29.08.2023 Views

Bankras Kostverloren 3 - 2023

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

uurt rant<br />

<strong>Bankras</strong> <strong>Kostverloren</strong><br />

Voor en door de buurt<br />

27 e editie<br />

Herfst <strong>2023</strong>


BuurtKrant<br />

Herfsteditie<br />

<strong>Bankras</strong><br />

<strong>Kostverloren</strong><br />

De zomermaanden waren uiteindelijk warm, te warm. Ondanks de soms ondraaglijke hitte waren er<br />

veel activiteiten in Alleman. Alleman draait gewoon door tijdens de vakantiemaanden. Heel<br />

plezierig voor de thuisblijvers, degenen die niet op vakantie willen of kunnen gaan. Fijn dat zoveel<br />

vrijwilligers bereid zijn hun tijd en energie voor u ter beschikking te stellen.<br />

In een wat verder stadium van de zomer werd het toch weer een echt “Hollands” zomerweertje met<br />

veel bewolking en af en toe een buitje. In onze omgeving dan. In het oosten en zuiden van het land<br />

kon het flink spoken met veel wateroverlast tot gevolg.<br />

Ook hier gingen de buitjes later over in stortbuien en zo kregen ook wij heel wat water te<br />

verwerken. Die overvloed aan water wordt keurig in toom gehouden door onze bewakers van de<br />

waterstanden in polders, rivieren en sloten. Een veilig gevoel!<br />

Wij staan na de vakantie weer voor een nieuw seizoen. In onze Buurtkrant vindt u alle activiteiten<br />

en cursussen die Alleman u te bieden heeft.<br />

Wij wensen u veel leesplezier!<br />

De Redactie<br />

Inhoud<br />

4 In Memoriam: Piet Noorlander<br />

5 Hotdog<br />

7 Wandel<br />

8 Zuiver<br />

9 Duurzaam Zomerfeest<br />

10 Bericht van de politie<br />

10 Oproep BuurtKrant<br />

11 Financieel Café<br />

12 De Groene Schakel<br />

13 Kunst in de Wijk: Waterplastiek<br />

14 Spreekuren Alleman<br />

16 Dat doet hij anders nooit …<br />

17 Wijkinitiatieven<br />

18 Zomer terugblik<br />

20 Participe: Wie is Katya Blednova?<br />

Colofon<br />

Contact<br />

buurtkrant.bk@gmail.com<br />

Drukwerk<br />

Stichting MEO<br />

Postbus<br />

t.a.v. Redactie BuurtKrant<br />

Wijkcentrum Alleman<br />

Den Bloeyenden<br />

Wijngaerdt 1<br />

1183 JM Amstelveen<br />

21 Medewerkers Wijkcentrum Alleman<br />

22 Wekelijkse activiteiten Alleman<br />

24 Participe Alleman: Week van de Ontmoeting<br />

25 Brentano<br />

27 Toen en Nu: Camera Obscuralaan 97<br />

28 Ademhalingsoefeningen<br />

30 AMVJ en het Loopveld<br />

31 Buurtgalerij..<br />

32 AmstelveenSport: 12 Weeks to fit-mix sport<br />

33 Zeestratenbuurt aardgasvrij<br />

35 Buurtstraat: Carmenlaan<br />

36 Hoera, ‘t is Herfst!<br />

37 Prijsvraag<br />

38 Middelpolder: Het groene monster<br />

Omslagfoto<br />

Connie Esser<br />

Editie<br />

27e editie Herfst <strong>2023</strong><br />

Kopij inleveren uiterlijk<br />

11 november <strong>2023</strong><br />

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de geplaatste advertentieteksten. Wilt u ook adverteren?<br />

Dat kan! Neem contact op met de redactie via buurtkrant.bk@gmail.com.<br />

3


In memoriam: Piet Noorlander<br />

De redactie<br />

Onlangs bereikte ons het droevige bericht dat de heer Piet Noorlander is overleden op<br />

3 augustus <strong>2023</strong>.<br />

Al jaren voorzag hij de BuurtKrant op treffende en fantasierijke wijze van prachtig<br />

uitgewerkte en karaktervolle illustraties 1) . Wij zullen hem missen.<br />

Onze gedachten gaan uit naar zijn familie.<br />

4<br />

1) Zie ook de illustratie op pagina 5.


Hotdog<br />

Tekst Simon Jansen | Illustratie Piet Noorlander<br />

Naast de molen, naast het Beatrixpark, een<br />

mooi kruispunt van mensen die langs de<br />

Amstel lopen, rennen, fietsen en varen, staat<br />

een Hotdogkar.<br />

Het is rustig bij de kar, er staat een ouder stel,<br />

een rijzige, wat streng uitziende heer met<br />

goudomrande bril met een pantermotief en<br />

zijn vrouw, met mooi grijs geverfd haar.<br />

“Heeft u voor mij een hotdog en een flesje<br />

sodawater? En wat wil jij hebben, lief?”<br />

“Een.....”<br />

“Help me, help me!”<br />

Een jongen van ongeveer 11 jaar komt<br />

hijgend bij de kar aangerend.<br />

“Wat is er?” vraagt de oude man.<br />

“Een jongen zit me achterna.”<br />

“Waarom?”<br />

De jongen buigt zijn hoofd, “Ik had een<br />

portemonnee aan een dun visdraadje<br />

neergelegd en toen kwam er een jongen<br />

langs en die wilde hem oppakken. Maar toen<br />

trok ik hem dus weg en werd ie kwaad. Toen<br />

ben ik weggerend en toen kwam ie achter me<br />

aan, want hij wil me in elkaar slaan.”<br />

“Mag ik die portemonnee eens zien?” vraagt<br />

de oude man.<br />

De jongen geeft het oude portemonneetje met<br />

het draadje aan de oude man.<br />

“Meneer”, vraagt de jongen aan José, “mag ik<br />

even in uw kar schuilen, want hij wil me in<br />

elkaar slaan.”<br />

“Dat is goed.”<br />

De jongen stapt de Hotdogkar in.<br />

De oude man legt de portemonnee naast zich,<br />

op 1½ meter afstand op de grond en laat het<br />

draadje onder zijn schoen door naar zijn hand<br />

lopen.<br />

Daar komt een jongen van rond de vijftien jaar<br />

strompelend aan, vuile handen en knieën.<br />

“Wat is er met jou gebeurd?” vraagt de oude<br />

man. Geïnteresseerd kijkt José het allemaal<br />

aan.<br />

“Ik liep hard en toen ben ik gevallen. Maar<br />

heeft u hier net een jongen voorbij zien<br />

komen?”<br />

“Er komen hier zoveel jongens voorbij. Hoe<br />

ziet ie eruit en wat moet je met hem?”<br />

Dan ziet de jongen de portemonnee naast de<br />

oude man op de grond liggen.<br />

“Oh, mijn veter zit los”, zegt hij.<br />

Hij bukt zich naast de oude man en wil de<br />

portemonnee pakken. Die tilt zijn voet op en<br />

trekt aan het touwtje. De portemonnee schiet<br />

weg.<br />

De oude man kijkt naar de jongen. Die kijkt<br />

van op zijn knieën omhoog.<br />

De uitbater kijkt naar wat er daar gebeurt.<br />

“Jij bent niet eens een ezel hè, want die stoot<br />

zich niet twee keer aan dezelfde steen.<br />

Begrijp je hoe dom je bent dat je voor de<br />

tweede keer een portemonnee aan een<br />

draadje probeert op te pakken? En nu? Kom<br />

je mij achterna? Ga je mij in elkaar slaan?<br />

Nee, hè? Maar wel een klein jongetje van 10<br />

jaar, dat een grapje met je uithaalt, daar kan<br />

je het wel van winnen, hè?”<br />

Dan vliegt de deur van de Hotdogkar open en<br />

het jongetje springt eruit met twee broodjes<br />

Hotdog in zijn handen: “Broertje, kom,<br />

wegwezen!” roept ie naar de grotere jongen<br />

en voordat de oude man die in zijn lurven kan<br />

pakken, strompelt ie niet meer en rent hij hard<br />

weg achter zijn broertje aan.<br />

Verbouwereerd kijk de uitbater naar de twee<br />

wegrennende jongens: “Hééé!!!”<br />

Die draaien zich om, steken de Hotdogs in de<br />

lucht en de oudste roept: “Zijn we toch wèl<br />

ezels, hè?”<br />

5


WIJKCENTRUM ALLEMAN<br />

ORGANISEERT TIJDENS DE WEEK VAN DE ONTMOETING<br />

€12,50 PER<br />

PERSOON<br />

€7,50 MET<br />

H I G H T E A AMSTELVEENPAS<br />

MET HARTIGE & ZOETJE HAPJES!<br />

D I N S D A G 3 O K T O B E R<br />

VAN 13:00 TOT 14:30<br />

B R U N C H<br />

€6,50 PER<br />

PERSOON<br />

Z O N D A G 1 O K T O B E R<br />

VAN 10:30 TOT 13:00<br />

AANMELDEN KAN TOT VRIJDAG 29 SEPTEMBER<br />

WIJKCENTRUM ALLEMAN<br />

DEN BLOEYENDEN WIJNGAERDT 1<br />

AANMELDEN KAN VIA 020 645 39 45 OF<br />

ALLEMAN@PARTICIPE.NU


Wandel<br />

En kijk met me mee | Hester Wandel<br />

De lente en de herfst vind ik de mooiste<br />

seizoenen. Eerst dat frisse lentegroen en<br />

daarna die mooie herfstkleuren. De zon die<br />

laag staat en door alles heen straalt. Zelfs<br />

bladeren die verdorren en afbrokkelen<br />

hebben iets moois.<br />

Op mijn foto verlicht de zon de gallen die zich<br />

op dit eikenblad hebben genesteld en de<br />

bladnerven worden opgelicht. Gallen zijn<br />

nestjes voor de larven van insecten, zoals<br />

wespen, muggen en vliegen. Zo groeit er<br />

weer nieuw leven op oude bladeren.<br />

Op negen wandelingen nam ik u mee in de<br />

bijzondere dingen, die ik zag in alledaagse<br />

zaken om ons heen. Vandaag plaats ik de<br />

tiende en laatste foto. Ik wandel nog steeds,<br />

maar door andere bezigheden fotografeer ik<br />

iets minder in de buurt. Het is ook heerlijk om<br />

ontspannen te lopen en alleen te kijken.<br />

Bedankt dat u met me mee keek en ik hoop<br />

dat u nu ook anders door de buurt loopt.<br />

Hartelijke groet,<br />

Hester Wandel<br />

7


Zuiver<br />

Connie Esser<br />

Iedereen die wel eens een wandeling maakt in de Middelpolder, kent zeker de rioolwaterzuivering<br />

langs de Machineweg. Ik wandel daar bijna dagelijks en vroeg mij altijd af wat<br />

daar nou allemaal gebeurt. De Amstellanddag bood een goede gelegenheid om een bezoek te<br />

brengen aan het complex en er tijdens een rondleiding meer over te weten te komen.<br />

Wij worden rondgeleid door Frank, een<br />

procesvoerder. Tijdens de inleiding vertelt hij<br />

dat de zuiveringsinstallatie sinds de jaren 60<br />

van de vorige eeuw bestaat en in de jaren 80<br />

is gerenoveerd. Momenteel wordt de<br />

installatie opnieuw gerenoveerd, d.w.z. aangepast<br />

aan de moderne tijd o.a. qua<br />

automatisering. Hij merkt ook op dat er de<br />

laatste jaren nogal wat gesteggel geweest is<br />

over de locatie van de installatie, aangezien<br />

men het niet gepast vond om een dergelijke<br />

installatie in een natuurgebied te handhaven.<br />

Er is uiteindelijk toch voor gekozen om de<br />

installatie niet te verplaatsen.<br />

Al het rioolwater van Ouderkerk aan de<br />

Amstel en Amstelveen wordt via enorme<br />

buizen bij de waterzuivering aangevoerd en<br />

nog geen 4 uur later schoon de Amstel<br />

ingeloodst. Eerst wordt het grove vuil (alles<br />

wat niet in het toilet hoort) via een groot<br />

rooster afgescheiden. Vervolgens wordt het<br />

gefilterde water naar een van de twee grote<br />

voorzinktanks geleid waar de overgebleven<br />

kleinere biologische resten naar de bodem<br />

zakken.<br />

Dit slib wordt afgevoerd naar een tank waar<br />

het wordt omgevormd tot biogas, dat gebruikt<br />

wordt voor de exploitatie van de installatie.<br />

Hierdoor, en door de zonnepanelen die zijn<br />

geplaatst, is de waterzuiveringsinstallatie<br />

praktisch energieneutraal.<br />

We lopen verder en komen bij de<br />

beluchtingsbak waar het water een donkerbruine<br />

kleur heeft. Deze verkleuring ontstaat<br />

doordat er aan het water bacteriën zijn<br />

toegevoegd die het afvalwater “schoon eten”.<br />

Het water ziet er door toedoen van die<br />

bacteriën viezer uit dan het water dat<br />

rechtstreeks uit het riool kwam.<br />

Na een uurtje zijn de bacteriën klaar met het<br />

opeten van de vervuiling en wordt het water<br />

naar het laatste bassin geleid, de<br />

nabezinktank, waar de allerlaatste restjes<br />

naar de bodem zinken. De bacteriën worden<br />

voor het grootste deel teruggepompt naar de<br />

beluchtingsbank en opnieuw voor het proces<br />

gebruikt. Tot slot wordt het water dat een<br />

paar uur geleden werd doorgetrokken in de<br />

toiletten in Ouderkerk aan de Amstel en<br />

Amstelveen, schoon de Amstel ingeloodst.<br />

Tot slot vertelt Frank dat er ook regelmatig<br />

rioolwateronderzoek plaatsvindt. Monsters<br />

van ongezuiverd rioolwater worden<br />

onderzocht door het RIVM, om zicht te<br />

houden op de verspreiding van ziektes, zoals<br />

corona.<br />

8


Duurzaam zomerfeest<br />

School of Understanding | Bram Dekker<br />

Op donderdag 13 juli <strong>2023</strong>, onder een heerlijk zonnetje, vond de jaarafsluiting plaats op het<br />

schoolplein van de School of Understanding door middel van het groots opgezette zomerfeest.<br />

Leerlingen en ouders konden zich prima<br />

vermaken met diverse activiteiten zoals de<br />

ballonnenclown, lasergamen in het bos, er<br />

waren glitter tattoos en diverse opblaaselementen<br />

zoals het kasteel en de stormbaan.<br />

De DJ zorgde voor de muzikale begeleiding<br />

en de foodtruck met poffertjes en de (vegetarische)<br />

hamburgers van de barbecue nam de<br />

inwendige verzorging voor zijn rekening.<br />

opdracht van de gemeente Amstelveen, het<br />

afgelopen schooljaar heeft geïnvesteerd in<br />

verduurzaming van de school. Dit komt in de<br />

praktijk neer op de plaatsing van 70 grote<br />

zonnepanelen op het school- en het gymzaaldak<br />

en op een jaarlijkse energiebesparing van<br />

19.040 kWh.<br />

Door deze investering zal de rekening van de<br />

school aanzienlijk omlaag gaan en het is<br />

uiteraard een stuk duurzamer. Tijdens het<br />

realiseren van de zonnepanelen is er tevens<br />

een krachtstroompunt kosteloos aangelegd<br />

door de installateur. Vorig schoolfeest was er<br />

nog een externe generator nodig om alle<br />

energie te leveren.<br />

De School of Understanding is ontzettend blij<br />

met de zonnepanelen, de bijkomende<br />

kostenbesparing en verduurzaming en dankt<br />

de gemeente Amstelveen en Elektropartners<br />

(www.elektropartners.nl).<br />

Bijzonder aan deze editie van het zomerfeest<br />

en wellicht niet bij iedereen bekend, is dat<br />

Elektropartners te Heerhugowaard, in<br />

De redactie van de BuurtKrant wenst de<br />

School of Understanding een heel mooie start<br />

van het nieuwe schooljaar <strong>2023</strong>-2024.<br />

De School of Understanding is een innovatieve basisschool in Amstelveen en biedt een veilige en<br />

inspirerende omgeving waarin elk kind gezien wordt en mag zijn wie hij is en wil worden.<br />

Voor meer informatie:<br />

School of Understanding | Pandora 4a-5 | info@schoolofunderstanding.nl | 020 - 220 19 00<br />

9


Bericht van de politie<br />

Babbeltruc preventie tip:<br />

Doe niet zomaar open!<br />

Christian<br />

Hilco<br />

Een onbekende aan de deur<br />

Bijvoorbeeld een onaangekondigde controle van het<br />

energiebedrijf, iemand die uw woning wil bezichtigen<br />

omdat familie in de buurt komt wonen of een ander<br />

smoesje.<br />

Hilco Kappert is de wijkagent van<br />

<strong>Bankras</strong>, Christian Phylipsen is de<br />

wijkagent van Uilenstede, gezamenlijk<br />

zijn wij het aanspreekpunt voor<br />

<strong>Kostverloren</strong>.<br />

Wij, leden van de redactie, zijn<br />

enorm trots op het wijkblad,<br />

onze onvolprezen BuurtKrant<br />

<strong>Bankras</strong><strong>Kostverloren</strong>, voor en<br />

door de buurt. En terecht.<br />

Hopelijk vindt u dat ook.<br />

Maar…….. wij hebben een te<br />

klein aantal trouwe bezorgers.<br />

Met als gevolg dat, als een van<br />

hen uitvalt, wij direct een groot<br />

probleem hebben.<br />

De krant wordt dan niet op tijd,<br />

of, erger nog, níet bezorgd. Wij<br />

weten dat onze BuurtKrant bij<br />

velen van u in de smaak valt en<br />

10<br />

Medewerkers van officiële instanties moeten zich<br />

legitimeren. Ook de politie. Twijfel niet en bel direct 112.<br />

Blijf rustig en neem vooral geen risico’s. Schrijf op hoe<br />

de man of de vrouw eruit ziet. Heeft de persoon een auto<br />

bij zich, schrijf dan ook het kenteken op.<br />

><br />

!!! Oproep !!! Oproep !!! Oproep !!! Oproep !!!<br />

dat u zelfs uitkijkt naar elke editie.<br />

Daarom durven wij u iets te<br />

vragen.<br />

Met het gezegde in gedachten:<br />

vele handen maken licht werk,<br />

proberen wij nu een soort pool te<br />

vormen, waaruit wij kunnen putten<br />

ingeval van nood. Het zou<br />

natuurlijk nog mooier zijn als u zo<br />

spontaan reageert dat wij de<br />

wijken zelfs kleiner kunnen<br />

indelen en het bezorgen een<br />

lichte klus wordt.<br />

Er staat een kleine vergoeding<br />

tegenover.<br />

Denkt u er eens over na. Het blad komt eenmaal per drie maanden uit, dus de bezorging is slechts<br />

éénmaal per kwartaal, viermaal per jaar. Dat moet toch te doen zijn met elkaar?<br />

Het zou toch mooi zijn als u ook deelneemt en zo uw steentje bijdraagt aan de BuurtKrant voor en<br />

door de buurt!<br />

Voor informatie kunt u terecht bij wijkcoach Ghoesna: 06 104 55 444 of per e-mail:<br />

g.janmohamed@participe.nu


Financieel Café<br />

Het Financieel Café (FC) bestaat 7 jaar | Renske Hesselmann<br />

Juni is de maand waarin het Financieel Café<br />

7 jaar geleden gestart is in Alleman, daartoe<br />

aangemoedigd door Participe en Humanitas.<br />

Er was daarom een feestelijke bijeenkomst<br />

georganiseerd op 20 juni <strong>2023</strong>. Er waren die<br />

dag meer vrijwilligersorganisaties met hun<br />

stands aanwezig. Om slechts enkele te noemen:<br />

Vluchtelingenwerk, Voedselbank Amstelveen,<br />

Kledingbank Amstelveen, Mantelzorg & Meer,<br />

Sociaal Steunpunt. Ook de gemeente gaf acte<br />

de présence. Een heel gezellig samenzijn van<br />

enthousiaste, vrolijke mensen. Dan is ook<br />

meteen duidelijk hoeveel vrijwilligers zich in<br />

Alleman op zoveel verschillende terreinen nuttig<br />

maken.<br />

In de drukte en tussen de bedrijven door vond<br />

Adriënne Bosch van het FC even tijd voor een<br />

gesprekje met mij . Zo kwam ik erachter dat na<br />

een wat voorzichtig begin het even duurde<br />

voordat de bewoners van de wijk begrepen wat<br />

het FC voor hen kan betekenen. Toen dat<br />

eenmaal doordrong, wisten ook mensen uit<br />

andere wijken het FC in Alleman steeds vaker te<br />

vinden. Daarom zijn gaandeweg een 2 e en 3 e<br />

FC van start gegaan, eerst in de Meent, daarna<br />

in de Buurtkamer Keizer Karelpark.<br />

Wat doet het Financieel Café?<br />

Veel, heel veel. Samengevat: alles wat op<br />

financieel terrein voor u een probleem lijkt, kan<br />

het FC, samen met u, oplossen of begrijpelijk<br />

maken. Welke vraag u ook hebt, schroom niet<br />

deze aan het FC voor te leggen.<br />

Kunt u een brief van de belasting niet lezen, of<br />

weet u niet welke instantie u moet benaderen in<br />

een bepaald geval, weet u zich geen raad als u<br />

pensioenoverzichten of UWV-/SVB-specificaties<br />

op de pc moet bekijken, hoe u een overzicht van<br />

uw onkostenuitgaven moet maken, kom naar het<br />

FC en u wordt wegwijs gemaakt. Ook voor het<br />

invullen van formulieren of bij vragen als: wat<br />

moet je doen bij echtscheiding, ziekte enz. enz.,<br />

kunt u bij het FC terecht, want de mensen daar<br />

helpen u graag op weg.<br />

Aarzel niet, u kunt het uzelf een stuk<br />

gemakkelijker maken met de hulp van het<br />

Financieel Café.<br />

Elke woensdag 10:00 -12:00 uur Financieel Café inloopspreekuur voor alle vragen over financiën.<br />

(advertenties)<br />

JAPANESE HAIR SALON ・ ORGANIC PRODUCTS<br />

020 – 453 4290<br />

www.fujihair.com<br />

<strong>Kostverloren</strong>hof 13<br />

1183HE Amstelveen<br />

LOCATIEVERHUUR: PAARDENCOACHING,<br />

VERGADEREN, KINDERFEESTJES, TROUWEN<br />

COMBIKAMP: PONYKAMP MAAR ANDERS<br />

HONDENSCHOOL: ALLE CURSUSSEN DIE<br />

JE NODIG<br />

HEBT<br />

www.vanstal.nl<br />

11


12<br />

De Groene Schakel<br />

Renske Hesselman<br />

Het Amstelveense groen is bekend in<br />

binnen- en buitenland.<br />

De heemtuinen krijgen vaak bezoek van<br />

o.a. universiteiten die een biologische<br />

tuin bezitten. Er worden geregeld<br />

planten uitgewisseld om de diversiteit<br />

hoog te houden.<br />

De stadsdelen hebben ook niet te<br />

klagen over groen. De vele waterlopen,<br />

perken en groenstroken vallen op door<br />

variatie aan beplanting.<br />

Zou de gemeentelijke groendienst ook<br />

personeelstekort hebben? Ik zie, en<br />

hoor vooral ’s morgens vroeg, dat<br />

pogingen worden gedaan de zaak<br />

netjes te houden. Dat wel.<br />

Maar als ik hier en daar rondkijk tijdens<br />

mijn ochtendwandelingetje, zie ik dat de<br />

met zorg gekozen planten overwoekerd<br />

zijn met wat wij in de regel onkruid<br />

noemen. Kleefkruid, haagwinde,<br />

heermoes, nagelkruid en veel andere<br />

woekerende planten, soms al<br />

uitgebloeid en verdord, omstrengelen<br />

het geheel, wat een slordige indruk<br />

maakt. Jammer.<br />

Zelfs de bankjes zijn op sommige<br />

plaatsen niet veilig voor de<br />

uitbreidingsdrang van de wilde planten.<br />

In de polder is geen bankje meer te<br />

vinden dat uitnodigt tot zitten. Waar<br />

moet dat heen?<br />

Het plankenpad in de Groene Schakel is<br />

overwoekerd door riet. Ik heb<br />

geprobeerd mij er een weg doorheen te<br />

banen, maar halverwege werd het toch<br />

te benauwd.


Kunst in de Wijk<br />

Erik de Zwaan<br />

Wist u dat kunst ook agressie kan uitlokken? Ik heb het aan den lijve ondervonden wat nogal<br />

dramatisch klinkt maar je moet de aandacht van de lezer vasthouden, nietwaar!<br />

Wanneer je via het Westelijk Halfrond<br />

naar de tramhalte Onderuit loopt, zie je<br />

links een vijver met daarin de bronzen<br />

sculptuur Waterplastiek van de<br />

kunstenaar Kiek Bak. Zijn beelden zijn<br />

figuratief, dus iedereen kan zijn of haar<br />

verbeelding gebruiken. De een ziet een<br />

mens of dier, de ander een paddenstoel<br />

met een scheve hoed.<br />

Sinds ik me kan herinneren wordt deze<br />

sculptuur ook als tijdelijke opvang<br />

gebruikt voor de meerkoet. Deze<br />

watervogel is geen hoogvlieger en<br />

verplaatst zich rennend over het water.<br />

Niet de meest gezellige vogel als je het<br />

mij vraagt en een behoorlijke<br />

schreeuwlelijk. Volgens experts is het<br />

de hooligan onder de watervogels. Niet<br />

verdraagzaam ten opzichte van elkaar<br />

en al helemaal niet naar mensen die<br />

hun tijdelijke woning van dichtbij willen<br />

bekijken.<br />

Ik had een goede foto nodig voor deze<br />

column en wist dat het eieren leggen<br />

voor deze meerkoet nog niet aan de<br />

orde was. Ondanks een dreigende blik<br />

vanaf het water dacht ik ongestoord<br />

een plaatje te kunnen schieten. De<br />

meerkoet dacht daar anders over,<br />

raakte behoorlijk van de leg en stoof<br />

haar woning uit om mij de les te lezen.<br />

Gelukkig was het geen hoogvlieger<br />

dus kon ik mij op tijd uit de voeten<br />

maken.<br />

Ben Guntenaar<br />

Op de foto “Waterplastiek” en een leeg nest. Huisuitzetting door wangedrag misschien? Ik laat<br />

het aan uw verbeelding over.<br />

13


Spreekuren Alleman<br />

De redactie<br />

INLOOPSPREEKUUR BUURTSPORTCOACH:<br />

INLOOPSPREEKUUR WIJKAGENT<br />

Mijn naam is Hilco Kappert, uw wijkagent van de wijken<br />

<strong>Bankras</strong> en <strong>Kostverloren</strong>. Door mijn bezoeken aan<br />

Wijkcentrum Alleman merkte ik dat er best wel behoefte is<br />

om mij op een vast moment te kunnen spreken.<br />

Ik ben elke eerste vrijdag van de maand van 13:00 tot 14:00<br />

uur aanwezig in Wijkcentrum Alleman.<br />

hilco.kappert@politie.nl<br />

Om de week is (een collega van) buurtsportcoach Sabine Meeuwis aanwezig<br />

tijdens het spreekuur. Samen met jou proberen wij de meest geschikte<br />

beweegmogelijkheden te vinden in de buurt of in Amstelveen.<br />

Het spreekuur is van 13:30 tot 15:00 uur op:<br />

4 en 18 september 2, 16 en 30 oktober<br />

13 en 27 november 11 december<br />

s.meeuwis@amstelveensport.nl | : 088 - 85 85 104<br />

JURIDISCH SPREEKUUR, elke dinsdag 20:00 - 21:30 uur<br />

Rechtshulp Alleman is een gratis spreekuur voor eerstelijns<br />

rechtshulp. Juridische vrijwilligers geven u juridisch advies of<br />

informatie op elk rechtsgebied, zoals de belastingaangifte. Zij nemen<br />

geen zaken aan vanuit het spreekuur, maar kunnen u wel verwijzen<br />

naar de juiste instantie of persoon. Neem altijd zoveel mogelijk<br />

informatie mee als u naar het spreekuur komt.<br />

Maak uiterlijk de voorafgaande maandag, voor 12:00 uur, een afspraak via tel. 020 - 645 30 45.<br />

!WOON | wekelijkse spreekuren<br />

Dinsdag van 13:00 - 14:30 uur Spreekuur !WOON geeft u gratis<br />

informatie, advies en ondersteuning bij vragen over huren en<br />

wonen.<br />

Dinsdag 14:30 - 16:30 uur Spreekuur woning zoeken op<br />

afspraak. Bel naar 020 - 523 01 60.voor meer informatie.<br />

Woensdag 10:00 - 12:00 uur<br />

Inloopspreekuur voor al uw vragen over financiën.<br />

14


Stichting MEE: elke donderdag 10:00 – 12:00 uur<br />

<br />

<br />

Inloopspreekuur met sleutelpersonen die kunnen helpen<br />

voor nieuwkomers<br />

every Thursday from 10-12h: walk in hours with key people<br />

to help for newcomers<br />

٠١ - ٠١<br />

كل خميس من ساعات االستشارة للقادمين الجدد <br />

VluchtelingenWerk Nederland - elke vrijdag tussen 13:00 – 16:00 uur<br />

Woont u in de gemeentelijke opvang of de particuliere opvang in Amstelveen<br />

of Aalsmeer dan kunt u een afspraak met ons maken via e-mail:<br />

(oekraine-amstelveen-aalsmeer@vluchtelingenwerk.nl).<br />

VluchtelingenWerk супроводжує людей, які втекли від війни в Україні.<br />

Ми надаємо консультації для тих, хто проживає в Амстелвені або в Алсмері<br />

У п'ятницю з 13:00 до 16:00.<br />

в громадському центрі Alleman за адресою: den Bloeyenden Wijngaerdt 1 ви<br />

можете записатися до нас на прийом електронною поштою (oekraine-amstelveenaalsmeer@vluchtelingenwerk.nl).<br />

(advertenties)<br />

Praktijk Zonnestein<br />

Kijk voor alle specialisaties op: www.fysiotherapiezonnestein.nl<br />

Fysiotherapie<br />

Haptotherapie<br />

Podologie<br />

T: 020 - 4415662<br />

E: fysiotherapie@mczonnestein.org<br />

Van Heuven Goedhartlaan 933<br />

1181 LD Amstelveen<br />

15


Dat doet hij anders nooit...<br />

Beste buurtbewoners,<br />

Maar helaas ben ik bang voor grote honden,<br />

omdat ik in het verleden ben aangevallen en<br />

gebeten door een herdershond. Die angst<br />

zit diep en gaat niet meer weg. Honden<br />

voelen mijn angst blijkbaar en ik krijg<br />

regelmatig loslopende honden achter mij<br />

aan. Als ik ergens wandel en er een grote<br />

blaffende hond op mij af komt, raak ik<br />

volledig in paniek. Rustig een wandeling in<br />

de polder maken, zit er voor mij helaas niet<br />

altijd in, gezien het grote aantal loslopende<br />

honden in de polder, terwijl er een<br />

aanlijngebod geldt.<br />

Het Fietstocht valt mij ook door op dat Berlijn. sommige hondeneigenaren<br />

geen begrip hebben voor<br />

mensen die niet gediend zijn van<br />

loslopende honden en geïrriteerd reageren<br />

als ik ze meedeel dat honden aangelijnd<br />

moeten zijn. Zij begrijpen blijkbaar niet dat<br />

er mensen zijn die bang zijn voor honden of<br />

misschien allergisch of gewoon niet willen<br />

dat een grote hond tegen ze opspringt, met<br />

gevaar van vallen. Denk aan ouderen die<br />

slecht ter been zijn of kleine kinderen.<br />

Bovendien durven sommige kinderen in<br />

mijn wijk niet meer buiten te spelen omdat<br />

ze door loslopende honden worden<br />

lastiggevallen.<br />

Mijn buurvrouw zat een tijd geleden in het<br />

Amsterdamse Bos op een grasveld een<br />

broodje te eten, in een gedeelte van het bos<br />

waar honden niet los mogen lopen. Uit het<br />

Connie Esser<br />

Ik zie mij genoodzaakt om een stukje te schrijven over iets wat mij – en met mij ook vele<br />

anderen – al langer stoort, loslopende honden op plekken waar dat niet mag. En dan bedoel<br />

ik honden die niet onder appel staan en absoluut niet luisteren naar hun eigenaar. Laat ik<br />

vooropstellen dat ik niets heb tegen honden. Ik vind ze zelfs erg leuk, vooral kleine honden.<br />

niets kwam er een grote hond op haar<br />

afrennen die tegen haar opsprong (haar<br />

witte blouse was smerig door die hondenpoten)<br />

en haar broodje probeerde af te<br />

pakken.<br />

Zij gaf eerst niet toe, maar ze werd angstig<br />

door het gehap naar haar handen en had<br />

geen andere keuze dan haar broodje af te<br />

geven. De eigenaar van de hond was in<br />

geen velden of wegen te zien. Wat een fijne<br />

middag in het bos had moeten worden,<br />

werd dus een minder fijne ervaring. En dat<br />

is niet het enige incident waarvan ik op de<br />

hoogte ben.<br />

Ik hoop met dit stukje wat meer begrip te<br />

kweken bij hondeneigenaren, aangezien<br />

niet iedereen gecharmeerd is van honden<br />

die tegen ze op springen of achter ze<br />

aangaan. Het zou fijn zijn als iedereen zijn<br />

hond aanlijnt waar dat moet en loslaat waar<br />

dat mag. Ik denk dat heel veel buurtbewoners<br />

dit zullen waarderen.<br />

16


Ter info:<br />

In Amstelveen geldt een algemeen aanlijngebod, dat is opgenomen in de Algemene Plaatselijke<br />

Verordening. Honden moeten dus overal aangelijnd zijn, tenzij er met borden gebieden<br />

worden aangewezen waar honden los mogen lopen. De boete voor het niet naleven van het<br />

algemeen aanlijngebod bedraagt ruim 100 euro. De handhaving hiervan valt binnen de<br />

bevoegdheden van Buitengewone Opsporing Ambtenaren (BOA).<br />

Op de groenstroken in de buurt van de volgende locaties mogen honden los lopen:<br />

Fideliolaan bij huisnummers 2-136,<br />

Camera Obscuralaan / De Vlaschaard / Pallieterstraat,<br />

Onderuit / Westelijk Halfrond,<br />

Westelijk Halfrond / Straat van Sicilië / Straat van Gibraltar,<br />

Rie Cramerstraat / Kathleen Ferrierlaan / Coba Ritsemahof.<br />

Bovendien zijn er in de Middelpolder twee velden aangewezen<br />

waar honden lekker los mogen rondrennen.<br />

Wijkinitiatieven<br />

Een dag kamperen met de buurt | Britt Louter (projectleider)<br />

Op zaterdag 9 september transformeert het park achter de Kinderrijk Kindercampus in<br />

<strong>Kostverloren</strong>, een dag lang tot kampeerterrein, vol met leuke activiteiten, lekker eten en<br />

gezelligheid. De Buurtcamping zorgt voor mooie ontmoetingen en draagt bij aan het<br />

ons-kent-ons gevoel.<br />

Wil je komen knutselen, badmintonnen en/of barbecueën met de buren? Kom dan tussen<br />

11.00 en 19.00 uur langs!<br />

11.00-13.00 uur: schilderen met het<br />

Cobra museum<br />

12.30-13.30u:pannenkoekenlunch<br />

14.00-16.00 uur: Insecten Feest met de<br />

Bieb<br />

16.00-17.00 uur: Buurt BINGO!<br />

17.30-19.00u: BBQ<br />

De hele dag: spellen en bootje varen met<br />

de Uiterton.<br />

Waar: in het parkje achter de Kinderrijk <strong>Kostverloren</strong> school, ingang via de Florence<br />

Nightingalelaan.<br />

Iedereen is welkom. Geef je op via een mail naar (britt@debuurtcamping.nl als je wil<br />

barbecueën (€5) of via het formulier bij Wijkcentrum Alleman.<br />

Meehelpen of ideeën? Lijkt het je leuk om op de dag zelf te helpen of iets te organiseren<br />

(muziek, workshop, etc.)? Mail naar britt@debuurtcamping.nl.<br />

17


Zomer terugblik<br />

Lief & Leed straten<br />

Bron: Alleman en Klaasje<br />

18


(advertenties)<br />

Shape your<br />

Mind & Body<br />

Heldere focus en vol energie<br />

Wijkcoach - Welzijn op Recept<br />

Maatschappelijk Werk - Activiteiten<br />

Wijkwerk - Sociaal Beheer Alleman<br />

Cursussen - Persoonsalarmering<br />

Ouderenadvies - Odensehuis<br />

www.participe-amstelland.nu<br />

Ze zijn er weer!<br />

Heerlijke herfstbonbons<br />

Twee weken<br />

Introductie<br />

€ 17,50<br />

voor 4 lessen<br />

Brood- & banketbakkerij Vink<br />

<strong>Kostverloren</strong>hof 68 | 020 - 7220974<br />

Openingstijden:<br />

di t/m vrij: 8.00 - 17.30|za: 8.00 - 15.00<br />

Yoga • Pilates • Kracht<br />

Meditatie • Workout • Qigong<br />

Stress Release • Power<br />

Eleanor Rooseveltlaan 102<br />

Amstelveen | 0203637577<br />

www.zestyourlife.nl/introductie<br />

19


Katya is in dienst van Participe<br />

als Coördinator dagbesteding<br />

vluchtelingen in onze wijk.<br />

In Uilenstede worden voor ongeveer<br />

500-600 Oekraïense vluchtelingen<br />

verschillende cursussen en andere<br />

activiteiten georganiseerd. Katya is<br />

daarvoor de drijfveer als coördinator/<br />

organisator en heeft dagelijks haar handen vol<br />

om alle cursussen, veel activiteiten en van tijd<br />

tot tijd uitstapjes te regelen. Gelukkig wordt ze<br />

daarbij ondersteund door anderen, ook<br />

Oekraïense handen helpen daarbij. De ruimte<br />

op Uilenstede is van maandag t/m vrijdag open<br />

van 08.00 uur – 20.00 uur.<br />

Eerst even iets over Katya. Voor mij zit een<br />

jonge, energieke vrouw, vol idealen. Zij is<br />

Russische van geboorte en heeft in Moskou<br />

gewoond. Zij heeft ook jarenlang in Amerika<br />

gewoond en daar een universitaire studie<br />

gevolgd. Katya en haar gezin zijn in 2015,<br />

naar Nederland verhuisd.<br />

Zij is nu 8 jaar hier en heeft in die tijd niet stil<br />

gezeten. Ook hier heeft ze een universitaire<br />

studie gevolgd en een cursus Nederlandse taal.<br />

Zij is 5 jaar overblijfmoeder geweest op de<br />

basisschool van haar kinderen. Dat vond ze<br />

een heel goede, maar ook interessante<br />

ervaring om mensen te leren kennen en zo de<br />

omgangstaal te leren en de maatschappelijke<br />

gewoonten en gebruiken op te nemen.<br />

Inmiddels voelt Katya zich hier thuis en heeft ze<br />

zich fulltime beschikbaar gesteld om<br />

ontheemden te leren hoe ze kunnen inburgeren<br />

in Nederland, en dan vooral in <strong>Bankras</strong>/<br />

<strong>Kostverloren</strong>. Dat gaat als volgt.<br />

Tijdens het wekelijkse koffie-uurtje-project<br />

worden verschillende onderwerpen besproken.<br />

Zoals bijv. de waarden en normen van de<br />

20<br />

Wie is Katya Blednova?<br />

Renske Hesselman<br />

Nederlandse maatschappij, dat Katya<br />

een heel belangrijk onderwerp vindt.<br />

Maar ook bijvoorbeeld hoe je<br />

financiële zaken kan regelen. Het<br />

Financieel Café heeft<br />

belangstellenden daarover uitgebreid<br />

geïnformeerd. En zo komt elke week<br />

een ander onderwerp aan bod tijdens<br />

het koffie-uurtje, waar deskundigen op elk<br />

terrein hun kennis delen. Een groot succes.<br />

Er is elke dag fitness, er wordt aan yoga<br />

gedaan, dansen, tekenen, naaien en breien,<br />

enz. en er is natuurlijk een cursus Nederlandse<br />

taal. Er is verder een cultureel programma.<br />

Soms worden bezoeken gebracht aan het<br />

Concertgebouw, het Rijksmuseum, Theater<br />

Carré of zijn er interessante tochten door bijv.<br />

Amsterdam, Delft, Haarlem.<br />

Voor de geestelijke psychosociale zorg is een<br />

Oekraïense psychologe aanwezig.<br />

Wat Katya heel erg leuk vindt zijn de<br />

masterclasses, cursussen Koken voor<br />

Volwassenen en Koken voor Pubers. Hier<br />

wordt geleerd hoe je gezond en smakelijk kunt<br />

eten. De cursisten zijn er heel enthousiast over<br />

en vinden het vooral gezellig om samen te<br />

koken en samen te eten.<br />

Per 1 september a.s. zullen de activiteiten van<br />

de locatie Uilenstede verhuizen naar Alleman .<br />

Katya is nu dus nog druk bezig met de planning<br />

van alle activiteiten per dag en per uur. Als<br />

deze krant uitkomt is Katya, de coördinator<br />

dagbesteding vluchtelingen, al volop met haar<br />

activiteiten bezig in Alleman.


Medewerkers<br />

Medewerkers<br />

Te vinden in Wijkcentrum Alleman<br />

Te vinden in Wijkcentrum Alleman<br />

Ghoesna Janmohamed<br />

Wijkcoach<br />

06-104 55 444<br />

g.janmohamed@participe.nu<br />

Floor Kuiper<br />

Christa<br />

Assistent<br />

Zwart<br />

Wijkcoach<br />

Ouderenadviseur<br />

06-386 06 720<br />

06-577<br />

f.kuiper@participe.nu<br />

78 663<br />

c.zwart@participe.nu<br />

Christa Zwart<br />

Ouderenadviseur<br />

Katya Blednova<br />

06-577 Coördinator 78 663 vluchtelingen<br />

c.zwart@participe.nu<br />

06-426 37 650<br />

k.blednova@participe.nu<br />

Marjo Fambach<br />

Sociaal beheerder<br />

020-645 39 45 / 06-207 18 133<br />

m.fambach@participe.nu<br />

Sasha Roberts<br />

Sociaal beheerder<br />

020-645 39 45 / 06-382 14 355<br />

s.roberts@participe.nu<br />

Aksana van Maanen<br />

Maatschappelijk werker<br />

06-868 27 766<br />

a.van.maanen@participe.nu<br />

Bettina Kool<br />

Coördinator GGZ inloop<br />

b.kool@participe.nu<br />

06-819 03 863<br />

Katya Blednova<br />

Coördinator vluchtelingen<br />

Sümeyra 06-426 37 Ömeroĝlu 650<br />

Coördinator k.blednova@participe.nu<br />

GGZ Inloop<br />

ggzinloopamstelveen@participe.nu<br />

06-345 82 445<br />

Aliisa Kring<br />

Coördinator GGZ Inloop<br />

ggzinloopamstelveen@participe.nu<br />

06-288 24 416<br />

Sümeyra Ömeroĝlu<br />

Coördinator GGZ Inloop<br />

ggzinloopamstelveen@participe.nu<br />

06-345 82 445<br />

21 19


Wijkcentrum Alleman<br />

Maandag<br />

10:00 - 11:00 Wandelen vanuit Alleman via Amstelveen Sport<br />

voor meer info kunt u bellen naar 088 - 8585104<br />

10:30 - 11:30 Hatha Yoga - opgeven via cursusbureau op 020 5430 441<br />

12:30 - 16:30 Tafeltennis - €1,50<br />

12:30 - 15:00 SIPI Taalcursus - opgeven via SIPI 020 638 2808<br />

13:30 - 16:30 Klaverjassen in de oneven weken<br />

14:00 - 16:30 Schilderen - Info en aanmelden bij docent<br />

T. Bano 06 102 59 474<br />

15:30 - 16:30 Arts & Crafts voor kinderen- voor meer informatie ga naar de<br />

website van Platform C<br />

17:30 - 20:30 Buurtmaaltijd eerste maandag van de maand - van tevoren<br />

aanmelden bij de beheerder op 020 645 39 45 - €9,00<br />

19:30 - 20:30 Latin Jazz Dance - opgeven via cursusbureau op 020 5430 441<br />

Dinsdag<br />

wekelijkse activiteiten<br />

09:30 - 14:00 GGZ Inloop<br />

10:00 - 11:30 Vrouwenochtend<br />

10:00 - 11:00 Intensief bewegen 65+ opgeven via cursusbureau<br />

op 020 5430 441<br />

10:00 - 12:00 Teken en Schildersoos - €1,50 - eigen materiaal mee<br />

10:00 - 12:00 Jeu de Boules<br />

11:00 - 12:00 Fit & Vitaal 65+ - opgeven via cursusbureau op 020 5430 441<br />

12:00 - 13:00 Herengym 65+ - opgeven via cursusbureau op 020 5430 441<br />

12:30 - 15:00 SIPI Taalcursus - opgeven via SIPI 020 638 2808<br />

15:45 - 16:45 Streetdance voor kinderen - voor meer informatie ga naar de<br />

website van Platform C<br />

17:00 - 18:00 DJ les voor kinderen - voor meer informatie ga naar de<br />

website van Platform C<br />

Woensdag<br />

10:30 - 12:00 Leer Nederlands en maak contact - gratis<br />

10:30 - 11:30 Yoga 65+ - opgeven via cursusbureau op 020 5430 441<br />

22


Woensdag<br />

10:30 - 12:00 Maak kennis met de Oekrainers elke eerste<br />

woensdag van de maand<br />

12:15 - 14:15 ED Talk Cafe - psychische en verslaving ervaringsdeskundigen<br />

inloop - info bij Eric 0639842960 of eric@teamed.nl<br />

13:30 - 15:30 Taalvijver voor kids - voor meer informatie kom langs!<br />

18:00 - 19:00 Dansles in het Engels / Danceclass in English €1,50<br />

20:00 - 21:15 AA groep - voor meer informatie kunt u bellen<br />

naar Rob (0628408672)<br />

Donderdag<br />

9:30 - 10:30 Bodyfit 65+ - opgeven via cursusbureau op 020 5430 441<br />

9:30 - 11:30 Kantklossoos in de even weken - €1,50<br />

9:45 - 11:45 Zelf kleding maken - opgeven via cursusbureau op 020 5430 441<br />

10:30 - 11:30 Bodyfit 65+ - opgeven via cursusbureau op 020 5430 441<br />

14:00 - 16:00 Jeu de Boules<br />

16:00 - 17:30 Art Therapy in English €1,50<br />

Vrijdag<br />

9:30 - 12:00 Schilderen - Info en aanmelden: T. Bano 06 102 59 474<br />

14:30 - 16:30 Buurtborrel - iedereen is welkom!<br />

15:30 - 17:00 Yoga in English €1,50<br />

19:30 - Bingo - elke eerste vrijdag van de maand<br />

20:00 - Landenavond - elke tweede vrijdag van de maand<br />

Zaterdag<br />

10:00 - 14:00 Repair Cafe elke tweede zaterdag van de maand<br />

10:15 - 14:00 Turkse Sprookjes voor kinderen<br />

14:00 - 16:00 Arabische kinderactiviteiten<br />

Zondag<br />

10:00 - 14:00 GGZ Inloop in de oneven weken<br />

14:00 - 17:00 Mokum Folk elke 3e zaterdag van de maand (okt - maart)<br />

19:30 - 00:00 Dansavond €10<br />

VOOR MEER INFO KUNT U ALLEMAN BELLEN OP 020 645 39 45<br />

23


Locatie Wijkcentrum Alleman<br />

28 SEPTEMBER T/M 4 OKTOBER<br />

In de week van de ontmoeting geven we extra aandacht aan de mogelijkheid<br />

voor mensen om elkaar te ontmoeten in het kader 'Een tegen Eenzaamheid'.<br />

DONDERDAG 28 SEPT<br />

14.00u - 16.00u<br />

16.00u - 17.30u<br />

Jeu de Boules - Gratis.<br />

Art therapy (engelstalig) - bijdrage € 1,50.<br />

VRIJDAG 29 SEPT<br />

14.30u - 16.30u<br />

15.00u - 17.00u<br />

15.30u - 17.00u<br />

ZONDAG 1 OKT<br />

MAANDAG 2 OKT<br />

Buurtborrel.<br />

Markt kraampjes - informatiemiddag uit de wijk.<br />

Yoga class (engelstalig) - Bijdrage € 1,50.<br />

10.30u - 13.00u Zondagsbrunch, kom gezellig mee brunchen - Bijdrage € 6.50.<br />

10.00u - 14.00u Bij de GGZ - inloop 'Gewaardeerd & Gezien' is iedereen welkom.<br />

Ontmoeting en gezelligheid staan centraal.<br />

10.00u - 11.00u Samen wandelen vanuit Alleman.<br />

13.30u - 16.30u Klaverjassen met een hoop gezelligheid.<br />

Open atelier - schilderen. Ontdek je talent.<br />

18.00u - 20.30u Buurtmaaltijd - driegangendiner + koffie/thee. Bijdrage 9,-.<br />

14.00u - 16.30u<br />

DINSDAG 3 OKT<br />

13.00u - 14.30u<br />

10.00u -12.00u<br />

WOENSDAG 4 OKT<br />

High Tea, laat u verwennen met lekker hartige en zoete<br />

hapjes. Bijdrage € 12.50.<br />

Teken en schildersoos. Vind jij tekenen en schilderen ook leuk,<br />

dan kun je op dinsdag samen met anderen vrij tekenen en<br />

schilderen. Neem wel je eigen materiaal mee. Bijdrage € 1,50.<br />

10.30u - 11.30u<br />

Leer Nederlands en maak contact.<br />

24


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -<br />

Brentano's<br />

Kunstmaand<br />

- November -<br />

November is kunstmaand bij Brentano.<br />

We bieden deze maand een breed gevarieerd<br />

programma zoals lezingen, workshops, kookkunst<br />

en dans. Hou de website in de gaten!<br />

www.bijklaasje.nl.<br />

"Een heerlijk gebakje op ons zonnig terras!"<br />

"Bij ons draait alles om goed eten, gezelligheid, leuke activiteiten en<br />

andere mensen ontmoeten". Wil Koning is sinds kort restaurantmanager<br />

bij buurtrestaurant BijKlaasje en beschrijft bevlogen de sfeer van het<br />

restaurant. "Het is hier warm en gezellig en mensen uit de buurt voelen<br />

zich welkom. Er heerst een ontspannen sfeer tussen de buurtbewoners<br />

die meedoen aan activiteiten of gezellig met familie gaan lunchen."<br />

De kaart van restaurant BijKlaasje is divers. "Onze kok bedenkt geregeld<br />

nieuwe lekkere gerechten afgestemd op het seizoen en we hebben<br />

verrassende weekmenu's". In het restaurant is het<br />

zowel binnen als buiten heerlijk vertoeven.<br />

"We hebben een zonnig terras maar er zijn<br />

ook schaduwplekken. Voor iedereen uit de<br />

buurt dus iets wils! En we hebben een<br />

nieuwe menukaart. Zien we u gauw?"<br />

Restaurant BijKlaasje<br />

Klaasje Zevensterstraat 209<br />

Open: di t/m zo van 10.30-19.00<br />

www.bijklaasje.nl<br />

Tel. 020-23 78 638<br />

Kunst bij Brentano<br />

Kunst en cultuur komen voort uit de mens<br />

en zijn daarom in welke vorm dan ook<br />

een representatie van de mens. Het zet<br />

ons aan het denken, over onszelf en over<br />

de samenleving. Kunst inspireert en<br />

speelt daarom een belangrijke rol in het<br />

aanbod van activiteiten bij Brentano, in<br />

buurtrestaurant BijKlaasje.<br />

C O N T A C T<br />

Stefanie Gerritsen<br />

Tel: 06-41419456<br />

25


(advertenties)<br />

Mech Make & Take Amsterdam<br />

Claude Debussylaan 35, 1082 MC Amsterdam (Zuidas)<br />

Bestellen via mech.nl<br />

Kom binnen voor een heerlijk ontbijt, lunch of take-away. Alles wordt vers voor jou gemaakt.<br />

En heb je geen tijd om de deur uit te gaan of zit je in een meeting, wij bezorgen ook.<br />

De kapper bij u in de buurt.<br />

Wij staan voor kwaliteit tegen een redelijke prijs.<br />

Loop eens langs voor een vrijblijvend advies.<br />

Di. t/m vr. 8.30 – 17.30uur<br />

Zaterdag 8.30 – 16.30uur<br />

Tel: 06 218 64 859<br />

Klaasje Zevensterstraat 209<br />

Voor alle info: www.zijenzijkappers.nl<br />

dinsdag t/m zondag<br />

van 10.30 - 19.00 uur<br />

(keuken tot 18.30 uur)<br />

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -<br />

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -<br />

Altijd<br />

in de buurt<br />

Goed eten, gezelligheid, leuke<br />

activiteiten en andere mensen<br />

ontmoeten.<br />

Voor lunch, diner, vergaderingen,<br />

een borrel of feestje.<br />

Restaurant BijKlaasje<br />

Klaasje Zevensterstraat 209<br />

1183 NK Amstelveen<br />

020 - 23 78 638<br />

bijklaasje@brentano.nl<br />

www.bijklaasje.nl<br />

Volg ons ook op<br />

&<br />

26


Toen en Nu<br />

Camera Obscuralaan 97 | Bram Dekker<br />

Foto boven uit 1990 van onbekende maker uit het fotoarchief van de gemeente Amstelveen.<br />

Hoekwoning aan de Camera Obscuralaan 97. Rechts het flatgebouw ’Multatuli’ aan de Max<br />

Havelaarlaan. Foto in westelijke richting vanaf de bocht in de Camera Obscuralaan.<br />

Foto onder (<strong>2023</strong>) van Bram Dekker. De hoekwoning, inmiddels voorzien van zonnepanelen<br />

en dakkapel maar verder nog met de vertrouwde blikvangers.<br />

27


Ademhalingsoefeningen<br />

Laura Treffers<br />

Ademhalingsoefeningen... ik denk dan meteen aan een yogales of een ijsbad waar je door<br />

middel van het controleren van je ademhaling niet in shock raakt. Zou er een reden zijn<br />

waarom sommige therapieën of sporten zoveel bezig zijn met de ademhaling? Je komt er in<br />

dit artikel achter.<br />

De ademhaling<br />

Zowel onze ademhaling als hartslag gaat<br />

automatisch, we hoeven er niets voor te<br />

doen. Toch kunnen we er wel invloed op<br />

uitoefenen. De adem- en hartfrequentie<br />

nemen toe bij (in)spanning en nemen af bij<br />

ontspanning.<br />

Tijdens onze ademhaling worden zuurstof en<br />

koolstofmonoxide uitgewisseld. Zuurstof<br />

wordt opgenomen in het bloed en koolstofmonoxide<br />

ademen we weer uit. Om te<br />

kunnen ademen gebruiken we verschillende<br />

spiergroepen. De belangrijkste zijn de<br />

hulpademhalingsspieren (alle spieren tussen<br />

schedel en sleutelbeen), buikspieren en het<br />

middenrif (diafragma) en bekkenbodem.<br />

Bij het inademen wordt onze borstholte<br />

groter en bij uitademen kleiner. Het klinkt<br />

eenvoudig, maar er zijn ook mensen die<br />

onbewust hun ademhaling vastzetten<br />

waardoor borstholte of buik niet mee<br />

beweegt. Dit noem je ook wel paradoxaal<br />

ademen. Hierdoor kun je minder zuurstof<br />

opnemen en gaan je ademfrequentie en<br />

hartslag automatisch omhoog. Door deze<br />

verandering ontstaat er vaak ook een<br />

verhoogde spierspanning.<br />

Bewustwording<br />

Hoe rustiger je ademhaling des te rustiger je<br />

lichaam wordt. Je parasympatische systeem<br />

wordt geactiveerd waardoor je lichaam in de<br />

herstelmodus gaat.<br />

Je spijsvertering begint te werken, je energie<br />

level wordt aangevuld en je spieren<br />

ontspannen.<br />

Mocht je last hebben van buikpijnklachten<br />

(denk bij voorbeeld aan constipatieklachten<br />

of menstruatiepijn) dan kun je door middel<br />

van het masseren en ademen naar je<br />

onderbuik, de organen ruimte geven zodat<br />

ze beter kunnen werken. Doordat je steeds<br />

lager ademt rek je het buikvlies en<br />

diafragma. Hierdoor ontstaat er nog meer<br />

ruimte om te ademen.<br />

Je hulpademhalingsspieren hoeven dan een<br />

stuk minder hard te werken, wat betekent dat<br />

je nekspieren ontspannen. Mocht je een<br />

gespannen nek of schouders hebben, dan<br />

kan het indirect dus ook meehelpen om wat<br />

vaker naar je onderbuik te ademen.<br />

28


Rol van de bekkenbodem<br />

Het klinkt misschien gek, toch speelt de<br />

bekkenbodem een belangrijke rol. Bij een<br />

goede buikademhaling voel je haast de rek<br />

van de buikspieren op de aanhechting van<br />

het schaambot.<br />

De bekkenbodemspieren bevinden zich<br />

tussen de benen. De spieren dragen de<br />

organen van het kleine bekken, ze spannen<br />

aan op momenten van buikdruk zoals bij<br />

hoesten en springen.<br />

Op andere momenten zou de spier<br />

ontspannen moeten zijn, maar net zoals dat<br />

sommige mensen hun hulpademhalingsspieren<br />

gebruiken, kunnen ook de<br />

bekkenbodemspieren de ademhaling<br />

blokkeren of andersom. Beide werken<br />

namelijk samen met het diafragma.<br />

Misschien kun je na het lezen van dit artikel<br />

eens proberen om te voelen hoe jij ademt.<br />

Kun je helemaal naar de bekkenbodem en<br />

voel je bij een inademing haast dat een ballon<br />

wordt opgeblazen in je onderbuik die ook<br />

naar beneden drukt? Dan weet je dat je<br />

helemaal ontspannen bent en je lichaam een<br />

extra boost geeft om te herstellen.<br />

Weetje:<br />

Dat we geen zuurstoftekort oplopen, komt<br />

ook doordat het grootste deel van de zuurstof<br />

in de oceanen wordt geproduceerd.<br />

Algen maken zoveel zuurstof, dat zo'n 90%<br />

van het zuurstofverbruik op aarde wordt<br />

gecompenseerd (Quest 2021).<br />

(advertenties)<br />

29


AMVJ en Het Loopveld<br />

Coos van Meurs, voorzitter AMVJ Sport<br />

Op de grens van Amsterdam en Amstelveen<br />

werd zo’n 50 jaar geleden door Amsterdam<br />

begonnen met de aanleg van sportpark Het<br />

Loopveld. Amsterdam sloot hiervoor een<br />

50-jarig huurcontract af met de gemeente<br />

Amstelveen. De naam van het sportpark vindt<br />

zijn oorsprong in het al op een kaart uit 1575<br />

vermelde „’t cleine loopvelt”. Dit loopveld was<br />

een droge strook die gebruikt werd door<br />

turfstekers die in dit laagveengebied actief<br />

waren voor het transport van en naar de<br />

omliggende dorpen. Het huidige Kleine<br />

Loopveld vormt nu langs de Kalfjeslaan een<br />

ecolint tussen Amstel en Nieuwe Meer.<br />

beoefend in verenigingsverband. Opvallend is<br />

dat het merendeel van de verenigingen hun<br />

100-jarig jubileum al heeft gevierd.<br />

De locatie op de grens van Amsterdam en<br />

Amstelveen blijkt dan ook de vruchtbare basis<br />

voor deze verenigingen. Amsterdam en<br />

Amstelveen zijn in bespreking om het<br />

inmiddels afgelopen huurcontract te verlengen<br />

en daarmee ook een juridische basis voor de<br />

verenigingen voor de komende periode te<br />

verzekeren.<br />

Het sportpark, waarvan de aanleg werd<br />

gestart door de bekende sportwethouder uit<br />

Amsterdam, Harry Verheij, diende in de eerste<br />

plaats voor de verplaatsing van een aantal<br />

Amsterdamse verenigingen zoals Sporting<br />

Zuid, RAP, korfbalvereniging Oranje Nassau<br />

en de hockeyclub VVV. Deze verenigingen<br />

moesten wijken voor de stedelijke<br />

ontwikkelingen rond de De Boelelaan in<br />

Buitenveldert.<br />

Voor AMVJ lag de aanleiding voor de<br />

verplaatsing naar Het Loopveld in de<br />

ontwikkeling van het nationale hockeycentrum<br />

in het Amsterdamse Bos. Deze ontwikkeling<br />

leidde in 2003 ook tot de verplaatsing van<br />

cricketvereniging ACC naar de locatie van de<br />

voetbalvereniging Arsenal, welke vereniging<br />

een nieuwe plek had gevonden naast het<br />

Olympisch Stadion in Amsterdam.<br />

In de afgelopen 50 jaar is het sportpark<br />

letterlijk uitgegroeid naar een goed<br />

functionerend sportpark waar zeven<br />

verschillende sporten kunnen worden<br />

30


Buurtgalerij<br />

Illustratie: Lotte Nijmeijer<br />

(advertentie)<br />

De sportclub in de buurt<br />

De multisportclub van Amstelveen en Amsterdam<br />

Gelegen Gelegen op op een een prachtige groene groene locatie locatie telt telt de de club club zo’n zo’n 3.000 3.000 leden leden verdeeld over over 44 sporten: sporten:<br />

AMVJ AMVJ Tennis<br />

AMVJ Voetbal<br />

AMVJ Tafeltennis<br />

AMVJ Hockey<br />

info@amvjtennis.nl<br />

info@amvjvoetbal.nl<br />

amvjttsect@gmail.com<br />

info@hcamvj.nl<br />

amvjtennis.nl<br />

amvjvoetbal.nl<br />

amvj-tafeltennis.nl<br />

hcamvj.nl<br />

31


12 Weeks to Fit - Mix Sport<br />

Sabine Meeuwis - Bewegen op Recept Coach<br />

Een initiatief van AmstelveenSport in<br />

samenwerking met GLI Coaches Amstelland<br />

om meer bewegen te promoten bij<br />

deelnemers met overgewicht en/of in een<br />

GLI-traject. GLI staat voor Gecombineerde<br />

Leefstijl Interventie. Dit is een 2 jaar durend<br />

traject dat wordt vergoed vanuit de<br />

basisverzekering indien men voldoet aan een<br />

aantal criteria.<br />

Volwassenen kunnen deelnemen aan een GLI<br />

na doorverwijzing van de huisarts indien er<br />

sprake is van een matig verhoogd gewicht en/<br />

of gerelateerd gezondheidsrisico volgens de<br />

criteria NHG-standaard Obesitas en de<br />

zorgstandaard Obesitas.<br />

Maak in 12 weken kennis met 3 verschillende<br />

vormen van bewegen zodat je kunt ontdekken<br />

wat bij jou past. In blokken van 4 weken zet je<br />

de eerste stappen naar een fit, gezond en<br />

vitaal leven. Ontdek Fit Walk aan De Poel,<br />

Beweegbank Circuit Bovenkerk en Total<br />

Workout.<br />

Meer informatie<br />

Buurtsportcoach Sabine Meeuwis,<br />

Neem je deel aan een GLI-traject bij een<br />

praktijk voor diëtetiek in Amstelveen?<br />

Heb je overgewicht en/of ben je eraan toe<br />

om een stap te maken richting een fitter en<br />

vitaler lijf?<br />

Ben je nog niet zo fit en wil je graag<br />

opbouwen met bewegen maar weet je niet<br />

waar je moet beginnen?<br />

Ben je gemotiveerd om een positieve<br />

verandering in je levensstijl teweeg te<br />

brengen?<br />

Wil je met een gezellige groep mensen op<br />

pad en gezamenlijk je doel bereiken?<br />

Doe dan mee met 12 Weeks to Fit – Mix Sport!<br />

Wanneer<br />

Wekelijks op maandag van 11 september<br />

<strong>2023</strong> tot en met 20 november <strong>2023</strong>, van 18:30<br />

tot 19:30 uur.<br />

Kosten<br />

€ 60,- voor 12 lessen.<br />

Voor minima regelingen neem contact op met<br />

Sabine Meeuwis.<br />

s.meeuwis@amstelveensport.nl<br />

088 – 8585104<br />

32


Zeestratenbuurt aardgasvrij<br />

Gemeente Amstelveen | Bewerkt door Bram Dekker<br />

Als eerste Buurt in Amstelveen wordt de<br />

Zeestratenbuurt in de wijk <strong>Kostverloren</strong><br />

voorbereid op het aardgasvrij-klaar maken<br />

van woningen in particulier bezit. In juli <strong>2023</strong><br />

heeft het college van B en W ermee<br />

ingestemd. Om het plan in de Zeestratenbuurt<br />

uit te voeren gaat de gemeente een<br />

Energieteam samenstellen dat in het najaar<br />

van dit jaar kan starten.<br />

Energieteam<br />

Het Energieteam bestaande uit een<br />

projectleider, een technisch adviseur en een<br />

organisatie- en communicatiemedewerker<br />

heeft de taak om woningeigenaren in – in dit<br />

geval – de Zeestratenbuurt te begeleiden<br />

naar een aardgasvrij-klare woning.<br />

Dit is een woning die voldoende geïsoleerd is<br />

en klaar om duurzaam verwarmd te worden<br />

met bijvoorbeeld een warmtepomp. Het team<br />

kan, als de woningeigenaar daar behoefte<br />

aan heeft, in samenspraak een stappenplan<br />

per woning opstellen. Ook ondersteunen ze<br />

buurtbewoners met inkoopacties en<br />

subsidiehulp.<br />

buurt. In die periode moeten aanzienlijke<br />

stappen gezet worden op het gebied van<br />

verduurzaming en het verminderen van het<br />

energieverbruik. Floor Gordon, wethouder<br />

Duurzaamheid: “Door de focus te leggen op<br />

een buurt krijgen bewoners meer<br />

duidelijkheid over de stappen op weg naar<br />

een duurzame buurt.<br />

Ervaringen elders in het land, zoals<br />

opgedaan in de drie rondes proeftuinen<br />

onder begeleiding van het Programma<br />

Aardgasvrije wijken, leren ons dat het<br />

ontzorgen van inwoners vanuit de overheid<br />

voor bewoners cruciaal is.<br />

Dat gaan we doen en het sluit mooi aan op<br />

wat bewoners aangaven op de<br />

bijeenkomsten: “Gemeente, vertel ons wat te<br />

doen.” Na de periode van twee jaar gerichte<br />

ondersteuning kunnen de bewoners uit de<br />

Zeestratenbuurt via reguliere Amstelveense<br />

inkoopacties verder met het uitvoeren van het<br />

eigen stappenplan. Het is de ambitie om op<br />

deze manier zoveel mogelijk inwoners gericht<br />

te gaan ondersteunen.<br />

Het Energieteam kan ook helpen bij andere<br />

ontzorgingswensen, zoals het organiseren<br />

van het leegruimen van de kruipruimte als die<br />

geïsoleerd moet worden. Draagvlak bij<br />

inwoners, gepaard aan het besef dat zij zelf<br />

tot actie moeten overgaan is van groot<br />

belang.<br />

Om de relatie met woningeigenaren zo<br />

eenvoudig mogelijk te maken, gaat het<br />

Energieteam vanuit een locatie in de wijk<br />

werken. Het is de wens om dit team in het<br />

najaar van <strong>2023</strong> aan de buurt te kunnen<br />

presenteren.<br />

Meedenkgroep<br />

In juni 2022 is in de Zeestratenbuurt een<br />

eerste bijeenkomst geweest met circa<br />

zeventig woningeigenaren.<br />

Na deze bijeenkomst hebben vijftien<br />

personen zich aangemeld voor een<br />

meedenkgroep om gezamenlijk na te denken<br />

over het Zeestratenbuurt Uitvoeringsplan.<br />

De input van betrokken bewoners is<br />

opgenomen en op 5 juni <strong>2023</strong> tijdens een<br />

interactieve bijeenkomst gepresenteerd aan<br />

bewoners van de Zeestratenbuurt.<br />

Twee jaar aan de slag<br />

Het Zeestratenbuurt Energieteam verbindt<br />

zich voor een periode van twee jaar aan de<br />

33


GRATIS<br />

ORIËNTATIE-<br />

GESPREK<br />

HYPOTHEEK<br />

NODIG?<br />

Diemen, Diemerplein 60<br />

Mdrecht, Dorpsstraat 63<br />

Amstelveen, <strong>Bankras</strong>hof 134


Carmenlaan<br />

Buurtstraat | Bram Dekker<br />

De Carmenlaan is een straat in<br />

de Operabuurt in de wijk<br />

<strong>Bankras</strong>.<br />

Carmen is een opera (oorspronkelijk<br />

opéra comique) in<br />

vier bedrijven van de componist<br />

Georges Bizet (1838-1875).<br />

Het libretto is geschreven door<br />

Henri Meilhac en Ludovic<br />

Halévy, naar een novelle van<br />

Prosper Mérimée genaamd<br />

Carmen. De eerste opvoering<br />

vond plaats in Parijs (Opéra-<br />

Comique) op 3 maart 1875.<br />

Geschiedenis<br />

Bizet kreeg na zijn succesvolle<br />

stuk Djamileh de opdracht een<br />

nieuw werk te schrijven voor het<br />

Opéra-Comique-theater. Zijn opéra comique<br />

Carmen stuitte echter op verzet, omdat het<br />

onderwerp te uitdagend zou zijn voor het publiek<br />

van familietheater.<br />

De componist werd gedwongen om de nadruk op<br />

meer "conventionele" personages te leggen.<br />

Echter de grote steun van prima-donna Célestine<br />

Galli-Marié behoedde Bizet voor nog<br />

ingrijpendere wijzigingen.<br />

Bizet gaf met het onderwerp in zijn opera Carmen<br />

de aanzet tot het verisme, een operagenre dat<br />

vijftien jaar later tot volle ontwikkeling zou komen<br />

en vooral de Italiaanse opera zou domineren. In<br />

dit opzicht kan Bizet beschouwd worden als een<br />

pionier.<br />

De première werd initieel geen groot succes. Al<br />

na 48 voorstellingen werd de productie van het<br />

Parijse podium gehaald. De herleving kwam toen<br />

Galli-Marié de titelrol weer ging vertolken.<br />

Ondertussen was Carmen buiten Frankrijk zeer<br />

populair geworden. Vooral zangeres Emma Calvé<br />

trad meer dan 1000 keer op in<br />

de hoofdrol, onder andere in de<br />

Verenigde Staten; echter terwijl<br />

de opera de wereld veroverde,<br />

werd Carmen steeds meer<br />

aangepast aan plaatselijke<br />

context. De oorspronkelijke<br />

opéra comique wordt zelden<br />

nog opgevoerd.<br />

Muziek<br />

De prelude bevat al een aantal<br />

hoofdmotieven die later terugkomen<br />

in de opera, onder<br />

andere de melodie van de<br />

beroemde coupletten "Votre<br />

toast, je peux vous le<br />

rendre" (L'air de toréador). Ook<br />

de dramatische afloop van het<br />

verhaal kondigt zich reeds aan.<br />

De Habanera, de aria waarmee Carmen ten<br />

tonele verschijnt, behoort zonder twijfel tot de<br />

beroemdste operamelodieën aller tijden. Deze<br />

klassieker heeft zelfs een plaats gekregen in de<br />

popcultuur. Bizet had eigenlijk een andere aria<br />

voor Carmens entree geschreven, maar de<br />

Habanera ontstond pas omdat prima donna Galli-<br />

Marié de oorspronkelijke versie niet krachtig<br />

genoeg vond.<br />

Beschrijving<br />

Sevilla, Spanje in 1830<br />

De opera Carmen gaf gestalte aan een vrouw met<br />

een haast mythische verleidingskracht. Carmen<br />

belichaamde het verborgen verlangen van de<br />

oerdegelijke 19de-eeuwse burger en vertegenwoordigde<br />

de vrijheid die in hun conventionele<br />

moraal meestal ontbrak.<br />

Voor de 19de-eeuwse burgercultuur was zij vooral<br />

een verpersoonlijking van het verlangen naar een<br />

andere wereld. Met haar compromisloos streven<br />

naar het vrije leven en de liefde blijft Carmen van<br />

alle tijden. Carmen leeft naar haar idealen en gaat<br />

daarvoor tot het uiterste.<br />

35


Hoera, 't is Herfst!<br />

Marianne van Wagensveld<br />

Voor de meeste mensen is de zomer het<br />

favoriete seizoen.<br />

In het voorjaar al snakt men ernaar en is de<br />

af- of aanwezigheid van de zon onderwerp<br />

van gesprek.<br />

Een ander verheugt zich minder op de<br />

komst van de 'koperen ploert' die dan te<br />

veel blootlegt en verlamt. Mag dat? Om niet<br />

uit te kijken naar plaknachten, donkerrode<br />

weerkaarten en ongemakkelijk zweten?<br />

Nou ja, er is zeker veel moois aan de lente<br />

en de zomer. Alleen al het wonder van de<br />

natuur!<br />

En dan de voordelen: zonder jas de deur uit,<br />

relaxter van A naar B, de kachel uit, de<br />

jeugd en ouderen gaan sneller de<br />

buitenlucht in en doen gratis vitamine D op.<br />

Om maar wat te noemen.<br />

Dieper de zomer in klinkt het vrolijke geluid<br />

vanuit de tuinen en van spelende kinderen<br />

tot laat in de avond en waan je je bij het<br />

gekrijs van de halsbandparkiet geregeld in<br />

de tropen.<br />

(advertentie)<br />

h o r i z o n v e r b r e d i n g<br />

w w w . d e - r u i m t e . n e t<br />

Ja dat alles is heerlijk maar wanneer de<br />

hitte aanhoudt, groeit het geklaag.<br />

En wat als je een herfstmens bent en van<br />

kou op je wangen en van regen houdt? Je<br />

bent niet de enige. De herfst is in literatuur<br />

en in muziek al vaak bejubeld.<br />

Er bestaat een miljoenenpubliek dat<br />

wereldwijd regenfilmpjes bekijkt op<br />

YouTube 'om bij af te koelen' en juist de<br />

noordelijke vakantiebestemming is bij deze<br />

groep favoriet. Niet gek dat Schotland zo<br />

geliefd is met dat ruige weer. In de<br />

Highlands kan je op één dag zo maar vier<br />

jaargetijden beleven.<br />

We voelen ons beter met de R in de maand.<br />

Een boswandeling wordt weer verkwikkend.<br />

Op het strand, ontdaan van drukte, is het<br />

lekker uitwaaien en dan is het fijn thuiskomen<br />

met een lange avond voor de boeg.<br />

Zijn er buurtgenoten die ook blij zijn met de<br />

aankomende tijd?<br />

Grappig dat, of je nu een zomerfan bent of<br />

niet, een ieder genoot dit voorbije seizoen<br />

van extremen: van verzengende hitte tot<br />

verzuipende buien. Voor menigeen op de<br />

camping werd het een uitdaging, dat wel.<br />

Zo, het begint al te schemeren...deze buur<br />

doet de kaarsjes aan en geniet van de<br />

druppels op het raam. Nog even geduld tot<br />

het groen aan de bomen verkleurt naar<br />

vijftig tinten bruin en de blaadjes gaan<br />

dwarrelen.<br />

Heb een heerlijke herfst!<br />

36


Middelpolder<br />

Het groene monster | Connie Esser<br />

In de herfst valt er niet zo heel erg veel te beleven in de Middelpolder. De zwaluwen en<br />

lepelaars zijn weer vertrokken en binnenkort zullen de smienten weer terugkeren naar de<br />

polder om hier te overwinteren. De meeste ganzen en eenden blijven het hele jaar hier<br />

aanwezig.<br />

Een vogel die hier ook het hele jaar (luidruchtig) aanwezig is, is de halsbandparkiet.<br />

Sommige mensen vinden het een prachtige vogel, anderen vinden het een vreselijke vogel<br />

omdat ze zoveel lawaai maken en alle vruchten uit de bomen snoepen. Ik zie vaak aan het<br />

begin van de avond grote zwermen halsbandparkieten krijsend de polder in vliegen om daar<br />

in een slaapboom de nacht door te brengen.<br />

Deze vogels zijn geen inheemse vogels. Ze komen oorspronkelijk uit India en Centraal-Afrika.<br />

De vogels die in Nederland leven, stammen af van in de jaren 60 van de vorige eeuw<br />

ontsnapte kooivogels of vogels die losgelaten zijn en hier populaties hebben gevormd. De<br />

soort blijkt het erg naar de zin te hebben in Nederland, vooral in Amsterdam en omgeving en<br />

in en rond Den Haag.<br />

Ze eten zaden, vruchten en vooral pinda’s. Het voederen van deze vogels heeft ertoe<br />

bijgedragen dat ze zo goed gedijen in de grote steden. Vanwege de overlast die ze bezorgen<br />

en de schade die ze aanbrengen aan fruitbomen en landbouwgewassen is er een poging<br />

gedaan de populatie in Nederland te beperken. Natuur- en vogelbeschermers zagen hier<br />

echter geen enkele aanleiding voor. We zullen dus voorlopig kunnen blijven genieten (of niet)<br />

van die groene monsters.<br />

38


VOLG LESSEN IN JE EIGEN WIJK<br />

DJ * STREETDANCE * ART & CRAFTS<br />

MEER INFORMATIE OF MEE DOEN!<br />

ELKE MAANDAG OF DINSDAG VANAF 25 SEPTEMBER <strong>2023</strong> WIJKCENTRUM ALLEMAN<br />

GEEF JE OP VÓÓR 25 SEPTEMBER VIA: PLATFORM-C.NU/CULTUURKABAAL<br />

OF STUUR EEN APPJE MET JOUW NAAM, DE LES DIE JE WILT VOLGEN<br />

JE LEEFTIJD NAAR: 06-16616951<br />

KOSTEN: € 66,- PER SERIE VAN 9 LESSEN / €46,- MET EEN AMSTELVEENPAS<br />

KAN JE HET LESGELD NIET BETALEN?<br />

DAN HELPEN WIJ JE GRAAG, APP: ‘SUBSIDIE’ NAAR: 06-1661-6951<br />

VOOR WIE: KINDEREN VAN 6-12 JAAR<br />

ARTS & CRAFTS- MAANDAG 15:30-16:30 START: MAANDAG 25 SEPT.<br />

STREETDANCE (6-9JR) - DINSDAG 15:45-16:45 START: DINSDAG 26 SEPT.<br />

DJ (8-12JR) - DINSDAG 17:00-18:00 START: DINSDAG 26 SEPT.<br />

LOCATIE: WIJKCENTRUM ALLEMAN - ADRES: DEN BLOEYENDEN WIJNGAERDT 1, AMSTELVEEN<br />

\


Postbus<br />

t.a.v. Redactie buurtkrant<br />

Wijkcentrum Alleman<br />

Den Bloeyenden Wijngaerdt 1<br />

1183 JM Amstelveen<br />

Email: buurtkrant.bk@gmail.com<br />

Kopij inleveren voor<br />

11 november <strong>2023</strong><br />

27e editie<br />

Herfst<br />

<strong>2023</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!