14.03.2024 Views

Meet MEGAN

MEGAN is een revolutionair systeem dat de modernste cosmetica combineert met de meest geavanceerde technologie. MEGAN verzorgt en verbetert de huid vanuit de diepste huidlagen en bewerkstelligt een buitengewone celregeneratie. MEGAN is geen science fiction.

MEGAN is een revolutionair systeem dat de modernste cosmetica combineert met de meest geavanceerde technologie. MEGAN verzorgt en verbetert de huid vanuit de diepste huidlagen en bewerkstelligt een buitengewone celregeneratie. MEGAN is geen science fiction.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

C<br />

M<br />

Y<br />

CM<br />

MY<br />

CY<br />

CMY<br />

K


Het is geen sciencefiction,<br />

het is technologie<br />

<strong>MEGAN</strong> is een revolutionair systeem dat de modernste cosmetica combineert met<br />

de meest geavanceerde technologie. <strong>MEGAN</strong> verzorgt en verbetert de huid vanuit<br />

de diepste huidlagen en bewerkstelligt een buitengewone celregeneratie. <strong>MEGAN</strong> is<br />

geen science fiction. Het is de technische realiteit van de toekomst. Ontwikkeld door<br />

Skeyndor die meer dan 50 jaar onderzoekservaring toepaste.<br />

<strong>MEGAN</strong> in 6 stappen<br />

01<br />

02<br />

03<br />

04<br />

05<br />

06<br />

HUIDVOORBEREIDING<br />

Reinigen van de huid.<br />

HIGH-FREQ<br />

Gel aanbrengen op het gezicht en met de medium elektrode het<br />

behandelprotocol volgen. Afsluiten met een manuele massage.<br />

LED ACTIVE MASSAGE<br />

Het op de behandeling afgestemde Led Active Concentrate aanbrengen<br />

d.m.v. een ontspannende, manuele massage.<br />

DERMABOOST EN DEEP RGB<br />

Na het aanbrengen, de ogen bedekken met een speciale bril en de huid<br />

behandelen met het Led-emissie apparaat dat elektrische energie omzet in licht.<br />

BOOSTER<br />

Een kleine hoeveelheid Hi-Tech Booster inmasseren om het effect van de<br />

<strong>MEGAN</strong>-behandeling te versterken en verlengen.<br />

LAATSTE STAP<br />

Een crème aanbrengen, passend bij de behandeling en het huidtype.<br />

Profiteer op de beurs van een voordelige installatie korting.<br />

Daarbij ontvang je ook:<br />

• een VR-bril waarmee jouw klant een reis door de huid beleeft<br />

• marketingmaterialen<br />

• producten voor 130 <strong>MEGAN</strong>-treatments<br />

We zien je in onze stand 11C018<br />

<strong>MEGAN</strong><br />

doet mee aan<br />

de Professional<br />

Beauty Product<br />

of the Year.<br />

<strong>Meet</strong> <strong>MEGAN</strong><br />

meld je aan!<br />

Zij zijn gestart met <strong>MEGAN</strong><br />

“<strong>MEGAN</strong> geeft een stimulans aan het team.<br />

Iedereen werkt er graag mee. Vooral omdat<br />

alles ultramodern is en de resultaten<br />

ongekend. Eerst dacht ik al die technische<br />

snufjes … maar omdat het allemaal<br />

eenvoudig werkt en <strong>MEGAN</strong> jou helpt met<br />

het programma, kan het niet misgaan.”<br />

Momento Huidverbetering Prinsenbeek<br />

www.momentohuidverbetering.nl<br />

Tamara Verdaasdonk<br />

“<strong>MEGAN</strong> is onze metgezel in de salon. We praten<br />

zelfs tegen het apparaat. Je krijgt natuurlijk geen<br />

antwoord maar <strong>MEGAN</strong> stuurt je wel aan in het<br />

behandeltraject. Als specialist weet je precies wat je<br />

moet doen. We zeggen wel eens dat we een robot<br />

in de salon hebben. Ik heb nog nooit een systeem<br />

gezien dat in zo’n razend tempo de huid verbeterde.”<br />

Beautysalon Glam Horst<br />

www.beautysalonglam.nl<br />

Sybilla Peeters<br />

De Beauty professional 2024 editiE 03 3

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!