22.08.2013 Views

Medlemstidning nr 2, 2013 - Sveriges Åkeriföretag

Medlemstidning nr 2, 2013 - Sveriges Åkeriföretag

Medlemstidning nr 2, 2013 - Sveriges Åkeriföretag

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Gävleborgsåkarna<br />

<strong>Medlemstidning</strong> för för <strong>Sveriges</strong> <strong>Åkeriföretag</strong> Gävleborgsåkarna Gävleborg<br />

www.akeri.se/x<br />

Nr 2 1 <strong>2013</strong> 2011<br />

GÅ sid 1<br />

190 x 145<br />

1<br />

Mentorer, Medlemskursen ekonomisk i Costa styrning Rica och innebar kom- ett<br />

petent intensivt personal. kursande Där har blandat ni några med av ett de antal<br />

ingredienser intressanta Tommy utfärder Aneklev, – sammantaget som driver blev<br />

Gävle resan Alltransport ett minne tillsammans för livet för deltagarna med sin<br />

bror som Olle, här ser är som samlade helt avgörande framför kameran<br />

för ett<br />

framgångsrikt företagande.<br />

Medlemmar<br />

Kristina på kurs Åkarträffar Sunfab Karl<br />

och i Gävle Pedal<br />

i “Paradiset” säljer till ett<br />

Christina och tycker<br />

i närbild Costa Rica Bollnäs60-tal<br />

länder till<br />

Sid 74-75<br />

Sid 36-37


BioLine.<br />

Med oanade<br />

lastmöjligheter.<br />

Simma lugnt! BioLine lastar allt mellan himmel och jord – inte bara flis.<br />

Möjlig heterna är så gott som oändliga.<br />

Värdeerbjudande<br />

Värdeerbjudande<br />

Vid beställning beställning av komplett komplett flissläp flissläp BioLine BioLine före den 15 augusti augusti<br />

<strong>2013</strong> <strong>2013</strong> ingår ingår ett valfritt valfritt värdepaket värdepaket värt SEK 50 000! 000!<br />

Du kan välja mellan mellan två olika paket paket med tillbehör tillbehör och extra utrustning utrustning<br />

till bil och släp, eller så väljer du service service av ditt ekipage ekipage på någon någon av<br />

våra verkstäder. verkstäder.<br />

Vid beställning beställning av bilpåbyggnad bilpåbyggnad före den 15 augusti augusti ingår ett<br />

valfritt valfritt värdepaket värdepaket värt SEK 25 000.<br />

2<br />

www.kilafors.se<br />

En leksing i Gävleborg<br />

– är det möjligt..?<br />

Det här är min första ledare som regionchef<br />

både för Mitt och Gävleborg.<br />

Jag vill börja med att tacka respektive styrelse<br />

som gett mig detta fina förtroende och jag ska<br />

så klart göra mitt bästa för att leva upp till detta.<br />

Jag vill också passa på att tacka Lars-Axel Gustavsson<br />

för<br />

LEDAREN det arbete<br />

han har<br />

lagt ner<br />

de senaste åren och önska honom all lycka till i<br />

framtiden.<br />

Leksing som jag är kommer jag nämligen att<br />

tänka på Lars-Axel när Leksands IF spöar Brynäs<br />

i höst när Elitserien drar igång igen.<br />

För några helger sedan var jag med på SÅs<br />

Mässkryssning till Åland.<br />

Trots att många hade farhågor när vi blev<br />

tvungna att flytta upp mässan från bildäck till<br />

konferensdäck så är åtminstone min åsikt att det<br />

faktiskt blev riktigt lyckat.<br />

Bra uppslutning från medlemmarna både från<br />

Mitt och Gävleborg vilket vi tackar för och jag<br />

hoppas att ni hade det lika trevligt som jag.<br />

Vad händer nu framöver i vår? Jo, i slutet<br />

av maj har vi färdskrivardagar för medlemmarna<br />

i Gävleborg, platserna är Gävle och Bollnäs.<br />

Den 12 juni har vi ett dieselstöldsseminarium i<br />

Falun som jag tror kan bli väldigt intressant och<br />

givande.<br />

Den 25 maj har vi årsmöte för Mitt i Tällberg<br />

med efterföljande föreläsning, minimässa och<br />

grillafton. Ni som inte anmält er – gör det! Det<br />

är viktigt att ni deltar och gör er stämma hörd.<br />

Årsmötet i Gävleborg klarade vi nämligen<br />

av den 13 april med bra uppslutning. Bengt<br />

Fahlander och ordföranden för mötet Johan<br />

Lindström rattade i vanlig ordning igenom<br />

punkterna med bravur.<br />

Johan har, som ni kanske känner till, beslutat<br />

att efter fem år kliva av som VD för <strong>Sveriges</strong><br />

<strong>Åkeriföretag</strong> och jag önskar även honom lycka<br />

till på sin framtida resa.<br />

Tills sist vill jag passa på att uppmärksamma<br />

en jubilar. Britta Eriksson fyllde nämligen 60<br />

år den 22 april. Det kan man inte tro men så är<br />

faktiskt fallet. Jag tror jag kan skriva under både<br />

för mig och mina företrädare Krister Söderstam<br />

och Kjell Johansson att någon bättre medarbetare<br />

än Britta vete sjutton om man kan ha.<br />

Jag är också helt säker på att ni medlemmar<br />

alltid fått bra service av henne när ni hört av er<br />

till oss, vilket ärende det än gällt. Stort grattis i<br />

efterskott Britta!<br />

Lev väl, kör med insidan och ha en skön vår nu<br />

när vintern (förhoppningsvis) släppt sitt grepp<br />

om oss.<br />

PATRICK<br />

MAGNUSSON<br />

Regionchef<br />

<strong>Sveriges</strong> <strong>Åkeriföretag</strong><br />

Mitt och Gävleborg<br />

Gävleborgsåkarna<br />

<strong>Medlemstidning</strong> för för <strong>Sveriges</strong> <strong>Åkeriföretag</strong> Gävleborgsåkarna Gävleborg<br />

Ansv. www.akeri.se/x utgivare: Patrick Magnusson<br />

Nr 1 2011<br />

Redaktör: Sven-Arne Wikén, tel 0243-832 80,<br />

fax 0243-21 97 97, e-post: sawik@telia.com<br />

Annonser: N-E Borgh, tel 0243-23 77 07, 073-<br />

392 52 99, e-post: dalaforetagaren@telia.com<br />

Original: Adante Reklam tel 023-130 44<br />

Produktion: Sawik Tidning & Media,<br />

Borganäsvägen 30, 784 33 Borlänge.<br />

Tryckning: Grafiska Punkten<br />

3<br />

<strong>Sveriges</strong><br />

<strong>Åkeriföretag</strong><br />

Gävleborg<br />

Gävleborgs<br />

Åkeriservice AB<br />

Beckasinvägen 16<br />

803 09 Gävle<br />

Tfn vxl: 026-18 82 95<br />

Fax: 026-51 67 55<br />

Reg.chef<br />

Patrick Magnusson<br />

e-post:<br />

patrick.magnusson@akeri.se<br />

mobil: 072-236 05 35<br />

Administration<br />

Åsa Sundström<br />

E-post: asa.sundstrom@<br />

akeri.se<br />

Tel: 026-18 82 99<br />

Gävleborgs<br />

Åkeriservice AB<br />

Anita Hånell<br />

E-post: anita.hanell@akeri.se<br />

Tel: 026-18 82 96<br />

Styrelse<br />

Bengt Fahlander, Ljusdal, ordf.<br />

Mobil: 070-224 19 16<br />

Lars Toresson, Hofors, v ordf.<br />

Mobil: 070-348 12 03<br />

Anders Andersson, Segersta<br />

Mobil: 070-553 08 15<br />

Hans Nilsson, Hudiksvall<br />

Mobil: 070-646 21 10<br />

Kristina Hedlund, Gävle<br />

Mobil: 070-851 02 84<br />

Patrick Magnusson, reg.chef<br />

Mobil: 072-236 05 35<br />

Suppleanter<br />

Christina Eriksson, Gävle<br />

Mobil:070-899 90 03<br />

Marika Hansson, Ockelbo<br />

Mobil: 070-433 33 88<br />

Valberedning<br />

Karl Ceder, Årsunda,<br />

sammankallande<br />

Mobil: 070-381 62 11<br />

Tommy Aneklev, Gävle<br />

Mobil: 070-330 23 35<br />

Stig Brändt, Söderhamn<br />

Mobil: 070-395 04 81<br />

Kjell Svensson, Sandviken<br />

Mobil: 070-568 96 42<br />

Anders Löfstrand<br />

Mobil: 070-691 59 49


Efterfrågan på<br />

vägtransporter<br />

ökar något<br />

Inom åkerinäringen<br />

förutses en något ökad<br />

efterfrågan på vägtransporter<br />

det kommande<br />

kvartalet.<br />

Priser och personalstyrkan<br />

förväntas förbli<br />

oförändrade. Lönsamheten<br />

är fortsatt dålig.<br />

Det konstateras i branschorganisationen<br />

<strong>Sveriges</strong><br />

<strong>Åkeriföretag</strong>s konjunkturundersökningÅkeribarometern<br />

för första kvartalet<br />

<strong>2013</strong>.<br />

Inför det kommande<br />

kvartalet förväntar sig<br />

cirka 30 procent av de<br />

företagsledare inom åkerinäringen<br />

som deltagit i<br />

undersökningen att efterfrågan<br />

och produktionen ökar.<br />

Andelen har ökat kraftigt<br />

jämfört med bedömningen i<br />

förra kvartalet då endast omkring<br />

11 procent trodde på en<br />

ökad efterfrågan och produktion.<br />

För ett år sedan bedömde<br />

39 procent vid motsvarande<br />

tillfälle att efterfrågan skulle<br />

öka.<br />

Säsongsvariationer<br />

– Vi kan se tydliga säsongsvariationer<br />

i bedömningen, men<br />

tron på den kommande efterfrågan<br />

var i förra kvartalet mer<br />

pessimistisk än tidigare liksom<br />

förhoppningen nu om ökad<br />

efterfrågan är mer än vanligt<br />

återhållsam, konstaterar Johan<br />

Lindström, verkställande direktör<br />

i <strong>Sveriges</strong> <strong>Åkeriföretag</strong>.<br />

Störst förväntningar om ökad<br />

efterfrågan kan ses inom bud-,<br />

post och småpaketstransporter,<br />

maskin- och tungtransport,<br />

miljöservice- och renhållning,<br />

samt fjärrtrafik och närdistribution.<br />

Lägst förväntningar på<br />

efterfrågan finns inom kyl- och<br />

frystransporter, skogstransporter<br />

samt bygg- och anläggningstransporter.<br />

Personalminskningar förutses<br />

<strong>Sveriges</strong> <strong>Åkeriföretag</strong>s vd Johan<br />

Lindström. Foto Ryno Quantz.<br />

främst inom bud-, post- och<br />

småpakettransporter, skogstransporter,<br />

fjärrtrafik samt<br />

närdistribution.<br />

Ökade investeringar<br />

Ökade investeringar anges<br />

inom skogstransporter, maskin-<br />

och tungtransporter,<br />

bygg- och anläggningstransporter<br />

medan bud-, post-, och<br />

småpaketstransporter, kyl- och<br />

frystransporter samt miljöservice<br />

och renhållning är inställda<br />

på minskade investeringar.<br />

– Vi kan se att undersökningens<br />

resultat stämmer väl med<br />

andras konjunkturbedömningar.<br />

Konjunkturinstitutet<br />

pekar på positiva signaler för<br />

såväl industrin, som bygg- och<br />

anläggningsverksamhet, detaljhandeln<br />

och de privata tjänstenäringarna,<br />

framhåller Johan<br />

Lindström.<br />

<strong>Sveriges</strong> <strong>Åkeriföretag</strong> mäter<br />

varje kvartal konjunkturläget<br />

inom åkerinäringen. I undersökningen<br />

tillfrågas personer<br />

inom större transportsäljande<br />

åkeriföretag om sin uppfattning<br />

om läget.<br />

Den nu redovisade undersökningen<br />

är utförd 28 januari till<br />

8 februari <strong>2013</strong>. q<br />

4<br />

Lastningen sker på 150-metersnivån och när Kent inleder uppstigningen<br />

har han 17,5 ton malm på sitt bergflak.<br />

Kent känner sig<br />

hemma i gruvan<br />

Kenth Larsson rattar försiktigt sin Scania nerför det enorma<br />

dagbrottets serpentinliknande väg och försvinner så<br />

småningom in i ett mörkt hål.<br />

Han passerar ett stort antal gruvorter och når så småningom<br />

slutdestinationen på 150 meters djup.<br />

Kenth är väl förtrogen med såväl miljö som arbetsuppgifter,<br />

han har haft Tistbrottet i Sala som sin arbetsplats de<br />

senaste 33 åren.<br />

Han började som enbilsåkare 1976 och körde bland annat<br />

styckegods. 1980 förvärvade<br />

han en bergbil och blev<br />

skickad till kalkbrottet av<br />

dåvarande ÖVL, Östra Västmanlands<br />

LBC.<br />

– Jag hade väl inte tänkt att<br />

det skulle bli speciellt långvarigt,<br />

men att jag blivit kvar så<br />

länge är väl ett tecken på att<br />

jag och gruvbolaget trivts bra Gruvchefen Thomas Askemur.<br />

med varandra genom årens<br />

lopp.<br />

Brytningen av dolomitmarmor i brottet inleddes i liten skala<br />

1949. De första åren skedde lastningen manuellt, det dröjde till<br />

början av 1960-talet innan de första lastmaskinerna togs i bruk.<br />

Dagbrott fram till 2004<br />

– Malmen bröts i dagbrott fram till 2004, förklarar gruvchefen<br />

Thomas Askemur. Underjordsarbetet inleddes 1996 och under<br />

åtta år pågick brytning såväl över som under jord.<br />

Gruvan, och en systergruva i Glanshammar, drivs av Björka<br />

Mineral AB som ingår i den schweiziska Omya-koncernen.<br />

– Som mest har vi brutit 180 000 ton under ett år här i Sala,<br />

normalt ligger årsproduktionen på omkring 100 000 ton.<br />

När Kenth nått 150-metersnivån backar han in till lastmaskinen<br />

och kan några minuter senare inleda uppstigningen med drygt<br />

17 ton av årsproduktionen på flaket.<br />

Han kör förbi gruvkontoret och fortsätter några kilometer bort<br />

till “Dolomiten” där malmen grovkrossas och sorteras för att<br />

sedan transporteras till Terrasiten för finsortering.<br />

– Varje vända är 16 kilometer tur och retur och jag brukar<br />

Kenth Larsson har haft Tistbrottet som sin arbetsplats<br />

de senaste 33 åren. Här står han intill<br />

dagbrottet där driften upphörde 2004.<br />

hinna med elva-tolv lass varje dag, säger Kenth Larsson.<br />

Tistbrottet ligger i stort sett vägg i vägg med Sala silvergruva<br />

som var i drift från 1400-talet till 1908.<br />

Den malm som bryts används bland annat för tillverkning av<br />

spackel och golvmattor samt till rening i värmeverk. Förra året<br />

inleddes även tillverkning av sjökalk, ett område som Thomas<br />

Askemur tror kan växa rejält. En relativt stor del av produktionen<br />

exporteras till våra nordiska grannländer.<br />

Sysselsätter fyra fast anställda<br />

Dolomit består av karbonater av kalk och magnesium som i form<br />

av marmorkross blivit allt vanligare som blästermedel.<br />

– Det gäller dock inte den malm som bryts här eftersom materialet<br />

är allt för mjukt, förklarar<br />

Thomas Askemur.<br />

Gruvan sysselsätter fyra fast<br />

anställda, en stor del av underhållsarbetet<br />

läggs ut på inhyrd<br />

personal. Kenth Larsson och<br />

ytterligare en åkare är huvudansvariga<br />

för malmtransporterna.<br />

– Dessutom anlitas vid behov<br />

en extra boggibil, säger Kenth.<br />

Den kallas bland annat in för att<br />

lägga upp ett lager inför semestern<br />

då gruvbrytningen ligger<br />

nere.<br />

Kenth, som normalt jobbar<br />

vardagar mellan klockan 06 och<br />

15, konstaterar:<br />

– Eftersom jag bor i närheten<br />

och har de arbetstider jag har<br />

är det som att gå till vilket jobb<br />

som helst. Jag gillar att veta från<br />

dag till dag vad jag ska göra och<br />

5<br />

att få lägga mig i min egen säng på kvällen.<br />

– Jag skulle inte trivas med att ligga ute efter vägarna som många<br />

av mina kollegor får göra.<br />

Kenth är inne på sin femte bergbil – och flera lär det knappast<br />

bli:<br />

– Nej, har man som jag passerat 60 så börjar man så smått att<br />

räkna ner...<br />

Varje kväll måndag till torsdag pågår sprängningsarbete, just nu<br />

pågår även arbetet med att komma ner till 180-metersnivån.<br />

– Det är ingen risk att vi tömmer gruvan innan nuvarande tillståndsperiod<br />

löper ut 2028, säger Thomas Askemur. Hur det blir<br />

efter det årtalet återstår att se. q<br />

Reducera däckkostnader & stopp!<br />

Trådlös tryckövervakning Tunga fordon med TPMS<br />

Nu på Europamarknaden!<br />

Monitor<br />

• 12 / 24V<br />

• Batteri back-up<br />

• Larm inom 12sek<br />

• Läser av upp till 36 hjul<br />

• Enda systemet med<br />

auto inläsning av koder<br />

TransEco AB Nysätersvägen11, 741 42 Knivsta<br />

018 341701, info@transeco.se www.transeco.se<br />

Prisexempel<br />

7095:-<br />

8 hjul.<br />

exkl.moms<br />

Tryckgivare<br />

• Skruvas på ventil<br />

• Område 0…13 bar<br />

• Noggrannhet +-0,1bar<br />

• Montera själv


Den 19 maj lämnar<br />

Johan Lindström sin<br />

vd-tjänst i <strong>Sveriges</strong><br />

<strong>Åkeriföretag</strong>. Foto<br />

Ryno Quantz.<br />

Johan Lindström<br />

avgår som vd<br />

Johan Lindström, vd för <strong>Sveriges</strong><br />

<strong>Åkeriföretag</strong> sedan fem år tillbaka,<br />

meddelade den 22 april att han lämnar<br />

sin tjänst den 19 maj.<br />

Mikael Nilsson, ordförande i <strong>Sveriges</strong> <strong>Åkeriföretag</strong>,<br />

går in som tillförordnad vd.<br />

Johan Lindström meddelade beskedet i<br />

ett internt mail.<br />

– Jag har varit med om att skapa någonting<br />

nytt, en enad organisation som jag är<br />

stolt över, men nu står vi inför en ny situation<br />

än 2008.<br />

– Organisationsförändringen med sin<br />

komplexitet har varit en otroligt lärorik<br />

process för mig. Nu väntar nya, spännande<br />

utmaningar men jag är inte personen att<br />

leda den nya processen, skriver han.<br />

– Jag känner mig stolt och nöjd över<br />

vad vi åstadkommit tillsammans, och jag<br />

kommer att sakna alla åkare som jag stött<br />

på under åren samt naturligtvis också den<br />

goda stämning, kompetens och hjärta som<br />

finns bland personalen och som varit avgörande<br />

för att göra denna resa så framgångsrik.<br />

q<br />

Borlänge<br />

0243-25 77 00<br />

Mora<br />

0250-23 700<br />

Andersson & Rask utökar i Hofors<br />

Lars Toresson, i mitten, tillsammans med verkstadschefen<br />

Patrik Eriksson, till höger, och Tommy<br />

Kellerman som är en av leverantörerna.<br />

Nyanställningar, ny butik och ett utökat<br />

sortiment.<br />

Det händer saker hos Andersson &<br />

Rask i Hofors.<br />

– Men det är uthyrning av maskiner och<br />

andra arbetsfordon som är det absolut<br />

största verksamhetsbenet, säger delägaren<br />

Lars Toresson.<br />

Företaget, som grundades 1965 av Lars far<br />

Tore Andersson och Lennart Rask, drivs i<br />

dag av Lars samt Rickard och Roland Rask.<br />

Huvudverksamheten är alltså uthyrning,<br />

fakta är att företaget håller en stor del av<br />

den tunga industrin i Mellansverige igång.<br />

– Omkring 85 procent av omsättningen<br />

härrör från uthyrningen, när man hyr ett<br />

Din totala service och fordonsleverantör<br />

Reparationer Försäljning tunga fordon<br />

Däck Reservdelar<br />

Tvätt Transportkyla<br />

Hydraulik Lastbilsuthyrning<br />

6<br />

fordon ingår allt, som reparationer, underhåll,<br />

försäkringar och däck, förklarar Lars.<br />

Huvudverkstad liksom butik och reservdelslager<br />

finns i Hofors, dessutom har<br />

företaget egna verkstäder i anslutning till<br />

de största kundernas anläggningar; i Smedjebacken,<br />

Mockfjärd, Söderfors, Krylbo och<br />

Karbenning.<br />

Övriga verksamhetsben är hydraulik och<br />

slangtillverkning, reparation och service av<br />

klimatanläggningar (AC), tunga lyft (mobilkranar),<br />

åkeritransporter samt sprängning.<br />

I mitten av april invigdes den ombyggda<br />

och utökade butiksdelen där sortimentet<br />

domineras av produkter från ett tiotal huvudleverantörer.<br />

Det senaste tillskottet på<br />

återförsäljarsidan är Swedol.<br />

– De tog kontakt med oss och<br />

ville ha ett samarbete och vi tackade<br />

naturligtvis ja. Sedan tidigare<br />

finns Swedol i bl a Falun och<br />

Gävle och nu kan även vi erbjuda<br />

våra kunder deras produkter.<br />

– Vi har även inlett en utökad<br />

satsning inom hydraulik tillsammans<br />

med vår leverantör Specma<br />

Slangsnabben och det var två av<br />

anledningarna till att vi bestämde<br />

oss för att utöka butiksdelen.<br />

Företaget har 27 anställda, de<br />

två senaste tillskotten är Niklas<br />

Jogér och Jan Eriksson.<br />

– Två mycket kompetenta medarbetare<br />

som gjort att vi höjt vår<br />

servicegrad ytterligare ett snäpp,<br />

konstaterar Lars Toresson. Jan är<br />

lageransvarig och Niklas arbetar<br />

både i verkstaden och som säljare.<br />

q<br />

Åkeriföreningar<br />

vill<br />

öppna tullstationen<br />

i Vittjärn<br />

<strong>Sveriges</strong> <strong>Åkeriföretag</strong> Mitt, Värmland<br />

och Gävleborg vill få till stånd<br />

en nyöppning av tullstationen i<br />

värmländska Vittjärn.<br />

I en skrivelse till Tullverkets generaldirektör<br />

pekar regioncheferna<br />

Lars-Axel Gustavsson (dåvarande),<br />

Patrick Magnusson och Svenerik<br />

Eriksson på vikten av möjlighet till<br />

förtullning vid den befintliga, men<br />

numera obemannade, tullstationen<br />

som ligger intill E16 i Torsby kommun.<br />

Tullstaon E 16 <strong>2013</strong>-02-25<br />

Till Generaldirektören för Tullverket<br />

7<br />

Tullverket<br />

Tidigare fanns många tullstaoner vid riksgränsen mellan Värmland och Norge.<br />

På senare år med ökade krav på effekvisering och kostnadsbesparing har många<br />

staoner för förtullning stängts.<br />

I dagsläget finns bara två bemannade tullstaoner i Värmland vid riksgränsen. En<br />

i Hån, Töcksfors vid E18, Oslo – Stockholm, den andra i Charloenberg vid Rv 61,<br />

Kongsvinger – Karlstad.<br />

Med den väg som numera uppgraderats ll Europavägstatus, E16, kommer<br />

förbindelsen Bergen – Oslo – Falun – Gävle a få stor betydelse, främst för godstrafik<br />

och dessutom knyter den samman Norge med norra Sverige (även norra Norge) i<br />

e nordligare läge än de två digare nämnda. Dessutom har E16 anslutning mot<br />

både Irland i väst via Bergen och Finland/Ryssland i öst via Gävle, givit yerligare<br />

internaonell betydelse med vägens sträckning och önskad möjlighet ll<br />

tullklarering mellan Sverige och Norge.<br />

Rv 2 i Norge och Rv 239 på svenska sidan har länge ha så dålig standard a<br />

den gränsöverskridande trafiken har valt andra alternav om än längre omväg.<br />

Klimaördelarna med kortare körsträckor blir betydande över d.<br />

Med det alltmer ökade godsflödet över våra gränser, där allt större andel av<br />

fordonen kommer från andra länder blir med en tullstaon på E16, möjligheten a<br />

uppnå en bäre llsyn också ll fördel. Smuggling och annan landsövergripande<br />

kriminell verksamhet bör då kunna bäre stävjas.<br />

Vi anser därför a det är vikgt a återuppta möjligheten ll förtullning vid den<br />

befintliga, men sedan några år obemannade tullstaonen i Vijärn, Torsby Kommun<br />

vid E16.<br />

Vi emotser tacksamt ert svar, helst skriligt, vilka möjligheter som finns a<br />

möjliggöra en nyöppning av tullstaonen i Vijärn ll undertecknade företrädare för<br />

åkerinäringen längs E16 i Sverige.<br />

Lars-Axel Gustavsson Patrik Magnusson Svenerik Eriksson<br />

Regionchef Gävleborg Regionchef Mi Regionchef Värmland<br />

Svaret från<br />

Tullverket<br />

reklam<br />

adante<br />

Business to business<br />

Företagstidningar<br />

Design<br />

www.adantereklam.com


Insjöns Containerterminal<br />

ett viktigt nav i regionen<br />

Strax efter nyår 2011 fick Per-Erik<br />

Persson ett telefonsamtal från Vänerexpressens<br />

marknadschef Gunnar<br />

Gärdin som undrade om han var<br />

intresserad av att hoppa på ett “nytt<br />

intressant projekt”.<br />

Utan att riktigt veta vad det gällde<br />

svarade jag omedelbart ja, säger<br />

Per-Erik.<br />

Den första april 2011 tog Vänerexpressen<br />

AB över ansvaret för och driften av verksamheten<br />

vid Insjöns Containerterminal.<br />

Fagerstaföretaget Persson Transport<br />

AB anlitades som underentreprenör med<br />

ansvaret för all personal som sköter den<br />

dagliga driften i form av truckhantering,<br />

biltransporter till och från kunder samt<br />

växling och rangering ut och in av tåget på<br />

terminalen.<br />

Så fort Per-Erik sagt ja på Gunnar Gärdins<br />

förfrågan tog förberedelserna vid.<br />

– Det blev minst sagt snabba ryck, fortsätter<br />

Per-Erik. Vi hade 2 månader på oss<br />

för att skaka fram personal, bilar, chassien,<br />

en Sima-lift – och en hel del annat.<br />

Gunnar Gärdin inskjuter:<br />

– Men det var knappast något riskta-<br />

gande från vår sida. Vi har samarbetat<br />

med Persson Transport sedan 2005 och var<br />

övertygade om att de skulle klara det hela<br />

på ett utmärkt sätt.<br />

Gunnar Gärdin har arbetat med Vänerexpressen<br />

sedan starten 1998 då de blev<br />

den första privata aktören på stambanan<br />

efter avregleringen.<br />

– Det började med tre avgångar i veckan<br />

med vardera 20 vagnar mellan Skandiahamnen<br />

i Göteborg och Karlstad, förklarar<br />

Gunnar Gärdin.<br />

Långt ifrån någon självklarhet<br />

Verksamheten har växt rejält sedan dess.<br />

År 2005 startades Mälarpendeln mellan<br />

Mälardalen, Bergslagen och Göteborg. I<br />

och med starten av Insjöexpressen år 2011<br />

mellan Insjön och Göteborg ansvarar Vänerexpressen<br />

i dag för tre tåglinjer.<br />

Förra året hanterade Vänerexpressen<br />

med sina tåglinjer omkring 70 000 Teus<br />

(20 fots container) med en omsättning på<br />

cirka 90 miljoner kronor.<br />

– I år räknar vi med en volymökning på<br />

cirka 5 000 Teus, säger Gunnar Gärdin.<br />

Som ”tågdragare” för de olika linjerna<br />

anlitar Vänerexpressen Tågab och CFL<br />

Cargo.<br />

8<br />

Gunnar Gärdin, t v, och Per-Erik<br />

Persson på den nyligen stenlagda<br />

körplanen vid terminalen i Insjön.<br />

Varje vardag strax innan lunch rullar ett<br />

maxat tåg med 43 vagnar in till terminalen<br />

i Insjön från Göteborg. Lasten består av<br />

contai<strong>nr</strong>ar som ska användas för export<br />

samt contai<strong>nr</strong>ar med importgods till området.<br />

Vid 16-tiden rullar Insjöexpressen ut<br />

med lika många vagnar med contai<strong>nr</strong>ar<br />

fyllda av produkter som ska gå på export<br />

till olika håll i världen.<br />

– Våra kunder återfinns i första hand<br />

i Dalarna och Gävleborg, säger Gunnar<br />

Gärdin. Clas Ohlson, Ejendals, Tomoku<br />

Hus och Bergkvist-Insjön är några av våra<br />

enskilt största kunder, men vi vänder oss<br />

till alla företag som använder container i<br />

sitt export- och/eller importflöde.<br />

– Alla kunder är välkomna även om det<br />

så rör sig om en container i halvåret. Många<br />

bäckar små...<br />

Persson Transport är för Vänerexpressen<br />

en värdefull och pålitlig underentreprenör<br />

på bilsidan med totalt elva anställda och<br />

åtta bilar som svarar för vägtransporter till<br />

och från kunder i Dalaområdet samt Mälardalen.<br />

I Insjön svarar de dessutom för<br />

driften av terminalen.<br />

– Vi är ett familjeföretag med grenar<br />

tillbaka inom åkerinäringen till slutet av<br />

å<br />

å<br />

Kocken blev åkeriföretagare<br />

Efter att ha varit anställd hos olika<br />

åkerier i Dalarna under några år<br />

startade Niklas Brandt för två år sedan<br />

eget.<br />

I dag är han en av dem som ansvarar<br />

för att verksamheten vid terminalen<br />

i Insjön fungerar.<br />

– Jag fick erbjudandet av Persson Transport<br />

i samband med att Vänerexpressen<br />

övertog driften vid terminalen efter Green<br />

Cargo i april 2011.<br />

– Och det var sannerligen snabba ryck<br />

även för min del. På bara en vecka bildade<br />

jag bolag, köpte bil – och hann även med<br />

att få den lackad i Perssons färger.<br />

Niklas, som driver företaget Ace of Spades<br />

AB, transporterar dagligen contai<strong>nr</strong>ar<br />

till och från Insjöterminalen.<br />

– Jag håller mig i huvudsak inom Dalarna.<br />

Hofors i Gästrikland är väl undantaget<br />

som bekräftar regeln.<br />

Långt ifrån någon självklarhet<br />

Att Niklas, som bor i Djurmo utanför<br />

Borlänge, skulle bli yrkesförare – och åkeriföretagare<br />

– var långt ifrån någon självklarhet.<br />

– Nej, konstaterar han. Jag är utbildad<br />

kock, men jobbade faktiskt bara en halv<br />

dag i yrket innan jag insåg att det inte riktigt<br />

var min grej...<br />

I stället blev det lastbilskort och Niklas<br />

1940-talet, säger Per-Erik. Då rörde det<br />

sig uteslutande om transporter åt Fagersta<br />

Bruk.<br />

– För tolv-tretton år sedan började vi<br />

med containertransporter och det är i dag<br />

vår huvudsyssla. Det mesta vi kör kommer<br />

från eller hamnar på någon av Vänerexpressens<br />

tågpendlar. Vår målsättning är att<br />

100% av godsflödet vi hanterar skall ligga<br />

på pendlarna inom en snar framtid.<br />

Lossning av import-contai<strong>nr</strong>ar<br />

Vid den egna terminalen i Fagersta erbjuds<br />

bland annat lossning av import-contai<strong>nr</strong>ar,<br />

lagring av gods samt stuffning av all slags<br />

gods för export.<br />

– Vi förfogar över en hall på 3 000 kva-<br />

FAKTA/Vänerexpressen<br />

Niklas Brandt<br />

framför en av<br />

sina tre bilar.<br />

hann prova på att köra såväl lastväxlare<br />

som fjärrbilar och att jobba som lastbilslots<br />

“På bara en vecka<br />

bildade jag bolag.<br />

köpte bil – och fick<br />

den lackad...”<br />

dratmeter för varmlagring och en lika stor<br />

för kallagring, säger Per-Erik. Inomhus<br />

finns även en krönt 50-tons bilvåg.<br />

Gunnar Gärdin är mycket nöjd med det<br />

snart tioåriga samarbetet med Persson:<br />

– Ett företagsnamn som utgör en kvalitetsstämpel<br />

både för oss och för våra kunder.<br />

Vi vet att Per-Erik och hans gäng fixar<br />

det som ska fixas på bästa tänkbara sätt.<br />

I dag är Vänerexpressen den största privata<br />

aktören i Skandiahamnen.<br />

Och Gunnar Gärdin ser det som mycket<br />

positivt att kombinationen tåg-bil fungerar<br />

så bra.<br />

– Fantastiskt kul att två transportsätt som<br />

tidigare krigat mot varandra kan samarbeta<br />

så bra! q<br />

Företagets affärsidé är att “genom kombitransporter skapa logistiklösningar som<br />

ger bästa möjliga miljölösning samt är ett ekonomiskt alternativ”.<br />

Företaget ägs med en tredjedel var av:<br />

Vänerhamn AB som är ett gemensamt bolag för flera av hamnarna vid Vänern.<br />

LBC Frakt i Värmland AB som är ett bolag inom transport-, maskin- och terminaltjänster<br />

Karlssongruppen AB, en familjeägd koncern inom resor och transporter.<br />

9<br />

innan han startade eget.<br />

Ytterligare två bilar<br />

Under de två år som gått sedan starten har<br />

han investerat i ytterligare två bilar.<br />

– En av dessa är stationerad i Fagersta<br />

och körs även den på uppdrag av Persson<br />

Transport.<br />

– Den tredje bilen är stationerad i Hedåker<br />

och används för transporter till bygghandeln<br />

i Dalarna, Gästrikland, Mälardalen<br />

och Stockholmsområdet. q<br />

Vill Ni synas<br />

med en<br />

annons<br />

i tidningen?<br />

Välkommen att ta<br />

kontakt med<br />

Nils-Erik Borgh<br />

tel 0243-23 77 07,<br />

073-392 52 99


i och<br />

Sune och hans<br />

kollegor har full<br />

koll på yrkestrafiken Sune<br />

trums arbete<br />

Jan-Olof Eriksson tar några steg ut<br />

på vägen, höjer vänsterarmen och<br />

vinkar in en röd slambil på parkeringsfickan.<br />

Platsen är riksväg 56 några kilometer<br />

norr om Kvicksund i Västmanland.<br />

Jan-Olof och hans kollegor ska den<br />

här dagen se till att det står rätt till<br />

med lastbilar, bussar – och förare.<br />

– Vi brukar hinna med 7-8 fordon per dag,<br />

förklarar polisinspektör Sune Nilsson, som<br />

tillhört trafikpolisen sedan 1986. Antalet<br />

beror helt och hållet på fordonens skick.<br />

Är allting i sin ordning går det undan<br />

värre, men står det riktigt illa till kan vi ha<br />

att göra några timmar med ett och samma<br />

fordon.<br />

Tunga gruppen utgörs idag av tre poliser<br />

och fyra bilinspektörer och skulle, enligt<br />

Sune Nilsson, behöva vara mint tre gånger<br />

så många med tanke på den allt intensivare<br />

trafiken.<br />

Trafikpolisen i Västmanland har i dag<br />

tolv anställda i yttre tjänst, när Sune Nilsson<br />

anställdes var man 44 stycken.<br />

– Styrkan bantades rejält i samband med<br />

den stora organisationsförändringen inom<br />

polisen i mitten av 1990-talet, fortsätter<br />

han. Och det gällde inte specifikt för vårt<br />

län, situationen är likartad i hela landet.<br />

Sune Nilsson ser aningen bekymrad ut<br />

när han förklarar att numerären inom<br />

“hans” avdelning minskat så mycket sedan<br />

han började.<br />

Körkort och trafiktillstånd<br />

– Med tanke på den ökande trafiken och<br />

dagens uppskruvade tempo borde utvecklingen<br />

ha gått åt rakt motsatt håll.<br />

När ett fordon stoppats är det polismännens<br />

uppgift att bland annat kontrollera<br />

körkort, trafiktillstånd samt kör- och vilotider.<br />

– Är fordonet utrustat med äldre digitala<br />

Leverantör av sirener som knäcker tjuven<br />

www.securitas.se<br />

färdskrivare kan det ta upp till en halvtimme<br />

att tömma dem, de nya tar bara några<br />

minuter.<br />

Samtidigt som polismännen gör sitt genomför<br />

bilinspektörerna en flygande kontroll<br />

av bil och släp.<br />

– Bland det vi tittar närmare på är belysning,<br />

bromsar, chassinummer, draganordning<br />

och annat som har med trafiksäkerheten<br />

att göra, förklarar Tommy Roos,<br />

som är inne på sitt åttonde år inom Tunga<br />

gruppen.<br />

Både Sune och Tommy ser sina jobb som<br />

betydelsefulla, Tommy fortsätter:<br />

– Dels är det viktigt<br />

att vi i tid upptäcker<br />

brister och fel<br />

och därigenom kan<br />

förhindra olyckor<br />

och tillbud. Men vi<br />

vet också att vårt<br />

arbete har ett viktigt<br />

preventivt syfte,<br />

åkarna och förarna<br />

vet ju aldrig var vi<br />

och våra kollegor<br />

dyker upp nästa<br />

gång.<br />

Sune Nilsson:<br />

– Merparten av<br />

dem som blir stop-<br />

10<br />

pade tycker att det är bra och ser även vårt<br />

arbete som ett verktyg i kampen mot den<br />

osunda konkurrens som ökar från år till år.<br />

Det förekommer även att yrkesförare<br />

självmant hör av sig och vill ha svar på<br />

frågan “var håller ni hus i dag?”<br />

– Då är det förare som under lång tid har<br />

påtalat för sina arbetsgivare vilka brister<br />

deras fordon har. När det gått tillräckligt<br />

lång tid utan att dessa blivit åtgärdade<br />

har man slutligen vänt sig till oss för att<br />

i slutändan få papper på vad som måste<br />

göras.<br />

– Det är naturligtvis väldigt illa att det<br />

ska behöva gå så långt, men ändå positivt<br />

att förarna tar de ansvar som åkaren i första<br />

hand borde ha tagit.<br />

Det klagas ofta på att utländska fordonsekipage<br />

generellt skulle vara i klart sämre<br />

kondition än inhemska.<br />

Finns enstaka undantag<br />

Ett påstående Tommy Roos inte skriver<br />

under på:<br />

– Visst finns det enstaka undantag, men i<br />

det stora hela är det ingen skillnad på utländska<br />

och svenska ekipage.<br />

– Dessutom brukar det klagas på att de<br />

utländska fordonens undermåliga däck är<br />

en stor, om inte den största, anledningen<br />

till de många olyckor och långa köer som<br />

vintertid inträffar på våra svenska vägar.<br />

– Min erfarenhet är att inte heller detta<br />

stämmer, konstaterar Tommy. Under den<br />

gångna vintern har vi här i Västmanland<br />

endast påträffat två fall där däcken inte<br />

uppfyllt gällande regelverk.<br />

– De största anledningarna till att det så<br />

ofta blir stopp i uppförsbackar är i stället<br />

det stora antalet tvåaxlade dragbilar och<br />

att man lastat på ett felaktigt sätt.<br />

Trafikpolisen i landet har fått en hel del<br />

kritik för att “se mellan fingrarna” när det<br />

gäller tunga fordon från utlandet för att i<br />

stället lägga den mesta kraften på den inhemska<br />

trafiken.<br />

En verklighetsbeskrivning Sune Nilsson<br />

Nilsson (stora bilden) har tillhört<br />

trafikpolisen i Västmanland sedan 1986.<br />

På den övre bilden flankerar Sune och<br />

hans kollega Jan-Olof Eriksson de båda<br />

bilinspektörerna Tommy Roos och Roger<br />

Ogemar.<br />

värjer sig emot:<br />

– För det första sker kontrollerna i regel<br />

helt slumpmässigt. Undantaget är om vi<br />

ser ett fordon som redan på håll verkar ha<br />

en hel del skavanker, då vinkar vi naturligtvis<br />

in den aktuella bilen.<br />

Tar betalt på plats<br />

– Men när det sedan kommer till eventuella<br />

påföljder är vi klart tuffare mot de<br />

utländska åkerierna. Är det fråga om böter<br />

tar vi betalt på plats eller via arbetsgivaren<br />

som får ge oss ett kortnummer. Det har<br />

visat sig väldigt effektivt, det längsta vi<br />

behövt vänta på betalning är omkring en<br />

timme.<br />

– Vi har hittills inte tagit några registreringsskyltar<br />

i beslag, men diskuterat att<br />

göra det när vi uppmärksammar allvarliga<br />

brister. Och då med hänvisning till det regelverk<br />

som säger att vi i vissa situationer<br />

ska “förhindra fortsatt färd”.<br />

Svensk polis har dock inte möjlighet att<br />

i likhet med exempelvis sina norska kollegor<br />

klossa några fordon.<br />

– Något som skulle göra vårt arbete ännu<br />

effektivare och förhoppningsvis kommer<br />

även vi att ges den möjligheten så småningom.<br />

Under senare år har ett växande antal<br />

fordon från Makedonien börjat trafikera<br />

det svenska vägnätet.<br />

– Det är vanligare längre söderut, men<br />

börjar öka även uppåt våra trakter, säger<br />

Tommy Proos. De makedonska förarna<br />

har rätt att vara här – om de har arbetstillstånd.<br />

– Detta kan vi kontrollera, men det vanliga<br />

är att de i stället har dubbla pass, ett<br />

makedonskt och ett från grannlandet Bulgarien.<br />

Eftersom Bulgarien tillhör EU är<br />

landets medborgare i sin fulla rätt att köra<br />

till och från Sverige utan arbetstillstånd.<br />

– Hur väl det dubbla medborgarskapet<br />

stämmer med verkligheten har vi ingen<br />

som helst aning om. Och tyvärr heller<br />

ingen möjlighet att<br />

kontrollera.<br />

Tunga gruppen i<br />

Västmanland genomför<br />

i huvudsak<br />

sina kontroller efter<br />

de mest trafikintensiva<br />

vägarna; E 18<br />

samt riksvägarna 56<br />

och 70.<br />

– Men detta är<br />

absolut inte hugget<br />

i sten, vi kan<br />

även dyka upp på<br />

lite mindre vägar,<br />

säger Sune, som<br />

11<br />

konstaterar att deras arbetsförhållanden<br />

ska förbättras ytterligare genom att en ny<br />

kontrollplats ska byggas på E 18 mellan<br />

Västerås och Enköping. q<br />

Fjärrkopiering med SE5000 Exakt Duo<br />

- den smartaste lösningen för dig<br />

www.stoneridgenordic.se<br />

Stoneridge 08-154400


Ola började med att<br />

städa familjens bussar<br />

Ola Karlsson inledde sin yrkesbana<br />

med att städa familjeföretagets bussar.<br />

– Mycket fuskstädning blev det, säger<br />

hans far Rolf med ett brett leende.<br />

Olas svar kommer reptilsnabbt:<br />

– Vad hade du väntat dig med den<br />

dåliga betalningen..?<br />

Tonen är rå men synnerligen hjärtlig mellan<br />

far och son som sitter i fikarummet i<br />

den verkstadsfastighet som utgör Voxna<br />

Åkeris bas.<br />

– Vi köpte fastigheten för snart två år sedan<br />

och det var en mycket bra investering,<br />

fortsätter Ola. Nu fixar vi det mesta själva<br />

när det gäller underhåll och reparationer<br />

och kan därigenom hålla kostnaderna<br />

nere.<br />

Företaget, som är delägare i GMT (Gävleborgs<br />

Maskin & Transportcentral AB),<br />

startades av Olas morfar Evert Hanning i<br />

slutet av 1930-talet och när svärsonen Rolf<br />

tog över nästan fyra decennier senare var<br />

denne väl förtrogen med verksamheten.<br />

– Jag hade kört såväl lastbil som buss<br />

och taxi med Evert som arbetsgivare så<br />

jag visste ganska väl vad jag gav mig in på,<br />

förklarar Rolf.<br />

Fem bussar som mest<br />

Företaget fortsatte med såväl lastbils- som<br />

busstrafik fram till 1998 då den sista bussen<br />

avyttrades.<br />

– Som mest hade vi fem bussar som gick<br />

både i linjetrafik och på utlandet.<br />

Sedan Ola tog över företaget för två år<br />

sedan har Rolf hela tiden funnits med som<br />

en “extraresurs” vilket sonen ser mycket<br />

positivt<br />

på:<br />

– Naturligtvis<br />

en<br />

trygghet<br />

att han<br />

med sin<br />

erfaren-<br />

Rolf Karlsson.<br />

het finns<br />

Nya starka Laxo LX<br />

En bättre timmerutrustning<br />

Laxo LX är en ny generation<br />

timmerutrustning baserad på<br />

vårt framgångsrika modulsystem.<br />

Låg egenvikt och<br />

marknadens starkaste aluminiumbanke<br />

gör Laxo LX<br />

till en trygg investering.<br />

Laxo LX ger dig<br />

• Låg vikt utan kompromisser.<br />

• Marknadens starkaste aluminiumbanke<br />

och hållfasta stöttor.<br />

• Komplett system med<br />

effektiva integrerade tillbehör.<br />

• Inbyggd automatspännare<br />

med automatiskt parkeringsläge<br />

av wire ger ökad säkerhet.<br />

• Maximera lönsamheten med<br />

en byggnation anpassad<br />

efter dina behov.<br />

• Enkelt att byta stöttor<br />

vid skada.<br />

12<br />

med som bollplank<br />

och rådgivare<br />

i största<br />

allmänhet.<br />

I dag är Ola Karlsson.<br />

verksamheten<br />

koncentrerad till väghållning och diverse<br />

entreprenaduppdrag. Företaget förfogar<br />

över tre grusbilar, en TMA-bil, två hjullastare<br />

och en minigrävare.<br />

– Vintertid kretsar det mesta kring vinterväghållning,<br />

säger Ola. Vi sköter bland<br />

annat riksväg 296 mellan Los och Furudal<br />

med Svevia som uppdragsgivare. Dessutom<br />

blir det en hel del underhåll av privata<br />

vägar.<br />

– För vår del har den gångna vintern varit<br />

en “bra” sådan med mycket snöröjning<br />

och sandning.<br />

Sommartid handlar det till stor del om<br />

vägunderhåll åt Svevia och NCC.<br />

– Vi har överhuvudtaget haft det bra med<br />

jobb häromkring och alltid kunnat åka<br />

hem efter avslutat arbetspass. Förhoppningsvis<br />

håller det i sig, men skulle det bli<br />

www.laxo.se<br />

Tillman United<br />

Rolf och Ola<br />

Karlsson framför<br />

två av företagets<br />

bilar, TMA-bilen<br />

och en grusbil.<br />

nödvändigt så får man vara beredd att åka<br />

dit jobben finns.<br />

Ola trivs med sitt jobb, men frågar man<br />

honom om han någon gång ångrat sitt<br />

yrkesval svarar han:<br />

– O, ja. Visst har det hänt många gånger.<br />

För även om jag oftast tycker att allt flyter<br />

på och fungerar som det ska så har jag<br />

stunder när det inte alls är lika roligt.<br />

Ständig jourtillvaro<br />

– Jag känner ju att familjen blir försakad<br />

när arbetsdagarna blir långa och man ständigt<br />

lever i en “jourtillvaro”. Jag har till och<br />

med i<strong>nr</strong>ett ett rum med en säng här intill<br />

verkstaden för att vintertid direkt kunna ge<br />

mig iväg när det krävs för att upprätthålla<br />

framkomligheten på “mina” vägar.<br />

Tidigare har Ola tävlat i både rally och<br />

snöskoter. Men det är ett passerat kapitel i<br />

hans liv:<br />

– Jag inte har så mycket fritid längre, får<br />

jag några lediga dagar så brukar vi åka<br />

Vi finns<br />

där<br />

ni kör!<br />

upp till Härjedalsfjällen för att hämta nya<br />

krafter.<br />

Olas sambo Helene Eklund är den i<br />

familjeföretaget som ansvarar för det pappersarbete<br />

som hör åkeriföretagandet till.<br />

– Hon har dessutom bra förståelse för<br />

vad jobbet innebär<br />

rent tidsmässigt.<br />

Och att man knap-<br />

past har de marginaler<br />

som krävs för<br />

att tacka nej till de<br />

uppdrag som erbjuds.<br />

Ola är alltså tredje<br />

generationen åkeriföretagare<br />

i sin<br />

familj. Om det blir<br />

en fjärde låter han<br />

vara osagt.<br />

– Men, konstaterar<br />

han, våra barn<br />

Hampus och Elina<br />

Eskilstuna • Karlskoga • Katrineholm • Köping • Sala • Västerås • Örebro • www.arverbil.scania.se<br />

13<br />

som är tolv och åtta år har faktiskt börjat<br />

visa lite intresse för vad pappa och farfar<br />

sysslar med.<br />

– Det gäller speciellt Hampus så vi får<br />

väl se vad det hela utmynnar i så småningom...<br />

q<br />

KOMRADIO FÖR<br />

TRANSPORT OCH ÅKERI<br />

Foxguard Alkolås<br />

ett av marknadens mest prisvärda alkolås.<br />

Mobil<br />

• Elektronisk<br />

komradio<br />

bränslecell<br />

för proffesionella användare.<br />

•<br />

•<br />

Förprogrammerad<br />

Alkoholspecifik<br />

med åkeri Riks 1 och 2.<br />

• •Förprogrammerad Trådlös handenhet med 5 st unika Zodiac kanaler<br />

• Grafisk display med kanalnamn<br />

• Smidig och lättanvänd<br />

• 250 kanalplatser<br />

• • Bygel Snabb och responstid mikrofon ingår<br />

•<br />

•<br />

Valbara<br />

Hög driftsäkerhet<br />

selektiv system<br />

• En billig “försäkring” www.carlradio.se<br />

• Fungerar även som stöldskydd<br />

• Uppfyller Vägverkets rekommendationer<br />

• Världsledande alkoholmätteknik<br />

som levereras till svenska polisen<br />

Auktoriserade att:<br />

Sälja, installera, serva<br />

Auktoriserade<br />

och kalibrera<br />

att: sälja,<br />

Foxguard<br />

installera,<br />

Alkolås<br />

serva Zodiac.<br />

Spärrg. 3, Våxnäs, Karlstad<br />

Tel 054-10 04 25 • Fax 054-10 14 40<br />

ZODIAC NORGE AS ZODIAC SVERIGE AB<br />

1963 - <strong>2013</strong><br />

50 ANNIVERSARY<br />

ZODIAC NORGE AS<br />

1963 - <strong>2013</strong><br />

50 ÅRS JUBILEUM<br />

45 År<br />

54 År<br />

1959-2004<br />

1959-<strong>2013</strong><br />

ZODIAC TEAM PRO+ ZODIAC BT-SERIE<br />

TH<br />

ZODIAC SVERIGE AB<br />

1963 - <strong>2013</strong><br />

50 ÅRS JUBILEUM<br />

KOMRADIO FÖR TRANSPORT OCH ÅKERI


Förvärvet gav Lecab Lastbilar<br />

Scaniagenturen i hela Värmland<br />

När Lecab hösten 2011 förvärvade<br />

Skoglöfs Lastbilar och fick Scaniaagenturen<br />

för hela Värmland höjdes<br />

en del röster om monopolisering och<br />

om att kunderna skulle bli de stora<br />

förlorarna.<br />

– Men i själva verket är det precis<br />

tvärtom, säger Lecab Lastbilars vd<br />

Oscar Svedlund.<br />

Vi har blivit starkare tack vare<br />

samgåendet och det har bland<br />

annat medfört att vi kan pressa<br />

våra priser på ett helt annat sätt än tidigare.<br />

– Något som i slutändan naturligtvis<br />

kommer våra kunder till godo. Dessutom<br />

var affären ett led i Scanias medvetna satsning<br />

mot färre men större återförsäljare.<br />

I samband med förvärvets av Skoglöfs<br />

Lastbilar ombildades Lecab för att idag<br />

utgöras av separata bolag; Lecab Lastbilar,<br />

Lecab Bil (person- och transportbilar)<br />

samt Lecab Fasigheter.<br />

Oscar Svedlund har suttit på Lecab Lastbilars<br />

vd-stol sedan starten 2011.<br />

Oscars bröder Daniel och Johan basar<br />

över Lecab Bil respektive Lecab Fastigheter<br />

och deras far Börje är vd för moderbolaget<br />

Lecabgruppen AB.<br />

– Generationsväxlingen har pågått under<br />

ett antal år och vi har nu hittat de former<br />

som är de bästa såväl för företaget som<br />

våra kunder, säger Oscar, som varit vd i<br />

lastbilsbolaget sedan starten 2011.<br />

Lecab Lastbilars huvudanläggning ligger<br />

i Karlstad (Välsviken) och där finns för-<br />

14<br />

utom försäljning av såväl nya som begagnade<br />

lastbilar, bussar, släp, påbyggnationer,<br />

kranar och en hel del annat.<br />

– Dessutom erbjuder vi service, reparation,<br />

bromsprov, tvätt och kylservice. Här<br />

finns även däckverkstad och dieselpumpar<br />

– ja, i stort sett allt ett åkeri behöver.<br />

Omsätter omkring 250 miljoner<br />

Genom förvärvet av Skoglöfs Lastbilar<br />

ökade antalet anställda på lastbilssidan<br />

från cirka 40 till 70. Omsättningen har<br />

ökat med ungefär 90 miljoner kronor och<br />

ligger i dag på omkring 250 miljoner.<br />

– Övertagandet innebar dessutom att vi<br />

nu har egna anläggningar även i Kristinehamn,<br />

Arvika och Sunne, förklarar Oscar.<br />

Köpeskillingen är en väl förborgad hemlighet,<br />

men Oscar Svedlund förklarar att<br />

företaget är inne i en pågående “mångmiljoninvestering”<br />

när det gäller upprustning<br />

av anläggningar och kompetensutbildning<br />

av personalen:<br />

– Det rör sig bland annat om två helt nya<br />

skepp i Arvika, ett innehållande smörjgrop<br />

Oscar Svedlund<br />

utanför lastbilsanläggningen<br />

i Välsviken<br />

som togs<br />

i bruk 2004.<br />

och ett för en helt ny fordonstvätt. Vi har<br />

rustat verkstäderna på alla tre ställena,<br />

körplanen i Sunne har asfalterats, under<br />

våren kommer även ytorna utanför anläggningen<br />

i Arvika att beläggas med asfalt.<br />

– Vi har dessutom målat samtliga tre<br />

anläggningar för att ge dem det typiska<br />

“Scania-stuket”.<br />

Även personalen ska få en rejäl släng av<br />

sleven, bland annat genom omfattande<br />

kompetensutveckling av samtliga mekaniker.<br />

Kvalitet och miljö är för övrigt två honnörsord<br />

inom Lecab. Redan i slutet av<br />

1990-talet blev företaget ett av de första<br />

bilföretagen i landet att bli såväl kvalitets-<br />

som miljöcertifierat (ISO 9000 respektive<br />

ISO 14001).<br />

Oscar, som har en mycket framgångsrik<br />

rallykarriär bakom sig, kom tidigt in i<br />

verksamheten.<br />

– Jag började som rekonditionerare och<br />

jobbade därefter på reservdelssidan. Från<br />

2000, i anslutning till rallytävlandet så jobbade<br />

jag även som förarinstruktör åt Audi<br />

AG i Tyskland fram tills jag la hjälmen på<br />

hyllan slutet av 2008.<br />

– 2009 klev jag in på lastbilssidan i familjeföretaget.<br />

Men jag ska villigt tillstå att jag<br />

fortfarande är relativt oerfaren och att jag<br />

lär mig något nytt varje dag.<br />

Oscar ser positivt på företagets framtid:<br />

– Med ett så fint varumärke så går vi en<br />

ljus framtid till mötes.<br />

Nyanställningar på gång<br />

Oscar Svedlund förklarar att det är en del<br />

nyanställningar på gång, det gäller bland<br />

annat ett par-tre mekaniker i vardera<br />

Sunne och Arvika, en säljare har dessutom<br />

nyligen anställts vid den sistnämnda anläggningen.<br />

– Vi diskuterar även att rekrytera ytterligare<br />

en säljare hit till Karlstad där vi i dag<br />

har två personer på säljsidan.<br />

Lecab Lastbilar är den enda Scania-återförsäljaren<br />

i landet som har kompetens att<br />

genomföra YKB-fortbildning i egen regi.<br />

– Vid behov har vi dessutom partners<br />

som vi samarbetar med.<br />

Även i övrigt kan Lecab erbjuda sina<br />

kunder ett stort antal olika förarutbildningar,<br />

ECO-driving är bara ett exempel.<br />

– Men ett nog så viktigt sådant, konstaterar<br />

Oscar Svedlund. Med rätt handha-<br />

vande av fordonet finns stora<br />

pengar att tjäna, både när det<br />

gäller bränsleförbrukning och<br />

slitage.<br />

En annan nyhet är att all<br />

begagnatförsäljning nu koncentrerats<br />

till Karlstad. Även<br />

detta med kundernas bästa för<br />

ögonen:<br />

– Nu har vi hela vårt utbud<br />

inom begagnat samlat på ett<br />

och samma ställe. Kunderna<br />

slipper åka runt till olika platser<br />

och vi kan dessutom erbjuda<br />

spetkompetens när det<br />

gäller säljare som ska lotsa ”begagnatkunderna”<br />

rätt. q<br />

15<br />

Lecab fyllde 50 förra året<br />

Under 1950-talet var det företaget Gylners som<br />

hade agenturen för Scania och Volkswagen i Karlstad.<br />

1962 sålde ägaren Johan Svensson företaget till några Göteborgsfamiljer<br />

med Dick Levander i spetsen. I samband med<br />

ägarbytet bytte företaget namn till Lecab (Levander & Company<br />

AB).<br />

1982 tog Dick Levanders son Mats över verksamheten som<br />

fem år senare såldes till Börje Svedlund.<br />

Börje var uppvuxen i en bilhandlarfamilj i Sunne och hade en<br />

lång karriär inom Scania och Svenska Volkswagen bakom sig<br />

när han återvände till Värmland för att bli företagare.<br />

Börje arbetade bland annat som märkeschef för VWs lätta<br />

lastbilar och bussar samt som vd för Scanias helägda återförsäljarbolag<br />

Bilcentrum i Kristianstad och Hässleholm.<br />

2004 flyttades Lecabs lastbilsverksamhet från den allt mera<br />

trångbodda anläggning på Våxnäs till det nya industri- och<br />

handelsområdet Välsviken.<br />

Lecabgruppens tre dotterbolag har cirka 170 anställda, omsättningen<br />

landade 2012 på drygt 750 miljoner kronor. q


Utredning om<br />

Vänersjöfarten<br />

Nuvarande slussar i Göta älv-Vänerstråket,<br />

som togs i drift 1916,<br />

beräknas vara uttjänta till 2030 trots<br />

löpande underhåll.<br />

Ett historiskt beslut behöver fattas.<br />

Ska Vänersjöfarten utvecklas eller<br />

läggas ned?<br />

Frågan blir belyst av en utredning som<br />

Trafikverket har genomfört tillsammans<br />

med Region Värmland, Västra Götalandsregionen,<br />

Sjöfartsverket och Göteborgs<br />

Stad.<br />

– Vår utredning visar att det går att utveckla<br />

Vänersjöfarten. Det vore önskvärt<br />

med ett besked både för att näringslivet<br />

ska veta vad som gäller inför framtiden<br />

och för att planerings- och byggprocessen<br />

är väldigt lång, säger Trafikverkets regionchef<br />

Håkan Wennerström.<br />

Utredningens huvudpunkter är:<br />

q Nuvarande slussar, som togs i drift 1916,<br />

beräknas vara uttjänta till 2030 trots löpande<br />

underhåll.<br />

q Utvecklad Vänersjöfart är positiv för<br />

näringsliv, människa<br />

och miljö.<br />

q Samhällsekonomisklönsamhet<br />

uppnås<br />

genom konkurrenskraftiga<br />

i<strong>nr</strong>e<br />

vattenvägar.<br />

q Det krävs ökade godsmängder för att<br />

motivera investering i nya slussar.<br />

– Det finns industrier som är helt beroende<br />

av sjöfarten, Ökade godsmängder<br />

kan skapas genom en bransch i samverkan<br />

och effektiva transportkedjor, säger Tomas<br />

Riste, regionstyrelsens ordförande i Värmland.<br />

Tusenårig tradition<br />

Handelssjöfarten i stråket har en tusenårig<br />

tradition och det finns flera områden av<br />

nationell betydelse, bland andra Göteborgs<br />

hamn och farlederna till Göteborg, Hamnbanan,<br />

Nordlänken, E45 och väg 44 samt<br />

friluftsliv med kanalbåtar och fritidsbåtar.<br />

Enligt EU:s Vitbok bör de i<strong>nr</strong>e vattenvägarna<br />

användas i större utsträckning,<br />

16<br />

En bild från Vänerhamn ABs anläggning<br />

i Karlstad. Bolaget bildades<br />

1994 för att fördjupa samarbetet<br />

mellan Vänerns hamnar.<br />

30 procent av vägtransporter på mer än<br />

30 mil bör flyttas över till järnvägs- eller<br />

sjötransporter. Utredningen pekar på att<br />

ökade godsmängder kan skapas genom en<br />

bransch i samverkan, effektiva hamnar och<br />

terminaler samt effektiva transportkedjor<br />

där sjöfarten är en naturlig del.<br />

– Som ansvarig för regionens näringslivsarbete<br />

ser jag stora fördelar med Vänersjöfarten,<br />

både för jobben och miljön, säger<br />

Birgitta Losman, ordförande i regionutvecklingsnämnden<br />

Västra Götaland.<br />

Utredningen bildar underlag inför Trafikverkets<br />

åtgärdsplanering 2014-2025 och<br />

ett eventuellt beslut om att investera i nya<br />

slussar i Trollhätte kanal före 2030. Kostnaden<br />

för att bygga nya slussar för handelssjöfarten<br />

till och från Vänern bedöms<br />

bli cirka tre miljarder kronor. q<br />

En lätt, smidig och effektiv kran.<br />

Låg vikt väger tungt när du ska välja timmerkran. Med en lättare kran<br />

tar du mer last. Kortvirkeskranen V10CX bygger på den populära V10kranen.<br />

Kranen har en låg egenvikt, stabil konstruktion med rullager i<br />

stativ och utomordentlig lyftgeometri. Dessutom väl beprövad svensk kvalitet<br />

med bra service.<br />

FTG Cranes AB. Blästergatan 2, 462 73 Vänersborg<br />

Tfn: 0521-26 26 30. Fax: 0521-26 26 39. E-mail: info@ftgforest.com www.ftgforest.com<br />

Trux frontskydd Offroad till nya Volvo FH<br />

Trux presenterar nu ytterligare<br />

produkter till nya Volvo<br />

FH.<br />

road, som passar till lastbilar<br />

för anläggningstransporter<br />

och andra lastbilar som<br />

kräver hög markfrigång.<br />

För många kan Offroad-frontskyddet<br />

till nya Volvo FH vara<br />

snarlik det större Highway.<br />

Offroad saknar dock de nedre<br />

vingarna som gör att den passar<br />

utmärkt för lastbilar som kör<br />

på ojämnt underlag, exempelvis<br />

skogs-, grus- och betongtransporter.<br />

I likhet med företagets övriga<br />

frontskydd är även Offroad<br />

unikt designskyddat samt omsorgsfullt<br />

utformat efter bilens<br />

naturliga linjer.<br />

Full fart i produktionen<br />

Produkten levereras i aluminium och som<br />

standard i det egenutvecklade Airflowsystemet,<br />

allt för så låg vikt och minsta<br />

Till skillnad<br />

från frontskyddet<br />

Highway<br />

Det är frontskyddet Trygghet Off- saknar till Off de som behöver den bäst.<br />

road de nedre<br />

vingarna.<br />

8 VÄRMLANDSÅKARNA – NR 4 - 2009<br />

luftmotstånd som möjligt.<br />

Sedan Trux lanserade sin produktserie<br />

till nya Volvo FH har det varit full fart i<br />

produktionen och förhoppningen är att<br />

den ska öka ytterligare efter den uppskattade<br />

vårturnén med nya Volvo FH.<br />

– Offroad är en viktig komponent i vår<br />

www.helmialastbilar.se<br />

17<br />

Med vår nya livförsäkring ger du dina närmaste en<br />

ekonomisk trygghet när den behövs som bäst. Den<br />

ger också skydd till dig själv om du blir sjuk.<br />

Om du avlider får din familj både ett engångsbelopp<br />

och månadsbelopp som ger hjälp att klara<br />

upp den ofta svåra ekonomiska situation som<br />

uppstår vid ett dödsfall.<br />

Försäkringsskyddet innehåller även en livförsäkring<br />

för dina barn. Och om du drabbas av<br />

långvarig arbetsoförmåga kan du dessutom få ett<br />

skattefritt engångsbelopp.<br />

Vill du veta mer kontaktar du din åkeriför ening<br />

eller läs mer på forenadeliv.se/akeriforeningen.<br />

produktkatalog till nya Volvo FH och vi<br />

hoppas mycket på den.<br />

– Försäljningen av tillbehör till nya<br />

Volvo FH har börjat positivt och vi tror att<br />

den kommer att gå ännu bättre efter Trux<br />

On Tour-turnén genom Sverige säger Hasse<br />

Olsson, platschef på Trux i Ljusdal. q<br />

Arvika Karlskoga Sunne<br />

Mats Arvika Funke Karlskoga<br />

Per Frisell Sunne Anders Nilsson<br />

0570-74 Jan-Erik 43 Halstensen 12 Per 0586-79 Frisell 44 11 Anders 0565-74 Nilsson 40 21<br />

070-682 0570-74 35 43 63 11<br />

0586-79 070-579 44 82 11 41 0565-74 070-244 40 07 21 00<br />

070-671 74 31<br />

070-579 82 41<br />

070-244 07 00


Arbetet med att hitta den bästa mixen av förmånsavtal<br />

som hjälper dig att spara tid och pengar fortsätter.<br />

Ett av våra nyaste avtal handlar om hemsidor. Snygga och<br />

kostnadseffektiva som du enkelt själv uppdaterar när det<br />

behövs.<br />

Vision2099 heter företaget och vi förmedlar gärna<br />

kontakten. Många medlemmar kommer att bli kontaktade<br />

med ett konkret erbjudande.<br />

Nyttja alla dina förmåner,<br />

Jocke Larsson<br />

Åkarnas Förmånsavtal<br />

• Bränslebesparing LeanHaulage • Datorer & Programvaror Dustin, Visma SPCS, 0tid, SÅ Index, SÅ Calc<br />

• Drivmedel Statoil fuel & retail, Swea Energi • Energi Mölndal Energi • Finansiering Nordea Finans<br />

• Fordon Mercedes, Toyota, Volkswagen • Försäkringar Förenade Liv, Trygg Hansa • Hotell Elite Hotels<br />

• Inkasso Collector • Telefoni Phone House, Telia, Tele2 • Teknik Stoneridge, TomTom, Stacker Stop Euro<br />

• Yrkesbutiker Swedol, Safedriving 24 • Tjänster Svensk Mediabevakning, Vision 2099<br />

Vision 2099 erbjuder kompletta hemsidor<br />

till fast pris, inklusive fri support och gratis<br />

uppdateringar.<br />

Alla hemsidor är<br />

mobilanpassade och<br />

sökmotoroptimerade.<br />

Mer information/kontakt<br />

Logga in på akeri.se/formansavtal för mer information. Du kan också vända dig till ditt närmaste regionkontor<br />

eller till någon av oss, Marie Mörsin, 0470 - 71 81 84, marie.morsin@akeri.se eller Jocke Larsson,<br />

019 - 27 86 20, jocke.larsson@akeri.se.<br />

18<br />

Ett märke inom Daimler<br />

Snabbt från från A Snabbt till A till B. B. från från A till A till B. B.<br />

Långsamt från från Långsamt full full till tom. till från tom. från full full till tom. till t<br />

Nya Actros tar tar bränsleekonomin Nya till Actros en ny till tar tar dimension. bränsleekonomin en bränsleekonomin ny dimension. till en ny till dimension en ny di<br />

Upp till 6 % lägre lägre bränsleförbrukning med Euro Upp Upp V till och 6 upp % % lägre lägre till 3 bränsleförbrukning % lägre lägre med Euro VI. med Euro V och upp till 3 % lägre med Euro V<br />

Nya Actros har många tekniska innovationer som Nya ger Actros dig dig har mer många klirr i i kassan tekniska kassan tekniska för för innovationer varje som ger dig dig mer klirr i i kassan för för varje<br />

körd meter. FleetBoard FleetBoard ingår i standardutrustningen körd meter. och kan FleetBoard FleetBoard sänka förbrukningen ingår i standardutrustningen med<br />

och kan sänka förbrukningen me<br />

ytterligare 10 %. Resultatet är en unik och mycket ytterligare lönsam 10 helhetslösning. %. Resultatet är Läs en mer unik på<br />

och mycket lönsam helhetslösning. Läs mer på<br />

www.mercedes-benz.com/the-new-actros<br />

www.mercedes-benz.com/the-new-actros www.mercedes-benz.com/the-new-actros<br />

Martin<br />

Gustaf<br />

Liljestrand,<br />

Linder, Västerås,<br />

Karlstad,<br />

021-15<br />

070-745<br />

10<br />

30<br />

50<br />

93<br />

gustaf.linder@vasteras-autocentrum.se<br />

martin.liljestrand@vehobil.se<br />

Ett märke inom Daimler<br />

Till dig som gillar riktiga Till dig grejor som gillar rikt<br />

Du vet väl om att Philipson Bil säljer tunga Du vet väl om att Philipson Bil säljer tunga<br />

lastbilar av märket Mercedes-Benz och även lastbilar av märket Mercedes-Benz och även<br />

släpvagnar. Välkommen till Philipson Lastbilar. släpvagnar. Välkommen Bo Falun: Brolin, till Falun, 023-78 Philipson 070-631 31 67 05 67 Lastbilar.<br />

67<br />

Gustaf Linder, Västerås, 021-15 10 50<br />

Hasse Sjöblom, Gävle, 070-214 15 17<br />

gustaf.linder@vasteras-autocentrum.se<br />

hans.sjoblom@maltemanson.com<br />

19<br />

Hasse bo.brolin@philipsonbil.se<br />

Sjöblom, bo.brolin@vehobil.se<br />

Gävle, 070-214 15 17<br />

hans.sjoblom@maltemanson.com


Trux-originAl – SäkerheT Som lönAr Sig<br />

Förutom lägre skadekostnader och inga, eller relativt korta, stillestånd så får lastbilar med Trux frontskydd rabatt på självrisken av alla svenska försäkringsbolag<br />

vid viltolyckor. Dessutom har vi ett utmärkt utbytessystem som gör det snabbare och billigare att ersätta det skadade frontskyddet med ett helt nytt.<br />

Tillverkade i aluminium för låg vikT • unik design med airflow-profil • färdiglackeraT från fabrik<br />

Trux AB Norrkämsta industriområde | 827 31 Ljusdal | Tel 0651-76 85 80 | info@trux.se | www.trux.se<br />

Skogskranar - Timmer<br />

Skogsflis - Grot - Flis<br />

Tel. 0533-69 16 60 • Säffle • info@ophoglunds.se • www.ophoglunds.se<br />

20<br />

DalaTravet Romme Borlänge 18-19 maj <strong>2013</strong><br />

I jetfart<br />

mot rekordet<br />

21


Ljusare tider är här<br />

Våren står för dörren efter en lång vinter.<br />

Det börjar äntligen ljusna på den ekonomiska<br />

fronten och det talas om stigande bostadspriser<br />

samt minskade varsel. Butikerna hoppas<br />

på en rejäl återhämtning och Internethandeln<br />

ökar stadigt vilket bådar gott för transportbranschen.<br />

Dalatravet Romme står värd för den fjärde<br />

Trucksmässan på lika många år. I år är gott<br />

väder beställt, till skillnad från tidigare år.<br />

Vi som arrangerar hoppas på goda affärer<br />

för både utställare och besökare samt en riktig<br />

folkfest.<br />

Efter årets evenemang arrangeras Trucks in<br />

Dalarna vartannat år, så nästa gång mässan<br />

återkommer är våren 2015.<br />

I år innefattar utställarlistan några färre<br />

utställare än förra årets rekordnotering på 101,<br />

men större satsningar har gjorts och mässan<br />

är totalt sett lika stor som 2012.<br />

Ett populärt inslag som återkommer är<br />

Skol-DM där framtidens chaufförer tävlar i<br />

precisionskörning, säkerhetskunnande och<br />

liknande.<br />

Återkommande är såklart också tävlingen<br />

Dalarnas Finaste Lastbil som årligen lockar ca<br />

40 ekipage.<br />

Utöver de som deltar i tävlingen Dalarnas<br />

Finaste Lastbil är mässan späckad med<br />

många och ovanliga fordon av olika typer. Här<br />

finns en jetbil, en STCC-bil, Futurelinen, en<br />

Hummer av sällan skådat slag, flera ombyggda<br />

värstingar med hissnade 1 000 hk samt äldre<br />

vackert bevarade lastbilar.<br />

Mässan erbjuder en mötesplats för Dig<br />

i branschen och för Dig som är intresserad av<br />

motorfordon av varierande slag.<br />

Så välkommen! Arrangören, utställarna samt<br />

övriga deltagare finns här för Dig – alla på en<br />

och samma plats.<br />

Det är Dalatravet Romme som gäller den<br />

18-19 maj!<br />

LARS, NIKLAS, HASSE & MARIA<br />

22<br />

Mässtidningen produceras av<br />

Sawik Tidning & Media<br />

tel 0243-832 80<br />

Borganäsvägen 30,<br />

784 33 Borlänge<br />

Annonser: N-E Borgh<br />

tel 0243-23 77 07,<br />

073-392 52 99<br />

Original: Adante Reklam<br />

tel 023-130 44<br />

Tryckning: Grafiska Punkten<br />

Omslagsbilden Ett av de verkliga<br />

dragplåstren vid årets Trucks in Dalarna<br />

blir en Skoda Pickup.<br />

Inget man direkt höjer på ögonbrynen<br />

åt i vanliga fall. Men är bilen<br />

utrustad med en jetmotor på drygt<br />

10 000 hästkrafter blir det en helt annan<br />

sak.<br />

Jetbilens ägare, Bosse Hårdén, siktar<br />

på att nästa vinter slå hastighetsrekordet<br />

på is. Ett rekord som i dag<br />

lyder på 335 km/tim!<br />

23<br />

<strong>2013</strong><br />

TUNGA TRAFIKENS DAGAR 18-19 MAJ<br />

Lörd 18 maj kl 10-16, Sönd 19 maj kl 10-16, Rommetravet Borlänge<br />

LASTBILAR I MASSOR!<br />

Dalarnas Finaste Lastbil, 2 klasser: Modern/veteran, insläpp Sönd kl 8, ingen föranmälan, prisutdelning kl 15<br />

Futurliner #8<br />

Restoration Project<br />

spana in framstegen!<br />

monter U:2<br />

DALARNAS FINASTE LASTBIL <strong>2013</strong><br />

Pågår Lördag-Söndag: Pågår Lördag:<br />

Bärgning – Assistanskåren, U:24<br />

Fyrhjulingar – provkörning med Haralds Båtar, U:7<br />

Testa grävmaskiner från Swecon kl 11-12 och kl 14-15, U:5<br />

Radiostyrda replika miniatyrlastbilar, I:2<br />

Motivlack med <strong>Sveriges</strong> bäste – Ten Art Design, monter U:8<br />

STCC-bil, kolla in värstingbilen hos Batteripoolen, I:8/9<br />

Timmerbil – lastning och lossning med Skogsåkarna, Travbanan<br />

Underhållning med Trucknet Radio, live från mässan, U:1<br />

Prova att snurra med volthytt, NTF, U:13<br />

Entré: 75 kr<br />

Häftiga bilar och motorer:<br />

Chevelle -66<br />

på över 1000hk<br />

Hummer på 9 m<br />

med disco m.m<br />

Skol-DM, precisionskörning m.m kl 12-14, Travbanan<br />

Trafikpolisen, Tunga gruppen demonstrerar portabla<br />

fordonsvågar samt octett för kör- och vilotider, U:41<br />

Pågår Söndag:<br />

Tävlingen Dalarnas Finaste Lastbil, kl 10-15. (insläpp fr kl 8)<br />

Två klasser, modern och veteran. Fina priser till vinnaren som<br />

utses genom people´s choice. Prisutdelning ca kl 15.<br />

www.trucksindalarna.se


Utan SÅ Sjukvårdsförsäkring blir det ofta<br />

tvärnit när du blir sjuk. Vårdköerna kan vara långa,<br />

och goda råd är ofta dyra. Därför erbjuder vi alla våra<br />

medlemsföretag en riktigt förmånlig försäkring som ger<br />

snabb tillgång till vården du behöver, på tider som passar<br />

dig. Kontakta din regionala åkeriförening för mer<br />

information om SÅ Sjukvårdsförsäkring.<br />

Vi ses på vägen!<br />

24<br />

Jag sitter hellre<br />

i bilkö än vårdkö.<br />

Träffa oss på<br />

Trucks in Dalarna<br />

Eksjö Maskin & Truck AB - Förrådsgatan 8 - 575 36 Eksjö<br />

Tel. 0381-66 20 00 - Fax 0381-140 15 - info@motab.se www.motab.se<br />

25


Den jetmotorförsedda bilen kräver ett säkerhetsavstånd<br />

på fem meter. För alla eventualiteters<br />

skull ska ett galler monteras framför insuget.<br />

Bilens samtliga originalbussningar<br />

har ersatts med bussningar i aluminium<br />

för att utesluta oönskade<br />

skakningar i de hastigheter det<br />

blir fråga om.<br />

I rekvisitan ingår bland annat en rysk stridspilothjälm<br />

där sprängladdningen till visiret fortfarande är intakt.<br />

Det återstår fortfarande<br />

flygtimmar på jetmotorn.<br />

Anledningen till att den<br />

togs ur bruk i England var<br />

den höga ljudnivån.<br />

26<br />

Siktet är inställt på 400 km/tim!<br />

En Skoda Pickup med en jetmotor på<br />

drygt 10 000 hästkrafter.<br />

Det blir det verkliga dragplåstret vid<br />

årets Trucks in Dalarna.<br />

– Målsättningen är att nästa vinter<br />

sätta ett nytt hastighetsrekord på is<br />

och därefter försöka klara drömgränsen<br />

400 km/tim.<br />

Det säger mannen bakom “jetbilen”,<br />

Bosse Hårdén, som räknar med<br />

att genomföra de första testerna i<br />

skarpt läge framåt höstkanten.<br />

– Förhoppningen är att de sista pusselbitarna<br />

inom kort ska falla på plats. Det som<br />

saknas är bland annat startmotor/generator<br />

och tändmoduler.<br />

Den 375 tunga Rolls-Roycemotorn, som<br />

tidigare suttit i ett brittiskt stridsflygplan,<br />

levererar hiskeliga 2,4 tons dragkraft.<br />

– Och eftersom kraft och effekt är olika<br />

saker går det inte att rakt av översätta till<br />

hästkrafter. Men ett realistiskt antagande<br />

är att det åtminstone rör sig om 10 000 hk.<br />

Sannolikt lite till.<br />

Bosse Hårdén har stor erfarenhet av bilar<br />

och motorer, han kan bland annat se tillbaka<br />

på en lång rallykarriär.<br />

– Så det föll sig ganska naturligt att jag<br />

även blev intresserad av att köra fort på is.<br />

Orsa Speed Weekend är för övrigt en av<br />

årets verkliga höjdpunkter.<br />

Hastighetsrekordet 335 km/tim<br />

Och det är där Bosse i februari nästa år<br />

siktar på att slå det nuvarande världsrekordet<br />

på is som innehas av en finländare och<br />

lyder på 335 km/tim.<br />

– Det var när arrangemanget avgjordes i<br />

Funäsdalen för ett antal år sedan som tanken<br />

på det här jetprojektet väcktes.<br />

Bosse deltog med en BMW750i, men<br />

kom inte alls upp i den hastighet han hade<br />

räknat med.<br />

– Då var det någon som halvt på skoj<br />

slängde ur sig att “man skulle ha haft en<br />

jetmotor så hade man inte behövt bry sig<br />

om hur bra däcken fäster mot isen”.<br />

Och på den vägen är det alltså.<br />

Det började med att Bosse och mekanikern<br />

Christoffer Sandell parade ihop en<br />

Lamborghini Countach med en jetmotor<br />

som suttit i en helikopter.<br />

– Men det var i första hand en “testbil”<br />

för att vi skulle se och lära. Det är först nu<br />

Just nu är Bosse Hårdén, som bor i Vargsjön mellan Falun och Hofors, på jakt efter en startmotor/generator till bilen.<br />

Problemet är att en samlare i Dubai i stort sett rensat de brittiska öarna på reservdelar till den här sortens motorer för<br />

att bygga upp ett flygmuseum. Bosse har därför vänt blicken mot USA och räknar med att inom kort ha löst problemet.<br />

vi ska vara med på banan på allvar.<br />

Skodan är förlängd med 2 meter för att<br />

såväl utrymme som viktfördelning skulle<br />

bli optimalt. Bilen är även försedd med<br />

en hjälpaxel bak och dessutom förstärkt<br />

med en 10 mm tjock stålplåt i den bakre<br />

“cockpit-väggen”.<br />

– Det gjorde vi efter ett tips från en engelsk<br />

stridsflygare som förklarade att stora<br />

delar av motorn skulle skjutas in i hytten<br />

vid en eventuell baktändning.<br />

Bilens originalmotor är intakt för att<br />

användas vid kortare transporter.<br />

– Det vore knappast någon höjdare att<br />

dra igång jetmotorn när man ska köra ut<br />

ur garaget. Dessutom fungerar originalmotorn<br />

som motvikt när bilen accelererar.<br />

Att köra en jetmotor är en liten vetenskap<br />

i sig och även där anser Bosse att han haft<br />

“Lamborghinin<br />

var en testbil<br />

för att vi skulle<br />

se och lära...”<br />

stor nytta av Lamborghinin:<br />

– Man måste starta motorn i tre steg annars<br />

rasar motorn.<br />

– Och eftersom man inte får samma<br />

känsla i foten som i handen kommer vi att<br />

ersätta gaspedalen med ett handreglage av<br />

samma typ som finns i flygplan.<br />

Bosse Hårdén, som har bra koll på vad<br />

som är på gång inom området, förklarar<br />

27<br />

att hans Skoda Pickup är det mest extrema<br />

svenska bilbygget när det gäller effekt.<br />

– Vad jag vet är det också den enda bilen<br />

som är utrustad med jetmotor.<br />

Satsningen har väckt stort intresse både<br />

här hemma och utomlands.<br />

– Förutom ett stort antal mässor och utställningar<br />

på svensk mark blev vi i höstas<br />

inbjudna till Finlands största motormässa,<br />

Xtreme Car Show. Där blev vi för övrigt<br />

tvåa i motorsportklassen, framröstade av<br />

besökarna.<br />

Dessutom hade det populära engelska<br />

tv-programmet Top Gear aviserat sin ankomst<br />

till Orsa förra vintern för att stifta<br />

närmare bekantskap med jetbilen.<br />

– Men tyvärr kom vi aldrig till start, förhoppningsvis<br />

dyker de upp när jag nästa<br />

vinter ska slå rekordet där uppe... q


Rodab står stadigt med tre ben i marken<br />

Rodab har hittat en balans i företagandet<br />

med tre produktområden som<br />

på sitt sätt hänger ihop.<br />

Vi<br />

Vi<br />

säljer<br />

säljer<br />

Statoil Smörjmedel<br />

Statoil Smörjmedel<br />

Vårkampanj!<br />

Vårkampanj!<br />

Vårkampanj!<br />

Vi erbjuder 10% på Statoil Smörjmedel<br />

Vi erbjuder 10% på Statoil Smörjmedel<br />

fram till 15/5 2012<br />

och förlänger fram kampanjen till 15/5 2012 till den 19 maj!<br />

Fri hemleverans vid beställning av 300 liter<br />

Fri hemleverans vid beställning av 300 liter<br />

Ordertelefon: 0243-784 00<br />

Ordertelefon: 0243-784 00<br />

Annons till mässtidningen<br />

www.dalvikskvarn.se<br />

www.dalvikskvarn.se<br />

Your Friend On The Road<br />

www.trucknetradio.se<br />

De tre produktområdena det rör sig om är<br />

påhängstruckar, specialgafflar och maskinell<br />

utrustning för återvinningsmaterial.<br />

Det gemensamma<br />

med dessa grupper<br />

är främst miljöaspekten,<br />

för trucken<br />

används en diesel-motor<br />

på cirka<br />

30 hk som givetvis<br />

lämnar mindre utsläpp<br />

av koldioxid<br />

än en motor på 600<br />

hk som måste vara<br />

igång under tiden<br />

en kran skall sköta<br />

om lastning och<br />

lossning.<br />

En utskjutsgaffel<br />

tillåter mindre<br />

mella<strong>nr</strong>um mellan<br />

En webbradio av underhållningskaraktär med lättlyssnad musik,<br />

som sänder dygnet runt. Här finns dessutom fasta program, branschnyheter,<br />

reportage från mässor och utställningar, företagsannonser mm. Här kan du<br />

också lyssna till Truckstop-programmet, som direktsänds varje torsdagskväll,<br />

ofta från något företag, organisation eller någon mässa eller utställning.<br />

Lyssna i mobilen via appen Tunein Radio, följ oss också på Facebook<br />

28<br />

stallagen men ändå möjlighet att kunna<br />

använda sig av dubbelstallage för att bättre<br />

utnyttja befintlig lageryta.<br />

Den maskinella utrustningen är främst<br />

komprimatorer och balpressar vilket minskar<br />

volymen och ökar vikten av avfallet<br />

(återvinningsmaterialet) med fyra till fem<br />

gånger, alltså en motsvarande minskning<br />

av koldioxidutsläpp för transporter av<br />

materialet.<br />

Biogasanläggning<br />

Rodab kommer också att under året släppa<br />

en Biogasanläggning byggd på containers<br />

som gör det möjligt för exempelvis en<br />

gård att bli självförsörjande på både el och<br />

värme.<br />

Till dessa produktgrupper har Rodab<br />

också en egen serviceavdelning som sköter<br />

installationer och fortlöpande service på<br />

levererade produkter.<br />

Den hopfällbara och fjärrstyrda trucken körs in och transporteras<br />

i en box under flaket där den är skyddad från smuts.<br />

TRUCKNET RADIO AB<br />

Adress: Berglundavägen 11, 702 36 Örebro<br />

Telefon: Program 070-245 68 66<br />

Marknad 070-557 55 55<br />

E-post: thomas@trucknetradio.se<br />

På trucksidan har Rodab ett<br />

antal truckar i olika storlekar<br />

med ett brett utrustningssortiment<br />

från 1,5 till 2,5 tons lyftkraft.<br />

Truckarna kan fås med<br />

utskjutsgafflar, sax, gaffelbord<br />

med sideshift likväl som gaffelspridning.<br />

Den riktiga ”ögonstenen” är<br />

den hopfällbara och fjärrstyrda<br />

trucken som körs in och trans-<br />

porteras i en box under flaket<br />

och därmed sitter skyddad<br />

från smuts, finns med 1,5 till<br />

2,1 tons lyftkraft.<br />

Stora hjul och 4-hjulsdrift gör<br />

det möjligt att köra transporter<br />

över känsliga underlag som<br />

golfbanor och liknande och<br />

tar sig dessutom lätt fram på<br />

ojämnt eller dåligt underlag.<br />

q<br />

Här ovan några exempel på Rodabs olika produktområden.<br />

PROFFS PÅ KYLA & VÄRME TILL<br />

LASTBIL - TRUCK - ENTREPRENAD<br />

29<br />

Willes fyra årstider<br />

Vi har<br />

funktionella<br />

maskiner för alla<br />

väder förhållanden<br />

– Året runt.<br />

Mång sidiga<br />

redskapsbärare för:<br />

• Kommunalteknik<br />

• Fastighetsskötsel<br />

• Entrepenad arbeten<br />

Häckklippare. Vattentank. Sopvals. Sopskopa.<br />

Marknadsförs av Willegruppen AB, SVERIGE • 026-10 12 50 • www.wille.se<br />

JÄMT-MASKIN<br />

ÖSTERSUND • 063-13 44 50<br />

WILLECENTER<br />

KUNGSÄNGEN • 08-795 90 65<br />

S-O LARSSON MASKIN<br />

UMEÅ • 090-14 73 30<br />

BOSTRÖM MASKIN<br />

GÄVLE • 026-10 12 50<br />

PONTUS WIDÉN MASKIN<br />

VÄSTERÅS • 021-15 16 00<br />

B. BERGS MASKINSERVICE<br />

ANGERED • 031-25 10 55<br />

MILJÖMASKINER<br />

ÖREBRO • 019-24 40 50<br />

MILJÖMASKINER<br />

LINKÖPING • 013-24 56 57<br />

precisreklam.se


“Åkarnas radio”<br />

breddar sitt utbud<br />

Vill du ha lite trevligt sällskap på<br />

vägen? www.trucknetradio.se är<br />

en branschanpassad webbradio av<br />

underhållningskaraktär som sänder<br />

dygnet runt.<br />

Från starten år 2002 fick man benämningen<br />

”Åkarnas egen radio” eftersom i<strong>nr</strong>iktningen<br />

då var mot den tunga trafiken. Nu breddar<br />

man program- och musikutbud för att nå<br />

ännu fler lyssnargrupper.<br />

– Vi vill erbjuda en radiokanal som blandar<br />

skön musik med faktainslag, reportage,<br />

vägrapporter, krönikor, ja allt som har med<br />

motor och trafik att göra, säger Thomas<br />

Hydén, program- och musikansvarig i<br />

Trucknet Radio.<br />

Ett av de mest avlyssnade inslagen är programmet<br />

Truckstop, som direktsänds varje<br />

torsdagskväll, ofta från något företag, organisation<br />

eller någon mässa eller utställning.<br />

– I vår marknadsstrategi ingår att vara<br />

Trucks in Dalarna<br />

utgör ett av stoppen<br />

på Trucknet Radios<br />

”sommarturné”.<br />

med på ett flertal<br />

mässor och utställningar,<br />

dels för att<br />

göra reportage och i många fall direktsända<br />

program därifrån, men också för att visa<br />

upp oss och få direktkontakt med våra lyssnare,<br />

fortsätter Thomas.<br />

Väcker uppseende<br />

– Utöver Trucks In Dalarna kommer vi<br />

bland annat att medverka på Örebro Flyg &<br />

Motor Festival 3-4 augusti, på Mittia 16-17<br />

augusti, på Trucking Festival 23-24 augusti<br />

och på Lastbilsträffen i Ramsele 20-21 september.<br />

Den unika mobila radiostudion i form av<br />

en lastbilshytt väcker berättigat uppseende<br />

både på vägarna och på mässor och företagsevenemang.<br />

Den är motivlackad med<br />

kända countryartister och gjord av Terje<br />

Aspmo, en av de allra bästa i branschen.<br />

Trucknet Radio är en unik radiosatsning,<br />

som inte har någon motsvarighet i Skandi-<br />

Den här annonsen är inte<br />

mycket att hänga i granen.<br />

30<br />

navien. Idag har man lyssnare från ett 25-tal<br />

länder och lyssnarantalet ökar hela tiden.<br />

Hemsidan www.trucknetradio.se innehåller<br />

en mängd information och möjlighet att<br />

lyssna på vissa program i efterhand.<br />

Verksamheten är helt reklamfinansierad<br />

och många företag har insett behov och<br />

möjlighet till direktkontakt med specifika<br />

målgrupper och annonserar därför på olika<br />

sätt.<br />

Trucknet Radio finns i provisoriska kontorslokaler<br />

på Berglunda-området i Örebro.<br />

I början av 2014 flyttas både studio och<br />

kontor till nya Örebro Truckstop, som nu<br />

byggs på andra sidan gatan.<br />

Fotnot. Lyssnar gör man via datorn eller<br />

via mobiltelefon och appen Tunein Radio,<br />

som du kan koppla till bilradions AUX eller<br />

iPad-ingång. q<br />

www.maserfrakt.se<br />

Den erbjuder ingen personlig service, den ser inte till att få fram en 20 m 3<br />

container på dagen. Den hittar inte fram till vare sig Ytterhogdal eller<br />

Djurmo. Den har inget lastutrymme. Inget miljöprogram. Inga hjullastare.<br />

Inga trevliga chaufförer som ser till att få jobbet gjort. Inga speciallösningar<br />

eller paketpriser.<br />

men det har vi. Besök vår monter så får du se.<br />

distribution och anläggning med personlighet.<br />

Vi bryr oss om dig<br />

Vårt mål på Dalarnas Försäkringsbolag och Länsförsäkringar Bergslagen är att göra vardagen<br />

säkrare, enklare och bekvämare för våra kunder och deras verksamhet. Vi tror att engagemang<br />

är det allra viktigaste när man bygger långsiktiga förtroenden som har med ekonomi och<br />

försäkringar att göra, 60 % kan inte ha fel. Välj oss du också.<br />

Vi ses på mässan!<br />

31


Vid förra årets Trucks in Dalarna<br />

väckte Torbjörn Schöld stor uppmärksamhet<br />

med sin radiostyrda lastbilsmodell.<br />

I år är Torbjörn tillbaka med en förfinad<br />

affärsidé som i bästa fall kan<br />

innebära att han kan ägna sig helt åt<br />

sina fordonsekipage i skala 1:4.<br />

– Jag har skiftat fokus en aning och har<br />

nu två parallella spår att följa, säger han.<br />

Dels kommer jag att fortsätta bygga bilar<br />

och trailers, dels kan jag nu även erbjuda<br />

reklamplatser för företag som vill synas<br />

i samband med mässor och andra större<br />

publikevenemang.<br />

– Detta sedan jag utrustat en av mina<br />

trailers med två genomlysta skärmar för<br />

rullande eller fasta reklambudskap.<br />

Idén fick Torbjörn i samband med förra<br />

höstens lastbilsmässa på Elmia i Jönköping<br />

dit han blev inbjuden som ett direkt resultat<br />

av Trucks in Dalarna.<br />

– Jag fick en inbjudan av Säker Trafik AB<br />

som ville marknadsföra sig mot mässbesökarna<br />

på ett lite annorlunda sätt.<br />

Torbjörn stripade upp sin trailer med<br />

företagets logga över båda långsidorna och<br />

fick dessutom plats för ett antal andra företags<br />

loggor på ekipaget.<br />

– Företag som på olika sätt sponsrat mig.<br />

Mässdeltagandet i Jönköping gav blodad<br />

Torbjörn Schöld har försett den skalenliga<br />

trailern med två tv-skärmar på vardera 40<br />

tum för att kunna erbjuda ”rullande reklam”.<br />

I år satsar<br />

Torbjörn på<br />

rullande reklam<br />

tand och Torbjörn började fundera över<br />

hur han skulle kunna utveckla konceptet<br />

ytterligare.<br />

– Jag tog kontakt med vänner och bekanta<br />

som bland annat jobbar med reklam och<br />

data och tillsammans kom vi fram till att<br />

en skärmförsedd trailer skulle vara en bra<br />

lösning.<br />

Två 40-tumsskärmar<br />

Trailern har försetts med två tv-skärmar<br />

på vardera 40 tum som presenterar de<br />

aktuella – och rullande –reklambudskapen<br />

med hjälp av uppladdningsbara batterier.<br />

– Och det bästa är att en av mina kompisar<br />

kan sitta uppe i Sundsvall och mata<br />

in den information som ska visas på skärmarna<br />

i den dator som finns i trailern. Det<br />

är jag särskilt glad över eftersom datorer<br />

och jag inte är direkt kompatibla...<br />

Torbjörns intresse för lastbilsbyggande<br />

i “mindre skala” började annars av en<br />

slump. Han driver sedan drygt 30 år en<br />

elfirma och i samband med jobb hos en<br />

betongfabrik i Uppsala fick han en beställning<br />

på en skyltbelysning på 20 meters<br />

höjd.<br />

– Jag tyckte att strålkastaren borde byggas<br />

in på något vis och det slutade med att<br />

jag byggde en modell av en betongbil som<br />

belysningen placerades i.<br />

Betongbilen följdes av flera, bland annat<br />

32<br />

finns ett ekipage hos Bring Cargo I<strong>nr</strong>ikes<br />

AB i Malmö.<br />

– Den har nyligen stripats om eftersom<br />

den ursprungliga beställningen kom från<br />

Ekdahls Åkeri, ett företag som förra året<br />

förvärvades av Bring.<br />

Torbjörn kommer även i fortsättningen<br />

att bygga skalenliga lastbilar och trailers,<br />

men han tror inte att det är något han<br />

kommer att kunna livnära sig på.<br />

– Blir det däremot flera företag som vill<br />

ha hjälp med att marknadsföra sig så kanske<br />

jag skulle kunna försörja mig med en<br />

kombination av de två verksamheterna. Jag<br />

trivs väldigt bra med det jobb jag har men<br />

samtidigt skulle det vara kul att få ha sin<br />

hobby som jobb under några år.<br />

I vintras fick Torbjörn ytterligare en möjlighet<br />

att demonstrera sina färdigheter. I<br />

samband med utomhusmatchen i ishockey<br />

mellan Brynäs och Timrå i Gävle var han<br />

inbjuden av matchens företag Bilmetro<br />

och Swedol.<br />

– Vi försåg trailern med de båda företagens<br />

loggor och körde runt på isen både<br />

innan match och i periodpauserna inför 15<br />

000 åskådare. Det var närmare 20 grader<br />

kallt och jag var faktiskt lite nervös för att<br />

allting inte skulle fungera.<br />

– Men det gick bra och arrangemanget<br />

platsar absolut på CV:t för mitt nybildade<br />

företag minitrucks.se q<br />

HJULMUTTERLÅS<br />

Säkrar enkelt Era däck!<br />

Specialverktyg behövs ej!<br />

Nu även till 32 mm muttrar!<br />

Finns i flertalet färger<br />

Tel: +46 (0)490 822 80 • E-mail: info@plastomer.se • Website: www.plastomer.se<br />

33<br />

HJULMUTTERLÅS<br />

HJULMUTTERLÅS<br />

Säkrar enkelt Era hjul!<br />

Specialverktyg behövs ej!<br />

Nu även till 32 mm muttrar!<br />

Finns i flertalet färger<br />

Säkrar enkelt Era däck!<br />

Specialverktyg behövs ej!<br />

Nu även till 32 mm muttrar!<br />

Finns i flertalet färger<br />

Tel: +46 (0)490 822 80 • E-mail: info@plastomer.se • Website: www.plastomer.se<br />

Tel: + 46 (+)490 822 80 • E-mail: info@plastomer.se • www.plastomer.se<br />

Säkrar<br />

Special<br />

Nu även<br />

Finns i<br />

Tel: +46 (0)490 822 80 •<br />

H


OMPLETT KOMPLETT KOMPLETT<br />

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING<br />

KOMPLETT VERKSAMHETSUPPFÖLJNING<br />

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING<br />

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING<br />

FÖR BÄTTRE BESLUT OCH STYRNING<br />

FÖR BÄTTRE FÖR FÖR BESLUT BÄTTRE OCH FÖR BESLUT STYRNING<br />

BÄTTRE OCH OCH BESLUT STYRNING<br />

OCH STYRNING<br />

Den 12 februari 1928 startades<br />

Fröbergs på den plats<br />

där sista s.k. Dagnyhuset i<br />

Borlänge står idag.<br />

Använd dina befintliga verksamhetsdata på bästa sätt. Ecoimproves uppföljning för Företaget har sedan den<br />

dina befintliga Använd Använd dina verksamhetsdata dina befintliga Använd verksamhetsdata dina verksamhetsdata på bästa befintliga sätt. Ecoimproves verksamhetsdata på bästa på bästa sätt. sätt. Ecoimproves uppföljning Ecoimproves på bästa sätt. för uppföljning Ecoimproves uppföljning för för uppföljning dagen för<br />

entreprenad och transport består av flera delar. Du kan välja en eller flera och kombi-<br />

jobbat med försälj-<br />

nad och entreprenad transport entreprenad består och och entreprenad transport av transport flera består delar. och består Du av transport flera kan av flera välja delar. består delar. en Du eller Du kan av flera kan välja välja delar. och en kombi- eller en Du eller kan flera flera välja och och kombi- en eller kombi- flera och kombinera<br />

efter behov. Vi levererar kundanpassade, överskådliga och grafiska rapporter som ning av bygg och järnhaner<br />

behov. nera Vi nera efter levererar efter behov. behov. kundanpassade, nera Vi levererar Vi efter levererar behov. kundanpassade, överskådliga kundanpassade, Vi levererar och överskådliga kundanpassade, överskådliga grafiska rapporter och och överskådliga grafiska grafiska som rapporter och grafiska som som rapporter<br />

delsvaror.<br />

som<br />

visar följande i din organisation:<br />

jande i visar din visar organisation:<br />

följande i din i visar din organisation:<br />

följande i din organisation:<br />

• Resursutnyttjande<br />

• Tidsuppföljning<br />

sutnyttjande • Resursutnyttjande<br />

• Resursutnyttjande • Resursutnyttjande<br />

• Tidsuppföljning • Tidsuppföljning<br />

• Tidsuppföljning • Tidsuppföljning<br />

1972 flyttade företaget till nya<br />

• Ekonomi per fordon/maskin • Företagets ekonomi<br />

lokaler vid Tjärnavägen som då<br />

mi per • Ekonomi fordon/maskin<br />

• Ekonomi per per fordon/maskin<br />

• Ekonomi fordon/maskin • Företagets per fordon/maskin • ekonomi Företagets • Företagets ekonomi • ekonomi Företagets ekonomi<br />

var skog och åkrar.<br />

Kontakta Magnus för mer information eller läs mer på hemsidan.<br />

Många var förvånade över<br />

a Magnus Kontakta för mer Magnus information Magnus Kontakta för för mer eller mer information Magnus läs information mer för på eller mer hemsidan. eller information läs läs mer mer på hemsidan.<br />

på eller hemsidan. läs mer på hemsidan.<br />

placeringen av en bygghandel så<br />

långt från centrum men ser man<br />

Tel. 073-944 35 40 • www.ecoimprove.se • E-post: info@ecoimprove.se<br />

-944 Tel. 35 Tel. 40 073-944 • www.ecoimprove.se 35 Tel. 35 40 40 073-944 • www.ecoimprove.se • www.ecoimprove.se 35 40 • E-post: • www.ecoimprove.se info@ecoimprove.se<br />

• E-post: • E-post: info@ecoimprove.se<br />

• E-post: info@ecoimprove.se vad som har hänt med det området<br />

fram till idag, med Kupolen,<br />

Trafikverket, Högskolan m.m. så<br />

var beslutet helt rätt.<br />

Företaget växte kraftigt under<br />

70- och 80-talen och lokalerna<br />

byggdes ut flera gånger. När det<br />

- Svårt att hitta batteriet du söker?<br />

under början av 90-talet var en<br />

Gör det vettiga - spar tid och kontakta oss först!<br />

djup lågkonjunktur i byggbranschen<br />

utvecklades sortimentet<br />

ytterligare.<br />

Det då begränsade järnhan-<br />

- Vi har inte bara batterierna du vill ha<br />

- Vi har batterierna du BEHÖVER!<br />

Svenska Batteripoolen AB<br />

0243-825 01 - batteri@batteripoolen.se<br />

www.batteripoolen.se<br />

En del av OEM Automatic<br />

34<br />

Välkomna till vår<br />

Yuasa-monter!<br />

Fröbergs 85-årsjubilerar i år<br />

1928 startade Fröbergs på denna<br />

plats i Borlänge. Bilden är från<br />

början av 1940-talet.<br />

MONTER<br />

STORT UTBUD AV FJÄDRING TILL<br />

TRANSPORTFORDON.<br />

FORTFARANDE LIKA PROFFSIGA PÅ<br />

RESERVDELAR TILL TUNGA FORDON. www.lvd.nu.<br />

2<br />

delssortimentet utvecklades till en fullsortimentsbutik<br />

på 1 200 kvadratmeter.<br />

Trafiksituationen som utvecklades i takt<br />

med Kupolens expansion gjorde att Fröbergs<br />

såg sig om efter nya lokaler och den<br />

25 maj 2005 öppnades Dalarnas Största<br />

Bygg och Järnhandel i Postens gamla lokaler<br />

på Södra Backa i Borlänge.<br />

1928 var lagervärdet 10 244 kr och omsättningen<br />

29 685 kr, idag lagerförs cirka 22<br />

000 olika artiklar till ett värde av 20 miljoner<br />

kronor. Företaget har en omsättning på<br />

omkring 100 miljoner kronor.<br />

Idag har Fröbergs ett brett sortiment av<br />

bland annat byggmaterial, verktyg, ma-<br />

Interiör från de nuvarande<br />

butikslokalerna.<br />

skiner, kaminer,<br />

uterum, trädgårdsredskap,<br />

dörrar,<br />

fönster, färg, tapet,<br />

förvaring, kökssnickerier,<br />

vitvaror<br />

och husgeråd.<br />

Självklart tillhandahåller<br />

företaget<br />

också utkörning av<br />

material, t.ex med<br />

kranbil, som även klarar upplyft av bl.a.<br />

tegelpannor, limträbalk och takstolar.<br />

Stort branschkunnande<br />

Som medlemmar i större inköpsorganisationer<br />

kan man genom stora gemensamma<br />

inköp dessutom erbjuda bra kvalitet till rätt<br />

pris.<br />

På Fröbergs finns ett stort branschkunnande.<br />

Där kan du få praktiska råd och tips<br />

hur du ska lösa din uppgift, från idé och<br />

planering till färdigt projekt oavsett om du<br />

är hemmafixare, småbyggare eller riksbyggare.<br />

Där finns en stor avdelning med arbets-<br />

2005 flyttade Fröbergs in i Postens gamla lokaler på Södra Backa.<br />

35<br />

kläder, arbetsskor och skyddsutrustning och<br />

du får hjälp att förse alla med rätt personligt<br />

skydd för alla typer av arbeten. Oavsett om<br />

du sitter på kontoret eller i lastbilen hela<br />

dagarna, arbetar i en verkstad eller kanske<br />

utomhus i alla väder ser företaget till att du<br />

har rätt kläder och skydd från topp till tå.<br />

Företag och föreningar kan förstärka sin<br />

identitet genom att förse kläder med tryck<br />

eller brodyr.<br />

På den snygga hemsidan, som alltid är<br />

väl uppdaterad och håller en hög standard,<br />

kan man hitta erbjudanden, nyheter och<br />

annan information som är till hjälp för den<br />

byggsugne. I framtiden hoppas man också<br />

kunna erbjuda beställningar online. q<br />

Vi finns där ni behöver oss, Gjutargatan 37 i Borlänge,<br />

dessutom medverkande på Mässan i Borlänge<br />

Kom och prata med oss om:<br />

- besiktning av fordon<br />

- trafiksäkerhetskontroll<br />

- besiktning av lyftplattformar<br />

- besiktning av bromsar<br />

- besiktning av gasol o.s.v.<br />

Besiktningstjänster och rådgivning för tryggare och mer<br />

ekonomiskt fordonsägande<br />

Välkomna!


Sunfab har<br />

sitt ursprung i<br />

skidtillverkningen<br />

I mitten på 1960-talet var Sundins Skidor AB världens<br />

största skidtillverkare.<br />

Skidspåret övergavs 1989 men hade då lagt grunden<br />

till två företag som i dag exporterar stora delar av sin<br />

produktion över hela världen, Hiab och Sunfab.<br />

Sunfab, som fortfarande är i familjens ägo, drivs av de fyra syskonen<br />

Per, Jerker och Mats Sundin samt Åsa Ångström. Huvudkontor<br />

och fabrik ligger i den fastighet på Varvet i Hudiksvall som<br />

skidfabrikens grundare Eric Sundin köpte 1936 och som dessförinnan<br />

i<strong>nr</strong>ymt Barnängens kemiska fabriker.<br />

– Det har byggts om och till en del sedan dess, säger Per. Senaste<br />

exemplet är<br />

den 3 000<br />

kvadratmeter<br />

stora produktionsanläggning<br />

som<br />

invigdes 2006.<br />

Företaget<br />

utvecklar,<br />

tillverkar och<br />

säljer hydraul-<br />

Per med överblick över den produktionsanläggning<br />

som togs i bruk för sex år sedan.<br />

pumpar och<br />

-motorer för<br />

i stort sett<br />

alla tänkbara<br />

yrkesfordon,<br />

lastbilar inte minst.<br />

– Och det hela har alltså sitt ursprung i skidtillverkningen,<br />

fortsätter Per Sundin. För att underlätta arbetet konstruerade vår<br />

farfar Eric, som var ett tekniskt geni, en hydraulisk lyftkran för<br />

timmer.<br />

Lyftkran som drevs av lastbil<br />

Resultatet blev en avknoppning i företaget Hiab (Hydrauliska<br />

Industri AB). Eric Sundins nästa stora innovation blev en lyftkran<br />

som drevs av en lastbil och i hög grad kom att underlätta arbetet<br />

inom skogsindustrin.<br />

36<br />

Per Sundin utanför Sunfabs anläggning på Varvet i Hudiksvall.<br />

– Här lades grunden till Sunfab där Eric använde sitt kunnande<br />

inom hydraulik till pumpar och motorer.<br />

Som mest hade koncernen omkring 700 anställda, Hiab sysselsatte<br />

300 personer, Sunfab 200 och skidfabriken ungefär lika<br />

många.<br />

1965 såldes Hiab som i dag är världsledande inom vägburna<br />

lasthanteringslösningar och ingår i den finska koncernen Cargotec.<br />

1989 upphörde tillverkningen av skidor och i dag är familjen<br />

Sundin helt fokuserad på att förse världen med sina unika hydrauliska<br />

lösningar.<br />

Sysselsätter 120 personer<br />

– 90 procent av produktionen går på export, förklarar Per Sundin.<br />

Vi säljer till ett 60-tal länder och har dotterbolag i Tyskland,<br />

Frankrike, Spanien och England. På övriga marknader anlitar vi<br />

återförsäljare och agenter.<br />

Företaget sysselsätter omkring 120 personer, runt 100 av dessa<br />

finns i Hudiksvall.<br />

Utvecklingen gick i stort sett spikrakt uppåt från starten 1954<br />

fram till 2009 då Sunfab i likhet med många andra företag drabbades<br />

av konjunkturnedgången.<br />

– Produktionen mer än halverades, från 50 000 till 23 000 enheter,<br />

och vi tvingades säga upp 34 personer.<br />

Två år senare var det dags för ytterligare varsel, denna gång löste<br />

sig det hela med naturlig avgång.<br />

Det imponerandeskidmuseet<br />

är<br />

i<strong>nr</strong>ymt i den<br />

gamla delen<br />

av fabriksfastigheten.<br />

Världens första hydraulkolvpump för lastbilar.<br />

– Men nu är vi åter på banan, säger Per, under en vandring<br />

genom den ljusa, bullerfria och kliniskt rena produktionsanläggning<br />

som togs i bruk för drygt sex år sedan och innebar<br />

en investering på 140 miljoner kronor.<br />

– Under byggtiden var det lite knepigt att få alla pusselbitar<br />

på plats eftersom vi samtidigt redovisade en 30-procentig<br />

produktionsökning.<br />

– Men tack vare vår kompetenta och lojala personalstyrka<br />

klarade vi av detta och i dag ligger årsproduktionen runt<br />

40 000 enheter. Anläggningen är byggd för nästan det dubbla<br />

så vi har att växa i.<br />

Det fysiska mötet viktigt<br />

En nog så viktig del i marknadsföringen är “nöjda kunder”<br />

som berättar för kollegor om sina erfarenheter av Sunfabs<br />

produkter.<br />

– De är våra absolut bästa ambassadörer, men självklart är<br />

även det fysiska mötet i samband med mässor och liknande<br />

oerhört viktigt.<br />

Sunfab återfinns varje år på ett stort antal branschmässor på<br />

olika håll i Europa. Trucks in Dalarna i Borlänge är bara ett<br />

exempel.<br />

– Det rör sig om en förhållandevis liten mässa, men vi ser<br />

det som betydelsefullt att finnas på plats även där. För att träffa<br />

såväl befintliga som nya slutkunder och få veta vilka behov<br />

och krav de kan tänkas ha. q<br />

37<br />

En kulturgärning<br />

av stora mått<br />

Vi sidan av sin kärnverksamhet har Sunfab, med Per<br />

Sundin i spetsen, även svarat för en kulturgärning av<br />

stora mått.<br />

I den gamla delen av fabriksfastigheten har ett imponerande<br />

museum över skidtillverkningen byggts upp.<br />

Här får besökaren en utmärkt bild över den företagargärning som<br />

Eric Sundin inledde i Arbrå 1925 och som pågick fram till 1989.<br />

– Boden där allt började brann ner 1927 och då flyttade han till<br />

Hudiksvall där han grundade Sundins Skidor AB, förklarar barnbarnet<br />

Per Sundin.<br />

1932 hade företaget så många beställningar att Eric Sundin<br />

kunde starta en fabrik och sedan köpte han den fastighet där<br />

såväl Sunfab som skidmuseet nu är i<strong>nr</strong>ymt.<br />

– Till en början tillverkades skidorna i björk för att sedan göras<br />

med laminat av hickory och lignostone, fortsätter Per Sundin. Totalt<br />

tillverkades 6,3 miljoner par skidor innan tillverkningen upphörde<br />

för 24 år sedan.<br />

Det lilla kontoret intill utställningslokalen är i<strong>nr</strong>ett med de möbler<br />

som även fanns där på Eric Sundins tid. Det samma gäller skrivmaskin,<br />

snabbtelefon och övrig kontorsrekvisita.<br />

Sixten Jernberg tillhörde personalstyrkan<br />

Skidor, affischer, annonser och reklambroschyrer är bara en del av<br />

allt som finns till beskådande för museets besökare.<br />

Ett av blickfången är en minihistorik över skidfabrikens mest kände<br />

anställde – skidkungen Sixten Jernberg.<br />

– Sixten tillhörde personalstyrkan under ett stort antal år och betydde<br />

naturligtvis mycket för framgången. Han var inte enbart ett<br />

ansikte utåt utan var även en engagerad och framgångsrik säljare.<br />

Även om längdskidorna var det som det mesta kretsade kring så<br />

föddes det en hel del “biprodukter” under årens lopp.<br />

– Det rördes sig om allt från serveringsbrickor och båtar till skateboards,<br />

snowboards, backhoppar- och slalomskidor.<br />

– Det var för övrigt på Sundins-skidor Bengt-Erik Grahn var ytterst<br />

nära att vinna VM i slalom i Portillo, Chile 1966. Han ledde med två<br />

sekunder efter första åket, men körde ur alldeles i slutet av det andra.<br />

Det finns även planer på att utöka museet genom att visa utvecklingen<br />

inom Hiab och Sunfab och därmed en betydande del av industriutvecklingen<br />

inom Hudiksvalls kommun.<br />

– Det här kan kanske ses som en början, säger Per och håller upp en<br />

hydraulkolvpump för lastbilar. Den tillverkades 1955 och var då den<br />

första i världen i sitt slag. q


SKAB har levererat världens<br />

största vallatrailer – till Norge<br />

Specialkarosser AB har åter levererat<br />

en vallatrailer som saknar motstycke i<br />

skidvärlden.<br />

Denna gång gäller det en rekordstor<br />

vallatrailer till Norska Skidförbundets<br />

längdavdelning.<br />

SKAB har tidigare levererat vallafordon till<br />

Sverige, Norge och Ryssland, detta är den<br />

tredje till det norska förbundet.<br />

Tidigare har längdåkarna fått en leverans,<br />

som nu blir ersatt.<br />

De norska skidskyttarna har också en<br />

trailer från SKAB.<br />

I transportläge ser trailern ut som en<br />

vanlig 13,6 meters trailer. När man kommer<br />

till tävlingsarenan och ställer upp<br />

trailern höjs taket och sidorna skjuts ut. På<br />

mindre än en halvtimme har man fått ett<br />

träffa oss på trucks<br />

mässan i dalarna!<br />

Vi ställer ut med mängder av fina mässerbjudanden.<br />

Väkommen till vår monter!<br />

Kvalitetsfälg från Tyskland<br />

7.50-19,5 895:- / st<br />

9.00-22,5 995:- / st<br />

komplett skidcentrum och<br />

vallaanläggning i två våningar<br />

med cirka 110 kvm<br />

golvyta samt en balkong på<br />

15 kvm.<br />

11,75-22,5 ( ET 0 / 120 / 135 ) 1 195:- / st<br />

14.00-19,5 1 595:- / st<br />

www.vianor.se<br />

0771-16 33 33<br />

Ett nummer till alla verkstäder<br />

6,5 meter hög<br />

Uppriggad är trailern 6,5<br />

meter bred och 6,5 meter<br />

hög. I den första våningen<br />

finns två rum där man<br />

vallar skidor, i ett lite mindre<br />

rum fram lägger man<br />

på pulver. Ett arbetsmoment<br />

som kräver mer ur<br />

arbetsmiljösynpunkt och<br />

utrymmet är därför specialanpassat.<br />

Det bakre större utrymmet är övriga<br />

arbetsplatser för vallarna. Längst bak finns<br />

38<br />

Totalt har trailern plats för tolv vallare.<br />

Kör säkert med Nordlock låsmutter!<br />

80:-/st<br />

ett utskjutbart skidlager som vid transport<br />

står inne i trailern.<br />

Totalt finns det plats för tolv vallare i<br />

trailern.<br />

utförsäljning<br />

lastbilsdäck<br />

Member of Nokian Tyres<br />

När trailern är uppriggad<br />

är den 6,5 meter<br />

bred och 6,5 meter<br />

hög.<br />

Den andra våningen<br />

kan användas som mötesrum,<br />

omklädning<br />

och lunchrum. Där<br />

finns en pentryavdelning<br />

med mikrovågsugn, kokplatta, kylskåp<br />

och kaffeautomat.<br />

Trailern är utrustad med 24V elhydraulik<br />

Ett historiskt ögonblick,<br />

värt att skriva i sten.<br />

som via ett större antal hydraulcylindrar<br />

sköter trailerns olika rörelser. Allt styrs<br />

och övervakas via ett CAN-bussystem och<br />

displayer. Trailern kan anslutas till befint-<br />

39<br />

ligt elnät, eller matas med kraft från en<br />

egen dieseldriven generator.<br />

Värmen erhåller man antingen via elkraft<br />

eller dieseldriven värmare. q<br />

Kraft och intelligens | www.hinz.se<br />

C O NFETTI


Utställare/karta Trucks in Dalarna<br />

Utställare<br />

AD Bildelar<br />

AM Trailer<br />

Arbetsförmedlingen<br />

Assistancekåren Dalarna<br />

ATL<br />

Batteripoolen<br />

Bevola<br />

Bilmetro Lastvagnar<br />

Biva Bergslagen<br />

Boggi<br />

Borlänge Bilbärgning<br />

Bosse Hården/Jetbilen<br />

Boström Maskin<br />

Cargotec Sweden<br />

Colmec<br />

Crimestoppers Sweden<br />

Dala Bil & Traktorkyla<br />

Dalaartist<br />

Dalarnas Försäkringsbolag<br />

Dalvikskvarn<br />

Monter<br />

I:10<br />

U:24<br />

I:18<br />

U:23<br />

I:39<br />

I:8 / I:9<br />

I:12<br />

U:34<br />

U:27<br />

I:39<br />

U:10<br />

I:23<br />

U:18<br />

U:29<br />

U:36<br />

U:3<br />

I:17<br />

I:35<br />

I:32<br />

I:41<br />

40<br />

Skol-DM, lördag kl 12-14<br />

Dalarnas Finaste Lastbil, sön kl 10-15<br />

Lastning och lossning av timmerbil, lör-sön, kl 10-16<br />

Dialect<br />

Däckteam<br />

Eksjö Maskin & Truck<br />

Falck Räddningskår<br />

Falu Bil & Maskinservice<br />

Fassi Sverige<br />

FTG Cranes<br />

Futurliner<br />

Gummicentralen Rättvik<br />

Haralds Båtar<br />

Hiab<br />

Hinz<br />

Hjelm<br />

Kilafors<br />

Laxo Mekan<br />

Lekute.se<br />

LF Bergslagen<br />

Limetec<br />

LVD Lastvagnsdelar<br />

Man<br />

Maserfrakt<br />

I:38<br />

U:36<br />

U:21<br />

U:10<br />

I:15<br />

U:31<br />

U:42<br />

U:2<br />

U:20<br />

U:7<br />

U:29<br />

U:33<br />

U:37<br />

U:37<br />

U:30<br />

U:38<br />

I:32<br />

U:19<br />

I:3<br />

U:32<br />

I:4<br />

Utställare<br />

Maskinentreprenörerna<br />

Memira<br />

Mili Däck & Service<br />

Minitrucks.se<br />

Mora Däck & Fälg<br />

NTF<br />

OF Ekeri<br />

Opus Bilprovning<br />

PLS Flak & Skåp<br />

Polismyndigheten Dalarna<br />

PR & Media<br />

Procurator<br />

Rodab<br />

Rolf Ericson Lastvagnar & Bussar<br />

Sala Kaross<br />

Skogsåkarna<br />

Skol-DM<br />

Skoteråkarna/Gyllenebocken<br />

Skylto<br />

Släp & Kaross<br />

Monter<br />

I:20<br />

I:41<br />

U:36<br />

I:2<br />

U:36<br />

U:13<br />

I:14<br />

I:22<br />

U:15<br />

U:41<br />

I:35<br />

I:5<br />

U:25<br />

U:14<br />

U:15<br />

Travbanan<br />

Travbanan<br />

I:26<br />

I:34 / U6<br />

U:28<br />

41<br />

Specialkarosser<br />

Stoneridge Nordic<br />

Sunfab Hydraulics<br />

Swecon<br />

Swedol<br />

Sven Fröbergs Järnhandel<br />

Svenska Ledljus<br />

<strong>Sveriges</strong> <strong>Åkeriföretag</strong> Mitt<br />

Säker Trafik Dalarna<br />

Säterdalens FP<br />

Ten Art Design<br />

Tidningen Proffs<br />

Trafikenheten Tunga Gruppen<br />

TransPA<br />

Trubbnos<br />

Trucknet Radio<br />

Trygghetscentrum<br />

Veho Bil<br />

Vianor<br />

Viasat<br />

Yrkesskoexperten<br />

U:17<br />

I:33<br />

I:16<br />

U:35<br />

I:6<br />

I:21<br />

I:27<br />

I:19<br />

U:13<br />

I:35<br />

U:8<br />

I:1<br />

U:41<br />

I:11<br />

U:4<br />

U:1<br />

U:3<br />

U:16<br />

U:26<br />

I:28<br />

I:7<br />

Med reservation för förändringar.


Några tips för att förhindra<br />

överträdelser på grund av slarv<br />

För många som hör ordet färdskrivare<br />

går det en kall kår längst ryggen<br />

och man känner genast adrenalinet<br />

rinna till.<br />

Efter ett tidsberäkningssystem som<br />

var reglerat i lagen från 2006 fick vi<br />

2011 en helt ny lagstiftning som heter<br />

EC 1266/2009.<br />

Denna gav oss då möjligheten till oss på<br />

Stoneridge att tillverka de nya ”enminutsskrivarna”<br />

som vi var först ut med på<br />

marknaden i maj 2011. Sedan dess har<br />

<strong>Sveriges</strong> åkerier sparat många 100 000-tals<br />

körtidsminuter.<br />

På Stoneridge är vi mycket medvetna<br />

om problematiken med att färdskrivarna<br />

många gånger upplevs som komplicerade<br />

Enligt ett EU beslut ska alla lastbilsförare<br />

i Europa ha genomgått 5 dagars utbildning<br />

för att få ett yrkeskompetensbevis<br />

(YKB). I Sverige ska det vara klart före<br />

september 2016.<br />

Vänta inte för länge för det kan bli svårt<br />

att hitta lediga kursplatser.<br />

Börja med YKB utbildningen NU!<br />

Av TYA utbildade YKB lärare hittar du<br />

på www.väntainteförlänge.se<br />

Läs mer på www.väntainteförlänge.se<br />

och vi gör allt vi kan för att underlätta för<br />

förare och åkerier inom detta område.<br />

Dels genom att bygga färdskrivare som är<br />

bra och kvalitativa, men framför allt att det<br />

skall vara lätt att göra rätt med dem!<br />

I vår senaste skrivare SE5000 Exakt DUO<br />

finns det numera ett förarbeslutsstöd som<br />

håller reda på mycket av förarens kör- och<br />

vilotider.<br />

Mänskliga faktorn<br />

Föraren får bra förvarningar innan han har<br />

begått överträdelsen och har på så sätt en<br />

god möjlighet att göra ett bättre val innan<br />

det är försent.<br />

Detta till trots är de allra vanligaste felen<br />

orsakade av den mänskliga faktorn och vi<br />

ser i statistiken från bl.a. Polis och Transportstyrelsen<br />

att många överträdelser skul-<br />

42<br />

le kunna undvikas genom ett minskat slarv<br />

och att kunskapen bland de som hanterar<br />

skrivarna i vardagen ökar.<br />

På Stoneridge ger vi kurser just i detta<br />

och handhavandet som ger en omedelbar<br />

effekt med minskade överträdelser.<br />

Nedan följer ett par enkla tips på hur ni<br />

minimierar så kallade ”slarvöverträdelser”.<br />

1. Ta alltid ut kortet efter avslutad<br />

arbetsdag.<br />

Genom att ta ut kortet får föraren en fråga<br />

om ”slutland” detta måste enligt lag alltid<br />

anges.<br />

Dessutom får man i de flesta moderna<br />

skrivare en fråga om startland när man<br />

stoppar i kortet vid påbörjan av körpasset.<br />

Om man missar någon av dessa inmatningar<br />

så är boten på 1 000 kr/missad in-<br />

I artikeln här intill ges några<br />

tips på hur man kan minimera<br />

risken för överträdelser på<br />

grund av slarv vid handhavandet<br />

av färdskrivare.<br />

matning och tillfälle. (2 000 kr/dag).<br />

2. Se till att det inte finns luckor i<br />

din arbetsdag<br />

Om man under dagen t.ex. tar ur kortet,<br />

måsta man när man sedan stoppar in det<br />

igen ange vad man gjort sedan senast uttag<br />

av kort. All tid understigande 3 timmar<br />

måste anges.<br />

3. Gör en utskrift<br />

Ibland händer det att man faktiskt missar<br />

trots att man tycker sig ha koll på allt.<br />

Genom att använda skrivaren och utskriften<br />

som heter ”24-timmar kort” samt<br />

skriva på baksidan av den remsan vad som<br />

har hänt samt skriva under med namn, så<br />

har man en mycket bättre chans att hävda<br />

för en myndighetsperson att det var ett<br />

misstag eller att det fanns omständigeter<br />

som man inte kunde råda över.<br />

4. Missa inte att kopiera förarkort<br />

och fordon<br />

Förarkortet ska SENAST kopieras 28 kalenderdagar<br />

efter första registrerade aktivitet<br />

på kortet. För färdskrivaren gäller 90<br />

dagar.<br />

Transportstyrelsen debiterar 4 000 kr/<br />

dag för varje dag man inte kan<br />

redovisa vad fordonet eller<br />

föraren gjort.<br />

5. Analysera<br />

Med det fokus från myndigheterna<br />

som idag råder är det viktigt<br />

att veta hur jag som förare<br />

och som åkeriägare sköter mina<br />

förpliktelser gentemot kör- och<br />

vilotidslagen samt även mot<br />

vägarbetstidslagen.<br />

Det säkraste sättet att göra<br />

detta på är att analysera den<br />

data som genereras på förarkort<br />

och ifrån färdskrivare.<br />

Som fordonsägare har man<br />

idag en laglig skyldighet att<br />

göra en analys för att upptäcka<br />

eventuella avvikelser och därefter<br />

kunna vidta åtgårder.<br />

ANDREAS RENMAR<br />

Stoneridge Nordic AB<br />

Nya starka Laxo LX<br />

En bättre timmerutrustning<br />

Laxo LX är en ny<br />

generation timmerutrustning.<br />

Låg<br />

egenvikt och marknadens<br />

starkaste<br />

aluminiumbanke<br />

gör Laxo LX till en<br />

trygg investering.<br />

Träffa oss på<br />

Trucks in Dalarna<br />

www.laxo.se<br />

43


Bli medlem i ME!<br />

Bli medlem du också!<br />

www.me.se/blimedlem<br />

Maskinentreprenörerna (ME) är landets ledande<br />

bransch- och arbetsgivarorganisation för maskinentreprenörer.<br />

Vårt mål är att underlätta jobbet för<br />

medlemmarna.<br />

Som medlem kan ditt företag ta del av ett stort<br />

antal tjänster såsom<br />

• Råd och stöd i branschfrågor<br />

• Hjälp med arbetsrätt, kollektivavtal och förhandlingar<br />

• Entreprenadjuridisk rådgivning och service<br />

• Medlemsrabatter vid inköp<br />

• Branschanpassade utbildningar<br />

• Tidningen Maskinentreprenören<br />

Niklas Eliasson<br />

tronar<br />

överst på<br />

prispallen,<br />

flankerad av<br />

Kim Strandmark<br />

och<br />

Joakim Jonsson.<br />

44<br />

Segraren Pontus Dahlström tillsammans med tvåan Thord<br />

Karlsson och trean Christoffer Hansson.<br />

Storå och Deje i topp<br />

Niklas Eliasson från från Storå i Västmanland och Pontus<br />

Dahlström från värmländska Deje.<br />

Där har ni vinnarna när Norrköping för några veckor sedan stod<br />

värd för två av de fem regionfinalerna för unga yrkesförare.<br />

Niklas, som utbildar sig till yrkesförare vid Lindeskolan i Lindesberg<br />

konstaterade efter segern i ”sin” regionfinal:<br />

– Det ska bli kul att komma hem och berätta för pappa som har<br />

eget åkeri.<br />

Tvåa i tävlingen blev Kim Strandmark, Framtidsgymnasiet, Kristianstad<br />

och trea Joakim Jonsson, Staffansgymnasiet, Söderhamn.<br />

Lika glad som Niklas var Pontus Dahlström, som till vardags går<br />

på Nobelgymnasiet i Karlskoga:<br />

– Det har varit en kul och bra dag, jag trivdes bäst med de praktiska<br />

tävlingsmomenten.<br />

Pontus vann närmast före Thord Karlsson och Christoffer Hansson,<br />

båda Polhemsgymnasiet i Visby.<br />

De båda segrarna är nu kvalificerade till nästa års Yrkes-SM. TYA<br />

arrangerar tävlingen med Volvo Lastvagnar som huvudsponsor. q<br />

En lätt, smidig och effektiv kran.<br />

Låg vikt väger tungt när du ska välja timmerkran. Med en lättare kran<br />

tar du mer last. Kortvirkeskranen V10CX bygger på den populära V10kranen.<br />

Kranen har en låg egenvikt, stabil konstruktion med rullager i<br />

stativ och utomordentlig lyftgeometri. Dessutom väl beprövad svensk kvalitet<br />

med bra service.<br />

FTG Cranes AB. Blästergatan 2, 462 73 Vänersborg<br />

Tfn: 0521-26 26 30. Fax: 0521-26 26 39. E-mail: info@ftgforest.com www.ftgforest.com<br />

BWG Hakkapeliitta<br />

MAXAD<br />

KOMFORT<br />

Suveränt vintergrepp<br />

Högklassig slitstyrka<br />

Enastående körstabilitet<br />

Anmärkningsvärt lågt<br />

rullmotstånd<br />

Slitagevarnare DSI och WSI<br />

M+S märkt<br />

Tillverkas av Colmec AB<br />

i Norrköping<br />

Mili Däck | Hedemora<br />

0225-151 11<br />

www.milidack.se<br />

Däck & Fälg | Mora<br />

0250-109 01<br />

www.moradackofalg.se<br />

45<br />

Däckcenter | Gävle<br />

026-10 10 63<br />

www.dcgavle.se<br />

Däckcenter | Borlänge<br />

0243-131 70<br />

www.dcborlange.se<br />

r


Visst är det möjligt med<br />

ett enklare företagande<br />

Enklare företagande är det möjligt?<br />

Ja, om vi inte tror det så är slaget redan förlorat för det<br />

finns så många krafter i samhället som inte har annat att<br />

göra än att uppfinna nya krångel.<br />

Maskinentreprenörernas (ME) ledstjärna är att jobba för ett enklare<br />

företagande, men det är inte alltid en lätt uppgift.<br />

Bara på EU i Bryssel finns 26 000 anställda, varav många säkert<br />

har till uppgift att skapa nya regler och 80 % av <strong>Sveriges</strong> lagar har<br />

sitt ursprung i en EU-bestämmelse.<br />

Men det finns också exempel på att vårt påverkansarbete för<br />

enklare regler och företagande kan ha positiv effekt.<br />

För några år sedan lyckades vi på ME i samarbete med SÅ minska<br />

det antal Vägverkets ”måstekurser” som entreprenörerna måste<br />

gå från 4 till 2 och även om Trafikverket nu ställer nya krav på<br />

sina entreprenörer, så var de ju faktiskt en halvering av antalet<br />

kursdagar som då ägde rum.<br />

Särskilda mallar för upphandling<br />

Nyligen genomförde vi på ME Mitt också ett projekt med Trafikverkets<br />

region Mitt, som visade att det är möjligt att uppnå<br />

liknade minskning av omfånget på förfrågningsunderlag för mindre<br />

projekt.<br />

Släpvagnar & Bilskåp<br />

Trailers & Dollys<br />

Begagnat & Nyförsäljning<br />

Uthyrning & Reservdelar<br />

<br />

<br />

I:14<br />

www.ofekeri.se<br />

46<br />

Det kan man göra genom<br />

särskilda mallar för upphandling<br />

av små projekt och genom<br />

att tänka småskaligt vid<br />

upphandling.<br />

Målet med vårt förenklings- Mats Otterborn<br />

arbete med Trafikverket är att<br />

fler mindre entreprenörer ska våga vara med och lämna anbud på<br />

uppdrag som Trafikverket handlar upp, i dag får Trafikverket bara<br />

in i genomsnitt 2–3 anbud per upphandling och på många upphandlingar<br />

är det bara en eller ingen som lämnar anbud.<br />

En intressant marknd<br />

Här finns uppenbart en intressant marknad för den som vill och<br />

vågar anta utmaningen att lämna anbud på Trafikverkets uppdrag<br />

och tittar man på deras hemsida kan man se att det också finns<br />

uppdrag från några hundra tusen kronor upp till några miljoner,<br />

så allt är inte stora projekt som bara de stora entreprenörerna kan<br />

ta.<br />

Det finns också ett flöde av mindre uppdrag att räkna på. Men<br />

det krävs kanske också att man som småföretagare vidareutvecklar<br />

sina kunskaper i bland annat entreprenadjuridik, miljöregler,<br />

projektadministration m.m. för att bli lyckosam som entreprenör.<br />

Muntliga avtal gäller ju som<br />

bekant i vissa fall, men svårig-<br />

heten är att vid en tvist bevisa<br />

vad man varit överens om och vi<br />

ser att antalet tvister som beror<br />

på att en part inte vill stå för<br />

sitt ord eller sitt handslag ökar<br />

i antal.<br />

Som branschorganisation jobbar<br />

Maskinentreprenörerna<br />

med att påverka och sprida<br />

kunskap, det gör vi bland annat<br />

genom att årligen ge ut Maskinentreprenörernas<br />

handbok där<br />

man kan läsa om många av de<br />

regler som påverkar vardagen<br />

som entreprenör.<br />

På Maskinentreprenörerna<br />

tror vi att det svåra blir enklare<br />

med kunskap.<br />

MATS OTTERBORN<br />

Regionchef ME Mitt<br />

Futurliner finns på plats<br />

Under mässdagarna får besökarna se hur långt Nicklas Jonsson<br />

från Borlänge hunnit med sitt Futurliner-projekt.<br />

Bussen är en av de tolv som byggdes av General Motors inför<br />

”Parade of progress”, en rullande turné i USA under 1940- och<br />

50-talen.<br />

Nicklas själv räknar med att ”GM Futurliner Nr 8” åter ska rulla<br />

för egen maskin efter cirka tio års arbete och kostnader på omkring<br />

4 miljoner kronor. q<br />

Allt om din personal i ett system.<br />

Trött på att jaga<br />

tidrapporter?<br />

47<br />

Vi ses på mässan!<br />

..<br />

Masspris<br />

399:-<br />

Exkl moms<br />

Varselväst<br />

79219<br />

CAT Versa<br />

transPA AB Marknad och försäljning: 0524 – 48 00 10 • marknad@transpa.se • www.transpa.se<br />

Alta Jacka<br />

76196<br />

..<br />

Masspris<br />

169:-<br />

Exkl moms<br />

TransPA är ett branschutvecklat personal- och tidsystem speciellt framtaget för transportbranschen.<br />

För dig som strävar efter en effektivare och mer förenklad hantering av tidrapportering och personalfrågor.<br />

Hör av dig så berättar vi mer om hur du kan utveckla din verksamhet för framtiden!<br />

Möt oss på<br />

Trucks in Dalarna<br />

18-19 maj<br />

..<br />

Masspris<br />

419:-<br />

Exkl moms<br />

..<br />

Masspris<br />

800:-<br />

Exkl moms<br />

Du hittar oss i monter I:21<br />

Alta Byxa<br />

Alta Byxa 76497<br />

Construction 76496<br />

..<br />

Masspris<br />

369:-<br />

Exkl moms<br />

Köp minst 10 st plagg så bjuder vi<br />

på schablonframtagning samt 50 st<br />

transfertryck i en std-färg (värde ca 1.300:-)<br />

Graninge Masspris<br />

7032<br />

640:-<br />

Hantverkargatan 13, Södra Backa, Borlänge<br />

tel. 0243-123 80, fax 0243-629 90 www.frobergs.nu<br />

Priserna gäller endast 18-19 maj <strong>2013</strong> och så långt lagret räcker<br />

..<br />

Exkl moms


Ny patenterad Kilafors-lösning<br />

Kilafors utvecklar en ny, patenterad lösning för Större<br />

Trave-projektet.<br />

Den nya konstruktionen medger större volym, lägre<br />

tyngdpunkt och en högre lastvikt.<br />

48<br />

Den nya bankförskjutningen är också tillämpbar för timmervagnar<br />

i traditionellt utförande liksom det nya genombearbetade<br />

bromssystemet.<br />

Lösningarna är ytterligare ett exempel på utvecklingsarbetet i<br />

MaxLast-konceptet.<br />

Tillsammans med<br />

kunden Kennet Thyberg<br />

har Kilafors utvecklat<br />

en ny modell av<br />

timmerkombinationsekipage<br />

under 24 me-ter.<br />

Kombinationen består<br />

av bil, dolly och trailer.<br />

Ekipaget får framföras med<br />

en totalvikt på 74 ton och<br />

har sammanlagt 9 axlar.<br />

Helt ny konstruktion<br />

Dollyn är en helt ny<br />

konstruktion som är extra<br />

lågt byggd, den är utrustad<br />

med 19,5” dubbelmontage<br />

och har aktiv friktionshjälp<br />

för att passa skogskörning.<br />

Trailern, som också är<br />

en ny konstruktion, har<br />

en helt ny lösning på<br />

Vi finns på<br />

Trucks in<br />

Dalarna<br />

Bo Brolin, Falun, 070-631 67 67<br />

bo.brolin@vehobil.se<br />

Den nya timmertrailern är bl a utrustad med intelligent axellyft och skjutbord.<br />

bankförskjutningsfunktionen, vilket har<br />

resulterat i en patentansökan. Fördelarna<br />

med den nya konstruktionen är att<br />

lastvolymen och lastvikten ökar samtidigt<br />

som tyngpunkten sänks.<br />

Både dolly och trailer sänder viktinformation<br />

till bilen via en Roadtrain Module.<br />

Modulen säkerställer även att bromsarna<br />

reagera blixtsnabbt.<br />

Trailern har ett aktivt antivältskydd<br />

Ladda ner till Iphone<br />

Ladda ner till Android<br />

och en intelligent axellyft som medför att<br />

framkomligheten och säkerheten är bättre<br />

än motsvarande konventionella ekipage.<br />

Tack vare ekipagets genomarbetade<br />

bromssystem har antalet potentiella läckagepunkter<br />

minskats markant samtidigt<br />

som funktionen bibehålls.<br />

Vikten på dollyn är från 2,3 ton och vikten<br />

på trailer från 4,2 ton vilket medför en<br />

möjlig lastvikt för trailern på 35,5 ton. q<br />

49<br />

FAKTA/Tekniska data<br />

Tekniska data ekipage<br />

Total vikt: 74 ton<br />

Längd:


Fokus på bygg- och<br />

anläggningstransporter<br />

Inom kort startar nätverket BAT, bygg-<br />

och anläggningstransporter.<br />

Just nu styrs nätverket av en styrgrupp<br />

där Arne Helmersson ingår.<br />

Arne, du ingår i styrgruppen för det nybildade<br />

nätverket för bygg- och anläggningstransporter,<br />

varför behövs det ett<br />

nätverk?<br />

– Det har länge varit för dåligt fokus på<br />

våra frågor. Vi är en stor del av åkeribranschen<br />

som finns över hela Sverige. Nu<br />

är det dags att vi ”hottar upp” vår del av<br />

branschen.<br />

På vilket sätt vill du ”hotta upp” bygg-<br />

Borlänge<br />

0243-25 77 00<br />

Mora<br />

0250-23 700<br />

och anläggningstransporter?<br />

– De medlemmar som kör bygg-<br />

och anläggning (BAT-företag) är ett<br />

tålmodigt släkte. Samtidigt är vi den<br />

största sektorn i branschen och på<br />

samma sätt som renhållarna arbetar tillsammans<br />

och skogsåkarna har sitt nätverk<br />

behöver vi ett forum för att diskutera våra<br />

problem.<br />

Vilka är era största utmaningar?<br />

– Som för hela branschen är det knepigt<br />

med lönsamheten. Vi kommer ofta in som<br />

underentreprenörer i ett stort bygge och<br />

marginalerna är ofta små.<br />

– Ett problem som är speciellt för just<br />

50<br />

Arne Helmersson, till vardags vd MaserFrakt Anläggning,<br />

ingår i styrgruppen för nätverket BAT.<br />

oss är säsongsvariationerna. I och med<br />

att byggbranschen är väldigt utsatt för<br />

säsongsvariationerna påverkas även vi.<br />

Säsongsvariationerna är nästan svårare för<br />

oss att hantera än de vanliga konjunktursvängningarna.<br />

Vad blir ert första steg?<br />

– Första steget blir att bjuda in till ett<br />

seminarium i maj om just våra frågor. 23<br />

maj går startskottet för nätverket BAT.<br />

TINA THORSELL<br />

Din totala service och fordonsleverantör<br />

Reparationer Försäljning tunga fordon<br />

Däck Reservdelar<br />

Tvätt Transportkyla<br />

Hydraulik Lastbilsuthyrning<br />

Göran fick<br />

ordning och reda<br />

tack vare nytt system<br />

Dahlströms Transport i Bjursås strax<br />

utanför Falun har bedrivit sin transportverksamhet<br />

sedan 2005.<br />

Företagets omsättning har ökat stadigt<br />

sedan starten och idag har man<br />

tio anställda. Företagets vd Göran<br />

Dahlström sköter själv en stor del av<br />

företagets administration, en uppgift<br />

som har tagit allt mer av hans tid.<br />

– Det är mycket regler och förordningar<br />

man måste ha koll på, säger Göran. Till<br />

exempel gällande semestrar och arbetstidsförkortningar,<br />

YKB, truckkort och<br />

körkort. Hur länge de gäller och när det är<br />

dags att förnya. Det var svårt att få en bra<br />

överblick. Det var mycket letande bland<br />

pärmar och bläddrande bland papper för<br />

att hitta rätt uppgifter.<br />

Det manuella arbetet med tidrapporter<br />

var mest tidskrävande<br />

men mest betungande upplevde<br />

Göran ändå uppgiften att fylla i<br />

papper till alla myndigheter.<br />

Bakom skrivbordet<br />

– Det kom till en punkt där jag<br />

spenderade större delen av mina<br />

arbetsveckor bakom skrivbordet<br />

istället för ute i verksamheten.<br />

Dessutom tog jag ofta med mig<br />

det administrativa arbetet hem<br />

på kvällar och helger.<br />

I april 2012 följde Göran med<br />

på <strong>Sveriges</strong> <strong>Åkeriföretag</strong>s mässkryssning<br />

till Åland. Där mötte<br />

han Anders Johansson på trans-<br />

PA.<br />

Kontakten ledde till en lösning<br />

på problemet; ett tid- och personalsystem<br />

speciellt utvecklat för<br />

transportbranschen.<br />

– transPA erbjöd den lösning jag sökte<br />

efter, berättar Göran. Vi fick systemet installerat<br />

redan till sommaren och upplevde<br />

skillnad direkt. Idag har vi mycket bättre<br />

ordning och överblick, fortsätter han. Nu<br />

har vi alla uppgifter om personalen samlade<br />

i ett lättåtkomligt och digitalt register.<br />

Vi har till och med upprättat ett anhörigregister.<br />

Enkelt och snabbt<br />

När det är dags att lämna in viktiga papper<br />

till myndigheter går det enkelt och snabbt<br />

att söka fram rätt uppgifter och skriva ut i<br />

rätt format.<br />

Det krävs bara några knapptryckningar<br />

och Göran slipper oroa sig över om alla<br />

uppgifter har blivit korrekt ifyllda. I<strong>nr</strong>ap-<br />

51<br />

Göran Dahlström.<br />

porteringen av tid sköts löpande av chaufförerna<br />

själva.<br />

Det är nu knappt ett år sedan Dahlströms<br />

Transport införde transPA. De positiva<br />

förändringarna har inte enbart märkts i<br />

verksamheten utan också i Görans privatliv.<br />

– Jag har fått mer fritid på kvällarna och<br />

slipper sitta med arbete när jag är trött.<br />

Jag ser fram emot att lära mig mer om<br />

systemets funktioner för att finna än mer<br />

fördelar framöver. Just nu tittar vi närmare<br />

på hur vi kan utveckla vårt planerings- och<br />

beslutsarbete med hjälp av rapportfunktionen.<br />

q<br />

Vi reparerar, Vi<br />

Vi<br />

reparerar,<br />

reparerar, flyttar, flyttar servar flyttar<br />

och<br />

och i<strong>nr</strong>eder<br />

i<strong>nr</strong>eder alla<br />

alla typer<br />

typer av<br />

av påbyggnader.<br />

påbyggnader.<br />

lastbilar, släp och<br />

Vi<br />

Vi<br />

har<br />

har<br />

ett<br />

ett<br />

tjugotal<br />

tjugotal<br />

tunga<br />

tunga<br />

släp<br />

släp<br />

för<br />

för<br />

uthyrning<br />

uthyrning<br />

under<br />

under<br />

både<br />

både<br />

kort<br />

kort<br />

och<br />

och<br />

lång<br />

lång<br />

tid.<br />

påbyggnader. Vi har den senaste datautrustningen för fordonsdiagnoser. tid.<br />

Vi<br />

Vi<br />

representerar<br />

representerar<br />

den<br />

den<br />

holländska<br />

holländska<br />

släpvagnstillverkaren<br />

släpvagnstillverkaren<br />

Burg<br />

Burg<br />

i Sverige.<br />

Vi har<br />

i Sverige.<br />

Vi<br />

Vi<br />

håller ett tiotal<br />

håller<br />

till<br />

till<br />

på tunga<br />

på<br />

Godsvägen släp för uthyrning<br />

Godsvägen<br />

15<br />

15<br />

i Borlänge under både kort och lång tid.<br />

i Borlänge<br />

och<br />

och<br />

våra<br />

våra<br />

öppettider<br />

öppettider<br />

är:<br />

är:<br />

Vi håller Måndag-<br />

Måndag- till på Godsvägen torsdag<br />

torsdag<br />

06.00<br />

06.00 15 – i –<br />

23.30, Borlänge 23.30,<br />

Fredag<br />

Fredag och 06.00 våra 06.00 öppettider –<br />

–<br />

16.00<br />

16.00 är:<br />

Måndag-torsdag För<br />

För<br />

vidare<br />

vidare<br />

information<br />

information 07.00-23.30, www.slapokaross.se<br />

www.slapokaross.se<br />

fredag 07.00-16.00.<br />

Under<br />

Under För mässan<br />

mässan vidare finns<br />

finns information våra<br />

våra<br />

samarbetspartners<br />

samarbetspartners www.slapokaross.se från<br />

från<br />

Ydreskåp,<br />

Ydreskåp,<br />

Närko<br />

Närko<br />

och<br />

och<br />

TB<br />

TB<br />

Trailer<br />

Trailer<br />

på<br />

på<br />

plats<br />

plats<br />

för<br />

för<br />

att<br />

att<br />

visa<br />

visa<br />

upp<br />

upp<br />

sina<br />

sina<br />

produkter.<br />

produkter.<br />

Under mässan finns vår samarbetspartner från Närko på plats<br />

för att visa upp sina produkter.<br />

TB TB TRAILER AB AB


<strong>Sveriges</strong> <strong>Åkeriföretag</strong><br />

Mitt, Dalarnas Försäkringsbolag,<br />

Bilmetro<br />

Lastbilar och Rolf<br />

Ericson Lastvagnar &<br />

Bussar.<br />

Där har ni de fyra<br />

”grundarna” till Trucks<br />

in Dalarna.<br />

Här intill ser ni vad de<br />

tycker om bl a utveckling<br />

och framtid.<br />

1. Vad tror du att<br />

Trucks in Dalarna har<br />

betytt för näringen i<br />

regionen?<br />

2. Årets mässa är den<br />

fjärde i ordningen,<br />

har den utvecklats<br />

som du räknade med<br />

att den skulle sedan<br />

starten?<br />

3. Är det något i upplägget<br />

du skulle vilja<br />

förändra/förbättra till<br />

nästa gång?<br />

4. Finns mässan kvar<br />

om tio år? Vad tror/<br />

hoppas du i så fall<br />

kommer att skilja ett<br />

mässbesök i dag från<br />

ett 2023?<br />

Patrick Magnusson<br />

Regionchef<br />

<strong>Sveriges</strong> <strong>Åkeriföretag</strong>, Mitt<br />

och Gävleborg<br />

Jag är helt övertygad om att<br />

TiD verkligen har lyft vår<br />

näring i vår region. Detta<br />

är en mässa som många<br />

pratar om, efterfrågar och<br />

längtar till -både som deltagare<br />

och utställare.<br />

Nu har ju inte jag varit<br />

med från starten men<br />

deltagit både som besökare<br />

och mässutställare. Men,<br />

med de diskussioner vi<br />

har haft med deltagare och<br />

mässutställare samt de<br />

utvärderingar vi gjort så<br />

tyder allt på att mässan i<br />

allra högsta grad utvecklats<br />

såsom det var tänkt.<br />

Vi testar ju nu att köra<br />

lördag-söndag i stället för<br />

fredag-lördag vilket jag<br />

personligen tror blir ett lyft<br />

men vi får väl summera<br />

deltagarantalet när mässan<br />

är slut och vi ser facit.<br />

Klart att mässan finns kvar<br />

om 10 år!<br />

TiD har en viktig roll att<br />

spela även fortsättningsvis<br />

och är ett bra komplement<br />

till de större mässorna<br />

såsom Elmia och Mittia.<br />

Dessutom, när vi nu kommer<br />

att köra vartannat år<br />

framöver kommer TiD<br />

passa in ännu bättre som<br />

en mässa i tiden (nästan<br />

som Kung Carl XVI Gustafs<br />

ordspråk) eftersom<br />

vi då kan parera mer vad<br />

som är viktigt, intressant<br />

och aktuellt just då för våra<br />

mässbesökare.<br />

Magnus Carlsson<br />

Vd Bilmetro Lastbilar<br />

En bra mötesplats för alla<br />

i branschen, nu övergår vi<br />

som planerat till att köra<br />

vartannat år och det blir<br />

bra!<br />

Den har absolut utvecklats<br />

åt rätt håll, enkelheten<br />

att ha den på hemmaplan<br />

gör att inte många vill<br />

missa mässan!<br />

Vi måste hela tiden jobba<br />

med förändring och vara<br />

lyhörda för aktuella frågor<br />

som måste belysas på mässan!<br />

I år provar vi med ett större<br />

samkväm på lördag<br />

kväll samt att vi kör lördag<br />

och söndag i år som också<br />

är en nyhet.<br />

Mässan skall övergå<br />

att köras vartannat år<br />

precis som de flesta stora<br />

mässorna. Vi har inte fler<br />

nyheter i branschen så jag<br />

tror att vi kommer att få<br />

ett större intresse när vi<br />

kör vartannat år och jag<br />

tror att mässan kommer att<br />

finnas kvar!<br />

52<br />

Christer Johansson<br />

Trafiksäkerhetsexpert<br />

Dalarnas Försäkringsbolag<br />

Det är svårt att svara på<br />

men jag hoppas att mässan<br />

betytt mer än vi tror.<br />

Som den optimist jag är<br />

så hade jag förhoppningar<br />

om fler utställare och fler<br />

besökare.<br />

All utvärdering visar på<br />

nöjda utställare och besökare.<br />

Min förhoppning har alltid<br />

varit att få till intressanta<br />

seminarier och föreläsningar<br />

som skulle kunna<br />

gynna branschen i framtiden.<br />

Absolut så kommer Trucks<br />

in Dalarna att finnas kvar<br />

trots världsläget och den<br />

tuffa konjunkturnedgången<br />

i Europa.<br />

Dessutom vet jag att åkeribranschen<br />

är härdad och<br />

kommer igen med råge<br />

framöver.<br />

Jag hoppas att vi även växer<br />

på entreprenadsidan och<br />

att utställare och besökare<br />

ska känna sig riktigt nöjda<br />

med Trucks in Dalarna.<br />

Magnus Enochsson<br />

Vd Rolf Ericson Lastvagnar<br />

& Bussar.<br />

Alla arrangemang som<br />

lockar besökare till regionen<br />

är positivt. Trucks<br />

in Dalarna är en mässa<br />

med bredd som inte bara<br />

lockar besökare ur ett visst<br />

segment, den har något<br />

för alla.<br />

Ja, besökarantalet har ökat<br />

för varje år. Numera hör<br />

man att det pratats om<br />

mässan även utanför våra<br />

länsgränser.<br />

Mässan går nu över till att<br />

arrangeras vartannat år,<br />

något som jag tror kommer<br />

att förbättra intresset<br />

hos både besökare och<br />

utställare.<br />

Ett mässbesök om tio år<br />

kommer att skilja sig en<br />

del mot idag. Bilarna och<br />

tillbehören kommer att<br />

finnas kvar men jag tror<br />

att intresset för system och<br />

lösningar som kan förbättra<br />

åkeriernas lönsamhet<br />

och effektivitet kommer att<br />

vara större.<br />

Nu tankar du<br />

miles på Statoil<br />

Nu har Statoil lanserat ett nytt varumärke<br />

för bensin och diesel; miles.<br />

Det är starten för en långsiktig satsning<br />

för att fortsätta vidareutveckla<br />

olika typer av drivmedel, med och utan<br />

additiv och med olika inblandningar av<br />

förnybara komponenter.<br />

Drivmedelsmarknaden är i förändring och det<br />

kommer fler och fler olika typer av drivmedel.<br />

Nu tar Statoil första steget i sin ambition att utveckla<br />

och förbättra sina drivmedelsprodukter.<br />

– Utvecklingen av bensin och diesel kommer<br />

att fortsätta både genom ökad inblandning av<br />

förnybara drivmedel men också genom t ex additiv<br />

som har egenskaper som förbättrar drivmedlet<br />

på olika sätt. Vi kommer förstås berätta<br />

om hur miles förändras och utvecklas framöver<br />

så att du som kund alltid har bra koll på vad vi<br />

erbjuder, säger Niklas Karlsson, försäljningschef,<br />

Heavy Transportation på Statoil.<br />

miles diesel är i grunden samma produkt som<br />

tidigare, dock har Statoil ändrat lite i ”receptet”<br />

i sitt multifunktionella additiv. Tester av oberoende<br />

företag visar att förbrukningen minskar<br />

med upp till 2 procent jämfört med en<br />

diesel av standardkvalité.<br />

– Vår diesel har haft ett multifunktionellt<br />

additiv i flera år, men vi har inte berättat så<br />

mycket om det hittills. Vi vill naturligtvis att<br />

fler av våra kunder ska uppmärksamma den<br />

skillnaden som ger stor effekt i längden både<br />

ekonomiskt och för vår miljö, säger Niklas<br />

Karlsson.<br />

Antalet miles-stationer ökar<br />

Ett steg i att utveckla produkterna är att från<br />

den första maj ökade andelen förnybara komponenter<br />

i miles diesel till upp till 30 procent<br />

på vissa stationer.<br />

Samtidigt ökar antalet stationer som har miles<br />

diesel med 22 procent förnybara komponenter,<br />

den produkt som tidigare hette Diesel+. På<br />

Statoils hemsida kan man se vilka stationer som<br />

säljer produkten.<br />

miles diesel med biodrivmedel innehåller<br />

HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) och FAME.<br />

Den syntetiskt förnybara dieseln HVO uppfyller<br />

samma tekniska krav som en fossil diesel.<br />

Skillnaden mellan HVO-diesel och fossil<br />

diesel är att råvaran är förnybar i HVO (base-<br />

Toyotas möjligheter till ditt företag!<br />

Kom och bekanta dig med ostoppbara Toyota Hilux<br />

och Toyota Dyna 18 -19 maj Trucks In Dalarna.<br />

Hilux pris från 194.400:-exkl.moms.<br />

Bränsleförbrukning vid blandadkörning från 7,3l/100km. Utsläpp CO2<br />

vid blandadkörning från 194g/km.<br />

Miljöklass 5. Bilen på bilden är extrautrustad. Reservation för tryckfel<br />

och prisändringar.<br />

Toyota Center<br />

Biva Bergslagen AB<br />

Borlänge<br />

Gjutargatan 40<br />

Tel: 0243- 7940 20<br />

Enköping<br />

Linbanegatan 8<br />

Tel: 0171 - 331 00<br />

Falun<br />

Zettergrens väg 4<br />

Tel: 023 - 77 71 30<br />

Ludvika<br />

Storgatan 31<br />

Tel: 0240 - 195 11<br />

53<br />

Västerås<br />

Omformargatan 7<br />

Tel: 021 - 81 20 50<br />

rad på exempelvis slaktavfall). I all miles diesel<br />

låginblandas fem procent FAME av typen RME<br />

(raps-metyl-ester).<br />

– Alla dieseldrivna fordon kan tanka vår<br />

miles diesel med biodrivmedel utan problem.<br />

Produkten uppfyller alla överenskomna tekniska<br />

krav från bilindustrin. Fordonstillverkarna<br />

godkänner dieselbränsle, enligt gällande<br />

standard, med inblandning av Biodiesel upp till<br />

max sju procent, säger Niklas Karlsson.<br />

Slutligen; var kommer namnet ifrån?<br />

– Det har ingenting med längdenheten att<br />

göra, som man kan tro. Bakgrunden till namnet<br />

miles kommer från vår företagshistoria.<br />

Vår verksamhet hade sin start i Oslo 1920 och<br />

då annonserades första klassens bensin under<br />

namnet ”MIL”.<br />

– Eftersom Statoil Fuel & Retail just nu finns<br />

i åtta länder i Europa har vi gjort namnet lite<br />

mer internationellt och miles är vårt gemensamma<br />

varumärke för bensin och diesel. För<br />

oss är det viktigt att våra kunder känner igen<br />

sig på våra stationer, oavsett var de befinner sig,<br />

avslutar Niklas Karlsson. q<br />

Dyna pris från 277.880:-exkl.moms.<br />

Bränsleförbrukning vid blandadkörning från 8,9l/100km. Utsläpp CO2<br />

vid blandadkörning från 236g/km.<br />

Bilen på bilden är extrautrustad. Reservation för tryckfel och<br />

prisändringar.<br />

För aktuella öppettider och flera kampanjer<br />

www.toyotacenter.se


Körjournal från Dialect<br />

Enkelt för användaren – tryggt för företaget<br />

• Webbaserad körjournal som uppfyller skatteverkets krav<br />

• Detaljerad gps-positionering samt reselogg med körtid och stopptid<br />

• App för Android och Iphone – rapportera från mobilen<br />

• Rapporter som kan laddas ner till Excel eller sparas som PDF<br />

*Vid hyresavtal i 36 månader. I priset ingår Dialect Körjournal FM1100 inklusive installation samt abonnemang på tjänsten<br />

Dialect körjournal. Priset är exklusive moms och kan variera beroende på kundens förutsättningar.<br />

Borlänge, 0243-226050 . Falun, 023-775500 . Gävle, 026-647780<br />

Södertälje, 08-55014300 . Västerås, 021-150750<br />

54<br />

Från<br />

286kr<br />

/månad*<br />

Seminarium i Falun<br />

om dieselstölder<br />

Den 12 juni arrangeras<br />

ett seminarium om dieselstölder<br />

i Falun.<br />

– Vi kan inte längre<br />

stillatigande se hur<br />

maskinägare, åkare<br />

och byggentreprenörer<br />

drabbas av dieselstölder<br />

och skadegörelse,<br />

det här är vårt sätt<br />

att dra vårt strå till<br />

stacken.<br />

Det säger trafiksäkerhetsexpert<br />

Christer Johansson<br />

på Dalarnas Försäkringsbolag,<br />

som står bakom seminariet<br />

tillsammans med<br />

MaskinEntreprenörerna Mitt och <strong>Sveriges</strong> <strong>Åkeriföretag</strong> Mitt.<br />

Christer Johansson betonar att denna form av kriminalitet förorsakar<br />

de drabbade stora kostnader, dels för den stulna egendomen,<br />

dels för de produktionsstörningar som oftast blir följden.<br />

Viljan att anmäla avtar<br />

– Viljan att polisanmäla avtar dessutom för varje gång de drabbade<br />

får veta att ärendets lagts ner “på grund av brist på bevis”.<br />

Vilket i sin tur medför att mörkertalet hela tiden växer.<br />

Under seminariet kommer representanter för Dalarnas Försäkringsbolag,<br />

Trygg-Hansa, MaskinEntreprenörerna och Polismyndigheten<br />

Dalarna att ge sin syn på det växande problemet.<br />

– Dessutom blir det en minimässa med ett tiotal utställare som<br />

alla arbetar brottsförebyggande, förklarar Christer Johansson.<br />

Seminariet är en del i det brottsbekämpningsprojekt som de tre<br />

arrangörerna inlett.<br />

– Förhoppningen är att ännu flera är villiga att engagera sig, det<br />

kommer att behövas! Nu är vi ackrediterade för<br />

q<br />

besiktning/installationfärdskrivare.<br />

Mot uppvisande av denna kupong får du din<br />

färdskrivare (både Digital samt Analog)<br />

Vi besiktigad syns på för 1350:- mässan!<br />

+moms.<br />

Plomberingskostnad (ord. 350:-) ingår.<br />

Välkomna till vår monter I:15<br />

Erbjudandet gäller t.o.m 31/8 2011<br />

Ingarvsvägen 9 · 791 77 Ingarvsvägen Falun · Tel. 9, 023 791 70 77 55 Falun 80 · e-post: info@falubm.se<br />

Tel: 023-70 55 80, e-post: info@falubm.se<br />

www.falubm.se<br />

55<br />

- bare bedre løsninger<br />

BevoBur<br />

Bevolas nya Bur axel,<br />

när markfrigången får avgöra.<br />

Läs mer på www.bevola.se<br />

Det är detaljerna som gör skillnaden.<br />

BevoBur, den nya skogstransport axeln från<br />

Bevola med anpassade komponenter för<br />

nordiska förhållanden, testade och utprovade<br />

i norden, av nordiska åkare för optimal<br />

livslängd och kvalitet.<br />

Bur axeln ger inte bara marknadens bästa<br />

frigång, utan även ett antal andra fördelar:<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

Förbättrad ventilation på skivbromsen<br />

Optimal placering av bromsbeläggen<br />

Bromsjusteringen sitter upptill i<br />

bromsoket<br />

Bromsskölden är monterad i<br />

färdriktningen<br />

Avlastad fjäderbromsklocka<br />

Rostfria glidpinnar i bromsoket<br />

Har du frågor om BevoBur<br />

- kontakta Bevola.<br />

www.bevola.se<br />

Välkommen till<br />

Bevolas monter<br />

I:11<br />

A/S Bevola · Moränvägen 12 · 352 45 Växjö · Tel: 0470-75 27 50


“Jordbruks-skrot” hämtas<br />

med unik försäkringslösning<br />

Det är lätt hänt att trasiga traktorer,<br />

truckar och slåttermaskiner står och<br />

rostar ute på gårdarna.<br />

Men genom en unik försäkringslösning och<br />

ett samarbete mellan Dalarnas Försäkringsbolag<br />

och Håll Sverige Rent kan lantbruk<br />

enkelt och bekvämt bli av med avfallet.<br />

Lösningen heter Återvinningsförsäkringen,<br />

som ger alla försäkrade möjlighet att få skrot<br />

och farligt avfall, plast och däck hämtat en<br />

gång om året. Mellan åren 2007-2012 har<br />

mer än 2 100 ton skrot och 250 ton farligt<br />

avfall hämtats ute i Dalarna genom Dalarnas<br />

Försäkringsbolag och Håll Sverige Rents<br />

gemensamma projekt Giftfri miljö i lantbruket.<br />

Sista beställningsdag för Dalarna är i år<br />

den 24 maj.<br />

Genom projektet minskar skaderiskerna<br />

av det bortglömda avfallet, som istället kan<br />

omhändertas och återvinnas. Och lantbrukarna<br />

blir på ett enkelt och praktiskt sätt av<br />

med avfallet.<br />

– Försäkringslösningen är mycket populär<br />

ute hos lantbruken, säger Lars Alm, mark-<br />

nadschef på Håll Sverige<br />

Rent. Förutom att skaderisken<br />

minskar och att<br />

avfallet kan återvinnas blir<br />

det även rent och snyggt<br />

ute på lantbrukarens fastighet.<br />

Skrotet kan vara svårt och otympligt att forsla<br />

bort, vilket gör att maskiner och redskap<br />

ofta står kvar ute på gårdarna.<br />

Skrotet som ingår<br />

Till det skrot som ingår i försäkringslösningen<br />

räknas alla sorters maskiner och metallföremål<br />

inom jordbruket.<br />

Det kan vara allt från truckar, traktorer,<br />

slaghackar, slåttermaskiner till kranar, räfsor<br />

och rör.<br />

Farligt avfall är besvärligt att hantera, dyrt<br />

att lämna in och farligt att förvara. De ämnen<br />

som ingår i försäkringslösningen är allt<br />

möjligt farligt avfall som spillolja, oljefilter,<br />

bekämpningsmedel och batterier.<br />

Med försäkringslösningen minskar risken<br />

för att det farliga avfallet läcker ut eller rent<br />

56<br />

Exempel på skrot som täcks<br />

av den unika försäkringan.<br />

av exploderar. Det används också stora<br />

mängder plast ute på lantbruken. Det handlar<br />

om exempelvis plast från storsäckar, ensilagesträckfilm,<br />

folie och nät från rundbalar –<br />

plast som också ingår i försäkringslösningen.<br />

Även däck och läkemedel hämtas.<br />

Återvinningsföretaget Stena Recycling tar<br />

hand om det skrot och farligt avfall som<br />

samlas in och ser till att det återvinns.<br />

Giftfri miljö i lantbruket genomförs i samarbete<br />

med Dalarnas Försäkringsbolag, där<br />

Håll Sverige Rent står för administration och<br />

genomförande.<br />

Tillsammans strävar Håll Sverige Rent och<br />

Dalarnas Försäkringsbolag efter att skapa<br />

världens renaste jordbruk.<br />

Dalarnas Försäkringsbolag försäkrar i dag<br />

cirka 90 procent av alla lantbrukare i Dalarna<br />

– det vill säga 13 800 lantbrukare inom fastighets-,<br />

skogs- och hästnäring. q<br />

TRUCKEN TRUCKEN<br />

SOM SOM SOM<br />

HÄNGER HÄNGER HÄNGER<br />

MED MED MED<br />

TRUCKEN SOM HÄNGER MED<br />

Besök oss i monter U 25<br />

Trucks in Dalarna<br />

Tyresö Tyresö 08 742 08 0290 742 0290<br />

Tyresö 08 742 0290<br />

info@rodab.se info@rodab.se www.rodab.se<br />

Tyresö<br />

www.rodab.se<br />

info@rodab.se www.rodab.se 08 742 0290<br />

info@rodab.se www.rodab.se<br />

För vägen framåt<br />

Kom upp till<br />

2% längre<br />

till samma pris<br />

med miles diesel<br />

Nu byter vi namn på vår bensin och diesel till miles.<br />

Under namnet miles fortsätter vi utveckla och leverera<br />

hög kvalitet på våra drivmedel. Ett exempel är miles diesel<br />

där vi sedan tidigare tillsatt ett multifunktionellt additiv.<br />

Det ger en effektivare förbränning och därmed upp till<br />

2% lägre förbrukning.* Är du kund hos oss och tankar<br />

vår diesel regelbundet så drar du redan nu nytta av miles<br />

diesels goda egenskaper. miles diesel ger helt enkelt mer<br />

värde för pengarna. Läs mer på statoil.se/miles<br />

*I tester utförda av tredje part enligt EU körcykelstandard NEDC för mätning av bränsleförbrukning har miles diesel jämförts med referensbränsle av EUstandard<br />

utan tillsatt additiv. Testerna visar att regelbunden användning av miles diesel kan ge en lägre genomsnittlig bränsleförbrukning med upp till 2%,<br />

jämfört med förbrukningen av referensbränsle av EU-standard utan tillsatt additiv på samma körsträcka. Vilken faktisk påverkan på bränsle förbrukningen<br />

som kan uppnås i det enskilda fallet är dock beroende av bland annat fordonets ålder och typ av motor, körstil och körförhållanden. Priset generellt varierar<br />

med världsmarknadsprisets svängningar och olika marknadsfaktorer. Lokala avvikelser från det rekommenderade listpriset kan förekomma.<br />

57


Innovativ axel-lösning för nordiska villkor<br />

En ny nordisk axelversion med flera<br />

innovativa lösningar har gjort stor<br />

succé i Sverige.<br />

BevoNac, Bevola Nordic Axle Concept<br />

bygger på ett koncept där axeln<br />

är anpassad för de nordiska förhållandena<br />

med mycket vinter- och<br />

skogskörningar.<br />

BevoNac lyder under Bevolas stränga miljöpolitik,<br />

där miljötänkande och innovativa<br />

förändringar är djupt förankrade.<br />

– Bevolas succé med BevoNac har uppkommit<br />

genom det täta samarbetet mellan<br />

leverantör och kund. Bevola vill skapa den<br />

bästa driftsekonomin i alla led – genom<br />

justering och löpande optimering av Bevolas<br />

axlar, säger marknadskoordinator Tanja<br />

H. Dyring.<br />

– Det är också avgörande för Bevola att<br />

åkaren uppnår en besparing i sin dagliga<br />

drift, samtidigt som verksamheten utveck-<br />

las<br />

och växer. Bevola hjälper till att få verksamheten<br />

att växa och ge positiva resultat<br />

på bottenlinjen, detta genom innovativa<br />

och miljöanpassade optimeringar och<br />

koncept.<br />

Axeln tillverkas på licens hos Assali Stefen<br />

som de senaste 30 åren har tillverkat<br />

58<br />

Tanja H. Dyring.<br />

Volvo finns hos Swecon.<br />

styrande axlar åt Meritor. Assali Stefen har<br />

i samarbete med Bevola vidareutvecklat<br />

axeln.<br />

– Utvecklingen uppstår utifrån kundens<br />

behov och följer Bevolas unika koncept<br />

CAAC, Computer Axle Adjustment Concept,<br />

fortsätter Tanja H. Dyring.<br />

Absolut bästa värdena<br />

– För att reducera miljöpåverkan justeras<br />

alla Bevolas axlar med CAAC, vilket gör<br />

att hjulinställningen ”Toe-in och Camber”<br />

är optimerade till de absolut bästa värdena<br />

i form av reducerad bränsleförbrukning<br />

och däckslitage på ekipaget.<br />

Stefan Nilsson, som är produktchef för<br />

Bevolas axlar, konstaterar:<br />

– BevoBur har nu varit i drift i ett år, under<br />

svåra och extrema förhållanden i den<br />

svenska skogsindustrin, och resultatet är<br />

fantastiskt. BevoBur är den nya skogstransportaxeln,<br />

där komponenterna är anpassade<br />

för de nordiska förhållandena.<br />

Upplev Volvos maskiner i marknadsledaren Swecons monter på Trucks in Dalarna. Där kan du bekanta dig med minigrävarna<br />

Volvo ECR48C och EC15C samt hjullastaren Volvo L35B. Dessutom visar vi upp en av våra servicebilar - en av drygt 100 mobila<br />

enheter. Swecon erbjuder dig maskin, finansiering, försäkring, service och reservdelar på 41 orter i landet. Trygghet från Swecon.<br />

SWECON ANLÄGGNINGSMASKINER<br />

www.swecon.se/aktiviteter<br />

– Bromsoket har flyttats upp och skapar<br />

marknadens bästa markfrigång och bättre<br />

skydd. Kunderna känner en stor trygghet<br />

i att veta att det inte är någon bromsutrustning<br />

som kan bli skadad när ekipaget<br />

tvingas ut på dåligt underhållna skogsvägar.<br />

– BevoBur har dessutom en förbättrad<br />

ventilation av skivbromsen och den optimala<br />

placeringen av bromsbeläggen.<br />

Bromsjusteringen sitter upptill i bromsoket<br />

och bromsskivan är monterad i färdriktningen.<br />

Alla Bevolas axlar justeras genom Bevolas<br />

unika axeljustering. För att optimera<br />

totalekonomin för åkaren och understödja<br />

EU’s klimatmålsättning, har Bevola skapat<br />

CAAC. Genom CAAC-konceptet<br />

kan Bevola i dag dokumentera väsentliga<br />

besparingar på bränsle, däckslitage och<br />

reparationer.<br />

Utöver detta tillkommer även minskat<br />

CO2-utsläpp, mindre slitage på vägarna<br />

och en ökad komfort. q<br />

www.zugol.com<br />

Bromsjusteringen sitter upptill i bromsoket och bromsskivan är monterad i färdriktningen.<br />

ZUGOL Miljöskyddsmedel<br />

59<br />

Ett miljövänligt bark granulat<br />

för absorption av oljespill<br />

och andra kemikalier.<br />

Finns i följande volymer:<br />

20 och 40 liter.<br />

ZUGOL är tillverkat av furubark, en ren<br />

förnyelsebar naturprodukt från våra<br />

svenska skogar utan tillsatser av några<br />

kemiska ämnen.<br />

ZUGOL finns i många olika utföranden,<br />

speciellt anpassade för att ge dig som<br />

användare bästa möjliga funktion.<br />

ZUGOL AB Svensk Barkindustri<br />

Österå 145, SE-791 91 Falun, SWEDEN<br />

Tel: +46-23-300 69, Fax: +46-23-301 92,<br />

E-mail: info@zugol.com


s <strong>Åkeriföretag</strong> Mitt. Men vi behöver bli fler som engagerar<br />

ill ett seminarium och minimässa för att belysa problemet.<br />

erka och förebygga fler stölder.<br />

ngsbolag, Slaggatan 9 Falun<br />

ster.johansson@dalarnas.se senast den 10 juni.<br />

Tillsammans kan vi minska<br />

stölder av diesel.<br />

I hela Sverige har antalet stölder av diesel ökat på senare tid. Det här vill vi göra någonting<br />

åt. Vi startar projekt brottsbekämpning i samarbete med Maskinentreprenörerna<br />

Mitt och <strong>Sveriges</strong> <strong>Åkeriföretag</strong> Mitt. Men vi behöver bli fler som engagerar<br />

oss. Därför bjuder vi in till ett seminarium och minimässa för att belysa problemet.<br />

Tillsammans kan vi samverka och förebygga fler stölder.<br />

Datum: onsdag 12 juni<br />

Kl. 18.15 - 19.00 Maskinentreprenörerna, Mats Otterborn och<br />

Trygg-Hansa, He<strong>nr</strong>ik Åkerdahl<br />

Tid: kl.17.00 - 21.00<br />

Larm Falun<br />

Kl. 19.00 - 20.00 Fika och minimässa<br />

I hela Sverige har antalet stölder av diesel ökat på senare tid. Det här vill vi göra nå-<br />

Plats: Dalarnas Försäkringsbolag, Slaggatan 9 Falun<br />

Kl. 20.00 - 21.00 Polisen i Dalarna. Frågor och diskussion.<br />

gonting åt. Vi startar projekt brottsbekämpning i samarbete 023-230 med Maskinentrepre- 50<br />

Anmälan: Via e-post christer.johansson@dalarnas.se senast den 10 juni. nörerna Mitt och <strong>Sveriges</strong> <strong>Åkeriföretag</strong> Mitt. Men vi behöver bli fler som engagerar<br />

oss. Därför bjuder vi in till ett seminarium och minimässa Larm för Ludvika<br />

att belysa problemet.<br />

Program: Program:<br />

Kl. 17.00 - 18.00 Kl. 17.00 - 18.00<br />

Välkommen!<br />

Kl. 18.00 - 18.15 Kl. 18.00 - 18.15<br />

Utställare på minimässan:<br />

BAKGRUND<br />

Tillsammans kan vi samverka och förebygga fler stölder. 0240-80 000<br />

Kaffe och minimässa Kaffe och minimässa<br />

• SFF Stöldskyddsföreningen Stölder av diesel och redskap samt skadegörelse på obevakade<br />

Christer Johansson Christer och Johansson Lars Evertsson, och Lars Dalarnas Evertsson, Dalarnas<br />

arbetsplatser är en företeelse som länge plågat maskinägare,<br />

• Crime Stoppers<br />

åkare och byggentreprenörer. Stölderna förorsakar företa-<br />

Kl. 18.15 - 19.00 Kl. 18.15 - 19.00<br />

gen stora kostnader både för den stulna egendomen, liksom<br />

Försäkringsbolag Försäkringsbolag hälsar välkommen. hälsar välkommen. • Omninor<br />

för de produktionsstörningar som följer i spåren av stölder<br />

• Fuelalert<br />

och<br />

Maskinentreprenörerna, Maskinentreprenörerna, Mats Otterborn Mats och Otterborn och Datum: onsdag 12 juni skadegörelse.<br />

• Mobillarmet.se<br />

Trygg-Hansa, Trygg-Hansa, He<strong>nr</strong>ik Åkerdahl He<strong>nr</strong>ik Åkerdahl<br />

Viljan att polisanmäla stölderna avtar för varje gång anmäla-<br />

• NYX Tid: kl.17.00 - 21.00 ren snabbt får besked om att ärendet läggs ner på grund av<br />

Kl. 19.00 - 20.00 Kl. 19.00 - 20.00<br />

Kl. 20.00 - 21.00 Kl. 20.00 - 21.00<br />

Fika och minimässa Fika och minimässa<br />

Polisen i Dalarna. Polisen Frågor i Dalarna. och diskussion. Frågor och diskussion.<br />

• Goliat<br />

brist på bevis. Varje oanmält brott gör att mörkertalet blir<br />

Plats: Dalarnas Försäkringsbolag, större. Samtidigt prioriteras inte Slaggatan denna typ av brottslighet 9 Falun av<br />

• Larmtjänst<br />

polis och åklagare.<br />

• Trackunit Anmälan: Via e-post Därför christer.johansson@dalarnas.se är det viktigt att vidta åtgärder som ökar antalet gri- senast den 10 juni.<br />

Utställare Utställare på minimässan: på minimässan:<br />

Dalarnas Försäkringsbolag<br />

Slaggatan 9<br />

791 21 Falun<br />

Tfn 023-930 00<br />

dalarnas.se<br />

BAKGRUND<br />

• SFF Stöldskyddsföreningen<br />

• SFF Stöldskyddsföreningen<br />

BAKGRUND<br />

60<br />

Stölder av diesel Stölder och redskap av diesel samt och skadegörelse redskap samt på skadegörelse obevakade på obevakade<br />

arbetsplatser är arbetsplatser en företeelse är som en länge företeelse plågat som maskinägare, länge plågat maskinägare,<br />

Tillsammans kan vi minska Larm Borlänge<br />

0243-22 88 88<br />

stölder av Försäkringsbolag diesel. hälsar välkommen.<br />

Program:<br />

Kl. 17.00 - 18.00 Kaffe och minimässa<br />

Kl. 18.00 - 18.15 Christer Johansson och Lars Evertsson, Dalarnas<br />

Välkommen!<br />

panden, lagföringar och utdömda straff så att såväl målägare<br />

som polis finner det meningsfullt att anmäla, utreda och<br />

åtala de som begår dessa brott.<br />

Visionen med projekt brottsbekämpning är att minska problemen<br />

med stölder inom anläggningsmaskin, bygg- och åkeribranschen.<br />

För att nå dit är våra mål att:<br />

• Sprida kunskap om brottsförebyggande åtgärder i<br />

branscherna.<br />

• Öka företagarens benägenhet att anmäla stöder och<br />

skadegörelse.<br />

• Öka andelen stödanmälningar som leder till åtal.<br />

• Öka andelen åtal som leder till fällande dom.<br />

Borlänge<br />

Bilbärgning<br />

Tungbärgning<br />

Södra Hälsingland 0278-350 83<br />

Gästrikland 026-62 20 20<br />

www.bärgare.se<br />

www.bärgare.se<br />

61<br />

Foto: Daniel Sjöholm/Larm-Söderhamn.se<br />

Bilbä<br />

Tungb<br />

0278


Vem är den säkraste<br />

föraren på åkeriet?<br />

Är du en säker lastbilschaufför?<br />

Svaret på vilken sorts förare du är<br />

får du genom att använda dig av<br />

Trygg-Hansa Förarkompetens, ett test<br />

som genomförs på tjugo minuter.<br />

Genom att låta alla förare på åkeriet göra<br />

testet får du en samlad bild över förarnas<br />

riskprofiler.<br />

De förare som är mest medvetna om vad<br />

som kan hända i trafiken drabbas nämligen<br />

minst av olyckor. Anders Wallstenius,<br />

teknikansvarig på Trygg-Hansa Förarkompetens<br />

lär dina förare köra medvetet och<br />

säkert.<br />

Vad är en säker lastbilschaufför?<br />

– En säker lastbilschaufför blir inte lätt<br />

uppretad, söker inte spänning i sin körning,<br />

är vaksam på faror, uppvisar trygghet<br />

istället för oro, vilar vid trötthet, har fokus<br />

på körningen och är medveten om vad<br />

som är riskbeteende vid körning.<br />

Hur blir man en mer medveten och säker<br />

förare?<br />

– Man upptäcker sin förarprofil med<br />

Trygg-Hansa Förarkompetens. Det är det<br />

enda verktyget i branschen som ger föraren<br />

möjlighet att förstå sina styrkor och<br />

svagheter.<br />

– Att vara en medveten förare är ett<br />

ständigt jobb som kräver engagemang,<br />

kunskap och arbete. Resultatet är minskade<br />

olycksrisker för föraren och stora<br />

kostnadsbesparingar för åkerierna.<br />

Vad är Trygg-Hansa Förarkompetens i<br />

ett nötskal?<br />

– Trygg-Hansa Förarkompetens är ett<br />

personligt utvärderingsverktyg baserat på<br />

20 års forskning kring förarbeteende och<br />

riskerna kring att färdas i trafiken.<br />

– Verktyget är framtaget av Cranfield<br />

University i England för att minska<br />

skadorna i trafiken genom ett säkrare<br />

beteende. Det ger svar på frågor som till<br />

exempel om föraren är orolig i samband<br />

62<br />

Anders Wallstenius, teknikansvarig Trygg-<br />

Hansa Förarkompetens.<br />

med backningsmanövrar, lätt blir aggressiv<br />

om någon byter körfält utan blinkers med<br />

mera.<br />

– Det ger föraren besked på hur denne<br />

Konsekvent Effektiv<br />

Topprestanda och låga kostnader.<br />

Är du på jakt efter ökad produktivitet och<br />

lägre kostnader? Då kan du sluta leta.<br />

Tack vare innovativ teknik, låg bränsleförbrukning och hög tillförlitlighet<br />

kommer din MAN-lastbil att göra sitt för att förbättra din totalekonomi.<br />

Gör dig själv en tjänst – satsa på MAN<br />

Serviceverkstäder<br />

Karlstad<br />

Malte Månson<br />

Verkstäder AB<br />

Lovartsgatan 9<br />

Tel. 054-55 57 60<br />

Karlskoga<br />

NIKAR Fordonsservice<br />

AB<br />

Hangarvägen 17<br />

Tel. 0586-554 65<br />

Örebro<br />

Malte Månson<br />

Verkstäder AB<br />

Skvadronvägen 7 B<br />

Tel. 019-27 40 00<br />

Västerås<br />

Malte Månson<br />

Verkstäder AB<br />

Omformaregatan 8<br />

Tel. 021-81 03 10<br />

Borlänge<br />

Lastbilsteknik i<br />

Borlänge AB<br />

Planerargatan 5<br />

Tel. 0243-21 79 00<br />

Säljare<br />

Magnus Ramkvist<br />

Skvadronvägen 7 B<br />

702 27 Örebro<br />

08-564 739 21<br />

magnus.ramkvist@man.eu<br />

MAN Truck & Bus Sverige AB<br />

www.mantruckandbus.se<br />

agerar riskmässigt baserat både på situation<br />

och på beteende.<br />

Testet är även en utbildning. Företaget får<br />

en bra bild av dels individen men även av<br />

hela förargruppen.<br />

– Testet hjälper alla från ensamåkaren till<br />

ett företag med 200 förare eller fler. Trygg-<br />

Hansa Förarkompetens finns idag för<br />

åkeri-, buss-, taxi- och tjänstebilsföraren.<br />

Vad händer efter att man gått igenom<br />

utvärderingen?<br />

– Som kund i Trygg-Hansa hjälper vi till<br />

med en utvärdering och kommer med råd<br />

hur vi tror att åkeriet ska komma tillrätta<br />

med just sina problem. Via våra samarbetspartners<br />

kan man som kund hos oss få<br />

ett fördelaktigt pris på uppföljningsutbildningarna.<br />

Vad kostar det?<br />

– Att komma igång med Trygg-Hansa<br />

Förarkompetens är enkelt. Allt du behöver<br />

är en dator, en användarlicens per förare<br />

och en internetuppkoppling.<br />

– Pris per<br />

licens är från<br />

200 kronor<br />

exkl. moms.<br />

– På vår<br />

hemsida kan<br />

du läsa mer<br />

om Trygg-<br />

Hansa Förarkompetens<br />

och även se<br />

en demofilm<br />

om hur testet<br />

fungerar.<br />

Fotnot. Här<br />

hittar du Förarkompetens:www.trygghansa.se/skadestop<br />

ta den lätta vägen<br />

med airlight-ii<br />

i skogen<br />

Fordonsmateriel AB<br />

Lagegatan 15, BOX 1180, 262 23 Ängelholm, Sverige<br />

Tel. +46 431 45 88 00, info@foma.se, www.foma.se<br />

63<br />

BPW · The quAliTy FAcTor<br />

Vill du öka din lönsamhet?<br />

Använd den beprövade lätta<br />

axelmodulen AIRLIGHT-II från BPW.<br />

Genom minskad vikt på axelmodulen<br />

kan du lasta fler varor per tur, vilket<br />

ger dig ekonomiska fördelar.<br />

Annons FOMA_8_maj.indd 1 <strong>2013</strong>-04-08 14:15:35


- med skräddarsydda lösningar!<br />

timmerreden<br />

timmerflak kranhytter lastväxlare<br />

skogskranar - nya & begagnade<br />

Vi satsar på:<br />

Vår kranförsäljning<br />

ökar!<br />

Testa oss,<br />

begär offert!<br />

flexibilitet – vi tillverkar det kunden vill ha.<br />

kValitet – vi arbetar aktivt med vårt kvalitetssystem<br />

för att ständigt bli bättre. Vi har 3 års ramgaranti på våra timmerreden.<br />

hög serVice – med egen serviceverkstad och reservdelslager<br />

åtgärdar vi det mesta direkt.<br />

310 62 Fegen | 0346-612 10 | www.bergsfegen.se<br />

64<br />

En livförsäkring för dig<br />

som vill ha extra allt,<br />

utom på priset.<br />

Ge dina närmaste och dig själv ekonomisk<br />

trygghet när den behövs som mest. I samarbete<br />

med <strong>Sveriges</strong> <strong>Åkeriföretag</strong> erbjuder vi dig som<br />

medlem en försäkring som innehåller mer än en<br />

vanlig livförsäkring – utan att den kostar mer.<br />

Vill du veta mer kontakta din åkeriförening<br />

eller läs mer på forenadeliv.se/akeri.<br />

forenadeliv.se/akeri<br />

Engångs+<br />

månadsersättning<br />

till familjen<br />

Engångsersättning vid<br />

långvarig arbetsoförmåga<br />

Ersättning vid<br />

sjukdom<br />

Livförsäkring<br />

för dina barn<br />

SLANGAR-KOPPLINGAR-PUMPAR-FILTER-MOTORER-VENTILER-PNEUMATIK<br />

Det naturliga valet...<br />

för åkeri, entreprenad, jord, skog och<br />

industri. En komplett leverantör av hydraulik<br />

med marknadens bredaste sortiment och<br />

med hög kunskap och kvalitet.<br />

-Testa oss!<br />

Maskingränd 4, Åselby • 781 72 Borlänge<br />

Tel. 0243-812 22 • Fax 0243-21 57 60<br />

www.pfhydraulik.se • info@pfhydraulik.se<br />

SLANGAR-KOPPLINGAR-PUMPAR-FILTER-MOTORER-VENTILER-PNEUMATIK<br />

HÅLL KOLL<br />

i lågkonjunkturen!<br />

I en lågkonjunktur är det<br />

viktigt med en effektiv och<br />

sund verksamhet. Flexibilitet<br />

är centralt för de företag<br />

som vill förbättra sin<br />

ställning i nedgången.<br />

Mikael Backgårds, Corporate<br />

Finance på PwC, har elva råd<br />

och nedanstående frågor bör<br />

du som företagare kunna svara<br />

ja på i svåra tider.<br />

1. Har du full insikt om vad<br />

som driver företagets intäkter<br />

och kostnader?<br />

Det är viktigt att uppfatta<br />

situationen såsom den faktiskt<br />

är och inte som du önskar att<br />

den vore.<br />

2. Är du beredd att fatta svåra<br />

beslut om det krävs?<br />

Fatta tuffa beslut tidigt och<br />

fokusera på verksamhetens<br />

värdeskapande aktiviteter och<br />

på de största hoten.<br />

3. Har du kontroll på kassan<br />

– nu och de kommande<br />

månaderna?<br />

Se till att du har kontroll på<br />

rörelsekapitalet, skydda likviditeten,<br />

finansiering och exponering<br />

för kostnader.<br />

4. Fokuserar du på det som<br />

verkligen betyder något?<br />

Undersök vilka produkter,<br />

kunder och kanaler som skapar<br />

respektive förstör värde<br />

och se över ditt nuvarande<br />

investeringsprogram.<br />

5. Hanterar du kostnaderna<br />

på ett effektivt sätt?<br />

Fokusera på att förbättra den<br />

operativa effektiviteten, sikta<br />

in dig på specifika snarare än<br />

generella kostnadsreduktioner,<br />

minska onödigt krångel och<br />

se över verksamhetsmodell<br />

samt undersök om den måste<br />

omarbetas.<br />

6. Har du den information du<br />

behöver?<br />

I dag behövs rätt företagsin-<br />

formation. Vidare är en tydlig<br />

definition av prestationsmått<br />

en nödvändighet. Beslut måste<br />

baseras på fakta och den tid<br />

det tar att fatta beslut måste<br />

minskas.<br />

7. Har du gjort en analys av<br />

olika scenarion för de kommande<br />

månaderna?<br />

Vinnarna i en lågkonjunktur<br />

är de som är rörliga och<br />

flexibla och kan modellera en<br />

rad ekonomiska, operativa<br />

och personella scenarier som<br />

speglar hur lågkonjunkturen<br />

påverkar företaget. Du måste<br />

anpassa dig snabbt och utforska<br />

dina strategiska alternativ.<br />

8. Uppskattar du till fullo<br />

värdet av dina medarbetare?<br />

En regelbunden och klar<br />

kommunikation med dina<br />

medarbetare är oerhört viktigt<br />

för att uppmuntra deras<br />

engagemang. Att behålla och<br />

motivera de största talangerna<br />

är avgörande för framtiden.<br />

9. Håller du dina externa<br />

intressenter informerade om<br />

situationen?<br />

Utvärdera den påverkan som<br />

lågkonjunkturen förmodas<br />

ha på dina intressenter som<br />

finansiärer, leverantörer, kunder<br />

med flera och se till att du<br />

förstår deras agenda och de<br />

din. Det är viktigt att ha en<br />

öppen dialog med dem.<br />

10. Tar du tillvara på de<br />

möjligheter som öppnar sig i<br />

svårare tider?<br />

Sluta inte att investera i de<br />

tillväxtområden som du kommer<br />

att behöva i framtiden,<br />

men se över timingen. Glöm<br />

inte ditt varumärke. Titta<br />

framåt; tänk bortom de närmaste<br />

månaderna.<br />

11. Omger du dig med rätt<br />

rådgivare?<br />

Ta extern hjälp om du känner<br />

att den egna tiden inte<br />

räcker till. Gör det i tid så ökar<br />

handlingsalternativen.<br />

65<br />

rätt klädd på jobbet?<br />

förnya din arbetsgarderob hos oss!<br />

Med funktionella och bekväma arbetskläder kan du fokusera<br />

hundra procent på ditt jobb. I alla väder.<br />

Se över dina arbetskläder. Vad är slitet och trasigt? Är det något<br />

du saknar? Något som brister i funktion? Kom till din Würth-butik så<br />

hjälper vi dig med rätt produkter.<br />

Dessutom har vi 6 000 övriga produkter för yrkesfolk;<br />

maskiner, verktyg, fästmaterial, handskar, kemi, tvätt, avfettning,<br />

karosseriverktyg, hygienprodukter, borr, gäng, kap, slip, tejp,<br />

belysning, arbetsredskap och mycket, mycket mer.<br />

välkommen till din<br />

Würth-butik!<br />

BUTIKER<br />

Avesta 0226-578 00 Borlänge 0243-833 50 Gävle 026-12 12<br />

12 Gällivare 0970-121 10 Göteborg 031-51 82 40 Helsingborg<br />

042-15 21 35 Jönköping 036-71 35 50 Kalmar 0480-49<br />

31 50 Karlstad 054-85 03 20 Kiruna 0980-181 50 Linköping<br />

013-10 29 50 Luleå 0920-138 35 Malmö 040-21 80 50 Skellefteå<br />

0910-70 23 90 Skövde 0500-48 48 00 Stockholm<br />

Västberga 08-744 25 95 Stockholm Bromma 08-26 78 00<br />

Stockholm Länna 08-771 00 71 Sundsvall 060-12 02 10<br />

Trollhättan 0520-167 30 Umeå 090-12 06 10 Uppsala 018-14<br />

21 50 Västerås 021-41 10 30 Örebro 019-35 14 50 Örebro<br />

Aspholmen 019-31 05 75


66<br />

Välkommen till<br />

Lecab Lastbilar<br />

Lecab Lastbilar är återförsäljare för Scanias<br />

tunga fordon men även en fullserviceverkstad<br />

som klarar alla lastbilsrelaterade jobb.<br />

Tyngdpunkten i verksamheten ligger på<br />

service och reparationer av tunga fordon.<br />

De 18 verkstadsplatserna nyttjas flitigt av<br />

bland annat avtalskunder. Kundregistret har<br />

växt betydligt under de senaste åren. Lecab<br />

Lastbilar sysselsätter idag ca 35 personer fördelat<br />

på verkstad, reservdelar och försäljning.<br />

Läs mer på<br />

www.lecab.scania.se<br />

Karlstad Kristinehamn<br />

Arvika Sunne<br />

En världsnyhEt som rEngör och<br />

smörjEr din koppling mEdan du kör.<br />

mEchmatic<br />

Adress Välsviksleden, 654 39 Karlstad<br />

Telefon dagtid 054-175 175<br />

Telefon kvällstid 070-357 51 60<br />

Fax 054-175 176<br />

I över 60 år har vi drivit utvecklingen av lastbilskopplingar och lanserar nu ytterligare en världsnyhet.<br />

MechMatic är en unik produkt som rengör och smörjer din koppling helt automatiskt<br />

medan du kör. Och eftersom oljan sprutas in i form av tunn oljedimma har det positiva effekter<br />

för både driftekonomin och miljön. MechMatic är ytterligare ett bevis för vår ambition att alltid<br />

stå bakom dig i ditt viktiga arbete. Läs mer på www.vbg.se<br />

67<br />

Öppettider<br />

måndag-torsdag 07.00-00.30<br />

fredag 07.00-16.00<br />

www.lecablastbilar.se<br />

Växel: 010 - 47 00 800<br />

Member of VBG GROUP<br />

the strong connection


Säkra samspelet med cyklister<br />

Olyckor där tungt fordon svänger höger och kör på en oskyddad trafikant är<br />

inte så vanliga. Men de leder till mycket lidande och svåra utredningar.<br />

För att visa cyklister och andra trafikanter hur man kan göra sig synligare för<br />

lastbilsföraren har vi i samarbete med Trygg-Hansa tryckt upp en dekal. Den<br />

informerar om ”farligt område” vid lastbilen. Dekalen är avsedd att sättas i<br />

ögonhöjd på lastbilens sida till exempel bakom förarhytten.<br />

Dekalen beställs utan kostnad av medlemsföretag från <strong>Sveriges</strong> <strong>Åkeriföretag</strong><br />

Fax: 08-755 60 01 eller e-post: order@akeri.se<br />

68<br />

69


Dyr försäkring?<br />

Kolla med oss nästa gång!<br />

www.dina.se<br />

70<br />

Vi har reservdelar till lastbilar,<br />

släp och trailers<br />

Håkan Öbrink Anders Hansson<br />

Utmarksvägen 6 Värdshusbacken 4<br />

802 91 Gävle 856 50 Sundsvall<br />

Tel: 026-17 17 60 (order) Tel: 060-56 69 00 (order)<br />

Mobil: 070-243 93 23 Mobil: 072-554 34 97<br />

Mail: hakan.obrink@tungadelar.se Mail: anders.hansson@tungadelar.se<br />

71


För vägen framåt<br />

Kom upp till<br />

2% längre<br />

till samma pris<br />

med miles diesel<br />

Nu byter vi namn på vår bensin och diesel till miles.<br />

Under namnet miles fortsätter vi utveckla och leverera<br />

hög kvalitet på våra drivmedel. Ett exempel är miles diesel<br />

där vi sedan tidigare tillsatt ett multifunktionellt additiv.<br />

Det ger en effektivare förbränning och därmed upp till<br />

2% lägre förbrukning.* Är du kund hos oss och tankar<br />

vår diesel regelbundet så drar du redan nu nytta av miles<br />

diesels goda egenskaper. miles diesel ger helt enkelt mer<br />

värde för pengarna. Läs mer på statoil.se/miles<br />

*I tester utförda av tredje part enligt EU körcykelstandard NEDC för mätning av bränsleförbrukning har miles diesel jämförts med referensbränsle av EUstandard<br />

utan tillsatt additiv. Testerna visar att regelbunden användning av miles diesel kan ge en lägre genomsnittlig bränsleförbrukning med upp till 2%,<br />

jämfört med förbrukningen av referensbränsle av EU-standard utan tillsatt additiv på samma körsträcka. Vilken faktisk påverkan på bränsle förbrukningen<br />

som kan uppnås i det enskilda fallet är dock beroende av bland annat fordonets ålder och typ av motor, körstil och körförhållanden. Priset generellt varierar<br />

med världsmarknadsprisets svängningar och olika marknadsfaktorer. Lokala avvikelser från det rekommenderade listpriset kan förekomma.<br />

72<br />

Regional Infradag<br />

på Högbo Bruk<br />

– De politiska initiativen är dåligt<br />

samordnade vilket i sin tur skapar en<br />

osäkerhet som får en negativ inverkan<br />

på investeringsklimatet.<br />

Det konstaterade Per Bondemark, logistikchef<br />

på SSAB, under den regionala Infradag<br />

som arrangerades på Högbo Bruk i<br />

mitten av februari.<br />

Per Bondemark, som även är ordförande<br />

i Näringslivets Transportråd, inledde konferensen<br />

med ett anförande där han konstaterade<br />

att den svenska industrin står sig<br />

stark och att dess transportbehov också är<br />

stabilt på lång sikt. Men också att “svensk<br />

industri tappar kunder på grund av infrastrukturen”.<br />

– Detta beror bland annat på att de samhällsekonomiska<br />

kalkylmodellerna systematiskt<br />

undervärderar godstransporterna.<br />

Tittar vi specifikt på järnvägstransporter<br />

så tar modellerna inte med exempelvis<br />

inställda tåg, försenade returvagnar eller<br />

vagnar som blivit kvar i utlandet.<br />

Per Bondemark förklarade också att<br />

SSAB diskuterat en stor satsning i Sverige,<br />

men att den inte blivit av bland annat på<br />

grund av den bristfälliga infrastrukturen.<br />

– Vi behöver inte gå särskilt<br />

långt för att ta del av “goda exempel”,<br />

fortsatte han. Finland är<br />

klart mera på hugget när det gäller<br />

det här området, där visar man<br />

en större förståelse för industrins<br />

möjligheter.<br />

– Vad det ytterst handlar om för<br />

de styrande är att se det här som<br />

nationalekonomi - det handlar<br />

inte om enskilda företags möjligheter<br />

att tjäna stora pengar.<br />

Infradagen, som hade Infrastrukturens<br />

flaskhalsar och möjligheter som tema,<br />

arrangerades av Mellansvenska Handelskammaren,<br />

Mellan<strong>Sveriges</strong> LogistikNav,<br />

Maskinentreprenörerna samt <strong>Sveriges</strong><br />

<strong>Åkeriföretag</strong> Mitt och Gävleborg.<br />

Ett nav för transporter<br />

Nästa programpunkt var “Borlänge ett nav<br />

för transporter” där näringslivsutvecklare<br />

Kjell Friman bland annat informerade om<br />

pågående och kommande storsatsningar.<br />

Rangerbangården, kombiterminal, underhållsdepå<br />

och ett Truckstop för övernattande<br />

lastbilsförare var några exempel.<br />

Ingemar Frej, Trafikverket redogjorde för<br />

“Trafiksystemets kapacitet och flaskhalsar”.<br />

73<br />

Den regionala Infradagen<br />

på Högbo<br />

Bruk lockade en stor<br />

skara deltagare.<br />

I den avslutande paneldebatten, som leddes av Mats<br />

Otterborn ME Mitt, deltog Anders Franck, Ingemar Frej,<br />

Kjell Friman, Håkan Norén, MaskinEntreprenörerna<br />

samt riksdagsmännen Anders Ahlgren, (C) och Lars<br />

Beckman (M).<br />

Åhörarna fick bland annat veta vilka större<br />

infrastrukturprojekt som är på gång i Region<br />

Mitt.<br />

– Dubbelspår Skutskär-Furuvik, ökad<br />

tågkapacitet mellan Söderhamn och<br />

Kilafors, muddring i Gävle Hamn och<br />

mötesfri väg på E4:an mellan Kongberget<br />

och Gnarp är några exempel, förklarade<br />

Ingemar Frej.<br />

Anders Franck, Mellansvenska Handelskammaren<br />

hade två programpunkter<br />

på agendan denna dag. Dels gav han en<br />

fyllig information om verksamhet och<br />

investeringar i Gävle Hamn, dels om det<br />

regionala kunskaps- och marknadsföringsnätverket<br />

Mellan<strong>Sveriges</strong> LogistikNav.<br />

Infradagen avslutades med en paneldebatt<br />

på temat “Prioriterade infrastruktursatsningar<br />

i regionen”. q


itt broschyrer!<br />

Fahlander<br />

omvald som ordförande<br />

ri.se<br />

01<br />

en nedan:<br />

Ett 30-tal medlemmar, gäster och tjänstemän hade<br />

slutit upp til årsmötet som hölls på Scandic Gävle<br />

Väst.<br />

Mötets ordförande, Johan Lindström, vd på <strong>Sveriges</strong> <strong>Åkeriföretag</strong>,<br />

förde med van hand årsmötesförhandlingarna medan regionchefen<br />

höll ordning i protokollet som sedan ska justeras av Rolf Flodin,<br />

x 504, Bergsjö 182 och Anders 15 Näslund, Danderyd<br />

Hofors.<br />

Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna och<br />

Carina Svensson, Grant Thornton, läste upp valda delar av revisions-<br />

v broschyren berättelsen. Skydda transporten<br />

Balans- och resultaträkningen fastställdes och styrelsen och regionchefen<br />

beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.<br />

Valberedningens ordförande, Karl Ceder, Årsunda föredrog deras<br />

förslag på ny styrelse.<br />

Den nya styrelsen ser ut som följer: Bengt Fahlander, Ljusdal<br />

ordförande, Lars Toresson, Hofors, Anders Andersson, Segersta,<br />

Hans Nilsson, Hudiksvall, Kristina Hedlund, Gävle.<br />

Suppleanter: Christina Eriksson, Gävle och Marika Hansson, Ockelbo.<br />

Valberedningen har följande utseende: Karl Ceder, Årsunda,<br />

sammankallande, Ort: Tommy Aneklev, Gävle, Stig Brändt, Söderhamn,<br />

Kjell Svensson, Sandviken, Anders Löfstrand, Valbo (suppleant).<br />

I och med inträdet i AB Åkerikonsult behövde stadgarna bytas ut<br />

och för andra året i rad beslutades att de nya stadgarna ska gälla.<br />

Efter utdelning av blomstercheckar och blommor avslutades årsmötet<br />

med lunch.<br />

e www.trygghansa.se<br />

Skadeutvecklingen<br />

Rapport från medlemskurs i “Paradiset”<br />

Efter en lång resa med flyg via New York, Houston<br />

och Liberia, sammanlagt 27 timmar, kom vi till slut till<br />

Flamingo Beach hotell i Guanacasta i Costa Rica.<br />

Hotellet var fint och stranden endast cirka 25 m bort.<br />

Från balkongen hördes vågskvalpet!<br />

74<br />

Det här måste vara paradiset! Det är otroligt varmt, +39 grader i<br />

skuggan, man svettas och dricker allt. Kvällarna är lika varma.<br />

Stranden bredvid hotellet är 1,6 kilometer lång med svalkande<br />

vatten. Periodvis går det höga vågor som dränker en totalt och en<br />

och annan kallsup rensar hela systemet. Solskyddsfaktor 50 behövs<br />

eftersom solen är stark - Costa Rica ligger på tionde breddgraden, på<br />

samma nivå som Etiopien i Afrika. Som tur är finns det även en stor<br />

pool inne på området vid hotellet.<br />

Första kvällen åkte vi tillsammans till en restaurang som låg lite<br />

högre upp och hade en härlig utsikt! Vi såg en vacker solnedgång<br />

och åt en jättegod trerätters middag. Väl tillbaka på hotellet såg vi tre<br />

tvättbjörnar! Försökta fånga dessa på bild men de var för snabba.<br />

Morgonen efter började med en promenad på stranden innan frukost.<br />

Sällskap: en massa pelikaner som flög och jagade fisk i vattnet.<br />

Temperaturen var +36 grader i skuggan och klockan var 07.30. Frukosten<br />

bestod av en god omelett, kaffe och the, vatten, vattenmelon,<br />

ananas och yoghurt. Utsikten från frukosten var otrolig, det var<br />

verkligen frukost på stranden.<br />

Krokodilerna klart häftigast<br />

Dag 3 var det uppstigning tidigt: kl. 06.00 för avfärd, på guppiga vägar,<br />

till nationalparken Palo Verde. På vägen dit såg vi vrålapor och<br />

en blå-gul-röd papegoja. Papegojorna lever parvis hela livet, dog den<br />

ena så dog den andra strax efteråt.<br />

Naturen var platt och torr med kor och hästar. Byar med fotbollsplan<br />

– kyrka – skola, alla samlade intill varandra. Vi åkte flodbåt på<br />

Tempisquefloden och en duktig guide visade oss krokodiler, leguaner,<br />

diverse vackra fåglar, ödlor som kallades Jesus Christ och sprang<br />

på vattnet. Krokodilerna var klart häftigast. På eftermiddagen besökte<br />

vi ett kafferosteri, där man jobbar ekologiskt och med Fair Trade.<br />

Rosteriet drivs som ett kooperativ. Vi bjöds vi på en guidad tur runt<br />

rosteriet samt fick se dans av ungdomar. Det var kanon.<br />

Efter ivrigt kursande kunde man koppla av med att se solnedgången<br />

på stranden på kvällen. Solnedgången är hastig. Vi kom ned<br />

efter 17.00 och vid 17.30 är solen på väg ned och kl. 18.00 är den helt<br />

nere och då blir det becksvart. Vissa dagar hade stranden invaderats<br />

av säkert 500 pelikaner och ett enormt svart fiskstim i havet. Pelikanerna<br />

dök hela tiden och fångade fisk. En imponerande syn!<br />

Har tänkt att jag även framåt skall skriva hur skadesituationen i länet utvecklas. I numret som kom ut till jul<br />

så såg det ut att ha stabiliserats. Nivån låg då på 120, dvs 120 kr i utbetald skadersättning på varje inbetald 1<br />

00-lapp när det gäller alla fordonsklasser. Tung lastbil ligger kvar på snittet 120/100 medan de tunga släpen<br />

blivit något bättre, 142/100 mot 150/100 i dec.<br />

Tittar man på totalen på alla fordonsklasser så ligger just nu den på ganska precis 100 så den trenden hoppas<br />

vi håller i sig. Vi har ju haft en förhålladevis besvärlig vinter så resultatet kommer säkert att gå åt än mer rätt<br />

håll till kommande nummer. Jag vet att ni gör allt för att minimera era skador men är olyckan framme så…..<br />

Kenneth Eriksson Maritha Peterson<br />

075-243 23 61 075-243 31 79<br />

070-168 25 02<br />

Så var det dags för tvådagarsturen till Arenal-området med en av<br />

de sex aktiva vulkanerna i Costa Rica. Från det torra Guanacasta till<br />

ett grönt område med vackra blommor. Uppe i bergen passerade vi<br />

300 vindkraftverk.<br />

Där blåste det och var kallt. Vi hade en engelsktalande guide som<br />

var väl påläst. Costa Rica ”Det rika landet” har tre huvudnäringar:<br />

turism, frukt (bananer och ananas) samt kaffe.<br />

Vi besökte ett häftigt vattenfall med en fallhöjd på 72 meter. Där<br />

badade vi efter att ha gått de 480 trappstegen, cirka 600 meter, ned<br />

till sjön. Det var en väg genom regnskog med mycket gröna växter,<br />

myror och en svart orm.<br />

Besök i regnskogen Monte Verde<br />

Därefter så åkte vi och badade i varma källor, det var jätteskönt att få<br />

bada i olika vattentemperaturer. Sedan åkte vi till vårt hotell i staden<br />

La Fortuna.<br />

Dagen efter så var det tidig uppgång igen. Vi åt en frukost på ett<br />

café i byn. Vi fick se skolbarnen, i sina skoluniformer, gå till skolan.<br />

Därefter åkte vi till regnskogen Monte Verde.<br />

Vägarna är smala, krokiga och skumpiga. Landskapet är fantastiskt<br />

med höga berg och djupa dalar! Vulkanen Arenal kunde ses klart<br />

75<br />

och tydligt och det var en imponerande syn.<br />

Regnskogen hade åtta hängbroar, den högsta låg 34 meter över<br />

dalgången. Den anlades på 1500-talet av Quakers som ville ha en<br />

fridfull och vacker skog till sina barn – ”Barnens skog”.<br />

Vi var även på ett fjärilshus och fick se massor av vackra fjärilar. Vi<br />

var på ett matningsställe för kolibris. Det var häftigt att få se de olika<br />

typerna av kolibris som kom för att äta.<br />

Vi besökte även ett insektsrum där de visade vilka typer av insekter<br />

som finns i Costa Rica. De var uppstoppade som tur var. Därefter<br />

styrde vi kosan hem till Guanacasta, en resa på lika ”goda” vägar och<br />

som tog ungefär 4 timmar.<br />

Tillbaka till Flamingo Beach igen. På kvällen så upplevde vi hur<br />

amerikanerna firar Mardi Gras med fullt ös av rock n´ roll-musik.<br />

Det var en skön upplevelse.<br />

Efter en hemresa som tog 22 timmar landade vi trötta och frusna<br />

på Arlanda för vidare färd hemåt i buss.<br />

I Sverige fanns en hel del snö och det var några grader kallt. En jättekontrast<br />

till vad vi hade upplevt i Costa Rica.<br />

Det var en underbar resa, med trevligt sällskap, som kommer att<br />

finnas kvar länge i våra minnen!<br />

LARS-AXEL GUSTAVSSON


Ståupp-komikern<br />

David Batra skämtade<br />

bland annat om<br />

sitt liv som förälder.<br />

Foto: Anders<br />

Siljevall.<br />

ritt broschyrer!<br />

ri.se<br />

01<br />

en nedan:<br />

Ett 50-tal<br />

medlemmar<br />

mässkryssade<br />

x 504, 182 15 Danderyd<br />

v broschyren Skydda transporten<br />

Ett 50-tal medlemmar slöt upp på<br />

Viking Lines Cinderella för årets<br />

mässkryssning.<br />

Mässan på evenemangsdäck hade av olika<br />

omständigheter flyttats upp till konferensavdelningen<br />

och många tyckte att det var<br />

ett trevligare ställe att vara på.<br />

David Batra inledde på Fun Club med att<br />

skoja bland annat om sitt liv som förälder<br />

och Statoil.<br />

Middagen var utsökt och efteråt var det<br />

Ort:<br />

dags för mingel, dans och andra nöjen.<br />

Efter frukost på söndagen öppnade mässsan<br />

där både nytt, stort och smått visades<br />

upp.<br />

Efter en trevlig helg i åkaranda styrde vi<br />

hemåt mot Gävleborg.<br />

www.trygghansa.se<br />

YT-råd<br />

För er som var med på årsmötet så berättade jag lite om yrkestrafikrådet.<br />

En grupp bestående av åkerirepresentanter från Gävleborg-Dalarna och Västmanland samt<br />

av resp. åkerföreningschef och Trygg-Hansa från dessa län.<br />

Detta råd tar upp funderingar kring er verksamhet, kan vara syn på verkstäder,<br />

försäkringar mm som vi gemensamt kanske kan påverka.<br />

Ser väldigt gärna att ni kommer in med förslag på saker att diskutera till undertecknad.<br />

Nästa möte är 22-23 maj i Gävletrakten.<br />

Kenneth Eriksson Maritha Peterson<br />

075-243 23 61 075-243 31 79<br />

070-168 25 02<br />

76<br />

Foto: Anders Siljevall.<br />

15 maj Stora Åkeridagen, Stockholm<br />

18-19<br />

maj Trucks in Dalarna,<br />

Rommetravet Borlänge<br />

28 maj Stoneridge färdskrivare<br />

+ Optac3, Gävle<br />

KALENDARIUM <strong>2013</strong><br />

29 maj Stoneridge färdskrivare<br />

+ Optac3, Bollnäs<br />

1 juni YKB delkurs 4, Gävle<br />

12 juni Dieselstöldsseminarium, Falun<br />

16-17<br />

aug Mittia Skogstransportmässa,<br />

Ljusdal<br />

EFTERLYSNING<br />

Dagens citat<br />

Välj ett jobb du älskar och du kommer<br />

aldrig att behöva arbeta en dag i hela ditt<br />

liv.<br />

Konfucius<br />

Vill du påverka eller säga vad du tycker?<br />

Vad är viktigt för ditt företag?<br />

Vill du engagera dig i åkeriföreningen?<br />

Eller känner du någon som skulle vilja?<br />

Vi behöver DIG!<br />

Nya krafter behövs till arbetet inom åkeriföreningen.<br />

Intresserad av att delta?<br />

Kontakta valberedningens ordförande Kalle Ceder<br />

på telefon 070-381 62 11 eller mejla hbakeri@telia.com<br />

så berättar han mera.<br />

77<br />

VI GRATULERAR!<br />

50 år<br />

25 maj Kjell Bohjort, Bollnäs<br />

25 maj Mikael Källström, Bergby<br />

17 juni Anders Pettersson, Örbyhus<br />

60 år<br />

2 maj Hans Eriksson, Ljusdal<br />

7 maj Håkan Persson, Ockelbo<br />

25 maj Stig Svensson, Arbrå<br />

25 juni Göran Svahn, Hudiksvall<br />

25 juni Lars Jonsson, Färila<br />

28 juni Göran Olsson, Korskrogen<br />

75 år<br />

1 maj Kurt Pousette, Gävle


78<br />

INBJUDAN TILL<br />

UTBILDNINGSRESA – Mallorca<br />

Ledarskap och Ekonomi<br />

24/9 – 1/10 <strong>2013</strong><br />

Välkomna till en utbildningsresa där vi kommer att fokusera på det egna<br />

ledarskapet samt ekonomin i företaget.<br />

Pris resan: 8.895 kr/person (del i dubbelrum inkl frukost, mat på planet, transfer och<br />

avbeställningsskydd)<br />

Tilläggsval: Enkelrumstillägg 1.015 kr/person<br />

Reseförsäkring 367 kr/person<br />

Kurskostnad: c:a 7.000 kr exkl moms per person<br />

Researrangör: Ving (vi flyger från Borlänge)<br />

Hotell: JS Alcudia-mar, Playa de Muro<br />

Länktips: www.ving.se/spanien/alcudia/js-alcudi-mar<br />

Anmälan: Sista anmälningsdag 16/5 <strong>2013</strong><br />

Anmälan görs till Britta Eriksson, SÅ Mitt<br />

på 023-454 90<br />

Vi har ett begränsat antal platser vilket innebär att först till kvarn gäller.<br />

Anmälan är bindande!<br />

Erbjudande till samtliga medlemmar i GÅAB<br />

Vi har förnyat avtalet med GÅAB och kan nu erbjuda nedanstående förmånliga<br />

rabatter. EuroShell-kortet är Europas ledande drivmedelskort. Det kan användas på<br />

alla Shell-stationer och för alla typer av tjänster, från betalning av vägavgifter till<br />

momsåterhämtning i utlandet så att du kan hålla ditt företag rullande. Samtidigt<br />

erbjuder vi dig ett säkert betalningssystem.<br />

Rabatter mot listpris<br />

Truckdieselstationer 1,25 kr/liter (1 SEK ex moms)<br />

Diesel övriga stationer 0,95 kr/liter (0,76 SEK ex moms)<br />

Bensin 45 öre/liter (0,36 SEK ex moms)<br />

Förteckning över truckdieselstationer finns på GÅABs kontor. Exempel på<br />

truckdieselstation är Hagsta, Ljusdal och Delsbo.<br />

EuroShellkortet går även att använda på St1 stationer, vid tankning på dessa stationer<br />

utgår faktiskt pumppris utan rabatt.<br />

Aktuellt listpris finner ni på vår hemsida www.shell.se, under Drivmedelspriser, ”dieselpris tung<br />

trafik”<br />

För beställning av kort kontakta Anita Hånell på GÅAB, telefon 026-18 82 96.<br />

79


80<br />

B<br />

VÄLKOMMEN TILL VÅR NYA BUTIK<br />

Vi erbjuder ett brett sortiment av tillbehör, verktyg och reservdelar<br />

NU ÄVEN<br />

Övriga leverantörer:<br />

Din lokala SlangSnabb i Hofors<br />

Faluvägen 71, Hofors Tel: 0290-296 00 Öppetider: 7-16

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!