Kättström_Tekniker för uppgradering till fordonsgas ... - Svenskt Vatten

svensktvatten.se

Kättström_Tekniker för uppgradering till fordonsgas ... - Svenskt Vatten

Scandinavian Biogas Fuels AB

Sweden

UPPGRADERINGSTEKNIKER

Scandinavian GtS

Competence & Finance

A DYNAMIC JOINT VENTURE

Gastreatment Services bv

Netherlands

info@ScandinavianGtS.com +46 707 571750


Utveckla CBG & LBG projekt………


We need to use our resources more efficient…Energy MWh/ha

from crops base on biofuel production

Ethanol (wheat)

Methane (maize)

RME (rape)

MWh/ha

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

The German Wuppertal Institut januari 2006

MWh/ha


Mod – Ledarskap!!


Viktiga aspekter

• Metanförluster

• Miljökrav

• Eleffektiv

• Värmeförbrukning

• Värmeåtervinning

• LIC/LCO2 produktion

• Lokala förutsättningar


Vattenskrubber

+ Vatten på ARV

+ beprövad teknik

+ föroreningar utspätt

- Alger

- Metanförluster – extern oxidation

- Energikostnad

- 3 medie, gas/vatten/luft

- Lukt

- Föroreningar I utgående vatten


PSA

+ Skalbar, stora anläggningar

+ torr process gas

+ kompakt utförande

- Känslig för föroreningar

- Svårt att bedöma genombrott

- Hög energiförbrukning

- Höga metanförluster


Selexol

+ hög absorbtionsförmåga

+ mindre fysisk dimension

- Kondensproblem

- Utspädning av kemikalier

- Tillgänglighet


Kemskrubber

+ Selektiv process -> låga metanförluster

+ Beprövad teknik

+ Atmosfärs tryck

- Hög energi förbrukning

- Selektiv process

- Känslig processvätska


Membran

- Ren rågas

- Stora metanförluster, permeabilitet

- Höga energikostnader


Ny teknik

• Hållbar

• Energieffektiv

• Utnyttja koldioxid


Bas för nyutveckling

4 års separation of H 2 S & siloxaner

Aggregat för 300 & 3000 Nm3/h rågas


Kryo

• Låga metanförluster

• Låg energiförbrukning

• LBG, (Liquefied BioGas)


ENERGIFÖRBRUKNING

VARFÖR LBG?


LBG Fordonsbränsle för SVERIGE


FRÅN RÖTKAMMARE

OCH DEPÅNI

RÅGAS

KONDENSAT +

FÖRORENINGAR

CBG & LBG PROCESS MODULER

CBG + N 2 + CO 2

KONDENSAT + H 2 S

+ SILOXANER

CBG + N 2

1 2 3 4

LCO 2

LBG

N 2


CBG process, GPP


MODUL 1, 2 & 3

Separation av LCO 2


LBG process, GPP+


Metod CH4

förlust

Energi

kWh/Nm3

Invest. LBG LCO2

Kemskrubber 0,1 - 0,2 0,15 + 0,65 1,2 Ja, tillägg Ja, tillägg

PSA 3-6 0,4-0,6 1 Nej Nej

Kryo 0,2 0,25-0,45 1 Ja Ja

Membran 6-12 0,4 – 0,8 1,1 Nej Nej

Vattenskrubber 2-8 0,35-0,6 1,1 Nej Nej


Småskalig LBG produktion i Sundsvall

LBG produktion: 300 - 600 ton/år

LCO 2 produktion: 450 - 900 ton/år

1 rötkammare är idag oanvänd


Pris

Sundsvall LBG + LCO 2 produktion

Avgörande faktorer

• Omedelbar avsättning för hela produktionen

• Effektiva transporter

• Kostnadseffektiv lagervolym

• Öka produktvärdet

• 3 Produkter

• Förbereda en större produktion


LBG produktion vid Tivoliverket 1


LCBG/LCNG tankning hos Preem i Sundsvall

E4

LCNG tankning i April

LCBG (LCNG) tankning i Augusti


Storskalig produktion

Nya substrat ………….Alger – enorm potential


CBG Layout

7`500 Nm3/h

0,35 TWh


CBG Layout

13`400 Nm3/h

0,6 TWh


LBG Layout

10`000 Nm3/h

0,5 TWh


EU IMPORT AV LBG

• Bättre fördelning av ekonomi, mindre beroende av bistånd

• Skapar nya arbetstillfällen

• Mindre export av mat med mineraler, förhindrar utarmning av jordar.

• Endast export av kol från atmosfär, kretsloppsanpassat.

• Stimulerar ett ekologiskt jordbruk med tillgång till biogödsel

• Inga handelshinder med EU

Vattenbehov!


Befintliga tekniker


DISTRIBUTION;

BEFINTLIGA TEKNIKER!

LBG


TANKNING;

BEFINTLIGA TEKNIKER!!


KONSUMTION:

BEFINTLIGA TEKNIKER!!


BEFINTLIG TEKNIK……

LCO 2 TANKSTATION

KOMBINERAS MED LBG & CBG


Föroreningar


Siloxaner

• Siloxaner har en kolvätestruktur där kisel finns som (Si-O).

• Källor exempelvis deodorant, schampo, smörjmedel

• Molekylen är inte ett problem I sig, vid förbränning återstår ett kiselpulver som

påverkar motorer, turbiner och pannor.


Panna


Gasturbin


Gränsvärden för stationära gasmotorer

• Caterpillar 28 mg/Nm3

• Waukesha 25 mg/Nm3

• Jenbacher 10 mg/Nm3

• Deutz 5 mg/Nm3

• Microturbiner 5 ppb/Nm3

• Fordon ?


Gasbehandling med katalysator

• Utvecklad för H 2 S och siloxaner.

• H 2 S reagerar till elementärt svavel:

=> Fe 2 O 3 (s) + 3H 2 S(g) → Fe 2 S 3 (s)+ 3H 2 O(g)

• Regenerering:

=> Fe 2 S 3 (s)+ + 3/2O 2 (g) → Fe 2 O 3 (s) + 3S (s)

• Absorbtionskapacitet, 26% av sin egenvikt.


Andra föroreningar?


Scandinavian Biogas Fuels AB

Sweden

Scandinavian GtS

Competence & Finance

A DYNAMIC JOINT VENTURE

Gastreatment Services bv

Netherlands

SINE

METU

info@ScandinavianGtS.com +46 707 571750

More magazines by this user
Similar magazines