NYHET - Genotropin® GoQuick® - Pfizer

pfizer.no

NYHET - Genotropin® GoQuick® - Pfizer

NYHET - Genotropin ® GoQuick ®

Ny ferdigfylt penn til injeksjon er tilgjengelig fra grossist fra 17. februar 2011

Genotropin ® GoQuick ® er en ferdigfylt penn. Dosen stilles

kun inn én gang, og pennen er til flergangsbruk (innen 28

dager etter at pennen er klargjort til bruk) 1 . Pennen har

mekanisk display og trenger derfor ikke batteri.

Genotropin ® GoQuick ® kommer i følgende varenummer og

styrker:

Vnr 096614 Genotropin ® GQ pen 12mg

Vnr 096603 Genotropin ® GQ pen 5mg

Det er 5 ferdigfylte penner i hver eske.

Det finnes nå 3 ulike Genotropin ® -produkter på markedet 1 :

1. NY! Genotropin ® GoQuick ® 5 mg og 12 mg:

Tokammerampuller i ferdigfylt penn.

2. Genotropin ® MiniQuick ® : Tokammerampuller i ferdigfylte

sprøyter til engangsbruk, uten konserveringsmiddel.

Finnes i mange ulike styrker.

3. Genotropin ® 5 mg og 12 mg: Tokammerampulle til

bruk i injeksjonshjelpemiddel (ampullen settes inn i

GenotropinPen).

Alle pasienter som får Genotropin ® GoQuick ® forskrevet skal ha fått opplæring i bruk av sykepleier eller lege. Det kan

likevel være nødvendig å informere om de viktigste punktene innenfor klargjøring til bruk og oppbevaring.

Viktig informasjon om klargjøring av Genotropin ® GoQuick ®1 :

• Det er viktig at pennen snus forsiktig fra side til side ved sammenblanding av pulver og væske. Pennen må ikke ristes!

Risting kan ødelegge veksthormonet

• Løsningen skal ikke brukes dersom den er uklar eller inneholder rester av pulver

• Nåler til pennen følger ikke med i esken. Til Genotropin ® GoQuick ® brukes BD-nåler

• Mer informasjon om klargjøring og bruk av Genotropin GoQuick finnes i pakningsvedlegget og på Pfizer.no/genotropin

Viktig informasjon om oppbevaring av Genotropin ® GoQuick ®1 :

• Man skal ikke oppbevare GoQuick ® med en nål påsatt og man skal oppbevare pennen med hetten til pennen eller

nåleskjuleren satt på (alle pasienter skal ha mottatt nåleskjuler i startsettet)

• Man skal oppbevare pennen i kjøleskap (2-8 °C) (Genotropin ® GoQuick ® kan før oppløsning oppbevares hos brukeren i

maksimalt 1 måned ved romtemperatur (opp til 25°C) innenfor holdbarhetstiden)

• Pennen må ikke fryses

• Hvis pasienten er på reise, skal man oppbevare pennen i en isolert kjølebag med kjølelement. Pennes legges i

kjøleskap så snart som mulig. Kjølebagen har alle pasienter fått med i startsettet. Dersom de likevel mangler kjølebag

kan denne bestilles ved å kontakte Pfizer AS på tlf: 67 52 61 00

• Når Genotropinet er blandet, kan man bruke pennen i opp til 28 dager

• Man skal ikke bruke pennen etter 28 dager selv om det fremdeles er noe legemiddel igjen

• Man skal ikke bruke pennen etter den påtrykte utløpsdatoen

For spørsmål om Genotropin ® , kontakt Pfizer AS ved Glenn Osnes på tlf: 67 52 61 00. Se også www.pfizer.no/genotropin.


C Genotropin «Pfizer» Somatropin. ATC-nr.: H01A C01

T PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE 0,2 mg, 0,4 mg, 0,6 mg, 0,8 mg, 1 mg, 1,2 mg, 1,4 mg, 1,6 mg, 1,8 mg og 2 mg: Hver tokammerampulle (MiniQuick) inneh.: I) Somatropin rekombinant DNA-fremstilt humant veksthormon 0,2

mg, resp. 0,4 mg, 0,6 mg, 0,8 mg, 1 mg, 1,2 mg, 1,4 mg, 1,6 mg, 1,8 mg og 2 mg, glysin 0,21 mg, mannitol 1,04 mg, vannfritt natriumdihydrogenfosfat 0,045 mg, vannfritt dinatriumfosfat 0,025 mg. II) Mannitol 11,5 mg, vann til injeksjonsvæsker

til 0,25 ml. Uten konserveringsmiddel.

T PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE 5 mg og 12 mg: Hver tokammerampulle (Genotropin Pen) og hver tokammerampulle i ferdigfylt penn (Genotropin GoQuick) inneh.: I) Somatropin rekombinant DNA-fremstilt humant

veksthormon 5 mg, resp. 12 mg, glysin 2 mg, vannfritt natriumdihydrogenfosfat 0,28 mg, resp. 0,41 mg, vannfritt dinatriumfosfat 0,27 mg, resp. 0,4 mg, mannitol 1,8 mg, resp. 12,2 mg. II) Metakresol 3 mg, mannitol 39 mg, resp. 27,8 mg, vann

til injeksjonsvæsker til 1 ml. Med konserveringsmiddel.

Indikasjoner: Barn: Retardert vekst som følge av utilstrekkelig sekresjon av veksthormon (veksthormonmangel, VHM/GHD) og vekstforstyrrelser forbundet med Turners syndrom eller kronisk nyresvikt. Vekstforstyrrelse hos barn med lav høyde

(nåværende høyde SDS

More magazines by this user
Similar magazines