rondje Rotterdam - nxtlandscapes

nxtlandscapes.nl

rondje Rotterdam - nxtlandscapes

Het plan ‘Portway Budget’ vormt als alternatief voor de nieuwe A13-A16 verbinding het raamwerk waarbinnen

rondje Rotterdam’ tot ontwikkeling kan worden gebracht. De eerste fase van uitvoering zou kunnen

bestaan uit de voorgestelde aanpassing van de A20 door Rotterdam Noord en de aanleg van de missende

regionale ontsluitingsweg tussen Rotterdam en Lansingerland, op de overgang tussen Lage en Hoge

Bergse Bos. Hierdoor zou een groot deel van het huidige fileleed op de A20 tot het verleden behoren. Met

de aanleg van de gedeeltelijk ondertunnelde nieuwe A13 bypass bij Overschie en Park Zestienhoven krijgt

Schie

nieuwe stadsweg

groene verbinding

nieuwe woonwijk

Park Zestienhoven

nieuwe stadsweg

nieuwe gedeeltelijk ondertunnelde aantakking A13-A20 door Park Zestienhoven

©ir. Willem Bos

...het alternatieve plan ‘Portway Budget’ van ir. Willem Bos

molenlaan

bosdreef

‘missing link’

tussen

Lansingerland

en Rotterdam

rooseveltweg

hoofdweg

©ir. Willem Bos

aantakkingen locaal verkeer bij Terbregseplein

het begrip ‘rijk en groen’ wonen in dit deel van Rotterdam ook daadwerkelijk

betekenis. Samen met de in ‘Portway’ voorgestelde nieuwe

stadswegen vervult het tracé van ‘rondje Rotterdam’ een belangrijke rol

als schakel tussen het verkeer in de wijk en het hoofdwegennet. Zodra

het niet doorgaande verkeer beter via het onderliggende wegensysteem

wordt afgewikkeld, lossen de fileproblemen op de snelweg vanzelf op.

Similar magazines