11.12.2023 Views

Uitdaging 445 / Nov 2023

Ons motto is het Evangelie omarmen én doorgeven. Je vindt hier verhalen en berichten van mensen en organisaties die bij dat motto passen. En in dit nummer een verhaal over Ethiopië en een groep missionaire Nederlanders die daar woont en werkt. Plus het katern '50 woorden van Jezus', met daarin uitspraken van Jezus om uit je hoofd te leren...

Ons motto is het Evangelie omarmen én doorgeven. Je vindt hier verhalen en berichten van mensen en organisaties die bij dat motto passen. En in dit nummer een verhaal over Ethiopië en een groep missionaire Nederlanders die daar woont en werkt. Plus het katern '50 woorden van Jezus', met daarin uitspraken van Jezus om uit je hoofd te leren...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

HET EVANGELIE OMARMEN ÉN DOORGEVEN • NR <strong>445</strong> • NOV <strong>2023</strong><br />

<strong>Uitdaging</strong><br />

50<br />

JAAR<br />

Vrucht<br />

dragen


advertentie<br />

Toppunt<br />

van vakantie<br />

plezier<br />

EEN MOOIE PLAATS IN<br />

2024 BETEKENT NU IN<br />

ACTIE KOMEN!<br />

Kampeerplaatsen<br />

nu te boeken,<br />

accommodaties<br />

vanaf 1 december!<br />

VERHUUR ACCOMMODATIES<br />

VAN BASIC TOT LUXE<br />

GLAMPCAMP LUXE SAFARITENTEN<br />

ZWEMBAD (KAN) OVERDEKT<br />

Camping de Klimberg is een moderne<br />

familiecamping, gelegen in het prachtige<br />

Vechtdal. Op onze familiecamping is<br />

van alles te beleven voor het hele gezin.<br />

Scan de code en<br />

verzeker u van een<br />

mooie plaats!<br />

9.1<br />

✶ ✶ ✶ ✶<br />

Uitgebreide faciliteiten!<br />

DAAR KAN NIETS TEGENOP! • HARDENBERG • 0523-26 19 55


Fijn dat je er bent!<br />

In dit<br />

magazine...<br />

‘Waarom is<br />

er nog altijd<br />

hulp nodig in<br />

Oost-Europa?’<br />

Lezen, wereldreizen<br />

en aan de slag!<br />

Yvonne Simonjan legt het<br />

kort en bondig uit op<br />

Pagina 23<br />

Welkom in numer <strong>445</strong> van <strong>Uitdaging</strong>!<br />

In deze editie kun je lezen, wereldreizen<br />

én ga je zelf aan de slag (als je wil<br />

natuurlijk). Aan de slag? Zeker, er valt<br />

wat te doen in dit nummer. Omdat<br />

<strong>Uitdaging</strong> jarig is (50!) trakteren we je in<br />

deze editie op een cadeautje waar je de<br />

komende weken of maanden mee vooruit<br />

kunt: ‘50 woorden van Jezus’ om uit<br />

je hoofd te leren. En dat leren maken<br />

we leuk met flashcards, beginletters,<br />

iconen en plaatjes. Ga ermee aan de<br />

slag, dan zal het je veel goeds brengen!<br />

Dopen in de Rijn<br />

Ed en Margreet van Ouwerkerk<br />

zetten de toon. Ze delen hun<br />

geloof en leven met Chinese<br />

studenten in Wageningen.<br />

Pagina 8 en 9<br />

Gert-Jan Segers<br />

bidt voor de vrede<br />

van Jeruzalem<br />

Pagina 10<br />

50 woorden<br />

van Jezus<br />

Memoriseren maar!<br />

<strong>Uitdaging</strong> bestaat 50 jaar.<br />

Daarom hebben we iets moois<br />

voor je: 50 uitspraken van Jezus<br />

om uit je hoofd te leren. Voorzien<br />

van handige geheugensteuntjes.<br />

In het vorige nummer was het thema<br />

‘Blijven gaan’. In dit nummer gaat het<br />

over ‘Vrucht dragen’. Op de komende<br />

pagina’s ga je dit thema volop tegenkomen.<br />

Bijvoorbeeld in de overdenking<br />

van Jan Wolsheimer. Hij gaat te rade<br />

bij Henri Nouwen en slaat Psalm 1 en<br />

Johannes 15 erop na. Metta Wierenga<br />

pakt dezelfde schriftgedeelten erbij en<br />

leert ons aan de hand daarvan hoe we<br />

kunnen bestuderen en overpeinzen.<br />

Mét concrete oefeningen.<br />

Kort nieuws<br />

20x kort nieuws. Waaronder de<br />

berichten dat het Bijbelvertaalwerk<br />

sneller gaat dan gedacht en<br />

dat Alpha Nederland 150 kerken<br />

wil gaan coachen om Jezus<br />

zichtbaar te maken en dienstbaar<br />

te zijn in de omgeving.<br />

Pagina 11-19<br />

Manieren om God<br />

te leren kennen<br />

door zijn Woord<br />

Metta Wierenga laat ons<br />

oefenen met het bestuderen<br />

én overpeinzen van de Bijbel.<br />

Pagina 28 t/m 33<br />

Pagina 37 t/m 64<br />

>> Vervolg: 3 pagina’s verderop


‘Het Evangelie?<br />

Mensen hebben<br />

vaak geen<br />

idee wat dat is’<br />

Ben en Carole uit Lisse<br />

Pagina 25<br />

>> Daarnaast leest deze <strong>Uitdaging</strong><br />

als een kleine wereldreis. Bovenaan<br />

de pagina’s vermelden we meestal de<br />

locatie waar het verhaal zich afspeelt.<br />

We lezen dan telkens kort iets over het<br />

Evangelie in dat land, alsof we even met<br />

de tenen in het water gaan. En soms<br />

nemen we een aanloopje en duiken we<br />

er dieper in.<br />

Bijbelstudie<br />

Jan Wolsheimer<br />

overdenkt het thema<br />

‘Vrucht dragen’ aan<br />

de hand van Johannes<br />

15 en Psalm 1.<br />

Pagina 40 t/m 52<br />

Op de koffie in Ethiopië<br />

Een (reis)verhaal over Ethiopië, over een hechte<br />

groep Nederlanders die daar woont en over koffie.<br />

Pagina 68 t/m 77<br />

The search<br />

Kraak de code en verdien<br />

250 euro voor jouw kerk!<br />

Pagina 97<br />

Zoals met het verhaal over Ethiopië.<br />

Samen met missionair ondernemer<br />

Gerard van der Wal reizen we naar<br />

Afrika. We maken kennis met Ethiopië,<br />

de cultuur, de geschiedenis én met een<br />

groep Nederlanders die er woont.<br />

Ondertussen praat Gerard ons bij<br />

over het fenomeen ‘Koninklijk ondernemen’<br />

(of zoals het ook genoemd wordt:<br />

BAM, business as mission).<br />

Waarom BAM?<br />

Business as Mission (BAM): ondernemen als<br />

vorm van zending. Is zo’n onderneming geen<br />

sta-in-de-weg voor het Evangelie? Jop Engelage,<br />

directeur van Interserve, vindt van niet.<br />

Pagina 67<br />

En dit...<br />

Vacatures<br />

Pagina 82<br />

11 ideeën voor<br />

een collecte of gift<br />

Pagina 87<br />

Voor nu: veel lees- en reisplezier!<br />

En zet ‘m op hè met het uit je hoofd<br />

leren van de 50 woorden. We wensen<br />

je daarbij een scherp geheugen en een<br />

portie doorzettingsvermogen. We hopen<br />

dat deze ‘Woorden vol Waarheid’<br />

binnenkort een vast plekje hebben in<br />

jouw hoofd en hart.<br />

Kijk nou... die bomen!<br />

Pagina 80<br />

De Lamogai-taalgroep<br />

in New Britain<br />

Niet meer bang<br />

voor magie en<br />

bosgeesten<br />

Pagina 34 en 35<br />

Agenda<br />

Pagina 92<br />

Puzzel<br />

Pagina 95<br />

Colofon<br />

Pagina 98<br />

Gods zegen!<br />

uitgever /<br />

samensteller


UITDAGING / DE VAN OUWERKERKS...<br />

... ZETTEN DE TOON • 9<br />

Vrucht<br />

dragen<br />

Vrucht dragen is het<br />

thema van deze editie<br />

van <strong>Uitdaging</strong>.<br />

Voor Ed en Margreet<br />

van Ouwerkerk is dít<br />

elk jaar hun mooiste<br />

vrucht: Chinese studenten<br />

dopen in de Rijn...<br />

De Van Ouwerkerks zijn zendelingen met<br />

een bijzondere doelgroep: Chinese studenten<br />

in Wageningen. Ze nodigen hen thuis<br />

uit om een gezellige tijd te hebben met Chinese<br />

medestudenten en tegelijkertijd meer<br />

te horen over het christelijk geloof. Elk jaar<br />

zien ze mensen tot geloof komen. Met als<br />

jaarlijks hoogtepunt: hen dopen, in de Rijn.<br />

“Dat is onze missie,” legt Ed uit. “We willen<br />

Chinese studenten vertellen over Jezus en<br />

hen tot Zijn<br />

discipelen maken.” Het Wageningse<br />

echtpaar heeft een stichting opgericht<br />

voor het werk: CSMN, Chinese<br />

Student Ministries Netherlands. Een<br />

klein betrokken team (een van hen<br />

is een lector van de Wageningen<br />

University) helpt trouw mee. Ed: “We<br />

hebben een prachtig team en een<br />

geweldige achterban, waardoor het<br />

werk al vele jaren stevig en stabiel<br />

functioneert. Alleen... nu wij<br />

beiden 75 zijn, wordt het tijd om<br />

het stokje over te dragen. Gelukkig<br />

zijn we al in gesprek met onze<br />

mogelijke opvolgers!”<br />

Meer weten? uitdaging.nl/rijn


UITDAGING / ISRAËL • 10 UITDAGING / KORT NIEUWS • 11<br />

Bid om de vrede van Jeruzalem<br />

Iedere zondagochtend zong ik het met mijn vader en moeder,<br />

broers en zussen. Zoals mijn opa en oma dat al voor ons deden.<br />

En zoals wij dat nu als gezin zingen als we naar de kerk rijden.<br />

Psalm 122. ‘Bid om de vrede van Jeruzalem.’<br />

Die vrede is nu ver weg. In een politiek conflict over land en<br />

grenzen wordt op allerlei plekken opnieuw een dreiging zichtbaar<br />

zoals die steeds weer in de geschiedenis zichtbaar was. Steeds<br />

weer steekt er een haat de kop op die we nog kennen van vroeger.<br />

Van de Farao in Egypte, van Haman in de tijd van Esther, van de<br />

pogroms in Europa, van Hitler in de vorige eeuw. Steeds weer is<br />

er een nieuwe reden voor oude haat. Een haat die ten diepste<br />

gericht is tegen de God van Abraham, Izaäk en Jacob.<br />

Ook nu is weer zichtbaar dat Joden en Israël het licht in de ogen<br />

niet wordt gegund. Het stukje grond dat God ooit aan zijn volk<br />

beloofde lijkt omsingeld door krachten die het op Jeruzalem<br />

hebben gemunt. Israël moet zich opnieuw verdedigen in een<br />

strijd op leven en dood.<br />

Het zichtbare conflict nu is een schaduw<br />

van een geestelijk conflict tussen licht<br />

en duisternis. Een geestelijke strijd die<br />

vraagt om de inzet van geestelijke<br />

middelen door mensen die zien wat<br />

er gebeurt en weten wat nodig is.<br />

Gebed. Aanhoudend gebed. En een<br />

psalm op zondagmorgen. ‘Bid om<br />

de vrede van Jeruzalem.’<br />

Gert-Jan Segers<br />

(voormalig politiek leider<br />

van de ChristenUnie)<br />

KORT<br />

NIEUWS<br />

<strong>Uitdaging</strong> bestaat 50 jaar<br />

en we zijn niet de enige<br />

De eerste editie van <strong>Uitdaging</strong> verscheen<br />

(zeer waarschijnlijk) in het najaar<br />

van 1973. Een jubileum dat we in dit<br />

nummer vieren met het speciale katern<br />

‘50 woorden van Jezus’. In datzelfde<br />

jaar 1973 gingen er ook heel wat andere<br />

christelijke organisaties van start:<br />

• ZOA<br />

• EBC (nu onderdeel van Profila Zorg)<br />

• Tearfund<br />

• Jeugd met een Opdracht (de NL tak)<br />

• Zending over Grenzen (zie pagina 23)<br />

• EZA (nu onderdeel van Missie Nederland)<br />

• Stichting Antwoord<br />

50<br />

Voor al deze jubilarissen:<br />

van harte gefeliciteerd<br />

en Gods zegen! Dat geldt<br />

ook voor de clubs die<br />

we nog vergeten én voor<br />

verschillende kerken en<br />

gemeenten die van start<br />

gingen in 1973.<br />

Week van Gebed:<br />

21-28 januari 2024<br />

Ook in 2024 is er weer een Week van<br />

Gebed voor eenheid van christenen.<br />

De week staat gepland voor 21 t/m 28<br />

januari. En heeft het thema: ‘Heb God lief<br />

en je naaste als jezelf’. De organisatie is<br />

in handen van Missie Nederland, de Raad<br />

van Kerken en SKIN. In Nederland - maar<br />

ook in de rest van de wereld - komen<br />

christenen bijeen om te bidden voor<br />

eenheid.<br />

Meer informatie: uitdaging.nl/nws<br />

Bericht van Hoop<br />

Zending over Grenzen wil arme en soms<br />

hopeloze mensen in Oost-Europa laten<br />

weten dat ze geliefd zijn. Daarom is de<br />

organisatie op zoek naar mensen die een<br />

bemoedingingsbericht willen schrijven<br />

via de website berichtvanhoop.nl.<br />

De berichten worden samen met een<br />

voedselpakket<br />

aangeboden<br />

aan<br />

mensen in<br />

nood.


advertenties<br />

UITDAGING / KORT NIEUWS • 13<br />

aat ons<br />

NIET TE SNEL LOS<br />

Meer impact door<br />

persoonlijke nazorg<br />

Kijk voor meer informatie op<br />

www.3xm.nl<br />

Getallen in de Bijbel<br />

Dit boek is de vertaling van Number in Scripture (1894). Het is<br />

verdeeld in 2 hoofddelen. Het 1 e gaat over het bovennatuurlijke<br />

ontwerp van de getallen in de Bijbel; met algemene informatie<br />

daarover en de bijzondere wijze waarop ze gebruikt worden.<br />

Het 2 e (en grootste) deel gaat over de geestelijke betekenis van<br />

diverse specifieke Bijbelse getallen. Een mooi boek dat tegelijk<br />

als naslagwerk kan dienen bij het Bijbellezen.<br />

Dr. E.W. Bullinger<br />

ISBN: 9789066943094 | Paperback | 304 blz | 21x14,8 cm | € 18,00<br />

Kijk op www.everread.nl voor<br />

een schat aan Bijbelstudieboeken!<br />

GlobalRize lanceert<br />

Search4Truth, een platform<br />

over wetenschap<br />

en geloof<br />

GlobalRize wil mensen die belangstelling<br />

hebben voor wetenschap bereiken<br />

met het platform Search4Truth.<br />

Daarvoor laat Andries Knevel een aantal<br />

topwetenschappers aan het woord die<br />

christen zijn, in aanvulling op zijn eerdere<br />

serie Andries en de wetenschappers.<br />

Bezoekers kunnen gratis meedoen aan<br />

de online cursus ‘Science and Faith’.<br />

Meer informatie: uitdaging.nl/nws<br />

ETF Leuven ziet aantal<br />

inschrijvingen groeien<br />

In alle onderwijsprogramma’s van de<br />

Evangelische Theologische Faculteit<br />

groeide dit jaar het aantal nieuwe aanmeldingen.<br />

82 in totaal. Vorig jaar waren<br />

dat er 61. De opleidingen theologie en<br />

religiewetenschappen zijn recent<br />

voor een nieuwe periode van zes jaar<br />

geaccrediteerd door de NVAO (Nederlands-Vlaamse<br />

Accreditatieorganisatie).<br />

Speciale training voor<br />

hulpverleners Oekraïne<br />

Gezinnen en ouderen in Oekraïne hebben<br />

te maken met verdriet en verlies.<br />

Velen kampen met trauma’s. En vaak is<br />

ook de armoede verder toegenomen.<br />

Dat legt extra veel druk op de lokale<br />

medewerkers en gezinscoaches die voor<br />

Zending over Grenzen werken. Gelukkig<br />

konden zij via de Bible Society een<br />

specifieke tranining volgen op het gebied<br />

van traumazorg. Dat helpt hen om de<br />

broodnodige hulp en zorg te kunnen<br />

blijven bieden.<br />

Meer informatie: uitdaging.nl/nws


UITDAGING / KORT NIEUWS • 14<br />

UITDAGING / KORT NIEUWS • 15<br />

Op missiereis naar Italië<br />

Envision is onderdeel van CAMA Zending<br />

en zoekt jongeren die in de zomer van<br />

2024 in Italië mee willen helpen bij het<br />

verzorgen van een geweldige zomerweek<br />

voor vluchtelingenkinderen en kinderen<br />

van Italiaanse gezinnen die in armoede<br />

leven.<br />

Meer informatie: uitdaging.nl/nws<br />

Kerken werken samen<br />

In diverse steden in Nederland werken<br />

kerken nauw samen rondom het thema<br />

evangelisatie. Een mooi voorbeeld is<br />

het Evangelisatie Overleg Apeldoorn.<br />

Afgevaardigden van zo’n 20 kerken (en<br />

van lokale werkgroepen) ontmoeten elkaar<br />

regelmatig om te bespreken hoe ze<br />

hun evangelisatiewerk op elkaar kunnen<br />

afstemmen. In projecten als de Kerkproeverij<br />

en The God Story werken de kerken<br />

nauw samen.<br />

People International zoekt<br />

9.332 zendelingen voor<br />

Centraal-Azië<br />

Hoezo 9.332 zendelingen? Pim van<br />

Arnhem van People International legt<br />

uit: “Zendingsorganisaties hanteren de<br />

vuistregel dat er één zendeling nodig is<br />

voor elke 50.000 onbereikte mensen. Dat<br />

betekent dat er voor de vele volken aan<br />

de zijderoute ongeveer 9.332 zendelingen<br />

nodig zijn. Natuurlijk weten we dat<br />

dit niet haalbaar is voor onze organisatie,<br />

maar elke zendeling telt. Met één<br />

nieuwe zendeling kan daar een stad<br />

ter grootte van de gemeente Houten<br />

worden bereikt. Wij willen christenen<br />

uitdagen om erover na te denken wat zij<br />

kunnen betekenen voor deze volken.”<br />

Meer informatie: uitdaging.nl/nws<br />

Nederlandse jongeren<br />

bezoeken REACHconferentie<br />

in Engeland<br />

Een Nederlandse groep jongeren<br />

(16-30 jaar) hoopt in maart 2024<br />

mee te doen aan de REACH Jongerenconferentie<br />

van Ethnos360 in<br />

het Engelse Grimsby. Per nachtboot<br />

gaan ze erheen. Ze ontmoeten<br />

in Grimsby zendelingen, volgen<br />

workshops en nemen deel aan een<br />

simulatie van het zendingsveld.<br />

Meegaan kan trouwens nog,<br />

stuur een mailtje naar<br />

Nieuw boek met<br />

geloofslessen van<br />

Anne van der Bijl<br />

Strijdvaardig<br />

Zestig geloofslessen<br />

van Bijbelse Helden<br />

Anne van der Bijl was een man met<br />

lef. Wat zijn geheim was? “Als je God<br />

vreest, hoef je geen mensen meer te<br />

vrezen”, zei hij altijd. Daar gaat het<br />

over in het boek Strijdvaardig. Aan<br />

de hand van de levens van Bijbelse<br />

figuren leer je hoe je strijdvaardig<br />

kunt worden, dienstbaar aan God en<br />

mensen in een vijandige wereld.<br />

Meer informatie: uitdaging.nl/nws<br />

Alpha Nederland wil<br />

150 kerken coachen<br />

Speciaal voor kerken die al werken met<br />

Alpha, maar die nog meer prioriteit willen<br />

geven aan het delen van het geloof,<br />

heeft Alpha Nederland een ‘coachtraject’<br />

ontwikkeld.<br />

In zes etappes gaan Alpha-teamleiders<br />

aan de slag met thema’s als ‘Bouwen aan<br />

een biddend team’ en ‘Ruimte maken<br />

voor Gods Geest’. Dat gebeurt deels in<br />

de online leeromgeving Alpha Academy.<br />

Met video’s, korte opdrachten en testjes.<br />

Daarnaast is er bij elke etappe ook een<br />

bijeenkomst met Alpha-coach Joost Klok<br />

of Dorine Sommer.<br />

Bij Alpha Nederland dromen ze van een<br />

kerk die groeit en bloeit: een kerk die<br />

Jezus zichtbaar maakt en daarmee haar<br />

omgeving dient.<br />

Meer informatie: uitdaging.nl/nws<br />

Meer informatie: uitdaging.nl/nws<br />

jongeren@ethnos360.nl


advertenties<br />

UITDAGING / KORT NIEUWS • 17<br />

Talen waar<br />

Bijbelvertaalwerk<br />

nog moet starten<br />

Vakantieplezier<br />

voor jong en oud!<br />

Kamperen - Chalets - Stacaravans - Safaritenten - Groepshuizen<br />

www.interserve.nl<br />

Bijbelvertaalwerk gaat nog<br />

sneller dan gedacht<br />

In het mei-nummer van <strong>Uitdaging</strong> (#444)<br />

berichten we nog dat 1.680 talen zonder<br />

actief Bijbelvertaalprogramma zaten.<br />

Dat waren de cijfers van medio 2022.<br />

Inmiddels blijkt dat er in het achterliggende<br />

jaar al weer begonnen is met<br />

412 nieuwe vertaalprojecten. Nog 1.268<br />

talen zijn nu dus zonder vertaalprogramma.<br />

Als het vertaalwerk in dit tempo<br />

doorgaat, is er binnen enkele jaren geen<br />

taal meer zonder Bijbel of actief Bijbelvertaalprogramma*.<br />

Bram van Grootheest, directeur van<br />

Wycliffe Bijbelvertalers Nederland,<br />

vertelt: “We merken dat we meer en<br />

vaker kunnen samenwerken met lokale<br />

kerken en kerkplanters die de noodzaak<br />

van een Bijbel in hun eigen taal ervaren,<br />

ook in gesloten gebieden.”<br />

Inspiratie voor advent:<br />

verwachtingsvol leven<br />

Het Evangelisch College biedt<br />

tijdens de adventsperiode een serie<br />

inspirerende overdenkingen aan<br />

rondom het thema ‘Verwachtingsvol<br />

leven’. In deze adventsserie laat<br />

Evert Leeflang (auteur en docent<br />

theologie) je ontdekken hoe de christelijke<br />

toekomstverwachting inspiratie<br />

biedt voor een verwachtingsvol<br />

leven. Je kunt je gratis aanmelden<br />

om tijdens advent elke zondagochtend<br />

een video-overdenking en<br />

bijbehorend verwerkingsmateriaal<br />

in je mailbox te ontvangen.<br />

Meer informatie:<br />

uitdaging.nl/nws<br />

*Niet meegerekend: de ruim 1.000 talen<br />

waarvan vertalers hebben vastgesteld<br />

dat een Bijbelvertaling daar niet nodig is.<br />

Meer informatie: uitdaging.nl/nws


advertentie UITDAGING / KORT NIEUWS • 19<br />

Kies waarmee u<br />

wilt helpen ...<br />

... met een pakket vol<br />

hartverwarmende impact!<br />

“ Dankzij uw hulp redden<br />

Doneer<br />

eenvoudig via<br />

de QR-code.<br />

medicijnen<br />

€15<br />

Of maak uw gift over op NL84 INGB 0000 0088 87 o.v.v. ‘Winterhulp’ t.n.v. Hulp Oost-Europa<br />

Voor online verhalen volg ons op en <br />

wij het deze winter”<br />

Ondersteunt u deze winter<br />

kwetsbare gezinnen en ouderen<br />

in Oost-Europa? Kies uit pakketten<br />

met basisvoorzieningen<br />

zoals medicijnen, brandhout, of<br />

voedsel en kleding.<br />

PAKKET 1 PAKKET 2<br />

PAKKET 3<br />

brandhout<br />

€30<br />

voedsel & kleding<br />

€50<br />

hulpoosteuropa.nl/project/winterhulp<br />

Cursus voor christenen<br />

met moslimachtergrond<br />

De cursus Kom, volg mij voor nieuwe<br />

gelovigen met een moslim-achtergrond,<br />

is nu in het Nederlands beschikbaar.<br />

De cursus helpt deelnemers om te<br />

groeien in het geloof, zonder daarbij<br />

het contact met hun familie te verliezen.<br />

Cursus-materiaal is te bestellen via<br />

Interserve, zie uitdaging.nl/nws<br />

(F)Luister wil mensen<br />

leren luisteren naar God<br />

De nieuwe stichting (F)Luister Nederland<br />

wil mensen helpen om te luisteren naar<br />

Gods stem. Zoals ze zelf zeggen: ‘Een<br />

veilige oefen- en groeiplek zijn om samen<br />

te leren luisteren naar Zijn fluisteringen.’<br />

Het team (zie foto) achter de stichting wil<br />

dit doen door het magazine (F)luister uit<br />

te brengen: een blad met Bijbelstudies,<br />

verhalen en getuigenissen. Ook verwachten<br />

ze boeken te publiceren, een online<br />

platform aan te bieden en trainingen en<br />

conferenties te organiseren.<br />

Meer informatie: uitdaging.nl/nws<br />

Anne Reitsma leidt<br />

Medair International<br />

Anne Reitsma is de<br />

nieuwe CEO van Medair.<br />

Als mission-kid werd ze<br />

zich al jong bewust van<br />

de ongelijkheid in de<br />

wereld. Reitsma werkt al<br />

jaren voor Med-air en gaat nu dus leiding<br />

geven aan de internationale organisatie<br />

in Zwitserland.<br />

Nieuwe directeur voor<br />

Logos Instituut<br />

Logos Instituut heeft een nieuwe directeur:<br />

Jan Willem Slager. Hij zal zijn functie<br />

combineren met zijn huidige parttime<br />

werk als docent Oude Testament bij het<br />

Evangelisch College.<br />

Ruben Flach vertrekt<br />

bij Opwekking<br />

Ruben Flach stopt na de komende<br />

Pinksterconferentie bij Opwekking.<br />

Hij verklaart: “God heeft de afgelopen<br />

tijd meerdere keren heel duidelijk tot<br />

mij en ook tot mijn vrouw gesproken<br />

dat mijn seizoen bij Opwekking tot een<br />

einde komt. Die woorden zijn vervolgens<br />

onafhankelijk van elkaar door andere<br />

mensen bevestigd. Ik wil gehoorzaam<br />

zijn aan wat God spreekt en luisteren<br />

naar Zijn stem. Er is op dit moment<br />

ook nog geen andere plek dus de<br />

toekomst is volledig open.”


UITDAGING / KOREA • 20<br />

UITDAGING / KOREA • 21<br />

‘We baden hand in hand,<br />

Nederlanders en Koreanen,<br />

in onze eigen taal en door<br />

elkaar heen, voor Noord-<br />

Korea.’<br />

Lees op blz 54-62 het interview met Wieger Sikkema (56)<br />

over de Muskathlon in Zuid-Korea


advertenties<br />

UITDAGING / OOST-EUROPA • 23<br />

Leen Koster<br />

Predikant &<br />

Uitvaartondernemer<br />

Tel: 0180-757274 (24/7)<br />

uitvaart@leenkoster.nl<br />

Corrie ten Boomhuis<br />

Meer dan dan een een museum<br />

24/7 bereikbaar<br />

Ondersteun het het werk werk<br />

van van van het het het Corrie Corrie ten ten<br />

Boomhuis en en en word word<br />

donateur<br />

Ga naar<br />

Ga<br />

Ga<br />

naar<br />

naar<br />

www.corrietenboom.com/nl/doneren<br />

www.corrietenboom.com/nl/doneren<br />

www.corrietenboom.com/nl/doneren<br />

Rondleidingen<br />

Rondleidingen<br />

na<br />

na<br />

reservering<br />

reservering<br />

via<br />

via<br />

Rondleidingen na reservering via<br />

www.corrietenboom.com<br />

www.corrietenboom.com<br />

www.corrietenboom.com<br />

Barteljorisstraat 19, 2011 RA Haarlem E-mail: info@corrietenboom.com<br />

Barteljorisstraat 19, 2011 RA Haarlem E-mail: info@corrietenboom.com<br />

Barteljorisstraat 19, 2011 RA Haarlem E-mail: info@corrietenboom.com<br />

• Een waardige uitvaart,<br />

geheel naar uw wensen<br />

• Met gespecialiseerde<br />

uitvaartmedewerkers<br />

• Liefdevolle nazorg en<br />

begeleiding<br />

• Landelijk actief<br />

Overlijden melden?<br />

bel: 0180-757274<br />

www.leenkosteruitvaarten.nl<br />

50 jaar<br />

Zending over Grenzen<br />

1989 1973<br />

<strong>2023</strong><br />

Oprichting onder de<br />

naam Vervolgd Christendom.<br />

Doel: Bijbels<br />

voorbij het IJzeren Gordijn<br />

smokkelen.<br />

Vanaf nu wordt zichtbaar<br />

hoeveel armoede er is in<br />

Oost-Europa. Het werk<br />

verschuift naar praktische<br />

hulpverlening en<br />

de naam verandert in<br />

Zending over Grenzen.<br />

Zending over Grenzen<br />

bestaat 50 jaar.<br />

Meer weten over het werk en verhaal<br />

van Zending over Grenzen?<br />

Kijk op uitdaging.nl/zog<br />

‘Nog altijd<br />

hulp nodig?’<br />

Yvonne Simonjan werkt al jaren bij<br />

Zending over Grenzen en krijgt soms de vraag:<br />

‘Waarom is er nog altijd zoveel hulp nodig? Jullie<br />

bestaan nu 50 jaar en zijn al 34 jaar bezig<br />

met hulpverlening in Oost-Europa.’<br />

Dit is Yvonnes antwoord...<br />

“Het kost veel tijd om een hele samenleving<br />

uit de armoede te trekken. Mensen zitten van<br />

generatie op generatie vast in een hopeloze<br />

situatie, zoals analfabetisme, huiselijk geweld<br />

of alcoholmisbruik. Ook de omstandigheden<br />

werken zelden mee: de prijsstijgingen en<br />

inflatie die we overal ervaren, komen in<br />

Oost-Europa nog harder aan, omdat mensen<br />

toch al elk dubbeltje moesten omdraaien.<br />

Zoals ze door de koude winters ook meer last<br />

hebben van de gestegen energiekosten.”<br />

Niet ontmoedigd<br />

“Helaas kunnen we de situatie dus niet snel<br />

fixen. Het is een taai proces. Maar des te meer<br />

zijn wij vastbesloten om trouw te blijven aan<br />

onze taak en de mensen in Oost-Europa. We<br />

raken niet ontmoedigd, omdat we elke dag<br />

zien hoe individuele mensen bereikt en geholpen<br />

worden: kinderen, vaders, moeders,<br />

ouderen. Met eten, kleding, hulp en vooral...<br />

trouwe aandacht. Dat kunnen we bieden door<br />

nauw samen te werken met lokale kerken.<br />

Zij kennen de mensen het beste en zijn<br />

vertrouwd met hun worstelingen.”


advertentie<br />

UITDAGING / LISSE (NL) • 25<br />

Open in 2024<br />

Nieuw centrum!<br />

VAKANTIE<br />

@ Beloofde land<br />

De vrolkste familiecamping naast het bos op de Veluwe, in het<br />

mooie toeristische dorp Voorthuizen.<br />

Animatieprogramma - (indoor)speeltuin -<br />

verwarmd zwembad - NIEUW comfortabele vakantiewoningen<br />

ruime plekken<br />

comfortabele<br />

vakantiewoningen<br />

glamping<br />

accomodaties<br />

‘Het Evangelie? Mensen hebben<br />

vaak geen idee wat dat is’<br />

Ben en Carole van de Kolk uit<br />

Lisse geven al jaren de Alpha.<br />

<strong>Uitdaging</strong> vroeg hen waarom<br />

ze dat eigenlijk doen...<br />

“Wie is Jezus? Wat is het Evangelie?<br />

Er groeien generaties op in<br />

Nederland die daar geen flauw<br />

idee van hebben. Veel kerken<br />

zoeken naar een manier om er<br />

met mensen over in gesprek<br />

te komen. Wij zijn enthousiast<br />

over Alpha omdat het<br />

zo’n goed handvat biedt om<br />

mensen kennis te laten maken<br />

met het geloof. Een cursus van<br />

tien avonden waarin je begint<br />

met een gezellige maaltijd, dat<br />

is echt iets waar mensen voor<br />

open staan.”<br />

“Er zijn ook Alpha’s die zich specifiek<br />

richten op jongeren, ouderen, ondernemers,<br />

vluchtelingen en zelfs op<br />

mensen in de gevangenis. Prachtig om<br />

te zien hoe het Alpha-werk groeit in<br />

Nederland.”<br />

“Bij ons in Lisse hebben we vaak maar<br />

kleine groepen. Soms zien we dat<br />

mensen enthousiast beginnen, maar<br />

het geloof toch niet pakken. Dat kan<br />

best even teleurstellend zijn. Maar we<br />

maken ook mee dat mensen tot geloof<br />

komen en zich laten dopen. En dat<br />

deelnemers een seizoen later mee gaan<br />

doen als leiding van Alpha.”<br />

1 miljoen Nederlanders het<br />

Evangelie vertellen via een Alpha?<br />

Lees er meer over op uitdaging.nl/ac<br />

Boek jouw leukste<br />

vakantie hier


SINDS 1855<br />

advertenties<br />

UITDAGING / INDIA • 27<br />

Veel kan online, maar sóms is printen een goed idee<br />

Sujatha trekt het land in<br />

‘KWETSBARE MENSEN ECHT ZIEN, DAT DRIJFT ONS’<br />

Bij THDV kiezen we ervoor om kwetsbare<br />

mensen te zien. Een kopje koffie in de inloop of<br />

een luisterend oor. We bouwen aan de relatie en<br />

geven niet op. Dat doen we omdat we geloven<br />

dat Jezus echte vrijheid geeft. Een ontmoeting<br />

met Hem zet alles op zijn kop en en zet ons in<br />

beweging om de ander echt te zien. Help jij ook<br />

mee om de ander écht te zien?<br />

Beleef een stukje<br />

Israël in Nederland<br />

in het Israëlcentrum in Nijkerk!<br />

Joël Voordewind, directeur T HDV<br />

Scan de QR-code en steun<br />

ons werk met een gift.<br />

THDV.NL/ONTMOET MIJ<br />

Welkom<br />

zonder afspraak!<br />

GlobalRize biedt online Bijbelcursussen<br />

aan. Daarmee bereiken ze duizenden<br />

belangstellenden in bijna alle landen<br />

van de wereld. Maar ‘online’ is geen<br />

doel op zich. Het gaat om de inhoud,<br />

om het Evangelie. Sóms is printen een<br />

goed idee. Dat merkt de Indiase GlobalRize-mentor<br />

Sujatha. Veel van haar<br />

werk kan ze online doen. Maar voor wie<br />

niet over internet beschikt, print zij de<br />

Bijbelcursus op papier. Ze trekt dan het<br />

land in om mensen te onderwijzen.<br />

Parttime<br />

Sujatha is universitair geschoold en<br />

heeft een goede baan. Ze werkt echter<br />

parttime, zodat ze veel tijd kan<br />

besteden aan haar werk in Gods<br />

Koninkrijk. Ze richt zich vooral op<br />

evangelisten in afgelegen gebieden<br />

die vaak weinig Bijbelkennis<br />

hebben. Samen met haar<br />

man gaat ze op reis om de<br />

evangelisten te bemoedigen<br />

en onderwijzen.<br />

aan anderen. Sujatha heeft in drie<br />

verschillende gebieden coördinatoren<br />

aangewezen om het werk daar verder<br />

uit te bouwen.<br />

Auto-ongeluk<br />

Helaas heeft Sujatha afgelopen zomer<br />

een auto-ongeluk gehad. Ze kan sindsdien<br />

niet lopen, maar is langzaam aan<br />

het revalideren. Ze voelt zich stilgezet<br />

en ervaart daarin meer tijd met God.<br />

Helemaal stil zit ze niet, want ze is bezig<br />

met een vertaling van de cursus...<br />

Kijk ook op uitdaging.nl/gr-india<br />

Tentoonstellingen<br />

Henri Nouwenstraat 34<br />

ma t/m vr 9.00-17.00 uur<br />

za 10.00-16.00 uur<br />

zon- en feestdagen gesloten<br />

Lezingen<br />

Er is altijd wel wat te doen in<br />

het Israëlcentrum. Voor het<br />

hele gezin!<br />

Bijbelstudies<br />

israelwinkel.nl • cvi.nl/israelcentrum<br />

Israëlwinkel<br />

Ontdek leuke cadeaus<br />

en lekkere wijnen in<br />

de sfeervolle<br />

Israëlwinkel<br />

Doorgeven<br />

Na zo’n live ontmoeting,<br />

moedigt ze deze mensen<br />

aan om de cursus thuis<br />

helemaal af te maken.<br />

Eerst zelf, en daarna<br />

kunnen ze het materiaal<br />

kopiëren en doorgeven<br />

Vrucht<br />

dragen


UITDAGING / 3 MANIEREN • 29<br />

Bestuderen, overpeinzen en memoriseren<br />

Drie manieren<br />

om God te leren<br />

kennen door<br />

Zijn Woord<br />

Een bijdrage van Metta Wierenga,<br />

docent Nieuwe Testament en Hermeneutiek<br />

aan het Evangelisch College<br />

De Bijbel als openbaring van God<br />

God heeft altijd vele wegen bewandeld<br />

om te spreken tot de mens.<br />

Door zijn profeten, maar Hij heeft<br />

definitief en volmaakt gesproken<br />

in zijn Zoon. In deze Zoon laat God<br />

zien wie Hij werkelijk is. In Hem<br />

schittert Gods luister en Hij is Gods<br />

evenbeeld (Hebr. 1:2). Christus is<br />

het volmaakte Woord van God, degene<br />

die God werkelijk laat zien en<br />

doet kennen (Joh.1:18). Ook door<br />

Hem en in Hem klinkt de oproep<br />

om God te leren kennen. God openbaart<br />

zich dus op vele manieren,<br />

en heel bijzonder in de Bijbel. De<br />

Bijbel is het Woord van God. Het is<br />

hierom belangrijk te onderzoeken<br />

wát Hij heeft gesproken, wat dat<br />

voor ons betekent en hoe we daarop<br />

in ons leven kunnen reageren.<br />

De Bijbel bestuderen, overpeinzen<br />

en memoriseren<br />

Door de Bijbel leren we God, onszelf<br />

en de wereld beter kennen. De Bijbel<br />

geeft ons richtlijnen voor een leven<br />

zoals God dat graag ziet. Vragen kunnen<br />

bijvoorbeeld zijn: wat betekent<br />

Joh.17:3 voor ons? Hoe komt een plaatselijke<br />

gemeente tot bloei? Waarom<br />

heeft God zijn Zoon gegeven? Dit zijn<br />

allemaal vragen die uitnodigen de Bijbel<br />

te bestuderen, want ze vormen een<br />

zoektocht naar kennis en begrip.<br />

Naast de studie van de Bijbel, moedigt<br />

de Bijbel ook aan om Gods daden<br />

en woorden te overpeinzen. Gods<br />

Woord overpeinzen houdt in dat je de<br />

drie-enige God in al zijn glorie gedenkt<br />

en Hem in al zijn volheid voor ogen<br />

stelt. Psalm 77:12-14 zegt: ‘Ik denk terug<br />

aan de daden van de HEER – ja, ik<br />

denk aan uw wonderen van vroeger,<br />

overweeg elk van uw werken en houd<br />

in gedachten uw grote daden. Uw weg,<br />

God, is een heilige weg – welke god is<br />

zo groot als onze God?’<br />

Verder is het goed teksten uit de Bijbel<br />

te memoriseren. Zo worden ze ingeprent,<br />

en landen ze steeds meer in ons<br />

hoofd en hart, zoals Deut.6 bijvoorbeeld<br />

aangeeft: ‘Houd de geboden die<br />

ik u vandaag opleg steeds in gedachten.<br />

Prent ze uw kinderen in en spreek<br />

er steeds over.’<br />

De drie vormen zorgen samen<br />

voor een mooie balans in onze<br />

Bijbelomgang. Daarom in deze<br />

<strong>Uitdaging</strong> een voorbeeld van elk<br />

van de drie manieren, om ze zelf<br />

te oefenen. In dit artikel vind je<br />

een oefenvorm bij ‘bestuderen’ en<br />

‘overpeinzen’. In de speciale katern<br />

‘50 woorden van Jezus’ op pagina<br />

38-63 kun je aan de slag met het<br />

memoriseren van Bijbelteksten.


UITDAGING / 3 MANIEREN • 31<br />

1) De Bijbel bestuderen<br />

Voor onderzoek van de Bijbel zijn vele<br />

methoden voorhanden. De methode<br />

die hieronder geoefend wordt, is<br />

‘inductief’. Dat wil zeggen: er wordt<br />

geprobeerd zoveel mogelijk zonder<br />

eigen agenda de tekst te onderzoeken,<br />

om zo te ontdekken wat de tekst zelf<br />

te zeggen heeft. De tekst wordt niet<br />

vanuit een vraag (bijvoorbeeld ‘Waar<br />

komt het kwaad in de wereld vandaan?’)<br />

bestudeerd, maar er wordt<br />

naar de tekst geluisterd (‘Op welke<br />

vraag geeft deze tekst een antwoord’?).<br />

Met deze methode stel je in drie stappen<br />

vragen aan de tekst:<br />

Stap 1: ontdekken/observeren:<br />

wat staat er? Goed kijken, want<br />

het antwoord staat in de tekst.<br />

Stap 2: begrijpen/interpreteren:<br />

wat betekende dat toen? Formuleer<br />

de betekenis voor de eerste<br />

hoorders.<br />

Stap 3: toepassen: hoe kunnen<br />

we reageren op de tekst? Zoeken<br />

naar principes in de tekst die ook<br />

voor ons belangrijk zijn en die<br />

concreet maken.<br />

Oefening 1<br />

De Bijbel bestuderen<br />

Lees Psalm 1 en beantwoord<br />

de onderstaande vragen<br />

Stap 1) Ontdekken/observeren<br />

• Welk contrast wordt hier<br />

geschetst?<br />

• Hoe zie je dit contrast terug<br />

in de ‘afloop’ van elk?<br />

• Wie is gelukkig?<br />

• Welke opbouw zit er in de drie<br />

dingen die deze mens nalaat<br />

(niet meegaan, niet betreden,<br />

niet zitten)?<br />

• Welke relatie is er tussen de twee<br />

dingen die deze mens wel doet?<br />

• Hoe wordt het contrast met agrarische<br />

metaforen geschetst?<br />

• Wat is de hoofdboodschap van<br />

de psalm?<br />

• Stel zelf nog vijf vragen waarop<br />

het antwoord in de tekst staat.<br />

Stap 2) Begrijpen/interpreteren<br />

• Wat betekende ‘gelukkig zijn’ toentertijd<br />

in die cultuur?<br />

• Je kunt je niet letterlijk dag en nacht in<br />

de wet verdiepen. Welke waarde wordt<br />

hier dan wel gecommuniceerd?<br />

• Wat zijn spotters?<br />

• Wat wordt er met de twee agrarische<br />

metaforen gecommuniceerd? Hoe kunnen<br />

we deze elk concretiseren?<br />

• Psalm 1 en 2 staan niet voor niets achter<br />

elkaar. Wat zou de relatie tussen deze<br />

twee kunnen zijn?<br />

• Stel zelf nog vijf vragen naar de betekenis<br />

van de tekst voor de eerste hoorders.<br />

Stap 3) Toepassen<br />

PRINCIPE / Echt geluk is voor degenen<br />

die weigeren zich te identificeren met de<br />

levensgang van de goddelozen, maar in<br />

plaats daarvan geworteld zijn in Gods<br />

woord.<br />

Concreet: dagelijks me toewijden aan<br />

God en zijn woord door gebed en trouwe<br />

bijbellezing.<br />

Concreet: dagelijks reflecteren op<br />

mijn keuzes van die dag; in hoeverre<br />

loop ik mee en zit ik in groepen /<br />

situaties die mij in verleiding brengen<br />

kwaad te doen, te zondigen, te<br />

spotten?<br />

Concreet: God vragen mijn weg te<br />

beschermen, mij mensen te geven<br />

die me helpen me te voeden met<br />

het goede van God.<br />

PRINCIPE / De mens kan in deze<br />

psalm kiezen: voor de kwade weg<br />

of de goede weg.<br />

Concreet: bij elke (grote) keus in<br />

mijn leven dit beseffen en bewust<br />

de goede weg kiezen.<br />

PRINCIPE / Zich verdiepen in de<br />

weg is volgens deze psalm een<br />

vreugde.<br />

Concreet: hoe vind ik manieren<br />

van omgang met de Bijbel die mij<br />

vreugde geven? Hoe kan ik daar in<br />

groeien?<br />

Zie jij nog andere principes? Hoe<br />

kun je die concreet maken in<br />

jouw leven?


UITDAGING / 3 MANIEREN • 32<br />

2) De Bijbel overpeinzen<br />

In Psalm 1 lazen we over de ideale Bijbellezer.<br />

Het is iemand die zich dag en nacht verdiept<br />

in de Bijbel. Het Hebreeuwse woord dat door<br />

de NBV21 vertaald wordt met ‘zich verdiepen’,<br />

betekent letterlijk mompelen of zachtjes<br />

spreken, oftewel overpeinzen. Lectio Divina is<br />

daarvoor een hulpmiddel met vier stappen:<br />

• lezen (lectio)<br />

• overdenken (meditatio)<br />

• reageren/bidden (oratio)<br />

• rusten in Gods aanwezigheid (contemplatio)<br />

Oefening 2<br />

De Bijbel<br />

overpeinzen<br />

Lectio<br />

Lees<br />

Johannes 15:1-12<br />

Welke woorden of zinnen<br />

raken je?<br />

Meditatio<br />

Reflecteer op de<br />

woorden die je raakten:<br />

waarom denk je<br />

dat juist achter deze<br />

woorden je oog bleef<br />

haken?<br />

Neem hier enkele<br />

minuten voor. Ga als<br />

het ware de situatie<br />

van de tekst binnen –<br />

verbeeld je dat je met<br />

Jezus bij een wijngaard<br />

staat, en dat<br />

jij ‘als een rank’ naar<br />

Hem luistert.<br />

Wat voel je?<br />

Vraag God hoe deze woorden<br />

met jou verbonden zijn<br />

vandaag.<br />

Oratio<br />

Overdenk hoe je op de tekst<br />

kunt reageren naar God.<br />

Bid en/of schrijf zoals in je<br />

opkomt: je kunt God danken<br />

voor iets, of Hem ergens om<br />

vragen in connectie met de<br />

tekst en met datgene wat je<br />

hebt ontdekt bij de meditatio.<br />

Contemplatio<br />

Kom tot rust in Gods genadige<br />

aanwezigheid. Zit gewoon stil<br />

met je ogen dicht en stel je<br />

Gods of Jezus’ aanwezigheid<br />

voor de geest. Dit is de tijd om<br />

je stil te verwonderen in wie<br />

God is en wie jij voor Hem<br />

bent. Laat je voeden door wat<br />

je hebt gelezen en overdacht:<br />

wie is God voor jou door de<br />

tekst heen? Ben je graag in de<br />

aanwezigheid van deze God?<br />

Rust in zijn liefde voor een<br />

paar minuten.<br />

Oefening 3<br />

De Bijbel memoriseren<br />

Lees Johannes 15:1-12<br />

Hoe mooi is het als je de woorden<br />

die God gesproken heeft je<br />

echt eigen maakt door ze uit je<br />

hoofd te leren. In het speciale<br />

katern ‘50 woorden van Jezus’<br />

(pagina 37-63) vind je een serie<br />

teksten om uit je hoofd te leren.<br />

Hoe en waarom je dat zou doen<br />

lees je op pagina 38.<br />

Meer leren en oefenen?<br />

Volg als lezer van <strong>Uitdaging</strong><br />

gratis de korte online cursus<br />

‘Persoonlijke omgang met de<br />

Bijbel’ in de digitale leeromgeving<br />

van het Evangelisch<br />

College. Deze cursus is als<br />

themales onderdeel van<br />

EC-Bijbelcursus, waar je in<br />

vier jaar tijd door de hele<br />

Bijbel heengaat.<br />

• uitdaging.nl/ec


UITDAGING / NEW BRITAIN • 34<br />

UITDAGING / NEW BRITAIN • 35<br />

Ethnos360 is een wereldwijd<br />

zendingsgenootschap. Ruim<br />

2000 zendingswerkers zijn actief<br />

onder de paraplu van deze<br />

organisatie. Onder hen het Nederlandse<br />

stel Jan en Annette<br />

Wols uit Naaldwijk. Al vanaf<br />

1987 zijn zij werkzaam op het<br />

eiland New Britain (onderdeel<br />

van Papoea Nieuw Guinea).<br />

Niet meer<br />

bang voor<br />

magie en<br />

bosgeesten<br />

Ethnos360 begon in 1942 onder<br />

de naam New Tribes Mission. Een<br />

van de oprichters, Paul Fleming,<br />

zei al: “We zullen alleen werken<br />

waar het Evangelie niet eerder is<br />

gebracht”. En nog altijd richt de<br />

organisatie zich op onbereikte<br />

bevolkingsgroepen.<br />

Midden in de bush<br />

Jan en Annette voelden zich in<br />

1987 door de Heer geleid naar<br />

New Britain, een eiland ter grootte<br />

van Nederland in de Bismarck<br />

Archipel. Zij gingen werken in het dorpje<br />

Maravo, waarvanuit zij zich richtten<br />

op de andere jungle-dorpen in het<br />

Lamogai taalgebied. Collega’s waren<br />

al enkele jaren bezig met het leren<br />

kennen van de cultuur en hadden voor<br />

deze taal een alfabet samengesteld. Ze<br />

waren een bijbelstudiegroep gestart en<br />

de eerste Lamogai-mensen kwamen tot<br />

geloof. Al snel volgde een dorp in de<br />

buurt (dat wil zeggen, op 8 uur lopen).<br />

Dáár ging het Nederlandse stel na<br />

een poosje aan de slag. Ze leerden de<br />

dorpelingen hun taal lezen<br />

en schrijven en ze hielden<br />

Bijbelstudies voor wie mee<br />

wilden doen. De dorpelingen<br />

die hier tot bekering<br />

kwamen, waren niet meer<br />

bang voor zwarte magie en<br />

bosgeesten. Dat trok de aandacht<br />

van andere dorpen. Zo<br />

verspreidde het Evangelie<br />

zich snel en waren er in 1995<br />

inmiddels 5 kerkjes. Nu, in<br />

<strong>2023</strong>, zijn er 17 gemeenten.<br />

Lokale christenen<br />

Jan en Annette zijn al die<br />

jaren bezig geweest om<br />

lees-, schrijf- en Bijbelonderwijs<br />

te geven en discipelschaptraining<br />

te verzorgen.<br />

Nu helpen ze het Bijbelvertaalteam<br />

bij het proeflezen<br />

zodat de Lamogai Bijbel<br />

in het geheel beschikbaar<br />

komt. Het zijn vooral de<br />

door hen getrainde lokale christenen<br />

die betrokken waren bij het opzetten<br />

van nieuwe gemeenten. Dat past<br />

helemaal in de visie van Ethnos360. Ze<br />

richten zich op een onbereikt volk en<br />

blijven daar lange tijd trouw bezig met<br />

Van onschatbare waarde<br />

Een belangrijke schakel in de groei<br />

en de gezonde ontwikkeling van de<br />

gemeenten in het Lamogai-gebied<br />

is Airo. Toen hij jaren geleden tot<br />

geloof kwam, werd hij al snel een<br />

van de eerste plaatselijke Bijbelleraars.<br />

Hij raakte gegrepen door het<br />

voorbeeld van de apostel Paulus.<br />

Hij werd medeverantwoordelijk<br />

voor een van de eerste kerken en<br />

later zag hij toe op goed bijbelonderwijs<br />

in de hele regio. Ook<br />

hielp hij mee om stammen met<br />

verwante talen te bereiken en was<br />

hij voortdurend betrokken bij het<br />

vertaalwerk. Tot op de dag van<br />

vandaag. Een broeder als Airo is<br />

met zijn geestelijke volwassenheid<br />

én zijn autoriteit als volksgenoot<br />

van onschatbare waarde voor de<br />

verspreiding van het Goede Nieuws<br />

binnen de Lamogai-taalgroep en<br />

onder andere stammen.<br />

de training en toerusting van de eerste<br />

kerken, zodat de lokale christenen zelf<br />

het geloof verder kunnen verspreiden.<br />

Dehele Bijbel<br />

Inmiddels is de hele Bijbel vertaald.<br />

Het echtpaar Wols hoopt binnenkort<br />

2000 gloednieuwe Lamogai-Bijbels te<br />

laten drukken en naar het gebied te<br />

verschepen.<br />

Ontdek meer hierover: uitdaging.nl/360<br />

Vrucht<br />

dragen


advertentie UITDAGING / 50 WOORDEN • 37<br />

Geef wat liefde<br />

aan mensen in nood<br />

in Oost-Europa.<br />

Doneer ook<br />

een voedselpakket!<br />

JA, IK<br />

HELP<br />

MEE!<br />

Scan mij!<br />

50<br />

woorden<br />

van<br />

Jezus<br />

50


UITDAGING / 50 WOORDEN • 38<br />

LK 4:18<br />

<strong>Uitdaging</strong> bestaat dit jaar<br />

50 jaar. Daarom hebben<br />

we iets moois voor je: op<br />

de volgende pagina’s vind<br />

je 50 uitspraken van Jezus. Om uit je<br />

hoofd te leren. Een mooie manier om<br />

je geheugen te trainen, maar meer<br />

nog: om het Woord van God een plek<br />

te geven in je hoofd en hart. Op de<br />

volgende pagina’s vind je telkens<br />

verschillende tools die het onthouden<br />

makkelijker maken.<br />

50 woorden<br />

van Jezus<br />

Memoriseren maar!<br />

Drie goede redenen om teksten<br />

uit je hoofd te leren:<br />

• Het is een Bijbelse opdracht<br />

(Deut. 6:7, Kol. 3:16)<br />

50<br />

• Het verandert je denken en geeft je<br />

woorden in je gesprekken en gebeden<br />

• Stel je voor dat de Bijbel op een dag een<br />

verboden boek is, wat waardevol als je<br />

dan teksten in je hart hebt bewaard<br />

Nog meer goede redenen om Bijbelteksten<br />

te memoriseren én een uitleg<br />

waarom we voor deze 50 teksten hebben<br />

gekozen vind je op uitdaging.nl/50<br />

Voor nu: heel veel goeds bij het leren!<br />

Zo werkt het...<br />

We leggen het uit aan de hand van<br />

tekst 1, die zie je hiernaast<br />

Met potlood hebben wij ‘m alvast<br />

ingevuld.<br />

In de foto wordt een tekst genoemd<br />

> Lk 4:18. Zoek die tekst op en<br />

schrijf ‘m op . Niet te groot schrijven<br />

:-) Je kunt hier zelf kiezen welke<br />

Bijbelvertaling je gebruikt. Lees<br />

de tekst een paar keer aandachtig<br />

door.<br />

Via de verticale vouwlijn vouw je<br />

het gedeelte met de foto’s naar<br />

binnen over de tekst die je opgeschreven<br />

hebt. Links daarnaast zie<br />

nog de icoontjes . Lukt het je om<br />

daarmee de tekst te reproduceren?<br />

Over de tekst heen heb je nu een<br />

vlakje gevouwen waarop alleen de<br />

tekstplaats te zien is. Vul daarop<br />

alle eerste letters van de woorden<br />

van de tekst in. Kijk daarna of het<br />

lukt om alleen met die beginletters<br />

de tekst op te zeggen.<br />

De laatste oefenhulp zijn de foto’s<br />

rechts op de pagina’s. Hoe dat werkt<br />

ontdek je aldoende.<br />

Graag nog wat meer toelichting?<br />

Kijk op uitdaging.nl/50 voor<br />

de uitgebreide uitleg<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

LK 4:19<br />

MT 5:14<br />

MT 5:15


UITDAGING / 50 WOORDEN + OVERDENKING • 40<br />

LK 4:18<br />

MT 5:16<br />

Overdenking<br />

Vrucht dragen<br />

Door Jan Wolsheimer,<br />

directeur van CAMA Zending.<br />

5<br />

LK 4:19<br />

MT 5:14<br />

In de Bijbel wordt heel veel aandacht<br />

besteed aan vrucht dragen, zowel<br />

in het Oude als in het Nieuwe Testament.<br />

Het is een begrip wat helemaal<br />

hoort bij de God van het leven. Dat<br />

begint al bij de derde scheppingsdag<br />

als God zegt: “Laat overal op aarde<br />

jong groen ontkiemen: zaadvormende<br />

planten en alle soorten bomen<br />

die vruchten dragen met zaad erin”<br />

(Genesis 1 vers 11). Het doet me<br />

denken aan zo’n slow motion filmpje<br />

van de ontkieming van een zaadje,<br />

maar dan over de hele wereld! Het<br />

friemelt van het leven. Het plezier en<br />

de scheppingskracht spat ervan af!<br />

6<br />

MT 6:9-10<br />

MT 6:11-12<br />

MT 5:15<br />

Vanaf het vroegste moment in het verhaal<br />

van de Bijbel is vrucht dragen belangrijk.<br />

Geen wonder, want vrucht voortbrengen<br />

hoort nou eenmaal bij het leven. Aan een<br />

dode appelboom groeien geen appels.<br />

Voordat de dood zijn intrede deed in de<br />

prachtige wereld die God maakte, was het<br />

refrein leven, leven en nog eens leven. En<br />

zelfs áls de dood in Genesis 3 de straf wordt<br />

op de zonde, dan gaat het in de Bijbel keer<br />

op keer over vrucht dragen, nieuw leven als<br />

Lees verder >>><br />

7<br />

8<br />

MT 6:13


UITDAGING / 50 WOORDEN + OVERDENKING • 42<br />

MT 5:16<br />

MT 6:9-10<br />

gevolg van bekering, nieuwe mogelijkheden<br />

door de kracht van de Heilige Geest en<br />

eeuwig leven. Vrucht dragen is het gevolg<br />

van een leven met God.<br />

Wat is vrucht dragen?<br />

In onze cultuur is vrucht dragen vaak een<br />

synoniem voor succes. Ook in de kerk lijken<br />

we daar niet aan te ontkomen, het gaat om<br />

het aantal kerkgangers, de financiële mogelijkheden<br />

of de reikwijdte van de invloed<br />

van een predikant of kerkelijke gemeenschap.<br />

Maar is dat werkelijk vrucht dragen?<br />

Volgens de Nederlandse priester Henri<br />

Nouwen heeft dat niets met vrucht dragen<br />

in bijbelse zin te maken. In zijn boek “In de<br />

naam van Jezus” werkt hij uit waarom hij<br />

denkt dat succesvol zijn niet gelijk staat aan<br />

vrucht dragen.<br />

9<br />

10<br />

MT 6:19<br />

MT 6:20<br />

MT 6:11-12<br />

MT 6:13<br />

Nouwen schrijft: “Er is een groot verschil<br />

tussen succes en vruchtbaarheid. Succes<br />

komt voort uit kracht, controle en respect.<br />

Een succesvol persoon heeft de energie om<br />

iets te creëren, om controle te houden over<br />

de ontwikkeling ervan en om het in grote<br />

hoeveelheden beschikbaar te maken. Succes<br />

brengt veel beloningen en vaak roem<br />

met zich mee. Vruchten komen echter voort<br />

uit zwakte en kwetsbaarheid. En vruchten<br />

zijn uniek. Een kind is de vrucht die ontstaat<br />

uit kwetsbaarheid, gemeenschap is de<br />

vrucht die ontstaat uit gedeelde gebrokenheid<br />

en intimiteit is de vrucht die groeit<br />

door elkaars wonden aan te raken. Laten we<br />

elkaar eraan herinneren dat wat ons echte<br />

vreugde brengt niet succes is, maar<br />

11<br />

MT 6:21<br />

MT 6:26<br />

Lees verder >>><br />

12


UITDAGING / 50 WOORDEN + OVERDENKING • 44<br />

MT 6:19<br />

vruchtbaarheid”. Volgens Nouwen is vruchtbaarheid<br />

het resultaat van onze verbondenheid<br />

met Christus (Johannes 15). Succes<br />

houdt op als een mens sterft, maar vrucht<br />

gaat door. Maar het is ook zo dat je succes<br />

kunt hebben zonder ooit vruchtbaar te zijn.<br />

Vruchtbaarheid gaat over de vraag wat voor<br />

verschil we maken in de wereld, niet over<br />

wat we hebben bereikt.<br />

13<br />

MT 6:27<br />

MT 6:20<br />

Het bijbelgedeelte over vrucht dragen bij<br />

uitstek is natuurlijk Johannes 15 waar de<br />

Here Jezus een aantal dingen heel helder<br />

uitlegt:<br />

MT 6:31<br />

1. De ware wijnstok en de ranken:<br />

Jezus vergelijkt zichzelf met een<br />

wijnstok en gelovigen met ranken. Dit<br />

illustreert de noodzaak van een intieme<br />

verbondenheid met Hem voor geestelijke<br />

groei en vruchtbaarheid.<br />

14<br />

MT 6:21<br />

2. Snoeien voor vruchtbaarheid:<br />

De Vader snoeit de ranken die vrucht<br />

dragen, zodat ze nog meer vrucht<br />

zullen voortbrengen. Dit symboliseert<br />

de manier waarop God ons soms door<br />

uitdagingen en beproevingen leidt om<br />

ons karakter te vormen.<br />

15<br />

MT 6:32<br />

MT 6:26<br />

3. Blijf in Mij:<br />

Jezus benadrukt herhaaldelijk het<br />

belang van blijven in Hem. Dit betekent<br />

een voortdurende, intieme relatie met<br />

Hem onderhouden door middel van<br />

gebed, bijbellezing en gehoorzaamheid<br />

aan Zijn woord.<br />

MT 6:33<br />

Lees verder >>><br />

16


UITDAGING / 50 WOORDEN + OVERDENKING • 46<br />

MT 6:27<br />

4. Vrucht dragen:<br />

Vrucht dragen is een teken van een<br />

gezonde geestelijke verbinding met Jezus.<br />

Dit kan vertaald worden in liefde,<br />

vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid,<br />

goedheid, geloof, zachtmoedigheid en<br />

zelfbeheersing (Galaten 5:22-23). Deze<br />

vrucht ontstaat als het ware vanzelf als<br />

gevolg van onze intimiteit met Jezus<br />

zelf.<br />

17<br />

JOH 3:3<br />

MT 6:31<br />

5. Vrucht die blijft:<br />

De vrucht die voortkomt uit een levende<br />

relatie met Jezus heeft een blijvende<br />

impact. Het gaat verder dan ons eigen<br />

leven en heeft invloed op anderen en<br />

op de wereld om ons heen.<br />

18<br />

JOH 3:5<br />

MT 6:32<br />

6. Gehoorzaamheid en liefde:<br />

Jezus benadrukt het belang van<br />

gehoorzaamheid aan Zijn geboden<br />

als een uiting van liefde voor Hem.<br />

Gehoorzaamheid komt voort uit een<br />

hart dat verlangt naar gemeenschap<br />

met God.<br />

JOH 3:6<br />

7. Vriendschap met Jezus:<br />

Jezus noemt Zijn discipelen niet langer<br />

slaven, maar vrienden. Dit toont de<br />

intimiteit en nabijheid die mogelijk is in<br />

onze relatie met Hem.<br />

19<br />

MT 6:33<br />

8. Geen eigen verdienste:<br />

Onze vruchtbaarheid komt niet voort<br />

uit onze eigen inspanningen, maar uit<br />

onze verbondenheid met Jezus. We<br />

kunnen niets doen zonder Hem.<br />

JOH 3:7<br />

Lees verder >>><br />

20


UITDAGING / 50 WOORDEN + OVERDENKING • 48<br />

JOH 3:3<br />

9. Gebed in Jezus’ naam:<br />

Jezus moedigt aan om te bidden in Zijn<br />

naam. Dit betekent bidden in overeenstemming<br />

met Zijn karakter en Zijn wil.<br />

10. Liefde als het hoogste gebod:<br />

Jezus herhaalt Zijn gebod om lief te<br />

hebben, zoals Hij heeft liefgehad. Deze<br />

liefde moet zich niet alleen richten op<br />

medegelovigen, maar op alle mensen.<br />

21<br />

JOH 3:8<br />

JOH 3:5<br />

JOH 3:6<br />

Vrucht dragen heeft in de eerste plaats dus<br />

te maken met diepe verbondenheid, want<br />

daar komt de vrucht vandaan. Zoals bij de<br />

mens in Psalm 1 die vreugde vindt in de wet<br />

van de Heer en zich dag en nacht in deze<br />

wet verdiept. Van zo’n mens zegt de dichter<br />

dat deze is als een boom die geplant is aan<br />

stromend water, op tijd vrucht draagt en<br />

waarvan de bladeren niet zullen verdorren.<br />

Ik noem dit het vanzelf-principe van Gods<br />

Koninkrijk. Als we verbonden zijn, dan leren<br />

we Gods wil kennen en zullen we automatisch<br />

vrucht dragen waardoor de grootheid<br />

van de Vader zichtbaar wordt.<br />

22<br />

JOH 3:14<br />

JOH 3:15<br />

JOH 3:7<br />

De juiste focus<br />

We hoeven ons dus niet te richten op<br />

vrucht dragen zélf. Integendeel: we richten<br />

ons helemaal en zonder weerstand op Jezus<br />

Christus en verblijven in Hem. We trekken<br />

met Hem op, hangen rond met de Heer<br />

zelf, luisteren naar Zijn stem, doen wat Hij<br />

vraagt enzovoort. Dát is verblijven. En dat<br />

verblijven gebeurt in stilte en afzondering.<br />

Niet op een podium of in een vol stadion.<br />

Maar gewoon in de stilte en eenzaamheid<br />

23<br />

JOH 3:16<br />

Lees verder >>><br />

24


UITDAGING / 50 WOORDEN + OVERDENKING • 50<br />

JOH 3:8<br />

en daar is oefening voor nodig. Nouwen<br />

bouwt zijn eerder genoemde boek mooi<br />

op in drie delen om te laten zien welke<br />

transformatie wij mensen nodig hebben<br />

om in plaats van succesvol te zijn vrucht te<br />

dragen:<br />

25<br />

JOH 3:17<br />

JOH 3:14<br />

Van belangrijk zijn naar bidden:<br />

Nouwen benadrukt het verschil tussen de<br />

maatschappelijke druk om belangrijk te zijn<br />

en de christelijke roeping tot gebed en spirituele<br />

verbinding. Hij moedigt aan om het<br />

streven naar erkenning en status los te laten<br />

en in plaats daarvan de kracht van gebed te<br />

omarmen als de essentiële bron van geestelijke<br />

vernieuwing en leiderschap.<br />

26<br />

JOH 3:18<br />

JOH 3:15<br />

Van populariteit naar dienen:<br />

De auteur onderstreept het contrast tussen<br />

het zoeken naar populariteit en het authentieke<br />

christelijke pad van dienstbaarheid.<br />

Hij moedigt aan om niet te streven naar<br />

de goedkeuring van anderen, maar om te<br />

focussen op het dienen van anderen met<br />

een oprecht en nederig hart. Dit houdt in<br />

dat men zichzelf leert weg te cijferen en<br />

anderen voorop te stellen.<br />

27<br />

JOH 3:35<br />

JOH 3:16<br />

Van leiding geven naar geleid worden:<br />

Hier gaat het om het belang van het laten<br />

varen van de behoefte om de controle te<br />

hebben en in plaats daarvan bereid te zijn<br />

om geleid te worden door de Heilige Geest.<br />

Nouwen stelt dat spiritueel leiderschap niet<br />

draait om het uitoefenen van macht, maar<br />

om het openstellen voor de leiding en inspiratie<br />

van God. Dit vereist een houding van<br />

JOH 3:36<br />

Lees verder >>><br />

28


UITDAGING / 50 WOORDEN + OVERDENKING • 52<br />

JOH 3:17<br />

JOH 3:18<br />

bescheidenheid en een diep vertrouwen<br />

in Gods leiding. Om God werkelijk toe te<br />

behoren zullen we heel anders moeten<br />

gaan kijken naar de werkelijke betekenis<br />

van vrucht dragen. Het is het gevolg van een<br />

leven in diepe navolging en overgave aan<br />

Christus. Dat vraagt om mensen die bereid<br />

zijn om hun eigen leven af te leggen en<br />

Christus aan te trekken (Galaten 3 vers 27,<br />

Romeinen 13 vers 14). Mensen die helemaal<br />

geen tijd hebben om in de schijnwerpers op<br />

de podia van deze wereld te staan omdat<br />

ze beschenen worden door de heerlijkheid<br />

van God terwijl ze in Zijn aanwezigheid<br />

verblijven.<br />

Dat vraagt om scherpe keuzes, maar de<br />

vrucht zal ongehoord groot zijn!<br />

29<br />

30<br />

JOH 12:24<br />

JOH 12:25<br />

JOH 3:35<br />

JOH 12:26<br />

31<br />

JOH 3:36<br />

JOH 15:9<br />

OP DE FOTO EEN KOFFIEPLANT UIT HET<br />

TUINTJE VAN ABERASH (ZIE PAGINA 76).<br />

32


UITDAGING / 50 WOORDEN + ZUID-KOREA • 54<br />

JOH 12:24<br />

JOH 15:10<br />

VERVOLG VAN PAGINA 20 EN 21<br />

33<br />

JOH 12:25<br />

JOH 15:11<br />

34<br />

Wieger Sikkema (56) over de<br />

Muskathlon in Zuid-Korea<br />

JOH 12:26<br />

‘We baden hand in<br />

hand, Nederlanders<br />

en Koreanen, in<br />

onze eigen taal en<br />

door elkaar heen,<br />

voor Noord-Korea.’<br />

35<br />

JOH 15:12<br />

JOH 15:9<br />

Kerk in een snelkookpan, dat is hoe<br />

Wieger Sikkema (56) de Muskathlon<br />

omschrijft. Hij is voorganger van de<br />

Evangelische Gemeente in Apeldoorn<br />

en inmiddels vier keer mee geweest met<br />

de Muskathlon. “Wat er in die week gebeurde<br />

in de levens van mensen, is echt<br />

onbeschrijfelijk.”<br />

36<br />

JOH 16:13A


UITDAGING / 50 WOORDEN + ZUID-KOREA • 56<br />

JOH 15:10<br />

JOH 16:13B<br />

JOH 15:11<br />

“Open Doors heeft altijd mijn belangstelling<br />

en hart gehad”, vertelt Wieger.<br />

“Het verhaal van mensen die om hun<br />

geloof vervolgd worden heeft me altijd<br />

gefascineerd en geboeid.” In 2015 deed<br />

hij voor het eerst mee met de Muskathlon,<br />

een sportieve prestatie op een<br />

extreme locatie. “De ontmoeting met<br />

de vervolgde kerk heeft alles in zich.<br />

Het is confronterend, hartverscheurend<br />

en afschuwelijk maar ook heel rijk, mooi<br />

en prachtig tegelijk.”<br />

37<br />

JOH 16:14<br />

JOH 15:12<br />

Kerk voor één week<br />

In de jaren die volgden nam Wieger drie<br />

keer deel als geestelijk leider. De Muskathlon<br />

van Zuid-Korea vorig jaar heeft<br />

de meeste indruk gemaakt. Wieger: “Dat<br />

had alles te maken met de groep, met<br />

hoe de week verliep en de eenheid die er<br />

ontstond. We waren echt een beetje kerk<br />

voor één week met elkaar. Een soort<br />

kerk in een snelkookpan.”<br />

38<br />

JOH 17:20<br />

JOH 16:13A<br />

“In mensenogen ben je machteloos.<br />

Je kunt niks aan de<br />

situatie veranderen maar<br />

je voelt wel, we staan hier<br />

nu met het machtigste wapen<br />

dat we hebben en dat is<br />

gebed.”<br />

39<br />

JOH 17:21<br />

Gebed<br />

De verbondenheid tijdens deze reis werd<br />

zichtbaar toen de groep uitkeek op de<br />

gedemilitariseerde zone,<br />

40


UITDAGING / 50 WOORDEN + ZUID-KOREA • 58<br />

JOH 16:13B<br />

MT 22:37<br />

richting Noord-Korea. “We baden hand<br />

in hand, Nederlanders en Koreanen,<br />

in onze eigen taal en door elkaar heen,<br />

voor Noord-Korea. Ook zongen we een<br />

aantal liederen en spraken we een zegen<br />

uit. Dat was wel het hoogtepunt van de<br />

reis”, vertelt Wieger.<br />

41<br />

JOH 16:14<br />

JOH 17:20<br />

Gevlucht<br />

Tijdens de Muskathlon kwam de groep<br />

oog in oog te staan met mensen die de<br />

situatie in Noord-Korea van binnenuit<br />

kennen. Zo hoorden ze het verhaal<br />

van een vrouw die gevlucht is en nu in<br />

Zuid-Korea woont. “In mensenogen<br />

ben je machteloos. Je kunt niks aan de<br />

situatie veranderen maar je voelt wel, we<br />

staan hier nu met het machtigste wapen<br />

dat we hebben en dat is gebed.” Onder<br />

hen waren ook Koreanen die Noord-Korea<br />

zijn ontvlucht. “Zij waren tot tranen<br />

toe bewogen. Dan zie je hoe diep zoiets<br />

gaat, dat vergeet je nooit meer. Wat er<br />

in die week gebeurde in de levens van<br />

mensen, is echt onbeschrijfelijk.”<br />

42<br />

MT 22:38-39<br />

MT 22:40<br />

JOH 17:21<br />

Motivatie<br />

De Muskathlon is een sportieve uitdaging<br />

gecombineerd met een reis naar de<br />

vervolgde kerk. Deelnemers hebben de<br />

keuze uit wandelen, hardlopen of mountainbiken.<br />

De bijzondere ontmoetingen<br />

en ervaringen, maken de sportdag extra<br />

bijzonder. Wieger: “Je bent dan zo gemotiveerd<br />

door alles wat je in zo’n week<br />

hebt meegemaakt. Je bouwt echt naar<br />

die sportdag toe. Iedereen was tot op het<br />

bot gemotiveerd.”<br />

43<br />

44<br />

MT 28:18


UITDAGING / 50 WOORDEN + ZUID-KOREA • 60<br />

MT 22:37<br />

MT 28:19<br />

MT 22:38-39<br />

Zo ook een van de deelnemers die<br />

geblesseerd was. Hij kon het grootste<br />

gedeelte van de marathon vanwege de<br />

pijn alleen maar wandelen. Toch weerhield<br />

dit hem er niet van om te genieten.<br />

“Hij was helemaal in de gloria en<br />

liep daar te zingen. Er gebeurde ook<br />

iets in hemzelf. Hij wist: ik mag hier<br />

lopen als kind van God en ik ben geliefd.<br />

Het maakt niet uit, ook al heb ik<br />

pijn. Ik ga door, want ik ben met Hem.<br />

Dat was echt prachtig om te zien.”<br />

45<br />

MT 28:20<br />

“Samen met God bezig zijn,<br />

het strijden voor gerechtigheid<br />

en de ontmoetingen<br />

met de mensen, is wat de<br />

Muskathlon volgens Wieger<br />

zo bijzonder maakt. ”<br />

46<br />

MT 22:40<br />

MT 28:18<br />

In zijn geest<br />

Op diezelfde dag, 27 september 2022,<br />

overleed Anne van der Bijl. “We stonden<br />

’s morgens vroeg op en kregen<br />

het bericht dat Anne van der Bijl was<br />

overleden. We gaven de deelnemers<br />

mee: laten we in zijn geest gaan. Draag<br />

mee in je hart hoe hij opkwam voor<br />

broers en zussen en voor de lijdende<br />

kerk.” Het overlijden van Anne van<br />

der Bijl had een grote impact op de<br />

deelnemers. “Het maakte de motivatie<br />

alleen maar groter. Om in zijn geest<br />

het werk voort te zetten en daar een<br />

klein onderdeel van te mogen zijn”,<br />

aldus Wieger.<br />

47<br />

48<br />

JOH 20:21<br />

JOH 20:22-23


UITDAGING / 50 WOORDEN + ZUID-KOREA • 62<br />

MT 28:19<br />

MT 28:20<br />

Tranen en juichkreten<br />

Samen met God bezig zijn, het strijden<br />

voor gerechtigheid en de ontmoetingen<br />

met de mensen, is wat de Muskathlon<br />

volgens Wieger zo bijzonder maakt.<br />

“Je kunt van die elementen niet eentje<br />

uitschakelen, ze horen bij elkaar.” Het<br />

begint al vanaf het moment dat mensen<br />

zich opgeven, trainen en fondsenwerven.<br />

“Het is één geheel, dat maakt het<br />

juist zo bijzonder. De ontlading als mensen<br />

dan over de finish komen is prachtig<br />

om te zien”, vertelt hij. “Daar zie je het<br />

allemaal gebeuren, in de tranen, in de<br />

juichkreten of hoe mensen dan ook over<br />

die streep gaan.”<br />

49<br />

50<br />

HD 1:7<br />

HD 1:8<br />

JOH 20:21<br />

“Ik zou het iedere christen gunnen om<br />

eens zoiets mee te maken. Om een keer<br />

in zo’n snelkookpan te gaan zitten en<br />

te merken wat het met je geloofsleven<br />

doet. Wat het doet in de wereld”, benadrukt<br />

Wieger. “Als je ziet hoe belangrijk<br />

mensen het vinden dat er broers en<br />

zussen vanuit de westerse wereld de<br />

moeite nemen om hen op te zoeken, dan<br />

slaat de balans door dat het goed is om<br />

te gaan.”<br />

2 extra teksten<br />

JOH 20:22-23<br />

De smaak te pakken? Hiernaast kun<br />

je nog twee extra teksten kiezen om<br />

uit je hoofd te leren. Je moet er zelf<br />

nog even icoontjes en plaatjes bij<br />

tekenen of plakken. Succes!<br />

de ui


HD 1:7<br />

UITDAGING / 50 WOORDEN • 64<br />

Ga zo door!<br />

advertentie<br />

Daadwerkelijk steun voor uw armste<br />

broeders en zusters in Egypte<br />

HD 1:8<br />

Wat mooi dat je aan de slag gaat<br />

met het memoriseren van deze<br />

‘50 woorden van Jezus’. Je zult<br />

misschien merken dat je sommige<br />

teksten al vrij goed kende en dat je<br />

ook andere teksten vrij snel kunt<br />

onthouden.<br />

Om het je echt langdurig eigen te<br />

maken, is dit de sleutel:<br />

blijven oefenen en herhalen<br />

Horen we van je?<br />

Lukt het je inmiddels om deze 50<br />

teksten te onthouden? Prachtig!<br />

Laat het ons even weten, dan kunnen<br />

we je feliciteren :-)<br />

Stuur een mailtje naar<br />

redactie@uitdaging.nl<br />

50<br />

Door landbouwprojecten, voedselhulp,<br />

medische hulp en onderwijs maken we het<br />

leven van christenen in Egypte beter:<br />

Landbouwprojecten:<br />

We veranderen honderden<br />

hectares woestijngrond in<br />

landbouwgrond; we helpen 500 christelijke boeren om hun grond ecologisch<br />

verantwoord te bewerken en meer opbrengst te hebben. “De woestijn en de<br />

dorre plaatsen zullen vrolijk zijn.” (Jesaja 35:1)<br />

Voedselhulp: We geven<br />

duizenden christelijke gezinnen<br />

voedselpakketten rond de<br />

feestdagen en elke zondag krijgen bijna<br />

1000 Soedanese vluchtelingen te eten na<br />

hun kerkdienst. “Ik had honger en u hebt mij<br />

te eten gegeven.” Mattheüs 25:35)<br />

Medische hulp: Tienduizenden<br />

Soedanese vluchtelingen in Cairo hebben slecht betaald werk en geen<br />

medische verzekering. Elk jaar helpen we zo’n 200 kinderen, vrouwen<br />

en mannen met operaties en medicijnen. “Want ik was ziek en jullie bezochten<br />

mij.” (Mattheüs 25:36)<br />

Onderwijs: We geven bijles aan 125 arme christelijke kinderen.<br />

Kwetsbare straatmeisjes krijgen begeleiding. Honderden kinderen<br />

worden geholpen om naar school te gaan. Soedanese vrouwen leren<br />

lezen en schrijven. “Ga dan heen, onderwijs al de volken.”<br />

(Mattheüs 28:19)<br />

Kom in Actie voor de Kerk in Egypte!<br />

Ontvang onze nieuwsbrief<br />

met een gratis boek:<br />

Opgeven via www.nijlvallei.nl<br />

of mail kantoor@nijlvallei.nl<br />

Bankrekening Stichting Nijlvallei<br />

NL28 INGB 0007 0915 74


advertentie<br />

ervaren specialisten | sterke vastgoedportefeuille | persoonlijke aanpak<br />

Weloverwogen in<br />

vermogen<br />

Uw vermogen verdient veiligheid,<br />

flexibiliteit en een gegarandeerd<br />

rendement van 3,5%<br />

Als u op zoek bent naar de ideale combinatie van veiligheid,<br />

flexibiliteit, goed rendement en crisisbestendigheid wordt het tijd<br />

nader kennis te maken. Vraag daartoe onze vrijblijvende<br />

informatie aan. Wie weet kunnen we snel een match vormen en u<br />

toevoegen aan onze sterk groeiende tevreden klantenkring.<br />

We hebben klanttevredenheid hoog in het vaandel en als er iets<br />

is, kunnen klanten een sein geven en ''lossen we af of lossen we<br />

op''.<br />

Herengracht 74, 1015 BR Amsterdam | T +31 (0)20 - 4896500<br />

info@vandamvandamverkade.com | www.vandamvandamverkade.com<br />

In het Ethiopië-artikel op de volgende<br />

pagina’s maken we kennis met ‘ondernemen<br />

als vorm van zending’. Business<br />

as Mission (BAM), zoals het ook vaak<br />

genoemd wordt. We bespreken dat even<br />

voor met Jop Engelage, directeur van<br />

Interserve, een organisatie die al sinds<br />

de jaren tachtig ervaring heeft met BAM.<br />

Jop, kan een zendeling zich niet<br />

beter puur bezighouden met het<br />

verkondigen van het Evangelie?<br />

Mensen opzoeken en hen het Goede<br />

Nieuws vertellen. Zo’n bedrijf runnen<br />

vergt een hoop tijd en geld. Is dat geen<br />

onhandige omweg?<br />

“Goede vraag, want inderdaad moeten<br />

we het doel niet uit het oog verliezen. Ik<br />

houd altijd Handelingen 2 in gedachten<br />

waar de mensen naar Petrus’ toespraak<br />

hebben geluisterd en vragen: Wat moeten<br />

wij doen, mannen broeders? Petrus<br />

antwoordt: Bekeer je en laat je dopen.<br />

Eén antwoord op je vraag is: in veel<br />

landen - vooral in Azië en de arabische<br />

wereld - is het vaak niet toegestaan om<br />

openlijk het Evangelie te laten klinken.<br />

Gelukkig dat we als christenen door<br />

daar een baan of bedrijf te hebben dan<br />

toch aanwezig kunnen zijn en - zij het<br />

vaak voorzichtig en subtiel - mensen op<br />

Jezus kunnen wijzen. Een tweede antwoord<br />

is dat je vanuit een werkrelatie<br />

vaak heel natuurlijk en langdurig con-<br />

UITDAGING / BAM • 67<br />

Waarom BAM?<br />

tact hebt met mensen. Daarin een goed<br />

en oprecht voorbeeld geven van een<br />

leven met God, kan harten openen die<br />

met het alleen luisteren naar woorden<br />

mogelijk dicht waren gebleven.”<br />

Je bent zelf ook actief geweest in een<br />

BAM-setting, hoe heb jij dat<br />

ervaren?<br />

“Klopt, ik gaf leiding aan een<br />

bedrijf in Zuid-Oost Azië waar we<br />

zaadgoed en jongvee uitzetten<br />

bij lokale boeren. Later kochten<br />

we het dan weer van hen terug. Zo<br />

kwamen zij tot inkomen en legden wij<br />

contact op een natuurlijke manier. We<br />

hebben in die tijd mensen tot geloof<br />

zien komen. Mijn ervaring is vooral<br />

dat je fijngevoelig moet zijn. Mensen<br />

vonden het niet vreemd dat ik christen<br />

was, en ik kon medewerkers regelmatig<br />

uitnodigen voor bijbelstudie. Maar de<br />

stad intrekken en iedereen daarvoor<br />

uitnodigen, dat zou weer niet kunnen.”<br />

Je bent directeur bij Interserve. Hoeveel<br />

professionals en ondernemers zenden<br />

jullie uit?<br />

“Wereldwijd bijna 1000, vanuit Nederland<br />

ruim 30. Ik hoop dat we de komende<br />

tijd nog veel meer werkers mogen<br />

uitzenden.”<br />

Meer weten over Interserve en BAM?<br />

Kijk op uitdaging.nl/bam


UITDAGING IN ETHIOPIË • 68<br />

Op<br />

de<br />

koffie<br />

In en rond de Ethiopische stad<br />

Bishoftu - zo’n 50 kilometer<br />

ten zuidoosten van hoofdstad<br />

Addis Abeba - woont een heel<br />

stel Nederlanders. Het zijn<br />

ondernemende lieden: sommigen<br />

runnen bedrijven, anderen<br />

leiden een opvanghuis,<br />

een trainingscentrum, een<br />

school of een klein ziekenhuis.<br />

De meesten van hen zijn<br />

christen en ervaren roeping<br />

bij wat ze doen. <strong>Uitdaging</strong> is<br />

benieuwd naar deze community<br />

en onze redacteur reist<br />

met ondernemer Gerard van<br />

der Wal mee naar Bishoftu.<br />

Frumentius<br />

en de koningin<br />

van Sheba<br />

Frumentius - een christen<br />

uit Tyrus - was waarschijnlijk<br />

nog maar een jongen<br />

toen hij gevangen genomen werd tijdens<br />

een reis op de Rode Zee. Hij werd te werk<br />

gesteld aan het hof van de Koning van<br />

Aksum (Noord-Ethiopië). Hij onderwees<br />

de jonge prins Ezana en bracht hem later<br />

(inmiddels was hij koning) tot geloof in<br />

Christus. Veel van Ezana’s onderdanen<br />

volgden diens voorbeeld. Zo ontstond in<br />

de 4e eeuw n.C. de Ethiopisch-Orthodoxe<br />

Kerk, waartoe vandaag nog altijd een<br />

meerderheid van de Ethiopiërs behoort.<br />

in...<br />

Ethiopië<br />

OP<br />

Een (reis)verhaal over Ethiopië,<br />

over een hechte groep Nederlanders<br />

die we daar ontmoeten en<br />

over koffie.<br />

Vrucht<br />

dragen<br />

DE FOTO<br />

GERARD EN BAUKJE VAN DER<br />

WAL ZETTEN KOFFIEBEDRIJF<br />

GUZO OP IN ETHIOPË. MET<br />

GERARD REIZEN WE MEE NAAR<br />

AFRIKA. ONDERWEG DEELT HIJ<br />

ZIJN VISIE OP ‘KONINKLIJK<br />

ONDERNEMEN’. BUSINESS ALS<br />

VORM VAN ZENDING (OOK WEL<br />

BAM, BUSINESS AS MISSION).<br />

Nieuwjaar<br />

Het is nog geen 7 uur ‘s morgens als<br />

ons vliegtuig landt op Addis Ababa<br />

Airport. De straten zijn nat als we<br />

even later met onze bagage richting<br />

de parkeerplaats lopen. Het is<br />

net Ethiopisch nieuwjaar geweest<br />

(viel dit jaar op 12 september), dus<br />

het regenseizoen loopt op z’n<br />

eind. De hoofdstad is al aardig<br />

wakker terwijl wij zoeken<br />

naar onze chauffeur Banté en<br />

zijn oude Toyota-bus. Al snel<br />

wemelt het van de kleine busjes<br />

en tuc-tucs om ons heen. Als bijen<br />

in een korf die met honderd<br />

bijna-botsinkjes toch net langs<br />

elkaar zoemen.<br />

Nóg verder terug in de tijd: Ethiopiërs<br />

zijn er van overtuigd dat de koningin van<br />

Sheba na haar bezoek aan Koning Salomo<br />

in de 10e eeuw v.C. een zoon baarde:<br />

Menelik I, de eerste koning van Ethiopië.<br />

De latere keizerlijke ‘Salomons-dynastie’<br />

(1270 tot 1974) zou bestaan uit nazaten<br />

van Menelik.<br />

HISTORISCHE<br />

MUURSCHILDERING,<br />

OORSPRONKELIJK<br />

AFKOMSTIG UIT EEN<br />

OUDE KERK IN<br />

LALIBELA


UITDAGING IN ETHIOPIË • 71<br />

7x Ethiopië<br />

• Officiële taal: Amhaars<br />

• Munteenheid: Birr (€ 0,017)<br />

• Grondgebied: 26,5 x Nederland<br />

• Inwoneraantal: 120 miljoen<br />

• Premier: Abiy Ahmed<br />

• Hoofdstad: Addis Abeba<br />

• Geloof:<br />

BISHOFTU<br />

Ethiopisch-orthodox 40,5%,<br />

Islam 35,4%, Protestant 19,6%,<br />

Animisme 3,1%, Katholiek 0,8%<br />

OP DE FOTO ONDERWEG KOOPT GERARD<br />

WAT TE ETEN VOOR EEN GROEP KINDEREN.<br />

IN DE STEDEN LEVEN VEEL MENSEN OP STRAAT.<br />

KIND-BEDELAARS VRAGEN OM GELD OF ETEN.<br />

GERARD: “JE KUNT ER NIET ALTIJD OP INGAAN,<br />

MAAR SOMS TRAKTEER IK OP EEN BROODJE.”<br />

We vinden onze chauffeur<br />

en even later pruttelen we<br />

langzaam mee de stad uit,<br />

op naar Bishoftu.<br />

Handvol bedrijven<br />

Nu eerst iets meer over<br />

de 38-jarige Gerard. Hij<br />

is getrouwd met Baukje,<br />

met wie hij samen drie<br />

kinderen heeft én met<br />

wie hij een drietal bedrijven<br />

leidt. De meeste<br />

Nederlanders die we deze<br />

week zullen ontmoeten<br />

wonen hier in Ethiopië,<br />

in de buurt van Bishoftu. Gerard is<br />

4 jaar geleden met zijn gezin juist<br />

weer uit Ethiopië vertrokken, zodat<br />

de kinderen in Nederland naar de<br />

basisschool kunnen gaan. Toch gaat<br />

het ondernemen in Ethiopië volop<br />

door. Meerdere keren per jaar reist<br />

hij vanuit zijn woonplaats Buitenpost<br />

- in Friesland - naar Bishoftu<br />

om te zien hoe het gaat met de ‘Van<br />

der Wal’-bedrijven: Crown Packaging<br />

dat yoghurt-cups maakt, Ubuntu dat<br />

lifestyle producten (ambachtelijk<br />

gemaakt in Ethiopië) verkoopt en<br />

nieuwkomer GUZO, zuivere koffie<br />

waarmee ze de Nederlandse markt<br />

willen veroveren. Na twee jaar van<br />

voorbereidingen en tegenslagen<br />

overwinnen, is de verkoop van GU-<br />

ZO-koffie nu echt van start gegaan.<br />

Reden voor een startfeestje in Ethiopië<br />

deze week.<br />

Savanne<br />

Eerst wil Gerard mij meer van<br />

het land laten zien. Na een snelle<br />

tussenstop op het erf van Crown<br />

Packaging en GUZO, rijden we<br />

direct door naar het zuiden. De<br />

verrassend goede tol-snelweg waar<br />

we op rijden is aangelegd door de<br />

Chinezen, waarschijnlijk in ruil<br />

voor grote vastgoedprojecten in het<br />

land. Het landschap om ons heen<br />

is savanne-achtig. Graslanden met<br />

hier en daar bomen. Telkens zien<br />

we kleine dorpjes die bestaan uit<br />

een paar lemen hutten. We zien er<br />

moeders in kleurrijke jurken en<br />

kinderen die kleine kuddes geiten<br />

en ezels hoeden. Achter de velden<br />

liggen de bergen, lichtblauwe silhouetten<br />

in de vochtige lucht. Ook<br />

passeren we kleine en grote meren,<br />

we rijden langs oevers waar het krioelt<br />

het van de vogels: witte reigers,<br />

aalscholvers, mariboes, neushoornvogels.<br />

Ik lees op birdlife.org dat<br />

hier zo’n 20.000 vogelsoorten<br />

voorkomen.<br />

Lake Ziway, Haile<br />

Gebrselassie en de<br />

Ark van het Verbond<br />

Een van de resorts van de beroemde<br />

marathonloper Haile Gebrselassie ligt<br />

aan Lake Ziway. In het meer zwemmen<br />

nijlpaarden en overal zijn vogels. Her en<br />

der zie je vissers in kleine bootjes. Dit<br />

meer heeft ongeveer de grootte van Texel<br />

en er liggen verschillende eilanden in.<br />

Het beroemdste eiland is Tulu Gudo waar<br />

rond 900 n.C. volgens de Ethiopische<br />

overlevering de Ark van het Verbond een<br />

poos verstopt zou zijn geweest. Daarna<br />

zou de Ark zijn teruggebracht naar<br />

Aksum, waar een priester deze nog altijd<br />

dag en nacht bewaakt.


UITDAGING IN ETHIOPIË • 73<br />

Strijd<br />

Tigray | Eind 2020 braken er gevechten<br />

uit tussen het nationale Ethiopische leger<br />

en het leger van de semi-autonome regio<br />

Tigray. Diverse groepen mengden zich in<br />

de strijd. Honderdduizenden Ethiopiërs<br />

sloegen op de vlucht voor extreem geweld.<br />

Na twee jaar tekenden de Ethiopische<br />

regering en de rebellengroepen een wapenstilstand.<br />

Deze verborgen* oorlog heeft<br />

naar schatting ruim 300.000 mensenlevens<br />

gekost. Een van de weinige buitenlanders<br />

die tijdens de oorlog in Tigray bleef, is de<br />

Nederlandse Karin van den Bosch. In ons<br />

Ethiopië-dossier op uitdaging.nl/eth2 lees<br />

je haar verhaal.<br />

Amhara en Oromia | Momenteel laait een<br />

stammenstrijd op tussen de Amharen en<br />

de Oromo (Bishoftu ligt in Oromia). Sommigen<br />

vrezen een nieuwe burgeroorlog.<br />

* Lees ook het artikel van ZOA-medewerker<br />

Liselotte Mikkers (foto hierboven) die onlangs<br />

een bezoek bracht aan Tigray op<br />

uitdaging.nl/eth2<br />

Voorganger of evangelist<br />

Banté stuurt de Toyota verder zuidwaarts,<br />

ik tuur over de velden en<br />

ondertussen vertelt Gerard hoe hun<br />

Afrikaanse avontuur begon.<br />

“We waren tot geloof gekomen en<br />

hadden een bijbelschool gedaan.<br />

Ik dacht eerst dat ik nu voorganger<br />

of evangelist moest worden, maar<br />

langzamerhand kregen we het idee<br />

dat God misschien juist ons ondernemerstalent<br />

zou willen gebruiken.<br />

We waren op zoek naar Gods leiding<br />

en deden verschillende korte projecten<br />

in Afrika, om te ontdekken of<br />

er iets zou klikken.”<br />

Yoghurt-cups<br />

“We ontmoetten in die tijd (2009)<br />

Gert van Putten, een Nederlandse<br />

kippenboer en missionair ondernemer,<br />

die een nieuwe boerderij startte<br />

in Ethiopië. Wij besloten daar<br />

drie maanden te gaan helpen. Daar<br />

hoorden we dat er behoefte was aan<br />

een bedrijf dat yoghurt-cups maakte.<br />

Niet echt iets voor ons, dachten<br />

wij toen. Maar toen we weer terug<br />

in Nederland waren, ervoeren we<br />

dat dit de weg was die God wees:<br />

de cupjes-fabriek.”<br />

Koninklijk ondernemen<br />

“Het enige wat telt is mensen bij<br />

God brengen, dat dacht ik altijd.<br />

En dat vind ik nog steeds het meest<br />

waardevol. Maar ik ontdekte ook<br />

dat Jezus het heel vaak heeft over<br />

het Koninkrijk van God. Nu we<br />

gered zijn doordat we Jezus’ offer<br />

aan mochten nemen, gaan we niet<br />

passief wachten totdat Hij terugkomt.<br />

We horen nu bij Hem en<br />

mogen iets van Zijn Koninkrijk in de<br />

wereld brengen. Zijn principes, zijn<br />

herstel, zijn genezing. Dat gaat verder<br />

dan evangeliseren. Zorgen dat<br />

mensen een baan krijgen en eerlijk<br />

behandeld worden, werken aan een<br />

gezonde Ethiopische economie, het<br />

onrecht in de wereld aanpakken,<br />

dat is voor ons óók Jezus volgen en<br />

Zijn Koninkrijk zichtbaar maken.<br />

We willen Koninklijk ondernemen.”<br />

“Tegelijkertijd: hoe goed en eerlijk<br />

we het ook kunnen maken voor<br />

de 75 mensen die hier inmiddels<br />

werken, écht goed wordt het pas<br />

als mensen aan de voeten van Jezus<br />

komen. Daar willen we steeds ruimte<br />

voor maken. We hebben eerder<br />

weekopeningen gedaan en later een<br />

Alpha-cursus gegeven. Nu zijn we<br />

weer even zoekend: Heer, welke vorm<br />

kunnen we de komende tijd inzetten?”<br />

Geweren op de achterbank<br />

Na een kort verblijf in een bijna leeg<br />

vakantieparkje aan de oever van<br />

Lake Lagano, reizen we de volgende<br />

dag terug naar Bishoftu. We worden<br />

aangehouden door drie soldaten.<br />

Ze willen meerijden. Dus zitten er<br />

opeens drie mannen met geweren<br />

op de achterbank van de Toyota.<br />

Het was me op de heenreis ook al<br />

opgevallen dat er veel<br />

Addis Alem<br />

Een telefoontje: een jonge vrouw is net<br />

bevallen, maar kan nergens heen. Mag<br />

ze komen? Ja, dat mag. Allerlei mensen<br />

die hulp of zorg nodig hebben, kunnen<br />

terecht in het piepkleine zorgcentrum Addis<br />

Alem, even ten noorden van Bishoftu.<br />

De Nederlanders Pim en Gerdine Marijs<br />

geven leiding aan het werk. Ze staan heel<br />

dicht bij de gewone mensen in de stad.<br />

Wonen zelf ook in een eenvoudige wijk.<br />

Met hart en ziel zorgen ze voor mensen<br />

die hulp nodig hebben. Een piepjong<br />

meisje kan niet meer thuis wonen. Is er<br />

voor haar misschien plek in het gezin van<br />

Pim er Gerdine. Ja, ze is welkom. Wordt<br />

het dan soms niet te veel? Ja, soms wel.<br />

Gerdine is burnout geweest. Soms zijn ze<br />

ziek. Maar ze willen zo graag beschikbaar<br />

zijn, dus gaan ze door, in het vertrouwen<br />

dat de Heer zal helpen en voorzien.


UITDAGING IN ETHIOPIË • 75<br />

Pionier en wegbereider<br />

Grondlegger van de Nederlandse activiteit<br />

rond Bishoftu is Gert van Putten.<br />

Tot 1980 is hij een harde zakenman. In<br />

dat jaar brengt God op radicale wijze<br />

een ommekeer in zijn leven, waarna<br />

Gert niets anders wil dan het Evangelie<br />

uitdragen en de liefde van Jezus delen.<br />

Vanaf 1991 zet hij in Ethiopië met zijn<br />

Stichting Double Harvest verschillende<br />

bedrijven op om armoede terug te dringen<br />

en gezond voedsel te produceren.<br />

1 Joh. 3:17 is zijn inspiratiebron:<br />

‘Zo wie nu het goed der wereld heeft, en<br />

ziet zijn broeder gebrek hebben, en sluit<br />

zijn hart toe voor hem, hoe blijft de liefde<br />

van God in hem?’<br />

Van Putten is inmiddels 87 jaar. Dit voorjaar<br />

reisde hij nog een laatste keer naar<br />

Bishoftu.<br />

militairen en politiemensen<br />

rondlopen. Het is onrustig in het<br />

land. Dagelijks zijn er berichten<br />

dat verschillende groepen elkaar<br />

aanvallen. Volgens sommigen<br />

sluimert er weer een burgeroorlog.<br />

Gelukkig stappen onze<br />

passagiers 20 kilometer verderop<br />

weer uit.<br />

De andere Nederlanders<br />

Terug in Bishoftu richt Gerard<br />

zich op zijn bedrijven en begin ik<br />

aan een paar dagen vol ontmoetingen<br />

met Nederlanders die in<br />

in en rond de stad bedrijven en<br />

organisaties runnen.<br />

Een moeilijke start voor Robel<br />

Robels moeder raakte op haar 15e zwanger. De opa<br />

van Robel ervoer de situatie als een schande en zond<br />

zijn vrouw, zijn dochter, en zijn ongeboren kleinkind weg.<br />

Robel werd geboren, maar kort daarna verliet zijn moeder hem. Zijn vader<br />

was niet in the picture. Na verloop van tijd mocht oma - op voorspraak van<br />

de dorpsleiders - terugkomen bij haar man, met de baby. Maar in de jaren die<br />

volgden werd Robel door zijn opa genegeerd of slecht behandeld.<br />

Toen Robel 7 was kwam zijn moeder terug. Met een dochtertje. Maar, ze<br />

vertrok wéér en liet ook dit kind achter bij haar ouders. Robel droeg een groot<br />

deel van de zorg voor het meisje. Op zijn 12e kwam zijn moeder opnieuw terug.<br />

Ze had HIV. Robel hielp haar te verzorgen totdat ze enkele maanden later voor<br />

zijn ogen overleed.<br />

Je zou zeggen: hoe moet het verder na zo’n start? Toch gaat het erg goed met<br />

de nu 32-jarige Robel. In een groter verhaal op uitdaging.nl/eth2 vertelt hijzelf<br />

hoe dit gegaan is. We verklappen alvast: het werk van Compassion speelde<br />

hierin een grote rol. Bijna tien jaar geleden kwam Robel als jong talent in<br />

dienst bij Crown Packaging. In de jaren dat hij daar werkte, maakte hij zoveel<br />

indruk op Gerard dat hij hem twee jaar geleden vroeg om General Manager te<br />

worden bij GUZO.<br />

OP DE FOTO<br />

REGELMATIG VIEREN DE<br />

HOLLANDERS IN BISHOF-<br />

TU EEN FEESTJE. SOMS<br />

LUKT HET DAN OM TE<br />

BESCHIKKEN OVER ECHTE<br />

FRIKADELLEN. ALS DÍE OP<br />

HET MEUNU STAAN, WIL<br />

JE NATUURLIJK PASSEND<br />

GEKLEED ZIJN: HOLLAND-<br />

SE KLOMPEN ONDER JE<br />

ETHIOPISCHE JURK...<br />

Ze maken allemaal indruk op me. Maar<br />

Pim en Gerdine Marijs in het bijzonder.<br />

Samen geeft dit echtpaar leiding aan<br />

Addis Alem. Een huis waar gehandicapte<br />

kinderen dagopvang krijgen, waar vrouwen<br />

in nood aan mogen kloppen voor een<br />

goed gesprek en dagbsteding en waar drie<br />

tienermoeders tijdelijk onderdak vinden.<br />

Pim verzorgt daarnaast nog de training van<br />

een groep Ethiopische evangelisten die in<br />

het hele land actief zijn.


UITDAGING IN ETHIOPIË • 76<br />

En dan is er de Ethiopische Aberash.<br />

Samen met de Nederlandse Berdien<br />

Coster heeft ze een klein ziekenhuis<br />

opgezet. Vooral gericht op zwangere<br />

vrouwen, maar ook mensen met allerlei<br />

andere klachten kunnen er terecht.<br />

Aberash en<br />

de Denbi Clinic<br />

Aberash is een Ethiopische verloskundige.<br />

Samen met Berdien<br />

Coster bestiert zij de Denbi Clinic in<br />

Bishoftu. Elke dag komen hier zo’n<br />

200 mensen. Met allerlei medische<br />

problemen. Er komen ook veel<br />

zwangere vrouwen. Voor controle<br />

en later om er te bevallen. Hier zijn<br />

ze in goede handen. Wie erg arm is,<br />

hoeft bovendien niet te betalen.<br />

In haar spaarzame vrije tijd heeft<br />

Aberash een prachtige sier- en<br />

kweektuin aangelegd naast de<br />

kliniek. Aberash: “Het is mooi, het<br />

is een goed voorbeeld voor onze<br />

bezoekers én ik kan hier even lekker<br />

bijkomen na een drukke werkdag.”<br />

Samen<br />

Hoe verschillend het werk, de visie<br />

en de aanpak van de Nederlanders in<br />

Bishoftu ook zijn, ze leven nauw samen,<br />

bidden voor elkaar, ontmoeten elkaar<br />

zondags in de internationale kerk die<br />

ze zelf opgezet hebben en gaan elke<br />

maandag samen de straten op om eten<br />

uit te delen. En ook in het werk supporten<br />

ze elkaar. Zo vlechten de vrouwen<br />

bij Addis Alem manden in opdracht<br />

van Ubuntu en kreeg de kliniek van<br />

Berdien en Aberash jaren geleden een<br />

plekje op het terrein van een van de<br />

‘Nederlandse’ bedrijven.<br />

Twee geiten<br />

Later die week is er het GUZOkoffiefeestje.<br />

Er zijn in alle vroegte<br />

twee geiten geslacht en de keukenploeg<br />

heeft de hele ochtend aan de maaltijd<br />

gewerkt. Met het team van GUZO en<br />

alle 75 medewerkers van Crown vieren<br />

we de klassieke Ethiopische maaltijd:<br />

injera’s met geitenvlees en pittige kruiden.<br />

Mét bluswater in een Crown-yoghurt-cup<br />

(zie de foto hiernaast).<br />

De wereld veroveren<br />

Tijdens de koffie na de maaltijd vraag<br />

ik Gerard waarom hij en Baukje ook<br />

nog een koffiebedrijf zijn begonnen.<br />

Gerard legt uit: “Ethiopië heeft veel meer<br />

import dan export. Ze kopen meer dan ze<br />

verkopen. Dat is - net als thuis - niet goed<br />

voor de portemonee. Maar je moet ook<br />

wel iets hebben om te te kunnen verkopen.<br />

Koffie is echt een grondstof waar we<br />

hier in Ethiopië veel van hebben en waar<br />

de rest van de wereld graag gebruik van<br />

maakt. Nu verlaat bijna elke koffieboon<br />

Ethiopië als-ie nog groen is. Dat betekent<br />

dat de hele verdere bewerking - dus<br />

ook de waardevermeerdering - ergens<br />

anders gebeurt, bijvoorbeeld in Nederland.<br />

Maar GUZO-koffie gaat Ethiopië uit<br />

als kant-en-klaar product: geroosterd en<br />

verpakt. Zo helpen we de Ethiopische<br />

economie echt vooruit. Daarom zijn wij<br />

met GUZO-koffie begonnen. En zeker,<br />

óók omdat dit gewoon ontzettend lekker<br />

spul is!”<br />

En met die kop koffie komt het Ethiopiëavontuur<br />

van uw redacteur voorlopig<br />

ten einde. Spullen pakken en terug naar<br />

het vliegveld. Ik heb een nachtvlucht en<br />

als het vliegtuig van Ethiopian Airlines<br />

opstijgt is het donker. Addis Abeba glijdt<br />

onder me weg en zwaait me uit met honderdduizend<br />

lichtjes. Ze doen me even<br />

denken aan de mensen die ik deze week<br />

ontmoet heb.<br />

Daarna duurt het lang voordat ik in<br />

slaap val. Vast te veel koffie gehad...<br />

Meer lezen over Ethiopië en de<br />

Nederlanders in Bishoftu?<br />

• uitdaging.nl/eth2<br />

• guzo.nl<br />

• addisalem.nl<br />

• hulpaanethiopie.nl (Denbi)


Licht van de wereld<br />

4X<br />

KERST<br />

Verras familie en vrienden met een unieke kerstkaart<br />

4X<br />

‘Oude meesters’ Licht van de wereld<br />

(Gerard van Honthorst)<br />

En help mee om patiënten lepravrij te maken<br />

2X<br />

Vogels in de winter<br />

2X<br />

advertenties<br />

2X<br />

2X<br />

Liefde, Vrede, Hoop,<br />

Vreugde & Geloof<br />

2X<br />

Per set<br />

à € 6,- ontvangt<br />

u vier dubbele<br />

kaarten met<br />

envelop.<br />

4X<br />

Liefde, vrede, hoop vreugde & geloof<br />

UITDAGING / ETHIOPIË • 79<br />

Waar ga je heen?<br />

Op de vorige bladzijdes heb je een groot artikel over<br />

Ethiopië kunnen lezen. Hoewel er een christelijke<br />

meerderheid is in het land, zijn er ook gebieden waar<br />

vooral moslims wonen. Als mensen daar christen<br />

worden, betekent dat vaak strijd en eenzaamheid.<br />

TWR verzorgt radio-uitzendingen in tal van landen,<br />

en deelt een mooi gestuigenis uit Ethiopië...<br />

Komt laten wij aanbidden<br />

‘Oude meesters’<br />

Aanbidding van de herders<br />

(Gerard van Honthorst)<br />

VErlangen naar<br />

het licht<br />

Gratis extra set uit de vorige<br />

collectie bij bestelling van<br />

vier sets of meer.<br />

Liefde, vrede<br />

& blijdschap<br />

‘William Morris’<br />

- Verlangen naar het Licht<br />

- Liefde, vrede & blijdschap<br />

Ere zij God<br />

Bestel op:<br />

www.leprazending.nl/uitdaging<br />

of bel: 055 - 7 600 500<br />

Met de aankoop van deze kerstkaarten steunt u leprapatiënten.<br />

Ere<br />

zij God<br />

vrede<br />

op aarde<br />

In de mensen<br />

een welbehagen<br />

2X<br />

Glas in lood (Jan Verhallen)<br />

Vertrekken<br />

Keio kwam vijftien jaar geleden tot geloof, maar<br />

er was niemand die hem Bijbels onderwijs kon<br />

geven in zijn dorp Guaseih. Hij voelde zich<br />

eenzaam en dacht erover om naar de hoofdstad<br />

Addis Abeba te vertrekken, tot hij op een ochtend<br />

naar een radioprogramma luisterde en een<br />

lied hoorde waarin gezongen werd: ‘Waar ga je<br />

heen, waarom laat je je woonplaats in de steek?’<br />

Korte tijd later zei iemand tegen hem: “Je moet je<br />

woonplaats niet verlaten.” Keio besloot te blijven<br />

en alles veranderde... “Samen met een vriend<br />

begon ik iedere avond te luisteren naar Bijbelstudieprogramma’s.<br />

Mijn vriend kwam na enige<br />

tijd ook tot geloof, maar mijn vrouw verliet me<br />

bijna toen ze begreep dat ik christen was geworden.<br />

Totdat ze zelf ook naar het radioprogramma<br />

begon te luisteren en ging nadenken over wat<br />

ze hoorde: ze nam Jezus aan als haar Redder en<br />

bleef bij mij.”<br />

Toepassen<br />

“We luisteren nu samen en ik moedig ook anderen<br />

aan om te gaan luisteren. Voorheen had<br />

ik verschillende slechte gewoonten. Niemand<br />

vertelde me dat ik daarmee moest stoppen. Door<br />

dit programma leren we de Waarheid kennen<br />

én toepassen in ons leven. Nu wil ik Christus<br />

volgen. Ik ben een nieuw persoon!”<br />

Foto: Shutterstock<br />

‘Ik ben<br />

een<br />

nieuw<br />

persoon!’


UITDAGING • 80<br />

CENTRAAL-AZIË • 81<br />

Kijk nou...<br />

die bomen!<br />

Vrucht<br />

dragen<br />

Foto: Shutterstock<br />

People<br />

International<br />

is een zendingsorganisatie<br />

die<br />

zich richt op<br />

Centraal-Azië.<br />

Daniël* van<br />

het Nederlandse<br />

kantoor van de<br />

organisatie schreef<br />

dit mooie bericht<br />

over Rustam.<br />

* Om veiligheidsredenen<br />

gebruiken we een fictieve<br />

naam.<br />

“Rustam is de directeur van het landbouwproject<br />

waar we mee samenwerken. Hij en<br />

zijn gezin kwamen tot geloof toen ze in een<br />

klein dorpje woonden, ergens aan een van<br />

de noordelijke zijderoutes. Toen ze tot geloof<br />

kwamen wilden hun buren niks meer met ze<br />

te maken hebben. Ze werden door de religieuze<br />

leiders uit het dorp verbannen. Rustam<br />

en zijn gezin verhuisden naar de hoofdstad<br />

van het land om in contact te komen met<br />

andere gelovigen en om werk te vinden.<br />

Vlakbij het dorp was een stuk land waar<br />

dorpelingen ieder jaar bomen plantten.<br />

Maar ieder jaar ging alles dood door gebrek<br />

aan water. Afgelopen winter, na tien jaar,<br />

keerde Rustam terug naar het dorp en kreeg<br />

een contract voor het verdorde stukje land.<br />

Hij wilde er een landbouwproject<br />

beginnen.<br />

Als organisatie waren we al een tijd<br />

aan het bidden om voet aan de grond<br />

te krijgen in dit onbereikte gedeelte<br />

van het land. Toen we voor dit project<br />

een financieel partner kregen, wisten<br />

we dat het tijd was om verder te<br />

bewegen.<br />

Rustam begeleidde het graven van<br />

een waterput, het planten van bomen<br />

en de installatie van het irrigatiesysteem.<br />

De bomen groeiden goed en<br />

al snel was het dorre perceel gevuld<br />

met groene bomen. De dorpelingen<br />

konden hun ogen niet geloven en ze<br />

werden erg nieuwsgierig. Tijdens<br />

de zomer kwamen de dorpelingen<br />

dagelijks langs om vragen te stellen.<br />

Ze werden enthousiast over de<br />

boomgaard die groeide op land waarvan<br />

ze dachten dat het onmogelijk<br />

was om iets op te laten groeien.<br />

Zelfs de religieuze leiders staan nu<br />

open voor gesprek en relatie. Het<br />

hele dorp ziet dat de mensen die<br />

volgelingen van Jezus zijn waarde<br />

toevoegen aan de gemeenschap.<br />

Bid je mee dat God veel vrucht zal geven<br />

op deze plek, zowel fysiek als geestelijk?”<br />

Daniël* • uitdaging.nl/501


UITDAGING / VACATURES • 83<br />

OVERZICHT VAN<br />

VACATURES<br />

die aansluiten bij<br />

het motto van <strong>Uitdaging</strong>:<br />

het Evangelie omarmen<br />

én doorgeven<br />

Relatiemanager Alpha<br />

32-36 uur, Driebergen<br />

Als Relatiemanager Alpha<br />

ga je aan de slag om meer kerken<br />

te helpen om te starten met een<br />

Alpha. En natuurlijk ondersteun je<br />

bestaande Alpha’s met kwalitatieve<br />

trainingen en materialen, zodat<br />

zij alles in huis hebben om een<br />

goede Alpha te geven.<br />

Werken in<br />

de noodhulp?<br />

Medair heeft verschillende<br />

vacatures in de hele wereld.<br />

uitdaging.nl/vacatures<br />

Delen? Graag!<br />

2 Artsen voor<br />

Hoofdbasis Papoea<br />

Nieuw Guinea<br />

Minimaal voor 1 jaar<br />

Verlenen en coördineren van<br />

medische zorg aan zendelingen<br />

en lokale medewerkers<br />

uitdaging.nl/vacatures<br />

uitdaging.nl/vacatures<br />

Zie je een leuke vacature voor je broer,<br />

zus, zoon, dochter, vriend of voor<br />

iemand uit de kerk? Maak er een foto<br />

van en zet ‘t op de app!<br />

Financieel<br />

Administrateur<br />

16-24 uur<br />

Voor de basisadministratie en donateursadministratie<br />

van Pioneers<br />

Nederland en Pioneers Europa.<br />

uitdaging.nl/vacatures<br />

Videospecialist<br />

32-40 uur / Ermelo<br />

Produceren van (online) videocontent,<br />

campagnevideo’s en<br />

live streamen van events om<br />

de vervolgde kerk onder de<br />

aandacht te brengen.<br />

Short-Term Werker<br />

Tsjechië<br />

32-40 uur / 6-12 maanden<br />

Wil jij groeien in je geloof en<br />

ervaren wat het is om zendeling<br />

te zijn in Tsjechië?<br />

uitdaging.nl/vacatures<br />

uitdaging.nl/vacatures


UITDAGING / VACATURES • 84 UITDAGING / VACATURES • 85<br />

<strong>Uitdaging</strong><br />

Software Ontwikkelaar<br />

/ Analist in<br />

Papoea Nieuw Guinea<br />

Je bent vakbekwaam, een teamspeler,<br />

gemotiveerd en gevoelig<br />

voor taal- en cultuurverschillen.<br />

uitdaging.nl/vacatures<br />

Redacteur Media België<br />

24-32 uur<br />

Presenteer en monteer<br />

programma’s, bedenk nieuwe<br />

podcasts en herschrijf Nederlandse<br />

scripts voor een Vlaams publiek.<br />

uitdaging.nl/vacatures<br />

Delen? Graag!<br />

Zie je een leuke vacature voor je broer,<br />

zus, zoon, dochter, vriend of voor<br />

iemand uit de kerk? Maak er een foto<br />

van en zet ‘t op de app!<br />

Docent en medewerker<br />

Jongerenwerkersopleiding<br />

Help onze studenten in<br />

hun ontwikkeling tot jongerenwerker.<br />

Professionals met liefde<br />

voor God en passie voor jongeren.<br />

uitdaging.nl/vacatures<br />

• (Online) Redacteur<br />

• Projectleider Gebed<br />

4-8 uur / Elburg<br />

Naast ons tijdschrift dat twee keer<br />

per jaar verschijnt, gaan we ons in<br />

2024 ook richten op online content.<br />

We zijn daarom op zoek naar versterking<br />

van onze redactie.<br />

Ook zoeken we een Projectleider<br />

Gebed: een man of vrouw van gebed,<br />

met creatieve ideeën en organisatietalent.<br />

65-plus? Van harte welkom<br />

om te reageren!<br />

uitdaging.nl/vacatures<br />

Missionary Coach<br />

& Assistant<br />

12-20 uur / Amersfoort<br />

Whatsapp Mentoren<br />

4-16 uur / vanuit huis<br />

Je bent betrokken in het proces van<br />

kennismaking, voorbereiding, uitzending<br />

en re-entry van de zendeling.<br />

Zodat die optimaal floreert op<br />

zijn of haar plek in het veld.<br />

uitdaging.nl/vacatures<br />

Beheerder Boerderij<br />

Centraal-Azië<br />

Ben jij christen en op zoek naar<br />

een nieuwe uitdaging in Azië?<br />

GlobalRize biedt online bijbelcursussen<br />

in diverse talen aan. We zijn met<br />

name op zoek naar mentoren in het<br />

Engels, Spaans, Frans en Duits.<br />

uitdaging.nl/vacatures<br />

Directeur OMF<br />

Amersfoort<br />

Onze hoogste prioriteit is God te<br />

verheerlijken door de miljoenen<br />

Oost-Aziaten te bereiken met het<br />

evangelie van Jezus Christus.<br />

uitdaging.nl/vacatures<br />

uitdaging.nl/vacatures


advertentie<br />

UITDAGING / GIFT OF COLLECTE • 87<br />

11 IDEEËN<br />

VOOR DE COLLECTE OF EEN GIFT<br />

1 Steun een luistergroep van TWR<br />

Ruim 40% van de<br />

wereldbevolking heeft<br />

nog niet of nauwelijks het<br />

evangelie gehoord.<br />

Via internet bereikt GlobalRize<br />

miljoenen mensen met het evangelie.<br />

Doet u mee met dit wereldwijde<br />

evangelisatiewerk?<br />

Help<br />

en<br />

doneer<br />

Kijk voor meer informatie op globalrize.nl<br />

2 Teksten delen met Oezbeken<br />

In een project gericht op Oezbeken promoten<br />

we Bijbelteksten op Facebook en Instagram. Er<br />

is telkens 10 euro nodig om 150 mensen te bereiken.<br />

De posts geven bijna dagelijks vervolggesprekken.<br />

Draagt u een tientje bij?<br />

uitdaging.nl/12id<br />

Een pakket voor luistergroepen kost 30 euro en<br />

bestaat uit een Bijbel, een audiospeler, studievragen<br />

en een SD-kaart met Bijbelstudiemateriaal,<br />

gesproken in de eigen taal van de deelnemers.<br />

uitdaging.nl/12id<br />

3 Op zoek naar God<br />

Steun ons werk in Oekraïne. 80% van alle russisch-talige<br />

cursussen die we geven is aan Oekraïners.<br />

De oorlog maakt dat mensen op zoek gaan<br />

naar God en een plek zoeken om vragen te stellen.<br />

Wilt u bijdragen aan ons werk onder Oekraïners?<br />

uitdaging.nl/12id


UITDAGING / GIFT OF COLLECTE • 88 UITDAGING / GIFT OF COLLECTE • 89<br />

5 Transport microscopen<br />

4 Zet de kerk in bloei<br />

Alpha Nederland wil 150 kerken coachen<br />

om Jezus zichtbaar te maken en de omgeving<br />

te dienen. Met €50 per maand zet jij<br />

één van die 150 kerken in bloei!<br />

uitdaging.nl/12id<br />

Van een school in Alkmaar hebben we gebruikte<br />

microscopen gekregen voor Seeds of Hope in Jericho.<br />

We zoeken nog financiële middelen voor het transport.<br />

8 Jongeren en zending<br />

We willen meer jongeren kennis laten maken<br />

met zending. Jongeren werken tijdens<br />

een missiereis, oriëntatiereis, stage of<br />

tussenjaar samen met onze zendelingen of<br />

Missionpartners. Terwijl ze proeven van het<br />

zendingsleven, werken ze aan hun persoonlijke<br />

groei en maken ze impact op de plek<br />

waar ze zijn. Zo ontdekken zij wat hun rol<br />

is in Gods missie! We vragen uw steun en<br />

gebed om dit mogelijk te maken.<br />

uitdaging.nl/12id<br />

uitdaging.nl/12id<br />

advertentie<br />

6 Een Bijbel voor iedereen<br />

Veel mensen nog geen toegang tot de Bijbel<br />

in de taal van hun hart. Eén Bijbelvers<br />

vertalen kost 15 euro. Hoeveel verzen<br />

neemt u voor uw rekening?<br />

uitdaging.nl/12id<br />

4 Locaties voor vakanties,<br />

conferenties en groepen in<br />

Nederland, België en Zweden!<br />

Heerlijk samenkomen,<br />

overnachten en eten.<br />

Informeer naar de mogelijkheden.<br />

7 Meer uitzendingen naar<br />

Azië en Arabische wereld<br />

Helpt u interserve om meer christen-professionals<br />

uit te zenden naar Azië en de Arabische wereld?<br />

uitdaging.nl/12id<br />

Zelhem<br />

Limauges (B)<br />

Amerongen<br />

Zweden<br />

De Betteld Groep | www.betteld.nl | 0314-627200


advertenties<br />

UITDAGING / GIFT OF COLLECTE • 91<br />

9 Collecteren voor ‘stille’ rampen<br />

‘Stille’ rampen waar de wereldcamera’s niet op gericht<br />

zijn. Medair vraagt om te collecteren voor deze<br />

crises: honger in de Hoorn van Afrika, honger in<br />

Jemen en cholera in Zuid-Soedan en Congo.<br />

uitdaging.nl/12id<br />

10 Een Bijbel om staande te blijven<br />

Een Bijbel is voor bedreigde christenen een kostbaar<br />

geschenk. Het Woord van God kunnen lezen<br />

in hun eigen taal helpt hen om staande te blijven.<br />

Voor 10 euro geeft u al een Bijbel.<br />

GEEF JIJ ONS EEN<br />

uitdaging.nl/12id<br />

TOEKOMST?<br />

STEUN ONS!<br />

Maak het leven en de<br />

ontwikkeling van een kind<br />

met een beperking in Jemima<br />

mogelijk. Er worden bijna<br />

60 kinderen en bewoners in<br />

Jemima opgevangen.<br />

JEMIMA.NL<br />

11 2000 Lamogai-Bijbels<br />

De Bijbel is eindelijk compleet vertaald in<br />

de Lamogai taal. Nu willen we 2000 Bijbels<br />

laten drukken en verschepen naar New<br />

Britain (Papua Nieuw Guinea). Zie ook het<br />

artikel op pagina 34 en 35. Wilt u dit mede<br />

mogelijk maken?<br />

uitdaging.nl/12id


UITDAGING / AGENDA • 92<br />

UITDAGING / AGENDA • 93<br />

23<br />

NOV<br />

3<br />

DEC<br />

12-17<br />

DEC<br />

13<br />

JAN<br />

13<br />

JAN<br />

AGENDA<br />

NOV <strong>2023</strong> - JUNI 2024<br />

Urk<br />

Benefietdiner Globalrize<br />

globalrize.nl/businessclub<br />

Online<br />

Start adventsserie ‘Verwachtingsvol leven’<br />

evangelisch-college.nl/advent<br />

Bergeijk<br />

Begeleide Stilteretraite<br />

interserve.nl/agenda<br />

Veenendaal<br />

Alpha Nederland Training & Inspiratie<br />

alphanederland.org/agenda<br />

Amersfoort Vathorst<br />

Torchbearers-dag<br />

torchbearers.org/conferentie<br />

17<br />

JAN<br />

19-21<br />

JAN<br />

21-28<br />

JAN<br />

26<br />

JAN<br />

4<br />

FEB<br />

Ermelo<br />

Lancering Ranglijst Christenvervolging<br />

opendoors.nl/ranglijst<br />

Beugen<br />

Xplore Mission Weekend<br />

xploremission.nl<br />

Nederland<br />

Week van Gebed<br />

weekvangebed.nl<br />

Veenendaal<br />

Global Leadership Summit<br />

globalleadershipsummit.nl<br />

Diverse plaatsen<br />

Zondag voor Onbereikte Volken<br />

info@frontiers.nl


UITDAGING / AGENDA • 94<br />

UITDAGING / WOORDZOEKER • 95<br />

2<br />

MRT<br />

2<br />

MEI<br />

17-20<br />

MEI<br />

13<br />

JUN<br />

t/m<br />

31<br />

AUG<br />

Midden-Nederland<br />

Open Dag People International<br />

info@peopleinternational.nl<br />

Amerongen<br />

Zendingsdag Ethnos 360<br />

ethnos360.nl<br />

Biddinghuizen<br />

Pinksterconferentie Opwekking<br />

pinksterconferentie.nl<br />

Almere<br />

Business Event ‘Zinnige Zaken’<br />

hvschaik@zendingovergrenzen.nl<br />

Barneveld<br />

50% korting op Missie & Media<br />

uitdaging.nl/korting<br />

AGENDA-ITEMS AANLEVEREN VOOR DE VOLGENDE UITDAGING (MEI 2024) OF VOOR<br />

ONZE ONLINE AGENDA (UITDAGING.NL/AGENDA)? MAIL NAAR info@uitdaging.nl<br />

Woordzoeker<br />

Nog meer puzzelen?<br />

Dit Medair boekje Woordzoeker kun je aanvragen!<br />

Dit Pis wederom R I A een T puzzel I Nvan Ade Schristelijke N E Lnoodhulporganisatie<br />

I E Z K E D<br />

Medair. Alle speurwoorden hebben iets te maken met het werk of<br />

M L N E I K D A G E Z O N D H E I D<br />

werkgebeid van Medair. Ze hebben trouwens een heel boekje gemaakt<br />

vol met puzzels en die kun je aanvragen via deze link:<br />

L A U E A N IJ I D V R E T A W G L A<br />

P E F H G R E L N E S T R A N E F L<br />

uitdaging.nl/medair<br />

P M S G D N O K E G O G A I W R E P<br />

AARDBEVING LEVEN<br />

AFGHANISTAN LEVENSRED<br />

AFRIKA<br />

MADAGASKA<br />

ARMOEDE MEDICIJNEN<br />

ARTSEN<br />

MEDISCH<br />

CHRISTELIJK NOODHULP<br />

Medair Woordzoeker<br />

CONGO<br />

OEKRAINE<br />

DEKZEILEN ONDERDAK<br />

A O A D H O I N D T T S D E I V L O DONEREN ONDERVOED<br />

AARDBEVING<br />

GELD<br />

P R I A T I N A S N E L I E Z K E D<br />

LEVEN<br />

ONHERBERG<br />

Medair G M O Woordzoeker<br />

K E A O L D D S IJ G K E U M N<br />

AFGHANISTAN<br />

GEVEN<br />

LEVENSREDD<br />

RAMPENBES<br />

MN LA NJ EH I I KO DN AN GE E ZR OI NA DN H EO IE DH<br />

AFRIKA<br />

GEWELD<br />

MADAGASKA<br />

REPARATIE<br />

P R I A T I N A S N E L I E Z K E D<br />

AARDBEVING<br />

ARMOEDE<br />

GEZONDHEID<br />

LEVEN<br />

MEDICIJNEN<br />

SANITAIR<br />

LI AD UO EC AT NG IJV I I DR VT R EA TR AM WO GE LD AFGHANISTANA<br />

E<br />

LEVENSREDDEND<br />

ARTSEN<br />

HOOP<br />

MEDISCH<br />

SOEDAN<br />

M L N E I K D A G E Z O N D H E I D AFRIKA<br />

MADAGASKAR<br />

PV EA FR HS GA RN EO LG NS EA SH TD RS AH NO EK FI ARMOEDE LR<br />

CHRISTELIJK<br />

HULP<br />

NOODHULP<br />

SOMALIE<br />

MEDICIJNEN<br />

L A U E A N IJ I D V R E T A W G L A<br />

CONGO<br />

INTERNATIONAAL<br />

OEKRAINE<br />

SYRIE<br />

ARTSEN<br />

MEDISCH<br />

E MG SD GI DR NO OR KE EN GT OA GC A IY WC R EC PB<br />

P E F H G R E L N E S T R A N E F L CHRISTELIJK DEKZEILEN<br />

JORDANIE<br />

NOODHULP ONDERDAK<br />

VLUCHTELIN<br />

A O H O I N D T T S D E I V L CONGO O DONEREN<br />

KAMP OEKRAINE ONDERVOEDI<br />

VOEDSEL<br />

P<br />

B<br />

M<br />

A<br />

S<br />

A<br />

G<br />

D<br />

D<br />

A<br />

N<br />

C<br />

O<br />

B<br />

K<br />

L<br />

E<br />

E<br />

G<br />

W<br />

O G<br />

A<br />

A<br />

B<br />

I<br />

U<br />

W<br />

K<br />

R<br />

R<br />

E<br />

A<br />

P<br />

IJ E<br />

DEKZEILEN GELD<br />

KANO ONDERDAK ONHERBERGZ<br />

WATER<br />

GA D OM S AO N DK E HEP OAN I OA N LD DV T DA T SR IJD N GE S KI L VE D LU I OM N DONEREN NR<br />

GEVEN<br />

KENIA ONDERVOEDING RAMPENBEST<br />

ZWITSERLAN<br />

GELD<br />

NG MA OJ KH E I AO O N L ND D ES RIJ IG AK EN UH MO N<br />

H GEWELD<br />

KWETSBAAR ONHERBERGZAAM<br />

R K I M E N E R E N O D E T V N E G<br />

REPARATIE<br />

AARDBEVINGEVEN<br />

RAMPENBESTRIJDING<br />

P R I A T I N A S N E L I E Z K E D<br />

GEZONDHEID<br />

LEVEN<br />

SANITAIR<br />

NI A AD A JO E HC P I TR OGK N VE N I IE RL E TA R RM I AO RN S MH W O EAFGHANISTAN<br />

E E HD N GEWELD EZ<br />

HOOP LEVENSREDDEND REPARATIE<br />

SOEDAN<br />

M L N E I K D A G E Z O N D H E I D AFRIKA GEZONDHEID<br />

VI DA OR CS T GN V O I G R ST AR HA DR M OH EO DK EI R HULP MADAGASKAR SANITAIR<br />

A R M E A G D N A L R E S T I W Z SOMALIE<br />

HOOP A<br />

ARMOEDE INTERNATIONAAL<br />

MEDICIJNEN<br />

SOEDAN<br />

L A U E A N IJ I D V R E T A W G L A<br />

SYRIE<br />

VE AG RD SI AR NO O R G E S A TH AD CS AH OY KC IR R HULP<br />

SOMALIE<br />

L A A N O I T A N R E T N I SARTSEN<br />

T CK BA<br />

INTERNATIONAAL JORDANIE MEDISCH<br />

SYRIE VLUCHTELING<br />

P E F H KAMP<br />

VOEDSEL<br />

B<br />

E<br />

G<br />

G<br />

R<br />

A<br />

D<br />

E<br />

A<br />

I<br />

L<br />

D<br />

R<br />

N<br />

A<br />

O<br />

E<br />

C<br />

R<br />

S<br />

B<br />

E<br />

T<br />

L<br />

N<br />

R T<br />

A<br />

W A<br />

C<br />

N<br />

B<br />

A<br />

E<br />

U<br />

Y<br />

F<br />

C<br />

L<br />

K<br />

R<br />

CHRISTELIJK<br />

C<br />

A<br />

B<br />

NOODHULP<br />

R O O P T O N D E R V O E D I IJ JORDANIE E<br />

VLUCHTELINGEN<br />

CONGO N G M<br />

KAMP KANO OEKRAINE<br />

P M S G VOEDSELWATER<br />

BD AN AO D K A E C GB OL GE AW AI WB UR KE RP<br />

A IJ E<br />

D S N E P N A D V A R N S L D DEKZEILEN I N KANO R KENIA ONDERDAK<br />

WATER ZWITSERLAN<br />

A O A D Oplossing DH SO N I E N P D N TA TD SV DA ER NI SV L DO<br />

I DONEREN N R KENIA KWETSBAAR<br />

ONDERVOEDING ZWITSERLAND<br />

R K I M E N E R E N O D E T V GELD N E G<br />

KWETSBAAR ONHERBERGZAAM<br />

G M O K RE KA I O M L E D N DE SR IJE GN KO DE EU TM VN<br />

N E G<br />

A A E P R K E I L A M O S W E<br />

GEVEN<br />

E N Z<br />

N A J H AI AO EN P N R E K EE RI IL A NM OH SO WE EH<br />

E GEWELD N Z<br />

A R M E A G D N A L R E S T I GEZONDHEID W Z A<br />

I D O C AT RG MV E I A R G TD RN A RL MR OE SE TD I E W Z A<br />

HOOP<br />

A N O I T A N R E T N I S T K A<br />

V A R S<br />

L<br />

A<br />

A<br />

N<br />

A<br />

O<br />

N<br />

G<br />

O<br />

S<br />

I<br />

A<br />

T<br />

H<br />

A<br />

D<br />

N<br />

S<br />

R<br />

H<br />

E T<br />

O<br />

N<br />

K<br />

I<br />

I<br />

S<br />

R<br />

T HULP K A<br />

P T O N D E R V O E D I INTERNATIONAAL<br />

N G M<br />

R O O P T O N D E R V O E D I N G M<br />

E G D I R O R E N T A C A Y C R C B<br />

Medair Woordzoeker<br />

B A A D Oplossing A C B L E W A B U K R A IJ E<br />

D S N E P N A D V A R N S L D I N R<br />

R K I M E N E R E N O D E T V N E G<br />

A A E P R K E I L A M O S W E E N Z<br />

JORDANIE<br />

KAMP<br />

KANO<br />

KENIA<br />

KWETSBAAR<br />

RAMPENBESTRIJDING<br />

REPARATIE<br />

SANITAIR<br />

SOEDAN<br />

SOMALIE<br />

SYRIE<br />

VLUCHTELINGEN<br />

VOEDSEL<br />

WATER<br />

ZWITSERLAND


advertenties<br />

UITDAGING / THE SEARCH • 97<br />

Staat u onverwacht voor de<br />

ontruiming van een woning?<br />

Geen zorgen. Wij komen helpen!<br />

Snel en betaalbaar.<br />

The<br />

Search<br />

JRV<br />

ontruiming<br />

06 • 19 06 57 68<br />

jrvontruiming.nl<br />

Kraak de code<br />

en verdien 250 euro voor<br />

jouw kerk of goede doel!<br />

Een ondernemer stelt 250 euro beschikbaar<br />

voor degene die als eerste de code kraakt. Geen<br />

makkie, maar met een beetje Bijbel-, landen-,<br />

internet- en cijferkennis gaat het je vast lukken...<br />

Houd dit blad bij de hand, ga naar<br />

uitdaging.nl/search<strong>445</strong> en kraak die code!<br />

DE CODE VAN UITDAGING<br />

444 IS GEKRAAKT DOOR<br />

BEN BODE UIT HARDINX-<br />

VELD-GIESSENDAM. DE 250<br />

EURO SCHENKT HIJ AAN<br />

PETER STEIJGER DIE EEN<br />

MUSKATHLON GAAT LOPEN<br />

IN MAROKKO.


UITDAGING / COLOFON • 98<br />

uitdaging<br />

Sinds 1973<br />

Nummer <strong>445</strong> / november <strong>2023</strong><br />

50<br />

HET EVANGELIE<br />

OMARMEN ÉN<br />

DOORGEVEN<br />

Oplage: 10.000<br />

Verschijning: 2x per jaar (mei, november)<br />

Uitgave en samenstelling:<br />

Wijnand Voogdt<br />

Redactie:<br />

<strong>Uitdaging</strong> en diverse partnerorganisaties<br />

Doe je mee?<br />

We hebben<br />

twee vacatures:<br />

• (Online) Redacteur<br />

• Projectleider Gebed<br />

4-8 uur / Elburg<br />

Begeleiding drukwerk en verzending:<br />

Quality Dots B.V. • qualitydots.nl<br />

Adverteren:<br />

Eddy Morren<br />

06-23056672 • info@morrenmedia.nl<br />

uitdaging.nl/adverteren<br />

We horen graag van je!<br />

redactie@uitdaging.nl<br />

Partnership<br />

<strong>Uitdaging</strong> werkt samen met mensen en<br />

organisaties die zich herkennen in ons<br />

motto: het Evangelie omarmen én doorgeven.<br />

Is zo’n samenwerking ook iets voor<br />

jou(w organisatie)? Stuur dan een mailtje<br />

naar redactie@uitdaging.nl. Kijk voor meer<br />

informatie op uitdaging.nl/partner<br />

Abonneren en wijzigingen<br />

Je kunt je gratis abonneren op <strong>Uitdaging</strong>.<br />

Dat kan via uitdaging.nl/aanmelden<br />

Op deze pagina kun je ook je abonnement<br />

opzeggen of een adreswijziging doorgeven.<br />

uitdaging.nl


Zendingswerkers<br />

gezocht!<br />

Bekijk<br />

onze actuele<br />

vacatures op<br />

twr.nl/<br />

werken-bij-twr<br />

TWR zendt uit!<br />

Ben jij die professional die zijn/haar vaardigheden<br />

op het zendingsveld wil inzetten om samen met<br />

TWR het Evangelie te laten horen via moderne media?<br />

Voel jij je geroepen<br />

te helpen bij<br />

de verkondiging<br />

van Gods Woord<br />

in het buitenland?<br />

Werk mee!<br />

TWR is een internationale zendings organisatie<br />

die chris te lijke programma’s uitzendt in 190<br />

landen en meer dan 300 talen! Dit is mogelijk<br />

door de inzet van lokale mede werkers. Waar<br />

nodig worden zij ondersteund door Nederlandse<br />

deskundigen, bijvoorbeeld op het gebied van:<br />

technische ondersteuning en onderhoud, IT,<br />

grafische vormgeving, audio- en videoproducties,<br />

communicatie, administratie, en nog veel meer...<br />

Meer weten over werken<br />

voor TWR in het buitenland?<br />

Bekijk onze actuele vacatures<br />

op twr.nl/werken-bij-twr.<br />

Neem contact op met Aafke<br />

Woudstra. Bel 0342-478432<br />

of mail naar aafkewoudstra@<br />

twr.nl.<br />

Laat het Evangelie overal horen!<br />

twr.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!