03.11.2021 Views

Barnemisjonen nr 4-2021

Barnemisjonen nr 4-2021 Barnmissionens tidning på norska.

Barnemisjonen nr 4-2021
Barnmissionens tidning på norska.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Nr 4 2021 - årgang 33

WITH THE LORD FOR THE CHILDREN

Mat og gaver gir glede og håp s. 3

Stort behov midt i Europa s. 4

Hjelp til utdanning for fattige barn s. 6


l e D e r

Jeg håper og tror på en stor

juleinnsamling slik at vi kan lindre

nød, både til jul og utover vinteren.

Kjære faddere og livreddere!

Alle er ikke ute av den mørke tunnellen ennå

Vi har to vanskelige år bak oss som vi

aldri kommer til å glemme. Covid-19

vil for alltid være skrevet i

historiebøkene. I Norden har vi

forhåpentligvis kommet igjennom det

verste, men mange fattige land er

fortsatt i krise .

Vi vet hvor farlig denne sykdommen

er og hvor mange som har dødd av

Covid-19. I Norden har vi noe av det

beste helse- og sikkerhetsnettet i

verden. Helsetjenesten har vært

anstrengt, men har vært i stand til å

takle oppgaven med å redde så

mange som mulig. Jeg er full av

beundring for den heroiske innsatsen

som det medisinske personalet har

gjort.

Til tross for alt vi har måttet

gjennomgå er vi heldige som bor i

Norden. Vi var blant de første i verden

som mottok vaksiner. Vi ble tilbudt

verdens beste vaksiner. Nå er de

fleste av oss fullvaksinert. Vi vender

sakte tilbake til våre normale liv.

Glede og fellesskap begynner å

fungere igjen.

I denne gleden er det lett å glemme

alle de som fortsatt lever midt i

koronakrisen. I de fattige landene der

Barnemisjonen arbeider, rammes folk

hardt av utilstrekkelig helsehjelp og

mangel på vaksiner. På toppen av

dette sulter folk fordi landene har

stengt ned og jobbene er borte. Det

er ikke noe sosialt hjelpeapparat og

ingen oppsparte midler å leve av.

Mange mennesker lever som

dagarbeidere, og de få dagene de får

jobb, kan de kjøpe litt mat til familien.

Vi i Barnemisjonen vil fortsette å

hjelpe og dele ut matpakker til

familier i nød. Sannheten er at akkurat

nå dør flere fattige mennesker i disse

landene på grunn av sult enn av

Covid-19. Dere givere har vært

fantastiske. Deres gaver til matpakker

de siste årene har vært rekordstore.

Dette har gjort det mulig for oss å

hjelpe titusenvis

av sultende

familier. Nå

starter vi vår

juleinnsamling

til matpakker,

slik vi gjør

hvert år. Aldri

har behovene

vært så store

som nå.

Jeg håper og tror på en stor

innsamling, slik at vi kan hjelpe og

lindre både til jul og utover vinteren.

Til slutt vil jeg gi hver enkelt av dere

en stor og inderlig takk for at dere har

stått ved Barnemisjonens side i disse

vanskelige tider. Jeg er så rørt over å

se hvilken kjærlighet og tillit dere viser

oss på Barnemisjonen.

I år lager vi ikke en jule-CD, men vil

spille inn Tre Barytones julekonsert i

Osby Pinsekirke og legge den ut på vår

hjemmeside i desember. Vi vil også

legge ut noen videohilsener fra,

Mikael Järlestrand, meg selv og fra

noen misjonsland på den svenske

hjemmesiden: www.barnmissionen.se

Vi håper at du vil ta deg tid til å se på

dette og glede deg sammen med oss.

Til slutt vil jeg ønske dere alle en riktig

god jul og et velsignet nyttår!

Bo Wallenberg,

GENERALSEKRETÆR

POSTADRESSE:

Skandinavisk Barnemisjon

Boks 245, 4576 LYNGDAL

BESØKSADRESSE:

Stasjonsgt. 34, 4580 Lyngdal

Org.nr. 989 309 404

KONTAKT INFO:

Telefon: 990 93 360

E-post: post@barnemisjonen.no

ANSVARLIG REDAKTØR

Harry Haraldsen

E-post: harry@barnemisjonen.no

Telefon 907 31 345

LAYOUT/TRYKK

Snartrykk AS, Farsund

www.snartrykk.no

STØTTE OSS:

Vipps nr. 54239

Konto: 5082 06 05842


UKRAINA

Mat og

gaver gir

glede og

håp

GOD

JUL

Julen nærmer seg, og dermed den største satsingen i året i Ukraina.

Matpakker, julegaver, julemat og varme klær vil bli delt ut til sårbare

mennesker i flere regioner.

Fjoråret var annerledes. Strenge

restriksjoner og nedstengninger gjorde

at Barnemisjonen ikke kunne

arrangere så mange julefester som de

vanligvis gjør. I stedet ble det brukt

mere tid på å reise hjem til sårbare

mennesker og gi dem matpakker og

gaver.

Nå er samfunnet åpent. Butikker er

åpne og offentlig transport går, selv

om munnbind er obligatorisk og ulike

restriksjoner styrer hverdagen. Men

pandemien er langt fra over. Ukraina

opplever en alvorlig tredje

smittebølge, mens bare litt over 15%

av befolkningen er fullvaksinert.

Midt i dette planlegger Barnemisjonen

årets julefester. Ved hjelp av frivillige

fra kirker og organisasjoner, er håpet å

holde julefester på flere steder for å nå

så mange som mulig med hjelp.

”Vi planlegger også julemiddag for

pasienter på sykehus, samt besøk på

barnehjem og eldresentre.» sier

Lyudmila Lonyuk, leder for

Barnemisjonens arbeid i Ukraina.

Hun sier at hjelpen er av stor

betydning for dem det gjelder.

«Vår hjelp gir håp, forandrer

menneskers liv og gjør Kristi

kjærlighet ekte og synlig. Vi ser

takknemlige smil hos barn på sykehus,

gledestårer hos ensomme eldre som

mottar matpakker og glede og latter

hos foreldreløse og vanskeligstilte

barn som får julegaver.

Offisiell statistikk viser at 77% av

pensjonistene i Ukraina lever under

fattigdomsgrensen og trenger hjelp fra

barn eller slektninger. Eldre

mennesker uten slektninger har

problemer med å få mat nok for

dagen.

«Vår hjelp redder liv og gir håp», sier

Lyudmila Lonyuk.

Julefest:

Barnemisjonen inviterer fattige

og sårbare familier områdevis

til julefest med juleprogram,

sang og juleevangeliet. Etter

festen deles det ut matpakker

og gaver. Pasienter på sykehus

må selv betale for mat og

medisiner.

barnemisjonen.no 3


ROMANIA

På den rumenske landsbygda lever mange mennesker i alvorlig fattigdom. Barne misjonen

sender humanitær hjelp via vår samarbeidspartner Prison Fellowship romania PFr.

En av mottakerne er en 23 år gammel

alenemor som tar seg av fem barn i

alderen to måneder til fire år.

Situasjonen var totalt uholdbar. Barna

fikk ikke nok mat og det var stor

mangel på klær.

Familien har nå mottatt hjelp fra

Barnemisjonen gjennom PFR. Både

mor og barn ble overlykkelige da de

fikk mat, klær, sko, hygieneartikler og

leker. Hjelpen til familien vil fortsette

til deres livssituasjon har blitt bedre.

Barnemisjonen hjelper også en

romfamilie med tolv barn i alderen

fire måneder til 17 år. De levde lenge i

uverdige forhold i et veldig enkelt hus,

uten strøm og innlagt vann. Pappa

jobber på en gård og en gang i

måneden får de litt hjelp fra

myndighetene.

Hans bror og familie hjelper også til så

godt de kan. Han er blitt en kristen, og

har fått et totalt forvandlet liv. Takket

være økonomisk hjelp fra både broren

og kirken, har familien spart litt

penger og kjøpt et bedre hus. Det nye

huset har komfyr, to store soverom og

nok plass til den store familien.

Familien har nylig flytte inn.

K E N Y A O G B A N G L A D E S H

Utdannelse stopper barneekteskap

Under pandemien har antall barneekteskap økt drastisk.

I Kenya er skolene i gang igjen.

Mange unge jenter er blitt giftet

bort under nedstengningen. Det

arbeides med å hjelpe til slik at

barna får gå på skole. På den måten

hjelper vi jentene slik at de ikke blir

giftet bort før de blir voksne.

Fattigdom og nød fører ofte til at

foreldre ser seg nødt til å gifte bort

små jenter for å få færre munner å

mette. Slik er det i Kenya og Bangladesh

der Barnemisjonen har

arbeid. en liten matpakke i uka gjør

at barna får gå på skole framfor å

arbeide for mat til familien. lokale

tradisjoner og holdninger er ofte

problematiske. Opplysning og holdningsskapende

arbeid utført av

lokale personer med tillit i området

gir resultater.

Støtt Barnemisjonens arbeid mot

barneekteskap:

Vipps: 17883 eller bankkonto:

7878 05 72514

Pappa vil gifte bort jenta si.

4

barnemisjonen.no


KENYA

Mange gleder på skolen

Den siste tiden har vært begivenhetsrik i lokichoggio. Nye toaletter og dusjer er bygget,

og nettbrett til undervisningen har blitt en realitet. Undervisningen om menskopper har

startet igjen. elevene har fått hver sin Bibel, og vår elskede rektor har kommet tilbake

etter en alvorlig ulykke.

Takket være en gave fra

menighetenes bruktbutikk i

Mariestad, har både jentene og

guttenes pensjonater fått dusjhus.

Toaletter er også bygget for de

minste barna på førskolen.

I Kenya kommer nye skolebøker og

annet undervisningsmateriell

digitalt. Skoler som har nettbrett til

elevene slipper å kjøpe dyre

lærebøker. Samtidig får de et mye

større utvalg av læremidler. en

bruktbutikk drevet av en

pinsemenighet har gitt 16 nettbrett

til skolen. «Vi er veldig glade. Tenk

hvilket løft dette er for elevene

våre», sier Birgitta Arnlund,

grunnlegger av skolen.

Nylig fikk alle elever i 5. klasse og

oppover en ny Bibel. Bibler vil bli

delt ut hvert år til elever i 5. klasse.

Prosjektet med menskopper har

startet opp igjen etter en pause

under pandemien. Det sier seg selv

at jenter skal kunne gå på skolen

selv når de har mensen, det er en

selvfølge hos oss. Imidlertid har

mange jenter i Kenya ikke råd til å

kjøpe bind, og må derfor holde seg

hjemme under menstruasjonen.

Gjennom prosjektet deler

Barnemisjonen ut menskopper til

unge jenter på flere forskjellige

skoler i lokichoggio. Samtidig får

de opplæring i hygiene ved bruk av

menskopper.

I fjor vår var rektor Micheal

Wekesa utsatt for en alvorlig

motorsykkelulykke. Det var et

mirakel at han overlevde. etter fire

måneder med rehabilitering har

han kommet tilbake til skolen. Det

er vi alle svært glade for.

Rektor Micheal Wekesa

med glade elever.

barnemisjonen.no 5


BANGLADESH

Hjelp til utdanning for fattige barn

3600 barn på landsbygda

i Bangladesh

får enkel skolegang

gjennom Children's

Mission-partneren

FCCB som driver 45

hjelpeskoler.

Skolegang er en rettighet, men langt fra for alle barn. På

landsbygda i Bangladesh er mange familier så fattige at

barn blir nødt til å jobbe for å skaffe mat til familien.

Hjelpeskolene gir enkel undervisning til barn i alderen 6-11

år. Omtrent halvparten av barna får gratis skolegang

gjennom et sponsorsamarbeid mellom Barnemisjonen og

Adma. Noen av barna går også på offentlige skoler. De får i

tillegg leksehjelp på hjelpeskolene fordi foreldrene oftest er

analfabeter og ikke kan hjelpe dem. For de fleste barna er

undervisning i hjelpeskolene den eneste utdanningen de får.

Undervisningen foregår i enkle lokaler. På hver hjelpeskole

er det to lærere. Halvdelen av elenene har skole på

formiddagen og resten på ettermiddagen. Barna kommer

fra svært dårlige forhold. De fleste foreldrene er analfabeter

og dagarbeidere.

I mars 2020 stengte myndighetene i Bangladesh alle skoler

i landet på grunn av pandemien. Myndighetene oppfordret

til digital utdanning, noe som var umulig for fattige barn på

landsbygda. Lærerne fra hjelpeskolene dro hjem til barnas

landsbyer og underviste dem i små grupper utenfor

hjemmene. De delte også ut oppgaver som barna måtte

jobbe med til læreren kom på besøk neste gang.

Skolene i Bangladesh ble først gjenåpnet i september 2021,

etter en 543 dagers nedstengning. Nå kan elevene gå

tilbake til skolene.

Kjøp Julegave i

Barnemisjonens

internettbutikk!

www.barnemisjonen.no

klikk: Webbshop og norsk flagg.

Manuel er 11 år, han har gått

på hjelpeskolen i fem år. «

Mor fikk kreft og døde for

to år siden. Nå er det bare

meg, pappa og tante igjen.

Vi bor et lite hus med

jordvegger. Far jobber som

dagarbeider, men han tjener

lite. Pappa oppfordrer meg til å

gå på hjelpeskolen.

Sponsorprogrammet betaler for meg,

ellers kunne jeg ikke gå på skolen fordi min

fars inntekt er så liten», sier han.

Anjoli går i 4. klasse. Foreldrene

hennes er dagarbeidere, men

inntekten er så liten at de

ikke har råd til å betale

skolepenger. «Nå får jeg gå

på hjelpeskolen der læreren

min underviser meg. Jeg

fikk også hjelp til å studere

da skolene ble stengt. Etter

skolen hjelper jeg tante med

husarbeid. Min drøm er å bli lærer

og hjelpe andre fattige barn til utdanning.»

Samtidig hjelper du

mennesker i en

vanskelig livssituasjon.

Pengene går til det

formålet du velger.

Klikk på bildet og les mer om

de forskjellige gavene.

6

barnemisjonen.no


KENYA

Kua gir varig

hjelp til Mon

Moni bor i landsbyen «Choto Moishor,

Noagoan,» nordvest i Bangladesh.

Det er september 2021, Moni lever i ekstrem fattigdom

sammen med sin datter og hennes to barn. Monis datter

er syk og kan ikke jobbe. Moni er gammel så det er ingen

som vil gi henne fast arbeid. Hun er dagarbeider og innimellom

får hun litt jobb, men det blir alt for lite til mat for

familien. Moni har to sønner som bor for seg selv, men

hun får ingen hjelp av dem. I Monis livssituasjon var det

helt umulig å kjøpe ei ku.

Moni har fått ei drektig ku som om noen uker skal få en

kalv. Det betyr at hun kan se fram til å få litt inntekter ved

salg av melk. Barnebarna kan spise ris med melk. Det er

bra for dem og de liker det. etter en tid vil hun også kunne

selge kalven.

«Jeg er veldig glad og takknemlig for de menneskene som

har hjulpet meg slik at jeg har fått denne kua. Jeg håper at

vi kan leve livene våre i lykke og fred. Be til Gud for meg, at

jeg må få styrke til å arbeide, og at Gud må gjøre min

datter frisk», sier Moni og stråler av glede når hun får overlevert

kua av Barnemisjonens samarbeidspartner i Bangladesh.

FILIPPINENE

Pandemien påvirker fortsatt

Mange land har åpnet opp og fjernet pandemirestriksjoner, men på Filippinene påvirker Covid-19

fortsatt hverdagen til alle mennesker. Skolene er fortsatt stengt og bare fjernundervisning er

tillatt. Det er sterke begrensninger på reising også lokalt. Dessuten er det portforbud hver natt.

Flere og flere blir vaksinert, men foreløpig er bare drøyt 23 prosent av befolkningen fullvaksinert.

Jielle klarte

skolen tross

koronarestriksjoner

Jielle har fått

skolegang på

Barne misjonens

skole, Molfrid

senter, siden 2017.

Nå er hun ni år og går i fjerde klasse.

Hun trives på skolen, og skiller seg

ut ved å gjøre skolearbeidet veldig

bra.

Pandemien og de nye reglene for

fjernundervisning ble en utfordring

for Jielle, som ikke har så gode

digitale forhold hjemme. Men hun

jobber godt og gjør det bra! Hennes

drøm er å få en god utdannelse.

Med god hjelp fra Barnemisjonen og

familien vil hun lykkes.

Gjennom Barnemisjonens skoler

former vi fremtiden og gir ungdom

god kunnskap og forutsetninger i

livet.

Hjelp til medisiner og mat

Jherwin er en fem år gammel gutt

som bor med sin alenemor og fire

søsken. Moren kom til Barne -

misjonen fordi hun var bekymret for

Jherwin som hadde problemer med

å gå opp i vekt. Hun sa også at

sønnen hennes hadde fått

diagnosen epilepsi. Han har fått forskrevet

medisin, men den kostet

mye. Uten penger må Jherwin klare

seg uten medisin. I disse periodene

lider han av

hyppige

epileptiske anfall.

Barne misjonen

på Filippinene

hjelper nå

gutten, slik at

han får

medisinen sin

jevnlig. De har også hjulpet moren

med å søke hjelp fra de lokale

sosialmyndighetene.

Moren er så takknemlig for hjelpen

hun har fått. Takket være bedre mat

og regelmessig medisiner, har

Jherwin det mye bedre. Anfallene

har blitt sjeldnere, og han har også

gått opp i vekt.

barnemisjonen.no 7


F i l i P P i N E N E

F i l i P P i N E N E

Fysisk aktivitet er viktig for

barnas utvikling

I barnebyen Open Heart Childrens

Village er smittevernstiltakene fortsatt

store. Besøk fra utsiden reduseres så

langt som mulig. Ved besøk brukes

munnbind for å unngå smitte og sykdom.

I Barnebyen er det lagt til rette for lek og fysisk

aktivitet.

Dagen er organisert slik at barna har tid til lek,

rekreasjon og aktiviteter.

Barnemisjonen er opptatt av at barna skal ha

best mulige forhold for personlig utvikling og

læring. Skolen drives via fjernundervisning. På

fritiden blir det tid til aktiviteter og lek utendørs

eller innendørs. De yngre barna liker lekeplassen

med sandkasse, husker, sklier og vippe, mens

tenåringene liker å spille basketball, volleyball

og badminton.

Personalet gjør alt de kan for at barna skal leve et lykkelig og

normalt liv inne i barnebyen, til tross for restriksjoner. De benytter

enhver mulighet til å feire livet, som bursdager og andre positive

hendelser. Når et av barna fyller år, feires det med en morsom aktivitet.

Kanskje en grillfest eller en iskremfest, en sangkonkurranse

eller lek i bassenget. Målet er å skape glede og gode minner og å

takke Gud for livet.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!