

van Ethnos360. Periode:<br />

september tot juli.<br />

uitdaging.nl/vacatures<br />

Internet Zendelingen<br />

(vrijwilligers)<br />

4-16 uur / vanuit huis<br />

Via internet contact<br />

onderhouden met zoekers.<br />

In de taal die bij je past!<br />

Gemeentewerkers<br />

Turkije<br />

Lange of korte termijn<br />

Samen met lokale Turkse christenen<br />

help je mee bij het opbouwen van<br />

de gemeente en de verspreiding<br />

van het evangelie.<br />

uitdaging.nl/vacatures<br />

uitdaging.nl/vacatures


advertentie<br />

Doe of geef de leiderschapscursus<br />

Freed to Lead<br />

Laagje dieper!<br />

Het nieuwe boek<br />

is ook los van de<br />

cursus te bestellen.<br />

Overtuigend<br />

en doeltreffend<br />

leiding geven in<br />

elke context.<br />

Deze 10-weekse leiderschapscursus<br />

helpt deelnemers leiding te<br />

geven vanuit hun identiteit in Christus.<br />

Deze cursus is geschikt voor elke<br />

(potentiële) christelijke leider in het<br />

bedrijfsleven, de kerk, binnen een<br />

stichting of bediening, of waar ook.<br />

Verkrijgbaar via de<br />

site of je boekhandel<br />

voor € 29,95.<br />

Paperback, 546 blz.<br />

www.ficm.nl/<br />

freed-to-leadboek/<br />

Deze cursus kan je met behulp van de<br />

video’s heel makkelijk zelf geven aan jouw<br />

team of je kunt als leider de eerstvolgende<br />

keer aansluiten als Freedom in Christ<br />

de cursus centraal geeft. Zie voor info:<br />

www.ficm.nl/freed-to-lead/<br />

L<br />

iscipelschapscursus<br />

sities van welke


BUITEN JE BUBBEL • 65<br />

GOD GEBRUIKT<br />

MENSEN DIE<br />

ZWAK GENOEG<br />

ZIJN OM OP<br />

HEM TE<br />

LEUNEN<br />

Hudson<br />

Taylor


advertenties<br />

Toppunt<br />

van vakantie<br />

plezier<br />

RUIME KAMPEERPLAATSEN<br />

(OOK MET PRIVÉSANITAIR)<br />

VERHUUR ACCOMMODATIES<br />

VAN BASIC TOT LUXE<br />

Ik wil weer<br />

naar de<br />

Klimberg!<br />

GLAMPCAMP LUXE SAFARITENTEN<br />

DE WAARD TUNNELTENTEN<br />

LEUKE<br />

ARRANGEMENTEN<br />

MET HEMELVAART /<br />

PINKSTEREN OF IN DE<br />

MEIVAKANTIE !<br />

Camping de Klimberg is een moderne<br />

familiecamping, gelegen in het prachtige<br />

Vechtdal. Op onze familiecamping is<br />

van alles te beleven voor het hele gezin.<br />

Scan de code en<br />

verzeker u van een<br />

mooie plaats!<br />

9.1<br />

✶ ✶ ✶ ✶<br />

Uitgebreide faciliteiten!<br />

DAAR KAN NIETS TEGENOP! • HARDENBERG • 0523-26 19 55


GIFT OF COLLECTE • 67<br />

11 IDEEËN<br />

VOOR DE COLLECTE ÓF EEN GIFT<br />

1 Ethiopische moslims<br />

Door het mediawerk komen Ethiopische moslims<br />

tot geloof. Daarom werft TWR middelen om in<br />

Ethiopië nieuwe programma’s beschikbaar te maken<br />

en meer audiospelers te verspreiden.<br />

uitdaging.nl/id1<br />

2 Bijbelcursus voor Oezbekistan<br />

People International is ontwikkelaar van<br />

een meerdelige Bijbelcursus voor nieuwe<br />

gelovigen langs de Zijderoute. Een deel van<br />

de cursus wil men nu in het Oezbeeks vertalen.<br />

De kosten hiervan bedragen 700 euro.<br />

uitdaging.nl/id2<br />

3 GlobalRize Zendingshuis<br />

Vanaf september hoopt het team van GlobalRize<br />

te verhuizen naar een nieuw kantoor in ‘t Harde.<br />

Zoals overal in de bouw zijn de kosten van de<br />

nieuwe locatie onverwachts flink hoger geworden.<br />

Financiële bijdragen zijn daarom zeer welkom.<br />

uitdaging.nl/id3


GIFT OF COLLECTE • 68<br />

4 Ondersteuning Egyptische kerk<br />

Living Springs ondersteunt Egyptische kerken<br />

met onderwijs en armoedebestrijding. Help deze<br />

stichting om nóg een kerk met allerarmsten<br />

maandelijks te voorzien van voedseltassen<br />

uitdaging.nl/id4<br />

5 Hoorapparaten Jordanië<br />

Als je uit een arm gezinnen in Jordanië komt en<br />

je hebt ernstige gehoorproblemen, dan is er niet<br />

veel hoop op een goed gehoorapparaat. Daarom<br />

zijn Pioneers zendelingen speciaal voor deze<br />

groep kinderen gestart met een hulp-project.<br />

uitdaging.nl/id5<br />

6 Uitbreiden vruchtbaar werk Turkije<br />

We zijn dankbaar voor onze zendelingen die<br />

in Turkije Gods liefde uitdelen en we zien er de<br />

vruchten van. Graag willen we dit werk uitbreiden.<br />

Wij vragen uw steun in gebed en financiën om dit<br />

mogelijk te maken.<br />

uitdaging.nl/id6<br />

7 Leven en getuigen in ‘Verweggistan’<br />

Silke en haar ouders gaan leven als tentenmakers >><br />

Zie uitdaging.nl/id7


‘Ik ga verhuizen<br />

naar Verweggi-stan!’<br />

Silke* (1 jaar) krijgt een<br />

broertje of zusje. Als de baby<br />

geboren is, gaan ze verhuizen<br />

naar één van de Stan-landen*<br />

(zie pagina 28-29). Haar vader<br />

en moeder hebben de afgelopen<br />

jaren trainingen doorlopen om<br />

aan de slag te gaan als zendingswerkers.<br />

Ze worden uitgezonden<br />

via zendingsorganisatie Interserve<br />

en gaan leven als ‘tentenmakers’.<br />

Dat wil zeggen: een baan zoeken<br />

in het land en relaties aan gaan<br />

met mensen. Zo willen ze heel<br />

eenvoudig en kleinschalig getuigen<br />

van hun geloof in Jezus<br />

Christus.<br />

Dit gezinnetje heeft nog wat extra<br />

financiële ondersteuning nodig.<br />


GIFT OF COLLECTE • 70<br />

8 Een Bijbel voor iedereen<br />

Wereldwijd heeft 1 op de 5 mensen nog geen<br />

toegang tot de Bijbel in de taal van hun hart.<br />

Eén Bijbelvers vertalen kost 15 euro. Hoeveel<br />

Bijbelverzen neemt u voor uw rekening?<br />

uitdaging.nl/id8<br />

9 Vergeten ramp: cholera in Congo<br />

Rond de stad Goma (in Congo) is een grote uitbraak<br />

van cholera gaande. Een van de vergeten rampen<br />

in deze wereld. Medair helpt met medische zorg en<br />

financiële steun.<br />

uitdaging.nl/id9<br />

10 Kerkenpakket<br />

Voor de Zondag voor de Vervolgde Kerk (4 juni) kun<br />

je een kerkenpakket aanvragen, met daarin materialen<br />

om de dienst vorm te geven, zoals een preekschets,<br />

een collectevoorstel en kindermateriaal.<br />

opendoors.nl/zondag<br />

11 Verhuizen naar een nieuw kantoor<br />

ETHNOS360 is op zoek naar een nieuwe kantoorruimte<br />

in Veenendaal. Daarmee zullen de kosten voor het in<br />

Nederland kleine kantoor wel stijgen.<br />

uitdaging.nl/id10


advertenties<br />

• Een waardige uitvaart,<br />

geheel naar uw wensen<br />

• Met gespecialiseerde<br />

uitvaartmedewerkers<br />

• Liefdevolle nazorg en<br />

begeleiding<br />

• Landelijk actief<br />

Leen Koster<br />

Predikant &<br />

Uitvaartondernemer<br />

Overlijden melden?<br />

bel: 0180-757274<br />

24/7 bereikbaar<br />

Tel: 0180-757274 (24/7)<br />

uitvaart@leenkoster.nl<br />

www.leenkosteruitvaarten.nl<br />

Corrie ten Boomhuis<br />

Meer dan dan een een museum<br />

Ondersteun het het werk werk<br />

van van van het het het Corrie Corrie ten ten<br />

Boomhuis en en en word word<br />

donateur<br />

Ga naar<br />

Ga<br />

Ga<br />

naar<br />

naar<br />

www.corrietenboom.com/nl/doneren<br />

www.corrietenboom.com/nl/doneren<br />

www.corrietenboom.com/nl/doneren<br />

Rondleidingen<br />

Rondleidingen<br />

na<br />

na<br />

reservering<br />

reservering<br />

via<br />

via<br />

Rondleidingen na reservering via<br />

www.corrietenboom.com<br />

www.corrietenboom.com<br />

www.corrietenboom.com<br />

Barteljorisstraat 19, 2011 RA Haarlem E-mail: info@corrietenboom.com<br />

Barteljorisstraat 19, 2011 RA Haarlem E-mail: info@corrietenboom.com<br />

Barteljorisstraat 19, 2011 RA Haarlem E-mail: info@corrietenboom.com


MANGA’S LITTEKENS • 72<br />

‘Mijn littekens zijn<br />

een bewijs dat<br />

God bestaat’<br />

Het is inmiddels elf jaar geleden, maar de brute overval door de islamitische<br />

terreurgroep Boko Haram vergeet de Nigeriaanse Manga nooit meer.<br />

Met eigen ogen zag hij hoe zijn vader werd vermoord. De daders staken<br />

Manga en zijn broer Daniël in de hals, en lieten hen voor dood achter. De<br />

broers overleefden de aanslag als door een wonder.<br />

Manga: “Toen de mannen aanvielen, bad ik Psalm 118:<br />

Ik zal niet sterven, maar leven. De verschrikkelijke<br />

pijn die ik dacht te voelen als ik vermoord<br />

zou worden, voelde ik tot mijn verrassing<br />

niet.” Manga en zijn broer overleefden<br />

de aanslag. De littekens in hun nek<br />

en hals zien ze als een bewijs: een<br />

bewijs dat God bestaat. Manga houdt<br />

binnenkort op uitnodiging van Open<br />

Doors een aantal spreekbeurten<br />

in ons land, waaronder op het<br />

Strandheemfestival (zie de agenda<br />

hiernaast >>).<br />

Bekijk een video<br />

van Manga op<br />

uitdaging.nl/<br />

manga<br />

Blijven<br />

gaan!


AGENDA • 73<br />

AGENDA<br />

MEI - OKT <strong>2023</strong><br />

18-21<br />

MEI<br />

Opende (Groningen)<br />

Strandheem Festival<br />

Do 18 mei, 12.15 uur: Getuigenis Manga (Open Doors)<br />

strandheemfestival.nl<br />

23<br />

MEI<br />

Eindhoven - 19.30 uur<br />

Mazzeltov Concert<br />

christenenvoorisrael.nl/activiteiten<br />

25<br />

MEI<br />

Veenendaal - 20.00 uur<br />

Concert Rebecca St. James<br />

eventsforchrist.nl<br />

26-29<br />

MEI<br />

Biddinghuizen - 19.30 uur<br />

Opwekking (Pinksterconferentie)<br />

pinksterconferentie.nl<br />

3<br />

JUNI<br />

Ahoy, Rotterdam - 14.00 uur<br />

EO Jongerendag<br />

eo-jongerendag.nl<br />

>>


AGENDA • 74<br />

9-10<br />

JUNI<br />

Op meer dan 75 plekken in Nederland<br />

Nacht van Gebed<br />

opendoors.nl/nacht<br />

20<br />

JUNI<br />

Online - 16.00 uur<br />

Webinar ‘Zending in een notendop’<br />

camazending.nl/webinar<br />

26<br />

JUNI<br />

Ahoy, Rotterdam - 20.00 uur<br />

Michael W. Smith / The Waymaker Tour<br />

eventsforchrist.nl<br />

3-7<br />

JULI<br />

Amerongen - 19.30 uur<br />

Zomerschool Evangelie & Moslims<br />

evangelie-moslims.nl/zomerschool-<strong>2023</strong><br />

22-28<br />

JULI<br />

Voorthuizen<br />

Reveilweek voor jongvolwassenen<br />

neareastministry.nl/reveil<strong>2023</strong><br />

22-28<br />

JULI<br />

Liempde<br />

New Wine Zomerconferentie<br />

new-wine.nl


AGENDA • 75<br />

29-5<br />

AUG<br />

Offenburg (Duitsland)<br />

Teenstreet Europese Jongerenconferentie<br />

teenstreet.nl/<br />

7<br />

OKT<br />

Locatie volgt later<br />

GlobalRize Dag<br />

globalrize.nl<br />

14<br />

OKT<br />

Locatie volgt later<br />

Xplore Mission Dag<br />

xploremission.nl<br />

14-21<br />

OKT<br />

Alkmaar<br />

Bidden & Vasten<br />

biddenenvasten.nl<br />

21<br />

OKT<br />

Barneveld<br />

Open Doors Dag<br />

opendoors.nl<br />

19-31<br />

OKT<br />

Jordanië - (maximaal 10 deelnemers)<br />

Visiereis Jordanië (met Pioneers Nederland)<br />

info: jaap@pioneersnederland.org<br />

AGENDA-ITEMS AANLEVEREN VOOR DE VOLGENDE UITDAGING (NOV <strong>2023</strong>) OF VOOR<br />

ONZE ONLINE AGENDA (UITDAGING.NL/AGENDA)? MAIL NAAR info@uitdaging.nl


AGENDA • 76<br />

Kom volg Mij<br />

ANDERS<br />

NOG IETS?<br />

Come follow Me, de beproefde cursus voor<br />

nieuwe gelovigen met een moslimachtergrond,<br />

is er nu ook in het Nederlands.<br />

interserve.nl/come-follow-me<br />

Op de koffie bij Cama?<br />

Mensen met interesse in de zending nodigen<br />

we van harte uit bij ons op kantoor<br />

voor een vrijblijvend koffiegesprek.<br />

uitdaging.nl/470<br />

Korting op boek Zendeling<br />

aan de Zijderoute<br />

Van 10-31 mei <strong>2023</strong>: exclusieve korting<br />

van 15% op het boek Zendeling aan de<br />

zijderoute. Tijdelijk voor € 18,66 (excl.<br />

verzendkosten). U kunt hiervoor intekenen<br />

via info@peopleinternational.nl.<br />

Schrijf in de email uw naam, adres, postcode,<br />

woonplaats en het aantal exemplaren<br />

dat u wilt bestellen. U ontvangt<br />

uw bestelling met factuur in juni.<br />

info@peopleinternational.nl<br />

Leuk voor puzzelaars<br />

Bij Medair kun je een puzzelboekje aanvragen.<br />

Op pagina 80 vind je er meer info<br />

over en ook alvast een puzzeltje...<br />

zie blz. 80<br />

De Bijbel door in 365 dagen<br />

Ga in een jaar tijd door de hele Bijbel,<br />

van Genesis tot en met Openbaring. Voor<br />

veel mensen is het een uitdaging om elke<br />

dag tijd apart te zetten voor Gods Woord.<br />

Het Bijbelleesrooster is een initiatief van<br />

Wycliffe Bijbelvertalers. Je kunt dit rooster<br />

zelf downloaden en direct gebruiken.<br />

uitdaging.nl/471<br />

Avondje Egypte<br />

Je kunt ons als stichting uitnodigen voor<br />

een avondvullend programma met een<br />

bijbelstudie en of presentatie. We denken<br />

graag met je na over de verhalen van<br />

Jezus of wat de bijbel zegt over het land<br />

Egypte. Maar ook vertellen we graag over<br />

ons werk in Egypte. We nemen je mee<br />

in de cultuur van het Midden-Oosten en<br />

laten je zien hoe belangrijk die is bij het<br />

lezen van de Bijbel. Neem contact op via<br />

info@livingsprings.nl<br />

Zomerkorting op gezinsticket<br />

Missie & Media<br />

Bezoek belevingscentrum Missie & Media<br />

met € 5,00 korting op een gezinsticket.<br />

Reserveer uw ticket via de link hieronder.<br />

Geopend op woensdag, vrijdag en<br />

zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. Tijdens<br />

schoolvakanties ook op dinsdag en donderdag.<br />

Kortingscode UITZOMER23#<br />

Geldig t/m 30 september <strong>2023</strong><br />

uitdaging.nl/488


advertenties<br />

Uw vermogen<br />

verdient veiligheid, flexibiliteit en een<br />

gegarandeerd rendement van 2,5% tot 4%<br />

Als u op zoek bent naar de ideale combinatie van veiligheid,<br />

flexibiliteit, goed rendement en crisisbestendigheid wordt het<br />

tijd om nader kennis te maken. Vraag daartoe onze<br />

vrijblijvende informatie aan. Wie weet kunnen we snel een<br />

match vormen en u toevoegen aan onze sterk groeiende<br />

tevreden klantenkring.<br />

We hebben klanttevredenheid hoog in het vaandel en als er<br />

iets is, kunnen klanten een sein geven en ''lossen we af of<br />

lossen we op''.


ANK CAPON • 78<br />

Het briefje van Ank Cappon<br />

Op 9 februari is op 94-jarige leeftijd<br />

zuster Ank Cappon overleden.<br />

Ze is Thuisgekomen, zoals het op<br />

haar rouwkaart staat.<br />

Ank heeft vele jaren in de zending<br />

gewerkt als verpleeg- en verloskundige.<br />

In landen als Maleisië, Laos<br />

en China. Maar ook<br />

haar laatste jaren in Rotterdam leefde<br />

ze volop in dienst van haar Heer. Voorafgaand<br />

aan haar sterven schreef ze nog<br />

een begeleidend schrijven voor bij de<br />

rouwkaart. Zo mooi en inspirerend dat<br />

we het - met toestemming van haar dierbaren<br />

- ook een plekje geven in<br />

deze <strong>Uitdaging</strong>:<br />

Lieve Vrienden en Familie,<br />

Als u deze brief leest, is mijn jarenlange verlangen vervuld.<br />

Hallelujah! Ik ben bij de Here. Filippenzen 1:23 “Het is verreweg<br />

het beste heen te gaan en met Christus te zijn.”<br />

Dus deze brief is niet bedoeld om rouw te bedrijven, maar als aansporing<br />

tot lof en dank aan God onze Vader. Hij heeft Zijn beloften<br />

waar gemaakt mijn leven lang. Ook dank aan de vele lieve vrienden<br />

die mij gedragen hebben in de voorbede, een zeer belangrijk<br />

onderdeel van Gods werk.<br />

Ik ben jullie voorgegaan in de hoop jullie allemaal weer te mogen<br />

groeten in Gods tegenwoordigheid. Maak er ernst mee! Johannes<br />

5:24. De details over de begrafenisdienst staan in de kaart.<br />

Maak er een feest van tot Gods eer!<br />

Mijn lijftekst: Fp. 3:14. “Maar één ding doe ik, vergetend wat achter<br />

mij ligt, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel: de<br />

prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus.”<br />

Tot weder ziens, Ank


Maar één ding doe ik,<br />

vergetend<br />

wat achter mij ligt,<br />

mij uitstrekkend<br />

naar wat voor is,<br />

jaag ik naar het doel:<br />

de prijs van de<br />

roeping van God,<br />

die van boven is,<br />

in Christus Jezus<br />

Filippenzen 3:14


PUZZEL 1 • 80<br />

Woordzoeker<br />

Nog meer puzzelen?<br />

Dit<br />

Medair<br />

boekje<br />

puzzel<br />

kun je aanvragen!<br />

Dit Mis een E puzzel N S van E de N christelijke G E B noodhulporganisatie<br />

O R G E N H E I D Z<br />

Medair. Alle speurwoorden hebben iets te maken met<br />

B E T R O K K E N R I A T I N A M U H<br />

het werk of werkgebeid van Medair. Ze hebben trouwens<br />

N N N R U L S O N D E R V O E D I N G<br />

een heel boekje gemaakt vol met puzzels en die kun je<br />

E A E E D I E D E O M R A C K D L E I<br />

aanvragen via deze link: uitdaging.nl/medair<br />

T T R G E M I E V E I W O W S N N T F<br />

Medair puzzel<br />

N S E N R A T S R A E N E O N E E T T CONFLICT<br />

ONDE<br />

M E N S E N G E B O R G E N H E I D Z<br />

ACHTERBAN<br />

LIBAN<br />

DAKLOOS<br />

OPVA<br />

E I D O E A C D D R F T E D E G A U E ACTIES<br />

MAD<br />

DONATEUR<br />

OUDE<br />

B E T R O K K E N R I A T I N A M U H AFGHANISTAN MEDA<br />

N N N H N T A E E L S D O S W N C P N DRCONGO<br />

OVER<br />

ARMOEDE<br />

MEDI<br />

N N N R U L S O N D E R V O E D I N G GEBORGENHEID SOED<br />

I A I G O V M L I B A N O N U I H R C BANGLADESH<br />

MENS<br />

GIFTEN<br />

SOM<br />

E A E E D I E D E O M R A C K D L E I BETROKKEN<br />

NALA<br />

B H K N O E D C A N A M J D O M T E O HONGER<br />

SYRI<br />

CHRISTELIJK<br />

NOOD<br />

T T R G E M I E V E I W O W S N N T F HUMANITAIR<br />

VEILI<br />

A G IJ I D R T R E T A E N I R O E T L COLLECTIE<br />

OEKR<br />

INENTEN<br />

VLUC<br />

N S E N R A T S R A E N E O N E E T T CONFLICT<br />

ONDE<br />

JEMEN<br />

VROU<br />

N F L L S A E N E L M D N N V R R A L DAKLOOS<br />

OPVA<br />

E I D O E A C D D R F T E D E G A U E JORDANIE<br />

WATE<br />

puzzel G A E E I N O U I E S Y R I E T B W E DONATEUR<br />

OUDE<br />

KINDEREN<br />

WER<br />

N N N H N T A E E L S D O S W N C P N DRCONGO<br />

KLIMAATVERANDERING<br />

OVER<br />

ZUID<br />

L O T T T D R E N O D S I O A S A T C GEBORGENHEID SOED<br />

S E NI AG IE GB O VR MG LE NI HB AE NI DO NZ<br />

ACHTERBAN<br />

LIBANON KWETSBAREN<br />

U I H R C GIFTEN<br />

SOMA<br />

A P S H U E U N A L A T E N JACTIES<br />

R N A T MADAGASKAR<br />

R O BK HK KE N OR EI DA CT AI N A M UJ HD O M T E O HONGER<br />

AFGHANISTAN MEDAIR<br />

SYRIE<br />

D V I C A R M E D I C IJ N E N E K T I<br />

ARMOEDE<br />

HUMANITAIR<br />

MEDICIJNEN<br />

VEILI<br />

R U AL GS IJO NI D RE TR RV OE TE DA EI N GI R O E T L INENTEN<br />

VLUC<br />

E A R U T I D I E H G I L I EBANGLADESH<br />

V I E E MENSEN<br />

E D JEMEN<br />

VROU<br />

NI FE LD LE SO MA ER NA CE KL MD DL NE NI<br />

VBETROKKEN<br />

R R A L NALATEN<br />

S N H L I N S O O L K A D R C<br />

CHRISTELIJK<br />

O N G O JORDANIE<br />

NOODSITUATIE<br />

WATE<br />

G E GM AI E EV EI NI WO UO WI SE NS NY TR FI E T B W E<br />

COLLECTIE<br />

KINDEREN<br />

WERE<br />

H G C V E G E S S R A K S A G A D A M OEKRAINE<br />

KLIMAATVERANDERING ZUIDS<br />

N R LA OT TS TR TA DE RN E NO NO DE ES TI TO ACONFLICT<br />

S A T C ONDERVOEDING<br />

DAKLOOS<br />

KWETSBAREN<br />

OPVANG<br />

O E Oplossing<br />

A PC SD HD UR EF UT NE AD EL GA AT UE NE<br />

JDONATEUR<br />

R N A T OUDEREN<br />

H N DT VA IE CE AL RS MD OE DS WI NC IJC PN NE DRCONGO<br />

N E K T I<br />

OVERSTROMINGEN<br />

GEBORGENHEID SOEDAN<br />

G O EV AM RL UI TB AI DN OI NE HU GI HI RL CI EGIFTEN<br />

V I E E SOMALIE<br />

N O SE ND HC LA NI NA MS OJ OD OL MK TA ED O HONGER<br />

SYRIE<br />

R C O N G O<br />

HUMANITAIR<br />

VEILIGHEID<br />

I D HR GT CR VE ET GA E NS SI R OA EK TS AL<br />

GINENTEN<br />

A D A M VLUCHTELING<br />

JEMEN<br />

VROUWEN<br />

L S A E N E L M D N N V R R A L<br />

JORDANIE<br />

WATERPUTTEN<br />

Oplossing<br />

E I N O U I E S Y R I E T B W E KINDEREN<br />

WERELD<br />

T T D R E N O D S I O A S A T C<br />

KLIMAATVERANDERING ZUIDSOEDAN<br />

KWETSBAREN<br />

H U E U N A L A T E N J R N A T<br />

C A R M E D I C IJ N E N E K T I<br />

ACHTERBAN<br />

ACTIES<br />

AFGHANISTAN<br />

ARMOEDE<br />

BANGLADESH<br />

BETROKKEN<br />

CHRISTELIJK<br />

COLLECTIE<br />

LIBA<br />

MAD<br />

MED<br />

MED<br />

MEN<br />

NALA<br />

NOO<br />

OEKR


The Search<br />

Kraak de code<br />

en verdien 250 euro<br />

voor jouw kerk<br />

of goede doel!<br />

Een bij <strong>Uitdaging</strong> bekende<br />

ondernemer stelt een bedrag<br />

van 250 euro beschikbaar voor<br />

degene die hier als eerste in<br />

slaagt. Geen makkie, maar<br />

met een beetje Bijbel-, landen-,<br />

internet- en cijferkennis gaat<br />

het je vast lukken...<br />

Houd dit blad bij de hand,<br />

ga naar uitdaging.nl/search<br />

en kraak die code!<br />

DIT ZIJN DE GOEDE ANTWOORDEN VAN DE STAN-TOETS (BLZ. 28-29): 1 KAZACHSTAN, 2 OEZBEKISTAN, 3 KIRGIZISTAN, 4 TADZJIKISTAN,<br />

5 TURKMENISTAN, 6 AFGHANISTAN, 7 PAKISTAN, 8 IRAN, 9 IRAK, 10 TURKIJE, 11 GEORGIË, 12 AZERBEIDZJAN


COLOFON • 82<br />

uitdaging<br />

HET EVANGELIE<br />

OMARMEN ÉN<br />

DOORGEVEN<br />

Sinds 1973<br />

Nummer <strong>444</strong> / mei <strong>2023</strong><br />

Oplage: 10.000<br />

Verschijning: 2x per jaar (mei, november)<br />

Uitgave en samenstelling:<br />

Wijnand Voogdt<br />

Begeleiding drukwerk en verzending:<br />

Quality Dots B.V. • qualitydots.nl<br />

Doe je mee?<br />

<strong>Uitdaging</strong> is op zoek naar<br />

opgeleide redacteuren,<br />

illustrators. vormgevers,<br />

fotografen en videomakers<br />

die zich thuisvoelen<br />

bij ons motto en het leuk<br />

vinden om op vrijwillige<br />

basis mee te werken.<br />

Illustratie overdenking:<br />

Roel Ottow • ottow.nl<br />

Redactionele ondersteuning:<br />

bureaujairo.nl<br />

Adverteren:<br />

Eddy Morren<br />

06-23056672 • info@morrenmedia.nl<br />

uitdaging.nl/adverteren<br />

We horen graag van je!<br />

redactie@uitdaging.nl<br />

Partnership<br />

<strong>Uitdaging</strong> werkt samen met mensen en<br />

organisaties die zich herkennen in ons motto<br />

het Evangelie omarmen én doorgeven. Iets<br />

voor jou(w organisatie)? Stuur dan een mailtje<br />

naar redactie@uitdaging.nl • Kijk voor meer<br />

informatie op uitdaging.nl/partner<br />

uitdaging.nl<br />

Abonneren en wijzigingen<br />

Je kunt je gratis abonneren op <strong>Uitdaging</strong>.<br />

Dat kan via uitdaging.nl/aanmelden<br />

Op deze pagina kun je ook je abonnement<br />

opzeggen of een adreswijziging doorgeven.


Zendingswerkers<br />

gezocht!<br />

Bekijk<br />

onze actuele<br />

vacatures op<br />

twr.nl/<br />

werken-bij-twr<br />

TWR zendt uit!<br />

Ben jij die professional die zijn/haar vaardigheden<br />

op het zendingsveld wil inzetten om samen met<br />

TWR het Evangelie te laten horen via moderne media?<br />

Voel jij je geroepen<br />

te helpen bij<br />

de verkondiging<br />

van Gods Woord<br />

in het buitenland?<br />

Werk mee!<br />

TWR is een internationale zendings organisatie<br />

die chris te lijke programma’s uitzendt in 190<br />

landen en meer dan 300 talen! Dit is mogelijk<br />

door de inzet van lokale mede werkers. Waar<br />

nodig worden zij ondersteund door Nederlandse<br />

deskundigen, bijvoorbeeld op het gebied van:<br />

technische ondersteuning en onderhoud, IT,<br />

grafische vormgeving, audio- en videoproducties,<br />

communicatie, administratie, en nog veel meer...<br />

Meer weten over werken<br />

voor TWR in het buitenland?<br />

Bekijk onze actuele vacatures<br />

op twr.nl/werken-bij-twr.<br />

Neem contact op met Aafke<br />

Woudstra. Bel 0342-478432<br />

of mail naar aafkewoudstra@<br />

twr.nl.<br />

Laat het Evangelie overal horen!<br />

twr.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!