Trovärdigt nr 4/2012 - Svenska kyrkan i Växjö

svenskakyrkanivaxjo.se

Trovärdigt nr 4/2012 - Svenska kyrkan i Växjö

Dalbo

Fredag 23/3

14.00 Gudstjänst

Ulrika Zwaard

S:t Sigfrids Kapell

Vardagar

08.15 Morgonbön

Torsdag 8/3

19.00 Mässa

Magnus P Wåhlin

Torsdag 15/3

19.00 Mässa

Carina Samuelsson

Torsdag 22/3

19.00 Mässa

Magnus P Wåhlin

Öjaby, Bergunda,

Öj-Ormesberga,

Öja, Aneboda-Asa_

Berg församlingar

Öjaby kyrka

Söndag 11/3

11.00 Söndagsmässa

Musiker från kulturskolan,

Richard Grügiel

Onsdag 14/3

08.00 Veckomässa

Ida Gunnarsson Blom

Söndag 18/3

09.30 Gudstjänst med

Små och Stora

Barnkören, Mellankören och

Ungdomskören,

Richard Grügiel

Onsdag 21/3

08.00 Veckomässa

Annika Stacke

Torsdag 22/3

18.00

Passionsgudstjänst

Richard Grügiel

Öjaby

församlingshem

Torsdag 15/3

12.00

Torsdagsgemenskap

Vi inleder med kort program

12.15-13.00 serveras soppa o

bröd, kaffe med kaka 40 kr

Bergunda kyrka

Söndag 11/3

17.00

Söndagsgudstjänst

Harald Gustafsson

Söndag 18/3

17.00 Temamässa

”Vi reser ett tecken”

Bergundakören, Tina Löfbom,

blockflöjter. Ida Gunnarsson

Blom

Öja

församlingshem

Söndag 11/3

10.00

Söndagsgudstjänst

Harald Gustafsson

Söndag 18/3

10.00 Temamässa

”Vi reser ett tecken”

Öjakören, Tina Löfbom,

blockflöjter. Ida Gunnarsson

Blom. Sopplunch 40:-

Brödauktion. Anmälan till

lunchen senast 15/3 på

tel 070-546 76 43 eller

margareta.i.ericsson@

svenskakyrkan.se

18.00 Temagudstjänst

med konfirmanderna

Bertil Lindberg

Solgården

Torsdag 15/3

14.30 Mässa på

Solgården

Ekebo. Ida Gunnarsson Blom

Måndag 19/3

14.00 Tradition och liv

Bertil Lindberg

Ör kyrka

Söndag 11/3

09.30 Söndagsmässa

Richard Grügiel

Ormesberga kyrka

Söndag 18/3

11.00 Söndagsgudstjänst

Richard Grügiel

Sockenstugan

Ormesberga

Onsdag 21/3

19.00 Församlingsafton

Olle Larsson, författare,

krönikör och lektor på

Katedralskolan talar om

”Reformationen, svenskarna

och det svenska kynnet…”

Kaffeservering. Välkomna.

Se annons

Lammhult kyrka

Söndag 11/3

10.00 Söndagsmässa

Annika Stacke

Asa kyrka

Söndag 11/3

12.00 Högmässa

Annika Stacke

Lammengatan

Torsdag 8/3

14.30 Gudstjänst

Annika Stacke och koralkören

Torsdag 22/3

14.30 Gudstjänst

koralkören. Richard Grügiel

Svenska kyrkans internationella arbete

Svenska kyrkans internationella arbete är det som

tidigare gick under beteckningen Lutherhjälpen

och Svenska kyrkans Mission. Det innefattar allt

från utbildning av präster, kamp för mänskliga

rättigheter och insatser mot fördomar om hiv och

aids till landsbygdsutveckling, ekonomisk rättvisa

och katastrofarbete.

Svenska kyrkan är också medlem i ACT, en

världsvid organisation för kyrkor. ACT bildades

i januari 2010 och är med över 100 kyrkor

och arbete i 125 länder, en av världens största

biståndsallianser. Syftet är att tillsamamns arbeta

med katastrof-, utvecklings- och påverkansarbete

och därigenom få större kraft.

Öjabys församlingar 0470- 70 49 40 Mer info: www.svenskakyrkanivaxjo.se/

More magazines by this user
Similar magazines