2004 - Bergen skog

byfjellskogene.no

2004 - Bergen skog

Fløibanen har i løpet av høsten arrangerte flere familiesøndager med de

nye rasteplassene på Fløyen som samlingssted. Dugnadsgjengen var med og

hjalp til med arrangementet på Bjørnebu ved Revjutjern 12. desember. I tillegg

til de faste dugnadene har enkeltpersoner også i 2004 gjort en stor innsats for

Selskapet og Naturparken. Hanne Liland har fortsatt sitt viktige arbeid med

ajourhold av Selskapets medlemsarkiv. Gunnar Opheim har, i tillegg til de

faste dugnadene, egne prosjekt med tynning, avstandsregulering og rydding

av ulike felt på Fløyen. Svein Træland er stadig på farten med saks og sag og

fjerner busker og greiner for å bedre fremkommeligheten for turgåerne. Andre

hjelper til med å holde grøftene åpne ved store nedbørsmengder eller plukker

rusk og rask som de finner langs sine turer i Naturparken. Både Selskapet og

byens befolkning er disse hjelperne stor takk skyldig. Forsiktig anslått utgjør

dugnadsinnsatsen en verdiskapning for Selskapet i overkant av kr. 140.000, et

beløp som i dag ikke kommer til uttrykk i regnskapene.

Veier og stier

Været i beretningsåret har ikke vært gunstig for Selskapets mange veier.

Store nedbørsmengder har ført til mange mindre skader på veiene. Mye av

vedlikeholdsinnsatsen har derfor vært å holde grøfter og stikkrenner åpne,

spesielt der hvor erfaringen viser at flaskehalsene er. Behovet for en ekstra

innsats for oppgradering av turveiene våre er på ny dokumentert.

I 2001 startet arbeidet med å restaurere og reparere de mange dårlige eldre,

men fine jerngjerdene som pryder flere av våre turveier. Arbeidet startet med

Skogsveien på Kobbeltvedt under anleggelse. Foto: AI

More magazines by this user
Similar magazines