RESEHANDBOK 2012 - Värmlandstrafik

varmlandstrafik.se

RESEHANDBOK 2012 - Värmlandstrafik

RESEHANDBOK 2012

Gäller från 11 december 2011 och tills vidare, längst till 31 december 2012.


INNEHÅLL

Nyheter i vår trafik ........................................................................................................................ 3

Ditt länstrafikbolag ....................................................................................................................... 4

Kontakta oss

Regionala bussar - linjer ............................................................................................................. 5

Tätortstrafik -linjer ........................................................................................................................ 8

Servicelinjer .................................................................................................................................. 9

Anropsstyrd trafik ....................................................................................................................... 10

Patientresor/Särskild kollektivtrafik/Kompletteringstrafik/Flygbuss

Tåg .............................................................................................................................................. 12

Vilka kort gäller?/Till Norge med tåg/Platsbokning på tågen/SJ:s tåg

Våra biljetter och kort ............................................................................................................... 14

Enkelbiljetter/Förköpsbiljetter/Respass

Mobiltjänster ............................................................................................................................. 16

Regionaltrafik/Tätortstrafik

Periodkort .................................................................................................................................. 18

Värdecheckar ............................................................................................................................ 19

Biljettöversikt ............................................................................................................................. 20

Resa över länsgräns ................................................................................................................. 24

Västtrafik/Dalatrafik/Länstrafiken Örebro län

Våra försäljningsställen ............................................................................................................ 26

Vad kollar kontrollanten? ........................................................................................................... 28

Bra att veta från A till Ö.............................................................................................................. 29

Nyhetsbrevet Turen .................................................................................................................... 37

Helgtrafik .................................................................................................................................... 38

Gratis internet ombord .............................................................................................................. 39

Resehandboken 2012

Värmlandstrafik ger årligen ut Resehandboken. Vi reserverar oss för ändringar under giltighetstiden.

Omslagsfoto: Sofia Carlström. Övriga bilder: Pär Persson och Sofie Grahn. Tryck: Lenanders Grafiska AB

2


NYHETER I VÅR TRAFIK

Förändringar i trafiken från och med 11 december 2011

Linje 102 Nya turer på tisdagar och torsdagar Koppom - Charlottenberg.

Linjerna 207, 209 och 211. Flera anropsstyrda turer ersatta av linjetrafik.

Linje 300 får tre nya dubbelturer.

Linje 400 Karlstad – Filipstad får timmestrafik under vardagar dagtid.

Linje 401 Karlstad – Molkom får timmestrafik under vardagar under större delen av dagen.

Linje 500 Karlstad – Kristinehamn får halvtimmestrafik under förmiddag och eftermiddag

på vardagar.

708 Ny anropsstyrd linje Årjäng – Vännacka.

709 Ny anropsstyrd linje Årjäng - Blomskog.

806 Ny sträckning Säffle – Ö:a Takene – Knöstad –Nysäter.

812 Ny linje Nysäter – Svanskog – Åmål/Säffle.

Tåglinje 70 får ny helgtrafik mellan Karlstad – Oslo i Tågkompaniets regi. Våra biljetter och

kort gäller inom länet.

Under 2012 får vi sju nya tågfordon på linjerna 70 och 71.

De flesta av våra stomlinjer får ny, rakare linjesträckning inne i Karlstads centrum.

Bytespunkterna vid Graninge i Molkom och vid Ilanda håller på att byggas om. Det kommer

att bli cykelparkeringar, bättre belysning och nya väderskydd.

Tidigare förändringar under 2011

Minsta laddning på värdekort är sänkt från 200 kr till 100 kr.

Från 1 november går det att boka gruppresor även på tätortstrafiken i Arvika, Kristinehamn

och Säffle.

Tågtrafiken på Genvägen Kristinehamn - Ludvika upphörde i juni 2011. Trafiken är till viss

del ersatt med buss på sträckan Filipstad - Kopparberg. Det är Länstrafiken Örebro som

kör och linjen heter 343.

Ny linjesträckning på linje 800; går inte längre via Våxnäs.

Värmlandstrafik har öppnat nytt kundcenter på Centralsjukhuset i Karlstad.

Nya försäljningsställen i Filipstad, Slottsbron, Uddeholm

och Vålberg.

Kom ihåg!

Vi tar inte emot kontanter på våra bussar. Du betalar din resa

med Respass värdekort, något av våra periodkort, bankkort

eller sms-biljett.

3


DITT LÄNSTRAFIKBOLAG

Värmlandstrafik ägs av landstinget

och de 16 kommunerna i länet.

Huvudkontoret ligger i Munkfors

och vi har även ett kontor i

Karlstad. Dessutom är det vår

personal som bemannar kundcentret

på busstationen i Karlstad och

kundcentret på Centralsjukhuset.

Vi har ett tekniskt servicekontor på

Våxnäs i Karlstad.

Ett normalt år kör våra bussar och

tåg drygt 12 miljoner tidtabellskilometer.

Till det ska läggas all trafik

som du som resenär kan beställa

genom vår avdelning Resetjänsten.

På kundcentret i Karlstad har vi egen personal som hjälper

våra resenärer inför deras resor i Värmland.

Trevliga förare och säker trafik

Vi upphandlar all trafik. Genom upphandlingen kan vi ställa krav på de entreprenörer som kör

åt oss, både när det gäller komfort och miljö. Intervjuundersökningen Kollektivtrafikbarometern

visar att värmlänningarna tycker att våra förare är trevliga och trafiken säker. 79 procent av resenärerna

är nöjda eller mycket nöjda med kollektivtrafiken i länet. Det är vi och Karlstadsbuss

bäst i landet med.

Trafikupplysningen svarar på alla dina frågor om vår trafik. Resetjänsten hjälper dig som

vill boka färdtjänst och anropsstyrd trafik eller förbeställa en servicelinjeresa. Genom

knappval kopplas du som vill köpa en tågresa till Tågkompaniets kundtjänst. Allt detta på

det gemensamma telefonnumret 0771 - 32 32 00. När Trafikupplysningen är obemannad

är fortfarande Johanna - vår automatiska reseupplysare vaken: telefonnummer:

Värmlandstrafiks växel, telefonnummer: 0563 - 532 00.

Vi har två kundcenter i Karlstad, ett på busstationen och ett på Centralsjukhuset.

Besök något av våra försäljningsställen. Här kan du få hjälp med att köpa dina kort och

biljetter. Se uppdaterad information om våra försäljningsställen på vår webbplats.

Adresser till våra kontor: Värmlandstrafik AB, Tallbacksvägen 2, 684 30 Munkfors.

Lagergrens gata 8, 652 26 Karlstad.

Webbplats: www.varmlandstrafik.se

KONTAKTA OSS

4


REGIONALA BUSSAR

Zoner

Värmland är uppdelat i ett stort antal zoner som används

när priset för resan räknas ut. Du betalar för det

antal zoner du reser genom. Ibland måste du åka omvägar

för att ta dig från punkt A till punkt B och då räknas

ändå priset ut för den kortaste vägen mellan punkterna.

Hur du än åker så behöver du aldrig betala för fler än

åtta zoner för en enkelresa, under förutsättning att du

köper biljett för hela resan på första fordonet. Det här

zonsystemet omfattar även Värmlandstrafiks tågtrafik

och tätorts trafiken.

Priser

Enkelbiljettpriser, se sidan 14. Värdekort ger 33 procents rabatt på enkelbiljettpris. Priser på

olika typer av periodkort, se biljettöversikten sidan 20.

Vilka kort gäller?

Se beskrivningarna av våra periodkort på biljettöversikten sidan 20.

BUSSLINJER

Här ser du Värmlandstrafiks busslinjer. Det tillkommer ett antal tätortslinjer i Arvika, Kristinehamn

och Säffle, se sidan 8. För dig som har färdtjänsttillstånd eller som är kallad till vårdbesök

finns även servicelinjer, se sidan 9.

Linje Sträcka

100 Karlstad-Arvika-Åmotfors-Charlottenberg

101 Arvika-Åmotfors-Lässerud

102 Charlottenberg-Koppom-Skillingmark

103 Arvika-Klässbol-Stömne

104 Arvika-Koppom-Årjäng

105 Arvika-Gränsjön-Årjäng

106 Charlottenberg-Koppom

107 Charlottenberg-Eda bruk-Hovilsrud

108 Arvika-Glava-Sölje

109 Arvika- Sälboda/Årbotten-Gunnarskog

110 Arvika-Årbotten-Gunnarskog-Bortan

111 Arvika-Sälboda-Gunnarskog-Mitandersfors

112 Arvika-Klässbol-Grums

113 Arvika-Edane-Mangskog/Skog

5


BUSSLINJER

200 Karlstad-V:a Ämtervik-Sunne-Stöpafors-Torsby

201 Karlstad-Kil-Fagerås

202 Torsby-Lysvik-Sunne

204 Sunne-Munkfors

205 Torsby-Lekvattnet-Vittjärn

206 Torsby-Röjdåfors

207 Torsby-Vitsand-Bograngen-Sysslebäck

208 Torsby-Svenneby-Torsby

209 Torsby-Värnäs-Stöllet-Malung

210 Torsby-Bada-Lysvik

211 Långflon-Sysslebäck-Värnäs

212 Sunne-Västerrottna-Gräsmark-Grinnemo-Torsby

213 Grinnemo-Gräsmark-Gettjärn-Sunne

214 Lysvik-Bäckalund-Sunne

215 Visterud-Sunne

216 Kil-Ö:a Ämtervik-Sunne

300 Karlstad-Molkom-Älvsbacka-Hagfors

301 Hagfors-Sjögränd

302 Filipstad-Hagfors

303 Hagfors-Ekshärad-Torsby

304 Hagfors-Sörby-Hagfors

305 Ekshärad-Hamra-S:a Skoga-Basterud-Ekshärad

306 Hagfors-Gustavsfors-Uvanå

307 Filipstad-Sunnemo-Hagfors

308 Ekshärad-Loffstrand-Byn-Ekshärad

310 Munkfors-Ransäter-Munkfors

400 Karlstad-Molkom-Filipstad

401 Karlstad-Molkom

402 Filipstad-Nykroppa-Storfors-Kristinehamn

403 Karlskoga-Bjurtjärn-Storfors

404 Storfors-Kristinehamn

406 Kristinehamn-Kungsskogen-Storfors

407 Filipstad-Hällefors

408 Filipstad-Lesjöfors

500 Karlstad-Kristinehamn-Karlskoga

501 Karlstad-Skattkärr-Väse

502 Kristinehamn-Medhamn

503 Kristinehamn-Björneborg-Degerfors

504 Kristinehamn-Rudskoga-Bjurvik

505 Kristinehamn-Nybble-Gullspång

6


BUSSLINJER

600 Karlstad-Hagfors-Ekshärad-Värnäs (-Långflon)

601 Karlstad-Skived-Forshaga-Deje

602 Karlstad-Ilanda-Forshaga-Deje

700 Karlstad-Årjäng-Töcksfors

701 Töcksfors-Hån

702 Töcksfors-Östervallskog

703 Töcksfors-Väng

704 Årjäng-Lennartsfors

705 Årjäng-Skogen

706 Årjäng-Finntorp

707 Årjäng-Harnäs

708 Årjäng-Vännacka

709 Årjäng-Blomskog

800 Karlstad-Säffle-Åmål

801 Karlstad-Grums-Slottsbron-Segmon

802 Fagerås-Edsvalla-Vålberg

803 Karlstad-Mellerudstorp-Edsvalla

804 Grums-Borgviksbruk

805 Nysäter-Lönnskog

806 Säffle-Ö Takene-Knöstad-Nysäter

807 Säffle-V:a Kila-Nysäter-Stömne (-Arvika)

808 Säffle-Botilsäter-Ekenäs

809 Säffle-Kallskog

811 Säffle-Uggelsäter

812 Säffle-Åmål-Svanskog-Nysäter

900 Karlstad-Skoghall-Knappstad-Ikea

901 Karlstad-Jonsbol-Lövnäs

902 Karlstad-Knappstad-Skoghall-Gunnarskär-Karlstad

903 Karlstad-Hälltorp-Skoghall

911 Jonsbol-Tynäs-Rud

912 Anropsstyrd linje Jonsbol-Sätter

913 Jonsbol-Fiskvik-Takene

914 Anropsstyrd linje Lövnäs-Klöverud-Skoghall

Nattbussar

260 Karlstad-Kil-Högboda

460 Karlstad-Molkom-Lindfors

560 Karlstad-Skattkärr-Väse

660 Karlstad-Forshaga-Deje

860 Karlstad-Edsvalla-Grums-Slottsbron-Segmon

7


TÄTORTSTRAFIK - LINJER

Arvika

Linje Sträcka

50 Busstationen-Sjukhuset

51 Busstationen-Ingesund

52 Busstationen-Prästängen

56 Anropsstyrd linje Dungen-Sjukhuset

57 Anropsstyrd linje Degerängen-Rosendal

58 Anropsstyrd linje Västra Sund

59 Anropsstyrd linje Solvik

Kristinehamn

Linje Sträcka

60 Anropsstyrd linje Resecentrum-Gustavsvik

61 Resecentrum-Marieberg

62 Resecentrum-Stenstaliden-Strand

63 Resecentrum-Djurgårdsplatån-Björkvallen

64 Resecentrum-Övre Kvarn

65 Resecentrum-Sörkastet

66 Anropsstyrd linje Resecentrum-Picasso

67 Anropsstyrd linje Ode Baltens gata-Skäringbol-Malmen

68 Anropsstyrd linje Strandskatan-Marielund-Sandfallet

69 Anropsstyrd linje Gustavsvik-Ölme Stolpen

69 Ölme Stolpen-Gustavsvik

Säffle

Linje Sträcka

80 Sjukhuset-Annelund-Höglunda-Sjukhuset

81 Anropsstyrd linje Resecentrum-Rolfserud

82 Anropsstyrd linje Resecentrum-Treabackarna-Sundstorp

83 Anropsstyrd linje Resecentrum-Duse Udde camping

84 Anropsstyrd linje Resecentrum-By kyrka

85 Anropsstyrd linje Resecentrum-Norelund

8

Karlstad

Tätortstrafiken i Karlstad drivs

inte av Värmlandstrafik. Den

sköter kommunen själv via

Karlstadsbuss.


SERVICELINJER

Alla våra stomlinjer trafikeras med fullt anpassade fordon för fuktionshindrade. Dessa fordon

är minibussar med plats för 12 sittande personer och en plats för rullstol.

Servicelinjerna stannar vid alla hållplatser utefter stomlinjerna. De hållplatser som är anpassade

för funktionshindrade är märkta med handikappsymbol på hållplatsskylten. Servicelinjerna

är till för dig som har färdtjänsttillstånd, beviljat av Värmlandstrafik, eller är patient vid någon av

länets vårdinrättningar.

En resa på servicelinjen kostar lika som med ordinarie linjetrafik. Se enkelbiljettpriser på sidan

14.

Linje Sträcka

150 Charlottenberg-Arvika-Karlstad

250 Torsby-Sunne-Karlstad

450 Filipstad-Molkom-Karlstad

451 Centralsjukhuset-Hagahuset

550 Kristinehamn-Karlstad

650 Hagfors-Munkfors-Karlstad

651 Deje-Forshaga-Skived-Karlstad

750 Töcksfors-Årjäng-Karlstad

850 Säffle-Karlstad

9


ANROPSSTYRD TRAFIK

En del linjer eller enskilda turer har inte så många resande. På de turerna erbjuder vi anropsstyrd

trafik med taxi eller minibuss. Anropsstyrda resor måste förhandsbokas.

I den tryckta tidtabellen och tidtabellen i mobilen är de anropsstyrda turerna markerade med

ett A. I reseplaneraren Sök din resa på vår webbplats är turerna markerade med en telefonlur.

I talsvaret berättar telefonrösten om det är en anropsstyrd tur. I tätortstrafiken i Arvika, Säffle

och Kristinehamn är många av linjerna anropsstyrda.


Av hänsyn till allergiker ser vi helst inte att pälsdjur tas med på de anropsstyrda resorna, vi

använder samma fordon när vi kör patientresor.

Cykel eller annat skrymmande bagage får inte tas med.

Gruppresor kan inte bokas på anropsstyrda turer.

Barnvagn har inte alla våra anropsstyrda fordon plats för. Kontrollera detta med operatören

på Resetjänsten när du beställer resan.

Bilstol för små barn måste du ta med själv.

Ring Resetjänsten på telefonnummer 0771 - 32 32 00.

Öppettider: Måndag - fredag: 07.00 - 19.00,

lördag: 08.00 - 18.00, söndag (och röd helgdag): 09.00 - 18.00.

Tala om för operatören på Resetjänsten vilken linje, sträcka, datum och tid du tänkt åka. Du

måste ringa senast tre timmar innan avfärd på Resetjänstens öppettider, se ovan.

För de anropsstyrda turerna i Arvika, Kristinehamn och Säffle samt på Hammarö gäller att du

måste ringa minst en timme före avgångstid. Ange namn och nummer på hållplatsen (numren

står i tidtabellen) när du beställer.

Betalsätt

Vi har inga biljettmaskiner i de fordon som kör anropsstyrd trafik, förutom i vår trafik på Hammarö.

I övrig anropsstyrd trafik gäller särskilda regler:

SÅ BOKAR DU ANROPSSTYRD RESA

Endast kontant betalning, priset är samma som vid ordinarie trafik.

Sms-biljett gäller. Berätta för operatören när du beställer resan att du tänker betala med

sms-biljett.

Du kan inte betala med Respass värdekort på våra anropsstyrda turer. Men berätta när

du beställer resan att du har ett värdekort så dras värdekortsrabatten (33 procent) av

mot uppvisande av aktiveringskvittot.

Länskort Buss (Respass) gäller, men du måste ha med aktiveringskvittot så att föraren

ser att kortet är laddat och perioden är aktiv. Länskort Buss & Tåg gäller.

10


Patientresor (sjukresor)

Patientresor kan beställas vid vårdbesök när det finns behov av taxi för att klara resan. Resan

måste beviljas av vårdpersonal. Ska beställas senast en vardag innan vårdbesöket. Beställs

hos Resetjänsten måndag – fredag klockan 07.00 - 16.00.

Särskild kollektivtrafik (färdtjänst)

Om du på grund av olika funktionshinder inte kan åka med den ordinarie kollektivtrafiken kan

du efter ansökan om särskilt tillstånd få åka med den särskilda kollektivtrafiken (färdtjänst).

Regler för resan bestäms av Värmlandstrafik. Du beställer din resa med särskild kollektivtrafik

(färdtjänst) hos Resetjänsten och där kan du även fråga om hur man ansöker om färdtjänst.

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst kan du som har färdtjänsttillstånd få åka om du vill resa från hemorten till något

ställe utanför Värmlands län. Ansökan om riksfärdtjänst skickar du till din färdtjänsthandläggare.

Ansökan skall vara inlämnad senast 14 dagar innan resan skall ske.

Servicelinjer

Läs mer på sidan 9.

Kompletteringstrafik

Om du bor långt från hållplats för den ordinarie kollektivtrafiken eller långt från närmaste serviceort

finns det i vissa kommuner kompletteringstrafik. Den trafiken är avsedd för serviceresor

som matinköp, bankärenden och liknande. Vill du veta mer om hur det är just hos dig, tala med

din kommun eller ring till Resetjänsten. Resor med kompletteringstrafik beställs hos Resetjänsten

senast vardagen innan resan skall ske.

FLYGBUSS

Karlstad

Värmlandstrafik kör anropsstyrd trafik mellan hållplatser i Karlstads centrum, Karlstads

universitet och Karlstads flygplats. Flygbuss kan du bara boka om du ska resa med Skyways

avgångar. Resan beställer du hos Resetjänsten 0771 - 32 32 00. Ska du till flygplatsen, beställ

senast två timmar före avresa. Ska du från flygplatsen, beställ minst en timme före landning.

Pris 72 kronor vuxen. Rabatt för ungdom och skolungdom.

Torsby

Värmlandstrafik kör anropsstyrd trafik till och från Torsbys flygplats inom en radie av 10 kilometer

från flygplatsen. Resan beställer du hos Resetjänsten senast fem timmar innan avgång

eller landning. Pris 72 kronor vuxen. Rabatt för ungdom och skolungdom.

11


TÅG

Tåglinjer

Värmlandstrafiks tågentreprenör Tågkompaniet kör i Värmland på

sträckorna:

Linje 70 Charlottenberg-Arvika-Kil-Karlstad-Kristinehamn(-Degerfors)

Linje 71 Karlstad-Kil-Säffle-Åmål

Linje 74 Karlstad-Kil-Torsby

Priser och kort

Värmlandstrafiks enkelbiljettpriser gäller, se sidan 14. Du kan begära övergångsbiljett

mellan våra bussar och tåg.

• Eftersom vi inte har samma biljettmaskiner i våra tåg som i våra bussar kan du inte betala

med Respass på tåget. Men genom att visa upp ditt Respass värdekort samt uppvärderingskvitto

så får du 33 procents rabatt på det biljettpris du betalar kontant eller med

bankkort till tågvärden.

• Du kan också köpa din biljett i förväg på något av våra försäljningsställen.

• Tågkompaniets enkelbiljetter gäller inom Värmland och de säljs via Tågkompaniets kundtjänst.

Biljetten kan fås som sms, e-biljett eller hembiljett.

• Länskort Buss & Tåg (vuxen, ungdom och skolungdom), gymnasiekort, skolpass (om

sträckan anges på kortet), praktikpass (om sträckan anges på kortet) gäller. Tvåkommunkort

Karlstad-Hammarö Buss & Tåg - gäller på sträckan Karlstad-Väse.

Korten gäller inte som delbetalning för vidare resa över länsgräns eller landsgräns.

Förbeställ din tågresa/Tågkompaniets kundtjänst

Du som reser med vår tågoperatör Tågkompaniet kan beställa din resa i förväg, ring Resetjänsten

på telefonnummer 0771 - 32 32 00, välj genom knappval att beställa tågbiljett. Du

lotsas då vidare till Tågkompaniets kundtjänst. Tågkompaniets kundtjänst nås även direkt på

telefonnummer 0771 - 44 41 11 eller www.tagkompaniet.se.

TILL NORGE MED TÅG

Ett norsk-svensk samarbete. Entreprenörerna NSB, SJ och Tågkompaniet kör. Uppgifterna

nedan rör Tågkompaniets tåg (märkta TKAB i vår tågtidtabell).

Priser och kort

• På sträckor inom Värmland (till Charlottenberg) gäller Värmlandstrafiks enkelbiljettpriser.

• På sträckor över landsgränsen gäller Tågkompaniets priser.

• Tågkompaniets partibiljetter gäller på sträckan Karlstad-Oslo över landsgränsen (inte lokalt

i Värmland). Säljs via Tågkompaniets kundtjänst.

Värmlandstrafiks periodkort och Tågkompaniets biljetter och kort kan inte användas som

12


delbetalning om din resa är längre än den sträcka kortet, biljetten eller produkten gäller för.

Då måste du köpa en biljett för hela sträckan.

På sträckan Karlstad-Oslo ingår alltid platsreservation på enkelbiljetter när de är bokade

via Tågkompaniets kundtjänst eller www.tagkompaniet.se.

Värmlandstrafiks periodkort gäller på sträckor inom Värmland (till Charlottenberg), läs mer

på sidan 18.

Tågkompaniets pendlarkort gäller på sträckan Karlstad-Oslo över landsgränsen (inte lokalt

i Värmland). Gäller 30 dagar på förutbestämd sträcka, till vuxen och ungdom. Gäller inte på

SJ:s tåg på sträckan. Säljs via Tågkompaniets kundtjänst.

Tågkompaniet har tillsammans med SJ en månadsbiljett för dig som pendlar över gränsen.

Kortet gäller både på Tågkompaniets och SJ:s tåg. Det säljs av SJ, för mer info besök www.

sj.se eller ring 0771 - 75 75 75.

SJ:S TÅG

SJ kör tågtrafik inom Värmland, de tidtabellerna ansvarar

vi inte för. Våra periodkort gäller på SJ:s intercitytåg,

2 klass, på sträckorna: Åmål-Karlstad, Charlottenberg-

Degerfors och dessutom på X2000 (vagn 4) på sträckan

Arvika-Karlstad.

De här korten gäller på SJ:s tåg:

• Länskort Buss & Tåg, gymnasiekort, skolpass (om

sträckan anges på kortet) och praktikpass (om sträckan anges på kortet).

Värmlandstrafiks enkelbiljetter och Respass värdekort gäller inte på SJ:s tåg.

TÅGÅKERIET

Tågåkeriet, TÅGAB, kör tågtrafik inom Värmland, de tidtabellerna ansvarar vi inte för.

Våra periodkort gäller på Tågåkeriets tåg i Värmland. Viss ny trafik kan komma att startas

under året men ingår ej i vår tryckta tidtabell.

De här korten gäller på TÅGAB:s tåg:

• Länskort Buss & Tåg, gymnasiekort, skolpass (om sträckan anges på kortet) och praktikpass

(om sträckan anges på kortet).

Värmlandstrafiks enkelbiljetter och Respass värdekort gäller inte på TÅGAB:s tåg.

13


VÅRA BILJETTER OCH KORT

Enkelbiljetter

Priser från 11 december 2011, kronor.

Värdekortspriserna är cirkapriser, avrundade uppåt.

Antal Vuxen 26- år Ungdom 20-25 år Skolungdom 7-19 år

zoner Fullpris Värdekort Fullpris Värdekort Fullpris Värdekort

1 24 16 22 15 14 10

2 38 26 34 23 23 16

3 58 39 52 35 35 24

4 77 52 70 47 46 32

5 97 65 87 59 58 39

6 109 74 98 66 66 44

7 123 83 110 74 74 50

8 129 87 116 78 77 52

Barn under sju år åker gratis tillsammans med betalande resenär. Detta gäller högst två barn.

Barn nummer tre får betala skolungdomspris. Sexåring som åker ensam betalar skolungdomspris.

Av säkerhetsskäl får barn under sex år inte åka utan sällskap. Skolungdom och ungdom

ska kunna styrka sin ålder med legitimation. De här priserna och åldersgränserna gäller på

vår regionala buss- och tågtrafik i länet och på tätortstrafiken i Arvika, Kristinehamn och

Säffle. På tätortstrafiken i Karlstad, som körs av Karlstadsbuss, gäller delvis andra priser

och åldersregler. Men du kan använda våra periodkort och biljetter och det går att göra övergång

mellan Karlstadsbuss och Värmlandstrafik, läs mer på sidan 37.

Biljetten gäller under en timme eller tills du nått din destination. Du kan inte göra uppehåll

under resan, annat än om du får väntetid vid bytet när du gör övergång mellan linjer.

Zoner - vad är det? Se förklaring på sidan 5.

Förköpsbiljett

Om du vill vara ute i god tid kan du köpa din enkelbiljett upp till fem dagar innan du ska resa,

på våra fasta försäljningsställen som säljer Respass. Om du använder ditt Respass värdekort

får du 33 procent rabatt jämfört med fullpriset. Se priser ovan. Biljetten är inte återbetalningsbar.

Observera att man inte kan boka plats med Förköpsbiljett.

Enkelbiljett via sms

Du kan köpa enkelbiljett till tätortstrafik och till regional trafik med tåg och buss genom din

mobiltelefon. Priset du betalar för biljetten motsvarar fullpris (se tabellen ovan). Läs mer om

sms-biljetter och andra mobiltjänster på sidan 16.

14


Hur betalar jag för resan?

Bussen

Du kan inte betala med kontanter på bussen. Dina betalalternativ är följande: bankkort (se

vilka på sidan 29), via sms, värdecheckar eller med Respass värdekort (se nedan). Du kan

även köpa biljetten i förväg, se sidan 14.

Tåget

På tåget kan du betala med kontanter, bankkort (se vilka på sidan 29) , via sms, värdecheckar

eller Förköpsbiljett. Du kan inte betala med Respass på tåget. Men genom att visa upp ditt

Respass värdekort samt uppvärderingskvitto så får du 33 procents rabatt på det biljettpris du

betalar kontant eller med bankkort till tågvärden. Du kan även köpa din tågbiljett via Tågkompaniets

webbplats.

Kundcenter och försäljningsställen

På våra kundcenter och försäljningsställen kan du betala kontant, med Respass värdekort eller

med ditt bankkort. Se vart ditt närmsta försäljningsställe är på sidan 26.

Anropsstyrd trafik

På anropsstyrd trafik, där vi inte har biljettmaskin i fordonet, betalar du kontant eller med

sms. Du får rabatt om du i samband med beställningen av resan berättar att du har Respass

värdekort. På Hammarötrafikens anropsstyrda turer finns biljettmaskin och där kan

du betala med bankkort, sms, Respass värdekort eller värdecheck.

RESPASS

Respass är ett elektroniskt kort, som kan användas som periodkort

eller värdekort. Eller som båda delarna samtidigt. Kortet är opersonligt

så hela familjen kan använda samma Respass. Själva kortet

kostar 20 kronor och finns att köpa på våra försäljningsställen, via

vår webbplats och för det mesta hos bussföraren. Om du registrerar

ditt kort kan vi spärra kortnumret om du skulle bli av med det.

Registreringslappar finns på våra försäljningsställen och hos bussföraren.

Respass som värdekort

Du får 33 procents rabatt på enkelbiljettpriset om du betalar din resa med värdekort. Ladda

Respasset med pengar (jämna hundratal och minst 100 kronor) och betala sedan dina resor

med kortet. Pengarna finns kvar på Respasset tills du reser upp dem. Du kan inte betala med

Respass på tåget (se rubrik Tåget ovan). Det går heller inte att betala med Respass på anropsstyrd

trafik (se rubrik Anropsstyrd trafik ovan).

15


MOBILTJÄNSTER

Sök resa, ladda ner tidtabell och köp biljett för hela länet:

Skicka ett sms med texten vtab till telefonnummer

0730 - 125 250. Du kan också gå in på www.varmlandstrafik.

se, där finns en sida där du kan skriva in ditt mobilnummer och

klicka på ”Beställ”.

Du får ett sms tillbaka med en länk till nedladdningssidan.

Du behöver en mobiltelefon som är uppkopplad på nätet och

klarar Java alternativt en iPhone eller en Android-telefon.

När du har installerat programmet Mobitime kan du:

• Ladda

ner tidtabeller.


TIDTABELLER OCH BILJETTER I REGIONALTRAFIK

Kolla avgångar från hållplatser.

• Sök och betala resa för hela länet.

Nedladdning av programmet genererar 200 kb datatrafik. Kostnaden är din ordinarie sms- och

datatrafikkostnad enligt ditt avtal med operatören. Biljettpriset beror på hur långt du vill åka,

precis som med våra andra enkelbiljetter. Se sidan 14.

Tipsa en vän

När du har laddat ned programmet kan du alltid skicka det till en kompis genom att använda

funktionen ”Tipsa en vän” som du hittar under rubriken ”Verktyg” i programmet.

Hur gäller biljetten?

Du kan köpa biljett för resor med alla Värmlandstrafiks bussar och tåg i programmet. Karlstadsbuss

linjer kan ingå som en delsträcka på biljetten.

Biljetten gäller bara i den telefon som den köpts ifrån. Du får inte vidarebefordra biljetten. Det

betraktas som förfalskning och medför en tilläggsavgift på 800 kronor vid biljettkontroll.

Sms-biljett för regionaltrafik kan du köpa tidigast 20 minuter innan avgång. Biljetten gäller

sedan med första avgående tur på den linje du har valt. Du kan inte göra uppehåll under resan,

annat än om du får väntetid vid bytet när du gör övergång mellan linjer.

Visa din sms-biljett för föraren när du går ombord.

Spara biljetten under hela resan.

16


SMS-BILJETT I TÄTORTSTRAFIK

Sms:a någon av nedanstående koder till 720 32. Tillbaka kommer en biljett i form av ett sms.

Biljetten gäller inom respektive tätort, se giltighetstid i tabellen nedan. Du köper biljetten innan

du går ombord. Biljetten gäller bara i den telefon den köpts ifrån. Skolungdom och ungdom ska

kunna styrka sin ålder med legitimation.

Arvika

Vuxen 26 år och äldre

Ungdom 20 - 25 år

Skolungdom 7 - 19 år

Kristinehamn

Vuxen 26 år och äldre

Ungdom 20 - 25 år

Skolungdom 7 - 19 år

Säffle

Vuxen 26 år och äldre

Ungdom 20 - 25 år

Skolungdom 7 - 19 år

Hammarö-Karlstad

Vuxen 26 år och äldre

Ungdom 20 - 25 år

Skolungdom 7 - 19 år

KODER & GILTIGHETSTID

120 minuter

120 minuter

120 minuter

60 minuter

Karlstadsbuss

Karlstadsbuss kod för sms-biljett är K för Karlstad och sedan V för vuxen, U för ungdom och

S för skolungdom. Är du vuxen skriver du alltså KV i textmeddelandet.

Den koden skickar du till Karlstadsbuss nummer 720 54.

Biljetten gäller på Karlstadsbuss linjer och dessutom på Värmlandstrafiks bussar inom

Karlstads tätort (zon 350) och ut till Hammarö. Karlstadsbuss sms-biljett gäller i 60 minuter

efter att du tagit emot sms:et i din mobil.

AV

AU

AS

KRV

KRU

KRS

SV

SU

SS

HKV

HKU

HKS

Vad kostar sms-biljetten?

Vuxen kostar 24 kronor, ungdom (20-25 år) kostar 22 kronor och skolungdom (7-19 år) kostar

14 kronor och så tillkommer teleoperatörens avgift för själva sms:et.

17


PERIODKORT

Värmlandstrafik har två olika typer av periodkort: Respass och viseringskort . Anledningen

är att vi inte har samma biljettmaskiner på tågen som på bussarna.

Viseringskort

Värmlandstrafiks viseringskort är personliga och består av ett

stamkort där man fyller i personuppgifter, klistrar sitt foto och ett

periodmärke. Periodmärket gäller för den kalendermånad som

anges på periodmärket och till och med första vardagen i nästkommande

månad. Gäller inte som delbetalning av resa utanför

kortets giltighetsområde.

Följande typer av periodkort finns som viseringskort:

• Länskort buss & tåg vuxen

• Länskort buss & tåg ungdom 20-25 år

• Länskort buss & tåg skolungdom 7-19 år (läs mer om åldersgränser under A - Ö)

• Tvåkommunkort Hammarö-Karlstad buss & tåg

• Länskort plus

• Karlstad-Örebrokortet

Respass som periodkort

När du laddar Respasset med en period, så lagras den på kortet. Den

startas först nästa gång du sticker i kortet i biljettmaskinen. Läs mer

om Respass på sidan 15.

Följande typer av periodkort finns på Respass:

• Länskort buss (14, 30 eller 365 dagar)

• Tvåkommunkort Hammarö-Karlstad buss (14, 30 eller 365 dagar)

• Tätortskort för Arvika, Kristinehamn eller Säffle 30 dagar.

Periodkorten gäller inte som delbetalning av resa utanför kortets giltighetsområde.

Var köper jag periodkort?

Bussen. Ombord på våra bussar kan du skaffa nytt Respass och ladda det du redan har med

nya perioder. Betala med bankkort. Vi reserverar oss dock för att förarens lager av Respass

kan ta slut under resans gång.

Försäljningsställen. Våra försäljningsställen säljer oftast både viseringskort och Respass. Här

kan du betala kontant eller med bankkort.

Webbshop. Här kan du köpa laddningar till ditt värdekort och de flesta av våra periodkort.

Du kan också köpa själva respasset och beställa stamkort och plastficka till ditt viseringskort.

Betalar gör du med bankkort eller via postförskott. Webbshopen finns på vår webbplats

www.varmlandstrafik.se.

18


VÄRDECHECKAR/NYTT BILJETTSYSTEM

Värdecheckar

På orter där det finns efterfrågan på Värmlandstrafiks biljetter och kort

men inte så stort kundunderlag har vi försäljning av värdecheckar i butiker

och bensinmackar.

Checkarna finns i de mest efterfrågade valörerna: Uppvärdering Respass

värde 100, 200 kronor och 300 kronor, Respass tvåkommunkort

Karlstad-Hammarö (14- och 30-dagars) samt Respass länskort (14- och

30-dagars).

För att se vart de här värdecheckarna säljs, se sidan 26 eller gå in på vår webbplats.

NYTT BILJETTSYSTEM 2012

VÄRDECHECK

LÄNSKORT BUSS

30 DAGAR

Under 2012 planerar vi att byta biljettsystem. Samtidigt förenklar vi vårt zonsystem vilket gör

att vi kommer att kunna erbjuda en rad nya biljetter och kort. Prisuppgifterna i Resehandboken

kommer inte att gälla vid ett byte till det nya biljettsystemet. Vi håller dig uppdaterad om

förändringarna på vår webbplats.

19


BILJETTÖVERSIKT

Typ av kort Enkelbiljett Värdekort Buss Länskort Buss Länskort

Buss & Tåg

Ordinarie

pris

Försäljningsställen

Giltighet,

tid

Giltighet,

geografiskt

Så här gör

du

Pris för resa i

1 - 8 zoner.

Rabatter för

skolungdom

7-19 år och

ungdom 20-

25 år.

Ombord, på

våra säljställen,

via sms.

Enkel resa.

Kan förköpas

fem dagar

innan resa.

Från plats till

plats med

buss och tåg

i Värmland

och över

länsgräns

på vissa

sträckor. Se

sidan 14 och

24.

Gäller inte på

SJ:s tåg.

Betala till

föraren/

säljare eller

beställ biljett

via sms.

Ger 33 procents

rabatt på

ordinarie enkelbiljettpris.

Ladda på bussen/säljställen

eller check från

vår webbshop.

Så länge

pengarna

räcker.

Bussar i region-

och tätortstrafik

i Värmland och

över länsgräns

på vissa

sträckor, se

sidan 14 och

24. Giltighet på

tåg, se sidan

12. Giltighet

anropsstyrd

trafik, se sidan

10. Gäller inte

på SJ:s tåg.

Ladda kortet

med minst 100

kronor. Betala

din resa med

kortet.

14 dagar 645

kronor, 30 dagar

995 kronor,

årskort 9 950

kronor.

Ladda på bussen,

på våra

säljställen eller

via internet.

14, 30 eller 365

dagar från första

resdagen.

Obegränsat antal

resor dygnet runt.

Bussar i region-

och tätortstrafik

i Värmland och

över länsgräns

på vissa sträckor,

se sidan 24.

Med aktiveringskvitto

på anropsstyrd

trafik.

Gäller inte som

delbetalning av

resa.

Ladda period.

Kortet läses i

biljettmaskin.

Opersonligt.

20

Kalendermånad

vuxen 995 kronor,

ungdom 20-25 år:

795 kronor,

skolungdom 7-19

år: 395 kronor,

årskort 9 950 kronor.

(Åldersgränser

se sid 36).

På våra säljställen

eller webbshop.

Årskort beställs

hos Resetjänsten.

Kalendermånad.

Obegränsat antal

resor dygnet runt.

Bussar och tåg i

regiontrafik och

tätortstrafik i

Värmland, även

anropsstyrd trafik.

Över länsgräns

på vissa sträckor,

se sidan 24. På

SJ:s tåg på vissa

sträckor, se sidan

13.

Gäller inte som

delbetalning av

resa.

Visas för föraren.

Foto och månadsmärke

krävs.

Personligt.

Tätortskort

Arvika,

Kristinehamn

eller Säffle

30 dagar

530 kronor.

Ladda på bussen/säljställen

eller check från

vår webbshop.

30 dagar från

första resdagen.

Obegränsat antal

resor dygnet

runt.

Bussar i

tätortstrafiken

i Arvika,

Kristinehamn

eller Säffle. Även

på anropsstyrd

trafik i dessa

områden. Visa

upp aktiveringskvitto.

Ladda period.

Kortet läses i

biljettmaskin.

Opersonligt.


Tvåkommunkort

Karlstad

& Hammarö

14 dagar 485

kronor, 30

dagar 735

kronor, årskort

7 350 kronor.

Kalendermånad

735

kronor.

På bussen

(Respass),

säljställen eller

webbshop.

14, 30 eller

365 dagar

från första

resan eller

kalendermånad.

Bussar i

region- och

tätortstrafik

inom

Karlstads och

Hammarö.

Buss&Tågkortet

gäller

även på vissa

tåg Karlstad

och Väse.

Visas för föraren

eller stick

in kortet i

biljettmaskinen.

Länskort

Plus

Kalendermånad

1 490

kronor.

Endast för

färdtjänstberättigade.

Beställes

från färdtjänsthandläggare.Kalendermånad.

Buss, tåg

och taxi med

färdtjänst i

hela länet.

Visas för

föraren. Foto

och månadsmärke

krävs.

Personligt

Gymnasiekort Skolpass

grundskolan

Kan inte köpas

av privatperson.

Kommunen

köper av

Värmlandstrafik.

Under 20

år med minst 6

km till skolan.

Kan inte köpas

av privatperson.

Kommunen

köper av Värmlandstrafik.

För

reseberättigade

grundskoleelever.

Praktikpass

grundskolan

och

gymnasiet

Kan inte köpas

av privatperson.

Kommunen

köper av Värmlandstrafik.

Tillfälligt

skolkort

Kan inte köpas

av privatperson.

Kommunen

köper av Värmlandstrafik.

Se ovan. Se ovan. Se ovan. Se ovan.

Skoldagar kl

05.00-20.00.

Gäller även

på terminslov,

ej på jul- eller

sommarlov.

Bussar och tåg

i regiontrafik

och tätortstrafik

i Värmland.

Över länsgräns

på vissa sträckor,

se sidan 24.

På SJ:s tåg på

vissa sträckor,

se sidan 13.

Visas för

föraren. Foto

och månadsmärke

krävs.

Personligt.

Skoldagar kl

06.00-18.00

under läsåret.

Gäller inte på

skollov.

Buss och tåg

i kommun

eller särskild

sträcka, som

anges på kortet.

Gäller även på

tätortstrafik om

sådan finns inom

sträckan på

kortet.

Visas för föraren.

Personligt.

21

Tid som står

angiven på kortet.

Gäller även

på kvällar och

helger under

angiven tid.

Buss och tåg

på angiven

sträcka. Gäller

även på tätortstrafik

om sådan

finns inom

den sträcka

som anges på

kortet.

Visas för

föraren.

Personligt

Gäller för en

enkelresa skolan

- hemmet för

grundskolelev

som glömt skolpasset

hemma.

Buss och tåg på

angiven sträcka.

Gäller även på

tätortstrafik om

sådan finns inom

den sträcka som

anges på kortet.

Visas för föraren.

Personligt.


BILJETTÖVERSIKT

Typ av kort Karlstad-Örebrokortet

Ordinarie

pris

Försäljningsställen

Giltighet,

tid

Giltighet,

geografiskt

Så här gör

du

Kalendermånad

1 700 kronor.

Karlstad:

Pressbyrån

universitetet, SJ,

CSK, kundcenter

busstationen.

Kristinehamn:

Biljettbutiken,

Pressbyrån. Örebro:

Pressbyrån.

Kalendermånad.

Obegränsat antal

resor dygnet

runt.

Linje 500

Karlstad-Karlskoga,

LTÖ:s linje

500 Karlskoga-

Örebro samt på

tätortstrafiken

i Karlstad och

Örebro.

Visas för föraren.

Foto och

månadsmärke

krävs. Personligt.Enkelbiljett

anropsstyrd

trafik

Pris för resa i

1 - 8 zoner.

Värdekortsrabatt

ifall resenären

har värdekort.

Anges vid

beställning av

resa.

Förbeställ resa

hos Resetjänsten

minst

tre timmar i

förväg. Tänk på

Resetjänstens

öppettider.

Flygbuss

Karlstads

flygplats

Vuxen 72 kronor,

ungdom

65 kronor,

skolungdom

43 kronor.

Förbeställ resa

hos Resetjänsten,

minst

två timmar i

förväg. Tänk på

Resetjänstens

öppettider.

Enkel resa. Enkel resa.

Gäller endast

vid avgångar

med Skyways

reguljärflyg.

Från plats till

plats på de

ställen där

Värmlandstrafik

kör anropsstyrd

trafik.

Beställ resan

hos Resetjänsten,

betala till

föraren.

22Hållplatser:

Universitetet,

Ö Torggatan,

Centralstationen

och Länsstyrelsen.

Kör

till flygplatsen.

Beställ resan

hos Resetjänsten,

betala till

taxiföraren.Flygbuss

Torsby

flygplats

Vuxen 72

kronor, ungdom

65 kronor,

skolungdom 43

kronor.

Förbeställ resa

hos Resetjänsten,

minst

fem timmar i

förväg. Tänk på

Resetjänstens

öppettider.

Enkelbiljett

Karlstadsbuss

Enkelbiljettpriset

varierar för

vuxen, ungdom

och skolungdom.

För exakt

prisinfo, se

www.karlstadsbuss.se.

Ombord på

bussen, fasta

försäljningsställen,

i biljettautomat,

via sms.

Enkel resa. Enkel resa,

60 minuters

giltighet.

Till och från

Torsbys

flygplats inom

en radie av 10

kilometer från

flygplatsen.

Beställ resan

hos Resetjänsten,

betala till

taxiföraren.

Karlstads tätort

(zon 350), på

Karlstadsbuss

och Värmlandstrafiks

bussar.

Betala med

Turkronor, sms

eller automatkvitto.

Eller köp

ombordbiljett

30 kr.


BILJETTÖVERSIKT

Endags-/

Tredagskort

Karlstadsbuss

Samma

pris, oavsett

ålderskategori.

För exakt

prisinfo, se

www.karlstadsbuss.se.

På Karlstadsbusskundcenter,bibliotekshuset.

Obegränsat

antal resor

under en eller

tre dagar.

Karlstads tätort

(zon 350) på

Karlstadsbuss

bussar.

Kortet laddas

med giltighet

för en eller tre

dagar.Stick in

kortet i

biljettmaskinen.

Opersonligt.

Tätortskort

Karlstadsbuss

Vuxen,

ungdom,

student och

seniorpris.För

exakt prisinfo

se www.karlstadsbuss.se.

På fasta

försäljningsställen,


webben, i

biljettautomat.

14, 30 eller

365 dagar

från första

resdagen.

Obegränsat

antal resor

dygnet runt.

Karlstads

tätort (zon

350), på Karlstadsbuss

och Värmlandstrafiks

bussar.

Kortet laddas

med en

period. Stick

in kortet i

biljettmaskinen.Opersonligt.

Skolkort

Karlstadsbuss

Grundskole-

och gymnasieelever

7 - 19

år. För exakt

prisinfo se

www.karlstadsbuss.se.

På Karlstadsbussförsäljningsställen.

Höst- eller

vårtermin.

Obegränsat

antal resor

dygnet runt.

Karlstads tätort

(zon 350), på

Karlstadsbuss

och Värmlandstrafiks

bussar.

Kortet laddas

med en termin.

Stick in kortet i

biljettmaskinen.

Opersonligt.

23

Sommarkort

Karlstadsbuss

Grundskole- och

gymnasieelever

7 - 19 år. För

exakt prisinfo se

www.karlstadsbuss.se.

På Karlstadsbussförsäljningsställen.

15 jun - 15 aug.

Obegränsat antal

resor dygnet

runt.

Karlstads tätort

(zon 350), på

Karlstadsbuss

och Värmlandstrafiks

bussar.

Kortet laddas

med en period.

Stick in kortet i

biljettmaskinen.

Opersonligt.

Halvårskort

Skol/Ungdom

Karlstadsbuss

För skolungdom/ungdom

7-25 år. För

exakt prisinfo

se www.karlstadsbuss.se.

På Karlstadsbussförsäljningsställen.

6 månader

från första

resdagen.

Obegränsat

antal resor

dygnet runt.

Karlstads tätort

(zon 350), på

Karlstadsbuss

och Värmlandstrafiks

bussar.

Kortet laddas

med en period.

Stick in kortet i

biljettmaskinen.Opersonligt.

Gymnasiekort

Karlstadsbuss

Kan inte

köpas av

privatperson.

Skolan köper

av Karlstadsbuss.

Se ovan.

Läsåret,

gäller endast

tillsammans

med skollegitimation.

Gäller hela

dygnet.

Karlstads

tätort (zon

350), på Karlstadsbuss

och Värmlandstrafiks

bussar.

Stick in i

biljettmaskinen.

Personligt.


RESA ÖVER LÄNSGRÄNS

505 Kristinehamn-Gullspång (Värmlandstrafiks linje)

700 Årjäng-Töcksfors (Värmlandstrafiks linje)

755 Årjäng-Bengtsfors (Västtrafiks linje)

775 Åmål-Säffle (Västtrafiks linje)

800 Säffle-Åmål (Värmlandstrafiks linje)

806 Säffle-Åmål-Svanskog-Nysäter-Östra Takene-Säffle (Värmlandstrafiks linje)

71 (Tåg) Säffle-Åmål (Tågkompaniet kör för Värmlandstrafik)

Enkelbiljetter och periodkort

Värmlandstrafiks enkelbiljettpriser och värdekort gäller. Du kan inte betala med Respass

på tåget. Läs på sidan 12 hur du gör för att få 33 procents rabatt på det biljettpris

du betalar kontant eller med bankkort till tågvärden.

• Västtrafiks enkelbiljettpriser och värdekort gäller på linjerna 755 och 775.

• Länskort Buss & Tåg, gymnasiekort, skolpass och praktikpass gäller.

Värmlandstrafiks länskort Buss (med aktiveringskvitto) gäller på alla linjer utom på linje

71.

• Västtrafiks Flerkommun + gäller mot uppvisande av aktiveringskvitto.

• Kommunladdning Gullspång med aktiveringskvitto gäller på linje 505.

• Västtrafiks Kommunladdning Bengtsfors med aktiveringskvitto gäller på linje 755.

• Västtrafiks Kommunladdning Åmål med aktiveringskvitto gäller på linje 775, 800 och 806

samt tåg linje 71 .

• Västtrafiks skolkort gäller som endera Kommunladdning Åmål eller Flerkommun +. Det

står tryckt på kortet vilket område det är och under vilken tid det gäller.

209 Värnäs-Stöllet-Malung

VÄSTTRAFIK

DALATRAFIK

Enkelbiljetter och periodkort

Värmlandstrafiks enkelbiljettpriser gäller på de turer som körs av Värmlandstrafik och

Respass värdekort kan användas på de turer som körs av Värmlandstrafik.

• Dalatrafiks enkelbiljettpriser gäller på de turer som körs av Dalatrafik. Du kan visa upp

biljetten från Dalatrafik och få priset du betalat avdraget på biljettpriset på nästa buss ifall

du byter buss för att resa vidare i Värmland. Vårt maxpris räknas från Malung.

Värmlandstrafiks länskort Buss med aktiveringskvitto, länskort Buss & Tåg, gymnasiekort,

skolpass och praktikpass gäller.

• Dalatrafiks Kombikort och Dalatrafiks Upp till 20 gäller, med aktiveringskvitto.

24


402 Filipstad-Nykroppa-Storfors-Kristinehamn

403 Storfors-Karlskoga

407 Filipstad-Hällefors

500 Kristinehamn-Karlskoga

503 Kristinehamn-Degerfors

70 (Tåg) Kristinehamn-Degerfors (Tågkompaniet kör för Värmlandstrafik)

Enkelbiljetter och periodkort

Värmlandstrafiks enkelbiljettpriser och värdekort gäller. Du kan inte betala med Respass

på tåget. Läs på sidan 12 hur du gör för att få 33 procents rabatt på det biljettpris

du betalar kontant eller med bankkort till tågvärden.

Värmlandstrafiks länskort Buss & Tåg, gymnasiekort, skolpass och praktikpass gäller.

• Respass Länskort Buss gäller på samtliga busslinjer ovan.

• Karlstad-Örebrokortet gäller på linje 500.

• Länstrafiken Örebros länskort, fritidskort, pendlarkort, pendlarkort + och gymnasiekort

gäller, mot uppvisande av aktiveringskvitto eller giltighetsbevis.

• Länstrafiken Örebros gymnasiekort gäller dessutom på tätortstrafiken i Kristinehamn,

mot uppvisande av giltighetsbevis.

502 Karlskoga-Degerfors (LT Örebros trafik)

Enkelbiljetter och periodkort

• Länstrafiken Örebros enkelbiljettpriser gäller.

Värmlandstrafiks länskort Buss (med kvitto), länskort Buss & Tåg och gymnasiekort

gäller.

504 Karlskoga-Örebro (LT Örebros trafik)

LÄNSTRAFIKEN ÖREBRO

Enkelbiljetter och periodkort

• Länstrafiken Örebros enkelbiljettpriser gäller.

• Karlstad-Örebrokort gäller.

343 Filipstad-Kopparberg (LT Örebros trafik)

Enkelbiljetter och periodkort

• Länstrafiken Örebros enkelbiljettpriser gäller.

Värmlandstrafiks länskort Buss (med kvitto), länskort Buss & Tåg och gymnasiekort

gäller på sträckan Filipstad-Hällefors.

25


VÅRA FÖRSÄLJNINGSSTÄLLEN

Här följer en förteckning över våra försäljningsställen i länet. Vi reserverar oss för förändringar

under året. För att vara säker på att få dagsaktuella uppgifter, gå gärna in på vår

webbplats www.varmlandstrafik.se och kolla. Där kan du också se alla försäljningsställenas

öppettider.

Ett annat sätt att köpa sitt viseringskort eller laddning till Respass på, är via vår webbshop.

Läs mer på sidan 18.

Hos föraren ombord på bussen kan du fylla på ditt respass med värde eller perioder.

Ort Försäljningsställe Telefon Säljer

Arvika Järnvägskiosken 0570 - 71 11 17 Respass och viseringskort

Nöjesbutiken 0570 - 800 30 Respass och viseringskort

Nobina 0570 - 60 17 10 Respass och viseringskort

Brunskog Arvika

Sommarmöbler

0570 - 522 10 Värdecheckar

Charlottenberg Pressbyrån 0571- 205 00 Respass och viseringskort

Deje Caféet i Deje 0552 - 101 40 Respass och viseringskort

Ekshärad JLT:s foto 0563 - 400 25 Respass och viseringskort

Filipstad Statoil 0590 - 104 01 Respass och viseringskort

Forshaga ICA Träffpunkten 054 - 87 00 05 Respass och viseringskort

Grums ICA Klingan 0555 - 149 95 Respass och viseringskort

Hagfors Hagfors pappershandel 0563 - 101 56 Respass och viseringskort

Nobina 0563 - 49 14 00 Respass och viseringskort

Hammarö/ Direkten

054 - 51 32 32 Respass och viseringskort

Skoghall Skoghalls centrum

ICA Lövnäs 054 - 52 45 40 Värdecheckar

Hällefors Spelhörnan HB 0591- 106 00 Värdecheckar

Karlskoga Nöjesbutiken 0586 - 302 99 Värdecheckar

Pressbyrån Sjukhuset 0586 - 324 02 Viseringskort

Smartpak busstationen 0586 - 399 40 Respass och viseringskort

Karlstad Kundcenter

Centralsjukhuset

informationsdisken

054 - 61 50 60 Respass och viseringskort

Kundcenter

busstationen

0563 - 22 25 26 Respass och viseringskort

Pressbyrån

Centralstationen

054 - 21 36 17 Respass och viseringskort

26


Ort Försäljningsställe Telefon Säljer

Karlstad Pressbyrån

Drottninggatan

054 - 21 77 11 Respass och viseringskort

Pressbyrån

Kungsgatan

054 21 06 87 Respass och viseringskort

Pressbyrån

universitetet

054 - 83 63 90 Respass och viseringskort

SJ Resebutik

Centralstationen

010 - 751 85 55 Respass och viseringskort

Kil Bageri Bakgården

järnvägsstationen

0554 - 415 55 Respass och viseringskort

Kristinehamn Biljettbutiken 0550 - 875 30 Respass och viseringskort

Pressbyrån 0550 - 130 65 Respass och viseringskort

Lesjöfors ICA Olas livs 0590 - 301 18 Värdecheckar

Molkom Macken i Molkom 0553 - 101 24 Respass och viseringskort

Munkfors Annas Papper & Prylar

FarInn

0563 - 500 07 Respass och viseringskort

Råda Åhströms 0563 - 600 65 Värdecheckar

Slottsbron Preem 0555-301 06 Värdecheckar

Storfors OKQ8 0550 - 605 70 Respass och viseringskort

Stöllet OKQ8 0563 - 810 85 Värdecheckar

Sunne Resecentrum

Förenade buss

0565 - 106 92 Respass och viseringskort

Sunne Tobakshandel 0565 - 104 34 Respass och viseringskort

Sysslebäck OKQ8 0563 - 101 86 Respass och viseringskort

Säffle Handlar’n 0533 - 108 90 Respass och viseringskort

Torsby Resecentrum

Förenade buss

0560 - 719 60 Respass och viseringskort

Torsbyjouren 0560 - 139 19 Respass och viseringskort

Töcksfors Centralen 0573 - 290 96 Respass och viseringskort

Uddeholm MyWay Uddeholm 0563 - 270 00 Värdecheckar

Vålberg Preem 054-54 21 67 Värdecheckar

Väse Värmlandsrasta 054 - 84 05 70 Värdecheckar

Åmål Åmåls Taxi 0532 - 711 11 Respass och viseringskort

Åmotfors Åmotfors Diversehandel 0571 - 305 10 Värdecheckar

Årjäng Narin Grill&Pizzeria 0573 - 122 12 Respass och viseringskort

27


VAD KOLLAR KONTROLLANTEN?

Du som resenär har skyldighet att visa upp ditt färdbevis för förare och kontrollpersonal. Kan

du inte visa upp ett giltigt färdbevis vid kontroll, är du skyldig att betala resans pris samt en

kontrollavgift på 800 kronor. Alla kontrollanter har särskild legitimation.

Hur vet man att färdbeviset är giltigt?

Enkelbiljett

Enkelbiljetten, oavsett om det är en pappersbiljett eller en sms-biljett, ska ha rätt datum

och giltighetstid, sträckan som står angiven på biljetten ska stämma med den du reser och

ålderskategorin ska stämma med din ålder. Sms-blljetten ska vara köpt med den telefon den

finns i. Det är alltså inte tillåtet att vidarebefordra sms-biljetter.

Periodkort

Viseringskortet är personligt. Ditt foto (välliknande) och periodmärke ska vara fastklistrade på

stamkortet och kontrollsiffrorna från stamkortet ska vara ifyllda på period kortet. Alla personuppgifter

ska vara ifyllda. Periodmärket ska vara aktuellt - rätt månad, alltså. (Periodmärket

gäller dock till och med första vardagen i nästkommande månad.) Ålderskategorin ska stämma

med din ålder. Periodkortet får inte användas utanför sitt giltighetsområde eller giltighetstid.

Respass periodkort

För Respass gäller att perioden ska vara aktiverad. Kortet får inte användas utanför sin giltighetstid

eller giltighetsområde. Ålderskategorin ska stämma med din ålder.

Skolpass/Praktikpass

Skolpass och praktikpass är personliga. Alla uppgifter ska vara ifyllda med varaktig skrift.

Kortet får inte användas utanför angiven giltighetstid eller giltighetsområde.

Gymnasiekort

Gymnasiekortet är personligt. Ditt foto (välliknande) och periodmärke ska vara fastklistrade på

stamkortet och kontrollsiffrorna från stamkortet ska vara ifyllda på period kortet. Alla personuppgifter

ska vara ifyllda. Periodmärket ska vara aktuellt - rätt månad, alltså. (Periodmärket

gäller dock till och med första vardagen i nästkommande månad.) Gymnasiekortet får inte

användas utanför sitt giltighetsområde eller giltighetstid.

28


BRA ATT VETA, A - Ö

Alkolås

Alla bussar och taxibilar som kör färdjänst och patientresor åt oss är utrustade med alkolås.

Anropsstyrd trafik

Turer där det finns tidtabell men där du måste ringa i förväg för att bussen eller bilen ska

komma. Läs mer på sidan 10.

Anslutning

Står det i tidtabellen att det ska finnas anslutning mellan två busslinjer, väntar vi normalt tio

minuter efter ordinarie avgångstid på en försenad anslutande buss. Detta gäller även där en

buss har anslutning från tåg. Tåg väntar normalt inte in en försenad buss. Anslutningar som

förloras om andra trafikföretag ändrar sina tidtabeller kan Värmlandstrafik inte ta ansvar för.

Bankkort

De här bankkorten kan du betala med ombord på våra bussar: Mastercard, Maestro, Visa, Visa

Electron, JCB,Köpkort, GE Money Bank/Finax.

På tågen kan du betala med Visakort och Mastercard med upphöjda siffror. Högsta belopp för

köp ombord på tågen är 5 000 kronor. Det går inte att betala med online-kort typ Maestro.

Barn

Barn som inte fyllt sju år reser gratis i sällskap med betalande resenär. Detta gäller även

resenär med periodkort (dock inte skolpass eller gymnasiekort). Om resenär har med sig

fler än två barn under sju år betalar överstigande antal barn skolungdomspris för sina

biljetter. 6-åring som åker ensam betalar skolungdomspris. Av säkerhetsskäl får barn under

sex år inte åka ensamma.

Barnvagn

Om det finns plats får du ta med barnvagn utan avgift på bussen eller tåget.

Biljettkontroll

Du som resenär ska visa upp ditt färdbevis för förare och kontrollpersonal. Kan du inte visa

upp ett giltigt färdbevis vid kontroll, är du skyldig att betala resans pris samt en tilläggsavgift

på 800 kronor. Läs mer på sidan 28.

Bussbälten

Numera finns det bälten i alla våra bussar. Det är lag på att du ska använda bältet.

Bussgods

Värmlandstrafiks bussar kan du även skicka gods, men bussgodset sköts numera av företaget

SmartPak och inte av oss. Läs mer på www.bussgods.se.

29


BRA ATT VETA, A - Ö

Bytestid

Ibland behöver du byta mellan olika linjer. För att resegarantin ska gälla måste du ta till en

tillräcklig marginal för bytestid. Den bytestid som gäller för resegaranti är den som vår reseplanerare

på webbplatsen föreslår, det vill säga normalt cirka 5 - 10 minuter.

Cyklar, skidor med mera

Du får ta med ett par skidor eller dylikt utan avgift på bussen eller tåget, om det finns plats

för dem. Detta gäller även cykel, men här tar vi ut en avgift på 20 kronor per cykel. Hopfällbar

cykel, som är hopfälld, får du ta med utan kostnad, om det finns plats. Du får inte ta med cykel

på tätortstrafikens bussar, inte på fordon i anropsstyrd trafik och inte på Hammaröbussarna.

Entreprenörer

Värmlandstrafik kör inte bussar, tåg eller färdtjänstbilar själva. Det gör våra entreprenörer och

deras förare. När vi upphandlar trafik ställer vi krav på trafiksäkerhet, komfort och miljö. Här ser

du vilka trafikföretag som kör buss och tåg åt Värmlandstrafik. Med förkortningen menas den

kod som anges i tidtabellen för att visa vem som kör en viss tur.

Förkortning Företag Telefonnummer

BLB Blomsjöns Buss 0573 - 320 27

FB Förenade Buss 054 - 85 00 30

TKAB Tågkompaniet 0771 - 444 111

NYB Nysäters Buss 0533 - 300 45

SKB Skillingmarksbuss 0571 - 401 00

NOB Nobina 054 - 400 18 00

NET Nettbuss 0770-45 65 65

TÅAB Tågåkeriet i Bergslagen 0550 - 875 00

Arvika tätortstrafik

Förenade Buss 0570 - 149 80, Nobina 0570 - 60 17 01.

Kristinehamns tätortstrafik

Nobina 0550 - 40 23 00, Vänerbuss 0550 - 348 40, Kristinehamns Taxi 0550 - 150 45.

Säffle tätortstrafik

Rudskoga Taxi 0551 - 600 04.

30


Ersättningstrafik

Ersättningstrafik används när det är någon störning i tågtrafiken och resan istället behöver

göras med buss. Vid följande tågstationer finns hållplatsskyltar för ersättningsbuss: Arvika,

Charlottenberg, Edane, Karlstad, Kil, Kristinehamn, Sunne, Säffle, Torsby, Västra Ämtervik och

Åmotfors.

Expressbussar

Värmlandstrafiks biljetter och periodkort gäller inte på expressbussar.

Flygbussar

Värmlandstrafik kör flygbuss eller flygtaxi till Karlstads och till Torsbys flygplatser. Läs mer på

sidan 11.

Gruppresor

Regler för gruppresor i regional trafik med Värmlandstrafiks bussar och tåg och för tätortstrafiken

i Arvika, Kristinehamn och Säffle.

Skolor, företag och andra som vill åka i grupp (mer än 10 personer) på Värmlandstrafiks bussar

och tåg: ring i god tid före er planerade resa till vårt kundcenter 054-21 68 19 (måndag till

torsdag kl 10 – 12 och kl 13 -15) eller skicka anmälan via fax till 054-19 09 53.

Vi kan inte till 100 procent bekräfta att gruppen kommer att få plats på exakt den tur ni tänkt

er. Våra entreprenörer har ett begränsat antal fordon och förare. Vilken tid ni tänkt åka har stor

betydelse. I rusningstrafik kör vi i princip med allt vi har och i lågtrafik är det lättare att ordna

fram extra bussar och förare. Om ni vill ha fullständiga garantier om att alla ska få plats rekommenderar

vi att gruppen själv hyr en buss hos ett bussbolag.

Vi kan inte boka gruppresor på anropsstyrd trafik.

Gymnasiekort och skolpass får inte användas vid gruppresor.

Det finns flera olika sätt att betala gruppresan på:

• Rekvisition. Den lämnas till bussförare/tågvärd mot biljetter. Sedan kommer faktura på

beloppet. Ingen extra rabatt förutom ungdoms- eller skolungdomsrabatt.

• Respass mot faktura, laddat med värde så att det räcker till bokat antal personer. Ger 33

procents rabatt.

• Om gruppen redan har ett respass men vill fylla på det ombord på bussen i samband med

resan kan vi skicka en rekvisition för laddning av respasset. Faktura i efterhand.

31


BRA ATT VETA, A - Ö

Gymnasiekort

Kort som säljs av Värmlandstrafik till kommunerna och landstinget. Du kan inte köpa det som

privatperson. Besök vår webbplats www.varmlandstrafik.se för mer information om hur gymnasiekortet

gäller.

Handbagage

Handbagage som du kan placera i bussen eller på tåget utan att störa andra resande får du ta

med gratis.

Hittegods

Har du tappat någonting på våra fordon?

På tåget, kontakta Tågkompaniet: 054 - 771 74 15.

På bussen, kontakta Nobina: 054 - 400 18 11, måndag-fredag kl 11.00-12.00.

Har du glömt någonting hos våra andra bussentreprenörer? Ring respektive bolag. Vem som

kör din tur står i tidtabellen.

Husdjur

Hundar, katter och andra husdjur får medföras

kostnadsfritt. Av allergiskäl ska djur åka så långt

bak i en buss som möjligt. Vid resa med våra

tåg - fråga tågvärd eller förare vart i tåget det är

lämpligast att du placerar dig med ditt husdjur.

Djuret ska hållas kopplat eller i transportbur.

Inlines, skateboard

Du får gärna ha med inlines eller skateboard på

bussen och tåget. Men bara som bagage. Detta

är för din egen och medpassagerarnas säkerhet.

Kontantlöst på våra bussar

Det går inte att betala med kontanter på

Värmlandstrafiks bussar. Ombord på tågen och

på vår anropsstyrda trafik går det däremot att

fortsätta att betala med kontanter.

Kulturresor

Du kan åka på kulturresa direkt från din skola

till ditt besöksmål. Ni kan dessutom åka flera

klasser samtidigt. Skolan får betala för kulturresan, men priset är billigare än vid en vanlig beställningsresa.

Du måste boka resan hos vårt Kundcenter på telefonnummer 054 - 21 68 19 ,

minst en vecka innan besöket ska äga rum. Där får du också reda på vilka regler som gäller.

32


Kundcenter busstationen Karlstad

Välkommen till vårt kundcenter på busstationen i Karlstad. Här får du hjälp med buss- och

tågtider samt övriga biljettfrågor. Öppettider måndag – fredag klockan 07.00–21.00, lördag

klockan 08.00-17.00 och söndag klockan 09.00-18.30.

Vänthallen är öppen måndag-fredag klockan 06.00-21.00, lördag klockan 08.00-17.00 och

söndag klockan 09.00-18.30. Ändrade öppettider vid storhelger. I vänthallen finns skåp där du

kan låsa in ditt bagage. Här finns också toaletter, kiosk och restaurang.

Kundcenter Centralsjukhuset Karlstad

Välkommen till vårt kundcenter på Centralsjukhuset i Karlstad. Här får du hjälp med buss- och

tågtider samt övriga biljettfrågor. Här kan du också boka patientresor och färdtjänst. Öppettider

måndag – fredag klockan 08.00 - 18.00.

Ledsagare

Har du svårt att förflytta dig från ett fordon till ett annat på grund av funktionshinder? Då kan

du få hjälp med ledsagning i linjetrafik. Beställ hos Resetjänsten 0771 - 32 32 00. Ledsagningen

utförs av taxichaufförer.

Länsöverskridande resor

Vi samarbetar med våra grannlän för att göra resandet över länsgränserna så smidiga som

möjligt för dig som resenär. Läs mer på sidan 24.

Maxpris

Vi tillämpar maxpris. Värmlandstrafiks prissystem är uppbyggt på zoner. Du betalar för det

antal zoner du reser genom. Ibland måste du åka omvägar för att ta dig från punkt A till punkt B

och då räknas ändå priset ut för den kortaste vägen mellan punkterna.

Resegaranti

Om trafikstörningar eller brister i vår information gör att du riskerar att komma mer än 20 minuter

för sent till ditt resmål (40 minuter om du åker patientresa eller färdtjänst) är vi beredda

att kompensera dig. Ersättningen för dina utlägg är upp till 350 kr i form av Värmlandstrafiks

presentkort. Alla ersättningskrav prövas och avgörs av Värmlandstrafik. Vi ersätter inte följdkostnader,

exempelvis för den som har missat ett flyg eller förlorat arbetsinkomst.

Mer information? Ring Resetjänsten 0771 - 32 32 00 eller läs på vår webbplats

www.varmlandstrafik.se, under fliken Kundservice och Resegaranti.

33


BRA ATT VETA, A - Ö

Resetjänsten och trafikupplysningen tel 0771-32 32 00

Vill du fråga om turer och tider eller vilken typ av biljett som passar dig bäst? Då är det trafikupplysningen

du ska prata med. Öppettider: Måndag-fredag klockan 06.00-22.00, lördagar

och söndagar klockan 10.00 - 14.00. Övriga tider talsvar.

Vi reserverar oss för avvikelser i öppettider under helgdagar.

Vill du boka resa med färdtjänst, servicelinjer eller anropsstyrd trafik?

Då är det Resetjänsten som kan hjälpa dig. Öppettider: Måndag-fredag klockan 07.00-19.00,

lördag klockan 08.00-18.00 och söndag klockan 09.00-18.00. Vi reserverar oss för avvikelser

i öppettider under helgdagar. Du som ringer vårt 0771-nummer betalar bara för motsvarande

ett lokalsamtal, om du ringer inom det fasta telefonnätet.

Resplus

Med Resplusbiljett kombineras olika typer av kollektiva färdmedel i Sverige. Till exempel

kan du fortsätta din resa med Värmlandstrafik med ett fjärrtåg från SJ. Läs mer på

www.resplus.se

Resrobot

Resrobot ger snabb information om resor med alla kollektiva och privata transportmedel i

Sverige. Läs mer på www.resrobot.se.

Rullatorer och rullstol

Får du ta med gratis på bussen eller tåget i mån av plats.

Skolungdom

Från den dag du fyllt sju år till och med den dag du fyller 20 år får du 40 procents rabatt på

enkelbiljettpriset. Från den månad du fyllt 7 år till och med den månad du fyller 20 år gäller

Länskort Buss&Tåg för skolungdom. Om föraren eller kontrollanten frågar ska du kunna styrka

din ålder med legitimation.

Skolpass

Ett kort som säljs av Värmlandstrafik till kommunerna och landstinget. Du kan inte köpa det

som privatperson. Läs mer om hur skolpass gäller på vår webbplats www.varmlandstrafik.se.

Sms-biljett

Du kan köpa sms-biljetter både för resor i tätort och för resor som du gör på vår regionala trafik

med buss eller tåg. Läs mer på sidan 16 och på vår webbplats www.varmlandstrafik.se.

34


Tidtabeller

Du kan få våra tryckta tidtabeller på bussarna och försäljningsställena i länet. Tidtabellerna som

pdf-filer att ladda ner och skriva ut på Värmlandstrafiks webbplats. Använder du reseplaneraren

under länken Sök din resa kan du göra din egen personliga tidtabell och skriva ut. Du kan även

få tidtabellen i din mobil, se sidan 16.

Trafikinformation grannlänen

Västtrafik Skaraborg och Älvsborg 0771 - 41 43 00.

Länstrafiken Örebro och Sörmland 0771 - 22 40 00.

Dalatrafik 0771 - 95 95 95.

Ungdom

Från den dag du fyllt 20 år till och med den dag du fyller 26 år får du 10 procents rabatt på enkelbiljettpriset.

Från den månad efter du fyllt 20 år till och med den månad du fyller 26 år gäller

Länskort Buss&Tåg för ungdom. Om föraren eller kontrollanten frågar ska du kunna styrka din

ålder med legitimation.

35


BRA ATT VETA, A - Ö

Åldersgränser

Se sökorden Skolungdom och Ungdom.

Årskort

Årskort för buss kan du köpa på Värmlandstrafiks fasta försäljningsställen som säljer Respass,

se sidan 26. Kortet gäller i 365 dagar från den dag du aktiverar årskortsperioden och kostar

motsvarande länskort för tio månader. Årskort för buss och tåg (vuxen, ungdom eller skolungdom)

beställer du från Värmlandstrafik på telefon 0563 - 532 00. Du betalar ett belopp motsvarande

länskort för tio månader och sedan skickas periodmärken hem till dig varje månad i

tolv månader.

Årskort företag

Vi har ett särskilt årskort för företag. Ring till Värmlandstrafik på telefon 0563 - 532 00 för mer

information.

Övergång mellan bussar och tåg

Det går att lösa övergångsbiljett mellan de flesta av våra olika bussar och tåg. Det gör resan smidigare

för dig och ofta billigare, eftersom du inte behöver betala mer än maxpris för resan. Köp

alltså biljett för hela resan när du går på den första bussen eller tåget. Sedan visar du upp den

vid buss- eller tågbytet. Biljetten gäller för nästa avgång vid byte. Du kan inte göra annat uppehåll

under resan än den väntetid som kan uppkomma vid byte.

Värmlandstrafiks enkelbiljetter gäller inte vid övergång till SJ:s tåg.

36


Övergång mellan regionaltrafik och tätortstrafik (Arvika, Kristinehamn och Säffle)

Biljetten från regionaltrafikens bussar eller tåg gäller för fri vidare resa med nästa avgång med

tätortstrafiken i Arvika, Kristinehamn och Säffle. Du kan inte göra annat uppehåll under resan

än den väntetid som kan uppkomma vid byte.

Åker du med tätortstrafik först och ska vidare med regionaltrafik kan föraren på tätortstrafiken

slå ut biljett för hela resan åt dig. Visa sedan upp biljetten när du byter till regionalbuss eller tåg.

Har du bara löst biljett för tätortsresan kan du visa upp den på regionalbussen eller tåget och få

priset för tätortsresan avdraget på regionaltrafiksbiljetten. Biljetten gäller endast för övergång

till nästa avgång med regionaltrafik.

Övergång mellan regionaltrafik och Karlstadsbuss

Biljetten från regionaltrafikens bussar eller tåg till Karlstad gäller för fri vidare resa med nästa

avgång med Karlstadsbuss. Biljetten gäller endast för övergång till nästa avgång. Du kan inte

göra annat uppehåll under resan än den väntetid som kan uppkomma vid byte.

Åker du med Karlstadsbuss först och ska vidare med regionaltrafik kan du visa upp Karlstadsbussbiljetten

och använda den som delbetalning. Karlstadsbuss biljett gäller en timme eller för

nästa avgång med regionaltrafik.

Betalar du resan på Karlstadsbuss med värdekort får du normalt ingen pappersbiljett. Om du

ska resa vidare med regionaltrafik, begär därför en övergångsbiljett hos föraren, som du kan

visa upp vid bytet.

NYHETSBREVET TUREN

Vill du få vårt nyhetsbrev turen. skickat till din

e-post, med information om våra nyheter under

året och dessutom värdefulla erbjudanden? Gå

då in på vår webbplats och anmäl ditt intresse.

Välkommen!

37


HELGTRAFIK

Helgtrafik dec 2011

Julafton 24 dec

Juldagen 25 dec

Annandag jul 26 dec

Nyårsafton 31 dec

Helgtrafik 2012

Nyårsdagen 1 jan

Trettondagsafton 5 jan

Trettondag jul 6 jan

Skärtorsdagen 5 april

Långfredagen 6 april

Påskafton 7 april

Påskdagen 8 april

Annandag påsk 9 april

Valborg 30 april

1 maj

Dag före Kristi Himmelsfärdsdag

16 maj

Kr Himmelsfärdsdag 17 maj

Nationaldagen 6 juni

Midsommarafton 22 juni

Midsommardagen 23 juni

Alla helgons dag 3 nov

Tåg trafikeras

som

Lördag (se fotnot

för respektive tågavgång)

Söndag

Söndag

Lördag

Tåg trafikeras

som

Söndag

Torsdag

Söndag

Fredag

Lördag

Lördag

Söndag

Söndag

Måndag

Söndag

Onsdag

Söndag

Söndag

Lördag

Söndag

Lördag

Buss trafikeras

som

Lördag (trafiken

inställd från klockan

12.00)

Trafiken inställd

Söndag

Lördag

Buss trafikeras

som

Söndag

Torsdag

Söndag

Torsdag

Söndag

Lördag

Söndag

Söndag

Måndag

Söndag

Onsdag

Söndag

Söndag

Lördag

Söndag

Söndag

Nattbuss

natt efter

Nej

Nej

Nej

Ja

Nattbuss

natt efter

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Ja

Under helgdagar kan det vara ändringar i trafiken, var därför noga med att läsa

fotnot för respektive buss- eller tågavgång.

38


GRATIS INTERNET OMBORD

Passa på att surfa när du reser med oss. Tjänsten är gratis att använda och kräver endast att

du registrerar din e-postadress. Det gör du genom den startsida som automatiskt kommer upp

när du ansluter din dator eller mobiltelefon och startar ett webbläsarfönster ombord. Efter registrering

är det fritt fram att surfa.Observera att det inte alltid finns några eluttag på fordonen.

Vi kan inte heller erbjuda någon support till dig som internetanvändare. Vi bjuder på 1 GB fri

datatrafik i månaden, behöver du mer går det att köpa till.

Du kan använda dig av tjänsten ombord på följande bussar och tåg:

• Linje 500 Karlstad – Kristinehamn – Karlskoga

• Linje 300 Karlstad-Molkom-Älvsbacka-Hagfors

• Linje 700 Karlstad-Årjäng-Töcksfors

• På tågresor på våra modernare tåg av typen Regina och Itino.

39


Resetjänstens öppettider 0771-32 32 00

Trafikupplysning

måndag - fredag kl 06.00 - 22.00,

lördag och söndag kl 10.00 - 14.00.

Övriga tider svarar Johanna Talsvar.

Beställning av anropsstyrd trafik, färdtjänst och sjukresor

måndag - fredag kl 07.00 - 19.00

lördag kl 08.00 - 18.00

söndag kl 09.00 - 18.00.

Vi reserverar oss för avvikelser i öppettider under helgdagar.

www.varmlandstrafik.se │ 0771 - 32 32 00

More magazines by this user
Similar magazines