Bergens Skog- og Træplantningsselskap - Bergen skog

byfjellskogene.no

Bergens Skog- og Træplantningsselskap - Bergen skog

Sidene 3-11

Årsberetning


Side 12

Himmelhaven


Side 13

Styrets beretning


Sidene 14-16

Regnskapet 2001


Side 17

Revisjonsberetning


Sidene 18

Finansiering av fellesgoder


Sidene 19

Innkalling til årsmøte


Sidene 21-37

Munkebotsvassdraget og

Store Sandviken Møllebruk


Sidene 39

«Det var en gang»


Sidene 40-41

En fjellets «hedersmann» trer tilbake


Sidene 43-45

Christi Krybbe skoler

med skolehage på Øvre Bleken


Sidene 47-49

2002 – Byfjellenes år


Side 51-53

Jan Robert Brandsdal – Byfjellsforvalter


Side 55-58

En tur til Bergen Radio


Side 59-61

Hans E. Mo – In Memoriam

Forsiden:

Ved Fløipilen, desember 2001. Foto: ØØ

2

Bergens Skog- og

Træplantningsselskap

2001 SaGEN

Beretning om virksomheten

Selskapets 133. år

ØVRE BlEKEN GÅRD

Tlf. 55 31 49 90


Postadresse:

POSTBOKS 3139, ÅRSTaD

5829 BERGEN


Skogmester:

axEl INGValDSEN


Redaksjon:

JO GJERSTaD

axEl INGValDSEN

ØIVIND ØVREBOTTEN


Opplag: 2.700


Fotografer:

aI: axel Ingvaldsen

ØØ: Øivind Øvrebotten

Bl: Børre liland

HU: Harald Ueland

JG: Jo Gjerstad

MK: Magne Kjølen

OCM: Ole Christian Molstad

KRa: Kjell Richard aase

KP: Kjell Pedersen

SALG FRA SAGEN

Fra Sagen selges det bl.a.

ved, materialer, benker og hoggestabber.

Vi har også et utvalg i diverse emner for

treskjæring etc, og

T-skjorter med Selskapets emblem.

Salget gir Selskapet inntekter som brukes

i Naturparken, samtidig som ressursene

utnyttes best mulig.

Grafisk tilrettelegging: Jo Gjerstad

Produksjon: BODONI HUS

More magazines by this user
Similar magazines