Bruksanvisning - Arctic Spas

arcticspas.com

Bruksanvisning - Arctic Spas

Programmering

• Filtreringscykler

• Ekonomiläge

• Påminnelser

• Varningars

Inställning av filtreringscykelns

frekvens

Här ser vi antalet filtreringscykler

som systemet kommer att verkställa

varje dag.

• Använd (+) eller (-) knappen för att

välja frekvens.

• Välj ENTER (retur) på

skärmmenyn för att spara ändringar

och gå tillbaka till huvudmenyn för

spa alternativ.

Inställning av ekonomiläget

• Välj ECONOMY

Programmering av spasystemet

För att programmera filtreringscykeln

måste du föra in följande

parametrar:Starttid, tidslängd

och frekvens. Under loppet av en

filtreringscykel körs pumparna i

en minut för att skölja rent rören

varefter pump 1 körs i antalet

programmerade timmar.

• Tryck på MODE knappen

(lägesknappen)

• Välj OPTIONS menyn

(alternativmenyn)

• Välj spa undermenyn

• Välj FILTER alternativet

nställning av starttid för Onzen cykler

Displayen kommer att visa tidigare

inställd starttimme.

• Använd (+) eller (-) knappen för att

ställa in timme.

• Använd höger knapp för att välja

minuter.

• Använd (+) eller (-) knappen för att

ändra minuter.

• Välj nästa pil i bildmenyn för att

gå till nästa parameter: Onzen

cykelns längd.

Inställning av ekonomistatus

• Använd (+) knappen för att

aktivera ekonomiläget, displayen

kommer att visa (ON) (På).

• Använd (-) knappen för att stänga

av ekonomiläget, displayen

kommer att visa (ON) (Av).

Inställning av filtreringcyklernas

starttid.

Displayen kommer att via den sist

inställda starttiden.

• Använd (+) eller (-) knappen för

att välja timinställning.

• Använd RIGHT knappen

(högerknappen) för att ställa in

minuterna.

• Använd (+) eller (-) knappen för

att ändra minuterna.

• Välj NEXT pilen (nästa-pilen)

på skärmmenyn för att gå vidare

till nästa parameter.

Inställning av cykellängd

Här ställer vi in värden för längden på

Onzen cykeln i timmar och minuter.

• Använd (+) eller (-) knappen för att

ställa in timme.

• Använd höger knapp för att ställa in

minuter.

• Använd (+) eller (-) knappen för att

ändra minuter.

• Välj nästa pil i bildmenyn för att

spara ändringar och gå till nästa

parameter: Onzen cykelfrekvens.

Starttidsinställning för

ekonomiläget.

• Välj NEXT pilen (nästapilen)

på skärmmenyn för att

spara ändringar och gå vidare till

ekonomicykelns timstart.

• Använd (+) eller (-) knappen för

att välja timinställning.

• Använd LEFT knappen

(vänsterknappen) för att gå till

minutalternativet.

• Använd (+)eller (-) knappen för

minutinställning.

• Välj NEXT pilen (nästa-pilen)

på skärmmenyn för att gå vidare

till nästa parameter: stoppa

ekonomiläget.

15

Filtreringscykelns tidslängd

Här för vi in värden för filtreringens

tidslängd, i timmar och minuter.

• Använd (+) eller (-) knappen för

att välja timinställning.

• Använd RIGHT knappen

(högerknappen) för att ställa in

minuterna

• Använd (+) eller (-) knappen för

att ändra minuterna.

• Välj NEXT pilen (nästapilen)

på skärmmenyn för att gå

vidare till nästa parameter:

Filtreringscykelfrekvens

Inställning av Onzen cykelfrekvens

Här ställer vi in antalet Onzen cykler

som systemet skall utföra per dag.

• Använd (+) or (-) knappen för att

ställa in frekvens.

• Välj Enter i bildmenyn för att

spara ändringar och gå tillbaka till

huvudmenyn med spa alternativ.

Inställning av ekonomilägets

avstängningstid.

• Använd (+) eller (-) knappen för

timinställning.

• Använd LEFT knappen

(vänsterknappen) för att komma till

minutvalet.

• Använd (+)eller (-) knappen för

minutinställning.

• Välj ENTER (retur) på

skärmmenyn för att spara ändringar

och gå tillbaka till huvudmenyn för

spa-alternativ.

More magazines by this user
Similar magazines