BRUKERHÅNDBOK FOR TØRRDRAKT - Ansell Protective Solutions

protective.ansell.com

BRUKERHÅNDBOK FOR TØRRDRAKT - Ansell Protective Solutions

InnholdsfortegnelseLukke glidelåsen............................................................................................................37slik tar du på deg tørrdrakten – modell med åpning foran.................................40Lukke glidelåsen og justere skrittstroppen.................................................................40slik tar du på deg tørrdrakten – siste forberedelser...........................................43Lufte tørrdrakten før dykk.............................................................................................43Koble tørrdraktens inflatorslange til og fra.................................................................43dykke med tørrdrakten.......................................................................................................45Gå i vannet med tørrdrakt på.......................................................................................45Utføre en oppdriftskontroll............................................................................................45I begynnelsen av dykket................................................................................................48Dykke ned.......................................................................................................................48Overflatesvømming med tørrdrakt...............................................................................49Oppdriftskontroll............................................................................................................50oppnå nøytral oppdrift i dybden...........................................................................50Trimming.......................................................................................................................... 51Oppstigning.................................................................................................................... 52Overflatesvømming med tørrdrakt.....................................................................53nødprosedyrer........................................................................................................................54Gjenvinne normal posisjon............................................................................................54Inflatorventil sitter fast i åpen posisjon.......................................................................55Inflatorventil sitter fast i stengt posisjon.....................................................................56Det lekker vann gjennom ut-ventilen...........................................................................56Ut-ventilen sitter fast i åpen posisjon..........................................................................56Ut-ventilen sitter fast i stengt posisjon........................................................................56Treg luftlekkasje gjennom inflatorventilen..................................................................57Tørrdrakt fylles med vann.............................................................................................57Håndtere et sluppet eller mistet vektbelte..................................................................58ha det komfortabelt mellom dykk...................................................................................59slik tar du av deg viking-tørrdrakten – modell med åpning bak.........................60Fjerne halstetningen......................................................................................................60Fjerne mansjettene........................................................................................................61Slik tar du av deg drakten.............................................................................................61slik tar du av deg viking-tørrdrakten – modell med åpning foran....................61løse problemer med tørrdrakten...................................................................................62I. Glidelåsen lekker........................................................................................................62II. Tetning lekker.............................................................................................................62III. Ventil lekker...............................................................................................................62IV. Lekkasjer i stoffet til drakten...................................................................................63rengjøring................................................................................................................................64mer om vedlikehold av glidelås.......................................................................................65legge sammen og oppbevare tørrdrakten...................................................................66avhending av tørrdrakt.......................................................................................................67liming, generelle regler.....................................................................................................68Lim...................................................................................................................................68Forberedelser til liming..................................................................................................69Slik blander du Vikings 2-komponentlim.....................................................................694


innholdsfortegnelseLiming..............................................................................................................................69Nøytralisering.................................................................................................................69Herding............................................................................................................................69Reparasjonsverktøy.......................................................................................................71Trykktesting.............................................................................................................................72Lapping........................................................................................................................................73utskifting av lateksmansjetter........................................................................................ 74Forberedelser til liming.................................................................................................. 74Liming.............................................................................................................................. 74Service........................................................................................................................................76dykking i forurenset vann..................................................................................................77Forord..............................................................................................................................77Foreslåtte dykkesystemer.............................................................................................78Viking HDS 1000, HD 1500 eller Pro HD................................................................. 78Viking HDS 1500 eller Pro HD med hjelmholder og ventiler...................... 78Viking HDS 1500, HD 1500 eller Pro HD med hjelmholder ............................ 78Hansker...........................................................................................................................78EN 14225-2 valgfri godkjenning for farlige materialer...............................................79Testresultater for Viking HDS................................................................................80Testresultater for Viking HD 1500 og Pro HD...................................................80Testresultater for Viking Protech/Combat BE Navy....................................... 81Dekontaminasjon – Anbefalinger og betraktninger....................................................82Inspeksjon......................................................................................................................82viking varmtvannsdrakt......................................................................................................85Design, komponenter og tilbehør.................................................................................85Størrelser........................................................................................................................86Komponenter som leveres med drakten.....................................................................86Valg og tilpasning av varmtvannsdrakt........................................................................86Av- og påkledning...........................................................................................................86Lagring............................................................................................................................86Inspeksjon......................................................................................................................87Rengjøring......................................................................................................................87Avhending.......................................................................................................................87VIKING TØRRDRAKTER I TRILAMINAT OG PU............................................................................89Draktmateriale...............................................................................................................89Størrelser........................................................................................................................90Komponenter og tilbehør..............................................................................................90Bruksanvisning...............................................................................................................90VIKING REDNINGSDRAKTER.......................................................................................................93Draktmateriale...............................................................................................................93Størrelser........................................................................................................................93Design, komponenter og tilbehør.................................................................................95Inspeksjon......................................................................................................................95Slik tar du på en Viking SRS..........................................................................................95Vedlikehold.....................................................................................................................95tillegg: kundeinformasjon som skal gis på utsalgsstedet...................................965


innledningBRUKERHÅNDBOK FOR VIKINGTØRRDRAKT – innledningTakk for at du kjøpte denne Viking-tørrdrakten. Ansell Protective Solutions AB(Ansell) har laget tørrdrakter av høy kvalitet helt siden 1910 og er kjent for ålevere vulkaniserte gummitørrdrakter for profesjonelle som arbeider underfarlige forhold over hele verden.Ansell har også laget en serie med lettere trilaminatdrakter, inkludert unikefleksible materialer. I tillegg har Ansell utviklet en metode for vulkanisering avde innvendige sømmene på Viking-draktene, noe som eliminerer problemetmed lim og teip som forringes og skaper et mulig lekkasjeproblem.En varmtvannsdrakt og en serie redningsdrakter kompletterer Viking-serien.Denne håndboken gjelder for alle Viking dykke- og redningsdrakter som erprodusert av Ansell Protective Solutions AB, selv om ikke alle deler gjelder foralle drakttypene.Denne håndboken leveres sammen med hver enkelt drakt, men hvis du misterditt eksemplar, kan du laste ned et nytt fra http://protective.ansell.com ellerved å kontakte Viking kundeservice på:Ansell Protective Solutions AB, Johan Kocksgatan 10, SE-231 81 Trelleborg,Sverige, Tel: +46 (0)410 51000, Faks: +46 (0)410 51850,E-post: orderprotective@eu.ansell.com.Alle Viking tørrdrakter produseres ved Ansells produksjonsanlegg som følger:Ansell Protective Solutions Lithuania, UAB, Pramones 5K, LT-72328 Taurage,Litauen, Tel: +370 446 55469, Faks: +370 446 72096.Viking tørrdrakter produseres iht. kvalitetsstyringssystemet BS EN ISO 9001.6


innledningTrilaminat-drakterDrakt Standard SertifikatVTS EN 14225-2:2005 11093VTS01VSN EN 14225-2:2005 29326TRS01RedningsdrakterDrakt Standard SertifikatSRSPPE-direktiv 89/686/EØF, som bruker 11092SRS01aktuelle deler av EN 15027-1Alle drakter er testet og godkjent av følgende organisasjon:Det finske arbeidshelseinstituttet, Topeliuksenkatu 41a A, FIN-00250 Helsinki,Finland, Varslet organ 0403.8


innledningbeskrivelse av merkingen i drakten1 13234 56 789 101112Felt 1: Merkenavn og opprinnelseslandFelt 2: DraktmodellFelt 3: CE-merke, se kapitlet EU-godkjenning. 0402 er nummeret til detvarslede organet som er ansvarlig for produksjonskontroll. 0402 er SP,Sverige.Felt 4: StørrelseFelt 5: Piktogram med mål i centimeter, se kapitlet Valg og tilpasning avtørrdraktFelt 6: Anmodning om å lese instruksjonene i denne brukerhåndboken førdrakten tas i brukFelt 7: Rengjøringsinstruksjoner, se Rengjøring i denne håndbokenFelt 8: Draktens artikkelnummerFelt 9: Draktens individuelle batchnummerFelt 10: ProduksjonsdatoFelt 11: DraktprodusentFelt 12: Adressen til draktprodusentenFelt 13: Advarseltekst9


egrenset garanti forbegrenset garanti for Viking tørrdraktViking tørrdraktAnsell Protective Solutions AB (Ansell) garanterer, fra kjøpsdatoen til denultimate kjøperen, at din Viking tørrdrakt vil være fri for mangler i materialer ogutførelse i ett (1) år.Ansell garanterer at lateksdelene på Viking-tørrdrakten, slik som hetter,halstetninger og mansjetter, vil være fri for mangler i materialer og utførelse itretti (30) dager fra kjøpsdatoen.Hvis en Viking tørrdrakt (eller komponent) viser seg å ha en mangel undernormal bruk og vedlikehold i en aktuell garantiperiode, vil Ansell reparere,erstatte eller refundere kjøpsbeløpet for Viking-tørrdrakten, kostnadsfritt,etter Ansells eget skjønn. Dette er den eneste løsningen som tilbys av Anselliht. denne garantien. For å få garantiservice må du enten kontakte din lokaleautoriserte forhandler, gå inn på http://protective.ansell.com eller kontakteAnsell kundeservice på telefonnummer +46 410 518 00. Hvis det utføres enreparasjon kostnadsfritt iht. denne garantien, vil kjøpsdatoen av den ultimatekjøperen være datoen for starten av garantien. Det begynner ikke en nygarantiperiode når service er utført.Beslutningen om å reparere, erstatte eller refundere kjøpsbeløpet for Vikingtørrdraktenvil bli gitt etter mottak av drakten, tilfredsstillende kjøpsbevis,dokumentasjon som spesifiserer den påståtte mangelen, ønsket handling ogall relevant informasjon. Drakter uten kopi av kjøpskvitteringen vil ikke dekkesiht. denne garantien.Viking tørrdrakter må alltid brukes og vedlikeholdes iht. Ansells instruksjonerfor bruk og vedlikehold som foreligger i brukerhåndboken som følger med hverenkelt Viking tørrdrakt. De ovennevnte garantiene er UGYLDIGE hvis en Vikingtørrdrakt er utsatt for misbruk, feil bruk, uautoriserte endringer, uriktig eller feilutført vedlikehold, falming av sollys eller uautorisert reparasjon eller service.Dette er en begrenset garanti. De ovennevnte garantiene er de enestegarantiene som Ansell gir for sine Viking tørrdrakter. Garantien ellerproduktgarantien kan ikke forlenges av noe som fremgår av brukerhåndboken.Ansell gir ingen andre garantier, verken uttrykkelige, implisitte eller10


definisjonerDefinisjoner av viktige signalord som brukes idenne håndbokenI denne håndboken vil følgende signalord bli brukt til å gjøre deg oppmerksompå forhold, praksis eller teknikker som direkte kan påvirke din sikkerhet:!!! FARE !!!Angir en nært forestående faresituasjon som, med mindre den unngås,kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade.!! ADVARSEL !!Angir en potensiell faresituasjon som, med mindre den unngås, kanføre til dødsfall eller alvorlig personskade.! FORSIKTIG !Angir en potensiell faresituasjon som, med mindre den unngås, kanføre til skade på materialer eller utstyr.12


sikkerhetsforskriftersikkerhetsinstruksjonerAlle prosedyrene som er beskrevet i denne håndboken, krever tilstrekkeligkunnskap i bruken av tørrdrakter gjennom opplæring av en kvalifisert ogsertifisert instruktør.Disse retningslinjene anbefales av Ansell. Du bør følge disse for din egensikkerhet og innlemme dem i rutinen som en obligatorisk sjekkliste før dykking.Hvis utstyret ikke fungerer som det skal: Ikke bruk det; få problemet rettetopp av en kvalifisert forhandler eller distributør av dykkerutstyr.1. Ta et tørrdraktsdykkerkurs ledet av en sertifisert instruktør, og holdkunnskapene ved like ved å dykke regelmessig.2. Bruk en oppdriftskompensator for oppdrift til overflaten og for din egensikkerhet.3. Bli kjent med utstyret og nødprosedyrene. Les brukerhåndbøkene for altutstyret.4. Øv deg på å dykke med tørrdrakten under kontrollerte forhold til du blirfortrolig med den.5. Dykk aldri alene. Dykk sammen med en som har god kjennskap til ditttørrdraktssystem. Ha alltid folk på land eller i en båt og som kan hjelpe til ien eventuell nødsituasjon.6. Bruk riktig mengde isolasjon for treningsintensiteten og vannforholdene dudykker i.7. Vekten skal la deg utføre en dekompresjon på 3 meter/10 fot mot sluttenav dykket med en flaske som inneholder 500 psi/30 bar med luft ellermindre. Fastsett vekten du trenger for å oppnå nøytral oppdrift, f.eks. ved ådykke i et basseng. Vei deg selv ved nøytral oppdrift med en tom flaske. Jomer saltholdig vannet er, desto mer vekt kreves det.8. Kontroller ventilene, slangen, glidelåsen og tetningene før hvert dykk.13


sikkerhetsforskrifter9. Utfør forebyggende vedlikehold og reparasjoner på drakten regelmessig.Minst én gang i året må du få en kvalifisert forhandler til å utføre service pådrakten, ventilene og slangene, men oftere hvis drakten brukes mye.10. Kjenn dine begrensninger, og gå ikke ut over disse.!!! FARE !!!Fare for personskade grunnet reduserte kroppsfunksjoner veddykking i kaldt vann. Vann- eller lufttemperaturer under 21 °C (70 °F)betraktes som kaldtvannsdykking. Vann- eller lufttemperaturerunder 5 °C (40 °F) betraktes som isdykking. Isdykking er farlig ogkrever spesialutstyr, spesiell opplæring og spesielle forberedelser ogprosedyrer.!! ADVARSEL !!Det kan være ekstremt farlig å dykke med tørrdrakt. Forsøk ikkeå bruke denne tørrdrakten uten opplæring og sertifisering av enkvalifisert og sertifisert instruktør, eller uten alt nødvendig og riktigutstyr.!! ADVARSEL !!Fare for hudirritasjon og allergiske reaksjoner. Draktmaterialene kanforårsake hudirritasjon og allergiske reaksjoner for personer som erfølsomme for disse materialene. Rådfør deg med fastlegen hvis du er itvil.14


viktig sikkerhetsinformasjon!! ADVARSEL !!Uriktig vedlikehold, bruk eller misbruk av denne drakten kan resulterei død eller alvorlige personskader.Følg etablert praksis for dykkesikkerhet. Utfør ikke dykk ut over dineevner eller opplæringskunnskaper. Bruk ikke denne drakten uten åvære kjent med dykkerutstyr eller uten å ha fått kvalifisert opplæring.Bruk ikke denne drakten før du har øvd på og behersker praktisktørrdraktdykking, inkludert nødprosedyrer i kontrollerte omgivelserunder tilsyn av en dykkerinstruktør med nasjonal sertifisering og somer kyndig i bruken av tørrdrakter.Bruk ikke denne drakten før du har evaluert forholdene og forvissetdeg om at de passer til dine personlige evner. Utfør regelmessigservice og vedlikehold av drakten og dens deler! Kontroller utstyret førog under hvert dykk.Uriktig vedlikehold, bruk eller misbruk av denne tørrdrakten kan føretil tapt oppdriftskontroll og eksponering for termiske farer, inkludertukontrollert rask oppstigning, hypertermi eller hypotermi, som kanføre til drukning, dykkersyke, luftemboli, slag eller anfall.Bruk ikke denne tørrdrakten før du har lest, forstått og fulgt alleinstruksjonene og sikkerhetsforskriftene i brukerhåndboken.Du må aldri dykke uten å ta ansvar for sikkerheten for hvert dykk.Hvis du har mistet brukerhåndboken, kan du få et annet eksemplarved å skrive til produsenten, eller du kan laste den ned fra http://protective.ansell.com.15


eskrivelse av en tørrdrakttilsiktet bruk og funksjonfor en tørrdraktEn tørrdrakt er en drakt som beskytter brukeren ved å stenge ute vann ogkontaminanter under dykking. Drakten har latekstetninger i halsen og vedhåndleddene for å hindre at det kommer inn vann under dykking.Det kan brukes ulike typer undertøy under drakten avhengig avvanntemperatur, dybde og dykkeraktivitet. Å bevare kroppstemperaturen vedhjelp av termisk beskyttelse i kaldt, dypt vann er svært viktig for sikkerheten ogeffektiviteten til dykkere, profesjonelle så vel som amatører.I de neste kapitlene skal vi se nærmere på hvordan du bruker, vedlikeholder ogutfører enkelte reparasjoner på tørrdrakten.!!! FARE !!!Fare for personskade grunnet reduserte kroppsfunksjoner veddykking i kaldt vann. Vann- eller lufttemperaturer under 21 °C (70 °F)betraktes som kaldtvannsdykking. Vann- eller lufttemperaturerunder 5 °C (40 °F) betraktes som isdykking. Isdykking er farlig ogkrever spesialutstyr, spesiell opplæring og spesielle forberedelser ogprosedyrer.!! ADVARSEL !!Bruk ikke annen gass enn luft til å blåse opp drakten. Brukav oksygenanriket gass til oppblåsing medfører brann- ogeksplosjonsfare. Hvis du bruker argon, er det en fare for at gassenkommer inn i ansiktsmasken og pustesystemet gjennom hetten. Dettemå unngås da innånding av argon har en mer narkotisk effekt ennnitrogen under økt partialtrykk.!! advarsel !!Selve drakten har ikke dybdebegrensning, men all dykking på storedyp er potensielt farlig og krever spesialopplæring og kunnskaper.16


Valg og tilpasning av tørrdraktvalg og tilpasning avtørrdrakt og undertøyViking leverer en rekke ulike størrelser av tørrdrakter som passer de flestedykkere. Fordi en tørrdrakt ikke trenger å være ettersittende, vil hver størrelsepasse til flere kroppsformer og -størrelser.Selv om passformen til en tørrdrakt er mer ettergivende enn en våtdrakt, mådrakten sitte godt på. Hvis du har problemer med å sette deg på huk eller knelei tørrdrakten mens du har på deg isolerende undertøy, er drakten for kort.Det kan også være et problem hvis tørrdrakten er for lang. Hvis skrittet pådrakten henger mer enn 10 cm (4 tommer) under skrittet ditt, er draktentrolig for lang. For lange drakter kan slippe luft inn i føttene på drakten slik atstøvlene og finnene går av under dykking. Dette er en farlig situasjon.Når du prøver på deg en tørrdrakt for å finne størrelsen, må du først ta på degdet tykkeste undertøyet du tenker å bruke sammen med drakten. Når draktener på, sjekker du at du enkelt kan nå både inflatoren og ut-ventilen når du hartatt på deg alt utstyret.Størrelsesoversikt for Viking tørrdraktDu finner størrelsesoversikter for alle Viking-drakter på http://protective.ansell.com. Viking-størrelsene er like for kvinner og menn.17


valg og tilpasning avtørrdrakt og undertøyValg og tilpasning av tørrdraktundertøyTørrdraktundertøy er designet spesielt for dykking. Vanlig langt undertøy, ellertreningsdrakter, er ikke designet for dykking, men kan gi akseptabel isolasjonfor mindre krevende dykkeforhold.Det er individuelt hvor mye isolasjon hver enkelt trenger å ta på seg. Hvor myeisolasjon du trenger, bestemmes av følgende faktorer:• Kroppsstørrelse og vekt• Kjønn• Vanntemperaturen når du dykker• Treningsintensiteten når du dykkerVær alltid klar over at hver enkelt har ulike temperaturområder de føler segkomfortable i. Det som er komfortabelt for instruktøren, trenger ikke værekomfortabelt for deg eller andre.På samme måte som for lite isolasjon i kaldt vann kan gjøre deg ukomfortabel,kan også for mye isolasjon i varmere vann gjøre deg ukomfortabel. Undervarme værforhold er det viktig at du tar av deg tørrdrakten mellom dykkene slikat kroppen kan kjøle seg ned.Godt tørrdraktundertøy må dekke armene, bena og overkroppen. Du må ha pådeg egne sokker eller støvler for å holde føttene varme og komfortable.!! ADVARSEL !!Det er viktig at du regulerer isolasjonen etter miljøforholdene der dudykker. Overoppheting er ekstremt farlig. Det kan føre til utmattelse,besvimelse og i sjeldne tilfeller dødsfall.!! advarsel !!Typen og mengden undertøy du bruker under tørrdrakten vil påvirkevekten. I de fleste situasjoner må du dykke med mer vekt jo merisolasjon du har på deg.18


tørrdraktkomponenterKomponenter i en tørrdraktNedenfor ser du typiske grunnkomponenter i en Viking tørrdrakt.Pro 100019


tørrdraktkomponenterHD 150020


tørrdraktkomponenterX-treme21


tørrdraktkomponenterVTS/VSN åpning foran22


tørrdraktkomponenterVTS/VSN åpning bak23


tørrdraktkomponenterBeskrivelse av tørrdraktkomponenterHalstetning og mansjetterDraktens halstetning og mansjetter sørger for en vanntett forsegling.Latekstetninger er mest vanlig, men neoprentetninger kan fås på forespørsel.Latekstetninger kan reguleres for tilpasning og komfort, mens mansjetter oghalstetning i neopren generelt kommer i en rekke størrelser.Vanntett glidelåsDrakten har glidelås for å gi en vann- og lufttett forsegling. Disse kan væreberegnet for hard eller middels bruk, alt etter draktmodell. Glidelåsen er enkostbar komponent som må inspiseres og vedlikeholdes regelmessig. Sørg forå følge de medfølgende vedlikeholdsinstruksjonene.StøvlerPå vulkaniserte gummidrakter er støvlene integrert i bena og ikke separate.Sikkerhets- eller neoprenstøvler kan fås på forespørsel.Trilaminatdrakter er utstyrt med neoprenstøvler som standard for å danneen vanntett løsning for føttene. Sikkerhetsstøvler og latekssokker kan fås påforespørsel.TørrdraktventilerTørrdrakter er generelt utstyrt med en lavprofil inflasjonsventil på brystet pådrakten, og en lavprofil regulerbar ut-ventil som vanligvis sitter på overarmen.Inn-ventilen er festet til lufttilførselen via en LP-slange med UNF 3/8'' koblingog lar deg tilføre luft i drakten for å unngå å bli trykket sammen når dybdenøker eller for å gi oppdrift ved overflaten.Ut-ventilen brukes til å fjerne unødvendig luft fra drakten enten automatiskeller manuelt. Se eget avsnitt under Dykke med tørrdrakten ogOppdriftskontroll.24


tørrdraktkomponenterSelerDe fleste draktene har elastiske, justerbare seler slik at man kan ha på segdrakten i standby, med den øvre delen av drakten rundt livet. De sikrer ogsåkomfort for en rekke størrelser ved å justere bena opp eller ned. På regulerbaredrakter med åpning foran utgjør selene en del av teleskopsystemet.komponenter som leveres med draktenAlle Viking-tørrdrakter leveres med:• Bæreveske• Seler• Inflasjonsslange• Brukerhåndbok• Grunnleggende reparasjonssett25


tørrdrakttilbehørTØRRDRAKTTILBEHØRViking-tørrdrakten kan leveres med en rekke tilbehør som gjør den merkomfortabel eller praktisk å bruke. Nedenfor ser du et utvalg. Hvis du ønskerflere detaljer, kan du se Viking-prislisten, Viking-katalogen og/eller websidenhttp://protective.ansell.com.Halsringsystem med hurtigfesteDu kan kjøpe til en rekke ulike sett som gjør det enkelt å fjerne og sette påhalstetningen og/eller hettene uten behov for lim.En plastkrage limes på drakten, og en halstetning i lateks festes deretter påkragen med en plastring. En hette i lateks eller neopren kan også festes påsamme måte.HetterHetter i lateks eller neopren kan festes til drakten for varme og komfort.Gummihetter kan festes til vulkaniserte gummidrakter, og disse egner serperfekt til dykking i forurenset vann da de er lette å rengjøre.Latekshetter og Magnum-gummihetter må alltid brukes med hetteforing forvarme og for å unngå sprengte trommehinner.Separate halvtørre hetter i neopren er også tilgjengelige.En varm halskrage kan settes på for å gi ekstra termisk beskyttelse.Hansker og hanskesystemerTil tørrdykking kan du velge Viking gummiringsystem som kan festes permanentpå drakten og som enkelt lar deg ta av og sette på mansjetter uten behov forlim. Det gir også en fast plattform for montering av latekshansker, som også erlett å ta av og på. Dette systemet er spesielt praktisk ved dykking i forurensetvann.26


tørrdrakttilbehørEt bajonett ringsystem er også tilgjengelig for rask påsetting av tørre hansker.Hovedringen limes på draktermet eller festes direkte på lateksmansjetten.AvlastningsglidelåsEn avlastningsglidelås kan monteres for komfortable pauser mellom dykk.LommerLommer laget i samme materiale som drakten kan legges til for oppbevaring avsmå artikler.27


forberedelse til ditt førstedykk med tørrdraktforberedelse til ditt første dykk med tørrdraktFør du bruker tørrdrakten for første gang må halstetningen og mansjettenetilpasses din anatomi. Tetningene på alle Viking tørrdrakter er i lateks ellerneopren.Tilpasse halstetninger i lateksLateks er et tynt, fleksibelt gummimateriale som ligner på det som brukes ioppvaskhansker. Latekstetninger brukes ved håndleddene og i halsen for ådanne en vanntett forsegling på tørrdrakten. Tetningene er produsert medkonisk form og beskjæres til størrelsen som den enkelte tørrdrakteierentrenger.Hvis du ikke vet hvordan du beskjærer latekstetninger, anbefaler Ansell at dufår forhandleren til å gjøre dette for deg. Hvis du er en erfaren tørrdraktbruker,kan det hende du vil beskjære tetningene på drakten selv.Før du begynner å beskjære halstetningen må du måle omkretsen av halsenved kragenivå. Det er her tetningen vil ligge inntil halsen. Deretter måler duåpningen på halstetningen på drakten. Når halstetningen er riktig beskåret,vil åpningen vanligvis være 15–25 % mindre enn omkretsen av halsen.Halstetningen må strekke seg litt når du bruker den for at den skal fungereriktig. Hvis du fjerner for mye materiale, vil halstetningen lekke.28


forberedelse til ditt førstedykk med tørrdrakt1. Når du skal beskjære en halstetning i lateks, vrenger du den slik at du kanse skjærelinjene som er støpt inn i tetningen. Disse linjene er tynne kanter somhjelper deg å beskjære tetningen med et jevnt snitt for optimal tetning.2. Få dykkerpartneren til åholde tetningen flatt nede.Fingrene bør holde tetningen6–13 mm (1/4–1/2 tomme)fra åpningen på beggesider. Tetningen bør være ilett strekk. De to “kantene”ved åpningen skal væreparallelle til hverandre.3. Beskjær tetningen med den største og skarpeste saksen du har med så fåsaksinger som mulig. Ikke beskjær mer enn 6 mm (1/4 tomme) med materialepå en enkelt saksing. Forsøk å unngå en taggete overflate ved kanten avtetningen, da denne kan revne.4. Prøv på deg halstetningen når du mener at den er riktig tilpasset. For å gjøredette trenger du ikke ta på deg hele drakten; du bare åpner halstetningen slikdet er forklart under Slik tar du på deg tørrdrakten og trekker den over hodet.Juster tetningen slik at den ligger flatt inntil halsen, så lavt som mulig. Den skalsitte godt, men ikke for stramt.Ferske tørrdraktdykkere vil vanligvis føle at en riktig tilpasset halstetning erukomfortabel og ikke passer når de er ute av vannet. Men når de befinner segi vannet, oppdager de at en riktig tilpasset halstetning sitter godt og gir godtetning.!! ADVARSEL !!Hvis halstetningen er for stram, kan det begrense blodtilførselen tilhjernen, noe som kan føre til alvorlige personskader eller død.29


Tilpasse mansjetter i lateksforberedelse til ditt førstedykk med tørrdraktHvis du har store håndledd, kan det hende du må beskjære mansjettenepå tørrdrakten også. Du beskjærer mansjettene på samme måte somhalstetningen.Mål omkretsen til håndleddet over håndleddsbenet. Mansjetten vil tette frahåndleddsbenet og 2,5 – 4 cm opp underarmen. Deretter måler du åpningenpå mansjetten på drakten. Når mansjetten er riktig beskåret, vil åpningenvanligvis være 15–25 % mindre enn omkretsen av håndleddet. Mansjetten måstrekke seg litt når du bruker den for at den skal fungere riktig. Hvis du fjernerfor mye materiale, vil mansjetten lekke.Når du skal beskjære en latekstetning, får du dykkerpartneren til å holdetetningen flatt. Fingrene bør holde tetningen 6–13 mm (1/4–1/2 tomme) fraåpningen på begge sider. Tetningen bør være i lett strekk. De to “kantene” vedåpningen skal være parallelle til hverandre.Beskjær tetningen med den største og skarpeste saksen du har med så fåsaksinger som mulig. Ikke beskjær mer enn 6 mm (1/4 tomme) med materialepå en enkelt saksing. Forsøk å unngå en taggete overflate ved kanten avtetningen, da denne kan revne.! forsiktig !Hvis du skader halstetningen ved å beskjære den for mye, vil IKKEdette erstattes gjennom Viking-garantien.Prøv på deg mansjetten når du mener at den er riktig tilpasset. Du trengerikke ta på deg hele drakten for å gjøre dette; bare før hånden inn i ermet ogskyv den gjennom mansjetten slik det er forklart under Slik tar du på degtørrdrakten. Tilpass tetningen slik at den ligger flatt inntil håndleddet. Den skalsitte godt, men ikke for stramt.30


gjøre klart til å dykke meddin Viking tørrdraktInflator og ut-ventilerFør hvert dykk må du kontrollere funksjonen til både inflatoren og ut-ventilen.Test inflatorventilen ved å koble regulatoren til en dykkerflaske og trykke påinflatorknappen.Du kontrollerer ut-ventilen ved å lukke mansjettene og halstetningen medgummistrikk og blåse opp drakten til det kommer luft ut av ut-ventilen. Trykkned toppen av ut-ventilen for å sjekke den manuelle overstyringsfunksjonen.33


gjøre klart til å dykke meddin Viking tørrdraktslik tar du på deg tørrdraktundertøyetUnder varme værforhold bør du sette opp alt dykkerutstyret før du tar på degtørrdraktundertøyet og drakten.Når du skal ta på deg tørrdraktundertøyet, begynner du sittende. Dra på degden nedre delen av undertøyet og støvlene (eller sokkene) mens du sitter. Benapå undertøyet bør legges på innsiden av støvlene.Hold den øvre delen av undertøyet mens du reiser deg. Før den ene armeninn i undertøyet og deretter den andre. Det kan hende du må ha hjelp avdykkerpartneren til dette, spesielt for å få undertøyet opp over skuldrene. Dumå ikke tvinge undertøyet over skuldrene. Lukk glidelåsen på undertøyet nårdu har tatt det på overkroppen.34


gjøre klart til å dykke meddin Viking tørrdraktslik tar du på deg tørrdrakten – modell medåpning bak1. Ta av deg alle smykker og armbåndsuret før du begynner å ta på degtørrdrakten. Smykker og armbåndsur har skarpe kanter som lett river hull imansjetter og halstetninger av lateks.2. Mansjettene og halstetningen på tørrdrakten bør alltid smøres med renttalkum før du tar på deg drakten. Bruk aldri parfymert talkumpulver daoljene i parfymen kan skade tetningene. Hvis du ikke har talkumpulver, kandu bruke en fortynnet oppløsning av mild såpe, sjampo eller håtbalsam (femdeler vann én del såpe, sjampo eller balsam).3. Åpne glidelåsen på tørrdrakten helt. Brett den øvre delen av drakten påvrangen over utsiden av drakten til livet. Sitt ned og før bena dine inn ibuksebena på drakten. Forviss deg om at selene er på utsiden av bena nårdu fører bena inn i drakten.Reis deg opp og trekk drakten opp til livet. Legg selene over skuldrene.Forviss deg om at de ikke er vridd, og juster dem slik at de sitterkomfortabelt, men ikke stramt, over skuldrene.Før høyre arm inn i høyre erme på drakten. Før to fingre på venstre hånd inni høyre mansjett. Skyv tetningen over høyre hånd. Ha fingrene tett sammennår du skyver dem gjennom tetningen.35


gjøre klart til å dykke meddin Viking tørrdrakt! forsiktig !Sett ikke fingerneglene inn i mansjettene. Ikke press mot mansjettenemed fingerneglene.4. Juster mansjetten slik at den ligger flatt inntil håndleddet. Du må ikke fåtørrdraktundertøy under mansjetten da det kan gjøre at det kommer vanninn i drakten. Mansjetten må ligge fint og jevnt hele veien rundt håndleddet.Hvis du har fremtredende sener på innsiden av håndleddet som danneret spor når du bruker hånden, kan dette skape en kanal for vannet inn itørrdrakten. I så fall bør du dra mansjettene så langt opp på underarmensom mulig for å hindre vannlekkasje ved håndleddene.Gjenta prosedyren for venstre mansjett.Sette på halstetningen5. Hvis du har langt hår, vil det være lettere å ta på halstetningen hvis du førstdekker hodet med en nylonstrømpe. Dette gjør at lateksen lett glir ned overhodet.Hold halstetningen med begge hendene gjennom den øvre åpningen, ogdra utover med hendene. Sett ikke fingerneglene inn i halstetningen. Holdtommelfingrene på utsiden av tetningen.Åpne halstetningen, og snu hodet litt til siden. Dra halstetningen over hodetmens du holder den åpen. Press tetningen ned, og skyv opp med hodet.Når halstetningen er forbi hodet, justerer du den slik at den ligger flatt inntilhalsen. Kanten av tetningen skal vende opp og sitte mellom 2,5 og 5 cmover kragebenet. Tetningen skal ligge fint og jevnt hele veien rundt halsenuten hår eller undertøy i mellom som kan skape en kanal for vannlekkasje.36


gjøre klart til å dykke meddin Viking tørrdrakt! forsiktig !Det må ikke komme noe under kanten på mansjettene ellerhalstetningen da tørrdrakten vil lekke.Lukke glidelåsenMeddykkeren bør lukke glidelåsen på tørrdrakten for deg. Forsøk ikke å lukkeglidelåsen selv.6. Hold armene oppe i skuldernivå og ut foran deg i en bue. Få meddykkeren tilå sette én finger i glidelåsløkken og dra glidelåsen med en fast og bestemtbevegelse. Forviss deg om at meddykkeren forstår at det ikke må kommehår eller undertøy inn i glidelåsen.! forsiktig !Det må ikke være noen fremmedelementer i glidelåsen. Hvis noefester seg i glidelåsen, f.eks. hår eller undertøy, vil den lekke ogeventuelt gå i stykker.Du kan kontrollere enden av glidelåsen selv ved å se deg over skulderen.Glidelåsen må sitte godt inntil glidelåsstoppen. Hvis den bare er litt åpen, vilglidelåsen lekke og du blir våt.37


gjøre klart til å dykke meddin Viking tørrdraktFør bena inn i buksebena på drakten.Legg selene over skuldrene.Før høyre arm inn i høyre erme på drakten.Før venstre arm inn i venstre erme pådrakten.38


gjøre klart til å dykke meddin Viking tørrdraktFør hodet gjennom halstetningen.Lukk glidelåsen helt.Lukk glidelåsklaffen (hvis utstyrt med dette).39


gjøre klart til å dykke meddin Viking tørrdraktFør bena inn i buksebena på drakten.Legg selene over skuldrene.Før høyre arm inn i høyre erme på drakten.Før venstre arm inn i venstre erme pådrakten.41


gjøre klart til å dykke meddin Viking tørrdraktDra drakten opp og over hodet.Lukk glidelåsen helt mens du støtter det øvrematerialet.Lukk glidelåsklaffen.Koble sammen skrittstroppen, og leggoverskytende draktmateriale under livreima.42


gjøre klart til å dykke medslik tar du på deg tørrdrakten – sisteforberedelserLufte tørrdrakten før dykkdin Viking tørrdraktNår glidelåsen er lukket, vil det normalt være overskytende luft fanget itørrdrakten. Denne overskytende luften kan gjøre det ubehagelig å gå på land.Du fjerner luften fra drakten ved å sette deg på huk og legge armene i kryssover brystet. Trykk ned toppen på ut-ventilen for å lufte drakten manuelt. Duskal høre og kjenne at luften går ut gjennom ventilen. Dette fungerer også somen test av ut-ventilen.!! ADVARSEL !!En oppdriftskompensator er svært viktig for tørrdraktsdykking.Oppdriftskompensatoren brukes for oppdrift til overflaten ogsom backup-oppdriftssystem. Du må ikke bruke tørrdraktenuten en oppdriftskompesator. Du må være sikker på atoppdriftskompensatoren ikke forstyrrer driften til tørrdraktsventilenefør du dykker i åpent vann.Koble tørrdraktens inflatorslange til og fraLavtrykksinflatorslangen for tørrdrakten skal gå under din venstre arm tilinflatorventilen på tørrdrakten.Du kobler til lavtrykksinflatorslangen ved å gripe slangen like bak koblingenog trekke tilbake hylsen. Hurtigkoblingen er fjærbelastet og skal gli letttilbake. Hold hylsen på koblingen tilbake, og skyv hunnenden av slangen overhannenden av inflatorventilen. Skyv hylsen mot ventilen til den går i lås.Kontroller at inflatorventilen fungerer som den skal ved å trykke påinflatorknappen. Luften skal strømme lett gjennom.Du kobler fra slangen ved å gripe enden av slangen bak koblingen og skyve denmot inflatorventilen.43


gjøre klart til å dykke meddin Viking tørrdraktMens du holder slangen i denne posisjonen trekker du den ytre låsehylsentilbake. Slangen skal lett koble seg fra tørrdrakten.Du kan koble inflatorslangen til eller fra uansett om luften i flasken er på ellerav. En liten sikkerhetsventil i inflatorslangen hindrer at det kommer ut luft nårslangen ikke er koblet til drakten.!! ADVARSEL !!Forviss deg om tørrdraktens inflatorslange enkelt når inflatorventilenpå drakten. Slangen må ikke være bøyd eller knekket.44


dykke med tørrdraktendykke med tørrdrakten!! ADVARSEL !!Brukerhåndboken for tørrdrakten er ingen erstatning fortørrdraktinstruksjoner fra en kvalifisert instruktør. Du må ikke bruketørrdrakten før du har trent på og mestrer dykking med tørrdrakti kontrollerte omgivelser. Treningen må skje under tilsyn av ensertifisert dykkeinstruktør med kunnskaper om bruk av tørrdrakter.Dykking med tørrdrakt er noe du bare kan lære deg gjennom riktig treningunder kontrollerte forhold. Det tar tid å venne seg til å bruke en tørrdrakt iåpent vann.Gå i vannet med tørrdrakt på!! ADVARSEL !!Hopp aldri i vannet når du har på deg tørrdrakt med mindre du harsluppet all overskytende luft ut av drakten først.Forviss deg om at all overskytende luft i tørrdrakten slipper ut før du går ivannet. Husk å blåse opp oppdriftskompensatoren delvis før du går i vannet.Utføre en oppdriftskontrollVekten bør kontrolleres av en kvalifisert dykkerinstruktør. Du bør ikke dykkemed tørrdrakten før du har justert vekten for å sikre at du vil kunne utføre endekompresjonsstopp på en dybde på 4,5 meter (15 fot) med 500 psi/30 bareller mindre luft i flasken. Når du har riktig vekt, skal du kunne utføre dennestoppen uten noe ekstra vekt og uten luft i oppdriftskompensatoren ellertørrdrakten.45


dykke med tørrdrakten! forsiktig !Vektkravene vil være forskjellige ved dykking i ferskvann og saltvannog ved endringer i dykkerutstyret.! forsiktig !Vektkravene vil være forskjellige alt etter hvor mye tørrdraktundertøydu har på deg under tørrdrakten.For å kontrollere vekten må du gå i vannet i kontrollerte omgivelser, f.eks. etsvømmebasseng, med alt utstyret du bruker til dykking i åpent vann. Flaskenmå være full.Du begynner kontrollen ved å slippe ut all luften fra oppdriftskompensatoren.Deretter slipper du ut all luften fra tørrdrakten. Dette gjør du ved å hengeloddrett i vannet med hodet opp og åpne ut-ventilen på drakten helt ved ådreie toppen på ventilen mot klokken til den stopper. Løft venstre albue tilskulderhøyde mens du holder hånden under nivået til albuen. Luften i dennedre delen av drakten vil tvinges ut gjennom ut-ventilen av vanntrykket.Hvis du har nøytral oppdrift og lungene fulle av luft, skal du flyte i øyenivå. Nårdu har pustet ut så mye luft som mulig, skal du begynne å synke, men sværtsakte. Begge betingelsene må være oppfylt for at du skal ha nøytal oppdrift.Etter hvert som du dykker og bruker opp luften i flasken, vil du få meroppdrift. Dette skyldes en reduksjon i mengden og vekten av luften i flasken.For å utføre en dekompresjonsstopp må du legge til nok vekter på beltet ibegynnelsen av dykket for å kompensere for vekten til luften som brukesunder dykket. Når du har oppnådd nøytral oppdrift under testing, legger du tilså mange vekter du trenger for å kompensere for vekten til luften som skalforbrukes.46


dykke med tørrdraktenMERK: Luft veier ca. 0,7 kg (1,5 pund) per 566 liter (20 kubikkfot). Så hvor myevekt du skal legge til etter å ha oppnådd nøytral oppdrift, avhenger av hvor myeluft du vil forbruke, noe du kan beregne ut fra tabellen nedenfor.FlaskekapasitetEstimert ekstra vektsom trengs50 70 80 90 100 kubikkfot1416 1982 2265 2549 2832 liter4 5 6 7 8 lbs1,8 2,2 2,7 3,1 3,6 kgFør du legger til denne ekstra vekten må du sørge for å ha nok luft ioppdriftskompensatoren slik at du får en positiv oppdrift i overflaten.! forsiktig !Forskjellige flaskevolumer gjør at du må bruke ulike vekter for åkompensere for endringen i oppdrift fra full til tom flaske.Når du er i vannet i en loddrett posisjon med hodet opp, vil du oppdage at deter større trykk på bena enn brystet. Dette er normalt når du er i vannet medhodet over føttene. Dette er kjent som undertrykk.Når du har riktig vekt og nøytral oppdrift under vannet, skal det føles som omtørrdrakten klemmer kroppen fast med forsiktig over det hele. Denne følelsenskiller seg helt fra følelsen du har når du bruker våtdrakt. Du vil ikke merkedette etter noen få dykk, og det er alltid mindre merkbart når kroppen er heltvannrett.47


dykke med tørrdraktenI begynnelsen av dykketNår du skal dykke, må du først slippe ut all luften fra oppdriftskompensatoren.Forviss deg om at ut-ventilen på drakten er helt åpen. Du åpner ventilen ved ådreie den øvre delen mot klokken til den stopper.Løft albuen til skulderhøyde mens du holder hånden under nivået til albuen.Når du er under vannet, vil du normalt ikke kunne se ut-ventilen på drakten,men du skal kunne høre luften som går gjennom den og kjenne vibrasjonensom luften skaper når den strømmer gjennom ventilen. Forviss deg om atoppdriftskompensatoren også er helt tom for luft.Dykke nedNår du passerer en dybde på 3 m (10 fot), vil du merke at du begynner ågå ned raskere. La ut-ventilen på drakten være helt åpen; ikke steng den.Tilfør luft i tørrdrakten med korte støt for å kontrollere nedstigningen, holdinflatorknappen inne i maks. ett til to sekunder om gangen.Ved å tilføre luft i drakten med korte støt vil du kontrollere oppdriften bedre oghindre at inflatorventilen fryser i kaldt vann med lavere temperatur enn 7 °C /45 °C.Tilfør bare nok luft i drakten for å hindre ukomfortabelt trykk. Hvis du tilfører formye luft, vil nedstigningen stoppe.For å utligne trykket i støvlene på tørrdrakten må du få luft inn i støvlene. Dettekan bare skje når du ligger vannrett eller med bena litt over resten kroppen.48


dykke med tørrdrakten!! ADVARSEL !!Du må aldri stenge tørrdraktens ut-ventil helt mens du er undervannet. Ventilen slipper automatisk ut luft når ventilen er over restenav kroppen. Ved å stenge ventilen vil du fange mer luft i drakten,noe som kan gjøre at du mister oppdriftskontrollen og får en raskoppstigning. Raske oppstigninger er ekstremt farlig og kan forårsakeluftemboli og/eller dykkersyke, som begge kan resultere i alvorligepersonskader eller død.Overflatesvømming med tørrdrakt!! ADVARSEL !!Bruk ikke tørrdrakten til oppdrift på overflaten. Hvis du fyllertørrdrakten med nok luft til å få positiv oppdrift på overflaten, kandette legge uønsket press på halsen. Økt press på halsen gir ubehagog kan føre til besvimelse på grunn av redusert blodtilførsel tilhjernen. Dette kan føre til drukning.Når du fyller oppdriftskompensatoren med luft, vil du kunne svømmekomfortabelt på overflaten uten å måtte fylle tørrdrakten med luft.Noen dykkere foretrekker å stenge ut-ventilen på tørrdrakten underoverflatesvømming for å sikre oppdrift og hindre vannlekkasje gjennomventilen. Selv om du kan stenge ventilen helt mens du er i overflaten, må duhuske å åpne den helt før du dykker igjen.49


dykke med tørrdraktenOppdriftskontrollGod oppdriftskontroll er alltid viktig under dykking. Med litt trening oppdagerde fleste dykkere at de kan få en mer presis oppdriftskontroll med en tørrdraktenn med en våtdrakt og oppdriftskompensator.oppnå nøytral oppdrift i dybdenNår du har nådd ønsket dybde, tilfører du akkurat nok luft i tørrdrakten til åoppnå nøytral oppdrift. Erfarne tørrdraktdykkere dykker med et minimum avluft i tørrdrakten. Riktig vekt er avgjørende for å kunne dykke med et minimumav luft i drakten.Under vannet bruker du tørrdrakten til å kontrollere oppdriften. Hvis du plukkeropp gjenstander som har betydelig vekt når du dykker, f.eks. fisk eller vrakdeler,må du bruke en liftbag til å få denne ekstra vekten til overflaten. En liten liftbagkan eventuelt festes til nettingposen. Hvis liftbagen og nettingposen gir for myeoppdrift og du ikke kan kontrollere det, lar du dem bare gå til overflaten av segselv.!! ADVARSEL !!Hvis du må slippe en gjenstand du løfter til overflaten, må du væreklar over at den kan miste oppdriften hvis liftbagen bryter overflaten.Liftbagen kan miste all oppdriften, og gjenstanden kan synke igjen.Følg nøye med gjenstanden når den synker i vannet slik at den ikketreffer og skader deg.Bruk ikke tørrdrakten som løfteanordning. Hvis du forsøker å bruke oppdriftentil tørrdrakten til å løfte når du har på deg drakten og du mister gjenstanden,kan du få for stor oppdrift. Dette kan resultere i rask oppstigning.!! ADVARSEL !!Bruk aldri oppdriften til tørrdrakten til å løfte tunge gjenstander undervannet. Hvis du mister gjenstanden du løfter, kan du stige raskt tiloverflaten. Raske oppstigninger er farlig.50


dykke med tørrdraktenEtter hvert som du puster luften fra flasken under dykket, vil du gradvismerke en økning i oppdriften. Du reduserer oppdriften ved å slippe luft ut avtørrdrakten ved å løfte venstre arm.For de fleste sportsdykk med én flaske kan du oppnå nøytral oppdrift i dybdenmed ut-ventilen på drakten helt åpen. En dykker med mer vekt må kanskjestenge ut-ventilen delvis slik at tørrdrakten beholder nok luft til å opprettholdenøytral oppdrift.!! ADVARSEL !!Under normale forhold bør du ikke fylle oppdriftskompensatorenmed luft når du har på deg tørrdrakt. Det er ekstremt vanskelig åkontrollere to separate luftbeholdere, dvs. oppdriftskompensatorenog tørrdrakten. I denne situasjonen er det lett å miste kontrollen overoppdriften og få en rask oppstigning. Raske oppstigninger er ekstremtfarlig og kan forårsake luftemboli eller dykkersyke, som begge kanresultere i alvorlige personskader eller død.De eneste omstendighetene der du bør vurdere å tilføreoppdriftskompensatoren luft når du er under vann, er hvis tørrdrakten erskadet og ikke vil holde på luften.Når du dykker, kan du oppdage at det kommer små mengder vann inn i draktengjennom mansjettene eller halstetningen. Hvis du snur hodet skarpt til siden,kan senene i halsen skape kanaler som slipper vann inn i drakten. Dette kanogså være et problem hvis du har fremtredende sener i håndleddene. Dissesituasjonene er ikke uvanlige, men kan unngås med erfaring.TrimmingI de fleste situasjoner når du dykker i åpent vann bør du ikke ha hodet rett oppeller ned. Når kroppen er vannrett under vannet, kaller vi dette “nøytral trim”.Når du har nøytral trim og nøytral oppdrift, kan du bevege deg uanstrengt i enhvilken som helst retning under vannet. Noen dykkere bruker ankelvekter for åholde bena nede, men dette er ikke viktig i de fleste tilfeller.51


dykke med tørrdraktenOppstigningMot slutten av dykket må du kontrollere tørrdraktens ut-ventil før du stiger opptil overflaten. Forviss deg om at ut-ventilen er helt åpen ved å dreie toppen påventilen mot klokken til den stopper.Oppstigninen må skje kontrollert og i den hastigheten som kreves avdykkercomputeren eller dykketabellen du bruker. Når du går opp motoverflaten, vil du få en positiv oppdrift fordi luften i drakten utvider seg. Forå opprettholde kontrollen over oppdriften, må du slippe ut luft gjennomtørrdraktens ut-ventil.Oppstigningen bør skje sakte nok til at du når som helst kan stoppe ved bare åpuste ut.!! ADVARSEL !!De første oppstigningene du utfører i tørrdrakten bør skje veden nedsenket line som du kan bruke til å gjenvinne kontroll overoppstigningen ved behov.Følg med på oppstigningshastigheten på dykkercomputeren eller klokken ogdybdemåleren. Hold deg alltid innenfor grensene for oppstigningshastighetpå dykkercomputeren eller dykketabellene med mindre du foretar ennødoppstigning.!! ADVARSEL !!De fleste dykketabeller og dykkercomputere krever tregereoppstigningshastigheter enn 18 meter per minutt (60 fot per minutt).For å kontrollere oppstigningen løfter eller senker du venstre albue, som villøfte eller senke ut-ventilen på drakten.Hvis du går opp for raskt, løfter du venstre arm høyere slik at ut-ventilen kanslippe ut mer luft. Hvis denne handlingen ikke bremser deg tilstrekkelig, trykkerdu toppen av ut-ventilen ned for å aktivere den manuelle overstyringen.52


dykke med tørrdraktenHvis du har negativ oppdrift og får problemer med å stige opp, senker duvenstre arm og tilfører litt luft i tørrdrakten for å øke oppdriften. Når dubegynner å stige opp, må du være klar til å slippe luft ut av ut-ventilen for åopprettholde kontrollen over oppstigningen.Vær klar til å stoppe stigningen når som helst. Kontroller hastigheten påoppstigningen slik at du kan utføre den anbefalte dekompresjonsstoppenved en dybde på 3 – 4,5 m (10 – 15 fot). Når du har nådd overflaten, fyller duoppdriftskompensatoren delvis før du svømmer tilbake til land eller båten.Overflatesvømming med tørrdrakt!! ADVARSEL !!Bruk ikke tørrdrakten til oppdrift på overflaten. Hvis du fyllertørrdrakten med nok luft til å få positiv oppdrift på overflaten, kandette legge uønsket press på halsen. Økt press på halsen gir ubehagog kan føre til besvimelse på grunn av redusert blodtilførsel tilhjernen. Dette kan føre til drukning.Når du fyller oppdriftskompensatoren med luft, vil du kunne svømmekomfortabelt på overflaten uten å måtte fylle tørrdrakten med luft.Noen dykkere foretrekker å stenge ut-ventilen på tørrdrakten underoverflatesvømming for å sikre oppdrift og hindre vannlekkasje gjennomventilen. Selv om du kan stenge ventilen helt mens du er i overflaten, må duhuske å åpne den helt før du dykker igjen.53


nødprosedyrernødprosedyrer!! ADVARSEL !!Nødprosedyrene som er beskrevet i denne håndboken, bør praktiseresi kontrollerte omgivelser, f.eks. et svømmebasseng, under tilsyn aven kvalifisert dykkerinstruktør. Denne håndboken skal ikke værenoen erstatning for trening i bassenger eller åpent vann i bruken avtørrdrakt. Det er ikke nok å kjenne til nødprosedyrene for bruk avtørrdrakt. Du må kunne utføre nødprosedyrene. Du kan bare lære degnødprosedyrene for bruk av tørrdrakt gjennom instruksjon og trening.Du må mestre følgende nødprosedyrer (med mindre annet er angitt) før dubruker tørrdrakten i åpent vann.Gjenvinne normal posisjonHvis du har positiv oppdrift i tørrdrakten og havner opp ned, vil du stigemot overflaten med føttene først. Det er viktig at du gjenvinner kontrollenumiddelbart da luften ikke kan slippe ut av tørrdrakten når du er opp ned.I en situasjon der du er opp ned nær bunnen følger du denne prosedyren til årette deg opp og gjenvinne kontrollen:1) Svøm hardt mot bunnen.2) Skyv deg fra bunnen med hendene.3) Rull kroppen til stående posisjon.4) Så snart du står oppreist, slipper du luft ut av tørrdrakten gjennom utventilen.Hvis du er midt i vannet, følger du en litt annen prosedyre:1) Svøm hardt mot bunnen.2) Bøy deg forover i livet.3) Rull til stående posisjon.4) Slipp umiddelbart ut luft fra tørrdrakten gjennom ut-ventilen når du ståroppreist.54


nødprosedyrerHvis du ikke klarer å gjenvinne stående posisjon og stiger ukontrollert, mådu spre ut kroppen for å redusere oppstigningshastigheten. Spre armene ogbena ut fra kroppen, og forsøk å holde finnene parallelt med overflaten. Prøv åbremse oppstigningen så mye som mulig ved å skape motstand og puste ut.!! ADVARSEL !!Å spre ut kroppen er den siste prosedyren som kun bør gjøres i ennødsituasjon. Ikke tren på denne prosedyren med mindre du er undertilsyn av en kvalifisert dykkerinstruktør. Raske oppstigninger er farligog kan forårsake luftemboli eller dykkersyke. Begge disse tilstandenekan resultere i alvorlige personskader eller død.Inflatorventil sitter fast i åpen posisjonHvis inflatorventilen på tørrdrakten setter seg fast i åpen posisjon, må duumiddelbart koble lavtrykksinflatorslangen fra ventilen samtidig som du slipperut eventuell overflødig luft gjennom ut-ventilen. Husk å trene på dette når duhar på deg hansker. Du må kunne koble fra slangen raskt og enkelt.Hvis du ikke husker hvilken retning du skal dreie ut-ventilen for å åpne den (motklokken), kan du fortsatt slippe luften ut av drakten manuelt gjennom ventilen.Løft albuen til den er det høyeste punktet på kroppen, og trykk toppen påventilen ned. Det slippes luft ut av tørrdrakten.I en situasjon der du ikke kan slippe nok luft gjennom ut-ventilen kan du ogsåslippe ut luft ved å åpne mansjettene eller halstetningen. Når du gjør dette, vildet selvsagt komme vann inn i tørrdrakten.Hvis du fortsatt ikke kan slippe nok luft ut av drakten til å bremseoppstigningen og du stiger ukontrollert mot overflaten, må du spre ut kroppenfor å redusere farten gjennom vannet. Spre armene og bena ut fra kroppen,forsøk å holde finnene parallelt med overflaten og brems oppstigningen ved åskape motstand. Husk å puste ut under oppstigningen.55


nødprosedyrer! forsiktig !Hvis du fortsetter å trykke toppen på ut-ventilen ned etter at all luftener ute av drakten, kan det komme vann inn i tørrdrakten.Inflatorventil sitter fast i stengt posisjonHvis inflatorventilen sitter fast i stengt posisjon, må du avbryte dykketved første anledning og ikke gå lenger ned. Det kan hende du må brukeoppdriftskontrollen for å stige til overflaten igjen. Sørg for å slippe ut eventuellekspanderende luft fra drakten for å kontrollere oppstigningen.Det lekker vann gjennom ut-ventilenHvis ut-ventilen slipper vann inn i drakten, vil ikke tørrdrakten holde ordentligpå luften. Avbryt dykket umiddelbart. Bruk oppdriftskontrollen for å få kontrollover oppdriften og gå umiddelbart opp til overflaten.Ut-ventilen sitter fast i åpen posisjonHvis ut-ventilen setter seg fast i åpen posisjon, vil ikke tørrdrakten holde påluften. Det vil trolig komme vann inn i tørrdrakten gjennom den åpne ventilen.Hvis ut-ventilen sitter fast i åpen posisjon, må du avslutte dykket umiddelbart.Bruk oppdriftskontrollen til å gå opp til overflaten.Ut-ventilen sitter fast i stengt posisjonHvis ut-ventilen setter seg fast i stengt posisjon, vil du ikke kunne slippe luftordentlig ut av tørrdrakten. Dette kan resultere i en ukontrollert oppstigning.Hvis ut-ventilen sitter fast i stengt posisjon, må du slippe luften ut avtørrdrakten ved å åpne halstetningen eller mansjetten(e). Hvis du gjør dette, vildet komme vann inn i drakten.Hvis du ikke kan slippe ut nok luft og du opplever en ukontrollert oppstigning,må du spre ut kroppen for å redusere farten gjennom vannet. Spre armene ogbena ut fra kroppen, og forsøk å holde finnene parallelt med overflaten. Bremsoppstigningen ved å skape så mye motstand som mulig. Husk å puste ut underoppstigningen.56


nødprosedyrerTreg luftlekkasje gjennom inflatorventilenHvis du oppdager at inflatorventilen lekker luft inn i drakten, kobler du fralavtrykksinflatorslangen og avslutter dykket umiddelbart. Gå opp og slipp luftenut gjennom ut-ventilen på vanlig måte.Tørrdrakt fylles med vannHvis det oppstår en glidelåsfeil, en stor revne i drakten eller en tetningsfeil, kantørrdrakten fylles med vann. Hvis tørrdrakten fylles med vann, følger du denneprosedyren:1) Fyll luft i oppdriftskompensatoren for å få positiv oppdrift.2) Hold lekkasjestedet så lavt som mulig for å redusere lufttap.3) Utfør en kontrollert oppstigning.4) Gå ut av vannet straks du har kommet opp til overflaten.! Forsiktig!Tren på nødprosedyrene som er beskrevet i dette kapitlet underdirekte tilsyn av en kvalifisert dykkerinstruktør. Hvis du trener i etsvømmebasseng, må du regulere isolasjonen etter vanntemperaturen.Hvis du ikke kan oppnå en positiv oppdrift ved å bruke tørrdrakten elleroppdriftskompensatoren, må du slippe vektbeltet. Vær klar over at tørrdraktersjelden fylles med vann, selv om en liten mengde vann kan virke som enkatastrofe. Gjør alt for å stige til overflaten med oppdriftskompensatoren før duslipper vektbeltet.Hvis det føles som om drakten er fylt med vann, men den ikke er det, kan det åfylle oppdriftskompensatoren med luft og slippe vektbeltet resultere i ekstremtpositiv oppdrift. Alt etter volumet til oppdriftskompensatoren og hvor mye vektdu har på deg, kan du ha så mye som 45 kg (100 pund) positiv oppdrift. Så storoppdrift vil være nesten umulig å kontrollere og vil føre til en ekstremt rask ogukontrollert oppstigning.57


nødprosedyrer!!! fare !!!Hvis du kvitter deg med vektbeltet når du har fyltoppdriftskompensatoren med luft, kan det føre til alvorligepersonskader eller død grunnet rask oppstigning. Kvitt deg ikke medbeltet med mindre du allerede har fylt oppdriftskompensatoren medluft og fortsatt ikke er i stand til å stige opp og du befinner deg ilivsfare.Håndtere et sluppet eller mistet vektbelte! forsiktig !Les og studer nødprosedyrene for et sluppet eller mistet vektbelte tildu forstår dem. Du må ikke trene på disse prosedyrene med mindre duer under direkte tilsyn av en kvalifisert dykkerinstruktør.Hvis du slipper eller på annen måte mister vektbeltet:1) Forsøk å hente tilbake vektbeltet. Hvis du ikke får tak i beltet ...2) Grip tak i noe annet fast – ankertauet eller en stein – og slipp luft ut avdrakten.3) Hvis du fortsatt ikke kan kontrollere oppstigningen, må du spre ut kroppen.4) Husk å fortsette å puste ut mens du stiger opp til overflaten.58


ha det komfortabelt mellom dykkha det komfortabelt mellom dykkNår det er varmt i været, vil du trolig åpne drakten mens du er ute av vannetmellom dykkene. Hvis du fremdeles er for varm, kan det hende du må ta av denden øvre delen av drakten eller denne og undertøyet helt.59


slik tar du av degViking-tørrdraktenslik tar du av deg viking-tørrdrakten – modellmed åpning bakDu må ta av deg alt det andre dykkerutstyret før du tar av deg tørrdrakten.Hvis utsiden av tørrdrakten er skitten eller full av sand etter dykket, spyler duav dette før du tar av deg drakten. Sørg for å vaske den vanntette glidelåsengrundig før du åpner drakten hvis den er full av sand eller skitt.Få meddykkeren til å åpne glidelåsen helt før du forsøker å ta av deg drakten.! forsiktig !Glidelåsen på tørrdrakten må være helt åpen før du forsøker å ta avdeg tørrdrakten. Hvis du ikke åpner glidelåsen helt, kan det skadeeller ødelegge glidelåsen.Fjerne halstetningenForviss deg om at drakten er trukket så høyt opp på kroppen som mulig. Førbegge hendene gjennom åpningen på halstetningen. Dra halstetningen utovermed hendene. Sett ikke fingerneglene inn i halstetningen.Mens du drar i halstetningen bruker du armene til å løfte mens du fører hodetmot brystet. Trekk tetningen forsiktig over hodet.Mindre dykkere trenger noen ganger hjelp til å ta av halstetningen. Hvis dutrenger hjelp, får du meddykkeren til å legge den ene hånden på skulderen dinfor å støtte deg og den andre hånden ved glidelåsåpningen. Deretter trekkerhan drakten mot seg samtidig som du løfter. Forviss deg om at de forstår at deikke må bruke for mye makt på tørrdraktens glidelås.60


slik tar du av degViking-tørrdraktenFjerne mansjetteneFør pekefingeren og langfingeren på venstre hånd under høyre mansjettpå drakten. Skyv fingrene langs innsiden av håndleddet mens du holderfingerneglene mot innsiden av håndleddet og vekk fra mansjetten.Når fingrene har passert mansjetten, griper du ermet på drakten mellomfingrene og tommelfingeren og trekker mansjetten over håndleddet. Dra armenut av drakten.Gjenta denne fremgangsmåten for den andre mansjetten ved å bruke høyrehånd.Slik tar du av deg draktenSkyv selene av skuldrene og legg drakten ned til livet. Sett deg ned for å ta avbena på drakten.slik tar du av deg viking-tørrdrakten – modellmed åpning foran1. Løsne først den utvendige skrittstroppen. Dra overskytende draktmaterialeopp så høyt som mulig.2. Dra opp glidelåsen med venstre hånd mens du holder draktmaterialet medden høyre. Når glidelåsen er ca. halvveis opp, drar du den videre med høyrehånd til glidelåsen er helt åpen.3. Følg deretter instruksjonene for hvordan du tar av halstetningen ogmansjettene på modell med åpning i skulder.61


løse problemer med tørrdraktenløse problemer med tørrdraktenEn tørrdrakt kan lekke på mange måter hvis den vedlikeholdes eller brukesuriktig. Hvis drakten lekker, må du kontrollere følgende:I. Glidelåsen lekkera) Glidelåsen er ikke helt igjen.b) Glidelåsen er skadet eller ødelagt.1) Glidelåsen er skadet fordi den ikke var helt åpen under på-elleravkledning.c) Det har lagt seg sand, skitt eller salt i glidelåsen under åpning eller lukking.d) Uriktig eller utilstrekkelig smøring av glidelåsen.e) Det kom undertøy inn i glidelåsen under lukking.f) Overbelastning av glidelåsen.g) Glidelåsfeil grunnet alder eller hard bruk.II. Tetning lekkera) Det er tørrdraktsundertøy under kanten på tetningen.b) Det er hår under tetningen.c) Tetningen er skrukket eller brettet.d) Uriktig tilpasning av tetning med tanke på sener.e) Tetningen har sprekker eller revner grunnet alder.f) Beskåret for høyt oppe.III. Ventil lekkera) Det har lagt seg skitt, sand eller annet i ventilen.b) Uriktig justering av ut-ventilen.c) Ut-ventilen sitter fast i åpen posisjon.d) Mindre lekkasjer når ventilen er stengt.e) Ventilen sitter ikke ordentlig på drakten.f) Ventildeler slitt grunnet hard bruk eller alder.62


løse problemer med tørrdraktenIV. Lekkasjer i stoffet til draktena) Feil i sømmer eller friksjon.b) Revner, punkteringer eller sprekker i materialet.1) Kutt som skyldes skarpe gjenstander.c) Delaminering av materiale grunnet alder, bruk eller eksponering forkjemikalier.63


stell og vedlikeholdav tørrdraktenrengjøringMed riktig vedlikehold vil Viking-tørrdrakten gi deg mange år med dykkerglede.Når du er ferdig med dykkingen for dagen, skyller du utsiden av drakten grundigmed rent ferskvann. Sørg for å fjerne skitt, sand eller salt som har tørket pådrakten.Vær spesielt nøye med glidelåsen og ventilene. Skyll både ut-ventilenog inflatorventilen med rennende vann. Den foretrukne måten å skylleinflatorventilen på, er å koble den til en lufttilførsel og betjene ventilen mens duspyler den med ferskvann. Lufttrykket vil hindre at det kommer sand og skittinn i ventiltetningene.!! ADVARSEL !!Tørrdraktens ventiler må rengjøres grundig etter hvert dykk på sammemåte som en regulator. Inflatorventiler kan sette seg fast i åpen ellerstengt posisjon grunnet lo, skitt eller hår i ventilen.Hvis innsiden av tørrdrakten har blitt våt, enten fordi drakten lekket eller dusvettet i drakten, spyler du innsiden også. Kjenn etter helt ned i støvlene pådrakten for å sikre at drakten er helt tørr. Hvis det er fuktighet bare i støvlene,skyldes dette trolig svette, noe som bør spyles ut.Bruk en mild løsning av såpe og vann til å vaske latekstetningene påtørrdrakten etter ca. hvert 12. dykk. Kroppsoljer fra huden vil reduserelevetiden til latekstetningene.Når du har spylt drakten, åpner du glidelåsen og henger drakten etter støvleneover en snor eller et tørkestativ på et kjølig sted.! forsiktig !La aldri tørrdrakten ligge i solen.64


stell og vedlikeholdav tørrdraktenNår tørrdrakten er helt tørr på utsiden, kjenner du etter på innsiden av draktenhelt ned til bunnen av støvlene. All fuktighet i drakten må tørkes opp før denkan settes til oppbevaring. Vreng drakten hvis det kreves for at den skal tørke.Når drakten har tørket helt og er vrengt tilbake med riktig side ut, tar dutalkumpulver på begge sidene av latekstetningene. Lukk glidelåsen, og smørden med enten bivoks eller parafinvoks.Rengjør tørrdraktens glidelås én gang hver sesong med en gammel tannbørsteog en fortynnet oppløsning av mild såpe.mer om vedlikehold av glidelåsTørrdraktens glidelås tetter med de indre tennene og gummitetningens flater.Denne tetteflaten krever godt stell og vedlikehold. Hvor lenge glidelåsenvarer og hvor godt den fungerer vil avhenge av hvor flink du er til å ta vare påglidelåsen. De fleste glidelåsproblemer skyldes enten mangel på vedlikeholdeller uriktig vedlikehold. For at tørrdraktens glidelås skal vare lengst mulig,anbefaler vi følgende prosedyrer:1) Før du dykker lukker du glidelåsen og smører den med glidelåsolje, bivokseller parafinvoks kun på de ytre tennene.2) Før du dykker må du forvisse deg om at de indre tennene og tetteflatene påglidelåsen er rene. Hvis de er skitne, rengjør du dem med en tannbørste ogsåpevann.3) Hvis glidelåsen er dekket med sand eller skitt etter et dykk, rengjør du denmed en tannbørste og ferskvann før du forsøker å åpne glidelåsen.4) Når meddykkeren åpner eller lukker glidelåsen, må han passe på så det ikkekommer undertøy inn i glidelåsen da dette vil skade glidelåsen i de flestetilfeller og gjøre at den ikke tetter ordentlig hvis det ikke oppdages.5) Oppbevar alltid tørrdrakten rullet sammen med glidelåsen åpen. Dette vilredusere belastningen på glidelåsen.6) Kontroller glidelåsen for ødelagte, manglende eller skjeve tenner. Dissetilstandene indikerer at glidelåsen er skadet og at den må undersøkes av enViking-forhandler før du bruker drakten igjen.65


stell og vedlikeholdav tørrdraktenBruk aldri aerosolbaserte smøremidler, slik som silikonspray, på glidelåsen.Smør aldri de indre tennene på glidelåsen da det vil samle seg voks og skitt påtennene. Fremmedelementer som fester seg til denne tetningsflaten, vil hindreglidelåsen i å fungere som den skal.legge sammen og oppbevare tørrdraktenForviss deg om at glidelåsen er åpen før du oppbevarer tørrdrakten.Legg drakten på ryggen på gulvet. Legg føttene på drakten inn mot hverandre,og rull sammen drakten fra støvlene og opp. Legg drakten i bagen og oppbevarden på et kjølig, tørt sted, vekk fra enheter som produserer ozon, slik somelektriske motorer, ovner, osv.! forsiktig !Gummitørrdrakten må aldri oppbevares på en kleshenger.! forsiktig !Ozon vil redusere levetiden til latekstetningene.! forsiktig !Ekstrem kulde vil gjøre latekstetningene skjøre.66


stell og vedlikeholdav tørrdraktenavhending av tørrdraktAlle drakter som er ødelagt og ikke kan repareres slik at de består alleinspeksjoner og kontroller som er beskrevet ovenfor, må tas ut av bruk ogavhendes.Riktig avhendingsmåte vil avhenge av lokale forskrifter. Drakten skal generelthåndteres som gummiavfall, og da vil riktig avhendingsmetode normalt væreforbrenning eller søppelfylling.Når det gjelder drakter som er kontaminert med kjemikalier, må du ta ibetraktning de lokale forskriftene som gjelder for de aktuelle kjemikaliene.67


eparere en tørrdraktliming, generelle reglerSå langt det er mulig bør reparasjoner av tørrdrakter utføres av kvalifisertetørrdraktreparatører. Hvis tørrdrakteieren utfører reparasjoner, må hanfølge disse prosedyrene for å sikre at de riktige teknikkene brukes.Ikke pust inn lim eller herder. Se advarslene i denne håndboken og pålimbeholderen.LimBruk bare lim som anbefales av Ansell. Andre limtyper kan skadedraktmaterialet.Av helse-, sikkerhets- og transportårsaker kan ikke Ansell levere lim, spesieltmed akseleratorer. Det kan være nødvendig å skaffe lignende lim lokalt.Det kommer stadig til nye limtyper, så sjekk med kundeservice hvilke limtypersom kan brukes på draktmaterialer slik som polyuretan, nylon, kordura,polyester og VSN.Lim slik som Bostik 2402, Tivofix 8000 eller lignende 2-komponent lim fungerergodt til å feste tetninger osv. til trilaminatmaterialer.Til mindre reparasjoner (lapping) kan du bruke lim (polyuretandrakter) ellervulkaniseringsløsning (gummidrakter) som følger med i Vikings reparasjonssett.Gummilapper og gummiløsning kan også brukes på innsiden av de flestedrakter i trilaminat.68


eparere en tørrdraktForberedelser til liming• Forviss deg om at det skadede området er tørt. Rengjør flaten som skallimes.• Fjern rester av gammelt lim, olje og fett.• Puss alle nye tørrdraktsdeler der limet skal påføres.• Rengjør det pussede området med heptan eller nafta (gjelder ikke fortekstilbasert stoff).Slik blander du Vikings 2-komponentlimLike før bruk skal herderen blandes godt med limet. Tilsett 1 del herder til10 deler lim. (Bruk den medfølgende målekoppen.) Det blandede limet kanbrukes så lenge det er flytende, ca. 2 timer.Liming• Påfør et tynt lag med lim på begge flatene som skal limes. La limet tørke i15 minutter.• Påfør enda et lag med lim, og la det tørke i minst 15 minutter eller til det erklebrig.Nøytralisering• Nøytraliser overskytende lim ved å påføre uparfymert talkumpulver.Herding• Herdetiden vil variere etter romtemperaturen. Ved 20 °C / 68 °F kreves detminst 60 minutter, men reparasjonsområdet bør ikke belastes på 3 timer ogvil være helt herdet på 24 timer.• Hvis det er mulig, bør du unngå å bruke drakten på 24 timer etter en størrereparasjon.!! ADVARSEL !!Limet og herderen kan være helseskadelig ved innåndingeller kontakt med hud eller øyne. Les advarselen nedenfor,og følg instruksjonene på settet.69


eparere en tørrdrakt!! ADVARSEL !!Herder – SkadeligInneholder difenylmetan – 4,4 – diisocyanat og etylacetat.Inneholder isocyanater; se informasjon fra produsenten.Skadelig ved innånding. Irriterende for øynene,åndedrettssystemet og huden. Kan forårsake en brennendefølelse ved innånding. Hvis stoffet kommer i kontakt medøynene, må du umiddelbart skylle med mye vann og kontaktelege.Ved et uhell eller hvis du føler deg dårlig, må du kontakte legeumiddelbart. (Vis frem etiketten hvis det er mulig.) Må barebrukes på godt ventilerte steder.Lim – Skadelig – Svært brannfarligSkadelig ved innånding.Inneholder toluen og butanon. Irriterende for øynene ogåndedrettssystemet. Oppbevar beholderen på et godt ventilertsted. Holdes borte fra antenningskilder – Røyking forbudt. Ikkepust inn damper. Unngå kontakt med øynene. Må ikke tømmesi avløp.Ta forholdsregler når det gjelder statisk elektrisitet.70


eparere en tørrdraktReparasjonsverktøyDisse treverktøyene er praktiske for store reparasjoner av lateksdeler:A. Sylinder med sfærisk topp: Til utskifting av latekshetter og halstetninger.B. Toppet konus: Til utskifting av lateksmansjetter. Alle mål oppgitt i cm ogtommer.71


eparere en tørrdraktTrykktestingFor å finne ut hvor det er lekkasje / skadet område på drakten, kan du utføreen trykktest på følgende måte:1. Tett igjen åpningeneTett igjen halsåpningen, f.eks. ved å plassere en ball med passende størrelse ihalstetningen. Forviss deg om at tetningen strekker seg og griper ballen.Tett igjen mansjettene, f.eks. ved å plassere en tom plastflaske i hver avmansjettene slik at lateksen griper rundt flaskene.2. Fyll med luft og finn lekkasjeneFyll drakten med luft og finn lekkasjen ved å bruke såpevann eller ved å holdedrakten under vann. Merk lekkasjen med et kritt før du slipper ut luften igjen.3. Verifiser reparasjonerNår drakten er reparert, lar du limet herde i 3 timer før du utfører enda entrykktest for å verifisere reparasjonen. De fleste limtyper herder ikke fullstendigfør det har gått ca. 24 timer etter påføring.! forsiktig !Fare for skade på draktmaterialet grunnet overfylling av luft. Du måikke fylle for mye luft i drakten.72


eparere en tørrdraktLapping1. Finn lekkasjenUtfør en trykktest som beskrevet under Trykktesting.2. Rengjøring/pussingDrakten må være tørr.Vask hendene; olje og fett må fjernes. Rengjør det skadede området ved åpusse med sandpapir, og fjern løse partikler. Påfør tre lag med lim, og la dettørke i 15 minutter for hvert lag.3. LappingVelg en lapp med passende størrelse, og ta av underlagsfilmen. Påførvulkaniseringsløsning (gummidrakter) eller to lag med lim (polyuretandrakter)på lappen og drakten. La tørke og legg lappen over det skadede området.Gummilapper vil også fungere på enkelte trilaminatmaterialer, slik sompolyester og VSN. Det er ikke sikkert de fungerer like godt på nylon.Trilaminatdrakter lappes på den innvendige flaten. Bruk gummiløsning.4. Feste lappenBruk en rull på det limte området for å presse ut eventuelle luftbobler, ogforviss deg om at flatene hefter godt til hverandre. Vær spesielt nøye medområdene der de limte delene krysser teip.5. Talkumpulver (kun gummidrakter)Nøytraliser overskytende løsning med uparfymert talkumpulver.6. Verifiser reparasjonerNår drakten er reparert, lar du limet herde i 3 timer før du utfører enda entrykktest for å verifisere reparasjonen, som beskrevet under Trykktesting.73


eparere en tørrdraktutskifting av lateksmansjetterSå langt det er mulig bør reparasjoner av tørrdrakter utføres av kvalifisertetørrdraktreparatører. Hvis tørrdrakteieren utfører reparasjoner, må hanfølge disse prosedyrene for å sikre at de riktige teknikkene brukes.Forberedelser til liming1. Fjern teipenPå drakter med teip rundt lateksmansjettene fjerner du teipen medrengjøringsløsemidler. Bruk heptan eller nafta.!! advarsel !!Fare for øyeskader ved kontakt med løsemiddel. Bruk godkjentevernebriller til å beskytte øynene.2. Fjern mansjettenStrekk lateksen til det gamle limet slipper taket.3. Puss den nye lateksenPuss den nye lateksen 20 mm (3/4'') på innsiden, og når det brukes teip12 mm (1/2'') på utsiden også.Puss også ermet på drakten 25 mm (1'').4. Rengjør med løsemiddelRengjør alle flatene som skal limes. Bruk heptan eller nafta.Liming1. Påfør to lag med limPåfør to lag med lim med 15 minutters tørketid for hvert lag, både på innsidenav den nye lateksmansjetten og på utsiden av ermet.Trilaminatmaterialer slik som nylon, kordura eller VSN vil kreve flere lag med limda det synker inn i overflaten.74


eparere en tørrdrakt2. Fest den nye lateksmansjettenBruk en flaske eller en rund trekloss inni ermet som form for å forenklemonteringen av de nye lateksmansjettene.Sett på den nye lateksmansjetten. Unngå å strekke lateksmansjetten. Fest denved å bruke to motsatte punkter, og jobb deg rundt én side om gangen. (Draden løs og start forfra hvis den blir ujevn).Det må ikke forekomme rynker eller bretter, lateksen skal ligge jevnt langsmansjetten.Når lateksen sitter som den skal, fester du den ved å presse godt med rullen.3. Når det brukes teip, påfører du to lag med lim på det aktuelle området,på utsiden. Trilaminatmaterialer kan trenge flere lag med lim.4. Påfør teipenPåfør teipen dels på drakten og dels på lateksmansjetten for å dekke skjøtenmellom lateksen og draktmaterialet. Stryk ut med en rull. Overlapp tekstilteip.5. Påfør talkumpulverNøytraliser overskytende lim med uparfymert talkumpulver, spesielt påinnsiden av lateksdelen.6. Verifiser reparasjonerNår drakten er reparert, lar du limet herde i 3 timer før du utfører enda entrykktest for å verifisere reparasjonen, som beskrevet under Trykktesting.75


eparere en tørrdraktServiceLa en autorisert Viking-forhandler utføre service på tørrdrakten, ventilene,inflatorslangen, glidelåsen og tetningene på regelmessig basis og for merkompliserte reparasjoner. Det må utføres minst én service per år, men ofterehvis drakten brukes mye.! forsiktig !Fare for alvorlige skader på tørrdrakten eller utstyret, som kanføre til funksjonssvikt hvis det ikke utføres regelmessig service pådrakten. Det må utføres service på drakten selv om den ikke brukesregelmessig.76


dykking i forurenset vanndykking i forurenset vannForordMålet med dette kapitlet er å gi deg informasjon om Viking tørrdrakter som dutrenger for å ta kvalifiserte beslutninger for å sikre beskyttelse for personersom dykker i forurensede vannmiljøer. I enkelte situasjoner vil den bestebeslutningen være å ikke dykke.!! advarsel !!Dykking i forurenset vann bør unngås der dette er mulig. Hvis du ikkeer opplært til denne typen dykkeoperasjoner, må du ikke utføre dem.Dette kapitlet gir ikke all informasjonen eller opplæringen som trengs forå kunne planlegge en dykkeoperasjon. Dykkerlederen og dykkeren må taansvaret for sikkerheten til dykkeren, basert på en risikovurdering av defaktiske forholdene på dykkestedet.Dataene i dette dokumentet bygger på tester utført under kontrollertelaboratorieforhold, ikke under faktiske dykkeforhold. Brukeren må vurderegyldigheten av disse testresultatene med tanke på de forventede forhold.Testresultatene er spesifikke for Viking-materialer og -komponenter. Det kanikke gjøres sammenligninger med ytelsen til andre produsenters dykkerutstyr.77


dykking i forurenset vannForeslåtte dykkesystemerFølgende dykkesystemer gir varierende grad av beskyttelse. Det finnesbruksområder, miljøer og kjemikalier som disse systemene ikke egner seg for.Det er ansvaret til dykkerlederen og dykkeren å gå gjennom de tilgjengeligedataene og verifisere at systemet egner seg for den tilsiktede bruken.Viking HDS 1000, HD 1500 eller Pro HD• Festet vulkanisert gummitørrhette (Magnum eller Turbo)• Festet mansjettringsystem eller Viking bajonetthanskesystem• Festede tørrhansker (se nedenfor)• Heldekkende maske med positivt trykksystem og doble ut-ventilerViking HDS 1500 eller Pro HD med hjelmholder og ventiler• Festet mansjettringsystem eller Viking bajonetthanskesystem• Festede tørrhansker (se nedenfor)• Demand-hjelm og doble ut-ventiler i draktenViking HDS 1500, HD 1500 eller Pro HD med hjelmholder(ingen halstetning eller ventiler)• Festet mansjettringsystem eller Viking bajonetthanskesystem• Festede tørrhansker (se nedenfor)• Free Flow-hjelm (luft fritt inn)HanskerHDS-gummivotter (2-fingers og 3-fingers gummivotter) anbefales for dykkingi forurenset vann. De er laget av samme materiale og gir samme beskyttelsesom Viking HDS-drakt.78


dykking i forurenset vannEN 14225-2 valgfri godkjenning for farlige materialerAlle tørrdrakter må testes og sertifiseres iht. EN 14225:2-2005. Hvistørrdrakten skal brukes til dykking i forurenset vann, må de også være testetfor farlige materialer.Tabellen over kjemiske grupper for testing av farlige materialer, er som følger:Kategori Symbol Kjemikalie CAS-nr. KjemiskfamilieSyrer Ac H 2SO 450 % (vannholdig) 7654-93-9 UorganisksyreBaser Bs NaOH 50 % (vannholdig) 1310-73-2 AlkaliskløsningPolart Ps Isopropanol 67-63-0 AlkoholløsemiddelVæske B - 70 %Petroleumisooktan/30 % toluenFyringsoljer F Væske F - 80 %parafinolje/20 %Diesel/flybensin1-metylnaftalenMERK: Fyringsoljene B og F er beskrevet i ISO 1817:1999Det testes for gjennomtrengning (ISO 6529) i draktmaterialet og "kritiskeområder", inkludert glidelås. Sømmene testes også. Drakten klassifiseresderetter med en beskyttelsesindeks som følger (minste akseptablegjennombruddstid er 20 minutter):Lavbeskyttelsesindeks:Høybeskyttelsesindeks:20–60 minutter> 60 minutterTestresultatene er gitt nedenfor.79


dykking i forurenset vannTestresultater for Viking HDSKJEMISKGJENNOMTRENGINGSTID BT*(MINUTTER)MATERIALE SØM GLIDELÅSSvovelsyre, H 2SO 450 % (vannholdig)> 480 > 480 > 480 HøyNatriumhydroksid,NaOH 50 %> 480 > 480 > 480 Høy(vannholdig)Isopropanol > 480 > 480 > 480 HøyToluen 0,05 %(vannholdig)> 480 > 480 > 480 HøyVæske B 127 126 48 Høy/lavVæske F > 480 > 480 > 480 HøyTestresultater for Viking HD 1500 og Pro HDKJEMISKGJENNOMTRENGINGSTID BT*(MINUTTER)MATERIALE SØM GLIDELÅSEN 14225-2BESKYTTEL-SESINDEKSEN 14225-2BESKYTTEL-SESINDEKSSvovelsyre, H 2SO 450 % (vannholdig)> 480 > 480 > 480 HøyNatriumhydroksid,NaOH 50 %> 480 > 480 > 480 Høy(vannholdig)Isopropanol > 480 > 480 > 480 HøyToluen 0,05 %(vannholdig)> 480 > 480 > 480 HøyVæske B 42 38 48 LavVæske F 309 135 > 480 Høy80


dykking i forurenset vannTestresultater for Viking Protech/Combat BE NavyKJEMISKGJENNOMTRENGINGSTID BT*(MINUTTER)MATERIALE SØM GLIDELÅSEN 14225-2BESKYTTEL-SESINDEKSSvovelsyre, H 2SO 450 % (vannholdig)> 480 > 480 > 480 HøyNatriumhydroksid,NaOH 50 %> 480 > 480 > 480 Høy(vannholdig)Isopropanol > 480 > 480 > 480 HøyToluen 0,05 %(vannholdig)> 480 > 480 > 480 HøyVæske B 48 32 48 LavVæske F 355 121 > 480 Høy* GB-tid = Gjennombruddstid81


dykking i forurenset vannDekontaminasjon – Anbefalinger og betraktningerDekontaminasjon skal utføres på stedet når en tørrdrakt har vært eksponertfor, eller kan ha vært eksponert for, farlige materialer. Dekontaminasjonenskal utføres på stedet mens drakten er på for å redusere faren for muligkontaminasjon av dykkeren under avkledning.På grunn av det store antallet kjemikalier og deres forskjelllige egenskaper,finnes det ingen sikker dekontaminasjonsprosedyre. Den beste måtenå dekontaminere på må vurderes for det aktuelle kjemikaliet. Dennebeslutningen kan bare tas av personer med opplæring på dette og som hargode kunnskaper i kjemi.Hvis ingen har slik kunnskap, skal dekontaminasjonen minst bestå avskylling av drakten med vann og lett børsting med en myk børste medSimple Green (10:1 vann + Crystal Simple Green eller Simple Greenuniversalrengjøringsmiddel). Denne prosessen skal gjentas minst to ganger.Det må tas hensyn til helsen og sikkerheten til dykkeren, både under ogetter dekontaminasjonen, og helsen og sikkerheten til den som påførerdekontaminasjonsmiddelet.Når dykkeren har tatt av seg tørrdrakten, skal den legges i en egnet beholderfor påfølgende rengjøring, ytterligere dekontaminasjon, inspeksjon elleravhending.InspeksjonDet skal vurderes om det er behov for ytterligere dekontaminasjon hvistørrdrakten skal brukes igjen etter at den er eksponert for farlige materialerog dekontaminert. Det er viktig å utføre en grundig visuell inspeksjonav dykkerutstyr som er brukt i forurenset vann så snart utstyret er blittkontaminert.Under inspeksjonen skal dykkeren se etter følgende:• Skjørheten til materialet• Fargeendringer i materialet• Oppsvulmet materiale82


dykking i forurenset vannHvis du oppdager en av disse tilstandene, bør du umiddelbart få mistanke omat utstyret er skadet, og det bør ikke brukes igjen uten ytterligere undersøkelseav Ansell Protective Solutions AB. Ytelsen kan imidlertid ikke garanteres barefordi utstyret ser ut til å være i god stand.!! advarsel !!Det er ikke alltid mulig å identifisere skader på dykkerutstyr grunneteksponering for kontaminanter gjennom visuell inspeksjon. Manmå alltid være forsiktig med å bruke utstyr som tidligere har værteksponert for kjemiske miljøer.Vurderingen skal ta hensyn til alvorligheten av den kjemiske eksponeringen,inkludert faktorer som:• Eksponeringens varighet• Konsentrasjonen av farlige materialer• Toksisiteten til de farlige materialene• IDLH-, PEL-, TLV*-anbefalinger• Om materialet tas opp i huden og/eller er kreftfremkallende• Akutt og systemisk toksisitet (gift, antatt kreftfremkallende,kreftfremkallende, fostermisdannende)Vurderingen skal ta hensyn til det kjemiske slektskapet mellom de farligematerialene og tørrdrakten, inkludert:• Gjennombruddstider• Gjennomtrengingsevne• Misfarging eller andre utslag av kontaminasjonen• ForringelseHvis du er i tvil om tørrdrakten kan brukes mer, bør du kontakte AnsellProtective Solutions AB for konsultasjon. Vennligst ring for å få autorisasjon førdu returnerer en drakt.83


dykking i forurenset vann*IDLH: Immediately Dangerous to Life and Health. Miljøer som umiddelbart kan sette liv oghelse på spill.PEL: Personal Exposure LimitTLV: Threshold Limit Value. Spesifiserer den øvre grensen for et toksisk stoff som en“gjennomsnittlig” person med rimelig god helse kan utsettes for på daglig basis utennegativ påvirkning. Disse normene defineres og revideres årlig av American Conference ofGovernmental Industrial Hygienists.!! advarsel !!Dykking i forurenset vann bør unngås der dette er mulig. Hvis du ikkeer opplært til denne typen dykkeoperasjoner, må du ikke utføre dem.Dataene i dette dokumentet bygger på tester utført under kontrollertelaboratorieforhold, ikke under faktiske dykkeforhold. Brukeren må vurderegyldigheten av disse testresultatene med tanke på de forventede forhold.Testresultatene er spesifikke for Viking-materialer og -komponenter. Det kanikke gjøres sammenligninger med ytelsen til andre produsenters dykkerutstyr.Det finnes bruksområder, miljøer og kjemikalier som disse systemene ikkeegner seg for. Det er ansvaret til brukeren å gå gjennom de tilgjengeligedataene og verifisere systemet for den tilsiktede bruken.84


viking varmtvannsdraktviking varmtvannsdraktViking varmtvannsdrakt er IKKE en tørrdrakt, og har andre bruksområder. Envarmtvannsdrakt er designet for langvarig eller metningsdykking i kalde ellerkjølige vanntemperaturer. En varmtvannsdrakt kan brukes til 4–6 timers arbeidi vannet, og/eller tilsvarende lang tid i en dykkerklokke.Design, komponenter og tilbehørEn varmtvannsdrakt er laget av fleksibelt VSN-materiale som er tynt ogslitesterkt. VSN-materialet vil ikke krympe under vanlig tørking.Drakten har en nylonglidelås foran for enkel av- og påkledning. Envarmtvannsdrakt har ingen tetninger. Drakten har en gummislange på innsiden,med hull fordelt langs slangen. Slangen festes til en varmtvannsventil somsitter på høyre hofte på drakten.Ventilen er en enkel AV/PÅ-ventil som lar dykkeren slippe vann inn og rundti drakten, eller slippe ut vannet hvis han blir for varm. Innløpsventilen er enstandard banjokobling, som festes til en QD 1/2'' MPT-kobling som sitter påvannforsyningsslangen. Ventilen har en WP på 30 bar ag en maksimal WP på40 bar.En varmtvannsdrakt skal brukes med varmtvannshansker og -støvler, somselges separat, og som festes til drakten med borrelås på drakten og hanskeneog støvlene.Varmtvannsdrakter brukes generelt sammen med en luftforsynt hjelm ellermaske, og vil derfor være overflateforsynt. Vanlige begrensninger for bruk(pusteluft eller -gass) vil gjelde alt etter hvilken dybde drakten skal brukes på.!! advarsel !!Se side 15 med unntak av punkt 585


viking varmtvannsdrakt!! advarsel !!En varmtvannsdrakt må brukes sammen med foring forvarmtvannsdrakt. Denne vil eliminere varme punkter som kanforårsake hudforbrenninger, og vil gi dykkeren litt termisk isolasjonhvis varmtvannstilførselen skulle svikte.StørrelserViking varmtvannsdrakter kan fås i følgende størrelser: SML, MED, LGE, EXL,SM Tall, MED Tall, LG Tall og EX Tall. Se http://protective.ansell.com for merinformasjon om størrelser.Komponenter som leveres med drakten• Bæreveske• Brukerhåndbok• ReparasjonssettValg og tilpasning av varmtvannsdraktDrakten bør prøves på over undertøyet som skal brukes for å sikre fullbevegelsesfrihet. Se Valg og tilpasning av tørrdrakt.Av- og påkledningTa på buksedelen først. Åpne den midtre nylonglidelåsen, før bena inn ibuksebena og dra opp til brystet. Før inn armene en om gangen. Lukk denmidtre glidelåsen. Fest varmtvannsslangen til ventilens banjokobling. Feststøvlene med borrelåsen og til slutt mansjetthanskene med borrelåsen.Avkledningen skjer motsatt vei av påkledningen.LagringDrakten skal tørkes helt mellom dykkene. Drakten oppbevares enten på enkleshenger vekk fra sollys eller rulles løst opp og legges i en bag vekk fra varmeog sollys.86


viking varmtvannsdraktInspeksjonFør og etter hvert dykk skal drakten inspiseres for skader på glidelåsen, AV/PÅ‐ventilen og de innvendige og utvendige vannslangene. Eventuelle skaderskal evalueres for å sikre at drakten kan brukes. Hvis du er i tvil, må du ikkebruke drakten.RengjøringDrakten skal vaskes med rent vann eller en mild såpeløsning etter bruk isjøvann.AvhendingEtter endt levetid skal drakten avhendes iht. lokale forskrifter. Drakten skalgenerelt håndteres som gummiavfall, og da vil riktig avhendingsmetodenormalt være forbrenning eller søppelfylling. Ventilen skal fjernes først ogkastes for seg.87


88viking varmtvannsdrakt


viking tørrdrakteri trilaminat og puStørrelserAlle drakter er tilgjengelige i en lang rekke størrelser som er like for kvinner ogmenn. Hver drakt har sine egne størrelser; disse er forskjellige for X-treme-,VTS- og VSN-drakter. Du kan se disse på websiden http://protective.ansell.com.Komponenter og tilbehørAlle draktkomponenter i trilaminat er de samme som for gummidrakter.Tilbehøret er det samme som for gummidrakter, bortsett fra festet forgummihettene, f.eks. modellene Turbo og Magnum.Trilaminatdrakter kan utstyres med hjelmholdere, men ikke for dykking inukleære aktiviteter eller i kjemisk forurensede vann.BruksanvisningBruksanvisning, av- og påkledning, avhending, rengjøring, oppbevaring osv.gjelder iht. de generelle instruksjonene i denne håndboken, med unntak avdykking i forurenset vann.90


viking tørrdrakteri trilaminat og puVTS/VSN åpning foran91


viking tørrdrakteri trilaminat og puVTS/VSN åpning bak92


viking redningsdrakterVIKING REDNINGSDRAKTERAnsell Protective Solutions AB har lansert en serie med redningsdrakterprodusert av lette, men slitesterke trilaminatmaterialer, like de som brukes iViking tørrdraktprodukter.Viking SRS-drakter er designet for bruk i situasjoner med flom og nødredningeri vann. Draktene fås i en rekke materialvekter og spesifikasjoner og egner segfor grupper slik som utrykningsmannskaper og teknikere.Redningsdrakter er IKKE dykkerdrakter og er ikke beregnet for slik bruk.De produseres ved å bruke de samme produksjonsmetodene, men er ikkeutstyrt med noen form for ventiler. All informasjon og alle instruksjonersom er gitt i denne håndboken, gjelder for SRS-draktene, med unntak avdykkerinstruksjoner og informasjon som angår ventilkomponenter.!! advarsel !!Viking SRS er ikke en personlig flyteinnretning og må brukes med enhensiktsmessig personlig flyteinnretning der dette kreves.Viking SRS-drakter er sertifisert iht. de grunnleggende kravene i EUdirektivetfor personlig beskyttelsesutstyr og er testet iht. gjeldende deler avEN ISO 15027-1.DraktmaterialeViking SRS er tilgjengelig i følgende materialkombinasjoner:Kordura/butyl/polyesterNylon/butyl/nylonDet tilbys en rekke materialvekter.StørrelserViking SRS-drakter er tilgjengelige i en lang rekke størrelser som er like forkvinner og menn. Du finner størrelsesoversikter på websiden http://protective.ansell.com.Du bør prøve på deg drakten for å sikre optimal bevegelsesfrihet.93


94viking redningsdrakter


viking redningsdrakterDesign, komponenter og tilbehørViking SRS-drakter er alle modeller med åpning foran og har enten regulerbareller ikke-regulerbar overdel.En SRS-drakt består av draktmateriale. Glidelås med middels vekt,glidelåsklaff, mansjetter og halstetninger i lateks eller neopren, skrittstropp(kun på drakter med regulerbar overdel), neoprenstøvler, sikkerhetsstøvler ellerlateks- eller materialsokker for bruk i støvler.Tilbehør inkluderer hanskeringsystemer, bajonetthanskeringer, lommer oghetter.SRS-drakter er designet for bruk sammen med egnet undertøy for isolasjon.Selve tørrdrakten gir ingen isolasjon.!! advarsel !!Det er viktig at du regulerer isolasjonen etter miljøforholdene der dudykker. Overoppheting er ekstremt farlig. Det kan føre til utmattelse,besvimelse og i sjeldne tilfeller dødsfall.InspeksjonFør hver gang du bruker drakten må du inspisere den for hull eller punkteringeri draktmaterialet. Glidelåsen og tetningene skal inspiseres for hull, revner ellerforringelse. Eventuelle feil skal repareres før videre bruk.Slik tar du på en Viking SRSInstruksjonene for av- og påkledning er de samme som for en dykkerdrakt.VedlikeholdProsedyrene for vedlikehold, rengjøring, oppbevaring og avhending er desamme som er beskrevet i kapitlet om dykkerdrakter.95


tilleggtillegg: kundeinformasjon som skal gis påutsalgsstedetIht. EN 14225-2 og EN 14225-3 gir vi følgende informasjon som skal gjørestilgjengelig på utsalgsstedet.Risikoer, betingelser og begrensninger for brukSe informasjonen i følgende avsnitt:• ADVARSEL! på side 15 i denne håndboken. Punkt 5 (oppdriftskontroll)gjelder ikke for varmtvannsdrakter.• Sikkerhetsinstruksjoner på side 13 i denne håndboken. Punkt 2, 5 og7 gjelder ikke for varmtvannsdrakter.• Advarsel om allergiske reaksjoner på side 14 i denne håndboken.StørrelsesangivelseFor størrelser kan du se merkingen i drakten, som er forklart på side 9 i dennehåndboken. Du finner tabeller med tilgjengelige størrelser på http://protective.ansell.com. Se også Valg og tilpasning av tørrdrakt på side 17 i dennehåndboken.KompatibilitetTørrdrakter med halstetting og mansjetter i lateks kan kombineres med hetteog hansker etter eget valg. Faste hansker og hetter må være Viking.Inflatorslangen er produsert med UNF 3/8'' kobling og er kompatibel med allestore pusteapparater for dykking.Varmtvannsdrakter – se side 85.96


97notater


98notater


Ansell Protective Solutions ABJohan Kocksgatan 10, SE-231 81 Trelleborg, SverigeTlf.: +46 410 510 00, Faks: +46 410 518 50http://protective.ansell.com | orderprotective@eu.ansell.com© Ansell Protective Solutions AB 1104-2. Kan endres uten varsel.

More magazines by this user
Similar magazines