Terra Home - Sem Bruk AS

sembruk.no

Terra Home - Sem Bruk AS

SCANDINAVIAN

TERRA

TEC

Barkduk

Fiberduk til hager,

bed, gangstier o.l.

Fiberduk for

belegningssten og heller

Fiberduk for separasjon,

filtrering, drenering o.l.

i stor rull


FIBERDUK

- Hager, blomsterbed, gangstier o.l.

Med produktet TERRA Home Hageduk dekker vi store deler

av de enkle oppgavene som en typisk forbruker har i sine

hager.

Bruksområde:

Egenskaper:

Underlag for bark i blomsterbed

og hager.

Forsterkning av veier, stier, terrasser o.l.

Separasjon av masselag i hager,

oppkjørsler, bed og terrassehaver.

Filtrering i forbindelse med drenering.

Levetid i minst 25 år i normal jord.

Resistens mot de fleste kjemikalier, bl.a.

kalk, samt mugg, fukt og råte.

Må tildekkes med bark eller singel

senest 1 mnd etter installasjon.

Forpakning: Leveres med leggeveiledning i

salgsdisplay.

Størrelse på rull: 1 x 10 m 2 x 25 m

Antall ruller i sp: 30 stk. 6 stk.

NOBB nr: 40457921 40457947

NRF nr: 3267522 3267523

BARKDUK

Med produktet TERRA Home Barkduk dekker vi segmentet

på prisgunstig duk for blomsterbed.

Bruksområde:

Egenskaper:

Underlag for bark i blomsterbed

og hager.

Hindrer ugress.

Levetid i minst 25 år i normal jord.

Resistens mot de fleste kjemikalier, bl.a.

kalk, samt mugg, fukt og råte.

Må tildekkes med bark eller singel

senest 1 mnd etter installasjon.

Forpakning: Leveres med leggeveiledning i

salgsdisplay.

Størrelse på rull: 1 x 15 m

Antall ruller i disp: 28 stk.

NOBB nr: 40457954

NRF nr: 3267625


PLANTEDUK

- Som hindrer ugress

Med produktet TERRA Home Planteduk dekker vi område

med vekstduk og duk som hindrer ugress.

Bruksområde:

Egenskaper:

Underlag i blomsterbed og hager.

Hindrer dannelse av ugress.

Oppdelt i rutemønster som

forenkler planting.

Beholder fuktighet i jordsmonnet.

Levetid i minst 25 år i normal jord.

Resistens mot de fleste kjemikalier,

bl.a. kalk, samt mugg, fukt og råte.

Kan tildekkes med bark eller singel

senest 1 mnd etter installasjon.

Forpakning: Leveres med leggeveiledning i

salgsdisplay.

Størrelse på pak.: 1 x 5 m 2 x 5 m.

Antall ruller i sp.: 14 stk. og 24 stk.

NOBB nr: 40457962 40457970

NRF nr: 3267626 3267627

ARMERT FIBERDUK

- For belegningsstein

Med TERRA Home armert fiberduk for belegningsstein,

dekker vi alle behov ved legging av belegningsstein og

heller i områder som får større belastning.

Bruksområde:

Egenskaper:

Underlag for belegningsstein

og heller.

Forsterkning av bæreevnen på veier,

oppkjørsler, parkering med mer.

Forebygger dannelse av hjulspor og

setningsskader.

Levetid i minst 25 år i normal jord.

Resistens mot de fleste kjemikalier,

bl.a. kalk, samt mugg, fukt og råte.

Må tildekkes med singel senest 1 mnd

etter installasjon.

Forpakning: Leveres med leggeveiledning i

salgsdisplay.

Størrelse på duk: 4 x 5,25 m (21 m 2 )

Antall pak. i disp: 16 stk.

NOBB nr: 40457988

NRF nr: 3267504


ARMERINGSNETT

- For støttemur

Med TERRA Home armeringsnett dekker vi alle behov for

jordarmering i forbindelse med oppsetting av støttemur av

blokker.

Bruksområde:

Egenskaper:

Brukes i forbindelse med jordarmering.

Forankring av støttemur.

Egne tabeller for bruksområde og type

støttemurs-blokk.

Levetid i minst 25 år i normal jord.

Resistens mot de fleste kjemikalier,

bl.a. kalk, samt mugg, fukt og råte.

Forpakning: Leveres med leggeveiledning i

salgsdisplay.

Vekt: 270 gr/m 2

Størrelse på duk: 3,9 x 3m (11,7m 2 )

Antall pak. i disp: 14 stk.

NOBB nr: 40457996

NRF nr: 3267385

DRENERINGSMATTE

– For belegningsstein

Med produktet TERRA Home dreneringsmatte kan man

legge belegningsstein og heller direkte på betong og asfalt

uten noe form for forarbeid.

Bruksområde:

Egenskaper:

Som underlag for belegningsstein

på betong.

Drenerer vekk vann.

Legg steinen direkte på matten.

Bruk kun fugesand etter montasje.

Levetid i minst 25 år.

Resistens mot de fleste kjemikalier,

bl.a. kalk, samt mugg, fukt og råte.

Forpakning: Leveres i ruller av 2 x 25 m.

NOBB nr: 40458044

NRF nr: 3267503


FIBERDUK I STORRULL

TERRA TEX nålfilted fiberduk er et kvalitetsprodukt som

leveres i henhold til NorGeoSpecs standard 5-klasser.

DuPontTYPAR® termisk fiberduk er et kvalitetsprodukt

som har høyere styrke enn vanlig nålfiltede fiberduk. Egner

seg godt til bruk på vinterstid da duken ikke tar til seg vann

og fryser. Leveres som dreneringsduk SF20, Profil 1 SF32

og Profil 2 SF49A

Bruksområde:

Egenskaper:

Separasjon mellom masser i veier,

baner, parkeringsplasser o.l.

Filtrering rundt grøfter og dreneringer.

Beskyttelse av grøntområder

ved graving.

Fiberduk av polypropylen.

Nålefilt klasse 1: 110 gr,

klasse 2: 160 gr, klasse 3: 220 gr,

klasse 4: 290 gr og klasse 5: 390 gr.

Rullene er fargemerket etter klasse og

har en kjerne av plast.

Forpakning:

TERRA TEX

DuPontTYPAR®

- Bredder fra 1 – 6 m Bredder fra 1-5,2 m

- Lengde klasse 1: 160 m Lengde på 100 og 250 m

- Lengde klasse 2 og 3: 110 m

- Lengde klasse 4: 100 m

- Lengde klasse 5: 75 m

VARSLINGSGJERDE

TERRA FENS varslingsgjerde dekker det behov mindre

entreprenører har for forsvarlig å sperre og sikre inn sine

arbeidsplasser.

Bruksområde:

Egenskaper:

Sperring og sikring av byggeplasser/

anleggsområder.

Markering av spesielle områder.

PPC, ovale ruter i størrelse

45 x 85 mm

Vertikal stolpe er forsterket for større

stabilitet.

Farge er oransje og veier 200 gr/m 2

Forpakning: Leveres på strekkodemerkte

ruller på pall.

Størrelse på rull: 1 x 50 m

Antall ruller på pall: 60 stk.

NOBB nr: 40458044

NRF nr: 3267821


NY MERKEVARESTRATEGI

Scandinavian Terra Tec har vært på markedet i Norge i over 25 år og har i løpet av denne tiden opparbeidet

et godt renome og er kjent for å ha god kompetanse innen geosynteter. Vi har imidlertid ikke klart å vise

tydelig frem alle våre produkter og bygge merkevaren klart via våre produkter. Dette endrer vi på nå og vi

har utviklet vårt eget merkevarekonsept som vil bli implementert i løpet av 2008. Under kan du se hva de

enkelte merkevarene vil hete og hvilke områder de skal dekke:

TERRA TEX

Quality geosynthetics

TERRA TEX

Quality geosynthetics

Nålfiltede fiberduker i henhold til NorGeoSpec.

TERRA TEX WOVEN

Quality geosynthetics

Quality geosynthetics

Vevde fiberduker i styrker fra 70Kn til 800Kn.

TERRA GRID

Quality geosynthetics WOVEN

Quality geosynthetics

Vevde PVC jordarmeringsnett med forsterkede

knutepunkter.

TERRA GRID

Quality geosynthetics

TERRA E’GRID

Quality geosynthetics

Ekstrudert veiarmeringsnett med faste

knutepunkter.

TERRA E’GRID

Quality geosynthetics

TERRA SEAL

Quality geosynthetics

Membraner i HDPE, PP, EPDM og Bentonit.

TERRA PAVE SEAL

Quality geosynthetics

Quality geosynthetics

Asfalt glassfiber armeringsprodukter.

TERRA

TERRA

DREN

Quality geosynthetics PAVE

Quality geosynthetics

Dreneringsprodukter for jord- og

veikonstruksjoner.

TERRA ERO

Quality geosynthetics

TERRA DREN

Produkter Quality mot geosynthetics erosjon. Gabioner,

kokosmatter og duker.

TERRA ERO

Quality geosynthetics

SCANDINAVIAN

TERRA

TEC

Scandinavian Terra Tec AS

Postboks 80

1314 Vøyenenga, Norway

Fax: +47 67 13 76 71

Tlf: +47 67 13 76 70

post@terra.tec.no

www.terra-tec.com

More magazines by this user
Similar magazines