LISTA TABELARĂ A BOLILOR ICD-10-AM - DRG

ifacforl.ro

LISTA TABELARĂ A BOLILOR ICD-10-AM - DRG

Capitolul IX

Bolile aparatului circulator

(I00-I99)

Reumatismul articular acut (I00-I02)

I00 Reumatismul articular acut fara mentionarea

complicatiilor cardiace

I01 Reumatismul articular acut cu complicatii

cardiace

I02 Coreea reumatica

Cardiopatia reumatismala cronica

(I05-I09)

I05 Bolile reumatismale ale valvei mitrale

I06 Bolile reumatismale ale valvei aortice

I07 Bolile reumatismale ale valvei tricuspide

I08 Boli multiple valvulare

I09 Alte boli reumatismala ale inimii

Bolile hipertensive (I10-I15)

I10 Hipertensiunea esentiala (primara)

I11 Cardiopatia hipertensiva

I12 Nefropatia hipertensiva

I13 Cardio-nefropatia hipertensiva

I15 Hipertensiune secundara

Bolile ischemice ale inimii (I20-I25)

I20 Angina pectorala

I21 Infarct miocardic acut

I22 Infarct miocardic ulterior

I23 Anumite complicatii curente urmand infarctului

miocardic acut

I24 Alte boli ischemice cardiace acute

I25 Cardiopatia ischemica cronica

Cardiopatia pulmonara si bolile vaselor

pulmonare (I26-I28)

I26 Embolia vaselor pulmonare

I27 Alte cardiopatii pulmonare

I28 Alte boli ale vaselor pulmonare

Alte forme de cardiopatii (I30-I52)

I30 Pericardita acuta

I31 Alte boli ale pericardului

I32* Pericardita in boli clasificate altundeva

I33 Endocardita acuta sau subacuta

I34 Afectiunile nereumatice ale valvei mitrale

I35 Afectiunile nereumatismale ale valvei aortice

I36 Afectiuni nereumatismale ale valvei tricuspide

I37 Afectiunile valvei pulmonare

I38 Endocardita, valva nespecificata

I39* Endocardita si afectiunile valvelor cardiace in

boli clasificate altundeva

I40 Miocardita acuta

Lista categoriilor cu trei caractere

I41* Miocardita in boli clasificate altundeva

I42 Cardiomiopatia

I43* Cardiomiopatia in boli clasificate altundeva

I44 Bloc atrio-ventricular si bloc de ramura stanga

I45 Alte tulburari de conducere

I46 Stop cardiac

I47 Tahicardia paroxistica

I48 Fibrilatia atriala si flutter

I49 Alte aritmii cardiace

I50 Insuficienta cardiaca

I51 Complicatii si cardiopatii incorect descrise

I52* Alte cardiopatii in boli clasificate altundeva

Bolile cerebro-vasculare (I60-I69)

I60 Hemoragia subarahnoida

I61 Hemoragia intracerebrala

I62 Alte hemoragii intracraniene netraumatice

I63 Infarctul cerebral

I64 Ictus, nespecificat ca hemoragic sau ca infarct

I65 Ocluzia si stenoza arterelor precerebrale,

nerezultand in infarct cerebral

I66 Ocluzia si stenoza arterelor cerebrale,

nerezultand in infarct cerebral

I67 Alte boli cerebrovasculare

I68* Tulburari cerebrovasculare in boli clasificate

altundeva

I69 Sechele ale bolilor cerebrovasculare

Bolile arterelor, arteriolelor si

capilarelor (I70-I79)

I70 Ateroscleroza

I71 Anevrismul si disectia aortica

I72 Alte anevrisme

I73 Alte boli vasculare periferice

I74 Embolia si tromboza arteriala

I77 Alte afectiuni ale arterelor si arteriolelor

I78 Bolile capilarelor

I79* Bolile arterelor, arteriolelor si capilarelor in boli

clasificate altundeva

Bolile venelor, vaselor limfatice si

ganglionilor limfatici, neclasificate

altundeva (I80-I89)

I80 Flebita si tromboflebita

I81 Tromboza venei porte

I82 Embolia si tromboza altor vene

I83 Vene varicoase ale extremitatilor inferioare

I84 Hemoroizi

I85 Varice esofagiene

I86 Vene varicoase cu alte localizari

I87 Alte afectiuni ale venelor

I88 Limfadenita nespecificata

I89 Alte afectiuni neinfectioase ale vaselor limfatice

si ganglionilor limfatici

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 13a

More magazines by this user
Similar magazines