Unge verter i fjellheimen - Videregående skoler

opplandvgs.no

Unge verter i fjellheimen - Videregående skoler

TORSDAG 02.09.10

A-AVIS

DISTRIKTS-NORGES RIKSAVIS · NR. 201 · 2010 · www.nationen.no

Frykter furupest

i norske skoger

Denne rundormen (bildet) er på vei til

norske skoger. Skadedyret er «umulig

å utrydde», og kan forårsake snauhogst

og milliardskader for skogeierne. Side 6–7

DISTRIKT · 8–9

KOMMENTAR · 3

KRIG

«Å kalle vår

krigsinnsats

for ’tilstedeværelse’

eller

’engasjement’,

forandrer

ikke på

virkeligheten:

Krig

er kamp på

liv og død.»

Drude Beer

er kommentator i Nationen.

Unge verter

i fjellheimen

600 nye verter i nasjonalparkene.

Det kan bli resultatet

av storsatsinga i Oppland.

Samtlige elever ved Nord-

Gudbrandsdal vidaregåande

skule gjennomfører et

program for å bli verter.

FOTO: CHRISTIAN HOUGE

✱ DISTRIKT · 10–11

Jobben avgjør ikke

hvor vi ønsker å bo

Jobben er sjelden det

viktigste når folk bestemmer

seg for hvor de vil bo.

Det mener flytteforskere.

✱ NÆRINGSLIV · 12

Strid om utmark

eller innmark

Ulovlig motorferdsel i utmark,

mener tingretten.

Innmark, mener jordbrukssjefen.

Domfelte i

saken vurderer å anke.

DISTRIKT · 4–5

Inspiserte gjerde

som ikke fungerer

Sau blir tatt av bjørn innenfor

rovdyrgjerdet i Grue i Hedmark.

I går var Fylkesmannens folk

med på befaring.


NYHETER · DISTRIKT

✱ Grønt reiseliv

Trenger hjelp: Stadig flere turister trenger hjelp da de ikke har ferdighetene eller egenkompetansen til en del av

aktivitetene i fjellet.

FOTO: ESPEN FINSTAD

Grønt reiseliv: Et økende antall turister fra inn- og utland foretrekker grønt reiseliv, noe som gir mange

nye muligheter for fjellregionene.

FOTO:CH/IN

600 nasjonalparkverter: Nord-Gudbrandsdalen får denne høsten 600 nye

Her fra Klimaparken 2469 ved Galdhøpiggen.

Utdanner ungdommen i re

Norges største nasjonalparkområde gir

full gass i utviklingen av grønt reiseliv.

Målretta utdanning skal gjøre ungdommen

bevisst på kvalitetene i egen region.

OTTA. Den største nasjonalparkregionen

i Norge, Nord-Gudbrandsdalen

– med Breheimen,

Jotunheimen, Rondane, Dovrefjell

og Reinheimen – håper de

får 600 nye nasjonalparkverter

allerede før neste sommersesong.

Lederen ved regionkontoret

for Nord-Gudbrandsdal, Ole

Aasaaren, opplyser til Nationen

at Nasjonalparkriket er navnet

på storsatsinga i seks kommuner

helt nord i Oppland, der alle

de 600 elevene ved Nord-Gudbrandsdal

vidaregåande skule

(NGvgs) i høst starter på et prosjekt

med en rekke temadager.

Alle elever som gjennomfører

Nasjonalparkrike-programmet

får utdelt diplom som bevis på at

de er nasjonalparkverter.

– Målet er å gjøre ungdom under

utdanning bevisst på kvalitetene

i egen region, og hente kunnskap

om nasjonalparker, verna

områder, kultur, freda bygninger,

historie og tradisjon, forteller

Aasaaren.

Kunnskapen skal brukes til å

bygge kompetanse og utvikle egne

ideer om næringsrettet satsing.

Otta

Trondheim

Identitet og stolthet

I Nationen lørdag fryktet reiselivseksperter

ødelagt natur på grunn

av manglende kompetanse innen

grønt reiseliv. Flere etterlyste også

en utdanning som kombinerer

reiseliv og naturforvaltning.

– Ett av hovedmålene med opplegget

vårt er å få flere ungdommer

til å satse på nettopp grønt

reiseliv i den regionen av Norge

som har størst areal med nasjonalparker

og verneområder, sier

Aasaaren.

Han framhever også bygging av

identitet og stolthet til egen region

som viktige mål for prosjektet.

– Nord-Gudbrandsdalregionen

har mange bedrifter med god

kompetanse på grønt reiseliv. Vi

har også andre fagmiljø, slik som

SNO og fjellstyrene. Men det er

likevel slik at vi kan bli bedre, sier

Aasaaren.

Han mener det også er viktig å

spre kunnskap fra pågående verdiskapingsprogram

innen både

kulturminner og naturarven.

– Motstandere

– Det er også viktig at reiselivsbransjen

og forvaltningsmyndigheter

har mer utviklingsorientert

kommunikasjon. I dag er det i for

stor grad slik at disse miljøene

opptrer som motstandere, sier

Aasaaren.

Han viser videre til at Norge

har en offentlig politikk som tilsier

at vi skal satse på grønt reiseliv.

– Det betyr at vi i mye større

grad må søke etter mulighetsområder

istedenfor å ha oppmerksomhet

på begrensninger, sier

Aasaaren.

Rektor ved Nord-Gudbrandsdal

vidaregåande skule, Ole-Petter

Hansen, opplyser at skolen siden

lanseringen har hatt Nasjonalparkriket

med i sine handlingsplaner.

– «Friluftsliv i nasjonalparkriket»

er et eksempel på fag for elevene

på alle skolestedene. Kunnskap

om og ekspedisjoner til de

8

NATIONEN · TORSDAG 2. SEPTEMBER 2010


NOTERT

Fakta

Pensum i skolen

✱ Fokus på service, holdninger,

vertskapsrollen ved

Morten Schakenda – Bakeriet

i Lom.

✱ Vern/bruk av ulike områder

(Nasjonalparker).

✱ Natur/kultur, aktiviteter

og opphevelser –

Klimapark 2469.

✱ Freda bygninger/ historie/

tradisjonen Kulturlandskapsprosjektet.

✱ Fangstanlegg, kulturlandskap,

setring, moskus,

fjellfauna, stuttreist

mat, aktivitet med pil og

bue, reinjakt.

✱ Tur til blant annet

Grimsdalshytta, Pundarvangen,

Dovrefjell/Sunndalsfjella

og Dovre

Nasjonalpark, Jotunheimen

Nasjonalpark og Juvfonna.

Hjerkinnhø, Norsk Villreinsenter,

Tverrfjellet og

besøk på Hjerkinhus hotell,

Vågå Gardshotel Valbjør

Gard, Kulturlandskap

Norherad, Brimi Sæter og

Go Rafting i Sjoa.

nasjonalparkverter. Alle elevene i den videregående skolen i regionen skal gjennom en rekke temadager for å lære mer om natur og kultur der de bor.

FOTO: ESPEN FINSTAD

✱ Delta på ulike temaopplegg

som; kulturlandskap

Lom Nasjonalparklandsby,

Klimapark 2469 – Juvfonna,

freda bygninger i

regionen, Skjåk Adventure

og Skjåk Almenning. Stuttreist

mat og Gudbrandsdalsmat

BA er også en del

av opplegget for de 600

nye nasjonalparkvertene

i Nord-Gudbrandsdalen

denne høsten.

gionens muligheter

ulike nasjonalparkene er hovedinnholdet

i dette faget, sier han.

Hansen viser til at NGvgs, som

har hovedadministrasjon på Otta

og avdelinger på Dovre og i nasjonalparklandsbyen

Lom, er sterkt

opptatt av å rekruttere til nettopp

reiseliv og knytte opplæringa

mot nasjonalparkrike-profilen.

Skolen har også reiseliv som et

andreårstilbud innen service og

samferdsel og som programfag, i

tillegg til naturbrukslinje der også

naturforvaltning står sentralt.

Kompetansetrapp

– Vi håper alle de 600 elevene våre

med nasjonalparkrikeprosjektet

i høst skal bli bedre kjent med

begrepet og innholdet i nasjonalparksatsinga

gjennom både teori

og feltstudier, sier Hansen.

NATIONEN · TORSDAG 2. SEPTEMBER 2010

Han påpeker at svært mange

elever på videregående har

sommerjobb i regionen, og en

hensikt med nasjonal-parkrikedagene

er å styrke kunnskapen

om vertskapsrollen for denne

gruppa. Alle elever som gjennomfører

Nasjonalparkrikeprogrammet

får utdelt diplom

som bevis på at de er nasjonalparkverter.

Hansen håper det for mange

kan bli første trinnet i en kompetansetrapp

som går på kunnskap

om nasjonalparkene.

– Vi ønsker prosjektet blir en

vekker for videre fordypning; med

både kultur, naturforvaltning og

reiseliv som næring, sier han.

LARS KRISTIAN STEEN

lars.steen@nationen.no

MANGE MÅL

«Målet er å hente kunnskap

om nasjonalparker,

verna områder, kultur,

freda bygninger,

historie og tradisjon.»

OLE AASAAREN

REGIONSJEF NORD-GUDBRANDSDALEN

VEKKER

«Vi ønsker prosjektet

blir en vekker for videre

fordypning med både

naturforvaltning og

reiseliv som næring.»

OLE-PETTER HANSEN

REKTOR NORD-GUDBRANDSDAL

VIDAREGÅANDE SKULE

BRUKTE

BILDELER

Stadig nye

biler inne til

demontering

SJÅ VÅR NYE

HEIMESIDE:

www.kaldheimsbildeler.no

Tlf. 52 76 66 50

9

More magazines by this user
Similar magazines