21.05.2024 Views

Doarpskompas Veenwouden mei 2024

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Doarps<br />

kompas<br />

Feanwâlden, Feanwâldsterwâl e.o.<br />

Jaargang<br />

53, nr. 6<br />

Juni <strong>2024</strong>


Hoofdstraat 14 Oudbuurt 19<br />

9269 SZ <strong>Veenwouden</strong> 9145 SE Ternaard<br />

tel. 0511 - 472 161 tel. 0519 - 571 489<br />

fax: 0511 - 476 511<br />

info@branderinstallaties.nl<br />

Voorstraat 1<br />

9151 HD Holwerd<br />

tel. 0519 - 561 291<br />

Altijd dichtbij.<br />

verloskundigen-dokkum.nl<br />

0519-296899 06-51145849<br />

2


VOORWOORD<br />

Beste dorpsgenoten,<br />

Met grote vreugde presenteer ik u de juni-editie<br />

van ons geliefde lokale magazine. Terwijl de<br />

zomerzon steeds vaker doorbreekt en de dagen langer<br />

worden, voelen we allemaal de opwinding van de naderende<br />

zomer. Het seizoen van samenzijn, ontspanning<br />

en genieten van de prachtige natuur die ons dorp<br />

te bieden heeft, staat voor de deur.<br />

In deze editie kunt u zich laten inspireren om (meer)<br />

fruitbomen te plaatsen in uw tuin. In de onlangs toegevoegde<br />

rubriek van Antonia Veldhuis: De hobby<br />

van.... bijt Dirk Winius de spits af om als eerste zijn<br />

hobby te presenteren. (Oproep: Wie volgt? Meld je aan!)<br />

Eind 2023 kwam er een einde aan het kerken in de kerk<br />

aan de Swette, over de rijke geschiedenis van de kerk<br />

op deze locatie is een boek verschenen. Jaap van der<br />

Laan interviewt de heren Harm Woelinga en Gerk van<br />

der Veen over de ‘nijsgjirrichheden” rond de Swettetsjerke.<br />

Ook zijn er interviews met lokale ondernemers<br />

die hun activiteiten met ons delen op het<br />

gebied van bijzondere woonlocaties. En kunt u lezen<br />

hoe Karen bij de familie Uil was die voor het<br />

goede doel fietsen. Onze vaste huischef heeft wederom<br />

een smakelijk toetje samengesteld dat<br />

perfect is voor een gezellige barbecue of een zomers<br />

diner met vrienden en familie. Om daarna volgens<br />

Tineke van der Wal lekker samen te gaan dansen!<br />

We kijken er naar uit om u na de zomervakantie om u weer<br />

te begroeten met een nieuwe editie van het <strong>Doarpskompas</strong>.<br />

Namens het hele team wens ik u een heerlijke<br />

en onvergetelijke zomer toe.<br />

Geniet van de warmte,<br />

de natuur en vooral van<br />

elkaar!<br />

Met zonnige groet,<br />

INHOUD<br />

9<br />

9 Appartementen<br />

in het ‘vergeet-mij-<br />

nietje’<br />

11 De hobby van...<br />

Dirk Winius<br />

13 Een eeuw lang<br />

CMV EXcelsior<br />

28 Prijspuzzel<br />

31 Column<br />

33 Agenda<br />

13<br />

27 Recept van Roeli<br />

Wilt u op de hoogte blijven?<br />

3 Voorwoord/Inhoud<br />

5 Dorpsbelangen<br />

6 Schierstins<br />

18 Boek:<br />

geschiedenis<br />

Swettetsjerke<br />

11<br />

21 Uiltjes op fietse<br />

de berg op!<br />

23 Van Godshuis naar<br />

woonhuis<br />

18<br />

Sake Tiemersma<br />

COLOFON<br />

facebook.com/doarpskompas<br />

Foto voorpagina:<br />

Swettetsjerke<br />

REDACTIE J.D. van der Laan / K.J. Rosier-Brattinga / A. Veldhuis / J.S. Tiemersma VORMGEVING J.S. Tiemersma<br />

BESTUUR P. Sipma - Voorzitter / D. van der Velde - Penningmeester / P. van Eijk - Secretaris OPLAGE 1800 stuks CONTACT REDACTIE<br />

dorpskompas@gmail.com ADVERTEREN/VRAGEN via penningmeester: tel. 06 - 177 44 551 e-mail penn.dorpskompas@knid.nl IBAN NL32<br />

RABO 0362.2090.22 BEZORGING H. Kremer BIJ VRAGEN OVER BEZORGING P. Sipma, tel. 0511 - 474328<br />

Kopij en advertenties uiterlijk aanleveren voor de 10de van de maand.<br />

<strong>Doarpskompas</strong> verschijnt tienmaal per jaar. Redactie en bestuur streven naar bezorging in de eerste week van elke maand van publicatie.<br />

<strong>Doarpskompas</strong> wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De redactie noch het bestuur kunnen echter aansprakelijk gehouden<br />

worden voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de in dit medium aangeboden informatie. Aan de<br />

inhoud van <strong>Doarpskompas</strong> kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend en/of aanspraken worden gemaakt. De redactie behoudt<br />

zich het recht voor om zonder opgaaf van reden plaatsing te weigeren van onder andere, maar niet beperkt tot, teksten met een politiek getinte,<br />

geloofsovertuigende, racistische of beledigende inhoud. Opiniestukken worden niet anoniem geplaatst. Aangeleverde kopij kan worden aangepast<br />

aan de beschikbare ruimte als de redactie hier aanleiding toe ziet. In principe dient voor alle inhoud van <strong>Doarpskompas</strong> te worden betaald. Neem voor<br />

de voorwaarden contact op met het bestuur van <strong>Doarpskompas</strong>.<br />

3


Voor al de<br />

werkzaamheden<br />

in en om uw huis<br />

* Nieuwbouw * Verbouw<br />

* Onderhoud * Renovatie<br />

Vraag vrijblijvend een offerte aan...<br />

Kwaliteit waar u op kunt bouwen!<br />

Nijewei 15 - 9269 TL <strong>Veenwouden</strong><br />

Telefoon 06 - 29 14 27 84<br />

Email info@korelzinga.nl<br />

4


Vereniging van Dorpsbelangen<br />

<strong>Veenwouden</strong> / Veenwoudsterwal<br />

Samen werken aan leefbaarheid van onze dorpen<br />

MFC<br />

Het was in de afgelopen maanden stil rondom de<br />

bouw van het MFC. Een paar weken geleden is er<br />

vanuit dorpsbelangen een kennismakingsgesprek<br />

geweest met de nieuwe projectleider van het MFC<br />

(nieuwbouw scholen, sport en ontmoeten): Hans<br />

Spit.<br />

Helaas heeft het project wat vertraging opgelopen<br />

door deze wisseling in de projectleiding. De<br />

planning is nu dat voor het einde van dit jaar de<br />

gunning rond is en samen met de aannemer het<br />

plan verder uitgewerkt kan worden.<br />

In het gesprek met de nieuwe projectleider<br />

hebben we onder andere gesproken over de<br />

communicatie met bewoners uit de dorpen. Als<br />

het goed is hebben jullie onderhand een brief<br />

ontvangen vanuit de gemeente met wat meer<br />

informatie over de stand van zaken.<br />

De gemeente geeft aan dat nieuwe<br />

ontwikkelingen o.a. via de website van de<br />

gemeente Dantumadiel worden gedeeld. Heeft u<br />

zelf in de tussentijd vragen? Stuur dan een mailtje<br />

naar feanwalden@dantumadiel.frl of bel (0511)<br />

71 70 00.<br />

5<br />

5


Tuinconcert<br />

Paddy´s Day Off<br />

Ierse en Schotse Folk<br />

Wander van Duin<br />

Tseard Nauta – Mario Kramer<br />

(banjo, contrabas, gitaar,<br />

mandoline, zang)<br />

zondag 23 juni 15.30 u<br />

Expositie<br />

Foudgumse School<br />

Entree: €19,50 (incl. pauzeconsumptie),<br />

donateurs Schierstins € 17,50)<br />

info@schierstins.nl of tel. 472937<br />

studenten en docenten<br />

schilderijen<br />

(o.a. Douwe Elias,<br />

Peter B. van Houten,<br />

Dinie Boogaart)<br />

t/m zo. 7 juli<br />

di. t/m zo. 13.30-17.00 u.<br />

entree: € 4,00 (t/m 16 j. € 1,00)<br />

Contact:<br />

0511-472937<br />

Info@schierstins.nl<br />

De Schierstins<br />

Haadstrjitte 1<br />

Feanwâlden<br />

www.schierstins.nl<br />

6


Zomerexpositie<br />

Quilt Art<br />

´Following the Thread´<br />

internationale textielkunst<br />

za. 13 juli t/m zo. 8 sept.<br />

di. t/m zo. 13.30-17.00 u.<br />

info@schierstins.nl of tel. 472937<br />

entree: € 4,00; kinderen t/m 16 jaar € 1,00 (tot 6<br />

jaar en donateurs Schierstins gratis)<br />

Theun de Vriesboekendag<br />

(boekenmarkt, kunst & kitsch<br />

verhalen, muziek e.d.)<br />

za. 17 aug. 10.00-17.00 u.<br />

Gratis entree<br />

.<br />

Fietstocht<br />

Kloostersporen<br />

za. 10 aug.<br />

start 10.00-13.00 u. sluiting 17.00 u.<br />

Inlichtingen via info@schierstins.nl of tel.<br />

472937 kosten: € 4,50 – donateurs € 3,50<br />

Contact :<br />

De Schierstins<br />

0511-472937 Haadstrjitte 1<br />

Info@schierstins.nl Feanwâlden<br />

www.schierstins.nl<br />

7


Monteur nodig...?<br />

Gas<br />

Water<br />

CV<br />

Zink- en<br />

Dakwerk<br />

DeVriesTechnyk<br />

De Vries Technyk<br />

De Wâl 49<br />

9269 RB Feanwâldsterwâl<br />

06-57112570<br />

devriestechnyk@gmail.com<br />

Voegbedrijf Braaksma<br />

voor het vakkundig opknappen van uw<br />

gevel of woning, straalwerk,<br />

impregneren en renovatievoegwerk.<br />

Gratis uitbouw, ideaal voor bijv. schilderen van dakkapellen.<br />

De steiger wordt gratis<br />

gebracht<br />

opgezet<br />

omgezet &<br />

afgebroken<br />

Werkhoogte ca 10 meter<br />

Voor vrijblijvende informatie of offerte kunt u contact opnemen met:<br />

Frans-Sjoerd Westra<br />

Feanhout 26 06-100 540 90<br />

9269 VL Feanwâlden westrafrans26@gmail.com<br />

Bel voor een vrijblijvende prijs opgave<br />

(0511) 47 77 88 of (06) 22 42 86 03<br />

www.gevelrenovatiebraaksma.nl<br />

PLAATS HIER UW ADVERTENTIE!<br />

Ook adverteren in het<br />

<strong>Doarpskompas</strong>?<br />

Informeer naar de<br />

mogelijkheden via:<br />

dorpskompas@gmail.com<br />

8


Lokale ondernemer Wimer Visbeek<br />

Appartementen in het<br />

‘Vergeet-mij-nietje’<br />

Vandaag stap ik een pand aan de Haadstrjitte binnen waar veel Feanwâldsters al binnen zijn geweest, omdat hier<br />

25 jaar lang de winkel het Vergeet-Mij-Nietje gevestigd was. Momenteel ziet het er heel anders uit, er wordt hard<br />

gewerkt aan de realisatie van zeven appartementen. Ik spreek met Wimer Visbeek, de huidige eigenaar van het<br />

pand. Hij draagt de kleding van zijn bedrijf Sanjes Safari. Daar valt genoeg over te vertellen, maar daarvoor ben ik<br />

hier vandaag niet.<br />

Mooie dingen maken<br />

Wimer vertelt enthousiast over het project in het pand<br />

dat hij en zijn vrouw eind 2021 kochten. Er komen vier<br />

appartementen beneden en drie boven, variërend van<br />

61 tot 100 m². Hij gaat de appartementen verhuren en de<br />

huur zal liggen tussen de 950 en 1200 euro. Hij vertelt dat<br />

hij het mooi vindt om een project naast het familiebedrijf<br />

te hebben, ook al ligt daar zijn hart al van kinds af aan.<br />

Hij houdt ervan om mooie dingen te maken en kan dat<br />

in dit pand realiseren. Het gaat om een karakteristiek<br />

pand en daarom heeft hij ook met een aantal extra<br />

bouwvoorschriften te maken. Maar juist het glas-in-lood,<br />

de hoge plafonds, de mooie ramen en de niet-standaard<br />

indeling trokken hem. Hij werkt met deskundige ZZP-ers<br />

vertelt hij, mensen die houden van hun vak en ook graag<br />

bouwen aan iets dat niet standaard is. De appartementen<br />

krijgen veel leefruimte in de woonkamer en keuken. Er<br />

zijn twee appartementen met één slaapkamer en vijf<br />

appartementen met twee slaapkamers.<br />

Doelgroep<br />

Hij denkt zelf dat de doelgroep 60+ hier goed past,<br />

mensen die willen wonen in een appartement met<br />

een hoogwaardige afwerking, dat ook voldoet aan de<br />

isolatiewaarden (energielabel A en eigen zonnepanelen).<br />

De appartementen beneden krijgen overal vloerverwarming,<br />

er is in elk appartement een keuken met alle<br />

inbouwapparatuur en ook de badkamers worden goed<br />

afgewerkt. Achter het pand is ook nog een mooi stuk tuin,<br />

waar drie gemeubileerde terrassen worden gerealiseerd,<br />

zodat bewoners kunnen kiezen waar ze willen zitten. Eén<br />

van de appartementen boven krijgt ook een inpandig<br />

balkon. Op de wand zie ik tekeningen hangen met de<br />

indeling van alle appartementen en er zijn diverse mensen<br />

aan het werk in het pand, er zit een goed tempo in vertelt<br />

hij. In november verwacht hij de eerste appartementen te<br />

kunnen opleveren. Wimer zou het liefst huurders krijgen<br />

die er bewust voor kiezen om hier te wonen en langere<br />

tijd blijven, niet mensen die op zoek zijn naar een tijdelijke<br />

woning. Het voordeel van de appartementen is dat je er<br />

ook kan blijven wonen als je niet meer zo goed ter been<br />

bent. Hij heeft nog onderzocht of er een lift geplaatst kon<br />

worden, maar door het langwerpige pand en de twee<br />

ingangen zouden dat er dan twee moeten zijn, dus dat<br />

was financieel niet haalbaar. Een traplift zou wel een optie<br />

kunnen zijn in de toekomst.<br />

Contact<br />

Ik vraag Wimer of er ook een website is met informatie<br />

over de appartementen, die is er niet vertelt hij. Wel hangt<br />

hij de plattegrond met de indeling van de appartementen<br />

op het raam aan de voorkant en mensen kunnen<br />

hem bellen op 06-12390684 voor meer informatie of<br />

mailen naar w.visbeek@sanjessafari.nl. Hij kan dan via<br />

e-mail een informatiepakketje opsturen en alle vragen<br />

beantwoorden.<br />

Het is druk bij Sanjes Safari, hij krijgt een telefoontje dat er<br />

extra personeel nodig is en Wimer gaat daar weer naartoe<br />

om de boel te regelen. Ik krijg nog een rondleiding van<br />

voorman Lieuwe de Jong, die aanwijst waar dakramen<br />

komen, de indeling duidelijk maakt, laat zien waar de tuin<br />

is en vertelt over alle dingen die nog gaan gebeuren. Zo te<br />

zien wordt het prachtig!<br />

Karen Rosier-Brattinga<br />

9


GLASSCHADE OF<br />

NIEUW GLAS NODIG?<br />

Mûnestrjitte 56, <strong>Veenwouden</strong><br />

06 – 13 09 59 54<br />

info@glastechniekfriesland.nl<br />

www. glastechniekfriesland.nl<br />

Drogisterij Lia<br />

Fruitige hydratatie,<br />

met vitaminen.<br />

Lysterstrjitte 47<br />

9269NR Feanwâlden<br />

0511-472274<br />

Water met een smaakje in een handomdraai met fruit- en<br />

plantenextracten en vitaminen, zonder suiker.<br />

Waterdrop heeft een uitgebreid assortiment waardoor ieder zijn smaak kan vinden, gaande<br />

van fruitig naar frisse smaken.<br />

1 pakket blokjes (12 stuks) kost €7.95 NU €4.99<br />

10


De Hobby van:<br />

Dirk Winius<br />

We beginnen deze serie De hobby van …. in eigen huis. Of beter gezegd<br />

in eigen tuin. (Mede)eigenaar hiervan kan en wil enthousiast hierover<br />

vertellen. Even voorstellen: Dirk Winius, 70+ was in zijn werkzame leven<br />

bouwkundige. Hij woont met echtgenote in een huis aan de Plesmanlaan<br />

dat ze/we 40 jaar geleden samen bouwden. Zijn grootste hobby was jarenlang<br />

korfbal. Hij speelde en na het volgen van de nodige opleidingen hiervoor was hij<br />

trainer bij verschillende verenigingen. Om een paar te noemen: Dokkum (Granaet),<br />

<strong>Veenwouden</strong>, Leeuwarden (Rapiditas), Eastermar (D.O.W.), Hijum (Mei Nocht en Wille).<br />

Daarnaast schaatste hij ’s winters en voor de gezondheid wandelt hij veel. Hij liep onder andere de Slachte, vijf maal<br />

de Elfstedentocht, de tocht om het Sneekermeer en nog veel meer. Ook is hij de trotse bezitter van het Brevet: Hij heeft<br />

deze tocht geschaatst, gewandeld en gefietst.<br />

Sinds 2008 kwam daar een nieuwe hobby bij. Opgegroeid met<br />

fruitbomen wist hij daar al iets vanaf. Dat groeide in de loop der<br />

jaren uit naar het opkweken en verzorgen ervan.<br />

Ook daar werden de nodige cursussen voor gevolgd bij Fruit in<br />

Friesland en bij de tuinbouwschool in Frederiksoord. Dit was,<br />

zoals je kunt zeggen, een uit de hand gelopen hobby die begon<br />

met enige jonge boompjes en stekken en uitgroeide tot een<br />

boomgaard met meer dan 120 bomen.<br />

Op twee bomen na, een Elstar en de vijg, staan er<br />

allemaal oude fruitrassen in de tuin. Hij vindt het<br />

belangrijk dat die blijven bestaan. Appels, peren,<br />

kersen, kweepeer, nashi peer.<br />

Voor de liefhebbers een paar soorten: Groninger<br />

Kroon, Ingrid Marie, Karmijn de Sonville, Zijden<br />

Hempje, Habbart Renette en Ananas Renette.<br />

In de pruimenbomen zat ziekte, die zijn<br />

noodgedwongen gerooid. Ze waren niet meer<br />

te redden. Dirk ent alle bomen zelf. Ook maakte<br />

hij enige, zogenaamde familiebomen. Op een<br />

onderstam, die dan al twee of meer takken<br />

heeft, ent hij dan verschillende soorten. Dus 2<br />

of meer appels op een stam, idem peren enz. En<br />

alles onbespoten. Geen ‘chemische troep’ op zijn<br />

bomen.<br />

Ook het onderhoud doet hij zelf. ‘Niets ten nadele van de tuinman,<br />

maar dit doe ik liever zelf.’<br />

Toen hij met deze hobby begon werd hij meteen lid van de<br />

Pomologische vereniging. Die geven vier maal per jaar een<br />

tijdschrift uit waarin allerlei wetenswaardigheden over fruit, de<br />

ziektes waarmee je te maken kunt krijgen en hoe je die kunt<br />

voorkomen en eventueel behandelen. Verder een agenda met<br />

cursussen die worden aangeboden. Regelmatig komt er iemand<br />

bij hem die een voor hem/haar onbekend ras heeft. Ze nemen<br />

dan een exemplaar mee en Dirk determineert deze dan. Dat is<br />

aan de hand van zijn kennis en eventueel met lectuur zeggen<br />

welke soort dit is.<br />

is in 1758 uitgegeven en nog steeds actueel. Hij raadpleegt<br />

het regelmatig. ‘Er staan prachtige getekende afbeeldingen in.’<br />

Voor de mensen die het boekwerk ook willen lezen: het is nog<br />

te koop. Wilt u het liever digitaal inzien of downloaden, dan<br />

kunt u de (verkorte) link gebruiken: https://ap.lc/xsDOw. Of tik<br />

op Google in uw zoekscherm in: pomologie “Johann hermann<br />

knoop” pdf.<br />

Uiteraard is er, met zoveel fruitbomen, teveel<br />

fruit om zelf op te eten. Het valfruit werd daarom<br />

in 2023 bij de weg gezet met een bordje dat men<br />

ze gratis mocht meenemen. Dat liep best. De<br />

tientallen vijgen werden plukvers aan de straat<br />

gezet. Ook die vonden gretig aftrek. Regelmatig<br />

krijgen bezoekers fruit mee en wordt aan het<br />

eind van het seizoen de rest in de auto geladen<br />

om er sap van te laten maken. Onbespoten en<br />

zonder toegevoegde suikers.<br />

Op de vraag of hij een website heeft is het<br />

antwoord “neen”. U moet het doen met foto’s.<br />

Of zelf even langskomen. Hij vertelt u graag<br />

nog meer over deze fascinerende hobby<br />

en misschien heeft u geluk en krijgt u een<br />

fruitboompje in pot mee.<br />

Antionia Veldhuis<br />

Van een vriendin kreeg hij enige jaren geleden het boek<br />

Pomologia. Beschrijvingen en afbeeldingen van appels en peeren.<br />

Dit standaardwerk, geschreven door Johann Hermann Knoop,<br />

11


Deskundig advies en installatie van<br />

zonnepanelen in Noord-Nederland<br />

Ontdek de kracht van de zon met de maatwerk<br />

oplossingen van Energie Extra. Wij helpen u<br />

graag bij de transitie naar groene, duurzame<br />

energie in Friesland en Noord-Nederland.<br />

Bijna 25 jaar ervaring in zonne-energie<br />

Advies<br />

Bij ons bent u aan het juiste<br />

adres voor deskundig advies<br />

over zonnepanelen. We<br />

begeleiden u bij het kiezen<br />

van de juiste panelen, de<br />

meest effectieve plaatsing en<br />

de best mogelijke installatie.<br />

Samen zorgen we voor<br />

een duurzame toekomst,<br />

lagere energiekosten en een<br />

verminderde CO2-voetafdruk.<br />

Offerte<br />

Als expert in zonne-energie,<br />

bieden we hoogwaardige<br />

zonnepanelen die uw<br />

energiekosten verlagen en<br />

bijdragen aan een duurzame<br />

toekomst. Onze service gaat<br />

verder dan alleen de aanschaf<br />

van uw zonnepanelen;<br />

we zorgen ook voor een<br />

deskundige installatie en staan<br />

voor uitstekende nazorg.<br />

Installatie<br />

Wij zijn gespecialiseerd in<br />

de professionele installatie<br />

van zonnepanelen, waarbij<br />

veiligheid en efficiëntie<br />

voorop staan. Energie Extra<br />

zorgt voor een naadloze<br />

en zorgeloze installatie van<br />

groene energie in uw huis of<br />

bedrijf. Kies voor ons voor<br />

een betrouwbare, duurzame<br />

energieoplossing.<br />

Ontdek onze zonne-energie<br />

diensten voor een duurzamere<br />

toekomst<br />

Energie Extra is gespecialiseerd in de overgang naar groene<br />

energie. Als aanbieder van zonnepanelen, omvormers,<br />

complete PV-installaties en EV laadpunten bieden we alles<br />

wat u nodig heeft voor een duurzame en kostenefficiënte<br />

energieoplossing in Friesland en Noord-Nederland.<br />

Neem contact met ons op<br />

Heeft u interesse in advies, aankoop of installatie van<br />

zonnepanelen? Scan de QR-code en neem contact met ons<br />

op. Energie Extra staat klaar om u verder te helpen!<br />

J.A. Fokkemastraat 29<br />

9257 WL Noardburgum<br />

T: 06-10814794<br />

E: info@energie-extra.nl<br />

W: www.energie-extra.nl


Een eeuw lang<br />

CMV EXCELSIOR<br />

Veenwoudsterwal<br />

Dit jaar is het honderd jaar geleden dat de Christelijke Muziekvereniging<br />

Excelsior Veenwoudsterwal werd opgericht. Op 18 <strong>mei</strong> jl.<br />

werd er daarom op Sanjes Sportpark een jubileumconcert onder leiding<br />

van Zweitze van der Heide gehouden. Speciaal hiervoor werd deze band<br />

samengesteld met 34 muzikanten, waaronder 23 leden en oud-leden.<br />

Ook het duo Weima & van der Werf werkte aan dit optreden mee.<br />

In het muziekjaar 2016-2017 is de brassband opgeheven. De band<br />

had een te kleine bezetting om een nieuw seizoen te starten.<br />

Om de vereniging voor het dorp te behouden hebben enkele<br />

muzikanten van Excelsior een ensemble gevormd onder dezelfde<br />

naam ‘Chr. Muziekvereniging Excelsior Veenwoudsterwal’.<br />

Eerder had ik in de ‘Âlde Skoalle’ een gesprek over de geschiedenis<br />

met organisatoren Eppie Koopmans en Sybren IJtsma.<br />

Excelsior repeteert al sinds 1960 In de ‘Âlde Skoalle’ , één lokaal<br />

is geschikt gemaakt als oefenruimte, heeft een hele goede<br />

akoestiek en is daarom perfect om in te oefenen.<br />

Van fanfare naar brassband<br />

CMV Excelsior is begonnen als een fanfareorkest. De vereniging<br />

was in de vijftiger jaren de eerste fanfare in Friesland die koos<br />

voor de brassband-bezetting. Een Brassband bezetting bestaat<br />

uit: één Es-cornet, vier solo cornetten, één repiano-cornet, twee<br />

tweede en twee derde cornetten, één bugel, drie althoorns twee<br />

baritons, twee euphoniums, drie trombones twee Bes-Bassen,<br />

twee Es-bassen en een percussie groep. Dirigent in die jaren<br />

was Sake Paulusma.<br />

Paulusma begon in 1949 als dirigent en hield de leiding van<br />

Excelsior tot hij in 1979 wegens ziekte afscheid<br />

moest nemen. Hij schreef zelf muziek voor de band,<br />

reisde regelmatig naar Engeland (de bakermat van<br />

de brassband muziek), kocht daar bij uitgevers<br />

bladmuziek van Engelse componisten en schreef zelf<br />

de ontbrekende partituren.<br />

De beginperiode voor Excelsior was lastig. Zo kon<br />

er in 1952 alleen buiten mededinging mee gedaan<br />

worden aan een concours omdat er nog geen regels<br />

waren voor de beoordeling van een brassband. De<br />

vereniging liet zich echter niet ontmoedigen want<br />

twee jaar later ging het met het hoogste aantal punten<br />

naar huis op het bondsconcours van Zutphen.<br />

In de jaren die volgden ging het steeds ‘excelsior’.<br />

In 1957 bereikte men de afdeling uitmuntend en in<br />

1959 ging het naar de ere-afdeling.<br />

Na het afscheid van Paulusma werd het orkest<br />

geleid door Bienze IJlstra. In 1983 werd er voor het<br />

eerst meegedaan aan de Nederlandse Brassband<br />

Kampioenschappen en promoveerde ze binnen twee jaren al<br />

van de derde divisie naar de tweede divisie. In deze divisie won<br />

Excelsior in 1985 en 1987.<br />

Succesjaren negentig<br />

Excelsior had in de jaren negentig grote successen en werd<br />

geroemd om haar speciale klankkleur. In 1991 en 1992 was er<br />

weer winst in de tweede divisie, waarna tenslotte in december<br />

1993 de band kampioen werd in de 1e divisie. In 1994 werd<br />

deelgenomen in de hoogste divisie van de Nederlandse<br />

Brassband Kampioenschappen. Bij concoursen was er bij veel<br />

liefhebbers van blaasmuziek extra aandacht als het orkest van<br />

Feanwâldsterwâl op het podium verscheen.<br />

Ook internationaal liet Excelsior z’n gezicht zien. In de zomer van<br />

1992 behaalde Excelsior de hoogste plaats op het Internationale<br />

Muziekfestival “Flicorno d’Oro” te Riva del Garda in Italië. In 1994<br />

reisde Excelsior af voor een concerttournee door Zwitserland.<br />

In 1998 werd een prachtig succes behaald tijdens de Rasteder<br />

Musiktage in Duitsland.<br />

Historie brassband Feanwâldsterwâl behouden en op naar<br />

‘muzikale’ toekomst<br />

Van CMV Excelsior is veel historie op papier bewaard gebleven<br />

zoals muziekpartituren en notulen. Maar ook radio-opnamen,<br />

beeldmateriaal, cd-opnamen; o.a. van het optreden in Italië.<br />

IJtsma en Koopmans hopen met het weer bij elkaar<br />

roepen van een complete brassbandbezetting de<br />

brassband in eigen dorp weer nieuw leven in te blazen<br />

en willen na de zomer met behulp van muziekschool De<br />

Wâldsang de kinderen op de scholen weer enthousiast<br />

maken voor het bespelen van blaasinstrumenten. Zelf<br />

muziek maken en samen spelen in een groep geeft<br />

plezier en is leerzaam.<br />

Jaap van der Laan<br />

13


IELSLIKKERS FM<br />

live vanuit de melktempel<br />

ZO<br />

ZA<br />

13<br />

ZO<br />

14<br />

ZENDMARATHON 7 T/M 14 JULI <strong>2024</strong><br />

DO<br />

DE IELSLIKKERS PUB-QUIZ<br />

11<br />

Geef je op voor de gezelligste pubquiz van Feanwâlden<br />

en omstreken en win mooie geldprijzen.<br />

19.00<br />

IELSLIKKERS ON AIR!<br />

07<br />

Stem af op de Ielslikkers FM via de 97.7<br />

of kom gezellig langs in Melktempel!<br />

07.00<br />

VR<br />

12<br />

KINDERMIDDAG & FEESTAVOND<br />

Diverse activiteiten voor kinderen en live muziek van<br />

Lady Tukker, Theun Föhn, the Spitfires & Trienes<br />

IELRIKJEN & VIN’IEL’BATTLE<br />

Een hele dag gezelligheid in het Bûtenfjild.<br />

Open kampioenschap palingroken & Vin’iel’battle<br />

in de tent. Na afloop live muziek tot 20.00 uur.<br />

PUZZELTOCHT<br />

Volg de aanwijzingen en los de raadsels op!<br />

14.00<br />

-<br />

00.00<br />

11.00<br />

-<br />

20.00<br />

12.00<br />

-<br />

15.00<br />

VOOR EEN GROET<br />

OF VERZOEK:<br />

06 2002 99 88<br />

IELSLIKKERS FM BRENGT EEN WEEK VERTIER NAAR 'T BÛTEFJILD<br />

TOT ‘S AVONDS LAAT, VANAF ‘S MORGENS VROEG!


Laadpalen - Zonnepanelen - Groepenkasten<br />

Feanhout 4 - 9269 VL Feanwâlden - 0628416537<br />

15


Jouw financieel adviseur in de buurt<br />

Het adres voor je verzekeringen, bankzaken via<br />

RegioBank of hypotheek. Als particulier, maar<br />

ook als je ondernemer of een vereniging bent.<br />

Je bent van harte welkom op onze vestiging<br />

aan het Van Sminiaplein in Burgum.<br />

Maak kennis met onze voordelen:<br />

Fysiek kantoor waar je gewoon binnen kunt<br />

lopen. 5 dagen in de week.<br />

Altijd persoonlijk contact.<br />

Onafhankelijk en persoonlijk advies,<br />

afgestemd op jouw situatie.<br />

Schade melden op de manier die bij je past:<br />

online, mail of telefonisch.<br />

Ook buiten kantooruren beschikbaar.<br />

Nieuwsgierig?<br />

Loop eens binnen of maak een afspraak!<br />

Verzekeringen<br />

RegioBank<br />

Hypotheken<br />

Van Sminiaplein 4 | Burgum<br />

T: 0511 460 240 | burgum@vancampendijkstra.nl<br />

Maandag t/m vrijdag van 09.00 - 17.00 uur<br />

Potje tennis spelen?<br />

Huur eenvoudig een baan<br />

op onze unieke tennislocatie net buiten Feanwâlden.<br />

4 buiten- en 3 indoor tennisbanen maken het<br />

mogelijk het gehele jaar door te tennissen.<br />

Een baan reserveren kan via www.tffeanwalden.nl<br />

Betaling met iDEAL<br />

Geen lidmaatschap vereist<br />

Houd je van gezellige toernooien en ontmoet je graag nieuwe<br />

mensen, word dan lid van Tennis Feriening Feanwâlden.<br />

Je speelt dan altijd gratis op de buitenbanen.<br />

Voel je welkom op Sanjes Sportpark!<br />

Tennis Feriening Feanwâlden | De Sânjes 2, 9269 HA Feanwâlden<br />

www.tffeanwalden.nl | 0511-475252 | info@tffeanwalden.nl<br />

17


Een bijzonder boek over<br />

de geschiedenis<br />

van de<br />

Swettetsjerke<br />

Op 10 december 2023 kwam er een einde aan het kerken in de kerk aan de<br />

Swette. De bijeenkomsten zullen voortaan in De Mienskip en af toe in de<br />

Johanneskerk zijn. De Protestantse Gemeente Feanwâlden/Feanwâldsterwâl<br />

wilde graag het wel en wee rondom de Swettetsjerke verhalen en vroeg aan<br />

Harm Woelinga en Gerk van der Veen om deze te beschrijven in een boek. Eerder<br />

beschreef Woelinga in 1998 met Maaike Veenstra-Haakma de geschiedenis<br />

van de Hervormde Kerk in het dorp van 1648. Tussen beide heren is door de<br />

eerdere samenwerking over de historische bordjes in en rond het dorp wel<br />

een klik ontstaan. Samen doken Harm en Gerk de afgelopen winterperiode de<br />

archieven in en hebben heel wat ‘nijsgjirrichheden’ beschreven.<br />

Begin gereformeerde kerk Feanwâldsterwâl<br />

De oorsprong van de gereformeerde kerk aan de Wâl ligt in Burgum.<br />

Veel informatie voor het boek komt uit het boekje geschreven<br />

door Goffe Venema ‘Fan Tuskendiken nei de Wâl’ De allereerste<br />

bijeenkomsten van de gereformeerde gemeente Burgum waren<br />

vanuit een wâldhúske op de hoek van de Zomerweg en de<br />

Kloosterlaan. Gerk: ‘It idee om yn Burgum in grifformearde tsjerke<br />

te begjinnen kaam fan skuonmakker Waling Daniëls de Leeuw fan<br />

Quatrebras dy ‘t al nei de grifformearde tsjerke yn Oentsjerk gie.’<br />

Het was omstreeks 1850 dat de kerk er kwam. Die eerste kerk stond<br />

op de hoek van de Oude Commissieweg en Tussendijken. Deze<br />

kwam vrij na de bouw van een nieuwe kerk in Burgum op de plek<br />

waar nu de Ikker en de Foarikker staan. Het kerkje van Tuskendiken<br />

werd afgebroken en weer voor het grootste deel in dezelfde staat<br />

herbouwd aan de Wâl.<br />

Veel van de oorspronkelijke kerkgangers die in Burgum kerkten<br />

gingen tweemaal zondags naar de preek en waren kleine boeren,<br />

vissers en arbeiders afkomstig van Feanwâldsterwâl, de Heidstreek<br />

en Kûkherne. Harm: ‘De fiskers en feansters lutsen bot nei Burgum<br />

om’t der in grut ferskil wie <strong>mei</strong> de wolstân en notabelen út<br />

Feanwâlden. It wie wol sa’n trije kertier gean op en del nei Burgum.’<br />

Gelukkig kwam er een ‘koffiehuis’, waar de Wâlsters tussen de twee<br />

kerkdiensten hun broodje konden eten en zich een extra heen- en<br />

terugreis konden besparen.<br />

18<br />

In 1871 werd de kerkgemeente op de uiterste grens van toen het<br />

dorp Bergum opgericht. De catechisaties werden aanvankelijk<br />

door Johannes en Aafke van der Zwaag in een schuur gegeven<br />

aan de Zwette. Als op de Wâl een ‘Hulpvereeniging voor<br />

Gereformeerd schoolonderwijs’ wordt opgericht, lijkt het de<br />

kerkenraad verstandig om het een en ander te combineren. Men<br />

laat een school bouwen op voorwaarde dat die ook gebruikt gaat<br />

worden als zondagsschool en waar catechisatie (it fraachlearen)<br />

kan worden gegeven. Op 22 februari 1870 wordt de éénklassige<br />

school in gebruik genomen en Jacob Olthoff als hoofdmeester<br />

geïnstalleerd. Later, in 1909, wordt achter de kerk een nieuwe<br />

christelijke school gebouwd.<br />

Bijdrage voor het allereerste orgel uit onverwachte hoek<br />

In de beginperiode was er nog geen orgel in de kerk en werd<br />

er voor vijftig gulden een orgel aangeschaft. Bankier Pieter de<br />

Clercq, doopsgezind, hoorde dat en zei: ‘Jonges <strong>mei</strong> sa’n oargel<br />

kinne jim net spylje. Ik stel 253 gûne beskikber op betingst dat<br />

it ynvestearre wurdt yn it oargel en oars wol ik it jild werom ha.’<br />

citeert Harm. ‘Dat hawwe se dien mar dat wie net genôch, der<br />

moast noch twahûndert gûne by. Dat wie foar dy earme lju yn dy<br />

tiid in soad jild!’<br />

Opgang en teruggang van kerkbezoek gereformeerde kerk<br />

‘Se hiene konstant romtegebrek dat der moast hieltyd byboud<br />

wurde’ geeft Harm aan. De grote dwarsbeuken zijn van 1950 en


later kwamen nog de andere lokaliteiten. ‘Yn it earste tsjerkje wie<br />

plak foar sa’n 270 leden,’ zo vertelt Gerk. ‘Yn de jierren twintich,<br />

doe’t dûmny Geerds hjir stie, woene se útbreide nei minstens<br />

fjouwerhûndert sitplakken.’ Net na de oorlog in 1948 waren er nog<br />

669 leden. ‘Yn it argyf ha wa ek noch in skriuwen fan de ynskriuwing<br />

fan it tûzenste lid; dat wie in berntsje,’ merkt Harm op. ‘Dat moat<br />

yn de jierren sechtich west ha.’ seit Gerk. Het is dus een behoorlijk<br />

grote kerkgemeente geweest.<br />

Een opvallende teruggang in leden was er net na de oorlog door<br />

een emigratiegolf naar Amerika en elders, waar veel inwoners<br />

van Feanwâlden en Feanwâldsterwâl naar toe verhuisden. Uit de<br />

stukken blijkt ook dat er af en toe werd geklaagd dat leden steeds<br />

minder naar de kerk gingen. ‘Doe wie de sosjale kontrôle noch<br />

grut. As ien fuortbleau waard der wol frege ‘Wat is der oan de hân?’<br />

Een laatste grote teruggang was natuurlijk vanwege corona.<br />

Door de teruggang van kerkgangers en oplopende energiekosten<br />

is er na jaren van discussie besluit de protestantse gemeente<br />

Feanwâlden/Feanwâldsterwâl afstand te doen van de Swettetsjerke.<br />

In de toekomst komen er appartementen in het gebouw.<br />

Tsjerk(j)e oan de Swette/Kerk(en) aan de Zwette<br />

Het boek heeft de titel ‘Tsjerk(j)e oan de Swette/Kerk(en) aan<br />

de Zwette’ gekregen. Het verwijst naar de kerk (tsjerke) en het<br />

naar de kerk gaan, kerken (tsjerkje) aan de Zwette. In het boek<br />

staat onder andere het overzicht van de 26 dominees die aan<br />

de kerk verbonden zijn geweest. Naast al het archiefmateriaal,<br />

zoals krantenartikelen, foto’s, notulen en plattegronden van de<br />

kerk, is er ook aandacht voor herinneringen en anekdotes van<br />

gemeenteleden en predikanten. Zo schreven ook de dominees<br />

Droogendijk (de laatste gereformeerde predikant) en Herman<br />

de Vries die de laatste dienst in de Swettetsjerke verzorgde op<br />

10 december jl., een bijdrage voor het boek.<br />

Gerk noemt één leuke anekdote, namelijk die van dominee<br />

Veenstra, één van de sprekers bij het honderdjarig jubileum van<br />

de kerk in 1971. Hij spreekt van de overeenkomst tussen een<br />

tram en een dominee: ‘As in tram de trie kwyt rekket stiet er stil.<br />

As in dûmny de tried fan syn ferhaal kwyt rekket, rattelet der<br />

troch.’<br />

De taal, zoals die in de notulen en andere geschriften is verwoord,<br />

geeft een goed beeld van de tijd waarin ze zijn opgeschreven,<br />

vertelt Harm. Het heeft verder jaren geduurd voordat vrouwen<br />

stemrecht kregen en in de kerkenraad mochten zitten. Zo<br />

lazen Harm en Gerk -met enige verbazing- in het archief dat bij<br />

een kennismaking met een nieuwe dominee, waarbij eerst in<br />

aanwezigheid van vrouwen een kopje thee werd gedronken,<br />

de zin: ‘Vooral toen de dames vertrokken kon dieper op deze<br />

dingen ingegaan worden.’ Ook wanneer één van de kerkleden<br />

een relatie had met een hervormde kwam dit ter tafel tijdens<br />

een kerkenraadsvergadering. En wat te denken van iemand<br />

die op tweetal stond om als diaken gekozen te worden en dan<br />

gesignaleerd wordt tijdens een kaartavond in het café. Gerk: ‘Do<br />

moast it allegearre sjen yn de tiid fan doe.’<br />

De beschrijving van de geschiedenis van de kerk maakt het<br />

250 bladzijden tellende boek tot een compleet tijdsdocument<br />

van het prille begin tot en met de laatste kerkdienst<br />

op 10 december 2023. Het boek is voor € 15 te krijgen.<br />

www.kerkpleinveenwouden.nl<br />

Jaap van der Laan<br />

19


Waar wil<br />

jij werken?<br />

Wij hebben ruim 250 banen bij diverse<br />

opdrachtgevers in de<br />

bouw<br />

techniek<br />

agrarisch<br />

transport<br />

en logistiek<br />

Versta jij je vak en ben jij<br />

op zoek naar baanzekerheid<br />

met opleidingsmogelijkheden?<br />

Abiant. Dat komt goed. www.abiant.nl<br />

groen<br />

industrie<br />

productie<br />

gww<br />

Elke dag een<br />

mooie dag!<br />

Zoek je opvang voor je baby,<br />

dreumes, peuter of schookind?<br />

Bij ‘t Protternêst en ‘t Krobbenêst<br />

in Noardburgum bieden we opvang<br />

voor kinderen van 0 t/m 13 jaar.<br />

We maken van ‘Elke dag een mooie<br />

dag!’. Ieder kind verdient het om zich<br />

in een warme, geborgen sfeer te<br />

kunnen ontwikkelen en ontplooien.<br />

Meer weten of aanmelden?<br />

Bezoek onze website!<br />

kinderwoud.nl<br />

20


Uiltjes op<br />

fietse de<br />

berg op!<br />

De redactie kreeg een mailtje van Rudi Uil die samen met zijn<br />

dochters op 6 juni <strong>2024</strong> meedoet aan de Alpe d’HuZes. Dat is het<br />

jaarlijkse fiets- en loopevenement voor KWF Kankerbestrijding<br />

dat op de beroemde Franse berg Alpe d’Huez plaatsvindt. Onder het<br />

motto ‘Opgeven is geen optie’ fietsen, lopen of wandelen duizenden<br />

deelnemers de Alpe d’Huez tot 6 keer op en af. Rudi en de tweeling Sanne<br />

en Lotte gaan op de racefiets. Het streefbedrag dat ze op willen halen is 7500<br />

Foto: Rudi en zijn dochters<br />

euro en ze zijn al druk bezig om bijdragen te verzamelen. Op hun persoonlijke pagina<br />

is te zien dat ze al meer dan 5000 euro hebben op de teller hebben staan. Als ik aanschuif aan de lange tafel in het<br />

huis van Rudi en Alies aan de Freiahôf, is Rudi nog bezig met de voorbereidingen voor de spinningmarathon die 25 <strong>mei</strong><br />

plaatsvond op de parkeerplaats bij FMT Sport.<br />

Herdenking<br />

De 24-jarige Sanne en Lotte zijn uit Groningen gekomen<br />

voor het interview. Zij fietsten in 2021 al eens tijdens een<br />

andere gelegenheid de Alpe d’Huez op en Lotte bedacht<br />

dit jaar dat ze het fantastisch zou vinden om met haar<br />

zus en vader mee te doen aan Alpe d’HuZes. Natuurlijk<br />

omdat het een sportieve uitdaging is, want daar houden<br />

ze van. Maar vooral vanwege het feit dat ze zo sponsorgeld<br />

kunnen verzamelen en daarmee een bijdrage kunnen<br />

leveren aan onderzoek naar<br />

kanker. De zus van Rudi,<br />

Gea, is in 2007 aan de<br />

gevolgen van kanker<br />

overleden. En de opa<br />

van Sanne en Lotte<br />

lijdt momenteel aan<br />

deze nare ziekte. Na<br />

het overlijden van<br />

Gea hebben ze het er<br />

wel eens over gehad,<br />

om mee te doen aan<br />

de Alpe d’HuZes, maar het<br />

Foto: Rudi en zijn zus Gea<br />

was er tot nu toe nog niet van<br />

gekomen. Doordat ze nu gaan<br />

deelnemen denken ze weer extra aan Gea. Ze vertellen<br />

dat het begin van de uitdaging om 04:30 uur in het donker<br />

plaatsvindt en dat iedereen dan een lichtje aansteekt voor<br />

de mensen die lijden aan kanker of gestorven zijn aan de<br />

gevolgen van de ziekte. Dat zal best indrukwekkend en<br />

emotioneel zijn.<br />

Trainen<br />

Nu zijn de drie samen en individueel aan het trainen, zowel<br />

indoor (spinning) als outdoor op de racefiets. In 2021<br />

zijn ze ook al eens een sportieve uitdaging met z’n drieën<br />

aangegaan; toen liepen ze de marathon van Amsterdam.<br />

Zowel Sanne als Lotte willen de berg 3 keer gaan beklimmen,<br />

Rudi heeft toch de 6 keer in zijn hoofd. Rudi traint in de<br />

sportschool in Feanwâlden, maar hij fietst ook met een<br />

clubje mannen uit de buurt vertelt hij. De dames noemen<br />

zichzelf ‘niet echt fietsers’, maar als ik ze hoor praten dan<br />

klinkt het aardig professioneel. Zij werken allebei in de<br />

zorg als verpleegkundige en hebben vaak te maken met<br />

patiënten met kanker. Regelmatig zien ze ook jonge mensen<br />

met kanker, dat maakt veel indruk en dat was nog weer een<br />

extra reden om mee te doen met dit mooie evenement en<br />

een tweede racefiets aan te schaffen, want tot nu toe hadden<br />

ze er samen één.<br />

Sponsoren<br />

Ze hebben de afgelopen tijd hard gewerkt om sponsoren te<br />

vinden en naast de spinningmarathon was er ook nog een<br />

toss avond op de tennisclub in Leek, waar de dames altijd<br />

gespeeld hebben. Ook veel familie en vrienden hebben<br />

gedoneerd en via Rudi hebben ze ook een paar bedrijven<br />

bereid gevonden om te geven. Ze vertellen dat ze het best<br />

ingewikkeld vinden om om geld te vragen, omdat het ook om<br />

iets gaat dat ze leuk vinden. Ze gaan met z’n drieën een week<br />

op pad met de camper, hebben een leuke tijd met elkaar en<br />

gaan een sportieve uitdaging aan, daar kijken ze naar uit.<br />

Dan voelt het haast gek om geld te vragen, ook al is dat geld<br />

voor zo’n goed doel. Toch blijft het belangrijk om mensen te<br />

vragen, want het doel is nog niet bereikt! Dus wilt u de Uiltjes<br />

steunen, ga dan naar https://www.opgevenisgeenoptie.nl/<br />

st/3566/w (of ga naar www.opgevenisgeenoptie.nl en zoek<br />

op uiltjes, dan vind je ze ook)<br />

Karen Rosier-Brattinga<br />

21


COMPLETE<br />

WONINGINRICHTING<br />

Wij hebben een uitgebreid assortiment meubels en slaapkamers, maar<br />

ook vloeren: tapijt, laminaat, pvc. ook voor binnen- en buitenzonwering<br />

zoals screens, uitvalschermen, gordijnen, vitrages, in-betweens, plissé,<br />

rol/vouwgordijnen enz. kunt u bij ons terecht.<br />

MEUBELCENTRUM NEEF<br />

Rijksstraat 72<br />

9254 DK Hardegarijp<br />

T 0511 47 20 20<br />

E meubelcentrumneef@chello.nl<br />

NIEUWE OPENINGSTIJDEN<br />

Dinsdag t/m zaterdag<br />

van 9.30 uur t/m 17.30 uur<br />

Maandag en vrijdagavond op afspraak<br />

22<br />

www.meubelcentrumneef.nl


Van Godshuis naar<br />

woonhuis<br />

De Swettetsjerke<br />

Foto: Onbekend ©<br />

Wie op het Internet zoekt op de woorden Swettetsjerke wikipedia (25 april <strong>2024</strong>) komt op de website wikipedia.<br />

org met hierop een ietwat verouderde tekst over de Swettetsjerke. “Dit kerkgebouw werd tot voor kort door de<br />

Gereformeerde kerk van <strong>Veenwouden</strong> gebruikt. Recent is de gemeente aangesloten bij de PKN waarbij de naam<br />

is veranderd in Swettetsjerke (Zwettekerk). De toekomst van deze kerk is eveneens onzeker, aangezien de PKN<br />

gemeente van <strong>Veenwouden</strong> twee kerkgebouwen heeft en deze kerk aan restauratie toe is”. Het Fries Dagblad van<br />

28 oktober 2023 kopte: “Swettetsjerke in Noardburgum verkocht: wat de kopers er mee gaan doen willen ze nog<br />

niet vertellen”.<br />

Hoog tijd dus om op de uitnodiging van de heren Daniël<br />

Tangerman (53) en Daniël Keizer (41), de twee<br />

eigenaren van de kerk, in te gaan. Ik heb met Daniël T.<br />

afgesproken in de kerk. Hij vertelt dat er twee kerken<br />

waren van de PKN. De andere kerk (de Johanneskerk)<br />

een monument is en de Swettetsjerke veel te duur<br />

in onderhoud werd, mede door de sterk gestegen<br />

gasprijzen. Tel daarbij de terugloop van kerkgangers op<br />

en men begrijpt de beslissing tot verkoop van het pand.<br />

Het gebouw dateert uit 1871/1872. Een steeds groter<br />

wordende gemeente maakte uitbreiding noodzakelijk,<br />

dit werd in 1922-1923 gerealiseerd en er werd een<br />

klokkentoren op de kerk geïnstalleerd.<br />

De laatste grote renovatie was in 1954. De laatste dienst<br />

was op 10 december 2023 en nu is het wachten op zijn<br />

nieuwe bestemming: appartementen.<br />

Maar waarom appartementen?<br />

En wanneer ontstond het idee?<br />

Daniël vertelt er graag over. Hij en zijn neef ‘kerkten’<br />

vroeger in deze kerk, ze hadden er heel wat voetstappen<br />

liggen. Toen ze hoorden dat het gebouw noodgedwongen<br />

moest worden verkocht, bedachten ze dat het misschien<br />

wel iets voor hun zou zijn. Bij Daniël T. speelt mee dat<br />

zijn voorvader actief betrokken was bij de bouw van de<br />

kerk. Hij vindt dat zo’n waardevol gebouw moet worden<br />

behouden voor de toekomst. Het gebouw heeft genoeg<br />

ruimte om een tiental appartementen in te bouwen. Er<br />

moet alleen het nodige aan isolatie e.d. worden gedaan<br />

(een deel van de ramen is enkel glas) om aan de eisen<br />

van de tegenwoordige tijd te voldoen. Het pand gaat aan<br />

11 huurappartement plaats bieden, variërend in grootte<br />

van 61 tot 125 vierkante meter. De oude parkeerplaats<br />

zal ruimte bieden aan een fietsenschuurtje en voldoende<br />

parkeerruimte voor de appartementen. Het parkeerterrein<br />

achter en naast de kerk wordt een gezamenlijke tuin.<br />

Er komt uiteraard een lift. De bouwaanvraag ligt bij de<br />

gemeente, het wachten is op groen licht. Na het akkoord<br />

van de gemeente zal er een informatiebijeenkomst worden<br />

gegeven om geïnteresseerden verder te informeren.<br />

Wat blijft behouden?<br />

Heeft u goede herinneringen aan de kerkbanken? Of wilt<br />

u gewoon een erg lange tuinbank in de tuin? Dat kan, ze<br />

gaan in de verkoop. (Voor Info: Daniël Tangerman tel.nr:<br />

06-134 883 92). De vier mooie, grote, glas-in-loodramen<br />

ramen uit de kerkzaal worden in het gebouw behouden.<br />

Het orgel blijft en zal zichtbaar blijven in de hal/<br />

trappenhuis. Daarnaast willen ze zorgen dat de uitstraling<br />

van de kerk behouden zal blijven door diverse elementen<br />

te behouden.<br />

Wilt u meer over deze kerk, die eigenlijk in Tytsjerksteradiel<br />

staat, lezen? Hierover verscheen/verschijnt een boek<br />

waarover u elders in deze Dorpskompas meer kunt over<br />

lezen.<br />

Een verslag over de laatste kerkdienst staat op<br />

https://gereformeerdekerken.info/2023/12/11/treur-nietmaar-zing-een-nieuw-lied-voor-de-heer.<br />

Hierop ook info<br />

over het hierboven genoemde boek.<br />

Antonia Veldhuis<br />

23


24


FEESTWIKE <strong>2024</strong><br />

9 - 15 september<br />

MA<br />

DI<br />

WO<br />

DO<br />

VR<br />

ZA<br />

ZO<br />

Start versierde straten<br />

Wandelpuzzeltocht<br />

Kinderochtend<br />

Feanwâldster Foodfestival<br />

Sport & Spel<br />

Uitreiking prijzen versierde straten<br />

live muziek: Switch<br />

Ochtendprogramma met:<br />

de Hellingbazen en Griet Wiersma<br />

Matinee met Trienes & Kinderdisco met DJ Tjalling<br />

The masked singer en live muziek: Lijn 66<br />

Thema: Wereldse Zaterdag<br />

DJ Gerard en live muziek van Vangrail en zanger Arnold<br />

Tent(kerk)dienst<br />

Ga je mee de wereld rond?


Email: hj_jilderda@hotmail.com<br />

Tel: 0629249105<br />

26


BENODIGHEDEN:<br />

2 plakken cake, 500<br />

gram rood fruit (bessen,<br />

aardbeien, bramen,<br />

pruimen), 2 flinke el. rode<br />

jam , ½ citroen, ½ liter volle<br />

yoghurt, 1/8 liter slagroom,<br />

2 el witte basterdsuiker<br />

of meer naar smaak<br />

MAKEN:<br />

De plakken cake onder in een schaal leggen De jam<br />

op zacht vuur verwarmen met het sap uit de halve<br />

citroen. Als het warm en vloeibaar is dit over de cake<br />

schenken. Daarna het fruit van je keuze wassen<br />

en in stukjes snijden. Dit leg je op de jam. De<br />

slagroom met de suiker lobbig kloppen. Yoghurt<br />

en slagroom luchtig door elkaar scheppen.<br />

Vervolgens over het fruit schenken. De schaal<br />

afdekken met een deksel en minimaal 4 uur, maar<br />

liever nog 24 uur, in de koelkast zetten, zodat de<br />

smaak zich kan ontwikkelen. Haal de trifle ongeveer<br />

40 minuten voordat je het gaat eten uit de koelkast,<br />

zodat het niet zo koud meer is, maar ook nog net niet op<br />

kamertemperatuur. De smaken<br />

komen dan het beste<br />

tot hun recht.<br />

VARIATIE:<br />

• Vervang de cake door koekjes of restjes<br />

gebak<br />

• Vervang (een deel van) de yoghurt door<br />

(vruchten- of vanille) kwark, of vanillevla<br />

• Voeg voor extra luchtigheid een<br />

stijfgeslagen eiwit toe.<br />

Alle recepten zijn terug te vinden op www.receptenvanroeli.nl<br />

<br />

27


Prijspuzzel<br />

13-05-<strong>2024</strong> 21:07 Print de woordzoeker<br />

Zomervakantie!<br />

B O S I N I K I B A D P A K<br />

V L I E G E R T A M G N A H<br />

D N A R T S R E P P I L S P<br />

A K B U L I A T K C O C B D<br />

E Z I A K O D N E O K V L Z<br />

K N B Z D E N A T S A M O O<br />

A E R W R M O S B K M R E N<br />

M U A E T E I R A M P A M N<br />

P C N M I P D N B G E W E E<br />

V E J M R E T N T M R W N B<br />

BADMINTON<br />

BADPAK<br />

BAL<br />

BARBECUE<br />

BIKINI<br />

BLOEMEN<br />

BOS<br />

COCKTAIL<br />

GRAS<br />

HANGMAT<br />

KAMPEREN<br />

KAMPVUUR<br />

PARASOL<br />

RANJA<br />

SLIPPERS<br />

SPROEIER<br />

STRAND<br />

TUIN<br />

VAKANTIE<br />

VLIEGER<br />

VLINDER<br />

WARM<br />

WATERPISTOOL<br />

ZANDKASTEEL<br />

ZON<br />

ZONNEBRIL<br />

ZWEMBAD<br />

ZWEMBROEK<br />

ZWEMMEN<br />

IJS<br />

U B A E R I O Z I O E A Z R<br />

U R T N E IJ A R O L N W S I<br />

R A L O S A R A P N V A Z L<br />

W B L Z A N D K A S T E E L<br />

Oplossing<br />

woordzoekerfabriek.nl - maak je eigen woordzoeker<br />

Deze maand zetten we de volgende sponsor ondernemers in het zonnetje:<br />

• Kapsalon By Eric<br />

• Yn e Loads<br />

• Van Campen en Dijkstra<br />

• Under the Banyan Tree Yoga<br />

• Vleesbedrijf De Vries vof<br />

• Witra Kunstof Jan Wiersma<br />

Oplossing<br />

Stuur de oplossing van deze wedstrijd vóór 15 augustus naar dorpskompas@gmail.com.<br />

De winnaar krijgt uiterlijk 30 augustus persoonlijk bericht. De uitslag is bindend.<br />

Iedereen die mee gepuzzeld heeft vorige maand: BEDANKT!<br />

De oplossing van de puzzel was: 5197<br />

Winnaar is: Tineke Klaver GEFELICITEERD!<br />

28


Nieuws van de Âlde Skoalle.<br />

Zoals bekend is bij de meesten in onze dorpen worden in de Âlde Skoalle aan de Swette allerlei activiteiten beoefend,<br />

vooral in de wintermaanden. Binnenkort zetten we een nieuwe website op waarop de activiteiten staan en hoe je hier aan<br />

kan deelnemen.<br />

Nieuwe activiteit<br />

In <strong>2024</strong> wil het bestuur van de stichting (die de Âlde Skoalle beheert) hier een bijzonder soort activiteit aan toevoegen.<br />

Vanaf eind september wil het bestuur tweemaal in de maand een inloop dagdeel (morgen of middag) besteden aan<br />

sociale verbinding. Deze ochtend/middag/avond wijden we aan het thema: hoe houden en maken we de leefomgeving<br />

aantrekkelijk en schoon en waar is aandacht en actie nodig in de breedste zin van het woord.<br />

Een aantal zaken waaraan je kan denken is bv zwerfvuil, vervuiling van straatbeeld, maar ook waar is het nodig de helpende<br />

hand te bieden om dorpsbewoners die zelf niet meer in staat zijn bepaalde problemen op te lossen.<br />

Al met al een inloopmorgen of -middag waarbij onder het genot van een bakje koffie zaken besproken worden die<br />

opvallen en waar we iets aan zouden kunnen doen. Signaleren van zaken is soms al voldoende om te zorgen dat deze in<br />

goede banen worden geleid.<br />

17 september van 10.00<br />

Zal het een inloop ochtend zijn tussen 10.00 en 12.00 uur. Zoals vermeld wordt het een inloop ochtend, dus je hoeft je niet<br />

aan te melden, kom gewoon langs. Deze eerste keer wordt besteed aan hoe we het met elkaar zien en of er meer en betere<br />

opties zijn. Eén van de doelen is ook het ontmoeten in een ongedwongen sfeer. Het is tevens voor iedereen, van jong tot<br />

oud. Hou de <strong>Doarpskompas</strong> agenda in de gaten.<br />

We zien je graag 17 e september,<br />

Eppie Koopmans, Klaas Auke Haagsma, Durk van Dijk en Sybren Ytsma.<br />

Voor meer informatie E.O. Koopmans 0653103487 of mail: aldeskoalle@gmail.com<br />

29


Tineke van der Wal<br />

Zijn we niet allemaal<br />

een beetje familie?<br />

Let’s Dance!<br />

column<br />

Ooh zomer mijn favoriete seizoen, iedereen loopt<br />

weer lekker buiten. Je komt mensen tegen op straat<br />

en iedereen lijkt weer een stuk vrolijker door het leven<br />

te gaan. Ook de vakantie komt eraan en daar kijk ik<br />

ieder jaar weer naar uit.<br />

Afgelopen <strong>mei</strong> was ik op vakantie in het prachtige<br />

Oeganda met een groep van de kerk, hier heb ik iets<br />

gezien en gevoeld wat ik zo graag mee wil nemen<br />

naar onze Nederlandse zomer, namelijk: familie zijn.<br />

En het gekke was, we waren op bezoek bij het<br />

weeshuis waar kinderen opgevangen worden die<br />

geen familie meer hebben.. En toch was het juist daar<br />

dat ik dat familie gevoel vond. Hoe kinderen met<br />

elkaar omgingen, niet voor zichzelf vochten maar<br />

voor die ander en alles samen deden. “Ooh als ik wat<br />

krijg, hij ook toch?” Of “kijk dit is mijn nieuwe broer of<br />

zus!”. Er was zo’n geborgenheid, liefde en samenhorigheid<br />

daar kunnen we in veel gezinnen en families hier<br />

nog wat van leren.<br />

Doordat hun ouders niet meer voor hun konden<br />

zorgen of zelfs gestorven waren hadden zij nu een<br />

nieuwe familie gekregen, Dit deed mij denken aan<br />

Jezus. Doorat hij gestorven is ( en weer opgestaan)<br />

kunnen wij nu kinderen van God worden en worden<br />

wij ineens familie van elkaar. Ook dacht ik wat nou als<br />

de aarde ons huis is, zijn we dan niet allemaal een bétje<br />

familie? Natuurlijk zijn er soms irritante broertjes of<br />

kleffe tante’s in deze wereld, maar wat nou als wij onze<br />

mede mens meer als familie zouden behandelen?<br />

Wat zou het prachtig zijn als mensen zich wat meer<br />

als familie gingen gedragen. Vooral als de familie die<br />

ik gezien heb in Oeganda. Samen! Niet zeuren als<br />

de 1 meer heeft als de ander maar delen met elkaar.<br />

Niet wijzen naar de rotzooi die wordt gemaakt maar<br />

samen opruimen.<br />

En ohja samen dansen! EN HOE! Haha misschien<br />

is dat de sleutel wel tot familie worden, dansen! Je<br />

wordt er ontzettend vrolijk van en is ook nog eens<br />

goed voor de conditie.<br />

Dus dansend de zomer door en denk daarbij een<br />

beetje om je nieuwe familie goed?<br />

Fijne zomer<br />

31


Computerproblemen??<br />

Of: nieuwe/gebruikte<br />

Comp./Laptop nodig?<br />

Of: hulp thuis nodig?<br />

PC-Reparaties & ICT<br />

Dienstverlening<br />

Feanwâlden. Telefoon-<br />

WhatsApp:0627181600<br />

>> Feintensloane 29


Agenda<br />

Wilt u een activiteit in de agenda van het doarpskompas plaatsen? Mail dit dan voor de 10de van<br />

de maand naar dorpskompas@gmail.com. Vermeld hierbij; de acitviteit, de lokatie, de datum & tijd.<br />

Juni <strong>2024</strong><br />

Expositie Foudgumse School<br />

t/m zo. 7 juli<br />

studenten en docenten, o.a. Dinie<br />

Boogaart en Peter van Houten<br />

Schierstins, di. t/m zo. 13.30-17.00 u.<br />

Dag v.d. Friese Amateurarcheologie<br />

1 juni<br />

Schierstins, 11.00-17.00 u.<br />

Lighthouse kerkdienst<br />

2 juni<br />

m.m.v.Chosen ,voorganger ds.Herman de<br />

Vries. Aanvang 11u, soep en broodjes na<br />

de dienst. In De Mienskip.<br />

Gebedskring (PG)<br />

5 juni<br />

19:00 uur in de Johanneskerk<br />

Kofjemoarn (TDV-school)<br />

7 juni<br />

Kennismaken met de school voor ouders<br />

en belangstellenden. 10.00 - 11.00 uur<br />

Aanschuiftafel<br />

8 juni<br />

18:30 uur in De Mienskip. Samen genieten<br />

van een lekker maal. 5 euro pp. Opgave<br />

uiterlijk week vooraf via 06-42499687 of<br />

aanschuiftafel.mienskip@gmail.com<br />

Groei & Bloei<br />

15 en 16 juni<br />

10-17 uur<br />

Tuin de Baanderij, Heidstreek 2A,<br />

Noardburgum<br />

Tuin van Trudy Geeraets en Roelof<br />

Schriemer, Heidstreek 4, Noardburgum<br />

Tuinconcert Paddy’s Day Off<br />

23 juni<br />

Ierse en Schotse folk,<br />

Schierstins, 15.30 u.<br />

Juli <strong>2024</strong><br />

Expositie Foudgumse School<br />

t/m zo. 7 juli<br />

studenten en docenten, o.a. Dinie<br />

Boogaart en Peter van Houten<br />

Schierstins, di. t/m zo. 13.30-17.00 u.<br />

Lodenhelrun Junioren run<br />

5 juli <strong>2024</strong><br />

18:00 uur<br />

Lodenhelrun Senioren run<br />

6 juli <strong>2024</strong><br />

11:00 uur<br />

Ielslikkers On Air: Zendmarathon<br />

vanaf 7 t/m 14 juli<br />

Stem af op de Ielslikkers FM via de 97.7<br />

of kom gezellig langs in de Melktempel<br />

Lighthouse kerk- tuindienst in de tuin<br />

7 juli<br />

Stinswei 2. Voorganger ds.Herman de<br />

Vries, m.m.v Chosen. Aanvang: 11.00 uur<br />

Ielslikkers Pub-Quiz<br />

11 juli<br />

Win mooie geldprijzen! Geef je snel op!<br />

De Melktempel, Butefjild. 19.00 uur<br />

Ielslikkers Kindermiddag & Feestavond<br />

12 juli<br />

Diverse activiteiten en live muziek<br />

De Melktempel, Butefjild<br />

14.00 - 0.00 uur<br />

Ielslikkers Ielrikjen & Vin’iel’ battle<br />

13 juli<br />

Open kampioenschap palingroken &<br />

muziek in de tent. De Melktempel, Butefjild<br />

11.00 - 20.00 uur.<br />

Aanschuiftafel<br />

13 juli<br />

18:30 uur in De Mienskip. Samen genieten<br />

van een lekker maal. 5 euro pp. Opgave<br />

uiterlijk week vooraf via 06-42499687 of<br />

aanschuiftafel.mienskip@gmail.com<br />

Ielslikkers Puzzeltocht<br />

12 juli<br />

Volg de aanwijzingen en los de raadsels op<br />

Start De Melktempel, Butefjild<br />

12.00 - 15.00 uur<br />

Zomerexpositie: Quilt Art<br />

za 13 juli t/m zo 7 sept<br />

Internationale textielkunst<br />

‘Following the Thread’<br />

Schierstins, di. t/m zo. 13.30-17.00 u.<br />

Augustus <strong>2024</strong><br />

Winkeltjesroute<br />

3 augustus<br />

De Wouden en Omstreken.<br />

Start : Eigenhandigheidje 10.00-17.00 uur<br />

t Oare-Ein 5 Feanwaldsterwal www.wrwo.nl<br />

Zomerexpositie: Quilt Art<br />

za 13 juli t/m zo 7 september<br />

Internationale textielkunst<br />

‘Following the Thread’<br />

Schierstins, di. t/m zo. 13.30-17.00 u.<br />

Fietstocht: ‘Kloostersporen”<br />

10 augustus<br />

Jaarlijkse zomerfietstocht,<br />

ca. 40 km Start: Schierstins,<br />

10.00-13.00 u., sluiting 17.00 u.<br />

Theun de Vriesboekendag<br />

17 augustus<br />

Boekenmarkt, taxaties, kunst, kitsch,<br />

muziek, enz.<br />

Schierstins, 10.00-17.00 u.<br />

Brommels! Iepen & bleat!<br />

24 en 25 augustus<br />

Het Wâldpyk bramenfestijn.<br />

Plukken, Open tuin, kunst, culinair,<br />

workshops, kinderactiviteiten, fiets- en<br />

wandelroutes, excuries, musea, etc.<br />

Diverse locaties: brommelsfestijn.nl<br />

September <strong>2024</strong><br />

Winkeltjesroute<br />

7 september<br />

De Wouden en Omstreken.<br />

Start : Eigenhandigheidje 10.00-17.00 uur<br />

t Oare-Ein 5 Feanwaldsterwal www.wrwo.nl<br />

Feestwike <strong>2024</strong> MEI<br />

9-15 september<br />

Diverse activiteiten en straatversiering<br />

Zomerexpositie: Quilt Art<br />

za 13 juli t/m zo 7 september<br />

Internationale textielkunst<br />

‘Following the Thread’<br />

Schierstins, di. t/m zo. 13.30-17.00 u.<br />

Sociale verbinding: Elkaar zien<br />

17 september<br />

Âlde Skoalle, diverse onderwerpen.<br />

Inloopochtend tussen 10.00 en 12.00.<br />

Inzameling oud papier<br />

Opgehaald door: Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec<br />

Theun de Vries School (vanaf 18:00) 2 15 26 7 19 13 25 13<br />

PKN (vanaf 9.00 uur) 20 17 16 20 18 15 13 17 21 19 16 21<br />

33


Een heldere kijk op financiële zaken.<br />

- financiële administratie<br />

- loonadministratie<br />

- belastingaangiften<br />

- fiscale adviezen<br />

- organisatie adviezen<br />

- startersbegeleiding<br />

- interim ondersteuning<br />

Zuiderschans 4,<br />

Postbus 100,<br />

9100 AC Dokkum<br />

Tel. 0519 - 228150<br />

Fax 0519 - 228160<br />

www.vanwieren-vellinga.nl<br />

34


BinnensteBuiten: Kinderen beleven de natuur in Feanwâlden<br />

Alles wat we binnen doen, kan ook buiten en andersom!<br />

In Feanwâlden bieden wij meerdere opvangsoorten aan.<br />

Kom gerust vrijblijvend kennismaken!<br />

kidsfirst.nl | 088 - 035 04 00<br />

Joh. Bosgra BV<br />

Hurdegaryp<br />

Uw partner voor<br />

tuinmachines,<br />

gereedschap<br />

en nog veel meer<br />

Joh. Bosgra BV in Hurdegaryp is voor professionals<br />

en particulieren het adres voor alle tuin- en<br />

parkmachines, gereedschappen, werkkleding,<br />

aanhangwagens en nog veel meer. Als familiebedrijf<br />

met ervaren en gedreven medewerkers adviseren<br />

wij u graag over de juiste materialen voor uw bedrijf.<br />

In onze moderne werkplaats kunnen alle verkochte<br />

machines worden onderhouden, gerepareerd en<br />

gekeurd door ervaren monteurs.<br />

Persoonlijk advies nodig?<br />

Kom langs of bel ons op<br />

0511 – 472025.<br />

Voor gehele assortiment<br />

zie www.bosgra.nl<br />

Groots in buiten<br />

0511 - 472025 Rijksstraatweg 139, Hurdegaryp info@bosgra.nl www.bosgra.nl<br />

35


“Moderne<br />

dienstverlening<br />

met ouderwets<br />

betrouwbare service<br />

voor particulier<br />

en ondernemer”<br />

verzekeringen financieringen hypotheken mediation

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!