27.06.2023 Views

Mapping the City - A creative approach on Bucharest #2

This publication is the outcome of a one week workshop conducted by andrews & degen, a graphic design studio based in Amsterdam, the Netherlands. Nineteen students from the graphic design and the fine art graphics department at the National University of Arts, UNArte in Bucharest, were participating. The research was focusing on social issues and graphical communication elements in the city of Bucharest. Students developed interventions and campaigns referring to topics as tolerance, environment, traffic, wayfinding and many others. Design thinking as a way to support social change and improvement.

This publication is the outcome of a one week workshop conducted by andrews & degen, a graphic design studio based in Amsterdam, the Netherlands. Nineteen students from the graphic design and the fine art graphics department at the National University of Arts, UNArte in Bucharest, were participating.

The research was focusing on social issues and graphical communication elements in the city of Bucharest. Students developed interventions and campaigns referring to topics as tolerance, environment, traffic, wayfinding and many others. Design thinking as a way to support social change and improvement.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

B

a creative approach

to Bucharest

VOL 1

APRIL 2012

# 01

Tolerance - Enjoy the difference

Toleranță

# 02

A chance for the homeless

O sansa pentru oamenii strazii

# 03

Lights in streets

Lumina pe strazi

# 04

Extreme cycling

Ciclism extrem

# 05

No time to stress

Nu e timp de stres

# 06

RATB info system

Sistem de informare RATB

# 07

I love Bucharest

Monstrul din gunoi

# 08

Every dog deserves a home!

Fiecare câine merită un cămin!

# 09

Now & then

Atunci si... acum

# 10

Statues with Details

Statui cu detalii

# 11

Parking problem

Problema parcarilor

# 12

RATB info system

Sistem de informare RATB

# 13

Urban emergency

Ambulanta urbana

# 14

Positude

Pozitude

# 15

Rubbish monster

Monstrul din gunoi

# 16

Entrance 1

Scara 1


Tolerance - Enjoy the difference

Toleranță

#

01

02 CRISTINA SILVANA CATALINESCU


TOLERANCE 03


04 CRISTINA SILVANA CATALINESCU


TOLERANCE 05


A chance for the homeless

O sansa pentru oamenii strazii

#

02

Thousands of homeless people live on the streets of Bucharest

06 MIHAILA LAURA MARIA


A CHANCE FOR THE HOMELESS 07


Lights in streets

Lumina pe strazi

#

03

Artificial light is essential

in our modern society,

to illuminate streets, footpaths,

sports grounds and

buildings. It is used more

and more to provide security

lighting and to enhance

the appearance of buildings

at night.

08 ALEXANDRA DIACONESCU


So many people are scared of the dark for many reasons:

1. Unable to see meaning they don't know what will happen.

2. imaginative minds see things that are not there.

3. Some people sleep with night lights, meaning they are

afraid to see nothing when when they open there eyes.

4. You may be scared of the dark, because you have watched

to many movies.

5. watching scary or disgusting movies ( or playing dark,

scary or disgusting video games can cause the mind to

stimulate scary images. )

ARE YOU

AFRAID OF THE

DARK?

> But Is lighting necessary?

> Can safety or security be achieved another way?

> Do the lights have to be on all night?

> Has the lighting system been designed for the task?

The night skies illuminated with light from many sources.

But in Bucharest still many streets don’t have lights...

And that’s a problem. We recognise that there are benefits

from night-time illumination outdoors.

There is a demand for outdoor lighting for road safety, personal

security against crime, and evening social and commercialactivities.

However, it is not at all clear that when

it comes to outdoor lighting, more is necessarily better.

Careful design to ensure appropriate light levels where it

is really needed would seem to yield greater benefits.

So we are going to let you barrow light when entering a

strret that has no light. Whenever you see the object below

you can stop being afraid !

LIGHTS IN STREETS 09


Extreme cycling

Ciclism extrem

#

04

10 ANDREEA MIHAIU & TUDOR STANCU


EXTREME CYCLING 11


12 ANDREEA MIHAIU & TUDOR STANCU


EXTREME CYCLING 13


No time to stress

Nu e timp de stres

#

05

14 ADRIANA GUŢĂ


NU E TIMP DE STRES 15


RATB info system

Sistem de informare RATB

#

06

The actual orientation system used by RATB does not

provide enough information and can give bus travelers and

tourists a hard time. We will propose in the next pages a

design for a new info system that can be applied in the

stations and also inside the buses.

Actualul sistem de orientare folosit de RATB nu oferă informații

suficiente călătorilor Bucureşteni, cu atât mai puțin turistilor.

In următoarele pagini vom propune un sistem de informare

aplicabil atât în stațiile RATB cât şi în interiorul mijloacelor

de transport în comun.

16 ANDREEA JUGĂNARU & ALDEBARAN DOBRICĂ


Station Name - LED illuminated

for increased visibility

Numele Staţiei - iluminat cu LED

pentru vizibilitate sporită

Bus Numbers and the direction

they’re heading

Numerele Autobuzelor și

direcţia în care merg

The route of the listed buses

highlited on the map

Traseul Autobuzelor listate

marcat pe hartă

RATB INFO SYSTEM 17


A map illustrating the route

of the buses that stop in the station

O hartă care ilustrează traseul

autobuzelor care trec prin staţie

18 ANDREEA JUGĂNARU & ALDEBARAN DOBRICĂ


126

Bus stations and connections

with other lines illustrated

inside the bus

Traseul autobuzului împreună

cu legăturile cu alte linii menţionat

în interiorul vehiculului

RATB INFO SYSTEM 19


I love Bucharest

Iubesc Bucurestiul

#

07

20 BANICA RAZVAN


I LOVE BUCHAREST 21


Every dog deserves a home!

Fiecare câine merită un cămin!

#

08

Our topic of social importance

for Bucharest is the

increasing number of stray

dogs on its streets. Our strategy

pursuits the purpose of

convincing people to adopte

a dog or to buy different

items to raise money for

helping them. We thought

of three graphic proposals:

> three different types of

stickers, that can be also

used as a label for different

items;

> a postcard, that is also

used for raising money and

to encourage adoption;

> a poster that speaks about

adoption.

22 CRISTINA IORDAN & GABRIELA MATEESCU


ADOPT

A

DOG!

ADOPT

Subiectul ales de noi, cu o

importanţă socială pentru

Bucureşti, este cel al numărului

crescut de câini vagabonzi de

pe stradă. Strategia noastră

urmareşte să convingă oamenii

să adopte un câine şi strângerea

de bani pentru ajutarea lor.

Ne-am gândit la trei propuneri

grafice:

> trei tipuri de stickere, care pot

fi folosite şi ca sigle pe diferite

suporturi;

> o carte poştală, care poate

fi folosită de asemenea ȋn scopurile

strângerii de fonduri şi

pentru a ȋncuraja adopţia;

> un afiş, care vorbeşte despre

adopţie.

EVERY DOG DESERVES A HOME 23


Now & then

Atunci si... acum

#

09

The story of Romanian people and their wins

and loses during the days of the Revolution.

Revoluția Română din 1989 a constat într-o serie de proteste, lupte

de stradă și demonstrații în luna decembrie a anului 1989, care au

dus la sfârșitul regimului comunist din România și la căderea lui

Nicolae Ceaușescu. Demonstrațiile din ce în ce mai ample au

culminat cu procesul controversat și execuția lui Ceaușescu și a

soției sale Elena. Înainte de revoluția română, toate celelalte state

est-europene trecuseră în mod pașnic la democrație; România a

fost singura țară din blocul estic care a trecut printr-o revoluție

violentă și în care conducătorii comuniști au fost executați.

La fel ca în țările vecine, în anul 1989 majoritatea populației

din România nu era mulțumită de regimul comunist. Politica

economică și de dezvoltare a lui Ceaușescu (inclusiv proiecte

de construcții grandomane și un regim de austeritate menit să

permită României să-și plătească întreaga datorie externă) era

considerată responsabilă pentru penuria extinsă din țară; în paralel

cu creșterea dificultăților economice, poliția secretă, Securitatea,

era omniprezentă, făcând din România un stat polițienesc.

24 BOTONCEA ADRIAN-CIPRIAN


University Square - Now and then, reproduction of

21st december 1989, first day of the Revolution

Reprimarea a

devenit foarte dură

îndeosebi după

lansarea zvonului

între scutieri că

în Piața Romană

mai mulți colegi

de-ai lor au fost

înjunghiați cu

șurubelnițe. La

un moment dat,

toți pasagerii

care au coborât la

stația de metrou

Piața Universității

(inclusiv femeile,

bătrânii și copiii)

au fost maltratați.

Cei prinși erau

bătuți, târâți pe jos,

obligați să se culce

pe burtă, unii peste

alții, în grămezi.

Piata

Te le viziunii

This is the place

from where it all

started and from

where Ceausescu

left Bucharest on

22th of december,

scared by the

people.

Piata

Vi ct orie i

Magher u

Boul ev ar d

While on the road

to victory,

protesters got

blocked by the

“militia”. Blood

was spilled and

someone had to

take the blame...

Piata Victoriei

was ocupied by

workers and

began shouting

anti-comunist

slogans like

“Don’t worry,

Ceausescu falls!”

Piata

Re vo lutie i

Piata

Univ ersitatii

Most of the

killings took part

at the National

TV station, while

protesters tried to

occupy it in order

to announce the

world about

what’s happening

on the streets


Statues with Details

Statui cu detalii

#

10

Every statue in Bucharest has its name on it but only a few know

who they actually represent. Adding a specific detail to each one is

a way of showing people their stories in an attreactive and provoking

manner.

Name: I.L. Caragiale

Lived: 1852- 1912

Birthplace: Haimanale, Prahova

Function: playwriter, pamfleteer, poet, writer

Information: added a mirror to express the way he described

and bantered the society of his time.

Name: Grigore Cantacuzino

Lived: 1832- 1913

Birthplace: Bucharest

Function: Prime- Minister, Mayor of Bucharest

Information: added the bag of coins because he was one of the

richest men in Romania at the time who claimed he can cover a

mansion roof in coins made of pure gold.

26 MARIA POPESCU


Name: Carol Davila

Lived: 1828- 1913

Birthplace: Parma, Italy

Function: doctor

Information: added a stethoscope to enphasise the fact that he

had a huge importance in the developement of the Romanian

sanitary infrastructure.

Name: Vasile Lascăr

Lived: 1853- 1907

Birthplace: Șoimășești, Gorj

Function: Minister of Interns

Information: added a police bat as he was the one who proposed

the first organic law of the police.

STATUES WITH DETAILS 27


Parking problem

Problema parcarilor

#

11

For a long time parking is a big issue in Bucarest. What we

are trying to achieve with this campaign is to raise some

funds in order to build multi-story carparks. We believe

they are the best solution to cure the parking problem.

They are safer, easier to find (via SatNav or digital signs),

ergonomical and for a few cents you can leave your car in

a civilised surveillanced place. This a campaign for a better

Bucarest.

28 ARMAND ACEA


PARKING PROBLEM 29


Upgrade boulevard

Upgrade boulevard

#

12

This project focuses on the identity of streets in Bucharest.

Today, you can find three different name designs

on the same street. Street signs need to be upgraded

and personalised, Bucharest’s face needs a lifting. My

proposal is based on traditional romanian decorative

patterns in the context of the digital age.

30 ILINCA LĂZĂRESCU ŠEDA


RATB INFO SYSTEM 31


Urban emergency

Ambulanta urbana

#

13

We know that elderly are to be taken care of, but what happens

to the city that is growing old, too? Why some streets

are to be preserved, and the others are left out? Here are

some examples of buildings in the historycal part of Bucharest,

which, because of chaotic privatisation or the carelessness

of the government are now damaged. This is like a real

disease, it is spreading, but together we can stop it!

32 ARAMA ALISA


Take a look around and you will

notice them. Old buildings, quiet and

modest, they are almost forgotten,

but you can still see their beauty. The

ugly truth is that those who own

them prefer to let them be damaged

by time and weather and build

something else instead, rather than

restore them. History and value is

replaced by practical utilitarianism.

Even important buildigs, like memorial

houses and museums, libraries

and theatres are in danger. The pedestrians

are warned about the roof

that can fall off, or the facade that is

coming off, the collapsing stairs and

walls. These building not only riun

the look of the city, but also become

dangerous for those around them. I

think it is an important problem that

is constantly agravating, and it needs

to be solved.

Priveste în jur si le vei observa. Cladiri

vechi, smerite si modeste, aproape uitate,

dar înca le poti vedea frumusetea. Adevarul

inoportun e ca proprietarii acestora

prefera sa astepte pîna acestea vor fi

distruse de timp si precipitatii, pentru a

construi ceva in locul acestora, decît sa

le restaureze. Istoria si valoarea sunt inlocuite

de utilitarismul pragmatic. Chiar

si cladirile importante, casele memoriale,

muzeele, bibliotecile si sediile sunt în

pericol. Trecatorii sunt preîntîmpinati

despre tencuiala care se desprinde, scarile

care se pot prabusi, acoperisul care aluneca

si peretii care se surpa. Aceste cladiri

nu doar schimba aspectul orasului, ci

devin periculoase pentru cei din jurul

lor. Eu cred ca problema este importanta

ai trebuie rezolvata cat mai curînd.

URBAN EMERGENCY 33


Positude

Pozitudine

#

14

“Positude” is a campaign for smiles.

These cards contain positive messages and are made

available to the public online, on a website, and offline on

the street, the subway, the bus and any other public space

where there are people that need to smile.The purpose of

this endeavor is determining people to have a positive attitude,

even if it is for a little while.

“Pozitudine” este o campanie pentru zâmbete.

Aceste cartele cu mesaje pozitive sunt puse la dispoziția publicului

pe un site și împărțite pe stradă, în metrou, în autobuz și oriunde

unde sunt oameni care au nevoie să zâmbească. Scopul acestui

demers este de a determina oamenii să abordeze, chiar și pentru

scurt timp, o atitudine pozitivă.

34 CRISANTA TEODOSIU


Cards text: “smile. you are an

amazing person.”, “smile. you look

great and feel good.”, “smile.

You have the world at your feet.”

POSITUDE 35


Rubbish monster

Monstrul din gunoi

#

15

36 ANDRA VLĂŞCEANU


Acum câţiva ani mă întorceam dintr-o călătorie prin Italia.

Eram cu maşina,împreună cu câteva cunoştinţe.Toate

aceste cunoştinţe s-au forţat pe toată durata drumului să

nu arunce nici cel mai mic ambalaj prin toate celelalte ţări

pe care le-am parcurs până când am ajuns la graniţa cu

România.În schimb, de îndată ce am intrat in România, s-au

grăbit să golească maşina de pet-uri şi alte ramaşiţe uitate în

maşină pe durata vizitei noastre în Italia.De-aici, am ajuns

la ceea ce vedeţi pe umătoarea pagină,ca reacţie apropo de

cât de puţin ne interesează pe unde ne aruncăm gunoaiele.

Evident,tratarea este una exagerată...

RUBBISH MONSTER 03 37


Entrance 1

Scara 1

#

16

100 people live in the same appartment building but don’t know

each other and don’t act as a community. The neighbourly spirit

will be reactivated through offline and online actions.

38 DOBRIN ANDREEA CRISTINA


SCARA 1 39


B

a creative approach

This publication is the outcome of a one week

workshop conducted by andrews:degen, a graphic

design studio based in Amsterdam, the Netherlands.

Nineteen students from the graphic design and the

fine art graphics department at the National University

of Arts, UNArte in Bucharest, were participating.

The research was focusing on social issues and graphical

communication elements in the city of Bucharest.

Students developed interventions and campaigns

referring to topics as tolerance, environment, traffic,

wayfinding and many others. Design thinking as

a way to support social change and improvement.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!