15.12.2023 Views

Sarcoidose Sarcoscoop 4

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SarcoScoop<br />

Nummer 4 | Jaargang 43 | december 2023<br />

Jubileumnummer<br />

december 2023 1<br />

Losse verkoop: € 4,95


De vereniging<br />

toekomstbestendig maken<br />

'Ik heb sarcoïdose, een vrij onbekende<br />

aandoening. Dolgraag zou ik er eens met iemand<br />

over willen praten.’ Bij de meeste leden van<br />

onze vereniging gaat dan ongetwijfeld een belletje<br />

rinkelen. O ja, dat zijn de woorden van mevrouw<br />

Bouwhuis uit Ommen die in de Libelle aandacht vroeg<br />

voor een vreemde en zeldzame ziekte. Het was iets<br />

meer dan een belletje laten rinkelen. Mevrouw<br />

Bouwhuis luidde de noodklok. Al is dat misschien<br />

weer iets te zwaar aangezet.<br />

In 1977 was dat. Meer dan honderd reacties<br />

stonden uiteindelijk aan de basis van de Sarcoïdose<br />

Belangenvereniging Nederland -nu <strong>Sarcoidose</strong>.nl- die<br />

op 16 november 1978 werd opgericht. Alweer 45<br />

jaar geleden.<br />

Dit jaar stonden we daar uitgebreid bij stil. Dat leverde<br />

succesvolle treinbijeenkomsten in heel het land op, een<br />

druk bezochte jubileumbijeenkomst in Dedemsvaart en een<br />

fraai jubileumboek. Terecht, want in de 45 jaar die achter<br />

ons liggen is heel veel gepraat, maar daar is het niet bij<br />

gebleven. De handen werden uit de mouwen gestoken en<br />

de vereniging ontwikkelde zich tot een volwassen speler in<br />

de ingewikkelde wereld van de interstitiële longziektes. Een<br />

vereniging die meetelt! Ook over de grenzen.<br />

Met dank aan talloze vrijwilligers die zich belangeloos<br />

inzetten voor de vereniging en niet op een uurtje meer<br />

of minder kijken. De vereniging behartigt in Nederland<br />

de belangen van ruim 8000 mensen -ongeveer 2200<br />

zijn lid van de vereniging- die sarcoïdose hebben, door<br />

bijeenkomsten te houden, vragen zo goed en uitgebreid<br />

mogelijk te beantwoorden, onderzoeken te stimuleren en<br />

waar mogelijk financieel te ondersteunen. Kortom, een palet<br />

aan activiteiten.<br />

Daar zijn veel vrijwilligers voor nodig. En 45 jaar na de<br />

oprichting wringt daar een beetje de schoen. Het wordt<br />

steeds moeilijker vrijwilligers te vinden die zich in willen<br />

zetten voor de vereniging. Overigens is Sarcoïdose.nl niet de<br />

enige vereniging die dat probleem aan den lijve ondervindt.<br />

Integendeel, maar dat terzijde.<br />

Jarenlang werd het bestuur gedragen door enkele personen<br />

die met het nodige kunst-en vliegwerk de vereniging<br />

overeind hebben gehouden. Gelukkig lijkt versterking<br />

op komst en heeft een werkgroep zich gebogen over de<br />

toekomst van de vereniging die -als er instemming is- afstapt<br />

van de regio-indeling en een landelijk karakter krijgt.<br />

Het plan is al voorgelegd aan de vrijwilligers en in<br />

deze SarcoScoop wordt uitgebreid ingegaan op de<br />

veranderingen die noodzakelijk zijn om tot in lengte van<br />

jaren de vereniging overeind te houden. Zie het als een<br />

hernieuwde start na dit 45-jarig jublieum. We bundelen<br />

deze jaren in dit jubileumnummer, met verhalen en foto’s<br />

die het verleden met de toekomst verbinden.<br />

Veel leesplezier en alvast een goed uiteinde en begin van<br />

alweer een nieuw jaar.<br />

Romain van Damme (1951) woont met zijn vrouw<br />

Nicole in Breda, heeft twee dochters en twee<br />

kleinzoons. Hij heeft sinds 1996 sarcodïose.<br />

Na enkele jaren lid van de redactie, is hij nu<br />

hoofdredacteur van SarcoScoop.<br />

2 SarcoScoop


Inhoud<br />

Voorwoord 02<br />

Toekomstbestendige vereniging<br />

Mayka draagt stokje over 04<br />

Dankbaarheid en trots<br />

Treinbijeenkomsten 10<br />

Een groot succes!<br />

Erica Bontekoe 10 jaar vrijwilliger 12<br />

Vereniging ideale plek om je weer mens te voelen<br />

Feest in Dedemsvaart<br />

De kers op de taart<br />

06<br />

Nasja Stokvis Medeoprichter<br />

van de vereniging<br />

16<br />

Winnaar Bouwhuisprijs 26<br />

Microplastics zijn overal<br />

Sarco&Zo 30<br />

Begroting, jubileumboek en cheque van Ange<br />

Servicepagina 31<br />

Colofon en contact<br />

<strong>Sarcoidose</strong>.nl lidmaatschap 32<br />

Informatie en reviews<br />

Sponsorkliks 14<br />

Gratis geld bestaat echt!<br />

SarColumn 15<br />

Vertrouwen<br />

Onderzoek behoeften leden 18<br />

Meer regionale bijeenkomsten<br />

InPenSiev 25<br />

Negende lustrum<br />

Op weg naar een<br />

toekomstbestendige vereniging<br />

20<br />

Bouwhuisprijs 2023<br />

26<br />

Opzeggen van uw lidmaatschap kan elk jaar voor 1 december via het kantoor van <strong>Sarcoidose</strong>.nl.<br />

december 2023 3


Stokje overdragen<br />

Het stokje overdragen<br />

Terugkijken met dankbaarheid en trots<br />

Mayka Overgaauw, mayka@sarcoidose.nl<br />

In 2003 schreef ik een heuse sollicitatiebrief met CV naar het bestuur van de vereniging.<br />

Ik had zelf ervaren hoe waardevol de vereniging is als je de diagnose sarcoïdose hebt<br />

gekregen. Dat wilde ik delen met andere patiënten en ik besloot vrijwilliger te worden.<br />

Hoe ik me nuttig kon maken voor de vereniging wist ik toen nog niet, maar er zou vast<br />

wel iets zijn dat bij mij paste.<br />

Een ‘sollicitatiegesprek’ met de vrijwilligerscoördinator<br />

en de regiocoördinator van Zuid<br />

Holland volgde bij mij thuis. Dat verliep prima en al<br />

snel mocht ik de vereniging beter leren kennen in mijn rol<br />

als contactpersoon Zuid-Holland.<br />

Bestuurslid<br />

Via diverse andere taken en rollen binnen de vereniging<br />

werd ik in juni 2010 gekozen als bestuurslid. Nu, in 2023,<br />

is er een eind gekomen aan deze periode.<br />

Per 1 oktober heb ik mijn bestuurstaken neergelegd.<br />

De naweeën van een ongeval in 2019 maken dat mijn<br />

gezondheid te wensen overlaat. Bovendien komt er zo<br />

ruimte voor nieuwe bestuursleden om de organisatie<br />

bestuurlijk op te bouwen op basis van hun kwaliteiten<br />

en inzichten.<br />

In de rol van secretaris heb ik twee verhuizingen van ons<br />

kantoor meegemaakt en heb ik mogen samenwerken met<br />

veel mensen binnen en buiten de vereniging.<br />

Een stap(je) vooruit<br />

Vaak leidde dat tot mooie resultaten, waarmee we (de<br />

zorg voor) mensen met sarcoïdose een stap(je) vooruit<br />

konden helpen. Een van de doelstellingen die onze<br />

vereniging al 45 jaar nastreeft: het verbeteren van de<br />

kwaliteit van leven van mensen met sarcoïdose. En dat is<br />

natuurlijk nooit af, maar het geeft me persoonlijk wel heel<br />

veel voldoening om daar een aandeel in te hebben gehad.<br />

Zonder onbescheiden te zijn durf ik gerust te stellen<br />

dat we in die 45 jaar veel bereikt hebben. We zijn een<br />

serieuze gesprekspartner voor sarcoïdosepatiënten,<br />

zorgverleners, onderzoekers, expertisecentra en andere<br />

(internationale) patiëntenorganisaties. <strong>Sarcoidose</strong>.nl doet<br />

ertoe! En ik wens de vereniging toe dat dat ook minimaal<br />

de komende 45 jaar in stand blijft.<br />

Mayka in haar rol als secretaris van de vereniging.<br />

<strong>Sarcoidose</strong>.nl streeft naar een<br />

betere kwaliteit van leven<br />

4 SarcoScoop


Stokje overdragen<br />

Onze jarenlange steun en toeverlaat.<br />

Betrokken en bevlogen<br />

Van alles wat ik in de dertien jaar als bestuurslid<br />

heb mogen meemaken blijft mij de betrokkenheid en<br />

bevlogenheid van onze vrijwilligers het meest bij.<br />

Vrijwilligers die zich stuk voor stuk, ondanks hun beperkte<br />

energie, vol overgave inzetten voor hun medepatiënten.<br />

Die elkaar en de vereniging naar een hoger plan tillen<br />

vanuit hun intrinsieke motivatie. Mooier dan dat wordt<br />

het voor mij niet. Samen de vereniging dragen zodat die<br />

zich kan blijven inzetten voor mensen met sarcoïdose.<br />

Gelukkig hoef ik dat allemaal niet te missen want ik blijf<br />

als vrijwilliger binnen de vereniging actief.<br />

december 2023 5


Jubileumbijeenkomst<br />

Een knallende<br />

jubileumbijeenkomst<br />

redactie@sarcoidose.nl<br />

en ‘sarcogebak’ in multifunctioneel centrum De Baron in<br />

Dedemsvaart, waar een mooi aangeklede zaal een dag<br />

lang het decor was voor een geslaagde bijeenkomst.<br />

Vakkundig aan elkaar gepraat door Len den Boer en Karst<br />

van der Weide.<br />

Het boek wordt met veel kabaal gepresenteerd.<br />

Eigenlijk was het de bedoeling de jubileumbijeenkomst<br />

op 18 november in het Overijsselse Ommen te<br />

houden. Daar -om precies te zijn in buurtschap<br />

Stegeren- woonde mevrouw Bouwhuis die in 1977 in de<br />

Libelle een bericht liet plaatsen waarin ze vroeg of er in<br />

Nederland nog meer mensen waren met sarcoïdose, de<br />

geheimzinnige ziekte die haar danig parten speelde. Ze wilde<br />

dolgraag met die mensen in contact komen en er eens over<br />

praten. Dat resulteerde uiteindelijk in de oprichting van de<br />

vereniging die nu 45 jaar oud is.<br />

Het lukte niet om de feestelijke bijeenkomst in het fraaie<br />

Ommen aan de Vecht te houden. Op die dag was er geen<br />

ruimte beschikbaar. Daarom werd uitgeweken naar het<br />

iets verderop gelegen Dedemsvaart. Voor leden van de<br />

vereniging uit het zuiden bepaald geen ommetje, maar<br />

voor veel noorderlingen een thuiswedstrijd. En dat mag<br />

ook wel eens.<br />

Een bijeenkomst met bevlogen sprekers, een knallende<br />

presentatie van het jubileumboek Samen Sterk, een leuke<br />

quiz en een voortreffelijke lunch. Dat het programma hier<br />

en daar omgegooid moest worden omdat niet iedereen op<br />

de geplande tijd aanwezig was, kon de pret niet drukken.<br />

De ongeveer honderd aanwezigen bleven tot het laatste<br />

moment geboeid luisteren en in de nababbel met een<br />

borrel en een hapje waren de reacties uitermate positief.<br />

Nou kunnen we op deze en volgende pagina’s uitgebreid<br />

stil staan bij het verhaal van de altijd begeesterde<br />

Marjolein Drent die meer dan 150 jaar kennis over<br />

sarcoïdose in een half uur stopte. Of het verhaal<br />

van longarts Jelle Miedema over het gevaar van<br />

microplastics nog eens ontleden, het hoe en waarom<br />

betoog Time for Change van Len den Boer uitleggen<br />

en het toch wel heftige verhaal van Chermaine Kwant<br />

dunnetjes overdoen.<br />

Dat doen we op deze pagina en volgende pagina’s<br />

niet! Op de volgende pagina’s komt eerst de<br />

jubileumbijeenkomst uitvoerig in beeld. Want beelden<br />

zeggen vaak veel meer dan woorden.<br />

Een jubileumwaardige<br />

bijeenkomst<br />

Onder de bezielende leiding van penningmeester Karst<br />

van der Weide werd driftig gesleuteld aan een programma<br />

dat meer dan jubileumwaardig was. Ontvangst met koffie<br />

Ange van Ommen geeft uitleg over haar sponsorloop.<br />

6 SarcoScoop


Jubileumbijeenkomst<br />

Charmaine Kwant vertelt haar levensverhaal.<br />

Lenneke Vente presenteert haar nieuwste boek.<br />

De bezoekers werden door<br />

Marjon en Annemiek ontvangen.<br />

De voordracht van prof. Marjolein Drent wordt met<br />

belangstelling gevolgd.<br />

De vereniging stelde 45.000 euro beschikbaar voor<br />

onderzoek naar de rol van microplastics bij het<br />

ontstaan van sarcoïdose.<br />

Troubadour Peter de Jong zorgt voor de<br />

muzikale noot.<br />

december 2023 7


Jubileumbijeenkomst<br />

Marjon<br />

Marjon uit Hoofddorp draagt op de<br />

jubileumbijeenkomst een rode sticker. Die sticker<br />

laat zien dat ze al langer dan tien jaar sarcoïdose<br />

heeft. Ze heeft ruim 35 jaar sarcoïdose en is al<br />

bijna 32 jaar lid van de vereniging.<br />

Bijna 4.000 euro zijn bijeengebracht.<br />

CHEQUE ANGE VAN OMMEN<br />

Ze had afgezien, dacht regelmatig ‘waar ben ik<br />

weer aan begonnen’ maar haalde met vlag en<br />

wimpel de eindstreep bij haar huis in Harderwijk.<br />

Sarcoïdosepatiënt Ange van Ommen had al eerder de<br />

pelgrimstocht naar Santiago de Compostela volbracht<br />

en daar boeken over geschreven. Nu begon ze in het<br />

voorjaar in de Spaanse stad, richting Harderwijk, naar<br />

huis. Dat is ook de titel van het boek waarin ze deze<br />

tocht beschrijft. Aan haar wandeltocht had Ange van<br />

Ommen ook sponsoring geknoopt. Ze streefde naar<br />

een opbrengst van 4500 euro, maar haalde dat net<br />

niet. Het bedrag van iets meer dan 3677 euro mag er<br />

uiteraard ook zijn. Heel veel dank Ange, en we kijken<br />

uit naar je boek.<br />

In het begin las ze ‘alleen’ de SarcoScoop die<br />

toen nog een andere naam had. Ook ging ze wel<br />

naar bijeenkomsten waar interessante sprekers<br />

kwamen.<br />

Zeven jaar geleden begon ze met het schrijven<br />

van blogs voor de vereniging. Dat was ook het<br />

jaar waarin ze volledig werd afgekeurd. In het<br />

begin schreef ze regelmatiger dan nu. Marjon: ‘Je<br />

kunt als blogger niet zien of je verhalen gelezen<br />

worden. Ik zou er nog meer plezier aan beleven<br />

als dat wel zo was. Ook zou ik het best leuk<br />

vinden om in de SarcoScoop columns te lezen van<br />

vrijwilligers of leden waarin ze iets over zichzelf<br />

vertellen. Zo komen er steeds weer andere<br />

mensen en andere verhalen in het blad en op de<br />

website’.<br />

Marjon notuleert de bestuursvergaderingen.<br />

Ze reageerde op een vacature die ze op de<br />

website voorbij zag komen en rolde op die manier<br />

in deze functie.<br />

Marjon heeft in de loop der jaren wat minder<br />

behoefte aan bijeenkomsten. ‘Dat komt<br />

waarschijnlijk omdat ik na ruim 35 jaar van deze<br />

ziekte wel van de hoed en rand weet. Het is goed<br />

dat de vereniging er is want informatie krijgen is<br />

altijd fijn. Ik heb bewondering voor de mensen in<br />

het bestuur omdat ik zie dat ze heel hard werken<br />

voor de vereniging. Ik hoop dat met de komst van<br />

Time for Change weer wat nieuws en positiefs op<br />

gang komt’.<br />

De voordrachten worden aan elkaar gepraat door<br />

Len den Boer en Karst van der Weide.<br />

8 SarcoScoop


Jubileumbijeenkomst<br />

Druk overleg tijdens de kwis.<br />

Janny<br />

Het 'streamteam' maakt het mogelijk om de dag ook<br />

digitaal te volgen.<br />

Janny uit Amsterdam draagt een rode sticker. Ze<br />

werd lid in 2006 van de vereniging. Ze leest graag<br />

de SarcoScoop en is blij met alle informatie die in<br />

het blad staat. Vooral de informatie over nieuwe<br />

onderzoeken leest ze graag.<br />

Ze vindt het erg fijn om bij de jubileumbijeenkomst<br />

aanwezig te zijn. Janny: ‘Door de jaren heen ben<br />

ik achteruitgegaan en ben ik niet meer zo goed<br />

ter been. Mede door corona is het een paar jaar<br />

geleden dat ik bij een bijeenkomst was. Vroeger<br />

vond ik het lotgenotencontact fijn. Nu heb ik<br />

daar eigenlijk niet zoveel behoefte meer aan. Het<br />

aanhoren van andermans ellende vind ik echt<br />

moeilijk. Ik kan daar niet zo goed meer tegen’.<br />

Kwismaster Anton Berendse.<br />

Janny is nooit vrijwilliger geweest. Ze is wel erg<br />

blij met de vereniging. Ook vindt ze het fijn dat<br />

de bijeenkomsten digitaal vanuit huis bijgewoond<br />

kunnen worden.<br />

december 2023 9


Treinbijeenkomsten<br />

Treinbijeenkomsten<br />

een groot succes<br />

Romain van Damme, romain@sarcoidose.nl<br />

Lenneke Vente geeft uitleg over haar nieuwe boek.<br />

Lenneke Vente:<br />

Lichter leven met een chronische ziekte.<br />

De kers op de taart was natuurlijk de druk bezochte<br />

jubileumbijeenkomst in Dedemsvaart. Niet alleen<br />

de kers, maar de hele taart die uit elf grote punten<br />

bestond, smaakte voortreffelijk. Eigenlijk hadden het<br />

twaalf punten moeten zijn, maar wegens omstandigheden<br />

stopte de trein helaas niet in het Limburgse Heerlen. Op<br />

deze halte stopt de trein begin 2024.<br />

Met koffie en gebak, een prima lunch en sprekers die er<br />

iedere keer in slaagden de aandacht op een leuke manier<br />

vast te houden. Meestal eindigde de bijeenkomst met<br />

een leuke workshop en een goed bezochte nababbel. Het<br />

enthousiasme was groot.<br />

Veel behoefte aan<br />

onderling contact<br />

Met penningmeester Karst van der Weide als<br />

voortreffelijk machinist en met veel helpende handen van<br />

vrijwilligers slingerde de jubilerende sarcoïdosetrein zich<br />

door Nederland. Op alle perrons waar de trein halt hield,<br />

stond het sein meteen op groen en werd de rode loper<br />

uitgerold om de leden van de vereniging met alle egards<br />

te ontvangen.<br />

Een intensieve Qi gong-workshop.<br />

10 SarcoScoop


Treinbijeenkomsten<br />

De lezing van Joyce Vermeer was heel interessant.<br />

Bovendien maakten die bijeenkomsten wel duidelijk dat<br />

er behoefte is aan onderling contact. Niet om steen en<br />

been te klagen over die nare ziekte, integendeel. Wel om<br />

ervaringen uit te wisselen, te praten over de vereniging<br />

en oude contacten te laten herleven.<br />

‘Geweldig leuk en leerzaam’, werd vaak gezegd na een<br />

bijeenkomst. En: ‘Het zou mooi zijn als er wat meer<br />

bijeenkomsten waren.’ Het maakte klip en klaar dat er<br />

binnen de vereniging veel behoefte is aan onderling<br />

contact en het krijgen van informatie over de laatste<br />

ontwikkelingen op medisch terrein.<br />

Ongetwijfeld zal de vereniging dat spoor volgen en<br />

daarom blikken we op deze pagina’s terug op de<br />

bijeenkomst in Tilburg waar de deelnemers na een<br />

toch lange dag met zachte hand naar buiten geloodst<br />

moesten worden.<br />

Een voortreffelijke lunch in Tilburg.<br />

Voor de workshop van Kim was veel belangstelling.<br />

december 2023 11


De vereniging en ik<br />

‘De vereniging is een ideale plek<br />

om je weer mens te voelen.’<br />

Romain van Damme, romain@sarcodiose.nl<br />

Erica heeft ook veel belangstelling voor kunst.<br />

In de rubriek De vereniging en ik deze keer het verhaal van onze vrijwilliger Erica<br />

Bontekoe. Tijdens de laatstgehouden ALV werd Erica in het zonnetje gezet omdat ze<br />

zich al tien jaar met heel veel enthousiasme inzet voor onze vereniging.<br />

‘En dat wil ik ondanks alle beperkingen zeker nog een tijdje volhouden.’<br />

Ze woont al geruime tijd in het Duitse Bedburg-<br />

Hau, net over de grens bij Nijmegen. Een gezellig<br />

dorp tussen Kleve en Kalkar. Het is voor Erica<br />

Bontekoe geen beletsel om alweer jaren het nodige<br />

vrijwilligerswerk voor <strong>Sarcoidose</strong>.nl te doen. Regelmatig<br />

steekt ze de grens over om als corrector en schrijver<br />

redactievergaderingen van de SarcoScoop te bezoeken.<br />

‘Maar ik denk dat veel mensen van de vereniging me<br />

vooral kennen van landelijke en regionale bijeenkomsten<br />

waar ik gastvrouw ben en de belangstellenden ontvang.<br />

Zoals bij de ‘treinbijeenkomsten’ die in 2023 in vrijwel<br />

alle provincies gehouden werden. Bij de meeste<br />

bijeenkomsten ben ik geweest.’<br />

En lachend voegt Erica eraan toe: ‘Ik ben ook de dame<br />

van de Sponsorkliks. Als je via een website iets koopt kun<br />

je met een eenvoudige klik je eigen vereniging sponsoren.<br />

Dat vertel ik bij iedere bijeenkomst. Alle beetjes helpen.’<br />

Alweer tien jaar is Erica vrijwilliger bij <strong>Sarcoidose</strong>.nl.<br />

Maar de vaak zo ingrijpende ziekte openbaarde zich<br />

al in 2005, op een ochtend in mei. ‘Ik werd wakker<br />

met dikke enkels. Opgezet en rood. Ik meteen naar de<br />

huisarts en die stuurde me door naar het ziekenhuis in<br />

Hilversum. Ik woonde toen in Huizen. De arts bij wie ik<br />

uiteindelijk terecht kwam keek eens goed en zei: Oh, dat<br />

12 SarcoScoop


De vereniging en ik<br />

is sarcoïdose. Nooit van gehoord natuurlijk. Na enkele<br />

onderzoeken bleek ik helaas longsarcoïdose te hebben.’<br />

Een minder leuke mededeling in een toch al heftige tijd.<br />

‘Enkele maanden eerder was mijn moeder overleden.<br />

Mijn vader had daarvoor een nekwervel gebroken,<br />

werd elders verzorgd maar kwam twee weken voor het<br />

overlijden van mijn moeder naar huis. Ik heb het idee dat<br />

dat alles de trigger was. Een goede voedingsbodem voor<br />

een ziekte als sarcoïdose.’<br />

Wat ongetwijfeld ook niet meegeholpen heeft, was<br />

de beton-en steenfabriek die naast het huis stond<br />

waar ze opgroeide. ‘Daar werd onder andere cement<br />

overgeslagen vanaf een schip. Dat kon soms erg stuiven<br />

en dat gruis en stof vond je dan ook terug in huis. Nou ja,<br />

de stofzuiger maakte het weer schoon. Zo ging dat toen,<br />

daar werd niet of nauwelijks over gesproken. Maar erg<br />

gezond was dat uiteraard niet, weten we nu.’<br />

Tot overmaat van ramp kreeg haar vader darmkanker.<br />

‘Hij moest verzorgd worden en uitgerekend toen verloor<br />

mijn man zijn baan. Wij woonden in Huizen en hij werkte<br />

in Hilversum. In Nijmegen vond hij een nieuwe baan. Hij<br />

heeft twee jaar gependeld en toen besloten we in de<br />

buurt van Nijmegen een huis te zoeken. Zo kwamen we<br />

terecht in het Duitse Bedburg-Hau waar het trouwens<br />

heerlijk wonen is. Dat was een prima stap die we toen<br />

genomen hebben. Geen moment spijt gehad.’<br />

Dat was in 2007. Drie jaar later slaat de rampspoed weer<br />

genadeloos toe. ‘Mijn man werd ziek, alvleesklierkanker.<br />

Hij werd behandeld in het Uni-ziekenhuis van Essen en<br />

dat ging twee jaar redelijk goed. In 2013 is hij overleden,<br />

een paar maanden eerder was mijn vader overleden.<br />

Dat was een harde tijd en ik had erg veel last van de<br />

sarcoïdose. Het duurde wel even voor ik mezelf weer<br />

gevonden had en vooruit kon kijken. Wat ga ik nu doen,<br />

was de volgende vraag. Ik had geen werk maar wilde wel<br />

wat doen. Toen heb ik me bij de vereniging aangemeld als<br />

vrijwilliger. Ik ben redactielid geworden en dat doe ik nog<br />

altijd. Correctie van de artikelen in de SarcoScoop en af<br />

en toe schrijf ik een stukje. Leuk om te doen.<br />

En gastvrouw zijn op bijeenkomsten. Ook leuk om te<br />

doen. Overigens heb ik altijd veel vrijwilligerswerk<br />

gedaan. Ik ben een bezige bij. Heb Frans gestudeerd en<br />

ook nog één op één lesgegeven, bijles.’<br />

Lid van de vereniging is ze al sinds 2005, het jaar waarin<br />

ze te horen kreeg longsarcoïdose te hebben. ‘Toen ben ik<br />

meteen lid geworden. Als je lid wordt, krijg je heel veel<br />

informatie. Wat de ziekte inhoudt, hoe je het best met<br />

die ziekte kunt omgaan etc. Ik heb veel bijeenkomsten<br />

bezocht, veel sprekers aangehoord. Doe ik nog altijd. Ik<br />

houd zoveel mogelijk bij. Welke onderzoeken zijn er, wat<br />

zijn de resultaten van die onderzoeken. Wat ik ook erg<br />

belangrijk vind: de onderlinge gezelligheid bij de leden<br />

van vereniging en de overige vrijwilligers. Iedereen<br />

binnen de vereniging zegt dat de vereniging een warm<br />

bad is. Dat klopt maar dat kan alleen als iedereen warm is<br />

en zich betrokken voelt bij de vereniging.’<br />

‘Voor mij is de vereniging echt een ideale plek om je weer<br />

mens te voelen. Je vindt er begrip, je hoeft niet alles tot<br />

in detail uit te leggen. Ik ben nu 70+ maar wil absoluut<br />

nog een tijdje doorgaan met dit vrijwilligerswerk. De<br />

vereniging heeft me veel gegeven en betekent nog altijd<br />

veel voor me. Dat ik dan ondanks alle beperkingen wat<br />

terug kan geven, geeft me de nodige voldoening.’<br />

Frankrijk is Erica's grote liefde.<br />

december 2023 13


SponsorKliks<br />

Gratis geld bestaat niet!<br />

Of toch wel?<br />

Erica Bontekoe, erica@sarcoidose.nl<br />

SponsorKliks: met jouw hulp gratis geld voor <strong>Sarcoidose</strong>.nl<br />

Met SponsorKliks kun je een financiële bijdrage leveren aan <strong>Sarcoidose</strong>.nl,<br />

zonder dat het jou een cent kost!<br />

Let op: geen commissie op boeken<br />

In Nederland geldt per wet een vaste boekenprijs, hierdoor<br />

mag GEEN commissie op boeken worden gegeven.<br />

Erica Bontekoe geeft uitleg over de Sponsorkliks.<br />

Bestel online een pizza via Thuisbezorgd en <strong>Sarcoidose</strong>.nl<br />

ontvangt hiervoor geld in de verenigingskas.<br />

Ook doen grote webwinkels als Hema, Bol, Coolblue, Greetz,<br />

MediaMarkt, Booking.com en Expedia mee. Een percentage<br />

van het aankoopbedrag gaat naar <strong>Sarcoidose</strong>.nl.<br />

En nogmaals, het kost je niets extra!<br />

Hoe dan?<br />

Wil je <strong>Sarcoidose</strong>.nl ook GRATIS sponsoren?<br />

Zorg er dan voor dat je voortaan jouw online aankopen<br />

doet via de website van sponsorkliks.com<br />

Je komt dan op hun homepage, waar gevraagd wordt welk<br />

doel je wilt sponsoren. Vul in: sarcoidosenl (zonder punt<br />

voor .nl)<br />

Volgt een scherm met daarop alle webwinkels die zijn<br />

aangesloten bij SponsorKliks.<br />

Klik vervolgens op het logo van de winkel die je wilt<br />

bezoeken en winkel zoals je gewend bent.<br />

Hoe werkt het?<br />

Heel simpel. Webwinkels betalen een commissie voor elke<br />

bestelling van een klant die via SponsorKliks.com komt.<br />

75% van deze commissie stort SponsorKliks op de<br />

bankrekening van <strong>Sarcoidose</strong>.nl.<br />

Of je nu rechtstreeks naar bijvoorbeeld Bol gaat of je<br />

gaat via SponsorKliks.com naar de site van Bol, je betaalt<br />

hetzelfde. Alleen in het laatste geval keert Bol ons een<br />

commissie uit en profiteert <strong>Sarcoidose</strong>.nl hier direct van!<br />

Bij sommige webshops staan punten vermeld bij de<br />

commissievergoeding i.p.v. percentages/euro’s. Dat<br />

komt omdat het sommige webshops verboden is de<br />

commissievergoeding te vermelden in euro's of percentages.<br />

Punten mogen wel vermeld worden. <strong>Sarcoidose</strong>.nl ontvangt<br />

dan € 1,00 voor elk punt.<br />

Gratis geld bestaat echt !<br />

Je blijft anoniem<br />

Noch SponsorKliks, noch <strong>Sarcoidose</strong>.nl weet wie er<br />

iets besteld heeft, je hoeft namelijk niet in te loggen.<br />

SponsorKliks weet alleen bij welke webwinkel iets is<br />

besteld, voor welk orderbedrag en dat de commissie voor<br />

<strong>Sarcoidose</strong>.nl is bedoeld. Dat weten ze, omdat je via een<br />

klik op SponsorKliks naar de betreffende webwinkel bent<br />

gegaan. Omdat SponsorKliks alleen registreert dat er via<br />

SponsorKliks.com bij bijvoorbeeld Bol een bestelling is<br />

geplaatst en niet bekend is wie deze bestelling heeft gedaan,<br />

is het uitermate belangrijk dat je de bestellingen die je online<br />

doet alleen via Sponsorkliks laat lopen.<br />

LET OP: Een rechtstreekse bestelling die je bij Bol doet,<br />

levert <strong>Sarcoidose</strong>.nl niets op.<br />

Je kunt na het betalen/bevestigen van je aankoop geen<br />

commissie meer genereren voor <strong>Sarcoidose</strong>.nl.<br />

Bezoek de SponsorKlikspagina van <strong>Sarcoidose</strong>.nl<br />

https://www.sponsorkliks.com/products/shops.<br />

php?club=5824&cn=nl&ln=nl en zit dit adres<br />

vast in je favorieten.<br />

Heel veel dank voor je medewerking!<br />

Voor jou een kleine moeite, voor <strong>Sarcoidose</strong>.nl<br />

zijn het directe inkomsten.<br />

14 SarcoScoop


SarColumn<br />

Vertrouwen<br />

Na mijn diagnose sprong ik direct in de<br />

vechtstand. Medicijnen, positief zijn,<br />

schouders eronder en doorgaan. Ik deed<br />

alles om de controle, over mijn lijf, mijn leven, weer<br />

terug te krijgen. De maakbaarheidsgedachte vierde<br />

hoogtij. Maar je hebt geen controle over het leven.<br />

Het enige waar je controle over hebt, is hoe je zelf<br />

reageert op de onvermijdelijke veranderingen die het<br />

leven je brengt.<br />

Juist omdat er bij chronische ziekten niets ‘even’ te<br />

fixen valt, word je gedwongen tot bezinning. We leren<br />

vaak om te kijken naar de lichtpunten in een moeilijke<br />

situatie. Maar wat als je nu gewoon kunt zijn met dat wat<br />

er is? Kunt meebewegen met het leven? Met alles wat<br />

er zich aandient in en buiten jou? Zonder dat te willen<br />

controleren. Dan mag en kan alles er zijn. Dan hoef je dus<br />

ook niet meer ergens tegen te vechten. Dat geeft rust. En<br />

dan ontstaat er ruimte voor groei, voor het creëren van<br />

een nieuw leven. Vanuit vertrouwen dat het goed komt.<br />

Al goed is.<br />

Inmiddels ben ik 15 jaar onderweg, toch ook een soort<br />

jubileum. Jaren met genoeg hoogte- en dieptepunten<br />

waarin ik geleerd heb te vertrouwen op mezelf en het<br />

leven. Zo had ik 15 jaar geleden nooit kunnen bedenken<br />

dat ik nu als schrijver mijn talenten zou benutten. Dat<br />

betekent niet dat ik nooit meer met mezelf overhoop lig.<br />

Er is die chronische ziekte, er spelen dingen in het gezin,<br />

in de wereld. Het verschil is: ik mag van mezelf verdrietig<br />

zijn, bang zijn, overhoop liggen, een traan laten. Daar<br />

geen strijd over hebben is zo rustgevend.<br />

Dat geldt ook voor de simpelere zaken in het leven.<br />

Dat bleek weer eens tijdens de jubileumbijeenkomst in<br />

Dedemsvaart. Ik mocht het jubileumboek Samen Sterk<br />

’s ochtends uitreiken. En de dag afsluiten. Er kon niet<br />

meer geschoven worden in het programma. Uitdagend<br />

zo’n hele dag aan staan. Ik besloot te vertrouwen. In het<br />

moment te bijven. Na de lunch stond Chermaine Kwant<br />

op het programma (google haar, aanrader!). Zij stond<br />

in de file. Of ik in haar plaats kon spreken, na de lunch.<br />

En had ik een ‘vrije’ middag. En zo kwam alles toch nog<br />

goed. Zoals altijd.<br />

Lenneke Vente (1973) woont met haar man, zoon Noud<br />

(2008) en dochter Cato (2012) in Amsterdam. Zij is<br />

auteur van Tien onzichtbare jaren en Lichter Leven en<br />

heeft haar eigen blog op www.pillenenprosecco.nl.<br />

lenneke@sarcoidose.nl<br />

december 2023 15


45 jaar<br />

Nasja Stokvis was erbij<br />

Romain van Damme, romain@sarcoidose.nl<br />

Ze heeft de oproep van mevrouw Bouwhuis in de Libelle niet gezien. Wel een groot<br />

verhaal over sarcoïdose in een landelijke krant, in 1977 of 1978. ‘Dat weet ik niet<br />

precies meer’, zegt Nasja Stokvis die na het lezen van het artikel contact zocht met<br />

mevrouw Bouwhuis.<br />

Dat resulteerde in de oprichting van de Nederlandse Sarcoïdose Vereniging. ‘ik ben<br />

bestuurslid geweest, maar na verloop van tijd verwaterde het contact en viel volgens<br />

mij het eerste bestuur uit elkaar.’<br />

Opgericht in de woonkeuken<br />

Nasja Stokvis (74) uit Landsmeer had de<br />

jubileumbijeenkomst in Dedemsvaart graag bijgewoond.<br />

Maar door omstandigheden lukte het niet de afstand naar<br />

het Overijsselse dorp te overbruggen. ‘Jammer. Ik was<br />

erbij toen de vereniging opgericht werd en had graag het<br />

45-jarig bestaan meegevierd. Helaas is dat niet gelukt.’<br />

Ook omdat de vereniging pas onlangs via via ontdekte dat<br />

Nasja Stokvis bij de oprichting betrokken was.<br />

Nasja Stokvis was 22 jaar toen ze te horen kreeg dat ze<br />

de zeldzame ziekte sarcoïdose had. ‘In die tijd was de<br />

ziekte helemaal onbekend. Ik lag vaak in het ziekenhuis<br />

en kreeg daar de gekste onderzoeken. Vaak pijnlijk zoals<br />

leverpuncties. Ik zou het met de wetenschap van nu niet<br />

meer laten doen, maar toen wist je niet beter. Ik kreeg<br />

van de artsen ook te horen dat de keus niet zo moeilijk<br />

was. Of onderzoeken ondergaan, of doodgaan. Ja, dan<br />

laat je het maar gebeuren.’<br />

Nasja was 22 toen ze hoorde<br />

dat ze sarcoïdose had<br />

Toen ze in een landelijke krant een groot verhaal las over<br />

sarcoïdose zocht ze contact met mevrouw Ali Lenters die<br />

in het artikel uitvoerig aan het woord kwam. ‘Ik denk dat<br />

het verhaal in De Telegraaf stond, maar honderd procent<br />

zeker weten doe ik dat niet. Na haar scheiding is het<br />

mevrouw Bouwhuis geworden. Ze woonde in Ommen op<br />

een grote boerderij’.<br />

Nasja Stokvis was een van de oprichters van de<br />

vereniging.<br />

Landsmeer<br />

Een behoorlijk eind van Landsmeer waar Nasja Stokvis<br />

woonde. ‘Ik ben diverse keren in Ommen geweest.<br />

Samen met Annie Conijn uit Sint-Michielsgestel. Ik zie<br />

ons nog zitten in de woonkeuken, pratend over de ziekte<br />

en daar ontstond het idee een vereniging op te richten.<br />

Annie Conijn heeft er veel voor gedaan. Ali en ik waren<br />

regelmatig ziek en verbleven meer dan eens in het<br />

ziekenhuis. Konden we uiteraard weinig doen.’<br />

16 SarcoScoop


45 jaar<br />

De bijeenkomsten brachten Nasja Stokvis ook in<br />

contact met dokter Bink die zich verdiepte in de zo<br />

geheimzinnige ziekte. ‘Ik weet niet meer of hij longarts<br />

was of een arts uit het alternatieve circuit. Ik heb nog<br />

wel brieven uit die tijd, ook van dokter Bink. Moeilijk<br />

te lezen, maar in een van de brieven staat dat ik vooral<br />

zure producten moest eten. Geen idee, of ik dat toen<br />

gedaan heb.’<br />

Door de grote afstand verminderde het contact tussen<br />

de oprichters van de vereniging aanzienlijk. ‘Ik had<br />

een man die werkte, twee kinderen en sarcoïdose.<br />

We hadden het destijds niet breed. Ik weet nog goed<br />

dat Annie Conijn mij eens honderd gulden gaf zodat ik<br />

in december cadeautjes voor de kinderen kon kopen.<br />

Ze zei: als je het weer wat breder hebt, geef je die<br />

honderd gulden maar door aan iemand die het hard<br />

nodig heeft. Dat heb ik later ook gedaan.’<br />

In de woonkeuken<br />

ontstond het idee om een<br />

vereniging op te richten<br />

Ze heeft thuis nog de nodige brieven en aantekeningen<br />

liggen. ‘Alle agenda’s vanaf 1973, het jaar dat ik<br />

sarcoïdose kreeg, heb ik nog. Die wil ik eens op mijn<br />

gemak doornemen. Dan kom ik wellicht het een en<br />

ander tegen over het begin van de vereniging. Hoe het<br />

allemaal precies gegaan is, weet ik niet goed meer.<br />

Ik vermoed dat het eerste bestuur uit elkaar gevallen<br />

is en wat er daarna gebeurd is, is ook voor mij een<br />

vraagteken. In ieder geval zijn Annie en Ali overleden.’<br />

Inmiddels is Nasja Stokvis lid van de vereniging. ‘Ik<br />

heb altijd gedacht dat ik lid was van de vereniging,<br />

maar kennelijk niet. Dat wist ik niet. Het nieuws<br />

volgde ik via de website en Facebook. Nu ben ik dus<br />

wel lid geworden en ik hoop dat ik erbij kan zijn als de<br />

vereniging 50 jaar bestaat. Van de sarcoïdose heb ik<br />

nog wel last, maar het is goed te doen.<br />

Oude agenda's van de oprichting heeft Nasja<br />

nog in haar bezit.<br />

Ik ben in ieder geval blij dat <strong>Sarcoidose</strong>.nl uitgegroeid<br />

is tot een vereniging met meer dan 2000 leden die veel<br />

steun hebben aan de vereniging. Daar heb ik dan toch<br />

een klein steentje aan bijgedragen.’<br />

december 2023 17


Regionale bijeenkomsten<br />

Meer regionale bijeenkomsten<br />

Romain van Damme, romain@sarcoidose.nl<br />

Bijeenkomsten blijven een belangrijk onderdeel van de activiteiten.<br />

Gelukkig was 2023 weer een ‘normaal’ jaar na de<br />

pandemie waarin corona lange tijd centraal stond.<br />

Geen beperkingen meer, geen obstakels meer.<br />

Voor onze vereniging was 2023 bovendien een bijzonder<br />

jaar met de viering van het 45-jarig jubileum met als<br />

hoogtepunt de bijeenkomst in Dedemsvaart waar uit de<br />

doeken gedaan werd dat de vereniging organisatorisch<br />

een andere weg wil en moet inslaan om weer kleur op de<br />

wangen te krijgen.<br />

Een mooi moment om te onderzoeken wat er onder de<br />

ruim 2200 leden van de vereniging leeft. Wat willen zij,<br />

wat zijn de behoeften? Zijn die behoeften veranderd of<br />

is na corona veel bij het oude gebleven? Om dat boven<br />

water te krijgen gingen studenten van de studierichting<br />

Gezondheidswetenschappen van de Universiteit van<br />

Maastricht aan de slag. Zij deden in het najaar van 2023<br />

onderzoek en leverden onlangs hun bevindingen in bij de<br />

vereniging.<br />

Het was uiteraard geen verrassing dat de deelname aan<br />

bijeenkomsten tijdens de pandemie vrijwel tot stilstand<br />

kwam. Meestal neemt ongeveer 50 procent van de<br />

leden deel aan bijeenkomsten. Voor 33 procent van de<br />

leden was de pandemie geen belemmering om contact<br />

te hebben met andere leden. 20 Procent van de leden<br />

die ondervraagd werden door de studenten had door<br />

de pandemie wél minder contact. Tweederde van de<br />

ondervraagden had contact via de sociale media en/of<br />

videobellen.<br />

Meer gebruik maken van<br />

digitale wegen<br />

Informatie<br />

Ongeveer 70 procent van de leden zegt behoefte te<br />

hebben aan informatie, educatieve bijeenkomsten en<br />

contact met andere leden om ervaringen uit ter wisselen.<br />

Eenderde van de leden stelt ondersteuning op het gebied<br />

van gezondheid op prijs, zowel fysiek als geestelijk.<br />

Maar liefst 80 procent van de leden heeft tijdens de<br />

pandemie contact gehouden met de vereniging en ook<br />

18 SarcoScoop


Regionale bijeenkomsten<br />

met andere leden. De inspanningen van de vereniging om<br />

digitaal deel te kunnen nemen aan bijeenkomsten, werden<br />

zeer op prijs gesteld. Daar staat wel tegenover dat 20<br />

procent van de leden vrijwel geen contact meer had met<br />

de vereniging. Die leden weer aan te laten haken, is voor<br />

de vereniging de eerste prioriteit.<br />

Meer gebruik maken van sociale media en de website,<br />

het digitaal contact, is een van de aanbevelingen uit het<br />

onderzoek. Ook al omdat iedereen binnen de vereniging<br />

ziet dat het aantal vrijwilligers daalt en veel werk op<br />

dezelfde schouders neerkomt (landelijk in 2011: 51<br />

procent vrijwilligers naar 39 procent in 2021).<br />

De resultaten worden<br />

meegenomen in het<br />

reorganisatietraject<br />

De behoefte aan regionale bijeenkomsten is nog altijd<br />

aanwezig. Als er dan ook nog digitale deelname geregeld<br />

is, overheerst tevredenheid. Een mooi voorbeeld is de<br />

Sarcoïdosetrein die in 2023 door Nederland spoorde en<br />

op regionale bijeenkomsten leden weer bij elkaar bracht.<br />

Tegelijkertijd beseffen de leden ook dat helpende handen<br />

nodig zijn om dat te realiseren.<br />

Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat de leden<br />

graag zien dat er meer gedaan wordt met sociale media.<br />

Bijvoorbeeld op Facebook verwijzen naar onderwerpen<br />

op de website, bijeenkomsten houden, ondersteuning<br />

van kennis en vaardigheden, groepsuitstapjes, publiceren<br />

van patiëntenverhalen, voorlichting geven en een<br />

vraagbaak opzetten waar de leden terecht kunnen<br />

met hun vragen. Uiteraard wordt dat meegenomen in<br />

de bestuursvergaderingen en in het overleg met de<br />

vrijwilligers die betrokken zijn bij het realiseren van de<br />

wensen en behoeften.<br />

Tot slot een woord van dank aan eenieder die de moeite<br />

nam de enquête in te vullen, onder anderen de leden van<br />

het Patiënten Panel. Dank ook aan Tessa Verbruggen,<br />

Britt Segers, Jessica Pabon en Jelke Scholten die de<br />

moeite namen zich in onze vereniging te verdiepen, het<br />

onderzoek op te zetten en uit te voeren.<br />

Digitale bijeenkomsten werden tijdens de pandemie goed bezocht.<br />

december 2023 19


Time for Change<br />

Een nieuwe weg<br />

voor <strong>Sarcoidose</strong>.nl<br />

Time for Change, tfc@sarcoidose.nl<br />

<strong>Sarcoidose</strong>.nl heeft onlangs haar 45e verjaardag gevierd zoals elders valt te lezen in<br />

deze SarcoScoop. Het was een prachtige dag in Dedemsvaart waar nog eens duidelijk<br />

werd dat onze vereniging meetelt. Mooi natuurlijk, maar duidelijk is ook dat de toekomst<br />

van de vereniging niet helemaal vrij van zorgen is. Gelukkig zijn er volop kansen om het<br />

tij te keren. In dit artikel staan we uitgebreid stil bij die kansen.<br />

Duidelijke plannen voor de toekomst.<br />

Korte terugblik<br />

<strong>Sarcoidose</strong>.nl, de vereniging die ons dierbaar is en die<br />

veel betekent voor de leden, zit al een tijdje in zwaar<br />

weer. Misschien wat zwaar aangezet, maar feit is dat<br />

de afgelopen jaren niet gemakkelijk waren voor de<br />

vereniging. Zeker niet voor het hardwerkend bestuur.<br />

Vaak met kunst- en vliegwerk werden de touwtjes aan<br />

elkaar geknoopt. Te weinig menskracht. Er zijn wel<br />

periodes geweest waarin het bestuur op sterkte leek te<br />

zijn. Die periodes waren helaas kort. Tot twee keer toe<br />

stapten drie bestuursleden vrijwel tegelijkertijd op zonder<br />

dat er nieuwe bestuursleden klaar stonden om de lege<br />

plekken direct weer in te nemen. Het spreekt voor zich<br />

dat dat een flinke wissel trekt en heeft getrokken op onze<br />

zittende bestuursleden.<br />

Iets vergelijkbaars zien we bij de vrijwilligers: een kleine<br />

groep is erg actief en draagt veel bij. Het zijn er helaas<br />

te weinig. Soms spelen persoonlijke omstandigheden<br />

een rol waardoor actief bezig zijn als vrijwilliger niet<br />

20 SarcoScoop


Time for Change<br />

altijd haalbaar is of lukt het om een andere reden niet.<br />

Natuurlijk is er begrip als een vrijwilliger niet altijd<br />

inzetbaar is, maar tegelijkertijd heeft dat wel gevolgen<br />

voor het functioneren van de vereniging.<br />

Het gebrek aan voldoende actieve vrijwilligers is ook<br />

zichtbaar op de lijst met vacatures die maar niet korter<br />

wordt. Dit is vooral goed te merken bij de regioteams.<br />

Sommige teams functioneren prima, andere teams<br />

hebben domweg te weinig mensen om voldoende<br />

activiteiten te kunnen ontplooien. Ook zien we een<br />

redelijk groot verloop en dat is eveneens reden tot zorg.<br />

Een tekort aan bestuursleden en vrijwilligers heeft een<br />

paar gevolgen. De actieve bestuursleden en vrijwilligers<br />

raken overbelast waardoor uitval constant op de loer<br />

ligt. Ook lukt het niet altijd om te doen waarvoor de<br />

vereniging is opgericht. Zo zijn er de afgelopen jaren<br />

minder bijeenkomsten geweest dan we graag zouden<br />

zien. Natuurlijk had dat ook te maken met de coronapandemie,<br />

maar helaas is dat niet de enige reden.<br />

Ambitie<br />

<strong>Sarcoidose</strong>.nl is altijd een vereniging geweest die een<br />

hoge ambitie heeft, omdat we de overtuiging hebben dat<br />

de vereniging een belangrijke rol kan vervullen voor onze<br />

leden. De meeste leden zijn sarcoïdose-patiënt en hebben<br />

dus te maken met het feit dat een zeldzame ziekte hun<br />

leven danig beïnvloedt. Bij de een uiteraard meer dan bij<br />

de ander. De vereniging kàn dan een grote steun in de rug<br />

zijn, maar heeft nu helaas minder toegevoegde waarde<br />

voor de leden dan we zouden willen.<br />

Sinds langere tijd zijn de effecten zichtbaar: we willen<br />

graag belangrijk zijn voor mensen met sarcoïdose, maar<br />

dat heeft ertoe geleid dat een kleine groep teveel hooi<br />

op zijn vork heeft genomen en overbelast is geraakt.<br />

Daarnaast hebben we ideeën voor activiteiten of diensten<br />

die in onze ogen veel kunnen betekenen voor vele leden.<br />

Die kunnen we nu nauwelijks of niet uitvoeren en zo<br />

blijven die plannen op de plank liggen. Dat is frustrerend<br />

voor een vereniging met een hoge ambitie.<br />

En als laatste: ons ledenbestand vergrijst en is geen<br />

afspiegeling van de mensen die sarcoïdose hebben. We<br />

zijn minder goed in staat om jonge leden aan te trekken.<br />

Time for Change<br />

Maar, we zitten niet bij de pakken neer! Van alle<br />

bestaande patiëntenverenigingen van zeldzame ziektes<br />

doen wij het nog altijd heel goed en presteren we als een<br />

van de besten. Dat willen we graag zo houden, maar dan<br />

moeten we een andere weg inslaan.<br />

In de loop van 2023 hebben de bestuursleden Gepke<br />

Bakker en Karst van der Weide, en de vrijwilligers<br />

Romain van Damme en Len den Boer hun krachten,<br />

kennis en ervaring gebundeld. Ze vormen sinds het<br />

voorjaar een werkgroep waarin nagedacht wordt over<br />

een andere inrichting en het beter laten functioneren van<br />

de vereniging. Samen hebben ze een toekomstbeeld en<br />

een plan ontwikkeld onder de titel Time for Change met<br />

als motto Samen Sterk! Daarbij is onder meer gebruik<br />

gemaakt van een analyse die al in 2019 gemaakt is door<br />

een externe deskundige. Deze analyse is mede door de<br />

corona jarenlang in de la blijven liggen, maar is voor een<br />

groot deel nog actueel.<br />

Uitgangspunten<br />

Bij de start van de werkgroep stonden we uitgebreid stil bij<br />

onze valkuilen. Dat heeft geleid tot een paar uitgangspunten<br />

die we nodig denken te hebben om de vereniging weer tot<br />

volle bloei te laten komen. Deze uitgangspunten passen ook<br />

goed bij ons motto: Samen Sterk!<br />

1. Een hoge ambitie mag, maar in de praktijk doen we<br />

voortaan alleen wat we aankunnen met de mensen die<br />

we hebben.<br />

2. De vereniging kan alleen goed draaien als we kunnen<br />

rekenen op elkaar. Alleen dan kunnen we stappen<br />

vooruitzetten en zijn we Samen Sterk. Vrijwilligers en<br />

de vereniging spreken dan ook uit wat ze van elkaar<br />

verwachten.<br />

3. We gaan open, eerlijk en transparant met elkaar<br />

om. Dat betekent dat we elkaar aanspreken als er<br />

onduidelijkheid is of als iemand bijvoorbeeld niet kan<br />

voldoen aan de verwachtingen. Het is in zo’n situatie<br />

wel zo eerlijk om daar met elkaar over in gesprek te<br />

gaan. Ook als iemand te veel taken op zich neemt<br />

en overbelast kan raken, willen we daar graag over<br />

praten.<br />

4. Zorgvuldigheid gaat voor snelheid. We willen de<br />

veranderingen natuurlijk het liefst zo snel mogelijk<br />

doorvoeren, maar kiezen voor zorgvuldigheid.<br />

Haastige spoed is immers zelden goed…<br />

december 2023 21


Time for Change<br />

De opbouw van de nieuwe vereniging.<br />

Nieuwe organisatie<br />

Wat zegt dit plaatje en wat is er anders in de nieuwe<br />

organisatie? We lichten er een paar dingen uit. De<br />

vereniging kent al heel lang een regionale indeling.<br />

We stappen over naar landelijk opererende teams.<br />

Er komen 7 teams die ieder verantwoordelijk zijn<br />

voor een ‘eigen product of dienst’ voor de leden.<br />

Zo is er een team dat alle bijeenkomsten voor onze<br />

leden organiseert. Zoals informatiebijeenkomsten of<br />

lotgenotencontact-bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten<br />

kunnen fysiek zijn, maar ook online. Het idee is en<br />

blijft dat de vereniging zichtbaar blijft in het hele land,<br />

vergelijkbaar met de Sarcoïdose-trein van dit jaar.<br />

Deze ‘trein’ heeft in alle provincies een bijeenkomst<br />

georganiseerd.<br />

Het team Vraagbaak is er vooral om allerlei vragen<br />

van leden te beantwoorden, met uitzondering van<br />

vragen over lidmaatschap, contributie en dergelijke en<br />

van vragen over ziek zijn en werken. Voor het eerste<br />

is MEO het aanspreekpunt, voor het tweede het team<br />

Sarcoïdose & Werk.<br />

De SarcoScoop, ons verenigingsblad, wordt gemaakt<br />

door een apart team, terwijl de online-communicatie<br />

via de website en de social media verzorgd wordt door<br />

een ander team. Verder is er een team dat de training<br />

‘Hoe nu verder?” organiseert en uitvoert. Tot slot<br />

hebben we de wens om een nieuw team op te richten:<br />

Sarcoïdose & Gezin.<br />

Naast deze 7 teams hebben we ook PIN. Dit staat voor<br />

PatiëntenINbreng. De mensen van PIN richten hun<br />

aandacht op kennis vergaren die voor de vereniging<br />

en de leden van belang is. Bijvoorbeeld kennis over<br />

ontwikkelingen in de wetenschap. Ook buigen zij zich<br />

over onderzoeksvragen die aan de vereniging worden<br />

voorgelegd.<br />

Fundament<br />

Het bestuur krijgt een andere rol dan tot nu toe.<br />

Natuurlijk doen ze wat ze volgens onze statuten en<br />

huishoudelijk reglement moeten doen, maar het idee is<br />

dat het bestuur minder uitvoerend wordt. Het bestuur<br />

wordt in de nieuwe situatie ondersteund door de<br />

teamleiders van de 7 bovengenoemde teams. Samen<br />

vormen zij het kernoverleg dat het fundament van de<br />

vereniging zal zijn. Met andere woorden: bestuursleden<br />

en teamleiders Samen Sterk! Dit betekent ook dat<br />

de rol van teamleider een andere rol is dan die van<br />

coördinator zoals we die nu nog bij alle teams hebben.<br />

22 SarcoScoop


Time for Change<br />

Het kernoverleg is dus iets nieuws binnen de<br />

vereniging. In dit overleg vindt de afstemming plaats<br />

van zaken die spelen binnen de vereniging. Het<br />

kernoverleg bepaalt de jaaragenda en ziet toe op de<br />

uitvoering. De leden van het kernoverleg houden elkaar<br />

op hoofdlijnen goed op de hoogte over wat er speelt<br />

binnen ‘hun’ teams. Er kan onderling advies gevraagd<br />

worden over plannen voor nieuwe ontwikkelingen<br />

binnen teams of binnen de vereniging, over lastige<br />

kwesties in teams en er kan van elkaar worden<br />

geleerd. Het kernoverleg kan worden gezien als de club<br />

die de vereniging bestuurt. Het formele bestuur blijft<br />

bestaan en is tevens onderdeel van het kernoverleg.<br />

Als er besluiten moeten worden genomen waar het<br />

kernoverleg niet goed uitkomt, dan ligt de uiteindelijke<br />

verantwoordelijkheid bij het bestuur om de knoop door<br />

te hakken.<br />

Met het inrichten van het kernoverleg verwachten we<br />

dat het bestuur van de vereniging minder kwetsbaar<br />

wordt én dat de samenwerking tussen de teams groeit.<br />

Dit sluit volledig aan bij het motto van de vernieuwde<br />

vereniging: Samen Sterk! Als we er in slagen om<br />

het kernoverleg zich zo te laten ontwikkelen, is het<br />

kernoverleg daadwerkelijk de belichaming van ons<br />

motto. Het is wel goed om te benadrukken dat het<br />

kernoverleg in de eerste periode tijd zal besteden aan<br />

de wijze waarop dit overleg het beste kan functioneren,<br />

hoe er moet worden omgegaan met besluiten nemen,<br />

enzovoorts. Zoals al gezegd: het is nieuw en dat<br />

betekent dat er geen ervaring is om op voort te bouwen.<br />

Het bouwen begint dus vanaf de bodem.<br />

Van oud naar nieuw<br />

De overgang van de oude organisatie naar de nieuwe<br />

zal geleidelijk gaan. Onze verwachting is dat we<br />

minstens het hele jaar 2024 nodig hebben. De eerste<br />

stap is dat we aan alle huidige vrijwilligers de vraag<br />

stellen of ze vrijwilliger blijven en zo ja, in welk team<br />

ze graag meedraaien. We streven ernaar om dat<br />

Len den Boer gaat in op de toekomst van de vereniging.<br />

december 2023 23


Time for Change<br />

Uitleg over de plannen voor de toekomst.<br />

begin 2024 te doen. De teams maken vervolgens zelf<br />

een plan over hun functioneren. Ook neemt één van<br />

de teamleden de rol van teamleider op zich. Onze<br />

wens is dat een team dit onderling bepaalt. Daarnaast<br />

zoeken we actief naar geschikte bestuursleden. Op<br />

de ledenvergadering in het voorjaar hopen we een<br />

aantal kandidaten te kunnen voorstellen en te laten<br />

benoemen door de ledenvergadering. Pas dan is het<br />

bestuur echt op sterkte. Het kernoverleg gaat wel van<br />

start zo gauw dat kan. En dat kan al snel: we hebben<br />

immers enkele oriënterende bestuursleden naast de<br />

twee functionerende bestuursleden. Naar verwachting<br />

zijn begin 2024 de eerste teamleiders in functie. Die<br />

kunnen dus samen beginnen met het kernoverleg.<br />

Nieuwe bestuursleden en teamleiders sluiten vanzelf<br />

aan op het moment dat ze er zijn.<br />

We hebben vertrouwen in de toekomst van onze<br />

vereniging met bovenstaande veranderingen. Onze<br />

wens is dat we over 5 jaar, bij ons 50-jarig bestaan,<br />

terug kunnen kijken op deze periode als een lichte dip.<br />

<strong>Sarcoidose</strong>.nl is dan weer een bloeiende en swingende<br />

vereniging die houvast biedt aan iedereen die te maken<br />

heeft met deze zeldzame aandoening.<br />

Mocht u vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding<br />

van Time for Change of heeft u belangstelling voor een<br />

rol als vrijwilliger of bestuurslid, dan kunt u mailen naar<br />

tfc@sarcoidose.nl<br />

24 SarcoScoop


InPenSiev<br />

Negen keer een lustrum<br />

Of het nu gaat om een bedrijfsjubileum of<br />

een persoonlijke mijlpaal, het vieren van<br />

een lustrum biedt de gelegenheid om stil te<br />

staan bij het verleden en vol vertrouwen de toekomst<br />

tegemoet te gaan.<br />

Het woord lustrum (meervoud lustra) komt van het Latijnse<br />

woord luere. Dat betekent zuiveren. Van oorsprong was het<br />

een zoenoffer en zuiveringsritueel dat de Romeinen hielden<br />

na het afnemen van de census, een volkstelling. Dat was een<br />

vijfjaarlijks gebeuren en daarom kreeg het woord als tweede<br />

betekenis een periode van vijf jaar.<br />

Het afsluiten van de census gebeurde door een plechtigheid,<br />

om zegen af te smeken voor het kadaster en tegen rampen.<br />

De organisatie lag in handen van een censor, een belangrijke<br />

man die als taak had het opmaken en bijhouden van lijsten<br />

met burgers en hun keuring voor de militaire dienst.<br />

Ook hun vermogens werden door de censor onder de loep<br />

genomen en hij schatte in hoe groot het vermogen was.<br />

Op grond van een indeling in vermogensklassen kreeg je<br />

bepaalde politieke rechten. De een dus meer dan de ander.<br />

Censoren konden burgers die zich misdroegen berispen<br />

en zelfs het stemrecht ontnemen. Verder hadden zij de<br />

aanbesteding van en het toezicht op openbare werken en<br />

gebouwen, waterleidingen en wegen in hun portefeuille.<br />

Ook de verpachting en verkoop van staatseigendommen<br />

en de verpachting van tol en andere indirecte belastingen<br />

werden door censoren uitgevoerd.<br />

Bij een lustrum werden dieren geofferd (en opgegeten,<br />

oorspronkelijk werden ze begraven).<br />

Bij een speciale vorm van een lustrum werden alle<br />

mannelijke Romeinse burgers, als waren ze een leger,<br />

verzameld door de censoren. Nadat ze driemaal in een<br />

magische kring rond de rest van de burgers gelopen hadden,<br />

met suovetaurilia (de groep die offerdieren dat bestond uit<br />

een varken (sus), een schaap (ovis) en een stier (taurus)),<br />

werden de dieren geofferd aan de god Mars, de god van de<br />

oorlog, de vruchtbaarheid en de beschermer van het vee.<br />

Dit zuiverde het volk. Hierna leidde de censor de burgers<br />

terug naar de stad.<br />

Tegenwoordig heeft het woord lustrum twee betekenissen:<br />

1. een periode van vijf jaar;<br />

2. feest dat na elke periode van vijf jaar wordt gehouden.<br />

Het vieren van lustra is vooral een gebruik bij verenigingen,<br />

universiteiten en daaraan gekoppelde organisaties, zoals<br />

studentenverenigingen.<br />

En natuurlijk: ook patiëntenverenigingen vieren lustra.<br />

<strong>Sarcoidose</strong>.nl viert zelfs haar negende lustrum. Iets om trots<br />

op te zijn!<br />

Marieke van Bork is al jaren columniste en schrijft<br />

het liefst opbeurende stukjes. Ze schuwt breinbrekers<br />

met diepgang niet en doet met genoegen mee aan<br />

filosofische debatten. marieke@sarcoidose.nl<br />

december 2023 25


Bouwhuisprijs<br />

De jacht op microplastics<br />

Romain van Damme, romain@sarcoidose.nl<br />

Onze vereniging <strong>Sarcoidose</strong>.nl bestaat 45 jaar. Dat werd niet alleen gevierd met<br />

bijeenkomsten en een fraai jubileumboek, maar ook met het beschikbaar stellen van<br />

45.000 euro voor een onderzoek dat voor patiënten met sarcoïdose belangrijk is. Die<br />

patiënten gaven aan dat zij het zoeken naar de oorzaak, een specifiek medicijn of het<br />

verbeteren van de kwaliteit van leven het meest belangrijk vinden. Het winnende<br />

onderzoek: de rol van microplastics bij het ontstaan van sarcoïdose. Longarts Jelle<br />

Miedema (Erasmus MC Rotterdam) lichtte op de jubileumbijeenkomst in Dedemsvaart<br />

een tipje van de sluier op.<br />

De vereniging stelde 45.00 euro beschikbaar voor onderzoek naar de rol van microplastics<br />

bij het ontstaan van sarcoïdose.<br />

Jelle Miedema herhaalde het tijdens een boeiende<br />

presentatie meer dan eens: ’Het zit wer-ke-lijk<br />

overal. Op de Mount Everest is het aangetroffen<br />

en ook diep in de oceaan.’<br />

Microplastics!<br />

Plastic is niet weg te denken uit onze maatschappij.<br />

Het zit in verpakkingen, textiel, auto’s, in de bouw,<br />

elektronica en nog heel veel meer. Kortom, plastic is<br />

overal. Jelle: 'Ik wist het niet, maar ook door slijtage<br />

van autobanden komt microplastic vrij. Of neem de<br />

droger voor kleding. Als je die open doet komt er heel<br />

wat naar buiten. En, we krijgen het allemaal binnen.<br />

Maar we weten nog niet wat het precies in ons lichaam<br />

doet en of het daar kwaad kan.’<br />

26 SarcoScoop


Bouwhuisprijs<br />

Longarts Jelle Miedema geeft uitleg over zijn onderzoek.<br />

Vermoedens zijn er wel. Zoals er al heel lang<br />

vermoedens zijn dat metaal, silica en stukjes van<br />

bepaalde bacteriën misschien triggers kunnen zijn<br />

voor sarcoïdose. Jelle: ‘Sarcoïdose is nog altijd<br />

een ingewikkelde ziekte. Er zijn aanwijzingen dat<br />

sarcoïdose door niet-organische stoffen zoals metalen<br />

of stukjes van een bacterie kan ontstaan, maar zeker<br />

weten doen we dat nog altijd niet’.<br />

Microplastics staat er nog niet bij als mogelijke trigger.<br />

Jelle Miedema: ‘Met vervuiling heeft heel de wereld<br />

te maken. Als het er eenmaal is, raak je het niet meer<br />

kwijt. Je kunt het alleen proberen te voorkomen. Dat<br />

heeft me wel aan het denken gezet en aangegrepen.’<br />

En wijzend naar een foto op een groot scherm: ‘Een<br />

foto van oppervlaktewater, vervuild met plastics. Daar<br />

wil ik het graag over hebben.’<br />

Tot nu toe was het heel moeilijk om microplastics<br />

aan te tonen, bijvoorbeeld in het bloed of de longen.<br />

Daarom waren zij nooit echt in beeld als mogelijke<br />

oorzaak van sarcoïdose. Jelle Miedema: ‘Sinds kort<br />

wordt in Nederland uitgebreid onderzoek gedaan door<br />

verschillende wetenschappers naar nieuwe technieken<br />

om goed te kunnen vaststellen waar microplastics<br />

voorkomen. Ook in het bloed en de longen. Dat biedt<br />

een je een kans om te onderzoeken of microplastics<br />

een oorzaak kunnen zijn van ziekten, bijvoorbeeld<br />

sarcoïdose.’<br />

Sarcoïdose is nog altijd een<br />

ingewikkelde ziekte<br />

Het sarcoïdose expertisecentrum van het Erasmus MC<br />

werkt hierom nauw samen met TNO, UMC Groningen<br />

en de Universiteit van Maastricht om een mogelijke rol<br />

van microplastics bij het ontstaan van sarcoïdose te<br />

onderzoeken. Jelle Miedema: ‘Het was voorheen heel<br />

moeilijk om de aanwezigheid van microplastics vast<br />

te kunnen stellen. TNO heeft nu een nieuwe techniek<br />

ontwikkeld waarmee ze beter te zien zijn.’<br />

december 2023 27


Bouwhuisprijs<br />

En dat willen de onderzoekers uiteraard wél weten.<br />

Jelle Miedema: ‘We willen weten of microplastic een<br />

trigger kan zijn van sarcoïdose. Naast de analyse<br />

van stukjes weefsel, willen we ook onderzoeken<br />

of patiënten met sarcoïdose een sterkere<br />

ontstekingsreactie laten zien als het afweersysteem<br />

in aanraking komt met microplastic. We voegen in een<br />

studie verschillende soorten microplastics toe aan de<br />

afweercellen uit het bloed van mensen met sarcoïdose<br />

en van mensen zonder sarcoïdose. Die laatste is de<br />

controlegroep. Als microplastics bij patiënten een<br />

opvallende afweerreactie geven, vergeleken met de<br />

controlegroep, is dat in ieder geval een aanwijzing dat<br />

ze een rol kunnen spelen. En zijn we wellicht weer een<br />

stapje verder.’<br />

Een stapje. Zoals vaak bij ingewikkelde onderzoeken.<br />

Jelle Miedema: ‘We weten uit ander onderzoek dat<br />

microplastic soms cellen kan beschadigen. Maar dat<br />

zien we alleen in het laboratorium. Wat het gevolg is<br />

in het lichaam weten we nog niet. Stapje voor stapje<br />

proberen we dat te ontrafelen. Als je beseft dat de<br />

komende jaren waarschijnlijk steeds meer plastics<br />

geproduceerd en gebruikt gaan worden, weet je<br />

waarom het onderzoek hard nodig is.’<br />

Microplastics spelen wellicht een grote rol<br />

bij het ontstaan van sarcoïdose.<br />

‘Met een heel ingewikkeld apparaat wordt gedetailleerd<br />

gekeken naar een stukje weefsel uit de long van een<br />

patiënt met sarcoïdose. In het onderzoek wordt nu gekeken<br />

of microplastic aanwezig is in de granulomen. Met dit<br />

apparaat kun je zelfs zien wat voor soort plastic het is.’<br />

Inmiddels is uit ander onderzoek ook al gebleken dat<br />

microplastics in het bloed en longen van mensen kunnen<br />

voorkomen. Jelle Medema: ‘Bij een onderzoek onder<br />

mensen die bloed doneren bleek dat bij 17 van de 21<br />

mensen microplastics in het bloed aantoonbaar waren.<br />

Daarnaast werd recent bij 11 van 13 mensen in een<br />

andere studie microplastic in de longen gevonden.<br />

Het is duidelijk dat we het allemaal binnen krijgen, de<br />

een wat meer dan de ander, maar zoals al gezegd, we<br />

weten nog niet wat het in ons lichaam doet.’<br />

Hand met microplastics.<br />

28 SarcoScoop


T-cellen<br />

T-cellen als gids<br />

Als een toetje na het hoofdgerecht microplastics<br />

serveerde longarts Jelle Miedema (Erasmus MC) in<br />

Dedemsvaart ook een onderzoek waarin T-cellen<br />

centraal staan. Dat is net afgerond.<br />

De vraag: kunnen T-cellen in het bloed voorspellen<br />

of een patiënt met long-sarcoïdose gaat reageren op<br />

prednison? Dat zou heel erg kunnen helpen om vooraf<br />

te bepalen wie we beter met prednison of juist een<br />

ander medicijn kunnen behandelen.<br />

Jelle Miedema: ’T-cellen zijn een heel belangrijk<br />

onderdeel van de afweer. Zij gaan aan de slag<br />

wanneer in het lichaam iets zit wat er niet thuishoort,<br />

zoals een bacterie. Dat moet dan opgeruimd worden.<br />

Bij sarcoïdose is er juist een overdreven reactie en<br />

blijken ze heel actief in het gebied van de ontsteking,<br />

terwijl we niet goed weten waarom dat gebeurt. Dan<br />

is soms een behandeling nodig met middelen die de<br />

afweer onderdrukken en zo de ontsteking remmen.<br />

Patiënten met long-sarcoïdose krijgen bijvoorbeeld<br />

prednison als eerste keus-behandeling. Helaas is dat<br />

niet bij iedereen even effectief. Het zou dus mooi zijn<br />

als we aan de hand van T-cellen in het bloed vooraf<br />

kunnen voorspellen of een patiënt een goede kans<br />

heeft op verbetering van de longfunctie tijdens de<br />

behandeling.’<br />

In de studie kregen 22 patiënten met long-sarcoïdose<br />

prednison. Jelle Miedema: ’40 mg dat in drie maanden<br />

afgebouwd werd tot 10 mg. En er was zoals altijd<br />

een controlegroep, deze keer 21 mensen die geen<br />

sarcoïdose hadden. Die deelnemers werden regelmatig<br />

gecontroleerd. Met bloedafnames, longfunctieonderzoeken<br />

en vragen over kwaliteit van leven.<br />

We hebben toen gezegd: als de FVC, dat is een van<br />

de longfuncties, na drie maanden prednison met 10<br />

procent of meer stijgt, is dat een goede reactie op de<br />

prednison.’<br />

‘We hebben voor de behandeling gekeken naar de<br />

T-cellen in het bloed. Je kunt bijvoorbeeld zien wat<br />

voor T-cellen er zijn en hoe actief ze zijn. Om dat te<br />

bepalen kijken we naar stofjes op de buitenkant van<br />

de T- cellen, zo kunnen we heel nauwkeurig zien hoe<br />

geactiveerd en geprikkeld ze zijn. Als je goed naar<br />

twee van die stofjes kijkt, blijkt een toename van de<br />

één en een afname van de ander op T-cellen goed<br />

samen te gaan met een mooie longfunctie-verbetering.<br />

Dat is goed nieuws.’<br />

T-cellen zijn een belangrijk<br />

onderdeel van de afweer<br />

De voorzichtige conclusie: ‘Mogelijk kunnen T-cellen uit<br />

het bloed in de toekomst vooraf een inschatting geven<br />

hoe een patiënt met long-sarcoïdose gaat reageren<br />

op prednison. Dan kunnen we die behandeling nog<br />

effectiever inzetten bij mensen waarbij de kans groot<br />

is dat het goed werkt. De behandeling wordt dan<br />

misschien wel per persoon verschillend en steeds<br />

meer afgestemd op de persoonlijke situatie, in plaats<br />

van prednison als eerste keus voor bijna iedereen die<br />

behandeling nodig heeft. Zo brengt onderzoek ons<br />

steeds een stapje verder naar nieuwe inzichten en<br />

behandelingen. Dat doen we trouwens met elkaar.<br />

Daarom ook, dank voor uw hulp!’<br />

december 2023 29


Sarco&Zo<br />

JUBILEUMBOEK<br />

Met een daverende knal werd in Dedemsvaart<br />

het jubileumboek Samen Sterk gepresenteerd.<br />

Het eerste exemplaar was voor professor<br />

Marjolein Drent die het boek in een gloeiend betoog<br />

warm aanbeval. ‘Een laagdrempelig boek voor iedereen’<br />

sprak Marjolein Drent. Dat is ook de bedoeling van<br />

de makers die een boek wilden dat voor iedereen<br />

toegankelijk is. Een boek met een vleugje geschiedenis<br />

maar ook een blik naar de toekomst. Hoe ver staan<br />

we in de zoektocht naar de oorzaak van de nog altijd<br />

zeldzame ziekte en wat kunnen we verwachten van de<br />

lopende onderzoeken?<br />

Het is de bedoeling dat het boek straks door heel<br />

Nederland in wachtkamers van huisartsen en andere<br />

zorgverleners ligt. En ook in de ziekenhuizen, zeker op de<br />

longafdelingen. Om duidelijk te maken dat sarcoïdose een<br />

ziekte met een grote impact kan zijn.<br />

De prijs voor het boek is met € 14,95 bewust laag<br />

gehouden. Samen Sterk is te verkrijgen in alle<br />

boekhandels en ook online bij webwinkels als bol.com.<br />

De opbrengst van het boek komt ten goede aan de<br />

vereniging. Kopen dus.<br />

In het boek staan ook ervaringsverhalen van sarcoïdosepatiënten<br />

die openhartig vertellen over hun emoties bij<br />

het stellen van de diagnose. Over hoe ze altijd rekening<br />

moeten houden met de ziekte. Over het gevecht soms<br />

met de omgeving die aan de buitenkant van de patiënt<br />

vrijwel niets ziet en aanstellerij vermoedt. Dat kan veel<br />

pijn doen.<br />

BEGROTING<br />

Wie dol is op cijfers wil ongetwijfeld ook de begroting 2024 van de vereniging bekijken. Om zover te komen<br />

moeten wel de nodige kliks uitgevoerd worden. Want de begroting is een tikkeltje verstopt op de website<br />

van <strong>Sarcoidose</strong>.nl<br />

Ga dus eerst naar de website en ga naar het kopje Over Ons. Als dat aangeklikt is, ga je naar Onze organisatie en<br />

vervolgens klik je Formele stukken (ANBI) aan. Dan vind je de begroting 2024 die ook deze keer weer keurig in elkaar<br />

gezet is door penningmeester Karst van der Weide.<br />

30 SarcoScoop


Servicepagina<br />

Bereikbaarheid contactpersonen<br />

Gelderland en Overijssel<br />

overijsselgelderland@sarcoidose.nl<br />

Limburg<br />

limburg@sarcoidose.nl<br />

Noord-Brabant en Zeeland<br />

brabant-zeeland@sarcoidose.nl<br />

Noord-Holland<br />

noord-holland@sarcoidose.nl<br />

Noord Nederland<br />

noordnederland@sarcoidose.nl<br />

Utrecht en Flevopolder<br />

utrechtflevopolder@sarcoidose.nl<br />

Zuid-Holland<br />

zuidholland@sarcoidose.nl<br />

Algemene informatie over<br />

vrijwilligerswerk:<br />

coordinator@sarcoidose.nl<br />

Bestuur<br />

Voorzitter<br />

Vacant<br />

Secretaris<br />

Vacant<br />

Penningmeester<br />

Karst van der Weide<br />

Vrijwilligerscoördinator<br />

Vacant<br />

Algemeen bestuurslid<br />

Gepke Bakker<br />

Heb je liever telefonisch contact?<br />

Bel naar 072 - 792 0767 of stuur een mailtje voor een belafspraak.<br />

Redactie<br />

Kwartaalblad SarcoScoop (ISSN: 2211-<br />

6036): Papieren oplage 2.300 stuks,<br />

digitale verspreiding 2.300 stuks.<br />

Redactieleden:<br />

Hoofdredactie: Romain van Damme.<br />

Redactie: Erica Bontekoe, Marieke van<br />

Bork, Jeanette van Dijk-Bakker,<br />

Greetje Spiekerman en Lenneke Vente.<br />

Beeldredactie: Antonie Elemans<br />

De redactie is bereikbaar via<br />

redactie@sarcoidose.nl<br />

Sluitingsdatum kopij<br />

volgend nummer: 1 januari 2024.<br />

Werk & Sarcoïdose<br />

Gratis service voor leden<br />

Voor al uw vragen over sarcoïdose<br />

en werk: werk@sarcoidose.nl<br />

AdviesRaad (AR)<br />

Onze AdviesRaad bestaat zowel uit<br />

medisch specialisten als uit<br />

niet-medici. Enkele leden van onze<br />

AdviesRaad zijn:<br />

Prof.dr. D. (Diederik) van der Beek<br />

(neuroloog - AUMC - Amsterdam)<br />

Prof.dr. J.C. (Jan) Grutters (longarts<br />

St. Antonius Ziekenhuis - Nieuwegein)<br />

Prof.dr. M.S. (Marlies) Wijsenbeek<br />

(longarts ErasmusMC - Rotterdam).<br />

De volledige bezetting van de<br />

AdviesRaad vindt u<br />

op onze website<br />

(via de QR code).<br />

Onze leden kunnen hun vragen aan<br />

de AdviesRaad stellen via<br />

info@sarcoidose.nl of 072 - 792 0767.<br />

Lidmaatschap en donatie<br />

Lidmaatschap<br />

Het lidmaatschap loopt per<br />

kalenderjaar en kost voor 2023 ¤ 37.<br />

Bij betaling via machtiging krijgt u<br />

¤ 2 korting. Informeer bij uw zorgverzekeraar<br />

naar mogelijke vergoeding<br />

van uw contributie. Opzeggen kan per<br />

post of per e-mail tot uiterlijk<br />

1 december via het secretariaat.<br />

Rekeningnummer contributie:<br />

NL69 INGB 0000 662 452<br />

Donaties en giften<br />

U kunt het werk van <strong>Sarcoidose</strong>.nl<br />

ook financieel steunen. <strong>Sarcoidose</strong>.nl<br />

heeft de ANBI-status waardoor uw<br />

gift wellicht aftrekbaar is. Hoe u<br />

kunt schenken vindt u op:<br />

https://sarcoidose.nl/draagbij<br />

Rekeningnummer giften:<br />

NL20 RABO 0158 3999 19<br />

Copyright en disclaimer<br />

<strong>Sarcoidose</strong>.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van brieven of artikelen en behoudt zich het recht voor<br />

deze aan te passen, in te korten, te bewerken of plaatsing te weigeren. Niets uit de SarcoScoop mag<br />

verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt worden in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke<br />

toestemming van <strong>Sarcoidose</strong>.nl.<br />

december 2023 31


SarcoScoop<br />

Voordelen van uw lidmaatschap<br />

Omdat we voorlichting heel belangrijk vinden, vindt<br />

u op onze website veel informatie over sarcoïdose.<br />

Maar exclusief voor onze leden bieden we daarnaast<br />

nog:<br />

• De SarcoScoop, hét blad over sarcoïdose dat u vier<br />

keer per jaar ontvangt.<br />

• Informatie over (ontwikkelingen op het gebied van)<br />

behandeling en medicatie.<br />

• De training 'Sarcoïdose, en hoe nu verder?' waar u<br />

(samen met uw partner) aan kunt deelnemen.<br />

• Werk & Sarcoïdose: voor al uw vragen over uw<br />

werksituatie. Gratis.<br />

• Oproepen voor wetenschappelijke onderzoeken:<br />

u ontvangt ze als eerste.<br />

• U steunt de vereniging waardoor zij ook uw belangen<br />

kan behartigen.<br />

• Onze contactpersonen en adviesraadleden kunnen u<br />

persoonlijk adviseren.<br />

• De minimale contributie bedraagt voor 2023 ¤ 37 per<br />

jaar. Bij automatische incasso wordt een korting van<br />

¤ 2 verleend.<br />

Wat leden vinden<br />

• 'Voor een onbekende ziekte als sarcoïdose is naamsbekendheid<br />

heel belangrijk. Door mijn lidmaatschap<br />

zorg ik dat de vereniging daaraan kan werken.’<br />

• ‘Ik dacht altijd dat een patiëntenorganisatie er was om<br />

ongegeneerd te kunnen klagen maar daar heb ik me dus<br />

enorm in vergist, ik heb er echt veel aan.’<br />

• ‘De vereniging heeft mij goede adviezen gegeven toen<br />

mijn bedrijfsarts mijn klachten niet serieus nam.’<br />

• '<strong>Sarcoidose</strong>.nl is dé plek waar ik niet uit hoef te leggen<br />

wat de sarcoïdose voor mij betekent.’<br />

• ‘Ik had niet verwacht dat er ook partners van patiënten<br />

vrijwilliger zijn bij de <strong>Sarcoidose</strong>.nl. Daardoor vindt ook<br />

mijn partner veel begrip binnen de vereniging.’<br />

• '<strong>Sarcoidose</strong>.nl steunt mij bij deze complexe, vermoeiende<br />

en onbegrepen ziekte.’<br />

Lid worden?<br />

Schrijf je in via https://sarcoidose.nl/welkom<br />

of bel 072 - 792 0767.<br />

Postbus 418, 2000 AK Haarlem | Tel: 072 - 792 0767 | E-mail info@sarcoidose.nl | KvK: 40215493<br />

<strong>Sarcoidose</strong>.nl<br />

Doneer voor onderzoek of voor de vereniging:<br />

NL20 RABO 0158 3999 19<br />

32 SarcoScoop

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!