Villkor karriärcoachning - Jusek

jusek.se

Villkor karriärcoachning - Jusek

Villkor karriärcoaching Jusek Som klient till en karriärcoach från CoachHuset accepterar du följande förutsättningar. 1 Omfattning Du kommer att ha tre coachingtillfällen med din coach att använda inom 3 månader. Varje coachingtillfälle pågår upp 45-50 minuter. Coachingen genomförs vid personliga möten eller över telefon. Räkna även med att lägga tid på de övningar och uppgifter som du och din coach kommer överens om att du ska genomföra mellan era träffar. 2 Ditt ansvar Du ansvarar själv för dina resultat samt för eventuella konsekvenser till följd av de val och beslut som coachingen kan leda till. Du kommer till mötet eller ringer coachen på utsatt tid. Om du kommer till mötet eller ringer mer än 10 minuter för sent har du förbrukat tillfället. Ombokning av en tid ska ske minst 24 timmar i förväg. Om du får minsta tveksamhet till coachingen eller till din coach ansvarar du för att kontakta CoachHuset och påtala detta. Du har möjlighet att byta coach eller avbryta om det inte känns bra. Coacherna är inte utbildade att ta hand om terapeutiska frågor. Efter dina tre tillfällen kommer vi att be dig om en utvärdering som vi förväntar oss att du tar dig tid att fylla i. 3 Sekretess Coachen åtar sig att inte till utomstående, utan föregående skriftligt medgivande från dig, avslöja någon form av information som coachen erhållit genom ert samarbete. Sekretessen gäller dock inte när skyldighet föreligger enligt lag att lämna ut information. Inte heller omfattar sekretessen sådan information som anses vara allmänt känd. Detta sekretessåtagande gäller utan begränsning i tiden och gäller således även efter det att ni avslutat ert coachingsamarbete. © CoachHuset i Skandinavien AB +46 8 333 131 www.coachhuset.com Version 3.0


4 Arvoden Villkor karriärcoaching för Juseks medlemmar Du erbjuds tre tillfällen coaching. Ni kommer att hinna en hel del, men om du ändå skulle vilja fortsätta eller kanske komma tillbaka senare, gäller följande arvoden. Dessa gäller även om du byter coach. Period Omfattning Arvode Omgång 1 3 samtal inom max 3 månader 1 000 kr inkl MOMS *) Omgång 2 3 samtal inom max 3 månader 3 800 kr inkl MOMS **) Därefter CoachHusets ordinarie arvoden för Corporate coaching. Se www.coachhuset.com. Tillval På Rätt Jobb Webbverktyg i 9 steg, licens gäller i 6 månader *) Rabatterat och subventionerat av Jusek. **) Rabatterat arvode. 5 Övrigt 200 kr inkl MOMS *) På www.coachuset.com och i PDF-dokumentet Karriärcoaching hos CoachHuset på Juseks hemsida kan du läsa mer om coaching, hur det går till och vad du kan förvänta dig. Lycka till! Hälsningar Carina Kindkvist Vxl 08-33 31 31 Dir 08-52 22 31 31 carina@coachhuset.com © CoachHuset i Skandinavien AB +46 8 333 131 www.coachhuset.com Version 3.0 Sida 2/2

More magazines by this user
Similar magazines