Utvendig kledning - Sem Bruk AS

sembruk.no

Utvendig kledning - Sem Bruk AS

RingAlm Tre AS

Utvendig kledning

Utvendig kledning

www.ringalm-tre.no

17


Utvendig kledning

RingAlm Tre AS

Bruk av trekledninger har lange tradisjoner i Norge, og er det

naturlige valget for alle som vil bygge miljøvennlige hus.

RingAlm Tre har et bredt utvalg av både profiler og overflatebehandlinger,

noe som gjør det mulig for deg å sette ditt eget

preg på husets fasade.

Vi har hele tiden fokus på å levere kledninger av den beste

kvalitet, slik at du som kunde får en kledning du kan være

stolt av i årevis.

Vi ønsker lykke til med valg av kledning!

2


RingAlm Tre AS

Dobbelfals 28° (gammel type)

Utvendig kledning s. 6

Dobbelfals 60° (ny type) s. 6

Dobbelfals rett s. 7

Dobbelfals tett s. 7

Lillehammer s. 8

Sveitser s. 8

Buer s. 10

Perlestaff s. 10

Fas s. 11

Skråskåret (weatherboard) s. 11

Rektangulær s. 12

3


Utvendig kledning

RingAlm Tre AS

4


RingAlm Tre AS

Utvendig kledning

Overflatebehandlet kledning fra fabrikk

RingAlm Tre kan levere alle sine kledninger

overflatebehandlet fra fabrikk, og tilbyr

følgende overflatebehandlinger:

• Malt toppstrøk (grunning + toppstrøk)

• Transparent toppstrøk (grunning + toppstrøk)

• Grunning

I områder med fuktig klima, anbefales egen

sopp- og råtebeskyttelse før grunning.

RingAlm Tre lagerfører et bredt spekter

grunnede kledninger i fargen hvit. Andre

farger eller toppstrøk produseres på

bestilling.

MALT TOPPSTRØK

Brannhemmende overflatebehandling

RingAlm Tre tilbyr også brannhemmende

behandling på utvendige kledninger.

Behandlingen er godkjent av SINTEF og

tilfredsstiller brannteknisk klassifisering

for BS1D0.

Videre behandling

Endeved og skader på bordene må

behandles umiddelbart etter montering.

Alle overflatebehandlede kledninger fra fabrikk

skal etterbehandles første malingssesong.

TRANSPARent toppstrøk

Overflatebehandling fra fabrikk gir mange

fordeler:

• Tids- og kostnadsbesparende

• Ingen krympestriper

• Påført tørt, friskt virke

• Ensartet behandling

GRUNNET

UBEHANDLET

5


Utvendig kledning

RingAlm Tre AS

Dobbelfals 28° (gammel type)

Ubehandlet Grunnet Malt toppstrøk Transp.toppstrøk

Nobb-nr. Dimensjon Nobb-nr. Dimensjon Nobb-nr. Dimensjon Nobb-nr. Dimensjon Lm/m 2

Nobb-nr. Dimensjon Nobb-nr. Dimensjon Nobb-nr. Dimensjon Nobb-nr. Dimensjon Lm/m 2

23002835 19x123mm 26472449 19x123mm 40425209 19x123mm 23056492 19x123mm 9,6

27875541 19x148mm 26472456 19x148mm 40425241 19x148mm 23056500 19x148mm 7,7

Dobbelfals 60° (NY type)

Ubehandlet Grunnet Malt toppstrøk Transp.toppstrøk

Nobb-nr. Dimensjon Nobb-nr. Dimensjon Nobb-nr. Dimensjon Nobb-nr. Dimensjon Lm/m 2

Nobb-nr. Dimensjon Nobb-nr. Dimensjon Nobb-nr. Dimensjon Nobb-nr. Dimensjon Lm/m2

11302890 19x123mm 23056419 19x123mm 40424400 19x123mm 21728639 19x123mm 9,6

11302908 19x148mm 23056427 19x148mm 40424442 19x148mm 21728636 19x148mm 7,7

6


RingAlm Tre AS

Utvendig kledning

Dobbelfals rett

Ubehandlet Grunnet Malt toppstrøk Transp.toppstrøk

Nobb-nr. Dimensjon Nobb-nr. Dimensjon Nobb-nr. Dimensjon Nobb-nr. Dimensjon Lm/m 2

26472118 19x148mm 26472134 19x148mm 43835782 19x148mm 43835797 19x148mm 7,7

Dobbelfals tett

Ubehandlet Grunnet Malt toppstrøk Transp.toppstrøk

Nobb-nr. Dimensjon Nobb-nr. Dimensjon Nobb-nr. Dimensjon Nobb-nr. Dimensjon Lm/m 2

43836024 19x148mm 43836013 19x148mm 43835801 19x148mm 43835816 19x148mm 7,7

7


Utvendig kledning

RingAlm Tre AS

Lillehammer

Ubehandlet Grunnet Malt toppstrøk Transp.toppstrøk

Nobb-nr. Dimensjon Nobb-nr. Dimensjon Nobb-nr. Dimensjon Nobb-nr. Dimensjon Lm/m 2

26472084 19x148mm 26472100 19x148mm 43835854 19x148mm 43835865 19x148mm 7,7

Sveitser

Ubehandlet Grunnet Malt toppstrøk Transp.toppstrøk

Nobb-nr. Dimensjon Nobb-nr. Dimensjon Nobb-nr. Dimensjon Nobb-nr. Dimensjon Lm/m 2

26471847 19x123mm 26472001 19x123 43835873 19x123 43835903 19x123 9,6

26471862 22x123mm 26472019 22x123 43835884 22x123 43835918 22x123 9,6

26471888 22x148mm 26472027 22x148 43835892 22x148 43835922 22x148 7,7

8


RingAlm Tre AS

Utvendig kledning

9


Utvendig kledning

RingAlm Tre AS

BUER

Ubehandlet Grunnet Malt toppstrøk Transp.toppstrøk

Nobb-nr. Dimensjon Nobb-nr. Dimensjon Nobb-nr. Dimensjon Nobb-nr. Dimensjon Lm/m 2

27879436 19x148mm 43894245 19x148mm 43835820 19x148mm 40617698 19x148mm 7,7

Perlestaff

Ubehandlet Grunnet Malt toppstrøk Transp.toppstrøk

Nobb-nr. Dimensjon Nobb-nr. Dimensjon Nobb-nr. Dimensjon Nobb-nr. Dimensjon Lm/m 2

26471987 19x148mm 26472076 19x148mm 43835835 19x148mm 43835846 19x148mm 7,7

10


RingAlm Tre AS

Utvendig kledning

Fas

Ubehandlet Grunnet Malt toppstrøk Transp.toppstrøk

Nobb-nr. Dimensjon Nobb-nr. Dimensjon Nobb-nr. Dimensjon Nobb-nr. Dimensjon Lm/m 2

26471904 16x098mm 26472035 16x098mm 43835937 16x098mm 43835960 16x098mm 11,4

26471920 19x123mm 26472043 19x123mm 40855868 19x123mm 43835975 19x123mm 8,9

26471946 22x098mm 26472050 22x098mm 43835941 22x098mm 43835986 22x098mm 11,4

26471961 22x123mm 26472068 22x123mm 43835956 22x123mm 43835994 22x123mm 8,9

Skråskåret (weatherboard)

Ubehandlet Grunnet Malt toppstrøk Transp.toppstrøk

Nobb-nr. Dimensjon Nobb-nr. Dimensjon Nobb-nr. Dimensjon Nobb-nr. Dimensjon Lm/m 2

11302866 19x148mm 40616849 19x148mm 40426488 19x148mm 43836005 19x148mm 7,7

11


Utvendig kledning

RingAlm Tre AS

Rektangulær

Ubehandlet Grunnet Malt toppstrøk Transp.toppstrøk

Nobb-nr. Dimensjon Nobb-nr. Dimensjon Nobb-nr. Dimensjon Nobb-nr. Dimensjon

21052782 16x073mm 21728118 16x073mm 40422826 16x073mm 40436669 16x073mm

11302742 16x098mm 21728126 16x098mm 40422842 16x098mm 40436685 16x098mm

11302759 16x123mm 21728134 16x123mm 40422867 16x123mm 40436701 16x123mm

11302767 16x148mm 21728159 16x148mm 40422909 16x148mm 40436743 16x148mm

21052808 19x073mm 21728167 19x073mm 40422925 19x073mm 40436768 19x073mm

11302775 19x098mm 21728175 19x098mm 40422941 19x098mm 40436784 19x098mm

11302783 19x123mm 21728183 19x123mm 40422966 19x123mm 40436800 19x123mm

11302809 19x148mm 21728209 19x148mm 40423006 19x148mm 40436842 19x148mm

11302817 19x173mm 21728217 19x173mm 40423022 19x173mm 40436867 19x173mm

21052816 22x073mm 21728225 22x073mm 40423063 22x073mm 40436909 22x073mm

11302825 22x098mm 21728233 22x098mm 40423089 22x098mm 40436925 22x098mm

21052824 22x123mm 21728241 22x123mm 40423105 22x123mm 40436941 22x123mm

11302833 22x148mm 21728266 22x148mm 40423147 22x148mm 40436982 22x148mm

11302841 22x173mm 21728274 22x173mm 40423162 22x173mm 40437006 22x173mm

11302858 22x198mm 21728282 22x198mm 40423188 22x198mm 40437022 22x198mm

Dekningsmålstabell rektangulære kledninger

12

Bredde

Samlet Dekkende Lm/m 2 av hver dimensjon

146 96 10,42

171 121 8,27

186 136 7,36

196 16 6,85

211 161 6,21

221 171 5,85

226 176 5,69

236 186 5,38

246 196 5,11

251 201 4,98

261 211 4,74

Bredde

Samlet Dekkende Lm/m 2 av hver dimensjon

271 221 4,53

276 226 4,43

286 236 4,24

296 246 4,07

301 251 3,99

311 261 3,83

321 271 3,69

326 276 3,63

336 286 3,50

346 296 3,38

Beregningene er gjort ut i fra standard 25mm omlegg


RingAlm Tre AS

Utvendig kledning

Montering av utvendige kledninger

En trekledning vil være i stadig bevegelse og må derfor

spikres slik at bordene kan bevege seg mest mulig fritt.

Faren for sprekk i bordene er minst når man bruker en

spiker pr. spikerslag i hvert bord. Dette gjelder både

kledninger med fals og not/fjær prinsippet.

Eksempler på spikring:

For rektangulære kledninger som er montert som over/

underligger er det nødvendig å bruke to spiker i overligger.

Det er imidlertid svært viktig at spikrene i overligger

ikke blir spikret igjennom underliggeren. Dette for

at både over- og underliggeren kan bevege seg fritt

uavhengig av hverandre, slik at en unngår sprekker

etter spikeren. Underliggeren spikres med en spiker i

senter på bordets flatside.

Spikeren må være så lang at den går minst 35mm inn

i underlaget. Dersom man bruker spiker med preget

stamme, kan forankringen reduseres noe. Spikrene må

ikke være så lange at de punkterer vindsperren.

For et optimalt sluttresultat er det viktig å plassere

spikrene snorrett og med lik avstand til kledningsbordets

kant.

Falset kledning

Weatherboard

Kledning med not og fjær

Tømmermannskledning

stående

13


Utvendig kledning

RingAlm Tre AS

Spesialprofil – skreddersøm

Utover vårt lagerførte sortiment, produserer vi

spesialprofiler etter kundens ønske.

14


RingAlm Tre AS

Utvendig kledning

15


Det tas forbehold om trykkfeil og endringer i sortimentet. Foto: Ricardo Foto. Design: Bajasen Design & Reklame AS

Forhandler:

Samarbeidspartnere:

RingAlm Tre AS - Tlf: 62 34 97 00 - Fax: 62 34 97 16 - www.ringalm-tre.no

More magazines by this user
Similar magazines