Årsrapport fra 2005 - SiO

sio.no

Årsrapport fra 2005 - SiO

Innhold

Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Fakta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

OAS studentboliger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Eiendomsforvaltningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Velferdsavdelingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

OAS spisesteder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Penelope Bokhandel AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Urban Boligutleie AS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

OAS

Styrets beretning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Resultatregnskap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Balanse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Noter til regnskapet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Kontantstrømoppstilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Revisors beretning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

OAS konsern

Resultatregnskap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Konsernbalanse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Noter til konsernregnskapet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Kontantstrømoppstilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Penelope Bokhandel AS

Styrets beretning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Resultatregnskap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Noter til regnskapet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Revisors beretning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Urban Boligutleie AS

Styrets beretning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Resultatregnskap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Balanse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Noter til regnskapet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Revisors beretning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Oasen Spiserier AS

Styrets beretning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Resultatregnskap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Balanse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Noter til regnskapet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Revisors beretning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

1


Innledning

Året 2005 - tallenes tale

Det finnes tre former for løgn: Det er løgn,

forbannet løgn og statistikk!

OAS har i 2005 blitt målt og presentert i

ulike statistikker. Noen av disse er ganske

tankevekkende!

Vi er blitt grundig evaluert av studentene

ved våre tilsluttede høgskoler gjennom en

stor kundetilfredshetsundersøkelse. Hovedindeksen

vår endte på 59, på en skala fra 1 til

100 – ikke alt for imponerende!

Heldigvis var det ikke mye direkte misnøye

blant studentene, men til gjengjeld mye

likegyldighet og manglende viten om våre

produkter og tjenester. Dette gir oss mye å

jobbe med, og det er en viktig målsetting for

OAS at tallet skal være høyere neste gang vi

gjennomfører undersøkelsen!

Flere andre samskipnader har gjennomført

den samme undersøkelsen, så det er også mulig

å finne ut hvem vi har mest å lære fra.

Et annet interessant tall er presentert av

den arbeidsgruppen som høsten 2005 fikk i

oppdrag av Utdannings- og forskningsdepartementet

å gjennomgå studentsamskipnadsordningen.

De har bl.a. en oversikt over hvor mye

”fri stasjon” den enkelte samskipnad får per

student. Dette er verdien av de ytelser samskipnadene

årlig får fra ”sine” utdanningsinstitusjoner,

dvs i praksis fra statsbudsjettet. I denne

statistikken kommer OAS ut på sisteplass av

alle Norges 25 studentsamskipnader. Vi mottar

ytelser for ca kr 350 per student per år. Den

samskipnaden som mottar mest, får til sammenligning

ca kr 2 800 per student pr år.

Betyr dette at det er veldig synd på OAS?

Ikke nødvendigvis! Multiplisert opp med våre

ca 17 000 studenter, betyr dette at vi mottar

”fri stasjon” for ca 6 millioner kroner. Dette

er omtrent det vi får i resultat i 2005. Med

andre ord ville OAS gått omtrent i balanse

uten noen form for ”fri stasjon”.

Det positive med dette er at vi kan påberope

oss en forholdsvis rasjonell drift og at vi er

Norges billigste studentsamskipnad for staten.

Dessuten gjør det oss mindre sårbare dersom

ordningen med fri stasjon skulle bli innskrenket

i årene framover. Det negative er selvfølgelig at

vi kunne hatt et bedre tilbud til studentene våre

dersom vi hadde fått støtte på linje med mange

av de andre studentsamskipnadene.

Andre statistikker vi skal merke oss:

– Sykefraværsstatistikken der vi ligger høyt.

Her må vi fortsette å jobbe hardt for å redusere

tallene!

– Statistikken for tildeling av tilskudd for studentboligbygging

fra Kunnskapsdepartementet.

I 2005 hadde vi en dekningsgrad på

i overkant av 8%. Her må vi fortsette å arbeide

hardt for å nå målet på 15%!

Uansett hvilke statistikker vi ser på og tror

på, er selvfølgelig årsakene og sammenhengene

bak tallene det viktigste. Disse må vi

forstå for at vi kan bevege tallene i riktig retning

i årene som kommer!

John Hvidsten

Direktør

2


Fakta

Følgende høgskoler var tilknyttet OAS per 31.12. 2005

Barratt Due musikkinstitutt

BI - Lillestrøm

Den Norske Balletthøyskole

Den norske Eurytmihøyskolen

Folkeuniversitetet i Asker

Folkeuniversitetet i Bærum

Folkeuniversitetet i Follo

Høgskolen i Akershus (HiAk)

Høgskolen i Oslo (HiO)

Høgskolen i Staffeldtsgate

Kunsthøgskolen i Oslo

Lovisenberg diakonale høgskole

Høgskolen Diakonova

Norges Informasjonsteknologiske

Høgskole

Oslo Markedshøyskole

Norsk Reiselivshøyskole

Politihøgskolen

Rudolf Steinerhøyskolen

Norsk Gestaltinstitutt

Styret

Direktør

Urban

Boligutleie AS

Markedsføring og

kommunikasjon

Administrasjon

Penelope

Bokhandel AS

Rådgiver

Eiendomsforvaltning

Oasen

Spiserier AS

OAS studentboliger OAS spisesteder OAS velferd

Resepsjon

Teknisk støtte

ULSOK*

CASA**

Åråsen***

Arrangement

Annas spiseri

Fyrhuset

Kjeller

Småkaféene

Puben, HiO

Dusinet

Psykolog- og

rådgivningstjeneste

Studentservice

Lille Bislet

studentbarnehage

Bislettbekken/Grefsen

studentbarnehage

Torshov/Kjeller

studentbarnehage

* ULSOK = Ullevål studentby, Sofienberg studenthus og Kansleren studenthus

** CASA = Carl Berner studenthus og St. Hanshaugen studenthus

***

Åråsen studenthus

3


Generelt

Våren 2005 gjennomførte vi en studentundersøkelse. Kundetilfredshetsindeksen (KTI*) var

på 59 poeng av 100 mulige. Dette betyr at studentene stort sett er mellomfornøyd med OAS

etter en gjennomgang av virksomhetsområdene.

*KTI: Total tilfredshet med OAS tilbud (på en skala fra 0-100 der 100 er perfekt).

OAS utfordring i forhold til andre studentsamskipnader er at ingen andre har så mange

tilknyttede utdanningsinstitusjoner. Vi har ikke etablert spisesteder ved alle disse høgskolene

og har en utfordring ved ikke å være til stede daglig.

Hovedinntrykket er at det er høy kjennskap om de tyngste tjenestene: studentboliger,

spisesteder og studentbarnehager. Henholdsvis 92, 90 og 74 av 100 vet at studentsamskipnaden

står bak disse tilbudene. For våre økonomiske støtteordninger, helsefond og legerefusjon

ligger kjennskapen derimot på ca 45.

Det er likevel ikke slik at man bare kan profilere seg til høyere kundetilfredshet. I tillegg

til behovet for å bli mer synlig for studentene, avslørte også undersøkelsen en varierende kundetilfredshet

blant våre studenter.

Bevisstheten om hva kundene mener om oss, og hva de ønsker fra oss, skal være en viktig

drivkraft for vårt utviklingsarbeid. Når undersøkelsen gjentas om to-tre år skal resultatet

være bedre!

Blant annet på bakgrunn av denne undersøkelsen satte vi i gang en rekke tiltak, både for

OAS generelt og for de enkelte avdelinger/produkter.

Kommunikasjon

OAS nettsider ble oppgradert og videreutviklet til en mer brukervennlig versjon. Det ble også

opprettet et nyhetsbrev hvor studenter kan abonnere på nyheter fra nettsidene våre.

Det ble gjennomført stands ved høgskolene ved semesterstart, samt holdt orienteringsmøter

for førsteårsstudenter.

OAS presentasjonsbrosjyre ble sendt ut sammen med opptaksbrevet ved de fleste høgskoler.

Brosjyren ble også distribuert til høgskolene.

Administrativ rasjonalisering

Høsten 2005 startet vi et IKT-prosjekt for å heve kvalitet og driftsikkerhet i driften av våre

systemer. Ulike alternativer er utredet, og vi har innhentet tilbud på ulike løsninger. Dette

arbeidet går videre i 2006.

Bankskifte

Det var to mål med bankbytte:

– Det økonomiske aspektet - en bank med bedre betingelser

– Service - en aktiv bank som også kan fungere som en samtalepartner og rådgiver for OAS.

Begge målene ble oppfylt, og vi har fått både en bedre og billigere tjeneste! Et nyttig bidrag til

å kunne øke servicen overfor våre tilsluttede studenter.

4


HMS-arbeid

Innen HMS/rutinebeskrivelser er det utarbeidet en oversikt som viser hva OAS har av rutiner,

og hvilke rutiner som er under utarbeidelse.

Nytt studenthus på Lillestrøm

I samarbeid med Høgskolen i Akershus (HiAk) og Skedsmo kommune har OAS arbeidet for

å få til et studenthus i Lillestrøm. Huset har fått navnet ”Dusinet studenthus” og Studentersamfunnet

ved HiAk er ansvarlig for driften. OAS har skjenkebevillingen og sitter i driftsstyret

for huset.

Huset, som ligger vis á vis kultursenteret, rommer studentkro med pub, kjøkken med godkjennelse

fra Mattilsynet, biljardrom og lokaler for forskjellige studentgrupper.

OAS studentboliger

For å oppnå et tilfredsstillende botilbud for høgskolestudentene i Oslo og Akershus har vi en

overordnet målsetting om en dekningsgrad på 15 %. I løpet av 2005 var dekningsgraden 9,5%

for Akershus og 6,8% for Oslo. Først for 2006 vil vi få en økning for Oslo. For at en studentbolig

skal være attraktiv må den ha riktig beliggenhet, være korrekt priset, og studentene må

trives i et godt bomiljø.

Studentundersøkelsen - tns gallup

Studentboligene kom nokså dårlig ut av undersøkelsen. Noe av misnøyen kan henføres til støy

ved utbygging av egen bygningsmasse og støy fra annen bygging i nabolag.

Vi har gjennom året i tillegg til å utvikle organisasjonen, arbeidet med å bedre rutiner knyttet

til håndtering av registrerte feil og mangler, renhold og ryddighet knyttet til arealer hvor

studentene selv har ansvaret for renhold og orden, og utearealer.

Studentene er fornøyd med husvertordningen, og vi har økt fokuset på husvertenes rolle

som miljøskapere.

Organisasjon

Avdelingen har i løpet av året iverksatt ny organisasjonsmodell med fokus på kundetilfredshet.

Avdelingen er delt i en enhet for Akershus og to for Oslo. Enhetene har totalansvar for

kunde, kvalitet, arbeidsmiljø og økonomi. Endringen har vært en krevende prosess hvor samtlige

ansatte er berørt gjennom stillinger med justert innhold og større grad av delegering.

Kundefokuset har i løpet av året fått stor betydning for den enkelte medarbeider.

Nye boliger

OAS hadde to byggeprosjekter i gang i 2005.

I januar 2006 overtok vi 152 nye leiligheter på St. Hanshaugen studentby, de resterende

76 boligene skal stå ferdig til sommeren. Arbeidene med Iladalen studenhus ble påbegynt i oktober.

Her vil 110 nye leiligheter stå klar til høstsemesteret 2006.

5


Siste 5 års tildelinger fra Kunnskapsdepartementet (tall i HE).

2002 250

2003 205

2004 89,5

2005 70

2006 90

Totalt siste 6 år 704,5

(HE = hybelenheter)

Eiendomsforvaltningen

Nytilsatt eiendomssjef tiltrådte 1.4.2005. Prioriterte oppgaver har vært:

– Utarbeidelse av 2006-budsjettet med særlig vekt på grensesnittet mellom bolig og eiendom.

Foruten budsjettet hvor internleien fremkommer, arbeides det videre med en fullstendig

intern leieavtale, hvor særlig vedlikeholdsansvaret er fokusert.

– Eiendomsforvaltningen har overtatt ansvaret for forvaltningen av de lån som er knyttet til

OAS' bygningsmasse. Eiendomsporteføljen er gjennomgått, og det er inngått ny bankavtale.

Avtalen innbærer en betydelig årlig besparelse på de faste lånene. I tillegg oppnås

besparelser på det vi måtte ta ut i kortsiktige lån til finansiering av byggeprosjekter.

– Med utgangspunkt i tilsagt statstilskudd for bygging av studentboliger startet rehabilitering

av Kingos gt. 16, 18 og 20. Prosjektet har en totalkostnad på 157 mill kr, hvorav entreprisen

utgjør 84 mill kr inklusive merverdiavgift. Ferdigstillelsesdato er 1.9.2006. Statstilskuddet

dekker ikke alle de enhetene som nå blir rehabiliterte og de resterende enhetene leies

ut på det åpne marked via vårt datterselskap Urban Boligutleie AS. Boligene kan ”konverteres”

til studentboligformål i den takt vi mottar ytterligere statstilskudd.

Velferdsavdelingen

Velferdsavdelingen har ansvar for studentbarnehager, psykolog- og rådgivningstjeneste og studentservice.

Studentundersøkelsen - tns gallup

Av velferdsavdelingens tjenester fremkom det i studentundersøkelsen at det var best kjennskap

til at OAS driver studentbarnehager, at vi har en psykolog- og rådgivningstjeneste og at

vi tilbyr subsidierte treningstilbud. Det var derimot mindre enn 50 % som kjente til at OAS

har refusjon av kostnader til lege (legerefusjon) og tannlege, kiropraktor etc. (helsefond).

Ved informasjon i forbindelse med OAS websider, stands, flyers og annonser har vi gjennom

året arbeidet for å gjøre tjenestene mer kjent.

6


Studentbarnehager

”Sammen skal vi skape barndommens gate” heter det i visjonen til studentbarnehagene i OAS.

Sammen med barna arbeider personalet for å skape en trygg hverdag med rom for glede,

lykke, sinne og sorg.

Ved utløpet av 2005 hadde OAS studentbarnehager 121 barn, fordelt på de enkelte barnehagene

som nedenstående oversikt viser:

Antall barn 2005 2004

Lille Bislet studentbarnehage 57 52

Bisletbekken studentbarnehage 27 27

Kjeller studentbarnehage 17 16

Torshov studentbarnehage 8 8

Grefsen studentbarnehage 12 12

Totalt 121 115

Studentundersøkelsen viser at barnehagetilbudet oppfattes som en svært viktig del av samskipnadens

virksomhet. Studentene oppgir omsorgsevne som viktigst for deres vurdering av

barnehagen. Her kommer OAS' barnehager stort sett bra ut, og vi har i løpet av året prioritert

gode vikarordninger slik at personalsituasjonen i barnehagene skal bli mest mulig stabil

også ved sykdom.

Studentundersøkelsen viste også at uteaktiviteter og størrelse på lekearealene oppgis som

forbedringsområder i OAS studentbarnehager. Da de største barnehagene ligger i bystrøk

med små utearealer, er det liten mulighet til å påvirke størrelsen på kort sikt, men personalet

har i løpet av året prioritert tur- og uteaktiviteter.

Psykolog- og rådgivningstjenesten

Psykolog- og rådgivningstjenesten i OAS er et gratis tilbud til studenter som trenger hjelp.

Tjenesten tilbyr både individuell rådgivning, veiledning, individualterapi og foredrag i tillegg til

ulike kurs og grupper.

I studentundersøkelsen oppga 38 % at de i løpet av studietiden har vært i en situasjon hvor

de har følt reelt behov for psykososial hjelp. Denne andelen ble oppgitt å være noe høyere

enn tilsvarende andeler hos andre samskipnader.

Studentundersøkelsen viste også at 68 % av studentene som har benyttet tjenesten, er tilfredse

med tjenesten og hele 79 % er fornøyd med måten de ble ivaretatt på.

Antall henvendelsene fra studentene har vist en jevn økning de senere årene og mange av

henvendelsene gjelder til dels tunge problemstillinger.

2005 2004 2003

Antall studenter som fikk individuell konsultasjon 448 387 344

7


For å nå flest mulig studenter, arrangerer tjenesten også kurs og gruppetilbud. I 2005 har 97

studenter deltatt på kurs eller i gruppe. Til sammenligning deltok 60 studenter på kurs- og

gruppetilbudet i 2004 og 110 i 2003.

Studentservice

Legerefusjon

Gjennom studentservice kan studentene årlig få refundert egenandeler utover kr 200 som de

betaler hos lege, begrenset opp til folketrygdens satser, for tiden kr 1 615 per år. Antall søknader

har vært jevnt stigende de siste årene.

Helsefond

Helsefondet kan gi støtte til ulike behandlinger som f. eks. fysioterapi, kiropraktor og i noen

tilfeller tannbehandling. Maksimal støtte per student er for tiden kr 3 000 per år.

Søknader og utbetalinger til disse formålene har hatt følgende utvikling:

2005 2004 2003

Legerefusjon

Innvilgede søknader 686 530 297

Utbetalinger i kroner 513 465 404 780 195 932

Helsefond

Innvilgede søknader 535 514 394

Utbetalinger i kroner 602 434 585 406 447183

Trening

OAS har inngått avtale med flere treningssentre om subsidiert trening for OAS studenter.

Høsten 2005 inngikk vi avtale med Treningshuset Turnhallen, som ligger sentralt i Oslo. Stadig

flere studenter bruker de subsidierte treningstilbudene våre.

2005 vår+høst 2004 vår+høst 2003 vår+høst

Antall treningskort (halv- og helårs) 3 264 2 554 2 336

Dette gir en 40% økning for perioden 2003-2005.

Støtte til studentorganer

Støtte til det til høyeste studentorgan ved den enkelte høgskole.

OAS refunderer hvert semester kr 75 per student som har betalt semesteravgift til det

høyeste studentorgan ved den enkelte høgskole.

Hyttetilbud

OAS har to hytter på Hafjell ved Lillehammer og en hytte på Mylla på Hadeland. Disse leies

rimelig ut til studentene.

I tillegg formidler OAS leie av subsidierte overnattingsplasser gjennom Oslostudentenes

Idrettsforening. I 2005 subsidierte OAS 198 overnattinger.

8


OAS spisesteder

OAS spisesteder driver 13 serveringssteder av svært varierende størrelse.

Spisestedene har hatt et vanskelig år økonomisk. Hovedårsaken er at vi ikke har nådd budsjettmålene

for omsetning, og at det har tatt tid å redusere kostnadene (personalkostnader).

For høstsemesteret viser tallene en bedring, både i omsetning og kostnadskontroll. Det er

gledelig for avdelingen å se at spesielt de små enhetene viser stigende omsetning og god kontroll

på kostnader i henhold til budsjett.

Organisasjon

For de små enhetene er det veldig synlig at tydeligere ledelse og bedre oppfølging har gitt

gode resultater. Omsetningen har økt betydelig på de fleste av stedene, og tilbakemeldinger

fra høgskoler og studenter er positive.

Avdelingen har vært gjennom tre anbudsrunder i 2005. Oslo Markedshøyskole og Norsk Reiselivshøyskole

flyttet til Kirkegata og valget av serveringsleverandør falt dessverre ikke på OAS.

OAS spisesteder ble derimot foretrukket av Lovisenberg Diakonale Høgskole som åpnet 16. februar.

Siste anbudsrunde var for personalkantine og levering til kurs- og konferansesenter ved

Høgskolen i Oslo. Anbudet gikk i OAS spisesteders favør og enhetene ble åpnet i februar 2006.

Utvikling

Studentundersøkelsen som ble gjennomført i 2005 viser at avdelingen har flere utfordringer.

Blant annet viser undersøkelsen at kun en av ti kunder kjøper frokost. Dette har resultert i

en frokostkampanje. Kampanjen har vært noe variert, men enkelte enheter kan vise til stabilt

godt salg. Ved semesterstart ble det også gjennomført en egen lunsjkampanje hvor variert

brød og sukkerfritt mineralvann var ingrediensene.

Undersøkelsen viser også at spisestedene til tider får lav score på kvaliteten på kaffe. I løpet

av vårsemesteret 2006 vil vi gjennomføre kvalitetskontroller ved alle serveringssteder.

Det vil spesielt bli sett på renhold av maskiner og kvalitet og mengde på kaffen som serveres.

Spisestedene scoret også lavt på trivsel. Gjennom direkte tilbakemeldinger på egen side på

www.oas.no og gjennom direkte kontakt med studentene, vet spisestedene at deler av dette

skyldes gamle og trange lokaler som ikke er tilpasset dagens drift. Avdelingen jobber likevel

med å bedre servicen fra alle medarbeidere og gjennom tett dialog med høgskolene gjøre enkle,

men effektive tilpasninger i lokaler hvor dette er aktuelt.

Gjennom nytt kassesystem kan spisestedene endelig lese salgsresultater time for time og

kjøre ut dagsrapporter og mer korrekte statistikker for benchmarking med andre samskipnader.

Slik data hjelper avdelingen til lettere å følge opp egen utvikling og raskere og mer nøyaktig

kunne sette inn tiltak hvor salg ikke er i følge budsjett eller naturlig utvikling. På sikt skal

informasjonen også kommuniseres direkte til regnskapssystemet. Systemet har dessverre

vært for ustabilt til at denne direkte overføringen er etablert.

9


Nær kontakt med studentene

De av enhetene som har etablerte brukerutvalg kan vise til gode tilbakemeldinger fra studentene

både på produkt og pris. Spesielt hyggelig er det at den nye enheten ved Lovisenberg

Diakonale Høgskole stadig høster lovord fra høgskolens studenter.

Penelope Bokhandel AS

I 2005 omsatte Penelope Bokhandel AS' to filialer ved henholdsvis HiO og HiAk for kr

23 805 012 mot kr 22 045 908 i 2004.

Resultatet for 2005 var kr 2 211 277 før skatt.

Driftsinntektene til Penelope Bokhandel AS økte i 2005 med 8 % i forhold til 2004, og

begge filialer opplevde en omsetningsøkning i forhold til året før. Driftsresultatet på

kr 2 211 277 er en økning på 35 % i forhold til 2004.

Penelope Bokhandel AS har oppnådd sitt gode resultat ved å holde fast ved en klar forretningsidé:

Å levere rimelig pensumlitteratur til et stort antall utdanninger.

For å klare dette kreves effektive driftsrutiner:

– Høy omløpshastighet på alle varer gjennom aktiv jobbing med retur og riktige bestillingsvolumer

– Få varer utenfor kjerneområdet som er pensumlitteratur

– Personale med kunnskap om fagområdene og pensa

Penelope Bokhandel kvalifiserte i 2005 til benevnelsen ”Gasellebedrift” i hennhold til avisen

Dagens Næringsliv. Penelope bokhandel oppfylte de strenge kravene til vekst som er satt for

å oppnå denne utmerkelsen.

10


Den nye bokavtalen som regulerer bokbransjen trådte i kraft 1. mai 2005, men det knyttes

fortsatt stor usikkerhet til hvordan rammebetingelsene for fagbokhandelen vil bli fremover i

forbindelse med en varslet evaluering av den nye avtalen. Bortfallet av fastprissystemet for fagbøker

er foreløpig utsatt til juni 2006 i påvente av denne evaluering. Fleksibilitet i planlegging

og tilpasning til denne usikkerheten rundt rammebetingelser vil derfor prege driften i 2006.

Planlegging og etablering av en tredje filial i de nye lokalene til Høgskolen i Oslo i Pilestredet

35, samt utvidet samarbeid med fagbokhandler i og utenfor kjeden videreføres og vil være

viktige fokusområder også i 2006.

I utgangspunktet mener vi å være godt forberedt for en skjerpet konkurranse i bokhandlermarkedet,

gjennom en rasjonell driftsøkonomi. En utfordring i tiden framover vil være at

de nye rammebetingelsene i bokbransjen synes å begunstige forretninger som har et bredt

sortiment (fullassorterte bokhandlere). Til gjengjeld vil Penelope kunne forbedre sine driftmarginer

ved å starte egen import av bøker.

Penelope vil fortsette arbeidet for å bli en best mulig leverandør av faglitteratur til studenter

og ansatte ved Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus.

Urban Boligutleie AS

Urban Boligutleie AS er et selskap med formål å bidra til velferdsgoder for høgskolestudenter

i Oslo og Akershus ved en forretningsmessig utnyttelse av arealer og eiendommer som selskapet

eier eller driver på vegne av OAS.

Selskapet eier og forvalter to boligeiendommer i Oslo; Magnus gate 2 (tidligere Åkebergveien

26) og Holsts gate 11. Selskapet leier ut OAS sine parkeringsplasser i Hasleveien 9 på

provisjonsbasis.

Selskapet leide også ut OAS sine leiligheter i Kingos gate 16, 18 og 20 på provisjonsbasis

inntil rehabilitering av bygningen ble påbegynt i oktober 2005.

Urban Boligutleie hadde i 2005 et positivt resultat på kr 542 482 før skatt. Resultatet utgjorde

13 % av omsetningen.

2005 2004

Omsetning i kr 4 124 080 3 683 169

Resultat før skatt i kr 542 482 194 353

Resultat i % av omsetning 13 5

Urban Boligutleie har driftsansvar for eiendommer som OAS har anskaffet med sikte på bygging

av studentboliger. I påvente av statstilskudd til formålet, forvaltes eiendommene av Urban

Boligutleie. Selskapet får som følge av dette både budsjett- og organisasjonsmessige utfordringer

med å tilpasse seg endringer i sine rammebetingelser ved at antall utleieobjekter kan endre

seg vesentlig gjennom året, eller fra år til år. Som følge av dette vil også resultatet kunne

vise betydelige variasjoner fra år til år.

11


OAS: Styrets beretning

OAS

1 Virksomhetens art

Studentsamskipnadene i Norge er spesielle organisasjoner som er etablert ved lovgivning for

å gi studentene gode velferdstilbud under studietiden. Oslo- og Akershushøgskolenes studentsamskipnad

(OAS), som ble stiftet 7. februar 1989, er samskipnaden for Høgskolene i

Oslo og Akershus.

OAS' visjon sier:

”Vårt velferdstilbud skal høyne livskvaliteten i studietiden og gi studentene gode forutsetninger for å

gjennomføre studiene.”

OAS konsern omfatter i tillegg til morselskapet

– Penelope Bokhandel AS, Urban Boligutleie AS og Oasen Spiserier AS.

– OAS har forretningskontor I Oslo.

Styret besto per 31.12.2005 av

Styreleder Anita Solberg, studentrepresentant Høgskolen i Oslo

Nestleder Eirik Veseth, studentrepresentant Høgskolen i Akershus

Styremedlem Marit Smith, studentrepresentant Lovisenberg diakonale høgskole

Styremedlem Stein Rune Ø. Halleraker, studentrepresentant Politihøgskolen

Styremedlem Anders Eike Barane, studentrepresentant Høgskolen i Oslo

Styremedlem Tove Bull-Njaa, Høgskolen i Oslo, sentraladministrasjonen

Styremedlem Jan Duvaland, Norges Informasjonsteknologiske Høgskole

Styremedlem Bjørg Winger, ansattes representant

Styremedlem Carl-Otto Gjævert, ansattes representant.

Styremedlem Grethe Røsok, ansattes representant

2 Studenter

OAS fikk i 2005 semesteravgift for gjennomsnittlig 18 254 studenter. Semesteravgiften utgjorde

kr 330,- både i vår- og høstsemesteret.

3 Administrasjon

OAS hadde i 2005 i gjennomsnitt 104 ansatte.

Pr. 31.12.2005 besto ledelsen av:

Direktør John Hvidsten

Ass. direktør Kari Rosenstrøm

Avdelingssjef OAS spisesteder Guri Skansen

Boligsjef Frode Sagedal

Markeds- og kommunikasjonssjef Jane Sofie Svendsbø

Fungerende velferdssjef Kari Rosenstrøm

12


4 Fortsatt drift

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og årsregnskapet for 2005 er satt opp under

denne forutsetning.

Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøet vurderes å være godt. Det er ikke registrert ulykker eller skader av vesentlig

karakter. Sykefraværet i bedriften utgjorde i 2005 12,9 %.

OAS

Arbeidsmiljøutvalget besto pr. 31.12.2005 av:

Fra de ansatte:

– Jorid Haavardsholm (hovedverneombud og leder), Sunniva Harmens, Jan Erik Johansen,

Per Rune Larsson, Sepp Mantel og Fredrik Enberg

Fra ledelsen:

– John Hvidsten, Grethe Røsok og Guri Skansen

Likestilling

Selskapet hadde 110 fast ansatte pr 31.12.2005, 75 kvinner og 35 menn. Kvinnene representerte

70,8 årsverk, mens mennene representerte 33,9 årsverk. Kjønnsskjevheten i OAS viser

seg spesielt innen områdene barnehager, psykolog- og rådgivningstjenesten og spisesteder.

Når det gjelder spisesteder og barnehager, har det historisk sett vist seg vanskelig å få

mannlige søkere. Vi har forsøkt å kompensere for dette ved systematisk å ta inn mannlige sivilarbeidere

i barnehagene. OAS vil dessuten prøve å påvirke kjønnskjevheten gjennom rekrutteringsprosessen

for nye stillinger.

I ledergruppen er det 2 menn og 4 kvinner. Selskapets direktør er mann.

OAS har i sin personalpolitikk nedfelt at kvinner og menn skal behandles likt og gis samme

muligheter til karriereutvikling og at det bør bestrebes at begge kjønn skal være representert

på det enkelte arbeidssted.

Målsettingen er at det skal gis lik lønn for likt arbeid. Forskjeller i lønn er knyttet til forskjellige

stillinger, ansvarsområder og relevant erfaring.

Styret bestod i 2005 av 5 kvinner og 5 menn, med kvinnelig styreleder. I januar ble det

valgt nytt styre med 5 kvinner og 5 menn, fremdeles med kvinnelig styreleder. Styret mener

likestillingen for selskapet som helhet er tilfredsstillende.

Ytre miljø

OAS driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljøet.

Konsernets framtidige utvikling

Etter styrets oppfatning gir de fremlagte resultatregnskaper og balanser med tilhørende noter

og kontantstrømoppstillinger en fyllestgjørende informasjon om selskapets og konsernets

drift og stilling ved årsskiftet.

13


OAS

OAS har i flere år hatt en relativt høy risikoeksponering knyttet til studentboligprosjekter.

Dette fordi vi har ervervet eiendommer og prosjektert utbygging før vi har hatt tilsagn om

statstilskudd.

St.Hanshaugen studentby er under bygging, og første byggetrinn ble ferdigstilt i desember

2005. Andre (siste) byggetrinn ferdigstilles juni 2006. Totalt vil det her bli bygget 296,5 hybelenheter

(HE). OAS har fått tilsagn om statstilskudd til hele dette prosjektet og alle disse enhetene

vil bli leid ut som studentboliger.

I Kingos gate 16 - 20 startet OAS i oktober 2005 byggingen av 315 HE. Disse vil bli ferdigstilt

i august 2006. I 2005 fikk vi tilsagn om statstilskudd til 70 HE og i februar 2006 fikk vi

tilsagn om tilskudd til ytterligere 90 HE. De boligene som ikke har tilsagn om statstilskudd vil

bli leid ut i det private marked gjennom OAS datterselskap Urban Boligutleie AS, mens vi fortsetter

å søke om tilskudd som kan gi grunnlag for utleie til studentpriser.

Gjennomføringen av disse to prosjektene innebærer en klar reduksjon i OAS sin risikoeksponering.

På den annen side har OAS bedt Oslo kommune om å gjøre sin forkjøpsrett gjeldende (på

våre vegne) i forhold til å erverve Kirkeveien 166 A + B for 72,2 millioner kroner. Eiendommene

vil kreve betydelige investeringer for å kunne oppnå en akseptabel standard på lengre

sikt. OAS har ingen tilsagn om tilskudd for dette prosjektet. Selger har protestert både på

kommunens anledning til å gjøre forkjøpsrett gjeldende, og på den taksten som foreligger. Ny

takst skal utarbeides og dersom den blir uakseptabelt høy, kan OAS avstå fra å gjennomføre

kjøpet.

Det er ikke inntrådt andre forhold etter avslutningen av regnskapet som er av betydning

ved bedømmelsen av selskapet og konsernet.

Årsresultat og disponeringer

Analyse av årsregnskapet og sentrale risikoer og usikkerhetsfaktorer

I 2005 økte driftsinntektene i studentsamskipnaden med ca. 0,9 % i forhold til 2004. Dette

skyldes hovedsakelig utviklingen i Spisestedsomsetningen.

Sum driftskostnader økte imidlertid med ca. 3,5 %, hvilket bidro til en reduksjon av driftsresultatet

med ca. 13,7 %. Reduksjon i finanskostnadene grunnet kontraktsutløp for dyre fastrentelån

har imidlertid gitt OAS tilnærmet samme overskudd som i 2004. Ledelsen ser imidlertid

en risiko i fortsatt å bygge opp driftskostnader, fordi dette kan bidra til reduserte driftsog

nettoresultater i årene som kommer.

De samlede investeringer i varige driftsmidler var 94,9 mill. kroner. Totalkapitalen var per

31.12.2005 618,5 mill. kroner mot 599,7 mill. kroner året før.

Egenkapitalandelen per 31.12.2005 var ca. 9,1 %. OAS hadde negativ kontantstrøm i 2005,

grunnet store utbetalinger i forbindelse med studentbygg. Den likviditetsmessige stillingen er

likevel tilfredsstillende.

OAS ser som en utfordring å utvikle studenttilbudet ytterligere, og har i den forbindelse

bundet 2 mill. kroner til formålet i 2005.

14


Finansiell risiko

Samskipnadens finansielle risiko vurderes som middels. Eksponering i valuta er uvesentlig,

mens rentekrevende lånegjeld er vesentlig. Stigning i lånerenten kan derved gi betydelig økning

i OAS' finanskostnader.

OAS

Disponering av årsresultat

Av årsoverskuddet i OAS, kr 5 112 593, foreslås kr 2 699 649 overført til egenkapital statstilskudd,

kr 2 000 000 overført til utviklingsfond og kr 412 944 overført til annen egenkapital.

Oslo, 30. mars 2006

15


OAS: Resultatregnskap

OAS

Note 2005 2004

Driftsinntekter og -kostnader

Salgsinntekter 3 28 069 274 26 666 835

Leieinntekter 46 253 576 45 543 048

Oppholdsavgift barnehage 2 952 505 2 852 462

Organisasjonsmessige inntekter 2, 16 29 069 610 28 469 290

Annen driftsinntekt 3 607 682 5 464 976

Sum driftsinntekter 109 952 648 108 996 611

Varekostnader 12 576 535 11 797 419

Lønnskostnader m.m. 5, 6 41 301 427 40 415 266

Ordinære avskrivninger 7 7 641 482 7 582 721

Tap på fordringer 595 664 1 093 458

Andre driftskostnader 33 312 302 31 270 561

Sum driftskostnader 95 427 410 92 159 425

Driftsresultat 14 525 238 16 837 186

Finansinntekter og -kostnader

Inntekt på investering i annet foretak 1 000 000 1 000 000

Renteinntekter konsernselskap 338 431 278 616

Annen renteinntekt 345 875 455 279

Nedskrivning av andre finansielle omløpsmidler 0 455 856

Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler 97 500 0

Rentekostnad fra selskap i samme konsern 0 240

Annen rentekostnad 10 799 262 12 943 100

Andre finanskostnader 200 188 2 112

Resultat av finansposter -9 412 645 -11 667 414

Ordinært resultat 5 112 593 5 169 772

Årets resultat 5 112 593 5 169 772

Overføringer

Overført egenkapital statstilskudd 2 699 649 2 699 649

Overført utviklingsfond 2 000 000 0

Overført til annen egenkapital 412 944 2 470 123

Sum overføringer 5 112 593 5 169 772

16


OAS: Balanse

Eiendeler Note 2005 2004

OAS

Anleggsmidler

Utviklingsarbeider 7 330 443 660 887

Sum immaterielle eiendeler 330 443 660 887

Varige driftsmidler

Tomter og bygninger o.a. fast eiendom 7 567 443 621 479 972 643

Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 7 3 530 598 3 475 046

Sum varige driftsmidler 570 974 219 483 447 690

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i datterselskap 8 5 647 781 5 647 781

Lån til foretak i samme konsern 11 58 744 16 583 780

Investeringer i aksjer og andeler 12 960 111 500

Andre langsiktige fordringer 14 845 193 654 692

Sum finansielle anleggsmidler 6 564 678 22 997 753

Sum anleggsmidler 577 869 340 507 106 329

Omløpsmidler

Lager av varer og annen beholdning 4 591 914 764 023

Sum varer 591 914 764 023

Fordringer

Kundefordringer 1 454 357 1 756 349

Forskuddsbetalte kostnader 1 432 823 783 681

Andre fordringer 11 2 345 039 1 091 182

Andre fordringer konsern 11 1 000 000 1 000 000

Sum fordringer 6 232 220 4 631 212

Bankinnskudd, kontanter o.l. 15 33 850 940 87 163 761

Sum omløpsmidler 40 675 074 92 558 996

Sum eiendeler 618 544 414 599 665 325

17


OAS: Balanse

OAS

Eiendeler Note 2005 2004

Egenkapital

Egenkapital st.tilskudd Ullevål Studenthjem 12 2 009 016 1 322 561

Egnekapital st.tilskudd Kansleren Studenthjem 12 4 552 703 4 361 183

Egenkapital statstilskudd Sofienberg Studenthjem 12 4 692 106 4 307 589

Egenkapital st.tilskudd St. Hanshaugen Studentby 12 230 361 107 628

Egenkapital st.tilskudd Hasleveien Studenthjem 12 2 609 441 1 863 993

Egenkapital st.tilskudd Åråsen Studenthjem 12 4 077 245 2 664 880

Bundet egenkapital, utviklingsfond 12 2 000 000 0

Annen egenkapital 12 35 956 357 35 796 222

Sum opptjent egenkapital 56 127 229 50 424 056

Gjeld

Avsetning for forpliktelser

Investeringstilskudd, utsatt inntektsføring 2 257 689 145 257 732 183

Netto pensjonsforpliktelse 6 3 483 677 3 138 394

Vedlikeholdsfond 7 12 737 832 9 123 505

Sum avsetning for forpliktelser 273 910 654 269 994 082

Annen langsiktig gjeld

Lån Husbanken 9 171 451 985 167 901 657

Lån Norgeskreditt 9 65 830 000 69 010 000

Lån Nordea 9 4 950 000 5 850 000

Depositum leieboere 7 333 258 7 040 255

Sum annen langsiktig gjeld 249 565 243 249 801 912

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 24 334 591 14 472 457

Skattetrekk og andre trekk 3 312 132 3 544 808

Skyldig lønn og feriepenger 3 586 869 3 319 903

Annen kortsiktig gjeld 7 707 696 8 108 108

Sum kortsiktig gjeld 38 941 289 29 445 276

Sum gjeld 562 417 185 549 241 270

Sum egenkapital og gjeld 618 544 414 599 665 325

Oslo, 30. mars 2006

I styret for Oslo- og Akershushøgskolenes studentsamskipnad

18


OAS: Noter til regnskapet

1. Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske

regnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk.

OAS

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er

klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som forfaller til betaling innen ett år fra etableringstidspunktet,

er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig

gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet

forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives

etter en fornuftig avskrivningsplan. Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost

og virkelig verdi.

Immaterielle eiendeler

Immaterielle eiendeler gjelder utviklingsarbeider i forbindelse med studentboliger. Immaterielle

eiendeler er vurdert til kostpris med fradrag for avskrivninger. Avskrivningene er beregnet

på grunnlag av kostpris og fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivninger. Avskrivningene

er beregnet på grunnlag av kostpris og fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventede

tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Andre fordringer er ført opp til pålydende.

Pensjoner

OAS har en kollektiv pensjonsordning for sine ansatte. Ordningen er en ytelsesplan, dvs. at

selskapet har det økonomiske ansvaret for at de ansatte får de avtalte ytelsene. OAS har også

en usikret pensjonsordning i form av tariffestet førtidsordning (AFP). Pensjonsmidlene og

pensjonsforpliktelsene er aktuarberegnet og innarbeidet i regnskapet. Forpliktelsen er i balansen

presentert samlet under langsiktig gjeld. Regnskapsføringen av pensjonskostnader skjer

i samsvar med regnskapsstandarden for pensjonskostnader. Pensjonskostnaden omfatter periodisert

arbeidsgiveravgift.

19


OAS

2. Statstilskudd

OAS behandler statstilskudd til studentboliger fra og med regnskapsåret 2004 i tråd med forslag

til standard fra Utdannings- og forskningsdepartementet ( UFD). I resultatregnskapet for

2005 er 1,33 % av statstilskudd under langsiktig gjeld overført og innarbeidet som driftsinntekt

med kr 2 699 649 og vil fortsatt bli gjennomført over byggenes levetid, av hele kostprisen og

i takt med avskrivningene. Dette gjelder kun tilskudd til ferdigstilte bygg.

Sum mottatt statstilskudd til studentboliger er pr. 31.12.2005 kr 275 860 017, hvorav kr

257 689 145 gjenstår til utsatt inntektsføring under langsiktig gjeld - avsetning for forpliktelser.

Dette er etter at annen egenkapital er tilført kr 843 389 grunnet redusert avskrivningsgrunnlag

i forbindelse med utskilling av tomteverdier. Det vil sannsynligvis bli fremmet krav

om refusjon ved bruksendring eller salg.

3. Salgsinntekter

2005 2004

Kantinesalg i Oslo og Akershus 28 069 274 26 666 835

4. Varer

2005 2004

Ferdigvarer vurdert til kostpris 591 914 764 023

5. Lønnskostnader

2005 2004

Lønninger 32 521 051 31 761 338

Folketrygdavgift 4 890 845 4 743 307

Pensjonskostnader 2 394 039 2 653 380

Andre ytelser 1 495 492 1 257 241

Sum 41 301 427 40 415 266

20


6. Pensjoner

Samskipnadens pensjonsordninger omfatter i alt 92 yrkesaktive og 6 pensjonister.

2005 2004

OAS

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 1 954 308 2 146 934

Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 819 819 699 563

Amortisering av utsatt forpliktelse ved plan-/estimatendring -12 265 53 784

Periodisert arbeidsgiveravgift 311 945 327 893

Forventet avkastning på pensjonsmidler -743 442 -634 318

Administrasjonskostnader 63 675 59 524

Årets netto pensjonsomkostning 2 394 040 2 653 380

Beregnede pensjonsforpliktelser 15 967 954 12 637 322

Pensjonsmidler (til markedsverdi) -12 196 256 -9 246 119

Sum netto pensjonsforpliktelse 3 771 698 3 391 203

Betalingsavvik -288 021 -252 809

Netto pensjonsforpliktelse - balanseverdi 3 483 677 3 138 394

Pensjoner (forts.) 2005 2004

Økonomiske forutsetninger:

Diskonteringsrente 6,0 % 6,0 %

Forventet G-regulering 3,5 % 3,5 %

Forventet avkastning på fondsmidler 7,0 % 7,0 %

Årlig lønnsregulering 3,5 % 3,5 %

Årlig pensjonsregulering 2,5 % 2,5 %

Arbeidsgiveravgift 14,1 % 14,1 %

Uttakstilbøyelighet AFP 40,0 % 40,0 %

Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig

benyttede forutsetninger innen forsikring.

21


7. Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

OAS

Utviklingsarbeider

Driftsløsøre/inventar/utstyr

Fast eiendom

TOTALT

Anskaffelseskost pr. 01.01. 1 652 216 20 684 068 510 339 038 532 675 322

Årets tilgang 0 1 630 176 93 228 081 94 858 257

Årets avgang 0 -29 796 0 -29 796

Anskaffelseskost pr. 31.12 1 652 216 22 284 448 603 567 119 627 503 783

Akk. avskrivninger pr. 31.12 -1 321 773 -18 753 850 -36 123 498 -56 199 121

Bokført verdi 31.12 330 443 3 530 598 567 443 621 571 304 662

Årets avskrivninger 330 443 1 553 920 5 757 119 7 641 482

Avskrivningsats (%) 20,00 % 5-33 % 0-20 % 0-33 %

Avskrivningsmetode lineær lineær lineær lineær

Leie av varige driftsmidler 1 201 538 1 201 538

Velikeholdsfond 01.01.2005 9 123 505

Avsetning til vedlikeholdsfond i 2005 - 0,75 % av indeksreg. eiend.verdi 3 727 316

Avsetning til vedlikeholdsfond i 2005 - leverandørbonuser 103 499

Utført vedlikehold belastet vedlikeholdsfond i 2005 -216 488

Vedlikeholdsfond 31.12.2005 12 737 832

8. Datterselskap

Firma Forr.kontor Eier/st.andel EK 31.12.05 Resultat 2005

Penelope Bokhandel AS Oslo 100,00 % 3 907 781 2 165 451

Urban Boligutleie AS Oslo 100,00 % 2 978 880 244 963

Oasen Spiserier AS Oslo 100,00 % 75 500 -18 724

Investeringer i datterselskaper er bokført etter kostmetoden.

9. Langsiktig gjeld

2005 2004

Gjeld som forfaller mer enn 5 år etter balansedagen 205 958 924 208 141 907

Pantsikret gjeld 242 231 985 242 761 657

Balanseført verdi av egne pantsatte eiendeler 567 443 621 479 972 643

Balanseført verdi av heleid datterselskaps pantsatte eiendeler 27 350 248 36 676 903

22


10. Garantier

OAS har avgitt følgende ikke balanseførte garantier for datterselskapet Penelope Bokhandel

AS

2005 2004

OAS

Den Norske Forleggerforening 1 500 000 1 500 000

OAS har også avgitt tilbakeståelseserklæring vedrørende alle sine fordringer i Penelope.

11. Mellomværende med selskap i samme konsern

Foretak i samme konsern 2005 2004

Anleggsmidler

Lån til Urban Boligutleie AS 0 16 500 000

Mellomregning Urban Boligutleie AS 58 744 83 780

Sum konsernfordringer under anleggsmidler 58 744 16 583 780

Omløpsmidler

Kundefordringer 65 312 1 195

Mellomregning Penelope Bokhandel AS 1 045 107 10 142

Opptjent aksjeutbytte Penelope Bokhandel AS 1 000 000 1 000 000

Mellomregning Oasen AS 19 075 0

Sum konsernfordringer under omløpsmidler 2 129 494 1 011 337

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 2 183 0

Sum konserngjeld under kortsiktig gjeld 2 183 0

12. Egenkapital

Egenkapital

statstilskudd

Bundet

egenkapital

Annen

egenkapital

Egenkapital 31.12.04 14 627 834 0 35 796 222

Overført statstilskudd bygg i takt med ordinære avskrivn. 2005 2 699 649

Overført statstilskudd bygg, grunnet tomteutskillelse 843 389

Overført utviklingsfond for bedring av studenttilbud 2 000 000

Positivt betalingsavvik pensjoner 01.01.2004 ført mot EK -252 809

Årsoverskudd utover inntektsført statstilskudd 412 944

Egenkapital 31.12.05 18 170 872 2 000 000 35 956 357

13. Antall ansatte

Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret var : 104

23


OAS

14. Ytelser til ledende personer m.v.

Det er i 2005 utbetalt honorar til styret med kr 182 403. Lønn og andre ytelser til administrerende

direktør utgjorde kr 667 546. Det er ytet lån til fordel for ansatte med kr 598 793,

herunder lån til direktør med kr 160 000.

I 2005 er det kostnadsført følgende i honorar til revisor:

Ordinær revisjon 196 625

Bistand i forbindelse med teknisk utarbeidelse av års- og konsernregnskap 98 000

Bistand i forbindelse med merverdiavgift 11 000

Bistand i forbindelse med særattestasjoner 35 000

Sum 340 625

15. Bankinnskudd, kontanter o.l

2005 2004

I posten inngår bundne bankinnskudd til dekning av ansattes skattetrekk. 1 625 453 1 850 019

16. Offentlige tilskudd

Organisasjonsmessige inntekter omfatter offentlige driftstilskudd for til følgende formål:

2005 2004

Drift av barnehager for studentbarn 10 645 969 11 586 138

Annen velferdsvirksomhet for studenter 3 475 000 2 701 000

Sum 14 120 969 14 287 138

Tilskuddene er bruttoført og mottatt uten betingede forpliktelser.

24


OAS: Kontantstrømoppstilling

2005 2004

OAS

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

Årsresultat 5 112 593 5 169 772

Ordinære avskrivninger 7 641 482 7 582 721

Gevinst anleggsmidler -834 -1 500

Nedskrevet aksjer 97 500 455 856

Avsetning til vedlikeholdsfond 3 614 327 2 933 292

Endring i varelager 172 109 -73 095

Endring kortsiktige fordringer -1 601 008 1 410 294

Endring leverandørgjeld 9 862 134 10 103 845

Endring i andre tidsavgrensningsposter -2 973 301 -7 668 445

Netto kontantstrømmer fra operasjonelle virksomheter 21 925 002 19 912 740

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler -94 858 257 -20 218 406

Innbetalt ved salg av varige driftsmidler 21 528 1 500

Innbetalt ved salg av aksjer 1 040 0

Utbetalt ved kjøp av aksjer 0 -100 000

Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter -94 835 689 -20 316 906

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

Innbetaling fra langsiktige fordringer 0 39 997

Innbetalt fra langsiktig gjeld 16 334 535 0

Utbetalt ved nedbetaling av langsiktig gjeld -236 669 -9 140 682

Innbetaling av statstilskudd bygg 3 500 000 70 991 231

Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 19 597 866 61 890 546

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter i året -53 312 821 61 486 380

Kontanter og kontantekvivalenter 01.01. 87 163 761 25 677 381

Kontanter og kontantekvivalenter 31.12. 33 850 940 87 163 761

Spesifikasjon av kontanter og kontantekvivalenter:

Kontanter 522 373 227 821

Frie bankinnskudd 31 703 114 85 085 921

Bundet bankinnskudd til skattetrekk for ansatte 1 625 453 1 850 019

25


OAS: Revisors beretning

OAS

26


OAS konsern: Resultatregnskap

Note 2005 2004

Driftsinntekter og driftskostnader

Salgsinntekter 2 51 806 969 48 613 401

Leieinntekter 49 689 137 48 811 316

Oppholdsavgift barnehager 2 952 505 2 852 462

Organisasjonsmessige inntekter 14 29 069 610 28 469 290

Andre driftsinntekter 2 860 313 4 904 318

Sum driftsinntekter 136 378 535 133 650 787

Varekostnader 29 396 951 27 475 196

Lønnskostnader m.m. 4,5 44 442 607 43 255 846

Ordinære avskrivninger 6,7 8 318 375 8 326 986

Tap på fordringer 621 845 1 093 458

Annen driftskostnad 35 275 443 33 533 790

Sum driftskostnader 118 055 220 113 685 276

Driftsresultat 18 323 315 19 965 510

OAS konsern

Finansinntekter og finanskostnader

Finansinntekter 382 533 487 109

Finanskostnader 11 974 319 14 571 530

Resultat av finansposter -11 591 787 -14 084 421

Resultat før skatt 6 731 528 5 881 089

Skattekostnad -309 649 -354 953

Konsernets årsresultat 6 421 879 5 526 136

27


OAS konsern: Konsernbalanse

Eiendeler Note 2005 2004

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utviklingsarbeider 6 330 443 660 887

Goodwill 6 100 740 171 849

Sum immaterielle eiendeler 431 183 832 736

OAS konsern

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 7 606 896 801 518 933 994

Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 7 3 926 774 3 867 855

Sum varige driftsmidler 610 823 575 522 801 849

Finansielle driftsmidler

Investeringer i aksjer 17 960 114 500

Andre langsiktige fordringer 848 153 657 651

Sum finansielle driftsmidler 866 113 772 151

Sum anleggsmidler 612 120 871 524 406 736

Omløpsmidler

Lager av varer 3 6 584 039 6 648 889

Fordringer

Forskuddsbetalte kostnader 1 432 823 1 280 222

Andre fordringer 3 437 049 2 951 754

Sum fordringer 4 869 872 4 231 976

Bankinnskudd, kontanter o.l. 13 37 113 493 89 502 026

Sum omløpsmidler 48 567 404 100 382 891

Sum eiendeler 660 688 275 624 789 627

28


OAS konsern: Konsernbalanse

Egenkapital og gjeld Note 2005 2004

Opptjent egenkapital

Egenkapital statstilskudd studenthjem 18 170 872 14 627 834

Annen egenkapital 38 065 967 36 596 546

Bundet egenkapital, utviklingsfond 2 000 000 0

Sum egenkapital 10 58 236 839 51 224 380

Gjeld

Avsetning for forpliktelser

Investeringstilskudd, utsatt inntektsføring 257 689 145 257 732 183

Netto pensjonsforpliktelse 5 3 483 677 3 138 394

Vedlikeholdsfond 7 13 317 475 9 426 784

Sum avsetning for forpliktelser 274 490 297 270 297 361

Annen langsiktig gjeld

Lån Husbanken 8 175 207 485 171 738 357

Lån Norgeskreditt 8 65 830 000 69 010 000

Lån Nordea 8 4 950 000 20 575 000

Lån Fokus Bank 8 31 918 750 0

Depositum leieboere 7 333 258 7 040 255

Sum annen langsiktig gjeld 285 239 493 268 363 612

OAS konsern

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 26 793 151 18 763 472

Betalbar skatt 309 649 354 953

Skattetrekk og andre trekk 3 514 424 3 795 202

Skyldig lønn og feriepenger 3 835 817 3 513 024

Annen kortsiktig gjeld 8 268 605 8 477 623

Sum kortsiktig gjeld 42 721 646 34 904 274

Sum gjeld 602 451 436 573 565 247

Sum gjeld og egenkapital 660 688 275 624 789 627

Oslo, den 30. mars 2005

I styret for Oslo- og Akershushøgskolenes studentsamskipnad

29


OAS konsern: Noter til konsernregnskapet

1. Regnskapsprinsipper

Konsernregnskapet for Oslo- og Akershushøgskolenes studentsamskipnad (OAS) og dets tre

datterselskaper Penelope Bokhandel AS, Urban Boligutleie AS og Oasen Spiserier AS er avlagt

i henhold til regnskapslovens bestemmelser, norske regnskapsstandarder og anbefalinger til

god regnskapsskikk.

Kontinuitets- og oppkjøpsmetoden er anvendt ved konsolidering av datterselskapene. Internt

salg og kjøp, andre interne overførsler og belastninger, interne fordringer samt internt

aksjeeie er for øvrig eliminert.

OAS konsern

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er

klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som forfaller til betaling innen ett år fra etableringstidspunktet,

er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig

gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet

forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives

etter en fornuftig avskrivningsplan. Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost

og virkelig verdi.

Immaterielle eiendeler

Immaterielle eiendeler gjelder utviklingsarbeider i forbindelse med studentboliger og goodwill

i forbindelse med oppkjøp av aksjer i datterselskap. Immaterielle eiendeler er vurdert til kostpris

etter fradrag for avskrivninger, beregnet på grunnlag av kostpris og fordelt lineært over

antatt økonomisk levetid.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivninger. Avskrivningene

er beregnet på grunnlag av kostpris og fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventede

tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Andre fordringer er ført opp til pålydende.

Pensjoner

Konsernet har en kollektiv pensjonsordning for sine ansatte. Ordningen er en ytelsesplan,

dvs. at selskapet har det økonomiske ansvaret for at de ansatte får de avtalte ytelsene. Konsernet

har også en usikret pensjonsordning i form av tariffestet førtidsordning (AFP). Pensjonsmidlene

og pensjonsforpliktelsene er aktuarberegnet og innarbeidet i regnskapet. Forpliktelsen

er i balansen presentert samlet under langsiktig gjeld. Regnskapsføringen av pen-

30


sjonskostnadener skjer i samsvar med regnskapsstandarden for pensjonskostnader.

Pensjonskostnaden omfatter periodisert arbeidsgiveravgift.

Statstilskudd

OAS behandler statstilskudd til studentboliger fra og med regnskapsåret 2004, i tråd med forslag

til ny standard fra Utdannings- og forskningsdepartementet ( UFD). I resultatregnskapet

for 2005 er 1,33% av statstilskudd under langsiktig gjeld overført og innarbeidet som driftsinntekt

med kr 2 699 649 og vil fortsatt bli gjennomført over byggenes levetid, av hele kostprisen

og i takt med avskrivningene. Dette gjelder kun tilskudd til ferdigstilte bygg. Sum mottatt

statstilskudd til studentboliger er pr. 31.12.2005 kr 275 860 017, hvorav kr 257 869 145

gjenstår til utsatt inntektsføring under langsiktig gjeld - avsetning for forpliktelser. Dette er

etter at annen egenkapital er tilført kr 843 389 grunnet redusert avskrivningsgrunnlag i forbindelse

med utskilling av tomteverdier. Det vil sannsynligvis bli fremmet krav om refusjon

ved bruksendring eller salg.

2. Salgsinntekter

2005 2004

Kantinesalg i Oslo og Akershus 28 069 274 26 666 835

Salg av studiemateriell i Oslo og Akershus 23 737 695 21 946 566

Sum salgsinntekter 51 806 969 48 613 401

OAS konsern

3. Varer

2005 2004

Ferdigvarer vurdert til laveste verdi av kost- og salgspris 6 584 039 6 648 889

4. Lønnskostnader

2005 2004

Lønninger 34 973 333 34 023 323

Pensjonskostnader 2 490 897 2 710 533

Folketrygdavgift 5 260 524 5 089 555

Andre ytelser 1 717 853 1 432 435

Sum 44 442 607 43 255 846

31


5. Pensjoner

Konsernets pensjonsordninger omfatter i alt 92 yrkesaktive og 5 pensjonister.

2005 2004

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 1 954 308 2 146 934

Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 819 819 699 563

Amortisering av utsatt forpliktelse ved plan-/estimatendring -12 265 53 784

Periodisert arbeidsgiveravgift 311 945 327 893

Forventet avkastning på pensjonsmidler -743 442 -634 318

Administrasjonskostnader 63 675 59 524

Årets netto pensjonsomkostning 2 394 040 2 653 380

OAS konsern

Beregnede pensjonsforpliktelser 15 967 954 12 637 322

Pensjonsmidler (til markedsverdi) -12 196 256 -9 246 119

Sum netto pensjonsforpliktelse - sikret 3 771 698 3 391 203

Betalingsavvik -288 021 -252 809

Netto pensjonsforpliktelse - balanseverdi 3 483 677 3 138 394

Pensjonsforpliktelser (forts.) 2005 2004

Økonomiske forutsetninger:

Diskonteringsrente 6,0 % 6,0 %

Forventet G-regulering 3,5 % 3,5 %

Forventet avkastning på fondsmidler 7,0 % 7,0 %

Årlig lønnsregulering 3,5 % 3,5 %

Årlig pensjonsregulering 2,5 % 2,5 %

Arbeidsgiveravgift 14,1 % 14,1 %

Uttakstilbøyelighet AFP 40,0 % 40,0 %

Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig

benyttede forutsetninger innen forsikring.

6. Immaterielle eiendeler

Utviklingsarbeider

Goodwill

TOTALT

Anskaffelseskost pr. 01.01. 1 652 216 355 547 2 007 763

Årets tilgang 0 0 0

Årets avgang 0 0 0

Anskaffelseskost pr. 31.12. 1 652 216 355 547 2 007 763

Akk. Avskrivninger pr. 31.12. -1 321 773 -254 807 -1 576 580

Bokført verdi 31.12. 330 443 100 740 431 183

Årets avskrivninger 330 443 71 109 401 552

Avskrivningssats (%) 20 % 20 % 20 %

Avskrivningsmetode lineær lineær

32


7. Varige driftsmidler

Driftsløsøre/inventar/utstyr

Fast eiendom

TOTALT

Anskaffelseskost pr. 01.01. 21 871 532 550 697 963 572 569 495

Årets tilgang 1 777 958 94 181 279 95 959 237

Årets avgang -29 796 0 -29 796

Anskaffelseskost pr. 31.12 23 619 694 644 879 242 668 498 936

Akk. avskrivninger pr. 31.12 -19 692 920 -37 982 441 -57 675 361

Bokført verdi 31.12 3 926 774 606 896 801 610 823 575

Årets avskrivninger 1 698 335 6 218 488 7 916 823

Avskrivningsats (%) 5-33 % 0-20 % 0-33 %

Avskrivningsmetode lineær lineær

Fast eiendom TOTALT

Leie av varige driftsmidler (husleie) 1 731 435 1 731 435

Vedlikeholdsfond 01.01.2005 9 426 784

Avsetning til vedlikeholdsfond i 2005 - 0,75% av ind.reg. verdi bygg 4 107 179

Utført vedlikehold belastet vedlikeholdsfond i 2005 -216 488

Vedlikeholdsfond 31.12.2005 13 317 475

OAS konsern

8. Langsiktig gjeld

2005 2004

Gjeld som forfaller mer enn 5 år etter balansedagen 235 602 882 232 163 907

Pantsikret gjeld 277 906 235 261 323 357

Balanseført verdi av pantsatte eiendeler 606 896 801 518 933 994

9. Garantier

2005 2004

Konsernet har avgitt følgende garantier som ikke er balanseført:

Den Norske Forleggerforening 1 500 000 1 500 000

Sum garantier 1 500 000 1 500 000

33


10. Egenkapital

Innskutt

egenkapital

Opptjent egenkapital 31.12.04 51 224 380

Overført stattilskudd bygg 2005 i takt med ordinære avskrivninger 2 699 649

Overført statstilskudd bygg grunnet tomteutskillelse 843 389

54 767 418

Positivt betalingsavvik pensjoner 01.01.05 ført mot EK -252 809

Årsoverskudd konsern 2005 utover inntektsført statstilskudd 3 722 230

Egenkapital 31.12.05 58 236 839

11. Antall ansatte

Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret var : 112

OAS konsern

12. Ytelser til ledende personer m.v.

Det er i 2005 utbetalt styrehonorarer med kr 290 910. Lønn og andre ytelser til administrerende

direktør utgjorde kr 667 546. Det er ytet lån til fordel for ansatte med kr 598 793, herunder

lån til direktør med kr 160 000.

I 2005 er det kostnadsført følgende i honorar til revisor:

Ordinær revisjon: 290 125

Bistand i forbindelse med teknisk utarbeidelse av års- og konsernregnskap 98 000

Bistand i forbindelse med teknisk utarbeidelse av ligningspapirer 14 000

Bistand i forbindelse med øvrig skattemessig bistand 7 500

Bistand i forbindelse med merverdiavgift 11 000

Bistand i forbindelse med særattestasjoner 38 000

Sum 458 625

13. Bankinnskudd, kontanter o.l

2005 2004

I posten inngår bundne bankinnskudd til dekning av ansattes skattetrekk. 1 734 803 2 002 165

14. Offentlige tilskudd

Organisasjonsmessige inntekter omfatter offentlige driftstilskudd til følgende formål:

2005 2004

Drift av barnehager for studentbarn 10 645 969 11 586 138

Annen velferdsvirksomhet for studenter 3 475 000 2 701 000

Sum 14 120 969 14 287 138

Tilskuddene er bruttoført og mottatt uten betingede forpliktelser.

34


OAS konsern: Kontantstrømoppstilling

2005 2004

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

Årsresultat før skatt 6 731 528 5 881 089

Betalte skatter -354 953 -433 944

Ordinære avskrivninger 8 318 375 8 326 986

Gevinst anleggsmidler -834 -1 500

Nedskrevet aksjer 97 500 455 856

Endring i vedlikeholdsfond 3 890 691 3 066 128

Endring i varelager 64 850 -1 010 162

Endring kortsiktige fordringer -637 896 -321 353

Endring leverandørgjeld 8 029 679 12 469 361

Endring i andre tidsavgrensningsposter -2 774 183 -6 700 718

Netto kontantstrømmer fra operasjonelle virksomheter 23 364 757 21 731 743

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

Utbetalt ved kjøp av anleggsmidler -95 959 237 -21 776 588

Innbetalt ved salg av anleggsmidler 21 528 1 500

Utbetalt ved kjøp av aksjer -2 000

Innbetalt ved salg av aksjer 1 040

Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter -95 938 669 -21 775 088

OAS konsern

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

Innbetaling fra langsiktige fordringer 0 15 597

Utbetaling til langsiktige fordringer -190 502 0

Innbetaling fra langsiktig gjeld 16 875 881 2 421 184

Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld 0 -11 504 204

Innbetaling av statstilskudd bygg 3 500 000 70 991 231

Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 20 185 379 61 923 808

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter i året -52 388 533 61 880 463

Kontanter og kontantekvivalenter 01.01. 89 502 026 27 621 563

Kontanter og kontantekvivalenter 31.12. 37 113 493 89 502 026

35


Penelope Bokhandel AS: Styrets beretning

1. Virksomhetens art

Penelope Bokhandel AS driver bokhandel i tilknytning til høgskolemiljøene i Oslo og Akershus.

Selskapet har forretningskontor i Oslo.

I vedtektene heter det: “ Selskapets formål er å drive bokhandel på steder med geografisk

tilknytning til høgskolemiljøene i Oslo og Akershus. Selskapet skal selge fagbøker, studiemateriell

og rekvisita, samt andre aktuelle produkter. Virksomheten kan omfatte forlagsvirksomhet.”

Styret besto pr 31.12.2005 av følgende personer:

John Hvidsten, styreleder

Kari Rosenstrøm, nestleder

Anita Solberg, studentrepresentant

Karin-Elin Berg, studentrepresentant

Eirik Veseth, studentrepresentant

Tor Håkon Blom, ansattes representant

Penelope Bokhandel AS

2. Styrets arbeid

Styret har gjennom året avholdt 7 styremøter og arbeidet for å videreutvikle driften av bokhandelen.

Det er:

– Arbeidet med videreføring av prosessen med samarbeid/oppkjøp av konkurrerende bokhandel.

– Arbeidet med etablering av ny filial i lokalene til Høgskolen i Oslo i Pilestredet 35.

– Gjennomført et felles strategiseminar med Unipabokhandelen i Tromsø, Akademisk Kvarter.

– Innledet et samarbeid med Unipabokhandlene i Tromsø, Stavanger og Kristiansand, henholdsvis

Akademisk Kvarter, SiSbok og Sørbok.

– Økt Penelopes eierandel i Unipa med 10 aksjer.

– Vedtatt selvstendig medlemskap i HSH.

– Innført en hjemme-PC-ordning for medarbeiderne i bokhandelen.

3. Analyse av årsregnskapet og sentrale risikoer og usikkerhetsfaktorer

Driftsinntektene til Penelope Bokhandel AS økte i 2005 med 8 % i forhold til 2004, hvor begge

filialer opplevde en omsetningsøkning. Driftsresultatet på 2 211 277,- er en økning på 35 % i

forhold til 2004.

Penelope Bokhandel AS har oppnådd sitt gode resultat ved å holde fast ved en klar forretningsidé:

Å levere rimelig pensumlitteratur til et stort antall utdanninger.

For å klare dette kreves effektive driftsrutiner:

– Høy omløpshastighet på alle varer gjennom aktiv jobbing med retur og riktige bestillingsvolumer

– Få varer utenfor kjerneområdet som er pensumlitteratur

– Personale med kunnskap om fagområdene og pensa

36


Penelope har svært høy omsetning pr. kvadratmeter og lønnskrone og leverer gode resultater.

Dette til tross for at bokhandelen har dårligere rammebetingelser enn de fleste andre studentsamskipnadsbokhandlere.

Penelope har stor konkurranse i nærområdet og betaler full

husleie for begge sine forretningslokaler. Bokhandelen driver heller ikke egenimport av utenlandske

bøker og legger således igjen betydelige marginer hos vår importør.

I utgangspunktet mener vi derfor å være godt forberedt for en skjerpet konkurranse i bokhandlermarkedet,

gjennom en rasjonell driftsøkonomi. En utfordring i tiden framover vil være

at de nye rammebetingelsene i bokbransjen synes å begunstige forretninger som har et bredt

sortiment (fullassorterte bokhandlere). Til gjengjeld vil Penelope kunne forbedre sine driftmarginer

ved å starte egen import av bøker.

Den nye bokavtalen trådte i kraft 1. mai 2005, men det knyttes fortsatt stor usikkerhet til

hvordan rammebetingelsene for fagbokhandelen vil bli i forbindelse med en varslet evaluering

av den nye avtalen. Bortfallet av fastprissystemet for fagbøker er foreløpig utsatt til juni 2006

i påvente av denne evaluering. Fleksibilitet i planlegging og tilpasning til denne usikkerheten

rundt rammebetingelser vil derfor prege driften i 2006. Det forventes at selskapet er godt

rustet til å møte disse utfordringene.

4. Selskapets fremtidige utvikling

Selskapet vil fortsette arbeidet for å bli en best mulig leverandør av faglitteratur til studenter

og ansatte ved Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus, og har videre vekst som mål også

i 2006. Blant annet gjennom planleggingen av en filial i Pilestredet 35 i forbindelse med flyttingen

av avdelingene ØKS og IU ved Høgskolen i Oslo.

5. Fortsatt drift

Årsregnskapet for 2005 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Styret mener at denne

forutsetningen er tilstede.

6. Årsresultat og disponeringer

Styret foreslår at årets overskudd, kr 2 165 451,- disponeres slik :

Utbytte kr 1 000 000,-

Annen egenkapital kr 1 165 451,-

7. Fri egenkapital

Selskapets frie egenkapital er kr 2 707 781,-.

Penelope Bokhandel AS

8. Arbeidsmiljø

Styret vurderer arbeidsmiljøet til å være godt. Det er ikke registrert ulykker eller skader.

Sykefraværet i bedriften var 39 dager (2.85 %) i 2005.

9. Likestilling

Selskapet har 6 heltidsansatte, fire kvinner og to menn, hvorav daglig leder er kvinne. Målsettingen

er at det skal gis lik lønn for likt arbeid. Forskjeller i lønn er knyttet til forskjellige stilling

37


og ansvarsområder, og relevant erfaring. Styret besto i 2005 av tre menn og tre kvinner, med

en mann som styreleder. Styret mener likestillingen er tilfredsstillende og at det ikke er nødvendig

med tiltak for å forbeder situasjonen.

10. Ytre miljø

Selskapet driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljøet.

Oslo, 21. mars 2006

Penelope Bokhandel AS

38


Penelope Bokhandel AS: Resultatregnskap

Note 2005 2004

Driftsinntekter og -kostnader

Salgsinntekter 23 737 695 21 946 566

Andre driftsinntekter 67 317 99 342

Sum driftsinntekter 23 805 012 22 045 908

Varekostnader 16 820 416 15 677 777

Lønnskostnader m.m. 3, 7 2 602 282 2 284 672

Ordinære avskrivninger 4 143 547 208 885

Tap på fordringer 21 479 0

Andre driftskostnader 7 2 006 011 2 237 567

Sum driftskostnader 21 593 735 20 408 901

Driftsresultat 2 211 277 1 637 007

Finansinntekter og -kostnader

Renteinntekter 15 245 15 917

Rentekostnad fra selskap i samme konsern 7 677 0

Rentekostnader 13 481 20 414

Andre finanskostnader 27 783 27 367

Resultat av finansposter -33 697 -31 864

Ordinært resultat før skattekostnad 2 177 581 1 605 143

Skattekostnad på ordinært resultat 11 12 130 354 953

Årets resultat 2 165 451 1 250 190

Overføringer

Avsatt til utbytte 1 000 000 1 000 000

Avsatt til annen egenkapital 1 165 451 250 190

Sum overføringer 2 165 451 1 250 190

Penelope Bokhandel AS

39


Penelope Bokhandel AS: Balanse

Eiendeler Note 2005 2004

Anleggsmidler

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar o.l. 4 365 794 392 809

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer 5 000 3 000

Andre fordringer 2 959 2 959

Sum anleggsmidler 373 753 398 768

Omløpsmidler

Varer

Varelager 1 5 992 125 5 884 866

Fordringer

Kundefordringer 2 92 860 86 629

Andre fordringer 571 513 475 758

Bankinnskudd, kontanter o.l.

Bankinnskudd, kontanter o.l. 12 1 992 464 805 080

Sum omløpsmidler 8 648 962 7 252 333

Sum eiendeler 9 022 715 7 651 101

Penelope Bokhandel AS

40


Penelope Bokhandel AS: Balanse

Egenkapital og gjeld Note 2005 2004

Egenkapital

Aksjekapital (11 aksjer à kr 100 000) 5, 10 1 100 000 1 100 000

Overkursfond 10 100 000 100 000

Sum innskutt egenkapital 1 200 000 1 200 000

Annen egenkapital 10 2 707 781 1 542 330

Sum opptjent egenkapital 2 707 781 1 542 330

Sum egenkapital 3 907 781 2 742 330

Gjeld

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 2 2 277 161 3 002 637

Betalbar skatt 11 12 130 354 953

Skyldige offentlige avgifter 162 338 180 352

Påløpne feriepenger 209 249 193 121

Skyldig utbytte 2 1 000 000 1 000 000

Kortsiktig gjeld konsern 2 1 045 107 10 142

Annen kortsiktig gjeld 408 950 167 565

Sum kortsiktig gjeld 5 114 934 4 908 771

Sum gjeld 5 114 934 4 908 771

Sum egenkapital og gjeld 9 022 715 7 651 101

Oslo, 21. mars 2006

I styret for Penelope Bokhandel AS

Penelope Bokhandel AS

41


Penelope Bokhandel AS: Noter til regnskapet

1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser. Det er utarbeidet

etter norske regnskapsstandarder. Unntaksreglene for små selskaper er brukt for alle poster

hvor det foreligger slik valgadgang.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er

er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år fra etableringstidspunktet,

er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og

langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost,

men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler

med begrenset økonomisk levetid avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Omløpsmidler

er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Langsiktig og kortsiktig

gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet, og skrives ikke opp eller

ned til virkelig verdi som følge av renteendringer.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivninger. Avskrivningene

er beregnet på grunnlag av kostpris og fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av kostpris og netto salgsverdi.

Penelope Bokhandel AS

Fordringer

Kundefordringer er ført opp etter fradrag for avsetning til forventet tap. Andre fordringer er

også ført opp til pålydende.

Sammenlignbare tall

Sammenligningstallene for balansen og resultatregnskapet er ikke omarbeidet.

2 Konsern

Selskapet eies 100% av Oslo- og Akershushøgskolenes studentsamskipnad.

2005 2004

Kortsiktig fordring konsern 5 102 1 825

Kortsiktig gjeld konsern -2 110 419 -1 010 142

Sum konsernmellomværende -2 105 317 -1 008 317

42


3 Lønnskostnader

2005 2004

Lønninger 2 038 390 1 814 923

Pensjonskostnader 78 687 31 176

Folketrygdavgift 306 352 271 899

Andre ytelser 178 853 166 674

Sum 2 602 282 2 284 672

4 Varige driftsmidler

Inv./utstyr

bokhandel

Datautstyr

Telefonsentral

Totalsum

driftsmidler

Anskaffelseskost 01.01.05 729 793 439 286 18 385 1 187 464

Tilgang kjøpte driftsmidler i 2005 0 16 532 100 000 116 532

Avgang til anskaffelseskost 0 0 0 0

Anskaffelseskost 31.12.05 729 793 455 818 118 385 1 303 996

Samlede av- og nedskrivninger 506 476 399 655 32 071 938 202

Balanseført verdi 31.12.05 223 317 56 163 86 314 365 794

Årets ordinære avskrivninger 29 257 90 614 23 677 143 547

Avskrivningstid i år 10 år 3 år 5 år 3 - 10 år-

Avskrivningsplanen er lineær

5 Antall aksjer, aksjeeiere mv.

Oslo- og Akershushøgskolenes

studentsamskipnad

Antall aksjer Pålydende Sum Andel

11 100 000 1 100 000 100,0 %

6 Antall ansatte

Selskapet har i regnskapsåret 2005 hatt gjennomsnittlig 7 ansatte.

7 Ytelser til ledende personer mv.

Styrehonorar er utbetalt med kr 65 387 i 2005. Daglig leder fikk utbetalt lønn med kr 405 313

og kr 7 511 i andre godtgjørelser. Administrasjonsgodtgjørelse til OAS var kr 600 000. Honorar

til revisor er kostnadsført med kr 88 000, hvorav kr 71 500 gjelder revisjon, 9 000 bistand

med teknisk utarbeidelse av ligningspapirer og kr 7 500 for øvrig skattemessig bistand.

Penelope Bokhandel AS

8 Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, aksjeeiere mv.

Selskapet har ikke gitt lån til eller stilt sikkerhet til fordel for daglig leder.

43


9 Garantier

2005 2004

Selskapets eier har avgitt følgende garantier til Den Norske Forleggerforening

på vegne av Penelope Bokhandel AS

1 500 000 1 500 000

10 Egenkapital

Aksjekapital

Overkursfond

Annen egenkapital

Totalsum

Egenkapital 31.12.04 1 100 000 100 000 1 542 330 2 742 330

Årsresultat 2 165 451 2 165 451

Avsatt til utbytte -1 000 000 -1 000 000

Egenkapital 31.12.05 1 100 000 100 000 2 707 781 3 907 781

11 Skatt

Årets skattekostnad fremkommer slik: 2005

Betalbar selskapsskatt 12 130

Årets totale skattekostnad 12 130

Penelope Bokhandel AS

Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik:

Ordinært resultat før skattekostnad 2 177 581

Endring midlertidige forskjeller 239 452

Permanente forskjeller -351

Fremførbart underskudd 0

Tilbakeføring av skattefri inntekt fra primærvirksomheten -2 373 357

Grunnlag betalbar skatt 43 325

Betalbar skatt 28% 12 130

Betalbar skatt i balansen fremkommer slik:

Betalbar skatt på årets resultat 12 130

Sum betalbar skatt 12 130

Utsatt skatt er ikke hensyntatt i årsregnskapet.

12 Bankinnskudd, kontanter og lignende

2005 2004

I posten inngår bundne bankinnskudd til dekning av ansattes skattetrekk 89 482 109 485

44


Penelope Bokhandel AS: Revisors beretning

Penelope Bokhandel AS

45


Urban Boligutleie AS: Styrets beretning

1. Virksomhetens art og driftssted

Urban Boligutleie AS (URBO) ble stiftet 9.7.1993 og er et selskap med formål å bidra til velferdsgoder

for høgskolestudenter i Oslo og Akershus ved en forretningsmessig utnyttelse av

arealer og eiendommer som selskapet eier.

Styret besto pr. 31.12.2005 av:

Geir Sundt, styreleder

Kari Rosenstrøm, nestleder

Stein Rune Halleraker, styremedlem

Anita Solberg, styremedlem

Aksjekapitalen er på kr 3 000 000 og består av 500 aksjer a kr 6 000, alle eid av Oslo- og

Akershushøgskolenes studentsamskipnad (OAS).

Selskapet eier og forvalter to boligeiendommer i Oslo; Magnus gt.2 (tidligere Åkebergvn.

26) og Holsts gt. 11.

Selskapet leier ut OAS sine parkeringsplasser i Haslevn. 9 og OAS sine leiligheter i Kingos

gt. 16, 18 og 20 på provisjonsbasis frem til oktober 2005.

Selskapet har forretningskontor i Oslo kommune.

2. Stilling, resultat og usikkerhetsfaktorer

I 2005 økte driftsinntektene i URBO med 12 % i forhold til 2004. Sum driftskostnader økte

imidlertid med 16 %, hvilket bidro til at driftsresultatet ble 7 % bedre en 2004.

Dette samt reduksjon i finanskostnadene med 17 %, har gitt et overskudd på kr 542 482,- før

skatt. De samlede investeringer i varige driftsmidler var kr 984 448,- Totalkapitalen var per

31.12.2005 40,1 mill. kroner mot 39,7 mill. kroner året før. Egenkapitalandelen per

31.12.2005 var 7,4 %. Selskapet hadde negativ kontantstrøm i 2005, men den likviditetsmessige

stillingen er tilfredsstillende.

Usikkerhetsfaktorer er rentenivå og markedet for utleie av fast eiendom samt at styret har

bestemt at ta ut stevning mot Fuglesang og Olesen AS på grunn av skader som har oppstått

på badene i Holsts gt.11

Etter styrets oppfatning gir det framlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter

fyllestgjørende informasjon om selskapets drift og stilling ved årsskiftet. Det er ikke inntrådt

forhold etter avslutningen av regnskapet som er av betydning for bedømmelsen av selskapet.

Urban Boligutleie AS

3. Fortsatt drift

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og årsregnskapet er satt opp under denne forutsetning.

46


4. Arbeidsmiljø

Det er ikke registrert skader eller ulykker. Det har ikke vært sykefravær.

Styret vurderer arbeidsmiljøet til å være godt.

5. Likestilling

Selskapet har en – mannlig – ansatt.

6. Ytre miljø

Selskapet bygninger er elektrisk oppvarmet og virksomheten forurenser ikke det ytre miljø.

7. Forslag til anvendelse av årets overskudd

Styret foreslår at årets overskudd på kr 244 963,- overføres fra udekket tap.

8. Fri egenkapital

Selskapet har ikke fri egenkapital i forhold til aksjelovens § 8-1, annet ledd.

Oslo, 21. mars 2006

47

Urban Boligutleie AS


Urban Boligutleie AS: Resultatregnskap

Note 2005 2004

Driftsinntekter og -kostnader

Andre driftsinntekter 4 124 080 3 683 169

Sum driftsinntekter 4 124 080 3 683 169

Lønnskostnader m.m. 2 521 237 555 908

Ordinære avskrivninger 4 450 942 452 976

Tap på fordringer 4 702 0

Andre driftskostnader 4 1 458 310 1 094 423

Sum driftskostnader 2 435 190 2 103 307

Driftsresultat 1 688 890 1 579 861

Finansinntekter og -kostnader

Renteinntekter 14 618 15 549

Rentekostnader 1 160 974 1 401 005

Andre finanskostnader 52 52

Resultat av finansposter -1 146 408 -1 385 508

Ordinært resultat før skattekostnad 542 482 194 353

Skattekostnad på ordinært resultat 11 297 519 0

Årets resultat 244 963 194 353

Overføringer

Overført fra/til udekket tap -244 963 -194 353

Sum overføringer 244 963 194 353

Urban Boligutleie AS

48


Urban Boligutleie AS: Balanse

Eiendeler Note 2005 2004

Anleggsmidler

Varige driftsmidler

Anlegg under utførelse 4 0 1 578 663

Bygninger 4 32 758 690 30 676 903

Tomter og andre grunnarealer 4 6 000 000 6 000 000

Driftsløsøre, inventar o.l. 30 382 0

Sum varige driftsmidler 38 789 072 38 255 566

Sum anleggsmidler 38 789 072 38 255 566

Omløpsmidler

Fordringer

Kundefordringer 3 58 817 29 561

Andre fordringer 46 140 20 784

Bankinnskudd, kontanter o.l.

Bankinnskudd, kontanter o.l. 10 1 175 513 1 438 961

Sum omløpsmidler 1 280 471 1 489 306

Sum eiendeler 40 069 543 39 744 871

49

Urban Boligutleie AS


Urban Boligutleie AS: Balanse

Egenkapital og gjeld Note 2005 2004

Egenkapital og gjeld

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital (500 aksjer à kr 6000) 5 3 000 000 3 000 000

Sum innskutt egenkapital 3 000 000 3 000 000

Opptjent egenkapital

Udekket tap -21 120 -266 083

Sum opptjent egenkapital -21 120 -266 083

Sum egenkapital 2 978 880 2 733 917

Gjeld

Avsetning for forpliktelser

Vedlikeholdsfond 4 579 643 303 279

Sum avsetning for forpliktelser 579 643 303 279

Annen langsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner 3, 9 35 674 250 18 561 700

Øvrig langsiktig gjeld 3, 9 58 744 16 583 780

Sum annen langsiktig gjeld 35 732 994 35 145 480

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 248 894 1 290 203

Betalbar skatt 11 297 519 0

Skyldige offentlige avgifter 39 954 70 042

Annen kortsiktig gjeld 3 191 658 201 950

Sum kortsiktig gjeld 778 025 1 562 194

Sum gjeld 37 090 663 37 010 954

Sum egenkapital og gjeld 40 069 543 39 744 871

Oslo, 21. mars 2006

I styret for Urban Boligutleie AS

Urban Boligutleie AS

50


Urban Boligutleie AS: Noter til regnskapet

1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser. Det er utarbeidet

etter norske regnskapsstandarder. Unntaksreglene for små selskaper er brukt for alle poster

hvor det foreligger slik valgadgang.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig

eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er er klassifisert som omløpsmidler.

Fordringer som skal tilbakebetales innen et år fra etablerings tidspunktet, er uansett

klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier

lagt til grunn.

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet

forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives

etter en fornuftig avskrivningsplan. Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost

og virkelig verdi. Langsiktig og kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet,

og skrives ikke opp eller ned til virkelig verdi som følge av renteendringer.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivninger. Avskrivningene

er beregnet på grunnlag av kostpris og fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.

Fordringer

Kundefordringer er ført opp uten fradrag for avsetning til forventet tap. Andre fordringer er

også ført opp til pålydende.

Sammenlignbare tall

Sammenligningstallene for balansen og resultatregnskapet er ikke omarbeide.

2 Lønnskostnader

2005 2004

Lønninger 413 892 447 062

Pensjonskostnader 18 171 25 977

Arbeidsgiveravgift 63 327 74 349

Andre ytelser 25 847 8 520

Sum 521 237 555 908

51

Urban Boligutleie AS


3 Mellomværende med selskap i samme konsern

2005 2004

Gjeld under langsiktig gjeld:

Gjeld til kredittinstitusjoner i mellomregning med OAS 0 9 000 000

Annen lånegjeld til OAS 0 7 500 000

Gjeld under kortsiktig gjeld:

Mellomregningsgjeld OAS 58 744 83 780

Leverandørgjeld OAS 193 079 47 796

4 Varige driftsmidler

Driftsløsøre

Tomter

og grunnarealer

Anlegg

under

utførelse

Bygninger

Sum

Anskaffelseskost 01.01.05 6 000 000 1 578 663 31 931 695 39 510 358

Tilgang i 2005 31 250 0 953 198 2 531 861 3 516 309

Avgang i 2005 -2 531 861 -2 531 861

Anskaffelseskost 31.12.05 31 250 6 000 000 0 34 463 556 40 494 806

Samlede av- og nedskrivninger -868 0 0 -1 704 866 -1 705 734

Balanseført verdi 31.12.05 30 382 6 000 000 0 32 758 690 38 789 072

Årets ordinære avskrivninger 868 0 0 450 074 450 942

Avskrivningstid i år 3 0 0 75

Avskrivningsplanen er lineær

Årets avsetning til vedlikeholdsfond -

0,75% av indeksreg. verdi på bygg i

normal drift

276 364

Belastet vedlikehold 2005 0

Samlet avsetning til vedlikeholdsfond

579 643

31.12.2005

5 Antall aksjer, aksjeeiere mv.

Antall aksjer Pålydende Sum Andel

Oslo- og Akershushøgskolenes

studentsamskipnad

500 6 000 3 000 000 100,0 %

6 Antall ansatte

Selskapet har i regnskapsåret 2005 hatt gjennomsnittlig 1 ansatt.

Urban Boligutleie AS

7 Ytelser til ledende personer mv.

Det er i 2005 utbetalt honorar til styret med kr 43 120. Lønn og andre ytelser til daglig leder

utgjorde kr 403 774. Honorar til revisor er kostnadført med kr 28 125, hvorav kr 20 125 gjelder

revisjon, kr 5 000 bistand med teknisk utarbeidelse av ligningspapirer og kr 3 000 for

særattestasjoner.

52


8 Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, aksjeeiere mv.

Selskapet har ikke gitt lån eller stilt sikkerhet.

9 Langsiktig gjeld

2005 2004

Gjeld som forfaller mer enn 5 år etter balansedagen 29 643 958 24 022 000

Pantsikret gjeld 35 674 250 27 561 700

Balanseført verdi av pantsatte eiendeler for egen gjeld 36 252 092 36 676 903

10 Bankinnskudd, kontanter og lignende

2005 2004

I posten inngår bundne bankinnskudd til dekning av ansattes skattetrekk 19 868 42 661

11 Skatter

Årets skattekostnad fremkommer slik: 2005 2004

Betalbar selskapsskatt 297 520 0

Årets totale skattekostnad 297 520 0

Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik:

Ordinært resultat før skattekostnad 542 482 194 353

Endring midlertidige forskjeller 267 715 132 836

Permanente forskjeller 451 148 611 495

Fremførbart underskudd -198 775 -938 684

Grunnlag betalbar skatt 1 062 570 0

Betalbar skatt 28 % 297 520 0

Betalbar skatt i balansen fremkommer slik:

Betalbar skatt på årets resultat 297 520 0

Sum betalbar skatt 297 520 0

53

Urban Boligutleie AS


Urban Boligutleie AS: Revisors beretning

Urban Boligutleie AS

54


Oasen Spiserier AS: Styrets beretning

1. Virksomhetens art

Selskapets virksomhet er utvikling og drift av spisesteder, herunder arrangementsavvikling og

catering.

Selskapet ble stiftet 17. juni 2004, men er fortsatt ikke i drift. Selskapets kontoradresse er

Oslo.

Styret i Oasen Spiserier AS pr. 31.12.2005:

Styreleder John Hvidsten, OAS

Administrasjon

Selskapet har ingen ansatte

2. Fortsatt drift

Forutsetningen om drift er tilstede og årsregnskapet for 2005 er satt opp under denne forutsetning.

3. Likestilling/arbeidsmiljø

Selskapet hadde ingen ansatte. Styret besto ved årsskiftet av en mann (styreleder/enestyre)

4. Ytre miljø

Selskapet skal ikke drive virksomhet som forurenser det ytre miljøet.

5. Årsresultat og disponeringer

Selskapet har et årsunderskudd på kr 18 724,- som foreslås overført til udekket tap.

Oslo, 17. mars 2006

John Hvidsten

Styreleder

55

Oasen Spiserier AS


Oasen Spiserier AS: Resultatregnskap

Note 2005 2004

Driftsinntekter og -kostnader

Lønnskostnader m.m. 9 17 661 0

Andre driftskostnader 2 025 6 140

Sum driftskostnader 19 686 6 140

Driftsresultat -19 686 -6 140

Finansinntekter og -kostnader

Renteinntekter 962 364

Resultat av finansposter 962 364

Ordinært resultat før skattekostnad -18 724 -5 776

Årets resultat -18 724 -5 776

Overføringer

Overført til udekket tap 18 724 5 776

Sum overføringer -18 724 -5 776

Oasen Spiserier AS

56


Oasen Spiserier AS: Balanse

Eiendeler Note 2005 2004

Omløpsmidler

Bankinnskudd, kontanter o.l.

Bankinnskudd, kontanter o.l. 94 576 94 224

Sum omløpsmidler 94 576 94 224

Sum eiendeler 94 576 94 224

Egenkapital og gjeld

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital (10 aksjer à kr 10000) 2, 3 100 000 100 000

Sum innskutt egenkapital 100 000 100 000

Opptjent egenkapital

Udekket tap 2 -24 500 -5 776

Sum opptjent egenkapital -24 500 -5 776

Sum egenkapital 75 500 94 224

Gjeld

Konserngjeld 19 075 0

Sum kortsiktig gjeld 19 075 0

Sum gjeld 19 075 0

Sum egenkapital og gjeld 94 576 94 224

Oslo, 17. mars 2006

I styret for Oasen Spiserier AS

John Hvidsten

Styreleder

57

Oasen Spiserier AS


Oasen Spiserier AS: Noter til regnskapet

1. Regnskapsprinsipper

Selskapet ble stiftet 17. juni 2004, men er fortsatt ikke i drift. Årsregnskapet er satt opp i samsvar

med regnskapslovens bestemmelser. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler.

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk vil bli klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler

er klassifisert som omløpsmidler.

2. Egenkapital

Aksjekapital Udekket tap Sum egenkapital

Egenkapital 1.1.2005 100 000 -5 776 94 224

Årsunderskudd -18 724 -18 724

Egenkapital 31.12.05 100 000 -18 724 75 500

3. Antall aksjer, aksjeeiere mv.

Oslo- og Akershushøgskolenes studentsamskipnad eier 10 aksjer à pålydende kr 10 000, d.v.s.

100% av aksjene 100 000

5. Antall ansatte

Selskapet har i regnskapsåret hatt gjennomsnittlig 0 ansatte.

6. Ytelser til ledende personer mv.

Det er ikke utbetalt styrehonorar til styret i 2005. Det er ikke utbetalt godtgjørelse til daglig

leder. Honorar til revisor for utført revisjon er kostnadsført med kr 1 875.

7. Betingede utfall

Det er ikke kjente forhold ved regnskapsårets slutt med betinget utfall.

8. Bundne bankinnskudd mv.

2005 2004

Bundne bankinnskudd 0 0

9. Lønnskostnader

Oasen Spiserier AS

58

2005 2004

Personalkostnader i forbindelse med oppstartprosjekt 17 661 0


Oasen Spiserier AS: Revisors beretning

59

Oasen Spiserier AS


60

Oslo- og Akershushøgskolenes studentsamskipnad

Welhavens g. 9, 0350 Oslo, Pb 5283 Majorstuen, 0303 Oslo

tlf. 22 93 35 00, faks 22 93 35 48, e-post: oas@oas.no, www.oas.no

More magazines by this user
Similar magazines