13.01.2024 Views

Brökwagters Bukske 2024

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Zörgtj detjae 't gelaeze hetj

Jeugdpreenses

JANNE i

Preens LUC I


VOORAF

Elk jaar presenteren wij met veel plezier ons

Brökwagtersbukske. Dit jaar alweer voor de

28e keer; veel van onze lezers waren nog niet

geboren toen het eerste Bukske in 1997 zijn/haar/

zullie primeur had. Natuurlijk wederom met het

beproefde concept: informatie, mensen aan het

woord, lol en flauwekul en natuurlijk veel cartoons

en foto’s. Ook dit jaar weer is het ons gelukt om

een mooi Bukske in elkaar te flansen. Dit alles

ter ondersteuning van de komende vijf weken,

waarin de Vastelaovendj in volle glorie losbarst.

Het tweede jaar alweer, waarin we voldoende

gevrijwaard zijn van het coronavirus. Het is nog

niet helemaal weg (de oude redactieleden hebben

alweer een prik gehad), maar we kunnen er

wederom een traditioneel jaar van maken. Voor de

gewone carnavalist is dit seizoen afgelopen vrijdag

begonnen met de uitroeping van Jeugdprinses

Janne I en de presentatie van de adjudanten en een

geweldige jeugdraad van 11. De dag erop gevolgd

door Prins Luc I, die er samen met zijn adjudanten

al een geweldige eerste avond van maakte. Kortom:

de Vastelaovendj is weer los!!

In dit Bukske leest u alles over de nieuwe

prins en jeugdprinses, allerlei Brökwagtersinfo,

een overzicht van alle Vastelaovendjactiviteiten,

verhalen van vroeger, Steûnbaere, werkers achter

en voor de schermen, maar ook de nodige schaele

zeiver. Het Bukske staat weer vol, u hoeft zelf

geen bladzijde te schrijven of te kleuren. Veel

leesplezier en een gouden tip: bewaar ’t Bukske

goed, over enkele jaren kun je er grof geld mee

verdienen op Marktplaats.

Maak er een mooie Vastelaovendj van onder ons

devies: “Laesj ‘t Bukske good, dan kujjae met

di-j daâg auch mej-kalle!”

De redactie

VEURAAF

Elk jaor presentieëre vae met völ plezeer oeës

Brökwagtersbukske. Dit jaor alwieër vör de 28e

kieër: völ van oeës laezers waare nog neet geboeëre

wi-j ’t ieërste Bukske ziene/heure/zullie primeur

haaj. Neteurlik weer met ’t vertouwdje concept:

informatie, minse aan ’t woeërt, lôl en flauwekeul

en neteurlik völ cartoons en foto’s. Auch dit jaor

es ’t os wieër gelöktj um un schoeën Bukske in

mekaar te flanse. Dit alles als ongersteuning

vör de komendje vieëf waeke, woeë-in de

Vastelaovendj in volle glorie losbörsj. ’t Twieëdje

jaor alwieër, woeëdet vae genog vreej zeen van det

coronavirus. ’t Es nog neet hieëlemaol weg (de aoj

redactieleeje zeen wieër ingeëntj), mer vae kinne

d’r wieër un traditioneel jaor van maake. Vör

de gewoeëne vastelaovendjgenger es dit sezoen

aafgeloupe vriedig begonne met ’t uutroope van

Jeugdpreenses Janne I en de presentasie vanne

adjedânte en de geweldjige Jeugdraod van 11. De

daag d’rop gevolgtj door Preens Luc I, dae d’r

saame met zien adjedânte unne geweldjige ieërste

aovendj van maakdje. Kortum: de Vastelaovendj

es wieër los!!

In dit Bukske laesj- jae alles oeëver de nowwe

Preens en Jeugdpreenses, allerlej Brokwagtersweetjes,

un oeëverzicht van alle Vastelavendjactiviteite verhaole

van vreuger, Steunbaere, wêrkers veur en

achter de schêrme, mer auch de noeëdige schaele

zeiver. ’t Bukske stieët wieër vól, gae hooftj zelf

gein bladzej te schrieve of te kluuëre. Völ laesplezeer

en ‘nne gouwe tip: bewaartj ’t Bukske good,

over un aantal jaor kindjae d’r groêf geldj aan

verdeene op Marktplaats.

Maaktj d’r ‘nne schoeëne vastelaovendj van onger

oos devies: “Laesj ‘t Bukske good, dan kujjae

met di-j daâg auch mej-kalle!”

De redaksie

2


Leef Brökwagterrinne

en Brökwagters,

Alweer een klein jaar geleden hebben we aod

jeugdpreens Len I en aod preens Roel I de steek en

mantel afgedaan. Inmiddels hebben we, afgelopen

weekend op de bühne van ons Brökwagterspeliês,

twee kersverse nieuwe hoogheden uitgeroepen. Op

vrijdag 5 januari is Janne van de Kruijs uitgeroepen

als jeugdpreenses Janne I. Ze heeft maar liefst

4 vriendinnen als adjudanten uitgekozen. Wat ben

ik trots dat deze 5 dames, samen met hun voltallige

jeugdraad, de jeugdvastelaovendj dit jaar op

Boshoven voor gaan. Dat heeft onze jeugdcommissie

weer goed voor elkaar.

De jeugdcommissie heeft het zelfs zo goed voor

elkaar dat ze het de komende zes weken zonder

twee van hun leden kunnen doen. Op zaterdag 6

januari werd namelijk Luc Bosmans uitgeroepen

tot Brökwagterspreens Luc I, een langgekoesterde

jongensdroom die uitkwam. Hij kon natuurlijk

niet achterblijven bij onze jeugdpreenses en heeft

ook 4 adjudanten gekozen, waaronder collega

jeugdbegeleider Remco van Hoof. Met deze twee

gezelschappen gaat het zeker weer een knallend

jaar worden!!

Blij zijn we dat we dit jaar weer gebruik mogen

maken van ’t Brökwagterspeliês. Daar zijn we

Ron en Lindsay erg dankbaar voor. Dit voelt als

thuiskomen. We hopen hier dan ook nog jaren

welkom te zijn. Het thuis voelen ervaren we ook

bij café Aod Bosseve bij Marco en Noël. Daarom

zijn we blij dat we dit café afgelopen jaar omgedoopt

hebben tot het officiële Brökwagterskefee in

de zes weken van vastelaovendj op Boshoven.

Om voor jong en oud weer een volledig vastelaovendj

programma te presenteren zijn alle

commissies (waarvoor natuurlijk een woord van

dank!) de afgelopen maanden alweer volop actief

bezig geweest, fantastisch om te zien. Zo hadden

de dames van de Damensitzung afgelopen jaar

voor de elfde en laatste keer dit evenement georganiseerd.

Gelukkig is er een gloednieuwe commissie

van enthousiaste dames die het stokje hebben

overgenomen en deze activiteit in een nieuw

jasje gestoken onder de naam ‘Pumpelroze’. Ik

mag er zelf uiteraard helaas niet bij zijn, maar

ik heb het programma gezien en dit belooft weer

een groot spektakel voor dames te worden.

De Bossever Vastelaovendj Revue gaat een bijzonder

vervolg krijgen. Het eten zal dit jaar

namelijk verzorgd worden door sterren-kok Ron

Lemmens van Flavours. Daarnaast zal op het

podium een grote diversiteit aan vastelaovendjvermaak

te zien zijn, met onder andere buuttereedner

Bas van Neer en Weerter topartiest

Stefan Wolter. Koop dus snel een kaartje, want

vol is vol!

Ook voor de jeugd worden er in ’t

Brökwagterspeliês weer diverse activiteiten

georganiseerd, zoals op 13 en 14 januari de

Wichter Bonte Middig. Op deze middagen spelen

de basisschoolkinderen van groep 7 en 8, na

maanden van oefening, sketches in het Weerter

dialect. Hiermee leveren wij onze bijdrage aan

de instandhouding van het Limburgs dialect, wat

voor ons onlosmakelijk verbonden is met de traditie

van de Vastelaovendj.

Met onze vernieuwde commissies en ons prinsengezelschap

staat er weer een nieuwe generatie

klaar binnen de Brökwagters, hierbij natuurlijk

gesteund door onze sponsoren, steûnbaere en

adverteerders, die we hiervoor hartelijk willen

bedanken. Zo genieten we niet alleen nu van

onze vastelaovendj, maar werken we er hard aan

om een nieuwe generatie vastelaovendjvierders

klaar te stomen om het vastelaovendjvuur door

te geven, zodat dit nog lang mag branden op

Boshoven, Hushoven en Laarveld.

Det vae deindânger mer dék tege moge kome

met di-j daâg!

Met vastelaovendj groet,

Vorst Roy

3


BRÖKWAGTERSPREENS 2024 PRINS LUC I

“D’N IEËRSTE? DAE DRÎNK

ICH ZELF UUT!”

Begin september 2023, Airport Düsseldorf: Samen

met vriendin Britt kom je terug van een mooie

vakantie (en de centen bijna op, dat wel). In de aankomsthal

staan vier look-a-likes (grote bril, hoedje,

snor, slimme blik) je op te wachten met de vraag:

“Wil jij de nieuwe Brökwagterspreens worden?” Wat

doe je dan? “Jao zegke”, is het nuchtere antwoord

van de 28-jarige Luc I Bosmans. “En ook nog zonder

4


aarzeling”, vult hij ernstig kijkend aan. “Dit heb ik

namelijk altijd gewild. Ik had het zelfs in een overmoedige

bui voorspeld.” Tijdens de regeerperiode

van Roel I, kon Luc hem op een avond niet vinden

en vroeg toen aan een van de adjudanten: “Weet jij

waar mijn voorganger is?” Da’s pas lef hebben! En

vriendin Britt Althusius (een stuk jonger dan Luc)

dan? “Ik wist dat dit iets was dat Luc erg graag

wilde,” vertelt Britt geamuseerd, “dus eigenlijk had

ik geen keus, maar het is wel helemaal oké!”

Luc: “Ik vroeg in die aankomsthal ook meteen aan

vorst Roy of ik vier adjudanten mocht hebben, want

dat stond voor mij ook al lang vast.” Waarom vier?

Met een big smile: “Ik had het aan zoveel beloofd!”

Ja, eigenlijk had Luc het hele draaiboek al in zijn

hoofd, zolang was hij er al mee bezig geweest.

Vreemd? Nee, toch niet. Luc is namelijk al enkele

jaren jeugdprins(es) begeleider bij de Brökwagters,

dus geen “groentje” meer in de vastelaovendjwereld.

Echter toen ze ’s avonds thuis in bed lagen (het

stukje wat nu komt is alleen voor volwassenen) ging

er toch veel door beide “koppies” heen, waardoor ze

maar moeilijk de slaap konden vatten… en het bleef

nog lang onrustig in de Boterbloemstraat….

“De vier adjudanten waren binnen 24 uur afgetikt”,

vertelt Luc (in het dagelijks leven werk-

Wilt u financieel onafhankelijk worden?

U kunt meer opbouwen dan u denkt!

GIJS LUIJKX - 06-83 63 65 71

5


zaam op de Risicoafdeling van De Lage Landen

in Eindhoven, Lease Maatschappij) lachend. Zijn

gevolg bestaat uit: Pieter Konings (met vriendin

Iris Crommentuijn), Remco van Hoof (mede-jeugdcommissielid

bij de Brökwagters), Jordi Smits, en

broertje Jorg Bosmans (met vriendin Anne Bonten).

Ze zeiden allen meteen ja, zij hadden dit namelijk

wel eens een keer verwacht, ofschoon een van het

stel lachend roept: “Haaje ze geine baetere kunnen

vînge”? Luc: “We zijn altijd met zijn allen (en eigenlijk

is de groep nog groter) op stap onder andere

bij “De Harmonie”, en kennen elkaar al jaren via

Kivabola, school en voetbal (Luc en Pieter voetballen

beiden in DESM 5. Dat wil zeggen: net onder de

top).” En natuurlijk allemaal vastelaovendj-minded.

Met di-j daâg volop op stap en in het verleden meegedaan

aan optochten en actief als jeugdraadslid

(Anne, Iris, Britt en broer Jorg) en vooral volop

genieten. En, geeft Britt (werkzaam als verpleegkundige

in Martinus) aan: “Mijn vader Jos was

nog jeugdprins van de Brökwagters in 1978.” Met

zijn gevolg en de prinsenbegeleiders (eens per drie

weken), ging Luc verder met het uitwerken van zijn

ideeën. “Ich haaj alles al inne kop” volgens Luc

(Plaats zat!, Red.). Achtereenvolgens kwamen eerst

de vaste onderdelen aan bod: de onderscheiding, het

devies en de openingsspeech. En niet te vergeten…..

de kleding. Dit laatste is altijd een dingetje bij de

dames. Zij zijn vrij snel (mede door internet) uitgekomen

op een 3-tal leuke, zeer podiumwaardige

(Red.) combinaties (kom zelf maar eens kijken en

zien dat het klopt). Luc en zijn adjudanten waren

snel klaar met zwart pak en bijpassende blinkende

schoenen. Op de avond van dit interview (half

november) zijn enkele adjudanten ze zelfs aan

het inlopen (dat is nog eens een gedegen voorbereiding!),

terwijl ze aan tafel zitten, dat dan weer

wel. De onderscheiding “De orde vanne groeëte

glaze”(gemaakt in brilvorm, kenmerk van Luc, zie

www.keukenboetiek.nl

Volg ons ook op social media

@keukenboetiek

ELEKTRO

Elektro Peulen BV

St. Luciastraat 18

6002 BP Weert

T 0495-534651

E info@peulenbv.nl

I www.peulenbv.nl

Al meer dan 50 jaar een vertrouwd adres!

Garage

Bongers V.O.F.

• Onderhoud • Reparatie • APK

• Verkoop gebruikte auto's

St. Donatuskapelstraat 15

6003 AG Weert

Tel.: 0495-533836

www.garagebongers.nl

6


afbeelding) wordt heel speciaal

met een leuk verwerkte opener (daarom

extra stevig) erin, dus kan zelfs na de vastelaovendj

nog van dienst zijn. Vervolgens zijn devies en dat

heeft met zijn hobby brouwen te maken. “Met lôl,

fieëst en humor inne pan, brouwe vae d’r unne

geweldjige vastelaovendj van”. En het brouwen

kan letterlijk genomen worden, want er komt zelfs

een speciaal biertje, genaamd “Prins Heerlijk”

(6,2 %), op de markt. Op moment van schrijven

wordt er in de Brouwschuur 500 liter gebrouwen,

wat 9 december “oppe fles gieët”. Tijdens de vastelaovendjperiode

zal dit speciaal bier op verschillende

plekken te koop zijn. De opbrengst is voor de

jeugdafdeling van de Brökwagters (da’s toch lief van

Luc, niet?). Op de vraag van de redactie: “En aan

wie wordt de eerste fles aangeboden?” antwoordt

Luc resoluut: “Di-j drînk ich zelf uut!” Tijdens het

gesprek is duidelijk dat zijn gevolg van “Preens Luc”

als het ware een merknaam wil maken, want alles

is op elkaar afgestemd: Onderscheiding bril, bier,

brouwen, devies, plezier (Tip: Zijn twee wc-potten

aan elkaar in brilvorm misschien ook een idee,

Luc?) en dit alles in het kader van iets ludieks en

spontaan doen, niet te veel overleggen, gewoon doen.

Want, oh ja, ze gaan ook nog stickers uitdelen. En

het is de bedoeling dat mensen een foto of filmpje

maken met de onderscheiding (bril) op de neus,

dit dan weer insturen en dat komt dan in een mooi

overzicht op Facebook of Instagram. Dit is trouwens

nog niet het laatste. Het vastelaovendjprogramma

doorkijkend zagen zij dat er een vrije zaterdag in

stond, 12 januari. Hier is het gevolg met Luc meteen

op gedoken en er komt die avond een groot feest in

Aod Bosseve: “De wîns vanne Preens”, met artiesten,

plezier en een “kloeëteri-j” in plaats van een loeëteri-j

met speciale “kloeëte priêze”. Want dat is aan

de groep toevertrouwd, zoveel mogelijk plezierige

dingen verzinnen en uitvoeren en vervolgens lol hebben.

Zo hebben ze op het moment van schrijven veel

voorpret over de proclamatie (nog niet af), die de

adjudanten bij de installatie moeten voorlezen en het

feit hierbij dat Jordi (praat eigenlijk geen Weerts)

heel veel tijd nodig zal hebben om de tekst te oefenen…

Hopelijk is iedere lezer naar de uitroeping

gaan kijken, want daar moet het script nog voor

geschreven worden. Als het goed is wordt het iets

met een waarzegger, een glazen bol, een filmpje en…

Och wat, natuurlijk was je erbij in Don Bosco!

Overkappingen/Tuinhuizen

Aftimmerwerk

Tuinpoorten/Wandpanelen

Meubels

Schuifdeuren/

Steellook deuren

Traprenovaties

Ivan’s Woodwork | Vrakkerstraat 31 | 6002 AT Weert | 0495-587717 | info@ivanswoodwork.nl | www.ivanswoodwork.nl

7


MAAK PLAATS VOOR DE HOSSENDE

SCOUTS, BRÖKWAGTERSJEUGDPREENSES

JANNE I EN HAAR ADJUDATEN

Brökwagtersjeugdpreenses kun je maar één keer

in je leven worden, vandaar dat Janne van de

Kruijs blij en trots is op het feit dat zij uitgekozen

is om dit jaar de jeugdvastelaovendj voor te gaan.

Nee, dit keer niet eerst gevraagd worden voor de

jeugdraad en vervolgens als prinses. Nee, meteen

in het 1e belletje de vraag: “Wil Janne prinses

worden”? Het antwoord liet effe op zich wachten.

Toen er gebeld werd door de jeugdcommissie lag

Janne namelijk al in bed. De volgende dag kwamen

logees, dus het werd zaterdagmorgen voordat pap

Erik en mam Angela het aan Janne konden vragen,

maar het antwoord was: “Ja!” Niet vreemd want

Janne had “gesolliciteerd” naar de “ functie” middels

een brief en “Ik had een filmpje doorgestuurd,

waarin ik vertelde waarom ik een goede jeugdprinses

zou zijn.” En…..ze was afgelopen jaar bij de

Jeugdcommissie ook opgevallen bij de Jeugd Bonte

Schoutlaan 27 | Weert | 06 51809749 |

info@timmerbedrijfgerits.nl | www.timmerbedrijfgerits.nl

8


V.V. De Brökwagters

bedânktj

vör de schoeën prînsefôtôs!

Middag, waar ze enkele rollen speelde. Ze deed het

goed op het podium. Dat is ook niet zo gek want

Janne speelt toneel bij Rick en wil later actrice worden.

Al met al voldoende reden om Janne te kiezen

als de nieuwe Brökwagtersjeugdpreenses 2024.

Janne woont met pap, Erik (zit in de beveiligingstechniek),

mam Angela Lenders (TBS reclassering

toezichthouder) en haar 14-jarige broer Tuur (was

raad van 11-lid in het beruchte coronajaar) in de

straat Keurboek (daar bij die vlaggen) op Laarveld.

Nee, voorlopig geen huisdier (pap is allergisch),

maar dat wordt later anders “als ik het huis uit

ben”, vertelt Janne lachend. Ze zit in groep 8 van

de Uitkijktoren bij Juf Moniek Vaes (“die is best

leuk”, vindt Janne). Zoals bijna alle jeugdhoogheden

zijn de vakken crea, gym en buiten spelen de

favoriet. In de klas zitten ook haar 4 vriendinnen,

Kiki de Visser, Sara Aendekerk, Fiet Kursten en

Kayleigh Moris, die haar in de komende periode als

adjudant zullen ondersteunen (zie ook artikel over

Meubelagenturen

www.casadomani.nl

Voor meer informatie:

A2B security:

www.a2bsecurity.nl

T: 0492 - 792494 info@a2bsecurity.nl

Wind & Watermolens Traditionele houtconstructies

Eikenhouten bijgebouwen Terrasoverkappingen

Gecertificeerd op het gebied van beveiliging | Gegarandeerd 24/7 service

Professionele installatie | Materialen van hoge kwaliteit

9


de adjudanten). Naast dat ze in dezelfde klas zitten

hebben ze ook veel hobby’s (gedeeltelijk) samen:

karate, toneel, natuurlijk scouting (bij de Scouts,

kampvuur stoken en lekker op kamp gaan) en veel

kwebbelen en lachen. Bij scouting zit trouwens ook

de rest van het gezin Van de Kruijs.

Natuurlijk vieren ze al jaren ook samen vastelaovendj,

zeker dit jaar, waarbij mam graag met de

jeugd meegaat, waar pap meer van de “buitenvastelaovendj”

houdt (Dit jaar zal hij toch echt

veel binnen moeten zijn, Red.) en Tuur sowieso

altijd present is. Ook liep en loopt het gezin al

jaren mee bij vv de Hot Dogs (zie elders artikel

Vastelaovendjgeveul), zat mam Angela vroeger in

de jeugdraad van 11, speelde ze mee bij de Bonte

Avonden, schrijft/speelt ze nu nog sketches bij de

Bossever Vastelaovendj Revue ( nog geen kaartje

voor de Revue? Snel halen, want op is op!) en doet

Janne ook dit jaar mee met de Bonte Middag. Een

drukke periode dus voor het hele gezin, maar wel

een leuke periode waar men, op moment van schrijven

(half november) reikhalzend naar uitkijkt.

Natuurlijk Janne vooral, ze heeft bijna alles al af,

de onderscheiding, het devies, de uitroepingscere-

monie, de eerste speech en vooral al heel veel voorpret

met de vriendinnen. De rest van de wereld mag

het pas weten op vrijdag 5 januari. Ook opa en

oma Lenders en oma van de Kruijs niet. Janne: “Ik

heb ze gezegd dat ik in de Jeugdraad zit.” Opa had

gezegd dat hij anders de (300) onderscheidingen

wel betaald zou hebben. Nou, opa, dat kan alsnog

met terugwerkende kracht (die opa toch). Trouwens

Janne heeft ook een overgrootoma, die straks ook

beretrots zal zijn.

Janne bedacht zelf haar onderscheiding, “de orde

van de Hossendje Scouts”, een scout die marshmallows

aan het roosteren is op een stookvuurtje

(mooi uitgewerkt door Els Maes) natuurlijk verwijzend

naar haar twee grote hobby’s, scouting en

vastelaovendj. Haar devies “Vae blieëve heej wi-j

marshmallows plekke en gaon door met hosse

en kwekke” is hier dan ook een logisch vervolg op.

Als je Janne vraagt waar ze tegenop ziet is “naar

huis gaan”, dan ook niet vreemd, ze blijft liever

“plekke!” Voor de mensen die niet bij de uitroeping

aanwezig waren (kijk ook op www.brokwagters.

nl), hier kort het verhaal: de kinderen van de Bonte

www.madebysacha.nl

LUNCH

DINER

DRINKS

Toeleverancier voor

hovenier, tuincentra

en groothandel

RESTARIA JACO

SINT LUCIASTRAAT 20 WEERT

0495-534297 | WWW.RESTARIAJACO.NL

10


Middag zingen een heksenlied, waarbij

3 heksen in een grote ketel roeren. Via

een filmpje (tegenwoordig kan alles)

komen er nog 2 heksen bij en zijn ze

met zijn vijven (natuurlijk Janne en

haar adjudanten), waarna, na enig

doorvragen door Vorst Roy,

Janne uiteindelijk overblijft

als prinses. Omdat Janne

eigenlijk best vaak

Nederlands spreekt

(maar ze kan goed

Weerts) oefent ze extra

op haar openingsspeech,

als echte

actrice wil ze het

namelijk allemaal op

haar best doen. En dat

gaat zeker lukken!

Kortom, Janne, haar familie en

adjudanten gaan samen met de Jeugdraad

van 11, en alles wat erbij hoort er een geweldige

vastelaovendj van maken met alle kinderen van

Bosseve, Laorvêldj en Hösseve.

En dan in maart weer feest, want dan wordt Janne

12, vervolgens de basisschool afmaken en na een

hele lange vakantie naar de Yuverta-mavo in

Nederweert, voor het vervolgonderwijs, maar daar

denkt Janne voorlopig nog effe niet aan! (zouden

wij ook niet doen Red.)

LOBKE STIJNEN

Vastelaovendj zit bij de familie Stijnen in het bloed: in het coronajaar

zat zus Renske in de jeugdraad. Het was een gedenkwaardig

jaar, maar ook een pechjaar, omdat er heel weinig activiteiten

konden plaatsvinden. Nu is het de beurt aan Lobke, waarbij

de vastelaovendj gelukkig weer gevierd kan worden als vanouds.

Je kunt Lobke gezien hebben tijdens de optocht waarbij ze

met Renske meedeed als “De Gebbelkes”, onder meer met het

motto “Vae gaon koprolle”. Naast het rood-geel-groene hart,

hockeyt Lobke in de D1 van HV Weert, waar ze de ‘laatste vrouw’

in het team is, het slot op de deur dus. Met succes, want vorig

jaar werden ze nog kampioen en mochten ze zelfs meestrijden in

het Nederlands kampioenschap! Verder speelt ze graag buiten

of is ze binnen aan het tekenen, ze kan prachtige tekeningen

maken, zoals dieren of Disneyfiguren als Stitch. Deze hangt zelfs

op Canvas in de gang.

11


de pet

- Door Maarten Prinsen -

Zo lang ik me kan herinneren draag ik al graag

een pet. De ideale oplossing als je geen zin hebt

om moeite te doen voor een kapsel, handig om

(beginnende) kaalheid te camoufleren en uiteraard

nuttig als bescherming tegen de zon. In

mijn leven heb ik tot dusverre twee pettenfases

gekend. Ik begon met het dragen van gratis verkregen

exemplaren. U kent ze wel. Goedkoop

gefabriceerde promotionele massaproducten,

vaak voorzien van pakkende reclameteksten.

“Van Nelle, de shag voor het hele gezin”, “Famila

über alles” en “Uitvaartverzekeraar Jan Klophout,

Dav e lot

T u i n e n

Dave Slot

Bieskampweg 4, 6002 SL Weert

Tel.: 06-51253889

info@daveslottuinen.nl, www.daveslottuinen.nl

12


ook voor al uw licht huishoudelijk werk”. Toen

mijn leeftijdsgenoten en ik eenmaal wat wereldwijzer

geworden waren, verdween mijn petje van

Theranal al snel in de zak van Max.

Onder invloed van Amerikaanse hiphopartiesten

en, van eigen bodem, Carlo Boszhard, raakten

mijn vriendjes en ik enkele jaren later in de ban

van een ander soort petten. Onze nieuwe favoriete

hoofddeksels waren voortaan voorzien van dik

geborduurde logo’s van Amerikaanse sportteams.

Chicago Bulls, Los Angeles Raiders en Cleveland

Indians (groeten aan onze eigen Indians op

Boshoven, hopelijk ook dit jaar weer kampioen).

De keuze was reuze. Uiteraard kochten we de

petjes puur op basis van het logo. Niemand

kende ook maar één van de clubs. Wellicht alleen

de Chicago Bulls vanwege het feit dat Michael

Jordan er speelde, maar dan had je het wel gehad.

Een van mijn vriendjes, Jan Kees, had een rijke

oom die bij Nintendo werkte. Dat wist ik omdat

hij die informatie in elke drie zinnen wel vijf

keer “toevallig” vermeldde. Dankzij deze oom

kon hij zogenaamd al spellen testen die voor

gewone stervelingen nog niet op de markt waren.

Toevallig vonden deze bijzondere momenten

altijd plaats wanneer ik op vakantie was… Deze

oom ging nogal eens op reis naar Amerika. “Voor

zaken, want hij is heel belangrijk.” Bij thuiskomst

werd neefjelief altijd overladen met het laatste

nieuwe speelgoed en andere traktaties. Zo was hij

de eerste die een Super Nintendo had, ontdekte

ik via hem de Teenage Mutant Ninja Turtles en

dronk hij destijds al Coca-Cola Vanilla. In 1992

was het weer zover. Oom was naar New York

geweest. Niet lang daarna kwam mijn vriendje

naar school met een prachtige nieuwe pet op zijn

hoofd. We stonden allemaal om hem heen en

bewonderden de sierlijk geborduurde letters op

het hoofddeksel. Volgens mijn vriendje hadden

ze bij de pettenfabriek speciaal zijn naam in het

Engels op een pet laten borduren. Ik durf gerust

te bekennen dat ik jaloers was.

Vastberaden om ook wat modieuzer voor de

dag te komen, zeurde ik bij mijn ouders om een

nieuwe pet. Na twee goede rapporten en zes

weken zonder straf van school was het zover. Vol

opwinding stapte ik op een zaterdag de betere

sportspeciaalzaak binnen en rende ik naar het

achterste gedeelte, waar het rek met de petten

zich bevond. Eenmaal op adem gekomen scande

ik de collectie. Tot mijn grote verbazing zag ik

dat er wel vijf verschillende petjes met daarop de

Engelse vertaling van de naam van mijn vriendje

te koop waren. Zou zijn oom hem beroemd

gemaakt hebben?

Terwijl ik met open mond (tong iets naar buiten)

voor me uit stond te kijken vroeg een van de verkopers

me waar ik naar op zoek was.

Ik gaf aan dat ik me afvroeg waarom er in vredesnaam

zoveel petjes met de naam Jan Kees er op

bestonden. De verkoper begon te lachen en legde

uit: “De Yankees bedoel je, dat is het populairste

honkbalteam uit New York. Die zijn al ontelbare

keren kampioen geworden.”

Het kwartje (nu ongeveer €0,11) viel en mijn

mond sloot zich weer. Met stomheid geslagen

perste ik er nog een zacht “dankjewel” uit en liep

richting de uitgang. Die dag kocht ik geen pet. Ik

voelde me verraden. Ik was Caesar, Jan Kees was

Brutus. De maandag erna confronteerde ik hem

met zijn glasharde leugen. Hij bleef echter volharden

dat de pet speciaal voor hem gemaakt was

en dat zou hij bewijzen ook. Er zat namelijk een

speciaal label ingenaaid. Later die week vertelde

hij me dat hij de pet “kwijt” was geraakt. En je

geloofwaardigheid ook, dacht ik er achteraan. Tot

op de dag van vandaag krijg ik de nare smaak van

verraad in mijn mond als ik een Yankees pet zie.

KNEEPKENS AUTOMATERIALEN

Kessenichstraat 11-13

6004 TP Weert

Telefoon: 0495-541232

Fax: 0495-543409

E-mail: info@kneepkens-weert.nl

13


Wist U dat....

Wist u dat…

De jeugdprinses, haar adjudanten en de leden van

de Jeugdraad van Elf dit jaar allemaal met een spiksplinternieuwe

steek op het hoofd zijn te bewonderen?

Dat… dit weer de nodige leuke plaatjes zal

opleveren. Dat… de Brökwagters zo goed gespaard

hebben, dat… zij het volgende jaar ook allemaal

kunnen worden voorzien van een nieuwe mantel.

Dat… de Brökwagters alle begunstigers, adverteerders,

Steûnbaere en overige sponsoren bedanken

voor hun ondersteuning, waardoor de jeugd zich

op zo’n mooie wijze kan blijven presenteren.

Wist u dat…

Het uitzoeken en begeleiden van een nieuwe

prins in deze tijd een zeer zware en verantwoordelijke

taak is. Dat… de Brökwagters deze taak

zeer serieus nemen, getuige het feit dat… zij

inmiddels beschikken over vier (ja, je leest het

goed, vier…!) prinsenbegeleiders. Dat…, naast

Vorst Roy, Kanselier Arno, en Senator Jasper nu

ook oud-prins Jeroen (I) Curvers de prinsen gaat

bijstaan. Dat… deze prinsenbegeleiders het niet

schuwen om zelfs naar het buitenland te reizen om

een kandidaat-prins te confonteren met de vraag:

“Wil jij het komend jaar prins van de Brökwagters

zijn?...” Dat… onze prins Luc I, toen hij terug

kwam van vakantie, op het vliegveld in Düsseldorf,

werd overvallen door onze prinsenbegeleiders.

Dat… zij daar uiteraard incognito aanwezig waren,

maar dat… onze fotograaf er toch lucht van had

gekregen en deze vermomde heren op de gevoelige

plaat heeft vastgelegd. Dat… wij benieuwd zijn of

jullie ze kunnen herkennen.

14


Wist u dat…

Gijs Luijkx 11 jaar lang betrokken is geweest bij

de jeugdbegeleiding van de Brökwagters en dat…

hij afscheid heeft genomen op de laatste dag van

het seizoen 2023. Dat… Gijs het tijd vond voor

vers bloed met nieuwe gezichten. Dat… er in

de persoon van Hanneke van Keulen een prima

opvolger voor Gijs is gevonden. Dat… wij Gijs

graag danken voor zijn jarenlange inzet voor de

Boshovense jeugd. Dat… Gijs overigens, als lid van

de redactiecommissie, wél nog de interviews houdt

met de nieuwe Jeugdraad van Elf leden. Dat… Gijs

zodoende tóch nog enigszins betrokken blijft bij

de jeugd.

Wist u dat…

Mart Ramaekers (vanaf 1995 Raadslid) en Frans

Janssen (vanaf 2004 Raadslid), zoals zij vorig jaar

al hebben aangekondigd, op 6 januari 2024 daadwerkelijk,

maar met pijn in het hart, gestopt zijn

als lid van de Raad van Elf. Dat… met hen ook hun

dames Annie en Angèle zijn gestopt. Dat…wij dit

viertal hartelijk danken voor hun langdurige inzet

bij de Brökwagters en dat… wij erop vertrouwen

dat… zij ook in de toekomst een bijdrage aan de

Boshovense vastelaovendj zullen blijven leveren.

Dat… Bas Donkers zich nog veel te jong voelt om

te stoppen en dat… hij uiteindelijk, samen met

zijn vrouw Wendy, heeft besloten, zeker nu ze een

fijne vastelaovendj!

www.kruijsweertbv.nl

Klakstaartweg 16 6006 AE Weert

0495 - 534657

15


Guilty

PLEASURE

Iedereen heeft wel iets wat hij/

zij graag eet of drinkt of doet of

heeft of leuk vindt, waar hij/

zij zich eigenlijk voor schaamt.

Anderen mogen het niet weten.

Alom bekend is het verhaal van een

profvoetballer (van PSV volgens

Noud), die altijd doucht in een

roze string van zijn vriendin, ook

nog achterstevoren aan, maar

dit geheel terzijde. Of een oud-minister

(naam bij de redactie bekend, tip CDA),

die nog altijd in een Sesamstraat-pyjama

slaapt. Iedereen heeft wel zo wat. Wij van

de redactie hebben bij de Brökwagters

een onderzoekje gedaan, waarbij de

Brökwagters anoniem konden aangeven

wat de Guilty Pleasure van de partner of

een bekende was. Omdat het anoniem

was, kregen we van velen een bericht

terug, behalve van de Kanselier…., kom

op Arno, je kunt toch wel zeggen dat je

nog altijd een Liga meekrijgt naar het

werk…. Mooi was ook dat men veelal

het eigen mailadres gebruikte om te

antwoorden in plaats van een anonieme

envelop in de bus; gelachen hebben we

op de redactie! Maar omdat wij integer en

oprecht zijn, geven wij geen

namen door of je moet veel

geld bieden. Gok zelf maar

bij de voorbeelden die hier in

het Bukske verspreid staan.

We denken zelf dat je het goed

geraden hebt! Maakt het uit,

laat gaan joh…

nieuw stulpje op Boshoven aan het bouwen zijn,

om zijn carrière bij de Raad van Elf voort te zetten.

Dat wij, en vooral ook de Raad van Elf, ontzettend

blij zijn met dit wijze besluit.

Wist u dat…

De 31-jarige Paul Haex, medeorganisator van het

Herstebâl op 6 januari 2024 de Raad van Elf is

komen versterken. Dat… zijn vrouw, Silvie Haex

– Janssen zich uiteraard bij de dames heeft aangesloten.

Dat… zoontje Siem het vastelaovendjgeveul

dus met de paplepel zal krijgen ingegoten.

Dat… wij Paul en Silvie veel plezier en een fijne

tijd toewensen.

16


Wist u dat…

Het met vastelaovendj pas écht gezellig wordt wanneer

er muziek gespeeld wordt. Dat.. een muziekkapel

dan ook niet gemist kan worden. Dat… er in

het Brökwagtersrijk gelukkig steeds meer personen

besluiten om een muziekinstrument te gaan bespelen

en dat… dezen zich graag aansluiten bij de

Boerenkapel. Dat… de Boerenkapel daarom onlangs

weer vijf nieuwe muzikanten kon verwelkomen.

Dat… Peggy Bosch en Hedwig Wullems de saxofoon

gaan bespelen, Renate Keulen – Vaes de trombone,

Jack Wullems de bariton en Jan Bussem het slagwerk

voor zijn rekening neemt. Dat… deze nieuwe

muzikanten (en uiteraard ook de overige leden van

de Boerenkapel…) zich uit de naad hebben geoefend

om hun kunsten aan jullie te tonen tijdens de

activiteiten van de Brökwagters. Dat… wij dat alleen

maar kunnen toejuichen en dat… wij hun heel veel

succes en plezier toewensen. Dat… de Boerenkapel

overigens nog steeds nieuwe leden kan gebruiken.

Renate, Jan, Jack, Peggy (op de foto ontbreekt Hedwig)

FINN BUSSUM

Finn moest zijn ouders, met name moeder, zien te overtuigen

om mee te mogen doen met de jeugdraad. Hij wilde

heel graag en vader vindt vastelaovendj ook mooi (vanaf

dit seizoen bij de Brökwagterskapel), maar een jeugdraadperiode

is wel heel intensief. Toen er werd gesproken met

achterbuurman Stan Pouwels was men toch snel om en lag

de weg naar de jeugdraad open.

Zijn hobby’s zijn voetballen bij FC Oda (JO12-1), buiten spelen

en vastelaovendj vieren. Verder vindt Finn kerst vieren

echt heel leuk, dit ziet hij ook als een hobby. De gezelligheid

met de familie, de sfeer, de films (die kijkt hij maanden

van tevoren al) en natuurlijk de cadeaus. Tot slot hebben

ze een konijn (nee, niet in verband met kerst) genaamd

Snoepje. Deze luistert zo goed, dat ze hem gewoon los

kunnen laten binnen in huis! Zo is Finn een gezelschapsdier

en dat zal hij zeker meenemen naar de jeugdraad!

17


DE 3HOVEN SCHOLENOPTOCHT,

HET BEGIN VAN EEN MOOIE

SAMENWERKING!

- Door Peggy Curvers -

Op vrijdagochtend, voor het vastelaovendj-festijn

begint, trekt al enkele jaren de 3hoven scholenoptocht

door de straten van Boshoven. Deze kleurrijke

optocht is het resultaat van een bijzondere

samenwerking. Leerkrachten Anja Smolenaers en

Ralph Wulms nemen ons mee in het verhaal achter

dit geweldige initiatief.

Ontstaan van de 3hoven samenwerking

3hoven ontstond doordat de huisvesting van de

scholen en de kinderopvang op Boshoven aan

vervanging toe zijn. Dit gaat samen verder onder

een dak als een Integraal Kind Centrum met de

naam Kindcentrum 3hoven. De samenwerking

tussen de scholen en kinderopvang begon een

aantal jaar geleden. De scholenoptocht was een

van de eerste gezamenlijke initiatieven. Het werd

al snel een onmisbaar onderdeel van het 3hoven

vastelaovendj-festijn.

De werkgroep

De werkgroep achter dit initiatief bestaat uit

leerkrachten en toegewijde ouders. Deze betrokken

ouders spelen een cruciale rol, vooral omdat

leerkrachten naast hun reguliere taken al veel op

hun bord hebben. “De samenwerking en betrokkenheid

van ouders zijn van onschatbare waarde”,

aldus Ralph.

Ook voor

hovenierswerk!

18


Van plan tot uitvoering

De leerkrachten werken samen met ouders aan de

plannen en ouders dragen de verantwoordelijkheid

voor de organisatie. Ze bedenken hoe de dag

eruit zal zien, regelen zaken als drankjes en snacks

en zorgen ervoor dat alles soepel verloopt. Samen

met de kinderen bedenken de leerkrachten het

optochtmotto en organiseren knutselsessies tijdens

de creamiddagen.

Leerzaam samenwerken

De onder- en middenbouw bedenken samen met

de leerkrachten een thema, terwijl de bovenbouw

de vrijheid heeft om zelf groepjes en thema's te

kiezen. Dit proces bevordert het vermogen van de

kinderen om samen te werken, verantwoordelijkheid

te nemen en plannen uit te voeren. Het is niet

alleen een optocht, maar ook een waardevolle les

Openingstijden ma t/m vr 8:00 – 18:00 – zaterdag 10:00 - 16:00

Kevelaerstraat 3

0495-535274

info@mazdagreijmans.nl

www.autogreijmans.nl

• Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s

• Onderhoud en reparaties alle merken

• Schade reparaties - taxaties

19


in teamwork. Zelfs de peuters van Kinderopvang

Humankind doen mee met een eigen creatie en

presenteren deze vol trots in de optocht. Anja en

Ralph hopen dat het enthousiasme van de leerlingen

uiteindelijk naar een deelname in de grote

Brökwagtersoptocht zal leiden.

Winnaars

De winnaars van de 3hoven scholenoptocht mogen

deelnemen aan de Brökwagtersoptocht op vastelaovendj

dinsdag. Onafhankelijke juryleden worden

geselecteerd om de winnaar te kiezen.

van de school en posters in de wijk. Deze fantastische

3hoven-samenwerking heeft een kleurrijk

evenement in de wijk opgeleverd. Het is een viering

die verbindt. Een traditie welke stand houdt

door het enthousiasme van de betrokkenen.

* Foto's uit Brökwagtersarchief.

Kom Kijken!

De 3hoven scholenoptocht volgt een route door

de straten van Boshoven. De exacte tijd en route

wordt gecommuniceerd via de digitale kanalen

“Ouch al ésj waal ens unne meujlikke tiêd,

't vastelaovendjsgeveul rake vae noeëts kwiêt...!”

20


Heej ésj gezellig, komtj ‘s binne

OEËVERPEINZING

Gaotj d’r allewiel mer us aanstaon. Oeëveral esj

trammelânt. Esj neet in Den Haag, dao rolleboltj

de regiering over mekaar haer, dan esj ’t wul in

Amsterdam, dao wille ze de Walle sloeëte. Kieëkt

us op de A12, dao plekke minse zich vast, of in

diverse steej, dao protestieëre ze vör alles en nog

wat: 3 demonstraties per daag. Jông van 13-14

jaor waere opgepaktj umdet ze ânger ônger de

zooj wille staeke en in Rotterdam es d’r ellike daag

veurwêrk doeër de duuër. ’t Börsj vanne verwerdje

minse en de zörg kan ’t neet mieër aan. De Russe

maake oeërlog en auch in ’t Midde Oeëste es ut

weer us kassa. En heej de minse dao-op reagieëre

en ânger wieër dao-op en de sfieër wuuërtj vervaelendjer

en vervaelendjer. Dao keumtj nog beej

det d’r zowul leenks as rechts feeknôws wuuërtj

vreejgegaeve. En eederein mer reagieëre. Of het

noow oeëver d’n oeërlog gieët of oeëver Halloween

in plaats van Sinte Merte, Ral 9017 Piet of ’t gaas

uut Groningen. Eederein wiltj op z’n eige meneêr

’t gelieëk haale en mer polarisieëre.

Wi-j mot-jae dao noow met umgaon? Zoeë auch de

Brökwagters. In 1991 gîng d’n optocht neet doeër

umdet d’r oeërlog waas in ’t Midde Oeëste. Alle

vereiniginge in Limburg koôze daovör, neet vör

dae oeërlog mer vör geine optocht. Op moment

van schrieëve (november 2023), heb ich d‘r nog

niks oeëver gehuuërtj. Kán auch neet, want de

oeëre zitte nog verstoptj van de Oktoberfeste en de

Halloweenparty’s, ’t dendertj mer doeër.

’t Lieëktj wul of det we gewindj zeen geraaktj aan

alle ellendje di-j d’r plaatsvingtj.

“ ’t Es neet heej, dus laotj mer gaon”. Of “Ich kin

d’r toch niks aan doon, dus ich haoj m’n plezeerke”,

of “ ’t Zâl zoeën vaart neet loupe”. Allemaol

oeëverweginge, di-j naovenant de tiêd duuërtj op

ein of ânger meneer zulle oeëtkoome.

Teurlik motte vae Vastelaovendj veere, teurlik

motte vae heej wieëter met alles. Los daovan es ’t

waal good um effe stil te staon bi-j alles: zoeë vanzelfspraekendj

es ’t namelik neet allemaol!

Neet geschrieëve doeër pestoeër,

(mer gewoeën ‘nne veurbeejganger, dae zich toch

wul wat zörg maaktj)

GEZEEN

“92-jaorige aod-Preens (1972) Wiel II Nijs

és nog altiêd vanne perti-j…!”

Nieuwe Markt 20, Weert - 0495 - 54 59 66

21


Ein van de deîlneemers aan Bosseve vör Paol

waas Mathieu de Post, wêrreldjberoemdj op

Bossve, Verslitj zoeën 8 binne- en boeëtebendjes

per jaor vör zunne fiets. De organisatie

haaj um sufgeluldj um toch mer mej te doon,

’t waas unne publiekstrekker! Hae sausje trouwes

auch nog eine kieër bekâns van dae paol

aaf, hông achtersteveure en oppe kop nog mer

aan ein hingsel vast.

En dae Mathieu haaj gemaekelik kunne

winne. Dae paol haaj bovenop namelik precies

’t modelke van zieëne fietszaâl (model

‘Gazelle XL-700, al sinds 1962 neet mieër inne

hândel). Daonaeve mocht hae ’s nachs tösse 4

en 5 oor nog roond de kêrk breeve bezörrege

22


di-j unne ângere post waas vergaete. Tösse 4

en 5 oor es d’r gein publiek en de ânger deilneemers

voonge ’t good. En dao waas unne

controleur mej gegânge um op te lette of hae

neet stiekem nao de wc zooj gaon. Toch waas

Mathieu uuteindelik neet de winnaar en hae

haaj nog waal tot ’t lest gezaete. Vae Mathieu

gevraogdj nao ’t woeërum.

Mathieu: “Jae, de spelrieëgels zeen det as dajjae

nao de wc gaotj, d’r tiêdstrafpeunte geteldj

waere (det es dus de reeje woeërum di-j men

vanne redaksie neet mej-deeje, di-j motte d’r

’s nachts dek uut um te plasse), daorum ging

d’r ’s nachts auch unne controleur mej wi-j ich

post roondbracht. Noow heb ich al jaorelânk

alles op motte haoje as ich op m’n fietske

zoot, dus ich waas zaoterdigemêrrege veur ’t

begeen nog effe good gegânge en ich kos d’r

tieëge bis zoondigmêrrige.

En zoondigmêrrige

ging ’t

mis. Ich haaj uutgeraekendj

det ich

17 minuute mocht

blieëve zitte, want

det waas de tiêd

van dae jông dae

in tiêd ’t minste

nao de wc waas

gewaesj. Ich zoondigmêrrige

ruum

veur de mès van

pestoeër nao ’t

huuëske. Gezetje

vanne zaoterdig

met beejlages enne

stopwatch mej. Wekkerke op 15 minuute

gezatte, dan waas ich oppe tiêd trök. Dacht

ich, mer di-j beejlage waas zoeë interessant

met ’n artikel over “Wi-j schoeën vröllie zoeë

schoeën kunne blieëve met hieël good gelökdje

fotorepertages d’rbeej, det ich ’t wekkerke neet

gehuuërdj heb en te lâng blieëf zitte. Wi-j ich

‘t artikel oeëthaaj,waas ‘t 25 minuute later, weg

prieës, weg ieëwige roem…..”

Vae: “Dju Mathieu det es jaomer…. Mer eh…

haejae det artikelke misschien nog eh vör

os…. Puur journalistieke interesse…”

Guilty

PLEASURE

D’r is er eentje van de redactie

die overal uitkraamt dat hij

geen vlaai eet, niet snoept en

verder niks van dat alles. Alles

gezond zo zegt hij. Maar wat

hebben wij nu vernomen: hij eet

elke avond een bakje chips (zijn

vrouw zegt: “Hae itj de chips

wi-j e klein wecht”). Hij wil per

se niet dat de rest van Bosseve het

te weten komt omdat dan zijn image

naar de kl** gaat. “En ich mot altiêd de

greûmele opruûme”, schrijft zijn vrouw

erbij. Fraai figuur daar in de redactie,

maar dat was wel te verwachten.

Kievitdijk 3, 6031 PL Nederweert

telefoonnummer 0495-697326

Wessemerdijk 8 | 6031 SG Nederweert | M 06-51306734

23


DEIL 1

ZOOJ ZOEË MER WAOR

KUNNE ZEEN

Oktoeëber 2023 Bakker Vries de beste vlaaiebakker

van Limburg

Nondedju, det es nog us wat. Beste vlaaiebakker

van Limburg, dus eigelik vanne werreldj,

want in de rest van ‘t land en

de waereldj kinne ze gein

vlaaie bakke. Mer det

wiste vae al jaore heej

op Bossve, want vae

haale d’r allemaol oôs

vlaai, lekker mân! (en

mik en bruuëdjes trouwes

auch, water inne

moel).

Mer noow haaj de bakker

mej-gedaon aan ‘nne wedstrieëd

heejvör. En noow hebbe vae gehuuërdj uut

derdje hand, det de juryleeje de vlaai geweldjig

voonge, mer det ze unne kleine twieëfel haaje.

Toevallig, jao wi-j toevallig kan ut zeen, loog dao

un Brökwagtersbukske van 2023 in dae zaâl en

waat stieët dao-in? Un stökske over Vlaaiekinner

bi-j uutstek: Tjeu, ooze Tjeu jao. Dae wetj d’r

âl van, hae wetj trouwes altiëd en overal âl van

(geintje). En noow blieëktj, en det hebbe vae

echt via via gehuuërdj, det det stökske de doeërslaag

heef gegaeve. Laesj nog mer us mej: “Tjeu

moog altiêd mej nao de interviews. Zoeë auch nao

steûnbaer bakker Vries. Dao wiltj hae noow elk

jaor haer vör ’n interview. Gae haatj um det vlaetje

us motte zeen opsmulle. Körsespieës wis aan zien

oeëre en plekhang.”

Um zoeën waor gebuuërtj verhaol kos de jury

neteurlik neet haer!

Zelfscankassa

‘nne Hieële slumme mins van Bosseve

(mot import zeen) gîng nao de Jumbo op

Meuleakker. Hae deej de boeëdschepkes en

raekendje aaf. Vrawke vreugtj um thoeës nao

ut bunke en zuut det d’r twieë pötjes jam zeen

geraekendj en hae haaj d’r mer

ein in de boeëdschappetas.

Dae mins direct oeëver

de roeëje. “Mojje us

kieëke, zoeë flesse ze

de haardwekendje

minse. Ich fiets metein

trök nao dae Jumbo,

meine ze waal!”

Half eurke later waas hae

trök. “En?”, zag de vraw

nowsgierig. “Ich kreeg niks

trök”, ich haaj zelf alles via de zelfscankassa

gedaon…….”

Op maat gesneden!

Lasersnijden

Knippen

Zetten

Walsen

Mig/Mag-Tiglassen

Haveneind 4 • Weert • www.wullems.nl

T: (0495) 45 03 70 • E: info@wullems.nl

24


Halloween

Dao waas d’r eine nao

Disneyland vör te

gaon kieke nao ’nne

Halloweentocht.

Dan wandeldje door

’t pârk en oeëveral

koôme dan griezels

teveurschien en dan

schrikdje uch te börste,

dun in de bôks

es de bedoeling. Wi-j dette

met zien vraw bi-j de ingânk aankwaam, mocht

di-j neet mej nao binne: ”Eige griezels mejneeme

waas verbooje….”

Aod-Jeugdpreense

Jeugdpreens Rick (2009) en jeugdpreens Roel

(2007) woore jaore trök de groeëte (Roel

as hae op un kisje stông) gângmakers vanne

jeugdvastelaovendj. Allewiel handballe ze allebej

bi-j Rapiditas. En auch dao gaon ze d’r wi-j

unne dulle tieëgenaan, mojje mer us koome

kieke in de zaal inne He-j: allebej de klep wieëd

oope en gaon wi-j ‘nne pieëts. Inne kantien

trouwes auch, volges de kantinebaas zeen ze

neet stil te haoje. Navraog lieërtj det Rick d’r de

mieëste opkindj….

NB Roel waas neet dao wi-jdet vae ’t aan Rick

vrooge….

Buffet

Bèr: “De lèste tiêd bin ich bi-j völ Brökwagters

op bezeuk gewaesj. Nog noeëts zoeëvöl

buffette gezeen.”

Väös: “Wêrm of kaod buffet?”

Bèr: “Allemaol van di-j houtere, zjuust wi-j

inne kroeëg!”

Administrative parel

Lest zoog ich hun advertensie staon: “Gezocht

een Administratieve parel.”

Jao lekker, parel, mot neet gekker waere. Wi-j ’t

maegdje beneumtj waas en gîng wêrke as parel

mocht ‘t:

• Koffie haale,

• Alles uuttikke,

• Allerlej gemopper over zich haer krieëge

• Vervaelendje tillefoontjes oplosse

• De voeëlnisbak lieëg maake

• Alle drap uut de pômpstein haale

• Al ’t gezeik vanne collega’s aanhuuëre

• Kopieën maake en breeve in enveloppe stoppe

• En met e bitje pech auch nog bepoteldj waere

En det vör schaal 3, woeëdet eederein op schaal

7 of hoeëger zitj en de directie op schaal 15.

Waat vör edelstein of edelmetaalnaam hebbe di-j

dan wul neet???

Guilty

PLEASURE

Wist je dat een bestuurslid van de

Brökwagters alle 6 kermisdagen

een grote zuurstok koopt

(moet ook aalik zijn anders

wil hij hem niet), zegt dat het

voor zijn kinderen is, en dat ding

’s avonds, als de jeugd op bed

ligt, lekker op sabbelt? En maar

smekken volgens zijn vrouw.

DE9009028-ONT002-CB020

De voordelen

van ANW Auto’s

APK

Onderhoud & reparatie

In-/verkoop occasions

Banden/uitlijnen

Airco service

Magnesiumstraat 49, Nederweert

0495 - 633 577

www.anwautos.nl

25


Plastablette

Wisjae det d’r tieëgewoeërdig

auch

spesjaal plastablette

zeen. Dao zitj al

richting in, kujjae

met de hâng in eur

tesse plasse. Auch hendjig

met di-j daag as de

coördinasie neet mieër es

waat ze mot zeen.

Vertaalburo

Wisj jae det dae Tjeu auch e vertaalbureau hieët?

Het vertaaltj alle dialecte, zelfs het pré Germaans

Moereboêks uut Ell, nao ’t gangbare Bosseves

anno 1952. Prieësopgaaf op aanvraog.

Ongelökske

Giel maakdje oppe parkieërplaats ‘e klein foutje.

Daodoor kwoom d’r beej ‘nne ângere auto

e miniem kreske oppe auto. Gae zoogtj ’t bekans

nog neet us. Giel sportief en deut e envelöpke

met ziene naam en tillefoonnummer met e breefke

van 50 vör e paar lakstifte onger de roeëtewisser

van de gedupieërdje en gieët nao hoeës.

Effe later rieëtj ‘nne vrachtwaage

met achteroeët

zette dae auto total

loss, mer dae chauffeur

rieëtj door.

Dan wetj jae waal

waat vör e tillefoontje

Giel ’s aoves heef

gehadj.

Ich deenk vör nog un

lakstift….

Veurpreuver aod-senator Mart

Erreges in november op ‘nne zaoterdig inne

veuraoventj stông d’r e schoeën têntje veur

kefee Aod Bosseve. Gek eigelik want ’t waas

veurel gein schoeën waer mieër vór e têntje.

Waat zegk ich, ’t waas um te verreke zoeë kaod.

Mer wi-j ich dichterbeej det têntje kwaam zoog

ich det dao ‘nne barbecue onger stông. En wi-j

ich good keêk, zoog ich det d’r auch al înkele

stökskes vleîs looge te suddere. En wi-j ich hieëlemaol

in ’t têntje kos kieke, zoog ich aod senator

Mart staon. Es dae noow veurpreuver vanne

Brökwagters gewoore?

Ieërlikheid loeëntj

Naodet e gedeildje vanne redaksie d’n opzet van

’t Bukske haaj besprooke, kwoom d’r eine van

det gruuëpke thoeës met e pen vanne ângere

vanne redaksie. Per ongelök mej-genoome.

“Dju”, dach hae, “e schoeën penke, en schrieëftj

lekker, zooj ich ze haoje?” Mer noow kindje

wieër zeen wi-j ieërlikke minse d’r inne redaksie

zitte. Hae leet ze netjes trökbreenge bi-j

de eigenaar. As dânk, krieëg hae e paar fein

Sinterklaoskleurplaate mej nao hoeës!

Bossever Vastelaovenj Revue

Hans es neet nao de Bossever Vastelaovenj

Revue tow gewaesj. En auch nog uut principe.

Principe? Hebbe ze di-j op Bosseve auch al?

Jaozieëker. Wi-jdet Hans huuërdje waat ze gînge

aete op dae aovendj, heef hae de kaartjes van

hemzelf en zien vraw metein weggegaeve. “Met

vastelaovendj mot d’r vastelaovendjaete geservieërtj

waere, zoeë wi-j greun moos met worst,

of spek met ei-jer, of zoorvleis met roeëtmoos en

friet, det zeen pas vastealovendjdelicatesse!”, zag

Hans kwaod. Heef zien vraw dae aovendj mer

spaghetti gemaaktj. “Auch lekker”, aldus Hans.

VEERLE VEENSTRA

De reden dat Veerle zich opgaf, is dat ze heel nieuwsgierig is

naar de jeugdraad. Ze wil graag meemaken hoe het is. Haar

verwachting is dat ze veel plezier gaat maken, met vrienden

of nieuwe vrienden, dat ze polonaises gaat lopen en vooral

het samen zijn, lijkt haar leuk. Een beetje ervaring heeft

ze wel met vastelaovendj, zo ging ze al vaker naar Sjipsbâl,

altijd leuk verkleed, bijvoorbeeld als heks.

Ze is heel creatief, dat komt tot uiting in haar tekeningen

die ze graag maakt, maar ze maakt ook graag sieraden, zo

maakt ze haar eigen armbandjes. Deze kwart Arubaanse

moet je niet boos maken, want ze zit op karate, dat vindt ze

een superleuke sport. Ze trappen vooral tegen kussens en

denkbeeldige tegenstanders, dus nog niet echt in de ring.

Verder heeft ze nog een hamster Nibbit, die in tegenstelling

tot Veerle weinig beweegt en vooral veel eet…

26


Limerick

`n bakkersvraw woeënendj op Vrakker

maakdje dék de bakkersknecht wakker

as hae eur haaj gekusj

en eur leefdje geblusj,

reep zeuj: “`T és weer fein vör de bakker!”

Frans Adriaens

27


VEUR- EN ACHTEROP BI-J DE

BRÖKWAGHTERSOPTOCHT:

JOLANDA EN HUIB THIJS

Dat bij Jolanda Thijs-Salmans (leeftijd: echt nog

erg jong! Red.), als dochter van aod-vorst Jac

van de Verkusköp, vastelaovendj in het DNA

zit, is alom bekend en dat bij echtgenoot Huib

(Brökwagterspreens in 2004 en al 53 jaar, best oud

dus) het hele jaar door vastelaovendjbloed door de

aderen giert, betekent dat de Brökwagters blij zijn

met dit, op velerlei gebied, actieve echtpaar. “Toen

ik prins af was (2004)”, begint Huib “wilde ik

meteen van alles gaan doen bij de vereniging. Het

leek me allemaal zo sjiek en daar wilde ik maar al

te graag bij zijn”. Echter er gingen kindjes komen

(zoon Revi en dochter Dena) dus veel avonden op

pad zat er niet in. Wel raakte Huib al snel betrok-

28


ken bij de Aod-Preenseclub, alwaar hij eind 2004

in opgenomen werd. “Vastelaovendj heeft me altijd

gefascineerd. Mijn vader zat bij de Plekkers, zat ik

als kleine jongen tijdens de optocht met vriendjes

in de wagen om de oogjes van de poppen te laten

draaien. En toen schoonvader Jac vorst werd,

wist ik niet hoe snel ik met mijn vrienden achter

Jolanda aan moest om naar het buurthuis op

Moesel te gaan. “

Jolanda was wat het prinsschap betreft, Huib voor,

ze was al eens prinses op basisschool Het Dal. Haar

pap Jac was prins van de Verkusköp en later zoals

gezegd vorst “het was bij ons vastelaovendj wat de

klok sloeg”, aldus Jolanda.

Het duurde dus best wat jaartjes alvorens Huib

zich meer actief kon gaan manifesteren bij de

Brökwagters (behalve dan zijn befaamde Princedansstapjes

voor gevorderden): in 2012 werd hij

lid van de Raad van 11, vervolgens kwam hij in

de ontgroeningscommissie en de bouwcommissie,

alsook de openingsavondcommissie (Srabble

54 punten). Jolanda werd toen vooral actief op

de achtergrond bij de diverse jeugdactiviteiten,

niet als commissielid maar daar waar nodig even

meehelpen met als doel de jeugd amuseren zoals

bijvoorbeeld schminken bij het Sjipsbâl, maar ook

van alles mee klaarzetten, uitdelen van chips enz.

Uiteindelijk mondde dit uit bij deelname, met veel

plezier en enthousiasme, aan de Jeugdcommissie

(vanaf 2015). Zelfs nu de eigen kinderen, de

18-jarige Revi,- adjudant in 2017 bij jeugdpreens

Jeroen I- en de 17-jarige Dena -adjudante in 2018

bij jeugdpreenses Kim I-, zelf hun weg gaan, geniet

Jolanda nog steeds volop bij alle jeugdactiviteiten.

(Trouwens uit het verleden mag nog vermeld worden

dat Revi met “de Kuitbokse” en Dena met “De

kliek van Bosseve in de Brökwagtersoptocht de

Goûwe Brök gewonnen hebben en dezelfde Kliek

in de Rogstaekersoptocht de Hei-j Up Priês)

“We zijn dus niet veel samen op stap”, vermeldt

een (blij?) lachende Jolanda. “Af en toe treffen

we ons bij activiteiten waar jeugd en de “groten”

bij elkaar komen”. Waar ze wel elk jaar samen

heengaan is het “Prinsentreffen” van alle prinsen

uit 2004. “Onvoorstelbaar hoe groot die opkomst

is, we hebben toentertijd allemaal een geweldig

fijn jaar beleefd en zijn elkaar toen veelvuldig

tegengekomen en dat heeft geresulteerd in een

jaarlijkse “reünie”, beregezellig”, aldus een glunderende

Huib. Ook beregezellig was altijd de

openingsavond (waar Huib vanaf 2013 in de

commissie zat). Op enig moment werd er zelfs

gezamenlijk met verschillende verenigingen een

openingsavond (De Áaftrap) georganiseerd, maar

PAFRA

Binnen - en buitentegels

Eigen import - Lage prijzen Ook voor u!

+31 (0)6 - 13076287

Graafschap Hornelaan 165, 6001 AC Weert

www.pafrategels.nl

info@pafrategels.nl

Stadscafé de SooS

“Ut beste thoês

as dejje uut zeetj”

Markt 9 te Weert - 0495 532721 - www.desoosweert.nl

-

29


mede door corona en de vele andere activiteiten is

deze avond uit de kalender geschopt. Aan Huib’s

gezicht kun je de teleurstelling nog aflezen (Nb Er

is een bijstandsteam paraat, een helikopter hangt

in de lucht, Red.).

Daar waar Jolanda momenteel erg druk is met de

nieuwe jeugdraad van 11 en de nieuwe jeugdprinses

en adjudanten (op moment van schrijven nog

groot geheim) is Huib in de weer met de bouwcommissie.

Straks komen er weer de “programmaborden”

(hekken) met info in de wijk, er gaat weer

versierd worden (bv. de vlaggenmasten, samen met

Jasper), zal de zaal weer de nodige aanpassingen

(en versieringen) krijgen. Kortom werk genoeg.

“We hebben nu een zeecontainer als opslag” vertelt

Huib, “en gelukkig hebben we ook nog plekken

voor onze prinsenwagens (bij Jim en Jac)”, gaat

Huib verder. Hij wil ermee aangeven dat de bouwcommissie

het goed voor mekaar

heeft en op de juiste momenten in

actie kan komen. En dat zal ook dit

seizoen weer flink aanpakken zijn.

Voor het grote publiek is dit werk

van Jolanda en Huib en de commissieleden

niet altijd zichtbaar, maar

voor de Brökwagters oh zo belangrijk.

En beiden doen het met veel

plezier want de vereniging straalt

megaveel positiviteit uit, “er wordt

gedacht in mogelijkheden en het is

beregezellig,” aldus Jolanda.

Wat wel zichtbaar/hoorbaar is, is de

rol van Huib als “(opper-) spreekstalmeester”

bij de Prinsenreceptie.

Na 1 jaar samen met vorige spreekstalmeester

Noud (Noudje forever),

vervult Huib deze rol inmiddels

alleen en met verve, “Laotj dae

Huib mer kalle”

Dat het echtpaar in het dagelijks leven nog tijd

heeft ook nog regulier werkzaamheden te verrichten

mag ook vermeld worden. Jolanda werkt

bij Land van Horne op de revalidatieafdeling

“Martinus” als zorgcoördinator en wondverpleegkundige

(doet dit 1 keer per week op andere locaties)

en Huib is als volleerd plant-en boomoloog

actief bij Piante Di Domani (bij Michiel dus!).

Als afsluiting: bekijk ook dit jaar weer de

Brökwagtersoptcht, alwaar Jolanda op de voorste

(jeugdprinses janne I)-wagen haar plek heeft en

Huib links-voor (net zoals bij FC Oda) op de laatste

(prinsen-) wagen staat: de familie Thijs opent

en sluit de optocht…

NB Huib stook die kachel de volgende keer niet zo

hoog, geen wonder dat je in je

T-shirt stond… (Red.)

Verkoop, montage & reparatie van horren,

hordeuren & horsystemen

De specialist op het gebied van verkoop, reparatie & onderhoud

van rolluiken, zonwering, raamdecoratie & horsystemen.

WWW.NIEUWESTEEGMONTAGE.COM

Bas Nieuwesteeg | Op de Stap 1, 6095 NN | Baexem | T 06-38917194

info@nieuwesteegmontage | www.nieuwesteegmontage.com

30


- Door Maartje Derckx -

Hae haaj nog zoeë gezagdj

Geine herrie, gebroêktj eur verstând

Eum zoeë dék uut gelagdj

Zètj eur gêldj noow aane kânt

Blieftj dao mer beej ewég

Zörgtj dejje uch dao neet mej meujtj

Haotj dae rök verdomme recht

Zoeë heb ich uch neet opgeveujdj!

Hae deej beej vader neet völ good

Mer eine kieër per jaor

Haaje ze allebej gooje mood

En woort de löcht geklaordj

Op deênsdig inne optocht

Deej hae wat vader haaj bedâchtj

Wachte, tot hae op mocht

Haaje ze ut hieël jaor op gewâchtj

Dit jaor, kreeg Pap mer gein contact

al maondje, kaldje ze neet völ

de tillefoon woort neet opgepaktj

Hae dacht:,”Waat és dit vör flawwekûl?

Waas ut veurig jaor dan de léste kieër,

dacht Pap, teleurgestéldj

Doon vae dit dan noeëts mieër?

Hae haaj d’r stiekem op getéldj

Vader fietszje nao de zaal

Op dae kaoje novemberdaâg

Moormins allein, det waal

Met zien geknoôter en geklaag

Dan mer wieter mette rest

Gefluuster, ein pilske, en mer speculêre

Gezellig, mân, wi-j ésj?

Weem zooj ut dit jaor waere?

Trómgeroffel, de meziek klaor

Ziene kop bove de minse uut

En same mette confettiknal, dao,

Woort hae roeëd, gael en

herstikke gruuëts

‘Dés miene jóng, jaozeker!’

Al haaj hae waal wat uut te légke

‘En Pap, vingdje ut wat?’

‘Nein herstikke schoeën,

mót ich echt zégke’

Vae höffe ‘n groeët glaas

oppe Brökwagterspreens 2024

en wînse uch en alle ânger Brökwagters

unne fantastische vastelaovendj!

Biest 55a Weert | Jagerstraat 8 Roermond

www.bonten-advies.nl

31


JAOR IN BIEËlDJ 2023, WAAT EÎGELIK

AL IN 2022 BEGOS

Vorst Roy, met zijn Raad van 11 (effe

meetellen) en de dames

Preens Roel I met zijn adjudanten samen met

Jeugdpreens Len I en een gedeelte van zijn gevolg

Preens Roel I met vorst Roy

De afscheidnemendje (nog jeugdige) aod-kemmissie

van de Damensitzung “en de groete thoês”

Damensitzung nadat

Jeugdpreens Len I, met zijn adjudanten,

de Jeugdraad van 11 en de Jeugdcommissie

Officiële Logo Brökwagterskefee (Anno 2023)

Aod Bosseve

Het boerenbruiloftgezelschap: Bruid:

Ingrid van den Kerkhof, Bruidegom: Luuk Hermans.

Ouders van de bruid: Margriet Janssen – Petit en Loek Burger.

Ouders van de bruidegom: Janine Niezing en Ruud Kusters.

Getuige van de bruid: Irene Schreven.

Getuige van de bruidegom: Marlon de Mey

De Kepèl goof w

FENNA HAEX

Paardrijden, film kijken (vooral Disneyfilms) en buiten spelen,

dat zijn de hobby’s van Fenna. Naast vastelaovendj vieren

natuurlijk. Paardrijden doet ze bij Paardensportcentrum

Laar. Daar is ze helemaal gek van, ze speelt zelfs met haar

vriendin soms dressuurpaarden na. Dat vindt ze dan ook

het leukst, al is ze nu aan het leren om te stappen, te draven

en een volt te maken (een rondje).

Samen met die vriendin (Esmee) vierde ze al vaker vastelaovendj

en daar was ze zo van in de ban geraakt dat ze graag

in de jeugdraad wou. Ze kijkt dan ook enorm uit naar dit

seizoen, onder meer naar het naar andere plaatsen gaan

en naar het plezier maken met de groep. Een bijzonder

feitje: oma Anita schrijft vastelaovendjliedjes: zo heeft ze

de kraker ‘Medaalie vanne Preens’ geschreven.

32


Jeugdboerenbruidegom: Stan Daems Bruid:

Hilde Dreissen Getuigen: Casper Hermans en

Lila Koprowska. Met op de achtergrond het

boerendameskoor Kerrolain.

Bossever Vastelaovendj Revue

Lôl en flawwekûl

Bossever Vastelaovendj Revue

Lekker aete

de tap open was

JeugdboerenbruiloftAod Bosseve

Bossever Vastelaovendj Revue

Gezellig fieëste

ieër volop gaas!

Wichter Boonte Middig

Jeugdig talent

Wichter Boonte Middig, Volle bak!

33


Guilty

PLEASURE

Eentje van de Kepèl slaapt altijd

in het nachthemd van zijn vrouw,

weet je wel, zo’n babydoll,

ook nog in het roze-lila, met

heel veel doorschijnende kant.

Op zaterdag- en zondagmorgen

houdt hij dat ding zelfs aan tot in

de middag als hij thuis aan het

oefenen is voor de optredens.

Enne, niks geen ochtendjas… Hij maakt

wel goede muziek, dat wel natuurlijk.

Op zoek naar dé baan die bij je past ?

Korenaar 36 Weert - 06-31 78 51 55 - www.bloommcoaching.nl

34


IS UW TRAP AAN EEN RENOVATIE

TOE EN WILT U DEZE SNEL

UITGEVOERD HEBBEN ?

NEEM NU CONTACT OP VOOR EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE

KIJK VOOR MEER INSPIRATIE OP WWW.TRAPRENOVATIE-WEERT.NL

35


DAOJJAE MEJ MET

DE OPTOCHT!?

Deênzig 13 fibberwari

Aanvang 14:00 oor

Meldj eur deilname

aan via de website

Fieëst oppe straot

vör joonk en aod!

WWW.BROKWAGTERS.NL

NOTARIAAT

IN

DETiendschuur

Winsj uch unne schoeëne vastelaovendj

mr. A.A.P.E. Koning-Tijsen | mr. M.A.G. Gigase-Rozeboom

Notariaat In de Tiendschuur

Recollectenstraat 5A

6001 AJ Weert

Telefoon: 0495-526652

CONTA-CLIP Tel. +31(0)495-566046

Nederland BV

CONTA-CLIP

Fax. -31(0)495-566052

Tel. +31(0)495-566046

Savelveld Nederland 1 BV www.conta-clip.nl Fax. -31(0)495-566052

NL-6039 SB Stramproy sales@conta-clip.nl

Savelveld 1

www.conta-clip.nl

NL-6039 SB Stramproy sales@conta-clip.nl

36


37


weet wat je koopt!

Bouwkundige keuring & Opleveringskeuring nieuwbouwwoning

www.bouwkeuringzuid.nl

“Oppe zök

nao eur nôw

hoeës?”

Vae weense uch fein

Vastelaovundjsdaag

38


39


40


41


JEREMY STRIJBOS

We mogen de opa van Jeremy danken voor het overbrengen

van het vastelaovendjvirus aan zijn kleinzoon,

waardoor hij nu in de jeugdraad zit. Vanuit thuis ging er

vorig jaar niemand mee, maar ging hij het zelf met Stijn

Timmermans (ook jeugdraad) vieren en dus met opa naar

de optocht. Hij verheugt zich ook erg op de optocht van

Boshoven, als hij zélf op de wagen staat. Hij speelt ook mee

in de Wichter Bônte Middig, dus het is een fanatiekeling.

Verder voetbalt hij bij FC Oda (JO12-2) en is zijn grote

hobby vissen. Hij is daar bedreven in: zo liet hij aan de

redactie een foto zien van een hele grote karper. Zijn tip:

hij gaat altijd daags nadat boten met maïs voorbijvaren,

omdat er dan wel wat voer in het water valt. Dan is er altijd

meer vis. Het is een slimme jongen, die ook regelmatig

viswedstrijden wint.

42


ROVO

HOUTHANDEL

BOUWMATERIALEN

voor bedrijf en particulier!

Het adres voor:

Vuren hout - Tuinhout

Douglas hout

Plaatmateriaal

PVC

IJzerwaren

Lijmen - Kitten

Machinale timmerwerkplaats voor al uw ramen, deuren en kozijnen

Instraat 5B1 - 6021 AC Budel / 0495 725999 / info@rovohout.nl

43


WICHTER BÔNTE MIDDIG

ZAOTERDIG 13 EN ZOONDIG 14 JANNEWARI 2024

In het Brökwagterspeliês, zaal Don Bosco, aanvang: 14.00 oor

Vanaf begin oktober zijn we samen met meer dan 20 kinderen uit de groepen 7 en 8 heel hard aan het

oefenen om weer een mooie voorstelling op de planken te zetten. Na veel repetities met veel plezier, passie

en inzet is het dan bijna zo ver en staan deze toppers straks in het Don Bosco op het podium. Het wordt

weer een kei grappige en gezellige middag! Ben jij er ook bij?

PROGRAMMA WICHTER BÔNTE MIDDIG

OPENINGSLIED

Aankondiging 1 – De verjaordaagscake

De Greuntjesboor

Aankondiging 2 – De Plies

Kabouter Plop – Smaal es Jaorig

Heksenlied

Aankondiging 3 – Op Schattentocht

Ernst & Bobbie – Ut Moeras

Aankondiging 4 – Nao de Minidisco

Minidisco

Tante Rita

PAUZE

Aankondiging 5 – Slecht Waer

De Pupkes

Aankondiging 6 – Nao de Dokter

Sesamstraot – 1 April

Aankondiging 7 – Ut Brökwagterspeliês

Ut koninklijk Heume

SLOT

CAMPINGLIED

SLOTLIED

Heugterweg 2, 6031 LG Nederweert

06-11294621

info@peerkesbosch.nl

www.peerkesbosch.nl

Beemdenstraat 25, 6004 CS Weert

tel. 0495-521836

44


SPELERS EN MEDEWERKERS

Artiesten

Benthe van Lierop

Dewi van der Schoot

Dex Mol

Fiet Kursten

Finn Bussem

Ivy van Swam

Janne van de Kruijs

Jip Derks

Kane Curvers

Lili Hilkens

Lobke Stijnen

Loet Kursten

Mette Mackus

Milou van Lierop

Morris Cardinaal

Saar Kelly

Saar Vialle

Sara Aendekerk

Senna Urselmann

Stijn Timmermans

Thom Daems

Tygo Westerveen

Begeleiding

Kim van Hoof

Jet Geraats

Raf Uuldriks

Randy Salmans

Jarno Gerits

Licht en geluid

Wesley Suntjens

Luc Bosmans

Sterrin van Heugten

Ron van Heugten

Decormedewerkers

Juul van de Kerkhof

Luc Nijssen

Koen Timmermans

Milo Steijvers

Kapsters en grime

Esther Grosfeld

Peggy Bosch

15 jaar ervaring in traprenovatie & vloeren

(ook voor PVC trappen & vloeren)

Neem contact op voor een vrijblijvende offerte

Higher-up-Traprenovatie@outlook.com

(+31)653177674

45


AOD PREENS PIET (LITJENS) I, 1971:

“TOEN KÓS ’T MICH

NOEËTS GENÓGT ZEEN”

Je gaat bij aod-preens Piet I op bezoek om oude

verhalen over zijn prinsschap te beluisteren

en je gaat enkele uren later naar huis met

allerlei informatie over de Brökwagters van

1971 tot nu toe en welke diverse rollen hij

heeft gespeeld. Een oeuvreprijs zou op zijn

plek zijn voor dit lopend archief. Het begon

allemaal eind 1970. De 26-jarige Piet stapt

thuis van de fiets en de koster (annex Vorst

Frans), die brood (niet het heilige) aan het bezorgen

was, hield hem aan. “Uch mot ich hebbe,

wiltj-jae preens vanne Brökwagters waere?” En

Piet sprak de legendarische woorden: “Jao det

es good,” Hij had geen vragen, hij hoefde niet te

overleggen met zijn Mar(jo), hij ging het gewoon

doen.

Piet: “Nu stelde het ook niet zoveel voor. Je werd

uitgeroepen, je bezocht met de raad van 11 en de

boerenharmonie de cafés en buurtfeesten. Een

enkele keer op uitnodiging naar België. Veel hoefde

je niet te zeggen, dat hield de köster het liefst

bij zichzelf. En als je op moest komen, haalde de

köster je wel van het buffet af. Natuurlijk werd

er een flinke pot bier gedronken.” Lachend: “Di-j

kaover vanne Raod en Boorehermeni-j, di-j koste

good dreênke. Waas gein prebleem vör mich, toen

kós ut mich noeëts genógt zeen en ich heel alles

beej met e zwegelduuëske*.” Geheimhouding

Hubo de Koster

Julianastraat 11

6039AH Stramproy

(0495) 56 30 53

stramproy@hubo.nl

hubo.nl

46


was niet zo’n probleem, zelfs zijn familie hoorde

het pas daags na de uitroeping. “Ja, ze hebben

me wel eens in de zaal gezien als prins”. Piet had

wel een heuse onderscheiding: “De orde van het

pingelmenke”. Piet was namelijk een rasvoetballer

(en later trainer) bij toen nog St.(nu FC) Oda.

Piet heeft de foto’s nog!

Zoals gezegd: Veel bijzondere activiteiten waren

er niet. Meestal waren dan ook alleen de mannen

op pad (“Mar gîng neet mej, ’t geuftj noow

nog niks um de vastelaovendj”). En hoe zat het

met het werk (bij Drukkerij Smeets)? “Och”

memoreert Piet, “Ik ben eigenlijk nooit op tijd

op het werk gekomen, dus er was geen verschil.”

Toch leed het werk (hij deed de planning) er

niet onder. Piet, punctueel, zorgde dat alles op

tijd af was. Een jaar later was de abdicatie bij het

uitroepen van de nieuwe prins (“Mien bóks pasje

nog, en de möts waas zoeë verslieëte, di-j mocht

ich haoje”) en dat was het begin van nu al meer

dan 50 jaar actief zijn bij en voor de Brökwagters.

“Nee, ik heb nooit in de raad van 11 gezeten,

dan heb je te veel verplichtingen”, vertelt Piet.

“Maar ze konden me overal voor vragen”. Of hij

schoof zelf aan daar waar het nodig was.

Een complete lijst

is er niet, maar

hij is zowat overal

bij betrokken

geweest. Bestuur

Aod-preenseclub,

met Jac Coppen

prijzen en geld

ophalen voor de

optocht (“waren we

een keer zo lang bij

de Wildenberg blijven

Vae laote Vae laote

hangen dat we

auch auch gaer

onze

gaer

oeës

fietsen

echte

niet terug

oeës echte

gezicht gezicht zeen! zeen!

konden vinden, ze waren onder gesneeuwd.”),

toezichthouder bij festiviteiten, kassier bij de boekenmarkt,

de Boerenbruiloftcommissie, lid ontgroeningscommissie,

“manager” van broer Ton

en zus Cis bij de Bonte Aovendj enz. enz. Overal

waar een “gaatje” viel, vulde Piet het wel in. Of

het nou spek braden was vóór de kroegentocht of

zoals afgelopen week een koud bakje bier regelen

voor een commissiebijeenkomst (Oud vorst

Tjeu, tevens voorzitter aod-preense kan tijdens

het gesprek meteen zestien euro aftikken red.)

of in de bus de bestelling opnemen voor het eten

bij de Wildenberg. Kortom zo actief als Piet was

en is bij de Brökwagters was hij ook trouwens bij

zijn andere hobby FC Oda en dit alles onder zijn

motto: “Als je wat wilt moet je ook wat doen”.

Een speciale te noemen taak waar Piet altijd voor

zorgde: hij bracht alle post voor de Brökwagters

rond. En dat was in het verleden een hele

vracht en ook nog door heel Weert. Mede voor

zuiderhuis.nl

zuiderhuis.nl

Vae laote

auch gaer

oeës echte

gezicht zeen!

zuiderhuis.nl

Boender 19 | 6003 EA Weert

T. 06 50 21 61 99

raaijmakerstegelwerken@gmail.com

Eûr veut

Mien zörreg

Financiële Financiële zekerheid zekerheid

Zo eenvoudig Zo eenvoudig kan het kan zijnhet zijn

Hannelore Meens Voetverzorging

Wînsj uch unne schoeëne vastelaovendj

Ambulante praktijk,

behandeling volgens Praktijk voor

afspraak

voetverzorging

met

specialisatie diabetische

voet en nagelkorrektie.

Hannelore Meens Voetverzorging

0495 - 45 660495 zuiderhuis.nl

- 45 66 66 zuiderhuis.nlAnnendaal 20, 6002 VJ, Weert.

Tel.: 0495 – 538789

Zuiderhuis 120x180 Zuiderhuis Carnaval.indd 120x180 Carnaval.indd 2 2 17-10-16 09:36 17-10-16 09:36

Financiële zekerheid

Zo eenvoudig kan het zijn

0495 - 45 66 66 zuiderhuis.nl

47

Zuiderhuis 120x180 Carnaval.indd 2 17-10-16 09:36


stomste streek van dat jaar.” Jao, laotj dae Piet

mer gaon…

*Noot zwegelkesduuëske(s)

Piet: “Telkens als je vroeger een glas bier dronk,

haalde je een zwegelke uut ‘t duuëske en deed dat

“los inne tès”. Op het eind van de avond zag je dan

hoeveel je gedronken had…(als je dan nog kon tellen,

dat wel natuurlijk)”

deze activiteit werd hij onder andere in 2005

onderscheiden als Brökwagter van het jaar (zie

Brökwagtersbukske 2006, via marktplaats en

Tjeu nog te krijgen voor gemiddeld 27 euro).

Anno 2024 gaat Piet nog altijd graag mee op

pad. Natuurlijk zit er wat sleet op, de zwegelkesduuëskes*

en de inhoud worden minder, maar

het plezier is er zeker niet minder om, aldus

Piet. Tuurlijk, vroeger was de gemeenschap kleiner,

iedereen kende iedereen en bovendien had

Boshoven 13 cafés, dat was wat gezelliger, maar

nu is het ook oké. En dat Piet er nog steeds middenin

staat bewijst het feit wel dat hij bij alle activiteiten

aanwezig is en ook (letterlijk) open staat

voor “ streek”. Afgelopen jaar werd hij namelijk

nog uitgeroepen tot “Herst van ’t jaor”, voor de

Guilty

PLEASURE

Geen groter leedvermaak dan

bij het voetbal. Jarenlang heeft

het raad van 11-lid, die altijd

4e van links staat met zijn

handen op de buik, Studio Sport

overgeslagen. En dat alleen omdat

Ajax altijd alles won. Dit seizoen

kijkt hij alles en zelfs ook de

herhalingsuitzendingen. En dan

rent hij juichend in zijn blote kont door

de kamer als Ajax een tegendoelpunt

krijgt. Zijn vrouw zit nu elke zondagavond

bij Aod Bosseve, zij kan het geschreeuw

niet meer aanhoren en die harige kont

niet meer zien. NB de gordijnen zijn

wel altijd dicht als de tv aan is, zelfs

als er overdag de herhalingen worden

uitgezonden. Trouwens, zijn collega

raadslid Noud (’n echte Ajaxfan, voor

de rest niet gevaarlijk) vindt het maar

zozo… “schreeuwen in m’n blote kont,

zou ik niet durven”.

48


DAE KLEINE ENNE KIEËSBOÔR(-INNE)

Dae kleine gieët noow nao schoôl en vingtj det

kej-sjiek. Opa heef d’r flînk aan motte winne det

dae kleine noow minder over de vloer keumtj,

mer auch de waekelikse gânk nao de kieësboôr.

Want vanaaf det dae kleine 3 maondj aod waas

ging ‘t elke waek met opa mej nao de kieësboôr

(trouwes nog noeëts unne boôr in dae waage

gezeen, altiêd ’n hieël aardig vrawke en nog ’n

hieël aardig maegdje d’rbeej, dus op nao de kieësboôrinne

vör lekkere kieës dus).

D’n ieërste kieër loog dae kleine teurlik

nog inne waage. Opa hieël gruuëts

de Bosseverwieëg twieë kieër aafgeloupe

zoeëdet eederein kós

zeen det hae dae kleine bi-j

zich haaj. Einigste resultaat

waas det un vraw hem

vroog of hae de weeg

soms neet kós veenge

en…’nne haup hôngsstroont

aan wiele…

Aanne kraom vroog de

kieësboôrin of dae kleine

de uigskes oope haaj.

“Jao”, zag opa gruuëts, “en

’t lachtj auch!” “Dan kom ik

snel effe uit de kaaswagen om

te kijken”, zag ’t kieësvrawke (ich

kin gein Braobants schrieëve det motjae

d’r uch mer beejdeenke). Wi-j ’t vrawke

uut de waage waas en in de wichterwaage keek,

heel dae kleine de uigskes stieëf dicht. Heef opa

mer gezagtj det ze schoeën broeën zeen…

Nao e good jaor vreugtj ’t kieësvrawke of dae kleine

al kieës lösje. “Weit ich neet”, zag opa. Vrawke:

“Hier laat maar eens proberen”, en geuftj e klein

plekske kieës. Opa met de kleine d’n auto in, in

‘t zitje en geuft det plekske aan de kleine. Opa

deenktj: “As ’t det neet lösj, lös ich ’t waal!”. Opa

hieët niks gehad, dae kleine knabbeldje e bitje

d’rvan en de rest kós opa op stofzuige… Daonao

es d’r noeëts mieër e greumelke gevalle: dae kleine

smuldje d’r altiêd van. Elke waek zoeën plekske

kieës; es op 4 jaor toch gaw ‘ne aalikke kieës en

vör opa dus niks….

En trouwes auch elke waek zanike en buurte

tieëge de kieësboôrinne en alle klânte, dae

kleine waas noeëts stil aanne kraom.

Dek de lachers oppe hând want

’t kraomdje van âl oeët en opa

mer glundere en aaf en tow

blooze as ’t a oeëver stôm

strieëk van opa verteldje.

Wi-j dae kleine aafgeloupe

zoeëmerverkânsie vör

de leste kieër mej-gîng

nao de kieësboôr haaj ’t

bi-j ’t weggaon nog ‘nne

gooje tip vör de kieësdame,

di-j kieës aan ’t sni-je

waas: “Dààààg….. en snij je

hand er niet af hoor”, zag ‘t

en smikkeldje daonao lekker ’t

plekske kieës op, waatj gekrieëge

haaj. De waek d’rop ging oma (opa

kós ’t vanwege de vörse herinneringen emotioneel

nog neet aan um nao de kieësboôr te gaon,

bäökgevaor) en verteldje det dae kleine ’t hieël

fein vông oppe schoôl. Zeet ‘ne ângere klânt:

“Keumtj ’t neet mieër mej dan”. “Nein”, zag oma,

“waal inne verkânsies”. Dae mins: “Dan zal ’t stil

waere heej aanne kraom!”

Café-zalen

”Bee-j Bertje”

Rietstraat 28, 6003 PM Laar-Weert

Tel. 0495-54 28 47

Voor al uw bruiloften, feesten en partijen,

tot 300 personen.

Tevens uw adres voor warm/koud buffet

Henk en Marlies Broods

49


OEËVER SINTE MERTE

EN VASTELAOVENDJ

- Door Ton Adriaens -

Waat motte vae eigelik met allemaol dae uut

ut boeëtelând oeëvergewei-jdje flâwwekeul?

Neemtj noow det Oktoberfest. Dao zitj kraak

noch smaak aan, gein

înkel kreativiteit,

laotj staon det

d’r humor

in zitj.

Hejjae

oeëts unne pruûs

op humor kinne

betrappe? Nâw

dan. Mer ut vurdringtj

waal oeës oeëpening

van ut vastelaovendjseizoen!

Allemaol

dezelfdje Dirndls met

push-up bh’s en kaerels

in Lederhosen staon

d’n hieële aovundj in

un kefee of in unne

zaal tieëge mekaar aan

te kieke. En det misselik Tiroler hoedje

met det vaerke d’r op deut mich deênke aan

‘Deutschland, Deutschland über alles’.

Um nog mer te zwieëge oeëver di-j banaal

Herrensitzungen woeë wat zaate kaover niks

ângers kinne vurzinne dan met dikke pulle beer

inne hâng richting podium te roópe ‘Vae wille

tiete zeen!’ Dae onzeen spuueltj zich allemaol

aaf veur de 11e vanne 11e en ge kintj eur geldj

mer eine kieër uutgaeve. Maaktj de zjuuste keus!

Nog zoeë-iets: Waat es d’r mis met Sinte Merte?

Hieëlemaol niks mer Halloween hieët d’r zich op

31 oktoeeber fein vuuër gezatte. Oorspronkelik

keumptj Halloween uut Schotland. Um zich te

Uw witgoed

apparaat stuk?

Expert Nederweert

repareert!

“Waat dejje met vastelaovendj

uutgaeftj aan dieëze kânt vanne

brök, verdeêne vae as bookhaojer

weer vör uch trök”

Wilhelminasingel 163, 6001 GS Weert

Tel. (0495)-52 05 25, www.gielislenaers.nl

Frank L.J. Lenaers AA : 06-38 38 15 77

Mr. Tom J.P. Gielis Fb : 06-44 43 01 46

(0495) 625714

Houtsberg 10

6091 NA Leveroy

Mob.: 06-46169158

50


bescherme tieëge geiste di-j aan ut begîn vanne

weentjer, as ut dônkel en kaot begos te waere,

de mînse lastig ginge vallen, droôge de Kelten

maskers. Völ Schotten en Ieren emigrieërdje

later nao Amerika en dao woeërt Halloween un

commercieel ‘product’ met pompoenen, spoeëkekleijer,

maskers en hieël vul ânger prullaria.

En noow es ut ouch in Nederland en weurtj ut

oer-aoje, zieëker in Limburg traditionele Sinte

Merte vurdrônge.

Vae haaje vreuger genog aan un krot met un

kerske d’r in, of unne in de petrol geduipdje törf

aan un stök ieezerdraod um mèj te trekke in

unne stoet met veurop unne boor uut de buurt

op un paerd, met un houte zwaard en un sprè-j

as mântel. Waeke woore

vae in tâw um unne

groeete Sintemertehaup

te bâwwe. As hae dan

inne fik stong trok-dje

d’r un vurkoeeltj stuk

hout uut um daomet

mekaars gezichte paekzwert

te make. Daonao

ginge vae langs de duuëre um ‘Sinte merte veugelke,

haaj un rood-wit keugelke’ te zeenge. De

mînse woore dao zoee bli-j met det ze uch met

traone inne ouge binne vroôge en traktieerdje op

waofels, wêrme chocomel, zèk vôl mandarijnen

en uch minstes unne riksdaalder mèjgoove um

zelluf snuik te kaupe. Oké, ich slaon noow un

bitje doeër mer ut es toch godgeklaagtj det vae

noow in de vuurbereiding oppe vastelaovundj

met Halloween opgeschieëptj zitte!

Vastelaovundj es van vreuger uut vurbônge met

vruchtbaarheidsrituelen. D’r waere dan ouch

in dae tieed hieel wat gooj veurneemes tot

gezinsuutbrei-jing in praktijk gebrachtj: Hieel

gezônd, es niks mis mèj. Mer gaotj in godsnaam

gein uut Amerika oeëvergeweij-dje Gender

Reveal Party organisieëre. En deenktj noow neet

det det zoeë iets es as wi-j oeeme Karel bekintj

maakdje det hae voertaan as tânte Charlotte

doeër ut laeve woeej gaon. Nein op de GRP

waer-dje met un poejerverfkanon hieëlemaol

blaw of roze gespoeëte umdet ut zwangere koppel

zoeë wiltj duudelik make det ut un jungske

of un maegtje gieët waere. Ut mot toch neet gekker

waere.

Hieël vul plezeer met Sinte Merte, Vastelaovundj

en un meugelikke gezinsuutbrei-jing.

SAAR VIALLE

Het was mooi om te zien hoe Saar straalde toen ze voor het

eerst de cape en de steek mocht passen. Ze is dan ook supertrots

dat ze dit mag meemaken. Ze wilde het al heel lang,

speelt ook in de Wichter Bônte Middig en vindt het echt iets

voor haar. Ze zegt dat ze ‘een beetje prettig gestoord’ is. Dat

kunnen we natuurlijk goed gebruiken in onze jeugdraad. Ze

hoopt dat er vriendinnen van haar in de jeugdraad zitten, maar

anders maakt ze vriendinnen, ze wil zeker de gangmaker zijn

in de groep!

Ze tekent en knutselt graag. Ze kijkt dan op pinterest voor

inspiratie en probeert realistische tekeningen te maken en

knutselt ook dingen van klei en CD’s (waar ze creatief mee

omgaat). Daarnaast danst ze bij Fresh. Ze doet aan hiphop en

danst in een showteam (Fresh Family Kids). Ze heeft met kerst

5 keer mogen optreden, ze oefent dan ook veel. Het is een

waar podiumbeest!

51


BEGUNSTIGERSCLUB

"KOMTJ OVER DE BRÖK"

Deze in 1996 opgerichte club levert al jaren een stevige

financiële bijdrage aan de Boshovense Vastelaovendj.

Haar jaarlijkse bijdrage vormt daardoor een constante

inkomensstroom, waarmee vele activiteiten worden

gefinancierd. Het huidige aantal leden bedraagt 122.

Met ingang van 2011 zijn deze leden te herkennen

aan de begunstigeropsteker. Naast het feit dat men de

Vastelaovendj ondersteunt heeft men als lid recht op

naamsvermelding in de jaaruitgave

(’t Brökwagtersbukske) van de Brökwagters.

Nu wil je natuurlijk weten wat het kost en bij wie je

je kunt opgeven.

Ben je geïnteresseerd in het lidmaatschap??

Vraag nadere informatie aan een van de Brökwagters

of stuur een e-mail naar info@brokwagters.nl. Ook

kunt u zich online inschrijven als begunstiger van

V.V. De Brökwagters door het invullen van het

inschrijfformulier op de site.

Doe mee!! Jij steunt zo het

vastelaovendjgebeuren

op Bosseve! En wie wil

dat niet?

De volgende personen zijn

jou al voorgegaan als lid:

Wat kost het????

De bijdrage is E15,- per jaar.

E Aendekerk • F Bensen • D Bergmans • G Bisschops • E van den Boogaert • P Bosch • E Bosmans •

L Bosmans • L van den Brandt • F Bukkems • M Bukkems • J Cardinaal • P Corstjens • R v Cranenbroek •

B Cuijpers • L v Cuijpers-van der Weerden • G Derks • P van Deuren • R Donker • W van Dooren •

F Driessen • D Driessen • J van Engelen • J Frencken • M Frencken-Clermonts • W Gabriëls • J Gabriëls •

E Geelen • E Gielen • M Gielen • D Gofers • M Gresnigt • R de Groot • T Guit • B van Hees • A Hendriks

• J Hendriks • K v.d. Heurik • J Holtackers • R van Hoof • R van Hoof • M Hoogeveen • G Huyerjans •

E Huyerjans • P Jacobs • T Jacobs • P Jungheim • M Kanters • M Kanters-Vance • S van Kessel-'t Hart •

R Keulen • C Keulen • H Koolen • P Lenaers • R Lenaers • H van Lierop • F van Lierop • P van Lierop •

R Linden • A Linden • J Linders • P Litjens • H Litjens • C Litjens • R Lodewijks • C Loijen • M Luijkx

• P Mackus • H Meens • M Mertens • M de Mey • W van Mierlo • N Minten • R Mostert • E Mostert • E

Mostert • S Mostert • K Nieuwesteeg • R Nieuwesteeg • J Nieuwesteeg • R Nijsen • J Over de Vest • M Over

de Vest • R Peeters • H Peeters • Y Peeters-Schreurs • D Rouleaux • M Saes • M Saes-Van den Bekerom •

C Saes-Verhagen • J Schaeken • E vd Schoot • S Sicim • H Sijben • R Sijben • T Smit • N Smits • G Smits • R

Stijnen • R Stijnen • S Stijnen • P Stultiens • H Timmermans • W Tobben • W Vaessen • P Vaessen • M Vance • R

Verheggen • J Verkennis • E Verkennis • T Verkennis • H Verspagen • M Verspagen • J Vlassak • R Westerveen

• M Wiermans • T Willems • H Winkelmolen • J Winkelmolen • J Wolters • E Wouters • D Zuidgeest •

TELEFOON 0495 521635

“VOOR ELCK WAT WILS”

Café-Retaurant. Sinds 1974.

MUNTPROMENADE 7 - 6001 EH WEERT

52


Kapsalon Chez Wigbert

Kapsalon Chez Wigbert, van de stad, verraste

vorig jaar met zijn B&B, speciaal voor de klanten

van Bosseve (zie Bukske vorig jaar). En…. er

werd volop gebruik van gemaakt. Wekelijks was

de kamer minstens twee dagen bezet. Reacties

van de klanten waren overweldigend: “een gat

in de markt”, “lekker relaxed en uitgeslapen in

de kappersstoel”, “wat een heerlijk ontbijt” en

“eerstdaags ook eens met mijn vrouw naar toe,

B&B vol liefde?”.

Ondanks al deze positieve geluiden, gaat

Kapsalon Chez Wigbert, toch met deze service

stoppen. Wat is het geval? Recent zat een van

onze redactieleden weer bij Wigbert in de stoel.

Hij begon te knippen en liep, toen het redactielid

informeerde naar de status van het B&B,

helemaal leeg:

”Waat ich neet mej-gemaaktj heb, met gein pen

te beschrieëve, ‘nne trammelant det ich gehadj

heb. Nein, de mieëste klânte waare netjes en

fatsoenlik, mot ich zegke, mer d’r kwoom mich

toch aaf en tow un bende langs. ’s Aoves bis laat

kebaal, hieële tiêd de houtere trap op en nieër,

televies kejhaard en dan auch nog van di-j films

vanne betaalzender woeëdet zoeëvöl astmatische

geluide beej gemaaktj waere. Un geklats met de

duuëre, stiekem bek beer mej nao boove. Eine

dae leet un vrawmes koome vör z’n plezeerke en

d’r waas d’r eine dae met zien vraw zoeë tekieër

ging det ich bang waas det de panne van ’t daak

aafkwaame. Bleek ’t auch nog neet us zien vraw

te zeen. En dan vergaet ich nog det ieëwig gezeik

naeve de pot. Um de waek haadje waal naate

sieke as daejjae nao ut huuëske mosj. Nein ’t es

good gewaesj, mer ich stop met di-j service!”

Gelukkig neemt Kapsalon Wigbert de Brökwagters

niks kwalijk en is hij ook dit jaar weer hét afhaaladres

voor ’t Brökwagtersbukske voor de mensen

aan de andere kant van de Brök. Hij heeft om te

beginnen alweer 350 stuks klaarliggen!

Guilty

PLEASURE

De voorzitter van ‘n biljartclub

stuurde ons een gerucht uit zijn

club over de guilty pleasure van

zijn beste speler. Die heeft als

gewoonte om in een restaurant,

als het eten niet heeft gesmaakt,

op de wc van ’t restaurant met

opzet naast de pot te plassen

onder het mom van “het eten

was niet oké, doe ik ook niet oké.” En dan

met een big smile teruglopen naar zijn

tafel, broekspijpen onder de spetters.

Restauranthouders vinden hem maar een

zeikerd…

53


BRÖKWAGTER VAN ‘T JAOR 2023

- Door Arno Kursten -

We hebben als vereniging vrijwilligers die veel

zichtbaar zijn tijdens de vastelaovendj, maar

we hebben ook veel vrijwilligers die achter de

schermen geheel belangeloos veel werk verzetten.

In deze laatste categorie valt onze nieuwe

‘Brökwagter van ’t jaor’. Op vrijdag 5 januari

werd Ron van Heugten door vorst Roy uitgeroepen

tot ‘Brökwagter van ‘t jaor 2023’.

Ron zet zich al tientallen jaren in als technisch

brein achter de activiteiten van onze vereniging.

Hij kent elke kabel en aansluiting in ‘t

Brökwagterspeliês. Vele jaren stond hij achter

de knoppen tijdens de Bonte Avonden. Maar

ook tijdens andere activiteiten wordt een beroep

gedaan op Ron. Denk maar eens aan de techniek

die komt kijken bij de uitroeping van een

prins of jeugdprins(es) en het licht en geluid bij

een evenement. Ron staat altijd klaar als er een

beroep op hem gedaan wordt en staat de vereniging

met eerlijke en kritische raad en daad bij.

Niet alleen met de technische uitvoering, maar

ook bij het creatieve proces van de inzet van

techniek denkt Ron graag mee. Toen we de start

maakten met het nieuwe idee van een vastelaovendj

dinershow, was Ron gelijk erg enthousiast.

Na een (corona) vertraging van twee jaar konden

we de plannen afgelopen jaar eindelijk tot uitvoering

brengen en was de Vastelaovendj Revue

geboren. De techniek op deze avonden was weer

tot in de puntjes door Ron verzorgd.

Ron houdt er niet van om in de spotlight

te staan (zorgt ook al jaren voor de chips

van ’t Sjipsbâl), maar sommige stille krachten

verdienen het om hier toch in gezet te

worden. Ron, namens het bestuur van V.V. de

Brökwagters, hartelijk dank voor je waardevolle

inzet voor onze vereniging. Een meer dan

terechte Brökwagter van ’t jaor 2023!

STIJN TIMMERMANS

Met Stijn hebben we weer iemand die al van kleins af aan in Don

Bosco te vinden is, al hossend en springend op de bühne. Daar

zag hij de jeugdraad vaak voorbijkomen en dan dacht hij: ‘dat wil

ik ook, zo’n steek op!’ Nu het zover is, geeft dat een heel goed

gevoel, het geeft hem adrenaline. Hij gaat er dan ook volle bak

tegenaan straks en kijkt uit naar de gezelligheid, het feesten en

het dansen.

Stijn handbalt bij Rapiditas (D2), waar hij onlangs zijn eerste

gele kaart kreeg. Hij is dan ook fanatiek en het gaat er soms

hard aan toe. Dat fanatisme komt ook terug in een andere

hobby: hakken. Niet in het bos, maar op de bühne, op hardcore.

Thuis is dat leuk, want broer Koen houdt juist van hardrock,

dat gaat erop dus. Moerepetazie en Ed & Frans kunnen hem

gelukkig ook bekoren. Om weer rustig te worden heeft Stijn

nog twee hobby’s: vissen (ook die grote karpers) en koken. Hij

wil later graag chef-kok worden, tot genoegen van zijn moeder,

want hij helpt haar vaak mee.

54


WAT FLAWWEKÛL UUT ’T RIÊK VANNE

MOEREBUUK UUT ELL

- Door Maartje Derckx -

Klophout

Frank ging met zien vraw en heur femilie op femilieweekend.

Vanwege ut schoeëne waer noom zien

vraw het spel ‘KUBB’ mej. Ein leuk spel met houte

päölkes di-jje um mótj goeze. “As de päölkes um

zeen, mojje ze waal weer umhoeëg zètte”, zag zien

vraw d’n hieële tiêd. Frank vergoot det e paar kieër.

“Gae mótj det päölke ouch weer umhoeëg zètte!”

zag zien vraw op e gegaeve memênt op felle toeën.

“Allein as des tich míen päölke ouch ens unne

kieër umhoeëg zètst!” waas zien ondoordachte

repliek. De toeën woor in eder gevâl gezatte, zulle

we mer zegke…

aan Stijn. “Eij, KEEZEL!

Good uch te zeen, man!’,

zei d’r eine. “Op de weeg

trök nao Hilversum lag

Stijn mer aan Anne-Lotte

uut det ‘keezel’ ut plat

woor veur ‘kerel’. En ze

gluifdje eum…

De gebete hoond

Peter kreeg van zien vraw altiêd te huuëre dette

kemuûniekaâsie baeter mós. Leêver zag hae neet

tevöl, mer dao kwoom hae beej zien vraw dus neet

mej ewèg. Zien vraw waas ouch nog ens hieël bang

vör hung. Wi-j det ze aafgeloupe zomer op ut terras

zoote, kwoom dao eine groeëte wuîles van eine

hoond nao heur täöfelke. Zien vraw schrieëuwdje!

‘Peter, dootj wat!’ Peter ging rechtop zitte, keek de

hoond in zien oûge aan en zag: “Vruit! Achteruut,

gae!” De hoond keek eum hieël ónnueëzel aan,

net als zien vraw. “Jao, Peter, waat mót det bieëst

noow? Veuruut,of achteruut!?”

Stijngood

Veur ein schoolreünie waas Stijn hieëlemaol uut de

Randstad trök gekome. Hae haaj zien Hilversumse

vraw bi-j zich, want dao haaj ze op aangedronge.

Ze woeëj gaer zien vrindje van vreuger lieëre

kinne. Hae haaj inmiddels ein rollende R. Mer dao

woeëje zien vrindje niks van weîte. Stijn hoopdje

det ze e bitje volwasse woore gewore intösse.

“Schatje, lust je een bieerrrtje?” vroog Ann-Lotte

55


DE 4 ADJUDÂNTE VAN JANNE I

- Door Gijs Luijkx -

Het was even schrikken toen we zagen hoeveel

adjudânte dit jaar voor het interview verschenen:

maar liefst 4! Dat is een primeur bij de jeugd

van de Brökwagters. Waarom vier? Het was voor

Jeugdpreenses Janne I écht niet te doen om te kiezen,

omdat ze áltijd met zijn vijven zijn. Ze zijn al ‘besties’

sinds de kleuterschool, BSO en met Fiet al vanaf dat

Janne 6 dagen oud was (toen werd Fiet geboren).

Oh ja, de adjudânte heten:

• Kiki de Visser (in tegenstelling tot haar naam houdt

ze niet van vissen)

• Sara Aendekerk (in tegenstelling tot tot haar naam

woont ze niet naast de kerk)

• Fiet Kursten (houdt niet van körsevlaai)

• Kayleigh Moris (is niet vernoemd naar het liedje van

Marillion)

Ze zeggen zelf dat Fiet het brein van de groep is,

Janne de grappige, Sara de dierenliefhebber, Kiki de

Voor al uw...

• Redigeerwerk

• Content

• Copywriting

• Vertaalopdrachten (Nederlands-

Engels, Engels-Nederlands)

Unne feine vastelaovendj,

sónger pien inne nek of rök

Maarten Prinsen

Contact: maarten.prinsen@gmail.com

Voorbeelden en referenties op aanvraag, prijzen in overleg.

sport-fysiotherapie – fysiofitness – revalidatie – dry needling

beweegprogramma’s: diabetes, hart & vaat, artrose, copd

Houtstraat 12 – tel. nr. 54.37.10 – www.fysiolifestyleweert.nl

56


bakker (ze bakt écht lekkere dingen zoals nutellatruffels)

en Kayleigh de knutselaar. Één van de vroegste

herinneringen is een heksenfeestje van Janne en een

kabouterfeestje van Sara, waarbij ze met een stok met

knapzak een kaboutertochtje maakten in het parkje bij

de Veldbloemstraat/Wilgenroos. Wat ze zoal doen als

ze samenzijn, is vooral gek doen. Zo maken ze graag

TikTok-filmpjes, waarbij ze dansen op gekke muziek.

Terwijl ze zo’n filmpje laten zien, beginnen ze automatisch

te dansen. Ze hebben dan ook allemaal dansles

gehad, allemaal verschillende stijlen. De één zat bij

Fresh, de ander bij ’t Rick. Behoudens Fiet (die zit nog

op ballet) zijn ze allemaal gestopt. Wie weet trakteren

ze ons nog op een dansje met de vastelaovendj, wie zal

het zeggen…? Wat ze ook bindt, is Scouting Hubovra,

waar ze alle vijf bij zitten. Ze leren daar onder meer

om marshmallows te roosteren, knopen te maken en

fikkie te stoken. Ze vinden het gezellig om te kletsen

bij het kampvuur en stiekem snoep te eten in de tent,

toen ze nog kabouters waren. Nu mag dat gewoon.

Kletsen doen ze dus veel en dan vooral over gekke

dingen. Zo willen ze later samen in het bejaardentehuis

terechtkomen, daar hebben ze al een rap voor

gemaakt. Ze noemen zich dan ‘de bejaardengekkies’

(als variant op ‘de gekkies’ zoals ze zich nu noemen).

Die rap hebben ze voorgedaan bij het interview, het

is een aanrader om daar naar te luisteren! Ze logeren

minstens één keer per maand bij elkaar, niet allemaal

tegelijk, maar wel in kleinere groepjes. Sommigen

slapen goed uit, maar Kiki is altijd vroeg wakker. Ook

als ze pas rond middernacht in slaap vallen. Tot die

tijd vinden ze het leuk om spelletjes te doen, zoals het

‘van het bed afrollen’ spel. Dan is bijvoorbeeld iemand

een knakworst en rollen ze die op in de dekens en

dan hop, van het bed af. Verder spelen ze graag het

spel weerwolven. Sportief zijn ze ook. Kiki, Kayleigh

en Janne zitten op karate bij Lifestyle Vitae. Dit komt

doordat ze op school een workshop hebben gehad.

Dat vond Kiki zo leuk dat zij lid werd en door haar

enthousiasme volgde Kayleigh en later Janne. Sara zit

op paardrijden bij Paardensportcentrum Laar. Ze is er

goed in, heeft al vaker manegewedstrijden gewonnen,

al is ze ook ooit met paard en al gevallen. Op een feestje

van Sara zijn ze ooit naar een paardencircus geweest,

waar ze door het vuur springen en al. Fiet, Sara en

Janne doen mee aan de Wichter Bônte Middig, dus die

hebben het extra druk. Fiet en Kiki zaten eerder ook

op toneelles, net als Janne, die daar weer mee verder

gaat. Dat dit een gezellige club is, moge duidelijk zijn

na dit verhaal. Op school weten ze dat ook, want ze

zeggen zelf dat ze veel te veel kletsen. Ze hebben dan

ook zelfkennis, want vinden het terecht als de juf soms

streng moet zijn, ze geven haar dan groot gelijk. Ze

vinden het erg jammer dat ze naar verschillende scholen

gaan na dit jaar, maar blijven elkaar natuurlijk wel

opzoeken, al is het al bij Hubovra!

GEZEEN

“Inne coronatiêd woort de voeles eine kieër

neet opgehaaldj. Gae mochtj de kieër d’r op

un zekske ekstra d’r beej zétte…!”

Autoservice Pascal Knapen

www.apkweert.nl

57


HET NAAMBORDJE

- Door Maarten Prinsen -

Mijn eerste officiële opleiding genoot ik op basisschool

De Vosseberg op Boshoven. Biologie,

geschiedenis, aardrijkskunde en gym, het hele

totaalpakket passeerde de revue. In groep 4 werd

daar ook godsdienstles aan toegevoegd. Wekelijks

kwam een vriendelijke kapelaan op zijn fiets richting

de Anjelierstraat om ons te onderrichten in het

werk van Onze Lieve Heer. Ik was wel benieuwd,

aangezien ik Zijn ondoorgrondelijke wegen altijd

al had willen bewandelen met behulp van een

kundige gids. Was toch weer eens wat anders dan

de urnenvelden. Voordat de eerste les begon, werd

er door onze leraar gevraagd of we onze naam op

een bordje wilden noteren. Dit zou het gemakkelijker

maken voor de kapelaan om onze namen

te onthouden. Zo gezegd, zo gedaan. Met mijn

vulpen schreef ik zo netjes mogelijk “Romario”, de

naam van mijn grote voetbalheld op dat moment.

Ik gebaarde naar mijn buurjongetje dat hij zich stil

moest houden, maar dat deed hij natuurlijk niet

gratis. Ik beloofde hem een doosje Dummies en

zette het naambordje buiten het gezichtsveld van

de leraar. Niet lang daarna kwam de kapelaan binnen

en kon het feest beginnen. Hij stelde zich voor,

legde uit dat we samen op een speciale reis langs

het wonder van de Schepping zouden gaan en liep

de klas in. Met samengeknepen billen van de spanning

wachtte ik af totdat hij bij onze tafel kwam.

Mijn buurjongetje keek inmiddels zo glazig voor

zich uit dat ik even het idee had dat hij een out of

KANE CURVERS

Wederom een echte vastelaovendjgek die we in de jeugdraad

mogen verwelkomen, Kane! Deze voetballer van FC Oda

(JO13-1) heeft er zin in om met de bus naar andere verenigingen

te gaan. Hij bewaart daar al goede herinneringen aan uit

het jaar dat zijn vader grote Preens was, maar nu wordt dat

nog leuker met de jeugdraad.

Naast voetballen speelt Kane graag Fifa. Het liefst speelt hij

met AC Milan, omdat zijn favoriete speler, Theo Hernández

(wie kent hem niet…), daar speelt. Verder speelt hij graag

met zijn favoriete club PSV. Een wat aparte hobby van deze

verstrooide prof (zoals zijn ouders hem noemen) is dat hij

graag Fanta drinkt. Maar dan ook echt alle soorten, hij drinkt

het liefst niets anders, daarom noemt hij het een hobby Later

wil hij iets met auto’s doen, zo leest hij vaak de Top Gear. Zijn

droomauto is een Porsche. Dat begrijpen we…

58


body ervaring had. Die Dummies waren het dubbel

en dwars waard. Dit talent heeft hem geen windeieren

gelegd. Hij figureerde jaren later in promovideo’s

van zowel Jomanda als Rasti Rostelli. Maar

goed, terug naar het klaslokaal: Bij de aanblik van

mijn naambordje keek de kapelaan me even strak

aan en zei: “En hoe spreek ik jouw naam uit jongeman?”

“Eh..Romario, meneer de kapelaan.” Een

oorverdovende stilte trok het klaslokaal vacuüm,

maar wel al snel gevolgd door luid geproest van

enkele klasgenoten. Inmiddels was de leraar ook

bij mijn tafeltje komen staan en aan zijn blik zag ik

dat mijn vader en moeder in de nabije toekomst een

oudergesprek tegemoet konden gaan zien.

De kapelaan vertrok echter geen spier en vroeg met

een glimlach: “Wat is de hoofdstad van Brazilië

eigenlijk jongen?” Met een rood aangelopen hoofd

antwoordde ik: “Rio de Janeiro meneer.” Vervolgens

heb ik hem stamelend mijn eigen naam verteld.

Terwijl hij verderliep naar de volgende tafel, beet

mijn leraar me toe: “Prinsen, nablijven!” Toen de

kapelaan zijn ronde voltooid had, sprak hij nog

even met de leraar, zwaaide ons gedag en verliet

het klaslokaal. Daarbij draaide hij zich nog een keer

om en haalde een fietssleutel uit zijn jaszak. Hij

knipoogde en ik zag dat er een vrolijk bungelende

PSV-sleutelhanger aan de sleutel hing. Aan het

einde van de les druppelde het klaslokaal langzaam

leeg. Een enkel vriendje wenste me sterkte, maar

uiteindelijk bleef ik alleen met de leraar in het lege

lokaal zitten. Vastberaden, als een cowboy op weg

naar een duel, zou ik mijn lot met opgeheven hoofd

tegemoet gaan. De leraar liep langzaam op me af

en zei: “Zolang je niet dezelfde voetbalkwaliteiten

hebt als de echte Romario, zou ik toch maar wat

beter opletten tijdens de lessen topografie. Het antwoord

was Brasilia! Morgen graag een opstel van

500 woorden over Brasilia en nu wegwezen!” Ik

liep het klaslokaal uit en rende vervolgens de hele

weg terug naar huis. Het leek me verstandiger om

het voorval niet te melden, aangezien ik geen zin

had in een tweede reprimande. De dag erna leverde

ik het opstel in en wist zo een onderonsje tussen

mijn ouders en de leraar te voorkomen. (Overigens

heb ik jaren later bij een pubquiz een fles Bacardi

gewonnen dankzij het feit dat ik als enige van de

finalisten wist wat de hoofdstad van Brazilië is,

maar dat is weer een ander verhaal) Enkele jaren

later liep ik met mijn ouders over straat toen

dezelfde kapelaan langsfietste en riep: “Succes in

Barcelona volgend seizoen jongen!” Pas diezelfde

avond heb ik het hele verhaal opgebiecht…

...Beej os ésj ‘t alike

jaor roond fieëst!

Sander Bus

06-1928 4657 info@ambiance-events.nl www.ambiance-events.nl

59


PROGRAMMA 2024

Vriêdig 5 jannewari

UUTROÔPING JEUGDPREENS(ES)

Weem gieët de wichtervastelaovendj op Bosseve vuuërop?

Zaoterdig 6 jannewari

UUTROÔPING GROEËTE PREENS

Weem zoeëj ‘t zeen?

Zaoterdig 13 jannewari

WICHTER BÔNTE MIDDIG

‘ne Middig bônte sketches doeër en voor

de jeugd van Bosseve

Zoondig 14 jannewari

WICHTER BÔNTE MIDDIG

Nog ‘ne middig bônte sketches doeër en voor

de jeugd van Bosseve

Vriêdig 19 jannewari

VASTELAOVENDJ REVUE

Bônte sketches, muzikale gaste en 3 gange hepkes,

geservieërdj doeër sterrekok Ron

Zaoterdig 20 jannewari

VASTELAOVENDJ REVUE

Bônte sketches, muzikale gaste en 3 gange diner, geservieërdj

doeër sterrekok Ron

Zoondig 21 jannewari

PREENSERECEPTIE

‘n fieëstelike middig met de

hoeëghede centraal

Vriêdig 26 jannewari

JEUGDBOÔREBÂL

Gaoje mej nao ‘t boôrebâl?

Zoondig 28 jannewari

PUMPELROZE

Pumps aan en pûmpele, alleen vör vröllie!

Vriêdig 2 fibberwari

BOÔREBROELEFT

Laotj uch as boor ‘s bekiëke!

Maondjig 12 fibberwari

SJIPSBÂL

‘t Sjiekste wichterfieëst van WIeërt met hieël völ sjips!

Dieënzig 13 fibberwari

BRÖKWAGTERSOPTOCHT

Dootj mej of kotj kieke, same veêre vae

vasteloavendj oppe straot!

Dieënzig 13 fibberwari

BRÖKWAGTERSBÂL

Fieëstelik program met artieste, prieësuutreiking

Brökwagtersoptocht en abdicatie preenselik gezelschap.

Goonsdig 14 fibberwari

ASSEKRUUSKE HALE

& HIEËRING HAPPE

‘t és vörbeej, ‘t és gedaon...

Risservieërtj vuuëraaf

T. 06 - 48 03 01 71

• ROTERENDE VERREIKER tot 26 m hoogte

• STARRE VERREIKER tot 9 m hoogte

• MINILOADER 1.40 m breed

• MINIGRAVER

• STOBBENFREES op rups: Voor het

verwijderen van boomstronken en wortels

Hydraulische

bomenzaag!

Rens Lemmers Verhuur

Stienestraat 61, Weert

Bart T 06 42 02 19 35

Rens T 06 48 03 01 71

info@renslemmersverhuur.nl

Graafschaphornelaan 150

6004 HT Weert

Tel : 0495-532536/535998

E-mail: info@aubel-glt.nl

www.aubel-glt.nl

G A S & L A S T E C H N I E K

Gassen-Lasmaterialen-Lasbenodigdheden

Verhuur-Verkoop-Reparatie-Onderhoud-Keuringen

60


BOSSEVE KLUUËRT-J TÓCH

WIEÊR ROZE!

1x11 Jaar volop kunnen genieten van een uitverkochte

Damensitzung op Bosseve, een middag

feesten met alleen maar dames. "Waat waas det

sjiek!" Zo sjiek dat er een nieuwe commissie is

ontstaan om dit geweldige evenement voort te

zetten, maar dan in een nieuw roze jasje, mét een

nieuwe naam.

zijn, is meemaken! Deze dag wil je niet missen!

Op zondag 28 januari 2024 pûmpele, dansen en

zingen we weer met z'n allen in het Don Bosco.

Samen met Naachtwaerk, Ed&Frans, Stefan

Wolter, Moerepetazie en een zaal vol roze vröllie

maken we de eerste editie van PUMPelroze onvergetelijk.

De Brökwagters presenteren: PUMPelroze!

Bij de gedachte dat het in 2023 de laatste

Damensitzung zou zijn, kregen een aantal dames

al FOMO*. Tussen neus en getuite lippen door,

werd her en der al eens gepolst bij wie dit nog

meer begon te kriebelen. Een aantal maanden,

een paar appjes en belletjes later, stond de eerste

bijeenkomst al op de planning. Negen enthousiaste

vröllie hebben de stoute pumps aangetrokken en

zijn vol goede moed aan de slag gegaan met het

organiseren van een nieuw roze spektakel!

*FOMO = Fear Of Missing Out. Bij FOMO staat het

gevoel om iets te missen centraal en dit wordt vaak

opgewekt door het succes van anderen. Deze angst

om iets te missen is een natuurlijke reactie, waarbij

mensen zich laten leiden door gevoelens en emoties.

Een goede reden dus om naar PUMPelroze te komen.

Na de eerste brainstormsessie stond één ding

voorop: de Damensitzung zal in grote lijnen in ere

gehouden worden. Een net zo'n groot feest met

net zoveel gezelligheid, maar dan in een nieuw

roze jasje. PUMPelroze: een nieuw logo, een ander

opkomstnummer, een nieuw liedje, meer aandacht

voor de social media, online tickets en een nieuwe

band op onze roze catwalk.

Heb je de roze kriebels al helemaal te pakken en

heb jij je vriendinnen al geappt? Sta je te popelen

om je roze outfit weer uit te kast te trekken? Bij

WWW.TIMMERBEDRIJFWEERT.COM

06 417 850 87

Hooiruiter 16,, 6003 EG Weert

peggy@ontzorgkracht.nl

www.ontzorgkracht.nl

61


Wist U dat...

Wist u dat…

Er ook buiten het vastelaovendjseizoen, spontaan,

de nodige activiteiten voor en door leden van

de vereniging worden georganiseerd. Dat… zij

onlangs (21 oktober) zijn gaan ‘happen en stappen’

en daarbij enkele tapperijen, zoals Aod Bosseve,

Bee-j Bertje en Daatjeshoeve, hebben aangedaan.

Dat… zij daar, uiteraard naast een biertje, ook

een lekker hapje geserveerd kregen. Dat… zij op

het einde van de dag meer dan 17 km hebben

gelopen! Dat… het zelfs iemand de zool onder

zijn schoen heeft gekost (of was het juist een

halve zool die heeft meegelopen?). Dat… iedereen

het erover eens was, dat… de organisatoren

Frans Janssen, Mathilde Nouwen, Nicky Minten

en Esther Grosfeld een dikke pluim verdienen en

dat… zo’n activiteit een vervolg verdient. (Dat…

wij onlangs hebben vernomen dat Frans al een

tocht voor volgend jaar heeft uitgezet.)

Wist u dat…

De oud-prinsen en de oud-adjudanten, tot op

heden, elk jaar, los van elkaar, een eigen oud-

Prinsendag en oud-Adjudantendag hebben gehad.

Dat… zij hebben besloten om in 2023 deze jaar-

62


lijkse dag eens gezamenlijk te houden, zodat…

de gewezen prinsen en hun adjudanten eens een

gezellige dag samen op pad kunnen gaan. Dat de

gezamenlijke oud-Prinsen- en oud-Adjudantendag

op 25 november 2023 heeft plaats gevonden.

Dat… in ’t Brökwagtersbukske 2025 hier nader

verslag over zal worden gedaan.

Wist u dat…

Zowel de jeugdprins(es) als de grote prins in 2024

voorop kunnen gaan met een nieuwe houten scepter,

met de beeltenis van een Brökwagter. Dat…

deze scepters, net over de grens, in België zijn

gemaakt door een kunstzinnige meneer met de

naam Chris Plansjet. Dat… wij hopen dat het hout

van de scepters voldoende sterk is om een groot

aantal prinsen te dienen.

Wist u dat…

De Bossever Vastelaovendj Revue in 2024 een vervolg

krijgt. Dat… er enkele zaken zijn gewijzigd

ten opzichte van de 2023-versie. Dat… er nog

63


steeds artiesten zullen optreden, maar dat er iets

meer bonte sketches zullen worden opgevoerd.

Dat… de kosten zijn verlaagd, zodat deze revue

voor iedereen te bezoeken is. Dat… je op vrijdag

19 januari kunt genieten van een leuke show met

een 3-gangen hapjes concept (€ 30,00) en dat…

er op zaterdag 20 januari een 3-gangen diner

(€ 45,00) wordt geserveerd. Dat… het eten op

beide dagen wordt verzorgd door onze sterren-kok

Ron Lemmens. Dat… wij de bezoekers een gezellige

en heerlijke avond toewensen.

Wist u dat…

De leden van v.v. De Brökwagters

inmiddels worden geregistreerd,

zodat duidelijk is over hoeveel leden

de vereniging beschikt. Dat… er voor

deze leden een speciaal nieuw ledenspeldje

is ontwikkeld. Dat… je dus

niet vreemd moet opkijken wanneer

je het komende seizoen allemaal

trotse leden met zo’n mooi

ledenspeldje ziet rondlopen.

Wist u dat…

Op zaterdag 13 januari en zondag 14 januari

2024, door de basisschool kinderen van groep 7

en 8, de jaarlijkse Wichter Boonte Middig wordt

opgevoerd. Dat… deze kinderen dan diverse korte

komische optredens (sketches) verzorgen, geheel

in het Weerter dialect. Dat… kinderen, mama’s en

papa’s, opa’s en oma’s daar veel plezier aan beleven.

Dat… de kinderen daarvoor al maanden hebben

gerepeteerd onder begeleiding van een enthousiaste

commissie. Dat… de begeleiders Hanneke

van Keulen (vanaf 2009) en Chantal Aspers (vanaf

2014) na de laatste Wichter Boonte Middig van

2023 afscheid hebben genomen. Dat… wij hun

zeer dankbaar zijn voor hun jarenlange begeleiding.

Dat… zij het stokje hebben doorgegeven

aan de overige commissieleden Luc Bosmans, Kim

van Hoof, Jarno Gerits, Randy Salmans, Wesley

Suntjens, Ralf Uuldriks en Jet Geraats en dat… zij

garant staan voor weer een gezellige en kolderieke

middag die je niet mag missen...

Guilty

PLEASURE

Wat niemand mag weten is dat

een oud-prins, die ook nog eens

goed kan dansen, onder de

douche altijd keihard liedjes

van ABBA zingt. En dat,

terwijl hij aan iedereen vertelt

een echte hardrockfan met leren

jackje te zijn en niets van

softe meidenmuziek moet

hebben…… Nee, Dans-Frans is dit niet,

die kan niet zingen, dus effe verder

zoeken.

Franklinstraat 12 | 6003 DK Weert | 0495 547754 | info@mcdriessen.nl | www.mcdriessen.nl

64


Limerick

`Ne jonge broeëdegom uut Vrakker

gedroog zich in béd as `ne stakker.

Slachter woor z`n beroep

en ze zat hem oppe stoep

reep: “Woor djae mer `ne wêrme bakker!”

Frans Adriaens

Gebruiksvriendelijk WordPress CMS

Geoptimaliseerd voor Google

22 jaar ervaring in webdesign

www.yourconcept.nl

info@yourconcept.nl

0495 - 54 92 49

Inspiratie

WordPress webdesign voor ondernemers

65


EFFE E GLAESKE

BEER DRÎNKE!

- Door Frans Adriaens (Frênske) -

`t Schoeënste van `ne middig boeëdschappe

doon op zaoterdig ving ich effe “röstig” e

glaeske beer drînke mét e paar aojhore aan `t

buffet. `t Noets vanne waek weurtj dan vertéldj

ongertösse det de boeëdschappetas uutgetéldj

tieëge de puuëj vanne barkrök hingtj.

Aafgeloupe zaoterdig ouch weer. Mien vraw

zag det ich nog `s `ne alcoholtest zow motte

HUIJERJANS

KLUSSENBEDRIJF

WEERT

GESPECIALISEERD IN

METSELWERK, BOUWBEGELEIDING

& BOUWINSPECTIE

GSM 06-20137485

huyerjansklussenbedrijf@msn.com

66


ongergaon! “Oké”, zag ich “dan begin ich

heej in dit kefeeke!” “Alcohol halvieërtj eur

laeve!” zag ze. “Jao mer, gae zeetj waal döbbel

zoeë völ!” kwoom d`r uut d’n hook vanne

verdediging. “Drînktj mer `s alcoholvreej, det

és völ baeter!” reep ze mich nog nao. “Beer

soonger alcohol és wi-j `ne bh aanne waslien,

‘t béste és d`r uut!” zag ich nog greinzendj.

Toen lachdje ze en leep doeër.

Ich zat mich tösse de kammeräöj en zag:

“De vraw és doeërgeloupe.” De toeën woor

gezatte en gae zoogtj detter zich e paar recht

zatte!“Zitjdjae nog inne gemeindjeraod?”

vroog d`r eine, vraogendj nao de bekindje

wieëg. “En waat doon di-j raodslede dao eigelik?

Zanikke en nog `s zanikke en niks dao?”

vroog hae, de zaak opdrejjendj. “As dejje kaltj,

dan motte eur wuuërd baeter zeen dan as dejje

zwiegtj!” zag ich uutdagendj.“Jao det kân

waal zeen”, zag `nen ângere, “mer ze zégke

hieël dék twieë kieër `t zelfdje en vînge dék

twieë kieër `t raâd uut!” Mét `t antwoeërd: ”As

dejje twieë kieër `t raâd uutvingtj dan kujje

`ne fiets make!” krieëg ich de lachers op mien

hând. “En men mot neet altiêd dezelfdje foute

make, want d’r és kuuës genog! Dao keumtj

nog beej, det hae dae zichzelf good kintj,

nemes mieër veroeërdeiltj!” zag ich slûm um

de rest nog wat te vore.

“Noow mojje mich `s wat zégke”, zag `ne fors

gebawdje zweîtendje booremins dae ich neet

kindje. Hae haaj vanaaf `n täöfelke `t gesprek

schienbaar stillekes gevolgdj.

“Regelmaotig staon d`r langs de wieëg

bordjes ‘Zachte berm’ “, ging hae wieter.

“Woeërum staon d`r noeëts bordjes ‘Harde

berm’?” Hae kieëk hieël slûm, heel ziene

kop - dae roeëjer woor as normaal - wat

scheîf en stoeëk zien doême achter zien

bretèls. Hae leet zich achteroeëver, mét de

bein uutreîn in `t krakendje kefee-steulke

wégzakke en wachdje `t antwoeërd

aaf mét zoeë e gezicht van: “Noow gae!!”

Ich woeëj dae mins neet inne zeîk zétte en

zag: “Det és `n hieël slum vraog!” Hae kieëk

gruuëts de ânger aan `t buffet eîn vör eîn aan

en zag: “Oh!” “Ich heb det aan `ne kantonneer

gevraogdj” ging ich wieëter, ongertösse det

ich mien erm oeëvereîn dieëj en nao de plefong

kieëk ofdet ich e gesprek uut `t verlieëje

trök woeëj hale. “En waat zag dae?” vroog

de boor benoedj. De kantonneer zag “De

bordjes mét ‘Harde berm’ kriêge vae d`r neet

in!!!” woor `t antwoeërd. De manne aant buffet

proesdje `t oet! Mer…..toen woor de hél

en de baer los! De boor trok zien boeëvelup

umhoeëg en zien ongerlup nao oonger en hae

bruldje zoeë haard det aap Bokito dao e pûntje

aan zow kunne zoêke!

Zien ouge woeërte zoeë groeët wi-j van `nen

înkvés en kwome ouch wat gevaorlik nao boete.

Hae kwoom lânksaam dreigendj umhoeëg

uut ziene stool, pakdje `ne keu vanne biljaar en

mét geboeëge rögk op mich aankaomendj reep

hae: “Stadse zeikers! Päölkes neet inne groond

kriêge? Neet inne groond kriêge? Ich zal uch

dae keu ‘s êrges indowwe, woeë det ze ‘m noeëts

mieër uutkriêge. Dan hejje wat!” Mét veer

mân moste ze ‘m vasthaoje!!

Ich kos nog zjuust aan miene jas kaome en

nao `t buffet rope: “Ich kom `nen ângere kieër

waal betale!” en vluchdje `t kefee uut! Ich

woor ieërder thoês as mien vraw!!!

Marcel van Ratingen & Kristel van Hoef

Heten U van Harte welkom op

Paardensportcentrum Laar

Koenderstraat 1B, 6003 PR Weert

Tel. 0495-533671, Mob. 06 53679283

• rijlessen van een gediplomeerde

instructrice

• buitenritten

• dag/meerdaagse tochten

• pensionstalling

• africhten

• manege kantine

• cursussen paardenmassage

& ruiterbewijs

BITUMEN | EPDM | GROENDAKEN | PANNEN | ZINK | ONDERHOUD

• Boetiek

• Beauty producten

• Workshops

Jolanda Petit • Hoogstraat 3 • Weert • 06 164 222 99

beautiekesperance@gmail.com • E beautiekesperance

67


Word Steûnbaer!!!

v.v. De Brökwagters wordt al jarenlang op

diverse wijzen financieel ondersteund. Door

de Boshovenaren die elk jaar een of meerdere

loten kopen, door de begunstigers en de adverteerders,

door iedereen die spullen beschikbaar

stelt voor de jaarlijkse boekenmarkt en

door de Steûnbaere. Met al deze steun is de

vaste laovendjvereniging in staat om elk jaar

opnieuw aan alle Brökwagters een mooi vastelaovendjprogramma

te presenteren.

In 2010 zijn de zogenaamde Steûnbaere,

hoofdsponsors van v.v. De brökwagters, geïntroduceerd.

Mede dankzij de steun van deze

hoofdsponsors kan v.v. De Brökwagters alle

vastelaovendjactiviteiten op Boshoven blijven

organiseren op het huidige niveau.

Bent u ook van mening dat de vastelaovendj

een cultuuruiting is die in stand moet worden

gehouden en draagt u met name de vaste laovendj

op Boshoven een warm hart toe, word

dan ook Steûnbaer van v.v. De Brökwagters!

Dat kan door voor één of meerdere jaren minimaal

€ 550,- (jaarlijks) te sponsoren.

U krijgt hier uiteraard ook iets voor terug, te

beginnen met de titel ‘Steûnbaer’, zijnde hoofdsponsor

van v.v. De Brökwagters. Als zodanig

heeft u recht op gratis:

• vermelding als ‘Steûnbaer’ (hoofdsponsor) in

’t Brökwagters bukske en op de website van

v.v. De Brökwagters

• plaatsing van een advertentie in ’t

Brökwagters bukske t.w.v. € 170,-

• plaatsing van uw logo op de website en op

de beamer in de feestzaal tijdens activiteiten

van v.v. De Brökwagters

• twee entreekaarten voor de Vasteloavendj

Revue

Daarnaast kunt u maximaal vier tickets reserveren

voor Pumpelroze. Als steûnbaer behoort

u tot een exclusieve groep personen/ondernemers

die mede zorg draagt voor de instandhouding

van de vaste laovendj op Boshoven.

De volgende personen/bedrijven

zijn in 2024 hoofdsponsor

van v.v. De Brökwagters:

- Donkers Bouwservice (Bas Donkers)

- Jasper Gerits Timmerwerken (Jasper Gerits)

- Brood- en Banketbakkerij Vries BV (Iris en

Hans Vries)

- Café Aod Bosseve (Marco en Noël Veugelers)

- Your Concept / My Webshop (Ron en Carla de

Laat)

- SmitsVandenBroek Adviseurs | Accountants

(Bert Bogie)

- BCM Music Systems (Ron van Heugten)

- Jim Linders

- Clement Group (Mart Clement)

- Bonten Administratie, Belastingen & Advies

(Rolf Bonten, Rob Jongen en Arno Kursten)

- PIMS Traprenovatie & Timmerwerken (Pim

Bensen)

- Ambiance Events (Sander Bus)

- Litjens Vormgeving (Kristiaan Litjens)

- Hubo de Koster (Henk en Claudia Schepens)

- Ivan's Woodwork (Ivan Peeters)

- Baens Metaal Techniek (Rob Baens)

- Keulen Vastgoedinspecties & Energielabels

(Chico en Renate Keulen)

- Hydro Power Hydraulics (Roel Westerveen)

- Albert Heijn Heerschap (Tom van der Putten)

- Van de Kruijs Weert B.V. (Sven van de Kruijs)

- Maan Op Heij kabelmontage (Maan Op Heij)

- Tandartspraktijk Caris (Roy en Judith Caris)

- Higher Up (Nick De Graef)

- Full Group BV (Jesse Smeets en Bart Ploum)

68


Steûnbaere 2024

Ut onmuuëgelikke

regele vae innegang

Mirakels doon vae allein

op aafspraok

Gelökkig ésj neet edere daag Vastelaovundj!

Mer normaal kujje beej os terecht vör un good

en gedege finansjeel en fiskaal advies.

NIEUWBOUW • AANBOUW • VERBOUW

tel. (0495) 45 01 22

www.bonten-advies.nl

f i n a n c i e e l

tel. (0495) 45 11 73

www.jongenfinancieel.nl

Jim Linders

Tandartspraktijk

Caris

Indien u overweegt om ook Steûnbaer van De Brökwagters te worden, dan kunt u contact

opnemen met de voorzitter van de sponsorcommissie:

Tjeu Verkennis (tel. 06-46083913; m.verkennis@home.nl)

69


STEÛNBAERE AAN ’T WOORD:

JASPER GERITS EN

BAS DONKERS

Een vreemde zaak eigenlijk: je bent op allerlei

manieren betrokken bij de Brökwagters, meedenken,

mee-organiseren, hand- en spandiensten verrichten

en dan word je ook nog Steûnbaer. Met

andere woorden: je sponsort de Brökwagters ook

nog eens op een stevige manier. Voor Jasper en Bas

(maar ook voor eega’s Silvia en Wendy) een heel

gewone zaak. “Je weet dat er geld nodig is voor alle

activiteiten die de Brökwagters willen uitvoeren,

dus daar doen wij dan graag aan mee”, aldus Jasper.

Allen geven aan dat de Brökwagters voor hen als een

warm bad, als “familie” is, en daar hebben ze veel

voor over. Jasper (timmerwerken en standbouw,

Silvia assisteert op administratief gebied, net als bij

broer Michiel van de plantjes) en Bas (aannemer,

metselwerken, Wendy werkt bij Bakker Vries), kennen

elkaar al vanaf de opleiding. Lachend: “Gingen

we tussen de middag de stad in, was het nog maar

de vraag of we ’s middags nog terugkwamen...” Maar

beiden slaagden en gingen aan het werk en bouwden

hun bedrijf op. Daar waar nodig schakelen ze

elkaar in bij een project. Samenwerken zakelijk en

voor de Brökwagters is vanzelfsprekend. Maar ook

samen biljarten, samen op vakantie en samen dikke

hagelschade oplopen op de gezamenlijke vakantie

in Italië. Bij het zien hiervan was “Dao drînke vae

d’r saame eine op” de -toen nog- nuchtere opmerking

van Bas, waarvan akte.

Hun verleden bij de Brökwagters start in september

2009 als Jasper gevraagd wordt om prins van 2010

te worden. Bas wordt benaderd als adjudant. Zijn

toezegging was helemaal akkoord voor Wendy, Bas:

“ ‘t Waas erger gewaesj as ich nein haaj gezagdj.” 1

Toen Jasper met Bas het programma doornam,

kwam deze erachter dat het meer dan 3 dagen

1 Wendy (import uit Brabant…) heeft bij de Brökwagters Weerts leren praten (“Voêl weurt as ieërste) en leren drinken

Koenderstraat 2 a - 6003 PR Weert - Tel. 0495-524548

www.dehegge.nl

www.bartbloemwerken.nl

www.bloemeninweert.nl

Boshoverweg 63

6002 AM Weert

0495-544635

70


was….maar, wat hebben ze genoten. “Als redelijke

vreemdeling werd ik zo hartelijk ontvangen binnen

de club”, geeft Bas (nog net niet emotioneel) aan,

“geweldig!” Het feit dat de familie Donkers pas

richting Nederweert verhuisd was, deed hier niets

aan af. (Wendy: “We hadden wel veel taxikosten

kunnen besparen als we in Weert waren blijven

wonen”). Trouwens, sinds kort wonen ze weer in

Weert en hun nieuwbouw is volgens planning in de

zomer af, dat denken ze tenminste…

In 2011 werd Jasper Steûnbaer en in januari 2012

(bewust een sabbaticaljaar gepakt na zijn prinsschap)

geïnstalleerd als Raad van 11-lid. Ook zong

en acteerde hij bij de Bonte Avond. In 2014 werd

hij Preensebegeleider en hetzelfde jaar trad hij toe

tot het bestuur. Vanaf 2022 heeft Jasper de rol van

senator overgenomen van Mart Ramaekers (die

doet zijn mond toch wel open). Natuurlijk zit hij

in de bouwcommissie (hele fijne groep), samen met

Bas. Bas werd ook in 2011 Steûnbaer, werd op de

openingsavond van 2012 geïnstalleerd als Raad van

11-lid en eind 2013 ceremoniemeester, alsook drager

van de Rammelesjang, (dat ding heeft dus door

de jaren heen al veel te verduren gehad). Ook moet

Bas, volgens eigen zeggen, ervoor zorgen dat Don

Bosco openblijft…

Met andere woorden het ene cv nog langer dan het

andere, maar beiden al jarenlang volop actief. En

het is genieten geblazen. Als er iets gebouwd, versierd

of afgebroken moet worden, bijvoorbeeld bij

de nieuwe prins of jeugdprins(es), dan zijn ze erbij.

En het mooie is, er komen altijd zoveel mensen

helpen dat het werk snel af is, er flink gelachen en

geouwehoerd (en natuurlijk wat gevreîkt”) wordt,

en een stevig glas bier wordt gedronken. Jasper

geeft hier lachend als voorbeeld het klaarmaken in

de zaal voor de prinsuitroeping. “We werken tot het

laatste en drinken dan samen een potje bier, lekker

wat doorbuurten en dan zijn we meestal te laat bij

de samenkomst van de Raad van 11…, krijgen we

ze op onze sodemieter”. Trouwens Silvia en Wendy

zijn/waren ook actief voor de Brökwagters. Silvia

was adjudant van broer Jeroen I in 2020 en is al

jarenlang lid van de PR commissie, met name het

aanleveren van info voor de pers en social media.

“Ja, dat is de laatste jaren heel wat meer geworden”,

geeft Silvia aan, “een professionele aanpak en houden

aan bepaalde aanleveringsdata zijn dan belangrijk.”

Wendy was jarenlang commissielid van de

Boerenbruiloft, maar heeft nu plaats gemaakt voor

“jonge” aanwas. Want daarover zijn ze het met zijn

NIEUWBOUW • AANBOUW • VERBOUW

Pinksterbloemstraat 24 | Weert | T +31 6 22 78 63 78

www.bouwbedrijfdonkers.nl | bas@bouwbedrijfdonkers.nl

71


vieren eens: doorstroom en nieuwe mensen erbij is

een goede zaak! Trouwens, over doorstroom gesproken:

Jarno, zoon van Silvia en Jasper, is al volop

bezig in de begeleiding bij de Jeugd Bonte Middag.

Terugkomend op het Steûnbaerschap: de vereniging

blijft zich door ontwikkelen op allerlei gebied en

geldelijke steun is daarbij onontbeerlijk, nu en in de

toekomst. Niet alleen steunen Jasper en Bas, maar

zorgen ze ook nog voor uitbreiding van deze groep.

Zo “leverde” Bas afgelopen jaar nog een nieuwe

steûnbaer. Jasper geeft nog aan dat hij dacht door

het Steûnbaerschap met één keer betalen van alle

losse “aanvragen” voor een bijdrage af te zijn, maar,

sinds hij in het bestuur zit, heeft hij net het loten en

overig gebeuren als taak in zijn pakket!.

Het viertal is alleen maar lovend over de

Brökwagtersfamilie en kijkt alweer reikhalzend uit

naar het nieuw seizoen (als u dit leest is dat al bezig),

met een nieuwe prinsenpaar met adjudanten en een

nieuwe jeugdgroep, want “dat is toch zo mooi!”

Nog een anekdote: Jasper verzorgt zoals aangegeven

ook werkzaamheden in de standbouw. Onder andere

bij Tefaf in Maastricht. Hij gaat dan van plek naar

plek met een elektrische step. Hij was daar ook

werkzaam tijdens de grote juwelenroof in 2022. Dat

de rovers als volleerd timmerman vitrines opensloegen

en ook nog eens met een elektrische step er tussenuit

poften was puur toevallig, aldus Jasper…..

THOM DAEMS

Met Thom hebben we nog een super sportieve jongen in

de jeugdraad. Hij voetbalt bij FC Oda (JO12-1) en tennist

bij TPC Boshoven, de club waar zijn ouders ook tennissen.

Het tennissen begon hij te doen tijdens Corona, omdat

je toen alleen maar op afstand wat mocht doen. Hij deed

dat op straat en wilde later bij de club. Daar werden ze

liefst 6x op rij (3 kampioenschappen per jaar) kampioen!

Toen ze in de hoofdklasse kwamen, moest zijn team zelfs

tegen een meisje die aan het Roland Garros jeugdtoernooi

meedeed, dat was een niveautje té hoog.

Vastelaovendj vindt Thom ook te gek, net als zijn broer

Stan die vorig jaar jeugdboerenbruidegom was. We vinden

Thom dan ook al jaren in Don Bosco en in de stad met

vastelaovendj. Hij doet ook mee aan de Wichter Bônte

Middig. Hij kijkt uit naar de uitroeping, hij is benieuwd

wie er nog meer inzitten. Hij hoopt bij de Brökwagters in

net zo’n topteam te komen als bij het voetbal en tennis.

72


UUT ’T LAEVE GEGREPE

Effe kloête

Bas és met vreende beej Aod Bosseve. Dirk woor

d’r ouch, mer ineins wore weg. Erwin zeet: “Hae

zal waal weer un groeëte boeëdschap oppe wc aan

’t doon zeen.” Bas dînktj: “Dan zal ich eum ens

kloête.” En hae zétj un kruk met waat tasse oonger

de deurkruk, zoeëdet Dirk

neet vanne wc kân. Nao

zoeë’n 20 minute wachte

ging Bas boete e segrètje

rouke. Waat bleek? Stieët

dae Dirk dao ouch te rouke.

Bas dînktj: “Weem hebbe

vae dan oppe wc gegijzeldj?”

Hae haaltj gaw

de kruk ewég en deut

of d’r niks aane hând és. Tot op dit momênt weîte

ze neet weem detze hebbe opgeslote…

Spisjale automaat

Aod-Vorst Tjeu woor lést ens beej de Bosuul en

woeëj waat drânkmûnte uut unne automaat hale.

Mer, det zuldje altiêd zeen, wêrkdje dae mûntautomaat

neet. Waat dette d’r ouch in dowdje, d’r

kwome gein mûnte uut. Gelökkig kwoom Jos, dae

völ dékker inne Bosuul

és, ens kieke waat d’r

aane hând woor. Naodet

Tjeu ut prebleem aan

Jos haaj uutgelagdj zeet

Jos: “Ich snap woeërum

dejjae gein mûnte

kriegtj, want det és unne

automaat met gezichtsherkenning…!”

Sónger nao te dînke

Ine en Bert ginge ens mette auto van Bert nao de

slachter oppe singel. Ine staptj uut en gieët vleîs

koupe. Bert blieftj inne wage zitte. As Ine weer boete

keumtj luiptj ze, in gedachte verzônke, nao de auto

dae véúr Bert stieët geparkieërdj. Ze deut de deur van

dae auto ope, goesj heur tas met vleîs nao binne en zitj

al bekans oppe stool, asze de sjoffeur huuërtj zegke:

“Ben je nu al klaar?” Ine dînktj: “Woeërum kaltj Bert

ineins Nederlands?” Dan kiektj ze ens good en zuut

detze beej unne wîldjvreemde inne auto és gestaptj…

Poes keîme

Ria hultj hieël völ van katte. Thoês heef ze d’r dan

ouch e paar roondloupe. Ze waere flînk verwindj.

Wi-j det Ria saoves ein kat aan ’t keîme woor kreeg ze

ineins tillefoon. Ut woor Harrie, heure

vreugere baas. Nao effe gekaldtj te

hebbe, zeet Harrie: “Waat bésze noow

aan ut doon?” Woeë-op Ria

zeet: “Ich bin mien poes aan ’t

keîme…!

Druuëg drînke

Wi-j det vae met unne hoûp Brökwagters beej Bertje

wore vroog d’r emes aan de kastelein: “Hé Henk, woeë

és heej de wc?” Woeë-op Henk zeet: “Di-j van Laor

drînke altiêd druuëg. Di-j hove neet nao de wc…!”

Beschete

Wi-j det vae aan ’t happe en stappe wore zeet d’r eine:

“Waat deut ’t waer dalik?” “Ich zal ens effe kieke op

bui-jeradar” zeet unne ângere. Dan ruptj Henrie: “Ich

heb gein gooj ervaringe met bui-jeradar. Dao bin ich

namelik al dékker beschete met uutgekome…!”

WAT JE OOK ZOEKT IN

BOUWMATERIALEN DOEN WE.

BMN | Weert | Graafschap Hornelaan 142 | (Industrieterrein ‘Leuken Noord’) | 6004 HT Weert

dameskleding/woonaccessoires

Sintjobplein 4, 6004 JZ Weert

living63

73


DEIL 2

ZOOJ ZOEË MER WAOR

KUNNE ZEEN

As dae jae aan Deil 1 gein neût aanvongtj, dan

hoofdjae Deil 2 neet te laeze. Es allemaol van

daezelfdje kraom!

Trouwe geuftj allein mer ellendje

Elk huwelijk heef ‘n tragisch indj: 46 % gieët

schei-je en de rest gieët doeër tot de doeët ôs

schedj, fein veuruutzicht!

Dao es ‘nne filooof aan verloeëre gegânge

Jacques tieëge Tjeu: “As daejjae ’t neet vergaetj,

hoof-djae ut auch neet te onthaoje!” Tjeu esj ’t

noow alwieër kwieët.

Energie bespare

Ich kin d’r eine, dae gebroeëktj bekans gein gaas.

Zieëne thermostaat stieët altiêd op 22 graade, ’t

lempke börtj regelmaotig op en dan kujjae det

zeen, mer kaod esj waal. Waat es zien geheim? D’r

zitj hieëlemaol geine verwermingskieëtel

aangesloote op

dae thermostaat. Det es

gewoeën un schemerlêmpke…

Jim

Jim heef noow un

groeëte klok in de hoof

staon, op ‘nne paol van

wul 3 maeter

(Jim: “3,07maeter, det

zeedjae toch zoeë!”)

hoeëg. Bi-j schoeën

waer en windjmej,

kindje vanaaf ’t viaduct

van Bakewel zeen wi-j

laat det ’t es. Trouwes

auch vanaaf ’t spoeër beej

’t landgood van aod senator

Mart, mer auch vanaaf de kêrktoeëre.

Wejjae woeërum Jim det gedaon heef? Neet?

Vae auch neet! ’t Zâl wul wat met ei-jer te maake

hebbe.

Dae Jan toch

Jan vanne Tobbersdieëk heef geine hoeëgtevrees,

mer staptj toch neet op un lei-jer. “Ich heb namelijk

deepdjevrees en waat zeen ich as ich op un

lei-jer staon? Deepdje, jao, dus mot ich nêrreges

hoeëg op gaon staon”.

Bér: “Och wat, dae es gewoeën bang dette op zien

moel sausj!”

Vervolg veurlaesbegeleiding van Wullem

Wullem van ’t Zörgbedrieëf Ultima -vör gooj

zörg- det veurig jaor de laesbegeleiding deej

vör minse di-j gein Wieërts kinne, heef dao

völ reaksies op gekrieëge. Zoeëvöl zelfs dette

noow personieël mot aanneme, want aan de

Wildjae ouch gezeen

waere in ‘t Brökwagters

bukske? Gaotj dan nao

oeëze website

www.brokwagters.nl

Service Apotheek

Boshoven

Altijd het beste

advies voor U

Boshoverweg 90

6002 AP Weert

tel.0495 52 06 00

boshoven@ezorg.nl

sken mich

ma-vr

za

08:30 uur – 13:00 uur en

14:00 uur – 17:30 uur

10:00 uur - 12:00 uur

74


ângere kant vanne brök wille ze auch van zien

deenste gebroeëk maake. Dus, vör de maondje

jannewari, fibberwaari en mieërt zuktj hae

weer minse di-j hem kinne hellepe um aan de

vraog vör veurlaezers te voldoôn. Met naame

aod- Bossevenaare di-j wat eurkes vreej hebbe

kinne zich melde (ze motte neteurlik wul

Wieërts kinne laeze), hae geuftj ‘nne gooje

prieës per oor.

Verslaope

Trouwes, dae aod-fysiotheradinges vanne

Vrakkerstraot, maakdje auch wieër us wat mej.

Hae: “Ik heb me laatst toch een partij verslaape

joh, nie normaal, een gat in de dag. Ik werd om

6.15 uur pas wakker, tjeemienee!”

Vae: “Verslaope, verslaope?? Un gaat inne daag

geslaope! Kwart oeëver zes,

verslaope, zjusses toch,

drejje vae os nog us

um…..”

Gooj veurbereiding

Dae Tjeu vanne

redaksie gieët altiêd

mej nao de interviews.

Hae haaltj de schrieëver

op en brîngtj um oppe

tiêd nao hoês. Mer hae heet

now nog iets extra’s. Hae zuktj van alles

over de te interviewen

persoên op en geuftj det aanne schrieëver.

Heet dae bekans gein werrek mieër.

Tjeu es noow waal elkes kieër te laat…..

Aod senator Mart

Dae Mart toch…Wi-j vae um indj oktoeëber

sproke mos hae nog 5 waeke wêrke veurdette met

pensioen zooj gaon. Es dus -as daejjae dit laesj- al

e paar maondje thoeës.

Mer vervaele gieëtte zich

neet. Hae gieeët dan völ

nao zien landgoôd aan ’t

spoeër. Hae goof os dao

un roondleiding. ‘s Mêrges

um half tiên vezaamele

aanne port. Nao un korte

inleiding van dri-j keteer,

leete os âl zeen. Hae heef

’t landgoôd ingedaeldj in thema’s.

• Gezoônd: eine hectaar ongespoôte greuntjes

• Bôngertoeëft: 3000 diverse soeërte fruitbuimkes

• Hoofensemble: 2 hectaar vaste plânte vör de

groeëte of kleine tuin. Van Hosta Mexicana tot

Fluitjeskruid.

Guilty

PLEASURE

Vroeger kreeg de prins, van een

jaar of 8 of 9,of zo, geleden,

op zondag altijd een Kinder

Surprise-verrassingseitje van

zijn moeder. Je weet wel,

chocolade die niet smaakt en een

prutsdingetje dat je in elkaar moet

zetten, Ikea light.

Nu, zo’n dertig, veertig jaar

verder, moet zijn vrouw hem nog altijd

zo’n Kinder Surprise-verrassingseitje

meebrengen en ’s zondags op zijn

ontbijtbord leggen. Anders begint hij,

zoals zijn vrouw zegt, “te bäöke”…

75


• Tropicana: ‘nne

halve hectaar met

tropische buim.

Van Apeboûm

tot diverse soorte

Palmbuim (tot 8

maeter hoeëg, hoeëger

moog neet vanne

NS, dan zeên de machiniste

de seinpaol neet mieër).

• Glaashaard: groeëte tuinkas met vörse tomaate

vanaaf mei bis november. Dageliks rietj Mart

mette tractor en kér doeër de kas um de

tomaate te augste. Auch in dae kas ziene droeêvebôngert,

woeëdet hae zieëne “Cava Chateau

Mart” van brouwtj

• Rustieke Rust: Megablokhut met B&B, woeëdet

hae as chefkok maitre Mart de mieëst uutgelaeze

gerechte servieërt van eige landgood.

Nein, laotj dae Mart mer schuûve! Hae gieët noow

‘nne Landrover koupe, zoeëdette zien hieël landgoôd

in eine daag kân bekieke.

wille met vastelaovendj nog e mes inne kêrk d’rbeej

hebbe. Dus neet allein de mes met asgoonsdig as

alles aafgeloupe es, mer auch e mes oppe zaoterdig

veur de vastelaovendj.

Mins vanne straot: “Di-j wille zieëker alvast bei-je

vör alle zöndj di-j ze met di-j daag gaon doon. Zulle

zich zoeë-as elk jaor wul wieër verklei-je as heilige

buuënkes.

Tjeu miljeu

Tjeu zunne waage es maondje kepot gewaesj.

Hae deej alles op zun fietske, zelfs valle. Gezoond

en good vör ’t mileu”, zag hae. Mer…. de auto

es gemaaktj. Gieët wieër oeëveral met det deenk

nao tow en oeëveral wieër 5 minuute stationair

drejje neteurlik.

GEZEEN

Börgemeister

Giel: “Wis-jae dette börgemeister op Bosseve

woeëntj? Ich kwoom ‘m lest weer tieëge.”

Bèr: “Oh jâh?”

Giel: “Jao, en d’n ieërste kieër knikdje ich tieëge ‘m.

De twieëdje kieër knikdje en boog ich zelfs e

bitje vör ’m”.

Bèr: “En toen?”

Giel: “Vanuut zunne hieële dikke waage keek hae

nao mich, hae zoot best hoeëg, dus hae keek

op mich nieër, mer deej gein bewieëging, niks,

nada niente!

Bèr: “Echt unne mins van stand dus…..”.

Heilige buuënkes

D’r zeen e paar hoeëgstaondje Brökwagters di-j “Pitstop…!”

WWW.HYDROPOWERHYDRAULICS.NL

Oude Graaf 7, 6002 NL Weert | T +31 495 – 632309 | E info@hydropowerhydraulics.nl

76


- Door Maartje Derckx -

Hae vreef zich inne hang

Bloos in zien voêst

Hae maakdje zich lânk

Vreug vertrokke van hoês

Hae wis presies de route

Kos zien kûnste uut de kop

Waal verdomdj kaod, heej boete

Dan mer ein extra möts oppe kop

Ze haaje ein eîge nummer

Zoeë wiêt reikdje ut eum nog net

Hae mós achter Pap aan

Vónge schoeën, dus laotj eum mer.

Dao leep Pap mette kroekèr

De minse lachdje, stoeëtdje zich aan

Zoeë rendje hae van hot nao her

Achter de Preensewage aan

Det és zien löst en zien laeve

Aevezieër schoeën um te zeen

Pap stóng dao alles te gaeve

Vör ut plezeer van edereîn

En noow stónge zelf oppe buun

Nog efkes achter de coulisse

Zooj hae d’r waal zeen?

Pap haaj zoeë zitte niêse

Want al maondje haaj hae Pap ontweke

Neteurlik, völste bang

Hae haaj eum de waorheid uut

zien oûge gekeke

Daovör kós hae Pap te lang

Noow waasj zoeë wiêt, noow waasj bâl

Vanachter de buun, hae huuërdje ze

spikkelieëre

Trómgeroffel, eine confettiknal

Weem haaj gedachtj, det hae ut oeëts

zooj waere

Hae zoog zien vader duchtig klappe

Mer hae haaj meschien wat uut te légke

‘En Pap, vingdje ut wat?’

‘Nein, herstikke schoeën,

mót ich echt zégke.’

Stadsrissidênsie vanne

Brökwagterspreens

Heej ésj

te doon..!

Muntpromenade 6 Wieërt

77


INGEZONDEN*

Wat leuk, de brief komt weer terug. Kregen we de laatste jaren vooral mailtjes en appjes, of een steen door

de ruit, hebben we dit jaar, naast de digitale post, 8 brieven gekregen. En beste lezers, 3 handgeschreven

brieven, waarvan we er een meteen weg gesodemieterd hebben: geen vuiligheid in ’t Bukske! Wij zijn een

nette vereniging. Maarrrrrr het moet niet gekker worden, de eerste inzending kregen we al in maart afgelopen

jaar en die willen we u niet onthouden, sterker nog: we beginnen ermee, je kunt het maar gehad hebben

Maart 2023

Redaksie,

Nu breekt me toch de klomp. Wat lees ik op Weertdegekste? Tjeuke van de redaksie wordt benoemd tot Jan van der

Croon-drager. Nou mooie drager. Ik heb jarenlang geprobeerd de redaksie op een acceptabel peil te krijgen en

werd continue weggelachen, Tjeuke voorop. Nu weet ik ook wel dat die andere redaksieleden nog erger waren en

dat die Tjeuke opstookten, maar hij had toch die andere redaksieleden eruit kunnen trappen. En na jaren kreeg ik

een rubriekje. En dat rubriekje duurde maar een paar jaar en toen werden alle rubriekschrijvers eruit geknikkerd.

Die oude duitse pastoor uit de Heimat, Henk die handige jongen, die kok Mart en Frits de reporter. En waarom??

Omdat we kritisch waren. Onder mijn bezielende leiding werden die rubriekjongens kritisch. En daar kon dat clubje

redaksieleden van Tjeuke niet tegen. En dat moet dan Jan van der Croon gaan dragen? Dat is nu al een Gouwe Lambiek

waard. Ik heb me aangesloten bij de BBB en jullie horen nog van me!

Bep Bonk van de BBB

*Noot: niet alles is ingezonden, soms

wordt er ook wel eens wat aan ons

verteld., maar daar hebben we geen

gebruik van kunnen maken: de batterijen

van de hoortoestellen waren leeg

(hebben dus maar de helft gehoord) en

de Brökwagters geven geen vergoeding

voor batterijen. Dus we hebben niet

nog eens opnieuw gevraagd wat ze ons

nou gezegd hadden.

Beste Bep Bonk van de BBB (Bep Bonk Berichten? Haha, geintje van

Tjeuke. Hij had eerst Bep Bonk Billen bedacht, maar dat vonden wij niet

goed, geen vuiligheid in ‘t Bukske), Wij redactieleden hebben geen enkele

invloed op prijzen, oorkondes dan wel veren in de kont die andere partijen

uitdelen. Dus deze brief moet niet bij ons zijn. We sturen je daarom door

naar de Ombudsman. Hij/zij/zullie, zal je dan wel verder helpen, zeur.

Met groet,

De redactie

MORRIS CARDINAAL

Wat zijn we vereerd bij de Brökwagters dat de familie

Cardinaal zo’n rood-wit hart heeft. Hoewel ze natuurlijk

bekend zijn in de stad vanuit de horeca, voelt Morris zich

namelijk het meeste thuis op Boshoven en viert hij hier het

liefste vastelaovendj. De horeca is iets dat ook Morris heel

erg trekt, hij is een echt ‘mensen-mens’ en houdt van de

gezelligheid. Het kan ook lastig zijn, want met kermis en vastelaovendj

ziet hij zijn vader weinig. Al is dat in dit jaar anders!

Morris voetbalt bij Laar (JO12-1), waar hij dankzij een goede

trainer in een goed team speelt. Ze zijn al een paar keer

kampioen geweest. Daarnaast is Morris gaan drummen, daar

is hij dit jaar mee begonnen, hij vindt het er stoer uitzien.

Ondanks het drummen luistert hij het liefst hardcore, dus dat

wordt weer wat dit jaar. We zien hem ook terug in de Wichter

Bônte Middig, hij vindt het leuk om op te treden in het mooie

Weerter dialect en ook hier vindt hij het mooi om met zoveel

anderen/vrienden mee te spelen.

78


Augustus 2023

Geachte redactie, Nee, dit jaar geen

lofuitingen voor jullie Bukske, ik word

erop aangesproken. Mensen vinden dat ik

teveel slijm en dat is niet zo. Nee, ga

daarom maar op carnavalsmaandag aan

het buffet staan en ik geef jullie als

waardering wel wat rondjes. Ga zo door

commissie, sjapoo! Waar ik jullie wel

op attent wil maken zijn twee geweldige

kandidaten voor het prinsschap: Ik

zou dat meisje Janne van de Kruijs, ze

woont op Keurboek op Laarveld, kiezen

als jeugdprinses, en als grote prins

dat jong van Bosmans, die Luc, die

jeugdpreensebegeleider. Hij voetbalt bij

DESM (mijn cluppie), heeft hij nog wat

uit te leggen daar, maar ook hier. Allebei

gouwe kandidaten, heb het uit de eerste

hand!! En jullie weten, ik vertel het

verder aan niemand, Paultje kân zwieëge

wi-j ‘nne politicus!

Jullie Paul

Beste redactie,

Graag wil ik een onderwerp onder uw

aandacht brengen en dat onderwerp is

de “Kamelenrace” op de kermis. Ik, wij,

van de actiegroep “Stop Dierenleed”, vind,

vinden, dat dit achterlijk spel meteen uit

de kermis gehaald moet worden. Het is

absurd hoe mensen zich aan dit spelletje,

dat symbool staat voor het mishandelen

van kamelen (zijn niet bestemd om de

hele dag te rennen), kunnen verlekkeren, de

dierenbeulen! Daarom graag aandacht in

jullie boekje, zodat steeds meer mensen

onze roep tot stoppen zullen gaan

ondersteunen. Ook de schiettent moet

dicht: mensen aanzetten tot schieten,

hoe kom je erbij, moordenaars!

Alvast dank voor uw medewerking en tot

ziens.

Nb “De rups” staat trouwens ook zwaar

ter discussie!

September 2023

WookMien, die alles, maar dan ook alles

ter discussie stelt

Hoi Jullie Paul,

We hebben jouw tips in één beweging

doorgespeeld aan Vorst Roy. Wat we begrepen

hebben is hij gelijk zijn fietske opgestapt en gaan

regelen. Vraagje Paul: “linker- of rechterhand?”

Groetjes,

De Redactie (wij zijn op tijd aan het buffet,

drinken allemaal stevig bier, behalve Tjeu: thee!)

Hoi WookMien,

Als je nou eens begint met jezelf ter

discussie te stellen en ophoudt met deze

flauwekul. Wij zijn een gerespecteerde

redactie van een gerespecteerd Bukske. De

kermis is onze laatste uitlaatklep alvorens

we 4 maanden keihard aan het Bukske gaan

werken. En de rups (5 keer de flos) en de

kamelenrace (hebben veel prijzen gewonnen)

zijn onze favoriet. En bij de schiettent vragen

we altijd om een mitrailleur, zoveel kogeltjes

blazen we er door heen.

De redactie

Ontwerpen, bouwen, verbazen!

Grosfeld Interieurbouw staat bekend

om mooie trappen, maatwerk-interieurs en meubels.

Ambachtelijke vaardigheden en degelijke materialen

zijn de basis van ons vakmanschap.

Veldbloemstraat 46 • 6002 CH Weert • (0495) 62 52 72 • info@grosfeld-interieurbouw.nl

www.grosfeld-interieurbouw.nl

79


Oktober 2023

Geachte redactie,

Namens B. Bonk, wil ik u

laten weten dat B. Bonk zich

volledig distantieert van elke

verdachtmaking, dat zij de

oorzaak was van de val met de

electrofiets van Dhr. Tjeuke

van de redactie. B. was niet

eens in de buurt, zij was dat

weekend uit de stad, ze was op

Swartbroek op bezoek.

Normaliter zou B. Bonk deze

boodschap zelf aan u doen

toekomen, maar ze kan al enkele

maanden niet schrijven of typen.

Ze had tijdens een protest van

extinction rebellion op de A12,

de verkeerde lijm gebruikt en

zit nu al maanden met stukken

asfalt aan haar handen.

Beste T. (zus)

Wij wensen B het allerbeste, maar

niet te snel. We vonden het al raar

dat ze de laatste tijd geen berichten

meer stuurde. Wat ons betreft

hadden ze haar daar op de A12 laten

zitten, was voor ons ook geen

probleem geweest, wij komen daar

toch niet.

Met de allervriendelijkste groet en een

knuffel (op de kermis gewonnen en

die in de zieëp gevallen was),

De redactie

Ik mocht jullie van Bep niet

groeten,

T. Bonk (zus)

ONTDEK JE MUZIKALE PASSIE

BIJ DE BRÖKWAGTERSKAPEL!

Ben jij een muziekliefhebber?

Droom je ervan om een instrument te spelen of heb je al ervaring in de

muziekwereld?

Bij de Brökwagterskapel zijn we op zoek

naar enkele enthousiaste muzikanten:

- Trompettisten -

- Barritonisten -

- Trombonisten -

06 - 20 05 03 01 kapel@brokwagters.nl

80


Lambér

laatst gez. December 2023 om 12:11

Hey redactie,

Waarom was er dit jaar geen

openingsavond. Vond ik altijd zo leuk,

maakte ik de overgebleven muntjes

van het jaar tevoren op. Dronk a.h.w.

de hele avond elk glas bier een kwartje

goedkoper, scheelde me gauw 7,50.

Kan ik die nu ergens declareren? Geen

openingsavond, moet niet gekker

worden, straks is er ook al geen prins

meer of abdicatie. De vastelaovendj

gieët zoeë nao de kl***te.

Lambèr

Hey Lambèr,

Ja, wij waren ook verrast dat er geen

openingsavond was. Niet dat we er naar

toe zouden gaan, maar wij missen nu

twee bladzijdes met foto’s. Hebben we

onze vaste schrijver maar een verzoekje

gedaan om nog wat te schrijven. Hij

niet blij, want hij heeft een vast contract

en hij dacht dat hij al klaar was. Werd

hij me toch een partij moeilijk, kwam

met allerlei argumenten en we wisten

dat hij gelijk had, maar dat gaven we

hem niet, zo zijn we ook weer. Dus je

ziet Lambèr, ook wij hebben er onze

problemen mee gehad dat er geen

openingsavond was.

Groetjes, de redactie

O ja, Lambèr, pedicuurt jouw vrouw

nog? Laat haar ons effe bellen voor

een groepsvoetenbehandeling met

rugmassage. 20:11

Beste redactie

Afgelopen jaar zijn wij uit het Noorden

naar Boshoven verhuisd. ’t Schijnt dat

daar de Postcodejackpot graag wil vallen,

vandaar. Wij hebben dan ook meteen 3

loten gekocht en ja hoor: de eerste

stroopwafels zijn al binnen. Kunnen jullie

ons vertellen wanneer hier de jackpot

valt. Of moeten wij dat aan iemand

anders vragen?

Tank en oant sjen!

Tjerk en Beppe

Beste Tjerk en Beppe,

Wat leuk dat jullie hier zijn komen wonen. Weer

eens wat anders dan iemand van Moesel of Leuken.

Wat betreft de jackpot, daar kunnen we heel kort

over zijn. Wij verwachten ergens zo rond mei-juni.

Wij hebben begrepen dat die jackpot namelijk eens in

de twee jaar valt. Wij hebben ook 2 loten, behalve

Tjeuke, hij gokt niet.

NB waren jullie stroopwafels ook zo zacht?

Konden wel over de datum zijn. Oant moarn !!

(wij kunnen ook Noord Nederlands praten dus)

De redactie

81


“Het houdt hem van de

straat af…”

23 Oktober 2018: Maurice Saes volgt

Peter Smeets op als penningmeester

van de Brökwagters.

23 oktober 2023: Maurice heeft een

afspraak met een afvaardiging van de

Brökwagters. Een evaluatiegesprek na 5

jaar penningmeesterschap? Een beoordelingsgesprek?

Een exitgesprek? Niets

van dit alles, gewoon toeval deze datum

voor een interview met de starreporters

van dit alom geprezen Bukske. De

46-jarige Maurice heeft er inmiddels

5 jaar penningmeesterschap opzitten,

waarvan twee “rare, maar ook spannende”

coronajaren (minder uitgaven

en minder inkomsten en… wat geeft

de toekomst?) NB Maurice is een week

na dit gesprek herkozen als bestuurslidpenningmeester

(hij sluit in die hoedanigheid

trouwens ook aan bij de

sponsorcommissie) Red.

We gaan even terug in de tijd. Maurice,

geboren en getogen op Bosseve, wordt

gekozen in de Jeugdraad van 11 (bij

Jeugdprins Daan). Twee jaar later

staat hij mede aan de wieg van de

Blutsknikkers, dé succesvereniging die

in alle optochten veel prijzen heeft

gewonnen. Inmiddels is deze vereniging

in ruste en verschillende leden zijn

LOET KURSTEN

Als iemand de vastelaovendj met de paplepel heeft meegekregen,

is Loet het wel. Hij heeft dan ook jaren gehoopt om ooit

in de jeugdraad te mogen komen en is maar wat blij dat het nu

zo ver is. Hij droomt ervan om later Preens te worden, al vond

hij Jeugdpreens nog niet fijn. Hij wil eerst beter dialect leren

spreken (begon daarna direct in het dialect verder te praten)

en wil ervaring opdoen in de jeugdraad. Mede daarom speelt hij

ook mee in de Wichter Bônte Middig. Hij is ook heel blij dat zijn

tweelingzus Fiet erbij is, zij is adjudânt en dat wordt een groot

feest! Loet doet aan judo bij Lifestyle Vitae, waar hij op het punt

staat de oranje band te behalen. Hij doet het goed, op zijn 10e

zat hij al in een groep van 12+’ers, waar zelfs een 20-jarige bij

zat. Hij hoopt ooit de zwarte band te halen, al is dat écht heel

lastig, zelfs zijn trainer heeft die niet. Over de vraag wat hij later

wil worden? ‘Geen idee, eerst feestvieren en als ik volwassen

ben, denk ik daar wel over na’. Zo horen we het graag, eerst

feestvieren in de jeugdraad.

82


betrokken geraakt/geworden bij de Brökwagters.

In 2012 was Maurice (samen met Urban Luijkx)

adjudant bij Prins, en huidige vorst, Roy I. Het

daarop volgende jaar sloot het 3-tal zich aan bij

de optocht commissie, gevolgd door Raad van 11

lidmaatschap in 2015 en de rest is geschiedenis.

In het dagelijks leven is de 46-jarige Maurice

werkzaam als directeur bij DHL (pakketjes ja!)

op het gebied van Internationale Operaties. Hij

heeft hierbij met de hele EU te maken (standplaats

Utrecht, maar maakt ook vele dienstreizen), zoiets

hetzelfde als de Brökwagters van Bosseve met

Hösseve, Vrakker en Laorveldj te maken hebben.

Zijn studie bedrijfseconomie (ook logistiek) aan

de KUB was indertijd de basis voor zijn werk en

waarschijnlijk ook een pré om als penningmeester

te kunnen starten (dit hebben we niet kunnen

verifiëren in verband met de privacy Red.) Tijdens

zijn studietijd woonde hij in Tilburg (leerde daar

Marieke kennen) en later in Den Bosch, maar bleef

de Blutsknikkers trouw. En met een Big Smile:

“Indertijd was de tijdsverdeling: “werken aan de

optochtwagen” en “werken aan de studie”, niet

altijd naar rato verdeeld, kreeg het bouwen toch

meer voorkeur…..” Sinds 2012 wonen Marieke

(zat in de organisatie van het Sjipsbâl) en Maurice

samen met dochter Nine van 13 (2 jaar geleden

jeugdraadslid) en zoon Stijn van 7 op Laarveld.

Tijdens het gesprek bleek dat daar geen brandkast

ten behoeve van de Brökwagters aanwezig was.

“Alles gaat via de bank”, geeft Maurice aan, “er

zijn weinig zaken die contant geregeld moeten

worden”. Zo heb je ook meteen een transparant

geheel binnen het geldcircuit van de Brökwagters,

want gezanik heb je altijd over geld. “Ja”, lacht

Maurice “de mensen die denken dat al het sponsorgeld

opgaat aan rondjes binnen de club zullen

zien dat ze echt mis zitten. Bij alle activiteiten is

het voor eigen rekening!” Dat er best veel inkomsten

en uitgaves te verwerken zijn moge duidelijk

zijn. Inkomsten zoals adverteerders, contributie,

sponsoren, Steûnbaere, etc. zijn hard nodig om

Guilty

PLEASURE

Een oud Bonte Avond-artiest

gaat wekelijks met zijn vrouw

eten bij de Sjinees. En altijd

hetzelfde, nummer 28. En ook

altijd met 3 glaasjes bier erbij.

Zijn vrouw pakt dan sjoes. En bij

elk bezoek presteert hij het, om

vlak voordat ze de rekening

brengen, er eentje stiekem

te laten vliegen. Zo eentje die je niet

hoort, maar waar wel de hele zaak van

onder de indruk is…..

83


alle activiteiten te kunnen organiseren en de kleding,

steken, onderscheidingen etc., planmatig te

kunnen vernieuwen. Voor dit laatste maar ook

voor andere vaste zaken worden (jaarlijks opgebouwde)

reserves opzij gezet om het te zijner tijd

te kunnen gebruiken. Commissies hebben hun

vaste kosten, maar bij nieuwe activiteiten wordt

er een plan opgesteld met een begroting en dan is

het aan het bestuur om daar een “Ja” op te zeggen.

“Wij beslissen het als bestuur”, legt Maurice uit,

“en als bestuur leggen we ook verantwoording af

aan de algemene ledenvergadering. En zo hoort

het ook!” En vervolgens: “Soms is er een nieuwe

grote activiteit, zoals afgelopen jaar de Bossever

Vastelaovendj Revue. Dan is er, indien we er voor

gaan, een grotere investering nodig. Je wilt iets

neerzetten en dat kost geld”. Om nog een voorbeeld

te noemen: “Jaarlijks storten wij geld in het

Instrumentenfonds van de Kepèl. Op die manier

kunnen ze dan, als ze een nieuw instrument nodig

hebben, dit ook aanschaffen en komen wij niet

voor een financiële verrassing te staan.” Daarbij

dient gezegd dat er dusdanig reserves opgebouwd

worden om een “normaal programma” te kunnen

draaien. Al met al worden de centjes vakkundig

en professioneel beheerd, ofschoon het volgens

Maurice ook niet te moeilijk gemaakt moet worden.

“Als je een beetje gevoel en affiniteit voor

geldzaken hebt en secuur werkt, dan is het geen

hogere wiskunde.” Voorlopig blijft Maurice dus

nog actief met dit niet onbelangrijke werk (Hij

kreeg er in 2017 de eretitel Brökwagter van ’t

Jaor voor) en dat is een goede zaak, zeker in deze

tijden waarin de animo voor vastelaovendj toch

wat slinkt en vrijwilligers (met hart voor vastelaovendj)

niet voor het oprapen liggen. Of, om met

de woorden van partner Marieke te spreken: “Het

houdt hem van de straat af!”

NB Maurice heeft géén buffet! Red.

84


WOEË WAAS D’N

OPENINGSAOVENDJ?

Waat waare vae d’r klaor vör, eindelik weer un normaal

sezoen. E paar jaor corona, danao un preenseuutrooping

in november, mer dit jaor woore vae d’r

hieëlemaol klaor vör. Pekske (vreej neutraal), aanne

kast, ‘nne houp geldj gespaartj, babysit inne startblök,

kaoj schotel gemaakt. Spek met ei-jer al naeve de pan

klaor ligke en alle vrindj present. Vae zooje dit sezoen

us gaon opene wi-j vreuger, nog veurdet d’r ‘nne

Áaftràp waas. Kwoom auch nog megaprecies uut dit

jaor, de 11e van de 11e veel op ‘nne zaoterdig. En….

’s zoondigs geine wedstrieëd bi-j Oda. In oktoeëber

al us gekieeke inne Odaklanke, of dao wat vermeldj

stông. Geine openingsaovendj, auch niks te aaftrappe.

Kerdju zooje ze vergaete zeen ’t aan de Odaklanken

doeër te gaeve. Vrindj haaje auch nog niks gehuuërtj,

babysit auch neet trouwes. Kwoom ich Huib vanne

openingscommissie

tieëge.

“Ha, dae Huib”,

zach ich. Huib:

“Kee, zeejjae

wieër los, hèhèhè?”

Normaal

gesprooke haaj

ich det e vervaelendj

geintje

gevoonge,

mer noow

mos ich Huib

wat paaie, dus:

“Jeh, alle was-

pinkes waare inein gezatte…, mer Huib, ich heb un

vraog: wi-j laat begintj de openingsaovendj?” “Mer

jungske toch,” zag Huib. Vae hebbe geine openingsaovendj,

d’r es oeëveral zoeëvöl te doon, Vae gaon met

de groep op paad”.

Ich bin stil nao hoeës geloupe, bäökdje nog net neet.

Geine openingsaovendj, woeë gieët det haer? Vreuger,

toen haaj-dje nog us zekerhede, noow al geine openingsaovendj

mieër, nondedju!

Guilty

PLEASURE

De triangeliste van een

joekskapel woont sinds kort

samen en kan nooit in slaap

vallen als haar vriend haar van

te voren niet een verhaaltje

van Tip de Muis heeft voorgelezen.

Zij is nu in deel 18. Benieuwd

wat er gebeurt als nummer 30

(einde reeks) is uitgelezen. Wij

denken, dat de serie dan weer van voren

af aan gelezen moet worden. Misschien

eens iets anders bedenken? De redactie

heeft nog tips!

Ontvang

gratis unieke

Vastelaovendj

speldjes!

Bij €25,- of meer

aan boodschappen.

Verzamel jij ze allemaal?

www.ahheerschap.nl/vastelaovendj

85


VASTELAOVENDJGEVEUL

Ruim 33 jaar geleden begon een groepje kinderen

van de St. Franciscusschool te Laar een carnavalsclubje

genaamd VV de Hot Dogs. Vervolgens

uitgegroeid tot een familie Lenders-groepje met

vriendjes en vriendinnetjes, dat ieder jaar meedeed

aan de optocht van Boshoven. Ieder jaar een beetje

meer en ietsjes groter. 1 keer 11 jaar werd een feit

en ze bleven doorgaan, afgewisseld juniorengroepen,

seniorengroepen en

wagens.

2 x 11 jaar naderde en Thieu Lenders besloot het

stokje door te geven om zelf verder te gaan als eenling

met zijn eigen creaties als Thieu vanne Paol.

De Hot Dogs bleven als groep doorgaan met hun

kolderieke creaties. In de optocht liepen en lopen

ze altijd achter elkaar, ieder een eigen nummer.

Nu in 2024 dus 3 x 11 jaar Hot Dogs en 1 x 11 jaar

Thieu vanne Paol, samen 44 jaar Vastelaovendj.

Smoesjes als geen tijd of geld mogen geen belemmering

zijn als het vastelaovendjgeveul er maar is,

is de rest bijzaak. Geen tijd hebben kun je veranderen

door tijd vrij te maken en als je het echt wilt,

hoeft een goede creatie bijna niks te kosten. Met

veel plezier en lol hebben ze het voor zichzelf én

de mensen aan de kant gedaan en dit blijven ze zo

doen, want het vastelaovendjgeveul hebben ze in

het hart en dat kan niemand afnemen: VV de Hot

Dogs en Thieu vanne Paol.

86


COLOFON

‘t Brökwagtersbukske is een jaarlijkse uitgave van v.v.

De Brökwagters en wordt huis aan huis bezorgd in de

Parochiegemeenschap Sint Oda, bestaande uit de gehuchten

Hushoven, Vrakker, Boshoven en Laarveld.

Jaargang 28, 2024

Prijs: gratis

Losse nummers: voor niks

Oplage: 4228 stuks

Redactiecommissie:

Harrie Aspers

Roy Kwaspen

Herman Litjens (vormgeving)

Gijs Luijkx

Jacques Prinsen (eindredactie)

Jeroen Saes (vormgeving)

Tjeu Verkennis (eindverantwoording)

Schrijvers::

Frans Adriaens (Frênske), Ton Adriaens, Peggy Curvers, Maartje

Derckx, Arno Kursten, Roy Kwaspen, Gijs Luijkx, Jacques Prinsen,

Maarten Prinsen en Tjeu Verkennis.

Cartoons::

Jack Moonen

Fotografie::

Flitzer (Loes Mennen), Wes van Renswouw, Ria Prinsen, Kim van

Hoof, Tjeu Verkennis, e.a.

Met dank aan:

Medewerkers, steûnbaere, begunstigers, adverteerders,

inzenders en moeder de vrouw.

Bestuur v.v. De Brökwagters:

Voorzitter: Roy Kwaspen (Vorst)

Vice-voorzitter: Arno Kursten (Kanselier)

Secretaris: Sander Bus

Penningmeester: Maurice Saes

Lid:

Luc Bosmans

Lid (prinsenbegeleider): Jasper Gerits

Lid:

Mieke de Leuw-Ogier

Acquisitie van advertenties::

Jeroen Curvers, Bas Donkers, Frans Janssen, Leo Janssen,

Arno Kursten, Huib Thijs en Tjeu Verkennis

Internet

E-mail

www.brokwagters.nl

info@brokwagters.nl

87


Fijne carnaval!

Wij vieren feest van 12-02-2024 tot

en met 13-02-2024.

Administratiekantoor H. Nelissen V.O.F.

Boekenderweg 8

6017 CP THORN

T (0475) 56 17 66

E info@hnelissen.nl

I www.hnelissen.nl

BEWAARE?

Vae hoôpe dej-jae uch met dit Bukske

hetj geammezieërtj,

Vae hebbe in eeder gevâl geprobieërtj

d’r iets schoeëns van te make,

Dus mocht-jae ut aaf wille krake,

Dootj os dan ein plezeer:

Goeësj ut pas in mieërt beej ut aod pepeer…

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!