Views
9 months ago

Byavisa Moss nr 348

Byavisa Moss nr 348 for uke 7 - 2018

NÆRING AKTUELT |

NÆRING AKTUELT | BYAVISA MOSS 14. FEBRUAR 2018 8 5 NYETABLERTE HALL INSPIRASJON AS Org.nr.: 920 353 800 Forretningsadresse: Th. Kittelsens gate 35A, MOSS Organisasjonsform: Aksjeselskap Formål: Kjøp og salg av varer og tjenester innen interiør, bygg og anlegg samt kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interesser i andre selskaper. Kapital: NOK 30.000,00 Styrets leder: Maude Alexandra Hall TORP BUTIKK EIENDOM AS Org.nr.: 920 389 147 Forretningsadresse: Sauåsen 43, MOSS Organisasjonsform: Aksjeselskap Formål: Kjøp, salg, utleie og utvikling av fast eiendom, samt aktiviteter som hører naturlig inn under dette. Kapital: NOK 100.000,00 Daglig leder: Vidar Arild Halvorsen ANDREASSENS SAMLEHJØRNE Org.nr.: 920 382 290 Forretningsadresse: Klostergata 33, MOSS Organisasjonsform: Enkeltpersonforetak Formål: Bruktsalg i butikk med hovedvekt på brukte samleobjekter som mynter, frimerker og lignende. Nettsalg/auksjon med kommisjon. Kjøp og salg av metaller, gull, sølv med mer. Innehaver: Rolf Andreas Brose Andreassen CITY BAR MOSS AS Org.nr.: 920 408 974 Forretningsadresse: Storgata 24, MOSS Organisasjonsform: Aksjeselskap Formål: Drive kafe og serveringssted. Kapital: NOK 30.000,00 Daglig leder: Sherwan Sabri Omar NGI HOLDING AS Org.nr.: 920 416 055 Forretningsadresse: Dr. Galtungs vei 2, MOSS Organisasjonsform: Aksjeselskap Formål: Holdingselskap. Investering i aksjer og øvrige verdipapirer. Kapital: NOK 30.000,00 Daglig leder: Sidra Shahzadi MEU fortsetter sponsing av Verket FabLab – 2018 ga oss en super start - med gladnyheten om videre sponsing av lokaler av Mosseregionens Eiendomsutvikling! Som nyetablert Gründerbedrift har dette vært helt essensielt for vår mulighet til å etablere oss her midt i Moss sentrum, og erfaringen vår hvor 2017 ble bedre enn vi hadde turt å håpe gjør at vi gleder oss til å fortsette utviklingen av konseptet vårt som Østfold’s første åpne prototypeverksted, heter det i en pressemelding fra Verket FabLab. Mandag 12. februar gikk startskuddet for årets Mammutsalg Bokhandler over hele landet har rigget butikken for årets store boksalg – Mammutsalget. Over 800 papirbøker og 270 e-bøker er med på Mammutsalget i år. Utvalget er bredt, og spenner fra romaner og krim til biografier, dokumentarer, flotte praktbøker, lydbøker og mange spennende bøker for små og større barn. VALUTAKURSER 9,75 7,95 11,00 98,46 131,09 OSLO BØRS Sist uke Siste året +12,88% 2,33 6,31 6,21 7,30 846,22 -3,74% – Moss er mulighet Multiconsult AS i Moss har flyttet inn i nye store lokaler i Møllebyen. I tredje etasje i Henrik Gerners gate 14 har de både plass og ambisjoner om å vokse betraktelig de nærmeste årene. Mosseordfører Hanne Tollerud var til stede på den offisielle åpningen fredag, og hun og kontorets leder, Kristoffer Fledsberg, er enige om at Moss er mulighetenes rike. TORE KUBBERØD tekst og foto Et femtitalls gjester var på plass for å feire Multiconsult AS Moss sine nye lokaler i Møllebyen. Lokaler som er arbeidsplassen til 12 personer, men som er dobbelt så store ” som behovet. – Det er mange mossinger som jobber på andre av Multiconsults kontorer. Nå har vi plass til at de kan sitte her og jobbe når det er mest praktisk. I tillegg har vi tenkt på fremtiden, sier Kristoffer Fledsberg, leder for prosekterings- og rådgivningsselskapets kontor i Moss. Skal doble staben Fledsberg er født og oppvokst i Våler, og har de siste 12 årene jobbet ved Multiconsult AS sitt kontor i Moss. Når han snakker om mulighetene i regionen og ambisjonene om at Multiconsult AS skal vokse fra 12 til 25 ansatte i Moss de nærmeste årene, så ligger det mye lokalkunnskap i bunnen. – Vi merker den økende interessen for området og vekstpotensialet er enormt stort. Mange sammenlikner Moss med Drammen som jo har opplevd en fantastisk utvikling. Selv om det er mange store investeringsplaner i Moss og omegn så ligger det et enormt uforløst potensiale her. Dette vil vi være med på å ta ansvaret for, sier han. Moss trenger kompetansen Ordfører Hanne Tollerud Vi merker den økende interessen for området og vekstpotensialet er enormt stort. Mange sammenlikner Moss med Drammen som jo har opplevd en fantastisk utvikling. KRISTOFFER FLEDSBERG er også svært glad for at Multiconsult AS har så store ambisjoner for kontoret i Moss. – Jeg liker det jeg hører om de ambisiøse visjonene deres. Det er viktig at kompetansebedrifter satser i Moss, ser mulighetene som ligger her og vil sprenge grenser. Moss er det området utenfor Oslo med størst vekst, og for de kommende årene ligger det investeringsplaner for 80 til 100 milliarder kroner. Da trenger vi kompetansebedrifter som kan bidra til at Moss blir det mest attraktive stedet langs Oslofjorden. Jobber internasjonalt Multiconsult AS er landets nest største aktører innen prosjektering og rådgivning. På landsbasis er det nærmere 3000 ansatte, mens Multiconsult AS Østfold er 125 hoder fordelt på de tre kontorene i Fredrikstad, Sarpsborg og Moss. Kristoffer Fledsberg understreker at en vekst i Moss ikke er avhengig av utelukkende lokale prosjekter og oppdrag. – Vi på kontoret i Moss jobber nåde lokalt, nasjonalt og internasjonalt. De siste årene har vi i tillegg til Kirkeparken videregående skole, Bjørnsomkvartalet, Moss Lufthavn Rygge og Son kulturkirke for å nevne noen lokale prosjekter også jobbet med store nasjonale prosjekter som Holmenkollenutbyggingen og Munchmuseet. Vi har også ansatte i Moss som i flere år har vært involvert i Hebron GBS på New Foundland. – De ansatte i Multiconsult AS har enorm kompetanse innen et enormt stort antall områder. Uansett hvilket av de 30 kontorene vedkommende jobber på så samler vi nødvendig kompetanse i alle prosjekter vi jobber med. MULIGHETER: Kristoffer Fledsberg, leder for Multiconsult AS i Moss og Mosseordfører Hann Mange pendler ut av byen Med tre kontorer i Østfold har Multiconsult AS dekket opp fylket bra. – Vi er opptatt av å ta samfunnsansvar, og har samtidig en filosofi om at medarbeiderne skal kunne bo og jobbe lokalt. Østfold trenger dessuten næringsutvikling og at kompetansen er til stede, sier Fledsberg. Med tanke på fremtidig vekst for kontoret i Moss så avhenger den både av prosjekter og ikke minst at han kommer i kontakt med de rette personene. – Jeg vet at det er mange med den kompetansen vi er på jakt etter som pendler ut av byen. Disse vil vi gjerne komme i kontakt med. Om Multiconsult AS Multiconsult er et av Norges ledende miljøer innen prosjektering og rådgiving. Med røtter tilbake til 1908 har selskapet hatt en sterk innvirkning på Norges utvikling og økonomiske vekst. Ved hjelp av nærmere 3000 medarbeidere tilbyr selskapet multifaglig rådgiving, design, prosjektering, arkitektur, prosjektoppfølging, ledelse, verifikasjon og kontroll - både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg til 30 kontorer i Norge så har Multiconsult AS datterselskaper i Polen, Singapore, England, Sverige, Danmark og Tanzania. Selskapet er inne i prosjekter i et stort antall land i hele verden. tore@byavisamoss.no

Reduser ditt utslipp av mikroplast fra klær Ved å erstatte bruken av syntetiske klær og andre syntetiske tekstiler med klær og tekstiler i naturmaterialer, er det mulig å redusere spredningen av mikroplast. De siste ti årene har oppmerksomheten mot spredning av mikroplast vært stor. Det er nå signifikant bevis for negativ påvirkning på liv i vann, mens mindre er kjent om innvirk- enes rike ning på menneskers helse. Mikrofiber spres gjennom primære kilder som inkluderer fiber som løsner fra syntetiske klær og tekstiler under bruk og vask eller gjennom sekundære kilder, hovedsakelig nedbrytning og fragmentering av syntetisk tekstilavfall. Syntetiske fibre utgjør nå mer enn 60 prosent av den globale tekstilproduksjonen. 14. FEBRUAR 2018 BYAVISA MOSS | AKTUELT 9 – Vi er der for deg Det sier leder Rolf Hansen i Yrkesskaddes Forbund, Rolf Hansen. – Y.F. ble opprettet 2005, og medlemsmøtene avholder vi nå på Øreåsen, nærmere bestemt i Øreåsveien 14-16, forteller Hansen. ARNE KR. L. STELLANDER tekst DELK-Østfold Østfold menighet av Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) inviterer til gudstjeneste i bedehuset Hauges Minde på første søndag i fastetiden, 18. februar på formiddagen. Yrkesskaddes Forbund (Y.F.) er en organisasjon som hjelper folk som har vært utsatt for ulike typer yrkesskader, en interesseorganisasjon for yrkesskadde/syke og deres pårørende. – Vi skal arbeide for å fremme disses rettigheter i samfunnet. I mange tilfeller av de sakene vi har, har de skadde ikke klart å nå frem på vanlig måte med sine saker, men vi har gode statistikk på at vår kompetanse har vært til god hjelp. Vi yter blant annet bistand i forhold til Nav, forsikringsselskaper, arbeidsgiver med videre, forteller Hansen til Byavisa Moss. Ideell dugnad Yrkesskaddes Forbund er basert HJELP OG STØTTE: Leder i Yrkesskaddes Forbund Rolf Hansen (t.h.) ønsker å opplyse Byavisas lesere om at forbundet eksisterer og at de er der for dem som trenger hjelp og støtte. Her er han sammen med forbundets advokat Ole H. Bendiksen, som er tilsluttet Langseth Advokatkontor. F OTO: KJELL TORGERSEN på idealisme, og alle tillitsvalgte jobber gratis. – Vi ønsker rett og slett å hjelpe dem som står i en vanskelig situasjon. Forbundet tar saker fra hele landet, og vi er tilknyttet en advokat som hjelper til med juridiske vurderinger. Vi er ikke tilknyttet noen arbeidsgiver eller arbeidstagerorganisasjon. Hjelpe mennesker I møte med blant annet Stortingets arbeids- og sosialkomite har Yrkesskaddes Forbund forsøkt å få frem svakhetene med systemet. – Vi søker også å finne ut hvordan vi på en enklest mulig måte kan hjelpe mennesker som er blitt yrkesskadet, slik at de får den erstatningen de har krav på, informerer Rolf Hansen. Styret i Y.F. består av leder Rolf Hansen, nestleder Hallgeir Sjånes, sekretær Kjell Torgersen, kasserer Bjørn O. Askedalen, og styremedlemmene Marit Laird, Samuel Davil Ivel Laird og Pål Sverre Hansen. aks@byavisamoss.no Industrihistorie som gjentar seg WIDAR SALBUVIK Daglig leder i Moss Industriog Næringsforening M.I.N. KOMMENTAR e Tollerud er enige om Moss sitt enorme potensiale for vekst. AMBISJONER: Kristoffer Fledsberg kunne fortelle at Multiconsult AS i Moss har ambisjoner om å doble antall ansatte de nærmeste årene. 1952 utga Industriforeningen I «Mossefirkort» for å markere bredden i byens industri og næringsliv. På 48 spillkort ble like mange bedrifter, produkter, attraksjoner og «dyder» presentert for byens borgere og næringslivets kontakter. Dette var bare et lite utvalg av bedrifter den gangen. Det var enighet i industrien om at det var nyttig, og at det hadde en egenverdi, å gjøre byen og dens bedrifter kjent over hele landet. Industrien var tydelig til stede på både nasjonale og internasjonale messer. Mossefirkortene var av de mer kuriøse fremstøt på PR-siden. Som i det vanlige kortspill vi kjenner som firkort, var oppgaven å samle flest mulig stikk bestående av fire kort i samme serie. Det spesielle med Mossefirkort var at en serie besto eksempelvis av fire produkter fra Glassverket, eller det kunne være fire bedrifter innen tekstil, som Moss Bomuldsvæveri, Moss Tekstil, Frøya Korsetter og Snerting Sportsklær. Mossefirkortene slo godt an i Moss og ble kjent over hele landet. Historisk er kanskje dette en av de beste og mest oppfinnsomme PR fremstøt industrien vår har gjort. Det var således en hyggelig opplevelse for de som deltok i feiringen av MINs 70 års jubileum i fjor, å høre Marte Gerhardsen fortelle fra scenen i Samfunnsalen at hun hadde vokst opp med å spille Mossefirkort hos sin bestefar Einar Gerhardsen. Hun kunne fortsatt redegjøre for imponerende mange av byens gamle bedrifter. Mange av de gamle bedriftene er borte, noen har endret navn, noen lever i beste velgående og mange nye er kommet til. Dette er næringslivets karakter. Det speiler en verden i rask omstilling. Bedriftene med 100 og 200 års historie er blitt svært få. Dagens bedrifter har langt kortere forventet levetid, og derav følger et økt behov for nyskapning. Moss Industri- og I Næringsforening synes vi det er verd å minnes de gamle bedriftene med stolthet og takknemlighet. Det er likevel enda viktigere å se hva vi har i dag, og å skue fremover på den verdiskapning som skal sikre kommende generasjoner arbeidsplasser. Derfor ligger det nå nye Mossefirkort klare for lansering i Moss Industriog Næringsforening den 6. mars. De nye Mossefirkortene følger opp tradisjonen fra de gamle, men nå er det 48 av dagens bedrifter, institusjoner og attraksjoner som pryder kortene. – Sammen med de tradisjonsrike, lett haltende rim, man kunne lese på kortene.

Byavisa Moss nr 358
Byavisa Moss nr 378
Byavisa Drammen nr 409
Byavisa Sandefjord nr 165
Byavisa Moss nr 356
Byavisa Sandefjord nr 152
Byavisa Sandefjord nr 153
Byavisa Tønsberg nr 638
Byavisa Moss nr 351
Byavisa Drammen nr 418
Byavisa Sandefjord nr 162
Byavisa Drammen nr 411
Byavisa Sandefjord nr 159
Byavisa Tønsberg nr 649
Byavisa Sandefjord nr 145
Byavisa Sandefjord nr 149
Byavisa Sandefjord nr 139
Byavisa Sandefjord nr 161
Byavisa Sandefjord nr 164
Byavisa Sandefjord nr 136
Byavisa Sandefjord nr 150
Byavisa Sandefjord nr 148
Byavisa Sandefjord nr 156
Byavisa Sandefjord nr 154
Byavisa Drammen nr 432
Byavisa Sandefjord nr 151
Byavisa Sandefjord nr 144
Byavisa Sandefjord nr 147
Byavisa Drammen nr 403
Byavisa Sandefjord nr 146