26.09.2023 Views

WEB

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

nummer 162 | zomer 2023<br />

TSC Contact<br />

Sebastiaan:<br />

“Mijn broertje is uniek en bijzonder!”<br />

De opa en oma van Maite Laura<br />

aan het woord…<br />

Lucas:<br />

“Het kan altijd erger”<br />

www.stsn.nl


In dit nummer<br />

04 Het opa-en-omaperspectief<br />

06 Het LACCS-programma: een lezing door Margreet Hogenkamp<br />

08 Jongeren over hun leven met epilepsie: de ervaringen van Lucas en Natasja<br />

11 Wisselvallig<br />

15 Onlinebijeenkomst over erfrecht: “Keep it simple!”<br />

19 STSN-lid in beeld<br />

22 Signalement<br />

23 Van vijand naar vriend<br />

24 Lotgenotenbijeenkomst voor ouders van jonge kinderen met TSC<br />

25 Young STSN voor het eerst bij elkaar<br />

26 Tip en truc hoek<br />

27 TSC Fonds<br />

27 Agenda<br />

28 Bestuursmededelingen<br />

29 Sponsor de STSN<br />

30 Stichting Tubereuze Sclerosis Nederland<br />

colofon<br />

ISSN 1570 - 5145 | jaargang 40 | nummer 162<br />

Bestuur STSN<br />

Jan-Paul Wagenaar, voorzitter<br />

Dave Tuijp, penningmeester<br />

Youp Bimbergen<br />

Leonore Kuijpers<br />

Secretariaat STSN<br />

Blauwe Baai 14,<br />

1132 PR Volendam<br />

E-mail: info@stsn.nl<br />

Website: www.stsn.nl<br />

Redactie<br />

Fred Bimbergen<br />

Francesco Dioguardi<br />

Yasmara Olyslag<br />

Anna Philipoom<br />

Yvonne Strikwerda<br />

Vormgeving<br />

MEO Alkmaar<br />

Adres TSC Contact<br />

Linnaeuslaan 1 0013<br />

2012PN Haarlem<br />

E-mail: redactie@stsn.nl<br />

TSC Expertisecentrum UMC Utrecht<br />

Polikliniek Erfelijke Aandoeningen (Interne<br />

Geneeskunde)<br />

Drs Evelien Peeters, internist-endocrinoloog<br />

Drs. W.L. de Ranitz-Greven,<br />

internist-endocrinoloog<br />

J. Patist, verpleegkundig specialist<br />

Telefoon: 088-7553232<br />

TSC Expertisecentrum /Sylvia Toth Centrum<br />

UMC Utrecht hersencentrum<br />

Dr. F.E. Jansen, kinderneuroloog<br />

E-mail: STcentrum@umcutrecht.nl<br />

Telefoon: 088-7553898<br />

Klinische Genetica Erasmus MC, Rotterdam<br />

Dr. A. Kievit<br />

Telefoon: 010-4636915<br />

(maandag, dinsdag en donderdag)<br />

Multidisciplinaire TSC polikliniek voor kinderen<br />

Erasmus MC, Sophia Kinderziekenhuis,<br />

Rotterdam<br />

Dr. M.C.Y. de Wit, kinderneuroloog<br />

Drs. G.C.B. de Heus, kinderarts<br />

E-mail: tubereuzesclerose@erasmusmc.nl<br />

Telefoon: 010-7036341<br />

(polikliniek kinderneurologie)<br />

TSC-poli maandelijks op afspraak<br />

TSC Expertisecentrum Erasmus MC<br />

(18+poli) Rotterdam<br />

Dr. L. de Graaf-Herder, internist<br />

Dr. A. van Eeghen, arts voor<br />

verstandelijk gehandicapten (AVG)<br />

Email:<br />

tubereuzesclerose@erasmusmc.nl<br />

Telefoon: 010-7040115<br />

(polikliniek Inwendige<br />

Geneeskunde; vragen naar<br />

mw. Bruinings)<br />

Expertiseteam TSC en Gedrag<br />

Marije Offringa, psycholoog<br />

Leonore Kuijpers, AVG<br />

Richard Slinger, casemanager<br />

Email: ETSCG@2davinci.com<br />

Bank<br />

Rekeningnummer:<br />

NL29R ABO0118941127<br />

t.n.v. STSN<br />

2 zomer 2023 | TSC Contact


26<br />

06<br />

11<br />

19<br />

25<br />

15<br />

Van de redactie<br />

In de lente is de redactie altijd druk met de voorbereidingen<br />

van het zomernummer van TSC Contact, maar dit jaar<br />

voelt de lente al als zomer: de ramen wagenwijd open, de<br />

vogeltjes die fluiten, de zon die naar binnen schijnt en hoge<br />

temperaturen en blauwe luchten, afgewisseld met onweer<br />

en voorjaarsbuien; want dat is natuurlijk óók Nederland.<br />

Maar dat mag de pret niet drukken! Dit is altijd mijn favoriete<br />

periode om aan het blad te werken… Het Van de redactie<br />

stukje is altijd het laatste wat ik op papier zet voor het<br />

tijdschrift, dus ik schrijf dit tekstje weer met een voldaan en<br />

tevreden gevoel; we hebben er volgens mij weer iets moois<br />

van gemaakt met elkaar.<br />

In deze editie van TSC Contact is onder andere een nieuwe<br />

bijdrage te lezen in de, onregelmatig verschijnende, rubriek<br />

over het opa-en-omaperspectief. Ook zijn andere lotgenoten<br />

weer bijeengekomen. Twee van deze groepen doen in dit<br />

zomernummer verslag van hun (online) samenkomen. Verder<br />

vertellen twee jongeren met TSC over hun ervaringen met<br />

de ziekte en wordt het verhaal van Lara weer vervolgd in de<br />

vaste column. In dit blad vindt u daarnaast nog veel meer<br />

leerzame en persoonlijke verhalen!<br />

Vanuit de redactie wensen we u veel leesplezier. We hopen<br />

dat u veel zult hebben aan de inhoud die we hebben<br />

samengesteld voor TSC Contact 162. Daarnaast wensen we u<br />

een fijne zomer toe!<br />

Anna Philipoom<br />

zomer 2023 | TSC Contact<br />

3


Persoonlijk verhaal<br />

Het opa-en-omaperspectief<br />

Op de contactdag in november 2022 maakte ik, Fred Bimbergen, kennis met Martijntje en Rens, de grootouders van<br />

Maite Laura! We hadden een levendig gesprek, waarbij ook hun dochter Marit, de moeder van Maite Laura, nog even<br />

aanschoof. Zij zijn erg betrokken en actieve grootouders, die Maite Laura veel in huis hebben om de moeder vooruit<br />

te helpen. Ze hebben erg fijn en liefdevol contact met hun enige kleindochter. Dat dit veel oplevert, lees je in hun<br />

verhaal. Een verhaal dat zij graag vanuit het ‘opa-en-omaperspectief’ met alle lezers willen delen.<br />

tekst Martijntje Verkerk, Rens van Luijn en Fred Bimbergen foto’s Rens van Luijn en Martijntje Verkerk<br />

1 april 2017: ze kwam te vroeg, niet voor ons en niet voor haar<br />

moeder, maar voor zichzelf. Een verrassing voor iedereen, zo’n<br />

kwetsbaar mensje, piepklein en prachtig… Maite Laura!<br />

snel verlichting en we zagen Maite weer opbloeien zoals<br />

daarvoor. Ze ontwikkelde zich langzamer dan een gemiddeld<br />

kind, maar uiteindelijk werd zij een vrolijke peuter, die vier<br />

dagen per week naar het kinderdagverblijf ging.<br />

Toen Maite Laura net was geboren, zagen wij dat zij haar<br />

ogen helemaal wegdraaide. We schrokken hiervan. We<br />

vroegen aan de verpleegkundige wat dit betekende. Zij<br />

vertelde ons dat dit niets was en dat het vaker voorkwam…<br />

Wij hadden onze twijfels.<br />

In 2019 voltrok zich een ongeval waarbij onze jongste dochter<br />

overleed tijdens een vakantie in Egypte. Totale ontwrichting<br />

en verdriet. Alles veranderde in ons bestaan. De aanwezigheid<br />

van Maite werd zeker een troost! Ze is graag bij ons en wij<br />

verzinnen van alles om haar te laten genieten en soms nog iets<br />

te leren.<br />

Het dagverblijf was een prima plek voor Maite. Wel werden<br />

daar de eerste gedragsproblemen zichtbaar. Maite speelde<br />

weinig met andere kinderen. Met één of twee kinderen was ze<br />

dik bevriend, maar bij het groepsgebeuren wilde zij iets anders<br />

doen. Dan zei ze: “Ik ga eerst dansen in de keuken!” Sommige<br />

leidsters vonden dat goed en andere zeiden: "Nee Maite, hier<br />

komen!” Huilen en verzet waren het gevolg. Het dagverblijf gaf<br />

desondanks mooie jaren en eindigde in een feestelijk afscheid.<br />

Toen Maite zo’n zes maanden oud was, veranderde de vrolijke<br />

Maite in een baby zonder lach en zonder expressie. Ze kromp<br />

in elkaar en huilde van de pijn. Een zoektocht… Wat was dit?<br />

Diverse diagnoses volgden elkaar op. Marit besloot zelf te<br />

gaan zoeken op internet; dit moest het syndroom van West<br />

zijn, epilepsie, Salaam Krampen. De start naar een levenslange<br />

medische begeleiding was daar! Gelukkig gaven de medicijnen<br />

4 zomer 2023 | TSC Contact


Persoonlijk verhaal<br />

Naar de basisschool<br />

Naar groep 1 van basisschool Liduina. Maite ging zonder<br />

morren naar school, hoewel de gedragsproblemen bleven.<br />

Het leek echter of zij daar geen last van had. Er kwamen ook<br />

zindelijkheidsproblemen bij. Uiteindelijk lukte het met veel<br />

geduld om Maite naar de wc te laten gaan om te plassen.<br />

Alles werd uitgeprobeerd om een manier te vinden. Uiteindelijk<br />

werd het een avond-protocol. Met een luier aan wachten<br />

op een ‘cobradrol’. Het is een traject waar veel geduld en<br />

ondersteuning bij nodig is.. Stap voor stap, een stickerbeloning<br />

of een viering met een dans. Je moet er maar opkomen. Het<br />

gaat de goede kant op.<br />

Maite, zes jaar. Ze is nog steeds een fantasierijk, sprankelend<br />

kind vol levenslust! Van de huidige school ligt er een advies<br />

om naar het speciaal onderwijs te gaan. Cognitief is er geen<br />

probleem, maar Maite’s gedragsproblemen passen niet in een<br />

klas met dertig kinderen, wordt gesteld. Heel jammer, vooral<br />

omdat Maite graag naar school gaat.<br />

Marit heeft veel moeite gedaan om binnen de huidige school<br />

oplossingen te zoeken en ze heeft geprobeerd het team en het<br />

bestuur mee te laten denken. het is moeilijk om een plek te<br />

vinden in het speciaal onderwijs en als dat niet lukt en Maite<br />

op de reguliere basisschool moet blijven, is onze indruk dat er<br />

vanuit de schoolleiding weinig inspanning geleverd zal worden<br />

om Maite goed te begeleiden. Extra frustrerend voor haar,<br />

aangezien het een onderdeel is van haar dagelijkse werk. De<br />

overheid heeft de mond vol over passend onderwijs, maar in<br />

de praktijk gaat het niet zonder problemen om dit te realiseren.<br />

Voor Marit begint een zoektocht naar een passende school.<br />

Veel scholen in het speciaal onderwijs zijn vol of hebben een<br />

ander aandachtpunt, of de afstand van huis tot school is een<br />

punt. En het belangrijkste is om een plek te vinden waar Maite<br />

kan gedijen. Wij zien hoeveel emotie en energie het kost om<br />

daarbinnen een weg te vinden. ■<br />

In deze, onregelmatig verschijnende, rubriek<br />

over het opa-en-omaperspectief zijn bijdragen<br />

uit de directe omgeving van TSC-patiënten<br />

welkom. Ze bieden een steunende, begripvolle<br />

en dus waardevolle toevoeging aan het begrip<br />

van de impact van de ziekte op de directe<br />

omgeving. Blijf dus mailen naar de redactie<br />

(redactie@stsn.nl) om een bijdrage voor de<br />

rubriek aan te leveren! In ieder geval deze keer<br />

veel dank aan Martijntje en Rens.<br />

zomer 2023 | TSC Contact<br />

5


Contactdag<br />

Het LACCS-programma:<br />

een lezing door Margreet<br />

Hogenkamp<br />

Op 26 november 2022 was er een STSN Contactdag. Deze werd gehouden in Parc Spelderholt. In het vorige nummer van<br />

TSC Contact deed ik verslag van deze dag en vond u een verslag van de eerste lezing van die dag door Miriam Hufen. De<br />

tweede lezing van het ochtendgedeelte werd gehouden door Margreet Hogenkamp over het LACCS-programma.<br />

tekst en foto’s Yvonne Strikwerda<br />

Margreet Hogenkamp is gedragsdeskundige bij Amerpoort,<br />

een organisatie die woonvormen, dagbesteding,<br />

vrijetijdsbesteding, logeermogelijkheden en andere<br />

ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke<br />

beperking, in Almere, in de provincie Utrecht en in de Gooien<br />

Vechtstreek.<br />

Het LACCS-programma<br />

Het LACCS-programma is een methode om voor cliënten een<br />

‘goed leven’ te realiseren. Oorspronkelijk werd dit instrument<br />

ontworpen voor mensen met een ernstige meervoudige<br />

beperking, maar het wordt nu ook breder ingezet,<br />

bijvoorbeeld voor mensen met dementie.<br />

LACCS is een afkorting voor Lichamelijk welzijn, Alertheid,<br />

Contact, Communicatie en Stimulerende tijdsbesteding. Er is<br />

sprake van een goed leven als er op al deze vijf gebieden<br />

een goede score is. Wat is een ‘goed leven’? Er worden<br />

dingen genoemd zoals veiligheid, gelukkig zijn, autonomie,<br />

plezier, gezondheid, geestelijk welzijn.<br />

Aan elk van de vijf genoemde gebieden kun je een<br />

bepaalde waarde geven: bij het gebied Lichamelijk welzijn<br />

kun je bijvoorbeeld denken aan een goede conditie, goed<br />

verzorgd en gevoed worden en een goede behandeling<br />

krijgen als er gezondheidsproblemen zijn. Bij Alertheid dat er<br />

een balans in de prikkelverwerking is, dat er een goed dagen<br />

nachtritme is en dat de cliënt zich veilig en ontspannen<br />

kan voelen. Een cliënt heeft een ‘goed leven’ als alles goed<br />

voor elkaar is op alle vijf de gebieden. Ongeveer zestig jaar<br />

geleden stond in de zorg voor mensen met een (ernstige)<br />

verstandelijke beperking het medisch model centraal; met<br />

deze LACCS-methodiek is er aandacht voor alle aspecten van<br />

het leven gekomen.<br />

Voor elke cliënt wordt een plan gemaakt, toegespitst op<br />

die persoon. Om het plan te maken, wordt het ‘Goedleven-gesprek’<br />

gevoerd: wat is een goed leven voor die<br />

persoon op alle vijf de gebieden en wat kan de zorg<br />

daaraan bijdragen? Dit plan wordt elk jaar besproken met de<br />

verwanten en de begeleiders en zo mogelijk met de cliënt<br />

zelf. Ieders mening is belangrijk.<br />

Er worden ook doelen gesteld, vanuit een<br />

ontwikkelingsgericht denken. Maar er is een verschil tussen<br />

‘kunnen’ en ‘aankunnen’. Niet alles wat de cliënt technisch<br />

zou kunnen, lukt hem of haar ook.<br />

6 zomer 2023 | TSC Contact


Contactdag<br />

Margreet gaat vervolgens in op de verschillende fasen in de<br />

ontwikkeling: sensatiefase, klikfase en begrijpfase. Om te<br />

weten hoe je met iemand om moet gaan, wil je weten welke<br />

verwachtingen je kunt hebben van die persoon. Kennis van<br />

de verschillende ontwikkelingsfasen helpt daarbij.<br />

Mensen in de sensatiefase ervaren de dingen in het hier<br />

en nu, ze vinden iets prettig of niet prettig, hebben geen<br />

verwachtingen, hun zintuigen bepalen hun ervaring.<br />

Communicatie met mensen die zich in deze fase bevinden,<br />

vereist dat begeleiders signalen leren lezen, want deze<br />

mensen communiceren niet intentioneel, maar met<br />

lichaamstaal, waarbij er vier basisemoties zijn.<br />

In de klikfase is de communicatie meer gestructureerd,<br />

er is aangeleerd gedrag, er zijn niet alleen zintuigelijke<br />

ervaringen, maar de persoon heeft verwachtingen: ‘als<br />

de begeleider de schoenen pakt gaan we wandelen’ (en<br />

hij/zij steekt zijn voeten uit). Met mensen die in deze<br />

fase zitten, kun je wel bewust communiceren. Je kunt<br />

‘klikwoorden’ gebruiken en zo een opeenvolging van<br />

handelingen begeleiden. Maar het gaat om aangeleerd<br />

gedrag, het betekent niet dat de persoon in kwestie ook<br />

echt begrijpt wat er gebeurt. Kijk maar wat er gebeurt als<br />

er iets verandert: dit veroorzaakt stress, want het begrip<br />

waarom iets anders is, ontbreekt. Mensen met ASS zitten<br />

vaak in de klikfase.<br />

De begrijpfase komt overeen met een ontwikkelingsleeftijd<br />

van ongeveer tweeënhalf jaar. Iemand die in de<br />

begrijpfase zit, kan beredeneren waarom iets gebeurt.<br />

Bijvoorbeeld: bij slecht weer trek je een jas aan, want<br />

anders worden je kleren nat: hij of zij kan oorzaak- en<br />

gevolgverbanden begrijpen.<br />

Om iemand goed te begeleiden, moet de ontwikkelingsfase<br />

vastgesteld worden en misschien ook bijgesteld: één keer<br />

per twee jaar vindt er daarom een ‘ontwikkelingsfasegesprek’<br />

plaats met verwanten, begeleiders en een<br />

gedragsdeskundige. Daar worden de vijf gebieden ook bij<br />

betrokken. Zo kun je een profiel van de cliënt opstellen.<br />

Amerpoort heeft een manier ontworpen om per gebied<br />

te kunnen stemmen met alle aanwezigen in welke<br />

ontwikkelingsfase de cliënt zich bevindt (met behulp van<br />

gekleurde houten blokken).<br />

De LACCS-methode (die door Margreet Hogenkamp<br />

overigens als ‘een kapstok’ wordt aangeduid, waaraan<br />

je verschillende methodieken kunt ophangen), is ook<br />

geïntegreerd in het cliëntsysteem van Amerpoort: het ‘goedleven-gesprek’<br />

wordt daarin opgenomen.<br />

Tot slot laat Margreet het publiek nog een opdracht doen:<br />

we krijgen allemaal een snoepje en mogen bepalen wat<br />

we daarmee doen: meteen opeten of bewaren. Mensen die<br />

in de sensatiefase zitten, stoppen het met papier en al in<br />

hun mond, in de klikfase heb je voldoende ervaring om te<br />

weten dat het papier er eerst af moet, maar je zult het dan<br />

waarschijnlijk meteen opeten, iemand in de begrijpfase zal<br />

bijvoorbeeld bedenken dat het beter is om het pas later op<br />

te eten, omdat je anders je tanden moet gaan poetsen…<br />

Ik heb het snoepje meteen opgegeten, niet omdat ik in de<br />

klikfase ben, maar omdat ik een sterk gebit heb... ■<br />

zomer 2023 | TSC Contact<br />

7


Persoonlijk verhaal<br />

Jongeren over hun leven<br />

met epilepsie: de ervaringen<br />

van Lucas en Natasja<br />

Mijn ervaring met epilepsie<br />

tekst en foto Lucas Wagenaar<br />

was. Ik werd overweldigd door depressieve emoties en<br />

het voelde alsof ik weer bij nul was met mijn epilepsie. In<br />

eerste instantie wist ik niet wat het was, maar het was die<br />

verdoemde epilepsie volgens mijn ouders.<br />

Epilepsie mag niet<br />

mijn leven beheersen<br />

In mijn jongere jaren heb ik al epilepsie gehad, want dit<br />

hoorde natuurlijk bij het TSC-ziektebeeld. Maar ik herinner<br />

mij daar weinig van. Behalve als mijn ouders het verhaal<br />

over de Malediven vertellen, waar ik als klein ventje over<br />

het strand heen rende en ik steeds neerviel. Toen hadden<br />

mijn ouders nog niet door dat ik epilepsie had. Pas na een<br />

doktersbezoek in Nederland werd dat geconstateerd. Verder<br />

ken ik zelf niet veel verhalen meer over mijn jongere jaren<br />

met epilepsie. Ik heb een hele lange aanvalsvrije periode<br />

gehad tussen 2007 en 2018. Achteraf gedacht herken ik<br />

wel een paar symptomen van epilepsie in de aanvalsvrije<br />

tijd, maar die kon ik destijds niet verbinden aan epilepsie<br />

wegens mijn gebrek aan herinneringen van hoe epilepsie<br />

voelde. In 2018 kwam ik er op een harde manier achter<br />

dat het nooit weg was geweest. Na een leuke dag met<br />

mijn moeder, we waren naar de bioscoop en daarna naar<br />

de McDonald’s geweest, kreeg ik die avond in mijn slaap<br />

een tonisch-clonische aanval, hierna te noemen TC aanval.<br />

Ik werd door de TC aanval uit mijn slaap gehaald en begon<br />

hevig te schudden. Ik maakte hele harde kreunende<br />

geluiden en ik raakte buiten bewustzijn. Vier uur na de<br />

aanval werd ik weer wakker met spierpijn op alle plekken<br />

die je kan bedenken, totaal in shock over wat er zojuist<br />

voor mijn gevoel nog maar twee minuten geleden gebeurd<br />

Uiteindelijk ben ik na een tijdje opgenomen bij een<br />

polikliniek in Utrecht genaamd SEIN. Na nog een aantal<br />

aanvallen te hebben gehad en medicatie te hebben<br />

gewijzigd, ben ik nu eindelijk in een vrij stabiele periode<br />

beland. Er is wel een keerzijde: ik slik elke dag elf pillen, vijf<br />

in de ochtend en zes in de avond. Maar dat heb ik ervoor<br />

over om normaal te kunnen leven. Ik heb mij weleens in de<br />

steek gelaten gevoeld toen het niet zo soepel ging. Epilepsie<br />

is een nare ziekte. Toen moest ik mijzelf erg hard maken<br />

tegenover de polikliniek om te krijgen wat ik wou. En nu<br />

moet ik dat soms ook nog een beetje doen. Het contact bij<br />

de polikliniek voelt niet altijd even persoonlijk aan: ik voel<br />

mij soms meer een nummer dan een persoon. Maar het is<br />

de enige instantie die mij actief kan helpen om epilepsie<br />

tegen te gaan, dus ik moet het maar accepteren. Met mijn<br />

TSC-ziektebeeld is epilepsie voor mij hetgeen waarvan ik<br />

het meeste merk in mijn dagelijks leven. Het heeft enorm<br />

veel invloed op mijn leven. Ik ga wel gewoon door met mijn<br />

leven, want het kan altijd erger. En dat blijf ik ook tegen<br />

mijzelf zeggen, gezien de problemen die er wereldwijd zijn:<br />

dat ik nog van geluk kan spreken dat ik in een land zoals<br />

Nederland woon, waar de zorg nog aardig goed geregeld is.<br />

Als ik dat niet tegen mijzelf blijf zeggen, dan kom ik gewoon<br />

niet verder en dat moet wel. Dat is heel belangrijk. Epilepsie<br />

mag ook niet mijn leven beheersen, ik heb veel ambities en<br />

dingen die ik wil doen in het leven. Het is nog veel te vroeg<br />

om bij de pakken neer te zitten.<br />

8 zomer 2023 | TSC Contact


Persoonlijk verhaal<br />

Natasja vertelt over haar leven<br />

Natasja leest het contactblad altijd van voor tot achter uit. Het is al een hele tijd geleden dat ze erin heeft gestaan en<br />

ze wil zelf graag een stukje schrijven in het contactblad over haar leven. Het stuk hieronder heeft zij zelf verteld, ik<br />

(moeder Astrid) heb het voor haar opgeschreven.<br />

tekst en foto's Astrid en Natasja Leenheer<br />

Het gaat niet goed met mij. Ik kan veel prikkelingen en<br />

drukte niet meer aan. Ik heb onrustige nachten, waardoor<br />

ik slecht slaap. Misschien kan SEIN me helpen, zodat ik<br />

weer beter kan slapen. Ik heb veel last van pukkeltjes op<br />

mijn huid, maar ik kan zalfjes ook niet verdragen, omdat<br />

ik alles voel. Ik heb ook overal op mijn huid jeuk en dat<br />

vind ik heel vervelend.<br />

In januari is de ambulance drie keer geweest en heb ik<br />

een paar dagen in het ziekenhuis geslapen, omdat ik een<br />

heleboel grote aanvallen kreeg die niet meer ophielden.<br />

Nu voel ik me nog steeds slapjes op mijn benen en ik<br />

heb nog geen energie om weer te gaan sporten.<br />

Dat wil ik wel graag weer kunnen. Op de woning heb<br />

ik veel last van de drukte van medebewoners en op<br />

dagbesteding heb ik geen rustig plekje waar ik even kan<br />

uitrusten. Ik moet vijf dagen werken, maar ik zou liever<br />

vier dagen willen.<br />

Eigenlijk voel ik alles. Ik voel ook mijn tanden en die<br />

doen pijn. En ik hoor en zie alles. Ik voel het speeksel<br />

in mijn mond, ik wil dat niet steeds doorslikken en dan<br />

spuug ik het maar op de grond. Ik kan geen enkele<br />

kleding verdragen. Ik kan niet tegen een ruimte waar<br />

veel mensen zijn die allemaal door elkaar heen praten.<br />

zomer 2023 | TSC Contact<br />

9


Persoonlijk verhaal<br />

maken en Pokémons vangen en dingen maken met<br />

strijkkralen. Ook zou ik graag vriendinnen willen hebben<br />

die koffie komen drinken bij mij. Dan kunnen we gezellig<br />

kletsen. Ook eens op visite tussendoor zou leuk zijn. Dat<br />

mis ik allemaal.<br />

Ik krijg binnenkort een anti-druk pilletje. Hopelijk ga ik<br />

me dan lekkerder in mijn vel voelen.<br />

Groetjes van Natasja<br />

Positieve ontwikkeling<br />

Het is nu vijf weken later en het gaat inmiddels gelukkig<br />

een heel stuk beter met Natasja. Het is duidelijk<br />

geworden dat ze nog erg veel hersteltijd nodig had van<br />

de episodes in januari. Nu we weten dat ze overvraagd<br />

werd en haar agressie voortkwam uit onmacht, hebben<br />

we haar dagprogramma aangepast op de woning en op<br />

dagbesteding. Daarnaast zijn we twee weken geleden<br />

gestart met SSRI medicatie. Dit helpt tegen onrust en<br />

dempt de prikkels. We zijn er nog niet, maar het gaat de<br />

goede kant op! ■<br />

Nu heb ik één op één begeleiding. Ik heb alleen helemaal<br />

geen rust, want ze achtervolgen me overal en vragen<br />

me van alles. Ik heb woede-uitbarstingen en dan maak<br />

ik dingen kapot die me storen, spullen, van alles en<br />

nog wat. Ik ben heel sterk. Ik heb ook gedachten dat<br />

ik mezelf wat wil aandoen en ook anderen wat wil<br />

aandoen: personeel en begeleiding, omdat ze me zoveel<br />

druk geven en ik vind de regels niet leuk. Ook voel ik me<br />

eenzaam. Ik heb geen vriendinnen en ook geen relatie.<br />

Daardoor voel ik me ongelukkig.<br />

Ik wil graag een betere toekomst en me fijn voelen. Nu<br />

voel ik me boos van de regels en droevig van al het<br />

kwaad om me heen. En op de wc doe ik wel eens mijn<br />

ogen dicht en dan komen alle gedachten door mijn hoofd,<br />

ik doe dan mijn vingers tegen mijn slaap. Soms gunnen<br />

ze me daar ook geen rust, dan staan ze te praten door<br />

de deur, en dan zoek ik naar een oplossing hoe ik mezelf<br />

verder zou kunnen redden.<br />

Ik wil graag dat mensen niet zo om me heen praten en<br />

snauwen, maar dat mijn omgeving rustig is, dat ik een<br />

momentje voor mezelf krijg en dat ik niet zo opgejaagd<br />

word door de flexers die het programma willen volgen. Ik<br />

zou graag meer tijd hebben voor mijn hobby’s: kleuren,<br />

knutselen, stoepkrijten en ook wandelen, foto’s en video’s<br />

10 zomer 2023 | TSC Contact


Column<br />

Wisselvallig<br />

Lara (17 jaar) is de dochter van Sandra en Marlon Visch. Haar zusje heet Tessa (14 jaar). Sandra schrijft<br />

driemaandelijks over de leuke en minder leuke aspecten van leven met een kind met TSC.<br />

tekst en foto’s Sandra Visch<br />

niet wilde slapen, maar de mooie kamer hielp dan toch<br />

enorm. Dan was het even huilen, maar zei ze daarna:<br />

“Eén nachtje lukt wel.” Ook de dagen erna bleef het<br />

wisselen tussen veel spanning en verdrietige momenten<br />

en ontspannen in de kamer rondlopen. Dan vroeg Lara:<br />

“Na hoeveel nachtjes ga ik naar huis?” Dat we haar<br />

vertelden dat ze hier nu woont, bij de andere grote<br />

kinderen, kwam niet goed binnen. Het stukje over ‘groot<br />

zijn’ wel; dat ze al zeventien is en dus een mooie kamer<br />

heeft in een huis met andere grote kinderen, dat vindt<br />

ze wel leuk. Maar dat dit betekent dat ze daar woont, dat<br />

gedeelte snapt ze niet.<br />

Ook nu we drie maanden verder zijn is dat nog steeds<br />

de situatie. Ze vraagt het wel minder vaak, maar nog<br />

steeds vraagt ze of we ‘een papier’ willen maken met<br />

‘hoeveel nachtjes nog’, dan bedoelt ze een aftelkalender.<br />

Of ze zegt: “Ik wil ook gewoon mee naar huis, het is niet<br />

eerlijk.” Ze zegt het nu vaak wat minder direct, maar<br />

bijvoorbeeld: “Mag ik dit mee naar huis nemen?” of<br />

“Volgende keer doen we dat in Ede.” En vorige week zei<br />

ze tegen een begeleider: “Ik denk dat ik nog een paar<br />

weken moet blijven…”<br />

Wonen bij SEIN<br />

En toen was daar de grote dag: de dag dat we Lara<br />

weg hebben gebracht naar haar woonplek bij SEIN. Een<br />

moeilijke en emotionele dag, maar de eerste dag en<br />

de dagen erna verliepen wel beter dan verwacht. Lara<br />

vond haar kamer prachtig, ze was er heel blij mee en<br />

keek stralend rond. Dus de goede voorbereidingen en<br />

het maken van een bij haar passende kamer, pakten uit<br />

zoals we gehoopt hadden. Ze zei wel al snel dat ze er<br />

Die eerste drie maanden is het erg wisselvallig gegaan:<br />

ze heeft goede dagen en slechte dagen. Er zijn<br />

momenten dat ze blij en ontspannen is en ook verdrietige<br />

en boze dagen. Soms een week zonder verdriet en<br />

dan weer een mindere week. Wat me vanaf het begin<br />

enorm is meegevallen is dat Lara van alles vraagt aan<br />

de begeleiders. Ik dacht dat ze dit niet zou durven, maar<br />

het lukt haar om te vragen om iets te eten of drinken. Of<br />

hulp te vragen als iets niet lukt. Ook vroeg ze in de eerste<br />

week vaak om een knuffel aan de begeleiders. Dat vond<br />

ik wel apart, omdat ze hen nog helemaal niet kende,<br />

maar ze had er blijkbaar veel behoefte aan. Inmiddels<br />

vraagt ze dat niet vaak meer. Ze noemt iedereen ‘juf’ en<br />

‘meester’, want ze kan de namen niet goed onthouden.<br />

Dat vonden sommige begeleiders eerst vreemd, maar dat<br />

zijn ze nu wel gewend.<br />

zomer 2023 | TSC Contact<br />

11


Column<br />

“Ik denk dat ik nog een paar<br />

weken moet blijven…”<br />

Net als thuis is ze op haar nieuwe woonplek vooral<br />

veel op haar kamer en is ze het liefste in haar eigen<br />

wereldje. De eerste maand lukte het nog niet om Lara<br />

in de woonkamer met de andere bewoners te laten<br />

eten. Vooraf was ook afgesproken dat dit niet meteen<br />

geprobeerd ging worden. Maar nu lukt het vaak wel met<br />

het avondeten. Ook komt ze regelmatig even contact<br />

zoeken door de woonkamer in te lopen en even een<br />

paar minuten op de bank te zitten. Heel veel meer<br />

dan dat lukt nog niet, maar het is mooi dat er meer<br />

contactmomentjes zijn. De eerste periode was Lara heel<br />

meewerkend, bijvoorbeeld met douchen en aankleden.<br />

’s Avonds werkte ze ook goed mee als het tijd was om<br />

tanden te poetsen. We hadden het idee dat ze hard haar<br />

best deed om mee te werken met de gedachte dat ze<br />

dan daarna weer naar huis mocht… Nu is ze niet meer<br />

zo meewerkend. De laatste weken wil ze vrijwel nooit<br />

douchen. Inmiddels weten ze daar ook dat het echt niet<br />

gaat lukken als ze niet wil. Ook ’s avonds werkt ze vaak<br />

niet mee. Dan wil ze niet gaan slapen en dus ook geen<br />

pyjama aan, et cetera. Ze kan dan erg gespannen en<br />

bozig zijn, of gewoon heel hyper, en dan gaat ze totaal<br />

niet meewerken als het bedtijd is. Halve of hele nachten<br />

wakker blijven doet ze daar ook, net als thuis. Gelukkig is<br />

het qua agressie tot nu toe meegevallen, al heeft ze wel<br />

wat klappen uitgedeeld. Meestal is het op mij gericht,<br />

soms op Marlon en ook enkele keren heeft ze een<br />

begeleider geslagen. Daar is wel begrip voor, het wordt<br />

gezien als leermomenten wanneer dat gebeurt, zoals op<br />

tijd spanning herkennen en afstand houden.<br />

12 zomer 2023 | TSC Contact


Column<br />

Op bezoek<br />

We zijn drie keer per week een middag bij Lara, dan<br />

blijven we zo’n vier uurtjes bij haar. Of nou ja, niet echt<br />

vier uur bij Lara… In die vier uur breng ik ongeveer een<br />

half uur in haar kamer door. In de beginperiode sliep<br />

ze meestal de halve tijd dat we er waren. Ook wil Lara<br />

meestal niets samen doen, vaak wil ze gewoon alleen<br />

zijn. Dus dan hoor ik al snel een duidelijk: “Wil je even<br />

weggaan.” Maar het lukt altijd wel om haar kamer weer<br />

netjes te maken: wasgoed verzamelen, doekje over<br />

bureau en kastjes, wc schoonmaken, et cetera. Ik vind<br />

het wel fijn om me even nuttig te maken en ik doe het<br />

stilletjes en in etappes zodat Lara er geen last van heeft.<br />

Vaak begroet ze ons wel als we binnenkomen en ook<br />

neemt ze meestal afscheid van ons. Als ze een goede dag<br />

heeft, zwaait ze ons met een lach uit in de gang. Op een<br />

mindere dag ligt ze wat sip in bed en lukt gedag zeggen<br />

niet echt. Bij binnenkomst stelt Lara meestal meteen de<br />

vraag: “Heb je wat lekkers bij je?” Ik heb altijd een tasje<br />

mee met wat dingen die Lara graag eet en drinkt, zoals<br />

haar eigen soort crackers, maiswafels, lekkere salades,<br />

sapjes. Inmiddels wordt dat allemaal besteld door de<br />

begeleiding, maar ik neem altijd lekkers mee. Ook<br />

gezonde dingen, zoals frambozen, maar ook extra lekkere<br />

dingen zoals een stukje taart, chocola of nootjes. Het is<br />

fijn om haar even blij te kunnen maken daarmee. Andere<br />

bewoners worden enkele keren per week opgehaald door<br />

een ouder en gaan dan even shoppen of ergens eten. Wij<br />

nemen gewoon wat dingen mee omdat we haar bijna<br />

nooit naar buiten krijgen. Meestal is ze daar te moe voor.<br />

Maar we hopen natuurlijk dat we ‘later’ meer met haar<br />

kunnen gaan ondernemen.<br />

We brengen veel tijd door in de gezamenlijke<br />

woonkamer. Daar voelen we ons nu op ons gemak en de<br />

andere bewoners reageren vaak enthousiast als ze ons<br />

zien, dus dat is leuk. Er is ook een kleinere aangrenzende<br />

kamer waar Marlon en ik rustiger kunnen zitten, met een<br />

kopje thee en een tijdschrift, of iPad. We moeten er maar<br />

het beste van maken. Het is nu vier keer gelukt om Lara<br />

mee naar buiten te krijgen, voor een ommetje over het<br />

terrein, even kijken bij de paarden. We zijn ook een paar<br />

keer met de auto weg geweest, maar dat was steeds een<br />

ramp. In de auto gaat het ‘mis’ bij Lara, dan geeft ze aan<br />

dat ze naar huis wil en wordt ze heel boos. Recent lukte<br />

het eindelijk een keer wel om zonder drama met de auto<br />

weg te gaan. We zijn gaan zwemmen en frietjes eten en<br />

dat was een fijne middag. In de auto ging het die keer<br />

ook goed. Maar we zijn er nog niet, want de keer<br />

erna was er weer veel boosheid en slaan… Gelukkig<br />

was het toen maar een heel kort stukje rijden.<br />

Verandering medicatie<br />

Aan de medicijnen voor de epilepsie zijn nog geen<br />

aanpassingen gedaan, maar we zijn wel gestart<br />

met de afbouw van de Haldol-medicatie. Deze<br />

antipsychoticum heeft ze nu al twee jaar, maar we<br />

vinden (al die tijd al) dat het weinig goeds doet<br />

voor haar en wel veel bijwerkingen geeft. Dus het<br />

wordt heel langzaamaan afgebouwd. We merken<br />

daar al effect van, want Lara is overdag veel minder<br />

vermoeid en komt ook wat meer helder over; ze stelt<br />

vragen en begint soms een gesprekje. Helaas waren<br />

er ook enkele signalen dat ze toch een antipsychotica<br />

nodig heeft, dus sinds kort is ze gestart met een<br />

ander middel. Een middel dat minder bijwerkingen<br />

heeft en de nachtrust zou moeten bevorderen. Tot<br />

nu toe is dat inderdaad het geval: Lara heeft in de<br />

afgelopen anderhalve week veel goede nachten<br />

gehad. Dus hopelijk blijft dat effect aanhouden.<br />

Ik ben ook benieuwd wat de afbouw van de Haldol<br />

voor effect gaat hebben op de epilepsie. Sinds de<br />

start van de Haldol was de epilepsie toegenomen,<br />

met name de grotere aanvallen. Dus mijn hoop is dat<br />

de epilepsie minder hevig wordt. Sinds ze bij SEIN<br />

zomer 2023 | TSC Contact<br />

13


Column<br />

woont, is er helaas minder zicht op de aanvallen, doordat<br />

ze veel op haar kamer is. De grotere aanvallen krijgen ze<br />

meestal wel mee. Sowieso op bed, want ze heeft een<br />

Epicare op haar matras. Een grote aanval hoor je ook wel<br />

van een afstandje, alleen zijn ze er dan wel vaak (te) laat<br />

bij. Sinds ze daar woont, heeft Lara zich nu een paar keer<br />

flink bezeerd bij een aanval. De laatste keer waren haar<br />

voorhoofd en oog flink gezwollen en had ze erg veel pijn.<br />

De zwellingen en bloeduitstortingen waren zelfs na twee<br />

weken nog fors, maar nu we ruim vier weken verder zijn,<br />

is er alleen nog een lichte zwelling en heeft ze er geen<br />

last meer van.<br />

Het is echt een achtbaan aan veranderingen en emoties.<br />

Niet alleen voor Lara, maar ook voor mij. Met mijn<br />

verstand weet ik dat we geen andere keus hadden, maar<br />

mijn gevoel gaat alle kanten op. Ik krijg vaak de vraag<br />

of Lara ‘al helemaal gewend is’ en of ik ‘geniet van de<br />

rust in huis’ en meer van dat soort vragen. Op dat soort<br />

momenten denk ik dat niemand deze situatie begrijpt…<br />

Maar ik weet dat er TSC-leden zijn die (helaas) in hetzelfde<br />

schuitje zitten en dit snappen en herkennen. Petje af en<br />

een dikke knuffel voor iedereen die dit meemaakt. ■<br />

14 zomer 2023 | TSC Contact


Erfrecht<br />

Onlinebijeenkomst over<br />

erfrecht: “Keep it simple!”<br />

Op dinsdagavond 23 mei was er veel belangstelling en een heel informatieve en geanimeerde onlinebijeenkomst<br />

over erfrecht, dit op initiatief van Leonore Kuijpers. Zij organiseerde dit vanuit het bestuur STSN naar aanleiding<br />

van vragen van leden.<br />

tekst Fred van Bimbergen foto’s Pauline Hentenaar en Joline de Jonge<br />

Pauline Hentenaar<br />

Voor de inleiding en het beantwoorden van vragen had<br />

Leonore mevrouw Pauline Hentenaar (advocaat familie(-erf)<br />

recht) en mevrouw Joline de Jonge (kandidaat-notaris)<br />

bereid gevonden een inleiding te verzorgen en vragen te<br />

beantwoorden. Zij deden dat vanuit hun specifieke kennis op<br />

hun respectievelijke vakgebieden.<br />

Om maar met hun slotconclusie te beginnen: “Keep it<br />

simple!” Waarom dit? Ook in deze bijeenkomst bleek<br />

dat de vragen van veel ouders van een kind met een<br />

(verstandelijke) beperking als achtergrond hadden dat men<br />

graag wil voorkomen dat deze kinderen vermogend zouden<br />

worden. En als gevolg daarvan hoge bijdragen voor zorg<br />

en belastingen verschuldigd worden. Ook wordt het als<br />

ongewenst ervaren dat deze bijdragen dan feitelijk van het<br />

door hen opgebouwde vermogen wegvloeien.<br />

Om hierop een antwoord te vinden is er een neiging<br />

tot allerlei constructies om zulks te voorkomen. In veel<br />

gevallen is dit door de overheid echter bemoeilijkt of<br />

onmogelijk gemaakt.<br />

Soms kun je als ouders je beter neerleggen bij de situatie<br />

zoals die is na het overlijden, bijvoorbeeld als er maar<br />

één kind is, dat dus alles erft, en zorgen voor een goede<br />

bewindvoerder die zorgt voor de concrete bestedingen<br />

vanuit de erfenis. Beter dat dan het bij leven optuigen<br />

van allerlei ingewikkelde constructies om te proberen de<br />

erfbelasting te verminderen of de zorgbijdrage te verlagen.<br />

Joline de Jonge<br />

De deskundigen die ons vanavond door de juridische stof<br />

leidden, hebben beide hun eigen plaats in het proces. Zo is<br />

een notaris van tevoren of vlak na het overlijden betrokken<br />

(voor het maken van een testament bijvoorbeeld) en de<br />

advocaat pas als er, zoals ze het zelf noemde, ‘gedoe’ komt<br />

en een juridische strijd dreigt of start.<br />

De volgende onderdelen kwamen deze avond aan de orde,<br />

waarbij de luisteraars toch vooral werden uitgenodigd direct<br />

hun vragen te stellen.<br />

1) Erfrecht, hoe werkt dat, wat is de legitieme (minimaal<br />

recht van een kind)<br />

2) Rol van de kantonrechter<br />

3) Bewindvoerders in het erfrecht<br />

4) Eigen levenstestament, doel om te regelen wat<br />

passend is.<br />

1. Wat zegt de wet over het erfrecht<br />

voor de ouders van een kind met een<br />

verstandelijke beperking?<br />

Uitgangspunt voor de betrokken kinderen is dat de<br />

echtgenoot na het overlijden van de partner eigenaar van<br />

alle bezittingen wordt. Deze heeft dan een schuld aan de<br />

kinderen (anders gezegd: het erfdeel van de kinderen is<br />

een vordering op hun overleden ouder), die pas opeisbaar<br />

wordt als de laatste ouder overlijdt. Vervolgens worden<br />

de bezittingen voor een gelijk deel verdeeld onder alle<br />

kinderen. Ook iets om bij stil te staan is de mogelijkheid dat<br />

zomer 2023 | TSC Contact<br />

15


Erfrecht<br />

een kind vóór de ouders overlijdt. Volgens de wet zijn dan<br />

de ouders en broers en zussen erfgenaam.<br />

Bij het opstellen van een testament kan van de wettelijke<br />

regels worden afgeweken, maar een kind behoudt altijd zijn<br />

wettelijke deel, dat we de ‘legitieme portie’ noemen.<br />

Kinderen kunnen ook hun eigen testament laten<br />

maken. Als ze onder curatele staan niet, maar bij een<br />

onderbewindstelling wel. Daarvoor moeten ze toestemming<br />

van de kantonrechter vragen. Dit komt niet veel voor,<br />

maar het kan wel. Het mag duidelijk zijn dat ouders geen<br />

testament kunnen maken voor hun kind. Een kind moet<br />

wel wilsbekwaam zijn om een testament te kunnen<br />

maken. Maar let op: wilsbekwaam in het notariaat kent een<br />

andere inhoud dan bijvoorbeeld in de medische wereld. Als<br />

iemand een consistent en tot twee keer toe gelijk verhaal<br />

zonder andere aanwezigen vertelt tegen de notaris, is het<br />

voldoende om voor de notaris wilsbekwaam te worden<br />

geacht en een testament op te stellen.<br />

2. Wanneer gaat de rechter zich met een<br />

nalatenschap bemoeien?<br />

Joline de Jonge grijpt dit ook aan om te benadrukken<br />

dat dit voor iedereen geldt. Een testament opstellen<br />

en onderhouden (als omstandigheden wijzigen) is van<br />

belang. Stel dat er een moment komt dat men niet meer<br />

wilsbekwaam zou zijn, dan kan er geen testament worden<br />

opgesteld of gewijzigd. Een testament heeft veel aspecten.<br />

Te beginnen met: wie zijn de erfgenamen? Maar ook veel<br />

meer, denk aan: “Ik wil dat de sieraden naar …gaan” of “ik<br />

wil een executeur benoemen” (iemand die de nalatenschap<br />

regelt). In de situatie van de deelnemers van vandaag kan<br />

het ook mogelijk zijn je af te vragen “wat heeft mijn kind<br />

nu nodig” en hoe verhoudt zich dit tot de behoeften van de<br />

andere kinderen, mochten die er zijn.<br />

Soms hebben kinderen geen behoefte aan meer vermogen.<br />

In zo’n geval kunnen ze bij testament onterfd worden. Ze<br />

behouden dan wel hun ‘legitieme portie’ (zie kader).<br />

Het helemaal onterven van een kind met een verstandelijke<br />

beperking en bewindvoering kan wel heel lastig zijn. De<br />

bewindvoerder zal doorgaans via de rechtbank voor de<br />

legitieme portie van zijn/haar klant gaan. Een mogelijkheid<br />

die wordt genoemd, is om in een testament te omschrijven<br />

wat de situatie is (kind met verstandelijke beperking), waar<br />

dit kind blij van wordt en waarvan niet. Als deze situatie<br />

wordt omschreven en daaraan wordt gekoppeld voor welke<br />

erfverdeling er daarom wordt gekozen, dan zal daar een<br />

rechter in mee moeten gaan.<br />

Pauline Hentenaar brengt ook nog het begrip ‘legitieme<br />

massa’ in. Dit is een aanzienlijk ruimer begrip dan de<br />

legitieme portie. Bij goede familieverhoudingen zal dit niet<br />

aan de orde zijn, maar bij ‘gedoe of onenigheid’ komt er<br />

al snel een advocaat om de hoek kijken die dit zeker aan<br />

de orde zal stellen voor de cliënt. En dan komt het in dit<br />

soort zaken al snel neer op de bewijslast. Zijn giften wel<br />

vastgelegd? En verschillende andere situaties zijn denkbaar.<br />

Een andere mogelijkheid die wordt genoemd is<br />

het betrokken kind het vruchtgebruik geven van de<br />

nalatenschap. De andere kinderen kunnen er dan voor<br />

zorgen dat deze opbrengst ten goede komt aan hun broer/<br />

zus met beperking. De rechter zou hierin mee kunnen gaan<br />

bij een goed onderbouwd verhaal. Let wel, deze constructie<br />

is niet de bedoeling, er is ook geen garantie dat het lukt.<br />

3. De bewindvoerder in het erfrecht<br />

Als de situatie zich voordoet dat beide ouders zijn overleden<br />

en de nalatenschap moet worden verdeeld, zijn er veel<br />

zaken te regelen en handelingen te doen. Mocht een van de<br />

kinderen een bewindvoerder hebben, dan zal deze voor zijn<br />

klant ervoor trachten te zorgen dat hem zijn deel toekomt.<br />

Dit betekent bijvoorbeeld wel dat de kantonrechter zal<br />

moeten worden verzocht om instemming met bijvoorbeeld<br />

de verkoop van het ouderlijk huis.<br />

Stel: er zijn drie kinderen, waarvan er één een verstandelijke<br />

beperking heeft en in een zorginstelling woont. Dan<br />

kun je in het testament omschrijven dat twee kinderen<br />

erfgenaam zijn en dat deze twee de zaken ook voor<br />

het kind met de beperking regelen. Deze ontvangt dan<br />

bijvoorbeeld een in het testament omschreven geldbedrag.<br />

Er kan in het testament ook gekozen worden voor een<br />

afwikkelingsbewindvoerder. De wet biedt deze mogelijkheid<br />

en het kan ervoor zorgen dat afwikkelingen niet ontzettend<br />

moeizaam gaan verlopen. Voor de inleiders van vanavond<br />

verdient echter de eerste mogelijkheid de voorkeur. Joline de<br />

Jonge zegt dat dit voor haar een heel belangrijk onderwerp<br />

is, omdat ouders van tevoren dus aandacht kunnen en<br />

zouden moeten geven aan dat het voor de andere kinderen<br />

werkbaar blijft.<br />

Wat als je nu maar één kind hebt, wordt aan de orde<br />

gesteld. Een situatie waar afgaand op de vragen meer<br />

ouders mee te maken hebben. Bij de aanwezigen vanavond<br />

gaat het dan om een kind met een verstandelijke beperking<br />

waarvan de ouders curator of bewindvoerder zijn. Joline de<br />

Jong vertelt dat de erfenis in dit geval voor dat ene kind<br />

is, mits het niet onterfd is. Het maakt niet uit of het kind<br />

volwassen of minderjarig is. Mocht dit niet de bedoeling zijn,<br />

dan kan in een testament ook voor deze ene erfgenaam<br />

een bewindvoerder worden aangesteld die het vermogen<br />

beheert. Uiteraard komt deze bewindvoerder dan van buiten<br />

de directe familie.<br />

De notaris zegt voorts dat de enige mogelijkheid is om zo<br />

16 zomer 2023 | TSC Contact


Erfrecht<br />

min mogelijk aan belastingen en CAK te betalen is te zorgen<br />

dat je zo min mogelijk hebt! Dit is uiteraard een dilemma, en<br />

ook sterk individueel gekleurd. Want als je ervoor zorgt zo<br />

min mogelijk te hebben, betekent dit ook dat je zelf minder<br />

te besteden hebt. In vroeger tijden moest je bij opname in<br />

een verzorgingshuis ook je vermogen opsouperen. Nu was<br />

het in die tijd gebruikelijker dat er een opname kwam, in<br />

tegenstelling tot vandaag de dag. Er wordt gestreefd naar<br />

zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Waarvoor je uiteraard<br />

ook geld nodig hebt. Er wordt gevraagd om mogelijke<br />

‘ontsnappingsmogelijkheden’: de beoogde bewindvoerder<br />

voor als je overleden bent tot erfgenaam maken; het<br />

vermogen in een stichting onderbrengen worden genoemd.<br />

Het zijn mogelijkheden volgens de notaris, maar let wel op:<br />

de erfbelasting voor niet-familieleden is hoog. Bij gefaseerd<br />

schenken tevoren komt het toch aan op vertrouwen, maar<br />

het kan wel zinvol zijn. “Onderbrengen in een stichting<br />

zou een goed doel kunnen zijn: bijvoorbeeld voor een<br />

kleinschalige woonvorm voor kinderen zoals je zelf hebt”,<br />

volgens Joline de Jong. Om fiscaal aantrekkelijk te zijn, moet<br />

het wel een ANBI-stichting zijn, dus voor een algemeen<br />

erkend doel. En dit kan nooit als het doel van de stichting<br />

alleen je eigen kind betreft.<br />

In het voorgaande is het al enigszins aan de orde geweest.<br />

Het is zinvol om in het testament bewindvoering te<br />

regelen door deze zelf aan te wijzen. Juist als je zelf<br />

(eventueel met partner) bewindvoerder bent voor je kind,<br />

is dit belangrijk. De zoektocht, als dit niet een bekende<br />

is waarmee dit besproken is, naar bewindvoering bij<br />

een professioneel kantoor, is nog niet eenvoudig. Waar<br />

selecteer je op, zijn er kwaliteitseisen, hoe vind je een<br />

betrouwbare bewindvoerder?<br />

Pauline Hentenaar vertelt dat ‘bewindvoerder’ een vrij<br />

beroep is. Er zijn opleidingen en beroepsverenigingen, maar<br />

bij het kantongerecht komen zoveel zaken langs die over<br />

bewindvoering gaan dat het onmogelijk is voor de rechter<br />

om hier snel en doeltreffend controle op te houden. Er<br />

gebeuren dus ook wel foute zaken mee. Ingrijpen achteraf<br />

levert niet altijd iets op, want dan gaat het doorgaans om de<br />

‘kale kip’. Soelaas kan bieden (maar is geen garantie) om<br />

twee personen tot bewindvoerder te benoemen. Dit wordt<br />

wel het “4-ogen systeem” genoemd. Hierdoor kan niet één<br />

persoon eigenmachtig optreden met de erfenis.<br />

Een bewindvoerder die wordt opgenomen in het testament<br />

zal doorgaans voor de rechtbank geen probleem opleveren.<br />

Personen die zelf worden aangedragen of verzocht moeten<br />

de instemming krijgen van de kantonrechter. Uiteraard moet<br />

de bewindvoerder daar verantwoording aan afleggen over<br />

zijn/haar werkzaamheden. Omdat er een hoge werkdruk<br />

bij de kantonrechter is en verzoeken om toestemming<br />

om hogere uitgaven (boven 1000 euro) te mogen doen<br />

traag verlopen, is het soms handig om bij de beoogd<br />

bewindvoerder een potje met geld te stallen zodat deze snel<br />

aan de slag kan, mocht de situatie zich voordoen. Uiteraard<br />

is dit altijd op basis van vertrouwen. Een bewindvoerder of<br />

mentor erft niet. Mocht dit toch in het testament staan dan<br />

is hier erfbelasting over verschuldigd. Als dit iemand is van<br />

buiten het gezin valt dit in het hoge (30-40%) tarief.<br />

4. Eigen levenstestament,<br />

regelen wat passend is.<br />

Niet voor het kind met een verstandelijke beperking, maar<br />

voor de ouders is het raadzaam na te denken over een<br />

‘levenstestament’. Hierin kun je wensen over financiële en<br />

medische zaken vastleggen. In zo’n levenstestament geef<br />

je anderen een volmacht voor als jou iets overkomt. De<br />

medische zaken in zo’n testament kun je bespreken met je<br />

huisarts. Voor je wensen voor je kind met een verstandelijke<br />

beperking kun je dit bespreken met degene die je daarvoor<br />

de volmacht wilt geven. Leg geen details vast in een akte,<br />

is het advies, dit is vaak te statisch. Bespreek je wensen,<br />

vertrouwen is belangrijk en veel zaken laten zich niet vatten<br />

in regels en wetten.<br />

Als je kinderen allemaal minderjarig zijn, kun je dan niet één<br />

daarvan in je testament aanwijzen als bewindvoerder voor<br />

degene met een beperking? “Neen”, antwoordt Pauline, ”<br />

dat kan inderdaad niet.” Wat wel kan, is in een testament<br />

voor de situatie dat alle kinderen jonger zijn dan achttien<br />

jaar, voogdij benoemen. Verder kun je ook beschrijven, dat<br />

mocht een van de kinderen daarna meerderjarig worden,<br />

hij of zij dit kan overnemen en ook bewindvoerder voor<br />

de ander wordt. Bespreek dit met de notaris, in veel<br />

gevallen wordt een oudere leeftijd gekozen (25 jaar) om de<br />

beschikking over het (omgaan met veel) geld te verkrijgen.<br />

Bespreken is ook van belang, omdat de ervaring leert: hoe<br />

dichter je bij een punt komt dat je dat niet meer kunt, hoe<br />

lastiger het wordt om dingen geregeld te krijgen. Op tijd<br />

bespreken, vastleggen en met enige regelmaat bespreken of<br />

er veranderingen nodig zijn. Dit kost inderdaad geld, maar<br />

het is veel goedkoper dan allerlei juridische procedures later.<br />

Bovendien geeft dat ook veel emotionele ellende en stress.<br />

In de laatste vragen komt ook nog de situatie van opa en<br />

oma aan de orde. Stel dat opa en oma bij testament alle<br />

kleinkinderen een erfdeel toekennen (kinderen erven niet<br />

bij wet van hun grootouders). In de situatie die aan de<br />

orde komt, is het kleinkind met de verstandelijke beperking<br />

hiervan uitgesloten door de grootouders. Dit kleinkind is niet<br />

direct gebaat bij een vermogen, wordt gedacht. Hier kun je<br />

zomer 2023 | TSC Contact<br />

17


Erfrecht<br />

ook praktische oplossingen in zoeken. Dit is juist geboden.<br />

In het voorbeeld schenken de grootouders bij leven al een<br />

deel aan de ouders van het kleinkind met de beperking. Zij<br />

kunnen doelgericht deze schenking aan hun kind ten goede<br />

laten komen.<br />

Verder nog een los eindje: in een testament<br />

kan worden uitgesloten dat een erfenis in een<br />

huwelijksgoederengemeenschap valt. Dit met het oog op<br />

het geld in de familie houden. Voorts kan ook vastgelegd<br />

worden wat er met een erfenis gebeurt als de erfgenaam<br />

overlijdt. Advies is echter: probeer niet te veel over je graf te<br />

regeren, dit is voer voor procederen.<br />

Leonore Kuijpers bedankt Pauline en Joline voor hun<br />

bereidheid en uitleg namens de STSN en de deelnemers<br />

van vanavond. ■<br />

Legitieme portie:<br />

Bij testament kan een erfgenaam uitgesloten worden van<br />

een erfenis. “Onterven” heet dit. Wanneer dit zo vastgelegd<br />

wordt betekent het niet dat een erfgenaam helemaal niets<br />

krijgt! Hij of zij kan aanspraak maken op de helft van wat<br />

normaliter ontvangen zou worden. Let wel: er moet om<br />

gevraagd worden, dit gaat niet vanzelf. Bijvoorbeeld: iemand<br />

heeft 3 kinderen en onterft er daarvan 1. Deze zou zonder<br />

die uitsluiting 1/3 deel van de erfenis ontvangen, na de<br />

uitsluiting ontvangt dit kind daarvan nog de helft, dus in dit<br />

voorbeeld 1/6 deel. In geld gerekend: Als de erfenis 60.000<br />

euro bedraagt zou ieder van de drie kinderen normaal<br />

gesproken 20.000 euro erven. Na het onterven van 1 van de<br />

3 ontvangt dat kind nog de helft daarvan, dus 10.000 euro.<br />

De andere 2 kinderen delen de rest, dus ieder 25.000 euro.<br />

Legitieme massa:<br />

Het bepalen van de legitieme portie is feitelijk nog wat<br />

ingewikkelder. De wet gaat uit van een legitieme “massa”.<br />

Hierbij wordt meegeteld wat iemand in de 5 jaren voor het<br />

overlijden al heeft ontvangen. Het gaat dan niet alleen om<br />

geld, maar ook de waarde van goederen. In het voorbeeld<br />

hierboven: stel dat het onterfde kind 4 jaar geleden in een<br />

beschermde woonvorm is gaan wonen. De ouders hebben<br />

de complete inrichting van het eigen appartementje van dit<br />

kind betaald. Dit kostte de ouders 10.000 euro, bonnen zijn<br />

hiervan aanwezig of een schuldverklaring is opgemaakt.<br />

Van de legitieme portie van dit kind worden deze kosten<br />

afgetrokken. Zodoende zou het kind 10.000 euro ontvangen<br />

waarop de 10.000 euro inrichtingskosten worden afgetrokken.<br />

Er resteert dan niets meer te erven. Let wel: het gaat niet<br />

alleen om de laatste 5 jaren maar wettelijk om alle giften en<br />

schenkingen bij leven aan de kinderen en kleinkinderen.<br />

Testament op de langstlevende:<br />

In Nederland hoeft sinds een aantal jaren geen bepaling op<br />

de langstlevende in het testament te worden opgenomen.<br />

Dit is wet geworden en gaat dus in alle gevallen op. Het<br />

betekent dat van een echtpaar na het overlijden van de ene<br />

partner, de ander automatisch alles ontvangt wat men op<br />

dat moment samen heeft. De waarde van de erfdelen kan<br />

worden uitgerekend maar hier kan geen aanspraak op worden<br />

gemaakt. Van erfbelasting vrijgestelde bedragen 2023:<br />

Van erfbelasting vrijgestelde bedragen 2023<br />

Je bent:<br />

Bedrag van uw vrijstelling in<br />

2023<br />

Echtgenoot,<br />

geregistreerd partner<br />

of samenwonend partner € 723.526<br />

Kind, pleegkind of stiefkind € 22.918<br />

Kleinkind € 22.918<br />

Achterkleinkind € 2.418<br />

Kind met een beperking € 68.740 (Hiervoor gelden<br />

voorwaarden).<br />

Ouder € 54.270<br />

Erven u en uw partner allebei?<br />

Dan is de vrijstelling voor u<br />

samen € 54.270.<br />

Andere erfgenaam,<br />

bijvoorbeeld een broer of zus € 2.418<br />

Tarieven erfbelasting 2023<br />

Waarde erfenis<br />

Partner<br />

(Pleeg- of<br />

stief)kind<br />

Kind met een<br />

beperking<br />

Kleinkinderen<br />

en verdere<br />

afstammelingen<br />

Boven<br />

vrijstelling:<br />

€ 0 - € 138.641 10% 18% 30%<br />

€ 138.642 en<br />

meer 20% 36% 40%<br />

Overige<br />

erfgenamen<br />

(zoals een<br />

broer, zus of<br />

ouders)<br />

18 zomer 2023 | TSC Contact


Interview<br />

STSN-lid in beeld<br />

Yvonne Strikwerda benadert in deze rubriek een STSN-lid om zijn of haar verhaal te vertellen naar aanleiding van de<br />

onderstaande vragen. Dit keer is het Sebastiaan Olyslag.<br />

tekst en foto's Sebastiaan Olyslag<br />

Zou je je aan onze lezers voor willen<br />

stellen?<br />

Mijn naam is Sebastiaan Olyslag en ik wil graag iets<br />

vertellen over mijn leven en mijn broertje Jochem. Ik ben 18<br />

jaar oud en ik heb één broertje, Jochem. Ik zal mijzelf eerst<br />

kort voorstellen. Ik ben tweedejaars student Bedrijfskunde<br />

in Enschede. Ik ga graag uit met vrienden, maar ik houd<br />

ook van een diepgaand gesprek. Naast mijn studie heb ik<br />

al twee jaar een bijbaan waar ik een aantal keren per week<br />

mag werken. Ik werk op een kleinschalige woonvorm van<br />

21 ouderen met dementie. Ik ben daar gastheer en soms<br />

maak ik de studio’s schoon. Ik vind het prachtig om met<br />

deze ouderen te werken. Ik heb fijne gesprekken met hen,<br />

leer van hun verhalen over vroeger en ik haal veel grapjes<br />

met hen uit en zorg voor een gezellige sfeer. Regelmatig ga<br />

ik met de ouderen dansen, zingen of spelletjes doen. Verder<br />

help ik mee met de maaltijd en het koffie- en theemoment.<br />

Ik ben heel blij met deze baan en dat ik iets kan betekenen<br />

voor deze doelgroep. Ik denk dat het hebben van een<br />

bijzonder broertje, mij heel geschikt heeft gemaakt voor dit<br />

werk. Ik sta nergens van te kijken.<br />

Jochem is onlangs zestien jaar geworden en hij heeft TSC,<br />

wat betekent dat hij veel dingen niet of minder goed kan<br />

doen dan anderen. Het is soms best lastig om te zien hoe hij<br />

worstelt met alledaagse taken, maar we doen ons best om<br />

hem te helpen. Het is vooral een kwestie van veel geduld<br />

hebben. Jochem kan niet praten, maar door een combinatie<br />

van klanken en gebarentaal kunnen we gelukkig toch<br />

redelijk communiceren. Al ‘praat’ Jochem veel over hetzelfde<br />

onderwerp. Jochem is altijd heel blij als hij mij ziet. We hebben<br />

een sterke band en ik vind het belangrijk om er voor hem te<br />

zijn als grote broer.<br />

Jochem gaat niet naar een reguliere school, maar naar een<br />

speciale dagbesteding. Daar doet hij leuke activiteiten, zoals<br />

muziek maken, knutselen, puzzelen en andere werkjes. Muziek<br />

is iets waar Jochem echt van houdt en graag naar luistert. Het<br />

is prachtig om te zien hoe hij geniet van het maken van muziek<br />

en hoe dit hem helpt te ontspannen.<br />

Helaas woont Jochem niet meer thuis. Hij woont in een<br />

speciaal huis met vier andere kinderen die ook extra aandacht<br />

zomer 2023 | TSC Contact<br />

19


Interview<br />

en speciale zorg nodig hebben. Het was voor mijn ouders<br />

een moeilijke beslissing om hem daar te laten wonen,<br />

maar het is de beste keuze geweest voor ons allemaal.<br />

Het is fantastisch om te zien hoe de begeleiding met hem<br />

omgaat. Ze zijn echt gek met Jochem, omdat hij hen op<br />

een leuke manier uitdaagt en grapjes maakt. Regelmatig<br />

gaan mijn ouders naar Jochem toe en in de avond<br />

videobellen we met Jochem. Dan doe ik ook regelmatig<br />

mee met een soort van gesprek.<br />

Wat betekent het leven met een broer met<br />

TSC voor je?<br />

Het hebben van een broertje met TSC heeft ons leven<br />

zeker beïnvloed. Jochem heeft veel aandacht nodig en<br />

moet voortdurend in de gaten worden gehouden. Er wordt<br />

regelmatig wat in ons huis gesloopt door Jochem. Omdat<br />

mijn ouders werken, was het voor hen lastig om deze<br />

intensieve zorg te bieden. Helaas heeft Jochem dagelijks<br />

last van epilepsie. Na een zware aanval kan hij erg moe<br />

zijn. Verder is hij niet zindelijk en heeft hij veel last van<br />

spastische bewegingen. Helaas heeft hij ook veel tumoren<br />

in zijn nieren en sinds kort is er een tumor in de alvleesklier<br />

ontdekt. Daar maak ik mij best zorgen over.<br />

Elke zaterdag blijft Jochem bij ons slapen en we kijken er<br />

altijd naar uit. Het vergt wel veel energie van mijn ouders en<br />

ze zijn dan ook druk bezig om alles goed te laten verlopen.<br />

Als Jochem bij ons thuis is gaan we altijd een leuke film<br />

kijken die hij uitkiest op de tv en ondertussen speelt hij met<br />

20 zomer 2023 | TSC Contact


Interview<br />

zijn ‘touwtjes’. Voor hem zijn deze touwtjes erg belangrijk,<br />

het is zijn lievelingsspeelgoed. En op zondagochtend hebben<br />

we een uitgebreid ontbijt met gebakken eieren, gemaakt<br />

door papa. Daar is Jochem gek op.<br />

Ik probeer zelf thuis te zijn als Jochem komt logeren. Vaak<br />

gaan we dan met mama en de hond even naar buiten om<br />

te wandelen. Samen lopen we dan naar een parkje waar<br />

Jochem overal doorheen dendert en over stapstenen loopt<br />

met mijn hulp. Jochem houdt erg van deze uitdaging. Maar<br />

altijd met zijn touwtjes in zijn handen. Het liefst gaat Jochem<br />

naar de zandverstuiving of naar Bussloo (recreatieplas). Ik<br />

heb hem vorig jaar op een supboard gezet en dat vond<br />

mama heel spannend. Maar Jochem vond het fantastisch en<br />

ik ook.<br />

Mijn vrienden vinden Jochem ook heel leuk en vragen<br />

ook regelmatig om leuke dingen met Jochem te doen. Een<br />

tijdje geleden ging ik samen met twee goede vriendinnen<br />

van mij, Pien en Meike, naar de kinderboerderij. Jochem<br />

vond dit superleuk en had ook een gebaar en klank<br />

bedacht voor hen. Ik vind het zelf heel erg fijn dat mijn<br />

vrienden niet minder denken over Jochem, maar hem juist<br />

heel leuk vinden.<br />

Wat zou je ons nog willen vertellen? Of<br />

welke ervaring zou je met ons willen delen?<br />

Een specifieke ervaring die ik met jullie wil delen, is dat ik me<br />

vroeger weleens schaamde als we samen naar bijvoorbeeld de<br />

Apenheul gingen. Jochem schreeuwde veel, mepte de aapjes<br />

en deed soms een beetje gek, waardoor ik mij best een beetje<br />

ongemakkelijk voelde. Ik had het gevoel dat iedereen naar<br />

ons keek en ons raar vond. Maar nu, naarmate ik ouder ben<br />

geworden, denk ik hier heel anders over. Ik ben juist enorm<br />

trots op mijn broertje en wie hij is. Hij is misschien niet het<br />

normaalste broertje, maar wel de leukste!<br />

Ik krijg vaak de vraag van vrienden hoe het is om zo’n speciaal<br />

broertje te hebben. Ik vind het soms lastig te beantwoorden,<br />

omdat ik er nooit echt bij stil sta dat ik een ander broertje<br />

heb dan anderen. Voor mij is hij gewoon mijn kleine broertje,<br />

niets meer en niets minder. Hoewel ik liever had gehad dat<br />

Jochem zelf geen last had van zijn ziekte, ben ik nog steeds erg<br />

dankbaar dat ik Jochem heb als broertje, want ik heb altijd veel<br />

lol met hem.<br />

Kortom, mijn broertje Jochem is een belangrijk persoon in<br />

mijn leven. Hij is uniek en bijzonder en ik ben trots op wie<br />

hij is. Ik zal er altijd voor hem zijn en hem steunen, wat er<br />

ook gebeurt. ■<br />

zomer 2023 | TSC Contact<br />

21


Signalement<br />

Signalement<br />

tekst Yvonne Strikwerda<br />

Waar ben je thuis? –<br />

Aaltje van Zweden<br />

Uitgeverij Ambo/Anthos, 2022<br />

Aaltje van Zweden is oprichter<br />

en bestuurslid van Stichting<br />

Papageno, die steun verleent<br />

aan gezinnen met kinderen met<br />

autisme. In 2017 publiceerde<br />

zij Om wie je bent, over haar<br />

eigen geschiedenis en over die<br />

van haar zoon Benjamin, die<br />

autisme heeft. In dit nieuwe<br />

boek onderneemt Aaltje een zoektocht naar informatie over<br />

de vraag wat er met kwetsbare kinderen gebeurde tijdens<br />

de Tweede wereldoorlog. De aanleiding is het feit dat ze<br />

tijdelijk in de Michelangelostraat in Amsterdam-Zuid woont<br />

met haar gezin en daar in de geschiedenis van dat huis<br />

duikt en ontdekt dat een Joods gezin in 1941 uit het huis is<br />

weggevoerd. Ze zorgt ervoor dat ook voor dat huis, zoals bij<br />

vele andere huizen in Amsterdam en ook in andere steden,<br />

zogenaamde ‘struikelstenen’ in het trottoir worden geplaatst<br />

waarop de naam, geboortedatum, datum en plaats van<br />

overlijden vermeld worden van de personen die in dat huis<br />

gewoond hebben en daarvandaan zijn weggevoerd.<br />

Omdat Aaltje vanwege de struikelstenen kennismaakt met<br />

familie van de weggevoerde mensen, wordt het verhaal voor<br />

haar persoonlijker en de drijfveer om meer te weten te komen<br />

over hoe het met hen is gegaan, groter. In haar zoektocht<br />

naar meer informatie stuit Aaltje op heel veel informatie over<br />

kinderen met een verstandelijke beperking en wat er van hen<br />

geworden is in die tijd. Dat is zoals de meesten van ons weten<br />

niet veel goeds, maar in dit boek lees je concrete voorbeelden<br />

die het beeld inkleuren, en de kleur van dat beeld is inktzwart.<br />

Dit zware verhaal wordt afgewisseld met verhalen over Aaltjes<br />

betrokkenheid bij de Stichting Papageno, over fondswerving<br />

door middel van benefietconcerten in de VS bijvoorbeeld,<br />

waar haar man, dirigent Jaap van Zweden, op dat moment<br />

werkt. Ook werpt Aaltje van Zweden vragen op over hoe om<br />

te gaan met onze medische kennis en mogelijkheden voor<br />

wat betreft het niet geboren laten worden van kinderen met<br />

een aangeboren en vóór de geboorte reeds aantoonbare<br />

afwijking of beperking. Kun je hier een vergelijking maken met<br />

de eugenetica van het eind van de negentiende en het eerste<br />

deel van de twintigste eeuw?<br />

Aaltje probeert in haar boek een antwoord te vinden op<br />

de vraag uit de titel: ‘Waar ben je thuis?’ Waar ben je als<br />

kwetsbaar kind thuis als de samenleving op welke manier dan<br />

ook onder druk komt te staan? ‘Toen’, in de jaren ’30 van de<br />

vorige eeuw, en misschien ook nu? En waar ben je thuis als<br />

kwetsbaar kind als je ouder niet meer voor jou kan zorgen?<br />

Hildeke – Lieve Joris<br />

Uitgeverij Augustus, Atlas<br />

Contact, 2022<br />

In dit boek vertelt Lieve<br />

Joris, een bekende Vlaamse<br />

schrijfster, over de laatste<br />

levensjaren van haar vader en<br />

haar zus. Hildeke is haar met<br />

syndroom van Down geboren<br />

jongere zus, die eigenlijk<br />

Hildegard heet. Hildegard wordt<br />

geboren in het grote gezin Joris<br />

met negen kinderen, waarin<br />

alle broers en zussen zich over haar ontfermen, elk op hun<br />

eigen manier. Het proces van aftakeling van Lieve’s demente<br />

vader verloopt eigenlijk voor een deel op vergelijkbare<br />

wijze als dat van Hildeke. Beiden lijden in toenemende<br />

mate aan geheugenverlies, maar worden ook steeds<br />

onzekerder en kwetsbaarder, want dementie is veel meer<br />

dan geheugenverlies. Zowel voor lezers die iets dergelijks<br />

met hun ouders hebben meegemaakt, waaronder ik zelf,<br />

als mensen die zorgen voor iemand met een verstandelijke<br />

beperking is dit een ‘mooi’ boek. Lieve Joris laat ook haar<br />

eigen rol zien en haar eigen twijfels of ze het wel goed<br />

gedaan heeft: het boek laat zien dat de mantelzorgers soms<br />

niet goed genoeg luisteren of zich inleven in degene voor<br />

wie ze zorgen waardoor er soms, met de beste bedoelingen,<br />

juist níet goed voor hen gezorgd wordt. Een beetje wrang<br />

om te lezen, maar ook herkenbaar en goed dat Lieve Joris<br />

ook kritisch naar zichzelf en haar broers en zussen kijkt. Dat<br />

maakt het boek tot een gelaagd boek: het is zowel ‘portret<br />

van’ (haar vader en zus) als zelfportret. ■<br />

Romana Vrede over ‘Vertrouwen’<br />

“Heb vertrouwen in je kind. Het is iets wat ik steeds<br />

hardop tegen mezelf moet zeggen. Want vertrouwen<br />

brengt vertrouwen voort. Ik kan me er druk om maken<br />

dat er niemand is die zijn luier verschoont als ik er<br />

straks niet meer ben, maar ik kan er ook van uitgaan<br />

dat hij gedaan krijgt wat hij wil. Dat hij het niet laat<br />

gebeuren dat niemand zijn luier verschoont, snap je?”<br />

(Flair, 9 september 2020)<br />

22 zomer 2023 | TSC Contact


Persoonlijk verhaal<br />

Van vijand naar vriend<br />

Mijn naam is Suzanne van den Berg. Ik heb twee dochters, Amber en Charlotte, en ik ben getrouwd met Marco.<br />

Amber leek gezond geboren, maar al snel merkte ik dat ze anders was dan andere baby’s. Toen ze anderhalf jaar oud<br />

was, werd de epilepsie ontdekt en toen ze tweeëneenhalf jaar was, de Tubereuze Sclerose.<br />

tekst en foto Suzanne van den Berg<br />

Ook al was het een bevestiging van mijn gedachten, toch<br />

kwam die klap hard aan. Ik was boos… Heel boos. Waarom<br />

overkwam ons dit? Ik werd onzeker, want ik wist niet wat<br />

ons te wachten stond. Amber kwam op een leeftijd dat<br />

duidelijk te zien was dat ze niet zoals alle andere kinderen<br />

was en daar werd ik verdrietig van. Niet verdrietig door<br />

Amber, maar wel van die starende blikken. Daarna ging ik<br />

aanvaarden. Ik aanvaardde de ziekte Tubereuze Sclerose<br />

en ik aanvaarde Amber. Juist om wie ze is, want Amber is<br />

zoveel meer dan alleen de ziekte.<br />

Vanaf het moment dat we wisten dat Amber Tubereuze<br />

Sclerose had, zijn we lid geworden van de stichting.<br />

Tot nog toe heb ik daar weinig mee gedaan. Ik pluis<br />

het contactblad altijd van top tot teen uit, maar als de<br />

verhalen te ingewikkeld werden, sloeg ik ze over. Iets met<br />

struisvogelpolitiek; als ik het niet lees, is het er ook niet.<br />

Tubereuze Sclerose is zo breed en Amber zat vanaf het<br />

begin af aan al aan de verkeerde kant van de lijn. Waarom<br />

zou ik dan ook al willen weten hoe het verder zou kunnen<br />

gaan? Want wat als de angiomyolipomen ooit zo groot zijn<br />

dat ze geëmboliseerd moeten worden? Of dat ze ooit aan<br />

de Votubia zou moeten? Ik wilde het niet weten. Ik vond dat<br />

een zorg voor later. Helaas is die zorg van toen sneller de<br />

realiteit geworden dan ik gehoopt had.<br />

De embolisatie hebben we inmiddels achter de rug.<br />

Vorig jaar april is er voor het eerst een angiomyolipoom<br />

geëmboliseerd op haar linker nier. Elk jaar gingen we<br />

voor controle naar het WKZ, maar omdat Amber na het<br />

jaar van de embolisatie negentien werd, moesten we<br />

voor het eerst naar het UMC en kreeg ze voor het eerst<br />

een CT-scan in plaats van een MRI. De geëmboliseerde<br />

angiomyolipoom van vorig jaar bleek niet weg te zijn, maar<br />

zelfs te zijn gegroeid. Daarnaast was er nog één ernstig<br />

gegroeid op haar linker nier. Ook bleek op haar rechter<br />

nier een angiomyolipoom te zitten van 8,5 millimeter die<br />

nooit eerder was gelokaliseerd. De start van Votubia werd<br />

geadviseerd en daar was de paniek! Toen ik ging googelen<br />

op Everolimus, kon ik alleen maar huilen… STOP!<br />

Eerder wilde ik niets weten en nu ging ik juist zoeken.<br />

Stap voor stap!<br />

Die eerste stap werd het bijwonen van een video call<br />

waar onder andere een arts en een verpleegkundige<br />

specialist van het UMC bij zaten. Vooral de twee filmpjes<br />

die we te zien kregen van mensen die de Votubia al<br />

gebruiken, maakten indruk op mij, waardoor de paniek wat<br />

minder werd. Toch bleef ik de Votubia als een ongewenst<br />

middel zien. Na nog een bezoek aan het UMC vertelde de<br />

verpleegkundige specialist mij dat ik dat ongewenste middel<br />

maar beter als een vriendje kon gaan zien.<br />

Met slagroom, tandpasta en ons nieuwe vriendje, reden we<br />

weer terug naar Groningen. Vier weken geleden is Amber<br />

gestart met de Votubia. ■<br />

zomer 2023 | TSC Contact<br />

23


Lotgenoten<br />

Lotgenotenbijeenkomst voor<br />

ouders van jonge kinderen<br />

met TSC<br />

tekst en foto Yasmara Olyslag<br />

Woensdag 24 mei was een onlinebijeenkomst georganiseerd<br />

als contactmoment om te horen hoe het met de ouders<br />

van jonge kinderen met TSC gaat. Hier werd besproken<br />

waar de ouders tegen aan lopen met hun kinderen en er<br />

werden ervaringen en tips gedeeld. Helaas was de opkomst<br />

niet erg groot, maar ondanks dat was het een heel fijne<br />

avond en hebben wij er allemaal veel aan gehad. Gerdie<br />

en Yasmara organiseerden de avond en Marije Offringa<br />

ondersteunde met haar kennis als psycholoog, als lid van<br />

het expertiseteam gedrag en TSC.<br />

De ouders die aanwezig waren, hadden allebei een kind<br />

rond de negen jaar die op hetzelfde ontwikkelingsniveau<br />

zaten. Er waren veel dezelfde raakvlakken en vragen. Beide<br />

kinderen hadden vragen over hun ziekte. Hoe antwoord je<br />

daarop? Belangrijk is dat je de uitleg kort en bondig vertelt<br />

op het niveau van je kind en zo compleet mogelijk. Niet er<br />

omheen draaien, het niet onzeker vertellen, want dat geeft<br />

je kind alleen maar vragen en meer onzekerheid. Plaatjes en<br />

filmpjes kunnen hierbij ondersteunen. Bijvoorbeeld van het<br />

orgaan dat onderzocht gaat worden. Een tip is ook om zelf<br />

een filmpje te maken van het onderzoek van je kind, zodat<br />

je dat de volgende keer kan laten zien om hem of haar voor<br />

te bereiden. Bijvoorbeeld bij een MRI of echo. Of filmpjes<br />

van Ernst en Bobbie in het ziekenhuis op YouTube of van<br />

het Epilepsiefonds.<br />

Verder hebben we het gehad over het onderschatten en<br />

overschatten van onze kinderen. Hoe je ermee omgaat als<br />

je kind niet mee mag spelen met leeftijdsgenootjes, omdat<br />

hij of zij sociaal emotioneel minder ver ontwikkeld is. We<br />

hebben nog veel meer onderwerpen besproken, maar ik<br />

raad je aan om je de volgende keer ook aan te melden. De<br />

bedoeling is om in november nog een onlinebijeenkomst<br />

te organiseren en in april 2024 een fysieke bijeenkomst.<br />

We hopen jullie de volgende keer ook te zien bij een<br />

bijeenkomst voor ouders van jonge kinderen met TSC. ■<br />

24 zomer 2023 | TSC Contact


Lotgenoten<br />

Young STSN voor het<br />

eerst bij elkaar<br />

tekst en foto's Young STSN<br />

Zaterdag 13 mei heeft een deel van Young STSN voor het<br />

eerst afgesproken. We hebben lekker gekletst en lekker<br />

samen gegeten en spelletjes gedaan. Ook hebben we veel<br />

met elkaar gepraat. Het was dus zeker een geslaagde dag!<br />

Naast gezelligheid hebben we ook met elkaar gesproken<br />

over waar we tegenaan lopen. Zo merken we wel – de een<br />

meer dan de ander – dat we sneller overvraagd worden.<br />

Wat lager in je energie zitten en op drukke momenten<br />

sneller overprikkeld zijn, herkenden we ook allemaal. En<br />

omdat je niets ziet, mensen TSC ook niet kennen en het per<br />

persoon best verschillend is, is het lastig uitleggen hoe het<br />

bij ons persoonlijk werkt.<br />

Heb jij ook TSC en ben je tussen de 18 en 25 jaar oud? Dan<br />

kan je misschien bij ons aansluiten! Neem daarvoor contact<br />

op met Richard of Francien (die begeleiden en organiseren<br />

de bijeenkomsten voor ons. Contact opnemen kan via<br />

info@advice.nl of f.lange@hetnet.nl). ■<br />

zomer 2023 | TSC Contact<br />

25


Tips<br />

Tip en truc hoek<br />

tekst Yasmara Olyslag<br />

Laat ze meedoen!<br />

Kinderen met een handicap of een chronische ziekte krijgen niet altijd de kans<br />

om mee te doen met ‘gewone’ kinderen, bijvoorbeeld omdat ze net niet aan<br />

de steeds veranderende regels van de overheid voldoen. Of omdat ze alsmaar<br />

van het kastje naar de muur gestuurd worden. Fonds Kind & Handicap biedt<br />

kinderen en jongeren met een handicap of een chronische ziekte de kans om<br />

zich optimaal te ontwikkelen. Heb je iets nodig voor je kind en lukt het je niet<br />

om dat financieel rond te krijgen? En heb je al bij diverse instanties aangeklopt? Dan kan dit fonds je laatste vangnet zijn. Je kunt<br />

een aanvraag doen voor financiële ondersteuning. Er zijn wel een paar voorwaarden waaraan je aanvraag moet voldoen om in<br />

aanmerking te kunnen komen. Voorbeelden van de voorwaarden zijn dat het kind niet ouder dan 25 jaar is en dat de aanvraag<br />

niet voor een vakantie in het buitenland of een verbouwing is. Kijk op de website voor de overige voorwaarden.<br />

Zie www.fondskindenhandicap.nl.<br />

Crdl<br />

Crdl is het zorginstrument dat mensen via geluid in<br />

aanraking brengt. Het instrument creëert momenten van<br />

betekenisvol contact tussen mensen met een fysieke of<br />

cognitieve beperking en hun dierbaren. Het instrument<br />

brengt een zintuiglijk verdiepende ervaring door aanraking<br />

en geluid te verkennen. Zorgverleners gebruiken Crdl als<br />

een therapeutische interventie voor mensen met dementie,<br />

autisme of een verstandelijke of visuele beperking. Crdl<br />

verandert het menselijk lichaam in een muziekinstrument.<br />

Wanneer twee mensen het instrument en elkaar gelijktijdig<br />

aanraken, vertaalt Crdl hun aanraking in geluid. Verschillende<br />

manieren van aanraking brengen verschillende geluiden<br />

voort die de emotionele verbinding kleur geven. Geluid en<br />

muziek roepen herinneringen en emoties op en kunnen ons<br />

raken. De geluidsthema’s van Crdl – ook wel klankverhalen<br />

genoemd – zijn kleine wereldjes op zichzelf. Ze zijn met<br />

zorg samengesteld om een verdiepende ervaring tussen<br />

de gebruikers mogelijk te maken. Crdl kan onderscheid<br />

maken tussen verschillende soorten aanrakingen, zoals<br />

vasthouden, kietelen, strelen, tikken en kneden. Een warme<br />

cello kan worden geactiveerd door een streling, terwijl de<br />

piano wordt opgeroepen door een kietel. Verken enkele van<br />

Crdl’s klankverhalen op www.crdl.com en wellicht is het<br />

instrument iets voor jou of de zorgmedewerker en je kind.<br />

Op de website kun je een demonstratie aanvragen. ■<br />

26 zomer 2023 | TSC Contact


Sponsoring<br />

Stichting TSC Fonds<br />

Stichting TSC Fonds steunt projecten die één of meer van de<br />

volgende doelstellingen nastreven:<br />

• de diagnostiek van TSC verbeteren<br />

• het TSC-ziekteproces leren kennen en doorgronden<br />

• gerichte behandeling van de aandoening<br />

De Stichting TSC Fonds is een ANBI,<br />

een algemeen nut beogende instelling.<br />

Een ANBI kan voor donateurs een interessant<br />

belastingvoordeel opleveren.<br />

Bankrekeningnummer: NL05ABNA0463889584<br />

Stichting TSC Fonds stelt jaarlijks € 60.000 beschikbaar<br />

voor onderzoek naar Tubereuze Sclerose Complex. De<br />

Stichting streeft ernaar zoveel mogelijk onderzoeksgroepen<br />

met goede voorstellen een kans te geven.<br />

Agenda<br />

Bijeenkomst mbo-/hbo-groep:<br />

3 september 2023. Neem contact op met<br />

f.lange@hetnet.nl voor meer informatie.<br />

Expertmeeting:<br />

Hopelijk in het begin van 2024.<br />

Meer informatie volgt.<br />

Contactdag:<br />

18 november te Nieuwegein.<br />

Kopij TSC Contact 163<br />

De uiterste inleverdatum voor kopij voor het herfstnummer is 10 augustus.<br />

Donaties<br />

Eind mei heeft de penningmeester de jaarlijkse donatiebrief verstuurd. Dit is voor onze<br />

penningmeester altijd een behoorlijke klus, maar het is erg belangrijk voor de STSN. Heeft u<br />

uw donatie al overgemaakt? Bij vragen kunt u ons altijd bereiken via secretariaat@stsn.nl.<br />

zomer 2023 | TSC Contact<br />

27


Bestuursmededelingen<br />

Bestuursmededelingen<br />

Uit het bestuur<br />

De redactie van het TSC Contact zit goed op stoom! Vier<br />

keer per jaar wordt er vergaderd, om-en-om digitaal en<br />

fysiek. Tijdens deze bijeenkomsten wordt de inhoud van het<br />

eerstvolgende blad besproken en worden taken verdeeld.<br />

Voor dit zomernummer was er veel aanbod om te plaatsen<br />

en ook voor het herfstnummer zien kopij en inhoud er goed<br />

uit. Met onze ondersteuning, Stichting MEO, kijken we naar<br />

het stroomlijnen van de verschijningsdata voor het komende<br />

jaar. Heel fijn dat we de ruggengraat van onze club goed op<br />

orde hebben!<br />

Op 23 mei jl. organiseerde bestuurslid Leonore Kuijpers<br />

een digitale bijeenkomst waarin uitleg werd gegeven over<br />

nalatenschap en het opstellen van een testament, met name<br />

voor en door kinderen met een verstandelijke beperking. In<br />

de webinar vertelden advocaat familie- en erfrecht Pauline<br />

Hentenaar - Polderman en kandidaat-notaris Joline de Jonge<br />

over dit onderwerp. Er was een goede opkomst bij dit webinar.<br />

Leonore, dank voor dit initiatief!<br />

De penningmeester heeft onlangs de jaarrekening van<br />

2022 ingediend en afgerond. We hebben onze activiteiten<br />

grotendeels volgens begroting kunnen uitvoeren. Waar we een<br />

activiteit niet konden uitvoeren of de kosten lager uitvielen,<br />

hebben we dit met een aanpassing of geschikt alternatief<br />

ondervangen. Het resultaat kwam nagenoeg op nul uit, een<br />

prima resultaat voor de STSN! Dave, bedankt!<br />

Lotgenotenbijeenkomsten<br />

Helaas moesten we een op zaterdag 1 april geplande fysieke<br />

lotgenotenbijeenkomst, voor ouders van jonge kinderen en<br />

ouders van pubers, wegens onvoldoende deelname cancelen.<br />

Erg jammer, want we willen graag het contact met ouders<br />

in deze groepen weer oppakken om toekomstige activiteiten<br />

gericht te kunnen organiseren. Als vervolgactie/alternatief<br />

zijn door onze lotgenotencommissie in mei twee digitale<br />

bijeenkomsten georganiseerd, één voor ouders van jonge<br />

kinderen met TSC (24 mei) en één voor ouders van pubers met<br />

TSC. Dank aan eenieder die betrokken was bij de organisatie<br />

van deze bijeenkomsten.<br />

tekst Jan-Paul Wagenaar<br />

Expertnetwerk<br />

Een breed en betrokken expertnetwerk heeft TSC<br />

veel opgeleverd de laatste decennia. Voor de STSN<br />

is het expertnetwerk een belangrijk speerpunt. Ons<br />

lustrumsymposium in november 2021 was ons laatste eigen<br />

initiatief om experts en specialisten uit ons netwerk bij elkaar<br />

te brengen en ons te laten informeren over ontwikkelingen<br />

en kansen rond zorg & behandeling van TSC. Het is ons vorig<br />

jaar niet gelukt dat een vervolg te geven met onze jaarlijkse<br />

Expertmeeting. De bedoeling was om dit jaar rond de zomer<br />

een nieuwe poging te doen, maar op basis van een verkenning<br />

lijkt begin 2024 een geschikter moment. De inzet is om in<br />

aanloop naar een bijeenkomst eind januari/begin februari<br />

2024 met verschillende experts uit ons netwerk kort bij te<br />

praten en actualiteit en ontwikkelingen scherp te krijgen. Op<br />

basis daarvan hopen we een gericht en inhoudelijk interessant<br />

programma te kunnen maken.<br />

Ondanks dat het hoog tijd is voor een impuls van onze kant<br />

staat onze inhoudelijke betrokkenheid niet stil. We leveren<br />

een bijdrage aan verschillende onderzoekstrajecten. Dit gaat<br />

om het aanlopen van onderzoeksvoorstellen die we als<br />

patiëntenorganisatie graag ondersteunen (ervaringskennis,<br />

communicatie met - en input van - patiënten). Sommige<br />

van deze voorstellen komen tot uitvoer, momenteel lopen<br />

er twee door de STSN gesteunde voorstellen. Dan is er het<br />

databaseproject (Dutch TSC Registry), dat is een heel eind op<br />

weg. De kunst is om te kijken hoe we na een paar jaar van<br />

opbouwen de komende tijd de vruchten van dit project kunnen<br />

plukken. Op weg naar begin 2024 nemen we dit zeker mee.<br />

Tot slot werden we recentelijk door een expert uit ons netwerk<br />

benaderd om als patiëntenorganisatie input te leveren aan een<br />

Europees Onderzoeksnetwerk (ERN). Omdat het zinvol is TSC in<br />

een betere positie te krijgen, pakken we dit vanuit de STSN op.<br />

Ik houd me zeer aanbevolen voor tips en trucs ten aanzien van<br />

bovenstaande, en mocht u interesse hebben om mee te doen,<br />

hieronder staan mijn contactgegevens.<br />

Heeft u vragen of opmerkingen?<br />

Aarzel niet en neem contact op via<br />

voorzitter@stsn.nl of info@stsn.nl. ■<br />

Op 17 juni vond de jaarlijkse familiedag weer plaats, dit keer<br />

in Burgers’ Zoo in Arnhem. Op het moment van schrijven lag<br />

dat nog in de toekomst, in het volgende TSC Contact meer<br />

hierover. De voorbereidingen voor de contactdag lopen. Deze<br />

bijeenkomst wordt op 18 november gehouden in Nieuwegein.<br />

28 zomer 2023 | TSC Contact


Sponsoring<br />

Sponsor de STSN:<br />

nieuwe ideeën en initiatieven voor sponsoring<br />

blijven welkom!<br />

Donaties, giften (bijvoorbeeld uit een nalatenschap) en schenkingen zijn erg belangrijk voor de STSN. Met uw<br />

bijdrage draagt u bij aan het in stand houden van een kleine, efficiënte organisatie van én door vrijwilligers. Help<br />

ons helpen!<br />

tekst Jan-Paul Wagenaar<br />

Recente initiatieven<br />

Half mei jl. gaf de familie Koolen een feest waarbij ze<br />

genodigden gevraagd hadden als cadeau een donatie<br />

te doen aan de STSN. Donaties werden gedaan via de<br />

donatieknop op onze website. We proberen nog met een<br />

indicatie van het opgehaalde bedrag te komen. Hierbij<br />

willen we de familie Koolen enorm bedanken voor<br />

dit initiatief. De STSN zal de ontvangen bijdrage goed<br />

bestemmen. Op 1 juli aanstaande viert de tante van Lucas<br />

Wagenaar haar verjaardag. Ook zij heeft genodigden<br />

gevraagd in plaats van een cadeau te geven een donatie<br />

aan de STSN te doen. In de volgende TSC Contact komen<br />

we hierop terug. De STSN houdt zich aanbevolen voor<br />

ondersteunende sponsorinitiatieven, klein en groot!<br />

Periodieke schenking<br />

Een schenking aan de STSN kan ook in 2023 een<br />

interessant fiscaal voordeel voor u betekenen. De STSN<br />

is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen<br />

Nut Beogende Instelling (ANBI). Met een schenking aan<br />

de STSN kunt u in één klap de STSN blij maken én zelf<br />

een fiscaal voordeel hebben. Dat kunt u bijvoorbeeld<br />

via een akte van schenking bij de notaris regelen, maar<br />

een dergelijke akte is tegenwoordig niet meer verplicht.<br />

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met<br />

penningmeester Dave Tuijp of kijken op www.stsn.nl. Klik<br />

dan op ‘Word lid of doneer!’<br />

De STSN opnemen in uw testament<br />

U kunt ons werk ook steunen door de STSN op te nemen<br />

in uw testament. Zo laat u niet alleen iets na aan uw<br />

naasten, maar ook aan een goed doel. Hoe kunt u de STSN<br />

opnemen in uw testament? De eerste stap is het opstellen<br />

van een testament via een notaris. U kunt de STSN in uw<br />

testament aanwijzen als erfgenaam of (mede-)erfgenaam.<br />

Het hoeft niet om grote bedragen te gaan, iedere bijdrage<br />

is welkom. Een andere manier is het toekennen van een<br />

legaat aan STSN. Een legaat kan een vast bedrag in geld<br />

zijn, of een percentage van uw nalatenschap. Het kan<br />

ook bestaan uit effecten, kunst of onroerende goederen.<br />

Omdat de STSN een ANBI-status heeft, hoeft de STSN geen<br />

erfbelasting over uw nalatenschap te betalen.<br />

Waar wordt uw bijdrage aan besteed?<br />

Uw bijdrage komt voor 100% ten goede aan het werk ten<br />

behoeve van mensen met TSC! Ieder jaar heeft de STSN<br />

herkenbare activiteiten, zoals de familiedag, de landelijke<br />

contactdag en diverse lotgenotenbijeenkomsten. Ook<br />

zorgen we vol overgave dat vier keer per jaar ons prachtige<br />

blad TSC Contact bij u op de mat valt, vertegenwoordigen<br />

we TSC in allerlei processen rondom zorg en behandeling<br />

en onderhouden we gericht contact met medisch<br />

specialisten. Misschien wilt u een specifieke bestemming<br />

geven aan uw bijdrage. In overleg met u bekijken we<br />

dan graag wat mogelijk is. Wilt u het onderzoek naar TSC<br />

steunen, dan kunt u stichting TSC Fonds (partner van de<br />

STSN) opnemen in uw testament.<br />

Nuttige informatie<br />

Over het opstellen<br />

van een testament:<br />

Over het nalaten<br />

aan goede doelen:<br />

Over de fiscale aspecten:<br />

Over stichting TSC Fonds:<br />

www.notaris.nl<br />

www.nalaten.nl<br />

www.belastingdienst.nl<br />

en www.anbi.nl<br />

www.tscfonds.nl<br />

Contact<br />

Voor nadere informatie en vragen kunt u altijd contact<br />

opnemen met onze penningmeester Dave Tuijp:<br />

penningmeester@ststn.nl. ■<br />

zomer 2023 | TSC Contact<br />

29


Stichting Tubereuze<br />

Sclerosis Nederland<br />

STSN is een landelijke organisatie van mensen met Tubereuze Sclerose Complex (TSC), hun partners, ouders, verzorgers,<br />

familieleden en bij STSN aangesloten deskundigen.<br />

STSN behartigt de belangen van alle mensen in Nederland<br />

die te maken hebben met TSC.<br />

STSN stelt zich tot doel een optimale kwaliteit van leven en zorg<br />

voor mensen met TSC te realiseren. En om de overerving van<br />

TSC zo veel mogelijk te voorkomen. Hiervoor zijn o.a. nodig:<br />

• betrouwbare en volledige informatie<br />

• snelle diagnose, tijdige behandeling, zorg op maat<br />

• goede ondersteuning bij het leren omgaan met TSC<br />

STSN vindt het belangrijk dat mensen met TSC, zover als<br />

hun aandoening dat toestaat, de regie ten aanzien van<br />

behandeling en zorg in eigen hand kunnen houden.<br />

STSN tracht haar doelstelling te bereiken door:<br />

• belangenbehartiging<br />

• informatievoorziening<br />

• lotgenotencontact<br />

• samenwerking met relevante instanties en organisaties<br />

• stimuleren van geïntegreerde zorg en behandeling in<br />

landelijke expertisecentra<br />

• bevorderen van wetenschappelijk onderzoek<br />

• fondsenwerving<br />

De kennis die nodig is, verkrijgt STSN in de eerste plaats van<br />

mensen met TSC en hun ouders en verzorgers. Daarnaast<br />

ook van zorgverleners (artsen, gedragsdeskundigen) en van<br />

wetenschappelijke onderzoekers. De verzamelde kennis<br />

vormt het fundament voor de activiteiten van STSN.<br />

STSN wil de functie van landelijk bekend platform vervullen.<br />

Hier ontmoeten mensen met TSC, hun ouders, verzorgers,<br />

partners en andere betrokkenen elkaar en vinden ze<br />

informatie en ondersteuning.<br />

Belangenbehartiging<br />

STSN behartigt de belangen van alle mensen met TSC.<br />

STSN pleit bij zorgaanbieders voor een gedifferentieerd<br />

en goed zorgaanbod dat uitgaat van de vraag van de<br />

gebruiker. Aansluitend streeft STSN in haar contacten met<br />

zorgverzekeraars naar een goed pakket van verzekerde zorg.<br />

Samen met andere patiëntenorganisaties voert STSN een<br />

krachtig pleidooi voor de belangen van mensen met TSC.<br />

STSN werkt samen met een grote groep deskundigen op<br />

medisch en gedragsgebied in een expertnetwerk.<br />

Via nationale en internationale contacten wordt getracht<br />

kennis inzake TSC continu uit te bouwen, en ten goede te<br />

laten komen aan mensen met TSC.<br />

Mede dankzij de initiatieven van STSN is er een goede<br />

infrastructuur voor TSC in Nederland: DNA-onderzoek naar<br />

TSC wordt uitgevoerd bij Klinische Genetica van het Erasmus<br />

MC in Rotterdam.Voor TSC-diagnostiek en follow-up controle<br />

bij kinderen kan men terecht bij het Sylvia Tóth Centrum<br />

(Wilhelmina Kinderziekenhuis te Utrecht) en het Sophia<br />

Kinderziekenhuis (Erasmus MC, Rotterdam).<br />

Voor volwassenen met TSC zijn er speciale poliklinieken bij<br />

het Universitair Medisch Centrum te Utrecht en het Erasmus<br />

MC te Rotterdam. De faciliteiten in Utrecht en Rotterdam<br />

maken onderdeel uit van de in 2015 door het Ministerie<br />

van VWS erkende Expertisecentra voor TSC. Tenslotte kan<br />

een beroep gedaan worden op een landelijk werkzaam<br />

Expertiseteam TSC en Gedrag.<br />

Samen met Stichting TSC Fonds (www.tscfonds.nl) stimuleert<br />

STSN wetenschappelijk onderzoek naar TSC. Eind jaren tachtig<br />

van de vorige eeuw verleende STSN actieve medewerking aan<br />

onderzoek naar de genetische oorsprong van TSC.<br />

Dit leidde tot de lokalisatie van het TSC2-gen in 1993 en het<br />

TSC1-gen in 1997. Daarna richtte het onderzoek zich op het<br />

beter begrijpen van de oorzaken van TSC en op het vinden van<br />

behandelmogelijkheden. Het STSN lustrumboek uit 2011 ‘Het<br />

verhaal van dertig jaar onderzoek naar TSC’ geeft daar een goed<br />

beeld van. Ook na 2011 is er veel onderzoek naar TSC verricht.<br />

Ook het onderzoek naar gedragsaspecten bij TSC wordt<br />

gestimuleerd. Voorbeelden hiervan zijn de publicatie<br />

van Hubbeling en Mulder in 2000, het betrekken van<br />

internationale experts in het netwerk (Professor Petrus<br />

de Vries, Kaapstad, Zuid-Afrika) en het project ‘TSC in<br />

verschillende levensfasen’ van het Expertiseteam TSC en<br />

Gedrag dat eind 2015 heeft geresulteerd in het handboek<br />

‘TSC in verschillende levensfasen – achtergronden , uitleg en<br />

praktische adviezen bij psychische en gedragsproblemen’ en<br />

de hieruit voorkomende brochure.<br />

30 zomer 2023 | TSC Contact


Informatievoorziening<br />

STSN geeft voorlichting over de vele aspecten van leven met<br />

TSC. Dit gebeurt onder meer in goed leesbare brochures,<br />

filmpjes, een eigen tijdschrift - het ‘TSC Contact’ - en via de<br />

website (www.stsn.nl). Ook wordt actief gebruik gemaakt<br />

van Facebook. Op basis van door STSN verstrekte informatie<br />

zijn betrokkenen beter in staat zelfstandig en bewust<br />

beslissingen te nemen.<br />

STSN informeert systematisch een aantal relevante<br />

doelgroepen en instanties om TSC goed op de kaart te zetten<br />

en te houden én om de mogelijkheden van STSN te etaleren.<br />

Denk bijvoorbeeld aan publicaties in vaktijdschriften, links<br />

met websites, brochures en gerichte mailings. Maar ook<br />

aan het onderhouden van relaties met kinderartsen, artsen<br />

verstandelijk gehandicapten (AVG), neurologen, huisartsen,<br />

gedragswetenschappers, enzovoorts.<br />

Lotgenotencontact<br />

STSN organiseert contacten met lotgenoten om onder<br />

deskundige begeleiding van elkaars ervaringen te leren.<br />

Dit gebeurt op verschillende manieren.<br />

In de eerste plaats is er jaarlijks een grote landelijke<br />

contactdag voor alle STSN-ers. Op de contactdag worden<br />

inhoudelijke inleidingen verzorgd door specialisten uit het<br />

netwerk en andere relevante instanties. Ook worden er<br />

workshops en gespreksgroepen gehouden. Een belangrijk<br />

onderdeel van de contactdag is ook het informeel uitwisselen<br />

van ervaringen en inzichten. Nieuwkomers ervaren de<br />

contactdag als een feest van herkenning , ondanks dat er van<br />

tevoren best tegen deelname opgezien wordt.<br />

Ook is er jaarlijks een familiedag. Dit is een grote<br />

bijeenkomst gericht op families van mensen met TSC.<br />

Belangrijkste doel van deze dag is elkaar ontmoeten in<br />

een sfeer van een ‘dagje uit’. Daarnaast wordt er elk jaar<br />

een aantal kleinere bijeenkomsten gehouden. Dit betreft<br />

bijeenkomsten rond een bepaalde leeftijdsgroep (bijvoorbeeld<br />

ouders met jonge kinderen met TSC of pubers met TSC), of<br />

rond een specifiek knelpunt. Alle bijeenkomsten staan onder<br />

deskundige begeleiding.<br />

Samenwerken<br />

Samenwerken is voor STSN van groot belang. Zeker omdat<br />

TSC een zeldzame ziekte is. Voor haar partners is STSN een<br />

waardevolle organisatie vanwege haar kennis met betrekking<br />

tot het omgaan en leven met TSC.<br />

Voor wat betreft overstijgende vraagstukken zoals<br />

kwaliteitssystemen of financiering wordt samengewerkt<br />

met organisaties die zich op landelijk niveau richten op de<br />

bredere patiëntenbeweging als geheel.<br />

Zo werkt STSN samen met Vereniging van Samenwerkende<br />

Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP), de koepelorganisatie<br />

Ieder(in) – netwerk voor mensen met een beperking of<br />

chronische ziekte – de Nederlandse Patiënten Consumenten<br />

Federatie (NPCF) en in platformverband met allerlei bij<br />

epilepsie betrokken partijen.<br />

Daarnaast wordt samengewerkt met patiëntenorganisaties<br />

die actief zijn op verwante terreinen, zoals<br />

Epilepsievereniging Nederland, Nierpatiëntenvereniging en<br />

Nederlandse Vereniging voor Autisme.<br />

STSN zoekt ook de samenwerking met partners zoals<br />

zorginstellingen, hulpverleners, zorgverzekeraars en de<br />

wetenschappelijke wereld. Zo vervult STSN een rol bij de<br />

ontwikkeling van effectieve zorg, medische en sociale<br />

begeleiding of de bevordering van betere voorlichting en<br />

van wetenschappelijk onderzoek. De hiervoor genoemde<br />

TSC Expertisecentra en het Expertiseteam TSC en Gedrag zijn<br />

rechtstreekse gevolgen van deze aanpak.<br />

Stimuleren van concentratie van zorg in<br />

landelijk werkzame expertisecentra<br />

TSC is een multi-orgaan aandoening. Dat betekent per definitie<br />

dat samenwerking noodzakelijk is om tot integrale zorg<br />

voor TSC-patiënten te komen. In Nederland zijn twee van<br />

overheidswege erkende Expertisecentra voor TSC, namelijk<br />

in Rotterdam en Utrecht. Jaarlijks belegt STSN samen met<br />

Stichting TSC Fonds een expertmeeting om kennis en ideeën te<br />

delen en verdere samenwerking te stimuleren. Ook elders in<br />

de wereld wordt relevant TSC-gerelateerd werk gedaan. STSN<br />

participeert gericht in relevante internationale verbanden.<br />

Stimuleren van wetenschappelijk<br />

onderzoek<br />

STSN werkt intensief samen met partner Stichting TSC Fonds<br />

(www.tscfonds.nl) in het stimuleren van wetenschappelijk<br />

onderzoek naar TSC. STSN ondersteunt wetenschappelijke<br />

initiatieven waar mogelijk in woord en daad. Stichting<br />

TSC Fonds ondersteunt onderzoek naar TSC financieel.<br />

Stichting TSC Fonds schrijft jaarlijks een call uit voor<br />

onderzoeksvoorstellen op het gebied van TSC. Deze worden<br />

beoordeeld door een internationale commissie van erkende<br />

TSC-specialisten.<br />

Fondsenwerving<br />

Naast overheidssubsidie is STSN aangewezen op<br />

sponsorinitiatieven en fondsenwerving om haar activiteiten<br />

en initiatieven te bekostigen. ■<br />

zomer 2023 | TSC Contact<br />

31


32 zomer 2023 | TSC Contact<br />

www.stsn.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!