Pompa de recirculare apă caldă menajeră cu autoinstruire

deutschevortex

Pompa de recirculare apă caldă menajeră cu autoinstruire

BW-SL 154 cu tehnologie AUTOlearn

Pompa de recirculare apă caldă

menajeră cu autoinstruire


Aveţi nevoie de apă caldă?

Am reţinut.

Acordaţi-vă confortul de a nu trebui să aveţi grijă de toate.

Un confort fără egal, însoţit de o reală

economie de energie – cine vă poate oferi

deja acest lucru? Nu poate fi vorba decât

de noua noastră pompă de recirculare apă

caldă menajeră, inteligentă BW-SL 154 cu

tehnologie AUTOlearn. Alături de avantajele

cele mai importante oferite de produs (vezi

Pagina 3), pompa noastră învaţă deja din

Exemplu de calcul privind

economia de energie şi costurile

Reducerea anuală a costurilor* cu un exemplu

pentru o casă locuită de o singură familie de

dimensiuni medii:

Încălzirea electrică Euro 201,—

Încălzire cu motorină Euro 94,—

Încălzire cu gaze Euro 78,—

*) faţă de funcţionarea de durată a pompei

prima zi. Nu este nevoie de niciun fel de

date de introdus pentru parametrii instalaţiei

precum ora, temperatura ş.a. – aceasta

numim noi confort fără egal.

Alte avantaje oferite de tehnologia AUTOlearn:

� Identifi carea perioadei de sfârşit de

săptămână şi de concediu

� Funcţia de comandă de la distanţă (la

cerere: pompa porneşte imediat după

deschiderea robinetului)

� Autoinstruire rapidă în cazul schimbării

obişnuite de deschidere robinet (de ex.:

perioadă de iarnă / perioadă de vară)

� Depistarea unui ventil de reţinere defect

(afi şare cu diodă)

� Deconectare forţată în cazul absenţei apei

� Producerea într-o proporţie redusă de

depuneri de calcar

� Cruţarea mediului şi resurselor combinată

cu un conform optim

2 VORTEX BW-SL 154


În cazul unei case pentru o singură familie tipică

pierderile de energie 1 pe un an se reduc...

...pentru consumul de

curent al pompei de la

...pentru energia de încălzire prin

funcţionarea pompei de la

200 kWh

900 kWh

Alimentare optimă cu

consum minim de energie.

Economisiţi timp şi vă reduceţi cheltuielile.

Economii la cheltuielile cu energia

Prin timpii optimi de funcţionare a pompei se obţine un consum minim

de energie. Acest lucru nu se poate obţine folosind comenzile

actuale pentru pompe.

Autoinstruire în materie de obişnuinţe privind folosirea robinetelor

Pompa învaţă singură în foarte scurt timp obişnuinţele consumatorului

în materie de momente de folosire a apei calde. (Tehnologia

AUTOlearn).

Confort reglabil prin simpla rotire de buton

Continuu de la economie maximă de energie până la conform

maxim. Noi oferim prepararea previzibilă în maniera cea mai bună

posibil.

Protecţia contra bacteriilor din familia Legionellaceae

Identifi carea automată de către pompă a unei faze necesare de

dezinfecţie 2 , adică ea are grijă singură de dezinfectarea termică a

circuitului apei. (Tehnologia AUTOlearn).

Montaj extrem de simplu

Cu doar câteva mişcări de mână se montează senzorul de temperatură.

Fixare cu legături de cablu – şi gata!

1) faţă de funcţionarea de durată a pompei

2) Funcţie garantată numai dacă cazanul de încălzire dispune de funcţia

privind bacteriile din familia Legionellaceae.

la

Pompa cu funcţionare de durată

15 kWh

80 kWh

Pompa cu tehnolgie AUTOlearn

VORTEX 3


Mai confortabil de atât nu se poate...

Semnifi caţia reglajelor de conform din tehnologia AUTOlearn

Sunt posibile reglaje intermediare (reglare continuă)

1 |

Economie maximă

de energie,

durată minimă

de funcţionare a

pompei.

2 |

Confort normal,

durată scurtă

de funcţionare a

pompei.

3 |

Reglaj de bază

– confort bun

– durată medie

de funcţionare a

pompei.

Situaţiile de funcţionare afi şate

Verde continuu

Pompa funcţionează.

Circulaţie la

cerere sau faza

de dezinfecţie.

Verde

intermitent

Pompa nu

funcţionează.

În curs de

răcire sau în

cazul absenţei

identifi cate prin

autoinstruire.

Verde-roşu

intermitent

Pompa funcţionează.

Dar: robinetul

de refulare este

defect.

4 |

Confort foarte

bun, durată normală

de funcţionare

a pompei.

Roşu

intermitent

Pompa funcţionează.

Dar: defecţiune

de senzor

pe aducţia de

alimentare.

5 |

Confort maxim,

durată crescu

de funcţionare a

pompei.

Roşu continuu

Pompa nu

funcţionează.

Absenţă apă

sau boilerul este

rece.

VORTEX 4


Principiul original al

motorului sferic al VORTEX.

Componente performante garantează

o funcţionare fără probleme.

Câmpul magnetic produs în motor acţionează direct asupra

rotorului. Forma specială şi materialul aferente lagărului de rotor

şi tija lagărului garantează o funcţionare fără joc şi silenţioasă

a motorului sferic. Motorul sferic necesită doar o garnitură între

motor şi carcasa pompei. El este rezistent la scurtcircuitare şi

nu necesită niciun fel de protecţie a motorului. Rotorul poate fi

curăţat sau înlocuit fără niciun fel de difi cultăţi.

6

www.deutsche-vortex.de

8

7

10

5

5

4

3

11

2

9

1

Date tehnice

Componente

1 Motor sferic

2 Rotor

3 Inel de etanşare

4 Carcasa pompei

5 Fiting olandez

6 Carcasă pompă R ½"

7 Ventil de reţinere

8 Robinet de închidere cu bilă

9 Senzor de temperatură

10 Cutia cu cabluri

11 Plasare senzor

temperatură

* *

Motor sferic, fără axe, rezistent la curentul de

blocare

Înălţime maximă de transport 1,25 mCA

Cantitate maximă de transport 640 l/h

Tensiunea de alimentare 1 ~ 230 V / 50 Hz

Rezistenţă la temperatură 95 °C

Rezistenţa la presiune 10 bari

Tip protecţie IP 42*

Putere absorbită 26 W

*) în pregătire

VORTEX 5


Despachetaţi, montaţi, rezemaţi-vă de

spătarul scaunului. Aşa de simplu este totul.

Doar câteva manevre cu mâna şi pompa este conectată.

Introduceţi cablul senzorului la

pompă.

Desfăşuraţi cablul senzorului şi fi xaţi

senzorul de temperatură pe aducţia

de alimentare.

Cultura service-ului la VORTEX – direct, personal, competent.

Satisfacţia clienţilor noştri este măsura succesului

nostru. VORTEX este o fi rmă sufi cient de mică pentru a

dispune de o fl exibilitate maximă şi a oferi consiliere individuală

şi sufi cient de mare pentru a asigura un maximum în

materie de calitate a produselor şi a service-ului.

VORTEX | Pompe recirculare apă

caldă menajeră

Puneţi sub tensiune şi ...gata.

Imediat ce se deschide robinetul

de apă caldă, începe procesul de

autoinstruire.

Pompa de recirculare apă caldă menajeră BW-SL 154 este disponibilă în următoarele variante:

BW-SL 154 V

cu carcasă de

pompă V

Număr de comandă:

411-211-041

Deutsche Vortex GmbH & Co. KG

Kästnerstraße 6

71642 Ludwigsburg

Fon: +49 (0) 71 41.25 52-0

Fax: +49 (0) 71 41.25 52-70

home@deutsche-vortex.de

www.deutsche-vortex.de

BW-SL 154 R 1/2"

cu carcasă de pompă

R 1/2"

Număr de comandă:

411-220-040

BW-SL 154

Motor

Număr de comandă:

411-200-040

09ro0059 · 02/08

More magazines by this user
Similar magazines