Klicka här för att hämta pdf-filen - Föräldrakraft

foraldrakraft.se

Klicka här för att hämta pdf-filen - Föräldrakraft

i en annan del

av almedalen

Med pla ts för alla

78 heta tips

för Almedalen 2012

Blir det några

jobb? sid 34–35

Föräldrakraftdagen

sid 18–19

Din guide till Almedalen 2012

FORALDRAKRAFT.SE/TOPICS/ALMEDALEN 1


Tillsammans med dig

och de runtomkring dig

skapar vi ...

- Ditt boende

- Din fritid

- Din skola

- Ditt arbete

Solhaga

helsida

- Ditt stöd

- Din utredning

- Din assistans

... utifrån dina styrkor,

intressen och drömmar.

Ett gott liv - hela livet

Solhagagruppen erbjuder

ett gott liv - hela livet för dig

med funktionsnedsättning.

www.solhagagruppen.se

2 FÖRÄLDRAKRAFT – I EN ANNAN DEL AV ALMEDALEN 2012


TRE AV FYRA BARN

ÖVERLEVER CANCER

BESÖK OSS I ALMEDALEN 2-7 juLI 2012

Varje år drabbas omkring 300 barn i Sverige av cancer. Ingen kan säkert säga varför vissa barn drabbas och

andra inte. Nu behöver vi din hjälp, tillsammans kan vi bekämpa barncancer! Kom och besök oss i vårt tält på

Hamngatan under veckan och/eller besök något av våra seminarier på Högskolan den 5 juli, kl 10.00-10.45

i sal E30 i samarbete med Föräldrakraft och kl 14.00-15.30 i sal E31 i samarbete med Dagens Medicin.

PG 90 20 90-0

www.barncancerfonden.se

#utrotabarncancer

FORALDRAKRAFT.SE/TOPICS/ALMEDALEN 3


Välkommen till

läkemedelsbranschens seminarier

Program 2012

Måndag 2/7

10.00 – 17.00

Skeppsbron, plats 50

Gör slag i saken – Få sockerkoll

MSD och Svensk Förening för Sjuksköterskor

i Diabetesvård

12.00 – 13.00

Wisby Strand Congress & Event, Norra Bankett

Varför får danskar bättre vård än svenskar?

Vem tar kontroll över introduktionen

av nya läkemedel – och vad tycker

patienterna?

LIFe-time.se och LIF

15.00 – 17.00

Best Western Strand Hotel, Teatern

IBD till låns – 1,5 miljon svenskar lånar

inte en mag-tarmsjukdom. Vi lever

med den!

Abbott Scandinavia och Mag- och tarmförbundet

15.30 – 17.00

Friheten, Strandvägen 6

Är vården redo för framtidens prostata-

cancerpatient?

Janssen

Tisdag 3/7

10.00 – 17.00

Skeppsbron, plats 50

Gör slag i saken – Få sockerkoll

MSD och Svensk Förening för Sjuksköterskor

i Diabetesvård

10.00 – 11.30

Wisby Strand Congress & Event, Vall

Wanted – Ett normalt liv!

Janssen

10.00 – 11.30

Best Western Strand Hotel, Teatern

Sten, sax och påse – Vad bestämmer vilken

vård du får och vad den ”leder” till?

Abbott och Reumatikerförbundet

10.00 – 12.00

Best Western Strand Hotel, Asunden

Sista chansen för svensk klinisk forskning

Novartis

12.30 – 13.30

Almedalens Hotell

Varför har vi samma ojämlikheter efter

cancerstrategin?

Sanofi

13.45 – 15.15

Almedalens Hotell

Varför får medborgarna inget veta om den

medicinska kvaliteten? Varför nischar sig

4 FÖRÄLDRAKRAFT – I EN ANNAN DEL ingen AV i vårdvalets ALMEDALEN Sverige? 2012

Sanofi


14.00 – 15.30

Clarion Hotel Wisby, Spegelsalen

Vad hindrar användningen av

innovationer i vården?

MSD, AstraZeneca och Leading Healthcare

15.15 – 17.00

Best Western Strand Hotel, Gillet

Hur räddar vi fler förmaksflimmer-

patienter från stroke?

Nycomed – ett Takedaföretag och Dagens

Medicin

Torsdag 5/7

19.00 – 21.30

Fabriken, Furillen

10.30 – 12.00

Buss från Wisby Strand kl 18.00.

Clarion Hotel Wisby, Erlanderska rummet

Föranmälan krävs: josefine.uppling@sekund.com Nationella riktlinjer

Vem håller dig i handen när du blir – Ryggraden i svensk sjukvård?

gammal och svag?

MSD och Reumatikerförbundet

Takeda Pharma

Onsdag 4/7

08.30 – 10.00

Wisby Strand Congress & Event, Lojsta 2

Patienten eller landstinget – Vem ska ha

makten i svensk sjukvård?

Kommissionen för Jämlik Vård

10.00 – 17.00

Skeppsbron, plats 50

Gör slag i saken – Få sockerkoll

MSD och Svensk Förening för Sjuksköterskor

i Diabetesvård

10.30 – 12.00

Clarion Hotel Wisby, Erlanderska rummet

Syns du inte finns du inte

– IBD den bortglömda folksjukdomen

MSD och Mag- och tarmförbundet

11.00 – 12.30

Clarion Hotel Wisby, Vinterträdgården

Vågar man gå till doktorn?

”Fortbildning eller Wikipedia?”

Pfizer

13.00 – 14.30

Best Western Strand Hotel, Teatern

Vårdval 2.0 – Jämlik vård eller

patientfälla?

BiogenIdec och NHR

13.30 – 15.00

Clarion Hotel Wisby, Vinterträdgården

Välja p-piller – Ska det vara lika eller

bara för tjejer som är rika?

MSD och Dagens Medicin

13.00 – 14.45

Högskolan på Gotland, sal E:30

Funktionshinder + arbetslivet =

sant eller falskt?

Genzyme, NHR och tidningen Föräldrakraft

14.00 – 16.00

Best Western Strand Hotel, Matsalen

Läkemedelsmiljarden som försvann

Novartis

15.40 – 17.00

Wisby Strand Congress & Event, Viklau

Slösar sjukvården pengar på dålig

läkemedelsanvändning?

LIF, AstraZeneca och Dagens Medicin

FORALDRAKRAFT.SE/TOPICS/ALMEDALEN 5


”Kan man vinna

att inkludera?

78

tips för dig

Söndag 1 juli

16.00-17.00 Får vi den

personliga assistans vi har rätt

till? Ett samtal med Bengt

Westerberg, Hanna Kauppi

med flera. KFS Företags service.

Gotlands museum.

19.00 Partiledartal av Jimmy

Åkessson (SD).

Måndag 2 juli

08.30-09.00 Tillgänglighet

lönar sig! Vilka kostnader och

vinster finns med samhälls-

planering som inkluderar

medborgare med funktionsnedsättning?

Funktions hinderrörelsen

presenterar en ny

rapport med en samhällsekonomisk

studie av Dan

Anders son, tidigare chefsekonom

på LO. Finns det även

samhällsvinster för inkluderande

samhällsplanering?

Lika Unika och Handikappförbunden.

Högskolan E30.

10.00-11.45 Hur sociala

investeringar rår på utanförskapet.

Före bygg ande insatser

är avgörande för att förhindra

ungas utanförskap. Idéer för

6 FÖRÄLDRAKRAFT – I EN ANNAN DEL AV ALMEDALEN 2012


”Jag vill fortsätta jobba”

- NHR tror på flexibla

anställningsformer.

- Tror du?

Bli medlem i NHR - Du behövs!

www.nhr.se

08 677 70 10

FORALDRAKRAFT.SE/TOPICS/ALMEDALEN 7


”Det finns

stunder vi

kunde varit utan

livet, Skandia. Tage Cervins

gata 3b.

10.00- 11.30 Hur blir X och Y

en resurs? Sveriges äldsta

särskola är över 100 år. Runt

om i världen bedrivs mängder

av lyckade och utvecklande

projekt för att stärka gruppens

rättigheter och möjligheter.

Hur kan Sverige profilera

sig som det land som ligger i

framkant inom detta område?

4:de resursen/Unicum.

Science Park, Strandgatan 1.

11:00-12:00 Det finns

stunder som vi kunde varit

utan. Vi belyser problematiken

att yrkesverksamma

inom vård och omsorg allt -

för ofta fokuserar mer på

kvinnans funktionsnedsättning

än på det faktum

att hon är utsatt för våld.

Bräcke Diakoni Utveck-

AlmedAlsveckAn 2–5 juli

• Kom och delta i »Ett samtal

om kvalité i personlig assistans

ur ett brukarperspektiv«. 4 juli,

16.30 – 17.30 på Gotlands Högskola,

sal E35

• Den handikappanpassade

katamaranen Handicat kommer

att ligga i hamnen måndag till

torsdag. Du som är intresserad

kan träffa oss vid hamnen

och boka en tur.

sarnmark.se

0498-660900

8 FÖRÄLDRAKRAFT – I EN ANNAN DEL AV ALMEDALEN 2011


lingscentrum Dubbelt utsatt.

Högskolan, E30.

12.30-13.30 Relativ inkludering,

från avståndstagare till

aktiv deltagare. Hur kan vi

arbeta för att låta skolelever

hitta tillhörighet utifrån sina

egna förutsättningar?

Frys huset. Högskolan,

Sal B24.

13.00 Välfärden nästa arena

för den svenska offentlig-privata

framgångssagan? Väl

fungerande skola, sjukvård

och äldreomsorg är grundläggande

för att näringslivet och

samhället ska fungera. Svenskt

Näringsliv, Almega, Vårdfö retagarna

och Friskolornas

Riks förbund lanserar ”Stärk

kvaliteten i välfärdssektorn”

under ledning av Stig

Orustfjord. Almegatältet,

Wisby Strand Congress.

13.30-14.30 Gäller inte

arbetslinjen personer med

rörelsehinder? Seminarium

om sysselsättning. RBU.

Hög sko lan sal B23.

Barnombudsmannen

Fredrik Malmberg om hur barn kan

komma till tals.

13.30-15.00 Diagnos, hjälp

eller stjälp? Är en tidig

diagnos ett sätt att få rätt stöd

och bättre förutsättningar

eller får eleven en stämpel

som innebär stigmatisering?

Autism- och Asperger förbundet.

Högskolan, E30.

14.00-14.45 Hur kan barn

och unga komma till tals i

frågor som rör dem?

Barnombuds mannen.

Almedalens Bed & Breakfast,

Tage Cervins gata 3.

14.00-15.30 Dags att avskaffa

Samhall? Träffa MISA, Max

och Left is Right, som ser möjligheter

och utmaningar.

Social Venture Network, SVN.

Science Park, Strandgatan 1.

15.00-16.30 Kan jag få hjälp?

Psykisk ohälsa bland barn och

unga. Emma Igelström, Kattis

Ahlström, BRIS, och Ing-

Marie Wieslander, SKL. BRIS.

Tage Cervins gata 3.

15.00-16.30 Den svenska

assistansreformen – förebild

FORALDRAKRAFT.SE/TOPICS/ALMEDALEN 9

2 juli


2–3 juli

”Hur kan

annorlunda

bli en tillgång?

eller avskräckande exempel?

Vilka konsekvenser får det

för rättigheterna för personer

med funktionsnedsättningar

i resten av Europa när rätten

till personlig assistans i

föregångslandet” Sverige

inskränks?

ENIL, JAG och STIL.

Högskolan, B22.

15.00-16.00 Skapar en bättre

vårdgaranti ökad patientmakt

och effektivare vård? Sveriges

läkarförbund. Kårhuset Rindi,

Lilla salen.

15.00-16.00 Skola i världsklass

– ja, det går! SKL och

Stockholms stad har tagit

hjälp av McKinsey för att

undersöka just detta. SKL.

Clarion Hotel Wisby,

Spegelsalen.

15.00-17.00 Hur skapar vi ett

samhälle med bättre livsvillkor

för kroniskt sjuka? Hur

minimerar vi risken för att de

slås ut från arbetslivet? Vad

driver ungdomsförbunden för

realpolitik för unga med

kronisk sjukdom? Mag- och

tarmförbundet. Best Western

Strand Hotel, Strandgatan 34.

16.00-17.30 Hur kan

annor lunda bli en tillgång? Att

funka med funktionsnedsättning.

Särbegåvningar och

funktionshindrade beskrivs

ofta som en problemgrupp på

arbetsmarknaden. Men med

andra perspektiv kan problem

bli till framgångsfaktor i

företag och organisationer.

Social Venture Network SVN.

Science Park, Strandgatan 1.

19.00 Tal av Åsa Romson

(MP).

Tisdag 3 juli

8.00-9.30 LSS, lagen som

sällan fungerar. I praktiken

avslår allt fler kommuner

ansökningar bland annat om

korttids, ledsagare och

avlösare. Vad krävs för att LSS

ska fungera så som det var

tänkt? Autism- och Aspergerför

bundet. Högskolan, E30.

10 FÖRÄLDRAKRAFT – I EN ANNAN DEL AV ALMEDALEN 2012


Behöver det vara så svårt?

... att finna, få och behålla ett arbete,

om man är ung med funktionsnedsättning.

Möt oss i Almedalen!

Vi samtalar om hur olika faktorer samverkar för unga med

funktionsnedsättning, på vägen till ett arbete.

5 juli 15.00 -15.45

Högskolan på Gotland

sal E30,Cramérgatan 3, Visby

Tillsammans gör vi det möjligt!

FORALDRAKRAFT.SE/TOPICS/ALMEDALEN 11

www.furuboda.se


Nationella Funktionen

för Sällsynta Diagnoser

Startade januari 2012

Samordning

Samverkan

Spridning

www.nfsd.se

08.00-08.45 Näringsliv och

arbetsgivare med samhällssyn.

Många får aldrig chans

till eget jobb, det gäller inte

minst unga med funktionsnedsättning.

Arbetsträning är

en metod. Finsam Gotland.

Joda Bar och kök, Skeppsbron.

9.15-10.00 Nationella

riktlinjer för hjälpmedel. Har

man rätt till samma hjälpmedel

oavsett var man bor?

Hjälpmedelsin stitutet har

gjort en kartläggning.

Sävesalen, Gotlands museum.

10.00-11.30 Wanted: Ett

normalt liv! Om arbetsmarknad

och funktionshinder.

Janssen. Wisby Strand

Congress.

10.30-11.30 Psykiatri utan

psykologi. Hur gör vi

psykologisk kompetens

tillgänglig även för slutenvårdspatienterna

inom

psykiatrin? Sveriges

Psykologförbund. Kårhuset

Rindi, Stora salen.


12.15–13.00 Trygghetstjänster

– Sveriges nya

tillväxtmotor. En samverkan

för bättre och modernare

trygghetstjänster kan göra

Sverige världsledande inom

området. Regeringsuppdraget

Digitala trygghetslarm.

Sävesalen, Gotlands museum.

13.00-13.45 Hur ser skolsituationen

ut för elever med

autism? Elever med autismspektrumtillstånd

får inte

alltid den undervisning de har

rätt till. Skolinspek tionen

granskar undervisning för ett

antal elever med AST. Skolin

spek tionen. Barnrättstorget.

Tage Cervins gata 3.

13.00-14.30 Varför lyssnar

inte vården på patienten?

Myndigheten för vårdanalys.

Best Western Strand hotel,

Strandgatan 34.

13.45-15.00 Fungerar skolan

för elever med autism eller

Aspergers syndrom? Får

eleverna det stöd som de har

rätt till i skolan? Autism- och

Statssekreterare Bettina

Kashefi talar på Föräldrakrafts

seminarium 3 juli kl 15.10.

Asperger förbundet.

Högskolan, E 30.

13.45-14.45 Vi vill göra rätt

för oss. Det har vi rätt till!

Människor faller ofrivilligt

utanför arbetslinjen idag. Lika

Unika. Högskolan, Sal B51.

14.00 Torgmöte på Donners

plats med RBU. Även 4–5 juli.

14.30-16.00 Framtidens vård

– Patienten som resurs.

Resursbrist, finns den eller ser

vi bara inte de resurser som

finns? Centrum för personcentrerad

vård vid Göteborgs

universitet. Almedalsbiblioteket,

E22.

15.00-16.45 Vägen till arbete.

Föräldrakrafts seminarium

och paneldebatt om arbetsmarknaden

för personer som

har funktionsnedsättningar.

Café Fornsalen, Gotlands

museum. Mer information på

sidorna 34-35.

15.00-16.30 Ser vi utmaningen

och vill vi bidra till ett mer

FORALDRAKRAFT.SE/TOPICS/ALMEDALEN 13

3 juli


3–4 juli


inkluderande näringsliv?

Social Venture Network SVN.

15.00-16.00 Långsiktigt och

hållbart ledarskap i skolan –

hur når vi dit? Skolledare har

ett stort ansvar för att erbjuda

lösningar för elever i behov av

särskilt stöd. Sveriges Skol -

ledarförbund. Kårhuset Rindi,

Tage Cervins gata 1.

16.00-17.30 Allas rätt att

synas och ta plats i det

offentliga rummet. Under

många år gömdes personer

med funktionsnedsättningar

på institutioner. Så är det inte

längre. Men personer med

intellektuella funktionsnedsättningar

får inte delta på

samma villkor som andra.

Föreningen JAG. Högskolan,

D22.

17.00-19.00 Föräldrakrafts

mingel i Café Fornsalen,

Gotlands museum,

Strandgatan 14.

Huvud sponsor är Humana.

Observera att det krävs

förhandsanmälan.

Alla får inte

delta på

samma villkor

19.00 Fredrik Reinfeldt (M)

talar.

Onsdag 4 juli

08.00-8.45 Arbetsförmåga,

delaktighet och att bli sedd –

här handlar det om förutsättningar!

Hur hittar vi nya vägar

och metoder som leder till

jobb, för personer med NPF

och liknande funktionsnedsättningar?

KomAn. Joda

Bar och kök, Skeppsbron

09.00-10.30 Individ, samhälle

och läs- och skrivsvårigheter.

Hur ser läget ut i samhälle och

skola beträffande läs- och

skrivsvårigheter/dyslexi?

Detta är ett första inslag i en

heldag om Dyslexi. Dys lexi förbundet

FMLS och Svenska

Dyslexi förenin gen.

Högskolan, E35.

11.00-12.30 Ny teknik –

hjälpmedel eller stjälpmedel

vid dyslexi? Högskolan, E35.

13.00-14.30 Dyslexi – situa-

14 FÖRÄLDRAKRAFT – I EN ANNAN DEL AV ALMEDALEN 2012


xxxxxxxxxx. Bildtext bildtext

bildtext bildtext bildtext bildtext

xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx

Att ta sig fram på en snårig stig

– villkor för familjer med barn och unga

som har funktionsnedsättning.

Ibland kan vardagen vara snårig. Bräcke Diakoni

berättar hur vi stöttar hela familjen – hela vägen.

• Projektet Personlig koordinator ger information,

råd och samordnar kontakter runt familjen.

• Att växa – ett projekt om transition har fokus på

övergången från tonår till vuxenliv.

Kom och lyssna på oss i Almedalen

5 juli 2012, kl 11.00 – 11.45, Högskolan på Gotland, sal E30.

FORALDRAKRAFT.SE/TOPICS/ALMEDALEN 15

6-7 juli


4–5 juli


tionen i skolan. Finns det

hopp? Högskolan, E35.

13.00-14.30 Hur kan

arbetsgivare tjäna pengar på

bättre arbetsmiljö och

tillgänglighet? Nödvändigt för

några, bra för alla. Psykisk

ohälsa är den vanligaste

orsaken till sjukskrivning i

Sverige. Europeiska socialfonden.

Donnerska huset,

Trädgården.

14.00 Hur många funktionshindrade

känner du? RBU.

Torgmöte på Donners plats.

14.00-15.30 Kultur för alla i

hela landet. Många människor

med omfattande funktionsnedsättningar

längtar efter ett

kulturellt uttryckssätt, men

behöver få möjlighet, stöd och

förstärkning för att just den

där känslan långt inne skall

hitta ord, ton eller färg och nå

ut till omvärlden. Föreningen

JAG. Högskolan, B22.

15.00-16.00 Dyslexi, var står

forskningen idag? En

Föräldrakraftdagen

startar

med fika 08.30

genomgång av tidigare,

aktuell och önskvärd forskning.

Exempel tas från

medicinsk/genetisk forskning,

från psykologi, pedagogik

och språkvetenskap där

fonologiska problem, läsning

och skrivning samt flerspråkighet

berörs. Svenska

Dyslexiföreningen, Svenska

Dyslexistiftelsen och

Dyslexiförbundet FMLS.

Högskolan, E35.

15.00-16.30 Vad är bra

lokaler för inlärning? Och hur

påverkar lokalerna elevernas

inlärningsförmåga. SKL och

Evidens. Alme dal ens Hotell,

Strandvägen 8.

16.30-17.30 Ett samtal om

kvalité i personlig assistans ur

ett brukarperspektiv. Särnmark.

Gotlands Högskola, E35.

19.00 Jonas Sjöstedt (V) talar.

Torsdag 5 juli

08.00-09.15 Bli V.I.P. du oxå!

16 FÖRÄLDRAKRAFT – I EN ANNAN DEL AV ALMEDALEN 2012


Allt för många kvinnor med

intellektuell funktionsnedsättning

utsätts för våld i sin

relation. Under seminariet får

du ta del av det förebyggande

arbetet V.I.P. för att minimera

risken att utsättas för våld.

Gruppledare berättar om sina

erfarenheter av materialet och

betydelsen för deltagarna.

Bräcke Diakoni Utvecklingscentrum

Dubbelt Utsatt. Joda

Bar och kök, Skeppsbron.

08.00-08.45 Arbete för alla?

Om socialt företagande och

social ekonomi. Samordningsförbunden.

Joda Bar och kök,

Skeppsbron.

08.30 Föräldrakraftdagen

startar med fika. Högskolan,

E30.

08.00-9.00 Hur får man en

folkrörelse i rörelse? Hur

påverkar vi bäst lagar och

attityder på våra olika

områden? Vad kan vi lära av

varandra? Hur skapar vi

organisationer som stärker

medlemmarnas engagemang

Pär Johansson från Glada

Hudik talar på Föräldrakrafts

seminarium 3 juli kl 15.10.

istället för att kväva det?

Maria Johansson, förbundsordförande,

DHR. Ingrid

Burman, ordförande,

Handikappförbunden. Ulrika

Westerlund, förbundsordförande,

RFSL. Jimmie Trevett,

förbundsordförande, RSMH.

NSPH, DHR och Handi kappförbunden.

Högskolan, B22.

08.30-09.30 Har kommunernas

arbete för tillgänglighet

upphört? Humana. Högskolan,

E35.

09.00-9.45 Min resa med och

utan Aspergers diagnos och

vägen till arbete! Möt Patrik

Lindberg som berättar hur

livet kan se ut när man får en

diagnos sent i livet och hur

krokig vägen kan vara och

vilket stöd som behövs för att

hitta sina styrkor och komma

ut på arbetsmarknaden.

Solhaga gruppen. Högskolan,

E30.

09.00-10.00 Historien om en

svensk medborgarrättsrörelse.

För 20 år sedan slogs den

FORALDRAKRAFT.SE/TOPICS/ALMEDALEN 17

4–5 juli


Föräldrakraftdagen i A

på Högskolan i Visby 5 j

Sex aktuella

seminarier på

torsdagen 5 juli

2012 i Högskolan

Cramérgatan 3

i Visby. Sal E30.

i en annan del

av almedalen

Med pla ts för alla

08.30 Föräldrakr

09.00– Min resa m

09.45 Lindberg so

hur krokig

komma ut p

10.00– Mitt barn h

10.45 jag. Heléne

utifrån sina

världen. Ba

11.00– Hur ser vil

11.45 sättning? Fö

barnen blir

stötta hela f

13.00– Funktions h

14.45 blir allt hård

medlemma

Flexjobb lö

15.00– Hur hittar

15.45 ha en funkt

svårt? Vi sam

unga med f

16.00– För vems sk

16.45 Vilka blir d

att upprätth

att säkra till

Assistansan


lmedalen

uli 2012

aft bjuder på kaffe och smörgås.

ed och utan Aspergers diagnos och vägen till arbete! Möt Patrik

m berättar hur livet kan se ut när man får en diagnos sent i livet och

vägen kan vara och vilket stöd som behövs för att hitta sina styrkor och

å arbetsmarknaden. Solhagagruppen.

ar haft cancer – men den viktigaste personen i mitt liv är faktiskt

Kindstedt samtalar om föräldraskapet kring barn med speciella behov,

egna upplevelser efter det att hennes familj kastades in i barncancerrncancerfonden.

lkoren ut för familjer med barn och unga som har funktionsnedräldrar

behöver hjälp och avlastning för att livet ska fungera. När

tonåringar behövs vägledning i transitionen till vuxenlivet. Hur kan vi

amiljen, hela vägen? Bräcke Diakoni.

inder + arbete = sant eller falskt? Jakten på superarbetskraften

dare. Därför har NHR gjort en enkätundersökning som frågar

r om hur de ser på sin jobbsituation. Kanske är den danska modellen

sningen? Neurologiskt handikappades riksförbund, NHR.

man och behåller ett jobb? Att vara ung och få ett jobb är svårt. Att

ionsnedsättning ökar inte konkurrenskraften. Behöver det vara så

talar om svårigheter och framgångsfaktorer på vägen till arbete för

unktionsnedsättning. Föreningen Furuboda.

ull och bör man kvalitetssäkra sitt bolag? Vi har ju tillstånd!

e positiva effekterna och finns det några negativa? Arbetar förtaget för

ålla en god kvalitativ assistans? Uppdateras de interna rutinerna för

lvaratagande av kundens inflytande och självbestämmande? Privata

ordnares Riksorganisation, PARO.


5 juli


Hur kan vi

Vad får ett stötta barn familjer med

hela vägen?

psykisk ohälsa kosta?

Seminarium om Sociala investeringar

När? Fredag 6 juli 12.15 - 13.15

Var? Högskolan, Cramérgatan 3. Sal B23

Lättare lunchförtäring ingår!

Medverkande bland andra:

Ing-Marie Wieselgren, projektchef, SKL

Ingvar Nilsson, nationalekonom, Lars Stjernkvist,

kommunstyrelsens ordförande, Norrköping

www.skl.se/psynk

Intressegruppen för

Assistansberättigade

inbjuder till fyra

högaktuella

seminarier om

personlig assistans

under Almedalsveckan

l A

lNTRESSEGRUPPEN FÖR

ASSlSTANSBERÄTTlGADE

torsdagen den 5/7 kl 10.00-15.00

i IfAs tält, Birgers gränd 7

(ingång från Almedalen)

Enklare fika serveras vid seminarierna

20 FÖRÄLDRAKRAFT – I EN ANNAN DEL AV ALMEDALEN 2012


svenska handikapprörelsen

för personlig assistans. Idag

ifrågasätts både kostnader och

syftet öppet. Har politikerna

glömt den gamla onda tiden

när barn med funktionsnedsättningar

tvingades växa upp

på institution? Har de glömt

intentionerna bakom LSS?

Föreningen JAG. Högskolan,

D22.

09.15-10.30 Dags för offensiv

mot diskriminering av

psykiskt sjuka och psykiskt

funktionsnedsatta? NSPH,

Hjärnkoll, Diskrimineringsbyrån

i Uppsala. Högskolan,

B22.

10.00-11.15 Mitt barn har

haft cancer – men den

vik tig aste personen i mitt liv

är faktiskt jag. Heléne

Kindstedt samtalar om

föräldraskapet kring barn

med speciella behov, utifrån

sina egna upplevelser efter

det att hennes familj kastades

in i barncancervärlden.

Barncan cerfonden.

Högskolan, E30.

Kenneth Bengtsson, Svenskt

näringsliv talar på Föräldrakrafts

seminarium 3 juli kl 15.10.

10.00-10.45 Barns rätt till sin

egen assistans. Intresse gruppen

för Assistansberättigade,

IfA. Birgers gränd.

10.00-11.30 Fosterdiagnostik

på avvägar. Tidningen Dagen

och Frälsningsarmén.

Krukmakarens hus,

Mellangatan 21.

10.45-12.00 Psykiskt sjuk OK,

men bli frisk snabbt. Diskriminerar

sjukförsäkringen

personer med psykisk ohälsa?

NSPH. Högskolan, B22.

11.00-11.45 Hur ser villkoren

ut för familjer med barn och

unga som har funktionsnedsättning?

Enligt flera studier

uttrycker föräldrar att de

behöver hjälp och avlastning

för att livet ska fungera för

dem och deras barn. När

barnen blir tonåringar behövs

också vägledning i transitionen

till vuxenlivet. Stödet från

samhället räcker inte till. Hur

kan vi stötta hela familjen,

hela vägen? Bräcke Diakoni.

Högsko lan, E30.

FORALDRAKRAFT.SE/TOPICS/ALMEDALEN 21

5 juli


5 juli

”Har vi verkligen

råd med alla

människor?

11.00-11.45 Mellan riskkapital

och offentligt

monopol – vad händer med

vårt själv bestämmande?

Intres segruppen för

Assistans be rättigade, IfA.

Birgers gränd.

11.30-13.00 Mellan stolarna:

Brister i myndighetssamverkan.

Hur kan myndigheter

samverka bättre för att

människor inte ska komma i

kläm? Arbetarrörelsens

Tankesmedja. Restaurang

Hamnplan 5.

13.00-14.45 Funktions hinder

+ arbete = sant eller falskt?

Jakten på superarbetskraften

blir allt hårdare. Därför har

NHR frågat medlemmar om

hur de ser på sin jobbsituation.

Kanske är den danska

modellen Flexjobb lösningen

på problemen? Neurologiskt

handikappades riksförbund,

(NHR). Högskolan, sal E30.

13.30-14.15 Kvinnors

perspektiv på personlig

assistans. Seminarium om

assistansberättigade kvinnors

särskilda situation. Intressegruppen

för Assistans berättigade,

IfA och FQ, Forum

Kvinnor & Funktionshinder.

Birgers gränd.

14.00-15.30 Har vi nått vägs

ände – kan vi inte rädda fler

barn från att dö i cancer?

Efter många års framsteg i

behandlingen av barncancer

har utvecklingen bromsat in.

Överlevnaden ökar inte

längre och nu kommer

rapporter om en dramatisk

minskning av antalet kliniska

studier. Barncancerfonden.

Högskolan, E31.

14.00 Har vi verkligen råd

med alla människor? RBU.

Torgmöte på Donners plats.

14.30-15.15 Med personlig

assistans i den norrländska

vildmarken. Intressegruppen

för Assistansberättigade, IfA.

Birgers gränd.

15.00-15.45 Hur hittar man

och behåller ett jobb när man

22 FÖRÄLDRAKRAFT – I EN ANNAN DEL AV ALMEDALEN 2012


Normaliserande

Normaliserande

kognitiva hjälpmedel

kognitiva - i smartphone hjälpmedel och

Normaliserande

- i smartphone surfplatta.

och

kognitiva hjälpmedel

surfplatta.

- i smartphone

och surfplatta.

FORALDRAKRAFT.SE/TOPICS/ALMEDALEN 23

7-10 juli


”Hur skapar vi en

skola för alla?

är ung med funktionsnedsättning?

Att vara ung och få ett

jobb är svårt idag. Att vara ung

och ha en funktionsnedsättning

ökar inte direkt konkurrenskraften.

Behöver det vara så

svårt? Vi samtalar om svårigheter

och framgångsfaktorer på

vägen till arbete för unga med

funktionsnedsättning.

Före nin gen Furuboda.

Högskolan, E30.

15.00-15.30 Fosterdiagnostik

– är det en rättighet att få barn

utan Downs syndrom? Liv och

Rätt. Hamnplan.

15.30-17.00 Prioriteringar

inom sjukvården, hur kan det

sällsynta lära oss tänka

rätt(are)? Riksförbundet

Sällsynta diagnoser och

Ågrenska. Wisby strand,

Lojsta 2.

16.00-16.45 För vems skull

och bör man kvalitetssäkra sitt

bolag? Vi har ju tillstånd! Vilka

blir de positiva effekterna och

finns det några negativa?

Arbe tar företaget för att

upprätthålla en god kvalitativ

assistans? Privata Assistansanordnares

Riksorganisation,

PARO. Högskolan, sal E30.

19.00 Jan Björklund (FP)

talar.

Fredag 6 juli

08.00-9.15 Vilka hjälpmedel

behövs för unga med ADHD?

Vilka svårigheter och möj lig -

heter möter unga med ADHD

i vardagen? Hur ser en bra

övergång mellan skola och

arbete ut? Vilka strategier och

hjälpmedel kan användas för

att få kontroll över det egna

livet? Riksförbundet Attention,

Hjälpmedels institutet

och KomAn. Högskolan, B22.

09.30-10.45 Hur skapar vi en

skola för alla? En inkluderande

skola kräver tidiga insatser

och individuellt anpassat stöd.

Hur kan vi slippa att många

lämnar skolan med dålig

självkänsla och stora kunskapsluckor?

Och hur kan vi

få en skola som fungerar för

24 FÖRÄLDRAKRAFT – I EN ANNAN DEL AV ALMEDALEN 2012


alla elever, även för dem med

neuropsykiatriska funktionshinder?

Riksför bundet

Attention i samverkan SPSM.

Högskolan, B22.

11.00-13.00 Tänk annorlunda,

det lönar sig. Hur kan

kommunikation, ökad

tillgänglighet och värdskap

gynna besöksnäringen?

Projekt Öppen skärgård för

alla. Hamngatan 2, Svenskt

Näringslivs trädgård.

11.00-12.15 Hållbara vägar

till arbete. Ungdomsarbetslösheten

är hög i Sverige. För

unga med funktionsnedsättning

är den i det närmaste

total. Hur bör stödet till unga

med aktivitetsersättning och

till arbetsgivarna utformas så

att det skapar möjligheter till

varaktigt arbete? Riksför bundet

Attention. Högskolan,

B22.

12.15-13.15 Vad får ett barn

med psykisk ohälsa kosta?

Seminarium om sociala

investeringar och kommuner-

Ing-Marie Wieselgren. Vad

får ett barn med psykisk ohälsa

kosta? Seminarium den 6 juli.

na med Ing-Marie Wiesel -

gren, Ingvar Nilsson och

Lars Stjernkvist. SKL.

Högskolan, B23.

13.30-14.45 Vård eller

förvaring av ungdom?

Placerade barn riskerar att

drabbas av psykisk ohälsa,

missbruk och kriminalitet.

Många barn med neuropsykiatriskafunktionsnedsättningar

hamnar i tvångsvård.

Riksförbundet Atten tion.

Högskolan, B22.

19.00 Annie Lööf (C) talar.

Lördag 7 juli

15.00 Stefan Löfvén (S) talar.

Söndag 8 juli

11.00 Göran Hägglund (KD)

talar.

Läs mer om Almedalsveckan

på foraldrakraft.se/

topics/Almedalen

FORALDRAKRAFT.SE/TOPICS/ALMEDALEN 25

5–8 juli


Det här ska jag komma ihåg ...

Teckna förmånlig

prenumeration på

Föräldrakraft!

:- )

www.foraldrakraft.se

26 FÖRÄLDRAKRAFT – I EN ANNAN DEL AV ALMEDALEN 2012


FORALDRAKRAFT.SE/TOPICS/ALMEDALEN 27


Det här ska jag komma ihåg ...

28 FÖRÄLDRAKRAFT – I EN ANNAN DEL AV ALMEDALEN 2012


Här når

du oss!

Föräldrakrafts Fickguide

till Almedalen utges av

FaktaPress AB. Ansvarig

utgivare och chefredaktör:

Valter Bengtsson.

valter.bengtsson@

faktapress.se

tel 08-4100 5636,

mobil 0709-560852

Post- och besöksadress:

FaktaPress AB

Målargatan 7

111 22 Stockholm

Telefon 08-4100 5636

Annonsering:

Frida-Louise Vikman

tel 08-4100 5637

mobil 0709-560 780

mejl: frida-louise@

faktapress.se

Prenumerationsärenden,

projekt och kundtjänst:

Annette Wallenius

annette.wallenius@

faktapress.se

FORALDRAKRAFT.SE/TOPICS/ALMEDALEN 29


”Skönt att det finns en tidning

där man kan känna igen sig.”

En tidning som

Visst är det

möjligt att

skapa en skola

för alla! En rättvisarbetsmarknad.

Ett samhälle

med plats

för alla.

Föräldrakraft har

nyheterna, reportagen,

guiderna och

fördjupningarna om

det mesta som rör

funktionsnedsättningar.

En tidning till nytta och

glädje oavsett om du

är förälder, själv har

funktionedsättningar

eller är professionell.

Det finns många sätt

att läsa Föräldrakraft:

Papperstidningen

utkommer 6 gånger per år.

Ladda hem den till din iPad.

30 FÖRÄLDRAKRAFT – I EN ANNAN DEL AV ALMEDALEN 2012


”Tänk om tidningen funnits

när min dotter blev sjuk.”

ser möjligheter

”Sprid denna tidning till skolor, vårdinrättningar,

sjukhus... Go on!”

”Varm, engagerande och positiv.”

Lyssna på vår ljudtidning.

Läs nyheterna webben,

foraldrakraft.se.

Håll dig á jour genom vårt

nyhetsbrev.

”Synd att den inte

kom för 20 år

sedan.”

Föräldrakraft

är en oberoende tidning

som utges av förlaget

FaktaPress AB. Läsarna

är våra uppdragsgivare.

För mer information

besök oss på

www.foraldrakraft.se

eller mejla till

info@faktapress.se

FORALDRAKRAFT.SE/TOPICS/ALMEDALEN 31

Alla citat på detta uppslag från läsekretsen.


3skäl att

prenumerera

Föräldrakraft!

Sveriges

1

ledande

Sex

oberoende tidskrift om

välfyllda

utgåvor

funktions nedsättningar

av tidningen

varje år. Vi ger

dig helheten,

från det

personliga

planet till det

politiska.

Pr EnuMEr Er A 2 år

Så Får Du

2 Böc KEr

uTAn Ex Tr A KOSTnAD

2011 års viktigaste läsning

Böckernas värde är 282 kronor

Bonusläsning

2Ljudtidning. Lyssna när

du vill på nya och gamla utgåvor

i mobilen, mp3-spelaren eller

datorn.

Tillgång till allt

arkivmaterial på

webben, (guider, teman,

intervjuer och annan läsning ur

nya och gamla utgåvor.

iPad-version (pdf)

utan extra kostnad för

dig som prenumererar på

papperstidningen.

3Djurvänner

(Wahlström &

Widstrand)

Lite lagom ovanlig (Migra

Förlag och RBU).


FÖRÄLDRAKRAFT NUMMER 6, 2010 TEMA SKOLA PSYKISK HÄLSA

TEMA SKOLAN: FRÅN TOPPEN TILL BOTTEN 19 SIDOR

ÅRGÅNG 5

Idrott: Anna-Carins väg till toppen

Jakten på talanger har startat

När idrottsläraren sviker

Om barn och unga i behov av särskilt stöd

”JAG VET HUR

MYCKET KÄRLEK

FAMILJERNA

MÅSTE GE”

Peter Forsberg drar in miljontals kronor

till svårt sjuka barn. Vi har träffat honom.

PSYKISK HÄLSA: FAMILJERNA SOM MÅR BRA IGEN

NR 6

2010

DECEMBER

68 KR

inkl moms

Satsa på läsplattor!

Tips från experter

BRÅKET EFTER FUSKET

Nya sparkrav hotar

-märkt

Yoga för fler

TVÅNGSVÅRD

i strid med praxis

Sören Olsson

Livet är en lekfull dans

Maria Ennefors

MAN VILL

GÄRNA TRO ATT

MÄNNISKOR I ENS

NÄRHET STÅR

PALL NÄR DET

VÄRSTA INTRÄFFAR

3bidrag

som inte

hänger

med

FK_1006_s01_omslag_v05.indd 1 2010-11-25 10.24

Bokpremie.

Exklusivt för

dig under

Almedalsveckan

2012

– en bok utan

extra kostnad.

Välj mellan

Lite lagom

ovanlig eller

Djurvänner.

Beställ tvåårsprenu

meration

så får du

båda.

Posta kupongen

i ett kuvert till FaktaPress,

Målargatan 7, 111 22

Stockholm. Eller mejla till:

pren@faktapress.se

För MånLIGT Er BJuDAnDE

I ALMEDALEn – beställ senast 20 juli!

Ja tack, jag beställer (välj ett alternativ):

n 6 nummer för 363 kronor inkl moms. En av böckerna som premie (ringa in ditt val): Lite lagom ovanlig eller Djurvänner.

n 12 nummer för 726 kronor inkl moms. Båda böckerna som premie.

Namn:

Adress:

Postnr & ort:

Telefon:

E-post:

Övrigt meddelande:

Sänd beställningen till FaktaPress, Målargatan 7, 111 22 Stockholm. Eller mejla till pren@faktapress.se


Blir det

några jobb?

Har satsningarna lyckats? Eller har utvecklingen gått

bakåt? Och vad blir nästa steg? Frågorna besvaras

den 3 juli 2012 på en av årets viktigaste debatter

i Almedalen. Vi följer upp ambitionerna om en mer

rättvis arbetsmarknad, där alla får chans att arbeta.

Precis som förra sommaren kommer nyckelaktörerna

att vara på plats. Du kan också delta i debatten!

Vägen till arbete. Debatt i Café Fornsalen i Gotlands Museum mitt i

Visby. Moderator är Elisabeth Sandlund från tidningen Dagen.

Debatten inleds av nyckelpersonerna bakom Icas lyckade rekrytering

av 700 personer med funktionsnedsättningar. Det är Kenneth

Bengtsson, ordförande för Svenskt näringsliv, och Pär Johansson,

Glada Hudikteatern, som avslöjar hemligheterna bakom satsningen.

Efter debatten anordnar Föräldrakraft mingel kl 17-19 med Humana

AB som sponsor.

För mer information – se www.foraldrakraft.se/topics/Almedalen

Arrangör av debatten ”Vägen till arbete”: Föräldrakraft i samarbete

med Carema Care, Hjälpmedels institutet, Misa, Nordens

Välfärdscenter, Solhagagruppen och Resursteamet.


Blir Bettina Kashefi, det Lena Hallengren några (S) Pär Johansson, jobb?

Kenneth Bengtsson,

statssekreterare

Glada Hudikteatern Svenskt näringsliv

Blir det några jobb?

Henrietta Stein, Ingela Gardner Li Jansson,

Anders Tegnell, Therese Karlberg,

Arbetsförmedlingen

nyckelaktörerna att Sundström, vara på SKL plats i Visby. Svenskt näringsliv Se till att du Socialstyrelsen också är där! Försäkringskassan

Vägen till arbete. Seminarium och debatt i Café Fornsalen i Gotlands Museum mitt i Visby.

Moderator är Elisabeth Sandlund. Efter debatten anordnar Föräldrakraft mingel kl 17-19 med

Humana AB som sponsor. För mer information – se www.foraldrakraft.se/topics/Almedalen

Deltar Vägen gör bland till arbete. annat Lena Seminarium Hallengren och (S), debatt Henrietta i Café Stein, Fornsalen Arbetsför i med Gotlands lingen, Museum Ingela Gardner mitt i Visby.

Sundström, Moderator Sveriges är Elisabeth Kommuner Sandlund. och Landsting, Efter debatten Li Jansson, anordnar Svenskt Föräldrakraft näringsliv, Mikael mingel Klein, kl Handikapp- 17-19 med

förbunden, Humana Therese AB som Karlberg, sponsor. Försäkringskassan, För mer information Anders – Tegnell, se www.foraldrakraft.se/topics/Almedalen

Socialstyrelsen och Pär Johansson,

Glada Hudikteatern. Arbetsmarknads minister Hillevi Engström (M) har ännu inte lämnat besked om

medverkan.

Deltar gör

Detsamma

bland annat

gäller

Lena

LO vars

Hallengren

ordförande

(S), Henrietta

Wanja Lundby-Wedin

Stein, Arbetsför

medverkade

med lingen,

förra

Ingela

året.

Gardner

Sundström, Sveriges Kommuner och Landsting, Li Jansson, Svenskt näringsliv, Mikael Klein, Handikappförbunden,

Therese Karlberg, Försäkringskassan, Anders Tegnell, Socialstyrelsen och Pär Johansson,

Göran Glada Fredriksson, Hudikteatern. Arbetsmarknads Daniél Tejera, minister Jan Hillevi Grönlund, Engström Hjälp(M)

har Stefan ännu Lahti, inte lämnat besked Erik om Zaar,

Vårdföretagarna

medverkan. Detsamma Furuboda gäller LO vars ordförande medelsinstitutet Wanja Lundby-Wedin Misamedverkade

förra året. Bräcke Diakoni

6 FÖRÄLDRAKRAFT # 4, 2012

Mikael Klein, Handikappförbunden

Har satsningarna lyckats? Eller har utvecklingen gått bakåt? Och vad

händer nu? Frågorna besvaras den 3 juli 2012 på en av årets viktigaste

debatter i Almedalen. Vi följer upp ambitionerna om en mer rättvis arbetsmarknad,

Har satsningarna där alla får chans lyckats? att Eller arbeta. har Precis utvecklingen som förra gått sommaren bakåt? Och kommer vad

nyckelaktörerna händer nu? Frågorna att vara på besvaras plats i Visby. den 3 Se juli till 2012 att du på också en av är årets där! viktigaste

debatter i Almedalen. Vi följer upp ambitionerna om en mer rättvis arbetsmarknad,

där alla får chans att arbeta. Precis som förra sommaren kommer

Tid: Tisdag 3 juli klockan 15.10-16.45

OKTOBER

3JULI

3

27

27

PRISHÖJNING

OKTOBER

PRISHÖJNING

● Modern teknologi, speciellt smartphones och

Plats: Café Fornsalen, Gotlands Museum, Strandgatan 14 i Visby.

läsplattor, kan ge personer med ADHD och

Tid: Tisdag 3 juli klockan 15.10-16.45 autism Finns ökad kontroll appen över vardagen mot och minska kao

stressen.

Arrangör: Föräldrakraft i samarbete med Carema Care, Hjälpmedelsinstitutet, Misa, Nordens

Välfärdscenter, Plats: Café Solhagagruppen Fornsalen, Gotlands och Resursteamet. Museum, Föräldrakraft Strandgatan är en ●

14 oberoende Modern teknologi, speciellt smartphones o

i Visby. tidskrift om

● Hör

läsplattor,

forskare,

kan

användare

ge personer

och praktiker

med ADHD

berätta

funktionsnedsättningar utgiven av FaktaPress AB.

och

om vad autism som ökad krävs kontroll för att över förbättra vardagen stödet. och min

stressen.

Arrangör: Föräldrakraft i samarbete med Carema Care, Hjälpmedelsinstitutet, Misa, Nordens

i en Välfärdscenter, annan Solhagagruppen del

Torsdag 7 juli kl 15, Högskolan, sal E30

och Resursteamet. Föräldrakraft är en oberoende tidskrift om

● Hör forskare, användare och praktiker ber

funktionsnedsättningar av almedalenutgiven

av FaktaPress AB.

om vad som Ett gott krävs liv - hela för livetatt

förbättra stödet.

Med pla ts för alla

i en annan del

av almedalen

Med pla ts för alla

Christina Järnstedt,

LO

Torsdag 7 juli kl 15, Högskolan, sal E3

Elisabeth Sandlund Ett gott liv - hela livet

(moderator, opinionsredaktör

Dagen

kraft

av almedalen

Möt oss i Almedalen 2011

4 juli Science Park, Sessionsalen,

bilder till almedalsdebatt.indd 6 2012-06-13 09:44

JULI

NOVEM

NOV

1Mater

V

17

Materialda

Finns appen mot kaos?


Ska du till Almedalen?

Missa inte Humanas seminarium

om tillgänglighet!

För tredje året i rad har Humana

undersökt tillgängligheten bland

landets kommuner. Och trots en

del förbättringar verkar arbetet ha

avstannat. Vad beror det på och

vilka åtgärder måste till?

Välkomna till Humanas seminarium på

högskolan i Visby den 5 juli, 8.30–9.30.

Medverkar gör bl.a. representanter från Handisam

och RBU, samt politikerna Kenneth Johansson (C)

och Lennart Axelsson (S).

Läs mer på www.humana.se

More magazines by this user
Similar magazines