Nabovarsel - Stavanger kommune

stavanger2008.no
  • No tags were found...

Nabovarsel - Stavanger kommune

Nabovarselsendes til berørte naboer og gjenboereplan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 § 21-3Til (nabo/gjenboer)Tiltak på eiendommen:Gnr.Bnr.Festenr.Seksjonsnr.Eiendommens adresseSom eier/fester av:Gnr.Bnr.Festenr.Seksjonsnr.Postnr.KommunePoststedEiendommens adresseEier/festerDet varsles herved omNybyggPåbygg/tilbyggAnleggSkilt/reklameMidlertidig bygning, konstruksjon eller anleggEndring av fasadeInnhegning mot vegAntennesystemRivingDispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19Plan- og bygningslovenmed forskrifter Kommunale vedtekter Arealplaner VeglovenBruksendringOppretting/endring av matrikkelenhet(eiendomsdeling) eller bortfesteAnnetVedlegg nr.B –ArealdisponeringSett kryss for gjeldende planArealdel av kommuneplan Reguleringsplan BebyggelsesplanNavn på planBeskriv nærmere hva nabovarslet gjelderVedlegg nr.Q –Spørsmål vedrørende nabovarsel rettes tilForetak/tiltakshaverKontaktperson, navn E-post Telefon MobilSøknaden kan ses på hjemmeside:(ikke obligatorisk)Merknader sendes tilEventuelle merknader skal være mottatt innen 2 uker etter at dette varsel er sendt.Ansvarlig søker/tiltakshaver skal sammen med søknad sende innkomne merknader og redegjøre for ev. endringer.NavnPostadressePostnr.PoststedE-postVedleggDispensasjonssøknad/vedtakSituasjonsplanTegninger snitt, fasadeAndre vedleggBeskrivelse av vedlegg Gruppe Nr. fra – tilBDEQIkkerelevantUnderskriftStedDatoUnderskrift ansvarlig søker eller tiltakshaverGjentas med blokkbokstaverBlankett 5154 Bokmål © Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet 01.08.2012Side 1 av 1


Vedlegg nr.C –Opplysninger gitt i nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden(Gjenpart av nabovarsel)plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 § 21-3Tiltak på eiendommen:Gnr. Bnr. Festenr.Seksjonsnr.Eiendommens adressePostnr.PoststedEier/festerKommuneDet varsles herved omNybyggPåbygg/tilbyggAnleggSkilt/reklameMidlertidig bygning, konstruksjon eller anleggDispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19Endring av fasadeInnhegning mot vegAntennesystemRivingPlan- og bygningslovenmed forskrifter Kommunale vedtekter Arealplaner VeglovenBruksendringOppretting/endring av matrikkelenhet(eiendomsdeling) eller bortfesteAnnetVedlegg nr.B –ArealdisponeringSett kryss for gjeldende planArealdel av kommuneplan Reguleringsplan BebyggelsesplanNavn på planBeskriv nærmere hva nabovarslet gjelderVedlegg nr.Q –Spørsmål vedrørende nabovarsel rettes tilForetak/tiltakshaverKontaktperson, navn E-post Telefon MobilSøknaden kan ses på hjemmeside:(ikke obligatorisk)Merknader sendes tilEventuelle merknader skal være mottatt innen 2 uker etter at dette varsel er sendt.Ansvarlig søker/tiltakshaver skal sammen med søknad sende innkomne merknader og redegjøre for ev. endringer.NavnPostadressePostnr.PoststedE-postFølgende vedlegg er sendt med nabovarseletBeskrivelse av vedlegg Gruppe Nr. fra – tilDispensasjonssøknad/vedtakBSituasjonsplanDTegninger snitt, fasadeEAndre vedleggQIkkerelevantUnderskriftTilsvarende opplysninger med vedlegg er sendt i nabovarsel til berørte naboer og gjenboere.Mottagere av nabovarsel fremgår av kvittering for nabovarsel.StedDatoUnderskrift ansvarlig søker eller tiltakshaverGjentas med blokkbokstaverBlankett 5155 Bokmål © Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet 01.08.2012Side 1 av 1


VedleggC -Side- avKvittering for nabovarsel sendes kommunen sammen med søknadenNabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending eller overleveres personlig mot kvittering.Ved personlig overlevering vil signatur gjelde som bekreftelse på at varslet er mottatt. Det kan også signeres på at man girsamtykke til tiltaket.Tiltaket gjelderEiendom/byggestedGnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. KommuneAdressePostnr. PoststedFølgende naboer har mottatt eller fått rek. sending av vedlagte nabovarsel med tilhørende vedlegg:Nabo-/gjenboereiendomGnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr.Eier/fester av nabo-/gjenboereiendomEiers/festers navnAdresseAdressePostnr.PoststedPostnr.PoststedPoststedets reg.nr.Personlig kvittering forDatoSign.Personlig kvittering forDatoSign.mottatt varselsamtykke til tiltaketNabo-/gjenboereiendomGnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr.Eier/fester av nabo-/gjenboereiendomEiers/festers navnAdresseAdressePostnr.PoststedPostnr.PoststedPoststedets reg.nr.Personlig kvittering forDatoSign.Personlig kvittering forDatoSign.mottatt varselsamtykke til tiltaketNabo-/gjenboereiendomGnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr.Eier/fester av nabo-/gjenboereiendomEiers/festers navnAdresseAdressePostnr.PoststedPostnr.PoststedPoststedets reg.nr.Personlig kvittering forDatoSign.Personlig kvittering forDatoSign.mottatt varselsamtykke til tiltaketNabo-/gjenboereiendomGnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr.Eier/fester av nabo-/gjenboereiendomEiers/festers navnAdresseAdressePostnr.PoststedPostnr.PoststedPoststedets reg.nr.Personlig kvittering forDatoSign.Personlig kvittering forDatoSign.mottatt varselsamtykke til tiltaketNabo-/gjenboereiendomGnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr.Eier/fester av nabo-/gjenboereiendomEiers/festers navnAdresseAdressePostnr.PoststedPostnr.PoststedPoststedets reg.nr.Personlig kvittering forDatoSign.Personlig kvittering forDatoSign.mottatt varselsamtykke til tiltaketDet er per dags dato innlevert rekommandertsending til ovennevnte adressater.Samlet antall sendinger: __________Sign.Blankett 5156 Bokmål © Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet 01.08.2012 Side 1 av 1

More magazines by this user
Similar magazines