29.08.2013 Views

Vård för alla åldrar - Landstinget i Östergötland

Vård för alla åldrar - Landstinget i Östergötland

Vård för alla åldrar - Landstinget i Östergötland

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Ett magasin från <strong>Landstinget</strong> i <strong>Östergötland</strong> Nummer 1 2011<br />

www.lio.se<br />

<strong>Vård</strong> <strong>för</strong> <strong>alla</strong> <strong>åldrar</strong><br />

+ TEMA: PATIENTSÄKERHET<br />

Vad händer om det blir fel?<br />

+ NYA 1177.SE<br />

Råd på webben<br />

+ YRKESPORTRÄTTET<br />

Karin Berg hjälper barn som har ont


Redaktören<br />

På den avdelning där vi jobbar<br />

tränar fler och fler personer.<br />

De tränar styrka och kondition på olika sätt.<br />

Det finns många olika aktiviteter som är<br />

bra <strong>för</strong> hälsan.<br />

Alla vi människor kan hitta<br />

en aktivitet som passar just oss.<br />

Det ska vara roligt att röra på sig.<br />

Det är lättare att träna ofta om<br />

det är roligt.<br />

Ett enkelt sätt att röra på sig är<br />

att promenera.<br />

Vi vill gärna att ni tipsar oss om<br />

promenadslingor som finns i <strong>Östergötland</strong>.<br />

Vi kommer att skriva om tipsen på<br />

Hälsoteckens webbplats.<br />

Du kan tipsa oss genom att<br />

skicka e-post till halsotecken@lio.se.<br />

Maria Carlqvist och Bodil Knuthammar,<br />

vikarierande redaktörer<br />

Maria Carlqvist<br />

vikarierande redaktör<br />

maria.carlqvist@lio.se<br />

2 HÄLSOTECKEN NR 1 2011<br />

Innehåll<br />

Bodil Knuthammar<br />

vikarierande redaktör<br />

bodil.knuthammar@lio.se<br />

Råd om vård på webben 3<br />

Notiser 4–6<br />

Universitetssjukhuset byggs om 7<br />

Fler barn föds 8<br />

Hälsocoacherna svarar på frågor 9<br />

Notiser 10<br />

Hälsotecken på webben 11<br />

Säkerhet <strong>för</strong> patienter 12–14<br />

På <strong>Vård</strong>centralen Hageby 15–17<br />

Forskning om reumatism 18<br />

Laboratorier <strong>för</strong> forskning 19<br />

Mottagning <strong>för</strong> personer med sår 20<br />

Korsordet 21<br />

Råd från topp till tå 22–23<br />

Vad gör jag om jag känner mig stressad 24<br />

Hallå där Anita Jernberger 25–26<br />

Mediciner i min journal 27<br />

Karin Berg, sjuksköterska 28


Råd om vård och hälsa på webben<br />

På webbplatsen 1177.se får du<br />

information om hälsa och sjukvård.<br />

På webbplatsen finns<br />

flera tusen artiklar om<br />

hälsa och sjukvård.<br />

Du kan skriva frågor på webbplatsen.<br />

Sjuksköterskor och läkare svarar på<br />

dina frågor.<br />

Du måste inte tala om vem du är när<br />

du frågar.<br />

På webbplatsen 1177.se finns också<br />

olika temasidor.<br />

På temasidorna kan du bland annat läsa om<br />

cancer.<br />

Du kan få råd om vård när<br />

du ska resa.<br />

Gravida kvinnor kan läsa om<br />

hur fostret utvecklas.<br />

På webbplatsen finns det<br />

särskild information <strong>för</strong><br />

<strong>Landstinget</strong> i <strong>Östergötland</strong>.<br />

Den informationen hittar du på<br />

1177.se/Ostergotland.<br />

Där finns det nyheter om<br />

hälso- och sjukvården i <strong>Östergötland</strong><br />

varje vecka.<br />

På webbplatsen 1177.se ska du också kunna<br />

kontakta vården.<br />

Då måste du ha ett konto <strong>för</strong><br />

e-tjänsten som heter Mina vårdkontakter.<br />

Med Mina vårdkontakter kan du<br />

beställa tid på en vårdcentral eller<br />

<strong>för</strong>nya ett recept.<br />

Henric Wilander är<br />

närsjukvårdsdirektör i <strong>Landstinget</strong><br />

i <strong>Östergötland</strong>.<br />

Han tycker att det är viktigt att<br />

landstinget informerar på webben.<br />

Hälften av <strong>alla</strong> personer i Sverige söker<br />

information på webben.<br />

Då måste också landstinget informera där,<br />

säger Henric.<br />

Du kan få råd om hälsa och vård på<br />

webbplatsen 1177.se.<br />

HÄLSOTECKEN NR 1 2011<br />

3


Ny mottagning <strong>för</strong> barn och <strong>för</strong>äldrar<br />

En ny mottagning har öppnat i Linköping.<br />

Mottagningen är <strong>för</strong> familjer som<br />

har barn som är mellan sex och tolv år.<br />

Barnen får hjälp om de inte mår<br />

psykiskt bra.<br />

Familjerna kan prata om<br />

ängslan, oro och kriser hos barnet när<br />

de kommer till mottagningen.<br />

Mona Ahlberg är<br />

chef på mottagningen.<br />

Hon berättar att barn ofta har svårt att<br />

<strong>för</strong>klara när de inte mår psykiskt bra.<br />

Barnen kan få ont i magen eller i huvudet när<br />

de inte mår psykiskt bra, säger Mona Ahlberg.<br />

Familjerna ska få en tid på<br />

mottagningen inom en vecka.<br />

<strong>Landstinget</strong> i <strong>Östergötland</strong> och<br />

Linköpings kommun driver mottagningen tillsammans.<br />

Familjer i Linköping, Kisa och Åtvidaberg får<br />

komma till mottagningen.<br />

Nya Vretagymnasiet har invigts<br />

Det nya Vretagymnasiet har invigts.<br />

Gymnasiet ligger i Ljungsbro.<br />

Eskil Erlandsson invigde gymnasiet.<br />

Eskil Erlandsson är landsbygdsminister.<br />

Ett nytt skolhus har byggts.<br />

Ett boende <strong>för</strong> elever och ett stall har<br />

också byggts.<br />

<strong>Landstinget</strong> i <strong>Östergötland</strong> är<br />

ansvarig <strong>för</strong> gymnasiet.<br />

4 HÄLSOTECKEN NR 1 2011<br />

Webb om hälsa<br />

På landstingets webbplats finns<br />

nu den nya hälsowebben.<br />

Du hittar hälsowebben på<br />

adressen www.lio.se/halsowebben.<br />

Hälsowebben ska hjälpa oss <strong>alla</strong> att<br />

<strong>för</strong>stå vår hälsa.<br />

På hälsowebben finns tips och länkar.<br />

Det finns också olika tester som<br />

du kan göra.<br />

På hälsowebben kan du få<br />

tips om att gå ned i vikt eller<br />

om att sluta röka.<br />

På hälsowebben kan du få<br />

veta mer om hur det sätt som<br />

du lever på påverkar din hälsa.<br />

Du kan också få veta att<br />

din hälsa inte bara handlar om<br />

det sätt som du lever på.<br />

Om du inte mår psykiskt bra<br />

påverkar det hur du mår fysiskt.<br />

Om du till exempel motionerar och<br />

äter bra är det inte säkert att<br />

du mår bra i <strong>alla</strong> fall.<br />

Det kan vara <strong>för</strong> att du stressar eller<br />

<strong>för</strong> att du inte träffar andra människor.


Landstingskatalogen kommer i juni<br />

Landstingskatalogen kommer i juni.<br />

I katalogen finns bland annat<br />

patientinformation, öppettider, och<br />

kontaktinformation till<br />

landstingets verksamheter.<br />

Katalogen skickas hem till dig.<br />

Clowner på sjukhusen<br />

Barn som vårdas på sjukhusen i <strong>Östergötland</strong><br />

kommer även i fortsättningen att få besök av<br />

clowner.<br />

Det har landstinget bestämt.<br />

Clownerna träffar barnen<br />

så att barnen inte ska tycka att<br />

det är så obehagligt med<br />

vissa saker som de måste vara<br />

med om på sjukhusen.<br />

HÄLSOTECKEN NR 1 2011<br />

5


Bra betyg av patienter<br />

Patienter på vårdcentralerna har<br />

fått svara på frågor om<br />

vad de tycker om vården.<br />

Patienterna tycker att vården är bra.<br />

Patienterna är mest nöjda med<br />

hur de blir bemötta på vårdcentralerna.<br />

De litar också på personalen och på<br />

den vård som de får.<br />

Patienterna är inte så nöjda med<br />

den information som de får.<br />

De känner sig inte heller delaktiga.<br />

Patienterna är mest nöjda med<br />

vårdcentralerna i Vadstena, Åby<br />

och Johannelund.<br />

Lagning av hjälpmedel på helgen<br />

Vissa personer måste använda<br />

hjälpmedel <strong>för</strong> att klara sig.<br />

Ett hjälpmedel kan till exempel vara<br />

en rullstol.<br />

Personerna får låna hjälpmedlet av landstinget.<br />

Ibland behöver hjälpmedlen lagas.<br />

Nu kan ett hjälpmedel även lagas<br />

på helgerna.<br />

På helgerna görs bara lagningar<br />

mellan klockan åtta och klockan tre.<br />

Du ska ringa om ditt hjälpmedel<br />

behöver lagas.<br />

Du ringer på telefonnummer 013-27 78 00.<br />

6 HÄLSOTECKEN NR 1 2011<br />

Vrinnevisjukhuset får akutläkare<br />

Verksamheten vid Vrinnevisjukhuset<br />

i Norrköping ska utvecklas.<br />

Akutkliniken ska få egna läkare.<br />

Läkarna ska vara<br />

experter på akutsjukvård.<br />

Marie Morell är politiker i landstinget.<br />

Hon är moderat.<br />

Målet är att patienterna ska<br />

tas omhand bättre, säger Marie Morell.<br />

Personalens arbetsmiljö ska<br />

också bli bättre.<br />

Hjärtsjukvården vid Vrinnevisjukhuset ska<br />

också utvecklas.<br />

Hjärtkliniken ska få flera läkare.


Universitetssjukhuset byggs om<br />

Universitetssjukhuset i Linköping ska<br />

byggas om.<br />

Byggarbetet kommer att ta flera år.<br />

Sjukhuset byggs om <strong>för</strong> att<br />

öka säkerheten <strong>för</strong> patienterna.<br />

Den görs också <strong>för</strong> att<br />

personalen ska få<br />

en bättre arbetsmiljö.<br />

Flera nya hus kommer att<br />

byggas vid sjukhuset.<br />

Det blir bland annat en ny akutmottagning<br />

med ambulansintag.<br />

Det kommer att byggas en ny ingång vid<br />

sjukhusets norra del.<br />

Alla rum kommer att bli enkelrum.<br />

Det ska bara vara en patient i<br />

varje rum.<br />

Det är <strong>för</strong> att minska risken <strong>för</strong><br />

infektioner.<br />

Det är också <strong>för</strong> att det ska bli<br />

lättare att arbeta och vårda patienten.<br />

När sjukhuset byggs om kan det bli rörigt <strong>för</strong><br />

<strong>alla</strong> människor som är där.<br />

<strong>Landstinget</strong> arbetar med att<br />

göra de problemen så små som möjligt.<br />

HÄLSOTECKEN NR 1 2011<br />

7


Fler barn föds i <strong>Östergötland</strong><br />

Det föds fler barn i <strong>Östergötland</strong>.<br />

Det föddes mer än 5000 barn <strong>för</strong>ra året<br />

i <strong>Östergötland</strong>.<br />

Det är 20 år sedan som<br />

det föddes lika många barn.<br />

Ett barn kan födas på två olika sätt.<br />

Barnet kan födas genom<br />

en naturlig <strong>för</strong>lossning eller genom att<br />

ett snitt skärs i mammans mage.<br />

Fler och fler barn i <strong>Östergötland</strong> föds<br />

genom en naturlig <strong>för</strong>lossning.<br />

<strong>Landstinget</strong> tycker att det är bra.<br />

En naturlig <strong>för</strong>lossning är<br />

mer säker <strong>för</strong> mamman och barnet.<br />

Marie Blomberg är överläkare vid<br />

Barn- och kvinnocentrum i <strong>Landstinget</strong><br />

i <strong>Östergötland</strong>.<br />

Vi vill ge en säker <strong>för</strong>lossningsvård så att<br />

kvinnorna känner sig så trygga att<br />

de vill föda genom en naturlig <strong>för</strong>lossning,<br />

säger Marie.<br />

Kvinnor som är rädda <strong>för</strong> <strong>för</strong>lossningen kan få<br />

hjälp hos Mödravårdscentralen.<br />

<strong>Landstinget</strong> i <strong>Östergötland</strong> hjälper<br />

de som ska bli <strong>för</strong>äldrar på olika sätt.<br />

Föräldrarna kan lyssna på <strong>för</strong>eläsningar<br />

och fråga sådant de undrar på<br />

Universitetssjukhuset i Linköping.<br />

8 HÄLSOTECKEN NR 1 2011<br />

Det finns olika <strong>för</strong>äldrautbildningar på<br />

Vrinnevisjukhuset i Norrköping.<br />

Där finns det också särskilda utbildningar <strong>för</strong><br />

par som väntar tvillingar och <strong>för</strong><br />

kvinnor som pratar arabiska.


Hälsocoacherna svarar på frågor<br />

Hélène Ottosson och Margareta Smedberg<br />

är hälsocoacher.<br />

Här svarar de på frågor<br />

om hälsa och livsstil.<br />

Fråga 1<br />

Jag är yr ibland och undrar om<br />

det beror på mitt blodtryck.<br />

Hur vet man om man har<br />

högt eller lågt blodtryck?<br />

Svar på fråga 1<br />

Blodtrycket stiger ofta då man blir äldre.<br />

Du kan kontrollera ditt blodtryck hos<br />

din distriktssköterska.<br />

Man kan bli yr och få huvudvärk av<br />

både högt och lågt blodtryck.<br />

Du kan få hjälp av vården med<br />

ditt blodtryck.<br />

Det är bra <strong>för</strong> blodtrycket att<br />

du rör på dig varje dag.<br />

Det är också bra om du inte väger<br />

<strong>för</strong> mycket.<br />

Fråga 2<br />

Vad är glutenintolerans och hur<br />

vet jag om jag har det?<br />

Svar på fråga 2<br />

När man har glutenintolerans tål man<br />

inte gluten.<br />

Gluten finns i vete, råg och korn.<br />

Det kan vara svårt att upptäcka att<br />

en person inte tål gluten.<br />

Det är vanligt att en person som<br />

inte tål gluten blir trött och får<br />

diarré, gaser i magen och olika problem i<br />

magen och tarmen.<br />

Personen kan också gå ned i vikt,<br />

få utslag på huden och blåsor i munnen.<br />

Om du tror att du inte tål gluten ska<br />

du ringa till din vårdcentral.<br />

Fråga 3<br />

Jag är mamma till två barn.<br />

Barnen vill bara äta frukost om<br />

de får äta söta flingor.<br />

Är det bättre att jag ger barnen söta flingor än<br />

att de inte äter alls?<br />

Svar på fråga 3<br />

Du ska inte köpa söta flingor.<br />

Barnen kommer att börja<br />

äta annan mat till frukost om<br />

det inte finns söta flingor hemma.<br />

Till frukost är det bra att äta gröt och<br />

bröd med leverpastej, ägg, ost eller skinka på.<br />

Det är också bra att<br />

äta frukt, bär och grönsaker.<br />

Du får gärna skicka frågor till hälsocoacherna<br />

Skicka ett brev till: Hälsocoacherna, <strong>Landstinget</strong><br />

i <strong>Östergötland</strong>, 581 91 Linköping. Skicka<br />

e-post till:halsotecken@lio.se.<br />

Skicka frågan via landstingets webbplats<br />

www.lio.se.<br />

HÄLSOTECKEN NR 1 2011<br />

9


Färre kvinnor behöver ta om cellprov<br />

Kvinnor får med jämna mellanrum ta<br />

ett cellprov i underlivet.<br />

<strong>Landstinget</strong> gör det <strong>för</strong> att<br />

se om det finns några cell<strong>för</strong>ändringar.<br />

Cell<strong>för</strong>ändringar kan vara början till cancer.<br />

Det är där<strong>för</strong> viktigt att<br />

cell<strong>för</strong>ändringar upptäcks tidigt.<br />

Ibland har det varit svårt att<br />

bedöma de prover som har<br />

tagits på kvinnorna.<br />

Kvinnorna har då fått ta om provet.<br />

Nu behöver de inte längre göra det så ofta.<br />

Det beror på att en ny metod används.<br />

Provet tas på en borste.<br />

Borsten läggs i en burk med<br />

en särskild vätska.<br />

Burken skickas till laboratoriet på<br />

patologiska kliniken vid<br />

Universitetssjukhuset i Linköping.<br />

Kiss renas från läkemedelsrester<br />

<strong>Landstinget</strong> i <strong>Östergötland</strong> gör<br />

en undersökning.<br />

Undersökningen handlar om att<br />

prova hur man bäst kan rena<br />

kiss från rester av läkemedel.<br />

När människor äter mediciner kommer<br />

en del av läkemedel ut i kisset.<br />

Kiss kan användas som gödsel.<br />

Det går inte om det finns<br />

läkemedel i kisset.<br />

Det är där<strong>för</strong> som<br />

landstinget gör undersökningen.<br />

10 HÄLSOTECKEN NR 1 2011<br />

Forskning vid ny äldremottagning<br />

En äldremottagning har invigts vid<br />

Vrinnevisjukhuset i Norrköping.<br />

Mottagningen ska drivas som<br />

ett forskningsprojekt.<br />

Äldre personer med flera sjukdomar får<br />

hjälp på mottagningen.<br />

450 patienter ska vara med i projektet.<br />

Hälften av patienterna ska få<br />

vanlig sjukvård.<br />

Den andra hälften av patienterna<br />

ska få en annan vård.<br />

Den vården ska vara speciellt anpassad<br />

enligt en metod <strong>för</strong> äldre med flera sjukdomar.<br />

Patienterna i de olika grupperna ska jäm<strong>för</strong>as.<br />

<strong>Landstinget</strong> vill se vad det blir<br />

<strong>för</strong> skillnad om de får olika vård.


Hälsotecken på webben<br />

Hälsotecken finns också på<br />

landstingets webbplats www.lio.se.<br />

Här får du några exempel på<br />

vad som finns på<br />

Hälsoteckens webbplats.<br />

Lättläst tidning<br />

Nu finns hela Hälsotecken på<br />

lättläst svenska.<br />

Den lättlästa tidningen finns bara<br />

på landstingets webbplats.<br />

Vi skickar gärna den lättlästa tidningen till dig<br />

men då måste du beställa den.<br />

Du beställer tidningen genom att ringa 010-<br />

103 71 21<br />

eller skicka e-post till halsotecken@lio.se.<br />

Lösa korsord<br />

Det finns alltid ett korsord<br />

i Hälsotecken.<br />

Nu kan du också lösa korsordet<br />

på webben.<br />

Fråga hälsocoacher<br />

Margareta Smedberg och Hèléne Ottosson<br />

är hälsocoacher.<br />

De svarar på frågor om<br />

hälsa och livsstil<br />

i Hälsotecken.<br />

Du får gärna skicka frågor till hälsocoacherna.<br />

Skicka frågan via webbplatsen.<br />

HÄLSOTECKEN NR 1 2011<br />

11


TEMA PATIENTSÄKERHET<br />

Inga patienter ska bli skadade i vården.<br />

Den nya patientsäkerhetslagen kom 1 januari<br />

i år och ska se till att vården gör färre fel.<br />

Det blir också lättare <strong>för</strong> patienter<br />

att göra anmälningar.<br />

För att din vård ska bli mer säker<br />

kan du tänka på att våga fråga mer<br />

och även berätta mer om dig själv<br />

när du träffar en läkare.<br />

Nu vet ortopeden<br />

vilka patienter som kan f<strong>alla</strong><br />

Många äldre personer har lätt att f<strong>alla</strong>.<br />

De kan ha nedsatt syn,<br />

eller lågt blodtryck.<br />

När de kommer till sjukhus<br />

och får starka mediciner<br />

faller de ännu lättare.<br />

En 88-årig man föll från en sjukhussäng<br />

och fick en hjärnblödning.<br />

Efter det började personalen<br />

att arbeta med säkerhetsarbete<br />

på ortopediska kliniken<br />

vid Vrinnevisjukhuset.<br />

Kliniken anmälde sig själv också,<br />

enligt lex Maria.<br />

Eftersom fallolyckor är vanliga<br />

på ortopediska kliniker,<br />

bestämde de sig <strong>för</strong><br />

att ta reda på var<strong>för</strong> det händer.<br />

12 HÄLSOTECKEN NR 1 2011<br />

Vi har frågor som vi ställer till patienten<br />

eller familjen när patienten kommer till oss.<br />

Svaren hjälper oss att <strong>för</strong>stå<br />

vem som kan f<strong>alla</strong>,<br />

säger Gordana Kamceva,<br />

sjuksköterska och analysledare.<br />

Sedan kan vi till exempel sänka sängen<br />

så nära golvet som möjligt<br />

eller låta patienten ligga nära dörren<br />

så personalen lättare kan se patienten, säger<br />

hon.<br />

Så här säger Marie Morell<br />

från moderaterna:<br />

Det är mycket viktigt<br />

att vi arbetar <strong>för</strong> att stoppa patientskador.<br />

Fram<strong>för</strong> allt ska vi se till<br />

att skadorna inte uppstår igen<br />

hos någon annan patient.<br />

En person som har blivit skadad<br />

ska bli väl omhändertagen.<br />

Det är viktigt att både patienter, deras familjer<br />

och personal anmäler skador<br />

så att vi kan göra vården bättre.<br />

Vi ska inte straffa personal i vården<br />

utan hitta det som är fel i sättet att arbeta på.<br />

<strong>Östergötland</strong> är mycket bra på<br />

att arbeta med patientsäkerhet,<br />

men självklart kan vi bli bättre.<br />

Du kan läsa mer om patientsäkerhet på<br />

nästa sida i tidningen.


Lättare att anmäla vården<br />

Den nya patientsäkerhetslagen<br />

gör det enklare <strong>för</strong> patienter<br />

att anmäla fel i vården.<br />

Tidigare anmälde man alltid en person.<br />

I den nya patientsäkerhetslagen<br />

anmäler man händelsen.<br />

Det blir säkrare <strong>för</strong> patienterna<br />

när vi nu kan undersöka hela händelsen.<br />

Ofta beror inte ett fel på bara en person<br />

utan på att något i sättet att arbeta<br />

behöver <strong>för</strong>ändras, säger AnnSofie Sommer.<br />

Oftast är det personal i vården<br />

som anmäler sig själv,<br />

<strong>för</strong> att få veta vad som har hänt.<br />

När patienter anmäler<br />

klagar de oftast på att personal i vården<br />

inte har lyssnat på dem,<br />

säger AnnSofie Sommer.<br />

Så anmäler du fel i vården<br />

Den nya patientsäkerhetslagen<br />

gör det lättare <strong>för</strong> patienter<br />

att anmäla fel i vården.<br />

Du ska <strong>för</strong>st tala med kliniken.<br />

Ring landstingets växel på telefonnummer 010-<br />

103 00 00.<br />

Där kan du också få tala med chefläkaren.<br />

Du kan också skriva<br />

på landstingets webbplats www.lio.se<br />

under Frågor och synpunkter/Synpunkter och<br />

klagomål.<br />

Du kan också anmäla till Socialstyrelsen,<br />

enheten <strong>för</strong> enskildas klagomål.<br />

Patientnämnden tar också emot klagomål<br />

på vården, på telefonnummer 010-103 71 62<br />

AnnSofie Sommer.<br />

Du kan läsa mer om patientsäkerhet på<br />

nästa sida i tidningen.<br />

HÄLSOTECKEN NR 1 2011<br />

13


Våga fråga din läkare<br />

När du träffar din läkare<br />

är det viktigt att du vågar fråga<br />

när du inte <strong>för</strong>står.<br />

Fundera också innan besöket<br />

vad du vill veta mer om.<br />

Du kan skriva ned dina frågor på en lapp<br />

och ta med.<br />

Du kan också fundera på<br />

vilka behandlingar<br />

som du har fått tidigare,<br />

och om du har fått biverkningar<br />

av någon medicin.<br />

Ibland kan det vara bra<br />

att ha med någon<br />

som du känner och litar på<br />

när du ska träffa läkare.<br />

Det är särskilt viktigt om du är orolig.<br />

Glöm inte att fråga om det här:<br />

Glöm inte att fråga<br />

hur vården ska fortsätta hemma.<br />

Fråga hur du ska ta din medicin<br />

och vem du kan ringa till.<br />

Ta reda på vad din medicin heter,<br />

hur länge du ska ta den,<br />

och hur den fungerar.<br />

Fråga om medicinen kan ge biverkningar<br />

och om något som du gör i ditt liv<br />

kan <strong>för</strong>ändra hur medicinen verkar.<br />

14 HÄLSOTECKEN NR 1 2011<br />

Berätta till exempel <strong>för</strong> din läkare<br />

om du röker, dricker mycket alkohol<br />

eller tar andra mediciner.<br />

Det är också bra om du berättar om<br />

du har allergi eller äter speciell mat.


<strong>Vård</strong>en på <strong>Vård</strong>centralen Hageby<br />

<strong>Vård</strong>centralen Hageby finns i Norrköping.<br />

Det är en av de<br />

största vårdcentralerna i <strong>Östergötland</strong>.<br />

Där finns många olika sorters<br />

hälso- och sjukvård.<br />

60 personer jobbar på<br />

<strong>Vård</strong>centralen Hageby.<br />

<strong>Vård</strong>centralen har 17 500 patienter.<br />

Åsa Maxeby är vårdenhetschef vid<br />

<strong>Vård</strong>centralen Hageby.<br />

Patienterna behöver många olika sorters vård.<br />

Där<strong>för</strong> har vi flera specialistmottagningar,<br />

säger Åsa Maxeby.<br />

Patienter kan till exempel få<br />

hjälp med olika allergier på en mottagning.<br />

Patienterna kan också få hjälp med<br />

att sluta röka.<br />

Det finns också en mottagning där personalen<br />

kan prata flera olika språk.<br />

En <strong>för</strong>middag på <strong>Vård</strong>centralen Hageby<br />

Hälsoteckens skribenter har varit på<br />

<strong>Vård</strong>centralen Hageby under en <strong>för</strong>middag.<br />

Här berättar de vad som hände på<br />

vårdcentralen då.<br />

Klockan 9:<br />

Bengt Hellman är distriktsläkare.<br />

Han tar bort tre födelsemärken på<br />

en patient.<br />

Klockan 9.15:<br />

Många patienter ringer till vårdcentralen.<br />

Helena Hjertqvist är sjuksköterska.<br />

Hon hjälper en man så att han får<br />

en tid hos en läkare samma dag.<br />

Klockan 9.20:<br />

Natalia Nyrén är specialistläkare.<br />

Hon träffar patienten Hananfoud Hanna.<br />

Han blev påkörd <strong>för</strong> flera år sedan.<br />

Han blev skadad och fick ont i nacken.<br />

Han har fått medicin och sjukgymnastik.<br />

Det har inte hjälpt honom.<br />

Han har fortfarande ont i nacken och<br />

mår sämre.<br />

Natalia Nyrén tycker att<br />

Hananfoud Hanna ska röntgas igen.<br />

Hananfoud Hanna träffar<br />

läkaren Natalia Nyrén.<br />

Du kan läsa mer om <strong>Vård</strong>centralen Hageby<br />

på nästa sida i tidningen.<br />

HÄLSOTECKEN NR 1 2011<br />

15


Klockan 9.40:<br />

Annika Andersson och Marie Jarlberger är<br />

läkarsekreterare.<br />

De sorterar post och remisser som<br />

har kommit till vårdcentralen.<br />

Klockan 10:<br />

Det är en träff i familjecentralen.<br />

personal från barnavårdscentralen,<br />

kommunens <strong>för</strong>skola och socialkontoret är<br />

med. Barn och <strong>för</strong>äldrar sjunger och spelar<br />

instrument.<br />

Klockan 10.05:<br />

Många patienter väntar hos<br />

mottagningen hos Rehab Öst.<br />

Patienterna behöver inte boka<br />

en tid <strong>för</strong> att komma dit.<br />

På mottagningen kan patienter som<br />

har svårt att röra sig få hjälp.<br />

Klockan 10.15:<br />

Malin Hortlund är kurator.<br />

Hon ska prata med en patient.<br />

Nu planerar hon samtalet som<br />

hon ska ha med patienten.<br />

Samtalet är en behandling.<br />

Patienter som är deprimerade kan<br />

till exempel få hjälp av Malin.<br />

Klockan 10.20:<br />

Mirjana Lauseger är distriktsläkare.<br />

Hon går och hämtar en pojke som<br />

ska till den flyktingmedicinska mottagningen.<br />

Pojken har kommit ensam som<br />

flykting från Afghanistan till Sverige.<br />

Nu ska han på en hälsoundersökning.<br />

16 HÄLSOTECKEN NR 1 2011<br />

Klockan 10.35:<br />

Susanne Bergius är barnsjuksköterska.<br />

Hon träffar en pojke som heter Benjamin.<br />

Han är åtta månader.<br />

Susanne ska väga och mäta Benjamin.<br />

Benjamin har kommit till barnavårdscentralen<br />

med sina <strong>för</strong>äldrar.<br />

Du kan läsa mer om <strong>Vård</strong>centralen Hageby<br />

på nästa sida i tidningen.


Klockan 10.55:<br />

Kasema Plecic jobbar<br />

på distriktssköterskemottagningen.<br />

Hon träffar en kvinna som har<br />

hudbesvär och ont i ena handen.<br />

Klockan 11:<br />

Gun Kåkneryd jobbar på<br />

astma- och allergimottagningen.<br />

Hon träffar en patient som har<br />

sjukdomen KOL.<br />

KOL är en sjukdom som gör att man får<br />

problem med lungor och luftvägar.<br />

Gun ska bland annat hjälpa patienten med<br />

att sluta röka.<br />

Klockan 11.05:<br />

Många patienter kommer till<br />

laboratoriet <strong>för</strong> att ta prover.<br />

Klockan 11.15:<br />

Erik Johansson är psykolog.<br />

Han ska träffa en patient.<br />

Erik hjälper till exempel patienter<br />

som har drabbats av stress och oro.<br />

Klockan 11.30:<br />

Hélène Ottosson är hälsosamordnare.<br />

Hon bokar i en träff med läkare.<br />

Hon och läkarna ska prata om<br />

patienter som är sjukskrivna under en lång tid.<br />

Klockan 11.35:<br />

En patient kommer till diabetesmottagningen.<br />

Patienten får hjälp med hur han ska<br />

använda sin nya injektionspenna.<br />

Klockan 11.45:<br />

Rosita Persic jobbar på fotvårdsmottagningen.<br />

Hon hjälper en patient som har diabetes.<br />

Patienten har ont i sina fötter.<br />

Rosita hjälper patienten med fötterna.<br />

Rosita Persic arbetar på<br />

fotvårdsmottagningen.<br />

Här hjälper hon patienten Lars Andersson.<br />

HÄLSOTECKEN NR 1 2011<br />

17


Forskning om ledgångsreumatism<br />

Många människor har<br />

sjukdomen reumatism.<br />

Personer som har sjukdomen reumatism kan<br />

till exempel få ont i leder, muskler och skelett.<br />

Personer som har reumatism får<br />

ofta svårt att röra sig.<br />

Det finns ungefär 100 olika sorter<br />

av reumatism.<br />

Ledgångsreumatism är en av<br />

de vanligaste sorterna av reumatism.<br />

Det är mest kvinnor som<br />

har ledgångsreumatism.<br />

Forskare vid Universitetssjukhuset i Linköping<br />

vill veta mer om ledgångsreumatism.<br />

Forskarna vill veta mer <strong>för</strong> att<br />

personer med ledgångsreumatism ska<br />

få bättre vård.<br />

Forskarna följer 850 patienter som<br />

har ledgångsreumatism.<br />

Forskarna har upptäckt att<br />

det är viktigt att sjukvården så fort som möjligt<br />

upptäcker att en person<br />

har ledgångsreumatism.<br />

Om sjukdomen upptäcks tidigt kan<br />

personen få bättre vård snabbare.<br />

Personer med ledgångsreumatism som får<br />

vård snabbare mår inte lika dåligt<br />

av sjukdomen.<br />

Forskarna fortsätter nu att<br />

ta reda på mer om ledgångsreumatism.<br />

18 HÄLSOTECKEN NR 1 2011<br />

Thomas Skogh är överläkare och professor vid<br />

Universitetssjukhuset i Linköping.<br />

Vi vill forska mer så att personer som har<br />

ledgångsreumatism ska kunna<br />

leva som vanlig och känna sig friska,<br />

säger Thomas Skogh.<br />

Thomas Skogh forskar om<br />

ledgångsreumatism.


Laboratorier <strong>för</strong> forskning<br />

Universitetssjukhuset i Linköping har<br />

tre nya laboratorier.<br />

Laboratorierna ska användas till<br />

medicinsk forskning.<br />

Forskningen handlar bland annat<br />

om hornhinnor.<br />

Hornhinnan finns i ögat.<br />

Hornhinnan skyddar ögat.<br />

Personer som har skadat hornhinnan<br />

kan få en ny konstgjord hornhinna.<br />

Forskningen har gjort att<br />

forskarna vet hur man gör<br />

en konstgjord hornhinna.<br />

De konstgjorda hornhinnorna görs i<br />

de nya laboratorierna.<br />

Forskningen gör att fler patienter kan få<br />

en ny konstgjord hornhinna.<br />

Per Fagerholm är professor och överläkare på<br />

ögonkliniken vid Universitetssjukhuset<br />

i Linköping.<br />

De nya laboratorierna gör att vi kommer att<br />

ha fler konstgjorda hornhinnor,<br />

säger Per Fagerholm.<br />

Nästan hälften av de personer som<br />

behöver en ny hornhinna kan<br />

använda det material som forskarna har tagit<br />

fram. Laboratorierna ska användas till<br />

flera sorters forskning i framtiden.<br />

Tre nya laboratorier finns på<br />

Universitetssjukhuset i Linköping.<br />

HÄLSOTECKEN NR 1 2011<br />

19


Mottagning <strong>för</strong> personer med sår<br />

Vissa personer har sår på kroppen.<br />

Såren kan ta lång tid att läka.<br />

Personer med sår kan få hjälp på<br />

en sårvårdsmottagning.<br />

Det finns en sårvårdsmottagning på<br />

<strong>Vård</strong>centralen Vadstena.<br />

På sårvårdsmottagningen läker sår snabbare.<br />

Många personer <strong>för</strong>söker själva att<br />

få såren att läka.<br />

Det är svårt att få såren att läka.<br />

När en person själv byter ett bandage är<br />

det lätt att få bakterier i såret.<br />

På sårvårdsmottagningen får<br />

personer med sår hjälp med<br />

att lägga om såren.<br />

Såren duschas också.<br />

Det finns flera sårvårdsmottagningar i<br />

<strong>Landstinget</strong> i <strong>Östergötland</strong>.<br />

Du kan söka vård på din vårdcentral om<br />

du har ett sår.<br />

Läkaren på vårdcentralen kan<br />

skriva en remiss så att du får<br />

komma till en sårvårdsmottagning.<br />

Mer information om sårvård<br />

Håll ett sår rent med tvål och vatten.<br />

Lägg helst inte om såret varje dag.<br />

När såret läggs om ofta är<br />

det lätt att få bakterier i det.<br />

Du ska ringa till din vårdcentral om<br />

ditt sår vätskar, gör ont eller blir större.<br />

20 HÄLSOTECKEN NR 1 2011


KORSORDET #1 2011<br />

HAR<br />

IDOL<br />

YTA<br />

GALT<br />

KÖR<br />

08:OR<br />

MAG-<br />

PLÅGA<br />

SLUTA<br />

VATTEN-<br />

DRAGEN<br />

SKRIVS<br />

ETT HÄR<br />

Skicka in din lösning tillsammans med ditt namn och din adress senast<br />

15 juni 2011 till: Hälsotecken, <strong>Landstinget</strong> i <strong>Östergötland</strong>, 581 91 Linköping.<br />

Namn:<br />

Adress:<br />

Postadress:<br />

REM<br />

LAPPAD<br />

RUNDA<br />

SÄNKER<br />

PRISET<br />

DE STÅR<br />

UT<br />

DEN<br />

MULLRAR<br />

URSÄKTAR SIG<br />

KVINNA NÄR<br />

HON GÅR TILL<br />

AVSER<br />

STRÖM-<br />

STYRKA<br />

GREPP<br />

LIGGER<br />

BERGEN I<br />

LÄR<br />

LÅNG<br />

FÄ SOM<br />

GUD<br />

KAN MAN<br />

EGET<br />

BISTÅR<br />

MODELL<br />

HASSE I<br />

RUTAN<br />

NYTTIG<br />

RÖRELSE<br />

Du kan också lösa korsordet på landstingets webbplats www.lio.se.<br />

SVIT<br />

KNÄ<br />

LÄR LAT<br />

BAGARE<br />

BRÖD-<br />

BULLEN<br />

BIT<br />

ETT GOTT<br />

SÅDANT<br />

ÄR BRA!<br />

HÄNDA<br />

VÄDRAT<br />

TRÄD<br />

SOM<br />

FISKAR<br />

KAN<br />

VÄRMA<br />

SYD-<br />

AFRIKA<br />

ALSING<br />

ÄR KUF<br />

KAN<br />

FÖLA<br />

LJUS<br />

RN I<br />

KEMIN<br />

OM-<br />

RÅDEN<br />

SOBO<br />

FINARE<br />

ÄN<br />

MAMMA<br />

GAMLA<br />

LEDARE<br />

ÖKAR<br />

FARTEN<br />

SONDEN<br />

MARK-<br />

HYRA<br />

LUSÄGG<br />

BILDAR<br />

BERG<br />

KAN<br />

ÖGON<br />

SIG<br />

VÅRDAT<br />

SIGNA-<br />

LERA<br />

LYDIG<br />

BOCK?<br />

LIVS-<br />

KRAFTIGT<br />

RETAR<br />

NÄSA<br />

SKRIVER<br />

LÄKARE<br />

ENG-<br />

BERG<br />

RUSAR<br />

DE SYNS<br />

I ALMA-<br />

NACKA<br />

REGI-<br />

POLLAK<br />

BETA<br />

BLIR 79-<br />

ÅRING<br />

HYLLAR<br />

ANGER<br />

TIDEN<br />

REST<br />

NOBBA<br />

FÅNGAS<br />

DJUR I<br />

FRÄT-<br />

SKADA<br />

GÖR<br />

BAD<br />

BESKED<br />

ÄR<br />

KRAFT-<br />

FULLT<br />

HÄLSO-<br />

SAMT<br />

20<br />

SLÅR<br />

SMÅ<br />

KNAPP<br />

ATT<br />

SPELA<br />

IN MED<br />

GRANN<br />

PIPPI<br />

VRÅLA<br />

ALTAR-<br />

PLATS<br />

KVICK<br />

PUTT<br />

ORKA<br />

DRICKS<br />

TA<br />

EXTRA-<br />

ORDI-<br />

NARIE<br />

KORA<br />

AVSLAG<br />

TILL VAR-<br />

DAGS<br />

GRATTIS VINNARNA I KORSORDET #2 2010<br />

SEOUL-<br />

BO<br />

HÅLLER<br />

LÅDA<br />

SYNDIG<br />

KÄRL<br />

1:A PRIS – STÅLTERMOS Gun Karlsson, Finspång<br />

2:A PRIS – BADLAKAN Sol-Britt Magnusson, Linköping<br />

3 – 4:E PRIS – RYGGSÄCK<br />

Svea Qwarfordt, Finspång, Pierre Bågenklint, Linghem<br />

5:E – 8:E PRIS – PARAPLY<br />

Rolf T. Bohman, Norrköping, Bo Petersson, Kolmården<br />

Kerstin Römert, Norrköping, Ingvar Johansson, Ljusfallshammar<br />

HÄLSOTECKEN NR 1 2011<br />

TALL-<br />

FÅGEL<br />

ÅSTAD-<br />

KOMMER<br />

OFLAX<br />

FINNS<br />

© Bulls<br />

21


Råd från topp till tå<br />

Här får du råd om vad du själv kan göra<br />

<strong>för</strong> att <strong>för</strong>ebygga, lindra och bota<br />

lättare besvär.<br />

Allergi mot pollen<br />

Många människor tål inte pollen.<br />

De har pollenallergi.<br />

Pollen finns i luften.<br />

Det är ofta mycket pollen<br />

när det är varmt ute<br />

och när det blåser.<br />

Det är vanligt att bli snorig, täppt i näsan<br />

eller nysa när man har pollenallergi.<br />

Ögonen blir ofta röda<br />

och rinner och kliar.<br />

Man kan också bli trött<br />

och få hosta.<br />

Råd om du har pollenallergi<br />

*Stäng fönstren på dagen<br />

när det är mycket pollen i luften.<br />

*Byt kläder när du<br />

har varit utomhus.<br />

* Stäng av friskluftintaget<br />

i bilen.<br />

Du kan köpa mediciner<br />

mot pollenallergi på apoteket.<br />

Det finns tabletter, ögondroppar och nässpray.<br />

Sök vård hos vårdcentralen<br />

om medicinen inte hjälper.<br />

22<br />

HÄLSOTECKEN NR 1 2011<br />

Du ska också söka vård<br />

om du har svårt att andas.<br />

Om du enbart har problem<br />

i ett öga eller i ena näsborren<br />

ska du också söka vård.<br />

Ta det lugnt med träning när du är <strong>för</strong>kyld<br />

Det är viktigt att du tar det lugnt med<br />

träning när du är <strong>för</strong>kyld.<br />

Om du tränar <strong>för</strong> hårt när du är <strong>för</strong>kyld kan<br />

du bli väldigt sjuk.<br />

Du kan få en hjärtmuskelinflammation.<br />

En hjärtmuskelinflammation kan<br />

vara farlig och det kan ta<br />

lång tid att bli frisk igen.<br />

Du ska aldrig träna om<br />

du har feber, är magsjuk eller har<br />

ont i halsen.<br />

Om du är <strong>för</strong>kyld ska du<br />

vänta i tre dagar <strong>för</strong> att se<br />

hur sjuk du blir.<br />

Om du bara är snorig efter tre dagar kan du<br />

börja träna litegrann.<br />

Du ska inte träna så hårt så att<br />

du blir väldigt andfådd.<br />

Du kan läsa fler råd på nästa sida i<br />

tidningen.


Stress<br />

Många människor blir stressade ibland.<br />

Det är inte bra att vara<br />

stressad ofta och länge.<br />

Om du är stressad ofta och länge är<br />

det viktigt att du<br />

tar det mer lugnt och vilar.<br />

Många människor sover dåligt när<br />

de är stressade.<br />

Det är också vanligt att få<br />

ont i huvudet eller ont i magen.<br />

Du kan göra flera saker själv <strong>för</strong> att<br />

inte bli stressad.<br />

Då är det viktigt att du <strong>för</strong>st tar reda på<br />

vad det är som stressar dig.<br />

Det är viktigt att du inte gör<br />

<strong>för</strong> många olika saker.<br />

Din tid räcker inte till att<br />

göra <strong>för</strong> många olika saker.<br />

Du blir inte lika lätt stressad om<br />

du motionerar, sover ordentligt och<br />

äter bra mat.<br />

Du ska söka vård om du ofta är stressad och<br />

sover dåligt, har ångest eller<br />

har hjärtklappning.<br />

HÄLSOTECKEN NR 1 2011<br />

23


Här berättar några personer om<br />

Vad de gör om de känner sig stressade.<br />

Helena Andersson svarar<br />

Jag stannar upp,<br />

andas djupt och räknar till<br />

tio.<br />

24 HÄLSOTECKEN NR 1 2011<br />

Lenny Engberg svarar<br />

När det blir <strong>för</strong> mycket<br />

saker på en gång <strong>för</strong>söker<br />

jag att<br />

tänka igenom vad det är<br />

jag ska göra.<br />

Jag känner mig lugnare<br />

när jag vet<br />

vad som ska göras.<br />

Inger Söderholtz svarar<br />

Jag andas djupt och<br />

<strong>för</strong>söker att slappna av.<br />

Madeleine Gillheimer svarar<br />

För att kunna koppla bort<br />

stressen tror<br />

jag det är viktigt att ha ett<br />

fritidsintresse.<br />

Jag kopplar av genom att<br />

rida och ta hand om min<br />

häst.


Hallå där Anita Jernberger<br />

Anita Jernberger är<br />

politiker i landstinget.<br />

Hon är folkpartist.<br />

Anita tycker att det är viktigt att<br />

landstinget jobbar <strong>för</strong> att<br />

människor inte ska bli sjuka.<br />

<strong>Landstinget</strong> ska göra<br />

människors hälsa bättre.<br />

Här svarar Anita på frågor<br />

om landstingets arbete <strong>för</strong> att<br />

främja hälsan.<br />

Fråga 1<br />

Var<strong>för</strong> arbetar landstinget allt mer med att<br />

främja hälsan?<br />

Svar på fråga 1<br />

Vi vet att <strong>alla</strong> sjukdomar påverkas av<br />

hur en människa lever.<br />

En människa som inte tänker på sin hälsa kan<br />

lättare bli sjuk.<br />

En människa som inte tänker på sin hälsa kan<br />

få svårare att leva med en sjukdom.<br />

<strong>Landstinget</strong> vill att människor ska ha<br />

en så bra livskvalitet som möjligt.<br />

Människor har inte lika bra hälsa<br />

i hela <strong>Östergötland</strong>.<br />

Vi måste bry oss om hälsan hos<br />

<strong>alla</strong> människor i <strong>Östergötland</strong>.<br />

Fråga 2<br />

Vilket ansvar har landstinget <strong>för</strong> att<br />

främja hälsan?<br />

Svar på fråga 2<br />

<strong>Landstinget</strong> har ett väldigt stort ansvar.<br />

Det finns väldigt mycket kunskap<br />

inom vården.<br />

<strong>Landstinget</strong> ska jobba <strong>för</strong> att<br />

patienter och medarbetare ska<br />

tänka mer på att främja hälsan.<br />

<strong>Vård</strong>en ska inte bara<br />

bota och lindra sjukdomar.<br />

<strong>Vård</strong>en ska också jobba <strong>för</strong> att<br />

människor inte ska bli sjuka.<br />

Fråga 3<br />

Vad kan landstinget göra <strong>för</strong> att<br />

främja hälsan?<br />

Svar på fråga 3<br />

<strong>Landstinget</strong> kan skapa sjukhus som<br />

främjar hälsan.<br />

<strong>Landstinget</strong> ska ge en bra vård men också<br />

ge annat som kan främja hälsan.<br />

Det kan vara att ge människor möjlighet att<br />

röra på sig.<br />

Det kan också vara att ge patienterna<br />

mat som smakar bra och främjar hälsan.<br />

Du kan läsa mer om Anita Jernberger på<br />

nästa sida i tidningen.<br />

HÄLSOTECKEN NR 1 2011<br />

25


Fråga 4<br />

Hur kan vården hjälpa människor att ändra<br />

det sätt som de lever på så att<br />

deras hälsa ska bli bättre?<br />

Svar på fråga 4<br />

Det allra viktigaste är att<br />

vi bemöter människor på ett bra sätt.<br />

Anita Jernberger är<br />

politiker i landstinget.<br />

26 HÄLSOTECKEN NR 1 2011


Ta reda på vilka mediciner som finns i din<br />

journal<br />

För <strong>alla</strong> patienter som får vård<br />

skriver landstinget en journal.<br />

I journalen står det bland annat<br />

vilka mediciner du äter.<br />

Det är viktigt <strong>för</strong> läkaren att<br />

veta vilka mediciner du äter.<br />

Läkaren behöver veta det när<br />

annan medicin ska skrivas ut till dig eller<br />

när du ska få vård.<br />

Det är <strong>för</strong> att du inte kan<br />

äta vissa mediciner samtidigt.<br />

Du kan också behöva en särskild<br />

behandling om du äter en särskild medicin.<br />

I journalen kan det ibland finnas mediciner som<br />

du inte längre äter.<br />

Du kan fråga din läkare om<br />

vilka mediciner som finns i din journal.<br />

Du kan få en lista på<br />

den medicin som finns i din journal.<br />

Ring eller fråga på<br />

vårdcentralen eller på kliniken så får du listan.<br />

Du kan också få<br />

en lista från apoteket.<br />

Jens Aagaard är läkare på<br />

<strong>Vård</strong>centralen Mantorp.<br />

Han tycker att det är bra om patienten<br />

tar med listan på medicin till läkarbesöket.<br />

Då kan läkaren och patienten ändra<br />

sådant som inte stämmer i journalen,<br />

säger Jens.<br />

HÄLSOTECKEN NR 1 2011<br />

27


Yrkesporträttet<br />

Hon hjälper barn som har ont<br />

Karin Berg jobbar vid<br />

Universitetssjukhuset i Linköping.<br />

Hon är sjuksköterska.<br />

Karin jobbar med<br />

barn som har ont.<br />

Karin jobbar tillsammans med<br />

några andra sjuksköterskor och läkare.<br />

De här sjuksköterskorna och läkarna kan<br />

extra mycket om<br />

barn som har ont.<br />

Barn får ibland ont av<br />

vården de måste få när<br />

de är sjuka.<br />

Barnen är ibland rädda <strong>för</strong><br />

vården de måste få.<br />

Barnen får då hjälp av<br />

Karin och de personer som hon<br />

jobbar ihop med.<br />

Barnen får hjälp på<br />

olika sätt.<br />

Barnen får medicin mot<br />

det som gör ont.<br />

Barnen får hjälp med att<br />

träna på att slappna av.<br />

Barnen får också leka.<br />

Det är <strong>för</strong> att barnen inte ska bli så oroliga.<br />

Karin lyssnar på barnen.<br />

Hon tycker att det är viktigt<br />

att barnen litar på henne.<br />

Karin och de hon och jobbar ihop med<br />

28<br />

HÄLSOTECKEN NR1 2011<br />

hjälper också barnens <strong>för</strong>äldrar.<br />

Föräldrarna får hjälp <strong>för</strong> att<br />

kunna stötta sina barn som har ont.<br />

Karin tycker om att<br />

jobba med barnen.<br />

Det är fantastiskt att få<br />

barnens <strong>för</strong>troende,<br />

säger hon.<br />

När Karin inte jobbar är<br />

hon ofta utomhus och<br />

gör saker.<br />

Hon tycker om att<br />

åka långfärdsskridskor och slalom.<br />

Hon tycker också om att<br />

vandra, segla och paddla kanot.<br />

Karin Berg är sjuksköterska.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!