VSG - Örebro läns landsting

orebroll.se

VSG - Örebro läns landsting

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (3)

TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING

Sabina Fredlund 2011-11-30

Till:

Nämnden för primärvård och folktandvårds ledamöter

För kännedom:

Nämndens ersättare

Organ:

Nämnden för primärvård och folktandvård

Dag och tid: Onsdagen den 30 november 2011 kl. 09.00 – 16.00

Plats:

Övrigt:

Sammanträde: Konferensrum Linden, Eklundavägen 1, Örebro

Gruppmöte för oppositionen: Persiljan, Eklundavägen 1, Örebro

Gruppmöte för majoriteten: Linden, Eklundavägen 1, Örebro

Fika kommer att serveras utanför konferensrummet Linden från kl 08.30 samt kl

14.00. Som tack för det gångna året serveras gemensam lunch i gästmatsalen

kl.12.00 – 13.00.

OBS! Gruppmöte sker numera kl 13.00 – 14.00. Dagen kommer därför inledas med

fika från kl 08.30 och sammanträdet startar istället kl 09.00.

Du som är ledamot, meddela eventuellt förhinder snarast möjligt till Sabina Fredlund, tfn 019-

602 72 73, eller e-post sabina.fredlund@orebroll.se. Vi vill även att du som är ersättare

meddelar om du kommer att närvara.

Var god tänk på allergiker, undvik stark parfymering!

ALLMÄNNA ÄRENDEN

Protokolljustering

BESLUTSFÖRSLAG

Kerstin Bergström Persson (S)

med Håkan Söderman (M) som

ersättare.

Anmälan av frågor

Utredningsuppdrag om närsjukvårdslösning

i södra länsdelen, 11OLL4146

Yttrande över motion från Ewa Sundkvist (KD) om

varningssystem för fel medicin, 11OLL3109

Yttrande över motion från Ewa Sundkvist,

Bo Rudolfsson, Johan Silfverdal och Michelle Ökvist (KD)

om att screena även kvinnor över 60 år, 11OLL2317

Överenskommelse med folktandvården 2012, 11OLL4148

Nämnden för primärvård och folktandvårds

verksamhetsplan 2012, 11OLL4147

Enligt förslag - LS

Efter förslag - LTF

Enligt förslag - LTF

Enligt förslag - LS

Enligt förslag


2

INFORMATION

Information om barnhälsovården

Information om mödrahälsovården och GCK

Revidering av krav- och kvalitetsbok Hälsoval Örebro län 2012

Rapport om tillgängligheten

Svar på anmälda frågor


PRELIMINÄRA TIDER

Föredragare

3

08.30 – 09.00 Fika

09.00 – 09.10 Protokolljustering, Anmälan av frågor.

09.10 – 09.30 Information, Utredningsuppdrag om Inger Nicolas

närsjukvårdslösning i södra

länsdelen, 11OLL4146

09.30 – 09.35 Information, Yttrande över motion från Ewa Gunnel Åkesson

Sundkvist (KD) om varningssystem för

fel medicin, 11OLL3109

09.35 – 09.45 Information, Yttrande över motion (KD) om att Gunnel Åkesson

screena även kvinnor över 60 år, 11OLL2317

09.45 – 10.15 Information om mödrahälsovården och GCK Helena Fadl

Yvonne Skogsdal

10.15 – 10.45 Information om barnhälsovården Maria Lind

Leif Ekholm

10.45 – 11.00 Rapport om tillgängligheten

11.00 – 11.15 Information, Revidering av krav- och Eva Frantz

kvalitetsbok Hälsoval Örebro län 2012

11.15 – 11.45 Information, Överenskommelse med Tommy Johansson

folktandvården 2012, 11OLL4148

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 14.00 Gruppmöte

14.00 – 14.30 Beslut av ärenden:

Utredningsuppdrag om närsjukvårdslösning i södra länsdelen, 11OLL4146

Yttrande över motion från Ewa Sundkvist (KD) om varningssystem

för fel medicin, 11OLL3109

Yttrande över motion (KD) om att screena även kvinnor

över 60 år, 11OLL2317

Överenskommelse med folktandvården 2012, 11OLL4148

14.30 – 15.50 Nämnden för primärvård och folktandvårds verksamhetsplan 2012,

11OLL4147

15.50 – 16.00 Svar på anmälda frågor

16.00 Avslut

More magazines by this user
Similar magazines