14.02.2024 Views

1 | 2024 Massage Magazine

Magazine voor wellness & therapie. In deze editie: Sabaaydi Massage Opleidingen: ‘Iedereen mag hier helemaal zichzelf zijn’ - Step-by-Step: Zwangerschapsmassage - Sportmassage: Begeleiding van zwangeren en meer.

Magazine voor wellness & therapie. In deze editie: Sabaaydi Massage Opleidingen: ‘Iedereen mag hier helemaal zichzelf zijn’ - Step-by-Step: Zwangerschapsmassage - Sportmassage: Begeleiding van zwangeren en meer.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Massage</strong> bij migraine<br />

Er zit vaak te veel spanning vast<br />

op het HOUT-element<br />

magazine voor wellness & therapie<br />

Zwangerschap:<br />

de kracht van positief<br />

denken en aanraking<br />

Gynaecoloog:<br />

‘Géén<br />

buikmassage<br />

bij zwangeren’<br />

februari <strong>2024</strong><br />

‘Zwangerschapsmassage<br />

is vooral genieten’


ADVERTORIAL<br />

Academie Hypnos<br />

De erkende beroepsopleiding Hypnotherapie<br />

en Psychosociale therapie, incl. erkende<br />

PSBK op hbo-niveau. Afgestudeerde hypnotherapeuten<br />

worden opgenomen in het<br />

Landelijk Register Arbituriënten van CPION.<br />

Hypnotherapie en trance<br />

Hypnotherapie is een vorm van psychotherapie waarbij de<br />

therapeut trance toepast als therapeutisch middel. Trance is<br />

een toestand van veranderd bewustzijn, een interne focus.<br />

In trance kan jouw cliënt problematiek oplossen waar hij in<br />

het bewuste leven niet bij kan komen. De therapeut geeft<br />

het kader en de cliënt vindt de oplossing van het probleem<br />

zelf in trance. Hij krijgt inzicht in onopgeloste gevoelens<br />

en emoties, waardoor er verwerking kan plaatsvinden. Hij<br />

krijgt hulpbronnen of een oplossing. De cliënt krijgt weer de<br />

regie over zijn leven en meer keuzevrijheid.<br />

Open dagen <strong>2024</strong><br />

21 mei (avond), 31 augustus (ochtend), 10 september (avond)<br />

Bij- en nascholing<br />

Academie Hypnos verzorgt ook uiteenlopende bij- en<br />

nascholing, geaccrediteerd door de NBVH en erkend door<br />

CGO, LVNT en VIT. Een dag is 6 punten. Zie ons aanbod op:<br />

hypnos.nl/bij-en-nascholing/<br />

Leslocatie<br />

Hoofdstraat 185, 3781 AE Voorthuizen<br />

We ontmoeten je graag!<br />

hypnos.nl<br />

2 1-<strong>2024</strong>


EDITORIAL<br />

P.S. Vergeet niet op www.beauty-pro.nl<br />

onze app te downloaden. Als abonnee lees<br />

je dan <strong>Massage</strong> <strong>Magazine</strong> online gratis.<br />

Een warme start<br />

Misschien vraagt je je af hoe ik bij deze aanhef kom, want in de<br />

Hollandse winter zijn we vooral bekend met een ‘koude start’, en<br />

die is allesbehalve prettig. De reden van mijn aanhef is dat ik dit<br />

voorwoord schrijf vanuit het zonnige en warme Thailand. Al enkele jaren ruilen<br />

mijn vrouw en ik van januari tot maart de koude Nederlandse winter in voor het<br />

aangename Zuidoost-Azië. Het helpt natuurlijk dat onze zoon al 16 jaar geleden<br />

Europa heeft verlaten en zich met zijn gezin in Thailand heeft gevestigd.<br />

Ons verblijf, sinds enkele jaren niet meer in Bangkok maar in het oude<br />

koninklijke residentie Hua Hin, is niet alleen qua temperatuur aangenaam,<br />

maar ook leerzaam wat betreft de menselijke relaties en gebruiken van de<br />

lokale bevolking. Naar mijn mening is de Thaise samenleving en cultuur een<br />

van de vreedzaamste in Azië. Ondanks dat hier al jaren militairen de politiek<br />

dicteren, leeft de samenleving grotendeels in vrede. Hiervan profiteren zowel<br />

toeristen als vele expats enorm. Over die expats heb ik een interessante<br />

observatie: vooral in de steden en op de eilanden tref je een groot aantal oudere<br />

Europese en Australische mannen die zich hier hebben gevestigd en met een<br />

(soms veel) jongere Thaise vrouw een nieuwe familie hebben gesticht. De<br />

zorgzaamheid en het zachte, intermenselijke contact van deze vaak uit het<br />

platteland afkomstige vrouwen werken vaak heilzaam op de weduwenaars en<br />

soms in Europese huwelijken teleurgestelde mannen. De Engelsen zijn hierbij<br />

in de meerderheid. Je bent geneigd om basaal te denken en hen als vieze oude<br />

mannen te zien, maar het fenomeen is complexer. Meestal gaat het om een<br />

‘fair trade’, waarbij de vrouw zorgzaamheid en genegenheid biedt in ruil voor<br />

financiële zekerheid voor haar en vaak ook (een deel van) haar op het platteland<br />

achtergebleven familie. Opmerkelijk is dat de omgekeerde situatie, een Thaise<br />

man met een Europese vrouw, nauwelijks voorkomt. Het lijken veel meer<br />

mannen dan vrouwen te zijn die naar deze manier van (samen)leven verlangen.<br />

Uiteraard volg ik met interesse wat hier op massagegebied plaatsvindt,<br />

alhoewel de klassieke Thaise massage nog altijd de boventoon voert in alle<br />

massagesalons. Maar daarover volgende keer meer.<br />

Nu wil ik graag onze nieuwe columnisten aan u voorstellen. Dit zijn<br />

Hanneke Heij, Elja van Heteren en Maurice Arets. Hanneke is Myofasciaal en<br />

Psychomotorisch therapeut met een bijzondere interesse in neuropsychologie.<br />

Ze heeft zich gespecialiseerd in chronische en onbegrepen pijnklachten<br />

en is oprichtster van de online Pijngids. Elja is Commercieel Directeur bij<br />

Sonnevelt Opleidingen en als Orthomoleculair deskundige al ruim 24 jaar<br />

actief in de voedingssupplementensector. Maurice, eigenaar van Arets-<br />

Ergonomie, is register bedrijfsfysiotherapeut (SRBF/NVBF) met 20 jaar ervaring<br />

in het succesvol oplossen van bedrijfsfysiotherapeutische en ergonomische<br />

vraagstukken in Nederland, België en Duitsland. Samen met onze vaste<br />

redactie, Saskia Petit en Lizet van Triet, buigen zij zich onder andere over het<br />

thema van deze editie: “Zwangerschap”.<br />

Ik wens jullie een niet al te strenge winter en vooral heel veel leesplezier.<br />

Milan Potuznik,<br />

Uitgever <strong>Massage</strong> <strong>Magazine</strong><br />

Wij verwelkomen uw ideeën en suggesties!<br />

NB Mocht u behoefte voelen uw gedachten over ons magazine<br />

of website met ons te delen, dan kunt u een e-mail sturen naar:<br />

massagemag@businesscontentmedia.nl.<br />

1-<strong>2024</strong><br />

3


COLOFON<br />

Uitgever<br />

Business Content Media b.v.<br />

Richard van der Hak, Milan Potuznik<br />

Bink 36, Unit C1-19<br />

Binckhorstlaan 36<br />

2516 BE Den Haag<br />

T. +31(0)70-2211944<br />

www.businesscontentmedia.nl<br />

info@businesscontentmedia.nl<br />

Redactie<br />

Saskia Petit en Lizet van Triet<br />

Ontwerp en vormgeving<br />

Wendy Rijke, Studio 3017<br />

Adverteren<br />

Danijela Pantelic<br />

T. +31(0) 628422526<br />

danijela@businesscontentmedia.nl<br />

Traffic<br />

T. +31(0)70-2211944<br />

traffic@businesscontentmedia.nl<br />

Abonnement<br />

Abonneren en vragen over<br />

abonnementen:<br />

Abonnementenland<br />

Postbus 20<br />

1910AA UITGEEST<br />

Tel: +31(0)251-257924<br />

Site: www.aboland.nl voor abonneren,<br />

adreswijzigingen en opzeggingen.<br />

Financial Controller<br />

Linda van den Brink<br />

T. +31(0)70-2211944<br />

linda@businesscontentmedia.nl<br />

Drukwerk<br />

Damen Drukkers<br />

Abonneren<br />

Verschijnt 6 keer per jaar<br />

Voor actuele aanbieding check s.v.p.:<br />

www.massage-magazine.nl/<br />

abonnementen<br />

Opzeggen van het abonnement:<br />

Abonnementen worden na afloop<br />

van de abonnementstermijn telkens<br />

stilzwijgend verlengd met een<br />

periode van twaalf maanden tenzij de<br />

afnemer het abonnement tenminste<br />

twee maanden vóór het einde van<br />

de lopende abonnementstermijn<br />

schriftelijk heeft opgezegd.<br />

Persoonsgegevens<br />

<strong>Massage</strong> <strong>Magazine</strong> legt persoonsgegevens<br />

vast van lezers ten behoeve<br />

van de abonnementsovereenkomst.<br />

Die gegevens kunnen worden gebruikt<br />

om je te informeren over andere<br />

producten of diensten. Liever niet?<br />

Geen probleem. Laat het weten via<br />

info@businesscontentmedia.nl.<br />

ISSN-1877-4423<br />

Copyright<br />

Niets uit dit vakblad mag worden<br />

verveelvoudigd, opgeslagen in een<br />

geautomatiseerd gegevensbestand<br />

of openbaar gemaakt worden in<br />

enige vorm of op enige wijze, hetzij<br />

elektronisch, mechanisch of door<br />

fotokopieën, opname, of op enige<br />

andere manier, zonder voorafgaande<br />

schriftelijke toestemming van de<br />

uitgever.<br />

WIE WERKTEN MEE<br />

Lizet van Triet<br />

Freelance journalist drs.<br />

Lizet van Triet studeerde af als<br />

bewegingswetenschapper en<br />

als fysiotherapeut. Voor <strong>Massage</strong><br />

<strong>Magazine</strong> interviewt zij met veel<br />

passie deskundigen uit binnenen<br />

buitenland voor de rubrieken<br />

Sportmassage, Medisch en Step-bystep.<br />

Dit om je te inspireren met de<br />

laatste (wetenschappelijke) inzichten<br />

over jouw vak. Daarnaast ontwikkelde<br />

en schreef zij samen met Stefan van<br />

Rossum Mindfulness <strong>Massage</strong> en met<br />

Lorraine Vesterink Charismatische<br />

Vrouw, hoe haal je het maximale<br />

uit jezelf.<br />

Hanneke Heij<br />

Hanneke Heij is Myofasciaal en<br />

Psychomotorisch therapeut met<br />

een bijzondere interesse in de<br />

neuropsychologie. Ze heeft zich<br />

gespecialiseerd in chronische en<br />

onbegrepen pijnklachten en is de<br />

oprichtster van de online Pijngids.<br />

Tevens is ze directeur van de opleiding<br />

Triggerpointcoach. De Pijngids heeft<br />

ze ontwikkeld zodat iedereen zelf<br />

kan onderzoeken of zijn pijnklachten<br />

mogelijk door spieren veroorzaakt<br />

worden. Hanneke geeft verschillende<br />

scholingen zoals myofasciale<br />

technieken, online masterclasses en<br />

daarnaast heeft ze een opleiding<br />

geschreven over pijn- en lifestyle<br />

problematiek in de massagepraktijk.<br />

Elja van Heteren<br />

Elja van Heteren is Commercieel<br />

Directeur bij Sonnevelt Opleidingen<br />

(voor de 10e keer beste opleider op het<br />

gebied van vitaliteit en een gezonde<br />

leefstijl). Naast haar activiteiten voor<br />

Sonneveld is ze Orthomoleculair<br />

deskundige en ruim 24 jaar werkzaam<br />

in de voedingssupplementensector.<br />

Saskia Petit<br />

Saskia Petit is freelance journalist<br />

en eigenaar van Petit Media. Zij<br />

schrijft voor verschillende vakbladen<br />

en organisaties in onder meer de<br />

branches huidverzorging en de<br />

massagebranche. Saskia werkte voor<br />

verschillende uitgeverijen en heeft<br />

jarenlange ervaring als redacteur,<br />

eindredacteur en hoofdredacteur.<br />

In 2021 richtte zij haar eigen tekstbureau<br />

op. Voor <strong>Massage</strong> <strong>Magazine</strong><br />

schrijft zij reportages, interviews en<br />

achtergrondartikelen.<br />

Drs. Harmen Rijpkema<br />

Drs. Harmen Rijpkema is medisch<br />

antropoloog, aromatherapeut en<br />

auteur van vele artikelen en diverse<br />

boeken over aromatherapie. In<br />

2019 is de 9e druk van zijn werk het<br />

Aromecum verschenen met meer<br />

dan 600 pagina’s aan informatie<br />

over aromatherapie. Met meer dan<br />

40 jaar ervaring geeft hij diverse<br />

cursussen, lezingen en opleidingen<br />

over aromatherapeutische onderwerpen.<br />

Harmen is ook adviseur in<br />

aromatherapie op het gebied van<br />

wetenschappelijk literatuuronderzoek<br />

en productontwikkeling.<br />

Maurice Arets<br />

Maurice Arets (47 jaar),<br />

eigenaar van Arets-Ergonomie<br />

en Ergonomiewebshop.nl, is<br />

register bedrijfsfysiotherapeut<br />

en ergonoom, met ruim 20 jaar<br />

ervaring in het succesvol oplossen<br />

van ergonomische vraagstukken in<br />

Nederland België en Duitsland. De<br />

principes van positieve gezondheid<br />

en de participatieve ergonomie zijn<br />

de sleutel tot succes bij duurzame<br />

inzetbaarheid en passende<br />

oplossingen. Voor ontspanning wordt<br />

er volop met het gezin genoten van<br />

reizen naar Italië. In zijn vrije tijd staat<br />

Maurice graag met zijn vrienden op<br />

een padelbaan in Zuid-Limburg.<br />

4 1-<strong>2024</strong>


Inhoud: editie 1/<strong>2024</strong><br />

TCG...................................................................22<br />

Oosters en westers<br />

beïnvloeden elkaar positief<br />

Door de menstruatiecyclus en door<br />

veranderingen van het vrouwenlichaam<br />

na de bevruchting ziet Rosalie<br />

Schippers in haar praktijk ROOS in<br />

Delft veel problemen. “Die vereisen<br />

een specifieke aanpak waarbij oosterse<br />

en westerse technieken elkaar op een<br />

positieve manier beïnvloeden.” Haar<br />

uitgangspunt is de Traditionele Chinese<br />

Geneeswijze (TCG).<br />

20<br />

De opleider.................................................. 8<br />

Sabaaydi <strong>Massage</strong><br />

Opleidingen: ‘Iedereen mag<br />

hier helemaal zichzelf zijn’<br />

Al twintig jaar staat Sabaaydi <strong>Massage</strong><br />

Opleidingen bekend als kleinschalige<br />

aanbieder van hoogwaardige<br />

massageopleidingen, cursussen en<br />

workshops. Cursisten krijgen veel<br />

persoonlijke aandacht en velen zijn<br />

na een cursus voorgoed besmet met<br />

het massagevirus. Silvia Verbruggen-<br />

Honig is al tien jaar eigenaar van het<br />

opleidingsinstituut, waar ze zich met<br />

hart en ziel aan verbonden heeft.<br />

Step-by-step...........................................11<br />

Zwangerschapsmassage<br />

In zijn Dansage Studio in Utrecht merkt<br />

Julien Patterson dat er steeds meer<br />

zwangere vrouwen voor een massage<br />

komen: “Zij willen in deze periode<br />

graag meer ontspannen, net als dat<br />

ze nog meer contact willen ervaren<br />

met hun kindje. Daarnaast neemt de<br />

vraag naar het volgen van een cursus in<br />

zwangerschapsmassage toe.”<br />

16<br />

8<br />

Sportmassage.......................................25<br />

Begeleiding van zwangeren<br />

Er is veel onwetendheid rondom<br />

begeleiding van sportende vrouwen<br />

die zwanger willen worden of zijn,<br />

aldus de gynaecologen Floor Sijbrandij<br />

en Emma Paternotte: “Er is slechts<br />

beperkt wetenschappelijk onderzoek<br />

gedaan naar vrouwelijke sporters.<br />

Maar we weten wel dat ondanks dat<br />

een vrouwenlichaam veel aankan, een<br />

zwangerschap belastend is voor het<br />

lichaam.”<br />

7<br />

18<br />

Oliën...............................................................28<br />

<strong>Massage</strong> met natuurlijk<br />

plantoliën<br />

De huid is ons grootste orgaan met<br />

ongelofelijk veel functies. Onder andere<br />

is de huid een belangrijk onderdeel<br />

van ons immuunsysteem – de<br />

schildwacht met cellen die ons kunnen<br />

verdedigen tegen indringers. Dit zijn<br />

de Langerhanscellen die waarschuwen<br />

als onwenselijke stoffen op onze huid<br />

terecht komen. De lichaamseigen<br />

verdediging tegen micro-organismen<br />

begint dus al op het huidoppervlak.<br />

Alleen al daarom klinkt het logisch als<br />

we zeggen dat de afweerfunctie van de<br />

huid alleen maar goed kan functioneren<br />

als de huid gezond is en goed wordt<br />

verzorgd. En daarvoor kunt u het beste<br />

kiezen voor koudgeperste plantaardige<br />

vette oliën.<br />

Ergonomie.................................................20<br />

Ergonomie en zwangerschap<br />

Misschien verwachten veel mensen<br />

het niet direct, maar je werk als<br />

massagetherapeut kan het lichamelijk<br />

best zwaar zijn. Zeker als je een volle<br />

agenda hebt. Dus heel begrijpelijk dat<br />

als je in blijde verwachting bent, je<br />

erover nadenkt welke invloed dit heeft<br />

en jij jezelf de vraag stelt ‘waar moet ik<br />

rekening mee houden en wanneer is<br />

het moment om zaken te veranderen?’<br />

En nog meer:<br />

<strong>Massage</strong> beurs.............................................. 6<br />

Boekennieuws.............................................. 7<br />

Aanstormend talent.................................. 14<br />

Opleiding in beeld...................................... 16<br />

Column Elja van Heteren........................ 18<br />

Column Linda Dool.................................... 30<br />

Column Hanneke Heij.............................. 32<br />

Agenda............................................................. 34<br />

Abo-aanbieding........................................... 35<br />

1-<strong>2024</strong><br />

5


BEURS<br />

<strong>Massage</strong> en Complementair Vakbeurs<br />

Inspiratie en Verbinding<br />

De voorbereidingen voor de <strong>Massage</strong> en Complementair Vakbeurs zijn in volle<br />

gang. We zetten in op een inspirerend en gevarieerd aanbod met waardevolle<br />

ontmoetingen. De wereld van natuurlijke gezondheid heeft ons veel te bieden,<br />

en onze missie is om middels de beurs een platform te creëren waarop we kunnen<br />

verbinden en van elkaar kunnen leren over diverse methodes, technieken, producten,<br />

visies en ontwikkelingen. Samen zijn we natuurlijk beter.<br />

en behandelmethodes. Deze waren<br />

boeiend, leerrijk en interessant.’ Naast<br />

dat we een kennisplatform zijn, biedt<br />

de beurs een fijne energie en sfeer en<br />

is het een prachtige ontmoetingsplek<br />

met waardevolle interacties en<br />

ontmoetingen. Dit wordt door zowel<br />

bezoekers als deelnemers als heel<br />

kenmerkend en prettig ervaren.<br />

Wat is nieuw?<br />

Naast de jaarlijks terugkerende<br />

en vertrouwde deelnemers zoals<br />

Fit Muscle Care, Dansage en<br />

Druivenpitolie, verwelkomen we<br />

dit jaar veel nieuwe gezichten met<br />

innovatieve methoden en producten.<br />

Ontdek bijvoorbeeld gemmotherapie,<br />

een jonge tak van fytotherapie, ook wel<br />

energetische celtherapie genoemd.<br />

Dirk De Bock van Gemmoconsult<br />

verzorgt een lezing over het gebruik<br />

van embryonale plantendelen zoals<br />

knoppen en scheuten, die zowel<br />

biochemische als energetische<br />

eigenschappen bevatten voor<br />

gezondheidsvoordelen. Ook nieuw is<br />

het Lemniscaat Center. Hun Integraal<br />

Kinderwens Opleiding is uniek in<br />

Nederland. Deze opleiding is er voor<br />

therapeuten, coaches en masseurs<br />

die zich breed willen ontwikkelen in<br />

het ondersteunen van koppels met<br />

een kinderwens. Voor het eerst op de<br />

beurs Corpus Analyser AI. Met hun<br />

product vergroot je de effectiviteit van<br />

jouw behandelingen. De revolutionaire<br />

Corpus Analyser AI biedt binnen<br />

enkele minuten inzicht in de fysieke,<br />

energetische, spirituele en emotionele<br />

gezondheid van jouw cliënten. Voor het<br />

volledige beursaanbod, bezoek www.<br />

soonerevents.nl voor de exposantenlijst<br />

en het workshop-/lezingprogramma.<br />

De programmering staat online maar<br />

er kunnen nog toevoeging bijkomen de<br />

komenende maanden.<br />

Bezoekerservaringen<br />

Wij streven naar een kwalitatief<br />

en divers aanbod. Zo kan eenieder<br />

inspirerende en leerrijke beursdagen<br />

beleven en met een volle tas en nieuwe<br />

ideeën huiswaarts keren. Bezoekers<br />

uiten zich positief, met opmerkingen<br />

als ‘Top beurs! Leuke aanbiedingen.<br />

Precies ook de spullen die ik als<br />

masseur zocht. Leuke afwisselingen op<br />

exposanten gebied en niet te klein of<br />

te groot...’, en ‘De beurs was zeer goed<br />

opgesteld en prima dit in combinatie<br />

met de lezingen en workshops. Hierin<br />

heb ik kennis kunnen maken met<br />

vele nieuwe vormen van massages<br />

Waar en wanneer?<br />

De beurs vindt plaats op vrijdag 19 en<br />

zaterdag 20 april in Evenementenhal<br />

Gorinchem. Gebruik code MM bij het<br />

bestellen van tickets en ontvang €10<br />

korting. Meer informatie en tickets op<br />

soonerevents.nl. Volg onze social media<br />

voor updates over nieuwe deelnemers<br />

en workshops. Kijk uit naar een dag vol<br />

ontmoetingen en kennisuitwisseling! ✤<br />

6 1-<strong>2024</strong>


NIEUW VAN CHI NATURAL LIFE<br />

De Tea Tree Shampoo Bar, Face Bar en Body Bar. Deze 100%<br />

natuurlijke bars reinigen en verzorgen het gezicht, het<br />

lichaam en het haar. Met doeltreffende, biologische essentiële<br />

oliën als tea tree, rozemarijn, lavendel en geranium. En met<br />

verzorgende, biologische plantoliën als castor, argan en<br />

sheabutter.<br />

Waarom kiezen voor deze Tea Tree Bars?<br />

✤ Een milde reiniging van gelaat, huid of haar<br />

✤ Heerlijke geur met Chi essentiële oliën<br />

✤ Zonder synthetische en onnodige toevoegingen<br />

✤ Plasticvrije verpakking: duurzaam en milieuvriendelijk<br />

✤ Elke bar vervangt 3 plastic flacons van 200 ml<br />

‘Deze 100% natuurlijke bars reinigen en verzorgen<br />

het gezicht, het lichaam en het haar’<br />

ADHD<br />

Volgens Thom Hartmann zijn mensen<br />

met ADHD afstammelingen van jager/<br />

verzamelaars uit de oertijd en mensen zonder<br />

ADHD van de boeren die daarna kwamen.<br />

Zo kon hij de eigenschappen van ADHD<br />

goed verklaren. Jagers nemen alles in hun<br />

omgeving waar, zijn snel afgeleid, kunnen snel<br />

schakelen en zijn vaak enorm vindingrijk. Dit is<br />

bijzonder handig wanneer je aan het jagen<br />

bent. Onze huidige maatschappij is vooral<br />

ingericht op boeren waarin focussen op één<br />

taak, goed met tijd kunnen omgaan, een<br />

hele dag werken en in de avond uitrusten, de<br />

norm zijn. Mensen met ADHD zijn hier minder<br />

goed in, maar waar ze wel goed in zijn en hoe<br />

ze beter tot hun recht komen, laat Hartmann<br />

in dit positieve en baanbrekende boek zien.<br />

Thom Hartmann is een Amerikaanse<br />

presentator en voormalig psychotherapeut.<br />

Hij schreef 24 boeken, waaronder diverse<br />

boeken over ADHD.<br />

Uitgeverij AnkhHermes, prijs: 25,-<br />

www.ankhhermes.nl<br />

BOEKEN- EN PRODUCTNIEUWS<br />

‘Jagers nemen alles in hun omgeving<br />

waar, zijn snel afgeleid, kunnen snel schakelen<br />

en zijn vaak enorm vindingrijk’<br />

DERMATOLOGISCHE KLINIEK<br />

Cosmetische dermatologie & chirurgie | Huidkanker<br />

Dr SOE JANSSENS<br />

Dermatoloog<br />

www.aestate.nu | De Schulp 10, Amstelveen | info@aestate.nu<br />

Een afspraak is mogelijk zowel met als zonder verwijzing.<br />

1-<strong>2024</strong> 1-2021<br />

7


DE OPLEIDER<br />

Tekst Saskia Petit<br />

‘Het komt regelmatig voor dat iemand na het ontdekken van<br />

de kracht van massage een eigen praktijk begint’<br />

8<br />

1-<strong>2024</strong>


Sabaaydi <strong>Massage</strong> Opleidingen<br />

‘Iedereen mag<br />

hier helemaal zichzelf zijn’<br />

Al twintig jaar staat Sabaaydi <strong>Massage</strong> Opleidingen bekend als kleinschalige aanbieder<br />

van hoogwaardige massageopleidingen, cursussen en workshops. Cursisten krijgen veel<br />

persoonlijke aandacht en velen zijn na een cursus voorgoed besmet met het massagevirus.<br />

Silvia Verbruggen-Honig is al tien jaar eigenaar van het opleidingsinstituut, waar ze<br />

zich met hart en ziel aan verbonden heeft.<br />

Sabaaydi <strong>Massage</strong><br />

Opleidingen is gevestigd<br />

op een buitenlocatie van<br />

Ospel, een dorpje in Limburg,<br />

dichtbij Weert. Twee jaar<br />

geleden verhuisde Silvia met haar<br />

man naar deze plek, waar ze in de tuin<br />

een prachtige cursusruimte lieten<br />

bouwen. “Omdat we hier ook echt<br />

wonen, is de sfeer heel huiselijk en<br />

vertrouwd. Cursisten krijgen les in een<br />

mooie, professionele massageruimte.<br />

We zitten hier midden in de natuur.<br />

Wanneer het mooi weer is geven we de<br />

lessen buiten, dat is echt heerlijk!”<br />

Ontstaan<br />

Sabaaydi werd twintig jaar geleden<br />

opgericht door Judith en Fred<br />

Guitjens. Zij hadden een vakantiehuis<br />

in Thailand en kwamen daar in<br />

aanraking met de Thaise massage.<br />

Judith was zelf voetreflextherapeut,<br />

maar specialiseerde zich helemaal in<br />

de Thaise kruidenstempelmassage<br />

toen ze zelf de weldaad van deze<br />

massage met zijn warme en geurige<br />

kruidenstempels ervaarde. Ze<br />

paste de stempelmassage en de<br />

kruidenstempels aan op onze westerse<br />

manier van werken en zo ontstond de<br />

Sabaaydi kruidenstempelmassage.<br />

Aanvankelijk gaf Judith deze massage<br />

alleen in haar eigen massagepraktijk,<br />

maar vanwege de grote belangstelling<br />

besloot ze ook andere masseurs<br />

hierin op te leiden. Samen met haar<br />

man richtte ze Sabaaydi op. Het<br />

opleidingsaanbod werd uitgebreid en<br />

vele masseurs vonden hun weg naar<br />

de massageopleidingen van Judith<br />

en Fred. Tien jaar geleden besloot<br />

het echtpaar het rustiger aan te gaan<br />

doen en ze verkochten hun bedrijf in<br />

2014 aan Silvia Verbruggen-Honig,<br />

die zelf al enkele jaren lesgaf in de<br />

intuïtieve massage. “Het was een eer<br />

om dit bijzondere opleidingsinstituut te<br />

mogen overnemen van deze bevlogen<br />

Cursisten krijgen les in een professionele en sfeervol ingerichte cursusruimte.<br />

oprichters”, aldus Silvia. “Ik heb er in<br />

de loop der jaren wel mijn eigen touch<br />

aan gegeven. De naam heb ik veranderd<br />

in Sabaaydi <strong>Massage</strong> Opleidingen. De<br />

meeste lessen geef ik zelf, omdat ik het<br />

persoonlijke contact en de begeleiding<br />

van de cursisten heel belangrijk vind.<br />

Ik wil het bewust kleinschalig houden,<br />

vertrouwd en persoonlijk. Mensen<br />

moeten zich op hun gemak voelen.<br />

Iedereen mag hier helemaal zichzelf<br />

zijn. In deze veilige en vertrouwde<br />

omgeving kunnen masseurs het beste<br />

werken aan hun ontwikkeling. Ik haal er<br />

altijd enorm veel voldoening uit om te<br />

zien hoe zij groeien in hun vak.”<br />

Aanbod<br />

Bij Sabaaydi <strong>Massage</strong> Opleidingen<br />

kunnen geïnteresseerden terecht voor<br />

verschillende opleidingen, cursussen<br />

en workshops. De opleidingen Intuïtief<br />

Masseur en Sabaaydi Wellness<br />

<strong>Massage</strong> bestaan uit verschillende<br />

modules die ook los te volgen zijn. Ook<br />

zijn er verschillende cursussen Reiki te<br />

volgen, <strong>Massage</strong> en Adem, Deep Tissue<br />

<strong>Massage</strong>, Meridiaan <strong>Massage</strong>, Japanse<br />

Gezichtsmassage, Hot Stone <strong>Massage</strong>,<br />

Chi-Wit <strong>Massage</strong>, Klankschaal <strong>Massage</strong><br />

en Chakra <strong>Massage</strong>. De doelgroep is<br />

breed, iedereen met interesse voor<br />

masseren is welkom.<br />

Silvia: “Cursisten die bij ons komen<br />

variëren van mensen die voor het eerst<br />

willen leren masseren tot ervaren<br />

masseurs en massagetherapeuten die<br />

zich verder willen ontwikkelen in een<br />

bepaalde massage. Veel cursisten raken<br />

hier besmet met het massagevirus!<br />

Het komt regelmatig voor dat iemand<br />

na het ontdekken van de kracht van<br />

massage een eigen praktijk begint.<br />

Terwijl dat nooit de intentie was toen<br />

hij of zij aan de cursus begon. Zo is<br />

het met mij persoonlijk ook gegaan.<br />

Nadat ik jaren geleden een burnout<br />

kreeg kwam ik in aanraking met<br />

masseren. Ineens wist ik dat ik dit<br />

zelf ook wilde doen. In 2006 ben ik de<br />

opleiding Intuïtief masseur gaan doen<br />

en heb ik mijn eigen massagepraktijk<br />

Mano Dulce opgezet. Later ben ik ook<br />

cursussen en workshops gaan geven,<br />

omdat ik het geweldig vind om mijn<br />

passie te delen en kennis over te<br />

1-<strong>2024</strong><br />

9


Neem nu een abonnement<br />

en krijg toegang tot<br />

het volledige magazine

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!