Ã¥rsplan Moelv 2013.pdf - Ringsaker kommune

ringsaker.kommune.no

Ã¥rsplan Moelv 2013.pdf - Ringsaker kommune

2013/2014SAMVÆRIUNDRING OGGLEDEBARN OG VOKSNELEKER OG LÆRER


Velkommen til Moelv barnehageVi ønsker alle barn og foreldre velkommen til et nytt barnehage år.Vi gleder oss til å ta fatt på et nytt år sammen med barna!I Moelv barnehage har vi tre avdelinger for barn i alderen 3-6, og to småbarnsavdelinger med barn i alderen 0 -3 år.Vi ønsker et tett samarbeid med dere foreldre, både i forhold til det daglige arbeidet og innspill til de ulike tema ogsatsningsområdene vi har valgt. Selv om temaene er planlagt, tar vi gjerne imot forslag og ønsker om arbeidsmåter.Hvis det er noe dere er misfornøyde med, eller noe dere lurer på, så ta kontakt med oss.Årsplanen vår er laget som kalender. Den ønsker vi at dere har på veggen, slik at dere lett kan følge med på hva viarbeider med i barnehagen hver måned. Her er alle spesielle dager som er fastsatt, satt inn på de forskjelligemånedene.( bl. a. planleggingsdagene da barnehagen er stengt.) I årsplanen er temaene grovplanlagt med mål ogarbeidsmåter. Dere vil i tillegg få utdelt månedsplaner hver måned, der aktivitetene for perioden er lagt inn.I forkant av hvert tema planlegger vi mer detaljert hva som skal foregå. Disse planene er hovedsaklig etarbeidsredskap for personalet, men dere må gjerne se og komme med innspill.Tlf: 62367303E-mail-adresse: postmottak.moelv.barnehage@ringsaker.kommune.noBarnehagens hjemmeside:http://www.ringsaker.kommune.no/bh/fossen_moelv_fagernesHer vil dere finne barnehagens årsplan, nyheter og etter hvert en del andre ting. Hjemmesiden er under oppbygging.Telefon til avdelingene:Kløverstua: 46 88 66 01Fururabben: 46 88 22 04Skaugum: 46 89 05 87Nøtteliten: 46 90 10 04Maurtua: 90 73 64 24


BEMANNINGFossen, Moelv og Fagernes barnehage er en resultatenhet, med en barnehageleder og en assisterende barnehageleder.Hver avdeling har en pedagogisk leder i 100 % stilling og to assistenter, hver med 100 % stilling. Noen av de ansatte harreduserte stillinger, der det er satt inn vikarer. I tillegg til grunnbemanning har vi ekstra tilsatt personale for å kunneivareta barn med spesielle behov. Det kan variere mellom barneveileder, førskolelærer og spesialpedagog.Stillingsprosenten varierer også fra år til år etter behov.ANSATTE 2012/2013Barnehageleder: Gunn Bjerke 100% stillingAssisterende barnehageleder: Marianne Støvneng Olsen 100 % stillingArbeidsleder: Elin Karlsen Ekern 50 % stillingSekretær: Eli Børresen 32 % stillingSekretær: Randi Pettersen 10% stillingSpesialpedagog:Hege LundStøttepedagog: Solveig Flenvold 50 % stillingEkstra barneveileder: Agnieszka Kiljan 40% stilling


AVDELING KLØVERSTUAAVDELING FURURABBENPedagogisk leder: Tone Berglund Melum Pedagogisk leder: Marte SkansbergBarneveileder: Inger Tranget Barneveileder: Tone LudvigsenBarne og ungdomsarbeider: Elisabeth JohansenBarne og ungdomsarbeider: Gunhild BratbergStøttepedagog: Solveig Flenvold Ekstra barneveileder: Agnieszka KiljanAVDELING SKAUGUMPedagogisk leder:Barneveileder:Barneveileder:Ekstra barneveiledere:Lise Krogsrud er stedfortreder på begynnelsen av åretHilde Solhaug KarlsenLise KrogsrudAgnieszka Kiljan og Annegret KellmannAVDELING MAURTUAPedagogisk leder:Barne og ungdomsarbeiderBarneveileder:Mette Sandsengen JansenElin Angell OlsenKari Synøve SkarAVDELING NØTTELITENPedagogisk leder:Førskolelærer:Barne og ungdomsarbeider:Fagarbeider:Øyvind VigdalKristin Snekkersveen HagenØyvind SkogenTone Karlsen


BARNEGRUPPENEKLØVERSTUAKasper SkaraasenAndreas JensenJacob Helgaker AamotEmilie Allergodt AamodtTeodor SimensenMohammed AmerZahrah Jannicke BrinkmannErik M RostadEspen B TangenDennis Moen ØsterengLeander MichelsenDenija BartusauskaThea H AamotArij HamedMats Berge LarsenThea Unni ForbergMajken SandsengenJonathan Kevin Fors28.10.0705.11.0818.04.0804.10.0808.09.0805.08.0814.12.0822.04.0931.12.0917.07.0915.01.0911.01.0912.11.0920.01.0923.08.0923.06.1021.01.1025.07.105 dager pr uke5 dager pr uke5 dager pr uke5 dager pr uke5 dager pr uke5 dager pr uke5 dager pr uke2/3 dager pr uke5 dager pr uke5 dager pr uke5 dager pr uke5 dager pr uke5 dager pr uke5 dager pr uke4 dager pr uke5 dager pr uke5 dager pr uke5 dager pr ukeFURURABBENAmarti BuliNiclas BakkenAngelica NguyenDaniel GutuenEmil Haaland AndreassenHenrik Berg SveenMille B RingenSina HavikDennis Hagen TillerStorm FløtreNatalie Flaten LøkkenNadeen Ahmed EshaatIlaf HamedOliwier GawronskiBjarnar GladhaugWiktoria LewandowskaEven KristensveenLeah Madelen Bergersen27.11.0805.04.0815.07.0807.03.0820.06.0801.01.0907.01.0905.02.0905.08.0904.02.0929.10.0907.12.0901.01.1022.04.1022.10.1027.03.1007.11.1022.11.105 dager pr uke5 dager pr uke5 dager pr uke5 dager pr uke5 dager pr uke5 dager pr uke5 dager pr uke5 dager pr uke5 dager pr uke5 dager pr uke5 dager pr uke2/3 dager pr uke5 dager pr uke5 dager pr uke5 dager pr uke4 dager pr uke5 dager pr uke3 dager pr uke


SKAUGUMAnniken J HansenIda Sofie UglarInez Ailen BaksetersveenNoah Karlsson- UlvenEir Linnea GladhaugRonja Helen HeitmannMina Elise G KløvstadLine KristensveenAlexander GullaEdward ThoresenSiri Johansen24.02.0804.01.0802.01.0804.09.0827.12.0803.10.0824.02.0921.03.0928.03.0918.06.0910.06.095 dager pr uke5 dager pr uke5 dager pr uke5 dager pr uke5 dager pr uke5 dager pr uke4/3 dager pr uke5 dager pr uke5 dager pr uke5 dager pr uke5 dager pr ukeVegard Krogsrud GrønbakkenOcean DobsonVegard Krogsrud GrønbakkenNatan Eremias AbateKjell Jacob MoholtAlbert Nysveen LøvholmAlva SønstebyKayyo Kissi BuliAlma Havik07.07.0907.12.0907.07.0927.10.0919.05.0928.07.0912.11.1022.05.1008.12.105 dager pr uke5 dager pr uke5 dager pr uke2/3 dager pr uke5 dager pr uke5 dager pr uke5 dager pr uke5 dager pr uke5 dager pr ukeMAURTUANØTTELITENNathanielLinea FlensborgLucas Gunnar BorchgrevinkTorjus SimensenJonatan Haaland AndreassenLeandra Betina RoghellJenny Maria FarbergshagenMilla Berge LarsenIne Hilmie HavikThomas LeitheChevy Emilsen Syversen05.05.1001.12.1022.07.1115.06.1113.05.1123.07.1111.09.1114.03.1107.05.1213.02.1227.01.125 dager pr uke4 dager pr uke5 dager pr uke5 dager pr uke5 dager pr uke4 dager pr uke5 dager pr uke4 dager pr uke5 dager pr uke5 dager pr uke3 dager pr ukeOlvar Alarik OpphusNiclas Solbakken DalbyVetle Øyen JostadMari Leonie SieberKerim DibirovJenny Lanojan RosenborgLeif kristoffer MoholtAndre SjøholtAlf Sønsteby BorgedalEdgar Nysveen LøvholmEmilie Tiller HagenEmma Margrethe JakobsenAmalie Mediaas HjeldeOle Fredrik Foss12.12.1003.10.1020.04.1108.08.1126.08.1121.06.1111.05.1108.11.1102.05.1205.08.1224.04.1224.05.1215.08.1220.07.125 dager pr uke5 dager pr uke5 dager pr uke5 dager pr uke5 dager pr uke5 dager pr uke5 dager pr uke5 dager pr uke5 dager pr uke5 dager pr uke5 dager pr uke5 dager pr uke5 dager pr uke5 dager pr uke


Hva som påvirker barnehagens innholdBarnehageloven og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er hovedsakelig de lovverk vi har å forholde oss til når viplanlegger barnehagens virksomhet.Rammeplanen sier at barnehagen skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg, lek og læring er sentrale deler.Sosial og språklig kompetanse, samt sju fagområder er en viktig del av barnehagens læringsmiljø.De sju fagområdene vi er:Kommunikasjon, språk og tekstKropp, bevegelse og helseKunst, kultur og kreativitetNatur, miljø og teknikkEtikk, religion og filosofiNærmiljø og samfunnAntall, rom og formRingsaker kommunes satsingsområder og foreldrenes ønsker for innholdet i barnehagen, er også svært viktigå ha med når vi legger planer . På foreldermøtet i april har vi derfor en bolk med ønsker for neste barnehageår.Brukerundersøkelsen som gjennomføres i februar/ mars gir også viktig informasjon.Ringsaker kommune har som mål at:”alle familier får et formålstjenlig og kvalitativt godt tilbud”Ett av tiltakene er satsing på kvalitet i form av utviklingsarbeid og utarbeidelse av kvalitetsdokumenter.Kvalitetsdokumenter er forpliktende dokumenter på hva vi har bestemt at en situasjon skal inneholde for at kvaliteten skalvære god. Hensikten med dette er at personalet skal ha felles forståelse av det arbeidet vi gjør, og forståelse for hva somgir kvalitet er i en hver situasjon. Vi har utarbeidet kvalitetsdokumenter over:


Garderobesituasjonen / påkledningUtelekenPersonalmøter/PlanleggingsdagerFrilek inneFormiddagsmåltidForeldresamtalerBringe- og hentesituasjonenDe som ønsker det kan få kvalitetsdokumentene utdelt. Vi vil revidere dokumentene med jevne mellomrom, og gjørenødvendige forbedringer


MÅL, ARBEIDSMÅTER OG SATSNINGSOMRÅDERFOR MOELV BARNEHAGE 2012-2013HOVEDMÅL:Alle barn skal styrke sin identitet og utvikle et positivt selvbilde.For å nå dette målet mener vi at barna trenger:OmsorgGod sosial kompetanseKunnskap og ferdigheter


Med omsorg mener vi at alle barni Moelv barnehage:skal få sunn mat, nok søvn og hvile, frisk luftskal ha hensiktsmessig påkledning i forhold til væropplever at deres individuelle behov ivaretas.skal møtes med respekt og en anerkjennende holdningskal oppleve nærhet og oppmerksomhet.får bekreftelse på følelsene sineblir hørt og har medbestemmelse i egen hverdagopplever at de er betydningsfulle menneskerMed god sosial kompetanse mener vi atbarna:skal få erfaring med å omgås andre på en god måteskal bli kjent med egne følelser, og lære seg åsette seg inn i andres behovskal få positive tilbakemeldinger på seg selvog reelle tilbakemeldinger på det de gjørskal få øvelse i å hjelpe, oppmuntre og dele med andreskal få øvelse i å håndtere konflikter på en god måteskal få øvelse i å kontrollere handlingene sineskal få øvelse i å vente på turMed kunnskap og ferdigheter mener viat alle barn i Moelv barnehage:skal få øvelse i å kle på og av seg selv.skal få øvelse i å smøre maten sin selv, og ha godbordskikkskal få øvelse i å holde orden rundt segskal lære om seg selv og sine omgivelserskal få utvikle motoriske ferdigheterskal lære om verden vi lever i.skal utvikle et godt språk og få øvelse i åkommunisere godt med andre.


For å kunne gi barna dette trenger vi:Gode voksenmodellerogEt godt tilrettelagt miljø for lek og læring.Lek og læring:Lek er barnehagens viktigste aktivitet. Hos barn i førskolealder foregår det meste av læringen gjennom lek og opplevelser.Barn lærer og utvikler en sammensatt kompetanse gjennom å leke. Lek er morsomt og det er en del av barnekulturen.Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel, og meningsskaping i barnehagen.I samhandling med hverandre legges grunnlaget for læring og sosial kompetanse. Barnehagen må legge til rette for variertlek, både gjennom fysiske forhold og måten vi organiserer dagene. Personalet må inspirere, oppmuntre og støtte barna i lekenslik at alle barna får gode erfaringer og opplevelse av mestring i samspill med andre.Lekens betydning:Først og fremst gir leken glede. Barn leker fordi det er morsomt.Leken kan være en problemløser. Barn bruker leken til å bearbeide det som er vanskelig.Leken fremmer barns utvikling på alle områderLeken styrker barns identitet og selvfølelseGjennom leken får alle barn opplevelse av å mestre noe


Gode voksenmodeller:Den aller viktigste faktoren for kvaliteten på barnehagetilbudet er barnehagens personale. De voksnes holdninger og væremåteer grunnleggende i alt som foregår i barnehagen. Vi har laget noen kriterier for hvordan voksne i barnehagen vår skal væreoverfor barna:o Vi skal formidle en anerkjennende holdning i samspill med barna.Med det mener vi at alle skal formidle en grunnleggende holdning av respekt for andre mennesker som egne individermed rettigheter, integritet, og egen identitet. Relasjonen skal bygge på likeverd mellom store og små.o Vi skal være bevisst på hvordan vi utøver vår rolle overfor barn,Bl.a. ved måten vi svarer på og hvordan vi setter ord på barnas handlinger og opplevelser.o Vi skal la barna få medvirkning i egen hverdag.Barna skal få være med å bestemme over egen hverdag i de situasjoner dette er mulig. De skal bli lyttet til, og deresmeninger skal bli tatt hensyn til når dette lar seg gjøre.o Vi skal respektere barnas opplevelse av egne følelser.Følelser er bra. Alle har rett på å ha sin egen opplevelse av egne følelser. Enten det er glede, sorg, sinne, redsel ellerannet. Det er helg ok å være sint eller lei seg MEN det er ikke ok å la sinne el frustrasjon gå ut over andre. Vi vil øve påå bearbeide følelser på en god måte.o Vi skal være åpne og lyttende.o Alle må ha kunnskap om hvordan de voksnes valg påvirker barns utvikling og læring.o Vi skal gi barna positive tilbakemeldinger.o Grenser og regler skal være hensiktsmessige og de skal begrunnes.o Vi skal gi barna opplevelser og stimulere til læring gjennom lek.


Lek og aktiviteter skal tilrettelegges slik at barna har mulighet til å konsentrere seg over tid.o Barnegruppene skal så ofte det er mulig deles i smågrupper med en voksenfor å sikre at alle får mye voksenkontakt, og opplæring etter alder og modning.o Vi skal oppmuntre barna til å ta initiativ og bygge videre på disse.o Vi skal aldri snakke om barna over hodet på dem.


Språkutvikling og språkstimuleringHovedmål:Barna skal utvikle et godt språk og klare å kommunisere godt med andre.ArbeidsmåterBruk av Snakkepakken, et pedagogisk verktøy, som inneholder forskjellige gjenstander (konkreter) til bruk for utvikling avspråk og begreper.Bruk av ”Språksprell”, et pedagogisk materiell med lese- og skrive forberedende lek og aktiviteter.Språkgrupper.TRAS kartlegging ”Tidlig registrering av barns språkutvikling”.Sette i verk evt. tiltak etter kartleggingen.I Moelv barnehage er vi opptatt av barnas språkutvikling, og ønsker å stimulere så mye og effektivt som mulig.Vi bruker derfor språket aktivt sammen med barna hele dagen.Vi setter ord på handling, og navn på ting vi omgir oss med. Dette er kjempeviktig for barnas språkforståelse ogbegrepsutvikling. Vi bruker også mye rim, regler og eventyr som presenteres på ulike måter. Vi snakker også masse medbarna.Friluftsliv og utegrupper på tversNaturen gir oss rom for mange og varierte opplevelser året rundt, og i all slags vær. Det er spennende å følge med påforandringene som skjer når årstidene skifter. Naturen kan gi oss et mangfold av opplevelser og inspirasjon til lek og kreativutfoldelse. Den gir oss erfaringer innenfor ulike fagområder. Alt vi driver med innendørs kan vi også gjøre ute. Naturen eren kilde til rekreasjon, til fysisk og mental helse, og fremmer respekt for samspillet i naturen.Vi ønsker at barna skal bli kjent med naturen rundt seg og de mulighetene den gir. Til å bli kjent med planter, dyr, landskap,årstider og vær. Vi vil være mye ute, og derfor er det viktig at barna har med seg klær og sko etter vær, og at de alltid harskift i kurven sin.


Barna på Skaugum, Kløverstua og Fururabben vil være i utegrupper på tvers av avdelingene hver uke.Dette er et opplegg som skal bidra til at barn og voksne i hele barnehagen skal bli bedre kjent med hverandre.Vi startet opp med grupper på tvers fot to år siden, og har positive erfaringer med det. Både barn og voksne er blitt bedrekjent med, og tryggere på hverandre i hele barnehagen.Vi har også fått positive tilbakemeldinger fra foreldregruppa på gruppene, og det var et ønske fra foreldrene at vi skullefortsette med grupper på tvers.De yngste barna er ikke med på grupper på tvers. For de yngste vil vi prioritere trygghet og ro i tilknytning til avdelingen.Derfor vil småbarnsavdelingene ha aktiviteter på sine egne avdelinger sammen med voksne både fra egen og andreavdelinger.


Antall - rom og form.Alle kommunale barnehager i Ringsaker har antall rom og form inn i sitt pedagogiske opplegg.Hovedmål:Skape interesse og nysgjerrighet for matematikk gjennom å legge det inn i leken.La barna oppleve at matematikk er morsomt og nyttig.Få kjennskap til begreper som er knyttet til størrelser, former, mål og vekt.Matematikken vil hovedsakelig være arbeidsmåter i de andre emnene. Vi vil også legge til rette for matematisk aktivitet ilek og hverdagssituasjoner, bla gjennom spill, lek i skogen, div. byggelek, butikklek, borddekking, baking etc.Eksempler på hverdagsaktiviteter, er å flytte kalenderkuler fra månedsglasset til "årsglasset". Eller det kan være å sjekkehva temperaturen er ute før vi skal ut og leke.For å kunne gi barna matematisk erfaring og forberede dem til skolens matematikkundervisning, bruker vi bl.a.”mattepakken”. Dette er et matematikksett for barnehager som innholder utstyr for sortering, telling, sammenligning avstørrelser, matematisk begrepstrening, konstruering etc. ”Mattemeisen” brukes også. Dette er en sekk med utstyr til å tamed i skogen og ut på tur. Sekken inneholder materiell til å bruke ute.Vi legger stor vekt på at matematikken skal være morsom og lystbetont. Den skal legges inn i lek og aktiviteter på ennaturlig måte.


EngelskAlle kommunale barnehager i Ringsaker har engelsk i sitt pedagogiske opplegg.Hovedmål:Få kjennskap til engelsk språk.Få kjennskap til at språk er forskjellig i ulike landOppleve at språk er spennende og morsomtVi vil legge engelsk inn i hverdagsaktivitetene og de emnene vi har gjennom året. Barna skal få kjennskap til hva ulike tingheter på engelsk, engelske sanger og regler. Dette vil brukes i samvær med barna både i påkledning, ved matbordet, isamlingsstunder etc.Vi har valgt å bruke noe av det pedagogiske opplegget ”Learning english with Teddy”. Teddy er en bamse som vil delta isamlingsstunder og vekke interessen for språket. Opplegget tar for seg årstider og hverdagssituasjoner der ungene kjennerseg igjen.Småbarnsavdelingene har valgt å legge hovedvekt på det norske språket, og vil derfor «snuse» litt på engelsk der det ernaturlig.Sang og musikk med musikkforskole fra kulturskolenSang, rytme og bevegelse er noe som preger dagen på alle avdelinger gjennom hele året.Vi er i tillegg så heldige å ha kulturskolen inne en dag pr. uke. En musikkpedagog kommer til barnehagen og har musikkstund for4-åringene. Musikkstunden inneholder sang, sangleker, rytmiske aktiviteter, rytmeinstrumenter, musikk og bevegelse


SATSINGSOMRÅDERHvert år har vi satsningsområder som vi fordyper oss mer i enn de andre emnene. Dette velger vi i samarbeid med foreldrene,og etter hva barnegruppene har behov for. Temaene tilrettelegges og tilpasses etter barnas alder og modning. I barnehageåret2013/2014 har vi valgt å prioritere:Barns medvirkningBarn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet tilaktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar meddets alder og modenhet.(Barnehageloven § 3 Barns rett til medvirkning)Rammeplanen sier:Prinsippet om barns rett til medvirkning er slått fast i barnehagelovens formålsbestemmelse og utdypet i barnehageloven§3. FNs barnekonvensjon vektlegger at barn har rett til å si sin mening i alt som vedrører det, og barns meninger skaltillegges vekt. Barn har rett til å uttrykke seg og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen.Hvor omfattende medvirkningen vil være, og hvordan det praktiseres, vil være avhengig av barnas alder og funksjonsnivå.Barna må få oppleve både tilknytning og fellesskap, og kjenne at de har selvbestemmelse og uttrykke egne intensjoner. Barnmå gis støtte til å leve seg inn i andres situasjon og til å ta hensyn til andre.Barn gir uttrykk for hvordan de har det både kroppslig og språklig. De yngste barna formidler sine synspunkter vedkroppsholdninger, mimikk og andre følelsesmessige uttrykk, som vi skal ta på alvor.Barn må støttes til å undre seg og stille spørsmål. De må aktivt oppmuntres til å undre seg og stille spørsmål. Barna måoppmuntres til å gi uttrykk for sine tanker og meninger og møte anerkjennelse for sine uttrykk.Der hvor barns selvfølelse krenkes, ligger kimen til hensynsløshet, mobbing og manglende empati.


Hva betyr dette for oss i hverdagen?Vi må ta utgangpunkt i barns egne uttrykksmåter.Være lyttende og prøve å tolke barnas kroppsspråk.Være observante i forhold til deres handlinger, hva forteller de oss?Være observante i forhold til barns estetiske uttrykk, og deres verbale språk.Barnehagen må gi rom for ulike barns perspektiv og vise respekt for deres intensjoner og opplevelsesverden.Barns rett til ytringsfrihet skal ivaretas, og deres medvirkning må integreres i barnehagens planer og innhold.Å ta barns medvirkning på alvor forutsetter god kommunikasjon mellom barna og personalet, og mellom foreldre ogpersonale.Barns medvirkning krever tid og rom for å lytte og samtale.Vi vil ha mer åpne planer, og organisere avdelingen slik at det blir mere rom for barnas medvirkning. Vi vil ha fokus på barnsinitiativ, følge opp temaer og aktiviteter som barna er opptatt av og ønsker seg. Vi vil også jobbe med voksenrollen, og det åvære åpen og lyttende til hva barna formidler til oss. Vi vil også jobbe med å være tydelige og ansvarsfulle voksne som tarhensyn til hele gruppen.På denne måten ønsker vi å bidra til at barna blir mer motiverte til å påvirke sin egen hverdag i barnehagen.


Småbarnsavdelingene Nøtteliten og Maurtua.For små barn er leken svært viktig, for dem er dette deres måte å samhandle med andre på. Leken er kjennetegnet ved atde bruker kroppen mye til å kommunisere med hverandre på. Og det er i leken at barna danner grunnlaget for vennskap. Foross som jobber på småbarnsavdelingene er det viktig at barna får utforske og utfolde seg, vi har derfor åpne månedsplanersom gir rom for utforsking og undring med utgangspunkt i barnas utrykk og interesser. For oss er det ikke produktet, menprosessen som er viktig. Våre to satsingsområder i år er meg selv og kroppen og barns medvirkning. Målet med dette er atbarna skal få kjennskap til seg selv og sin egen kropp. Barns medvirkning vil si at barna blir tatt på alvor og at det barnetuttrykker har betydning for oss. Vi jobber med dette ved å gi barna tid og rom til undring og utforsking. Dette er dette vivil spille videre på i alle hverdagens situasjoner.På småbarnsavdelingene i Moelv Barnehage har vi barn i fra 0-3 år. Små barns hverdag er preget av her -og nå situasjoner,sammen med de menneskene de har rundt seg. Barnehagen er for dem et sted hvor de skaper egen og andres identitet,kultur og kunnskap. Hovedfokuset vårt er omsorg og trygghet, vi jobber med dette ved å ta barna på alvor, lytte til og sedet enkelte barns behov, undre og utforske oss sammen med dem og være tilstedeværende voksne.3-åringene.For de 3-åringene som fortsatt vil være hos oss vil det bli et eget opplegg på tvers av de to småbarnsavdelingene, i tillegg tilat de vil være mye ute sammen med jevnaldrende.Prøysen - Kor i barnehagen«FRA NØTTELITEN TIL HOMPETITTEN»Dette prosjektet er en del av markeringen av Prøysen jubileet. Dette er et prosjekt hvor alle femåringene er med.Musikkopplevelse står sentralt her og danner det faglige grunnlaget.Skolestarterne skal danne et kor. Prosjektet går over hele barnehageåret og vil avsluttes med en forestilling i Teatersalen


og Moelv kulturhus i juni 2014, hvor alle barnehagene som er med i prosjektet deltar i et felleskor. Vi får møte medprofesjonell musiker, og skal lære å fremføre sanger av Prøysen.Målet med prosjektet er å skape fellesskap, gi god mestringsopplevelse, et minne for livet, livslang og verdifull kunnskap,gleden ved å kunne og et repertoar til eget bruk ved ulike anledninger.Alle barna vil få kjennskap til Prøysens verker gjennom bøker, sanger, dramatisering, formingsaktiviteter og samtaler sominspirasjon til videre prosjektarbeid.Flerkulturelt arbeidHovedmål: Barna skal bli kjent med ulike kulturer og tradisjoner, som legger grunnlaget for respektfull samhandling mellomulike etniske grupper.Moelv barnehage har barn fra mange ulike land og vi ønsker at barna skal få innblikk i forskjellige kulturer. Vi har 17 ulikemorsmål representert hos oss, derfor er det naturlig og veldig ønskelig å ha dette som et satsningsområde hos oss. Det varogså et ønske fra foreldrene om at vi har flerkulturelt arbeid som tema.Hvert år er vi også med på FORUTs hjelpeprosjekt. Dette året lanseres en ny barneaksjon i Afrika. Her blir barna kjentmed barn i en liten landsby i Malawi og temaet er ”Barn hjelper barn”. Prosjektet avsluttes med en sammenkomst med salgav diverse hvor pengene sendes til FORUT.Vi ønsker gjerne at foreldrene vil bidra til å få dette aktivt inn i barnehagehverdagen. Som for eksempel matlaging, musikk,dans og drama, høytider og tradisjoner. Vi kommer til å spørre dere om dere vil bidra med noe gjennom året, men fint omdere som ønsker å bidra også tar kontakt.


DAGSRYTMEVi har satt opp plan for en dagsrytme, som vi til en viss grad følger hver dag.På våren og høsten er alle mye ute, og vi følger ikke da de oppsatte ute/ inne tider.7.00Store barnBarnehagen åpner7.00Små barnBarnehagen åpner7.00 – 8.30Frokost / Lekeaktiviteter7.00 – 8.30Frokost / Lekeaktiviteter8.30 – 11.00Lek inne/ute, gruppeaktiviteter,samlingVi ønsker at barna er her innen 9.30. Dastarter felles aktiviteter/ evt. turer. Viønsker at dere gir beskjed dersom derekommer senere.8.30 – 11.00Lek ute/inne, gruppeaktiviteter,samlingVi ønsker at barna er her til 9.30. Dastarter felles aktiviteter/ evt. turer. Viønsker at dere gir beskjed dersom derekommer senere.11.00/11.30Formiddagsmat11.00Formiddagsmat12.00 – 14.00Lek ute11.30-12.00Stell og legging14.00/14.30Ettermiddagsmat12.00 – 14.00SovestundLese / hvilestund14.00-14.45Ettermiddagsmat16.30Barnehagen stenger.Alle barna skal være hentet og ute avbarnehagen innen kl 16.3016.30Barnehagen stenger.Alle barna skal være hentet og ute avbarnehagen innen kl 16.30


«5 – ÅRSKLUBB»De som går siste året i barnehagen er med her. Vi ønsker at barna selv skal få være med å bestemme navn på «klubben».Dette gjøres i oppstarten i september, og barna får et eierforhold til dette.”Avgangskullet” fra Kløverstua, Fururabben og Skaugum er da sammen.Vi starter «klubben» i september, og har en samling i uka gjennom hele året.Temaer for året er tall, språk og begreper. På våren vil vi ha litt trafikkopplæring med ”Tarkus”. ”Tarkus” er enhånddokke som er barnas trafikkvenn.Vi bruker materiell fra ”Tall og språksprell” av Anne Marit Valle, Lise Olvik og Ann Karin Orset.Matordning i Moelv barnehage:Barnehagen serverer formiddagsmat 4 dager i uken og ettermiddagsmat 5 dager i uken. Frokost tas med hjemmefra.Vi legger vekt på sunn og variert mat. Vi unngår syltetøy og annet søtt pålegg.Torsdag er matpakkedag for alle avdelinger og dette vil bli en dag med mye uteliv.På bursdager får barna velge mellom is, frukt eller kake som vi ordner i barnehagen.


Gjennomgående innhold som vi jobber med hele året:Respekt, toleranse, omsorg for hverandre, høflighet, og ærlighet:Mål:Barna skal lære å bli gode omsorgsfulle mennesker.De skal oppleve vennskap og respekt. De skal utvikle et godt selvbilde.Arbeidsmåter:Samtaler rundt hendelser i barnehagen om hvordan vi kan utvikle gode regler og vennskap med hverandre.Grensesetting. Hjelpe hverandre i praktiske situasjoner.Hverdagsaktiviteter:Mål:Barna skal utvikle selvstendighet, samarbeidsvilje og omsorgsfølelse for hverandre. La de forstå betydningen av at allebidrar for fellesskapet.Utvikle ferdigheter i daglige arbeidsoppgaver.Skape et hjemmekoselig miljø.Arbeidsmåter:Rydding, dekke matbord, lage mat, bake, trening i av og påkledning, og hjelpe andre.


Fysisk aktivitet og helse:Mål:Få mye frisk luft.Utvikle grovmotorikk.Bli glad i å være ute.Kunne slappe av og kjenne på roen i seg selv.ArbeidsmåterLek og aktivitet ute.Lek i skogen.Hvilestunder.Generell Språkstimulering:Mål:Barna skal utvikle et godt språk, og bli glad i å bruke det.De skal bli glad i bøker, og oppleve hygge, kos, stemning ved å bli lest for.Utvikle fantasi og holdninger.Arbeidsmåter:Lek med ord og lyder.Regler, dikt, rim og rytme.Lese bøker og fortellinger.Besøk på biblioteket.Bruk av spill.Bevisst bruk av språk i alle aktiviteter.Bruk av TRAS (kartleggingsmateriell).


ÅrstideneMål:Oppleve forandringer i naturen.Skape undring og nysgjerrighet.Lære barna å oppdage naturen, bli glad i den og ønske å ta vare på den.Arbeidsmåter:Turer i skog og mark for å se på hva som skjer i naturen gjennom året.Sanger og fortellinger som passer for årstidene.Sang, musikk og dans.Mål:Oppleve glede med sang og musikk.Lære nye og gamle sanger.Bli kjent med forskjellige former for musikk.Uttrykke følelser gjennom musikk og dans.Arbeidsmåter:Bruk av sang og bevegelsesleker.Bruk av musikkinstrumenter.Sangleker.Lytte til musikk.”De utrolige årene”Fokus på barnas styrke og på områder de gjør framskritt.Konsekvent ros når barna er i ferd med å lære seg ny adferd.


DramaMål:Utvikle fantasi og kreativitet.Bli trygge på seg selv og oppleve mestring.Lære å samarbeide og få forståelse av at deres innsats er viktig for fellesskapet.Bli kjent med kroppen sin.Arbeidsmåter:Dramatisere eventyr.Leker og øvelser i å bruke mimikk og kroppsspråk. Sansemotorisk trening.Forming.Mål:Utvikle fantasi og kreativitet.Oppleve gleden ved å skape noe selv. Bli glad i å uttrykke seg gjennom maling og tegning.Bli kjent med ulike formingsteknikker.Utvikle finmotorikken.Arbeidsmåter:Bruk av varierte formingsaktiviteter som malingsteknikker, modellering, papirarbeid og forming i tre og tekstil. Byggeogkonstruksjonslek.MåltiderMål:Få sunne og gode matvaner.Lære bordskikk.Gi barna ferdigheter i å lage mat og smøre maten sin selv.Fellesskap og trivsel.


Lære å samarbeide og oppleve mestring.Arbeidsmåter:Dekke bordVære med å lage forskjellig mat.Få kjennskap til forskjellige typer mat.Humor og gledeMål:Gi barna livsglede og overskudd.Få lyst til å leke.Styrke relasjonen mellom barn - barn og barn - voksne.Arbeidsmåter:Musikk, sang, dans, lek med ord og tanker, vitser, gåter, lage nye historier, grimaser og skøyerstreker.Hjelpe barna til å sette ord på egne følelser og handlinger.Sosialt samspillMål:Utvikle god sosial kompetanse.Utvikle vennskap og fellesskapsfølelse.Få positiv selvfølelse.Utvikle evne til konfliktløsning og empati.Lære seg å hjelpe andre.Lære å samarbeide og jobbe mot felles mål.Arbeidsmåter:Lage enkle ordensregler.Dramatisering og samtale rundt hverdagssituasjoner og konflikter.


Samarbeid om fellesaktiviteter.


Skifteklær inne- 2 truser- 2 stilongs/strømpebukser- 2 par sokker- 2 gensere- 2 bukserKlær som trengs ute utoverhøsten:- Regntøy- Støvler- Parkdress- Votter- Ull/fleeceklær- Ullsokker- Lue og skjerf


AUGUST 2013Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag1 2 3 43132Husk!!!5 Merking 6 av alle klær 7 8 9 10 11og sko!Nye barn ønskesvelkommen og alle andreønskes velkommen tilbake12 13 14 15 16 fra ferie! 17 183319 20 21 22 23 24 25343526 27Fellesforeldremøtefor storbarn28ForeldremøteFururabben29ForeldremøteKløverstua ogSkaugum30 31


UllklærVi oppfordrer til at alle barna bruker ullinnerst mot kroppen. Ull holder bedre påvarmen og det regulerer temperaturen påen unik måte.Planleggingsdager:Tirsdag 3. septemberI tillegg har vi firekursdager som ikke erfastsatt enda. De vil vikomme nærmere tilbake til.For at vi skal kunne væremest mulig ute ibarnehagen må alle hagodt med klær, gjerne 2skift med regntøy ogstøvler.


SEPTEMBER 2013Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag2363Planleggingsdag.Barnehagen erstengt.4 5 6 7 8379 10ForeldremøteMaurtua ogNøtteliten11 12 13 14 153816 17 18 19 20 21 223923 24 25 26 27 28 294030


FORUTs hjelpeprosjekt.Barna blir kjent med barn i enliten landsby i Malawi og temaeter ”Barn hjelper barn”.Prosjektet avsluttes med ensammenkomst med salg avdiverse.Pengene sendes til FORUT.


OKTOBER 2013Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag1 2 3 4 5 6407 8 9 10 11 12 1341Gi oss beskjed hvis noen skal ha høstferie!14 15 16 17 18 19 204221 22 23 24 25 26 274328 29 30 3144


Husk:Nå er det på tide åta med vinterdress oggode vintersko tilbarnehagen.Ha også en romsligregnbukse til å drautenpå vinterdressentil dager med våt snø.


NOVEMBER 2013Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag1 2 344454 5 6 7 8 9 104611 12 13 14 15 16 174718 19 20 21 22 23 2425 26 27 28 29 3048Husk å levere lapp om juleferie!


Matpakker!.Dere må ha med matpakkehele desember til lunsj. Dabruker vi mer tid tiljuleforberedelser og hygge.Ta med alt av klær hjem til jul.I juleferien er vi sammenslått.


DESEMBER 2013Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag148492Avslutningstur3for4 5 6 7 8skolestarterne!9 10 11 12 1314 1550Luciadagen16 17 18 19 20 21 225123 24252627 28 2952JulaftenBhg stengt1.juledagBhg stengt2.juledagBhg stengt130 31NyttårsaftenBhg stengt


Ta gjerne med ski ibarnehagen. Stavene måvære igjen hjemme.Husk å merke skiene ogskiskoene.På grunn av liten plass igarderobene må dere tamed skiene hjem hver dag.


JANUAR 2014Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag12 3 4 512NyttårsdagBhg stengt6 7 8 9 10 11 12GODTNYTTÅR TILALLE13 14 15 16 17SAMMEN!!!18 19320 21 22 23 24 25 26427 28 29 30 315


KARNEVALVi oppfordrer alle til å kleseg ut.Våpen, sverd og lignende erikke tillatt å ha med.Sjekk at det er nokskifteklær i kurvene.Februar kan være en kaldmåned, så det er viktig medgode og varme klær og sko.


FEBRUAR 2014Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag1 2563 4 5 6 7 8 9710 11 12 13 14 15 16817 18 19 20 21 22 2324 25 26 27 289Gi oss beskjed hvis noen skal ha vinterferie!


VINTERAKTIVITETSDAGFelles tur for storbarn med fokus påvinteraktiviteter.Småbarnsavdelingene vil ha en felles dag ibarnehagen med ulike vinteraktiviteter.


MARS 2014Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag1 293 4 5 6 7 8 910Husk å levere lapp om påskeferien!10 11 12 13 14 15 161117 18 19 20 21 22 23121324 25Foreldremøte26Foreldremøte27 28 29 3014 31


I påsken er visammenslåtteavdelinger på mandagog tirsdag. Onsdag erdet stengt!!


APRIL 2014Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag1 2 3 4 5 6147 8 9 10 11 12 1315Palmesøndag14 15 16171819 2016Bhg stengtSkjærtorsdagBhg stengtLangfredagBhg stengt1.påskedag2122 23 24 25 26 27172. påskedagBhg stengt28 29 3018


16. mai øver vipå å gå i tog.Ta gjerne medegne flagg mednavn.Ikke ta med søtt påleggpå matpakka fremovermot sommeren. Vi spiseren del ute og vepsenkommer fort.


MAI 2014Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag181OffentlighøytidsdagBarnehagenstengt2 3 4195 6 7 8 9 10 112012 13 14 15 16 17Husk å levere lapp om sommerferien!GrunnlovsdagBhg stengt1819 20 21 22 23 24 25212226 27 28 29KristihimmelfartsdagBhg stengt30 31


Ta med solkrem merket med navn somkan stå i barnehagen. Smør en gang påmorgenen før dere kommer. Vi smørerutover dagen ved behov.Hyttetur for skolestarterne!De som er igjen i barnehagen frastorbarnsavdelingene blir slåttsammen ved behov.


JUNI 2014Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag1222 3 4 5 6 7 8231.pinsedag910 11 12 13 14 15242. pinsedagBhg stengt16 17 18 19 20 21 222523 24 25 26 27 28 292627 30


JUGODSOMMER!BARNEHAGENSTENGT UKE28 0G 29Sammenslåtteavdelinger i uke 27og 30 ved behov.


JULI 2014Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag1 2 3 4 5 627287Barnehagenstengt8 9 10 11 12 132914Barnehagenstengt15 16 17 18 19 2021 22 23 24 25 26 273028 29 30 3131


VURDERINGFor at vi skal forbedre oss, er det viktig og hele tiden vurdere det vi gjør. Vi vil gjennom hele året evaluere om vi har klart ånå målene våre. Vurdering av enkeltbarn er også viktig. Dette må sees i forhold til mål og ønsket resultat for den enkelte. Vihåper at dere som foreldre til enhver tid vil hjelpe oss med å vurdere hvordan vi utfører arbeidet vårt, og hvordan vilykkes/ ikke lykkes i å nå de mål vi har satt oss for barna.Vi er her for barna deres, og vi ønsker oss både positive og negative tilbakemeldinger. God kommunikasjon og godt samarbeidmed dere er viktig for å oppnå gode resultater for barna.I vurderingsarbeidet bruker vi:Observasjon av barna i lek, arbeid og frie aktiviteter.Samtale med barn og foreldre.Foreldremøter/foreldresamtaler der vi tar opp det pedagogiske innholdet i barnehagen.Brukerundersøkelse

More magazines by this user
Similar magazines