LISTA TABELARĂ A BOLILOR ICD-10-AM - DRG

ifacforl.ro

LISTA TABELARĂ A BOLILOR ICD-10-AM - DRG

T41.0 Anestezice inhalate

Exclude: oxigenul (T41.5)

T41.1 Anestezice intravenoase

Thiobarbiturice

T41.2 Alte anestezice generale si nespecificate

T41.3 Anestezice locale

T41.4 Anestezice, nespecificat

T41.5 Gaze terapeutice

Bioxid de carbon

Oxigen

T42 Intoxicatie prin medicamente

antiepileptice, sedativ-hipnotice si

antiparkinsoniene

Exclude: dependenta de droguri si

tulburarile mentale si de

comportament asociate

datorite folosirii substantelor

psihoactive (F10-F19)

T42.0 Derivatii hydantoinei

T42.1 Iminostilbeni

Carbamazepin

T42.2 Succinimide si oxazolidine-dione

T42.3 Barbiturice

Exclude: thiobarbituricele (T41.1)

T42.4 Benzodiazepine

T42.5 Antiepileptice in asociere, neclaificate

altundeva

T42.6 Alte medicamente antiepileptice si

sedativ-hipnotice

Methaqualon

Acid valproic

Exclude: carbamazepin (T42.1)

T42.7 Medicamente antiepileptice si sedativhipnotice,

nespecificate

Somnifer sub forma lichida NOS

Somnifer sub forma de comprimat NOS

Somnifer sub forma de tableta NOS

T42.8 Medicamente antiparkinsoniene si alte

depresive centrale ale tonusului

muscular

Amantadine

Leziuni, otraviri si alte consecinte ale cauzelor externe

T43 Intoxicatie prin medicamente

psihotrope, neclasificate altundeva

Exclude: anorexigenele (T50.5)

barbituricele (T42.3)

benzodiazepinele (T42.4)

dependenta de droguri si

tulburarile mentale si de

comportament asociate

datorite folosirii substantelor

psihoactive (F10-F19)

methaqualone (T42.6)

psihodislepticele [halucinogene]

(T40.7-T40.9)

T43.0 Antidepresive triciclice si tetraciclice

T43.1 Antidepresive inhibitoare ale monoamino-oxidazei

T43.2 Alte antidepresive si nespecificate

T43.3 Antipsihotice si neuroleptice cu baza de

phenothiazina

T43.4 Neuroleptice de tipul butyrophenona si

tioxantene

T43.5 Alte antipsihotice si neuroleptice si

nespecificate

Exclude: rauwolfia (T46.5)

T43.6 Psihostimulante cu potential pentru

tulburare de folosire

Exclude: cocaina (T40.5)

T43.8 Alte medicamente psihotrope,

neclasificate altundeva

T43.9 Medicament psihotrop, nespecificat

T44 Intoxicatie prin medicamente care

afecteaza in mod primar sistemul

nervos autonom

T44.0 Agenti anticholinesterazi

T44.1 Alte parasimpaticomimetice

[cholinergice]

T44.2 Medicamente blocante ganglionare,

neclasificate altundeva

T44.3 Alti parasimpatolitici [anticolinergice si

antimuscarinice] si spasmolitici,

neclaificati altundeva

Papaverina

T44.4 Agonisti predominant alfaadrenoreceptori,

neclasificati altundeva

Metaraminol

T44.5 Agonisti predominant betaadrenoreceptori,

neclasificati altundeva

Exclude: salbutamol (T48.6)

T44.6 Antagonisti alfa-adrenoreceptori,

neclasificati altundeva

Exclude: alcaloidele ergot (T48.0)

T44.7 Antagonisti beta-adrenoreceptori,

neclasificati altundeva

Lista Tabelară a Bolilor ICD-10-AM 2002 441

More magazines by this user
Similar magazines